P. 1
Regiunea Carpatilor Orientali

Regiunea Carpatilor Orientali

|Views: 110|Likes:
Published by leniucvasile

More info:

Published by: leniucvasile on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2015

pdf

text

original

Regiunea Carpatilor Orientali Pozitional, aceasta regiune corespunde partii estice a Carpatilor romanesti, incepand din nord, de la frontiera

cu Ucraina. Extinderea ariei montane orientale intre limitele de nord, est si vest mentionate este acceptata unanim in literatura de specialitate. Aproape unanim este considerata limita sud-vestica valea Prahovei (culoarul de vai Prahova – Timis). Difera insa opinia formulata de catre C.Martiniuc si P.Cotet (1960), conform careia ultimul segment al Carpatilor Orientali este marcat de vaile Dambovitei si Barsei. Argumentele primei pozitii constau in altitudinea si masivitatea gruparii montane a Bucegilor, precum si in anvergura de ax transcarpatic a culoarului Prahova – Timis, sustinanduse astfel apartenenta acestei grupari la Carpatii Meridionali si, in consecinta, valoarea de limita a culoarului mentionat. O analiza geografica complexa evidentiaza si argumentele celei de a doua pozitii a. toate liniile tectonice importante si principalele diviziuni morfo-structurale ale Carpatilor Orientali se continua, fara intrerupere, la vest de valea Prahovei – unitatea cristalina centrala cu invelisul sau sedimentar mezozoic, flisul cretacic de Ceahlau si de Teleajen etc. – chiar daca marginal flisul paleogen este invadat de sedimente mai noi, mio-pliocene si relieful format pe acest suport este subcarpatic; b. in muntii dintre Prahova si Dambovita predomina depozite sedimentare mezozoice, in special conglomerate cretacice masive, ca in Ceahlau si Ciucas, si nu roci cristaline, ca in Carpatii Meridionali. Pe conglomerate s-a format un relief specific de dezagregare, similar celui din Carpatii Orientali; c. relieful muntilor dintre Prahova si Dambovita este predominant structural, format pe un suport cutat, cu cele mai frumoase sinclinale inaltate si forme de hog-back din Carpatii romanesti, in timp ce in Carpatii Meridionali dominanta morfologica este dictata de o structura de blocuri, formate prin fracturarea unui fundament cristalin rigid; d. insemnatatea reliefului glaciar in aceasta grupare este modesta, la fel ca in Carpatii Orientali, in contrast puternic cu amploarea morfologiei glaciare din Carpatii Meridionali; e. sub aspect climatic, altitudinea gruparii nu-i asigura precipitatiile bogate din Carpatii Meridionali, foehnizarea impusa de ecranul constituit de culmea nordica a M.Fagaras fiind potentata de influentele climatice continentale, specifice in Carpatii Orientali; f. accesibilitatea culoarului Prahova-Timis ca ax transcarpatic nu este naturala (segmentul fiind ingust), ci amenajata destul de tarziu; pana la sfarsitul sec. al XVIII-lea circulatia majora folosea traseul antic, prin culoarul Bran-Rucar, abia de la sfarsitul sec. al XIX-lea fiind realizata o artera de circulatie de importanta nationala;

g. acceptarea limitei respective pe valea Prahovei si includerea gruparii Bucegilor in Carpatii Meridionali transforma Tara Barsei-Trei Scaune intr-o depresiune marginala, in timp ce ea este o mare depresiune interna, specifica in Carpatii Orientali, unde se inscrie in culoarul (ulucul) depresionar central. Pentru argumentele mentionate, a doua pozitie este mai intemeiata si recomandabila. In acelasi timp, tinandu-se seama de masivitatea naturala a muntilor, de altitudinea lor, care depaseste in Bucegi 2500 m si de functionalitatea culoarului Prahova-Timis, intreaga grupare poate fi considerata o subregiune a Carpatilor Orientali care are caractere de tranzitie spre Carpatii Meridionali. Intre limitele mentionate, Carpatii Orientali sunt diviziunea cea mai intinsa a Carpatilor romanesti, in care se inscriu cu 35.484 km2, reprezentand 51% din suprafata acestora. 2.1.1. Constitutia geologica si evolutia Carpatilor Orientali. Consecinte Fundamentul Carpatilor Orientali, ca si al celorlalte regiuni carpatice , este constituit dintr-o masa de roci metamorfice, extrem de complicata, care a fost pusa in loc si transformata succesiv in cel putin trei mari cicluri orogenetice: ciclul prebaikalian (in precambrian), cand au fost metamorfozate cele mai vechi serii cristaline, seria de Haghimas-Rarau- Bretila si seria de Rebra-Barnar, reprezentate printro masa de roci mezo metamorfice (gnaise oculare, micasisturi, calcare si d olomite cristaline), ciclul baikalian (in cambrian), cand metamorfismul a fost mai redus, formandu-se serii cristaline epimetamorfice, dintre care cea mai dezvoltata este cea de Tulghes (sisturi cloritoase, sericitoase, sericito-cloritoase, cuartite negre s.a., in care uneori cele mai dure sunt rocile verzi, tufogene, cu structura porfiroida), deosebit de importanta sub aspect economic, metamorfismul specific generand mineralizatii de Mn si sulfuri complexe; ciclul hercinic, cand metamorfismul a fost inca mai redus, caracteristic seriilor de Damuc si de Repedea (sisturi grafitoase, calcare cristaline s.a.). Acest soclu cristalin afloreaza numai in lungul partii centrale, de la frontiera de nord si pana in nordul M.Ciucului, mai spre sud avand numai o aparitie insulara, in partea vest – sud-vestica a M.Persani. Pe alocuri este strapuns de intruziuni magmatice, dintre care cea mai importanta este reprezentata de masivul sienitic de la Ditrau. Incepand din triasic, in aria Carpatilor Orientali de astazi a inceput un nou ciclu de evolutie geosinclinala, care de fapt continua si care a fost marcat de repetate paroxisme orogenetice si de migrarea continua spre est a axului activ al geosinclinalului, pe seama bordurii Platformei Est-Europene. In acest geosinclinal, in triasic si jurasic, peste fundamentul cristalin, sa depus o cuvertura sedimentara apreciabila ca volum, diferentiata insa petrografic, predominant neritica (conglomerate, gresii, dolomite, calcare recifale) in partea sa estica si predominant de mare mai adanca (marne, marnocalcare) in cea vestica. Depozitele triasic-jurasice, exondate si antrenate in orogenezele urmatoare, au fost in cea mai mare parte inlaturate prin denudatie, in special post-cretacic, cand axul cristalino-mezozoic era deja o arie montana rigida. Acum aceste depozite nu mai apar decat insular, intr-o serie de sinclinale (cuvete) cu pozitie marginala, inaltate ca efect al orogenezelor celor mai recente si conservandu-si altitudinea si datorita rezistentei induse de faciesul neritic unor roci: sinclinalul Raraului, al Haghimasului, al Bucegilor, al Pietrei Craiului etc.

Din cretacicul inferior, in fosa care se deplasa spre est a inceput depunerea unor sedimente sinorogene, in strate de grosimi variabile, denumite in ansamblu flis (conglomerate, gresii, marne, argile etc.), intr-o succesiune stransa si ritmica, dovedind o modificare ritmica si relativ rapida a conditiilor de sedimentare (o deosebita instabilitate tectonica). In noul ciclu orogenetic, alpin, prima faza importanta a fost cea austrica, din cretacicul mijlociu. Ea a afectat cel mai puternic fundamentul cristalin si cuvertura sa sedimentara, producand sariaje de mare amploare, comparabile cu sariajul getic din Carpatii Meridionali: panza t r a n s i l v a n a, care sariaza spre est panza b u c o v i n i c a, la randul sau sariata peste unitatile tectonice cele mai vestice ale flisului, cea a f l i su l u i n e g r u si cea de C e a h l a u, conturate in fazele orogenetice de la sfarsitul cretacicului (cea subhercinica, din senonian si cea laramica, de la limita cretacic-paleogen). In orogeneza stirica veche (din burdigalian) unitatilor flisului li s-au adaugat cele de T e l e a j e n si de A u d i a (panza sisturilor negre), de asemenea sariate est-vest. Fazele stirica noua (din badenian) si moldava (din sarmatian) au fost deosebit de puternice in Carpatii Orientali, generand unitatile flisului de Ta r c a u si de V r a n c e a, prima, in pozitie vestica, acoperind-o pe distante apreciabile pe cea de a doua si ajungand frecvent pana la limita rasariteana a muntilor. De asemenea, in faza moldava unitatile flisului si intregul edificiu carpatic s-au deplasat din nou spre est, peste depozitele sedimentare din avanfosa (unitatea pericarpatica) si chiar peste o parte a marginii Platformei Est-Europene. Faza valaha (din romanian-pleistocen) a determinat o inaltare in bloc a Carpatilor Orientali care, desi inegala ca amploare, a stimulat puternic modelarea externa a muntilor in cuaternar. In timpul orogenezelor neozoice, pe flancul vestic al Carpatilor Orientali s-au produs importante miscari crustale, in lungul carora s-a manifestat o puternica activitate magmatica. Fenomenele au inceput din miocenul mediu si s-au continuat oarecum ritmic pana in pleistocenul mediu, generand la vest de axul cristalino-mezozoic o mare catena eruptiva. Aceasta este mai veche in partea sa central-nordica (unde in mare masura a fost inlaturata de eroziune, lasand numai un relief subvulcanic rezidual) si din ce in ce mai recenta spre nord-vest (badenian) si mai ales spre sud (sarmatian), unde eruptiile au continuat pana in pleistocenul mediu si unde aparatele vulcanice se pastreaza cel mai bine, fiind si cele mai inalte (peste 2.102 m). Formarea catenei vulcanice si miscarile recente de scufundare a unor sectoare interne ale Carpatilor Orientali au generat un mare uluc depresionar intern, din Tara Maramuresului pana in tara Barsei, in care s-au instalat lacuri pliocen-pleistocene, prin colmatarea carora a rezultat un relief de adevarate campii aluvio-proluviale, de dimensiuni neobisnuit de mari pentru un lant montan. Consecintele de natura geologica ale acestei evolutii complexe constau in dispunerea in fasii paralele a principalelor unitati tectono-structurale (catena eruptiva, ulucul depresionar central, axul cristalino-mezozoic, subunitatile flisului), cea mai larga dezvoltare a flisului din Carpati si o diversitate remarcabila a resurselor minerale, desi in rezerve uneori modeste (p e t r o l, g a z e n a t u r a l e, s i s t u r i b i t u m i n o a s e in depozitele oligocene ale flisului din partea de est a M.Tarcaului, din M.Oituz, partea de vest a M.Vrancei – Ghelinta, valea Moldovei – Gura Humorului, Frasin, Maramures – Sacele, M.Stanisoarei – Pipirig ; c a r b u n i s u p e r i o r i in rezerve mici la Codlea si Valcan, c a r b u n e b r u n in Depresiunea Comanesti, lignit de varsta pliocena in golful Baraolt si in apropiere de

Maramuresului – Toroiaga. in M. cele mai vechi efecte morfologice ale actiunii lor erozive pastrandu-se in suprafetele de nivelare. Remetea.. degradeaza invelisul vegetal si solurile. in muntii vulcanici – Oas-Gutai. in aria de magmatite neogene din M. Teliu s. zinc. Dezvoltarea larga a formatiunilor sedimentare.Rodnei in nord (2. Altitudinea medie este de aproximativ 1. Parva.Giurgeului – Balan.in cristalinul epimetamorfic din Obcina Mestecanis – Delnita. h i d r o m i n e r a l i z a t i i. b a r i t i n a. maresc excesiv debitele solide ale raurilor. a n d e z i t e – Bixad. c a l c a r Bicaz -Chei.M.a.1971. in cea mai mare parte a muntilor. 1973). De asemenea. g r e s i i . m e t a l e n e f e r o a s e – cupru.LesulUrsului – Barnar si in M. s a r e si s a r u r i de p o t a s iu in depozitele sedimentare salifere din flisul eocen – Costiui. vulcanice sau rezultate din alterarea rocilor vulcanice..000 m. uneori le bareaza si produc pagube materiale importante.Sarcu.1. favorizeaza procese geomorfologice extrem de active. 2. Carpatii Orientali au relieful cel mai tanar prin comparatie cu celelalte regiuni montane.Morariu. la Ostra . argint. ca efect al inaltarilor inegale impuse de orogeneza valaha. Stinceni s. Factorul modelator principal al reliefului actual au fost si raman raurile. in sectorul Ostra .303m) si M. Neagra Sarului. in Obcina Mestecanisului – Fundul Moldovei. 1961. largi. aur s. in M.2. Carpatii Orientali se apropie cel mai mult de valorile medii din sectorul carpatic romanesc (Al. literatura de specialitate din ultimele decenii (I.a. prezente in partea inalta a multor interfluvii montane..505 m) – si arii mai coborate in partea central-sudica – bazinul Oituzului. in Tara Barsei-Trei Scaune. ale vailor. 1933. T.Harghita – Lueta . c a o l i n . care modifica uneori substantial si rapid morfologia versantilor. Racos.a. plumb.Nordon. au altitudinile cele mai mari situate la extremitati . foarte variate sub aspect litologic. mai ales in consecinta evolutiei din perioadele geologice recente. Lespezi s.Sf. c a l m in ariile platourilor structurale slab fragmentate si sectoarelor longitudinale.Tarcau. Tibles. Ocna Sugatag din Tara Maramuresului si miocen – Targul-Ocna . Fata de opiniile mai vechi (A. cu adaptarea cea mai clara a culmilor si vailor la structura substratului.a. utile in constructii sau pentru fabricarea materialelor de constructie. Baile Harghita. in special in aria de flis. m i n e r e u de f i e r . Relieful Din punct de vedere morfometric. fragmentarea orizontala evidentiaza interfluvii montane largi de aproximativ 600 m.Barbu.Gheorghe.Rosu. e n e r g i c in sectoarele de vai transversale si f o a r t e e n e r g i c in ariile de contact ale unor extreme altitudinale si in masivele pe suport litologic rezistent la modelare mecanica. ca si in Tara Oasului.). deosebit de puternice in toti Carpatii si care in aria orientala au sariat fundamentul 1 . Madaras-Ciuc. N. iar combinatiile cele mai frecvente ale altitudinilor relative cu valorile inclinarii terenului sunt caracteristice unui relief cu energie1[1] medie.Leptes. 1937 s.Bucegi in sud-vest (2. precum si o serie de roci sedimentare. ca b a z a l t e – Toplita. in special in aureola mofetica a catenei vulcanice). turba in ulucul depresionar – Poiana Stampei. Valea Blaznei. Rodnei – Rodna Veche. Comarnic.a. 1976) a demonstrat convingator ca tectogenezele miocene (in special stirice si moldave). Sub aspect geomorfologic.

ca efect al . in M. in special sinclinale inaltate constituite din roci rezistente – conglomerate cretacice (in masivele Bucegi.Giumalau. orientate longitudinal si sculptate in roci putin rezistente (Campulung Moldovenesc.cuaternare si de edificarea catenei vulcanice.Bucegi.Rodnei si pe suprafete mai restranse in M. Flancurile structurilor sinclinale inaltate sunt mari cueste montane. orientate transversal. in Piatra Craiului). uneori numai prin dispozitia interna si specificul morfometric/morfoscopic al depozitelor. M. Raporturile evolutive stranse ale retelei de vai cu dispozitia stratelor si cu alcatuirea lor petrografica explica frecventa succesiunilor de sectoare largi. Poiana Marului) si in care se inscriu majoritatea intefluviilor plane sau usor ondulate aflate la altitudini de 1000 m – 1200 m. incat cele mai inalte si mai vechi plaiuri de azi nu pot fi decat post-attice. Munceii Tulghesului. Actuala retea de vai este destul de tanara. Mult mai larg este nivelul post-valah.). M. iar cutele-falii au asigurat formarea unor succesiuni de hog-back (in Obcinele Bucovinei. s. sudul M.Giurgeu.a. sud-vestul M. M. 1971). Clabucete.a. Zugreni si Straja. conform inclinarii generale a versantului rasaritean al catenelor moldavidice. 1968) si sunt reprezentate de importante depozite de pietrisuri si nisipuri de origine carpatica. „camplungul” Moldovitei s. activitatea fluviala in principal acumulativa a creat sisteme bogate de terase. pe care altitudinile nu prea mari i-au mentinut. pe Moldova. dar sunt foarte frecvente si inversiunile de relief. I.cristalin peste sedimentarul eocen si chiar miocen inferior (spre exemplu in sudul Tarii Maramuresului). calcare jurasice (in M.a.Penteleu). Ciucas). Moldovei sau chiar Ozanei). rezultat probabil al unor insemnate remanieri impuse de miscarile tectonice pliocen . situate in sectoare de debuseu in marea sarmatica ale unor paleorauri (care puteau fi precursorii Bistritei.Nemira. in special in sectoarele longitudinale.a. Cele mai vechi urme ale activitatii eroziv-acumulative fluviale dateaza din sarmatian (C. fiind mai reprezentativ in culoarul inalt Bran-Rucar. sculptate in roci dure (ingustarile-defileu de la Pojorata si Prisaca Dornei. Vrancei.Rarau. in M. corespunzand nivelului Rau-Ses.Siriu).Vrancei s. M.Barsei.Rarau. Denumit Cerbu (I. M. dezvoltat la 1000 m – 1200 m.). care dovedesc efectele stimulative puternice ale inaltarii tectonice din romanianpleistocen. in cea mai mare parte. pe Bistrita s. M. Chiar daca cele mai inalte (si cele mai vechi) nu se mai pot identifica decat fragmentar. in M. Continuarea tectonicii plicative in miocenul superior-pliocen si inaltarea puternica a Carpatilor in pliocen-cuaternar au accentuat orientarea longitudinala a unor importante sectoare de vale si astfel adaptarea la structura geologica. In mod obisnuit masivele principale si altitudinile cele mai mari au drept suport structuri anticlinale cu roci dure in bolta. pe valea Moldovei. Pe vai. adevarate depresiuni de eroziune diferentiala. 1961.) si sectoare inguste. Relieful structural din Carpatii Orientali se imbina in mod strans cu cel de facies petrografic. gresie oligocena de Kliwa (M. sub limita zapezilor pleistocene persistente. pedogeneza. 1948. Relieful glaciar este destul de modest in Carpatii Orientali.Haghimas. orientate predominant spre est. acest nivel relativ neted a fost identificat la altitudini de 1500 m – 1750 m in M.Donisa. denumit Mestecanis (Predeal. habitat uman. ele demonstreaza vigoarea raurilor ca factori morfogenetici.Haghimas. Relieful carstic are un grad mediu de raspandire. Ceahlau. capabili sa impuna in relieful montan actual complexe morfologice de insemnatate exceptionala pentru dinamica apelor. gresie eocena de Tarcau (in M.Rodnei.Siriu.Martiniuc. limita probabil mai inalta si zapezi in cantitati mai reduse decat in Carpatii Meridionali. au dezmembrat complet suprafata de nivelare post-laramica.Sircu.

produc convergente morfologice de tip glaciar la altitudini mai mici si reduc stabilitatea versantilor. acestea produc si o s c u r g e r e m e d i e s p e c i f i c a mai mare. in timp ce in muntii de pe latura estica si sud-estica (spre exemplu in M. brize de munte-vale si nori cumuliformi vara pe muntii din jur. are o pondere mai mare decat pe versantul estic. cu valori de peste 13 l/s/km2. cu temperaturi coborate. favorabil stagnarii apei meteorice sau provenite din izvoare. in M. iar stratul de zapada dureaza mai mult. Exprimand aceeasi asimetrie de origine climatica. Inversiuni corespunzatoare ale vegetatiei etaleaza molizi pana in partea cea mai joasa si palcuri de brazi si fagi pe rama (mai inalta) a depresiunilor.Tiblesului ajungand pana la 1400 m (insotite de soluri brune) si in mod exceptional. dar pe versantul opus nu apar nicaieri sub 1000 m. in apropierea sau deasupra plafonului de inversiune. Complexe morfologice glaciare tipice sunt in M. ceturi groase si durabile. in special in sectoarele puternic antropizate (despadurite.Este. spodice). cu nivel freatic si unghi de taluz natural modificate etc). format in generatii succesive incepand din pleistocen si suprapunandu-se fostului domeniu glaciar.Bucegi. mai umed si mai moderat fata de cel al fatadei estice. fagul ajunge la 1600 m. Carpatii Orientali prezinta o asimetrie extrem de clara a etajarii conditiilor climatice si a efectelor hidrice. in timp ce pe versantul estic nu depaseste 1300 m. rasinoasele in amestec cu fagul coboara pana la limita muntilor (600 m). favorabile si prin structura si prin alcatuirea petrografica modelarii fluvio-denudationale explica abundenta reliefului din aceasta categorie genetica si prezenta sa aproape ubicua. in cele mai intinse mlastini de turba din tara. unde verile sunt mai uscate. La nivelul local al conditiilor climatice. Asimetria distributiei precipitatiilor se reflecta si in d e n s i t a t e a m e d .Calimani. in structura padurilor de conifere de pe versantul vestic bradul.influentelor climatice continentale. Pe acest versant. mantalele groase de grohotis stabilizat si trenele de grohotis activ. in schimb. ponderea mare a formatiunilor de flis. mai uscat si mai excesiv se reflecta direct in s t r u c t u r a p a d u r i i : pe versantul vestic fagetele urca pana la altitudini mult mai mari. Crionivatia actuala interfereaza cu morfogeneza fluviala (in partea superioara a domeniului acesteia) si. Particularitatile climato-hidrice si fito-pedologice Datorita orientarii lor meridiane (perpendiculare fata de directia predominanta a dinamicii atmosferice) si latimii destul de mari. Evapotranspiratia redusa si morfologia plana a unor mari sectoare din depresiuni au determinat un drenaj permanent deficitar. sub forma efectelor sale morfologice cele mai ample. Mai bogate (si mai uniforme) pe versantului vestic.1.Vrancei) acestea se reduc la 10 si chiar 7 l/s/km2.Maramuresului si in M.Rodnei si destul de modeste in M. chiar daca precipitatiile sunt mai sarace (ca si solurile. creandu-se astfel conditii pentru o pedogeneza hidromorfa si oligotrofa.3. larg raspandit relieful periglaciar. vegetale si pedologice ale acestora. extrem de severe in anotimpul rece. 2. extinderea mare a depresiunilor intramontane favorizeaza inversiuni termice frecvente. Raspandirea mare a rocilor gelive. in amestec cu coniferele. In r e g i m u l scurgerii apelor se remarca torentialitatea indusa de regimul excesiv al precipitatiilor de pe versantul estic. M. iernile mai reci. se implica puternic in procese geomorfologice de deplasare in masa. El se grupeaza in complexe care diversifica si complica morfologia glaciara din unele sectoare inalte. mai termofil. Climatul fatadei vestice.

pasul Oituz la 865 m).a). situatie care corespunde unei diferente de 1. cu pasuri la altitudine mai mica (saua Vladenilor. Particularitatile umanizarii.in care s-a pastrat cel mai bine fauna spontana de mamifere si pasari de padure.Calimani (unde urca turme ale localnicilor dar si ale unor oieri din Marginimea Sibiului).Rodnei si M.Vrancei.50 C a temperaturii medii anuale. De asemenea. altitudinea mai redusa decat in Carpatii Meridionali si suprafata mare au favorizat dezvoltarea celui mai mare areal forestier din tara si din aria montana (60% din fondul forestier al Carpatilor romanesti). limitele etajelor si subetajelor urcand sensibil de la nord spre sud. suprafata pajistilor alpine este mult mai redusa. Pe versantul transilvanean zapezile se topesc mai timpuriu. Din aceasta cauza si viata pastorala a fost si ramane mai redusa decat in Carpatii Meridionali. Favorabilitatea naturala pentru vetre de asezari si fertilitatea acceptabila a solurilor nu sunt insotite insa si de o accesibilitate la fel de mare pentru transporturi. Obcinele Bucovinei.9 km/km2 in vest si nord-vest si scade la 0. vegetatiei si solurilor. multe pajisti din partea inalta fiind formatiuni secundare. datorita paralelismului mai multor siruri de culmi. 2.Aceasta dificultate naturala explica si intarzierea dotarii sectorului nordic cu cai de comunicatie moderne. ceea ce a stimulat si cel mai mare volum al exploatarilor de material lemnos.Rodnei nu depaseste 1300 m. reteaua de asezari umane. Pangarati (1256 m) si Bucin (1287 m) pe soseaua Piatra-Neamt – Targul Mures (cu parcurgerea cheilor Bicazului). In nord traversarea implica trecerea unei succesiuni de pasuri. iar apele mici de iarna sunt mai abundente decat pe versantul moldovean. M.Apuseni.Persani. ca si in alte depozite superficiale din lungul vailor se gasesc ape freatice abundente si extrem de mobile. Trecerile cele mai usoare sunt in sectorul sudic. la 650 m. variabilitatea climatica.4.6 km/km2 in estul Carpatilor Orientali. In schimb. Spre exemplu. unele dintre ele fiind construite abia in . cu terase. Populatia. Dezvoltarea latitudinala apreciabila (aproximativ 320 km) si reducerea treptata a masivitatii de la nord (170 km latime) spre sud (90 km) introduc alte diferentieri ale climei. Gradul de populare al plaiurilor inalte este mai redus decat in M.Bargau s.activitatile economice Cea mai mare parte a populatiei si asezarilor umane este concentrata in depresiuni si in vaile longitudinale largi. la altitudini comparabile. in M.Ciucului. ca si in Bucegi (unde pe platoul inalt si pe culmile sudice vin turme ale sacelenilor si branenilor).i e a retelei hidrografice. in M.1. In ansamblul Carpatilor Orientali. relativ mai caracteristica fiind numai in M.Vrancei padurea mixta de fag si molid urca pe alocuri pana la 1600 m. in timp ce in M. in structura padurilor exista o pondere mult mai mare a rasinoaselor decat in celelalte regiuni carpatice. unde conditiile de clima si sol au permis practicarea timpurie a agriculturii.7 – 0. Carpatii Orientali sunt si azi mai greu de traversat fata de celelalte regiuni carpatice. create prin despadurire (in M.5 – 0. care este de 0. mai inalte : Mestecanis (1099 m) si Tihuta (1227 m) pe soseaua Suceava – Bistrita. M. In aluviunile din sesuri si terase.

spre exemplu.a. De asemenea. populatia din Carpatii Orientali este mai mozaicata sub aspect etnic fata de alte regiuni carpatice. XII-XIII : sasii in Tara Barsei (in fata pasurilor Bran.Opreanu.Majoritatea oraselor au avut timp de decenii un d i n a m i s m deosebit (Brasov. Sacele). in unele sectoare aproape sau chiar peste 90% din populatie traind in mediu urban (Tara Barsei. d i v e r s i f i c a r e a activitatilor economice a fost impulsionata de abundenta a p e l o r m i n e r a l e. Comanesti. ucraineni (ruteni. ca asezare miniera de la sfarsitul sec. Sangeorz-Bai s. care au creat conditii pentru dezvoltarea celor mai numeroase statiuni balneare din tara: Vatra Dornei. Viata urbana are de altfel inceputuri vechi. Maramuresului. Carpatii Orientali prezinta o r e t e a urbana mai d e n s a decat cea nationala. tip de casa si de poarta etc. Rasnov. Izolat au existat si orasele stagnante. ca si de influentele romanesti in obiceiuri. Sacele. depresiunea Comanesti). datorita unui profil functional ingust. sau Cavnic (aproape exclusiv minier). in Ciuc (in fata pasului Ghimes) si in Giurgeu (in fata pasului Pangarati).perioada contemporana (spre exemplu. Gura Humorului etc. Piatra Neamt. Vlahita. hutuli). Brasovul. unele pastrand inca spre periferie o functionalitate a g r i c o l a (Toplita. datorindu-si statutul urban i n d u s t r i a l i z a r i i (Balan. Bodoc. Bratocea si Siriu). orientarea retelei de vai s. Busteni (890 m). ca Slanic-Moldova (aproape exclusiv balnear). Tusnad-Bai. Sighetul (1334) iar spre sfarsitul sec. contrastand cu altele. ambele adaugand insa in profilul activitatilor economice si unitati ale industriei textile). Galbenu. cel dintre Salva si Viseu s. Spatiul relativ restrans in profilul transversal al vailor a impus uneori alungiri exagerate (Comanesti – 8-9 km). Comanestii s. Multe orase sunt noi. valea Prahovei. segmentul de cale ferata dintre Vatra Dornei si Ilva Mica. In acelasi sector nordic au mai fost colonizati germani din Slovacia (zipseri) si polonezi. in M. au facut ca numarul intersectiilor naturale. Numeroasa si deosebit de densa.a. Zizin. apoi Brasovul (1234). Archita s. . dezvoltarea larga a depresiunilor. Lemnea. Slanic-Bai. sub administratia austriaca. Covasna. Vatra Dornei. Astfel se explica si faptul ca in aceasta ramura orientala se afla cele mai inalte orase din tara: Predeal (1040 m). De asemenea. Malnas. Cu cele 38 de orase in perioada actuala. Miercurea-Ciuc. Suprafata mai mare (35. de existenta unei toponimii autohtone (Poiana.). specializat in valorificarea apelor minerale si Nehoiu. 1939). intre Bicaz si Vatra Dornei). Borsec. specializat in industrializarea lemnului. tot de talie mica.). (S. Bolovanis. pe langa dovezile arheologice. Azuga (940 m). datorita colonizarilor organizate de statul maghiar in sec. in Obcinele Bucovinei si in Tara Maramuresului au patruns. pe valea mijlocie a Bistritei. Sunt insa si situatii in care pe arii destul de intinse nu exista orase si nici macar centre de revitalizare a retelei.a. Zarnesti.). XII. Necesitati (si posibilitati reale) de indesire a retelei exista. Sinaia si Gheorgheni (850 m). ele reflectand gradul avansat de populare.a. secuii in Trei Scaune (in fata pasului Oituz).. cu valente urbigene sa fie mai mare decat in restul Carpatilor (asa sau format.484 km2). feudale.a). Viseul-de-Sus). dezvoltandu-se mai intai Rodna. liber si treptat inainte de 1775. care sa poata constitui nuclee urbane in devenire (spre exemplu. dar care au facut eforturi de diversificare a activitatii (Sangeorz. port. Prezenta anterioara a romanilor pe teritoriile locuite azi de secui si pana de curand de sasi este demonstrata. organizat apoi. XIV – Piatra Neamt.

de asemenea./km2.) si Ditrau (6. Mures) si sate de plutasi specializati. Trotus etc. La recensamantul din 1992. tipic pentru Tara Barsei-Trei Scaune. pe Basca mare s. Exista insa sate de tip disociat si in sectorul nordic.350 m in culoarul Bran-Rucar. Din acest ocol. M. in contrast puternic cu alte arii din tara si de pe continent. pe valea Trotusului. sectorul central-sudic al Giurgeului si pentru partea vestica a Tarii Maramuresului (valea Izei).961 loc. mai fragmentat al depresiunii Giurgeului. E x p l o a t a r e a f o r e s t i e r a a contribuit la umanizarea Carpatilor Orientali intr-o masura mai mare decat in alte regiuni carpatice.000. lipsite de vai largi si depresiuni.365 m in M. in M. ca si in depresiunea Intorsurii Buzaului.986. M. Ciuc. Comandau.752 locuitori. Tarcau s. pe valea Bistritei intre Bicaz si Piatra Neamt. Carpatii Orientali au avut si cel mai intens plutarit (pe Bistrita. ca M. Valorile m a x i m e sunt caracteristice pentru depresiunile care au imbinat o industrie dezvoltata si diversificata cu o agricultura intensiva. M. cu peste 150 loc.500 locuitori. in special in bazinul Trotusului si pe Valea Bistritei cuprind o insemnata proportie de populatie originara din Transilvania. plafonul asezarilor de vale ajunge la 1. bine adaptate la relief si caracteristice tuturor vailor din partea central-estica. cu mai putin de 500 locuitori. Negrisoara. Poienile-de-sub-Munte (10. 1. uneori depasind 3. Vaser. cum sunt cele dintre Vatra Dornei si Brosteni. Moisei. Densitatile cele mai m i c i corespund masivelor montane bine impadurite. in bazinul Damucului. Moldova. Acestea sunt de regula si satele cele mai mari. Multe sate de pe versantul estic. Cele mai multe astfel de sate sunt d i s o c i a t e. pe Bistrita Aurie.Vrancei. la peste 1. cu mai mult de 1. Desi mai putin caracteristice. pe Casin./km2). Dorna. colonii muncitoresti proprii : Vaduri.078 loc.).) in Tara Barsei. la izvoarele Trotusului. Acestea sunt asezari d i s p e r s a t e cu gospodarii risipite. Scutaru. in general.Pe fondul unei locuiri rurale cu caracter p e r m a n e n t. care urca destul de sus.300 m pe marginea depresiunii Dragoiasa etc. pe Bistrita.) si Prejmer (4.Gurghiu-Harghita.Calimani. generand o densitate de 56 loc.). Fabricile de cherestea si-au format. a fost populata (relativ tarziu) depresiunea mai inalta si mai rece a Dornelor. ca si din Bargau.a. exista si a s e z a r i de p l a i. au devenit permanente (Sesuri. sate risipite sunt doar in Tara Dornelor. 1. in . creandu-se la inceput asezari temporare care. In ceea ce priveste pozitia vetrelor.Ciucului. Pe langa locatiile mentionate. absolut neobisnuita in ariile montane europene./km2. mai pot fi intalnite in M.100 m pe Bistrita Aurie si la 1. in Carpatii Orientali traia o populatie de 1. Suceava. Neagra Sarului. Dinamica actuala a populatiei confirma Carpatilor Orientali mentinerea calitatii de arie de c r e s t e r e. 1. Tara Barsei-Trei Scaune si Comanesti. chiar daca mai lenta in ultimii ani. ca Harman (3.749 loc. Cea mai rapida crestere a populatiei s-a produs in zona de influenta a Brasovului. in Tara Maramuresului (8. C o n s t r u c t i i l e h i d r o e n e r g e t i c e au modificat mai puternic decat in alte arii montane reteaua de asezari.Bargaului.Leaota (sub 20 sau chiar sub 10 loc. numai prin amenajarea lacului Izvorul Muntelui fiind necesara stramutarea a 14. Sunt asezari mici. Bistrita.) in Giurgeu.400 m in Obcinele Bucovinei. Maramuresului etc. Joseni (5.a. relativ recente si provin. din roiri.841 loc. In depresiunile intramontane din culoarul central predomina insa satul de tip a d u n a t.200 m pe Basca.). Moldovita. cu timpul.561 loc.000 persoane.406 loc. In depresiuni. unele arii depresionare mai izolate au asigurat o capacitate mai mare de rezistenta autarhica taranimii libere – spre exemplu in ocolul Campulungului.

extrem de cautate pe piata externa. Mai recent s-a realizat o instalatie de obtinere a u l e i u r i l o r e t e r i c e din cetina. Brasov. Fabrici de mobila de calitate functioneaza la Campulung Moldovenesc. mai ales din depresiunile dens populate ale Maramuresului si Oasului. in sate. In industria electro-energetica predomina hidrocentralele. Au existat insa si sectoare de reducere a populatiei. Trotusului (Lunca-de-Jos. la Sighet. Galautas. Zarnesti. Ghimbav. Spre deosebire de regiunile extracarpatice. cu unitatile de la Busteni. se mai mentin si astazi.Bargaului ). Ialomita (Dobresti.ca urmare a reducerii ritmului exploatarilor forestiere (in M. lacurile de pe Tarlung si de pe Firiza. Balan). de la Maneciu pe Teleajen . valea Casinului) iar in ultimii ani reducerea ritmului exploatarilor miniere determina stagnari sau reduceri ale numarului populatiei. cu o populatie care reprezenta 10% din totalul national. Gura Humorului). Este bine reprezentata si industria c e l u l o z e i si a h a r t i e I. iar pe de alta pentru ca o buna parte din populatia care lucreaza in industria din orase locuieste. Comanesti. M. m o b i l a etc. Agas) si Viseului (Viseul-de-Sus. pe Colibita si pe Bistrita mijlocie la Borca si Poiana Teiului. Tarcau. Moldovei (Frasin. p l a c i f i b r o – l e m n o a s e. Carpatii Orientali se evidentiaza printr-un nivel al industrializarii superior chiar celui al urbanizarii. Codlea. Ghimbav. Foarte multe fabrici de cherestea se insiruie si astazi pe vai. uneori in foste arii de crestere (Ostra.. Foarte insemnata este in Carpatii Orientali industria lemnului. Borsa). migratii care. Moroieni si Scropoasa).a. prin care se obtin anual aproximativ 7. pe de o parte deoarece numeroase unitati industriale mici au fost dispersate in aria rurala. sustinuta de cele mai mari exploatari forestiere din tara. in care pe langa c h e r e s t e a se produc si p l a c i a g l o m e r a t e. Gheorgheni.000. Ditrau s. Piatra Neamt). . In ceea ce priveste miscarea m e c a n i c a . cea mai importanta fiind la Comanesti si functionand cu carbune local. cele mai caracteristice ramuri industriale sunt cele bazate pe resurse proprii de materii prime si energie. de fapt. in perioadele trecute au fost foarte caracteristice migratiile temporare pentru munca. In deceniile trecute. in forme atenuate. Miercurea-Ciuc. unele sectoare marcheaza insa in continuare cresteri. pe Dambovita la Dragoslavele. desi multe unitati s-au desfiintat prin concentrarea productiei. la Pangarati.Vrancei-bazinu l raului Basca. Poiana Uzului pe Uz. sau amenajate in barajele lacurilor de alimentare cu apa: Paltinu pe Doftana. Pangarati. in special cele de campie. noi hidrocentrale sunt in constructie pe Buzau la Siriu si Nehoiasu. sortare si uscare a semintelor de conifere. pentru exploatari forestiere si pentru cosit. Datorita bilantului demografic permanent pozitiv. iar la Sadova a functionat o instalatie de recuperare. Sub aspectul activitatilor economice. mai ales pe vaile Bistritei (Vatra Dornei. Vaduri si Batca Doamnei). Nehoiu. Termocentralele sunt mici. in special de rasinoase. chiar pe fondul unor deficite migratorii (Tara Oasului. construite pe Bistrita (Stejaru. Covasna. Acestora li s-au adaugat mari combinate de industrializare a lemnului.000 m3 lemn. Targul Secuiesc.zonele miniere Ostra si Baia Sprie-Cavnic. in Carpatii Orientali se realiza 11% din productia industriala a tarii. Prundul Bargaului.

a.a. la Balan. Baia Borsa. cu cel mai vechi si mai important centru (al doilea dupa capitala) la Brasov. la Brasov. la Brasov. Destul de restransa este si siderurgia. initial pe seama oieritului traditional (la Brasov.a. Gruparea este urmata de capacitatile de la Comarnic si Brasov. Baiut. Petrolul extras se rafineaza la Darmanesti (rafinaria are o capacitate totala de 700. cea mai cunoscuta este cea de la Feldioara. initiata prin uzina de fonta de la Vlahita (acum inchisa) si reprezentata prin mici otelarii si turnatorii de fonta care functioneaza pe langa intreprinderile mecanice din Brasov.000 t/an) si la Brasov. Centre mai mici sunt Ghimbav (pentru elicoptere. Ghimbav. produse electronice si de mecanica fina. Dintre fabricile de c a r a m i d a si t i g l a . Celelalte ramuri industriale s-au dezvoltat mai mult in functie de traditia mestesugareasca. aceea a concentrarii minereurilor in numeroase instalatii de flotatie. orientate spre confinarea la sursa a emisiilor de pulberi. Cultura i n u l u i alimenta mai bine in deceniile trecute topitoriile de la Joseni si Reci. Primul loc in cadrul acestei categorii revine industriei c o n s t r u c t i i l o r de m a s i n i si a p r e l u c r a r i i m e t a l e l o r. rulmenti. Pietrisul din glacisurile piemontane ale depresiunii Tara Barsei-Trei Scaune se valorifica intr-o mare intreprindere de p r e f a b r i c a t e din b e t o n. utilaj industrial.Industria materialelor de constructie produce mari cantitati de c i m e n t si v a r. Gheorgheni s. precum si de linia politica a distributiei spatiale mai omogene a productiei industriale. Baia Sprie. La Ferneziu functioneaza o instalatie de bioxid de mangan electrolitic. dezvoltata in gruparea Brasovului. Concentratele sunt trimise apoi pentru industrializare finala in alte unitati din tara sau se exporta. suruburi etc. medicamente din plante la Pangarati s. In industria textila este deosebit de caracteristica industria l a n i i. Sfantul Gheorghe). Gura Humorului. Fundul Moldovei. camioane. Industria chimica este destul de modesta : se produc coloranti la Codlea (initial pe seama carbunelui local). gruparea de la Bicaz-Tasca avand cea mai mare capacitate din tara (4. Argilele refractare sunt valorificate pentru producerea c a r a m i z i l o r r e f r a c t a r e in Tara Barsei si in jurul sau. angajat si in importante actiuni de retehnologizare.000. Pe langa acestea. Azuga.000 t/an) si intrand in ultimii ani sub administratia concernului Lafarge. Herja. la Brasov. Azuga si Comarnic. Mici instalatii traditionale de producere a varului se pastreaza inca pe valea Bicazului si la poala Raraului. precum si intreprinderile integrate de filatura si tesatura de la Gheorgheni si Negresti-Oas. In metalurgia neferoaselor nu functioneaza decat prima treapta tehnologica. Cristian. care in perioada anterioara au avut un puternic si complex impact negativ. Acolo se produc tractoare (unitatea asigura 87% din productia nationala). mase plastice la Rasnov. obtinut pe baza minereului din bazinul Dornelor iar Baia Sprie este singurul centru de separare a wolframului din tara. articole de cauciuc si din mase plastice. marea cariera de dolomite cristaline de la Izvorul Muresului asigura centrelor siderurgice din tara mari cantitati de fondant. construite in apropierea minelor. Tarnita. Lunca Calnicului. material rulant. Cavnic s. de calificarea fortei de munca. Covasna. .

