Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA LEGISLATIV

Procedura legislativ reprezint ansamblul actelor i a formelor desfurate n cadrul activitii de elaborare i emitere a legilor. Procedura legislativ cuprinde reguli de conturare a ideii de lege, de elaborare i de adoptare, pn la publicarea ei1. Procedura legislativ poate mbrca dou forme: procedura legislativ ordinar (obinuit) i procedura legislativ special (extraordinar). Procedura legislativ are un caracter complex i presupune parcurgerea obligatorie a unor etape. Etapele procedurii legislative ordinare2: I. iniiativa legislativ II. avizarea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative3 III. Dezbaterea i votarea In plenul Camerei IV. exercitarea controlului de constituionalitate (singura etap facultativ) V. promulgarea de ctre Preedintele Republicii VI. publicarea n Monitorul oficial al Romniei.

Initiativa legislative
Iniiativa legislativ este definit ca fiind dreptul de a sesiza Parlamentul cu examinarea unui proiect de lege sau a unui propuneri legislative, drept cruia i corespunde obligaia corelativ a autoritii legiuitoare de a se pronuna asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative4. Conform art. 74 alin. 1 din Constituia Romniei, iniiativa legislativ aparine: 1. Guvernului, 2. deputailor i senatorilor (individual sau colectiv), 3. unui numr de cel puin 100.000 de ceteni cu drept de vot.

Preedintele Romniei nu are drept de iniiativ legislativ. Guvernul i exercit dreptul de iniiativ legislativ prin elaborarea unui proiect de lege, conform normelor de tehnic legislativ5. Guvernul este iniiatorul marii majoriti a legilor emise de Parlament, n considerarea rolului su de asigurare a realizrii politicii interne i externe a statului. Guvernul deine o competen exclusiv privind elaborarea proiectului bugetului de stat i al bugetului asigurrilor sociale de stat (art. 138 alin. 2 din Constituia Romniei). Parlamentarii i cetenii i exercit dreptul de iniiativ legislativ prin elaborarea unei propuneri legislative, care trebuie s mbrace forma unui proiect de lege. Proiectul de lege sau propunerea legislativ se transmite Camerei parlamentare competente s fie sesizat prima. nainte de revizuirea din 2003 a Constituiei Romniei, nu era reglementat o competen special pentru cele dou Camere ale Parlamentului Romniei. Prin modificrile introduse de Legea de revizuire din 2003 a Constitutiei Romniei6, este reglementat o specializare functional pentru cele dou Camere, concretizat In existenta unei Camere decizionale i a unei Camere de reflectie. De asemenea, art. 75 alin. 1 stabilete o competenta special de a fi sesizat prima a fiecrei Camere. Astfel, potrivit art. 75 alin. 1 din Constitutia Romniei, republicat, se supun spre dezbatere i adoptare Camerei Deputatilor, ca prim Camer sesizat, care are astfel rol de camer de reflective. Pentru proiectele de legi i propuneri legislative pentru care Camera Deputatilor are rol de Camer de reflectie, Senatul va avea rol de Camer decizional (potrivit art. 75 alin. 3 din Constitutia Romniei republicat8). II. Avizarea Dup Inregistrarea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative, Inainte de a fi supuse dezbaterii, presedintele biroului permanent va solicita avizul Consiliului Legislativ si punctul de vedere sau informarea, dup caz, a Guvernului. Avizul Consiliului Legislativ este unul consultativ, adic obligatoriu de cerut pentru toate proiectele sau propunerile legislative, dar, de care parlamentarii pot sau nu s tin seama. n unele cazuri, trebuie cerut i avizul Consiliului Economic i Social sau al Consiliului Suprem de Aprare a rii (In functie de domeniul de activitate reglementat).

