Sunteți pe pagina 1din 12

„SIMFONIA EMOŢIILOR!

PROGRAM EDUCATIONAL „DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO- EMOŢIONALE LA COPIII CU VÂRSTE DE LA 5 -7 ANI”

PROGRAM REALIZAT DE: NICA FLORICA PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT

PREŞCOLAR LA GPP ,,CSIPIKE” SF GHEORGHE,

MIHALACHE ADRIANA INSPECTOR DE SPECIALITATE

I.

ARGUMENT

Dezvoltarea socio-emoţională este unul din aspectele care indică gradul de integrare socială a copiilor în grupurile cu care aceştia întră în contact. O dată cu intrarea în mediul grădiniţei copiii prezintă o un nivel mai redus sau mai înalt de adaptare la noile cerinţe şi la regulile de grup. Unii dintre aceştia manifestă greutăţi în a intra în contact cu ceilalţi copii şi cu adulţii iar alţii se integrează cu uşurinţă. Din ce în ce mai mult cadrele didactice, cadrele medicale înregistrează deficienţe la nivelul dezvoltării socio-emoţionale ale copiilor care sunt recunoscute sau nu de către familia copilului. Unul dintre cele mai concrete fapte care determină necesitatea unui asemenea progam este determinat de creşterea constată a copiilor care prezintă tulburări, deficienţe, probleme socio-emoţionale manifestate cu precădere în mediul grădiniţei. 40% din copiii preşcolari au dificultăţi emoţionale şi sociale care reprezintă un risc crescut de sănătate mintală; În 2020 depresia va fi principala problemă se sănătate mentală a copiilor şi adulţilor; (studiu, efectuat de Eurydice) DE CE ABILITĂŢILE SOCIO – EMOŢIONALE ? Abilităţile sociale şi emoţionale dezvoltate până la vârsta de 6 – 7 ani sunt principalul predictor pentru performanţa şi adaptarea şcolară până la 10 ani; Principala premisă care asigură adaptarea la viaţa adultă nu sunt notele şcolare sau un potenţial cognitiv ridicat, ci abilitatea copiilor de a stabili relaţii cu cei din jur;

nu sunt notele şcolare sau un potenţial cognitiv ridicat, ci abilitatea copiilor de a stabili relaţii
nu sunt notele şcolare sau un potenţial cognitiv ridicat, ci abilitatea copiilor de a stabili relaţii
nu sunt notele şcolare sau un potenţial cognitiv ridicat, ci abilitatea copiilor de a stabili relaţii

II. DESCRIEREA PROGRAMULUI

Acest progam este dedicat în special nivelului II de vârstă pentru că activităţile educaţionale în această perioadă sunt dedicate cu precădere pentru pregătirea pentru şcoală şi viaţa socială. Cu cât copiii au posibilitatea de exersare, de utilizare, de recunoaştere a modalităţilor pozitive de exprimare a emoţiilor şi de a intra în contact cu persoanele din jur, cu atât mai uşor inserţia socială şi contexte diverse se realizează mai facil. Importanţa educaţiei timpurii şi a intervenţiei timpurii în acest domeniu garantează obţinerea de beneficii pe termen lung. Intervenţia în mediul securizant al grădiniţei, cu persoane în care preşcolarul are încredere, în grupul de copii apropiaţi care încă nu reacţionează atât de brutal ca cei de vârstă mai mare sau ca adolescenţii, poate corecta, ameliora, elimina aceste deficienţe de dezvoltare socio-emoţională. Având în vedere acest domeniu, educatoarea trebuie să îşi consolideze relaţiile cu părinţii, cu personalul didactic de specialitate

(consilierul, psihopedagogul) pentru a asigura transmiterea de informaţii şi rezultate ale activităţii. Progamul,,Simfonia emoţiilor”are patru componente:

-o fişă de evaluare a dezvoltării socio-emoţionale a copiilor; -o progamă educaţională; -practici educaţionale; -educaţie a părinţilor;

