Sunteți pe pagina 1din 388

~ouadns pqnarras pxpm5l m m ~ ~r q ~ m p a n o d u rd

. y m p d !ail ~ ap dm" J V Pa q T N ~ ~ " I O S ayiuaur a a o d ( s ~ u j - u m q ) p s n m q pup ad 'Sun1 ~ u r

aP ~ 4 - 3

d q un p!sxu (!npd?s!u

-I P

'apada und?lp ap K l U I ! S O J 3 . p l aFJrclEJlS as dtsp ap a p p u w 3 .arqq dw mls c - a m @ @ gewru '~o!radns al!q!zp m n s !!do12 a p n l a 1 a d . a u r p q p u r 0s ap ~ d e o ~ % ~ o 10s ap u o n d ap m e u r m n s dedec .srmur-uma ~ I % X Tpup $aund m i o q un I -nq:mpp pdp ~ o S A n V J n

ww
I F 'S S

~~l g u - & UUd W!B=m?P= E


SP 9 ~ -

' m p p s e p~@cre arerede ap ap


.lSOCl U OJ

rmw afpw ~eur 4


UI

n> lnlos !ie~o!lawvw e w eald axsa aJeo!la$u! Jol!JnieJlseaxex!l!qe -awlad 'alnu!w 01 ap leruaxu!

'w3 09 'U!W ap eawpugpe el lnlos !ieu?$eze> s a x ul .pedwo> apa lnlos p euweasu?'pro o pdnp

-oqel ap gz!leue o el Inuog -uefa ! r a $ ! u ! ~gs ! i ! ~ o p ~ e 3 j a w a w a a p a !nlnuo!zuefa e gpaJo:, eaJenalaJd =!az!leue InaqnzaJ eiuanyu! aaeod 'JeA asasnj Jo!Jaaue a m u~ g~ealg6 '~oaglagug aaeod 0 !j (n$eynzaJ !Ja$u!wqe 'aIeJn3 a ! j gs eaealg6 !g e~n6u!l, e : !nlnuopuega earenalard q

- J I D P U ~! l? l~ t a a

-zap ?s a q d q n t n p ay=) Pd ~ l w b z p q

'a!ugq ad ea~eolen !iexou !J lade Inlan!u e!u!l n3 !ie~nsgyy .gde n , : 0-!bldun !8 gdeo~6 aJ!do~p ul ap !nunun$ !ja~npoqul

'lu3 09 ap n~&aue!p un n3 'aw!>ugpe w3 OE ap ydeo~fi o !!~axueld jn3ol ad dew

!5 yde n) xemxes azsa Il. no

*.-

!1!qelsaI e nnuad iojsoj !!S laze n3 plos ~ i q i a y. m o d ul a ~ d o q ~ !ny -rips a mo!lawe ap apaleu! nes nu!ur&iPu~ !iez!pn nu !ue !ail ap d u r ! ~

<IOS u!p

.~n!~uosap iep !fa an!l!lmu aimsqns a ~ p m aqnosqe p ! e m u nu naleoap ' ( 9 ~ 1 s )

irafnl E . . n3 1 i ~ J E O J E R ~ m~veld n J J u q
n n n

rdegeti

o structuri de sustinere corespunzitoare


I

Uncle plante &@a'toare au nevoie de ajutor ca sa' se poata' extinde pe un suport sau
pe un zid.

iCCESORII

A planta cSJiritoare C11 structura de suqinere


Q lopati I ciocan

Suportul trebuie plasar inainte de siidirea plantei. Suporturile de sprijin sunt cele rnai adec. . vate pentru urcarea plantelor pe zid. Astfel se poate asigura o circulatie adecvatii de aer intre ~i perete. Pe suprafara zidului nu trebuie s2 riirnlinii urrne de vopsea sau de rnizerie. PIanteIe diifiir2toare se pot extinde oriunde. Cregterea lor poate fi dirijatii prin tiiieri.

Wisteria q t e ?n mod s4pupe un mport solid

CUM SE

CAW PLANTELE?

UNDE SE P L A N T E ~ ?
Plantele d F 2 t o a r e pot fi urcate practic pe orice suport. Plantele cu ventuze, cum ar fi vira sabatid, sau cele cu rpdgcini aeriene, cum ar fi iedera, se pot d@ra rapid chiar pe un zid neted. Ele se preteazi foarte bine la fnfrurnusefarea zidurilor de beton. Supomrile cele rnai adecvate pentm plantde cu Iujeri sauvrejuri d$i&toare sunt sistemele de s+ere sau pergolde. Dirnensiunile gi rezistenp acestora trebuie alese in fun+ de planta d F t o a r e . Plantele d w t o a r e care form& un trunchi lemnos - spre exemplu guarana - cresc cel rnai bine pe suporturi f form2 de cruce n formate din bare sub~iri. Plantele cu rrunchi gros, cum ar fi Witerii, sunt rnult mai g d e , deci necesid un suport mai sdld, care 1p d suqine

~ u ~ o r t u r idin lemn, de le exemplu pergolele pi sistemele de sustinere sunt permanent expuse intemperiilor. Vopsirea pi curatarea lor sunt complicate, dac5 au fost deja impletite de plante. i n consecinfa, se recomanda utilizarea drept suport numai a lemnului special rezistent la intemperii.