Consiliul Legislativ i Guvernul au la dispozitie 15 zile pentru a comunica avizul. Dup primirea rspunsului sau dac, In acest termen, nu se transmite Camerei sesizate avizul sau informarea, Biroul permanent distribuie proiectul sau propunerea legislativ deputatilor sau senatorilor, dup caz, i Il trimite comisiei parlamentare de specialitate, In vederea dezbaterii In cadrul acestei comisii i al Intocmirii raportului. Pentru proiectele complexe, biroul permanent poate sesiza mai multe comisii permanente. Deputatii, senatorii, grupurile parlamentare i Guvernul10 pot propune amendamente care trebuie depuse la comisia permanenta sesizat. Amendamentul este actul prin care se propune o modificare de fond sau de form unui proiect de lege supus spre dezbatere Parlamentului11. Amendamentele pot fi fcute att In timpul dezbaterii proiectului de lege In cadrul comisiei permanente sesizate, ct i In cadrul dezbaterii In plenul Camerei. Amendamentele se fac In scris, dar sunt acceptate i cele orale, care pot fi prezentate direct In edinta Camerei, dar numai pentru probleme de redactare sau de mic Insemntate12. III. Dezbaterea i votarea In plenul Camerei Proiectele i propunerile legislative avizate se supun dezbaterii plenului Camerei In succesiunea prevzut pe ordinea de zi aprobat, In conditiile regulamentului Camerei. Dezbaterea In plenul Camerei este precedat de prezentarea expunerii de motive a initiatorului i a raportului comisiei permanente. Dezbaterea presupune parcurgerea a dou faze: dezbaterea general i dezbaterea pe articole. n cadrul dezbaterii generale se face o prim evaluare a proiectului sau propunerii legislative i In aceast faz nu se pot aduce amendamente. Dezbaterea general nu este urmat de exprimarea votului, cu exceptia situatiei In care prin raportul comisiei s-a propun respingerea proiectului. Urmeaz dezbaterea pe articole a proiectului sau propunerilor legislative i se Incepe cu dezbaterea amendamentelor. Amendamentele se depun In scris, motivat, cu cteva zile Inainte de dezbatere. n situatii speciale, se pot face noi amendamente In timpul dezbaterilor. Se pot face i unele amendamente oral. Urmeaz dezbaterea fiecrui articol In parte. Dup Incheierea dezbaterilor pe articole se trece la votare. Pentru Inceput se voteaz separat fiecare articol, dup care se trece la votarea Intregului text al proiectului de

lege sau a propunerii legislative. Pentru a fi considerat adoptat, un proiect legislativ trebuie s fie votat de un anumit numr minim de deputati sau senatori (majoritate). Majoritatea necesar este diferit In functie de tipul legii (constitutional, organic sau ordinar). Exist mai multe tipuri de majoritate: majoritate simpl majoritate absolut majoritate calificat

Se mai practic i majoritatea relativ, ce exprim situatia In care se poate decide cu cele mai multe voturi exprimate13 (de exemplu, este considerat ctigtor al alegerilor, candidatul care obtine cel mai mare numr de voturi In cel de-al doilea tur de scrutin). Pentru a fi considerat valabil, votul trebuie exprimat Intr-o edint legal, adic cu respectarea conditiei cvorumului. Cvorumul reprezint numrul de membrii care se cere a fi prezent la lucrrile Camerei pentru ca acestea s se desfoare n condiii de legalitate14. Cvorumul este stabilit prin Constitutie (cvorumul legal - art. 67 - majoritatea membrilor) i regulamentul fiecrei Camere a Parlamentului. Prima Camer parlamentar sesizat este obligat s se pronunt In termen de 45 de zile de la depunerea proiectului la biroul permanent. Fac exceptie, codurile i alte legi complexe, pentru care termenul este de 60 de zile (art. 75 alin. 2 din Constitutie) i proiectul legii de adoptare a unei ordonante de urgent, pentru care termenul este de 30 de zile, conform art 115 alin. 5 din Constitutie. n cazul In care Camera nu adopt proiectul In aceste termene, acesta se consider adoptat de drept. Dup adoptarea sau respingerea de ctre prima Camer sesizat (Camera de reflectie), proiectul sau propunerea legislativ este trimis celeilalte Camere, care va decide definitiv (Camera decizional). La cea de-a doua Camer este urmat exact aceeai procedur legislativ.