Ciuc). se inregistreaza cea mai mare densitate a cabalinelor din tara. Brasov s. Sighet. In cadrul celui de al doilea tip de agricultura zootehnia continua sa se mentina pe primul loc. Campulung Moldovenesc. se evidentiaza trei tipuri de agricultura.a. capacitati de prelucrare mentionabile fiind numai la Campulung Moldovenesc. Sacele (echipament electric pentru autovehicule). in care cultura plantelor este neinsemnata. iar pe baza acestuia functioneaza industria produselor zaharoase de la Brasov. Remetea. Sighet etc. Negresti-Oas. uneori acoperind pana la 60% din putinul teren arabil (pe valea mijlocie a Bistritei). fire diverse pentru tricotaje (la Brasov. Targul Secuiesc si Sighet (suruburi). Cele mai recente unitati au fost cele de la Gheorgheni. sfecla de zahar. dar pe alocuri se mentin si efective importante da cabaline. Toplita si Brasov. dar se adauga destul de mult grau. in Tara Dornelor. si cele de produse din carne de la Piatra Neamt. Piatra Neamt. Sinaia s. Cartoful este materia prima pentru . In toata perioada postbelica. capabile sa absoarba multa forta de munca si sa acopere in mod traditional o buna parte a necesitatilor de consum. ca urmare a cresterii ponderii furajarii cu plante cultivate. pe vaile Sucevei. Cerealele produse alimenteaza industria moraritului si panificatiei de la Brasov. La altitudini mai mici patrunde si porumbul. Ozun. Structural. O astfel de agricultura se practica in sectorul estic al Tarii Maramuresului. cu exceptia ultimilor ani. secara si ovaz. Pieile sunt mai slab valorificate. Nehoiu. Miercurea-Ciuc. unde functioneaza si herghelia de la Lucina. producatoare de piese turnate pentru masini-unelte si de la BogdanVoda. Sinaia (pompe de injectie). Viseul-de-Sus. sau tesaturi pentru confectii (Targul Secuiesc.a. Sfecla de zahar se prelucreaza la fabrica de zahar de la Bod.. In cresterea animalelor se inregistreaza o proportie mai mare a porcinelor. pe langa bovine si ovine. multe dintre ele aflandu-se in stranse relatii tehnologice cu industria brasoveana. fabrica de stofe pentru mobila din Gheorgheni). sau derivand din descentralizarea unitatilor industriale din Brasov. in aceeasi categorie de motivatie functionala. acele ramuri ale industriei t e x t i l e care folosesc pentru tesaturi fire sintetice (spre exemplu. bumbac din import (tesatoriile si filaturile din Miercurea-Ciuc. extrem de necesare in mica gospodarie taraneasca. Rasnov (scule). Primul. in. pentru lucrarile agricole si pentru transportul pe drumuri grele. Gura Humorului si Campulung Moldovenesc).). agricultura a avut in Carpatii Orientali o pozitie secundara fata de industrie. Azuga etc. cea a berii de la Brasov. Bistritei. dar o proportie insemnata a populatiei active a fost permanent antrenata in activitati agricole. Baraolt. In Obcinele Bucovinei. Moldovei. Se cresc in special bovine si ovine. La Vatra Dornei functioneaza intreprinderi specializate in reparatii de utilaj minier si forestier. Urmeaza. Tohan (motorete si biciclete). Sighet. Sfantul Gheorghe. plante furajere (trifoi). dar are o pondere insemnata si c u l t u r a p l a n t e l o r. Trotusului s.a. pe suprafete mult mai mari. sunt dominate tot de cartof si plante furajere. Brasov. Sfantul Gheorghe (piese auto). Pe suprafete mici se cultiva cartof. Miercurea-Ciuc (tractoare pe senile). Sangeorz-Bai). orz. Pe seama materiei prime de origine animala functioneaza fabricile de produse lactate de la Vatra Dornei. planoare).avioane usoare. Acest tip de agricultura este caracteristic marilor depresiuni din partea central-sudica (Tara Barsei-Trei Scaune. este cel cu predominanta neta a z o o t e h n i e i. Culturile. care avea 1000 locuri de munca pentru producerea de electromotoare. Piatra Neamt (utilaj agricol) etc.

care este reprezentata prin patru artere transcarpatice (Salva – Viseu – Sighet. Brasov – Campulung (prin culoarul inalt Bran Rucar.227 m). Negresti-Oas – Sighet (peste pasul Huta. 1. dar mai ales ca pentru o arie montana. climat) este foarte inegala. 2. Legaturile la distanta sunt asigurate in primul rand de calea ferata.Gutai. Muntii flisului. valea Bicazului. Targul Ocna – Ciceu si Comarnic – Brasov) si de o artera longitudinala (Brasov – MiercureaCiuc – Toplita – Deda). 1. spre exemplu.Barsei. 1. Targul Neamt – Toplita (peste pasul PatruVoda.5.Harghita). legaturile transcarpatice sunt completate de sosele. Ca pretutindeni. 1. arii cu un grad mediu de dotare (M. mai joasa si mai calda. Pentru al treilea tip de agricultura este caracteristica ponderea comparabila a z o o t e h n i e i. 2.Ceahlau. Vatra Dornei – Sighet (peste pasul Prislop.fabricile de spirt si amidon de la Targul Secuiesc.5. valea Prahovei.Tarcau s. Cu argumentarea anterioara a apartenentei gruparii montane a Bucegilor. c u l t u r i i p l a n t e l o r de c a m p si p o m i c u l t u r i i.Calimani. Prin specificul lor acestea urca la altitudini mai mari si admit pante mult mai accentuate.Maramuresului. ca si pentru Tara Oasului. izvoare minerale. Sacele – Valenii-de-Munte (peste pasul Bratocea. Paltinoasa – Ilva Mica. M. 1. 1. 985 m).1. Targul Secuiesc – Onesti (peste pasul Oituz.290 m). La Sighet functioneaza si principala unitate de semi-conservare a fructelor din Carpatii Orientali. Vatra Dornei – Bistrita (peste pasul Tihuta. Muntii axului cristalino-mezozoic 2 . dar si arii intinse aproape necunoscute pentru turism (M. Sansimion si Ozun. Unitati spatiale Avand in vedere consecintele evolutiei geologice si paleogeografice a Carpatilor Orientali. transporturile au o insemnatate deosebita. Exista arii cu o infrastructura adecvata. 1. 816 m). definirea principalelor subunitati se poate realiza prin aplicarea criteriului morfostructural.105 m). Campulung Moldovenesc – Radauti (peste pasul Trei Movile. Valorificarea turistica si balneara a potentialului natural (peisaj. M.256 m si pasul Bucin. Ulucul depresionar central. orientate NNV-SSE : Muntii axului cristalino-mezozoic. Miercurea-Ciuc – Odorheiul Secuiesc (peste pasul Vlahita. 1. 1.).1. 987 m). Bicaz – Gheorgheni – Sovata (peste pasul Pangarati. Baia Mare – Sighet (peste pasul Gutai. a Tarii Maramuresului. M.040 m si pasul Ciumarna. M. aproape integral paralele. 587 m).Bucegi.416 m). Reteaua de cai ferate fiind destul de rara.1. personalitatea geografica a marilor morfostructuri este exprimata concret prin cinci subunitati.287 m).Rodnei.272 m).100 m). Muntii vulcanici. capabile sa atraga fluxuri turistice importante (M. M.a. Acest tip este caracteristic pentru partea vestica. 900 m si pasul Sarmas. M. Gruparea montana cu caracter de tranzitie spre Carpatii Meridionali (a Bucegilor)2[2]. valea superioara a Oltului).

937 m in varful Pop Ivan si trimite prelungiri radiare spre sud-vest. au aspectul unui arc de cerc larg. M.000 m si aproape toti ceilalti munti (1. cu toate consecintele lor asupra modelarii reliefului. Ca in cea mai mare parte a Carpatilor Orientali. O parte din aceasta cuvertura de sedimente are dispunere anormala. invelisul sau de sedimente mezozoice sunt fracturate. separate de afluentii de pe dreapta ai Viseului. sinclinalul Haghimasului s. In sudvest trec gradat spre partea estica. mai inalta. Datorita efectelor puternice ale orogenezelor alpine. In neogen si cuaternar muntii acestia au fost fracturati si reintineriti prin inaltari puternice. care depasesc 2. invelisului vegetal si solurilor. Culmea principala se inalta pana la 1. intrerupta in partea sa central-sudica de avansarea spre est a muntilor vulcanici. intre izvoarele Trotusului si defileul Oltului de la Racos fundamentul cristalin si. sub forma de lambouri si petece (de acoperire). M. Rarau si M. fiind de fapt un rest al panzei transilvane. probabil. fapt care explica diferentele mari de altitudine dintre M.1. M. acesta se mai pastreaza pe marginea estica a axului (sinclinalul Raraului. Mestecanis.Rodnei.500 m – 1. cu exceptia sectoarelor modelate glaciar. NNV-SSE.Bistritei Mijlocii.Persani.Catena centrala.Maramuresului.Suhard. Intreruperea produce astfel doua sectoare montane foarte inegale. O r o g r a f i c.100 m . scufundate si acoperite de magmatitele pliocen-pleistocene ale M. Al doilea constituie extremitatea sud-vestica si este reprezentat prin M. datorita activarii puternice a modelarii externe de catre orogenezele alpine. M.). cel mai vechi relief de modelare ciclica este nivelul post-attic Cerbu. In rest predomina un peisaj de munti mijlocii sau chiar mici. ingustandu-se treptat spre sud si cuprinzand M. depasesc spre nord frontiera nationala. care se desfasoara intre confluenta Viseului cu Tisa si confluenta Tibaului cu Bistrita. care se desfasoara intre valea Tisei si valea paraului Sercaia. uneori mai inalte. este mult mai larg dezvoltat. Litologic este constituita din calcare triasic-jurasice si conglomerate cretacice. r e l i e f u l muntilor cristalinomezozoici se prezinta sub forma unor culmi paralele. monoton.300 m.Bistritei Aurii. Primul este situat intre valea Tisei si izvoarele Trotusului. Dintre acestea. nivelul post-romanian. desi adaptarea la structura este mai putin evidenta decat in subunitatea de flis. pastrat fragmentar. Muntii Maramuresului . care se mentin in cea mai mare parte la nivelul etajului forestier.Rodnei si M.Rodnei. masiv. ceea ce le-a creat un aspect de masive-blocuri. In sud si sud-est se intind pana la pasul Prislop si valea Bistritei Aurii. M. Astfel. prin care cea mai mare parte a invelisului sedimentar mezozoic a fost inlaturata. ca unitate naturala. Acest ecart altitudinal destul de mare genereaza diferentierile c l i m a t o –h i d r i c e corespunzatoare. In substratul g e o l o g i c soclul cristalin vechi afloreaza frecvent. continuandu-se pana la culoarul format de vaile Tisei. orientat spre sud-vest. cele mai importante sunt .200 m.Harghita. in el inscriindu-se majoritatea interfluviilor montane cu altitudinea de 1. Tisei Albe si Ceremusului Negru.a.Persani ramanand chiar sub 1. orientate conform structurii de ansamblu. pe suprafete nu prea mari .900 m). greoi. constituie o subunitate discontinua. invecinandu-se cu M.Giurgeu. Caracteristici morfologice si vegetale alpine se realizeaza numai in M.Rodnei.Haghimas. frecvent in pozitie sinclinala. a Tarii Maramuresului. antrenate inegal in cele mai recente miscari de inaltare. iar spre est valea Tibaului ii separa de Culmea Tapului. M. Fragmentar. care au indus formarea unui relief mult mai variat decat cel de pe roci cristaline.

de varste diferite. intr-o prelungire a flisului paleogen. la 1. microconglomeratice. sisturi disodili ce.200 m si versanti extrem de instabili. ca si de disponibilitatea scoartelor . in cazul complexelor argilo-marnoase (M. pe Ruscova.957 m). dispuse intr-o coarda ce subintinde arcul de cerc – in Pop Ivan. gresii calcaroase. ca si o serie de roci magmatice. dintre care cel mai important este cupola masiva Toroiaga.. modelarea glaciara si periglaciara a creat circuri simple (in Farcau) si chiar complexe de circuri (Pietrosul Bardaului). cu zacamintele de la Burloaia si Baia Borsa. bicarbonatate. s.957 m).).a. intre 1. conglomerate s.Novatului. Acelasi reflex petrografic este caracteristic si pe vaile raurilor. Tectonica de inaltare a stimulat puternic modelarea fluviala.Metaliferi). masive. culmi mai scunde si versanti cu dinamica activa pe cristalinul epimetamorfic. Primele au conservat altitudinea maxima din M. antrenand o mineralogeneza de tip hidrotermal (sulfuri complexe) si hidromineralizatii predominant carbogazoase. Comanul).600 m – 1. iar rocile slab rezistente lasand loc unor largiri depresionare. cuartitele seriilor cristaline mezo-metamorfice. constituite din roci cu rezistenta diferita (argile. calcare. in bazinul mijlociu al Vaserului s. menilite. Casla.sudvest.Cearcanu ea sectioneaza. din extremitatea nord-estica si pe cele transgresive de flis paleogen. prezentand culmi ample.Sarcu. cu roci de constructie si izvoarele carbogazoase. relieful are caracteristici statice si dinamice corespunzator diferite.a.Maramuresului a generat un r e l i e f diferit. cloro-sodice. Suprafata de nivelare Mestecanis.). muncei de 1. pe vaile Casla si Secu. Corespunzator aflorimentelor fundamentului cristalin mai dur sau format culmi greoaie.Cearcanu (Cearcanu. la acelasi nivel. altitudini de peste 1. au generat versanti cuestiformi si abrupturi structurale. marnocalcare bituminoase. marne. atat sedimentarul paleogen cat si cristalinul care sariaza depozitele respective. Celorlalte le corespund cateva corpuri subvulcanice. tipica fiind cea de la Poienile-de-sub-Munte. iar cele mai noi.a. cele mai vechi fiind niste bazalte si dolerite triasice din sedimentarul transilvan (sincrone celor din sectorul montan mehedintean si din vestul M. micasisturile..culmea Farcaului (1.200 m.Maramuresului (1. Lostun. C o n s t i t u t i a g e o l o g i c a foarte variata a M. predominant in fundamentul M. calcice Suligu. sectionarea cristalinului mezo-metamorfic generand sectoare de chei salbatice (spre exemplu pe valea mijlocie a Vaserului). datorita convergentelor morfologice induse de eficacitatea proceselor de crio-nivatie subactuala si actuala. uneori mai greu identificabile.. a carei varsta post-stirica (post-attica) este demonstrata de faptul ca in M. Sub efectul conditiilor climatice din pleistocen. M. in cazul conglomeratelor cretacice de Bardau (Pietrosul Bardaului).800 m culmile montane reprezinta fragmente ale suprafetei de nivelare Cerbu. andezite si diorite neogene. in culmea cu profil bine marcat Farcau-Mihailec. Vinisoru. Dupa I. feruginoase.a. ca si stratificatiile cristalinului. Pe complexele de flis cretacic. Podul Cearcanului. ca si pe rocile mai putin rezistente din cuvertura sedimentara a panzelor transilvana si bucovinice. Au rezistat foarte bine modelarii externe rocile mezo-metamorfice.a. culmea Bardaului (intre vaile Ruscovei si Vaserului). cele mai cunoscute fiind in M.Maramuresului. este mai putin clara.Maxim s. marnoase. amfibolitele. astfel incat raurile si-au impins obarsiile spre NE. pe gnaisele. culmea Toroiaga (intre vaile Vaser si Tasla) si culmea Cearcanu (intre Tasla si pasul Prislop).800 m si versanti in general stabili. pe valea Vaserului. din sud . traversand aceasta bara cristalina. Dispozitia stratelor in complexele sedimentare. s. situata intre vaile Repedea si Ruscova.

sunt silvo-zootehnice. brad. ca reflex al potentarii reciproce a influentelor climatice atlantice si boreale. zada si tisa). mai restranse decat in alti munti.700 m se dezvolta un complex vegetal subalpin. partial stabilizate sub padure. Spre obarsiile paraielor sunt inca multi pastravi iar pe cursurile superioare ale Viseului. Taurile Bardaului). in Mihailec. Activitatile economice traditionale. Hidromineralizatiile generate de vulcanism se combina cu tipuri hidrochimice dominate de prezenta fierului. dintre care una foarte noua (colonia miniera de la Baia Borsa). constructii de locuinte. In partea inalta a tuturor culmilor care depasesc 1.a. In M.360 m. U m a n i z a r e a este mai putin intensa. smardar.. initial oieritul a fost predominant. C l i m a este aspra. ras.650 m – 1. ca si despaduririle mai intense din ultimii ani.. in cristalin. desi prin vanat abuziv au fost exterminate bovideele mari (ultimul exemplar de zimbru a fost vanat in 1852 pe valea Tibaului). In rezervatia naturala Cornul Nedeii – Ciungii Balasinii (480 ha) este protejat cel mai mare efectiv de cocos-de-mesteacan din tara. cu ierni lungi de peste o jumatate de an si cu zapezi abundente. cerb. a andosolurilor (formate sub vegetatie subalpina si frecvente la altitudini de peste 1. haldare. deseuri din prelucrarea primara a lemnului. S-a exploatat si se exploateaza inca mult lemn. localnicii sunt ruteni. satele mentionate (in special primul) avand o populatie extrem de numeroasa. In zootehnie. cu fag. In cuvetele de origine glaciara si nivala s-au acumulat apele unor lacuri (Taul Vindirelului. mai scunda. Relativa izolare. minelor asociindu-li-se si instalatiile de preparare (concentrare) de la Baia Borsa.000 mm in depresiuni.Toroiaga (Baia Borsa-Burloaia si Noviciori) si a andezitelor. In Poienile-de-subMunte si la Repedea. corespunzatoare unor valori medii multianuale ale precipitatiilor care depasesc 1.Maramuresului sunt numai trei asezari permanente. Lucrarile de amenajare si exploatare (constructii de drumuri. cu tufarisuri de jneapan. capra neagra s. predominante si astazi. precum si forme specifice de poluare/degradare a solului (datorate unor pulberi din halde. au fost declansate in conditii periglaciare pleistocene. iar dintre pasari sunt destul de bine reprezentate tetraonidele.). iar pe culmi sunt de peste 1.a. Vaserului si Ruscovei a rezistat. asigurand a p e l o r curgatoare o alimentare permanenta si debite mari. mistret.a. Sunt insa numeroase exemplare de urs. au provocat degradari .de alterare (de pe cristalinul epimetamorfic si de pe sedimentarul de flis) pentru procese de deplasare in masa. in mod spontan. Padurile de conifere (cu molid. care urca dinspre Tara Maramuresului uneori pana la 1. Poienirile.).700 m in Toroiaga. Corespunzator conditiilor climatice. Fata de caracteristicile pedologice generale ale ariei montane. Cele mai recente activitati economice sunt exploatarea minereurilor neferoase din M.a. a sulfului in unele sedimente oligocene s. uneori exceptionale. muntii sunt acoperiti aproape integral de o v e g e t a t i e forestiera. lup. s-au facut insa mai ales la acest nivel subalpin. ienupar.400 mm. ulterior trecandu-se la cresterea preferentiala a bovinelor. arin de munte. 1998) prezenta unor rendzine cambice si litice (pe aflorimente carbonatice. mai sus de 900 m. ca si spre contactul cu Tara Maramuresului si pe valea Ruscovei. Piciorul Caprei s. transportat pe cai ferate inguste in bazinul Vaserului (odinioara prin flotatie) si cu mijloace auto pe valea Ruscovei. despaduriri abuzive care reactiveaza mase de grohotis s. La adapostul masivelor forestiere f a u n a este mult mai bine pastrata decat in alte sectoare montane.a. specificul etnic/religios si ocupatiile de baza explica si comportamentul demografic intens natalist. in Podul Cearcanului s. lostrita. in tipologia si distributia spatiala a solurilor se remarca (Secu. se amesteca pe latura sud-vestica.). amenajarea iazurilor de decantare etc. sate de vale. Se considera ca alunecarile de teren de mare amploare. Cr. dominante in partea nord-estica.

calcare. in sud.700 m – 1. gnaise.Sircu. Masivul Rodnei este un puternic horst cristalin. sau Cerbu. r e l i e f u l prezinta asimetria spatiala si altitudinala mentionata. T. distribuite pe un ecart altitudinal destul de mare si uneori greu racordabile. 1961). fenomene de poluare a apelor de suprafata si freatice etc. cuartite. in lungul carora M. diorite si a unor roci subvulcanice neogene – riolite.000 m (Rebra. orientat SV-NE. a unor magmatite intrusive mai vechi – granite. Vaile care separa aceste culmi sunt adancite puternic (cu 600 m . mai inalta totusi in NE fata de SV. I. dar si in nord-est. Galati.000 m). care intrerupe marele uluc depresionar central. post-attica). de mici dimensiuni. in cateva interfluvii marginale. din care se orienteaza spre nord si spre sud culmi secundare. in bazinul Aniesului. sisturi bituminoase – acopera transgresiv cristalinul. Dislocatii tectonice corespund si limitelor de vest (valea Salauteipasul Setref-Valea Carelor).Nordon. Culmea este marcata de varfuri care nu coboara sub 2. 1937. calcare cristaline. la Poienile-de-sub-Munte) fac ca acesti munti sa fie foarte putin cunoscuti.Stiol si la 1. amfibolite. Substratul g e o l o g i c este esentialmente cristalin. Prezenta masiva a unor roci mezometamorfice. precum si o serie de vestigii ale modelarii ciclice. in special pe sedimentarul paleogen din vest – sud-vest (suprafata Batrana.Maramuresului si M. ale masivului. . culmile nordice sunt scurte. i-a imprimat cristalinului o structura specifica. Cele care se inscriu in versantul sudic sunt prelungi.Maramuresului. 1933.800 m. spre vaile Viseului.1. explica altitudinile mari. Cu aceste motivatii tectono–structurale si petrografice complexe. Varful Omului). alungita pe directie est-vest. cu supracutari inspre NE.post-valaha).Rodnei domina Tara Maramuresului si contacteaza gradat Dealurile Nasaudului. andezite. ceea ce a perpetuat si o diversitate de opinii asupra numarului si varstei nivelurilor respective (A. in M. foarte variate ca aspect. dar insuficienta retelei de drumuri si a capacitatilor de cazare (exista un singur camping. inalte (2. Cele mai clare sunt identificate la 1.Suhard. mai putin inalte si mai domoale. dure – micasisturi. masivul se prezinta sub forma unei culmi principale de aproximativ 50 km.300 m. Varful Laptelui. asimetric. O r o g r a f i c. spre M. Inscriindu-se in asimetria generala. Stilul plicativ initial. dacite. Puzdrele.Morariu. ca si tectonica de inaltare specifica horsturilor. spre M. neobisnuite in Carpatii Orientali. sinuoasa si asimetrica. Potentialul turistic natural al M. structura complicata insa si printr-o basculare generala N-S.250 – 1.Tiblesului si de est (valea superioara a Viseului-pasul Prislop-valea superioara a Bistritei Aurii-pasul Rotunda). orientat oblic fata de directia generala a liniilor structurale din Carpatii Orientali si care a evoluat in cadrul unei retele de fracturi profunde.303 m in varful Pietrosul) si abrupte. Rocile epimetamorfice afloreaza in special in partea central-sudica.Inau. Bistritei Aurii si Somesului Mare (suprafata Rotunda – Mestecanis .ale versantilor. Cele mai importante dintre acestea sunt falia Dragos-Voda. din seria de Rebra-Barnar. cu o pondere mai mare fata de M. menilite. Gargalau.Maramuresului este foarte mare. accentuata prin inaltarea generala determinata de orogeneza valaha. in nord si falia Somesului Mare. In extremitatea vest – sud-vestica depozite sedimentare cretacic superior-paleogene in facies de flis si cutate – gresii.

una dintre cele mai frumoase fiind pe calcare cristaline. iar sedimentarul din sud-vest fiind in mare parte inlaturat prin modelare externa si generand culmi care abia depasesc 1. Pot fi citate totusi culmi pe structuri de sinclinal inaltat (spre exemplu culmea Corongis. Izvorul Tausoarelor. pe care morenele frontale c oboara pana la 1000 m.Rodnei veritabile caracteristici alpine. cu galerii ramificate pe mai mult de 11 km. Stiol ar fi jonctionat. Stiolul. De asemenea. accentuand pragurile si producand cascade. Cel mai original efect morfologic este creat insa de calcarele (sedimentare) eocene si de calcarele cristaline. dupa L. efectele morfologice sunt mai putin vizibile. Formele cele mai caracteristice ale reliefului fluvial sunt vaile. cu cel de la obarsia Vaii Fantanii. Lala).Desi structural substratul este destul de diferentiat. puternic adancite si in general inguste. pietre glisante si terasete de solifluxiune se insiruie si se succed pe versanti s. unde pe fata de strat a evoluat si cea mai lunga pestera din Carpatii Orientali. cu adancime de peste 240 m). cu o extensiune mai mare a proceselor periglaciare pe versantul nordic si in sezonul rece. Precedate de o modelare fluviala intensa. mai greu corodate. Grohotisuri. pe acelasi versant sudic.Sircu. o serie de trepte structurale apar in profilul longitudinal al vailor glaciare. efectele glaciatiilor cuaternare (trei faze . peste sea. pe Valea Vinului) sunt caracteristice in sectoarele de calcare cristaline.a. imbraca baza abrupturilor. producandu-se chiar fenomene de transfluenta : se pare ca ghetarul de sub vf. extrem de active pe arealele despadurite din sectorul sud-vestic. modificate prin modelare glaciara in cursul lor superior si aproape fara terase. de pe versantul sudic. avenuri (Jgheabul lui Zalion. Puzdrele. Cele doua domenii morfogenetice interfereaza.Sawicki si I. Alternantele de roci cu rezistenta diferita au determinat evolutia diferentiata a vailor. cu aspect de custuri (mai putin spectaculoase decat in Carpatii Meridionali). Rodna si Maieru). Sub altitudinea mentionata. In tot lungul culmii principale si indeosebi pe latura sa nordica se insira complexe de circuri glaciare (Pietrosul. primele doua cu ghetari de vale. sapate in roci magmatice si tronsoane largi. morfogeneza este dominata de modelarea fluviala si de procesele de versant.700 m. Alcatuirea petrografica se impune in primul rand prin diferentieri altitudinale. Inau s. in cea mai mare parte active. Spre exemplu. potcoave si ghirlande nivale. intre circul Izvorul Cailor si Valea Fantanii. valea superioara a Somesului Mare se prezinta sub forma unei succesiuni de tronsoane inguste. amploarea determinata tectonic a eroziunii in adancime reducand conditiile acumularii . Bila.) separate de culmi ingustate si ascutite. ca si caracterul de mare hog-back al abruptului nordic.700 m. rocile metamorfice si magmatice sustinand sectoarele cele mai inalte si mai masive(Pietrosul si Puzdrele pe cuartite. urmate de vai glaciare cu morfologie caracteristica (Pietroasa. in sedimentarul paleogen („depresiunile” Sant. care au diversificat si complicat relieful glaciar din partea inalta si care domina intregul palier altitudinal de peste 1. ultima numai cu ghetari de circ) au imprimat M. lapiezuri si pesteri de dimensiuni modeste (Baia lui Schneider.a. valea superioara a Gersei). Deosebit de active au fost (si raman) procesele de modelare crio-nivala. Inaul pe micasisturi). sustinuta si de calcare cristaline) si vai care muleaza partial structuri sinclinale (spre exemplu. Doline. pe care s-au produs fenomene de carstificare. Acumularile de gheata au fost uneori masive. alternand cu valuri si torenti de blocuri.m. Rebra. dar mai ales in calcarele eocene din vest – sud-vest. circuite hidrogeologice complicate etc.d.

acumulari fluviale nu s-au identificat decat pana la 20 m.1. mai bine dezvoltat decat in M. deosebit de interesante sub aspectul traseelor parcurse.) completeaza volumul apelor de suprafata. o constituie valea Somesului Mare. Pe fondul climatic rece s-au mentinut si o serie de relicte glaciare. a precipitatiilor (900 mm . notabila. se distribuie etajat si asimetric. V e g e t a t i a M. Fara posibilitatea reconstituirii fondului faunistic bogat al acestor munti (in care pana in secolele trecute mai existau bouri. insotita de 6 niveluri de terasa. Singura exceptie.Sircu. ras. umbelifere (Heracleum carpaticum). C l i m a M. zimbri. iar dintre pasarile deosebite cocosul-de-munte. fapt care explica si plafonul poienirilor pentru fanete destul de coborat. ca si cele antrenate in circuitele carstice subterane. vulpe. elemente de flora si fauna).a.a. Silene. cu cresteri naturale medii de 7. cu efect de spulberare a zapezii spre nord-est si de acumulare a ei in caldarile glaciare adapostite (spre exemplu. r a u r i l e din M. mistret. Anies. resurgenta de pe valea Telcisorului – cu arie principala de alimentare departe. care ajung pana in marginea circurilor (de exemplu in circul Lala).Rodnei se distribuie intr-o retea densa (!. cu etajarea termica (40C. ierunca si cateva exemplare de cocos-de-mesteacan. au fost recolonizate capra neagra si marmota alpina. In Rodna sunt numai 80 zile pe an fara inghet.caryophilacee (Lychnis nivalis). ansamblul purtand denumirea locala generica de „durzau” si constituind habitatul preferat al cocosului de mesteacan. in Pietrosul). Intre apele subterane se remarca cele cantonate in scoartele de alterare groase de pe cristalinul epimetamorfic.-20C). Pe Bistrita Aurie. versantul nordic (Batrana. cu o larga dezvoltare a padurilor de molid. pe trasee paralele. lup.Lagopus mutus.Maramuresului. precum si o serie de endemisme . Pulmonaria. Inaul. In cadrul acesteia se citeaza frecvent o pondere insemnata a componentei sudvestice.Rodnei exprima la valori maxime influenta reliefului. Campanula.(spre exemplu.).400 m) pe versantul sudic. spre est. Soldanella. in structura carora se remarca zada si tisa. Gentiana.Rodnei. cu asimetrii (N-S) caracteristice ale gradientilor termici si pluviometrici si cu o dinamica a aerului din ce in ce mai puternica spre altitudinile mari. . Rebra. Lala) si cel sudic (Gersa. izbucul Izei. potarnichi albe. Cele 23 de lacuri din circurile glaciare (Lala. compozite (Saussurea porcii)..2 m3/ha. Altitudinile mari. cel putin pe versantul maramuresan. 1988). cu temperaturi medii care coboara sub -160C. In pajistea alpina sunt numeroase specii de Festuca. vulturi plesuvi s. sau chiar 8 niveluri (I. inca din perioada interbelica (1932) s-au constituit rezervatia Pietrosului (ajunsa treptat la 6. Cormaia. Repedea. Pentru conservarea intregului peisaj natural (aflorimente geologice.Ichim si colab. de zapada . in cadrul caruia se remarca tufarisurile si pajistile subalpine cu jnepenisuri dense si campuri de smardar. au asigurat conditii climatice prielnice si etajului alpin. jder. elani. in valea Gersei etc.5-8. caracteristice unor arii destul de intinse. cu paduri de amestec fag-conifere bine dezvoltate si urcand pana la altitudini mai mari (1. iar la limita superioara (in medie la 1.). zagani.750 m) exemplare de zambru. iernile sunt lungi si aspre.aluviunilor (ca si ale pastrarii morenelor laterale).300 m1. 1973). Buhaiescu. Izvorul Bailor). pana la altitudinea relativa de 200 m (I. morfologie glaciara. predominant forestiera. Ca reflex al alimentarii bogate si relativ constante din ploi si zapezi.400 mm). cerb. Putreda. extrem de viguroase. Galati s. al pozitiei si caracterului resurgentelor etc.2 km/km2 ) care dreneaza. Se mentin efective importante de urs.400 ha si evoluata pana la regim de parc national).

la care s-au adaugat mai tarziu exploatarile de caolin de la Parva (cu flotatie la Rebrisoara).000 m.000 loc.000 loc. cu precadere spre baza versantului sudic unde. cuvertura de s o l u r i montane este diversificata de caracterele rendzinice pe substratul carbonatic din vest – sud-vest si de cele andice din sud-est.Rodnei. Identitatea ei (Culmea Suhardului.Savu. dar si pe pasunile situate uneori pana la 1. cu o singura arie depresionara. cabana „Farmecul padurii” de pe valea Cormaia si mica statiune Sangeorz sunt mult sub nivelul potentialului turistic natural al masivului).Sircu. se repeta aceeasi orientare silvo-pastorala din M. 1976. pledeaza insa pentru unitatea lor. Cu exceptia celor de pe terase. spre nord (spre exemplu. Rodna).a. Culmea Tapului si Obcina Lucina-Mestecanis). Rosu. Perspectiva economico-sociala a M. aceste soluri au fost favorabile numai padurilor si pajistilor.). in special in comunele ale caror limite administrative trec culmea principala. nu sunt organizate servicii turistice ghidate. Conform unor criterii foarte diferite. in parte Obcinelor Bucovinei. cu flotatii la Rodna si Faget). capacitatile de cazare in aria montana propriuzisa sunt insuficiente (cabanele de sub Puzdrele si Pietrosu. Drumurile de acces in masiv nu sunt integral marcate. sulfuroase.Putin fertila. cu debite de 140.Rodnei este redusa. 1973). in parte M. Caracteristicile lor de ansamblu. este fie numai partial acceptata (Al. insusi regimul de protectie si de acces in rezervatia Pietrosul sunt slab controlate. Maieru si de pe Valea Fantanii. Exploatarea lemnului este foarte intensa. culmile mentionate sunt atribuite de catre contestatari in parte M.Rodnei ramane totusi strans legata de valorificarea turistica a potentialul sau natural. Telciu (pe Salauta. .Maramuresului. Acestor activitati li se adauga culturi montane. iar in zootehnie predomina cresterea bovinelor. Muntii Bistritei Aurii constituie o subunitate destul de controversata in literatura de specialitate. prin imbuteliere si proceduri terapeutice. 1982 s. a apelor minerale (bicarbonatate. Rodna. fie integral negata (N. impuse in primul rand de omogenitatea geologica (mai accentuata decat in unitatile precedente) si de pozitia accentuat interna (au un singur contact. Sub aspectul activitatilor economice. bazata pe fanete. argumentata in 1971 de catre I. Activitatile turistice sunt modeste. in special in sectoarele usor largite. rece si umeda). Anies.Barbu. dacit si andezit de la Valea Vinului. cu reflex pana in specificul umanizarii. pe versantul sudic. Maieru (peste 5. insa la un nivel superior celui actual. „vacariile” (echivalent al stanelor).000 l/24 ore) la Valea Vinului si Sangeorz-Bai. Valeria Velcea. Anies si Sangeorz. Relativ recenta este si valorificarea. nu s-au facut amenajari pentru sporturi de iarna (cu exceptia celor de la Borsa).Valea Mare. calcar cristalin (marmora) de la Cormaia. A. Sunt foarte caracteristice la aceasta altitudine. pe treptele de terasa din lungul Somesului Mare si al treptelor de piemont dinspre Tara Maramuresului. carbogazoase. In partea nordica recentul oras Borsa (pastrand accentuate caractere rurale) se disociaza pe mai multi kilometri in lungul vaii omonime. Sant. inceputa la Rodna si Valea Blaznei din perioada medievala. foarte redus. initiativa locala pentru turism rural ecologic este slaba. iar in partea sudica micul oras Sangeorz-Bai are o functionalitatea predominant balneara. tot interna. peste 4. U m a n i z a r e a M.) si unde densitatea medie ajunge la 40 loc/km2. ca si o veche preocupare miniera (extractia minereurilor de sulfuri complexe si de pirita.). in lungul vaii Somesului Mare. Populatia este majoritar romaneasca. iar ca distributie spatiala prezinta acelasi caracter asimetric al datelor naturale : este localizata in ariile marginale.Maramuresului. se insiruie sate mari .