Batefi T p5mlnt la 15 cm de n zid sttilpii de sprijin ai structurii de susJinere. Fixati bine cu sdrma stuctura de sustinere de ,stdlpi.

Legati lastarii plantei T fa n de opt de structura de sustinere, astfel incdt intersectarea optului si3 fie lntre spalier $i lastar.

Plantele ale &or liane se termin5 hventuq se pot &@a gi singwe, chias pe un zid gol.

Si plantele cu dkhi aeriene se pot d@ra la mare indrirne f nici un ajutor. % i

I PN

G R IJ IRE -; -mL
. _ . L . -

- 7

_ A

C%xmI se aga@ de suporr ca nigte degete. Se recomandg ca


&rnele sistemului de susGnere s2 nu fie prea w e .

Vrejuri eptoare: unele


plante dfiir2toare fmpletesc pur gi simplu suportul cu Iiktarii lor.

lantele catiratoare necesita ngrijire sistematica. Fertilizafi-le solul numai i n erioada de crestere. recvenp si doza fertilizarii epinde de soiul plantei. In radina folosifi pe cdt posibil ertilizare organica (compost ermentat).

cresterea, sau daca doriti sa 'restrdnge~i plantele crescand vertiginos. Cele cu trunchi lemnos, cum ar f i salcimul chinezesc, trebuie tunse toamna sau primavara devreme. Plantele cu trunchi subtire, de pilda iedera, pot f i tunse oric8nd. Udali-le cu regularitate ri din belpug. , , - -

Tundeli plantele aqatatoare, ' daci doriti.si le stim;la~i.


$:,7'.$lm

ap ony !amqp% p o !p!d!da a~alkm *!mu ~

axv3 a d Y nvs y103vad a d :

aw!iae !TEPEI

I
apow ~qps-papa1 n n n

~uip~'raJJEOJ E J E ~ E J~U E [ ~ I ui J
. n

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

Tiierifefa trandafiri
Operatie meticuloasa'
/

N u curnpiqi niciodati plan te cu h n z e pafide, pita te sau pu trede.

Tiierile corecte reprezinti prim ul pas spre succes


A
A
A A

RIJRE
-

TSerde la trandafiri nu sunt o vra'iitorie, dar nici nu trebuie exagerate. -

ACCESORll
m G..%.-c-'.- Icrc A, yz4.z l l ~ a - ,:. u lual uc ~ a u

C! minu$ de griidinfi

2 foarfece pentru crengi


TPiari rarnurile bolnave sau imbitrhnite, ca trandafirul sP-8i pzstreze forma aspectuoasii p i amplii. In afar2 de aceasta, tiierile corecte stimuleaki d a voltarea noilor IPstari gi a mugurilor, astfel planta va face rnai multe flori. TPierea wrecti asigud s h i tatea trandafirului, Fadnd posibil accesul unei cantit+ suficiente de aer in interiorul tufei, prevenind astfel apari~ia bolilor micotice.

TAIERIOPORTUNE
TZerile se fac primgvara, la inceputul lunii aprilie, atunci &d uandafirii pornesc in vegetagie. Toarnna, triia~i nurnai florile vegtejite gi pedunculii.

CUM SE FAC TAIERILE?

!
Prin

(pentru crengile rnai groase de 1,s cm)

Ustarii dlbatici trebuie indepartafi. Decopertafi coletul ~i rupefl sau retezafi lastarii salbatici.

Ramurile uscate, rupte ~i bolpartea Gnatoasi (lemn alb s a verde deschis).

arrnrr

vur cre~rr m u a n r ~ u rvrma wrruca r ru

I .

Mugurekadecvat:
Ramura trebuie tHiad deasupra unui rnugure orientat spre exterior, ascfel i n d t trandafirul s creasd d t rnai stufos. H Da& se taie deasupra unui m w r e care aratH spre interior, vor cre~te ramuri sub@, P n rnijlocul umbrit al tufei.

Unghid corect:
TZetura trebuie practicarP la 0,5 crn deasupra I&tarului sau a rnugurelui, fn unghi de 450. D a d dierea se lice prea aproape de IHsrar, acesta nu va mai creste. D a d tserea se face prea departe de listar, poqiunea de ramud se va usca.

