Sunteți pe pagina 1din 7

POLITICA MARITIM INTEGRAT

Politica maritim integrat a UE (PMI) reprezint o abordare holistic asupra tuturor politicilor legate de domeniul maritim. Bazat pe ideea c, prin reunirea politicilor privind mrile i oceanele, Europa poate ob ine avantaje mai mari, cu un impact mai sczut asupra mediului, PMI cuprinde domenii diverse, precum pescuitul i acvacultura, transportul i porturile, mediul marin, cercetarea n sectorul marin, energia offshore, construc ia de nave i industriile conexe, supravegherea maritim, turismul maritim i de coast, ocuparea for ei de munc n sectoarele maritime, dezvoltarea zonelor de coast i rela iile externe n privin a chestiunilor maritime.

TEMEIUL JURIDIC
Concluziile reuniunii Consiliului European din 14 decembrie 2007 privind politica maritim.

PRINCIPALELE ETAPE
martie 2005: Comisia a prezentat o Comunicare referitoare la PMI n vederea stabilirii

obiectivelor preconizate de UE pentru o Carte verde privind viitorul politicii maritime a UE.
iunie 2006: Cartea verde a fost adoptat, lansnd o dezbatere privind o viitoare politic a UE

(COM(2006)0275).
octombrie 2007: Pe baza rezultatelor dezbaterii, Comisia a prezentat o propunere privind o

PMI a UE, cunoscut drept Cartea albastr (COM 2007-575), precum i un Plan de ac iune conex (SEC(2007)1278).
decembrie 2007: Consiliul European a salutat PMI octombrie

i a invitat Comisia s-i aduc la cuno tin progresele ce vor fi realizate pn la sfr itul lui 2009. 2009: Comisia (COM(2009)0540). a publicat Raportul privind progresele PMI a UE

septembrie 2010: Comisia a prezentat o propunere de Regulament de instituire a unui

program de sus inere (COM(2010)0538).

financiar

continu

PMI

pentru

perioada

2011-2013

OBIECTIVELE
Obiectivul PMI este de a crea un cadru care s faciliteze dezvoltarea diverselor activit i maritime, uneori divergente, n vederea:
maximizrii utilizrii sustenabile a oceanelor

i mrilor, pentru a permite dezvoltarea

regiunilor maritime i a celor de coast, cu scopul: n privin a transporturilor: de a cre te eficien a transportului maritim n Europa i de a asigura competitivitatea pe termen lung a acestuia, prin crearea unui Spa iu european al transportului maritim fr bariere i pregtirea strategiei de transport maritim pentru perioada 2008-2018; n privin a porturilor maritime: de a stabili o serie de orientri privind aplicarea legisla iei privind mediul relevant pentru porturi i de a stabili o nou politic n privin a porturilor; n privin a construc iilor navale: de a promova inova ia tehnologic i o re ea european a unor centre de activit i multisectoriale;

n privin a locurilor de munc n sectorul maritim: de a mbunt i calificrile profesionale i formarea n domeniu, pentru a oferi perspective de carier mai atractive; n privin a mediului: de a reduce impactul schimbrilor climatice i de a realiza o adaptare la acestea n zonele de coast, precum i de a reduce poluarea atmosferic i emisiile de gaze cu efect de ser cauzate de nave; n privin a gestionrii resurselor halieutice: de a elimina rearuncrile n mare, practicile destructive de pescuit (precum traularea de adncime n zonele sensibile) i pescuitul ilegal, nedeclarat i nereglementat i de a promova o acvacultur care s respecte mediul.
construirea unei baze de cunoa tere i inova ie pentru politica maritim, prin:

o strategie european cuprinztoare pentru cercetare marin i maritim, apeluri comune intersectoriale n temeiul celui de-al aptelea Program-cadru de cercetare pentru promovarea unei abordri integrate a afacerilor maritime, sus inerea cercetrii n domeniul schimbrilor climatice i al efectelor acestora asupra activit ilor maritime, a mediului marin, a zonelor de coast i a insulelor, un parteneriat tiin ific european n domeniul maritim, cu scopul de a stabili un dialog ntre comunitatea tiin ific, industrie i responsabilii politici.
cre terii calit ii vie ii n regiunile de coast, prin:

ncurajarea turismului costal i maritim; pregtirea unei baze de date a finan rii comunitare pentru proiecte maritime i pentru zonele de coast; crearea unei Strategii comunitare de prevenire a dezastrelor n regiunile de coast; dezvoltarea poten ialului maritim al regiunilor i insulelor celor mai ndeprtate;
promovrii pozi iei de lider a UE n afacerile maritime interna ionale, prin