intre Breaza si Botus. U m a n i z a r e a este mai avansata in ariile marginale. cel mai probabil datorita deficitului de precipitatii impus de pozitia interna. Sunt foarte frecvente mantale de grohotisuri fixate. insotite de terase (mai ales inferioare). Sub aspectul v e g e t a t i e i. se inalta peste suprafata de nivelare miocena. in varful Omul). Pe faciesurile mai putin rezistente ale cristalinului si pe flis. In consecinta. dolomite si conglomerate mezozoice. Vaile principale sunt adancite mult sub nivelul culmilor (uneori cu pete 400 m). Doar vaile Bistritei si Moldovei sunt mai largi. similara genetic si partial colmatata. mai ales in bazinele Moldovei si Sucevei unde. de varsta triasic-jurasic-cretacic inferior si cretacic superior-eocen. in NE culoarul de vai Ceremusul Alb-Suceava superioara.Bistritei mijlocii. derivand din suprafetele de nivelare Cerbu si Mestecanis. Sub varful Omul se afla o depresiune circulara. de asemenea. piramide etc.Rodnei. situata pe dreapta Bistritei Aurii. pe conglomeratele si calcarele eocene din sud-vest. in regim de rezervatie naturala. avand aspectul unor defilee inguste.). r e l i e f u l acestor munti este masiv. brad. In M. relieful are contururi mai variate. in prima parte a cuaternarului. destul de monoton.P o z i t i o n a l. Varfurile cele mai inalte. spre SE valea Putnei ii separa de M. considerata de origine nivala. intre Carlibaba. In Lucina. cea mai inalta (1931 m. Bistrita Aurie si Obcina Lucina-Mestecanis (1588 m). culmea numita sugestiv Ousorul (1639 m) domina aria depresionara alaturata. turnuri.Bargaului) sunt prezente roci sedimentare (dolomite. orientate NNV-SSE : culmea Suhardului. La traversarea calcarelor si a dolomitelor triasice. spre exemplu Omul. calcare. datorita rigorii termice impuse nu atat de altitudine. in SV valea Cosnei ii separa de M. una dintre acestea favorizand si conservarea unui areal insemnat de Betula nana aflat. uneori ruiniform. padurile de conifere mai au pin. greoi. este semet. Moldova si Bistrita Aurie. in rezervatia naturala Rachitasul Mare este protejata cea mai mare suprafata cu Arctostaphylos uva-ursi din tara (91 ha). Influentele climatice vestice fiind mult mai slabe decat in M. cu stanci izolate. marne). este citata si in culmea Tapului. aflata intre vaile Tibau. in NV pasul Rotunda ii separa de M. Lucava).Bargaului. prezenta doar pe suprafete restranse cu jnepenis. conglomerate. De asemenea. numai in culmea Suhardului. in Lucina.Rodnei si M. cat de aceeasi pozitie in interiorul masei montane. flisului intern si – respectiv – flisului transcarpatic. Spre S domina Tara Dornelor. s-au format depresiuni de eroziune diferentiala (Fundul Moldovei s.a. In locurile cu apa stagnanta s-au format turbarii oligotrofe.Moldova superioara ii separa de Obcinele Bucovinei. Carlibaba. O r o g r a f i c sunt reprezentati prin trei culmi. in . pana la confluenta Ceremusului Alb cu Ialovicioara. Numai in extremitatea nord-estica si in cea sud-vestica (spre contactul cu M. Pe aflorimentele de calcare. in N masivul Tomnaticul ii prelungeste dincolo de frontiera nationala. apartinand cuverturii mezozoice a cristalinului. Altitudinile in general modeste nu favorizeaza climatic vegetatia subalpina. O alta depresiune.Bistritei Aurii glaciatia cuaternara nu a avut efecte morfologice. vaile au sectoare scurte de chei (Moldova. formate probabil in conditii periglaciare. fagul nu patrunde decat izolat. In constitutia g e o l o g i c a domina rocile din seria epimetamorfica de Tulghes. Culmile sunt netede sau foarte larg bombate. pe langa satele de vale s-au format si asezarii risipite de plai (spre exemplu. muntii acestia se desfasoara aproape integral in nivelul padurii de conifere. In afara de molid.Maramuresului. culmea Tapului (1661 m). tisa si zada.

a. Barnar (1. care ii separa de M. In terenul agricol cele mai reprezentative sunt fanetele. foarte productive si cabaline pentru tractiune (cai hutuli. in sud se intind pana la valea Bistricioarei.) are o raspandire subordonata. la Fundul Moldovei si ale minereului de fier (impregnat in calcare si dolomite triasice).. cristalinul este acoperit de resturi ale cuverturii de calcare si dolomite triasic-jurasice dispuse in structura sinclinala.856 m) intre Putna si Bistrita. In extremitatea sudvestica. pe metatufurile acide din seria de Tulghes (Barnarul. ca acelea de pe valea superioara a Bistritei Aurii. . cloritoase s. In extremitatea sud-vestica a aliniamentului se afla Munceii Tulghesului (1. In schimb. Locul principal in activitatile economice este detinut de exploatarea lemnului. in unele masive de pe dreapta Bistritei.a. bazinele superioare ale Tibaului si Carlibabei sunt salbatice.Stanisoarei si M. pe cuartite dure (Giumalaul) si pe calcare cristaline (Budacul). care au modelat un substrat destul de neuniform ca rezistenta. la confluenta cu Bistricioara.000 m). aflorand insular.Haghimasului. Dadu. apar si formatiuni de flis cretacic.551 m).734 m) intre Barnar si Neagra Brostenilor. formate in legatura cu exploatarile miniere (Iacobeni) sau cu cele forestiere (Sesuri). pe suprafete foarte restranse. Din perioada administratiei austriece au inceput si exploatarile minereului de mangan (lentile de carbonati din cristalinul de Tulghes) din minele Arsita. la Delnita. In prezent lemnul extras se evacueaza prin transport rutier. Conditiile climatice destul de aspre si solurile predominant forestiere nu permit decat culturi nepretentioase. in trecut inca mai intensa.Rarau. Un drum transmontan leaga asezarile Carlibaba si Izvoarele Sucevei. Raspandirea mare a cristalinului epimetamorfic a permis adancirea destul de puternica a vailor (pana la 1. masiv. Cosna s. Seria cristalina mezometamorfica de Rebra-Barnar (paragnaise. Grintiesul Brostenilor (1. Cele mai rezistente roci sunt porfiroidele de Pietrosul. Grintiesul Mare (1. in herghelia de la Lucina). In ansamblu relieful este greoi. Inaltimile cele mai mari s-au conservat pe porfiroidele de Pietrosul (Pietrosul). Bilbor. mai pitoresc. Grintiesul Mare). Unele sate. Budac (1. sunt relativ noi. Se cresc bovine de rasa. Spre sud-est. Pietrosul Bistritei (1. prin nordul Lucinei. O r o g r a f i c se prezinta ca un aliniament montan orientat NNV-SSE. Dragoiasa. in vest domina aliniamentul de depresiuni din ulucul central – Tara Dornelor. Nepomuceni. de la confluenta cu Bistricioara si pana la confluenta cu Colbul.partea de vest a depresiunii Fundul Moldovei si la izvoarele Sucevei).a. fragmentat in masive de catre Bistrita si afluentii sai de pe dreapta : Giumalau (1. cand se si plutarea pe Bistrita Aurie. cu exceptia unor cuartite si metatufuri. iar in est valea Bistritei.) mai putin rezistent. cu padure masiva si lipsite de sate.778 m) intre Barnarel si Barnar. Un peisaj morfologic mai variat. S t r u c t u r a l si l i t o l o g i c sunt alcatuiti in cea mai mare parte din cristalin epimetamorfic de Tulghes (sisturi sericitoase. cu prelucrare primara la Iacobeni. Grintiesul Brostenilor. apoi Colbul si Izvorul Giumalaului ii marcheaza limitele cu M. care strabat muntii de la NV spre SE sub forma unui dyke intrus in timpul orogenezei baikaliene.791 m) intre Bistrita si Barnarel.758 m) intre Borca si Bistricioara.859 m) intre Neagra Bostenilor si Borca. micasisturi s. ale sulfurilor complexe (pirite si calcopirite cuprifere). R e l i e f u l predominant este generat de rauri. Muntii Bistritei mijlocii sunt limitati in nord-vest de valea Putnei.

Activitatile economice sunt cele tipic montane. identificate pe suprafetele de nivelare. brad. R. 1936) aceasta situatie se explica prin antecedenta vaii Bistritei. clopotei-de-munte (Campanula abietina). Aceeasi pozitie in interiorul masei montane explica asprimea conditiilor c l i m a t i c e. prin despadurire au fost extinse mult pajistile secundare. merisor si cu o serie de plante cu flori. adesea cu aspect de plai.Tulghesului. 1931. in perimetrul unei arii de 210 ha. Borca. Neagra Brostenilor. acelasi caracter al vaii repetandu-se si la Toance. ca si cele sulfuroase sulfatate (Brosteni. Relieful de modelare ciclica este clar reprezentat la nivelul suprafetei miocene Cerbu (1. cel dintre Chirilu si Crucea. Conform cercetarilor geomorfologice mai vechi (A. pe latura vestica a Giumalaului. a fost instituit regim special de protectie pentru Codrul secular Giumalau-Valea Putnei.cu pereti abrupti. spre sud-vest obarsiile lor aflandu-se dincolo de linia altitudinilor maxime. dar si in partea inalta. Bistricioara) sunt orientate transversal. cretisoara (Alchemilla vulgaris). a masivelor de pe dreapta Bistritei. foarte slab valorificate. Relieful cel mai modest ca altitudine se afla pe stratele de Bistra si de Sinaia din flisul situat in extremitatea sud-estica. cinci-degete (Potentilla auraea). Sub aspectul u m a n i z a r i i. mai greu de identificat. atat pe Bistrita. Atat Bistrita. parcurgand tronsonul sau cel mai ingust (in porfiroide. Borca). la Zugreni. Cercetarile mai noi (I. amont de gura Barnarului. in special in Poiana Ciungilor. in varsta de aproximativ 130 ani. Pe valea paraului Borca sunt si izvoare minerale carbogazoseferuginoase. Desi in mod natural vegetatia subalpina n-ar fi putut acoperi suprafete prea mari.Donisa. Pentru dimensiunile si varsta arborilor. dar si sectoarele de vale larga ca. care a evoluat mai usor in sisturile clorito-sericitoase ale seriei cristaline de Tulghes. deosebit de accesibile si datorita aspectului de cupole largi in partea lor inalta. Suprafata pliocena Mestecanis este mai fragmentata. Numai marginal. pe vaile Bistritei si Bistricioarei avanseaza padurile de fag si molid. pe Bistrita. care strabat aproape perpendicular structurile cristalinului. Cea mai interesanta (si complicata) problema a reliefului acestor munti este evolutia retelei de vai. Pe o suprafata de 315 ha se afla un arboret aproape pur de molid. cat si afluentii sai (Barnarul. in bazinul superior al paraului Putna. cu maguri s. pentru diversitatea si vigoarea formatiunilor vegetale din aria de interferenta a padurii cu tufarisurile subalpine.a. confirmata de orientarea afluentilor ei in lungul unor vechi culoare. pin). in lungul vailor Bistritei si Bistricioarei. In acest codru.Mayer. muntii acestia au fost accesibili mai mult in ariile marginale. insasi Bistrita. la partea inalta a versantului nord-vestic al Giumalaului. ceea ce confirma prezenta bazinului ei inca din sarmatian. in interferenta cu tufarisuri de jneapan. este ocrotit cocosul-de-munte. Bistricioara). cat si pe unii afluenti (Neagra Brostenilor. pentru pasunat. tipice pajistilor subalpine – degetarut (Soldanella montana). ceea ce crea altadata mari dificultati plutaritului. intre Giumalau si Pietrosu). s-a format pe sedimentarul carbonatic din M. orientate spre exploatarea (de veche traditie) a lemnului si cresterea animalelor. datorita carora v e g e t a t i a forestiera este aproape integral de conifere (molid. pe care se insira sate rasfirate. spre exemplu. Mai recente au fost exploatarile de sulfuri complexe de la Barnar si Grinties si de oxizi de uraniu de la Crucea. in special in Giumalau si Budacul. afin.Nordon. Aceeasi motivatie litologica au si cheile Barnarului. 1968) aduc in plus argumentul unor elemente de roca vulcanica prezente in depozitele sarmatiene de la debuseul extracarpatic al Bistritei. . In acelasi sens pledeaza si meandrele adancite.500 m). La traversarea unor roci dure vaile sunt putin evoluate. Barnar.

in general la altitudinea de aproape 1. Muresului si Oltului. padurea fiind inlocuita pe arii intinse cu fanete.500 m. in cea mai mare parte ale satenilor din depresiunea Giurgeului. din M. U m a n i z a r e a este destul de densa. la Fagul Cetatii (M. Substratul g e o l o g i c este alcatuit predominant din cristalin epimetamorfic de Tulghes acoperit fragmentar. ca si de deschiderea spre vest. spre vest si sud-vest. initial masiva. fiind reprezentat prin culmi mijlocii si chiar mici. pasul Pangarati si valea superioara a Oltului ii separa de M. Izvorul Muresului. formata in calcare cristaline. acoperite cu gospodarii risipite si hodai de fan. si de exploatarea sulfurilor complexe (in principal pirite cuprifere) din cristalinul de Tulghes. Cele doua inseuari carora le corespund pasurile Ditrau si Pangarati nu coboara prea mult sub nivelul general al culmilor. in general. P a d u r e a. Limita lor nordica este marcata de valea Bistricioarei.567 m in varful Piatra Siposului. Voslabeni si Lazarea. acesti munti domina depresiunile Borsec. cresterea traditionala a animalelor si exploatarea lemnului au fost insotite. arin s. preponderent carbogazoase. spre nord-vest de formatiunea vulcanogen-sedimentara a eruptivului neogen. Populatia are o structura etnica neomogena (romani si secui). mesteacan. Asprimea c l i m a t i c a indusa de pozitia interna este usor diminuata de altitudinea mai redusa.Ditraului). Pe o suprafata relativ restransa el reprezinta partea cea mai pitoresc individualizata a marelui interfluviu montan Bistrita-Moldova. in apropiere de Fagul Cetatii. lipsit de personalitate.Mihailescu (1963) identifica si suprafata Mestecanis. in perioada postbelica. Singurul element mai deosebit este pestera Sugau. In est valea Putnei. culmile se inscriu in suprafata de nivelare Cerbu. Accesibilitatea permisa de altitudinile mici si caracterul domol al culmilor a stimulat insa poienirea puternica. larg valurite. Spre depresiunile Giurgeu si Ciuc. Spre sud-vest si vest valea 3 .000 m. In sectoarele mai inalte. Se mai exploateaza calcare cristaline si sedimentare (la Sandominic. Masivul Rarau constituie un fragment deosebit de interesant al sinclinalului marginal extern al axului cristalin. Giurgeu si inseuarea dintre depresiunile Giurgeu si Ciuc. din M. doar pe valea Bistricioarei prezentandu-se sub forma de amestec al molidului cu fag. intrus in masa cristalina in liasic.Voslabenilor) fata de cea nordica (1. in special pe flancurile cupolei sienitice de la Ditrau. inca insuficient valorificate. prelucrarea primara a minereului (concentrarea) realizandu-se la Balan.544 m in varful Prisca.Haghimas. rece si umeda). detasata de eroziune din masa catenei vulcanice. cu concretiuni de calcit si aragonit.Ceahlau si M. In aceeasi aureola mofetica a catenei vulcanice. Originalitatea constitutiei geologice este data de prezenta puternicului masiv de sienit nefelinic3[3] de la Ditrau. Reteaua de vai nu prezinta corespondente structurale.Muntii Giurgeului continua spre sud axul cristalino-mezozoic. Sub aspect economic.Voslabenilor). iar spre nord-vest. catre depresiunea Giurgeului (chiar daca si aceasta este o depresiune interna. cu altitudini usor mai mari in partea sudica (1. in jurul altitudinii de 1. desi nu prea inalti. spre bazinele Bistritei. fiind orientata divergent. mai puternic dezvoltata in cristalin. V. mai scunda decat in ariile montane de la nord. este dominata tot de conifere. exista numeroase izvoare minerale. folosite ca materiale de constructii si ca fondant in siderurgia din diferite centre industriale ale tarii. vaile sunt putin adancite si au versanti domoli. spre est si sud de calcare triasic-jurasice.a. Nu se constata diversificari morfologice nici pe insulele de calcare. R e l i e f u l este. in aria centrala a muntilor. satele s-au format atat in lungul vailor cat si pe plaiurile inalte.

Pietrele Doamnei s. in parte in pozitie normala (autohtona). variata. prin forme-martor (Raraul. Izvorul Alb s. afluenti ai Suhai Bucovinene. deschise in depozitele predominant argiloase si argilo-marnoase de flis. Caracterul geliv al rocilor din substrat si altitudinea modesta a masivului au fost favorabile numai modelarii periglaciare. repezisuri si cataracte in albii. cu peisaje ruiniforme. piramide de dezagregare etc.Bistritei. sculptate in calcare recifale masive din cretacicul inferior).a. 1. Suprafata Mestecanis.176 m. vaile paraielor Colbu si Piciorul Stanei si valea Moldovei (intre Breaza si Fundul Moldovei) il despart de M. conforma in linii mari cu axul sinclinalului (NNV – SSE) si cu dezvoltarea masiva a calcarelor.a. si epimetamorfic. include partea superioara a culmilor marginale dinspre bazinul Moldovei. sectionata de micul defileu al Moldovei dintre Pojorata si Sadova si de o serie de afluenti de pe dreapta ai Moldovei (Mesteacanul.651 m in varful Rarau) si mai scunda in sud-est (1. saua Alunis si culoarul de vai urmat de Slatioara si Brateasa. Varfurile cele mai inalte au rezistat pe calcare (Raraul. relieful carstic este relativ slab dezvoltat.Stanisoarei.474 m in Batca Oblancului). generand o mare varietate locala a reliefului. in care sunt cuprinse si blocuri de calcar. In cea mai mare masura masa montana este constituita insa din cuvertura sedimentara.100 m. activa si in prezent prin dezagregare mecanica si procese de solifluxiune. 2002).000 m – 1. pe stanga Moldovei si Runcu-Bodea. detasate din masa de flis. turnuri. Modelarea externa a mai pus in evidenta numeroase alte blocuri de calcare mai vechi.a. Bistritei Aurii. Aflorimentele de roci mai dure in lungul vailor au determinat formarea unor mici sectoare de chei. R e l i e f u l se prezinta sub forma unei culmi principale. Exista o pestera de mici dimensiuni si greu accesibila (Pestera Liliecilor) la baza Pietrelor Doamnei.500 m – 1. este dublata de o culme secundara. iar spre sud-est valea Holda. inaltata intre planuri de falie sub forma unei imense inversiuni de relief (sinclinal inaltat). Todirescu). La statia meteorologica Rarau. care inchid spre sud-vest depresiunea (largirea) de la Campulung Moldovenesc. in contrast cu sectoarele mai largi. la 1.-V. C l i m a prezinta unele particularitati determinate de pozitia mai estica fata de axul Carpatilor Orientali. Este posibil ca unele turnuri de calcar sa fie reminiscente ale unui endocarst prabusit. Spre nord-est si nord valea Sadovei si valea Moldovei (in sectorul de la Campulung Moldovenesc) il separa de Obcinele Bucovinei. de Tulghes. ceea ce mareste efectul influentelor continentale. gresii si conglomerate jurasic superior-cretacic-inferioare). care a creat haosuri de blocuri si trene de grohotis (in cea mai mare parte stabilizate). suprafata Cerbu este identificata la 1. 1. contureaza limita fata de M. jurasice si cretacic-inferioare. cu gnaise oculare de Rarau. in parte in panza de sariaj (panza transilvana). Datorita discontinuitatilor din masa de calcar. In relieful de modelare ciclica. cuartie s. pe depozite grezo-conglomeratice jurasic superior-cretacic inferioare.Bistritei Mijlocii si M.Rusu. a cristalinului (calcare si dolomite triasice. rupte din depozitele mai vechi.) intr-o serie de muncei (Muncelul. spre valea Bistritei si in est. precum si dintr-o masa de flis grezo-argilos cretacic superior. F u n d a m e n t u l cristalin mezometamorfic. Valea Seaca. afloreaza numai in zonele marginale (in vest. cu importante mineralizari de sulfuri complexe. reducand corespunzator efectele altitudinii asupra umezelii aerului. pe dreapta raului).600 m. in medie multianuala ..302 m. spre vaile Slatioara si Brateasa). Spre nord-est. Aceasta masa de roci sedimentare este dispusa intr-o structura foarte complicata. mai inalta in partea centrala (1. in special in sezoanele de tranzitie (C.

Ciurgau si Slatioara.80 C in august. tisa). sau care il inconjoara pe la est – CampulungStulpicani-Holda. minereul transportandu-se printr-un tunel de cale ferata ingusta. -7. dincolo de care se afla M. sunt caracteristice areale de rendzine. . in vest. traditionale – la fabricarea varului. ocupand o arie mai intinsa si avand o morfologie mai variata. Exploatarea principala este la Lesul Ursului. deschise in perioada postbelica. In aria Raraului se exploateaza si destul de mult calcar. de sosea. tulichina (Daphne mesereum).70 C in ianuarie si 11. floare-de-colt. prelungindu-se spre est pe culmile Batca Lesii. pin. mesteacan. Vatra Dornei etc. pe langa exploatarea padurii si cresterea animalelor (in special bovine de rasa) sunt importante si exploatarile de minereuri neferoase (sulfuri complexe) si de baritina. la flotatia de la Tarnita si apoi concentratul obtinut fiind trimis la Frasin. Se extinde pe versantul estic al varfurilor Popchii Raraului. La nivelul acestei paduri de amestec (intre 800 m si 1. Muntii Haghimas sunt asezati intre valea Bistricioarei. pe sub seaua Alunis. in amestec pe versantii estici si pe culmile mai scunde dinspre bazinul Moldovei cu fag. pe Izvorul Alb. Acopera impreuna o suprafata de 854 ha de padure de amestec. vulturica (Hieracium pojoratense). avand valori medii anuale de 20 C. Raraul este un masiv destul de intens u m a n i z a t Pe versantul dinspre valea Moldovei si in aria cu relief scund dintre culmea secundara Runcu-Bodea si culmea principala. Bistritei mijlocii. spre partea inalta a Raraului si din valea Moldovei. paltin. care ii separa de M. M. in cuptoare mici. Turismul este activ. Ursului. Batca-cu-Plai si Batca Neagra. brad. Todirescu si Arsita Rea. in nord. ca si pe vaile unor paraie – Paraul lui Ion. cu exemplare deosebite de molid si fag. peisajul masivului fiind deosebit de atractiv. unitatile principale fiind la Campulung Moldovenesc si la Pojorata.Tarcaului si M. inca din 1905. Paraul Caprei. arbusti si multe plante cu flori. gospodariile si hodaile sunt risipite in fanete. iar temperatura aerului subliniaza acelasi continentalism. repeta peisajul natural al Raraului.320 m) s-a organizat. frecventa oronimului „arsita”demostrand intensitatea despaduririi.precipitatiile nu depasesc 910 mm. cu o asimetrie sensibila intre versantul sud-vestic si cel nord-estic Specificul climatic se reflecta in structura v e g e t a t i e i. Circulatia turistica a fost stimulata prin deschiderea drumurilor modernizate care traverseaza masivul. care ii separa de masivul Ceahlau. pe paraul Chiril. defileul de la Zugreni al Bistritei. Spre sud se intind pana la pasul Ghimes. culoarul longitudinal de vai urmat de Putna si de Oltul superior. iar in ariile mai joase pentru fanete. unele endemice sau rare – papucul doamnei. care permite excursii radiale. Pajistile din Rarau sunt secundare. In partea inalta sunt folosite ca pasuni. folosit – in parte chiar de catre localnici. In ansamblu. spre Giumalau. pe langa cambisolurile brune eu-mezobazice si spodosolurile de sub padurea de conifere. pe aflorimentele de calcar. din valea Bistritei. distribuite spatial in conformitate cu etajarea morfoclimatica si asimetria climato-vegetala mentionata. spre aceeasi parte. caruia i s-a adaugat mai tarziu rezervatia naturala Todirescu. Pe versantii dinspre Bistrita si Suha sunt caracteristice satele de vale. Acelasi rol stimulativ il are si hotelul alpin de sub Pietrele Doamnei. Importanta turistica a Raraului este sporita si de pozitia nodala. urmat de Pintic. Valea Rece si cursul superior al Trotusului. In invelisul de s o l u r i. dar intr-o pozitie mai sudica. prima rezervatie forestiera din tara – Codrul secular Slatioara. Sub aspect economic. pe valea Moldovei.Giurgeului si un culoar identic in est. Damuc. foaie grasa (Pinguicula alpina).Ciucului. reprezentata prin paduri de conifere (molid.

) sunt formate pe calcare jurasic-superioare sau pe conglomerate cretacice (Highisul). este mai inalt. sapat in calcare jurasic superior – cretacic-inferioare. Postaustric. dolomitele si conglomeratele. cea de la Trei Fantani. determinata de acelasi impuls tectonic al orogenezei valahe. de asemenea. ultima secventa sedimentara a unui alt domeniu tectonic. Partea axiala a sinclinalului este din depozite mezozoice masive. acesta fiind. Bistricioara si Bicaz se afla M. mai scunda (1. Culmea Damucului. R e l i e f u l este relativ lipsit de unitate. initial probabil mult mai masive.435 m). in timp ce pe cristalinul epimetamorfic relieful este mai estompat. din care se disting calcarele si dolomitele triasice si jurasice. Piatra Singuratica.a. ulterior indepartate partial prin eroziune. care par sa aiba o motivatie tectonica (falii transversale).. cea mai scunda. panza bucovinica. Predomina seria mezometamorfica de Haghimas-Rarau-Bretila. breccii si klippe de calcar tithonic-neocomiene. in sinclinalul Haghimasului s-au depus conglomerate cenomaniene. In lungul acestora sunt multe ruperi ale profilului longitudinal.Suhardului inaltimile cele mai mari (Licasul. In lungul sau se insiruie cele mai mari inaltimi – Haghimasul Mare. In M. amont de angajarea raului in cheile din sectorul inferior. conglomerate. a Bicazului. Aproape toate vaile au orientare longitudinala. orientate NNV-SSE. Culmea principala (Curmatura. cel vestic mai larg iar cel estic mai ingust. ca rezultat al adancirii puternice a retelei de vai in consecinta inaltarii determinate de orogeneza valaha. Depozitele carbonatice jurasicsuperioare au o dispozitie anormala. Flancul vestic al sinclinalului. sectoare de chei.675 m) iar spre est. constituita din argile si nisipuri cu blocuri de roci diferite. Geneza cheilor pare sa fie relativ recenta. 1. intre Bicajel si Damuc se afla culmea Damucului. prezentandu-se sub forma unui ansamblu de culmi oarecum independente. cu caracter de cuesta. strabatuta de aceleasi gnaise oculare. Tectonica de inaltare si actiunea diferentiata a modelarii externe asupra substratului geologic foarte variat au dat Haghimasului aspectul unui mare sinclinal suspendat. orientata transversal si sectionand structurile masive de calcare mezozoice intr-unul dintre cele mai spectaculoase sectoare de chei din tara. fiind petece de acoperire din panza transilvana. Suhardului (care culmineaza la nord-vest de Lacul Rosu in Licas. Tronsoanele cu versanti in surplombe au evoluat din traseele unor cursuri subterane.773 m).792 m in varful Haghimasul Mare) este situata intre vaile Oltului si Bicajelului si se continua spre sud prin culmea mai scunda Nascalat (1. valea superioara a Bicajelului. care formeaza culmea Curmaturii. se largeste sub forma unei depresiuni. inalti de 200 – 400 m. fiind paralele culmilor. este sculptata in wildflis si cristalin epimetamorfic. Contrasteaza numai valea principala. Astfel au rezultat si unele blocuri de mari dimensiuni. ca si formatiunea de wildflis a cretacicului inferior. intre care se afla inseuari. asa cum sunt cele de la confluenta Bicajelului cu Bicazul. ca si in Rarau. Alti afluenti parcurg.a. sedimentele mezozoice (calcarele. la 1. Haghimasul Negru (1. valea Oltului. Un rol important in formarea acestui sector l-au avut procesele carstice. cu orientare longitudinala. pe cele doua flancuri ale sinclinalului. in panza de sariaj. suprapuse in orogeneza austrica wildflisului.Vithavasul s.Sub aspect g e o l o g i c fundamentul cristalin afloreaza sub forma a doua benzi puternice. In nord. in special) rezistand mai bine la eroziune. care se succed in lungul cheilor. la randul sau. la sfarsitul pliocenului si inceputul cuaternarului. dominand printr-un abrupt impresionant (de peste 800 m). cu cataracte si chiar . care uneau mai multe avenuri si ale caror plafoane sau prabusit. datorita grosimii mai mari a calcarelor jurasice.566 m). s. unele inca mai spectaculoase (cheile de pe cursul inferior al Sugaului). cu pereti verticali. In aceleasi depozite friabile ale wildflisului. intre Putna.

mici cascade. 1. U m a n i z a r e a este avansata. Ocupatia de baza consta in cresterea animalelor (ovine.a. la aprox. pozitia centrala mentionata si altitudinea nu prea mare fac ca precipitatiile sa nu depaseasca decat cu putin o valoare medie de 1. Mai bine reprezentata este suprafata pliocena Mestecanis.000 mm/an. dintre Haghimasul Mare si Haghimasul Negru). altele extrem de active . petrificati prin silicifiere. Agrostis tenuis s. la altitudinea de 1. Aceasta a barat vaile mai multor paraie din bazinul superior al Bicazului (Paraul Oii. brad si zada). Spre pasunile din Haghimas vin si acum pastori cu turme de oi din Marginimea Sibiului. in partea de est. Pajistile sunt insa extinse artificial.000 – 1. unele stabilizate. formate din asociatii de Festuca pratensis. Cea mai mare parte din v e g e t a t i e este constituita din padurea de conifere (molid. Etnic populatia este mixta (romani si secui). bovine si cabaline). fiind inlocuita de tufarisuri subalpine. Pe stancile de calcar cresc floarea-de-colt.700 m. cu aspectul unor catune temporare (spre exemplu. locuind in grupari de stane. Sunt insa si numeroase asezari risipite. doline. cat si in perioada actuala. cu multe lapiezuri. In seria . atat in prima parte a cuaternarului. mantale groase de grohotisuri. pe versantul vestic al culmii Ghilcosului. pe platourile din culmea Curmaturii vegetatia arborescenta nu mai rezista temperaturilor coborate si vantului puternic. dar endocarstul este greu accesibil si putin cunoscut. pe plaiuri.200 m. dovedesc rolul insemnat al proceselor periglaciare in geneza si evolutia reliefului. aproape de Paraul Caprei si Munticelu. format in 1837 prin alunecarea unei mase mari de argile cu blocuri. care evidentiaza diferentele de duritate ale rocilor din substrat. Paraul Caprei. Paraul Rosu. martori de carstificare (hum-uri). unde s-au format sate rasfirate.a. Paraul Calului. Lacul a inundat astfel padurea. ai carei arbori s-au pastrat in parte. specii de garofite salbatice. se afla in partea sudica a muntilor. spre izvoarele Trotusului. in special pe vaile marginale (Trotus. se dezvolta pe suprafete apreciabile soluri brune eu-mezobazice si rendzine. destul de numeroase si cu debite permanente dovedesc existenta unor cursuri subterane importante. Pe langa solurile zonale (soluri brune acide si spodosoluri). in apropiere de cheile Sugaului. In M. Damuc. nereusind acordul de ritm al evolutiei cu valea principala. Evolutia ciclica a reliefului a generat suprafete de nivelare. Uneori vaile secundare raman usor suspendate. cu gospodarii izolate in fanete. Singurele accesibile sunt cateva pesteri mici – Tosorog. Licasul si Suhardul). Carstul de suprafata este bine reprezentat. Cele mai mari pajisti secundare.. In partea cea mai inalta.Haghimas nu exista relief glaciar. in care se incadreaza majoritatea interfluviilor secundare. in Poiana Ala. pin – in special pe substrat calcaros. Putna) si in depresiunea Trei Fantani. ecranata spre vest de catena vulcanica. probabil in consecinta climatului mai sarac in precipitatii din partea centrala a Carpatilor Orientali. Sub aspect c l i m a t i c. Resurgentele. pentru pasune.Bojoi. 1971) culmea Curmaturii. Cel mai interesant aspect h i d r o g r a f i c este introdus de Lacul Rosu. campanule. chiar depresiuni care au fost considerate polii (Poiana Alba) etc. In schimb. pe atunci impadurite pana in firul apelor. asigurate de prezenta masiva a substratului calcaros. cea miocena sectionand sub forma de platouri structuralerozive (I. un mare lac de baraj natural. tufe de Saxifraga s. in special in aria de la izvoarele Trotusului. Pe vaile Bicazului si Bistricioarei inainteaza si arborete mixte de conifere si fag.

Pe alocuri aceasta este acoperita cu depozite lacustre din pliocenul superior. accesibila pe soseaua modernizata construita inca din perioada interbelica. 1929). in partea central-vestica (M. Culmea Curmaturii. s-a format si statiunea climatica.000 m. Fundamentul cristalin. gresii si conglomerate asemanatoare celor din Bucegi. Valea Sercaiei ii separa de Carpatii Meridionali (M. integral epimetamorfic. in aria Lueta-Chirui. demonstrand acelasi caracter recent al inaltarii (romanian-pleistocen) si in M. Turismul este destul de intens pe valea Bicazului. Produse ale magmatismului neogen-cuaternar acopera cristalinul pe arii insemnate. Muntii Persani. cum sunt cele dinspre valea Oltului.Fagaras). tufuri bazaltice). in special in sud-est. cu posibilitati de practicare a alpinismului si sporturilor de iarna. In treimea lor nordica sunt traversati de Olt.Giurgeu). iar culmile frecvent plane. tronsonul transversal al vaii Oltului intre Augustin si Bogata (defileul de la Racosul-deJos) a fost interpretat ca antecedent (N. relativ inalt (varful Cetatii. dotata cu o singura cabana modesta (la Piatra Singuratica) si numai temporar accesibila. In nord. Cea mai mare parte a fundamentului cristalin este acoperita de sedimente cretacic-superioare. intre Tara Barsei-Trei Scaune si Depresiunea Transilvaniei. structurale.Garbova) si in sud-vest (in prelungirea celui din partea nordica a Fagarasului). O r o g r a f i c. Din abrupturile lor marginale se detaseaza coloane prismatice.000 m). afloreaza numai pe suprafete restranse. Sunt variate petrografic. Invelisul sedimentar mezozoic este predominant calcaros si dispus in petece de acoperire. in schimb.ocupatiilor urmeaza exploatarea lemnului si exploatarea initial locala. intre 107 m si 3-8 m altitudine relativa. in apropierea lacului. detasate prin inseuari si ale caror altitudini au valorile cele mai reduse din tot axul cristalino-mezozoic (950 m – 1. prefigurand mozaicul petrografic al M. la altitudinea de 900 m – 1. atractiva prin caracterul spectaculos al cheilor.294 m (Magura Codlei). apartinand atat formatiunii vulcanogen-sedimentare. orientat in lungul unui vechi culoar de . In legatura cu efectele morfologice ale acestei inaltari. iar in NNE trec gradat spre M. estompate. este foarte putin cunoscuta. bazalte. Nu este valorificat nici potentialul agroturistic al ariei montane de la izvoarele Trotusului.Vaile sunt adancite cu 200 m – 500 m dar versantii sunt domoli. vest si nord. Constitutia g e o l o g i c a este extrem de complexa. Bogata). In extremitatea sudica sunt iviri de pirite cuprifere (in continuarea structurilor din M. in nord.104 m. prin originalitatea Lacului Rosu si a peisajului. se desfasoara pe directie NE-SV. cu deschidere pe versanti. Numai in extremitatea sud-estica se realizeaza altitudinea de 1. de la Racosul-de-Jos (Comana. in ansamblu. Pe conglomerate este caracteristic un relief ruiniform. Aspectul plan al intefluviilor montane a sugerat prezenta suprafetei de nivelare Poiana Marului (echivalenta nivelului Mestecanis). are contururi sterse. pe calcare a evoluat si un complex carstic – cheile Varghisului si o succesiune de pesteri. La 930 m. in special marne.Apuseni. pentru unitatea de la Bicaz-Tasca. apoi de nivel industrial a calcarului. izolati in sud-vest prin expansiunea eruptivului neogen. sunt un ansamblu de culmi cu infatisare destul de diferita. R e l i e f u l format pe acest tip de substrat este greoi. in centrul Persanilor). Relieful format pe eruptiv se prezinta sub forma unor platouri aproape plane.Harghita. cat si eruptiilor subaeriene (andezite.Persani.Orghidan. 1. Sectoarele respective au culmile cele mai inalte (Magura Codlei) si formele de detaliu cele mai variate. redusa.

seaua Rica (650 m) la izvoarele paraului omonim. Ricai.legatura intre lacurile pliocen-superioare – pleistocene din Tara Barsei-Trei Scaune si Depresiunea Fagarasului. Muntii flisului Subregiunea muntilor flisului este reprezentata printr-o fasie continua de culmi si masive. culturile (desi traditionale) avand o dezvoltare subordonata. delimitate de vaile principale sau de unele depresiuni tectonice ori erozive si situate pe latura . devenit obiectiv protejat.Savu.2.1. unde accesibilitatea morfologica pentru locuire a determinat despadurirea timpurie si puternica a platourilor.Fagaras-Sibiu. iar in partea central-sudica cele romanesti urca pana la 500 m – 550 m in aria marginala a Persanilor centrali. mai bine impaduriti si sunt risipite pana la 1. Bogata. A. unde a evoluat cel mai bogat relief carstic din acesti munti. Se extrage bazalt (de la Racosul-de-Jos. in cadrul unei rezervatii naturale (cu pesteri. A fost exploatat si un mic zacamant de carbune liasic (epuizat) langa Codlea. in dreptul golfului depresionar Vladeni al Tarii Barsei. cu predominarea reliefului dezvoltat pe conglomerate cretacice si pe lave bazaltice si M.800 m si a gorunului sub aceasta altitudine. In partea nordica asezarile secuiesti sunt disociate pe vaile Oltului. pana la altitudinea relativa de 50 m – 60 m (Oltul fiind insotit in aria depresionara din amont de terase care ajung pana la 90 m – 112 m altitudine relativa).000 m pe platourile din sud. 1965. Sectoarele rezultate sunt (N. largi. cheile Varghisului s. Poiana Marului (peste 3. Versantii au ramas insa bine impaduriti. intre seile Vladeni si Rica. datorita pozitiei lor pe latura vestica a Carpatilor Orientali. Comana). M. cu exceptia partii sudice. urmata de soseaua Brasov-Sighisoara. care ating valori medii de 750 mm – 1. 2. Varghisului. Valeria Velcea.Racosului. ceea ce a creat un peisaj asemanator celui din partea de est a M. la nord de seaua Rica.5. dominate cu aproape 300 m de catre martorul calcaros al Magurii Codlei. dar inegala ca distributie spatiala si intensitate si neomogena sub aspect etnic. livezi de mar. Se cresc animale (bovine). afluent al Varghisului. seaua Bogata (692 m) in centru. 2002) M. In complex cu temperaturile medii destul de mari – 60C-80C – creeaza conditii stationale tipic favorabile padurii de foioase. la sud de seaua Vladenilor. Vegetatia forestiera este destul de bine pastrata. calcar (de la Codlea.a. cu dominanta fagului mai sus de 700 m . cu gospodariile izolate printre fanete. U m a n i z a r e a este avansata.Poiana Ruscai.). de care se leaga inceputurile industriei colorantilor si matasii artificiale de la Codlea.Orghidan. Varghisului. In ansamblul montan. Venetia-de-Sus) si argila refractara (de la Holbav). culturi. Partial sunt valorificate izvoarele minerale carbogazoase de la Varghis.000 locuitori) este tipica. Conditiile c l i m a t i c e ale Persanilor difera mult de cele din restul axului cristalinomezozoice.000 m (suprafata Poiana Marului).Poiana Marului. urmata de drumul national si magistrala de cale ferata Brasov. Al.Cioaca.000 mm. pe langa sectionarea produsa de Olt. o serie de inseuari transversale au acelasi efect de decupaj spatial – seaua Vladeni (685 m). Absenta oricarui ecran montan pe directia de deplasare a maselor de aer de origine atlantica face ca altitudinea modesta a muntilor sa nu aiba acelasi efect diminuant asupra precipitatiilor. 1982. cu interfluvii netede. cele clorosodice de la Racosul-de-Jos si cele mezotermale de la Codlea (in statiunea Caprioara de la poalele Magurii Codlei). la altitudinea de 1. Antecedenta este argumentata si de meandrarea adancita a vaii. ca si de prezenta teraselor.

