Sunteți pe pagina 1din 6

SESIUNEA DE EXAMENE

11 februarie 02 martie 2013

ANUL I – TEOLOGIE PASTORALĂ:

Nr

Disciplina

Grupa

 

Data şi ora

Sala

Scris/oral

Cadrul didactic

0

1

2

 

3

4

5

6

1

I.B.O.R.

I, II,III

 

11.02, 9 00

467

scris

Pr.Lect.dr S.Popescu

2

Studiul Vechiului Testament şi lb.ebraică

 

I 15.02, 10 00

467

scris

Pr.Prof.dr Al.Isvoranu

II 15.02, 12 00

467

 

III 15.02, 14 00

467

3

Istoria şi spirit.Bizanţului

I, II,III

 

18.02, 9 00

502

scris

PS Lect.dr E.Lovişteanul

4

Educaţie fizică

I, III

 

18.02, 14 00

F.de Sport

pr.practică

Conf.dr G.Dăian

II

20.02, 14 00

5

Studiul Noului Testament

I, II,III

 

19.02, 12 00

502

scris

Pr.Dr S.Bora

6

Muzică şi ritual bisericesc

I

 

20.02, 9 00

503

 

Pr.Lect.dr I.Bîrnea

II

21.02, 12 00

503

oral

III

20.02, 14 00

503

7

Patrologie şi literat. patristică

I, II,III

 

22.02, 9 00

502

scris

PS Lect.dr N.Nicolaescu

8

I.B.U.

I, II,III

 

25.02, 10 00

502

scris

Pr.Prof.dr C.Pătuleanu

9

Limba germană

I, II,III

 

26.02, 12 00

 

scris

Lect.dr E.Ştefan

10

Limba franceză

I, II,III

 

26.02, 12 00

 

scris

Lect.dr R.Paşalega

11

Limba italiană

I, II,III

 

26.02, 12 00

Lab.ital.

scris

Conf.dr N.Călina

12

Limba engleză

I, II,III

 

26.02, 12 00

 

scris

Lect.dr I.Bălăcescu

13

Limba greacă

I, II,III

 

27.02, 16 00

502

scris

Drd I.Apostolache

14

Formare duhovnicească şi misiune

I, II,III

 

28.02, 16 00

467

scris

Pr.Lect.dr N.R.Stan

15

Limba latină

I, II,III

 

01.03, 12 00

467

scris

Lect.dr M.Constantinescu

ANUL I – ARTĂ SACRĂ:

 

Nr

Disciplina

Data şi ora

Sala

Scris/oral

Cadrul didactic

 

0

1

3

4

5

6

1

Studiul desenului

11.02, 9 00

B1

practic

Conf.dr C.Apostol

 

Dr E.Popescu

2

Studiul Noului Testament

12.02, 10 00

503

scris

Pr.Dr S.Bora

3

Studiul Vechiului Testament

14.02, 10 00

503

scris

Pr.Prof.dr Al.Isvoranu

4

Studiul culorilor

15.02, 9 00

B1

practic

Dr.E.Popescu

 

Dr E.Burlan

5

Instruire asistată de calculator

18.02, 10 00

220A

practic

Lect.dr I.Popîrlan

6

Teoria generală a restaurării

19.02, 9 00

B2

oral

Lect.dr G.Păunescu

7

Istoria artei universale şi româneşti

22.02, 10 00

B2

scris

Dr C.Oprea

8

Etiopatogenia operei de artă

25.02, 10 00

B2

scris

Conf.dr L.Chirigiu

9

Limba franceză

26.02, 12 00

503

scris

Lect.dr R.Paşalega

10

Limba engleză

26.02, 12 00

503

scris

Lect.dr I.Bălăcescu

11

Biologia şi biodegradarea oprei de artă

28.02, 10 00

B2

scris

Lect.dr V.Boruz

12

Pedagogie (modul DPPD)

1.03, 10 00

503

scris

Lect.dr C.Bunăiaşu

 

1

MASTER

ANUL I - MISIUNE ŞI PASTORAŢIE:

Nr

Disciplina

Data şi ora

Sala

Scris/ oral

Cadrul didactic

0

1

2

3

4

5

1

Exegeza Vechiului Testament

12.02, 12 00

503

scris

Pr.Prof.dr A.Isvoranu

2

Exegeza Noului Testament

13.02, 10 00

467

scris + oral

Prof.dr M.Vladimirescu

3

Îndrumări misionare

15.02, 12 00

502

scris

Pr.Conf.dr Gh.Zamfir

4

Istoria Bisericii Române

18.02, 11 00

502

scris

PS Lect.dr E.Lovişteanul

5

Drept canonic

22.02, 12 00

Catedră

oral

Lect.dr C.Petcu

6

Literatură postpatristică

01.03, 12 00

503

oral

Pr.Conf.dr C.Băjău

ANUL I - COMUNICAREA SOCIALĂ A BISERICII:

 