TGa9 drept, printr-o sin@ mipare:

Foarfecele de @din5 trebuie d fie bine ascu$te. D a d ramura a t e groas5, folosi~i foarfece speciale pentru ramuri groase. D a d s u ~ r a f i t a &ere de prezind denivehi, in aceasta se vor c u i b ~pariziG diungtori. i

.
.I

>ups indepirtarea ramurilor


nedorite, scurtali ramurile principale, pana chiar deasupra primului mugure sinltos orienTnllfimea dorita. Acest mod de taiere se aplica la: soiuri de hibrizi thea soiuri Floribunda maces soiuri Grandiflora

slibirea plantei.

nou mai jos.


-

TEA

TZerile la trandafiri
2

GRUPA5

qgrijire tot an ul
D a d trandafirul este ataca de ciuperd, t i i a f i bine tufa, chiar daca unele soiuri au nevoie de tirnp pentru regenerare.

PRIM~ARA TlMPURlU Scurtarea ramurilor Tiiafi trandafirii cind pornesc i n vegetafie.

Daci trandafirii mai Mtriini fac flori putine ~i si-au pierdut forrna echilibrati, trebuie tiiafi xurt. Astfel se regenereazi si le putefi conferi din nou o forrni aritoasi. Daca i n tirnpul tiierilor, pe rarnuri apar rsni rnari, legafi-le cu bandaj special sau ungefi-le cu ceari pentru rinile pornilor.

PRIMWA~
Rarire
RirEti, adicii elirninati listarii silbatici sau prea lungi.

VARA Fertilizare cu substanfe nutritive $ fngrijire Taiafi florile vegtejite, pentru a stirnula cresterea celor noi. indepartafi rarnurile rupte de vint. TOAMNA TlMPURlU Taieri indepartafi toti lastarii silbatici, vestejiti, bolnavi sau cu crestere neregulati.

,desea, d u p i ploi Pndelunate, florile trandafirilor se nbolnivesc. incep s i se vestejeasci, chiar s i putrezeasci. Taiafi neaparat florile imbibate cu api. Astfel putefi preveni aparifia ciupercilor sau a altor rnicroorganisrn~ daunatoare.

'1
n IMP ABIlMP SRL

Trandafirii nou cumplrafi se vor fasona 'inainte de plantare. i n cazul trandafirrlor pentru straturi, tiiafi l i s tarii p i n 3 la 10-15 crn, la trandafiri c i q r i t o r i la 70 crn, iar i n cazul tufelor la 30 crn. Tiiafi ridgcinile pang la 20-25 crn.

dit

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

~ u m i nin time i

La'mpile de gridin; relief& fimuse),, obiectelor 9i plan telor, totodata' asigura' securita te ji pro tecjie.

etect
puteg bucura de b a s e p i l e p"&nii pi noaptea.

CORPURI DE ILUMINAT DE JOASATENSIUNE - *---.--. -.


-

..CCESORII: O set de lampi de gradin5 U hartie $i creion O $urubelniti


L! plantator pentru saparea locului duliilor

luminior pmmenada de d eate mai plhnii, din tnmeric se p r o f l d fmmos ramurile arborilor, stramrile de flori dwin vizibiie ~ialeile se pot marca prin giruri de l h p i . Un alt avantaj al ilunhikii este d & q e p d u l de securitate al locului.

Insulele iluminate iovduie fntr-o luminai d i m intreaga gridioci

Efiectul iluminikii difed h


h 4 e de Mu1 carpului de iluminat (refleaor sau lam# lu&md unihrm fn mate direcgiie), respectiv de locul a m p M i acestora. Corpurile luminoase instalate la nivelul solului, cu lumin3i difirzg WSL:lz ilu-

rninarea aleilor, ternlor, balcoanelor gi sdirilor. Un efect interesant se poate ob~ine amphs2nd rekctoare ce l u m i n d de jos hsus, evidenfiind forma frunzelor ~ia arborilor 8i cr&d diierite umbre. Reflectoarele amplasate la hnfime,pe arbori sau &diri, e s t o m p d contururile fiurmlor gi arborilor. Folosirea d t i a corpuriior de iluminat S a reflectoarelor i m-te securimtea intrhilor, aleilor, d o r de acees, totodatii i l u m i n d p terasele 9i locurile i

fixate in sol, nefiind necesare lu&i de cablare. I d a corpurile de iluminat ~ i 1 n 4 din care lumina lor se valorifid cel mai bine fn rimp ce I h p i l e &din discrete. Instalagiie se v h d Imojite de

i.llmqiunideinstaarefi
montare. Duliile se pot monm cu cabluri libere, scule speciale. h p i l e se pot wnecm la cablul principal al refelei electrice la locul dorit, loc care poate fi schimbat ulterior dupZ plac

Transformatorul reduce la tensiune joasa, nepericuloasa tensiunea replei de 220 volti. Selecfionati lampile ~i reflectoarele astfel ca puterea lor totala si4 nu o depl~easca pe aceea a transformatorului. Transformatoarele cu celule fotoelectriceconecteazi, respectiv deconecteaza sunele luminoase h funcfie de conditiile de luminozitate. Variantele cu conectare in se pot regla potrivit

~~

care avefi nevoie. Cumpirati setul ales.