Buzaului efectele dinamicii foehnale a aerului combinate cu cele determinate de influentele climatice continentale si cu cele produse de pozitia latitudinala mai sudica permit prezenta unor elemente submediteraneene in v e g e t a t i e (liliacul salbatic s. In unele grupuri montane scunde din sud coniferele lipsesc aproape complet. argile. sunt munti m i c i si m i j l o c i i. M. gresii glauconitice de Prisaca. conglomerate. sapate in roci slabe (argile. Ca si cele secundare.Ciucasului.) si f a u n a (scorpionul – Euscorpius carpaticus s. acestea au fost modelate intr-un substrat l i t o l o g i c cu alternante repetate (si monotone) de roci sedimentare . de M.000 mm/an) si cu amplitudini termice mai mari. iar formele proeminente sunt sustinute de rocile cele mai dure (conglomerate cretacice de Ceahlau. Altitudinea medie este de aprox. cu precipitatii mai reduse (adesea sub 1. M.Oituzului. care contrasteaza cu sectoarele largi.externa a Carpatilor Orientali .Bodoc si M. marne.200 m (1. Cel mai frecvent. prin vai inguste. versantii abrupti corespund unor structuri de hog-back sau de cuesta. pe care geneza (prin miscari tectonice de scufundare recenta si puternica) a marii depresiuni interne Tara Barsei-Trei Scaune i-a izolat. In aspectul lor general frapeaza paralelismul majoritatii liniilor morfologice principale. M. din extremitatea sudica.Ciucului.). cu o pondere clara a coniferelor in nord (in special in Obcinele Bucovinei) si a foioaselor in sud. cu altitudinile cele mai frecvente de 1. In cea mai mare parte muntii flisului se incadreaza in subetajul padurii de amestec. foarte caracteristice asimetriile morfologice. M.Rarau si de M. separate prin culoarul depresionar larg al Moldovitei.gresii. Spre vest si sud valea Moldovei si valea Sadovei le separa de M. liniile mentionate (culmi si vai) fiind in general longitudinale (uneori conforme. Altitudinile cele mai mari sunt in Obcina Feredeului (varfurile Vejul . determinate de directia dominanta a deformarilor tectonice si de rezistenta diferita a rocilor din formatiunile de flis. de asemenea. Sunt. . Caracterul recent al acestor fenomene tectonice a indus si raporturi mult mai consecvente de adaptare a r e l i e f u l u i la s t r u c t u r a.900 m. sisturi.Vrancei si M. M. Acestea sunt si elementele cele mai obiective ale variantelor de regionare care includ sectoarele montane respective intr-o unitate „sudica” sau „de curbura”.a. alteori sub forma unor inversiuni de relief).Vrancei. ajungand pana in valea Ceremusului. Obcinele Bucovinei depasesc spre nord valea Sucevei si frontiera nationala.). M.a.Stinisoarei. cu aspect de defileu. M. numai in Ceahlau. O r o g r a f i c.Baraoltului. Din punct de vedere c l i m a t i c.Bistritei Aurii.Baraolt.100 m – 1. Ciucas si Garbova-Baiul trecand peste 1. M.Intorsurii Buzaului. gresii silicioase de Kliwa etc.Ceahlau. spre nord-vest.200 m. In ansamblu. marno-argile.300 m in Obcina Feredeului si 1.a. strans cutate in fazele mai tarzii ale orogenezei alpine si inaltate puternic in pliocenul superior-cuaternar. M. 1. M. Pe versantii sud-estici ai M. gresii carbonatice in strate subtiri s. a obstii).a.Stanisoarei.100 m in Obcina Mare).). iar spre est domina Podisul Moldovei (Podisul Piemontan si Podisul Sucevei) in lungul contactului Straja-Marginea-Solca-Solonetul NouCacica-Paltinoasa. folosita initial ca pasune devalmasa..Intorsurii s. Obcinele sunt un ansamblu de culmi paralele (largi si adesea netede in partea inalta.Unica exceptie pozitionala este introdusa de M.Buzaului.Baiului. ca in M.Obcinele Bucovinei.Tarcau. M. pozitia estica si sud-estica in cadrul Carpatilor Orientali introduce nuante mai continentale. in care si vaile au inaintat greu.

micacee. in relief pastrandu-se numai cel vestic. spre est. fiind prezenta numai in semiferestrele Putna si Humor. Fruntea flisului de Audia il domina pe cel senonian-paleogen al unitatii de Tarcau din depresiunea Moldovita.) este in cea mai mare parte acoperita prin deversarea spre est a unitatii de Tarcau. la iesirile Sucevei si Moldovei din munte. 1.208 m) s.Mare. sunt caracteristice complexul litologic cretacic al sisturilor negre (pelite negre cu intercalatii de gresii glauconitice. Spre exemplu.a). in succesiuni ritmice si puternic tectonizate. In Obcina Mare (incluzand si Obcinele Moldovitei. argile). si spre est de gresia eocena de Prisaca-Tomnatecu. 1. iar vaile parcurg axe de anticlinal (Moldovita. gresii oligocene s. Relieful fluvial este reprezentat prin vaile raurilor (puternic influentate de specificul substratului geologic) si prin complexe de terase (6 pe Humor si Sucevita. Obcina Feredeului este un mare hog-back. In general culmile corespund unor structuri anticlinale iar vaile si largiri ale lor unor sinclinale Exista insa si inversiuni de relief. cand culmile s-au pastrat pe roci mai dure din axul sinclinalelor (colinele din partea centrala a depresiunii Moldovita s. Pe ramura vestica se afla si varfurile Scoruset (1. pe fracturi directionale superficiale si profunde. cu altitudini relative de la 1 m – 2 m la 100 m .a. format dintr-un uluc de contact cu Obcina Feredeului. ulucul Ciumarna-Sacries – pe marno-argile eocene si disodile oligocene s. racordabile cu terasele . In unitatea de Audia. sub forma de cute-falii (solzi) si de sariaje. constituit din gresii. iar depresiunea Moldovitei este un complex morfologic. o arie colinara centrala si valea Moldovitei.Barbu. amont de confluenta cu Putna si aval de Frumosul s. Obcinele Brodinei sunt constituite si ele dintr-un ansamblu de culmi (transversale fata de precedentele).223 m). valea Moldovitei intre confluenta cu Putna si Frumosul – pe gresii micacee friabile.a. care imprima caracteristica morfologica generala a unitatilor de relief principale. in lungul careia flancul estic este scufundat.). martori pe gresie de Kliwa in ulucul mentionat s. conglomerate. la randul sau destul de diferentiata morfologic (N. calcare si marne eocene (litofaciesurile de Tarcau.).a. cu axul afectat de o importanta falie inversa. In constitutia g e o l o g i c a a Obcinelor s-au identificat unitatile tectonice ale flisului de Audia. de Doamna si de Bisericani). in facies de Fusaru. Cea mai unitara este Obcina Feredeului. 1976). care se pastrase unitara pe mai mult de 25 km. sisturi disodilice (faciesurile de Kliwa si de Fusaru). deversat peste solzul urmator.479 m) iar cele mai mici la iesirea Moldovei (480 m) si Sucevei (460 m) din munte. Exista ansambluri de hog-back corespunzatoare succesiunilor de solzi. urmat de argile rosii si verzi. mai independente.a.a) . O falie secundara in partea central-sudica determina o bifurcatie a culmii. Obcinele Humorului) culmile sunt mai distantate. dure). gresii silicioase. Tarcau si Vrancea. marne. crustale. prezenta in Obcina Feredeului. alcatuite din roci detritice (gresii. cu reversul orientat spre vest si format dintr-o succesiune de culmi monoclinale a caror altitudine scade in aceeasi directie.m. Pe rocile dure s-au pastrat forme mai inalte (maguri de peste 1.110 m. culoare depresionare – depresiunea Moldovitei in ansamblu formata pe oligocen moale. Rocile moi au generat arii mai coborate (vai. Bobeica (1.d.493 m si Pascanu. Obcina Mare corespunde unui anticlinal deversat spre est. 9 pe Moldova si Moldovita). conditionat de tectonica flisului si de alternantele litologice.200 m pe gresiile de Prisaca. Solzii strans imbricati ai flisului de Audia sunt deversati spre est iar gresia de Prisaca apare sub forma unei digitatii care se ingusteaza spre sud-est. R e l i e f u l dominant este structural si litologic. Unitatea de Vrancea (constituita din calcare si marne eocene.

. Eroziunea liniara . Sunt 60-80 zile de iarna si numai 20-30 zile de vara. identificat pe Moldova. mai termofili. In general. V e g e t a t i a forestiera este dominata de molid in padurile de pe versantul vestic al Obcinei Feredeului si prezinta diferite amestecuri spre est. iar cele din padurile dominate de fag (foarte extinse in bazinul Humorului) sunt mai bogate. Ca efect al climei. Acest nivel se afla la altitudini de 700 m – 1. s o l u r i l e brune au un caracter acid si podzolic spre nord-vest si eu. coboara din ce in ce mai mult spre vest. in depresiunea Moldovitei si pe versantul vestic al Obcinei Mari. spre exemplu. pe Moldovita. pe Putna.mezobazic spre sud-est. in depresiunea Moldovitei si in Obcina Mare. in sectorul inferior al Humorului s. cu precipitatii mai bogate si temperaturi mai coborate. Straja. Suceava si afluentii lor sunt alimentate in proportie de 60% din ploi si zapezi (pluvio-nival in nord-est si pluvial-moderat in sud-est)si de 20-40% din ape subterane. in Obcinele Brodinei. Moldovita. Lolium. de la Vicov la Paltinoasa. iar fagul si bradul. este mai frecventa in partea inferioara a versantilor acoperiti cu pasuni si fanete.inferioare si mijlocii ale Bistritei. Corespunzator conditiilor climatice si de vegetatie. conform conditiilor climatice molidul se regaseste la altitudini din ce in ce mai mari spre est. Relieful ciclic este reprezentat in Obcine prin „nivelul vailor”(N. Corespunzator acestora. Argel. in apropierea asezarilor din camplunguri. in bazinul superior al Sucevei. producand adanciri ale unor ravene pana la 15 m. dar si elemente subalpine – afin. In schimb. valoarea medie de 850 mm/an a precipitatiilor se manifesta cu un plus de aproximativ 100 mm/an in nordul Obcinei Feredeului si o reducere de 200 mm/an in sud-estul Obcinei Mari. fara sa fie prea caracteristica. Temperatura medie anuala scade in acelasi sens si in altitudine . sulfatari) in sud-est si foarte mari (500 g – 800 g/l). Vicov. pe gresii .a. dar se accentueaza aval pe Moldova. Moldova.Barbu. favorizate de rocile cu proprietati fizico-mecanice atat de diferite ale flisului. dar spodosoluri se formeaza si in Obcina Mare. la Vama. C l i m a Obcinelor Bucovinei are acelasi fond central-european ca si in cazul altor munti din nordul Carpatilor Orientali. ienupar. in acelasi nivel inscriindu-se si partea inalta a reliefului format pe semiferestrele flisului de Vrancea. mentinandu-se cu 200 m – 400 m sub nivelul general al culmilor si cu 200 m deasupra albiilor actuale. Intre procesele geomorfologice actuale. In general sunt mai putin extinse si mai slabe in Obcina Feredeului. a p e l e paraielor si raurilor (Sadova. inversiunile termice si fenomenele hidrometeorologice asociate acestora sunt mai frecvente. Moldovita.a. in ulucul Ciumarna-Sacries si mai ales pe contactul flisului Obcinei Mari cu miocenul pericarpatic. de la 60 C la 20 C. Acestea prezinta mineralizari mici si moderate (bicarbonatari. dar cu influente boreale in nord-vest si continentale in sud-est. de molid cu fag in partea estica a Feredeului. 1976). relieful depresionar atenuand aceasta asprime climatica (50 zile de iarna si peste 40 zile de vara). pe contactul cu miocenul salifer pericarpatic. dar arealele afectate nu sunt prea mari. Este considerat fragment al suprafetei de nivelare Mestecanis. Sub padurea de molid.a. Cynosurus s. Pajistile secundare din nivelul padurii de molid au asociatii de paius si iarba campului. pe versantul opus al acesteia in amestec fiind si brad. Humorului s. ca si de despaduririle din cauze naturale si artificiale produse in ultimii ani. in asociatiile de Festuca rubra si Agrostis tenuis intrand si specii de Arenatherium. in Obcina Feredeului solurile sunt spodice. Cele mai pagubitoare sunt alunecarile de teren. eroziunea areolara actioneaza totusi pe unele sectoare de versant ale Moldovei. Gura Humorului.000 m altitudine absoluta.

dar si la Cacica. In sec. Gura Humorului si Solca au devenit orase.a. Vama s. sisturi argiloase s. in nord (spre exemplu Obcina Voronetului). a laptelui. Conditiile istorice si economice au favorizat durabilitatea acestor asezari de tarani liberi din Ocolul Campulungului. capacitatile de cazare si serviciile turistice de nivel european oferite in toata aria Obcinelor.a. M. Cele mai extinse sunt unitatile de Ceahlau (gresii. separate de afluentii Moldovei.E.silicioase de Kliwa. altele transversale.. s-au inscris in circuitul valorilor turistice atelierele de ceramica de la Marginea. Pe calcarele senoniene si pe calcarele de Doamna din Obcina Mare sunt soluri rendzinice. U m a n i z a r e a este straveche (s-au identificat vestigii de locuire neolitica). ocupatiile traditionale (in primul rand cresterea bovinelor de rasa) au fost dublate de minerit. intre Paltinoasa . XVIII s-au produs roiri din satele initiale si a inceput locuirea risipita pe plaiuri. Prisaca Dornei. care este astfel limita lor nordica. Moldovita. Putna. dispuse in structuri orientate NNV-SSE.. de obicei de talie mijlocie). prin infiltrarile tolerate si apoi organizate ale hutulilor (asezati in special in Obcinele Brodinei – bazinul Argel si spre izvoarele Sucevei) si continuand prin colonizarile din perioada dominatiei austriece (austrieci din Tirol si Stiria. marnocalcare. instalati pe toata valea Moldovei. bazate pe materii prime aduse din alte regiuni (textila. de industrializarea lemnului.N. Astazi satele sunt asezate atat pe vai (rasfirate. argile si mari cantitati de pietris si nisip) si a resurselor de minereuri metalifere si sare din zonele invecinate. Frasin. . Humor. XV (Vama. O suprafata destul de importanta este acoperita cu protosoluri aluviale si cu aluviuni nesolificate. Manastirea Humor (1428). Ozana si Topolita. – litofaciesul de Sinaia. din care se dirijeaza divergent culmi secundare mai scunde. Conform premiselor naturale si social-economice multe alte asezari au o perspectiva urbana reala (Vama.a. deversate spre est. cat si pe plaiuri (risipite pana la 1. polonezi.Vanatori-Neamt. Fundul Moldovei. continua si deosebit de viguroasa de-a lungul timpului. Suha Mica. Moldovita (1443). orientate spre est si separate de Suha Mare.Piatra Neamt. marno-calcare. XVI se adauga Sucevita. sud-vest si sud vaile Suha (cu Slatioara si Brateasa) si Bistrita ii separa de M. 1409). sau de cei ai Bistritei.Tarcau. Sucevita. in sud. gresii micacee s. In arealele cu drenaj deficitar din luncile raurilor mai mari si de pe versantii cu alunecari de teren se produc gleizari si se formeaza soluri gleice. XVII. unele longitudinale . La alcatuirea lor g e o l o g i c a participa toate unitatile flisului. O r o g r a f i c se prezinta ca o culme principala (vestica).T. Frumosu s. salina de la Cacica si. – litofaciesul de Bistra. Solca.400 m si de talie mica). in ultimii ani. evrei). M.a.a. de alte activitati industriale. Pe seama unor resurse importante de materiale de constructie (gresii. Din sec. Pojorata.C. Cacica). De asemenea.Ceahlau si M. la Campulung. Spre vest. O retea densa de asezari este consemnata in documentele sec. Muntii Stanisoarei continua structurile flisului la sud de Obcinele Bucovinei si de valea Moldovei. Vatra Moldovitei.Bistritei mijlocii. Campulung (1411). Pe fondul impulsului industrial al urbanizarii unor pozitii nodale.).Rarau. grezocalcare. incaltaminte s. Straja (1490). asezarile de la Campulung. Putna (1468). mai inalta. gresii si conglomerate – litofaciesul de Ceahlau-Zaganul) si Tarcau. Cel mai intens flux turistic din Obcinele Bucovinei este determinat de valoarea artistica patrimoniala si de semnificatia cultural-religioasa a manastirilor pictate in fresca exterioara Voronet.R. Structura etnica s-a modificat incepand din sec. in cadrul A. iar spre est culmile Stanisoarei domina Subcarpatii Neamtului (in lungul unui contact tectonic).

XIV. pe Ozana si Hangu. Sihastria. Horaita. In sud. la contactul cu Subcarpatii. pe langa cele administrative aferente conditiei de resedinta a judetului. de regula. echivalent la altitudine mai mica al suprafetei Cerbul si altul la 900 m – 1.Stanisoarei sunt foarte active procesele de modelare a versantilor – prabusiri. 1979). 1979) doua niveluri de culmi interfluviale. mentionat documentar din sec. care au permis amenajarea traversarilor.Ichim. M. 75%). rocilor celor mai rezistente din culmea principala.Ichim. unul la 1. fosta resedinta a unei curti domnesti si mai tarziu resedinta a tinutului Neamt. cu altitudinea maxima – 1. in gresia eocena de Tarcau. cu ghirlande de sate rasfirate atat pe vaile marginale (Moldova si Bistrita).400 m. la confluenta Cuejdiului cu Bistrita. Oras medieval. concentrand si functii culturale si de invatamant. accentuand premisele devenirii urbane ale asezarii de la Poiana Largului). pe Bistrita (pe marnocalcarele cretacic-superioare de Hangu). In extremitatea sud-estica. sarmatian. Sihla. pe care le-au sapat in roci mai dure.200 m din vest si sud-vest exista molidisuri pure.Donisa. pe versantul culmii Cozla. I. ca depresiunea Gainesti. De regula intre sectoarele mai largi raurile trec prin scurte defilee. este astazi un centru industrial important. in special conglomeratelor de Ceahlau (varful Bivolul. primul servind si constructiei barajului pentru lacul de acumulare al hidrocentralei „Stejarul”. Ozana. si primind o cantitate de precipitatii mai redusa decat in Rarau si in Obcinele Bucovinei. Muntii sunt bine populati. . Concomitent este o veritabila placa turnanta pentru turismul din bazinul montan al Bistritei. Sub aceste niveluri.termice mai marcat continentale.530 m. ca Petru-Voda (la 900 m). cat si pe cele interne (Suha.a. Pe rocile mai putin rezistente s-au format depresiuni de facies petrografic. asa cum sunt cele doua defilee ale Bistritei de la Izvorul Muntelui si de la Straja. care se dezvolta mai ales pe stratele de Hangu si pe sisturile negre de Audia. in special in lungul Bistritei se dezvolta un sistem complex de terase. cu altitudine relativa pana la 280 m (I. Sabasa. in alcatuirea caruia se afla o masa importanta de conglomerate cretacice de Ceahlau). eroziune torentiala si mai ales alunecari de teren cu deluvii groase de pana la 20 m. corespondent al suprafetei Mestecanis. Ca urme ale evolutiei ciclice a reliefului au fost identificate (I. s-a dezvoltat Piatra Neamt.Stinisoarei sunt inca bine impaduriti (aprox. se afla in centrul unui mare sinclinal inaltat.Ichim. in amestecuri patrunde gorunul. Secu. al doilea centru urban al Carpatilor Orientali. Largu – in lungul careia in ultimii ani satele au evoluat spatial pana la aglutinare. Neamt. In M. de ocrotire a sanatatii s. dinamica actuala a versantilor este in buna parte o reminiscenta a morfodinamicii specifice conditiilor climatice periglaciare din pleistocen. datorita pozitiei. Cracau. 1979). pe Suha Mica (pe sisturi argiloase si marne bituminoase oligocene). Sub conditii c l i m a t o .Altitudinile cele mai mari corespund. Agapia stimuleaza astazi fluxuri turistice importante. Importante asezaminte religioase (Bistrita. Conform cercetarilor geomorfologice detaliate ale acestor munti (I. Numai pe culmile de peste 1. la contactul cu Subcarpatii Neamtului. In aceleasi roci au fost modelate si inseuari destul de joase. aceasta din urma acoperita acum de apele lacului de acumulare Izvorul Muntelui.300 m – 1.000 m. mai recent. s-a plantat pin. foarte clar intre Holda si Cotargasi. 1968. iar spre baza versantului estic. dar padurea este dominata de formatiunea de amestec conifere-fag. depresiunile Pipirig.. provocand dificultati materiale importante in intretinerea si exploatarea drumurilor (in special a soselei Bicaz – Largu).

Masivul Ceahlau. sud si est.Haghimas.900 m).a. Datorita altitudinii. turnuri. In r e l i e f se impun conglomeratele masive poligene din partea superioara a stratelor de Ceahlau. numai in extremitatea estica fiind prezenta si unitatea de Tarcau. G e o l o g i c.908 m in Ocolasul Mare) si prin silueta sa aparte. incluzand in baza si o serie de klippe de calcar. asa cum este Ocolasul Mic. coloane etc. Inaltimi izolate. Desi prin altitudine masivul s-a aflat in pleistocen in aria zapezilor persistente. cat si intre unitatile vecine si partial suprapuse. dincolo de care se afla M. Aceleasi diferente altitudinale cu motivatie structural-petrografica explica si repezisurile din albiile unor paraie. Cea mai cunoscuta este Panaghia. Contrastul altitudinal puternic al celor doua niveluri face partea inalta vizibila – pe vreme senina – de la mari distante. masivul are un contur rombic. Subordonat. Cele sub forma de zapada se mentin un timp mai indelungat. Teleajen si Audia. de la baza abrupturilor etc. exploatate numai la Pipirig. desi ocupa o suprafata mult mai restransa.). Mari contraste de rezistenta la modelarea externa sunt evidentiate atat intre formatiunile fiecarei unitati a flisului. plante furajere si chiar porumb. marginit de abrupturi cuestiforme cu diferente de altitudine de peste 700 m si dominat de cativa martori de eroziune – spre exemplu Toaca (1. In gresia oligocena de Kliwa au fost identificate mici rezerve de petrol. Dinamica aerului este foarte activa. ramanand toata vara. in unele locuri adapostite din fisuri. in schimb precipitatiile sunt de 800 mm – 1. Resursele minerale sunt modeste. in partea centrala inalta a Ceahlaului c l i m a este mai aspra decat in restul muntilor flisului.Tarcau. Al doilea este mult mai scund (1. marne.70 C. de forma unei clai de piatra. descris de vaile Bistricioarei in nordvest si culoarul Pintic-Paraul Caprei in sud-vest.Bistritei mijlocii si de M. singurele in cantitati mari fiind materialele de constructie. provenite din sinclinalul marginal al axului cristalin invecinat. se distinge din masa muntilor flisului prin altitudinea mai mare (1. de valea Bistritei in nord-est si valea Bicazului in sud-est. Ceahlaul corespunde in cea mai mare parte unitatilor interne ale flisului – Ceahlau.Stanisoarei si – respectiv – M.400 m) si reprezentat prin culmi radiare separate de afluentii Bistritei. formate prin dezagregare si eroziune diferentiala sunt specifice si klippelor de calcar. In detaliu. In plan. dispuse in pozitie centrala intr-o structura de sinclinal puternic inaltat. cel mai frecvent fiind vantul din vest. de cetate naturala. pe conglomeratele din partea centrala s-au detasat forme de dezagregare selectiva – trepte structurale (polite).Activitatile economice de baza in aria montana propriu-zisa sunt cele zootehnicforestiere. probabil insuficienta precipitatiilor sau spulberarea lor . care-l separa de M. din 1983. argile). care nu fac insa obiectul unor exploatari sistematice de amploare. urmat de cele din sud-vest. In aria inalta situatiile de calm au o pondere de numai 3%. Bistricioarei si Bicazului.300 m – 1. care au generat cascade deosebit de pitoresti (Duruitoarea s. dezvoltat pe conglomerate sub forma unui platou structural. creandu-se astfel doua niveluri morfologice net deosebite.200 mm/an) si puternic diferentiate intre versantul vestic (950 mm la Durau) si cel estic (700 mm). Unul este inalt (Ceahlaul propriu-zis). Aceste roci contrasteaza cu cele mult mai slabe din aria montana periferica (gresii. pe terasele inferioare ale raurilor se cultiva cartof. Temperatura medie anuala este de numai 0.

fag. in special pe versantii de sud-vest si sud-est. Este foarte frecventa floarea-de-colt. Cercetarile de botanica sistematica au identificat in Ceahlau 33% din totalul speciilor de plante superioare din tara. microdepresiuni de tasare nivala in scoarta de alterare. In parte. ghinturi (Gentiana nivalis. Urme de locuire. G. Ceahlaul este bine populat. dateaza de la finele paleoliticului. spre valea Bicazului. frecvent cu taposica. In extremitatea sud-estica domina depresiunea marginala Comanesti. G. in sectoarele in care apa stagneaza. orhidee (Nigritella nigra) s. care coboara pana la 1. s-au format turbarii oligotrofe. paltin). avand un peisaj frumos si fiind relativ accesibil. astfel incat urme glaciare sigure nu s-au identificat. cat si pe cel vestic. acum in mare parte defrisate si inlocuite de pajisti secundare. s-a recolonizat capra neagra. ca si revitalizarea sarbatorilor traditionale ale muntelui au amplificat si diversificat in ultimii ani fluxurile de turism laic si religios. bine dezvoltat atat pe versantul estic si sud-estic. cat si pe cele din interior (valea Schitului. Modificari importante ale sitului multor asezari si ale utilizarii terenurilor s-au produs prin amenajarea lacului de acumulare. Desi suprafata este redusa. dominate de Festuca supina si Poa alpina. iar spre sud-vest si sud valea Trotusului. iarba campului s. cu trei specii de pescarusi. exploatarea lemnului si cresterea animalelor. molid.a. v e g e t a t i a este bogata si extrem de variata.de pe platoul inalt au impiedicat formarea gheturilor perene. ideal prin resursele naturale de baza si calitatile de cetate naturala. iar spre est sectorul depresionar subcarpatic Tazlau. Centrul ecumenic – baza a invatamantului seminarial si superior teologic ortodox) si pe platoul inalt. protejate. spre paraul Schitului si pe interfluviul SchitBistricioara. Urmeaza padurea de conifere.lutea. clopotei. Ansamblul invelisului vegetal are o dispozitie concentrica. Pe paraul Schitului sunt amenajate doua pastravarii de mare capacitate.kochiana).Ciucului. Amenajarile din statiunea climatica Durau.a. Pana la altitudinea de 1. Peste 1. cu molid. Ulterior populatia n-a parasit niciodata masivul.Stanisoarei. ii separa de M. mesteacan. In pajistile secundare din nivelul forestier de amestec. Ocupatiile de baza sunt cele tipic montane. rate salbatice s.. dezvoltat ca centru al industriei materialelor de constructie. intensificarea vietii monastice in schitul Durau (comunitatea monahala. Si azi satele se inlantuie atat pe vaile limitrofe. populatia activa a fost atrasa si spre orasul Bicaz.a. primule. pietre glisante si terasete de solifluxiune etc. Sunt insa si foarte multe plante cu flori. Ceahlaul este deosebit de atragator sub aspect turistic. Pe platoul inalt. preluata si retehnologizata acum de catre actionarul principal. extrem de poluanta timp de mai multe decenii. concernul european Lafarge. Ca si M. . pajistile sunt alcatuite din paius rosu. uneori cu exemplare batrane. altadata foarte bogate.200 m. valea Bistrei). odinioara compacte. Muntii Tarcau se afla la sud de valea Bicazului. Pentru diversificarea faunei. Amenajarea lacului Izvorul Muntelui a determinat imbogatirea avifaunei.Haghimas si M.100 m este un brau de padure mixta (brad.750 m apar jnepenisurile. Abunda insa forme de relief create in conditii periglaciare – trene de grohotis stabilizat la baza abrupturilor. chiar la zi. brad si relativ multa zada. carpen. Spre vest valea Damucului si Valea Rece. intre Piatra Neamt si Targul Ocna.

in sud si Munceii Uture. in special la contactul cu depresiunea subcarpatica si 20 C mai sus de 1. se produc si inversiuni de temperatura favorizate de frecventa calmului atmosferic. ariile centrala si de est fiind predominant paleogene. unele mineralizate (ape oligominerale.). al sisturilor negre si gresiilor glauconitice. iar faciesurile putin rezistente ale oligocenului din est au permis retelei de vai sa coboare altitudinea culmilor secundare ale Gosmanului la 800 m –1. Asau. Tazlaul Sarat s. Influentele climatice continentale se resimt in special pe rama estica. se prelungeste la sud de seaua Moinesti in culmea mai scunda Berzunti (982 m in varful Magura). Asaul. In general formatiunile cretacice sunt caracteristice in partea de vest.a. in partea vestica se afla culmea principala – Grindusul (1.000 m. De asemenea. de Tarcau si de Doamna. se orienteaza catre Tarcau. cretacicul este reprezentat prin succesiuni de roci in general moi (strate de Bistra. pe dreapta Tazlaului Mare.330 m). sugestiv numita Muntele Lung.). prima in lungul cumpenei de ape Tarcau-Asau. La 1. Culmea Preotesele (1. atat pe valea Tarcaului cat si pe valea limitrofa a Trotusului. Trotus si Bistrita. In schimb. Ata.a. rocile slabe ale cretacicului inferior au dat altitudini modeste. iar spre est. Fata de dinamica aerului destul de activa in partea inalta. catre valea Damucului de o culme secundara. partea central-estica – flisului de Tarcau. Rocile mai dure sau in bancuri groase (gresiile de Kliwa si de Tarcau) contribuie la pastrarea altitudinilor mai mari in Grindus si Gosmanu (gresia de Tarcau) si in Berzunti (gresia de Kliwa). marnocalcare). unde minima absoluta a coborat pana la -300 C (Brusturoasa). constituite din suite ritmice de gresii slab rezistente. Valoarea medie anuala a precipitatiilor este de aprox.000 mm in partea inalta si de 600 mm – 650 mm pe vai si pe contactul extern.500 m. A p e l e se distribuie intr-o retea relativ densa (in medie 0. culmea Gosmanul (Gocimanul). ceilalti ca niste contraforturi. calcare in strate subtiri. Iapa s.664 m). de Plaiesu. Pe seama acelorasi faciesuri moi si alternante litologic. iar in extremitatile de nord-est si sud-est flisul de Vrancea apare in semifereastra Bistritei si sub forma unor klippe de rabotaj. Calu s. dar subordonat – complexele sferosideritic. cu intercalatii de sisturi argiloase negre. Muntii Tarcaului au temperaturi medii anuale intre 60-70 C in ariile marginale. In substratul integral sedimentar si frecvent fisurat se afla acvifere importante. de Palanca.300 m interfluviile montane se inscriu in suprafata de nivelare Mestecanis. Litologic. ramasa si in „umbra” de precipitatii. Brates. Calul. realizand baraje naturale (pe paraiele Doamna. vaile unor afluenti vigurosi ai Tarcaului si Trotusului au avansat mult la obarsii. gresii oligocene de Fusaru si de Kliwa). In est. clorurate.53 km/km2). in est. etalate si partial suprapuse de la vest spre est. cu altitudinile maxime conservate si litologic. Tectonic. se dispun transversal. 1. anticlinale si solzi.Substratul g e o l o g i c este constituit din toate unitatile tectonice ale flisului. cu aceeasi orientare generala NNVSSE. cu altitudinea de 1. O r o g r a f i c. Nechit. Paleogenul este in cea mai mare parte grezos si calcaros (gresii si calcare eocene. s-au amplificat si deplasari in masa de mari proportii. in bazinul Tazlaului Sarat si . Structurile de detaliu corespund unor sisteme de sinclinale. Bolovanis. la Tarcau.49-0. R e l i e f u l este predominant structural si litologic – culmi longitudinale corespunzand anticlinalelor (Grindusul. incat cumpenele de ape spre bazinele Damucului si Trotusului sunt foarte sinuoase. la Calul si Iapa. iodurate. Teleajen si Audia. in Muntele Lung. Gosmanul) si vai formate pe sinclinale (Tarcaul.200 m – 1. C l i m a t i c. dublata spre vest. partea vestica corespunde flisului unitatilor de Ceahlau.a.442 m in varful Geamana.

spre ariile depresionare vecine. 1972). Din oligocenul unitatii de Vrancea se extrage petrol. conditiile climatice induse de altitudine si pozitie sunt favorabile numai padurii de foioase. unele fiind formate in legatura cu exploatarea si prelucrarea lemnului.a. In sisturile negre ale unitatii de Audia a fost sculptata depresiunea de eroziune selectiva de la Poiana Uzului. In extremitatea sud-estica.Stanisoarei. iar cele spodice. Se mai exploateaza gresii silicioase si mai ales lemn. cu fagi si molizi de aprox.300 m. scorus s. In Gosmanul (cu mici exceptii. acum acoperita de apele lacului de acumulare.chiar vitriolice. formata de afluenti de pe dreapta ai Trotusului. este prezent si Fagus thaurica. soluri brune luvice si soluri brune eu-mezobazice.Pricajan.553 m. In . Vaile au depasit la obarsii linia inaltimilor maxime si sunt foarte rar (si numai partial) adaptate la structura (datorita unui efect de inaltare mai slab al orogenezei valahe). ulm. locuita si folosita de secuii din depresiunea Ciuc si de pe valea superioara a Trotusului. complet acoperita de catre cea de Tarcau. culmile dirijandu-se exclusiv de la sud-vest spre nordest. sau de gresia de Cotumba din unitatea de Teleajen. iar satele nu ies din lungul vailor.517 m). Muntii Ciucului sunt cuprinsi intre valea Trotusului. se afla in regim de rezervatie naturala (pe 173 ha) o padure de amestec. ca si in aria montana dinspre Damuc si Valea Rece-Trotus. Cele mai inalte varfuri sunt sustinute de formatiunea de Tarcau (Gura Muntelui. in cel mai inalt varf – Gura Muntelui. paltin alun. ca soluri brune acide si brune podzolice. padurea de molid a fost defrisata intens. In toate gospodariile taranesti se cresc animale. 260 ani (inalti de peste 60 m. la nord de valea Uzului – ajungand la 1. s o l u r i l e cambice se prezinta ca argiluvisoluri. de unele strate mai dure din formatiunea de Sinaia. Carunta – 1. Pe versatul stang al paraului Gosmanul. asemanator celui din M. se remarca diferente clare intre tipurile de asezari si modul de utilizare a terenului.5 m). Zemes). se mai pastreaza numai in palcuri. in vest domina depresiunea Ciuc iar spre sud se intind pana la valea Uzului. spre valea Tarcaului) se intinde o padure de amestec fag-ulm-paltin de munte-conifere. In Berzunti. care-i contureaza spre nord-est si nord-vest. Zemes-Magiresti s. Muntii au un r e l i e f scund. In partea vestica. exprimand specificul termic favorizat de influentele climatice continentale si de foehnizare. Pe versantul estic al Gosmanului sunt si pinete. cu molidisuri in partea inalta din Grindus.Tarcaului. A s e z a r i l e sunt mai numeroase pe vaile limitrofe si pe contactul cu depresiunea subcarpatica. In ceea ce priveste specificul u m a n i z a r i i. iar pe contactul cu ariile depresionare sunt si culturi specifice. Constitutia g e o l o g i c a difera fata de cea a sectoarelor de flis situate la nord. conditiile climatice si de vegetatie. Sunt strabatuti de o retea de vai cu orientare generala de la vest la est.. In partea estica. in bazinul Tazlaului Sarat si mai ales in interfluviul Asau-Tazlaul Sarat (Piatra Crapata. prin absenta totala a unitatii de Vrancea.a. cu subetaje de fag. care se prelucreaza in unitatile de la Tarcau si Comanesti. la Agarcia. fag-carpen-gorun si gorun. datorate solvirii sulfatilor si oxidarii unor ape de zacamant – A. in contrast puternic cu situatia din M. dar exista si pe valea Tarcaului. intre 700 m – 1. cu diametre de 1. In concordanta cu substratul mineral. V e g e t a t i a este predominant forestiera. padurea de amestec a fost pastrata mai mult timp. iar gospodariile si hodaile sunt risipite in fanete.

pe Oituz. 1963) partea superioara a acestor culmi (800 m – 1. spre deosebire de alte semiferestre ale acestei unitati. Acelasi efect selectiv se constata in sectoarele cu roci dure. Muntii Oituzului. orientata pe o structura sinclinala alcatuita din oligocen friabil. in M. asa cum este cel de pe cursul inferior al Slanicului. de fag si fag-carpen.Oituzului flisul de Vrancea are si sedimentar miocen salifer. constituit din gresie masiva de Tarcau. dar p o p u l a t i a activa a mai fost antrenata si in exploatarile de petrol si gaze de pe valea Slanicului si de gresie de Kliwa (in cariere). Acelasi efect directional longitudinal se constata si la nivelul culmilor. reteaua de vai. cea mai importanta fiind Harja. din bazinul Oituzului si de la confluenta Casin-Oituz se exploateaza lemn. diferita fata de cea a sectoarelor precedente al flisului prin dezvoltarea larga a unitatii de Vrancea. Ca efect m o r f o l o g i c direct al inaltarii mentionate. in sud-est valea Oituzului si pasul Oituz ii despart de M. sculptata in sedimentarul miocen friabil al unitatii de Vrancea.Ciucului). In realitate au o personalitate suficient de clara.000 m) este considerata fragment al suprafetei de nivelare Mestecanis.Mihailescu. in timp ce aria de la 1.Sircu.450 m din culmea centrala ar apartine suprafetei miocene Cerbul. lacul Balatau s-a acumulat in spatele unui baraj de alunecare pe Izvorul Negru. asa cum este valea Paraului Rosu. La Targu Ocna se exploateaza sare acvitaniana si numeroase izvoare minerale clorurate si sulfatate sunt valorificate terapeutic in statiunile balneare de la Slanic-Moldova si Targul Ocna. La vest si la est culmea centrala este inconjurata de culmi mai scunde. care coboara spre valea Trotusului si spre Tara Barsei-Trei Scaune.Ciucului. ca o replica litologica mai sudica a Grindusului.Ciucului. ceea ce impune prezentarea lor independenta. sub numele de M. Prin modelare selectiva s-au format depresiuni. un afluent de pe dreapta al Uzului). in cele mai multe optiuni sunt considerati ca facand corp comun cu M. Din p a d u r i l e de conifere. Alti geografi (I. Plaiesi (Cason) si compartimentul nord-estic al depresiunii Tara BarseiTrei Scaune. cu sectoare longitudinale mai mari si mai largi. in care vaile au aspect de defileu. cu versanti abrupti.300 m – 1. cel mai important afluent de pe dreapta al Uzului.Vrancei.Trotusului. cu o pondere mai mare a cresterii animalelor in partea vestica si a exploatarii lemnului in cea estica. . Mai mult. dar mai ales din cele de amestec fag-conifere si din cele de pe versantul estic. Nemira-Sandru (1. desi in ansamblu este tot transversala.toata aria insa ocupatiile sunt cele traditionale. iar spre sud-vest si vest domina alte doua sectoare depresionare. fiind prezentati nediferentiat de acestia. prezinta un grad de adaptare la structura mult mai avansat.649 m) urmarind pe 15 km axul unui sinclinal inaltat. Procesele de versant sunt foarte active. spre nord-est domina depresiunea Comanesti. Se cresc animale. care apare la zi de sub unitatea de Tarcau. Individualitatea geografica a acestor munti se contureaza de la nivelul constitutiei lor g e o l o g i c e. 1971) au considerat ca toate culmile periferice se inscriu in suprafata Mestecanis. La nord. uneori alunecarile de teren producand baraje (si lacuri) pe vai (spre exemplu. in semifereastra Casin-Oituz (datorita unei inaltari recente mai puternice decat in M. valea Uzului ii separa de M. In literatura de specialitate (V.