1.Fişa de evaluare -se realizează pentru a evalua nivelul de dezvoltare socio-emoţională a preşcolarilor,ţinând cont de cele cinci fundamente cheie indicate de literatura de specialitate ca fiind direct implicate în formarea capacităţii de a învăţa şi a se dezvolta armonios:

încrederea, perseverenţa, organizarea, înţelegerea şi rezistenţa. Educatoarele evaluează capacitatea socio-emoţională şi o încadrează în una din următoarele categorii: incipientă, în dezvoltare, atinsă. 2.Programa educaţională –va cuprinde jocuri şi activităţi pe domenii experenţiale pentru devoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari. 3.Practici educaţionale:

-Definirea operaţională a abilităţilor socio-emoţionale în termenii unor comportamente observabile; -Prezentarea unor exemple; -Predarea efectivă; -Feedback-ul comportamental specific; 4.Educaţia părinţilor-deoarece achiziţiile emoţionale şi sociale trebuie consolidate şi acasă, programul,,Simfonia emoţiilor!” cuprinde şi un modul de activităţi adresat părinţilor desfăşurat în cadrul consilierii părinţilor.

GRUP ŢINTĂ:

Copii preşcolari;

Educatoare;

Consilieri psihopedagogici;

Personalul auxiliar şi nedidactic;

Părinţii copiilor implicaţi în proiect;

DURATA:1AN ŞCOLAR BENEFICIARI DIRECŢI:

Copiii preşcolari implicaţi în proiect

Personalul didactic şi nedidactic înscris în proiect;

Părinţii copiilor;

BENEFICIARI INDIRECŢI:

Cadre didactice din unitate;

Familiile copiilor;

Comunitatea ;

Inspectoratul Şcolar Județean Covasna;

SCOPUL

Dezvoltarea competenţelor educatoarelor

Asigurarea succesului cadrelor didactice în utilizarea practicilor educaţionale privind dezvoltarea socio - emoţională a copiilor preşcolari

Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor;

Formarea şi dezvoltarea comportamentului socio - emoţional al preşcolarilor

Dezvoltarea competenţelor părinţilor; Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

PRIVIND COPIII PREŞCOLARI:

EMOŢIONAL:

Să identifice propriile emoţii în diverse situaţii;

Să identifice emoţiile altor persoane în diverse situaţii;

Să identifice emoţiile asociate unui context specific;

Să recunoască emoţiile pe baza componentei nonverbale: expresia facială şi postura;

Să transmită verbal şi nonverbal mesajele afective;

Să numească situaţii în care apar diferenţe între starea emoţională şi exprimarea ei externă;

Să exprime empatie faţă de alte persoane; să exprime emoţii complexe precum ruşine,

vinovăție, mândrie; Să identifice cauza emoţiilor;

Să numească consecinţele emoțiilor într-o situaţie;

Să folosească strategii de reglare emoţională;

SOCIAL:

Să iniţieze şi să menţină o interacţiune cu un alt copil;

Să asculte activ;

Să împartă obiecte şi să împărtăşească experienţe; să ofere şi să primească complimente;

Să rezolve în mod eficient conflictele apărute;

Să respecte regulile aferente unei situaţii sociale;

Să coopereze cu ceilalţi în rezolvarea unei sarcini;

Să ofere şi să ceară ajutorul atunci când are nevoie;

OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE:

Să dobândească şi să utilizeze tehnici specifice pentru formarea comportamentelor socio-

emoţionale la preşcolari; Să implice părinţii în vederea realizării obiectivelor propuse în proiect;

Să selecteze conţinuturi adecvate organizării şi desfăşurării activităţilor instructiv – educative care să asigure realizarea obiectivelor propuse;

Să aibă în vedere cultivarea unui tip comportamental şi moral care să reprezinte, pentru

preşcolari, un model de comportare ca indivizi; Să asigure un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul procesului didactic;

OBIECTIVE PRIVIND PĂRINŢII:

Să colaboreze cu educatoarea pentru mai buna cunoaştere a copilului şi eficientizarea

