P. 1
Ingrasare porci

Ingrasare porci

|Views: 725|Likes:
Published by manuel_andrei
Ingrasare porci
Ingrasare porci

More info:

Published by: manuel_andrei on Feb 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ OFICIUL JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ OLT

OJCA Olt
Str. Doamnei, nr. 17-19, Bucuresti, Sector 3, Tel.: +40 21 312 46 20; Fax: +40 21 312 46 43, www.consultantaagricola.ro Str. Tudor Vladimirescu, nr. 165, Slatina, Jud. Olt Tel./fax: 0249/415 770 0349/422 757 E-mail: ojcaot@yahoo.com

Proiect TIP Îngrășătorie suine

- 2006 1

2

Fermă specializată în producerea de porci grași cu o capacitate de 400 de capete livrate pe serie
1. Scurtă descriere a proiectului
Pentru o valorificare cât mai rentabilă a potenţialului cerealier din ţară (în principal porum și orz) urmărind reorganizarea și relansarea producţiei de carne de porc, propunem proiectul tip al unei microferme specializate în producerea de porci grași pentru sacrificare (la 100 kg greutate vie). Se preconizează obţinerea de cantităţi sporite de carne și realizarea de parametrii productivi comparabili cu cei obţinuţi în ţările cu zootehnie avansată, prin reducerea consumului specific inclusiv realizarea greutăţii de 100 kg la vârsta de maxim 175-180 zile. Soluţiile propuse pentru realizarea acestor indici vizează realizarea a trei obiective: • Optimizarea condiţiilor de lucru în creșterea porcilor (mecanizarea și automatizarea totală); • Satisfacerea confortului animalelor (controlul și dirijarea temperaturii, ventilaţiei, reducerea nivelului gazelor nocive etc.); • Protecţia mediului înconjurător (reducerea la maxim a degajărilor de NH3 în atmosferă). În plus este remarcată apariţia unor ferme de tip nou care au pus în aplicare un sistem de producţie bazat pe cele mai recente tehnici. Acest sistem a evoluat rapid (chiar și în cazul unităţilor cu efective mari) de la sistemul circuit închis într-o singură fermă, la sistemul cu două sau trei „situri” (locuri) de producţie: separarea producţiei de purcei, a creșterii purceilor înţărcaţi și a porcilor pentru creștere-finisare în ferme aparţinând aceleiași unităţi, la câţiva kilometri distanţă una de alta, pentru o mai bună protecţie sanitar-veterinară, cu alte cuvinte o specializare strictă a creșterii porcilor în ferme diferite ale aceleiași unităţi. Pentru ţara noastră modificările structurale ca o consecinţă a modificării tipului de proprietate, au dus la apariţia unui însemnat număr de ferme noi în care fermierul este constrâns să ia propriile decizii în funcţie de interesele sale și de o multitudine de alţi factori (rasa crescută, suprafaţa furajeră, condiţiile pedoclimatice etc.) pentru alegerea tipului de adăpost, numărului de animale, tehnologia ce o aplică făcând o evaluare proprie a tendinţelor pieţei și planificare potenţialului de producţie în mod corespunzător. La ora actuală, la nivelul fermelor mici și mijlocii de creștere și exploatare a porcinelor din ţară, nu este înţeleasă total importanţa mărimii fermei, specializării și a dotării interioare din adăposturile de porcine, factor hotărâtor în rentabilizarea fermei. Prin prezentul proiect se urmărește realizarea unei ferme specializate, de creștere-finisare a porcilor, cu o capacitate de 400 porci grași livraţi pe serie, care are ca obiect de activitate cumpărarea de grăsuni la o greutate de 30-35kg creștere, finisare și livrarea acestora la greutatea medie de 100 kg. Conceput și proiectat ca un modul cu o capacitate de 400 porci grași se pot înfiinţa ferme de capacităţi diferite (400, 800, 2000, 4000 capete etc.), un modul devenind în acest fel un compartiment de creștere, finisare, ferma având reale posibilităţi de dezvoltare pe verticală. Activitatea din această fermă are în vedere obţinerea de porci grași în condiţii de maximă eficienţă datorită amenajării interioare a spaţiului construit, dotărilor tehnice de ultimă oră și tehnologiei de exploatare îmbunătăţite aplicate. Ca rezultate preconizate menţionăm: • realizarea unui spor mediu zilnic de 700 kg; 3

• realizarea unui consum specific de 3,5-3,7 kg; • obţinerea greutăţii de 100 kg la 180 zile; • asigurarea condiţiilor optime de realizare a celor menţionate prin dirijare și control a microclimatului cu aparatura electronică; • reducerea poluării mediului conform reglementărilor ecologice și legislaţiei în vigoare prin manipulare nutriţională (ex.: aminoacizii sintetici vor fi folosiţi tot mai mult pentru a reduce mirosurile și concentraţiile de azot și amoniac în dejecţii, iar folosirea fitazei microbiene pentru reducerea excreţiei de fosfor cu 30-50% și a fosforului din raţie cu 0,1-0,2%). Considerăm că acest proiect este de un real folos pentru crescătorii de porcine și poate fi folosit la orice tip de fermă, indiferent de sistemul de producţie adoptat (cu circuit închis, parţial deschis sau deschis) este modulat de așa manieră încât poate fi aplicat în ferme de capacităţi diferite (mici, mijlocii și mari) garantând obţinerea de profit și recuperarea rapidă a capitalului investit.

2. Planificarea activităţilor
1. Executarea proiectului de inginerie tehnologică (indicatori tehnici, calcul spaţii cazare, soluţii tehnologice pentru cazare, hrănire, adăpare, colectare și evacuarea dejecţiilor, tehnologia de creștere și îngrășare-finisare, fluxul tehnologic, necesar furaje, necesar apă, cantitatea de dejecţii rezultată). 2. Executarea sistemului de colectare și evacuare a dejecţiilor. 3. Organizarea interioară a spaţiului (diferite tipuri de boxe). 4. Stabilirea sistemului de furajare, adăpare, asigurarea microclimatului, iluminat și dotare cu instalaţii corespunzătoare. 5. Popularea cu efective de animale și urmărirea rezultatelor productive. Se are în vedere ca Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) să asigure asistenţa tehnică beneficiarilor (ferme mici și mijlocii) prin personal calificat în desfășurarea activităţii de producţie. De asemenea se va pune la dispoziţia fermierilor informaţii utile de ultimă oră din domeniul creșterii porcinelor (broșuri, buletine informative) și se va organiza la sediul Oficiilor Judeţene de Consultanţă Agricolă (OJCA) cursuri și specializări pentru fermieri.

3. Descrierea proiectului
Obiectivele și metodologia proiectului propus 1. Ferma pentru îngrășare a porcinelor cu capacitate de 400 capete livrabile pe serie, cu indicatori tehnici și de producţie pentru ferme particulare în vederea folosirii cerealelor din producţie internă, concepută ca un modul multiplicabil în vederea generalizării în sectorul privat. Metodologie: proiect de inginerie tehnologică cu tehnologie performantă, competitivă pe plan mondial prin rezultatele de producţie obţinute. 2. Reducerea poluării mediului prin control nutriţional (aminoacizi de sinteză și fitază microbiană). 3. Transfer de tehnologie de creștere și exploatare la crescătorii de animale prin buletine informative, broșuri, acordarea de asistenţă tehnică. Relaţia proiectului cu alte activităţi aflate în desfășurare În preocupările noastre există posibilitatea acordării de consultanţă în: · stabilirea de sisteme de ventilaţie adaptate condiţiilor de climă din diferite zone ale ţării; · sisteme de administrare a furajelor cu pierderi minime; · colectarea, evacuarea și depozitarea dejecţiilor pentru diminuarea poluării mediului înconjurător. 4

Componentele cheie ale proiectului și mecanismul de furnizare • Asigurarea condiţiilor de microclimat prin instalaţii automate de dirijare și control a ventilaţiei; • Reducerea consumului specific prin folosirea unor sisteme îmbunătăţite de furajare și adăpare; • Reducerea poluării mediului prin manipularea nutriţională; • Înfiinţarea de ferme specializate în producerea și livrarea de porci grași având la bază modulul proiectat, acordarea de asistenţă tehnică și informarea fermierilor cu noutăţi din domeniile nutriţie, creștere și exploatare. Posibilitatea de a fi adaptat în practică Proiectul propus de noi, prin avantajele de ordin economic (reducerea cheltuielilor și recuperarea capitalului investit), ecologic (reducerea poluării mediului înconjurător) și sanitar-veterinar (prevenirea unor boli transmisibile) răspunde cerinţelor crescătorilor din fermele mici și mijlocii și contribuie la relansarea producţiei de carne de porc din România.