Depresiunea Comanesti este cea mai importanta arie depresionara si singura de origine tectonica din muntii flisului. Este dezvoltata in lungul Trotusului si cuprinsa intre culmea Berzunti, la nord-est si M.Ciucului si ai Oituzului, la sud-vest. Genetic a rezultat din prabusirea unui sector al flisului din unitatile de Tarcau si de Vrancea, ,in sarmatian, formandu-se astfel un golf in care s-au d e p u s sedimente de tip m o l a s a, de varsta sarmatiana si meotiana, dupa care aria aceasta a fost exondata si usor cutata. Pe substratul slab rezistent (nisipuri, argile, gresii) s-a format un r e l i e f deluros, cu altitudini mult mai mici decat cele ale muntilor din jur (500 m- 550 m pe interfluvii), iar Trotusul si afluentii sai au creat un sistem bogat de terase (7 niveluri, dintre care cele de 10-15 m si 80 m – prima locuita – sunt cele mai dezvoltate, optime pentru culturi si asezari). O problema mult discutata a reliefului depresiunii a fost cea a genezei inseuarii de la Moinesti, interpretata initial ca vestigiu al unui vechi curs al Trotusului. Constatarea ca pietrisurile din sa au caracteristicile modelarii marine s-a convenit ca aria este un vechi culoar de legatura intre golful format prin prabusirea partiala a flisului si marea sarmatica de la est. Un element morfologic interesant este si tronsonul de defileu (Ciresoaia) prin care, aval de Dofteana, Trotusul ies in depresiunea subcarpatica. Depresiunea Comanesti este dens populata, cu sate foarte mari si numeroase (40 de asezari), situate frecvent pe terase de confluenta. Locuitorii practica atat cultura plantelor (porumb, cartof, plante furajere, legume, pomi fructiferi si chiar vita-de-vie, pe parcele mici) si cresterea animalelor, cat si exploatarea unor resurse minerale. Aici se afla singurul bazin carbonifer al Moldovei, cu un carbune brun (2.900 – 6.000 kcal/kg), valorificat in termocentralele de la Comanesti si Darmanesti (cu putere de 32 MW si productie anuala maxima de 200.000.000 kw/h energie electrica si 250.000 Gcal energie termica). Lemnul exploatat din padurile montane invecinate este prelucrat in unitatile de la Comanesti (cherestea, placi fibrolemnoase, placaj, mobila), Darmanesti si Dofteana. Depresiunea comunica spre exterior pe valea Trotusului si prin seaua de la Moinesti. Depresiunea Casonului este o arie depresionara de mici dimensiuni, situata intre M.Ciucului, in nord, M.Oituzului, in est si M.Bodocului, in sud-vest, fiind drenata integral de paraul Cason. Este formata prin eroziune selectiva, in s i s t u r i l e n e g r e ale unitatii de Audia. R e l i e f u l este deluros, larg ondulat, cu vai largi, adesea inmlastinite. Prin contrast, rocile paleogene, mai dure, au determinat ingustarea sub forma unui defileu frumos, cu meandre adancite a vaii Casonului, la iesirea in Tara Barsei-Trei Scaune. Altitudinea destul de mare pentru o arie depresionara (800 m) si pozitia interna induc un c l i m a t aspru, pe fondul unor inversiuni termice frecvente. Este totusi dens p o p u l a t a, cu sate mari, locuite de secui, antrenati in ocupatii tipic montane. Muntii Vrancei domina spre vest Tara Barsei- Trei Scaune, in lungul unui abrupt de falie, pe linia Bretcu-Covasna. In sud-vest culoarul larg al vaii Basca Mare ii separa de M.Buzaului. Singura limita mai puti clara este spre sud-est si est, unde Subcarpatii Vrancei nu mai au o morfologie depresionara clara si unitara ca in Subcarpatii Moldovei. Contactul se poate urmari pe o linie Lopatari-Nereju-Tulnici-Grozesti. In nord-vest pasul Oituz si valea Oituzului ii separa de M.Oituzului.

Muntii Vrancei sunt constituiti din flisul p a l e o g e n al unitatilor de Tarcau si de Vrancea, care afloreaza in semiferestre mari. In unitatea de Tarcau cele mai reprezentative sunt gresiile eocene de Tarcau, masive, rezistente, frecvent aflate in axele unor anticlinale. In flisul de Vrancea este larg dezvoltat sedimentarul oligocen, mai variat sub aspect litologic(gresie de Kliwa, dar si roci moi – sisturi disodilice, marne bituminoase s.a.). Ca directie a structurilor componente, M.Vrancei sunt primul sector al flisului in care configuratia marginii continentale a impus schimbarea directiei liniilor structurale, acestea orientandu-se aici de la nord spre sud. O r o g r a f i c, se prezinta ca o culme principala orientata nord-sud, ale carei altitudini cresc de la sud si de la nord catre centru, de la 1.000 m - 1.100 m, pana in varfurile Musat – 1.503 m, Goru – 1.784 m si Lacauti – 1.777 m. Din culmea principala se desprind culmi radiare spre nord-est – Magura Casinului (1.165 m, intre Oituz si Casin) si Zboina Neagra (1.350 m, intre Casin si Putna), spre est – Coza (1.629 m, intre Putna si Naruja) si Zboina Frumoasa (1.657 m, intre Naruja si Zabala), spre sud-est Furu (1.415 m, intre Zabala, Basca Mica si izvoarele Ramnicului Sarat), iar spre est Penteleul (1.772 m, probabil terminatia sudica a culmii principale, afectata de tectonica si pe cale de a fi detasata prin eroziune fluviala regresiva). Spre vest, Munceii Bretcului sunt un ansamblu de culmi secundare cu altitudine in jur de 1.000 m, orientate transversal si separate de afluentii de pe stanga ai Raului Negru. R e l i e f u l s-a format, in cea mai mare parte, prin actiunea apelor curgatoare din bazinele Trotusului, Putnei si Buzaului care, sub impulsul probabil destul de puternic al miscarilor de inaltare recente, au atacat flisul fara sa fie impiedicate de orientarea liniilor structurale. In cadrul retelei de vai predomina orientarea transversala, cu scurte tronsoane adaptate la structura (spre exemplu, cursurile superioare ale raurilor Basca Mare si Basca Mica). Obarsiile raurilor se afla dincolo de linia altitudinilor maxime din bazinele respective, ceea ce a indus ipoteza antecedentei retelei, presupunandu-se chiar (N.Orghidan, 1929) ca, inainte de formarea in pliocen-pleistocen a depresiunii de prabusire tectonica Tara Barsei-Trei Scaune, vaile ar fi fost mult mai lungi, raurile avand izvoarele undeva mult mai departe spre nord-vest, dar fiind ulterior decapitate prin prabusirea tectonica mentionata si remanierea colectorilor din aria interna. Aceleasi procese complexe au produs si captari, asa cum Basca Mare ar fi captat cursul superior al Bascai Mici. Relieful de eroziune selectiva este determinat frecvent de stratele de gresie eocena de Tarcau, pe care se pastreaza, spre exemplu, culmea Lacauti, cu structura de hog-back avand abruptul orientat spre est, sau Penteleul, pe structura de sinclinal inaltat. Aceleasi efecte morfologice sunt determinate si de gresia oligocena de Kliwa, care sustine Gorul, Zboina Frumoasa s.a. In general, pe unitatea de Tarcau relieful este mai masiv, mai greoi, in timp ce pe flisul de Vrancea, mai variat litologic, exista inaltimi asimetrice, profiluri mai bine conturate, fara ca altitudinile sa fie prea mari. La traversarea rocilor dure s-au format defilee, cu sectiune ingusta si trepte in talveg, asa cum este defileul sapat de Basca Mare in gresie de Tarcau, la sud-vest de Penteleu. In roci moi au fost sculptate depresiuni de eroziune selectiva, asa cum este cea de la Comandau, in bazinul superior al Bascai Mari, unde raul si-a largit valea in marnocalcarele cretacic-superioare de Hangu. Aceleasi roci au favorizat si formarea curmaturilor sau a inseuarilor, cum sunt cele dintre izvoarele Putnei, Zabalei si Bascai Mici. Inca neclara este problema suprafetelor de nivelare, mai numeroase dupa unele opinii (N.Al.Radulescu, 1937, A.Nordon, 1931), numai doua dupa altele (I.Sircu, 1971), Siriu (Cerbul) la 1.500 m, dominata de varfurile inalte care ar fi martori de eroziune si Poiana Marului (Mestecanis) la 1.000 m - 1.100 m, dezvoltata mai ales in Munceii Bretcului.

Altitudinea modesta si pozitia (externa si in apropierea curburii) n-au putut asigura conditii climatice favorabile glaciatiilor cuaternare. In Penteleu exista doua cuvete naturale cu tinov - Lacul Rosu si lac - Lacul Negru, carora li s-a atribuit o origine nivala. Cuvetele lor ar putea fi insa generate de alunecari de teren. De altfel, in evolutia actuala a reliefului, alaturi de eroziunea fluviala, procesele de deplasare in masa sunt cele mai raspandite, ajungandu-se frecvent la formarea unor creste de intersectie a versantilor si a unui microrelief specific de padine, trepte, valuri s.a. Din punct de vedere c l i m a t i c, in M.Vrancei se cumuleaza deja conditii favorabile unor temperaturi mai mari, valorile medii anuale depasindu-le pe cele din nordul Carpatilor Orientali, la altitudini similare (1,40 C la Lacauti, 30 C la 1.200 m, 60 C la periferia externa ). Precipitatiile sunt mai bogate pe versantul vestic, unde pot depasi valoarea medie de 1.100 mm, coborand pe versantul estic la 700 mm. Aria munceilor Bretcului este atinsa de inversiunile termice caracteristice in Tara Barsei-Trei Scaune, ca si depresiunea Comandau, sau unele arii adapostite de la obarsiile raurilor (spre exemplu la izvoarele Slanicului). Cea mai mare parte a M. Vrancei este acoperita de v e g e t a t i e forestiera, sub forma unei paduri de amestec molid-fag, cu inversiuni determinate climatic. Molidisuri pure apar doar la altitudini de peste 1.300 m. Pe versantul estic sunt si pinete, plantate. Pe Gorul, Lacauti si Penteleu sunt areale mici de jneapan, vegetatia subalpina fiind inlocuita cu pajisti secundare, extinse si pe seama padurii, pentru pasunat. In depresiunea Comandau si in Penteleu, in sectoare slab drenate, sunt mlastini oligotrofe, iar pe versantul sud-vestic al Penteleului, spre Basca Mare, mlastinile au caracter eutrof. Pe versantul estic al acestei culmi, intre 800 m – 1.300 m, in regim de codru secular se afla padurea Milea-Viforata (550 ha), cu fagi si molizi de peste 300 – 400 ani si cu arborete de brad, molid si pin de 80 – 100 ani, cu exemplare inalte de 40-50 m si diametre de 0,8-1 m, cu orhidee rare si endemisme, iar in zona Lacului Rosu cu plante carnivore. Muntii Vrancei sunt relativ putin populati, in contrast puternic cu depresiunile invecinate. Sunt numai cateva a s e z a r i de vale, destul de noi, cum este Comandau. Sub aspect economic, dupa oieritul care a avut o traditie seculara, exploatarea forestiera a devenit activitatea cea mai intensa, in unele perioade excesiva. Prin replantari padurea s-a refacut insa in buna masura. Cresterea oilor continua, mai ales de catre bretcani si barsani, care au numeroase stane in special in Penteleu. In deceniile trecute s-a identificat si un zacamant de petrol, la Ghelinta, azi in exploatare. O retea de drumuri forestiere si cateva (din ce in ce mai putine) tronsoane de cale ferata ingusta (Covasna-Comandau, pana in anii trecuti Casin-Scutaru), dar mai ales soseaua Tulnici-Lepsa-Ojdula asigura accesul in munti si traversarea lor. Peisajul culmilor si al vailor, padurea si fauna bogata de interes cinegetic (urs, cerb, caprior, mistret s.a.) constituie un potential turistic natural deosebit, insuficient sustinut insa prin capacitati de cazare. Sunt multe case de vanatoare, dupa aparente excelent echipate, dar intr-un regim de proprietate si de exploatare opac, ca si multe cabane forestiere (numai in Penteleu, spre exemplu, Vadul Oii, Secuiul, Musa, Fagul Alb, Gura Basculita), utile scopului lor dar nestimulative pentru un flux turistic rentabil. Muntii Buzaului sunt situati la sud-vest de M.Vrancei, de care ii despart valea Bascai Mari, pana la Varlaam si apoi valea Slanicului, pana la Lopatari. Spre nord-vest domina cu 600 m - 800 m depresiunea Intorsurii Buzaului, iar spre vest valea superioara a Buzaului, pasul Boncuta, pasul Tabla Butii, valea Telejenelului, pana la confluenta si valea Teleajenului, pana la

iar vaile .a. Nehoiu.Maneciu. trenele de grohotis fiind inlocuite cu deluvii de alunecare groase. pana la forme de defileu (valea Buzaului. Coltii Bocarnei s.115 m. cu putine exceptii (conglomeratele albiene). matricea mai moale si sensibila la apa a favorizat alunecari de teren. Spre sud-est. de Fusaru. se afla masivul omonim. Pe oligocenul mai moale. Spre exemplu. 1932). ii despart de M. Muntioru – 1. alterneaza cu largiri in faciesuri moi. formatiunile cretacice sunt. intre afluentii sai Crasna si Siriu.argile. Maneciu-Ungureni. sisturi argiloase. in buna masura constituit din gresie eocena de Siriu.Ciucasului. Orientarea transversala a vaii Buzaului a fost explicata prin antecedenta (N. O r o g r a f i c. pe gresii de Fusaru.sud-est a aceleeasi culmi.345 m). existand si roci rezistente – gresia micacee eocena de Siriu. Basca Rusilei si Buzau se afla Podul Calului (1.a. un complex de culmi conturate de afluentii de pe aceasta parte si de pe dreapta ai Bascai Mari poarta numele culmii celei mai inalte. in unitatea de Tarcau s.a. iar la sud de Basca Rusilei. avand orientare nord-est – sud-vest.360 m). cu flancul estic faliat. pe la Gavanele. este un sinclinal inaltat.663 m. In orientarea de ansamblu a structurilor principale se mentine aceeasi directie generala nord-sud. marne bituminoase. Casoca s. Siriul. Dominante in unitatile interne. putin rezistente . marnocalcare. orientata spre nord-est (Rastoaca – 1. s. nisipuri. 1929. din partea de sud .a. R e l i e f u l M.Buzaului. si stranguland chiar valea principala. intre Casoca. baza abrupturilor din Siriu este imbracata in grohotisuri mai vechi si mai recente.a. prabusiri si rostogoliri ale fragmentelor de gresie rezistenta.Buzaului este puternic marcat de specificul structural si litologic al substratului. contactul cu Subcarpatii se poate urmari de la Lopatari. Subordonate in aceste unitati si dominante in cea de Tarcau. Ambele flancuri sunt abrupte si au caracter cuestiform.). formatiunile paleogene sunt mai variate ca rezistenta. se ramifica oblic spre sud-vest „pintenul” de flis Homoraciu. marno-calcare. Casoca si Buzau este Teharaul (1. Multe diferente morfologice ale vailor se explica si prin diferentele altitudinale . Din Muntioru.288 m). in unitatea de Audia. intre Hartag. Muntiorul este format dintr-o culme semicirculara mai scunda. culmile fiind frecvent formate pe anticlinale (cele din Bota . Audia si Tarcau. Basca Mare. se afla culmea Bota (1. Podul Calului.a.pe sinclinale si faciesuri moi sau pe linii de contact petrografic (Hartagul. Arsenie – 1. Flisul din substratul g e o l o g i c se incadreaza in unitatile de Teleajen.191 m) este radacina „pintenului” de Valeni. orientat nord-est – sud-vest). pe aproape 20 km.gresii calcaroase. Basca Mare. Pe stanga vaii Buzaului.pe conglomerate albiene. cel mai inalt din toata gruparea (1. argile s.294 m.Orghidan.439 m). In lungul vailor sectoare inguste (in gresii rezistente). dar exista si structuri (mulate de relief) care contureaza curbura maxima. barand adesea vaile mai mici (Casoca a trecut printr-o etapa de baraj prin alunecari simultane de pe ambii versanti). pe sub molasa miocena din sinclinalul subcarpatic Drajna. formate prin dezagregare mecanica. pe gresii de Tarcau si de Kliwa. sisturi disodilice s. inchisa partial de culmea secundara Gherghelau si drenata de obarsia Nehoiului.). Diversitatea litologica stimuleaza procese de versant foarte variate. gresii eocene de Tarcau si oligocene de Fusaru. in varful Malaia). cu „colti” pe capetele de strat din roci rezistente (Coltii Balei. Partea cea mai inalta. Chiojdu.). La nord de valea Hartagului. Teharaul. Procesele respective sunt deosebit de frecvente in M. La sud-est de Siriu. pe langa roci moi . Podul Calului) sau pe sinclinale inaltate (Ivanetul. Aceeasi corespondenta oro-lito-structurala se remarca si pe stanga Buzaului. la sud-vest de valea superioara a Buzaului. care favorizeaza si alunecari de teren masive. Ivanetul (Zboiul – 1.

fiind constituita din paduri de amestec fag-conifere.a. la Nehoiu – 19. centralele de la Nehoiasu si Surduc urmand sa aiba o putere instalata de 208 MW si – respectiv – 20 MW ( Gr. de chei. Pentru valorificarea acestui potential hidroenergetic.Pop. A s e z a r i l e cele mai numeroase sunt pe contactul cu Subcarpatii . pe Hartag. numarul suprafetelor de nivelare osciland intre cinci (A. In evolutie naturala. de interferenta multipla. pe valea Buzaului. Spre exemplu. Gura Siriului s. Pe culmile mai scunde si situate pe latura externa (Muntiorul si Ivanetul).18 m3/s. Lunca Priporului. 1972). sunt caracteristice fagetele si padurile de amestec fag-gorun.53 km/km2. Balaneasa. domina gorunul. densitatea medie a r e t e l e i h i d r o g r a f i c e nu depaseste 0. sub Siriu. Dupa aprecieri mai recente (I.500 m. in sisturi negre etc.Sircu. datorita unor concretiuni piritoase). 1931) si trei (N. In acelasi fel. fiind si partial arteziene (A. Gura Siriului. iar restul masei montane. desi obarsiile tuturor se afla in aceeasi arie montana. realizate si printr-o alimentare subterana destul de bogata. la altitudinea de aprox. 1996). cu tendinte de adunare la confluente adesea fiind mult alungite (spre exemplu. In general sunt rasfirate. Asa s-au format (si s-au scurs apoi) lacuri pe Casoca (in 1969). asigurata de volume importante de apa infiltrate in gresiile paleogene fisurate. In cadrul Carpatilor Orientali. dar in masa montana propriu-zisa efectele lor sunt modificate.Buzaului exprima cel mai clar caracterul compozit. masele de aer de origine atlantica acced practic fara obstacole in partea inalta.Al. In Stiubeiul Burlacului. in parte prin „penele” de circulatie anticiclonala continentala. la 1.000 m se incadreaza in suprafata pliocen-pleistocena Poiana Marului. Intre apele de suprafata. mezotermal (300 C). Nehoiu s. Siriu. izvorul are acelasi tip de mineralizare. iar pe versantul extern. Ca reflex direct. Buzaul. al factorilor c l i m a t o g e n i in sectorul de la curbura.ale nivelurilor de baza. In Siriu. la Siriu si Ciresu s-au construit doua baraje. v e g e t a t i a a fost initial integral forestiera. 1971). dar nu lipsesc nici pe vai. Raurile au totusi debite destul de mari (Basca Mare. In lungul vailor si pe plaiurile inalte padurea a fost poienita si inlocuita cu pajisti secundare.a. unele provenite din asezari sezoniere pentru exploatarea si prelucrarea lemnului –Crasna. in majoritate. la Nehoias. 1937). Ceva mai rare sunt numai in sectorul ingust. atat pe fondul unui bilant natural relativ sustinut pana in perioada contemporana. pe ariile slab drenate din partea inalta sunt ape stagnante. un caracter temporar). care isi au obarsiile in aceeasi culme a Ivanetului etc. Pe versantii externi ai Muntiorului si Ivanetului satele au tendinte de risipire. au vai mai lungi decat afluentii de pe stanga ai Bascai Rusilei. prin care pe versantul extern se realizeaza conditii termice si de umiditate similare celor din Subcarpati si uneori chiar din estul Campiei Romane. pentru pasunat. In cuprinsul lor. in parte prin foehnizare catabatica.a. Tectonizarea puternica si alcatuirea litologica foarte variata au facut destul de dificila aprecierea reliefului ciclic.4 m3/s). In relatie cu gresia de Tarcau si cu unele fracturi profunde.Pricajan. cat si ca efect al favorabilitatii ..Nordon. Sibiciul. pe aproape 9 km). spre contactul cu Subcarpatii. M. ale caror terase sunt siturile exclusive in aria montana propriu-zisa (Crasna.405 m aflandu-se si Lacul Vulturilor. Gura Teghii de pe Basca Rusilei.). afluentii de pe stanga ai Buzaului au vai mai evoluate decat cei ai Bascai Mari. la confluenta – 6. un nivel la 1. ar fi echivalentul suprafetei miocene Cerbul. la Siriu apele subterane au caracter oligomineral (sulfuros. pe Basca s. Lunca Jaristei. Podul Calului. sunt destul de frecvente lacurile de alunecare (chiar daca au. Saratelul si alte paraie subcarpatice.Radulescu. 1.

specializat in industrializarea lemnului si o mica statiune balneara. cu sate numeroase. Este constituita din sesul Buzaului si terasele sale inferioare. pana in anii din urma pe cale ferata ingusta spre Comandau etc. din ce in ce mai despaduriti si care se preteaza astfel la utilizari diversificate. Zabratau. vinatul etc. Ocupatiile sunt cele tipic montane – cresterea animalelor. III-IV) si medievale. unele fiind formate prin permanentizarea asezarilor de lucratori la padure (spre exemplu. Populatia este integral romaneasca. Valorificarea intregului potential ar fi cu atat mai inlesnita cu cat exista posibilitati de relatie. putine culturi de cartof si plante furajere. etc. Este o depresiune inalta. Sub influenta . In M. gresii calcaroase curbicorticale.. marne nisipoase si strate subtiri de gresii calcaroase. in unitatea de Ceahlau. sisturi argiloase negre. depresiunea Intorsurii Buzaului.Buzaului se exploateaza mult lemn si se cresc animale.statutul urban in perioada contemporana. micacee s. pe sosea transcarpatica (si partial pe calea ferata) in lungul vaii Buzaului.a. marnocalcare s. afectat si de efectul prabusirii tectonice de la sfarsitul pliocenului si inceputul cuaternarului care a creat depresiunea interna Barsa-Trei Scaune. in special oi. Prelucrarea industriala a lemnului i-a adus asezarii principale – Intorsura Buzaului . sectoarele de chei de pe vai.Buzaului si M. Pe acest fond litologic putin rezistent. Capacitatile de cazare asigurate astfel sunt total insuficiente pentru organizarea unei activitati turistice pe masura potentialului natural si antropo-cultural real. Muntii Intorsurii Buzaului (Clabucetele Intorsurii sau Munceii Teliului) sunt un grup de munti mici situati intre Tara Barsei-Trei Scaune. in varful Pilisca) isi datoreaza altitudinea modesta constitutiei g e o l o g i c e de flis din unitatile de Ceahlau si Teleajen. Barcani. semanand destul de mult cu depresiunea Casonului. bituminoase. situata la 800 m altitudine absoluta.a. in nord-vest. numai pe vai. padurile. Exista un singur oras. Nehoiu. in sud-est. dar sunt destul de raspandite livezile de prun. fiind sculptata de Buzau si afluentii sai din cursul superior. Sita Buzaului.a.000 m (cu altitudinea maxima de 1. exploatarea lemnului.inalte de aprox.222 m. cu 29 de incaperi . lacasuri paleocrestine (sec. Intorsurii Buzaului.climatice a versantilor externi.. este formata in realitate prin eroziune. numarul stanelor fiind insa intr-o descrestere severa (de la peste 100 la inceputul secolului trecut. Inchiderea ei intre munti favorizeaza inversiuni termice care genereaza valori minime severe in timpul iernii.) si elementelor etno-floclorice de la Nehoiu. Depresiunea Intorsura Buzaului este interna. gresii marnoase . argile. avand aspectul unei mici campii intramontane. Depresiunea este bine populata. in unitatea de Teleajen). cu sgrafitti etc. Datelor naturale utile in acest sens (peisajul din partea inalta a Siriului. . in sedimentarul cretacic friabil al flisului unitatii de Teleajen (gresia curbicorticala). la mai putin de 25 in anii optzeci ai aceluiasi secol). Ghilcos.adaposturi precrestine. Acris s. Un element exceptional de important pentru evolutia acestui oras si pentru vitalizarea intregii depresiuni ar putea sa fie completarea tronsonului de cale ferata din depresiune pana la Nehoias. Pe contactul culmii Ivanetu cu Subcarpatii.a. valea Tarlungului.). in parte religios. in parte laic. reprezentate prin litofaciesurile lor cele mai putin rezistente (marno-calcare. raporturile de sariaj vest-est ale celor doua unitati (flisul de Teleajen afloreaza in semifereastra tectonica de pe valea Teliului) n-au putut accentua altitudinea r e l i e f u l u i montan. in sud-vest si valea Zagonului. Culturi sunt putine. Considerata initial de origine tectonica. la Siriu. sisturi marnoase. li s-a adaugat in deceniul trecut o descoperire exceptionala. O r o g r a f i c. 1. Blidaru s. in est. culmi monotone – Calan. in perimetrul Alunis-Nucu-Braiesti se afla un complex rupestru. situata intre M. dar fiind ceva mai larga.

Spre nord-vest. pana la Maneciu). intre care se afla seaua Bratocea. mai rotunjite. deoarece Munceii Intorsurii nu au reprezentat un obstacol pentru legatura dintre Tara Barsei-Trei Scaune si valea Buzaului. mai semete. Structural. Aceste culmi ocupa o arie destul de intinsa in partea sud-sud-vestica (M. vaile au evoluat exclusiv transversal (nord-vest – sud-est) fata de structurile flisului. si de Tarlung ii separa de M.) si klippe de calcar. cel de Audia fiind subordonat. pe valea Doftanei. Chiar daca in partea sudica aceste strate se prezinta intr-o varianta litofaciala predominant grezoasa micacee si de flis curbicortical (strate de Bobu) prezenta lor are consecinte morfologice deosebite. Dobarlau. sculptate in depozite cretacice mai putin rezistente.acelorasi fenomene si al subsidentei inca active in partea centrala a acestei depresiuni.Craiu-Badila).a. Dealul Cocanilor s. uneori cu infatisare de turma in popas poarta numele locale de tigai (tiglai) – Tigaile Mari. gresiile si conglomeratele masive albiene (500 m – 700 m. cu o dezvoltare larga. motivandu-se astfel si frecventa oronimelor care semnaleaza curmaturi si plaiuri („dealuri”) bune pentru pasuni (Predeal. aceste formatiuni sunt depuse in doua sinclinale inaltate. Litofaciesurilor predominant slab rezistente din ariile invecinate de flis li se adauga insa. . pasul Predelus si valea Doftanei (barsane) ii despart de M. ciuperci. atat prin altitudine cat si prin aspectul plan al culmilor. putand fi considerate intr-o linie transcarpatica de sate. piramide.954 m) – Zaganu (1. la contactul cu ariile depresionare vecine. Munceii rezultati sunt deosebit de accesibili. Stancile cu forme bizare.300 m).). in nord-est masivul Ciucas (1. Budila s. facand o trecere morfologica gradata spre inaltimile subcarpatice vecine.000 m-1.Intorsurii Buzaului. Ca si in Ceahlau. formand r e l i e f u l cel mai inalt. gorun spre Tara Barsei-Trei Scaune. masivele inalte au un relief interesant. unul dintre cele mai lungi din tara.a. stratele de Ceahlau-Zaganu). Muntii Ciucasului se afla la vest de M. pe Telejenel si Teleajen.767 m). un „sfinx” (al Bratocei) s. cu aspect de cupola pe conglomerate cuartitice. sau cristalino-mezozoice – M. un culoar de vai urmat de Dalghiu. de sisturi cristaline (gnaise oculare.Baiului iar in sud domina depresiunile subcarpatice. ca si al temperaturii permise de altitudinea lor redusa. micasisturi. de flis – spre exemplu in munceii Bretcului s. indeosebi din unitatea de Teleajen.Buzaului (contactul putandu-se urmari pe Buzaul superior. in vest valea Doftanei (prahovene). gnaise granitice.a. afluent al Buzaului. M. culmile conturate de r a u r i (Zagon. constituite din elemente dure..a. A s e z a r i l e se afla pe vai. Inca din perioada interbelica au fost strabatuti de tunelul feroviar Teliu.883 m) iar in partea centrala masivul Grohotis (1. prin pasurile Boncuta si Tabla Butii. turnuri. deosebit de rezistente.Barsei s. In conditii c l i m a t i c e generoase sub aspectul precipitatiilor. Plaiurile respective se incadreaza in suprafata de nivelare Mestecanis (prezenta la altitudini similare si in alte arii vecine. In substratul lor g e o l o g i c flisul intern al unitatilor de Ceahlau si Teleajen este dominant. cu numeroase forme de dezagregare a conglomeratelor.).Persani. cuartite s.) sunt acoperite aproape integral (cu exceptia pajistilor secundare) de o padure de foioase cu fag si gorun spre culmi si spre depresiunea Intorsurii Buzaului.a. mai ascutite pe conglomeratele calcaroase – colti.000 mm si 60 C-70 C). Teliu.. mai scunde (1. coloane. (valori medii de aproape 1. Din aceste doua masive se dirijeaza divergent culmi secundare. intre ManeciuUngureni si (nord de ) Brebu.a.

Ciucasului. O alta statiune s-a dezvoltat la Babarunca.000 m – 1. a observatorului seismic national. precipitatiile sunt mai bogate decat in M. ca si de favorabilitatea substratului geologic pentru amenajari subterane durabile. desi altitudinea maxima ar fi putut sa inscrie masivele inalte in aria de inghet cuaternar peren. deosebit de active si azi. In vest si nord-vest se invecineaza cu M.Barsei (M.Piatra Mare). Suprafata de nivelare miocena Siriu (Setu. Muntii Baiului (Garbovei) sunt situati la vest de M.300 m. substratul g e o l o g i c de flis intern (argilomarnos.923 m si Baiul Mare. care depaseste (sau se mentine aproape de)altitudinea absoluta de 1. calcarenitic. sapata in marne si marnocalcare. stimulat de peisajul natural deosebit de atragator si de deschiderea drumului transcarpatic prin pasul Bratocea (cu fluidizarea accesului dinspre capitala spre Brasov. In secolele trecute mai multe sate erau pe valea limitrofa a Doftanei (Secaria. au facut ca in jurul celor doua manastiri sa se formeze statiuni climatice si de hidroterapie (ape sulfuroase-sulfatate la Cheia). 1.500 m. de cele doua Doftane si pasul Predelus. Cerbul) este semnalata la 1.Tigaile Mici. datorita pozitiei morfo-climatice. Astfel. Spre vest se afla un ansamblu de culmi secundare. Vaile in general inguste si arealele restranse care se preteaza la culturi au facut ca p o p u l a r e a sa fie modesta.Vrancei. cu o inclinare mai accentuata a stratelor rezistente. In Ciucas nu se repeta insa platourile structurale intinse din Ceahlau. pana la 1. limita putandu-se urmari pe valea Garcinului (afluent al Tarlungului) si.900 m (Neamtul. dar debitele au permis amenajarea complexa din bazinul Doftanei (Paltinu). pentru care alte statiuni din Bucegi si M. Aval se largeste insa. probabil datorita unei cutari mai stranse in axul celor doua sinclinale. o r o g r a f i c. In realitate. Jnepenisurile si pajistile subalpine sunt insa mai dezvoltate decat in M. problema morfologiei glaciare nu se poate argumenta prin forme specifice. cel putin pana la vaile Ialomitei si Ialomicioarei contribuie la formarea unui relief specific.895 m). creandu-se o tipica depresiune de eroziune selectiva (Cheia).Vrancei si M. Sub aspect c l i m a t i c.200 mm/an. fie printr-un efect destructiv si convergent morfologic al proceselor periglaciare. iar coniferelor revenindu-le un areal relativ restrans (cu o pondere a zadei care aminteste de padurea din Ceahlau). la est de valea Prahovei se afla culmea prinicipala. La trecerea prin conglomerate. cea de la Suzana specializandu-se in tabere pentru copii. foarte solicitate. R a u r i l e nu sunt insa mai dense (0. ca si pentru sporturi de iarna. prin evitarea culoarului aglomerat Prahova-Timis).Barsei sunt prea aglomerate. Acestora li se datoreaza acumularea unor trene groase de groase de grohotisuri (numai partial stabilizate) la baza abrupturilor.300 m ) se inscrie in suprafata Mestecanis. Fara sa fie definitiv clarificata.46 km/km2). pe cursul superior al Tarlungului. ajungand la 1. Este de asemenea mentionabila amenajarea.Rosu (in masivul Zaganu). Suzana si Cheia.Bucegi si cu M. pe valea Prahovei. Traisteni) pe Teleajen aflandu-se doar doua manastiri. tinandu-se seama de sensibilitatea seismica maxima din sectorul de curbura. . Absenta urmelor clare s-ar putea explica fie printr-o cantitate insuficienta de precipitatii solide. iar partea inalta a culmilor mai scunde (la 1. acumularea din amont de confluenta Teleajen-Telejenel (Maneciu). intr-o galerie din M. 1. cel putin in sezoanele turistice de varf.Buzaului. Baiul (Garbova-Baiul). V e g e t a t i a este destul de asemanatoare celei din ariile mentionate. Tesila. in linii generale. cu fluxuri de sfarsit de saptamana din Brasov. marno-argilos si mai rar greso-conglomeratic) se continua pana in bazinul Dambovitei si. padurile de fag urcand destul de mult. Dezvoltarea turismului.Buzaului si M. cu aspect de chei prapastioase. valea superioara a Teleajenului este ingusta.