cooperarea maritim n cadrul politicii de extindere, a politicii europene de extindere i de vecintate i a Dimensiunii nordice, pentru acoperirea aspectelor legate de politica maritim i de gestionare a mrilor comune; elaborarea unei politici maritime a UE bazate pe un dialog structurat cu principalii parteneri;
cre terea vizibilit ii Europei maritime, prin:

lansarea Atlasului european al mrilor, pentru a pune n lumin patrimoniul maritim comun al europenilor; srbtorirea anual a Zilei maritime europene, la 20 mai, pentru a promova legturile dintre comunit ile i organiza iile maritime i a cre te gradul de con tientizare a importan ei oceanelor i mrilor Europei pentru dezvoltarea economic, sustenabilitatea mediului i calitatea vie ii pe ntreg vastul teritoriu european de coast.

REALIZRI
Pe termen scurt, au fost lansate o serie de ac iuni specifice n cadrul Planului de ac iune al politicii maritime:
Comunicarea privind cele mai bune practici de guvernare maritim integrat

i de

consultare a pr ilor interesate (COM(2008)0395)

Aceast comunicare ncurajeaz statele membre s- i dezvolte propria PMI i s creeze structuri interne de coordonare n domeniul maritim, n cadrul guvernamental na ional. De asemenea, define te responsabilit ile i atribu iile regiunilor de coast n privin a conceperii i implementrii politicilor na ionale i recomand implicarea actorilor i a reprezentan ilor regionali n procesul decizional legat de activit ile n oceane. Se sus ine ideea unor legturi mai eficiente la nivelul bazinelor maritime regionale, pentru a permite schimbul de bune practici i o cooperare mai strns ntre state n ariile critice, cum ar fi practicile legate de protec ia mediului marin, de siguran a, securitatea i de supravegherea zonelor maritime ale UE, precum i de cercetarea marin i maritim.
Comunicarea privind o strategie european de cercetare marin

i maritim

(COM(2008)0534) Strategia propune msuri i mecanisme concrete de cre tere a eficien ei i a performan ei cercetrii marine i maritime, n vederea solu ionrii problemelor cu care se confrunt acest sector. Comunicarea identific principalele teme de cercetare care necesit o abordare transdisciplinar: schimbrile climatice i efectele lor asupra oceanelor i a zonelor de coast, impactul activit ilor umane asupra ecosistemelor marine, abordarea ecosistemic a managementului resurselor marine i amenajarea teritoriului, biodiversitatea i biotehnologia marin, marginile continentale i zonele de mare adncime, serviciile oceanografice n cadrul GMES i sursele marine de energie regenerabil.
Comunicarea privind UE i Regiunea arctic (COM 2008-763)

Comunicarea i propune s ofere o baz pentru o reflec ie mai aprofundat asupra rolului UE n regiunea Arctic. Aceasta ar trebui s conduc la o abordare structurat i coordonat asupra chestiunilor legate de regiunea Arctic, ca prim etap n construc ia unei politici a UE asupra Zonei Arctice, cu speran a deschiderii unor noi perspective de cooperare cu statele arctice. Principiul general este asigurarea unui echilibru just, ntr-un mediu arctic n schimbare, ntre obiectivul protec iei mediului arctic i necesitatea unei utilizri sustenabile a resurselor.
Comunicarea privind energia eolian offshore (COM 2008-768)

Acest document identific provocrile crora trebuie s li se fac fa pentru a exploata poten ialul Europei n materie de energie eolian offshore, precum i msurile pe care UE trebuie s le ia pentru a realiza acest lucru. Printre subiectele principale abordate se numr necesitatea unor solu ii industriale i tehnologice mai bune, o planificare teritorial mai integrat a mediului marin, aplicarea legisla iei UE din domeniul mediului pe baza unor evaluri realiste a impactului parcurilor eoliene i mbunt irea re elelor electrice, pentru a le face capabile s realizeze un echilibru ntre produc ie i cerere i s transmit electricitatea centrelor de consum.
Foaia de parcurs privind amenajarea spa iului maritim (COM (2008)0791)

Foaia de parcurs are drept scop asigurarea unei planificri adecvate la baza tuturor activit ilor legate de sectorul marin i i propune s fac posibil o sinergie mai pronun at ntre diferitele activit i maritime, precum i s elimine conflictele subiacente dintre o serie de probleme care se suprapun. Documentul ofer informa ii privind actualele practici de planificare teritorial maritim n statele membre i n rile ter e, subliniind instrumentele care dau rezultate i stabilind o serie de principii fundamentale. De asemenea, se ofer un cadru pentru o mai bun planificare din punctul de vedere al securit ii, al siguran ei mediului i al ra ionalizrii activit ilor legate de sectorul marin.
Comunicarea con innd obiective strategice i recomandri pentru politica UE n domeniul

transportului maritim, care promoveaz transporturi maritime intraeuropene i interna ionale eficiente, n siguran i securitate (COM(2009)0008) i Comunicarea i planul de ac iune n vederea instituirii unui spa iu european de transport maritim fr bariere (COM(2009)0010).