4. Amplasare și construcţii
La amplasarea fermei se va ţine cont în primul rând de criteriile sanitar-veterinare referitoare la izolarea crescătoriei de porci faţă de zonele locuite, asigurând un cordon sanitar nepopulat împrejurul fermei de 500 m. În al doilea rând se va ţine cont de căile de acces pentru aprovizionarea cu furaje și alte materiale și în final de impactul asupra mediului în funcţie de colectarea și deversarea dejecţiilor. Construcţia halelor pentru cazarea porcinelor trebuie să ţină cont de criteriile de rezistenţă și asigurarea confortului biologic al fiecărei categorii de vârstă și greutate. Există numeroase variante privind modelele de hală, precum și materialele de construcţie necesare și din acest motiv recomandăm crescătorilor să consulte specialiști în domeniu înainte de a începe construcţia. Cu titlul informativ prezentăm câteva schiţe privind tipurile de boxe și hale (vezi Anexa). Adăposturile porcilor crescuţi pentru consum propriu în gospodăriile populaţiei au de asemenea o mare varietate de forme, dimensiuni și materiale de construcţie, în funcţie de tradiţie, posibilităţile materiale sau inventivitatea crescătorului. În conformitate cu Ordinul nr. 171/13.09.2000 pentru aprobarea normelor sanitar-veterinare privind protecţia porcilor materialele folosite pentru construcţiile grajdurilor precum și echipamentele cu care porcii intră în contact trebuie să nu fie dăunătoare acestora, să poată fi ușor curăţate, spălate și dezinfectate. Circuitele electrice și echipamentele trebuie să fie instalate în concordanţă cu regulile naţionale de aplicare a măsurilor de protecţia muncii, și PSI pentru a se preveni accidentele. Porcii nu trebuie să fie ţinuţi permenent în întuneric și trebuie luate măsuri care să permită o iluminare artificială sau naturală, corespunzătoare cerinţelor fiziologice și de comportament. Pardoseala trebuie să fie netedă nealunecoasă astfel încât să nu cauzeze accidente, răniri sau suferinţe. Adăposturile pentru porci trebuie construite în așa fel încât să permită fiecărui porc: - să stea întins, să se odihnească și să stea în picioare fără dificultate; - să aibă un loc curat unde să se poată odihni; - să vadă alţi porci. Pentru aceste cerinţe în conformitate cu Odinul nr. 171/2000 suprafeţele minime de pardoseală pentru fiecare porc sunt următoarele: - 0,40 m˛ pentru porcii în greutate medie între 30 ţi 50 kg; - 0,55 m˛ pentru porcii în greutate medie între 50 și 85 kg; - 0,65 m˛ pentru porcii în greutate medie între 85 ţi 110 kg; - 1 m˛ pentru porcii în greutate medie peste 110 kg. 5

. Creșterea rapidă. Tehnologul este liber să aleagă tipul de pardoseală. Utilităţi și resurse necesare punerii în aplicare proiectului Adăposturi. cu sau fără așternut. Majoritatea optează pentru utilizarea unei pardoseli cu grătar parţial (din beton. de diferite forme și dimensiuni ca cele prezentate în figura 1. între care menţionăm: . beton etc. De aici necesitatea introducerii automatizării operaţiilor de hrănire și de menţinere a igienei în adăposturile pentru porcii la îngrășat. observaţie care obligă pe tehnolog să aleagă tipul “ideal” de hrănitor care să asigure ingesta aproximativ egală pentru fiecare animal printr-un spaţiu de furajare optim. Această alegere este făcută atât din considerente fiziologice ale animalelor. .Indiferent de tipul de construcţie sau materialele folosite. specialiști pregătiţi în domeniu cu experinţă în aplicarea de tehnologii de creștere și exploatare specifice fermelor mici și mijlocii. Viabilitatea activităţilor propuse Proiectul îl considerăm ca o rezolvare a solicitărilor primite de la crescătorii particulari. caracteristica biologică a porcului. adăposturile de porcine trebuie să asigure un microclimat corespunzător. furaj combinat pentru hrănirea fazială. are implicaţii importante în tehnologiile de creștere și exploatare și ca drept consecinţă apare necesitatea ca tehnologul să asigure spaţii de cazare optime. 6 . 5. Activitatea porcilor mai intensă în cursul zilei. compartimentat cu ajutorul unor pereţi despărţitori pentru asigurarea unei furajări care să limiteze conflictele. fier sau din material plastic pe schelet metalic sau nu). concomitent cu o creștere corespunzătoare a productivităţii muncii. prezenţa cât mai puţin posibilă a personalului. material biologic. fontă. finalizarea lui constituind eliminarea lacunelor existente în cunoașterea întocmirii proiectelor de inginerie tehnologică și aplicarea corectă a tehnologiilor de creștere și exploatere în orice tip de fermă. cu grătar total sau grătar parţial și cu zona de odihnă din lemn. Aspecte tehnologice în creșterea tineretului porcin și a porcilor la îngrășat Observaţiile menţionate anterior sugerează tehnologului necesitatea existenţei în boxă a unui hrănitor suficient de lung care să asigure spaţiu optim de furajare. e corelată cu munca depusă de personal. Privitor la zona cu grătare tendinţa este de a se înlocui toate tipurile de grătar cu grătare din material plastic. plăci ceramice. .asigurarea menţineri unui microclimat convenabil ce necesită o încălzire mai redusă în zonele reci.micșorarea valorii investiţie. Aceasta poate fi compactă.reducerea perioadei de timp necesară pentru curăţire. Pentru a se reduce la minim sensibilitatea și excitabilitatea animalelor se impune. cât și din cerinţe de ordin economic. Numărul de animale care așteaptă în faţa hrănitorului crește odată cu mărimea grupului.

Figura 1. 7 .

Standardele recomandate pentru climatul ambiental sunt conţinute în tabelele 1. Menţinerea calităţii mediului total este determinată printre altele de ventilaţie. 8 . . .capacitatea de ventilaţie trebuie ajustată cu un maxim și minim predeterminate.schema de circulaţie a aerului să asigure o distribuire a aerului proaspăt în toate boxele cu utilizarea optimă a producţiei de căldură a animalelor.E. din ţările membre ale U.să aibă suficiente spaţii de admisie. . condiţiilor de cazare și stării de sănătate a animalelor.viteza aerului permisă trebuie să se încadreze în normele stabilite.sistemul de ventilaţie trebuie construit în așa fel încât ventilatorul să nu fie susceptibil la diferenţele de presiune. Microclimatul și condiţiile de cazare Legislaţia actuală din ţările avansate din punct de vedere al creșterii porcilor și în special.influenţa vântului trebuie minimalizată la maxim.sistemul de ventilaţie trebuie adaptat climatului cu o corectă funcţionare în funcţie de sezon (figura 2 și Figura 3).este esenţială buna amestecare a aerului proaspăt furnizat și a celui din interior. În privinţa ventilaţiei oricare ar fi sistemul folosit el trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: . mărimea și organizarea fermei. . este foarte drastică în privinţa climatului ambiental.6. . Figura 2. . tipul de boxă și mărimea compartimentelor. de așezare. 2 și 3. .

9 .Figura 3.

radiatoare în pasajul central. .folie perforată pe tavan. se preferă sistemul de ventilaţie cu guri de admisie indirecte (pasaj central) (figura 4 și figura 5).sisteme de ventilaţie Prix. ..sistem de tub folie.sistemul de ventilaţie Ventisol.module încălzitoare în pod. . .P. -intrarea aerului prin tuburi subterane. . Pentru majoritatea fermelor din U.sisteme de ventilaţie D.guri de admisie cu valve operate manual. Figura 4 10 . . b) Prin tavan: .L.control automatizat al intrării aerului.E.Ajustarea intrării aerului în compartimente de diferite tipuri se poate realiza pe mai multe căi: a) Cu valve: .sistemul de ventilaţie Custers. c) Aerul poate fi preîncălzit și/sau răcorit prin: . .

este usor de realizat în compartimente mici. . Standardele pentru temperaturile curente în creșterea și îngrășarea porcilor sunt prezentate în tabelul 1: Tabelul 1 Temperaturile în îngrășarea porcilor 11 .este mai puţin sensibil la vânt.Figura 5 Acest sistem are următoarele avantaje: . .asigură posibilitatea unei preâncălziri a aerului.

formarea mucegaiurilor. . trebuie acordată atentie eventualelor contaminări și formări de mucegaiuri. este prezentat în tabelul 3. De asemenea. dacă este necunoscută este de dorit să se faca analiza acestora. b) Procesarea ingredientelor trebuie urmarită cu o deosebită atentie mai ales din punct de vedere al omogenităţii.formarea de poduri sau alte forme de reziduri.Când se folosesc pardoseli încălzite temperatura compartimentului poate descrește cu 1-2șC. Furajarea animalelor În hrănirea porcilor se disting doi factori de importanţă majoră: . 12 . Condiţiile care trebuiesc îndeplinite de furaj pentru o anumită categorie de animale sunt: a) Calitatea ingredientelor. Maximum și minimum de aer proaspăt pe animal (rata de ventilaţie) sunt prezentate în tabelul 2: Tabelul 2 Maximum și minimum de aer proaspăt pe animal Nivelul maxim al gazelor nocive în adăposturile pentru porci stabilit pentru U. c) Depozitarea furajelor în vederea menţinerii calităţii furajelor. depozitarea trebuie să se facă în silozuri curate. Tabelul 3 Nivelul maxim al gazelor nocive în adăposturile pentru porci 7.calitatea furajelor . Granularea furajelor este în general acceptată dacă ameliorează digestibilitatea lor și reduce contaminarea și formarea de mucegaiuri.E. . silozurile trebuiesc inspectate periodic pentru a se evita: .scurgere.metodele de hrănire În aprecierea calităţii furajelor și a ingredientelor folosite trebuie să se ţină cont de vârsta și performanţa dorită la grupul de animale pentru care sunt destinate aceste furaje.