Barsei (Postavarul) nu le pot diminua.900 m. Liniile principale ale r e l i e f u l u i sunt orientate longitudinal (NNE-SSV).Bucegi. Aspra genezei sale au fost emise opinii diferite. situate atat pe stanga Prahovei (separate de Azuga si afluentii sai .a. Prezenta unor cristale de pirita diseminate in rocile flisului a produs (oligo-)mineralizari sulfuroase si sulfatate ale apelor subterane (Azuga. acest sector ingust are caracter de defileu (defileul de la Posada). turismul practicat pe toata valea si beneficiind de . 1940) optand pentru captarea unei Prahove ialomitene (montane) de catre o Prahova din Subcarpati.Rosu. cat si frecventa inversiunilor termice din lungul vaii Prahovei. 1971).300 m – 1. I. In acelasi timp. este semnalat (Valeria Velcea. Pe latura sudica. ca si valea Prahovei aval de Sinaia. pana la Comarnic (unde iese din munti). Doar culmile secundare de pe stanga Prahovei si vaile catorva afluenti mici ai Azugai sunt orientate transversal. nu se confirma insa pe teren. dar probabil si pe fondul predominantei unor litofaciesuri mai favorabile siroirii decat infiltratiei. dar cu o pondere mai redusa a elementelor calcifile si cu inversiuni de vegetatie spre valea Prahovei. initiata din 1882 (Busteni). atat in culmea principala (care depaseste 1. la 1.cu altitudine de 1. situat intre Prahova si Ialomicioara si separat de Bucegi prin pasul Sinaia (1.339 m. 1971) considera ca diferentele morfologice au o motivatie litologica (in realitate acelasi flis putin rezistent aflandu-se in substratul ambelor sectoare). cel putin partea inalta a culmii principale primind influente atlantice pe care M. In ceea ce priveste relieful ciclic. Sinaia. precedata de producerea sarmei si suruburilor (Sinaia). lemn. mai viguroasa. In cea mai mare parte. industria celulozei si hartiei. atat la nivelul culmii (anticlinale) inalte cat si la nivelul vailor superioare ale Prahovei si Doftanei. s-a presupus si efectul unei inaltari recente deosebit de puternice.200 m se contureaza clar nivelul cel mai recent.Baiului si Gurguiatu.).Valsan. Predeal. intre Predeal si Sinaia (mica depresiune insotita de terase pe ambele parti).Culmea Cocosului. industria cimentului si a varului (Comarnic).600 m.53 km/km2) decat in M. P a d u r e a are aceeasi distributie altitudinala. In contrast puternic cu largirea din amont a vaii. culmile vestice. care patrunde printre culmi sub forma unor culoare suspendate in care s-a adancit actuala retea de vai. in sine plauzibila. conform directiei structurilor flisului.000 m – 1. intre culmea principala a M. Conditiile c l i m a t i c e si reteaua de a p e sunt asemanatoare celor din M. Sub aspectul u m a n i z a r i i. latura vestica (cea mai dens populata si cea mai activa) este polarizata de valea Prahovei. 1971). Sub precipitatii medii anuale care depasesc 1. problema ramanand inca neclarificata. unele (G.589 m si Gurguiatu. Altele (I. Nici aceasta ultima opinie. resimt atat vecinatatea imediata (cu efect dinamic catabatic) a Masivului.190 m). mai scunde. Zamura.Sarcu.Ciucas. desi nu este sustinuta de roci rezistente) cat si in sectorul de la Comarnic (Al. Culmea Cainelui s. a sticlei si a berii (Azuga).200 mm. ca urmare a nivelului de baza mult mai coborat. materia prima (animaliera. industria produselor de mecanica fina. roci de constructie) si forta de munca sunt implicate in activitatile de prelucrare industriala si de turism organizate in lungul vaii si in aria montana inconjuratoare. cat si pe dreapta acestei vai (Diham. Clabucetul Taurului. 1964) nivelul miocen. Poiana Marului (Predeal sau suprafata Clabucetelor.600 m in bazinele Azugai si Doftanei si dominat de martorii de eroziune pe care ii reprezinta varfurile din culmea principala. animata de catre acest ax : industria lanii. 1. bine dezvoltat la 1. Busteni). unde terasele Prahovei nu prezinta deformari pozitive in defileu. 1. reteaua de rauri este mai densa (0. El sectioneaza masa stratelor de Sinaia. In fine.Sircu.Ciucasului.

In raporturile cu structura substratului. in unitatea de Ceahlau. Substratul g e o l o g i c est constituit din flisul unitatilor de Ceahlau si de Teleajen. in lungul caruia curge Oltul. Ca urmare. Spre exemplu. pe fond hidrochimic uneori feruginos.a. Rareori au avansat pe unele vai mai largi din interior (spre exemplu.Bodoc (1. instalatii pentru sporturi de iarna. in partea de sud a M. la contactul stratelor de Sinaia si Bistra se afla un litofacies greso-bituminos si marnos (flisul de Sanmartin. bine pastrata (grad de impadurire peste 80%).Baraolt). .Harghita (M. A s e z a r i l e sunt situate mai ales pe versantii externi. In restul ariei montane. in M. Nici unul dintre complexele litologice prezentate si nici structurile cutate (cute-solz) in care apar n-au opus rezistenta fata de modelarea externa si n-au conditionat forme de r e l i e f deosebite. Ocupatiile traditional montane – exploatarea si prelucrarea mestesugareasca a lemnului. cu blocuri (in sud-vestul M. Interfluviile sunt plane sau foarte larg ondulate.Ciomat). la 900 m – 1.Baraoltului se opresc la pasul Hatod (710 m). conturand pe trei laturi M.017 m in varful Gurgau). Sugas. hoteluri alpine. Afluentii tineri ai Oltului si Raului Negru si-au sculptat vai adanci.Bodocului domina valea si depresiunea Casonului. cu medii termice de 60 C – 80 C si precipitatii bogate. in bazinul Casonului. la marginea vestica a unitatii de Ceahlau contactul respectiv este marcat printr-un litofacies grosier.a. orientate spre vest sau spre est. dincolo de care a separat un grup de muncei cu altitudinea maxima de 824 m. inscriindu-se in suprafata de nivelare pliocenpleistocena Poiana Marului. Apele subterane au mineralizarea carbogazoasa specifica in aureola mofetica a catenei vulcanice. in M. cu altitudinea maxima in M. iar in ariile marginale prin amestecul fag-gorun.000 m. care si-a impins obarsiile pana in nord-estul golfului depresionar Baraolt. reprezentat in general prin rocile slab rezistente caracteristice in toate ariile analizate anterior. numai cele doua culmi principale si cateva vai din nordul M. flisul de Teleajen avand aceeasi dominanta grezo-curbicorticala din ceilalti munti. avand caracter de abrupturi tectonice spre depresiune). Spre acelasi masiv al Harghitei.Bodoc). Ticos s.Mihailescu.Baraolt (1. in M. Ciomagu.amenajari atractive (cabane. racord la retele utilitare).Bodoc). asemanatoare celor din M. Spre est. echipamente de teletransport. la contactul cu aria depresionara.Baraolt. Balvanyos (Bolovanis). Culmile secundare se mentin in general la 900 m – 1..Bodoc. M. iar spre nord Valea Rosie (afluent de pe stanga al Oltului) ii separa de extremitatea sud-estica a M. aduse prin circulatia atlantica. Populatia este majoritar secuiasca. 1963) al depresiunii. desi – cu exceptia Tusnadului – statiunile balneare sunt modeste. Bordeiu. gresii.65 – 0. cresterea animalelor si chiar cultura pomilor (meri) pe versantii sudici – sunt devansate de valorificarea apelor minerale. cu versanti puternic inclinati. Deosebit de activ a fost paraul Aita. marne si argile. Turia. Bodoc. C l i m a este moderata. Arcos s. echipate pentru fluxuri locale de mici dimensiuni (MalnasBai. Muntii Baraoltului si Muntii Bodocului sunt doua arii montane separate de restul muntilor flisului datorita scufundarii tectonice care a generat depresiunea Barsa-Trei Scaune. reteaua este destul de densa (0. dar prezentand si unele particularitati.241 m in varful Omeagu) si mai redusa in M. M. desi rauril 2 e sunt mici.Baraoltului. O r o g r a f i c se prezinta ca niste munti marunti. in partea superioara a unitatii de Ceahlau alterneaza conglomerate.75 km/km ). Mioara Mare.Persani. Ambele au un contur alungit pe directia N-S si sunt separate de golful Sesul Frumos (V. Padurea.Baraolt).000 m (Barbat. sulfatat sau clorurat. este reprezentata predominant prin fagete. marnocalcare. transversale. sunt longitudinale..

desfasurata in trei cicluri magmatice.2. pe latura interna a regiunii. In primul. in nord-est si depresiunea Panonica (Campia Somesului si depresiunea Baia-Mare). In doilea ciclu (sarmatian-meotian). desigur.3. spre ambele terminandu-se prin abrupturi de peste 400 m. reliefului. cand au fost puse in loc. iar din sarmatian si spre sud-est.1. relieful cel mai bine pastrat aflandu-se. In est. in mare parte cutat. conditiilor c l i m a t i c e. in sud-vest. care in pliocen-cuaternar au fost colmatate cu material terigen aluvio-proluvial.Tibles-Bargau). altitudi ne. o mineralogeneza specifica a produs mineralizatii polimetalice bogate. morfologie. iar fragmentele ramase au fost . comun nordului Depresiunii Transilvaniei si Tarii Maramuresului.. Muntii Oas-Gutai sunt cuprinsi intre depresiunea (Tara) Maramuresului. Acesta s-a desfasurat in etape. De altfel manifestarile vulcanice secundare (postvulcanice) sunt foarte active (emanatiile de gaze in aureola mofetica) iar in derularea fenomenelor vulcanice s-au succedat. ca si cu varsta c o m p l e x e l o r m o r f o l o g i c e rezultate.Oas. Tibles-Bargau si Calimani-Harghita. In felul acesta s-a format cea mai mare parte din ulucul depresionar central al Carpatilor Orientali. badenian. din care au fost separate o serie de depresiuni de baraj. la izvoarele Lapusului. Muntii vulcanici F o r m a r e a catenei vulcanice neogene Oas – Harghita a fost sincrona cutarilor flisului de pe latura estica a Carpatilor Orientali.Tiblesului. si specific genetic. intreruperi mult mai indelungate decat cele cateva sute de mii de ani care sau scurs de la ultimele eruptii. acestea prezinta aspecte destul de diferite. In conformitate cu tipul de procese si fenomene generatoare. in care aparatele vulcanice mai vechi au fost partial erodate. in segmentul sud-estic. u m a n i z a r i i . In ciclul al treilea (pontian-dacian). avand un caracter tipic subvulcanic. in conditii subaeriene. in vestul M. Atat formatiunea vulcanogen-sedimentara cat si lavele acopera un substrat sedimentar (paleogen-miocen-pliocen). asa cum demonstreaza aflorimentele de la Orasul Nou. Din badenian ele s-au propagat spre nord-vest. cu altitudine maxima (2. ii separa de M. care variaza de la ansambluri structurale (subvulcanice) reziduale pana la ansambluri complexe de aparate vulcanice subaeriene. asa cum demonstreaza studiile petrografice. inseuarea dintre varfurile Neteda si Varatic. u t i l i z a r i i t e r e n u r i l o r etc. predominant riolitica s-a acumulat in mediu marin. Intre fazele eruptive s-au scurs perioade apreciabile de timp. pozitielatitudinala si consecintele acestora la nivelul r e s u r s e l o r m i ne r a l e. de la inceputul miocenului pana in pleistocenul mediu. tectogeneza miocena care a pus in loc moldavidele antrenand si un mag matism intens. in segmentul Calimani-Gurghiu-Harghita. V u l c a n i s m u l care i-a generat a avut o evolutie complicata. Diferentierile de varsta. care este astfel cel mai recent. este foarte probabil ca si evolutia catenei vulcanice sa continue. o formatiune vulcanogen-sedimentara. efuziile andezitice caracteristice n-au mai produs mineralizatii. lave andezitice si dacitice. in segmentul Oas-Gutai. Formarea catenei vulcanice a redus mult suprafata depresiunii intracarpatice a Transilvaniei. contureaza segmentele Oas-Gutai. Deoarece vulcanismul prin care s-au format muntii este unul tipic de subductie iar subductia careia i se datoreaza intreaga regiune a Carpatilor Orientali continua (asa cum demonstreaza seismicitatea puternica din sectorul vrancean). Primele manifestari magmatice s-au produs in partea centrala a catenei de azi (M.5.102 m in caldeira Calimanilor).

Alte forme de pe platou sunt negative.Oasului s. depresiunea Baia Mare). se pare. destul de scunde (nu depasesc 1. interpretate ca periglaciare (Posea Gr. De atunci dateaza cele doua caldeire. care incep la est de pasul Huta (1. Baia-Sprie.200 mm – 1. Uneori apele au indepartat complet cuvertura vulcanica. A rezultat astfel o structura destul de complicata a muntilor. In alte cateva forme negative de pe versantii din jurul Gutinului se afla mici lacuri (iezere) – Iezerul Mare. provenind. pliocen-superioare.a. Cele mai ample exploatari (sulfuri de Pb. spre depresiunea Baia Mare si Campia Somesului. C l i m a este umeda si relativ calda. iar la Ferneziu se rafineaza Pb. de explozie (maar). Molidisurile pure sunt foarte rare (spre exemplu pe Gutin).a. Dintre zacamintele auro-argintifere. cele mai inalte varfuri sunt considerate vechi mulaje ale cosurilor vulcanice (necks) – Gutinul. destul de monoton.Oasului (824 m in varful Piatra Viscului) si mai accentuata in sud-est. dar in mod clar favorizat de blandetea conditiilor climatice). iar precipitatiile medii au valori de 1. Cele mai bine pastrate forme de r e l i e f vulcanic sunt cele create de eruptiile mai recente.a.443 m in M. Temperaturile medii anuale se mentin intre 40C – 60C. Ilba si Hondol (nord-vest de Baia Mare). In acest sector este prezent si cel mai nordic arboret de castan comestibil din tara (plantat. Pe langa exploatarea forestiera si cresterea animalelor. Firiza s. dykes etc. ca depresiunea Firiza (unde afloreaza paleogenul) si Chiuzbaia (in care afloreaza pontianul). Platoul este dominat de o serie de inaltimi care au fost interpretate ca forme de relief vulcanic rezidual – fragmente de conuri.100 m aparand si paduri de amestec fag-conifere. In morfologie. datorita pozitiei vestice si altitudinilor mici. in Gutai).Gutin). fie in ariile limitrofe (Campia Somesului.Apuseni). Cavnic si Strambu-Baiut (pe versantul sud-vestic al Gutinului). In conditiile climatice mentionate. in M. cu altitudine mai mica in nord-vest.a. uneori producand inundatii. Platoul este sectionat de vai adanci. Un exceptional dyke degajat prin eroziune este Creasta Cocosului (1. Ignisul (1. La Baia-Sprie si Tautii-de-Sus sunt flotatii.292 m) si slab marcate. drenata spre Iza de raul Mara. cu versantii puternic inclinati. carora li se adauga si filoane auro-argintifere (de importanta mai redusa fata de cele din M.acoperite (partial sau total) de lave mai noi.428 m). Mineralizarea carbo-gazoasa a apelor din aureola mofetica se combina cu ioni de cloruri. Suior si Jereapan. (spre exemplu izvoarele de la baile Turt. Taul lui Dumitru s. in M. Pentru regularizarea acestor debite (si pentru alte utilizari) au fost amenajate lacurile de la Calinesti. pe Valea Runcului.. frecvent destul de mari. in nord. Probleme destul de dificile in exploatarea si valorificarea apelor din sectorul de . mai sus de 1.307 m). dar in geneza carora nu sunt excluse nici procese de alunecare. Iezerul Mic. sunt caracteristice padurile de gorun si chiar de stejar pedunculat. sulfati s.).Oas-Gutai sunt zona cu cele mai bogate zacaminte de sulfuri polimetalice din tara. Zn. Cu) se fac la Nistru. la Herja. uneori cu aspect de defileu (defileul Tatarului. mai importante sunt cele exploatate la Sasar. v e g e t a t i a forestiera este dominata de foioase (fag). forma cea mai caracteristica este un platou vulcanic. care se regasesc in debitele r a u r i l o r. ajungand pana la substratul sedimentar si formand mici depresiuni de eroziune. Astfel.Gutaiului. drenata spre Tisa de raul Sapanta si Mara. In schimb. prezentandu-se ca niste cratere mici. necks. cu un diametru de peste 6 km. in M. partial colmatate si adapostind mlastini. din plantatii. cu o forma alungita est-vest si dimensiuni de 4/8 km. Sapanta. 1962). pe versantii sudici si vestici. o intensa activitate de extractie si prelucrare industriala este determinata de faptul ca M. fie in aria intramontana (in depresiunea Oasului).400 m.

) sunt mai intens valorificate cele de la Bixad. Tarna Mare si Valea Mariei.Oasului. In partea centrala a depresiunii. creata de Tur si Talna. U m a n i z a r e a este extrem de veche si de o remarcabila continuitate.contact cu depresiunea Baia Mare (ca si in ceea ce priveste calitatea aerului) sunt determinate de poluarea industriala avansata. rodind bine nu numai marul si prunul. prin pasul Huta si cu Campia Somesului. grupate mai ales pe contactul dintre piemontul de eroziune si glacisurile de acumulare. cu precipitatii bogate (750 mm – 900 mm/an). Umiditatea excedentara a creat in zona joasa si mlastini. ceramica. interpretat ca un piemont de eroziune. este o depresiune de natura eroziva. cu valori mari ale densitatii populatiei si un bilant natural permanent pozitiv. comunicand in nord-est cu Tara Maramuresului. cu aspect colinar si chiar deluros. este format dintr-un ansamblu de glacisuri de acumulare piemontana. feruginoase-bicarbonatate s. la Bixad se produce cherestea iar la Vama. In depozitele sedimentare apele mai intai au sculptat iar ulterior au acumulat in partea centrala. foarte asemanatoare celor din Dealurile Vestice). asemanatoare celei din Campia vecina a Somesului si aflata la aceeasi altitudine mica (200 m). la Tarsolt si la Camarzana. ramanand sub forma unor palcuri sau arbori izolati. prezenti in partea central-vestica a depresiunii. creand un r e l i e f amfiteatric. Maguricea). cu dispunere concentrica pe trei niveluri. tesatorie) si mecanice (utilaj minier). in nord-vest si M. de lave pliocene (probabil mai subtire in acest sector) si prin scoaterea la zi a unor sedimente friabile sarmatiene si panoniene (in special nisipuri si marno-argile. azi in majoritate drenate. G e n e t i c.a. foarte asemanatoare celor din Tara Fagarasului. In ariile marginale sunt conditii foarte bune si pentru pomicultura. Depresiunea (Tara) Oasului se afla intre M. Dintre numeroasele izvoare minerale (bicarbonatate-clorosodicecarbogazoase. cu inclinare mai accentuata spre interior. La Racsa se extrage bentonita si s-au propus pentru exploatare mici iviri de lignit pontian.Gutaiului. dar padurea a fost aproape complet indepartata. In Tara Oasului c l i m a este temperata. Satele sunt mari si numeroase. chiar pe fondul unor deficite migratorii temporare. blanda si umeda. pe alocuri in amestec cu stejarul. In conditii naturale. In centrul urban Negresti-Oas exista unitati ale industriei textile (prelucrarea inului. iar amenajarile mentionate au permis controlul debitelor celor doua rauri principale. Tara Oasului este locuita de romani Populatia pastreaza extrem de bine vechile traditii romanesti – port. Potentialul turistic deosebit al depresiunii este accesibil atat la nivelul capacitatilor de cazare (motelul de pe malul lacului Calinesti si foarte multe locuri in . nivelul cel mai coborat este constituit din luncile largi ale raurilor Tur si Talna. tip de casa. Ocupatiile agricole stravechi includ si o pondere insemnata a culturilor de camp. cel mai larg. Al doilea nivel. in sudest. prin indepartarea cuverturii celei mai recente. prin „portile” deschise de cele doua rauri osene – Tur (poarta de la Calinesti) si Talna (poarta de la Orasul Nou). obiceiuri. a fost modelat atat in sedimentar cat si in formatiunea vulcanogensedimentara. Cu exceptia colonizarii de la Orasul Nou (unde in proportie de 90% populatia este maghiara). clima fiind favorabila atat plantelor furajere . Cel mai inalt. depresiunea se situeaza la nivelul p a d u r i i de gorun. cat si cerealelor. ci chiar nucul si castanul dulce. cartofului. care indica o subsidenta recenta si activa (cu drenaj deficitar si freatic aproape de suprafata). cu aspect de parc. de nuanta central-europeana. Aceasta evolutie epigenetica este dovedita si de martorii de eroziune formati din material vulcanic (Belavara. inului.

Diferentele litologice se reflecta si in morfologia vailor. In nici una dintre secventele de intruziune (acvitanian-badenian. Colibita.a.Tibles.625 m.611 m. dincolo de care se afla M. 1.Bargaului domina spre nord. masivele rezultate prezinta similitudini esentiale ale peisajului natural. ceea ce explica absenta formatiunii vulcanogensedimentare si a lavelor. de relieful caracteristic si de particularitatile cuverturii fito-pedo-climatice. P o z i t i o n a l. Uneori. gresii calcaroase. M.Tibles au fost interpretate ca apofize ale unui puternic lacolit. Tara Dornelor.300 m. Inaltimile de pe substratul vulcanic au un profil semet.300 m.Rodnei.) si mici depresiuni (largiri) in sedimentarul paleogen (Ilva Mare.Tiblesului sunt situati intre izvoarele Lapusului (pasul Neteda). in M. formele respective fiind reziduale si nu (conuri) vulcanice.Sarcu. 1961). spre nord-vest valea Somesului Mare ii separa de M. de-a lungul carora alterneaza mici chei/defilee in andezite (de exemplu cheile de la Colibita pe Bistrita ardeleana si alte segmente inguste pe Ilva.Radulescu. .839 m si Hudin.Rodnei. spre Sighet si Viseu si calea ferata . Pe rocile sedimentare ale flisului relieful este mult mai scund.611 m si Miroslava. cel putin naturale. Fara exceptie. 1. 1968) nu s-au produs fenomene magmatice submerse sau vulcanice. Corpurile subvulcanice principale din M. sarmatian si pannonian-cuaternar (D. andezitice si dioritice. Heniul Mare. in M. Absolut specific acestor doua masive este faptul ca o multime de corpuri subvulcanice diferite (stock. Aceasta este insa numai o convergenta morfologica. Magura Ilvei. subaeriene.). cutate puternic in anticlinale si sinclinale orientate vest-est.a. chiar in cazul lipsei de coerenta teritoriala. M. marcat numai pe alocuri de unele suprafete structurale pe orizonturi de gresie mai dura. Sub aspect g e o l o g i c. pe Iliuta. in care cristalinul sariaza chiar sedimentarul acvitanian. in care se inscriu majoritatea interfluviilor cu altitudinea de 1.Bistritei Aurii. Desi manifestarea fenomenelor vulcanice neogene a fost intrerupta spatial de catre puternicul horst cristalin al Rodnei.regim de pensiuni private sau in gospodariile taranesti). reprezentate indeosebi prin marne si marnocalcare. cele mai mari altitudini corespund corpurilor subvulcanice. neck. pe Lesu. au strapuns sedimentarul de flis. cea mai mare parte a ambelor masive este formata din depozitele sedimentare de varsta cretacic superior-paleogen (eocen si oligocen) ale klippelor transilvane si flisului transcarpatic.Bargau). pe Iliuta s. cat si prin intermediul drumurilor dinspre campia Somesului (soseaua prin poarta de la Calinesti si apoi peste pasul Huta. in vest si valea Salautei-pasul Setref-Valea Carelor. M. dyke. gresii cu intercalatii de marnoargile si de sisturi bituminoase. In depresiuni raurile sunt insotite de terase. respectiv Tara Maramuresului. 1.initial ingusta. Domina un r e l i e f de eroziune selectiva. creat de specificul fenomenelor magmatice. care sunt martori de eroziune. cu versantii abrupti si forme frecvent conice sau de capatana de zahar. cutarile au generat solzi – spre exemplu cutasolz „de Bargau”. Adesea flancul nordic al cutelor il sariaza pe cel sudic. in est. prin poarta de la Orasul Nou).Borcos.000 m – 1. 1. pe Bistrita ardeleana s. Poiana Ilvei.Calimani. intotdeauna mai rezistente decat sedimentarul de flis (varfurile Tibles. mai sters. Evolutia subaeriana mai indelungata fata de celelalte sectoare ale catenei vulcanice a permis formarea suprafetei de nivelare Mestecanis (I. sill). vest si est arii depresionare. dominata de inaltimile pe substrat subvulcanic. Depresiunea Transilvaniei. iar spre sud valea Bistritei ardelene marcheaza vecinatatea lor cu M. Spre nord-est valea Cosnei ii separa de M. cu altitudini de 900 m – 1. Muntii Tiblesului si Muntii Bargaului ilustreaza perfect principiul unitatii (omogenitatii).

izolate pe versanti si pe culmi. M. reprezentata mai ales prin brecii si aglomerate vulcanice. Sulfuri complexe (din mineralizatiile hidrotermale produse de fenomenele magmatice) se exploateaza la Varatec. de la valea Bistritei ardelene. aceasta ramanand la zi in zonele marginale.Tiblesului si M. ca si fabrica de hartie de la Prundul Bargaului. prin pasul Tihuta) si calea ferata IlvaMica-Vatra Dornei). formata din curgeri de lave in alternanta cu aglomerate si tufuri. desfasurandu-se cu o continuitate perfecta pe 150 km. depusa in cea mai mare parte subacvatic si care formeaza baza edificiului vulcanic. uneori pana mai sus de 1. Ilva Mica. Fiad.Tiblesului.a. Grosii Tiblesului. cu numeroase sate mari. generand conuri de piroclastite (Sfanta Ana si Mohos. se valorifica izvoarele minerale. Datorita conditiilor morfoclimatice. M. Lesu. marcata de urcarea padurii de fag pana la altitudini destul de mari (in amestec cu molidul pana la 1. in M. iar in lungul cailor ferate sunt si mari cariere de andezit (Magura Ilvei s. la altitudinea de 1.000 m. cu cele mai tipice caractere vulcanice. situati pe fatada vestica a Carpatilor Orientali. de vale (pe Iliuta. In faza finala. Dupa o intrerupere.300 m (spre exemplu in jurul depresiunii Colibita. formate din piatra ponce). magmatismul a reinceput in pliocenul superior. eruptiile au continuat in pleistocenul mediu.Tiblesului raman inca o rezerva potentiala.si central-europene se resimt si in structura v e g e t a t i e i. S-au format astfel strato-vulcani predominant andezitici. in conformitate cu un sistem de fracturi crustale profunde care au facilitat ascensiunea lavelor. Varsta recenta a edificiului vulcanic este demonstrata de identificarea unui orizont de tuf in terasa de 20 m a Muresului. plante furajere.Calimani. fiind putin populati. care afloreaza numai pe suprafete mici.Tiblesului au ramas impaduriti in cea mai mare parte. la Lunca Ilvei. ceea ce reduce subetajul coniferelor la cateva insule de molid.Tiblesului sunt si arii (restranse) de pajiste subalpina. au un climat moderat. in special in cea vestica. si genereaza un peisaj asemanator celui din Tara Motilor. dar si cu o larga dispersie a gospodariilor. pe vechi terase antropice. Turismul este favorizat de posibilitatile de comunicatie (drumul national Bistrita – Vatra Dornei. in NNV.400 mm). sau in bazinul superior al paraului Tiha).C l i m a t i c. cand s-a edificat suprastructura vulcanica. pensiuni agro-turistice).Bargaului sunt foarte bine populati.Bargaului. Intr-o mica statiune balneara. Culturi agricole (cartof.Tibles si la Colibita. in final chiar cu lave de tipul andezitelor bazaltoide si bazaltelor (ca in sectorul Sarmas).400 m). cand a fost pusa in loc o masa imensa de material vulcanogen-sedimentar. fiind foarte putin vizitati si cunoscuti. Susenii Bargaului. mai veche. Primele e r u p t i i v u l c a n i c e (sarmatian superior-pontian) au generat dacitele de la Dragoiasa.800 m ajung la valoarea medie anuala de 1. in consecinta careia formatiunea vulcanogen-sedimentara a fost puternic erodata si nivelata. Muntii Calimani-Gurghiu-Harghita constituie sectorul cele mai recent. secara). in partea de est a M. . in jurul varfurilor celor mai inalte. Bistrita Bargaului. in SSE. In schimb. Pe baza exploatarii lemnului functioneaza multe fabrici de cherestea. Suplai). Influentele vest.300 m – 1. Singurele diferente mentionabile intre cele doua arii montane privesc u m a n i z a r e a lor. pana la valea Oltului. cu precipitatii bogate (care in M. Dupa o faza de inaltare. in M. vulcanismul a avut un caracter exploziv. pe Salauta) sau pe contactele cu depresiunile limitrofe (Poiana Botizii. M. M. Bargau.). la Colibita. care acopera partial formatiunea vulcanogen-sedimentara. cu sate doar pe vaile marginale (Dealul Stefanitei. Romuli. cel mai inalt. se practica pana la peste 1. alternand cu pasuni si fanete. Bistrita). ca si de capacitatile de cazare (hoteluri.Bargau. numai in M.

unele de 10 km – 30 km. in partea sa estica. Primele se dezvolta atat pe lave. unele fiind veritabile caldeire. datorita caracterului recent al ultimelor eruptii. Dealul Sesului.000 m la 1. Pe alocuri platourile prezinta proeminente. In acelasi fel.de tip sfinx. drenat de paraul Calului. au fost corijate de informatia geologica ulterioara. Platourile de pe lave sunt de fapt structurale. 1980). Calimani-Gurghiu-Harghita consta in profilul lor asimetric. care n-au coborat probabil prea mult sub suprafata initiala. iar varsta lor mai recenta fata de cea a platourilor le-a conservat forme mai clare. Lor le corespund altitudinile maxime (2. dezvoltat in partea central-vestica a masivului. cu propriul sau crater. Poiana Campului.600 m) dintre acestea este cel al M. Au diametre mari. babe. mai putin afectate de eroziune. din nordul M. turnuri s. Frapeaza prin platitudinea interfluviilor. ca Sesul Paltinului. In contrast puternic.854 m). interpretate. in acelasi timp. in sud-vest (1. versantii vailor sunt foarte inclinati. Evolutia avansata a vailor in sectoarele mai putin rezistente ale formatiunii vulcanogen-sedimentare a ajuns pana la stadiul formarii unor mici depresiuni de eroziune diferentiala.300 m – 1. asa cum este cea a Varsagului. Asimetria se datoreaza faptului ca suprastructura este pozitionata doar peste partea estica si sud-estica a infrastructurii vulcanice. In sensul acesta. ca acelea de pe versantul vestic al conului Harghita (W. subsidenta pliocen-pleistocena a depresiunilor Dragoiasa-Giurgeu-Ciuc contribuind la accentuarea acestei pozitii. in vest (1. mai bine pastrate acolo unde lavele sunt mai dure. intre vai. Elementele morfologice principale sunt platourile si conurile vulcanice. ca Pietricelul. de dezagregare ruiniforma (asemanatoare celor de pe conglomeratele sedimentare .a.102 m in Pietrosul Calimanilor). raurile sectionand adanc platourile. de la 900 m – 1. Incercarile mai vechi de identificare a unor trepte de relief ciclic. in ariile periferice (mai ales spre Depresiunea Transilvaniei). .a. care a precizat varsta pleistocena a ultimelor eruptii. versantii mai puternic inclinati si o morfologie de ansamblu mai apropiata de cea initiala. cu versanti prelungi spre Depresiunea Transilvaniei si cu versanti mai scurti si abrupti spre depresiunile de baraj vulcanic din est. Caracterul sau definitoriu este demonstrat de imbucarea. de dimensiuni variabile.991 m) si Varful Haitei. Conurile vulcanice sunt formele de relief dominante. inalte. In majoritate conurile au cratere. si un caracter subsecvent. cat si pe formatiunea vulcanogen-sedimentara.Una dintre caracteristicile principale ale r e l i e f u l u i M. mai mic. platitudinea sa generand toponime explicite. a conului vulcanic mai tanar al Dumitrelului. incompatibila cu durata utila genezei unei suprafete de nivelare.. In special pe versantii sculptati in formatiunea vulcanogensedimentara s-au format complexe morfologice specifice. dykes) sau conuri vulcanice secundare. urcand de la periferie spre axul catenei. drept corpuri subvulcanice (necks. cu aspect de siluete umane petrificate. In partea centrala a acestei caldeire eroziunea a degajat o serie de corpuri subvulcanice (necks).400 m – 1.Calimani.400 m. Depresiunea are. conform constitutiei lor litologice.Schreiber. din bazinul superior al Tarnavei Mari.Gurghiu s. asa cum sunt cei „doisprezece apostoli” din Calimani. valea principala fiind orientata transversal fata de inclinarea stratelor de aglomerate vulcanice. pot fi asimilate unor planeze. bazate pe o antedatare a genezei sectorului fata de perioada reala a formarii sale. fata de aria platourilor.) ar putea fi interpretate ca derivand din barrancos. asa cum este marea caldeira a Calimanilor. unde sunt bine dezvoltate si terasele inferioare ale raurilor.). in partea superioara (unde s-au format prin ingemanarea curgerilor provenind din conurile vecine). fragmentele versantilor principali derivate din suprafata initiala. vaile (cu orientare divergenta tipica pe versantii conurilor – spre exemplu pe Fancelul. Cel mai larg si mai inalt (1.

intre conurile Arotas si Luci. mai mici. la 1. In morfologia acestui sector al catenei vulcanice au fost mentionate si forme de relief subteran. drenata spre nord-est de Neagra Sarului.Popescu-Voitesti. Singurul con vulcanic care are doua cratere inca intregi este M. Sumuleu (1. doua conuri mai tinere si mai scunde (W. caldeira fiind drenata spre sud-vest de afluentii de pe dreapta ai paraului Gurghiu. de regula. 40 m ale Muresului in lungul intregului defileu (L. ele fiind incadrate in tipul maar (I. spre vest. Geneza lor a fost explicata in mod . 1969) sectoarele respective sunt antecedente.776 m). 1935). O varianta morfologica este reprezentata de conurile vulcanice fara crater.558 m). cratere simple. separand partile nordica si centrala ale Harghitei. dintre care cele mai importante sunt Saca (1. cu un crater foarte mic. in partea sudica a Gurghiului. 1971).Harghita. 20 m. 1948) semnaleaza in partea inalta a Calimanilor ingemanarea a doua caldeire. pe langa cea principala. intre Amza si Ostoros. la 1.Calimani). in Gurghiul sudic. Geneza ambelor a fost pusa pe seama unor explozii vulcanice. Tot o caldeira pare sa fie si craterul Harghitei Mari (1. Ostoros (1. drenajul si colmatarea bazinelor lacustre respective incheindu-se la sfarsitul punerii in loc a formatiunii vulcanogen-sedimentare. din vest.Sarcu. Intre conurile vulcanice. as cum este cazul Borzontului (1. aproape toate drenate. traseul acesta al vaii putand fi chiar mai vechi.Orghidan. pasul Bucin. 1980). raurile au putut avansa regresiv mai rapid. Conurile vulcanice din partea central-sudica a sectorului Calimani-GurghiuHarghita au. in partea centrala a M. in special cand sunt mai indepartate. intre conurile Saca si Borzont. H. Caracterul recent al fenomenelor explica si faptul ca n-au fost inca stirbite prin evolutia regresiva a vailor. cu diametrul de 6-7 km. un afluent de pe dreapta al Oltului. ultimul cu un crater aproape intreg.a. din nordul M.Wachner. iar in cel estic.Ciomatul (1. in ea fiind imbucate. asa cum atesta terasa de 70-80 m din depresiunea Giurgeului.125 m.390 m). captarea si drenajul lacului pleistocen de catre un rau transilvan care inainta prin inseuarea dintre Calimani si Fancel au fost considerate cauze clare (H. 1912. ceea ce atesta preexistenta vailor fata de formarea suprastructurii vulcanice. separand Gurghiul nordic de cel central. la 1. separand Gurghiul de Harghita si pasul Vlahita. Luci (1. unul drenat spre nord-est iar celalalt spre sud-vest. cu un crater clar conturat. constituind pasuri transcarpatice importante – cea de la izvoarele Gurghiului. drenat totusi spre est de Paraul Mare. in Harghita centrala. formand defileele Toplita-Deda si Tusnad. In craterul mai adanc.Somesan.Unele cercetari geomorfologice (L.800 m).287 m.Sawicki. cu ocazia decopertarilor practicate in vederea exploatarii sulfului. situat la sud-est de defileul Oltului de la Tusnad. 1929 s. Un alt con care culmineaza cu caldeira este Fancelul (1. drenata spre nord de Dornisoara. Oltul ar fi avansat prin inseuarea dintre Pilisca si Ciomatul (I. ultimul avand doua cratere.Gurghiu. s-a format mlastina (turbaria) Mohos. pasul Sicasau. 1929).301 m). separand Gurghiul central de cel sudic. in partea sudica a Harghitei. existand o a doua. Pilisca (1. spre care s-au orientat viguros obarsiile raurilor principale. s-au acumulat apele lacului Sfanta Ana.Wachner. In ceea ce priveste defileul Muresului. Conform altor opinii (N. Dintre acestea. Acestea sunt numeroase (numai in Harghita W.384 m) si Arotas (1. 1929. in partea nordica a Harghitei.496 m). Printre argumentele acestei ipoteze a fost invocata prezenta teraselor de 10 m. drenat spre nord de un afluent de pe stanga al paraului Gurghiu.Schreiber semnaleaza zece).390 m) si Cucu (1. unele sunt foarte bine marcate. mai putin adanc.).Schreiber.Gurghiului. la 985 m.577 m) si Amza (1.000 m. din centrul sectorului nordic al M.694 m). in sud-vest. sub forma unor cavitati identificate in Negoiul Romanesc (M. Se considera ca acolo unde aceste distante intre conurile vecine au fost mari si inseuarile joase.Naum. In acelasi fel. cu forme mai putin clare.684 m).374 m). altitudinea catenei scade si se formeaza inseuari. Tr.

