Sunteți pe pagina 1din 3

Psalmul 94

()

()

()

ni

ii s ne

bu

cu

m de e Dom
()

nul

stri gm lui Dum ne


() () ()

zeu Mn tu
()

to

o ru

lu ui no o os tru
()

li

lu

n tm

pi

n m fa a a a Lui
()

tru mr tu

u
()

ri
()

si re
()

()

npsalmis-I stri g m Lui

li

lu
()

Dum ne
()

zeu ma re es

te Doom nul

i
()

p
()

rat ma
()

re pes
()

te

tot p m n

tu ul

li

lu

u
()

na

Lui sunt ma ar gi ni le
1

mn

tu

()

()

lui

()

nl

i mi
() ()

le

mun
()

lo

or a le e Lu

u uisunt
()

li

lu

i
()

Lu

ui es te e ma a
()

a rea i

El

f
()

cu ut pe e ea

us
()

ca
()

a tul
()

i
()

ni le

Lu ui l-au zi

i dit

li

lu

a
() ()

ni
()

ii s ne

chi

n m
()

de em na

()

in

tea a

Lu

ui

pl

ge em

na

in

tea Dom nu
() ()

lui
()

ce lui ce ne-a f
()

cu ut

pe e

noi

li

lu

u
()

a
()

El

es te Dum ne

ze u ul

no os tru

noi

()

()

no

ro dul p u nii Lui


() () ()

o o

i le e mi ni ii Lui

li
()

lu

a
()

a a a

st zi de vei

a
()

zi

i gla sul Lui

nu v

()

v r

to o ai
()

ni

mi

le

voa a
()

as tre

ca

n tru n t r

ta

a re

pre cum
()

zi
()

i
()

ua

is
()

pi

ti

rii

pu

sti

li

lu