. . . .capacitatea genetică a porcilor. esenţiali).Furajul pentru porc este rapid depreciat din punct de vedere calitativ în cazul depozitării în contact direct cu aerul din adapost. în privinţa asigurării și folosirii eficiente a proteinei. se iau în calcul o serie de factori: .65% Treonină. Pentru tineretul porcin înţărcat și porci în îngrășare–finisare conform Directivei Consiliului 91/630/EEC s-au stabilit standardele prezentate în tabelele 13 și 14. . 4 eme edition 1996) Tabelul 4 Limite maxime de folosire a materiilor prime (în % din furaj) a) Materii prime bogate în amidon 13 .A. granule).70% Valină.alţi factori.cantitatea de furaj ingerată (ad libitum versus restricţionată).echilibrarea dintre ingrediente (A. . (sursa Memnto del’eleveur de porc. . Considerând lizina 100% nivelurile celorlalti aminoacizi vor fi: . .60% Izoleucină. se ţine seama de faptul că.30% Metionină. pentru furajarea și hrănirea în finisare la alcătuirea reţetelor. De aceea.sistemul de hrănire (uscat (făina.18% Triptofan. lizina este aminoacidul limitativ. fermierii vor stabili nivelurile celorlalţi aminoacizi (în funcţie de vârsta și dezvoltarea corporală) în raport cu fiecare gram de lizină.ingredientele (se urmărește conţinutul reţetei în celuloză). . sau umed). In fermele moderne. .60% Metionină și Cistină. raporturi între lizină și ceilalţi aminoacizi fiind considerate ideale. Tehnologiile moderne recomandă ca folosirea materiilor prime să se facă într-o anumită proporţie în funcţie de categoria de animale. . Atât pe plan mondial cât și în România.densitatea de populare.

fiecare având avantajele și dezavantajele sale (figura 6) 14 . raportul lizină/energie trebuie să fie ridicat în alimentaţia restrictionată.disponibilitatea aminoacizilor. modul de administrare (uscată sau umedă) trebuie alease cu discernământ de fermier.nivelul de alimentaţie. . .energie. fiind de preferat creșterea raportului aminoacizi . Forma de distribuire a furajului (granulat sau făină).procentul de carne macră în carcasă. în caz de regim alimentar cu un procent ridicat de celuloză.b) Materii prime bogate în lizină Tabelul 5 Caracteristicile furajului folosit în ferme pe creștere – finisare din Anglia și Franţa De asemenea. Acestea actionează asupra nivelului performanţelor de creștere și compoziţia corporală și este diferită în funcţie de: . asigurarea echilibrului aminoacizi – energie este primordială.

distribuirea automată a apei cu adăpători automate tip pipă. este realizată prin baterii de hidrofoare ca o consecinţă a capacităţii mari a complexelor industriale. În cazul adăpătorilor automate de tip cupă sau suzetă fiecare fermier trebuie să respecte câteva reguli de bază și anume: .diametrul conductelor de apă trebuie calculat de așa manieră pentru a limita viteza apei la mai puţin de 2 m/s.plasarea în amonte de fermă a unui filtru și a unui regulator de debit pentru reglarea presiunii și deci a debitului.distribuirea simultană a apei și a furajului în cazul furajării umede. Alimentarea cu apă Tehnologiile de creștere și exploatare presupun existenţa mai multor sisteme de adăpare: .. 15 . Tabelul 6 Diametrul optim al conductelor principale de alimentare cu apa (INRA – 1998) *Debitul maxim este calculat în funcţie de numărul de adăpători și de debitul de asigurat pe fiecare adăpătoare. O viteza mai mare duce la risipă de apă și o uzură excesivă a conductelor (tabelul 6). . În cazul ţării noastre. .distribuirea normală a apei în cupe. . cupă cu nivel constant.Figura 6 8. reglarea debitului și a presiunii. jgheaburi etc. suzete.

. . dar reglajul presiunii și a debitului este dificil de realizat. 8.adăpători cu nivel constant ce asigură o adăpare facilă. pierderile sunt în general mai ridicate dar asigură calitate bună a apei. care au pierderi insignifiante.În ţările U.adăpătoare sifoidă pentru purcei sugari.adăpători cu buton care funcţionează prin apăsare. în funcţie de categoria de porcine și starea fiziologică înălţimea de la sol la care trebuiesc montate adăpătorile (tabelul 7). 9) . . Buna functionare a unei adăpători depinde în mod curent de: . INRA recomandă. caracterizate prin pierderi mici de apă.adăpători tip pipă caracterizată prin ușurinţa folosirii. .E. Figura 7 16 . se folosesc mai multe tipuri de adăpători: (figurile 7.numărul de animale pe adăpătoare.adăpători tip suzetă care permit accesul ușor la sursa de apă. asigură calitatea apei. cu pierderi minime de apă și asigură o apă mai puţin curată. .înălţimea la care este montată în raport cu solul.debitul asigurat. .

Figura 8 17 .

Figura 9 18 .

5 kg f/cm2) asigurând debitul necesar de apă pentru întreaga perioadă de întreţinere. se stabilesc boxele de control și se programează pentru livrare fiecare boxă în parte. Tehnologia de exploatare a îngrășătorie Sectorul de îngrășare este ultima verigă a fluxului tehnologic. Pentru a avea loturi cât mai uniforme se grupează tineretul venit pe structuri de greutate. Odată cu popularea se va completa fișele de lot. văruirea. în decurs de 5 zile au loc diferite operaţiuni cum ar fi reparaţiile care sunt necesare. să fie montate deasupra grătarului pentru a evita umezeala din boxă (în ţările occidentale se practică sistemul de adăpare cu suzetă montată deasupra hrănitorului) și să corespundă categoriei de porci și sistemului de asigurare a apei. Pentru eficacitatea adăpării suzeta trebuie să fie ușor accesibilă. 9. interzicându-se transferul de masculi necastraţi. După livrarea porcilor la abator. 10. spălarea și dezinfectarea și bine-nţeles odihna boxelor. Adăpătoarea tip suzetă funcţionează în condiţii optime la presiuni uzuale (0. deci aplicarea corectă în practică a tehnologiilor de exploatare duce la rezultate pozitive. astfel încât diferenţa de geutate între indivizii aceluiași lot nu trebuie să fie mai mare de 2 kg. Odată cu popularea se execută sexarea și lotizarea. aparent activitatea este relativ simplă. În sectorul de îngrășare. Pregătirea halelor de îngrășare faza I. curăţenia.5 – 2. pentru că de aici porcii grași sunt livraţi la abator în vederea sacrificării și valorificării. în vederea populării Boxele din halele de îngrășare trebuiesc cu atenţie pregătite în vederea populării pentru că și de condiţiile de întreţinere și igienă depinde sporul de creștere în greutate.Tabelul 7 Recomandări în funcţie de categoria și tipul de adăpătoare INRA – 1990 Se recomandă plasarea într-un colţ al compartimentului a unui bazin care permite introducerea în apa de băut a produselor de dezinfecţie a apei și a medicamentelor. din punct de vedere tehnologic. Pentru ţara noastră tipurile de adăpători cele mai folosite sunt suzetele și pipele. dar foarte importantă din punct de vedere al realizării creșterii în greutate a animalelor. 19 . verificarea funcţionalităţii adăpătorilor.

în ponderea cheltuielilor de producţie. Furajarea și adăparea grăsunilor în îngrășătorie Furajarea se execută cu deosebită atenţie deoarece trebuie să se evite orice risipă.Figura 10 Transferul se execută cu mijloace de transport adecvate cu un strat de rumeguș pe podeaua remorcii. pentru ca acestea să fie transformate într-un procent cât mai mare în produse utilizabile în hrana omului. hrana reprezintă 60 – 80% din totalul acestor cheltuieli. iar în sezonul rece remorca va fi obligatoriu acoperită. De aceea trebuie să acordăm o atenţie deosebită utilizării cu maximă eficienţă a furajelor. 20 . indiferent pe distanţa pe care se transportă. 11. Se știe bine că.

Figura 11 21 .

65 – 0. 22 .Figura 12 Pentru realizarea acestui deziderat trebuie ca animalele să fie hrănite cu nutreţuri suficiente. în vederea utilizării cu maximă eficenţă a furajelor.75% lizină. Pentru furajarea porcilor la îngrășat se folosește nutreţul combinat 0 – 3 (Grower) începând cu greutatea de 25 – 30 kg. un nivel energetic de 3000 kcal EM/kg și un conţinut de 0. și este prezentată în tabelul 8. Compoziţia chimică a furajelor care alcătuiesc reţeta este cea din tabelul 9. iar substanţele nutritive din raţie să fie corelate cu cerinţele fiziologice ale animalelor. până la 45 – 60 kg. Reţeta se caracterizează printr-un nivel proteic de cca. 16%.

3 23 .Tabelul 8 Receptura 0 .

65 – 0.I. Lis. Grăsunii de 30 kg se vor furaja în primele două săptamâni cu furaj combinat din reţeta 02 (cu un nivel proteic de 17%.75 % iar nivelul energetic de 3000 E. Lis. Figura 13 24 .Tabelul 9 Compoziţia chimică a furajelor din Receptura 0 . Porcii se vor îngrășa până la greutatea medie de 80 kg./kg nutreţ).9% iar nivelul energetic de 3000 E.M. până la greutatea de 60 kg./kg nutreţ).M. 0. 0. apoi treptat se va trece la furajarea cu nutreţ combinat din reţeta 03 (cu un nivel proteic de 16%.3 P.