RESURSE UMANE:

metodelor educative aplicate; Să creeze un climat socio-afectiv pozitiv în familie şi să aibă o concepţie şi practică corectă şi

consecventă în educaţia copilului;

Copii preşcolari;

Educatoare;

Consilieri psihopedagogici;

Personalul auxiliar şi nedidactic;

Părinţii copiilor implicaţi în proiect;

RESURSE MATERIALE:

Echipamente: laptop, videoproiector etc;

Filme didactice;

Pliante,cărţi;

Materiale didactice din dotarea grădiniţei;

APLICANT: GRĂDINIŢA DE COPII „CSIPIKE” CU PROGRAM PRELUNGIT

RESPONSABIL:NICA FLORICA- profesor învăţământ preşcolar.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

SUCIU ROXANA, BULAT DANIELA, GABOR

LARISA- profesor învăţământ preşcolar.

 

MIHALACHE ADRIANA-inspector de specialitate;

 

III.

ACTIVITĂŢILE PROGRAMULUI:

1.

Formarea personalului didactic PARTICIPĂ: personalul didactic,

CONŢINUT:

Repere teoretice privind abilităţile emoţionale;

Repere teoretice privind formarea abilităţilor sociale la preşcolari;

Atribuțiile participanţilor la program, monitorizare şi evaluare;

2.

Intervenţie intensivă la grupe:

DURATA: 1 oră pentru fiecare grupă, pe zi; PARTICIPĂ: educatoarea de la grupă şi consilierul;

CONŢINUT:

Emoţii şi comportamente sociale: frică, furie, agresivitate, etc. ;

3.

Ateliere educaţionale de dezvoltare socio-emoţională (AEDSE) pentru educatoare:

Formularea unei cereri;

Aşteptarea rândului;

Exprimarea verbală a furiei;

Împărţirea jucăriilor;

Stabilirea şi respectarea regulilor;

Recompense

Feed-back-ul;

Rezolvarea conflictelor;

4.

Activităţi zilnice cu copiii conform abilităţilor dobândite de educatoare PARTICIPĂ: copiii şi educatoarele;

CONŢINUT:

Jocuri, povestiri, exerciţii conform unui curriculum special elaborat, integrat în cel naţional;

5.

Ateliere educaţionale de dezvoltare socio-emoţională (AEDSE) pentru părinţi:

CONŢINUT:

Gestionarea crizelor de furie şi a comportamentelor agresive; învăţarea rutinelor zilnice

CONŢINUT:

Televizorul şi influenţa asupra dezvoltării copilului: cât ne uităm şi la ce anume?

Comportamentele de autonomie personală: încurajarea jocului independent, a

comportamentelor de autoservire (copilul mănâncă singur, se îmbracă singur etc.); Pregătirea pentru intrarea în grădiniţă/şcoală;

Fricile copilăriei mici: separarea de părinţi, teama de persoane adulte necunoscute;

Gelozia între fraţi sau cum mă comport când familia se măreşte?

Criza de opoziţionism primar sau când copilul spune: Nu; Nu vreau;

Alte probleme specifice sesizate de părinţi;

Tehnici de modificare comportamentală la copii;

PLANIFICARE:

Pentru preşcolari:

NR.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

COMPETENŢA DEZVOLTATĂ

CRT.

 

“ CUM MĂ SIMT AZI

Conştientizarea emoţiilor

Exprimarea emoţiilor

1.

 

Etichetarea corectă a emoţiilor

2.

“ ROATA EMOŢIILOR”

Conştientizarea emoţiilor

Exprimarea emoţiilor

Etichetarea corectă a emoţiilor

3.

Conştientizarea emoţiilor

Exprimarea emoţiilor

CUTIILE FERMECATE CU EMOŢII”

 

Etichetarea corectă a emoţiilor

4.

DETECTIVUL DE EMOŢII”

Recunoaşterea şi etichetarea emoţiilor proprii şi ale celorlalţi

5.

SĂ NE GÂNDIM LA

Recunoaşterea şi etichetarea emoţiilor proprii şi ale celorlalţi

EMOŢIILE CELORLALŢI”

 

JOC DE CĂRŢI PENTRU EMOŢII”

6.