1numarul ~i tipul lampilor de 2 reteaua electric&Cablul dintre


transformator $i corpurile luminoase si4 fie cit mai scurt posibil.

P r q a i f i o s h i p despre

Conectaji transformatorul Is

lnstalati lampile in locurile

nstrucfiunilorde instalare.

lnstalati reflectoarele rn mod similar. Doua reflectoare instalate in locuri diferite produc o viziune in relief obiectelor iluminate.

Accesorii de o tent8 speciala sunt cele cu lumina vie, placuts precum facliile, felinarele ~i lampile cu gaz.

Instalarea sistemelor de iluminat de micii tensiune este o s a r d qoarii. In rnagawnele de bricolaj $ @din&it se pot achizijlo&nu numai &rpurile de iluminat, dar $ toate piesele ~i subansamblurile neesue, de la cabluri la transformatoare. Limpile funqiodnd cu b d sdan.trebuii numai

h
Alegeti tipul de lampa corespunzator ti instalaji-l astfel ca sa aiba o expunere cat mai mare la soare. lnstalati lampile in locurile Direcfionati inspre sud sistemelor cu 3 dorite. 2 solari. Avantajuleste cabateria conectati-leDerulati cablurile la lampi. doui subansambluri corpul
$i

lampii poate fi instalat ~i la umbra.

Voduri de iluminat TIPUL 7EFECTllL


weptamplasateped$ -te%l~1~d'&unde

AMPLASAREA.
ArohMdub,&
nuh
mi&rrne a

prufj ah &ii.
lminm pWBC&ammimu wmank Ilumind htregul arbore. Optim pentru iluminarea ferigilor.
Se pate monta pe &dire

sau arboritdar $ pe g d sau zid d d a

ilumina~rr de fecuritate (sthgaj

I
IARNA Contfol Controlafi duliile lgrnpilor SZI nu se fi slabit. Data wte necesar, primavara, fixafi-le mai bine.

fn tre~inere an ul tot
VARA Schjmb de Besuri Daca unele corpuri de ilurninat nu funqioneaa, cauza poate fi l i p de contact sau becurile defecte. Controlafi fntregul sistern cu ajutorul unui k c funQional.
efect interesant arborii cu rarnificafii aspectuoase sau cu o xoargi caracteristic%.

Reflctcureleamplasate la Inid@ sunt adffvare penuu ihinarea unor suprafge rmri. Sunt d d de utii varhnrde cu senzori de migcare.

Mectmele cu senzori sunt utik mai ales b~cazd inr&ilor ~i tenselor. h zorm dm fmprejurul i casi sunr suficiente zi b p i k de securitate.

I PRIM AVARA Examinarea fntreguluj 1 ,tm

Conectafi intregul sistern. Dad nu lumineaza, asigurafi-vii c2 bran~amentele retelei sunt intacte, contactul electric este neintrerupt 81 corpurile de ilurninat fumioneaza (dreapta).

TOAMMA Muterea 1dmpiEor Merit3 mutati corpurile de iluminat p arbori $itufe dupi ce frunzele lor s-au xuturat. In serile de iarnrl pot avea un
10-P-02-10-021

0 IMP ABilMP SRL

ISE

86092

nes ala3ajnoj n3 apoB ! i e ! ~ ~

I -

JJ~S JtelUJ!JO

.JO$~UJ~ '!JPLu !elU YSU? '!JOl$ au!md !eW au!iqo !tan ' p q o q en!&> ~ J ! J O ~ J lnue ze6oq !eu !nln$zulu& e !S ! ~ n 6 n u Joynw l e u eaJeqon -ul ap azu!eul !teugdapu?p e a 'tqnsapap -zap ezea~nu!ps ameoap 'yI!Jn ap n!zetabn ala~n6nu l !le!gz u a!ieJad0 o azsa !4nl0l .!lo14 !ou nu !nlnuoJpuapopoJ aql!jo e gzeauuo&as nu !y!tp~n3 Inpap !!~ol4 ea~euedapu? l . ~ o ! ~ a v a qns lapse 'pep y~nSu!s lenue e o !JnWeJ !JUn eldns 3SJJOl4U? gseouual gu!dltlx n3 -eap '3!ua!6! eaJa!gz !tenpa43 Jolazueld eazeg~oleyy u o a p q u ~ '