Microclimatul în adăposturile pentru îngrășarea porcilor Alături de asigurarea unor reţete de furaje corespunzătoare și a apei la discreţie. 12. 1990 25 . Furajarea se face cu mare atenţie pentru a înlătura orice risipă. lipsită de germeni patogeni si paraziţi și să aibă o temperatură cuprinsă între 70C– 150C și un conţinut normal în săruri minerale. Tehnologia creșterii porcilor. intr-un singur tain. la fel și animalele reformate. Ed. microclimatul din adăposturile de suine este un factor hotărâtor în obţinerea unor producţii economice.Porcii la greutatea medie de 80 kg. pentru ingrășat vor fi furajaţi direct cu reţeta 04. afectează mai puţin sănătatea și riscul pierderilor prin mortalitate. reţetă care se folosește în finisarea animalelor supuse îngrășării. dar la discreţie. La această categorie. cerinţele în asigurarea parametrilor normali de microclimat. Adăparea se va face cu apă proaspătă. Apa trebuie să fie potabilă. dimineaţa. Tabelul 10 Parametrii de microclimat prevăzuţi în îngrășătorie Sursa: Dinu Ion și colab. Cer. și mai mult indicii de producţie și în special sporul mediu zilnic și consumul specific (tabelul 10). București. cu ajutorul adăpătorilor tip suzetă. la discreţie.

Cele mai puţine zile cu concentraţii maxime se înregistrează la CO2 și cele mai multe zile cu concentraţii maxime se înregistrează la NH3. iar ventilaţia se asigură mecanic și combinat cu ventilaţia naturală. Viteza curenţilor de aer admisă. când este în limita optimă și nefavorabil când aceasta este extremă. condiţia obligatorie fiind cea de respectare a parametrilor privind viteza curenţilor de aer. densitate mare de animale în boxă și hală (CO2) și eventualele cadavre din canalele de dejecţie (H2S).Microclimatul în îngrăţătorie poate fi influenţat negativ de o densitate mare a animalelor în boxă. o ventilaţie necorespunzătoare. Sursele de gaze nocive sunt aceleaţi ca în toată ferma. în condiţii de exploatare normale.1 m/sec. Hidrogenul sulfurat apare foarte rar în îngrășătorii. de lipsa de întreţinere a adăpătorilor și a canalelor de colectare a dejecţiilor și de o ventilaţie insuficientă. în final. au valori maxime admise identice cu ale celorlalte categorii de porcine.0. Factorii care influenţează creșterea umidităţii. viteză ce se poate realiza cu ușurinţă Rata de ventilaţie. Necesarul de aer proaspăt se asigură atât prin ventilaţia mecanică cât și prin cea combinată. Temperatura din adăpost. de o igienă necorespunzătoare. mai ales temperaturile ridicate.2 . reprezintă principalul factor ce poate influenţa indicii de producţie (spor mediu zilnic și consumul specific de furaje). cu pierderi mari de apă. 26 . este mai mare ca la celelalte categorii (20 mc/cap/oră iarna și 100 mc/cap/oră vara). iarna și 0. la această categorie de animale. În halele de îngrăţare. pentru porcii la îngrăţat. se menţine în cadrul limitelor admise (55-70%). el fiind specific maternităţilor de scroafe cu igienă precară. un sistem de adăpare necorespunzător sau neîntreţinut. are limite destul de largi (0. respectiv lipsa de igienă (NH3). favorabil.5 . și la această categorie de suine. nu sunt încălzite. limita maximă admisă se înregistrează rar. în ordinea cauzelor care îi produc sunt: densitatea mare pe boxă (când animalele nu mai pot respecta zona de defecare). apar concentraţii de gaze mai ales în sezonul de iarnă.5 m. Îngrăţătoriile. sistemul defectuos de colectare și evacuare a dejecţiilor și. vara). fiind spaţii în care se cresc și îngrașă animale de la greutatea de 30 kg până la 105 kg și peste.sec. Umiditatea relativă. în îngrăţătoriile de porci. Gazele nocive.

Soluţii tehnologice optimizate pentru creșterea și furajarea porcinelor (După Institutul Kollistch RFG Dr. 2001) 27 . Meyer.

CH4 ) sunt reţinute la suprafaţă.pentru porumb dozele de nămol diferă în funcţie de sol: pe cernoziom slab 10 – 20 tone/ ha.7 – 1 m) scade sub plafonul minim de 50% din intervalul umidităţii accesibile (16.13. Fordet. Utilizarea nămolului pentru fertilizarea solului se va face diferit în funcţie de felul culturii astfel: . Apele reziduale sunt conduse prin canale colectoare către staţia de epurare.consum biochimic de O2 la 5 zile (CBO5) 20 – 25 mg O2/ dm3. pe sol aluvial 10 tone/ ha.) se întrebuintează numai în anul de înfiinţare al culturii.la intervale de 2 – 3 ani pentru culturile anuale cu exceptia cartofului. se realizeaza oxidarea și neutralizarea lor sub grătar. . care pot fi utilizaţi în funcţie de indicaţiile specialiștilor și de posibilităţile financiare). .Detergenţi sintetici 0. . Canalele pentru dejecţii sunt prevăzute cu preaplin.H2S. urină. Apa decantată trece printr-un sistem de site în alt bazin de unde după ultima decantare partea lichidă poate fi evacuată în iazuri biologice unde au loc procese de autoepurare naturală biologică sau poate fi utilizată pentru irigarea culturilor. sub care are loc o fermentaţie anaerobă. . Înainte de a intra în staţie. trifoi etc. Pentru prevenirea poluării mediului la nivelul fermei se vor utiliza pentru curăţenia mecanică pompe de mare presiune (30 – 50 atm) cu mare randament iar pentru dezinfecţie se vor utiliza dezinfectanţi cu spectru larg de acţiune care să înlocuiască soda caustică și care să nu se acumuleze în solul irigat cu ape reziduale provenite din adăposturile dezinfectate (în prezent există o gama largă de dezinfectanţi autohtoni și de import de tipul Septorom. La suprafaţa canalelor cu pernă de apă. sub grătare și prin sistemul de aerare cu caneluri. Evacuarea dejecţiilor și măsuri de protecţia mediului Colectarea dejecţiilor (fecală. apele trec printr-un cămin cu site și grătare pentru reţinerea resturilor grosiere după care ajung în bazinele de decantare unde are loc separarea mecanică prin sedimentarea suspensiilor. Procedeul de utilizare al apei de irigaţie se va face când umiditatea din sol la adâncimea de umezire (0. care preia o parte din suspensiile din canal și le dirijează în canalele colectoare.Azot total (N) 10 – 15 mg/ dm3. . cu avizul autorităţilor competente din domeniul îmbunătăţirilor funciare și cu avizul inspectoratului teritorial de sănătate publică.5 mg/ dm3. 28 . Canalele cu pernă de apă din compartimente se golesc periodic.Azotaţi 25 – 35 mg/ dm3. Partea solidă rămâne pe platformă formându-se o pătură de nămol unde fermentează și se deshidratează după care se poate folosi ca îngrășământ în agricultură. apă tehnologică) se face prin canalele cu perna de apă din boxe.8%). . precum și utilizarea nămolurilor fermentate ca îngrăţământ natural se face cu acceptul deţinătorilor terenurilor respective. iar gazele nocive rezultate (NH3. Utilizarea apelor epurate pentru irigarea culturilor. sub forma unei cruste semi-solide. . la intervale de 50-80 zile și se spală apoi cu apă prin presiune sau prin purjare pentru îndepărtarea sedimentelor colmatate. Cloroet etc. sub formă de sifon. În acest fel se ridică umiditatea din sol de la plafonul minim la capacitatea de câmp. se formează o peliculă de sediment fin.la culturile furajere perene (lucernă. impiedicând poluarea aerului din compartiment.materii în suspensie (MS) 35 – 60 mg/ dm3. pe sol brun roșcat de pădure 30 tone/ ha. Pentru apele epurate care sunt deversate în receptori naturali principalele valori de încărcare cu poluanţi sunt: .

