Cazuri de nedeterminare

1. Cazul · ÷ ·
a) la funcţii polinomiale – se dă factor comun forţat termenul de grad maxim. Limita fucţiei este egală cu
limita termenului de grad maxim.
b) La funcţii exponenţiale – se dă factor comun forţat puterea cu cea mai mare bază şi se ţine cont că
limita la +· a unei puteri cu baza subunitară este 0. 1 , 0 lim  a a
x
x
=
+· ÷

c) La funcţii iraţionale –
- Dacă termenii de grad maxim ai diferenţei sunt diferiţi se dă factor comun forţat termenul cel mai
mare
- Dacă termenii de grad maxim sunt egali, se amplifică fracţia cu expresia conjugată
2. Cazul
·
·

a) la funcţii raţionale – limita fracţiei este egală cu limita raportului termenilor de grad maxim
b) la funcţii exponenţiale – se dă factor comun puterea cu cea mai mare bază.
c) la funcţii polinomiale - se dă factor comun forţat atât la numărător, cât şi la numitor termenul de grad
maxim.
3. Cazul
0
0


a) la funcţii raţionale - se simplifică fractia prin
0
x x ÷ (pp
0
x x ÷ )
b) La funcţii iraţionale – se amplifică fracţia cu expresia conjugată a numitorului
c) La funcţii trigonometrice – Se folosesc limitele remarcabile:
1
sin
lim
0
=
÷
x
x
x
, 1
lim
0
=
÷
x
tgx
x
, 1
arcsin
lim
0
=
÷
x
x
x
, 1
lim
0
=
÷
x
arctgx
x

Daca 0 ) (
lim
0
=
÷
x u
x x
atunci
1
) (
) ( sin
lim
0
=
÷
x u
x u
x x
, 1
) (
) (
lim
0
=
÷
x u
x tgu
x x
, 1
) (
) ( arcsin
lim
0
=
÷
x u
x u
x x
, 1
) (
) (
lim
0
=
÷
x u
x arctgu
x x
,
d) la funcţii logaritmice şi exponenţiale - Se folosesc limitele
1
) 1 ln(
lim
0
=
+
÷
x
x
x
, a
x
a
x
x
ln
1
lim
0
=
÷
÷
,
3. Cazul · · 0
- Se scrie expresia sub formă de fracţie şi se reduce la unul dintre cazurile precedente
- Se foloseşte 0 ln lim
0
0
=
÷
x x
x
x


4. Cazurile
0 0
, 0 ·
Se foloseste
f g f g
e e f
g
ln ln
= = ( f >0) şi se reduce la unul dintre cazurile precedente , · · 0
5. Cazul
·
1
6. Se folosesc limitele e x
x
x
= +
÷
1
0
) 1 ( lim . Daca 0 ) ( ÷ x u şi ( ) ) , 0 ( 0 , 1 ) ( +· ÷ e x u atunci
( ) e x u x u ÷ + ) (
1
) ( 1