y e o w ~ [ n3 '!lm2s n !mq ad as-npqqomp a p o p s u p n2 !i!dn!=> -a.wop qns ap ~oqoq !nlnrupd ardnseap urlnd n3 a ~ e r p a!nqan e a p d P!J! xi ajmsqns pquguor, a p A ! ] -xidsa~ cpouuralnes F S E O ~ p(!~

aluapunqe pupoput aps ala~ueld u!~daseoln3e13ads -a~anrazal azaz!l!qour !S-es elmld pn[e eseolaas auraJA ad yen^ lajlpap !!u!perS e nlquresue ap eau!%ew! p u p p ~ <elueurpdap -2aja ea~!iyn3.aiu!was azaurloj s alS![a~!~d pajo aueour al!Jold o es 'ede !4 aA!lplnu aimsqns ap .aur!iadsold ap a!sa~dur! o amp eiua~m zer, ui sap ~ u 'asnd ap r -s!pa~dluns !JOB n3 alalueld -old 1!i~~n2 ap InlarlS pop TmOumrj ~ I ~ V A ! J ~ -amoqTsaueld .O pop P l O A !U -zap n u q d e d 3 a ~ 'adn~a~lut ap as psa3o~d e a -~olalu!uras p eam!Jnleur nnuad e!S~aua EJIU~~UO:, A !$ nueld ow e al!~opp e a -lopop p ~ o ~ n [ e n3 alupas VeawJoj alalueld

9k 'nrkpe a p ! ~ ' i Ilev

em---- d o w p

,
I

9~ u m s u 0 l q 3 v
-a+JJdowp

-mm

m n i w IS ysvoa -1111 ~ ~ s mn ~ y r.
3.mn ~ nv .3 ~ 1sa3au r.10lj

p '9

pun

- - ----l--t mmap e~-~.~?sodm~


.etlleJej '!nlnlos e aJe1 JOA as !Jew !ew !!~p61ng .Jolaluel -o!laure ap ala$ueasqnsw ~ o 4 l n ~ nul w> S'L-s ap au!>ugpe [ -!un pow u eugw n> !ie!fipduq ! o el pupdgs lnlos g!!16 n3 !$eu$v

!* ~ ~ ap ap!PuI 9 W elUeJF4S .!nInlos e alel!p!A ap !nl aleod as 15 ~ e l n u e ~ B yuanap -npe~% epmop alsa 101 eiuaza~d e ' i e x n e-s a3 ednp Jeop w e q d uj aurp luns p e p a z a ~ 3 n l a ~ dF ~ n ~ u p w e d as ! i m t ~ ! ~!Sa ~ n3 po enalp edes ap !iea .!!u!pp% !nInIos =ma3 - aaundur! as p ~ ~nurpd l l ul;

I
v !S p s ap a q o ~ d al!urpl fialnd '!nlnIos a!pue p u p ] -3aja !~!qe~s o as ~d m n o p ~ d

ilqa~6 c

- .

n$

m !nlr

n -- - eae~ awe ap

3113WV
.ea~!p~s a&>u~ aleod as !upugdf$s p o p asad 'gundap as es ~n$ugwpd nquad m '6dlaq u!p I-!$epn '!n]nua~a% '@exins e1qa~6 !$equm#un ru

5 .P I I

W .!nlnlor e al!ie~eunqw? -!un - ~!q!sod >ad - W @ Y J ~ ? atnqaJi s so duo:, I$JeA y e ) !nl ap al!!Jalew lugwed ui au!q p u g 3 a i w e g-pq -nIm e uea!laurr ap al!!Jam

.~A!I!JI~U aiuelsqns ap alaiuepqns 'la) el ' n a ~ 6 uj 3elgs !loasap 'pyx 6sop!30w n> FzeaJml as parun lnlos ~ n ~ u y u e durn>a~d !S 'ealel -!p!urn ~u!iuaur $-es I!qede>u! &a>!ue%oS aA!lplnu aiue~sqns ! ut 3e~essod!s!u InIos '(!!i3n~1 '. -1oIapzeJq eaJaxeolu! - S U O ~ nlduraxa ap) lesel ap ednp ! a ~ e d p !nInlos e a ~ e q y S u!~d uranxa ' ~ e z ! ~ e ~ !'~ ae ~ n ~ ~ n a s a p ~p ! e~ueuodru! l q .uo!~aurrm f a ~ I O a1sa laj e~ .(IESEI S ~sol!%ra nes s o q ~ueured) a3!ue%o .!Joleunep S ~ p a pqp ~ <d!s!u) a p n l e u ! d !!JaJew ap I n T s ~nu!iuo3 !S !lo9 el a~!1da3a~ u!~ap !3p apau!ur aiue~sqns (1soduro3) !S n3 ~3eduro3 InIos !S eJ ' ( 1 1 0 ~ ale~!11n3a l a ~ u e ~ d c a ~ e d s ~ ~e! mpjos e a*yFunquq ap ; p n 1 n l ~ ~ " ~aurs!msJooJ3!ur euelalqns ~ i e ~I-E~ 'a3!ur!q= d) ! -&o !paem ap eanns!u!urpe a~u!un&~%u! 1eSun1apuj n3 u ~ 'IJOS~J ap p ~ n ~ p s el ! U6 3eJ:Jes 'lez!1!l~a3~ad!'4 PIosnld d u -uraxa ap alsa e h j .~!ie~eunqur~ durp ~ a ! l p ~ ~ j ~ ul;s an o a!nqaJl Fqels a a m r p ap p l o s .IOS u!p a3!ue&o