Conştientizarea emoţiilor

Etichetarea corectă a emoţiilor

7.

SĂ NE JUCĂM “ DE - A ASCULTATUL”

Iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii

8.

“NE JUCĂM ÎMPREUNĂ”

Dezvoltarea abilităţilor de cooperare Rezolvarea prin negociere a problemelor care pot apărea într-un grup

9.

LECTURĂ DUPĂ IMAGINI:

Conştientizarea emoţiilor

Exprimarea emoţiilor

„CĂŢELUŞUL ŞCHIOP” DE E. FARAGO

Etichetarea corectă a emoţiilor

10.

,,OGLINDA FERMECATĂ

Exprimarea emoţiilor proprii

Recunoasterea emoţiilor

Consiliere părinţi:

NR.CRT.

TEMA

CONŢINUT

1.

,,SA NE CUNOASTEM COPILUL”

-CHESTIONARE -DISCUTII LIBERE

2.

,,PĂLĂRIILE COLORATE”(CUM REZOLVĂM SITUAŢIILE-PROBLEMĂ?)

-,,JOCURI-APLICAREA UNOR METODE INTERACTIVE. -STUDII DE CAZ

3.

CURS:,,EDUCĂM AŞA” APRECIEREA ŞI ACORDAREA ATENŢIEI STABILIREA LIMITELOR IZOLAREA ŞI IGNORAREA RECOMPENSE ŞI PEDEPSE

DVD -EX. CE AŞ FACE EU --JOC:ZARURI -EX.,,CUM SĂ SPUNEM NU” -JOC:,,SEMAFORUL” -LISTĂ DE RECOMPENSE

4.

,,VORBA DULCE, MULT ADUCE”(IMPORTATA ELIMINARII ABUZULUI EMOTIONAL)

-JOCURI INTERACTIVE

5.

,,SET FOTOGRAFIC”(DEZVOLTAREA RELATIILOR DE ATASAMENT, PREZENTAREA STILURILOR EDUCATIVE ALE FAMILIIOR)

-FILM DOCUMENTAR -ACTIVITATE PRACTICĂ

6.

,,SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ DĂRUIM CADOURI PENTRU COPII NEVOIAŞI”

-ACTIVITATE COMUNĂ CU PRŞCOLARII ŞI COMUNITATEA LOCALĂ(DONAŢII DE JUCĂRII,RECHIZITE ÎMBRĂCĂMINTE)

7.

,,BAROMETRUL DE STRES

-PREZENTARE PPT -JOCURI EXERCIŢIU

8.

,,LUCRĂM ŞI NE BUCURĂM IMPREUNĂ”

-ACTIVITATE COMUNĂ CU PREŞCOLARII-ACTIVITATE ARTISTICO PLASTICĂ

9.

,,AUTOCUNOAŞTEREA ŞI INTERCUNOAŞTEREA”

-METODE ŞI EXERCIŢII CARE LE FACILITEAZĂ

10.

RELAŢIA ADULT –COPIL LA PRAGUL DINTRE DRAGOSTE ŞI DRAGOSTE RESPONSABILĂ

-LECTORAT -TESTE PSIHOLOGICE

Pentru cadrele didactice

NR.CRT.

TEMA

FORMA DE ORGANIZARE

1.

STRATEGII ALE EDUCAŢIEI EMOŢIONALE

CURS-BACOV-IA

2.

DESPRE DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR EMOŢIONALE SI SOCIALE ALE COPIILOR

CURS

3.

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO- EMOŢIONALE

CERC PEDAGOGIC-MASĂ ROTUNDĂ

4.

COMPETENŢE EMOŢIONALE ŞI SOCIALE LA PREŞCOLARI

COMISIE METODICĂ- DEZBATERE

5.

OPTIMIZAREA RELAŢIILOR DINTRE EDUCATOARE -COPIL

SESIUNE DE COMUNICĂRI

6.

JOCURI PENTRU DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

ACTIVITATE DEMONSTRATIVĂ

7.