Pentru furaje se recomandă transbordarea în buncăre fără a se pătrunde în zona de exploatare. vehiculelor și a obiectelor care urmează să fie tratate. Pentru autovehicule accesul în unitate se face numai printr-un dezinfector și numai în zona de protecţie pentru puncte speciale cum ar fi rampa de încărcare sau buncăre de furaje. . Substanţele dezinfectante ce trebuiesc utilizate și concentraţiile acestora sunt aprobate oficial de către autoriatea veterinară centrală a României.spălarea și curăţarea prin periere și frecarea meticuloasă a solului. Norme sanitar veterinare Curăţenia și dezinfecţia Operatiunile de curăţenie și dezinfecţie și. podelelor.apa utilizată pentru operaţiunile de curăţire trebuie eliminată astfel încât să se evite orice risc de răspândire a virusului și conform instrucţiunilor medicului veterinar oficial. Toată zona cu hale pentru animale trebuie să fie împrejmuită cu gard și între această zonă și gardul exterior al unităţii trebuie să existe o zonă de protecţie sanitară. articolelor sau a compartimentelor susceptibile de a fi contaminate. Trebuie să se efectueze spălarea. Eficienţa substanţelor dezinfectante trebuie verificată înainte de utilizare. Atunci când spălarea este efectuată cu lichide aplicate prin presiune. Curăţenia și dezinfecţia solicitate în cadrul normei sanitar veterinare trebuie înscrise în registrul exploataţiei sau al vehiculului și trebuie certificate de către medicul veterinar oficial însărcinat cu supravegherea. 29 . dacă este posibil. Condiţiile în care sunt utilizaţi agenţii de degresare și substanţele dezinfectante trebuie să fie astfel încât eficacitatea acestora să nu fie alterată. Accesul în unitate Accesul personalului în zona exploataţiei cu hale de animale se face numai în echipament de protecţie și prin filtrul sanitar. . deoarece eficienţa anumitor substanţe dezinfectante este diminuată de depozitarea prelungită. trebuie evitată recontaminarea. măsurile de distrugere a rozătoarelor și insectelor sunt efectuate sub supraveghere veterinară oficială și conform instrucţiunilor date de medicul veterinar oficial. aceste încăperi fiind separate între ele de o sală de dușuri.înmuierea minuţioasă cu dezinfectant a așternutului și a materiilor fecale. a echipamentelor sau a instalaţiilor. când este cazul. rampelor și pereţilor. Trebuie respectaţi.aplicarea ulterioară a dezinfectantului pentru un timp minim de contact stipulat în recomandările producătorului. Pentru aceasta filtrul sanitar trebuie să fie o clădire amplasată la intrarea în zona de exploataţie și să fie prevăzută cu sala de echipare-dezechipare pentru hainele de stradă si cu sală pentru echipamentul de lucru de interior. instalaţiilor. pentru a asigura distrugerea virusului pestei porcine clasice. Consecutiv procedurilor de dezinfecţie. trebuie evitată recontaminarea părţilor curăţate anterior. temperatura minimă și timpul de contact solicitat. în special parametrii tehnici indicaţi de producător. Indiferent de dezinfectantul utilizat trebuie să se aplice următoarele reguli generale: . după evacuarea sau demontarea. . Alegerea substanţelor dezinfectante și a procedurilor de dezinfecţie trebuie făcută luând în considerare natura incintelor.14. cum ar fi: presiunea. astfel încât să se evite deteriorarea procedurilor de curăţenie și dezinfecţie. dezinfecţia și distrugerea echipamentelor.

în funcţie de terenul agricol aflat în proprietatea crescătorului. Această prezentare schematică a organizării unor tipuri de ferme pentru creșterea porcilor încearcă să dea o idée celor interesaţi a începe o afacere în acest domeniu de activitate.Urină 2. se poate face o estimare a costurilor de producţie și a beneficiilor ce pot fi obţinute. Această dimensiune a fermei presupune amenajarea spaţiilor de cazare pentru un număr de 340 animale pe serie. Parametrii de producţie Greutatea medie grăsuni la cumpărare: 35 kg Greutatea medie la livrare: 100 kg Spor total pe porc la îngrășat: 65 kg Spor mediu pe zip e cap: 0.5 Număr porci pe serie: 400 Consum mediu furaj din reţeta 03 pe kg spor: 3. dezinfecţie.Fecale .5 m Dejecţii total: .2 litri Dejecţii/cap/zi: .Manipularea cadavrelor Cadavrele vor fi adunate zilnic dimineaţa. În caz de suspiciuni. cu menţiunea că aceste calcule economice trebuie corelate în permanenţă cu nivelul preţurilor care este în continuă fluctuaţie.Urină: 77. fiind necesare 3 serii pe an pentru a se asigura livrarea anuală a 1. Cerinţele tehnologice pentru fermele de îngrășare nu sunt deosebite fiind necesare doar asigurarea cu apă.2 litri 3 Consum total de apă pe an: 96. se va calcula cantitatea de cereale ce poate fi obţinută optându-se pentru una din variantele de asigurare a necesarului de furaje prin cumpărarea de la FNC-uri prin amestecuri în ferma proprie.7 m334.8 m342. Parametrii tehnici Noţiuni Tehnologice Materialul biologic va fi procurat prin cumpărarea de la fermele de reproducţie.85 zile + 8 zile – de populare 5 zile – spălare.7 kg Consum apă/cap/zi: 7.700 = 92. 15.35 serii 30 .35 kg cumparare : 0.5-3. într-un cărucior folosit strict numai pentru această operaţiune și vor fi transportate la incineratorul propriu. se recoltează probe conform normelor în vigoare și se trimit la laborator.8 m3 La variantele prezentate. sub formă de grăsuni. pentru confirmarea diagnosticului.6 litri3. reparare 5 zile – populare 109 zile Calculul numărului de serii pe an 365 zile:109 zile/serie = 3.7 kg Zile furajere pentru realizarea greutăţii de livrare: 90 Număr de serii la îngrășare pe an:3.Fecale . Aici vor fi examinate de către medicul veterinar și după stabilirea diagnosticului vor fi incinerate.000 porci grași. Calculul numărului de zile pe serie 100 kg livrare . Vom face aceasta în prezenta lucrare. furaje și a condiţiilor de cazare a animalelor. Pe baza consumurilor și a parametrilor de producţie prezentaţi.

5 kg/ cap x 400 = 91.5 Consumul total de furaje 227.7 kw Revine pe tonă spor 197kw × 0.000 kg 16.0 lei/kg viu = 3.500 lei / to Cheltuieli cu energia electrică și combustibili: .61 lei Revine pentru un spor de 700 g/zi = 142.Cheltuieli cu energia termică: Revine pe tonă carne 0.35 kg cumparare x 3. Notă de fundamentare cheltuieli – produs carne porc Cheltuieli cu materialul biologic 10 cap/to x 35 kg x 10.Costul unei tone furaj pentru îngrășătorie porcine la un spor de 700 g/zi Consumul de furaj pe cap de animal 100 kg livrare .26 lei 31 .65 lei .0 kw Revine pe cap/ perioadă (109 zile) – 19.67Gkal × 80lei/Gkal = 53.5 kg furaj/kg spor viu = 227.Cheltuieli cu energia electrică pe cap/an – 66.45lei/kw = 88.

Revine pe cap/zi = 0.  109 zile/seri Revine pe cap/animal = 28. Revine pentru un spor de 700g × 0.520 lei/to Cheltuieli cu forţa de muncă Salarii + sporuri Fond total de salarii/fermă/an = 284.359 lei Sporuri: 28.5 zile. Revine pe tonă 10 cap/to × 0.0778 × 109 zile/ serie.435 : 365. fond risc.6520 lei/cap/perioadă.132 :  . Revine pe 700g/zi = 8.5% (CAS.479 lei/cap/serie × 10 capete = 84.500 × 8% = 280 lei 32 .Cheltuieli cu medicamente Revine pe zi 0. sănătate) =  365.5 zile × = 38. Cheltuieli cu asigurarea 3.799 lei/to. șomaj.00598 lei/cap/an × 109 zile/serie.142 × 35.6520 = 6.

Cheltuieli cu amortismentul Revine pe cap 3.50 : 1.340 cap/an 1.000 lei 33 .00 lei/kg = 938.35 nr.393 Venituri 400 cap/serie × 3.8393 Revine pe to = 10 anim/to × 2.341 = 2.serii = 1.807.8393 = 28.340 × 100kg × 7.

34 .

ANEXE 35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

105B. Justiţiei. blaga@easynet. agroagentur@rdslink.nr. Fax: 0255-513096. Sector 4 București. Arad. hondea@rdslink. Eternitaţii. Tel/Fax: 0261-757304.com ANDAGRA – Sos. Prahova. Arad.Digului. Jud.dntm. Cluj. 11. Jud Arad Tel: 0257 –216760.ro BIOPLANT .agrobanat. 49. Satu Mare. Sfântu Gheorghe. Caransebeș. Mobil: 0741156456 AVICOM-Str. 1. Jud Maramureș.ro AGRICOLA INTERNATIONAL BACĂU. Dolj.Str. Jud Caraș Severin. agrobanat2mail. nr. Cod 520024 Tel: 0267 –315026. 34. abomix@abomix. Cod 440198 Tel: 0261-769306. office@biomin.1. Godri Ferenc nr. Cod 600304 Tel: 0234-573730.ro AGROBIOTIC.ro AGRO BANAT-Str.31. Jud. Cod 535600 Tel/Fax: 0266 – 212955.ro BLOMAR.Str. www. 241. Breaza. Cod 550004 Tel: 02269-214833. nr. Sibiu. DEPARTAMENTUL 2 SNC -Calea Republicii .Depozitelor. Cod 315300 Tel/Fax: 0257 –511047. nr. 021-3373002. nr 283. km 3. Ineu. Rusciori. Timișoara. Bacău. 0261-769266. Jud Timiș. Sibiu – Rusciori. nr. nr. Fax: 0269-243843. rlg@logon.ro .I. Covasna. Baia Mare. Arad. Cod 200458 Tel: 0251-315799. Cluj.ro . 17. Fax: 0257 -216720 ANIMAX – Str. Iancului . Sector 2. NUTREŢURI COMBINATE SI ADITIVI FURAJERI ABO MIX. nr.abomix.Str. Cod 430316 Tel/Fax: 0262 –220192. nr. Mobil: 0788303266.biomin. 32. jud. Mobil 0724211641.Str. Cod 040104 Tel/Fax 021-3367777917. Cod 557271 Tel/Fax: 0269 –213679. Cod 105400 Tel/Fax 0244-340798. Cod 310092 Tel/Fax: 0257-254642.Bd. Tel/Fax: 0234-573732 AGRICOLA ROM.Dumitrașcu. Nr. Jud Covasna. nr. Cod 325400 Tel. Cod 300264 Tel/Fax : 0256-211659 ALTCO PROD. AVIAN PROD. Craiova. Cod 021725 Tel/Fax: 021 –2503517.ITA IMPEX-Str. Ap. Mocirei. Șoimoșeni. Odorheiu Secuiesc. Jud. ap. nr. Arad-Zădăreni.Satu Mare. 8. Sibiu.ro BILIARDI PRODUCT – Str. sc.com www. Oașului. Cod 520023 Tel/Fax: 0267 –314340.ro ANADIN.C. aveimpex@rdslink. nr. nr. 45. Sfântu Gheorghe. Mobil: 0744595343 BANDRINO IMP-EXP-Str.ro AGRO AGENTUR-Bd.Șos. Jud Harghita. amix.sup@rdslink.Sub Deal. Decebal. www. Mintiului.Str. Tel/Fax: 0251-591244 46 .ro.10. 110. 0261. Jud.ro AGRO CENTER TRANSILVANIA – Șos. Satu Mare. Jud. nr. 16. Jud . biliardi@alphanet. Satu Mare. 99. Divizia 9 Cavalerie. Cod 400645 Mobil: 0745357195 BIOMIN ROMÂNIA –Str. C. Cluj-Napoca. nr. Jud. bandrino@planet. Fax: 0261-769569. 8A. Gherla. Bl. Jud. Bucuresti.LISTA CU FURNIZORII DE FURAJE.2. Cod 440111 Tel: 0261-770227. Mobil:0740835087 AMIX SUPER.770225. Fânului.Str. 29. Sc. 0255-516324 . Cod 405300 Tel/Fax: 0264-243511.ro AVE IMPEX –Str. alexandru_irimioiu@yahoo. 20-22. Mihail Kogălniceanu. Jud. 24 Sibiu. Arad. Km. nr. Unirii. 1. bl. 16. Jud.