mua am

I
7uel *e!ie~ado !@l~daJ - d w ! ap uqasoap alsa nJ>nl s a x tnlpq a u w +alsa ~ n ~ u y w a d pea 'iennl e~w w!xlnes inieq u a m ad 'eu

n 7nloi !S uar~ni~u ae ~'~!sdnqp!i~sedee .Inla. au!pp u q da@


'3ny

P J ~ ~ o # a 3 n ~ m -au!ur almuauoduro3 u!p qlosqa fos J u~

o J J E ~ '.pueJq ap a!orzau ne ad IUT-d u!p a1a~eo1!nia!~ ~ I O S . alsa ~ ! l ~!em lple n3 'aunq aj !em luns pie!^ ap 101 al!!i!puo3 IF:, n 3 .!n~njosealel!l!~~aj

an-

aB

@w 6 B f P WP

I'

yn%!se ! i p a ! ~ ~ s a .lu~ured a ~y ad !uaureo ] p a p a~eo~!nia!~ alp" !cur ~unS!ur p n p ~ % ap soqup 10s ap uusnd un-iaul

LNyMyJ. ' I n l v N n N I W
~ o ~ ~ m d s a ~ o
10s Un $f!mBp?

a[ P E P aJEOJm~SOUt13aJ

y JOA FA 313Jm?!lJ

Zt

3SNI.

5 ION 11013

"la terii cunoscu te de ameliol a! ca sol ului


$ i cgnskente, sub form5 5; humus nutritw

I
'
I

st~mulea6 r m l e v i d e ale sol[ p si ii Imbunid~qte ealitatea

(srdnga)

materii s ~ m p P ieftlna de ~i fmbunitirire a s o l d ~ i .

b''y

A n & solul greu, compactat; irnbun;itiyqa capacitatea dt. atxorblie a apn p nrmuriIe u p r e e

postati
var (carbona de cal-

se g i q r e Pn comer! gata preparad; u9or de prelucrat in sol


- -

imbun5d;qre permeabil~tatea; menline umiditatea solului

mcde N

N ~ &

prfdr cuinrr

., b d t .. uYL.

se @wre in magaz~nele specialde tare, bogat in microelemente

micinar

umidiratea; rt~e-.A procesele biologice din sol

materii naWrale 'in jurul plaitelor, ~iprelucrati-le cu grebla 'in aMx&,siame!are Greblafi terenul. M3surafi valoa- 501. Udati stratul pentru ca rea pH )i coeficientul de fertilitate solul sa se ageze. Protejqi a solului fdreapta).Lasati solul sa terenurile I b t e necultivate prin aplicarea unui strat protector din se uwce $iaftmati-I. Introducfli cu grebla materiile de arneliorare frunze uxate, paie, sau folie neaa solului. Terenul nihipusrau com- gra pentru a nu d m n i mocirloase, ori prea uscate, pact se va imbun2taJicu ingr&#rnant verde. TOaWlNA kegatire $ iemare Pup2 strangerea recoltei afanati Prote@e $ fngrijire Impragiati compostul, Mlegarul bine wlul (cu furca ori cu cazmaua]. Trnpasiati compostuI ~i de grajd fermentat ori celelalte

PR~MAVARA

prelucrati-lin Mrnant cu grebla. Imbunat%iti pamdntul nisipos cu praf de r d . Pentru iarna, acoperfi razoarele cu frunze, iarM taiata sau vrieaxuri.

:, Y

b
@

-.. ..B/IMP SRL

11

Camera de c

plan telor

&.sadnip protejeaza" plantele fi le prelunmte


sezonuf.

ACCESORII:

DESCRIERE
m a d n i p fungionead ca o serii de dimensiuni reduse in care plantele sunt protejate contra ingheplui pi deshidraeii. Se confkcfioneaz5 din lemn, material plastic sau metale ugoare gi dispune de unul sau mai multe acoperiguri transparente. Laturile eadnijei sunt inegale, astfel acoperigul sau capacul sunt ugor aplecate. Aerisirea se e f e c t u d prin ridicarea awperigurilor prevhute cu balamale. Neaviind fund, r&adnija poate fi arnplasatii dup5 necesitaji.