COPILUL-SINGURUL LUCRU CARE CONTEAZĂ

MASĂ ROTUNDĂ

8.

MODALITĂŢI DE FORMARE A COMPORTAMENTULUI EMPATIC LA PREŞCOLARI

COMISIE METODICĂ- DEZBATERE

9.

,,AUTOCUNOAŞTEREA ŞI INTERCUNOAŞTEREA -METODE ŞI EXERCIŢII CARE LE FACILITEAZĂ”

LECTORAT

10.

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO- EMOŢIONALE-PROGRAME EDUCAŢIONALE SAU OPŢIONALE

CONCURS DE CREATIVITATE

IV. MONITORIZARE, RAPORTARE, EVALUARE

DOCUMENTELE PROGRAMULUI:

Programul scris; Suportul de curs,,Educaţia raţional-emotivă.Strategii ale educaţiei emoţionale-profesor Laura Năstase; Evidenţa participării părinţilor; Corespondenţă electronică şi colaborarea directă referitoare la proiect cu specialiştii şi membrii echipei de proiect; Rapoarte; Evidenţa participanţilor la evenimentele din cadrul proiectului;

Chestionare de evaluare; Fotografii; Înregistrări video; Raportul final şi portofoliul progamului va fi însoţit de fişa de monitorizare a derulării progamului la nivelul unităţii. Evaluarea finală se va realize prin prezentarea şi analiza rezultatelor obţinute.Rezultatele programului, exemplele de bune practice vor fi făcute cunoscute cadrelor didacice din atelierul nr. 1 zona SF. GHEORGHE.

ANEXE

“ CUM MĂ SIMT ASTĂZI

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe emoţionale

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor

OBIECTIVE

- să identifice şi să conştientizeze emoţiile trăite

- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen

DURATA: 10 - 15 minute

MATERIALE : coli de hârtie, creioane colorate.

PROCEDURA DE LUCRU: Daţi-le copiilor câte o foaie de hârtie şi creioane colorate.

Rugaţi copiii să deseneze cum se simt ( permiteţi copiilor să folosească orice culoare doresc). La final discutaţi desenele împreună cu copiii. Încurajaţi-i să identifice şi să denumească emoţiile desenate.

OBSERVAŢII:

Prin această activitate copiii învaţă:

- să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare

- Învaţă despre emoţii prin intermediul desenului, o activitate specifică vârstei

Nu criticaţi desenele copiilor, important este să identifice corect emoţia trăită!

Acceptaţi şi emoţiile negative ale copiilor !

“ ROATA EMOŢIILOR”

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe emoţionale

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor

OBIECTIVE

- să identifice emoţiile de bucurie, furie, tristeţe, teamă

- să exprime corect emoţia observată

- să eticheteze corect emoţiile prezentate

DURATA: 10 - 15 minute

MATERIALE: „Roata emoţiilor”- un cadran confecţionat din carton care are un braţ indicator; împărţiţi acest cadran în 6 părţi egale; prin rotire, braţul indicator se poate opri aleator în dreptul simbolului unei emoţii (exemplu: bucuros, supărat, furios, mirat, plictisit, plângăcios) şi se va analiza situaţia dată.

PROCEDURA DE LUCRU: Prezentaţi copiilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o vor utiliza într-un joc pentru a înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi. În acest joc, câte un copil va învârti săgeata roţii şi când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca să identifice şi să reproducă emoţia, să dea exemple de situaţii în care s-a simţit în acest fel. Precizaţi că, în cazul în care roata se opreşte tot la aceeaşi emoţie, se va roti din nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile.

OBSERVAŢII:

Prin această activitate copiii învaţă:

- să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare

- copiii achiziţionează cuvinte care denumesc emoţii

Nu uitaţi să lăudaţi copiii pentru recunoaşterea şi etichetare corectă a emoţiilor!