fara ca ipotezele respective sa se excluda (reciproc) integral. Lacurile naturale sunt rare. Padurea este bine pastrata.Naum. specificul c l i m a t i c este marcat de asimetria celor doi versanti ai catenei. In padurile de molid bradul si spre limita superioara zambrul au o frecventa mai mare decat in alte sectoare ale Carpatilor Orientali. Pe langa asprimea termica din ce in ce mai accentuata spre aria Calimanilor. mistret). padurea de amestec fag-conifere urca la 1.350 m – 1. cel mai important fiind Sfanta Ana (cu adancime de 7 m). Cel vestic este mai umed (cantitati mediii anuale de precipitatii care ajung la 1. 1986) doua circuri glaciare. apa freatica se afla adesea la adancime mare si pe suprafete intinse. ca si acumulari morenaice. Pietricelu s.400 m. .000 – 1. In vederea regularizarii regimului debitelor Tarnavei Mari. Pe versantii caldeirei Calimanilor.71-0. afin. pana spre baza versantilor (800 m – 900 m). uneori groase de peste 50 m. Continuarea decopertarilor le-a distrus complet. cu contururi estompate. continuandu-se spre partea inalta cu segmente nivale (culoare de avalanse). La Toplita este amenajata o pastravarie. Cel estic se afla sub componenta dinamica descendenta si primeste precipitatii mai reduse. iar molidisurile ajung pana pe varfurile conurilor. au fost semnalate (I. F a u n a are efective numeroase. s-a amenajat acumularea de la Zetea. au o pondere mare andosolurile tipice. Datorita permeabilitatii piroclastitelor si formatiunii vulcanogen-sedimentare. areale mici de jnepenisuri. E. cu o pondere mare a elementelor de interes cinegetic (urs. a tetraonidelor (in special cocos-de-munte si cateva exemplare de cocos-de-mesteacan. a caror valoare medie coboara pana la 800 mm.Butnaru. Concretionarile succesive creasera in aceste cavitati o micromorfologie convergenta endocarstului propriu-zis. caprior.Bojoi. catre ambele arii depresionare invecinate. Probabil sub efectul caloric al continuarii vulcanismului pana in pleistocenul mediu.94 km/km2) si raurile au debite mari. unde temperaturile medii anuale coboara spre -20C. acoperind aproape 80% din aria montana si constituind o resursa extrem de importanta in special in M. pe vaile Retitis. apar foarte numeroase izvoare minerale. unele fiind hipotermale (Toplita). V e g e t a t i a este influentata de asimetria climatica. Pe versantul vestic padurea de fag are o foarte mare extindere. Corespunzator complexului p e d o g e n e t i c specific (mai ales materialului parental). prin efecte de inversiune determinate climatic.. Prima (Tr. cerb. 1969) presupunea efectul circulatiei subterane a unor lave foarte fluide pe sub niveluri de lava mai vascoasa. in M.fiind prezente si in craterele Saca si Harghita. in aria inalta ca si pe platouri. Vegetatia subalpina bogata si diversa si chiar cea de pajiste alpina sunt caracteristice numai ariei celei mai inalte din M.Calimani. care s-ar fi concentrat pe trasee marcate de deplasarea subterana si racirea treptata a unor lave cu un continut important de gaze. in care talvegurile actuale sunt adancite cu 3-7 m. fapt care a sugerat definirea lor ca vulcano-carstice. aflandu-se sub influenta directa a circulatiei vestice si cumuland efectul adiabatic al barajului orografic. izvoarele sunt rare. In schimb spre baza versantilor.300 mm). merisor s. cu o componenta carbogazoasa generala.a.610 m.750 m. la 1. Reteaua hidrografica este insa densa (0. caractere andice constatandu-se si in cazul solurilor brune acide si al celor brune feriiluviale. sub Retitis. Cea de a doua acorda credit mai mare efectelor erozive ale unor ape de condensare.diferit. sub Pietrosul si la 1.Calimani.Calimani). a unor felide mai rare (rasul). In est molizii coboara mult. relieful glaciar din partea inalta a Calimanilor este destul de modest.a.

in bazinele superioare ale Gurghiului (comunele Ibanesti si Hodac. care da nota dominanta a peisajului. R e l i e f u l.Rodnei. fiind formate prin scufundari recente (Tara Barsei-Trei Scaune). Cele mai multe asezari se afla pe contactul cu depresiunile vecine./km2. la Lueta. Celelalte compartimente (Maramures. A fost.1. mai variat. Sicasau) gospodariile sunt risipite in fanete. Cea mai mare parte a terenurilor se mentine in utilizare silvica. extrem de modesta rezerva de sulf din Negoiul Romanesc (M. Harghita. Cu exceptia intreruperii produse de horstul cristalin al M. sud si sud-est. datorita frecventei inversiunilor termice. de catre o Bistrita instalata pe traseul actual inca din sarmatian (I.U m a n i z a r e a acestui sector al catenei vulcanice este relativ slaba.) nu justifica investitii de valorificare. activitatile productive s-au orientat catre cresterea animalelor de rasa (bovine si – in ultimii ani – cabaline). Bilbor.4. adesea destul de mare (600 m – 800 m) precipitatiile sunt destul de reduse . cu numeroase sate mici) si Tarnavei Mici (Bucin). pe Bistrita. Sub aspect economic. in interior fiind sate numai in largirile din defileul Muresului (Stanceni.pe versantul estic al conului Luci si baile Ozunca. sectorul nordic al Giurgeului) au un relief mai fragmentat. Vaile au impus aceeasi fizionomie rasfirata. dar in depresiunea Varsag si pe unele arii de platou (Liban.Donisa. densitatea medie fiind sub 25 loc. in a carei geneza edificarea M. la Cocoizas si Santimbru.5. ceea ce a impus incetarea activitatii de extractie. exploatarea si industrializarea lemnului. cu temperaturi reduse. Lunca Bradului. In depresiuni c l i m a t u l este aspru. pe versantul estic al Harghitei) si de cupru (in craterele Saca. cu o netezime care a sugerat sedimentari lacustre (chiar daca doar aparente). Borsec. Ciuc. Sumuleu. intre Tara Maramuresului si Tara Dornelor. Cea mai discutata a fost Tara Dornelor. Rezerve mici de minereuri de mercur (cinabru. Ulucul depresionar central Aria dintre catena vulcanica si unitatile montane pe structura cutata din partea centralestica reprezinta cel mai intins sector depresionar intern din toti Carpatii romanesti. cele mai multe sunt considerate depresiuni de baraj vulcanic (Giurgeu. Este in schimb destul de intensa activitatea balneara. Borsec. mofeta fiind valorificata in scopuri curative.Calimani). o fabrica mare de cherestea functionand la Lunca Bradului. Fata de altitudinea absoluta. intr-o mica pestera se produce o emanatie de CO2 liber.Ciomatul. cu aspect de dealuri sau chiar de muncei. partial Maramures). 1968). Sub forma amenajata si sustinuta cu capacitati de cazare izvoarele minerale sunt bine valorificate la baile Tusnad (statiune de interes national). Homorod si Chirui . partea central-sudica a Giurgeului). a morfologiei subvulcanice si a acidifierii pe termen incalculabil a solului. in special iarna. de asemenea. este in majoritatea sectoarelor de campie intramontana (Tara Barsei-Trei Scaune. cea secuiasca spre centru. pe versantul sudic al Harghitei. G e n e t i c. In M. in principal fluviale. iar tectonica de scufundare pe o retea complexa de falii a accentuat caracterul depresionar si vigoarea modelarii externe.langa Vlahita. Bilbor. pe seama caruia a functionat micul centru siderurgic de la Vlahita.Calimani impune o componenta vulcanica (fara ca barajul sa fi fost probat prin sedimente specifice). in nordul M. intre diferitele compartimente existand doar praguri scunde sau scurte sectoare de defileu. Dragoiasa. 2. resursele minerale ofera totusi andezit (extras in cariere mari la Stanceni. ca si in depresiunea Varsag. continuitatea sa este aproape perfecta. S-a mai exploatat un zacamant de fier (hidrotermal) acum epuizat. apelor din bazinul Negrei Sarului si pana aval. Dragoiasa.Calimani) si caolin (exploatat la baile Harghita). baile Santimbru . Ciuc. Altele au origine tectonica. Rastolita). nu inaintea distrugerii ecosistemelor forestiere si subalpine. Mai sarace decat in celelate segmente ale catenei vulcanice. Amza sa. pe Mures si Dornisoara. Populatia romaneasca este grupata mai ales in partea nord – nord-vestica.

in sud-vest. in aceasta din urma putandu-se separa mai multe trepte de glacis de acumulare piemontana (spre exemplu in piemontul Borsei.(600 mm – 750 mm). In partea sud-vestica este caracteristic un sedimentar mai tanar. vaile se largesc in depozite badenian-panoniene (la Dragomiresti. din sud-vest. numai formarea relativ recenta a catenei vulcanice a permis individualizarea ei fata de Depresiunea Transilvaniei si Depresiunea Panonica. Vaile sunt insotite de . intre Rozavlea si Barsana). In partea nord-estica predomina depozite mai vechi de flis paleogen (eocen-oligocen). Desi climatul nu este foarte permisiv.000 m. chiar cu mici sariaje orientate nord-vest – sud-est. afluent de pe dreapta al Izei. versanti domoli si terase bine dezvoltate. Viseul si Iza. pe Viseu) si se ingusteaza la trecerea prin roci mai dure. cu un relief mai scund (Sighetul se afla la numai 270 m).Rodnei). care prezinta multe afinitati cu depozitele din nordul Depresiunii Transilvaniei si din Dealurile Vestice. badenian-sarmatiene. Netezimea multor sectoare. gresia de Stramtura). primeste precipitatii mai bogate. incat poate fi considerata o depresiune de (pseudo)baraj vulcanic. in detaliu evolutia retelei a corespuns aproape permanent caracteristicilor substratului geologic. in sud-est. De altfel. Atmosfera este relativ umeda. uneori cu aspect de defileu. constituit din flis transcarpatic si molasa mio-pliocena. au favorizat o u m a n i z a r e timpurie. tot timpul anului. cu vai inguste. trecerea la muntii vulcanici si M. M. si muntii vulcanici Oas-Gutai si Tibles. din nord-est. asa cum este cazul Ronisoarei. mai fragmentat. cu energie accentuata. se diferentiaza bazinul Izei. ceea ce diversifica mult comportamentul substratului in cursul modelarii externe. aval de Bistra) sau gresie eocena de Stramtura (valea Izei. Tara Maramuresului este strajuita de M.Rodnei. In ansamblu. Toate aceste formatiuni sunt complicat cutate. r e l i e f u l este deluros (uneori chiar de muncei). la sud de Viseul-de-Sus. mai rezistente la eroziune (spre exemplu. spre nord-est. pe contactul cu M. care s-a orientat in lungul unui sinclinal format din roci moi.Maramuresului. predominant de eroziune in partea superioara si de acumulare in cea inferioara.Rodnei se face prin intermediul unui piemont larg. in Varful-luiDan). Depresiunea are un substrat g e o l o g i c variat. sunt orientate transversal fata de liniile structurale ale substratului. ceea ce favorizeaza formarea mlastinilor oligotrofe. de bazinul Viseului. Doar Tara Maramuresului. molasic. face dificil drenajul. cu vai largi. ca urmare a uniformitatii destul de constante a regimului anual al precipitatiilor si valorii reduse a evapotranspiratiei. unde se continua si la nord de valea Tisei. terenul plan si solurile mai fertile decat in aria montana adiacenta. accentuata de permanenta subsidentei.038 m. sau cu diapire generate de sarea badeniana. cu vai care s-au adancit si cu peste 250 m si cu altitudini absolute care depasesc pe unele interfluvii 1. Astfel. gipsuri si sare de varsta badeniana. larg deschisa spre nord-vest. datorita foehnizarii maselor de aer care traverseaza muntii dinspre vest. pe Iza) si oligocene (la Viseul-de-Sus. In sud-vest. Morfologic. in Ucraina transcarpatica. Acest uluc este sectorul cel mai populat si unul dintre cele mai urbanizate din Carpatii romanesti. cu un relief mai inalt (1. bazata pe practicarea agriculturii. format din marno-argile cu intercalatii de tufuri vulcanice. Este deschisa larg spre nord-vest. mio-pliocen. Desi ca directie generala vaile principale. cu densitati care adesea le depasesc pe cele din regiunile de campie extracarpatica. In reteaua de vai secundare sunt si adaptari la structura. gresii cretacice (valea Viseului. care are un caracter mixt. formate de regula pe depozite aluvio-proluviale tinere.

C. au racordat aria maramuresana la A.E. populatia a fost si a ramas majoritar romaneasca. constructii de masini (Sighet). pana in partea inalta a interfluviilor. gospodarii risipite acopera adesea si interfluviile inalte. pe arii largi. cu toate colonizarile si imigrarile din perioadele de administratie austriaca si austro-ungara (zipseri – germani din Slovacia adusi la Viseul-de-Sus. Iza si Viseu ajung pana la 150 m altitudine relativa. unul vestic. creata aici. fapt confirmat de numeroasele asezari preistorice. in.000 mm/an este domeniul padurilor de mixte de fag-gorun si al fagetelor.). Complexul caracteristicilor c l i m a t i c e.70C si precipitatii medii care depasesc 1. in special bovine din rasa bruna de Maramures. De asemenea.R. s-a dezvoltat si industria de transformare: a lemnului (la Sighet. Se cultiva cereale (mai ales in bazinul Izei). Borsa). Sunt intens utilizate terasele antropice de cultura. plante furajere. sub ocupatia hortyista). la Costiui. XIV si intemeietorii statului feudal moldovean.N. XIV documentele atestau 47 de asezari. Anterior aceluiasi sec. de la vest spre est. sub forma a doua sectoare.80C si precipitatii de 800 mm–1. artizanatul textil si al lemnului. Viseul-de-Sus. prin migratie peste Carpati. In perioada contemporana. formate pe locul unor exploatari mai vechi de sare. mai mare drenat de Dorna si afluentii sai si . Cele mai bine dezvoltate sunt nivelurile de 5-11 m si 11-24 m. Inca din sec. Prin natalitate si bilant natural pozitiv. prin incrucisare. este domeniul padurilor de gorun si al solurilor brune argiloiluviale. la nord. Tisa. Tara Maramuresului este p o p u l a t a de foarte mult timp. evrei (atat in orase cat si in sate. obiceiurile extrem de bogate. cartof.000 m. are margini care nu depasesc 1. Tara Maramuresului este extrem de variata si interesanta sub aspectul potentialului turistic etno-cultural. fiind de o factura mereu mai accentuat montana spre golful depresionar de la Borsa.Bargaului. Portul. la est. cu 8.Bistritei Aurii. Reliefului natural i se adauga si depresiuni antropice. XI au fost mentionate mici formatiuni politice locale ale populatiei romanesti. In partea de vest a depresiunii. din randul carora s-au ridicat in sec. si Euro-Gites. Se cresc animale. textila (Sighet).Bistritei mijlocii. aducand venituri importante populatiei.un sistem de 5-7 terase. fiind plata. unele cu mai multe mii de locuitori (Moisei. M. portile si mai ales bisericile de lemn. la sud si M. rasfirate pe vai. partea vestica (bazinul inferior al Izei.961 loc. chiar pe fondul unei migratii traditionale pentru lucrari agricole si forestiere. Densitatea permanent mare a populatiei este confirmata si de dimensiunile remarcabile la care au ajuns asezarile rurale. pastrandu-si comportamentul demografic de-a lungul timpului.T. in mare parte exterminati in 1940 – 1944. Partea centrala. de v e g e t a t i e si s o l u r i prezinta variatii importante. in general pe soluri brune luvice. Maramuresul are si astazi insemnate resurse de forta de munca. in functie de altitudine. Iza si Mara au si albii majore foarte largi. M. cu temperaturi medii anuale de 60C . ca si adaptarea rapida a multor gospodarii taranesti la standarde ale calitatii serviciilor obisnuite in turismul european. bazinele Marei si Ronisoarei). foarte favorabile asezarilor si culturilor. mereu superior mediei nationale. a carei vatra e situata la 800 m si. casele. In vestul depresiunii este foarte rentabila si pomicultura. cu temperaturi medii anuale de peste 80C si precipitatii medii de 700-800 mm/an. care pe Tisa. datorita mentinerii nealterate a unor vechi traditii si a artei populare.Calimani. Este o depresiune inalta. amenajate din vechime pe versanti. Majoritatea populatiei are ocupatii agricole. In afara satelor mari. Astfel. cu temperaturi medii anuale de 70C .000 mm/an intra in domeniul padurii de amestec fag-conifere si al spodosolurilor. Partea estica si sectoarele mai inalte. chimica (Viseul-de-Sus). Geneza complexa a produs diferentieri morfologice. Tara Dornelor este inconjurata de M. la vest.

cu arealul cel mai sudic in acest tinov. plante carnivore (Drosera rotundifolia) etc. cu gospodarii izolate. pe temelii de piatra). orientat sud-nord. Cea mai mare parte a terenurilor despadurite este folosita ca pasuni si fanete. Originea depresiunii. Depresiunea este polarizata de oraselul Vatra Dornei. cele inalte pastrandu-se numai ca depozite. Negrei Sarului si Bistritei. precipitatiile medii nu depasesc 750 mm/an. precum si din glacisuri de acumulare. si apele de la Poiana Negrii (imbuteliata in cantitati mari). bine organizate (cu case foarte frumoase. Dealul Negru (1. R el i e f u l actual este cel al unei campii de acumulare aluvio-proluviala. Au fost identificate 7 terase.302 m). in lungul contactului cu rama montana. la Poiana Stampei (un strat gros de 6 m. drenat de Neagra Sarului. padurile de conifere fiind insa in cea mai mare parte inlaturate si inlocuite cu pajisti. Se valorifica. iar namolul de turba se foloseste in tratamentul balnear. Existenta unor fracturi profunde care au putut produce prabusiri inegale este sugerata de numeroasele izvoare minerale. relativ tanar (sec.Ousorul. cu mari turbarii oligotrofe. prin imbogatirea retelei de afluenti ai Bistritei si prin cresterea debitelor. depasind si in iulie 72%. Tara Dornelor a ajuns la o densitate mare a populatiei. dar umiditatea aerului este permanent accentuata. Desi u m a ni z a r e a s-a produs mai tarziu. iar vegetatia ierboasa (dominata de muschi) etaland specii relicte si actuale subarctice – ca Sphagnum wulffianum. Datorita asprimii climatului. de asemenea.XIX) dar activ. Este logic insa ca eficienta modelarii fluviale sa fi fost accentuata. Sunt incomplet separate de un promontoriu cristalin. situat imediat la nord. datorita barajului vulcanic. construite din lemn. . cu mici nuclee de grupare. asezata in sate mici dar numeroase. Pe aceasta cale a fost indepartat aproape total sedimentarul paleogen. a laptelui si unitati de reparatii ale utilajului forestier si minier. odata ce in M. Albiile majore sunt slab drenate. In turbarii (tinoave) asociatiile vegetale sunt cele specifice mediului acid oligotrof. Predomina satul dispersat. C l i m a este rece si umeda. modelarii externe stimulate de tectonica revenindu-i un rol insemnat. cu diametre de 10-22 cm la varsta de 100 ani). o specie de muschi frunzos. situate in special pe terasele mai largi ale raurilor. si pe Neagra Sarului. mareste valoarea stiintifica a turbariilor. pastrandu-se numai sub forma de palcuri sau siruri de molizi care marcheaza limitele de proprietati. tardigrade si paianjeni. mesteceni. pare a fi una complexa. ca si cele de la Sarul Dornei. pentru efective importante de bovine de rasa. cu un grad de conservare foarte diferit. contribuind si ea la dobandirea statutului de rezervatie naturala. V e g e t a t i a naturala a fost forestiera. arboretele avand consistenta slaba. cele mai dezvoltate fiind terasele de 20 m si 40 m – 50 m. care ar fi trebuit sa acopere integral depresiunea. Pe baza izvoarelor carbogazoase-feruginoase si carbogazoase-arsenicale s-a dezvoltat statiunea balneo-climatica Vatra Dornei. cu unitati industriale de prelucrare a lemnului. In depresiune sunt mai putin de 40 zile cu cer senin pe an. Turba se exploateaza inca drept combustibil. pastrand aceleasi caracteristici de mediu rece si acid. cea mai mare parte fiind formata din albiile majore si terasele Dornei. mlastinoase.unul estic. depozitele respective se afla mai sus de 1600 m. controversata. pe areale mici. molizi. O fauna de rotifere. culturile agricole nu se pot dezvolta. Exista doar mici parcele de cartof si trifoi. Reduse prin circulatie catabatica. cu altitudine relativa pana la 200 m. acoperind o suprafata de 480 ha). Media termica este de numai 40C-50C. cu exemplare pipernicite (pini.

cu frecvente inversiuni termice. prin foraje) au o grosime mai mare (75-130 m) si o raspandire mai larga. Pe langa cresterea animalelor si exploatarea lemnului. Depresiunea este totusi bine populata. prin inaltimea cristalina Almasul Mare (1. In sedimentele lacustre specifice s-au format si lentile de carbuni. cat si spre sud. cu gospodariile mai adunate in partea centrala si risipite spre margini. iar locuitorii cresc animale. spre est de M. cu lignit. o inchid si spre sud.100 m). Formarea depresiunii se datoreaza edificarii conului . Depresiunea Borsec este asemanatoare g e n e t i c cu depresiunea Bilbor. mare (Bilbor). Formarea depresiunii se datoreaza inaltarii aceluiasi masiv vulcanic al Calimanilor. iernile sunt geroase.451 m). Pe langa case sunt si mici parcele cultivate cu cartof si plante furajere. au fost mai puternic sectionate de reteaua hidrografica. Odinioara mai extinse. spre bazinul Muresului. Este drenata doar spre est. se mai extrage carbune (dintr-un strat cu grosimea de 3 m) si se imbuteliaza ape minerale carbogazoase.Bistritei mijlocii care. depasind valoarea medie de 900 mm/an. traversata de Neagra Brostenilor printr-un sector de vale destul de ingusta. Caracteristicile b a r a j u l u i v u l c a n i c sunt inca mai evidente in cazul sau. separand-o de depresiunea Bilbor. Se prezinta sub forma a doua compartimente. cu pajisti folosite ca fanete. care constituie v e g e t a t i a spontana. Acesta a fost treptat colmatat si drenat prin inaintarea regresiva a Negrei Brostenilor. C l i m a este mai rece decat in Tara Dornelor.400 m. cel vestic (Dragoiasa) fiind separat partial de cel estic(Glod) de catre o alta inaltime cristalina. avand insa o singura comuna. prin inaintarea regresiva a Bistricioarei. Depresiunea este foarte bine populata.000 m) si are o suprafata mai mare. atat spre est. Spre vest este inchisa de M. Netezimea reliefului favorizeaza stagnarea apei. prin inaintarea obarsiilor paraului Sec. din fosta campie de acumulare lacustra. temperaturile medii anuale nu depasesc 40 C. de paraul Vinului.000 mm/an) si ceturi frecvente. c l i m a este totusi destul de rece. 1. afluent al Toplitei. Acestea au fost insa inlocuite. alaturi de cartof crescand bine ovazul si chiar mici livezi de mar (cu soiuri criofile). Gospodariile sunt risipite in fanete. aceste depozite sedimentare au fost partial indepartate prin eroziune. In nord comunica larg cu Tara Dornelor. formarea turbariilor si inmlastinirea padurilor de conifere. Depresiunea Bilbor este situata mai spre sud. vaile adancindu-se pana sub 800 m. A urmat colmatarea treptata si drenarea lacului astfel format. fiind format prin edificarea masivului Calimani in pliocenul superior-pleistocen. afluent al Bistricioarei. cu mai putine sectoare plane. Depozitele lacustre romaniene. Precipitatiile sunt si aici bogate. depozitele lacustre romanian-pleistocene (mai bine cunoscute. care a barat un parau orientat dinspre muntii cristalini ai Bistritei mijlocii spre vest.000-1.Depresiunea Dragoiasa-Glodu ocupa aria cea mai restransa in cadrul ulucului depresionar si este situata la altitudinea cea mai mare (1. A rezultat un relief mai fragmentat. extrag si prelucreaza lemnul. pe seama rocilor cretacic-eocene dintr-un mic sinclinal pe cristalin. cu precipitatii bogate (aprox. printr-o inseuare putin denivelata. Compartimentul Glod (Glodul) s-a format prin e r o z i u n e diferentiala. in cea mai mare parte. separate de inaltimi cristaline izolate. Desi mai blanda. Bararea vaii prin care un rau se orienta spre vest a determinat formarea unui lac. la o altitudine mai mica (900 m – 1. Compartimentul Dragoiasa are caracteristicile unei depresiuni de b a r a j v u l c a n i c. de care este separata printr-o culme cristalina inalta de aproape 1. In r e l i e f u l actual au mai ramas fragmente plane. Culturile au conditii ceva mai prielnice. cand se inregistreaza valori sub -300 C.Calimani.

Temperaturile minime au coborat uneori iarna pana la -35. in est si cu M. argile). ca efect al inversiunilor termice. usor inclinata spre centrul depresiunii.Gurghiu. formate in mare parte din succesiuni de terase. cu durate de 10-18 zile si putandu-se produce din septembrie pana in martie (Octavia Bogdan.Gurghiului. Un foarte interesant (si pitoresc) element al peisajului a fost calea ferata ingusta (azi dezafectata) spre Toplita. Partea central-sudica (la sud de Hodosa) are aspectul unei campii fluvio-lacustre.Gurghiului.Giurgeului. Precipitatiile sunt reduse. Elena Niculescu. S-a format in romanian-pleistocen. ca si de inclinarea acestora spre centru. cea mai inalta derivand din insasi suprafata initiala a campiei de acumulare lacustra. prin sudul depresiunii Bilbor. in timp ce partea nordica are un relief mai fragmentat. Suprapuse unui fundament cristalin. S-a mai exploatat si un mic zacamant de lignit pliocen-pleistocen din bazinul Jolotca. specializata pentru transportul apei minerale. Aportul de apa din aria montana si drenajul deficitar. In r e l i e f se remarca valea principala. confirmat de grosimea neobisnuita a depozitelor acumulate intr-un interval relativ scurt (200 m – 700 m – chiar 1. includ lentile de carbune si trec lateral spre vest in formatiunea vulcanogensedimentara.P a d u r e a de conifere este mai bine pastrata.Mutihac.00 C la Joseni. sectionat de vai mai puternic adancite. deasupra .Calimani. Datorita temperaturilor reduse. de la 4-5 m altitudine relativa pana la 110-120 m). C l i m a t i c depresiunea Giurgeului este rece. 600 mm/an. cu care se intrepatrund. In parte mlastinile sunt drenate. coborand mai intai spre est pe valea Vinului. mai redusa in nord si din ce in ce mai mare spre sud. alungita pe directia NNV-SSE si mult mai tipica de b a r a j v u l c a n i c decat precedentele. apartinand subetajului coniferelor.399 m). formata prin dezvoltarea exceptionala a albiei majore a Muresului (cu largime de cativa kilometri). v e g e t a t i a naturala este forestiera. Faptul acesta dovedeste ca lacul format prin baraj se colmatase treptat in timpul punerii in loc a acestei formatiuni. conditionat de relieful plan al partii central-sudice si de evapotranspiratia redusa. avand valori medii de aprox. o prelungire sud-estica a M. cu o suprafata totala de 476 ha). in vest.000 m in centrul depresiunii – V. depozitele sunt constituite atat din material vulcanic cat si terigen (pietrisuri. care facea un ocol mare. 1990). cu rare exemplare de fag pe terasele mai inalte ale Muresului. datorita producerii relativ frecvente a unor raciri masive. separate de interfluvii prelungi. extrem de intense (pana la 100C). Depresiunea Giurgeului (Gheorgheni) este mai larga.vulcanic Sarmasul Mare (1. Spatial relieful prezinta insa diferentieri. in care se afla cantitati apreciabile de turba. ca urmare a eruptiilor din M. exploatarea travertinului si a lemnului. Contactele cu M. datorita efectului de baraj orografic produs de M.60 C (altitudinea fiind de 815 m). au determinat formarea unor mlastini numeroase si intinse (17. 1999). activitatile economice principale constand in valorificarea balneara si imbutelierea apelor minerale carbogazoase (cotate cel mai bine intre apele minerale din aureola mofetica a catenei vulcanice). a teraselor sale inferioare si a conurilor aluviale ale afluentilor. ulterior in depresiune instalandu-se Muresul.00 C la Gheorgheni si -38. insotita de un sistem bogat de terase (8 niveluri. Tectonica subsidenta a avut si ea un rol genetic deosebit. Media termica la Gheorgheni este de numai 5. nisipuri. sunt acoperite cu o bordura larga de glacisuri de acumulare. pana la confluenta cu Bistricioara si apoi se orienta spre vest. deoarece p o p u l a t i a se ocupa mai putin cu agricultura.

a. Pe fondul acelorasi conditii climato-hidrice inmlastinirile sunt curente. ca si segmentul de magistrala feroviara Brasov-Deda. compacte. la Toplita functioneaza o mica statiune balneara cu ape hipotermale. in. Sub nivelul acestor fragmente se desfasoara 4 niveluri de terase ale Oltului. cel mai larg). Soselele care strabat in lung si traverseaza depresiunea. de prelucrare a maselor plastice s. la 70 m altitudine relativa fata de Olt. a fost restaurat si introdus in circuitul turistic ca spatiu muzeal si pentru organizarea unor expozitii de arta. prin geneza.). ca si gradul de impadurire redus. textila. datorita popularii dense si utilizarii agricole. Asezarile au evitat albia majora umeda a Muresului.a. dimensiuni. mlastina Borsaros de la Sancraieni a fost declarata monument al naturii. secara.stratului de inversiune. a lemnului. ovaz. chiar cu tendinte de risipire spre bordura. prezenta unor aparate vulcanice la est de valea Oltului (pe latura vestica a M. Ciucul mijlociu (compartimentul Miercurea-Ciuc) si Ciucul inferior (compartimentul Sanmartin. a prelucrarii metalelor (piese de schimb pentru utilaj industrial) si textila (la Gheorgheni). iar castelul medieval Bethlen de la Lazarea. Gheorgheni). unele cu aspect urban (spre exemplu Ditraul) si situate la distante mai mari. a inului (in topitoria de la Joseni si intreprinderea integrata de filatura-tesatorie de la Gheorgheni). In functie de variatii strict locale ale conditiilor climatice. Depresiunea Ciucului (Ciucurilor) este alungita nord-sud pe 45 km si seamana mult cu depresiunea Giurgeu. majoritar secuiasca. Centrul polarizator al depresiunii il constituie municipiul Miercurea-Ciuc. Amploarea subsidentei este confirmata si aici de grosimea sedimentelor de natura vulcanica si terigene. plante furajere si. se cultiva cartof. 80. ca efect al umanizarii intense. rasfirate pe vai.000 locuitori). C l i m a are acelasi caracter aspru. Toplita. pe suprafete mai mari. cu altitudini relative intre 2 m si 32 – 40 m.Ciucului) ingusteaza depresiunea. Este formata prin b a r a j u l v u l c a n i c produs de edificarea M. cu raciri masive produse prin advectii continentalearctice urmate de inversiuni termice cu durata mare si valori minime severe (-38. climat. turbariile fiind insa mai restranse decat in depresiunea Giurgeu. la Izvorul Muresului este o statiune turistica (climatica si pentru sporturi de iarna). construit in 1530. adunate. asigura posibilitati satisfacatoare de comunicatie. Sub aspectul valorificarii potentialului turistic. In partea sudica satele secuiesti sunt mari. valorificandu-se agricol terenurile plane intinse. Structura si distributia v e g e t a t i e i naturale sunt similare celor din depresiunea Giurgeu. R e l i e f u l pastreaza fragmente din campia de acumulare initiala mai ales pe latura estica. instalandu-se pe terase si conuri aluvio-proluviale. In partea nordica satele romanesti sunt foarte numeroase.Harghita. peisaj.40C la Miercurea-Ciuc). mici. In cea mai mare parte depresiunea este insa despadurita. compartimentand-o in trei sectoare (care explica si pluralul toponimic) – Ciucul superior (compartimentul Danesti). P o p u l a t i a este numeroasa (aprox. a carui dezvoltare a fost stimulata puternic prin industrializare (industria constructiilor de masini. unele cu aspect urban (de exemplu Sandominic). Pentru valoarea stiintifica a unor relicte glaciare (muschiul de tundra Meesea hexasticha s. a lactatelor (Remetea). P o p u l a t i a este si aici numeroasa. La Jigodin si la Racu. dintre care 500 m in cuaternar). cu carbuni (800 m. O buna parte din populatia activa a lucrat in industria lemnului (la Galautas. Multe unitati industriale au fost dispersate in mediul rural (unitati de fabricare a cherestelei la .). Satele sunt mari.

Baraolt. O parte din campia lacustra initiala se pastreaza in r e l i e f u l actual sub forma unei trepte mai inalte. spre est se afla compartimentul Targul Secuiesc (Bretcu). Terasele Oltului sunt foarte bine dezvoltate. Sancraieni. de la Bod-Rodbav. in pozitie centrala. la intersectia magistralelor electrificate Adjud-Ciceu si Brasov-Deda. Sedimentele caracteristice. cu cel din depresiunea Fagaras. in Bucegi. mai ales pe latura sud – sudvestica. cele mai inalte avand altitudinea relativa de 90 m – 112 m. O r i g i n e a sa este tectonica. orientate NNV-SSE.Postavaru si cativa martori de prabusire (dealul Cetatuia s. Depresiunea Tara Barsei-Trei Scaune (a Brasovului) este cea mai mare din intregul uluc depresionar. in golful depresionar Zarnesti). peste care se afla alte doua complexe. depresiunea fiind alcatuita dintr-un sistem de trei grabene. care marginesc depresiunea spre nord – nord-vest. asa dupa cum atesta cele mai noi depozite fosilifere. Lacul care s-a instalat in acest sistem de grabene comunica . se intinde spre est pana la ingustarea produsa de M. Un element morfologic deosebit sunt dunele de la Reci.Mutihac. Inversiunile termice sunt foarte frecvente si intense. dar mai continentala (amplitudinea termica medie anuala este de 220C-240C). Vatra depresiunii este formata din imbinarea sesurilor largi al Oltului si afluentilor sai. dar disparand spre centru. In interior. pe directie nord-sud.a). relieful fiind deosebit de neted. circulatia foehnala nu atenueaza stratificatiile termice si nu mareste temperatura aerului. spre M. la poalele M.Barsei s. sub efectul subsidentei active. s-au inregistrat numai -240C.20C mai mare decat la Gheorgheni).Sandominic. Datorita altitudinii modeste a muntilor Bodoc. In zonele marginale jonctioneaza vaste conuri aluviale ale raurilor care coboara din muntii inconjuratori.90C la Brasov).0C (minima termica absoluta din tara).Intorsurii Buzaului si extremitatii sudice a M. Carta. inversiunilor li se datoreaza conditiile mai aspre din centru fata de cele din ariile marginale. Sesul Frumos (Sfantul Gheorghe) se afla intre ingustarea mentionata si cea datorata prelungirii spre nord a M. a spirtului si amidonului la Sansimion s. in partea de vest. mai inalte (mediile termice ale lunii ianuarie sunt de -5.a. Fenomenul a inceput de la sfarsitul pontianului si a continuat pana in pleistocenul inferior (M. a unor culmi ale muntilor din jur : cel vestic.504 m). Prin comparatie cu depresiunile Giurgeu si Ciuc. fiind complet drenat spre sfarsitul pleistocenului mediu. nisipuri. . ramasi pe dreapta Oltului . Cele trei compartimente-graben sunt marcate prin apropierea. La Jigodin-bai se utilizeaza in scopuri balnear-terapeutice apele minerale.Sandulescu. Cantitativ. Tara Barsei-Trei Scaune fiind mai larga si mai joasa (500 m – 750 m) are o c l i m a mai calda (media termica anuala de 7.Persani.Bodoc . pe traseul actualei vai a Oltului. prundisuri. modelate de vant in nisipuri aluviale.. in partea centrala. Ciceul este un important nod feroviar.a. 1984). pe rama sudica si sud-estica. grupate intr-un complex bazal cu 5 strate de carbuni.80C la Brasov este cu 2.) din extremitatea sudica a M. 1990) si destul de groase (600 m – 700 m). la 750 mm – 850 mm/an. formand intinse glacisuri de acumulare (spre exemplu. argile. marnos si psefito-psamitic (V. cand in ianuarie 1942 la Bod (508 m altitudine) s-au inregistrat -38. sunt predominant terigene (marne. formate datorita prabusirii unor sectoare montane ale catenelor de flis si cristalino-mezozoica. Barsa-Baraolt. precipitatiile cresc de la 550 mm/an. Baraolt si Persani.30C la Bod si de –3. desi contin si material piroclastic. la varful Omul (2.

219)se afla in Brasov.). pana la tipuri structurale specifice ariilor extracarpatice. economice. care domina sesul Barsei. de multe sute de ani. In mlastinile-rezervatii naturale de la Harman. Pe glacisurile marginale din sud (ca si pe cele nordice din Sesul Frumos) sunt livezi. fapt care alaturi de drenajul deficitar.(Prejmer). la Prejmer. constructii in perimetrul rezervatiei stiintifice. dintre care mai mult de jumatate (314. a impus masuri hidroameliorative sustinute. paducel s. secara dar si grau. molidul coborand pana la 800 m. morfologice si hidrogeologice au contribuit la formarea mlastinilor cu turba (a bahnelor Santionlunca.). altele endemice etc. acidofila. in toata depresiunea.000 loc. Conditiile climatice. pasuni si constructii. Pe dunele de la Reci se pastreaza un arboret de mesteacan aflat in regim de rezervatie naturala. care intra cu un debit de 7. dar au fost drenate si multe mlastini. (Tarlungeni. la Feldioara. Acolo unde se mai pastreaza. V e g e t a t i a forestiera naturala (paduri de gorun si de amestec gorun-fag-carpen. Industrializarea este una dintre cele mai puternice din tara (parcurgand insa azi o .a. a sasilor in centru si a secuilor in nord-est. ci si ritmul deosebit al dezvoltarii acestora. grav amenintata prin desecarea abuziva. Prejmer si Stupini. depresiunea functioneaza ca un colector de ape pentru Olt. Accentele de continentalism climatic au favorizat si ochiuri de vegetatie stepica (cu colilie. Pe langa ponderea insemnata a s o l u r i l o r hidromorfe. rogoz pitic. Cele 143 sate au dimensiuni variate. politico-administrative si la intersectia a numeroase drumuri transcarpatice explica nu numai permanenta sa capacitate de atractie si geneza unei retele dense de asezari. favorizat si de platitudinea reliefului. cu o flora specifica. orz. Homorodul.a. dar primind aici Raul Negru. Se cultiva cartof.a. arbusti xerofili – migdal pitic. ovaz. Depresiunea este foarte bine p o p u l a t a. a caror suprafata s-a redus in ultimii 30 de ani de la 100 ha la 1 ha. flori. Harman) si chiar 4. Aita s. reprezentata prin plante interesante. in special in vederea realizarii unor terenuri pentru culturi agricole. jales.a.050 m la Poiana Brasov.barcensis (jimla Tarii Barsei). de la cele mici (sub 300 locuitori) la unele care depasesc 3. Armeria alpina ssp. Conditiile naturale au favorizat dezvoltarea timpurie a unei agriculturi care s-a diversificat treptat. Timisul. care provin din infiltratii puternice in glacisurile de pe rama montana. unele aflate la limita sudica a arealului specific ( spre exemplu Pedicularis sceptrum carolinum). Structura etnica (eterogena datorita colonizarilor) este subliniata si de grupari spatiale. multe relicte glaciare favorizate de apele unor izvoare reci.H i d r o g r a f i c. pe rama depresiunii si bradul patrunzand in subetajul de gorun pana la 600 m. chiar incendierea vegetatiei pentru extinderea pasunii.6 km/km2) fiind alimentata si din izvoare bogate. pentru evitarea inundatiilor (altadata frecvente pe Olt. depresiunea prezinta originalitatea pedologica a unei evolutii spre molizare a argiluvisolurilor forestiere initiale. avand peste 600. porumbar. ca urmare a unei indelungi utilizari agricole. sfecla de zahar.5-0. in aria marginala) a fost aproape integral inlocuita. unde prezinta si o oarecare dezorganizare. Raurile sunt convergente in „piete” de adunare a apelor. pozitia la contactul unor mari unitati naturale. a romanilor in sud si sud-vest. Calitatile sale naturale de exceptie in spatiul montan. reteaua este densa (0. se afla o planta carnivora unica in lume.000 locuitori. este puternic influentata de inversiunile termice. cu pajisti secundare si culturi. legume. porumb. incepand de pe rama. pe Raul Negru s. In special s-au regularizat cursurile.) pe dealul Lempes.000 loc. iese cu un debit de peste 38 m3/s. gorunul urcand si pana la 1. Gradul de urbanizare este cel mai avansat din toata aria montana (8 orase in care se concentreaza 77 % din numarul total al populatiei). iar pasunile si fanetele sunt diseminate.8 m3/s. Borosneu s. Barsa. in arii de subsidenta activa. In ansamblu.