I
napaaniple se pot amplasa orinnde

*
ferestrele d e d t dup5-amiaza dniu. Pe d d u r i i mare umbriji-o cu rogojini, pentru ca I5starii fragai s5 nu f a d insolarie. Pe vreme de ger aspru - acoperiji ferestrele rkadni~ei.
I

0 6 sctinduri de 90 x 2,5 x 20 cm R3ripcide35x5x5crn 02~ipcide21x5x5cm 0 23ipci de 19x 5 x 5 cm P 2 xBnduri de 195 x 25 x 7,5 crn n 2 c l m l h l ~de 1.5 cm (zincate) ' i u JU pruwr ,,. ,zincate) , ,, . D folie ds material plastic 0 2 balamak 4 corniere (vincluri) tn f o m i Tg&$ a -1 dndura de L de 90 cm p diapaulil, . & e l de rigidizare Fn forma incdt s i ob$ntz$i doui pliici egale de L p n t r u pereii laterali. P bwrnqin5 I nictnl de r a m t 3 - --. -- -

I
1

cO'w

FiWi cu guruhri de dndura de 90 cm pk&t &e 35,28, respectiv 19 cm. Cu ultirna $pa, de 35 cm legafi cele doul sdnduri.

a 4

de i n d a ~ strat splendid, in un care putefi din nou semha, planta marwte sau plante legumicole deosebite.

- Sfat ut,

PREGATIRE 81 INGRIJIRE
f n d in februarie &a$ solul de sub r k a d n i ~ incorpora, si ji-i un strat de compost de 5 cm. Dupa aceasta, inchideji ferestrele pentru ca solul sii se Pndzeasd. De la Pnceputul lui martie putefi planta r&adurile, iar de la shgitul lunii putefi semiina. fn zilele calde de prim5var5 descoperiji pujin rikadni~a nu-i Pnchide~i gi

ALTE P O S I B I L I T ~ I
0 protecjie asemhinkoare rkadnijei asigur5 gi tunelele de folie. Tunelele se amenajeazii prin introducerea in sol de arcuri metalice pe care se fix e d o folie de plastic. 0 solujie gi mai simp15 este folia perforatii, care ,,crepe impreunii" cu plantele.

AmplasaG e a d n i ~ totdeauna a la soare, de preferinjii P n apropierea casei, unde este protejatii gi de vsnt. Partea mai i n d d trebuie qezatii spre nord gi rkadnip inclinhdu-se spre sud, pentru ca inueg stratul sii fie expus razelor solare.

1
(
1

Rasadnifa poate servi ~i pentru cilirea plantelor ' crescute i n prealabil i n IocuinjZ. Cu 1-2 siptimani Tnainte de plantarea lor definitivi afari, amplasati, le i n rasadnija ~iobi~nuiji-le I treptat cu razele soarelui. Urnbriti ferestrele T n primele ;i z plantele vor suferi arsuri.

I
I1
i
Taiafi ?ndoui sdndurile lung1 ~i confeqionafi un cadru. Fixafi colfurile pe dinafara cu corniere, iar pe diniuntru cu colprii de rigidizare.

AVANTAJE
Pute~i beneficia de avantajele rkdnijei tot a n d . f n d din martie puteji cultiva legume, iar toamna puteji planta soiuri raistente la tn he5 gi iarna le puteji recolta. n acest mod rkadnip prelungqte sezonul legumelor. Vara, descoperiri pur gi simplu e a d n i j a gi avegi

1
Tuadul de hlie poate Mocd rkdnipl

In regiunilt ru rl111i2 aspra agezati langi perefii risadnitei pirnsnt, paie sau scoafl5 de arbore. Dac5 existi ~i pericol de bghej, a~terneti ferestrele pe risadnifei folie izolanti, rogojini sau cartoane de hirtie. Ziua indepirtati acoperirea, pentru ca plantele s5 prirneasca lumin5 suficientz.

I -

Intindqi folia pe cadru, bateti-o T cuie, tiiafi surplusul de n folie. Fixafi acoperi~ul cadru de prin balamale.

u?alenue!q al!-lol+ ! i e u g u a ~ 'gu-le! ap a~!jlnuru~areuyura5 ! P alaun6al nnu!$uo, !ieqo)a,all .e$u WVA -pesgJ !$!s!~ae g!-losu?aural/\ ad area/o>aJ!# JJ!S!JJ~ .giu!n>ol u?l!qelea~du?aln3 VNYVI -sari ap al!-loy gilupesg-l u l !i!lg:, !cur in1 1n~nda3u~ .{ej el aa -dea~p) g~e/\gU!Jd ~0laUn6al Jp 'W3 OE JJg3 Jp ~iueJS!p el alanlpue !ie$ueld .gi!upesg~ al!JnpesgJ !je$ueld nes !ieuguras u l !a$elesalaiu!was !ieugwas a!Ueu !nl ~ n ~ h el ap s g ~ pueda3ub a~eauefd areupwas ! g !n/npesp~ a ~ a ~ n p o ~ d e VN WVOI WVAYW IYd

I I ,

, I

-.