SĂ NE JUCĂM “ DE- A ASCULTATUL”

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii

OBIECTIVE

- să asculte ceea ce spun ceilalţi copii

- să înveţe să-i asculte pe ceilalţi fără să-i întrerupă

- - şi aştepte rândul într-o conversaţie

DURATA: 15 - 20 minute

PROCEDURA DE LUCRU: Aşezaţi copiii în cerc. Rugaţi 2 copii să vină în faţă. Mai întâi încurajaţi copiii mai sociabili să povestească. Astfel cei mai timizi vor putea urma exemplul colegilor. Fiecare copil va trebui să povestească pe scurt despre o activitate, o jucărie sau orice altă preferinţă (“ Care este animalul tău preferat? ”, “ Cu ce îţi place să te joci?” ) .Încurajaţi fiecare copil să povestească despre preferinţele sale. Apoi cereţi copilului care l-a ascultat să descrie ceea ce a spus celălalt. Schimbaţi rolurile: cel care a vorbit va asculta, iar cel care a ascultat va fi cel care va vorbi. Asiguraţi-vă de faptul că toţi copiii au participat la această activitate.

OBSERVAŢII:

Prin această activitate copiii învaţă:

- exersează comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de prietenie

- învaţă să dobândească capacitatea de a iniţia interacţiuni vârstei

- copiii se cunosc mai bine şi învaţă faptul că o relaţie presupune reciprocitate

Folosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta!

Reamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi!

“NE JUCĂM ÎMPREUNĂ”

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: cooperare în joc, comportamente prosociale

OBIECTIVE

- - şi dezvolte abilităţile de cooperare

- să exerseze abilităţi de împărţire a jucăriilor,de cerere şi de oferire a ajutorului de aşteptare a rândului

- să rezolve prin negociere problemele care pot să apară în grup

DURATA: 10 - 15 minute

MATERIALE: imagini decupate din reviste, lipici , carton

PROCEDURA DE LUCRU: Împărţiţi copiii în grupuri de 4 - 5 copii. Împărţiţi fiecărui grup imagini

decupate din diverse reviste şi lipici. Spuneţi copiilor că va trebui să lucreze împreună şi să lipească imaginile pe poster.Încurajaţi copiii să împartă, să - şi aştepte rândul, să ofere sau să ceară ajutor.

OBSERVAŢII:

Prin această activitate copiii învaţă:

- să exerseze comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de prietenie

- învaţă să dobândească capacitatea de a se implica în jocurile celorlalţi

- copii sunt încurajaţi să transfere ceea ce învaţă în jocul cu părinţii şi în alte contexte ( copiii de aceeaşi vârstă ).

Lăudaţi copiii pentru comportamentele de cooperare manifestate pe parcursul activităţii !

Expuneţi posterele copiilor în sala grupei sau într-o altă locaţie unde pot fi văzute!

“ SCHIMBĂ LOCUL ! ”

COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii

DESFĂŞURAREA JOCULUI: Copiii stau în semicerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun merge la un coleg, îi spune numele,dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a ghicit numele.

Folosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta!

Reamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi!

Bibliografie:

1.Botiş, A., Mihalca, L. (2007). „Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale si sociale ale copiilor, fete si băieţi, cu vârsta până la 7 ani” . Buzău : Alpha MDN, 2007)

2. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. (2005). „Metode interactive de grup. Ghid

Metodic. 60 de metode şi 200 aplicaţii practice pentru învăţământul precuşcolar”. Craiova:

Arves.

3. Kincher, J. (2008). Psihologia pentru copil. Vol. II. Bucureşti: Erc Press.

4. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Curriculum pentru educaţia timpurie a

copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani, Bucureşti, 2008

5. Preda, V., Breben, S., Gongea, E., Mitrulescu, V. (2009). „Învăţarea bazată pe proiecte.

Auxiliar didactic pentru aplicarea noului curriculum”. Craiova: Arves.

6. UNICEF, Ministerul Educaţiei şi Tineretului Moldova „Standarde de învăţare şi dezvoltare

pentru copilul de 5-7 ani”/Program educaţional Pas cu Pas. 7.Ştefan A. Catrinel & Kallay Eva - Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2007 8. Vernon, A. - “Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional - emotivă şi

comportamentală”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2006