Jud. Cod 620068 Tel/Fax: 0237-221143 CORNEX – Str.comanco@go.ro: www.ro COMBAVIPOR – Str. Jud. fax 0233-282.ro.1. Focșani. Bihor. 4 Timișoara. cod 550024 Tel. www. Târgu Jiu. Cod 410605 Tel: 0259-416140. Timiș.43 Sibiu. Chitilei nr. 0233-237. lnbromania@lnb. Vaslui.280. fax 0242-642.151.769. Fabrici. cod 415600 Tel.BRENNTAG ROMÂNIA – Bd. Victoriei nr. Jud.comanco. Jud. Jud. scombimarsa@yahoo. Vrancea. Timiș. Nr. 7. cod 305600 Tel: 0256 – 370. Jud. 1. 0269-213. jud. Gării. Galaţi.ro. Ialomita. 199 ap.com COMBIPRA – Str.ro COMAN & CO – Str. Timisoara. nr. Vintilă Mihăilescu. Bl. www.ro. nr.cornex. Gelu nr. Sector 6. nr. nr. Ciocârlan. fax 021-3134504. Ștefan cel Mare. 5. nr. Prahova. Târgoviștei.080.com COMBRIVA – Str. Jud. cod 617188 Tel. 13 Vaslui. Unirii nr.8 ap.615. Maramureș. Ștefan cel Mare nr. 54. combipra2000@yahoo. smayer@rdslink. nr.ro Interself Trade Ștei – Str.com 47 .152. dinu. nr.515. Cod 060394 Tel: 021-2216508 .guyomarch.667. didfarm@yahoo.083. Sc. Neamţ. București.cerasil. Arad. Fax: 0259+427803. cod 012391 LNB România Feed – Bd. Borșului.pircioaga@brenntag. Oradea. cod 010027 Tel. 0253-361. cod 730006 Tel/Fax 0335-410. 40 Sannicolau Mare. 582. office@gouyomarch. 021.6 Stei. Cod 800198 Tel/Fax: 0236-472896 COMB GORJ – Str.261. Botaenu nr.3B et. Jud. Baia Mare.435 DIDFARM – Str. combgorj@k. 0233-282.lnb. 9. Cod 061334 Mobil 0741816500. București. Liviu Rebreanu.go. nr. Cod 300167 Tel: 0256-499. cerasil@rdslink.com EURO NUTRIMIX – Str. cod 300168 Tel/Fax: 0256-296. Cod 100299 Tel 0244-554451.761 Grădinaru Rareș – Sat Izvoare. cod 917014 Mobil 0722-573. 16 Decembrie 1989 nr. mobil 0274. Arad. București. Sibiu. 116. Galaţi. Timiș. Sector 6. Vrancea.ro Ionic Service – Șos. 8+. 3. fax 0256-370. 33.ro. fax 0269-218.3 ap. luciabm@personal. www.ro COMBIAL – Str. maresalltd@yahoo.ro DANO PAN – Dumbrăveni. Ploiești. fax: 0256-247.ro Mareșal – Str. Jud. 15. www.brenntag. Jud. jud.8 bl. Cotești.3102764. 2. Cod 627105 Tel: 0237-255383 DEVEST FARMATECH – Str.9 sect.60. 14 Timișoara jud. www. nr. Cod 925300 Tel/ Fax: 0243-254043 COMBIMAR – Str.330 Guyomarch’H România – Str. Jud.ro. Ap. jud Bihor. Gării nr. 0259 – 335. Cod 210103 Tel: 0253-226330. 31.220. Cod 403015 Tel: 0262-222441.ro CERASIL – Șos.381 sect1 București.101.330 Free Land Mariuţa – Mariuţa jud Călărași. Dumbrava Rosie. Urziceni. Cod 310047 Tel/FaxȘ 0257-253589.

Cod 817035 Mobil: 0744. Teodor Sperantia nr.383 48 .10.430Ș fax 021-310. www. Palota.16. Jud. 6. petworld@yahoo.ro Nutrimold – Str. cod 147280 Tel: 0247-318.62 Fax: 021-312. Olteniţa. jud.807.721. nr. 130 bl. dinupop@zappmobile. fax 0268-251. Poroschia. Bihor.432.359. Portului nr. Iași. elenamonicaraluca@yahoo. Jud.349 Nadsai Impex – str. 115.2/2. 0233-237. Dolj. fax 0238-545. cod 6271-5 Tel: 0237-255. mureșan@orange-gsm. 6 . Maramureș.21-31 sc. jud.D.828.816.166. ap.1. jud. Chișinăului nr. Jud.Mirovia – Str.com Nutristar România – Str.ro Premix – Str. cold 200026 Tel: 0251-596. Bistriţa Năsăud. Bihor. cod 245100 Tel: 0250-753.568 Nutribuz – Sahateni.701 Nutricod – str.1. fax 0265-777. Dumbrava Roșie.751. Jud. jud. Sat Izvoare. cod 907245 Tel/Fax: 0241-853. Iași. jud. Sfântul Gheorghe.ro Original Prod FNC – Tincă. Prodalis -Dumbraveni. 52. jud.396.586. 1.6. Timisoara . cod 417595 Tel: 0259-310.811. Principală nr.691.80: mixalim@xnet. Nicolae Iorga bl.com Pacomb – Poarta Albă. primivet@zappmobile. Teleorman. 33 Baia Mare.ro. Lebedeni nr. cod 617188 Tel/fax .137. cod 417516 Tel: 0259-471. office@nutricom.695. Beclean. pacomcta2000@yahoo.com PET WORLD – Str. jud. jud. Constructorilor nr.00.. Jud. București.185.nadsai. cod 510077 Tel/Fax: 0267-312. fax 0250-735.930. cod 917100 Tel: 021-311. fax 0259-310. Mureș.08 Oltchim FNC – Calea Traian nr176 Băbeni.com Polena – B-dul Socola nr. Neamţ.906. cod 915400 Tel: 0242-515.ro Naumof Serv – Cireșu. GOC 3. office@xnet.8. Jud Brăila. sc. Iași. fax 0233-233. ap. Vâlcea.ro Moroșanu Prest – Ferma B3. nutrient@rdslink. cod 505100 Tel: 0268-251.60. cod 547638 Mobil 0745. Călărași. jud. 15 Codlea. Halciului nr.88.306.618. cod 127535 Tel: 0238-545.ro Nutricom – Șos. mdas@unet.405. juud. Constanţa. sector 3.637. fax 0259-411. Jud. cod 300093 Tel: 0256-423. 41. cod 425100 Mobil 0745-206554 Mixabis – Str. Mureni. mobil 0744.ro Mixalim – Frumușani.008 Probiotic -Aleea I. Jud. Valea Viilor (fosta Avicola Beclean) nr. Suciu.1. Iași.970. Călărași.811 Primivet – Sat Calomfiresti. Cod 430306 Tel: 0262-223247.750.73. cod 700178 Tel: 0232-233. snciasi@yahoo. cod 700194 Tel: 0232-430. Brașov.ro Nutrientul – Str. Timiș. cod 030942 Tel/Fax: 021-322. 7. Covasna. fax 0247-318. Jud Buzău. jud Vrancea.ap. tel/fax 0251-598. Câmpului nr. mobil 0722-729.422.