Nr

Disciplina

Data şi ora

Sala

Scris/ oral

Cadrul didactic

0

1

2

3

4

5

1

De la Sf.Scriptură la presa scrisă. Misiunea Bisericii prin mijl.de comunicare scrisă

12.02, 12 00

467

scris

Diac.Lect.dr A.Boldişor

2

De la iconic la televizual. Misiunea Bisericii prin prin mijl.de comunicare audio

13.02, 14 00

467

scris

Pr.Lect.dr S.Popescu

3

Filosofia comunicării

14.02, 14 00

503

scris + oral

Lect.dr A.Ocoleanu

4

Biserică şi jurnalism cultural

15.02, 14 00

502

scris + oral

Lect.dr A.Ocoleanu

5

Credinţa este din auzire. Misiunea Bisericii prin mijloacele de comunicare audio

18.02, 10 00

467

scris

Pr.Lect.dr A.Ivan

6

Comuniune şi comunicare. Introducere ortodoxă în teologia comunicării

22.02, 12 00

467

oral

Pr.Prof.dr I.Popescu

7

Istoria presei bisericeşti

25.02, 12 00

503

scris

Pr.Lect.dr M.Cojoc

8

Forme fundamentale de jurnalism

01.03, 13 00

502

scris + oral

Lect.dr I.Ungureanu

DOCTORAT

 

ANUL I

Nr

Disciplina

Data şi ora

Sala

Scris/ oral

 

Cadrul didactic

0

1

2

3

 

4

 

5

1

Teologie Dogmatică şi Metode de cercetare

25.02, 9 00

467

 

scris

 

IPS Prof.dr Irineu Popa

2

Istorie Bisericească

25.02, 12 00

502

 

oral

 

Prof.dr C.Pătuleanu

2

SESIUNEA DE EXAMENE

11 februarie 02 martie 2013

ANUL II – TEOLOGIE PASTORALĂ:

Nr

Disciplina

Grupa

Data şi ora

Sala

Scris/Oral

Cadrul didactic

0

1

2

3

4

5

6

1

Studiul Vechiului Testament

I

11.02, 9 00

400

   

II

11.02, 10 00

400

scris

Prof.dr M.Vladimirescu

III

11.02, 11 00

400

2

Limba franceză

I,II,III

12.02, 12 00

502

scris

Lect.dr R.Paşalega

3

I.B.O.R.

I,II,III

13.02, 9 00

400

scris

Pr.Lect.dr S.Popescu

4

Limba greacă

I

14.02, 9 00

467

 

Asist.dr M.Ciurea

II

14.02, 10 00

467

scris

III

14.02, 11 00

467

5

Formare duhovnicească şi misiune

I,II,III

15.02, 9 00

502

scris

PS Lect.dr N.Nicolaescu

6

Limba italiană

I,II,III

18.02, 12 00

467

scris

Conf.dr N.Călina

7

Studiul Noului Testament

I,II,III

19.02, 10 00

502

scris

Pr.Dr S.Bora

8

Limba latină

I,II,III

20.02, 12 00

502

scris

Lect.dr I.Duţă

9

Limba germană

I,II,III

21.02, 10 00

503

scris

Lect.dr E.Ştefan

10

Istoria filosofiei

I,II,III

22.02, 9 00

503

scris şi oral

Lect.dr A.Ocoleanu

11

I.B.U.

I,II,III

25.02, 12 00

502

scris

Pr.Prof.dr C.Pătuleanu

12

Muzică bisericească

 

I 26.02, 9 00

503

   

II 22.02, 13 00

503

oral

Pr.Lect.dr I.Bîrnea

III 26.02, 15 00

503

13

Patrologie şi literat. patristică

 

I 27.02, 8 00

503

   

II 26.02, 8 00

502

scris şi oral

Pr.Conf.dr C.Băjău

III 27.02, 14 00

503

14

Educaţie fizică

I,II,III

28.02, 12 00

F. de Sport

pr.practică

Conf.dr G.Dăian

3

MASTER ANUL II – MISIUNE ŞI PASTORAŢIE:

Nr

Disciplina

Data şi ora

Sala

Scris/ oral

Cadrul didactic

0

1

2

3

4

5

1

Muzică bisericească

11.02, 12 00

502

scris

Pr.Lect.dr I.Bîrnea

2

Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică

15.02, 12 00

400

scris

Pr.Prof.dr Şt.Resceanu

3

Lucrarea misionară a Bisericii prin predică şi

19.02, 11 00

503

scris

Pr.Lect.dr A.Ivan

cateheză

4

Istoria Dogmelor

25.02, 9 00

467

scris+oral

IPS Prof.dr Irineu Popa

5

Misiunea pastorală a Bisericii

01.03, 12 00

400

scris

Pr.Conf.dr Gh.Zamfir

ANUL II - COMUNICAREA SOCIALĂ A BISERICII:

 

