Sunteți pe pagina 1din 4

ŢĂ

Ş

ş

ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş
ŢĂ Ş ş

Protocoale şi ghiduri în Medicina de Urgenţă

Note de Curs

Diana Carmen Preotu-Cimpoeşu

Şef Disciplină Medicină de Urgenţă Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr. T. Popa” Iaşi

Editura PIM

IAŞI, 2007

Mulţumiri pentru ajutorul în elaborarea acestui material către:

Luciana Rotaru, Ana Maria Creţu, Raed Arafat, Cristian Boeriu, Antoniu Petriş, Gabriel Cimpoeşu, Programul REMSSy

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României PREOTU-CIMPOEŞU, DIANA CARMEN Protocoale şi ghiduri în medicina de urgenŃă : note de curs / Diana Carmen Preotu-Cimpoeşu. - Iaşi : PIM, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-716-611-1

616-083.98

CUPRINS

I. Resuscitarea cardiopulmonar ă 9 1. Introducere 9
I. Resuscitarea cardiopulmonar ă 9 1. Introducere 9

I. Resuscitarea cardiopulmonară

9

1.

Introducere

9

cardiopulmonar ă 9 1. Introducere 9 2. Suportul vital de baz ă (BLS) la adult

2. Suportul vital de bază (BLS) la adult …………………………………….

13

3. Terapia electrică: defibrilarea, cardioversia, pacing-ul

23

4. Managementul căilor aeriene şi ventilaţia

30

5. Suportul vital avansat

40

6. Sindromul coronarian acut - managementul în urgenţă ………………….

53

7. Medicamentele resuscitării cardiopulmonare

65

8. Aritmii cardiace peri-resuscitare

79

9. Terapia postresuscitare - Hipotermia terapeutică postresuscitare

87

10. Situaţiile speciale în resuscitare

96

II. Şocul - abordare în urgenţă

111

1.

Şocul - generalităţi

111

2.

Şocul hipovolemic

116

3.

Şocul anafilactic

120

4.

Şocul cardiogen

122

5.

Şocul neurogen

126

6.

Şocul obstructiv

127

7.

Şocul septic - elemente de urgenţă

128

III.

Protocolul de evaluare si management ale pacientului traumatizat ………

131

IV.

Alte urgenţe de mediu

149

1.

Leziuni determinate de frig. Degerături şi leziuni de îngheţ

149

2.

Urgenţele determinate de căldură - Hipertermia

151

3.

Arsuri - aspecte de urgenţă

154

4.

Intoxicaţia cu monoxid de carbon (CO)

159

5.

Urgenţe legate de altitudine

161