Exercitarea controlului de constitutionalitate


Conform art. 146 lit. a din Constitutia Romniei republicat, o lege adoptat de Parlament, dar Inainte de promulgarea ei de ctre Preedintele Republicii, poate fi supus controlului de constitutionalitate. Autoritatea competent s se pronunte

asupra constitutionalittii legii Inainte de promulgare este Curtea Constitutional a Romniei. Este un control de constitutionalitate anterior (a priori). Au dreptul de a sesiza Curtea Constitutional: Preedintele Romniei, preedintii celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernul, nalta Curte de Casatie i Justitie, un numr de cel putin 25 de senatori sau cel putin 50 de deputati, Avocatul Poporului. Sesizarea Curtii cu o asemenea obiectie de neconstitutionalitate suspend termenul de promulgare a legii. n cazul In care Curtea Constitutional decide c legea este neconstitutional, Parlamentul are obligatia de a reexamina legea pentru a o pune de acord cu prevederile deciziei Curtii. Legile declarate constitutionale se trimit spre promulgare Preedintelui Republicii, care este astfel obligat s o semneze (In termen de 10 zile), i nu mai pot face obiectul unui control de contitutionalitate posterior Intrrii lor In vigoare.

V. Promulgarea legii Promulgarea legii revine competentei Preedintelui Romniei. Promulgarea se face prin emiterea de ctre Preedinte a unui decret de promulgare (care se public In Monitorul Oficial al Romniei). Promulgarea este actul prin care eful statului confirm oficial c o lege a fost adoptat de Parlament cu respectarea procedurii prevzute i dispune punerea ei In executare15. Preedintele Republicii are la dispozitie un termen de 20 de zile, de primire, pentru promulgare.Inainte de promulgare, presedintele poate cere, o singura data, reexaminarea legii de ctre Parlament sau, aa cum s-a mentionat mai sus, poate sesiza Curtea Constitutionale cu o obiectie de neconstitutionalitate. Cererea de reexaminare se adreseaz, printr-un mesaj, Camerei competente s fie sesizat prima i astfel este reluat Intreaga procedur legislativ. Parlamentul se pronunt cu aceeai majoritate cu care a adoptat legea. Preedintele este obligat s promulge legea dup reexaminare, In termen de 10 zile.

Promulgarea este necesar doar In cazul legilor organice i ordinare, nu i a celor constitutionale.

VI. Publicarea legii In Monitorul Oficial al Romniei Conform art. 78 din Constitutie revizuite, legile se public In Monitorul Oficial al Romniei, sub sanctiunea inexistentei i intr In vigoare la 3 zile de la publicare sau la o dat ulterioar prevzut In textul ei. Publicarea In Monitorul Oficial este modalitatea de aducere la cunotinta public a legii, respectiv de intrare, In vigoare care instituie regula obligativittii respectrii legii. Introducerea termenului de gratie16 de 3 zile pentru intrarea In vigoare a legii a fost justificat de necesitatea de a acorda persoanelor fizice i juridice o ans de a lua la cunotint efectiv de continutul textelor legale. Proceduri legislative speciale Procedurile legislative speciale sunt acele proceduri desfurate dup reguli speciale, derogatorii de la regulile generale prezentate mai sus. n sistemul nostru constitutional sunt reglementate i aplicate o serie de proceduri legislative speciale, precum: 1. adoptarea legilor constitutionale (de revizuire a Constitutiei) 2. adoptarea legilor In edinta comun a celor dou Camere 3. procedura de urgent 4. adoptarea unui legi prin angajarea rspunderii Guvernului In fata Parlamentului n sistemul nostru constitutional este reglementat i o alt procedur legislativ i anume, delegarea legislativ. Este caracterizat ca o procedur legislativ complementar21 sau o procedur excepional de substituire22. n viata oricrui stat, apar, i situatii In care adunarea legislativ nu este In msura s intervin, fie datorit faptului c nu Ii poate exercita atributiile (de exemplu, pe timpul vacantei parlamentare), fie a aprut nevoia lurii i aplicrii unei msuri urgente, ceea ce nu ar fi posibil dac s-ar respecta procedura legislativ (de exemplu, In situatii extraordinare). n astfel de cazuri, o alt putere dect cea legislativ23 este competent s emit i s aplice reguli generale de conduit social, obligatorii i impersonale. Rolul acesta revine executivului, care, astfel, In limitele i conditiile impuse de institutia delegrii legislative.