Prin predominarea conglomeratelor in substrat si forma rombica in plan seamana mult cu Ceahlaul. fiind vizat in primul rand Brasovul. iar spre vest cu M.a.). industria textila (Brasov. 2.600 m – 1. Printre cele mai importante ramuri se pot cita. predominant conglomeratica si calcaroasa. un platou larg ondulat. Cerbu. de asemenea.). detinand. reprezentat printr-un complex tectono-structural special. Leaota – Bucegi . care contrasteaza puternic cu netezimea aproape perfecta a partii inalte. Masivul Bucegi este cel mai reprezentativ si pitoresc in aceasta grupare. Sacele Tohan s. cat si prin investitii specifice in perioada postbelica. Caraimanul – 2. gruparea montana a Bucegilor domina dinspre sud-est Tara Barsei (golful Zarnesti) si dinspre nord Subcarpatii. Este inalt (2.480 m. categoriile de relief structural si de facies petrografic fiind dominante. cu diferente de nivel de peste 1. ei sunt un segment tipic al axului cristalinomezozoic. in lungul limitei est – sud-estice. Specificul substratului geologic a influentat puternic morfogeneza.030 m) si . O parte din limita sa est – sud-estica coincide cu limita intregii grupari. asemanator celui din Ceahlau.Leaota. In ceea ce priveste constitutia geologica. sculptate in conglomerate sau calcare. Restul gruparii (M. cat si pentru turism.).Baiului.504 m in varful Omul). avand tinuta masivelor cristaline orientale si nota de peisaj alpin a celor meridionale. Brasovul mai este si un nod de comunicatii de prim ordin. inaltandu-se deasupra Tarii Barsei si vaii Prahovei cu 1.1.Piatra Mare. domina dinspre est Culoarul Bran-Rucar si este separat in sud-vest de M. Rasnov s. Nodul orografic este varful Omul (2. industria celulozei si hartiei (Zarnesti). Intreaga unitate sariaza unitatile de flis.Barsei) se dezvolta pe cuvertura sedimentara mezozoica.800 m.5. dar si unele orasele altadata mai putin dezvoltate (Targul Secuiesc. M.a. Lunca Calnicului s. Ca limite si vecinatati interne. cu Costila – 2.Piatra Craiului. intre Prahova si Ialomita (mai inalta.5. metalurgia cuprului si rafinarea petrolului (Brasov) etc. Prahova si apoi pasul Sinaia.284 m. Procesul a evoluat atat pe baza unor traditii medievale. Gruparea montana cu caracter de tranzitie (a Bucegilor) Avand caracteristicile geografice esentiale ale Carpatilor Orientali. De asemenea. Atat spre exterior cat si spre interiorul gruparii se termina cu abrupturi puternice. constructiile de masini (Brasov. Soclul cristalin afloreaza masiv in M. Sfantul Gheorghe).Bucegi. atat pentru cercetarea stiintifica.a.etapa de restructurare).504 m) din care doua culmi principale se orienteaza una spre sud – sud-est.Leaota prin valea Brateiului. o importanta functie de coordonare pentru zona inconjuratoare. Codlea. in lungul vailor Dambovita si Barsa.Fagarasului. o parte din asezarile rurale au dobandit statut urban prin industrializare (Sacele. de care o separa culoarul de vai urmat de Garcin. invecinandu-se spre est cu M. dar si interferente cu elemente ale peisajului geografic al Carpatilor Meridionali. O r o g r a f i c domina toate unitatile invecinate. Efectul de inaltare produs de orogeneza cea mai recenta a fost mai puternic decat in alte unitati ale Carpatilor Orientali.000 m. Culoarul Bran-Rucar si M. ceea a ce a determinat o etajare mai complexa a invelisului vegetal. dar are o suprafata redusa iar caile de acces naturale si amenajate l-au facut extrem de atragator. Furnica – 2.103 m si Varful-cu-Dor – 2.

profilul transversal frecvent in surplombe. prezentand o usoara inclinare spre axul sinclinalului. cu flancul estic mai larg si mai slab inclinat. reprezentat predominant prin roci epimetamorfice (sisturi muscovito-cloritoase) din seria prehercinica de Leresti-Tamas (V. in alternanta cu sectoare mai largi. care afloreaza in partea de vest si pe sectoare mai mici in partea central-sudica. Dintre pesteri. cu varful Doamnele – 2. conform). cu aspectul unor mici depresiuni de eroziune selectiva. mai mare decat a celor din Ceahlau si Ciucas. Relieful carstic este reprezentat in primul rand prin cheile formate in bazinul Ialomitei. prin actiunea conjugata a dezagregarii gelive. la vest si est de valea Ialomitei. local numite horoabe) in profilul longitudinal al talvegurilor. In geneza cheilor au existat si episoade de evolutie carstica subterana. cheile Tatarul Mic (Coteanului). intre Ialomita si Bratei (mai scunda. sunt consecvente). Sub aspect g e o l o g i c. cu axul apropiat traseului actual al vaii Ialomitei. cheile Zanoagei si cheile Orzei. intre cheile Pesterii si cheile Tatarul Mic).189 m). conforme inclinarii stratelor spre ax. confirmate de numeroasele ruperi (si cataracte. fundamentul Bucegilor este cristalin. 1990). in conglomerate sau intercalatii marno-argiloase (spre exemplu Padina. desprinzand martori izolati. din jurasicul superior (cu grosimi de cateva sute de metri. cu formatiuni concretionare si urme de fauna cavernicola . de fapt o succesiune de praguri cu cascade – cascadele Vanturisului (Valeria Micalevich-Velcea. de tip cuesta si cel estic mai slab inclinat. Intreaga cuvertura sedimentara este cutata sub forma unui vast sinclinal orientat nord-sud. Spre nord-vest. Marile abrupturi externe. vaile afluentilor sai. din varful Omul coboara culmi mai scurte si foarte abrupte in profil longitudinal. degajate prin modelare externa specifica in valea Ialomitei) si mai ales conglomeratele masive din cretacicul mediu (cu o grosime de 2. mai largi in partea estica. corespunzatoare intercalatiilor de gresii (spre exemplu. cu intrarea la altitudinea de 1. in Caraiman). care poarta varfurile inalte. nord si nord-est. are orientare longitudinala dar subsecventa. Unele vai au strapuns frontul de cueste. pe fetele interne ale ambelor flancuri ale sinclinalului.000 m. vaile sunt fie adaptate la structura substratului (Ialomita are o vale longitudinala tipica de sinclinal. in strate mai subtiri). recifale. marmitele de pe versanti si meandrele foarte stranse. 1961).660 m.alta spre sud – sud-vest. care evolua mult mai energic. In functie de orientarea lor. in lungul unei vai cu profil longitudinal puternic inclinat. usor asimetric. Suprafete structurale sunt specifice in partea inalta. Politele (local numite brane) apar pe versantii de cuesta in niveluri succesive.Mutihac. apelor curgatoare si avalanselor. sunt niste cueste. In cuvertura sedimentara preaustrica cele mai reprezentative sunt calcarele masive. cu un segment mai accesibil la inceput. grav degradat de vizitatori si unul mai greu accesibil. fie o sectioneaza (valea superioara a Izvorului Dorului. dispuse in doua niveluri separate printr-unul de gresii – gresia de Scropoasa si prezentand pe alocuri alte intercalatii de gresii.. Principala caracteristica a r e l i e f u l u i este dezvoltarea exceptionala a reliefului structural. in sectoarele in care calcarele jurasice au fost degajate de sub conglomeratele cretacice. Evolutia cuestelor se produce relativ rapid. Reorientarea in unghi drept a acestei vai a fost explicata printr-o captare de catre un afluent al Prahovei. Pe valea Ialomitei se succed cheile Ursilor. cheile Tatarul Mare. cea mai mare si mai cunoscuta este cea a Ialomitei. care par sa derive din trasee subterane. cheile Pesterii (langa pestera Ialomitei). ceea ce a facut versantul vestic mai abrupt. dezvoltate pe capetele de strat ale conglomeratelor cretacice in est (abruptul prahovean) si ale calcarelor jurasice si conglomeratelor cretacice in vest (abruptul branean).

Strungile Mari.600 m. relieful glaciar are un grad de dezvoltare asemanator celui din M. Centrul glaciatiei a fost varful Omul. Intr-o singura excavatie. conditionat de pozitia sudestica si in umbra culmii inalte a Fagarasului.Padina Crucii. pe fiecare din aceste vai. la 1.Rodnei.. in circuri nu s-au putut forma lacuri glaciare. cea mai mare fiind valea Ialomitei. In perioadele glaciare dezagregarea geliva a conglomeratelor si calcarelor din marile abrupturi externe a fost mai puternica decat cea actuala.760 m. a carui forta de soc a devenit astfel mai puternica. se sustine existenta suprafetei Borascu. in bazinul Ialomitei. Intre vaile glaciare vecine interfluviile au forma de creste (custuri). Spre est se orienteaza vaile glaciare ale Cerbului si Morarului. de Martonne. Celelalte pesteri. unele cercetari mai vechi (Emm. valea Malaiestilor). iar spre vest – valea Gaurii. In literatura de specialitate (Valeria Micalevich-Velcea.350 m. in M. pe valea Tiganestilor se strang temporar ape. Deoarece conglomeratele au fost puternic dezagregate in sectoarele de prag. cu o morena frontala la 1. mai ales in cazul vailor orientate contrar inclinarii stratelor (spre exemplu. corespunzatoare suprafetei Raul Ses. cea mai lunga dintre pesterile cercetate (7 km) este situata in extremitatea sud-vestica a Bucegilor. de mici dimensiuni. Desi Bucegii au altitudine mai mare. La suprafata. Din acestea se orienteaza radiar vai glaciare cu profil transversal clasic. in jurul caruia s-au format cateva circuri complexe. Morenele au fost traversate si mai usor de catre rauri. langa cheile Ursilor. colti – Coltii Morarului s. Pe fondul general da factura morfostructurala. Un efect al modelarii selective sunt si formele cu aspect bizar. afluent de pe stanga al Ialomitei). mai ales la poalele abruptului prahovean. relieful glaciar este si el influentat de structura substratului. Aceasta a fost si cea mai puternica. sunt mai putin cunoscute. valea Sugarilor. dar sub forma unui nivel mai coborat. 1961) se argumenteaza manifestarea a doua faze glaciare pleistocene. Efectul morfologic al coraziunii este dovedit de forma aerodinamica a trunchiurilor ciupercilor. In ceea ce priveste relieful ciclic. datorat probabil unui deficit de precipitatii solide. ca si vantul dominant. De asemenea. numite popular babe sau ciuperci. In sudul . vaile glaciare (mai lungi) ale Tiganestilor si Malaiestilor prezinta morene frontale la 1. Complexe morfologice ruiniforme de dezagregare (stalpi. s-au format numai ghetari individuali. spre nord – nord-est. Ratei. in timp ce in a doua faza glaciara. pragurile au si o natura structural-litologica. vaile glaciare subsecvente avand o asimetrie evidenta (spre exemplu.Scara) s-au format si pe conglomerate. dintre vaile Tiganesti si Malaiesti. orientate NNV-SSE. mai slaba. 1906) au considerat toata aria de platou inalt ca expresie morfologica a marii nivelari miocene. 1961) confirma prezenta acestei suprafete. De asemenea. ca si in alte surse (G. Cercetarile mai recente (Valeria Micalevich-Velcea.a. urmele primei fiind observabile sub forma unui nivel de umeri in lungul vailor glaciare. prezenta mai greu de argumentat avandu-se in vedere evolutia geologica a unitatii central – est-carpatice (cristalino-mezozoice) in care se incadreaza gruparea Bucegilor. turnuri. vaile Malaiestilor si Tiganestilor fiind parcurse de o masa unitara de gheata. creand mantale groase de grohotis fosil. aflorimentele de calcar sunt corodate sub forma unor campuri de lapiezuri (spre exemplu. Fragmentele de roca dezagregata prin gelifractie au fost purtate (si partial indepartate) de vant. mici. sfinxul din M. 1939). care s-au format datorita rezistentei mai mari la dezagregare a lespezilor de gresie intercalate in conglomeratele cretacice.pleistocena (Ursus spelaeus). in profilul longitudinal al vailor glaciare.Valsan. din culmea sud-vestica. care mascheaza structura geologica. asa cum este custura din M. in sud.

care au generat si oronimele Jepii Mari.70 C.101 mm.850 m.a.134 mm.Beldie.masivului apar fragmente. Distributia precipitatiilor este atipica fata de legea gradientului vertical. Gentiana lutea. apoi fag. De la baza pana la 1.960 m. Salix herbacea s.101 m) la 4. ceea ce face ca versantul prahovean sa fie si el mai uscat (971 mm la Sinaia) decat cel branean. din care raurile se dirijeaza divergent spre exterior. C l i m a este marcata in primul rand prin insemnate diferentieri termice verticale. La Sinaia. care la Dobresti. exemplare de zambru).. La Dobresti precipitatiile medii anuale sunt de 1. In pajisti si pe stancarii cresc multe plante cu flori viu colorate. iar numarul mediu anual de zile cu ceata este de 174. sub forma de pinteni. Jepii Mici s. Dianthus kitaibelii s. Suprafata jnepenisurilor s-a redus insa mult. alimentarea subterana este foarte importanta. cu 1. ramanand frecvent deasupra plafonului norilor stratiformi. Bucegii sunt un castel de ape.750 m – 1. mai sus de 1.000 m. fac ca aici temperaturile sa fie sensibil mai reduse si fenomenele hidrometeorologice de inversiune mult mai accentuate si mai durabile decat pe valea Ialomitei. In altitudine urmeaza subetajul pajistilor alpine. prin defrisarea veche. V e g e t a t i a este foarte bogata si foarte interesanta. In mod exceptional. aflata la aceeasi altitudine cu Dobrestii. inchisa spre sud-est de defileul de la Posada. In aceleasi asociatii vegeteaza afinul. iar al varful Omul (2. situatie care nu se regaseste nicaieri in Carpatii Orientali. iar la varful Omul. media termica anuala este de numai 3. brad si fag. in sezonul rece partea inalta este mai uscata. fata de numai 44 la Scropoasa. stratul durand in medie 5-6 luni pe an. Media termica anuala. Loiseleuria procumbens (o ericacee marunta). sunt de numai 1.504 m) devine negativa (-2.400 m – 1. bujorul-de-munte. cu o proportie mare de zada si . In ansamblu insa zapada este abundenta. Platoul inalt are un climat alpin . fara ca reteaua sa fie prea densa.10 C. H i d r o g r a f i c. 1967) au indicat prezenta a 1185 plante vasculare si a 68 % din endemismele carpatice (fapt care inrudeste Bucegii cu Ceahlaul). Inversiunile termice de vale. ceea ce demonstreaza marja destul de insemnata de subiectivism din voga climatica a statiunilor de pe valea Prahovei. taposica (Nardus stricta). ca Papaver pyrenaicum. frigul combinat cu vantul puternic alungand padurea numai in locuri adapostite.50 C). Efectul de „umbra” produs de culmea M.a. mult mai frecvente pe valea Prahovei.a. Padurea ocupa aproape o jumatate din suprafata. dezvoltandu-se pe versantii exteriori si inaintand pe valea Ialomitei spre nord pana la 1. Subetajul subalpin a fost in mod natural foarte larg dezvoltat. pana mai sus de 2. o mare parte din precipitatii si apele din topirea zapezii infiltrandu-se in calcare si in grohotisurile formate pe conglomerate si generand izvoare puternice (spre exemplu la baza mantalelor de grohotisuri de pe abruptul prahovean). formate din rogoz (specii de Carex). poate urca pana la 1.500 m padurea de foioase cu gorun si fag. generate de desfasurarea masivului pe un ecart altitudinal mare.Fagaras este inca accentuat de foehnizarea impusa la coborarea abruptului estic. . amont de cheile Orzei (1. Cel mai mare si mai activ este Ialomita. ienuparul.600 m mai sus. pe versantii sudici. pe valea Ialomitei (la altitudinea de 900 m) este de 6. parusca (Festuca glacialis).20 C coboara la Scropoasa. diferentierile fiind mult mai reduse decat cele normale. Cercetarile de botanica sistematica (Al.700 m. la 1. la adapost de vant. pentru pasuni. ale suprafetei de nivelare Predeal (Poiana Marului sau Gornovita). cu jnepenisuri intinse. Pentru toate. Pana la limita superioara urmeaza o fasie ingusta de conifere (molid.800 m temperaturile medii sunt negative timp de 200 zile pe an. fagul urcand mai sus decat in nordul Carpatilor Orientali. este urmata de molid. Astfel.

care se intinde spre est pana la vaile Brateiului si Ialomitei. Leaota se prezinta sub forma unui bloc lipsit de personalitate. amenajandu-se primele statiuni. datorita proximitatii capitalei si accesibilizarii lor prin cai de comunicatie moderne (drumul national si magistrala feroviara pe valea Prahovei. incluzand Omul si partea inalta a culmilor care coboara in jurul sau.) si capacitati moderne de cazare (cabane. relieful glaciar s. cu versantii abrupti. pe versantul sudic al Caraimanului si pe valea Jepilor (cu vegetatie specifica. afloreaza si conglomerate cretacice. spre nord. Nu au relief glaciar. spre sud domina Subcarpatii iar spre nord-vest se inalta cu aprox.400 m pe Costila. pana la 2. contrastand cu vaile inguste. in est – sud-est. Viata e c o n o m i c a a fost multa vreme dominata de pastoritul de pe platoul inalt. soseaua de pe valea Ialomitei pana in cheile Ursilor). sunt protejate padurile.a. desfasurata de la 1. relicte s.a.Rosu. O inseuare inalta (Bucsa. monoton. cascadele. Bucegii sunt muntii cu cea mai intensa solicitare turistica din tara.750 m) la izvoarele Brateiului marcheaza contactul celor doua masive. asociatiile vegetale subalpine si alpine. la 1.1 km/km2). prin pasul Predeal. dezvoltarea moderna a fost mai lenta. In perioada postbelica s-au mai construit hidrocentralele de la Moroieni si de la Scropoasa. inconjurat de bumbacarita (Eriophorum latoifolium). P r e c i p i t a t i i l e bogate si constitutia litologica putin favorabila infiltratiei au favorizat formarea unei r e t e l e h i d r o g r a f i c e deosebit de dense (1. Pe valea Ialomitei. rugina (Juncus effusus). monotone. pe brine) a fost declarata zona stiintifica cu regim de protectie absoluta. O suprafata de 200 ha.133 m). spre vest pana la valea Dambovitei. hoteluri alpine etc. Muntii Leaota sunt considerati uneori in literatura de specialitate (Al. iar cu aproape un secol mai tarziu (1879) a fost introdusa in circulatie magistrala feroviara din capitala spre Transilvania.Pe un fragment de platou neted din M. relieful de facies petrografic. Sinaia. 1973) ca parte a unui grup unitar Bucegi-Leaota. soseaua prin pasul Sinaia. in partea centrala sunt si roci mai dure(gnaise. puternic adancite. instalatii de teleschi (Varful-cu-Dor s. larg ondulate. ca si valentelor estetice ale intregului peisaj geografic.) din seria de epizona Leresti-Tamas. in special al Bucegilor). Busteni si Poiana Tapului. cu lacul de acumulare Scropoasa. in 1929. ci doar niste nise de nivatie. Caracteristicile lor geografice sunt insa destul de diferite de cele ale Bucegilor si juxtapunerea morfologica nu poate anula aceasta realitate.Laptici. 500 m deasupra Culoarului Bran-Rucar.110 m pe versantul prahovean si de la 1. Pe o arie restransa.).470 m. Interfluviile au infatisarea unor plaiuri inalte. micasisturi) din seria de mezokatazona Voinesti. este si un tinov cu Sphagnum.. 1. pesterile.500 m. Busteni – Babele – Pestera). ramasa fara drum transcarpatic. Atunci a inceput industrializarea si urbanizarea vaii Prahovei. mai ales prin comparatie cu Bucegii. ca si prin amenajari si echipamente speciale (linii de teleferic Sinaia – Varful-cu-Dor. Leaota este destul de bine . cu forma de potcoava deschisa spre sud. Subordonat. pana la 2. ca si valorificarea ei climatica si turistica (in cea mai mare parte bazata pe potentialul muntilor din jur. Vaile raurilor au conturat o serie de culmi radiare care se orienteaza divergent din nodul orografic Leaota (2.650 m pe versantul branean. a complexelor geologice si geomorfologice. Datorita bogatiei floristice si valorii stiintifice a plantelor rare.a. partea inalta a Bucegilor se afla in regim de parc national.a. plante carnivore. Au un r e l i e f greoi. In constitutia lor g e o l o g i c a predomina rocile cristaline (sisturi cloritoase s.000 m – 1.680 ha. Din secolul XVIII (1789) s-a amenajat drumul transcarpatic pe valea Prahovei. masiv. cu lacul de acumulare Bolboci. sud-vest si sud-est. Pe o suprafata totala de 6. vest. in pozitie sinclinala si la altitudine mica. limitandu-se la exploatarea lemnului si construirea hidrocentralei de la Dobresti.

M. sau cheile Rasnoavei. Pe conglomeratele. Numai pe suprafete foarte mici. iar pestera Fundata din valea Rasnoavei parcurgand in 1949 un episod de explozie hidraulica. nu sunt ecranati spre vest. apoi de amestecul fagmolid si de molidisuri. Muntii Barsei includ doua masive destul de asemanatoare. situate intre pasul Predeal si Tara Barsei-Trei Scaune. la care se adauga si unele elemente de asemanare cu Persanii.impadurita. spre vest si Piatra Mare. interpretata ca fragment al suprafetei de nivelare Poiana Marului. constau in pastorit (practicat in special de satenii din Bran) si exploatarea lemnului (mai ales de catre musceleni). temporar colmatata.Barsei primesc o cantitate medie de p r e c i p i t a t i i comparabila cu cea din Bucegi (1. Activitatile economice traditionale. sunt in cea mai mare parte acoperiti de p a d u r e. Acest nivel sectioneaza fara denivelari sedimentarul de varsta triasica si jurasica si suporta. uneori foarte spectaculoase (spre exemplu. urmata de fagete. Un fragment din aceasta treapta. in special pe versanti. avanseaza ca un pinten spre Tara Barsei. pe alocuri. Cristianul Mare (1.000 m. Desi nu sunt prea inalti. incepand cu cea de gorun (de la contactul cu Tara Barsei. Constitutia lor g e o l o g i c a o continua spre nord-est pe cea a Bucegilor. pajistea fiind insa mult extinsa. orientate de la nord-vest spre sud-est. deasupra careia se afla o banda ingusta de molidis. M. La baza. in axele unor structuri anticlinale. prin care un volum apreciabil de apa acumulat in galeria de resurgenta. dar si din flis cretacic (conglomerate.842 m). marne. In ordinea importantei activitatilor economice specifice. gresii). deoarece. depozite de varsta pleistocen inferior. in Piatra Mare existand o pestera cu gheata. cu falieri si mici sariaje. spre est. s-a putut dezvolta o vegetatie subalpina. sub forma unor culmi orientate conform liniilor structurale.500 m de o padure de amestec fag-molid. M. gresiile si marnele cretacice care predomina in ariile marginale s-a format un relief mai scund. Astfel. in special in Piatra Mare. la fel ca Persanii. Calcarele triasice si jurasice afloreaza in general de sub masa de flis cretacic. pentru pasunat. spre exemplu pe Tampa). individualizate spatial prin valea ingusta a Timisului – Postavarul. atat prin defrisarea jnepenisurilor cat si prin despadurire.400 m – 1. pe versantul nordic al Pietrei Mari.000 m din M. In partea de vest si nord-vest a Postavarului s-a dezvoltat larg o treapta de relief deosebit de neteda. Prapastia Ursului si cascada de la Sapte Scari. cu profil longitudinal de talveg in trepte.Tampa. Plaiurile inalte se inscriu in subetajul subalpin. a expulzat brusc materialul obstruant. fapt care confirma geneza si perioada formarii lui. dominand Brasovul.100 mm). cu altitudine de aprox. R e l i e f u l cel mai inalt s-a pastrat pe calcare. pajistile au fost mult extinse prin defrisare si mai ales prin despadurire. Poiana Brasov (dezvoltata pe treapta de 1. 1. Versantii calcarosi sunt acoperiti cu lapiezuri iar pe unele vai s-au format chei. in partea cea mai inalta.Postavarul si Piatra Mare constituie o zona turistica aproape la fel de intens fragmentata ca si Bucegii.Tampa) a fost mult timp cea . lipsit de originalitate. in Postavarul). padurea incepe cu fag. Ca si in alti munti. neschimbate nici in perioada actuala. Intregul ansamblu sedimentar este foarte puternic si complicat cutat. urmat pana la 1.799 m) in Postavarul si Piatra Mare (1. Desi putin caracteristic. endocarstul este destul de interesant. Sunt formati din roci sedimentare de varsta triasica si jurasica (predominand calcarele). Intre statiunile climatice.

stabilizate. fiind insa redresate pana la verticala in cel vestic si mult mai slab inclinate in cel estic. care determina acumularea la baza versantilor a unor trene groase de grohotis mobil (asemanatoare celor de pe versantul vestic al Haghimasului). linii de teleferic pe Postavarul si Tampa. dintr-un mic zacamant azi epuizat) continua sa asigure niste locuri de munca. hornuri. cat si de unele fisuri. In r e l i e f se impune culmea principala. poate cea mai frumoasa din Carpatii romanesti. turnuri.000 m.200 m). drumuri de acces turistic foarte pitoresti (Brasov – Poiana Brasov) accentueaza atractivitatea acestor munti. grohotisurile sunt mai vechi. Aceasta prezinta din loc in loc cateva curmaturi (inseuari) mai scunde. si una estica.239 m in varful La Om. extinzandu-si atat capacitatea fizica de cazare. cu un profil semet. Mai jos. in Postavarul. din D. Acesta este acoperit de calcare masive. cu versanti a caror inclinare depaseste 500. in special al versantului vestic. dar majoritatea populatiei active in aria montana este ocupata in servicii turistice. Sub WestWand torentii de pietre si avalansele opresc padurea la plafonul de 1. Dezagregarea produce in lungul crestei un relief subordonat ruiniform (ace. pentru var. ca si al amplitudinii locale ale celor mai recente miscari de inaltare. Alte statiuni s-au dezvoltat pe valea Timisului (Timisul-de-Sus si Timisul-de-Jos). mai groase decat in Bucegi (pana la 1. este rezultatul pozitiei stratelor si duritatii calcarelor (care au format un complex structural-litologic deosebit de rezistent la modelarea externa). formate in doua generatii. cabane si hoteluri. mult mai scunda (1. care vor constitui perspectiva economica cea mai rentabila. piramide). Aspectul impresionant al culmii vestice. care afloreaza in extremitatile vestica si estica ale masivului. mai subtiri decat in M. catre care trecerea este treptata. de la Cristian. care formeaza cele doua flancuri ale sinclinalului. Subordonat. 1961). Cetatea taraneasca de la Rasnov (in extremitatea vestica a treptei de la Poiana Brasov). favorizata atat de conditiile climatice de la aceasta altitudine. argile liasice. sectoarele de chei. diaclaze etc. vestica. inalta. sub padure. fiind un mare sinclinal cu un culoar in ax. nord-vest si vest limitele sale coincid cu cele ale gruparii Bucegilor. in conditiile periglaciare din pleistocen (Valeria Micalevich-Velcea. Relieful carstic este reprezentat prin lapiezuri. O r o g r a f i c se prezinta sub forma a doua culmi paralele. Pe stratele mai dure de calcar s-au format brane. Inclinarea puternica favorizeaza formarea unor torenti de pietre deosebit de activi. Piatra Craiului seamana mult cu Bucegii. sau Piscul Baciului. Culmea principala este atacata totusi de procese viguroase de dezagregare geliva. care are aspectul unei creste structurale clasice (hog-back). una vestica. cat si nivelul calitativ al unor servicii turistice din ce in ce mai diversificate. Piatra Craiului ocupa o arie restransa (18 km pe directie nord-est – sud-vest). Spre nord.mai moderna statiune turistica din tara si s-a dezvoltat continuu. pentru fabricarea caramizilor refractare. pe fundament format din acelasi cristalin epimetamorfic de Leresti-Tamas. culminand la 2. cu versanti abrupti (in special cel vestic. de la Cristian. dar este un masiv montan foarte personalizat. foarte diferite. Sub aspectul structurii g e o l o g i c e. specializate in tabere pentru copii.600 m. iar spre interior se inalta cu aproape 900 m deasupra Culoarului Bran-Rucar. . colti. de varsta jurasic superior. numit si WestWand-ul Pietrei Craiului). in trecut si huila liasica. pesterile mici de la Pietrele-lui-Solomon. dar se mentine pe o lungime de 8 km la altitudini de peste 2.Bucegi (600 m – 700 m).Sprenghi si D. exploatarea unor roci utilizate ca materii prime in industria materialelor de constructie (calcar. cel mai frumos dintre muntii calcarosi ai Carpatilor Orientali. Intre cele doua culmi este un culoar cu orientare NNE-SSV. In partea centrala sinclinalul este alcatuit din conglomerate de varsta cretacic mediu.586 m) si cu forme domoale.Melcilor.

fragmentat. Este atacat atat de raurile din bazinul Oltului (spre exemplu paraul Turcului. Peste nivelul general se inalta cativa martori de eroziune. Jnepenisurile urca. Substratul g e o l o g i c are o structura destul de complicata. datorita inclinarii mult mai reduse a stratelor in acest flanc al sinclinalului.cateva doline si vai in chei (de origine fluvio-carstica).100 m – 1.Bucegi si M. Calificativul/denumirea de platou care i se da destul de frecvent este impropriu. puternic fragmentate. iar dotarile turistice sunt incomparabil mai austere decat in Bucegi sau M. cat si de Dambovita si afluentii sai.700 m – 1. inclinarea puternica) n-au fost favorabile acumularii zapezii. Conditiile morfologice (suprafata restransa. afluent al Barsei). in general pe 4 . In Piatra Craiului nu sunt asezari permanente. Culoarul inalt Bran-Rucar4[4] constituie o arie importanta de discontinuitate in cadrul gruparii montane a Bucegilor. partial indepartate si afectate de un sistem complex de falii. Fundamentul cristalin epimetamorfic este acoperit in cea mai mare parte de calcare jurasice. iar culmea estica are si ea o altitudine modesta (in general. unele endemice (Dianthus callizonus – garofita Pietrei Craiului). In sud-vest este conturat de valea Rausorului. la traversarea culmii estice – Prapastiile Zarnestilor. fiind dominat dinspre nord-vest de M. vaile fiind longitudinale si apoi se angajeaza in chei. intrucat nu are nimic din netezimea specifica unei asemenea forme.400 m si apoi de o fasie ingusta de molidisuri atacata de forta mecanica a torentilor de pietre si a avalanselor.Barsei. P a d u r e a de fag dinspre baza culmii principale este urmata de amestecul fag-molid. chiar cele temporare (stane) sunt putine.450 m) si versanti calmi.Piatra Craiului.200 m. dinspre sud-est de M. afloreaza frecvent.Leaota si domina spre nord-est golful depresionar Zarnesti al Tarii Barsei.900 m. care au fost exondate. Pe conglomeratele din culoarul central s-a dezvoltat un relief mai scund. cu smocuri de Festuca supina. ci are aspectul unei arii mai joase. Poa alpina si plante cu flori. datorita expozitiei sale extrem de favorabile si altitudinii culmii principale. Aparenta ariditate este sugerata de absenta vegetatiei in covor continuu pe stancariile care ocupa suprafete mari in aceasta culme. mai groase in fostele sectoare depresionare de pe calcare. astfel incat nu exista relief glaciar. R e l i e f u l. versantul vestic este cel mai umed din tot masivul. Raurile cu izvoare in culmea principala curg un timp in lungul ulucului central. intre 1. gresii. Reprezinta o rezerva (turistica) naturala inca bine pastrata. turismul este practicat numai de catre persoane experimentate si motivate pentru natura montana. Aria reintrand in regim de sedimentare marina in cretacicul inferior si mediu. Este orientat nord-est – sud-vest. Endocarstul (probabil bogat si profund) este putin cunoscut. 1350 m – 1. deasupra lor dezvoltandu-se o vegetatie saracacioasa. afluent de pe dreapta al Dambovitei. marne-argile si conglomerate. are altitudinea obisnuita a interfluviilor de 1. C l i m a t i c. dintre care cel mai adanc este avenul din Grind (120 m). datorita accesibilitatii extrem de reduse a galeriilor subterane. cu tendinta generala de coborare din partea centrala (pasul Bran.343 m) spre nord-est si sudvest. Culoarul central si culmea estica sunt in mare parte despadurite si acoperite cu pajisti secundare de graminee. situate intre munti. Este considerat ca fragment mai inalt al suprafetei de nivelare Poiana Marului. pe arii mici. pe valea Cheii (in nord-est) si cheile de pe cursul superior al Dambovicioarei (in sud). pana la 1. 1. Pe versantul estic al culmii principale au fost identificate 6 avenuri.

sedimentarul mai moale. valea Cheii (cu cheile Crovului) si valea Ghimbavului (cu chei aproape inaccesibile). 5 [1] Senso Irina Ungureanu. de varsta cretacica . ca urmare a foehnizarii maselor de aer care se deplaseaza dinspre vest.C. al solurilor. organizate dupa tipul ocol intarit (inchis). intregul culoar fiind sectorulpilot al A. partea sud-vestica a culoarului are un relief mai accidentat decat cea nord-estica. totusi mai blanda decat in muntii din jur. cu efecte corespunzatoare asupra alimentarii si regimului apelor. pe segmentele dintre depresiuni. marcate de „culoarul” Bargau-Dorna. caracteristice ariilor specializate in cresterea animalelor. Caracterul acesta eterogen se repeta si in cazul celorlalte subunitati.vulcanice.Campulung si – respectiv – valea Oituzului-pasul Oituzdepresiunea Brasov. cu gospodarii risipite in fanete si pasuni . cristaline (cu invelis sedimentar predominant carbonatic) si de flis. Culoarul Bran-Rucar este foarte bine p o p u l a t. ramase pe inaltimi si in vaile inguste si umbrite. amont de depresiunea Podul Dambovitei. rezultatul concret fiind exagerat de eterogen la nivel individual. asupra dispozitiei si structurii invelisului vegetal. putin cunoscute. dar cu o populatie destul de numeroasa (960 locuitori la Moeciul-de-Sus). Pe langa cresterea animalelor si exploatarea lemnului din padurile de pe muntii din jur. din ce in ce mai rentabile. desfasurate V-E pe aproape 170 km si avand diferente ale altitudinilor maxime de 1. dupa despadurirea initiata din timpuri vechi. ceea ce determina diferentieri climatice importante. C l i m a este montana.T. in „grupa nordica” sunt incluse masive si culmi cu o constitutie geologica (si resurse minerale) diferita . inca de larga acceptie. clima permite si unele culturi rezistente la temperaturi mai coborate.000 mm/an. este inconsecventa criteriilor de regionare geografica. ale Dambovicioarei. Cele mai spectaculoase chei sunt cele ale afluentilor de pe stanga ai Dambovitei. 1998 6 [2] Divizarea Carpatilor Orientali in trei subunitati. de natura tectono-eroziva ale vailor (Podul Dambovitei si Rucar). in special cheile sapate in calcare de afluentii Dambovitei. In partea sud-vestica asezarile sunt mai concentrate. V e g e t a t i a naturala este reprezentata prin resturi ale padurilor de fag si de amestec fag-molidbrad-pin. 5 6 . Spre exemplu. in cele doua depresiuni. 1978. pe parcele mici. iar in depresiunile Podul Dambovitei si Rucar sunt conditii favorabile si livezilor de mar.500 m. dintre care cea mai mare si mai bine cercetata este pestera Dambovicioarei.N. contrastul respectiv sugerand si numele de platou (al Branului). populatia se orienteaza din ce in ce mai mult catre calificare profesionala si echiparea gospodariilor pentru servicii turistice. posibilitatilor de utilizare a terenurilor. In partea nord-estica predomina asezarile de plai.R. intre depresiunile Podul Dambovitei si Rucar (obligand soseaua Brasov – Campulung-Muscel sa urce pe interfluviul de pe dreapta vaii). Precipitatiile se mentin totusi la 1. In ultimii ani.calcare si gresii. Este deosebit de interesant relieful carstic. Exista si un mare numar de pesteri . In general. fiind modelat sub forma unor mici largiri depresionare. unde conflueaza cu Dambovita si ale Dambovitei insesi. tipului de habitat si structurii activitatilor economice.E.

1866). si continuata in perioada medievala. din sec. deasupra Podului Dambovitei unde. 7 8 . cand la marele drum BrasovCampulung s-au construit cetatea Branului (in sec. 8 [4] Denumirea de culoar se justifica prin importanta sa de arie de legatura istorica intre Muntenia si Transilvania.descris pentru prima data in literatura geologica internationala (Zirkel. mai putin dificile (pe valea Prahovei.) are mai mult o insemnatate turistica generala. prin seaua Vladenilor. XIX importanta culoarului s-a redus. XIV. XIII) si cetatea Neamtului. pastrandu-si insa importanta pentru relatia Brasov-Campulung-Pitesti. Din sec. pe valea Dambovitei etc. cand controlul era asigurat prin castrul de la Rucar. iar in perioada contemporana. documentata din perioada romana. s-a instalat vama munteana. datorita „concurentei” altor segmente de drum transcarpatic.7 [3] La originea petrotipului „ditroid” (sienit cu nefelin si sodalit).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->