Nr

Disciplina

Data şi ora

Sala

Scris/ oral

Cadrul didactic

0

1

2

3

4

5

1

Consiliere prin internet

11.02, 16 00

502

scris

Pr.Lect.dr S.Popescu

2

Teologie socială

12.02, 14 00

502

oral

Lect.dr I.Ungureanu

3

Sacru şi film

13.02, 16 00

503

scris

Lect.dr A.Ocoleanu

4

Tehnici fundamentale de redactare

21.02, 15 00

467

oral

Pr.Lect.dr N.R.Stan

5

Credinţa este din auzire. Misiunea Bisericii prin mijloacele de comunicare audio

18.02, 16 00

467

scris

Pr.Lect.dr A.Ivan

6

Biserica şi relaţii publice

25.02, 15 00

503

oral

Lect.dr C.Cercel

7

Etica mijloacelor de comunicare în masă

26.02, 16 00

467

scris

Diac.Conf.dr G.Călina

8

Biserica şi spaţiul public

28.02, 15 00

503

scris

Pr.Conf.dr C.Băjău

DOCTORAT

 

ANUL II

Nr

Disciplina

Data şi ora

 

Sala

Scris/ oral

 

Cadrul didactic

0

1

2

 

3

 

4

 

5

1

Susţinerea proiectelor de cercetare

25.02, 11 00

 

Decanat

 

oral

 

IPS Prof.dr Irineu Popa Pr.Prof.dr C.Pătuleanu Pr.Conf.dr P.Ocoleanu

4

SESIUNEA DE EXAMENE

11 februarie 02 martie 2013

ANUL III – TEOLOGIE PASTORALĂ:

Nr.

Disciplina

Grupa

Data şi ora

Sala

Scris/oral

Cadrul didactic

0

1

2

3

4

5

6

1

Apologetică

I,II,III

11.02, 9 00

503

scris şi

Pr.Conf.dr P.Ocoleanu

oral

2

Istoria şi filosofia religiilor

I,II,III

12.02, 9 00

467

scris

Diac.Lect.dr A.Boldişor

3

Morală creştină

I, II

14.02, 9 00

502

scris

Pr.Conf.dr P.Ocoleanu

4

Pedagogie (modul DPPD)

I, II

15.02, 12 00

323

scris

Lect.dr C.Bunăiaşu

5

Teologie liturgică

I

18.02, 8 00

503

   

II

18.02, 11 00

503

oral

Lect.dr C.Cercel

III

18.02, 13 00

503

6

Catehetică

I,II,III

20.02, 10 00

502

scris

Pr.Lect.dr A.Ivan

7

Teologie dogmatică şi simbolică

I,II,III

22.02, 10 00

467

scris

Pr.Conf.dr Gh.Zamfir

8

Drept bisericesc

I, II, III

25.02, 12 00

467

scris

Lect.dr M.Constantinescu

9

Misiologie şi ecumenism

I,II,III

27.02, 12 00

502

scris

Diac.Conf.dr G.Călina

10

Spiritualitate ortodoxă

I,II,III

01.03, 9 0 0

467

scris

Pr.Lect.dr N.R.Stan

DOCTORAT

 

ANUL III

Nr

 

Disciplina

Data şi ora

Sala

Scris/ oral

Cadrul didactic

0

 

1

2

3

4

5

1

Susţinerea proiectelor de cercetare

 

25.02, 11 00

Decanat

oral

IPS Prof.dr Irineu Popa Pr.Prof.dr C.Pătuleanu Pr.Conf.dr P.Ocoleanu

5

SESIUNEA DE EXAMENE

11 februarie 02 martie 2013

ANUL IV – TEOLOGIE PASTORALĂ:

Nr.

Disciplina

Grupa

Data şi ora

Sala

Scris/oral

Cadrul didactic

0

1

2

3

4

5

6

1

Istoria şi filosofia religiilor

I,II,III

11.02, 10 00

502

scris

Pr.Prof.dr Şt.Reşceanu

2

Teologie pastorală

I,II,III

13.02, 10 00

502

scris

Pr.Prof.dr Şt.Reşceanu

3

Spiritualitate ortodoxă

 

I 15.02, 9 30

503

   

II 15.02, 12 30

503

scris+oral

Lect.dr I.Ungureanu

III 15.02, 15 00

503

4

Morală creştină

I,II,III

18.02, 9 00

400

scris+oral

Pr.Conf.dr P.Ocoleanu

5

Drept bisericesc

I,II,III

20.02, 11 00

467

scris

Lect.dr M.Constantinescu

6

Omiletică

I

21.02, 9 00 21.02, 11 00

467

scris

Pr.Lect.dr A.Ivan

II,III

467

7

Artă creştină

I, II

22.02, 9 00

400

scris

Lect.dr C.Cercel

III

22.02, 11 00

400

8

Teologie dogmatică şi simbolică

I,II,III

25.02, 9 00

467

scris+oral

IPS Prof.dr Irineu Popa

9

Misiologie şi ecumenism

I,II,III

28.02, 14 00

502

scris

Diac.Conf.dr G.Calina

10

Teologie liturgică

I,II,III

01.03, 11 00

502

scris

Pr.Lect.dr M.Cojoc

6