Acestea au fost nso ite de o propunere de Directiv privind formalit ile de raportare aplicabile navelor la intrarea n sau la ie irea din porturile statelor membre , care a contribuit la realizarea unui spa iu european al transportului maritim fr bariere (COM(2009)0011). Scopul principal al acestor propuneri a fost diminuarea birocra iei i facilitarea transportului maritim ntre porturile UE, fr a compromite securitatea i siguran a bunurilor de consum.
Strategia pentru regiunea Mrii Baltice (COM(2009)0248)

Ca prim strategie cuprinztoare de nivel macroregional, Strategia pentru regiunea Mrii Baltice reprezint nceputul implementrii regionale a PMI. Strategia este prezentat sub forma unei comunicri, nso it de un plan de ac iune, cuprinznd o list de 80 de proiecte marcante, dintre care unele au fost deja lansate. Ideea esen ial a strategiei este s transforme aceast parte a Europei ntr-o arie ecologic (de exemplu, prin prelucrarea de eurilor acvatice), prosper (prin promovarea inovrii n ntreprinderile mici i mijlocii, printre altele), accesibil i atractiv (cum ar fi prin mbunt irea legturilor de transport), sigur i securizat (de pild, printr-o reac ie mai adecvat n caz de accident).
Comunicarea privind o politic maritim integrat pentru o mai bun guvernan n Marea

Mediteran (COM(2009)0466) Aceast comunicare eviden iaz mecanismele i instrumentele care trebuie mobilizate pentru finalizarea unei abordri integrate privind guvernan a activit ilor maritime n bazinul mediteraneean. Comunicarea i propune s completeze diferitele ac iuni sectoriale promovate de UE n zona mediteranean. De i PMI este n primul rnd responsabilitatea statelor membre, comunicarea solicit o cooperare general mai strns cu partenerii mediteraneeni non-UE la nivelurile adecvate, n vederea unei reac ii mai coordonate n confruntarea cu probleme precum competi ia pentru spa iul marin, periclitarea siguran ei maritime, degradarea mediului sau efectele negative ale schimbrilor climatice.
Comunicarea privind dimensiunea interna ional a PMI (COM(2009)0536)

Comunicarea completeaz ini iativele regionale anterioare, analiznd modul n care PMI ar putea fi extins la o regiune interna ional mai larg, i preconizeaz crearea unui cadru UE pentru o abordare global a chestiunilor maritime. Scopul este consolidarea rolului UE n forurile interna ionale i facilitarea cooperrii regionale cu vecinii cu care UE mparte bazinele maritime. Un alt obiectiv la care aceast comunicare i propune s contribuie este dezvoltarea unor rela ii bilaterale mai strnse cu principalii parteneri. Eforturile promovate n contextul dimensiunii interna ionale a PMI comunitare trebuie s fie conforme cu politica extern i cu politica de dezvoltare a UE .
Comunicarea privind supravegherea maritim integrat (COM(2009)0538)

Obiectivul acestei comunicri const n stabilirea unor principii directoare pentru crearea unui mediu comun n vederea schimbului de informa ii pentru domeniul maritim al UE i n lansarea unui proces de instituire a acestuia. Aceasta ar trebui s permit convergen a actualelor sisteme de monitorizare i urmrire, utilizate pentru siguran a i securitatea maritim, protec ia mediului marin, controlul pescuitului, interesele economice i comerciale, controlul frontierelor externe i alte activit i de aplicare a legii i de aprare.
Comunicarea privind cunoa terea mediului marin 2020 (COM(2010)0461)

Aceast ini iativ i propune s mbunt easc cuno tin ele tiin ifice privind mrile i oceanele Europei, printr-o abordare coordonat privind colectarea i asamblarea datelor din sectorul marin. Aceast abordare urmre te n primul rnd un acces mai u or i mai pu in costisitor la datele din sectorul marin, cre terea competitivit ii i intensificarea inovrii n rndul utilizatorilor acestor date i o mai bun cunoa tere a zonelor marine europene.