105.801.589. nr.vipromin. jud Ialomiţa. 126. 20. 10. Cluj-Napoca.201.faxȘ 0251-315.885 . București. jud. cod 540199 Tel: 0265. jud Dolj. 021-220 99 09.628 .643.269. 184 Oradea. 67.546 . jud. Sect.970.384. 42. nr. Giurgiu.918.ro . zamur1991@yahoo.com Vipromin2000 –Șos. Unirii. ap. cod 710006 Tel: 0788-305. 6 București. Afumaţi. cod 410144 Tel/fax: 0259-477. C. cod 205400 Tel/fax 0251-210. Bihor. 13. www. 61. nr. jud. 91.dascalescu@nutreco. b. fax: 0251.com Yohana group –Str. jud. Rusciori.com Provident Prodcom – Str. Puiești. Sibiu. Libertăţii.920. Segarcea. sect. fax: 021-322. mobil 0722. Servet Vâlcea –sat Linea. Mare. Craiova. jud.685. ap. phelgavipromax@yahoo.Proserco CMI –Șos. Ardealului. Botoșani. Slobozia. tecas@xnet. 333.ro 49 . jud Dolj.019. jud Ilfov. Transvet –Str. bl. Târgu Mureș.527. 8. Cluj. Tecuci. cod 805300 Tel/fax: 0236-820. sc. nr.715. 75+300m. balkanpower@yahoo. printea-valer@yahoo. nr. tel/fax 0243-236. fax :0238-561. jud.02.269. km.918. Aradului. nr. 123.ro Trouw Nutrision Hifeed – Calea Naţională. Băneasa. cod 415500 Tel/fax: 0259-433. 0265-220. Tel: 021-220 95 12. 0259-373. 3. jud Vrancea. 5.618. mobil 0745. Arad.191. jud. Secombi –Str.46. calinet@rdslink. prosercocmy@yahoo. Dragalina. Buzău. cod 205100 Tel: 0251-311.ro Râmnicom – Șos. Giurgiu. 21. km.125. cod 080301 Tel : 0246-217.653. Voluntari. Republicii. provident@rdslink. Râmnicu Sărat. cod 125300 TelȘ 0238-565. jud. balaurugr@yahoo. Matei Corvin. Salonta. Lumina. 4. Cluj. fax: 0250-760. cod 031105 Tel: 021-323.309 Vetland Compimpex –Str. cod 077190 Tel/fax: 021-270. bogdan. nr.311.8676.1670. Preciziei. nr.trownutrision.607.ro Tecomb –Str. www. 0745.269. nr. ap. Arad. Budești.ro Zoovet –B-dul Unirii. Bihor. cod 407035 Tel/fax: 0264-231.com Societatea Crescătorilor de Animale din Transilvania(SCAT) –Șos.com Zamur Târgu Mureș –Str. nr.302. U18. cod 557271 Tel : 0269-231. Fa: 021220 53 15.com Vipromax –Str. cod 200747 Tel: 0251-315. Cod 060269. nr. cod 920042 Tel: 0243-233. 1 Băilești. nr. fax: 0265. Sibiu. 3F. jud. nr. 19. cod 400024 Mobil: 0745. cod 310188 Tel/fax: 0257-462. nr. jud. vip2000@rdslink.07. Bihor. fax : 0246-215. nr. km. 17 ap. jud. sc. Independenţei.688 FURNIZORII DE ADITIVI FURAJERI A & S Internaţional 2000 – Calea Giulesti Nr. Sotto –Șos.700. fax: 0259-373.com . botoșani.049. transvet@zappmobile. Rusciori. Mihail Kogălniceanu.com Zooprotein –Str. jud.com Tecas –P-ţa Alba Iulia.608.pasteur. www.502. 2. tel/fax 0231-529.020. 67 Salonta. Galaţi. cod 907176 Tel/fax : 0241-257.net Verboon –Str.560 .064 . fax: 0264-580. farmaciagospodarilor@yahoo. jud Constanţa.123. Reviva –Str. bl. 2. cod 627101 Tel: 0250-760.678 .992. cod 415500 Tel/fax: 0259-373. București. Dolj.

nutrient@rdslink. Dumitru Lemnea Nr.ro Comision Dic – Str.ro www. 80. Cod 450081. dinu. Ap. Bl. Tel/ fax: 021-225 69 11 Băiţa – Str. Timișoara. 9.fatrom.alltech. Tel: 0268-477 073. Tel : 0269-213 380. www.ro. B. 1. Jud. Sc. Dâmboviţa. Nr. Cuza Vodă. bandrino@planet.noackgroup. Tel/fax: 0257-280 667 Avicola Dârya Dâmboviţa – Șos. De Centura. www. Sector 3. Tel: 0259-332 340. 10. Griviţei. Nr. 3. Nr. Crevedia.com Faltrom – Aditivi Furajeri – Șos. 2. Dolj. Jm. 17. Tel/fax: 0251-415 960. – Bd. Cod 200398. 24.ro Nutrientul –Str. Cod 415600. Sibiu.ro . București – Târgoviște. Sc. Jud. 021-255 13 90. I Cuya.romania@kemin. Jud. Sc. 23.ro Amix – Str. 137180.ro Cemacon – Str. Nr.biomin. Dimitrie Brândză.ro Natural Research – Str. Ștefănești. Brașov. info@noak. Fax : 0260-661 003. 12. Nr. Jud.ro. 235. București. Tel : 0260-615 120. Tel: 021-202 94 63.pircioaga@brenntag.Alltech Biotechonoly România – Str.ro. Jud. www. dic@mail. 19. 2A. Cod 011086 Tel&Fax: 021-430 34 36. Sector 4.degussa.ro Degussa România – Bd. Tel/Fax: +21-322 88 08 Power Group International –Str. Ap. 43. Cod 310107. Sector 1. Al.com Altius – Itr. Sector 1. Fabricii. Nr. Cod 030942. office@fatrom. Victoriei. Fax: 0259-332 517. Fax: 021-316 31 37. Tel: 0256-213 328. mail@cemacon. Nr. Cod 077175. Dumbrăviţa. www. Cod 550024.319 93 39. Cod 013704. Bl. Jud. bilardi@alphanet. Craiova. Covasna.bologa@degussa.ro. Libertăţii. Tel/fax: 021. www. office@alltech.lnb.com. lnbromania@lnb. 307160.ro. Sibiu. smbaita@rdslink. Cod 555200. Avrig. Lt.cemacon.Bl. Fax : 021-310 88 86. Tel: 0259-416 182. Jud. Nr. Fax: 0269-205 001 office@gramatrading. Cod. A. Patria. Petofi. Gheorghe. Nr. Ne. 8. București. 1. Tel: 0269-214 833. www. Nr.ro LNB România Feed – Bd. Baia Mare. 1. Tel: 0251 – 315 799. Jud. Cod 500198. Ocd 061334. București. Jud. Jud. Sectoer 3 București. Jud. Cod 030837. Fax: 0259415 695. Sibiu. 1.V. kemin. Tel/fax: 0256-211 730. Bihor. Tel/fax: 0267-314 340. Arad. Bl. Justiţiei. office@biomin. Cod 417 516. Nr. Cod. Cod 200458. Fax: 0269-243 843. Dolj.brenntag. 78. 1A.ro Biomin România – Str. www.74.dnttm. Ap. 021-202 94 68. Tel/fax: 021-317 78 42. Cod. Sibiu. 130. Nr. Nr. 0269-471 811. Pandele Ţârușanu. Tel/fax : 0262-220 192. Decebal. Cod 550004. Zalău. Nr. Sibiu. Arad. Nr. 6 Ap. Tel: 021-319 93 33. Mobil: 0723-526 961. 1. 79. Al. 18. Jud. Nr. 0259-416 089. 8. Cod 520023. Palota. ursula.kemin.com. București. Tel : 021-255 16 60 . 11.com Noack România – Bd Unirii.ro Bioplant – BD. Cod 060102.ro Nutrisar Romînia – STr. Mucius Scaevola. J3B. 4. Sector 6. Cod 040129. 113. Tel: 0269-205 500.ro Bilardi Product – Str.alitius. Nr. 52. nr. Sector 6. 16. Poligrafei. www.gramatrading. Sc. www. Maramureș. Ștei. Nr. Ap. Mocirei. 3A. 021-223 50 . București. Sf. Smuel Brukenthal. București.anunturi-agricole. Nr.com Kemirom – Bd.ro Kemin Europa N. Bihor. Fax: 0268-478 570 kemirom@xnet. B. Mobil : 0741 816 500 – 505. Timiș.ro Grama Trading – Str. romulus_scorei@hotmail. Sc. www. 430316. Tel: 021-317 66 70. www. Ilfov. Theodor Speranţa.ro. Fax : 0269-218 515. Jud. 1 Sector 1 București. Fax: 021-316 66 58. Brașov. Cod 010976. 9-11.ro Bandirno Imp-Exp – Godri Ferenc. Jud.ro www.bbhrock. Câmpului. Craiova. Jud. Nr. Tel/fax: 0251-591 244 Brenntag România – Bd.ro. Bl. Ap. Sălaj.

www. www. Fax: 021. 5. Sector 2. Mobil: 0722219 864.ro Big Dutchman International GmbH Timișoara – Str. Jud. Fax: 0257-288 731. Gloriei. Tel/fax: 0269-521 218. 2. 67. 41. Sc.ro . Nr. Arad. Fax: 0259. www. parter. Răușor. 1.tehnomet. Tel/Fax: 021-371 78 42. Jud.veteco. Piatra Neamţ. Sc. AP.ro ABC Agrofood Business Consulting – Bd.ro. Tel/fax: 0268-412 103. 1. vip2000@rdslink. www. Ap. Tel: 0233-217 558.ro Ag Chim Trading Company – Șos. 021-250 57 37. abcons92@euroweb. Republicii. B. Nr. Al. www. Jud Brașov. 021-224 07 32. Jud. Nr. Carta. Mobil: 0740-059 896.ro Bega Tehnomet – Calea Stan Vidrichin.ro Azoma – Str. Salonta. 53. 0256-222 055.com. 26.avisuinteh. 3. agroteh@hotmail. Nr. Cod 557271. office@veteco. București. 3. Rusciori. Sector 1. Cod 300571. Sector 1. Cod 014291. Nr.ro . Tel/fax : 0261-861 741 .ro. Cod 415500. Nr. Tel/fax: 0256. www. Serbănescu. Cod 300274. București. Cod 500019. Agro Legato România – Bd.com 51 .dutchman. Sibiu. speedynutrition@xnet. 021-224 16 02. Nr. amtplus@yahoo. Tel/Fax: 0259-373 019. Mobil: 0724 525 425. Sc. Nr. Jud. Tel/Fax: 0259-433 685. 13. 021-250 93 89. profeed@rdslink. Bl. Jud. Tel: 0257-288 732. Bujorului. Aviator Sănătescu. Mihai Viteazul. București. Tel: 021-224 03 80. Nr. Jud.ro Atelier Mecanic Tarog – Str. Sector 1. Brașov. Brașov. Fax: 0256-490 800. 75+300M. dstanica@rdslink. Cod 021593. Jud.ro. Tel/fax: 021-232 72 43 danabos@xnet. agrartechnik@yahoo. Tel : 0269-213 679 . Tel: 0256-222 088. Nr.58 21.azoma. 8. Timișoara. 404.rdslink.dnttm. Tel: 021-250 57 37. Cod 557070. Bl 1A.bigdutchman. Nicolae Bălcescu 3. Sibiu. Arad. Neamţ.vipromin. Nr.ro. 0259-373 021.ro Agroteh Buzău . Tel/fax: 0238-710 492. office@agchim. A6. Cooperaţiei.ro Vetland Comimpex –Str. Nr. Cod 61005. Jud. Nr. Fax: 021-224 18 33.Z. 5. Satu Mare.ro Arancia – Str. Mobil: 0722 514 992.ro www.arancia. Prahova. www. 3 Brașov.de Big Dutchman International GmbH Sibiu – Str.it Avi Suinteh – Str. Jud. Jud. 3. Nr.I – Târgusorul Nou.373 020. Tel/fax : 0269-212 324 stefangabe@xnet. Fax: 021-668 63 57. 1.agchim. pintea_valer@yahoo.ro. 245. Brașov.com Vipromin 2000 -Șos. Buzău. Nicolae Balcescu 5. Iyvor. Mobil : 0788 303 266. Sibiu. Cod 013287. Cod 550298. Cod 415500. Ap. Principală. Sibiu. Jud. Buzău. Salonta. www. Jud.agroteh. Tel/fax: 0268-210 041.478 570. Jud. Bl. București. Mobil : 0740 249 048 lex68@rol. Bl. Cod 507127. ap.371 03 85.ro Big Dutchman International GmbH București – Str. office@prodgroup.ro Reoco Partener Ost Europa –Str. Nr.ro Buttner Agrartechnik – Nr. Cod 500174 Tel/Fax : 0368-414 438 Speedy –Bd Griviţei. Tel: 0268-477 073. Ap. arancia@go. Sector 3. Mobil: 0722139 812. tehnomet@mail. Cod 011476. Pantelimon. București. Cod 310262. Km. 4. 0744 778 667.ro . Bihor.295 826. Odobești.Aradului. Cod 120246. Cod 032152.bigdutchman. Fax: 021-250 93 91. Brașov. Bl. Timiș. 2. agrolegato@xnet.com FURNIZORII DE TEHNOLOGII ȘI UTILAJE PENTRU ZOOTEHNIE A. 3. Brașov. Tel: 021-667 54 98. 19. Jud. Cod 500198. Steagului. Cod 445100. Sibiu-Rusciori. Mobil: 0722 599 243.ro Veteco –Str.go. Cod 107029. 2. 79.ro. 62.ro Agro Center Transilvania – Șos. 89. Timiș. Fax: 0268. ast1@rdslink. 5A Timișoara. Carei.ro Pro Feed –Str.Bd. Z1. www. Bihor. Km. azoma@rdslink. www. Ap. Jud. Călţun.

Cluj-Napoca. www.sac.ro Integris 2 K – Str.ro J&K Wildlife Management – Str. Sector 2. Constanţa. www. Banu Manta.ro. Lebedei. Nr. 54. București. Jud. Tel: 0256-221 537. 0722-667 818 . Nr. 42-62. Tel : 021-207 90 28 .ro Valabri – Calea Timișorii. Sat Yremus. Arad. Harghita. www. Tel/fax: 0255-244 464. București.uk . Tel/fax: 0241-661 048. Teleorman. Maramureș. Mobil: 0744-641 585. Fax : 021. www. Ap. 212. Cod 435600. Frăţești. 94. Tudor Arghezi. Nr. 26. Ap. Cod 050688. Nr. București. Nr. Arad. Cod 400440. Nr. 64. Sector 5.ro 52 .astral. 113. B. silviupredescu@yahoo. Cod 550118. 7. Cod 011222. 3.rhp. 67. Bl.com Coren Rumania – Șos. Sibiu. office@denromas. 5. Zimnicea. Baia Mare. Tel/fax : 021-230 71 78 . Sc. 2. 22. Jud. Cod 535400. www. Ion Mihalache. Tel/fax: 021-223 34 58. Cluj.ro Mewi import Export Agrar Industrietechik – Str. www.westfaliasurge. Contanţa. 5. Jud. Jud. www. Km. Jud. 22. Ortișoara. Tel/fax: 0264-594 458. Sector 1. Ap. www. Systema Romania – Șos. Sector 2. Fax : 021-211 72 17 .com Westfalia Surge Romania – Str. Tel: 0247-368 478.mewi. Cod 307221. 1.astral. Bl.ro Evolutia Dan – Str. Bl. Sc. București. Fax : 021-307 91 31 . Tel: 0262-223 247. Nr. Km.368 132. Moţilor. tmireia@mailbox. 70-84.ro. Cod 400370 Tel/fax: 0264-594 176. Pascaly. Sector 5. pintea_valer@yahoo. Sibiu.coren. Nr. Sector 2. Republicii. Nr. office@sembodja. Fax : 0246-210 875 . Harhitei. www. 1. 27. Tel/fax: 021-252 16 28. Ap. Mobil: 0744-564 934. Cod 310227. Jud. Cluj-Napoca. Sibiu. Târgu Lăpuș. Ap.net.ro .denromas. Chisoda. Sc. Cod 050108. Nr. Sector 1.ro. Honterus. Jud. Cluj. Mobil: 0744-603 044. 1. Cod 021328. Mihai Bravu.ro Polaris Grup Co – DN 5C.sotechgrup.com. info@mewi.ro . Cod 307305. Nr. Cristu Secuiesc. midalcta@rdslink. 3. Ap. Riva – Str.ro Societatea Crescătorilor de Animale din Transilvania (SCAT) – Șos.riva. Mobil: 0722-72 970.ro. Nr.ro/evolutia Houdam Rorn – Str. Salonta. 1.Castello – Str. Sc. București. Bl.craciun@email.ro Sembodja Romania – Bd. Tel: 021-317 45 65. H6.midalgroup. intreagr@b. Tineretului. Nr. Retezat.ro Midal Interfrig – Str. Timiș. Aurel Vlaicu. Cod 430306. novasol@opensys. office@westfaliasurge. Jud. Iancu de Hunedoara. Jud. Jud.sembodja. Cod 415500.ro Sipo Serv – Str. Mobil: 0722 517 688. polarisgr@yahoo. Cod 020275 . Fax: 0256-221 536. dan. București. 0247-367 032. Jud. Fax: 0264. Fax: 021-311 32 94. Sector 2. 6. Tel/fax: 021-312 30 54. Tel : 021-312 72 10 . București. Nr.260 10 69 . Cod 012982. 2.jkwildlife. Tel : 021-211 72 15 . riva@riva. N. Nr. Maramureș. 39. 14. dinupop@zappmobile. ecolean_romania@k. intercas@rdslink. Tel: 0262-384 483.ro. Cod 020945 Tel/fax: 021-316 82 24 . Cod 020543. Jud. 67. 126. 45. 33. siposerv@bec. Cod 0557271. www. 16. Nr. ghotea@yahoo. Petru si Pavel. Ap. Fax: 021-223 37 95. Tel : 0246-210 167 .ro Denromas Services – Bd.co. Timiș. 1. Tel/fax: 0259-433 685. Tel/fax : 0269-213 679. Mobil: 0744-931 718. 021-211 01 05 . Barbu Văcărescu.ro Mixabis – Str. integris2k@apropo. Nr. Ap. Tel/fax: 0257-216 658 Vetland Comimpex – Str.com. 56. Jud. Mumuleanu Barbu. P8. Sector 1. Cod 011741. București. Cod 145400. Ap. 3. secretar@coren. Nr. Cod 900154. Nr. 34. Fax: 0269-222 482. 8 Rusciori. Sibiu-Rusciori. jk_wildlife@yhoo. www. 280.ro Novasol – Bd. Principală.ro. București. Cod 087080.ro Intercas – Str. Mobil : 0721775 414 . 155. Giurgiu. Bihor. București.net Elektrogeno GmbH – Str Ion Urdăreanu.ro Interagricon – Str. Bl. Nr. Fax: 0262-385 77. Et. Jud.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->