Comunicarea referitoare la un proiect de foaie de parcurs privind crearea mediului comun de

realizare a schimbului de informa ii n vederea supravegherii domeniului maritim al UE (COM(2010)0584) Foaia de parcurs stabile te o serie de etape concrete pentru a realiza o supraveghere eficace i rentabil a mrilor europene. Documentul expliciteaz modalit ile de a reuni autorit ile relevante ale statelor membre n toate sectoarele maritime, pentru a permite schimbul de date de supraveghere maritim de inute de autorit i cum ar fi paza de coast, autorit ile de monitorizare a traficului, de monitorizare a mediului, de prevenire a polurii, de control al pescuitului, de control al frontierelor, autorit ile fiscale, autorit ile poli iene ti n general, precum i marina. mbunt irea cooperrii va contribui, de asemenea, la o reac ie mai eficace n timp real la evenimentele de pe mare.
Comunicarea privind realizrile

i perspectivele de evolu ie a planificrii spa iale n domeniul maritim n UE (COM(2010)0771)

Acest raport trece n revist evolu iile planificrii teritoriului maritim din foaia de parcurs din

2008, incluznd i rezultatele procesului de consultare public care i-a urmat. Reunind activit ile legate de mri din diferitele sectoare ntr-un cadru unic de planificare, planificarea teritoriului maritim poate contribui la asigurarea unei utilizri eficiente i sustenabile a spa iului maritim limitat. Raportul se ncheie cu constatarea c este necesar o ac iune la nivelul UE pentru a asigura realizarea ct mai coerent i mai eficace a planificrii teritoriului maritim n bazinele maritime, ncurajnd deopotriv dezvoltarea activit ilor maritime i protec ia mediului marin.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN


Datorit faptului c ncercarea Comisiei de a schi a o abordare integrat, care mbin diferite domenii de politic, a creat n multe privin e noi fundamente politice, problema alegerii comisiei responsabile pentru PMI a fost intens dezbtut n Parlament. Chestiunile de politic maritim sunt tratate de mai multe comisii parlamentare, spre deosebire de Comisia European (unde DG pentru afaceri maritime i pescuit a fost reorganizat pentru a asigura coordonarea acestei politici) i de Consiliu (unde Consiliul Afaceri generale i rela ii externe se ocup de PMI). Cu toate acestea, Parlamentul a luat o prim msur spre transversalitate ntr-un mod mai pu in formal: Intergrupul pentru Mri i zone de coast. Intergrupul, condus de Corinne Lepage (ALDE, FR) i alctuit din 39 de deputa i din diferite grupuri politice, a fost creat tocmai pentru a oferi deputa ilor o structur de lucru care s permit o ac iune orizontal i situat n afara limitelor partidelor. Implementarea PMI a UE a constituit tema principal a primei reuniuni publice a Intergrupului, care a avut loc la 24 martie 2010.
Parlamentul European a creat un grup de lucru pentru a redacta un raport referitor la Cartea

verde a Comisiei privind PMI, grup care includea TRAN (comisie responsabil), ENVI i PECH (pentru aviz, comisii asociate), alturi de ITRE i REGI (pentru aviz). Rezolu ia din 12 iulie 2007 privind o viitoare politic maritim a Uniunii Europene: o viziune european asupra mrilor i oceanelor (P6_TA2007-0343) sublinia o serie de chestiuni importante: schimbrile climatice reprezint provocarea major pentru politica maritim, creia trebuie s i se fac fa prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser provenite de la nave, printr-o evaluare a fezabilit ii comercializrii cotelor de emisie din transport i prin promovarea transportului de energii regenerabile; mbunt irea transportului european, cu nave mai bune, este necesar pentru garantarea sustenabilit ii, reducnd emisiile poluante pentru atmosfer care provin de la nave i mbunt ind siguran a maritim i legisla ia social n privin a pescarilor i a navigatorilor;

o mai bun politic european n privin a zonelor de coast, incluznd ameliorarea porturilor prin utilizarea instrumentelor politicii de coeziune; un turism de coast sustenabil, bazat de ideea c un mediu ecologic este esen ial pentru continuarea func ionrii acestui sector; un mediu marin sustenabil, considerat ca fiind baza dezvoltrii sustenabile a activit ilor maritime i ca o valoare intrinsec, a crui conservare i, n multe cazuri, reabilitare este imperios necesar; o politic integrat de gestionare a resurselor halieutice, ca modalitate de a proteja interesele sectorului pescuitului artizanal i a pune capt problemei grave a pescuitului colateral i a capturilor aruncate napoi n mare, precum i de a recunoa te importan a socio-economic din ce n ce mai mare a acvaculturii; cercetare, tehnologie, inovare i energie n domeniul marin, pentru a contracara adecvat provocarea sustenabilit ii, cu o sus inere financiar adecvat din partea UE i a statelor membre, prin nfiin area unui Consor iu tiin ific european n domeniul marin, cu participarea tuturor institutelor marine relevante, precum i prin punerea n comun a cuno tin elor ntr-un centru de date marine european; o politic maritim comun, pentru a crea un spa iu maritim european care s contribuie la integrarea pie ei interne pentru transporturile i serviciile maritime intra-UE.
Rezolu ia din 20 mai 2008 referitoare la o politic maritim integrat pentru Uniunea

European (P6_TA2008-0213) reprezint o reac ie la Comunicarea Comisiei asupra acestei teme, bazat pe raportul Comisiei TRAN, nso it de avizele PECH i REGI. n rezolu ie se remarc faptul c Planul de ac iune al Comisiei con ine prea pu ine msuri practice i se pune accentul pe cele mai importante exigen e exprimate n textul anterior, din 2007, pentru a formula o serie de propuneri practice n privin a PMI, cum ar fi: contracararea provocrii reprezentate de schimbrile climatice, prin elaborarea unor msuri de adaptare necesare datorit ridicrii nivelului mrilor; contribuirea la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, incluznd transporturile n sistemul de comercializare a cotelor de emisii i intensificnd cercetarea n vederea exploatrii mrii ca surs de energii regenerabile i a dezvoltrii unei tehnologii navale ecologice; luarea de msuri anti-poluare, cum ar fi instituirea standardelor pentru emisiile de oxid de azot ale navelor, limitarea con inutului de sulf al combustibililor marini, msuri fiscale i taxe diferen iate pentru emisiile de dioxid de sulf i oxid de azot i utilizarea electricit ii terestre de ctre nave, propunnd un plan de ac iune pentru a combate poluarea mrii din surse terestre, care include evaluarea muni iilor vechi din rzboaiele anterioare ce se gsesc pe fundul Mrii Baltice i al Mrii Nordului; revizuirea directivelor privind protec ia social i protec ia muncii, n strns cooperare cu partenerii sociali; finan area cercetrii marine i maritime n cadrul celui de-al aptelea Program-cadru de cercetare i n programele viitoare; combaterea pirateriei maritime, crend un sistem la nivelul Uniunii care s permit navelor statelor membre s protejeze navele de pescuit i navele comerciale din alte state membre n apele interna ionale, i sus innd pe lng ONU i OMI ini iativa unor state membre de a extinde dreptul de a urmri n aer i pe mare i de a crea un mecanism de asisten reciproc n caz de piraterie maritim;

promovarea modernizrii pescuitului, prin condi ii de munc adecvate, acces la formare, sus inerea cercetrii n domeniu i mecanisme de finan are a pescarilor afecta i de planurile de reconstituire a stocurilor de pe te sau de msurile de protec ie a ecosistemelor.
Parlamentul European a redactat un raport privind pachetul de patru comunicri ale Comisiei

din octombrie 2009 referitoare la PMI (COM(2009)0466, COM(2009)0536, COM(2009)0538, COM(2009)0540), cu TRAN n rolul comisiei responsabile i PECH comisie pentru aviz n cadrul procedurii comisiilor asociate (articolul 50 din Regulamentul de procedur). Rezolu ia din 21 octombrie 2010 referitoare la Politica maritim integrat Evaluarea progreselor nregistrate i noi provocri (P7_TA2010-0386) a confirmat evaluarea n esen pozitiv a PMI din rezolu iile anterioare ale Parlamentului. Textul se concentreaz asupra structurilor administrative i de guvernan necesare pentru PMI i a instrumentelor intersectoriale precum amenajarea spa iului maritim, supravegherea maritim integrat sau cercetarea n domeniul marin. Printre problemele identificate se numr: luarea unor msuri dup catastrofa determinat de scurgerile de petrol din Golful Mexic, printr-o strategie coordonat de combatere a polurii poten iale cauzate de instala iile de forare i de petroliere, precum i prin extinderea mandatului Agen iei Europene pentru siguran maritim, pentru a cuprinde i inspec ii de siguran ale instala iilor offshore; mbunt irea cooperrii dintre organismele de inspec ie, paza de coast i marinele na ionale ale statelor membre, pentru a crea un Serviciu european de paz de coast.
Actualmente, se redacteaz un raport privind propunerea Comisiei de adoptare a unui

regulament de instituire a unui program de sus inere a dezvoltrii PMI (TRAN - comisie competent i PECH - comisie asociat, n conformitate cu articolul 50, alturi de ENVI, REGI i BUDG - comisii competente pentru aviz). Irina POPESCU, Martie 2011