.
GRUPA 5

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

Profesonal ji eficien t

Sridirea plan telor

bulbi

Plan tele cu bdbi r;Tspfa'tescplan tarea corespunzitoare cu o muljime de flori in culori splendide.

Plan tarea florilor cu bulbi


Pfantele cu bulbi hpodobesc graUdinacu un potop reinnoit an de an al florifor lor multicolore, stducitoare.

a perna pentru genunchi


plantator m u cilindru de plantat bulbi 3 folie de material plastic

Bulbul plantei este un organ subteran de Pnmagyhare. Substanfele nutritive p&trate in bulb ajua planta sL supraviejuiasd in perioada de repaus natural. Noii ILstari se formead de asemenea in bulb. Bulbii pot fi clasificaji in trei mari grupe: din prima h c pane bulbii adevkaji ai narciselor gi lalelelor, din a doua tuberculii daliei ~igofranului, din a treia rizomii irigilor. Toate cele trei tipuri pot avea diverse forme ,si mkimi. Plantagi bulbii gi tuberculii in perioada de repaus.

Zise potn"ycscexdent Pn s W

a d de bordm"

Urnplcti cu grija groapa cu pirnint. Aveti griji c bulbii a sa nu s incline. Presati parn2ntul. e

Udali bine stratul. in final, a~ternefi strat de rnulcire un pentru a pistra umiditatea solu-

&
PlantaG cu v2rhl in sus bulbii ?n form5 de piciimil ai narciselor ~izambilelor. D a d bulbul este plantar cu vhful in jos, planta se sfrijegte, deoarece igi consumatii energia pentru o crqtere in direcjie opus5 celei de plantare.

4a
A,.,.

P ,
a,,

or$$

Existii bulbi f f o r d reguW latii gi tuberculi pla$. Aveji


grijg ca ,,ghiarelenlor, a d i d rPdPcinile sa fie indreptate in jos, respectiv ca partea mai platii a tuberculilor s~ fie dispus2 i*nsus. D a d este necesar, ace~tia fi planta~i pugi pot ~i pe o latud.

6 ai,&&@.
.,a
.)8#

h .
,
a
@ &,-

<

-' s-

Dac3 nu i h r i f i si cultivafi i n gradina declt pufine plante cu bulbi, folosifi cilindrul de plantare a bulbilor. Urmatoarele plante se pot sidi solitar sau i n grupuri mai mici: lalele ,,Triumphn infigefi i n sol cilindrul de plantare a bulbilor. Extrageti fi fndepirtati parnantul cu aju-

-$e2aun$ul! S l e n n ' M J O ~ ~ 301 un-~lu? J !-!ie~lsgd!S gpel o-J~UJ !-!iaund '!pg~s@!iau!pap !!lnJJaqnl tb !!qlnq ad ap ~nwgwgd gj!~6, !ieiyn3 n :

.lJelsgl J O ~ ! U !Jol!JnjleA e!i!Jede J~ n glep o 'awaJAap : , eleAgw!ld eaJ!lado3e ~ievgdapu!1sodwo3 ap leqs un n2 nes jelsn S!Z -unJj ! ! m u e l n3 al!~ado2e luns p e p aleurglgn ! j e gJg4 eule! gzeasJaA -ell alalueld .!nlniaqBu! eJlUO3 a ! t a j o ~ d gl!sa:,au 10s u l pueuewgJ 'Insp! ! gu!pg~6 S ap Inu!J> 'lnue~4oS '~nuauel:,!3 ! j Je urn3 'guureo$ ! gJeh S ap ~ J ! J O ~ J alueld Joun n> U ~ !!ln2laqnl n!padsa~ '!!qlna

'

I
I
I

.elez!A!P S gledol6zap !4 aped !ue ! e~!ig:,gdnp '!:,!w !qlnq u!p as-npu!ilnuru?ekueld 'Inue $o$losul aueurg] lod gu!p

.!nlniaqBu?eaJ!uaA ap alu!eul eupgpg~ul e n ~ l u a d as lua!xjns d u g ne !!qlnq l a m y q w a l -das nes pn6ne u i g:,!~e~e~gw!~d ~ J ! J O n3 alalueld !i!pgs I~U~

pot3 UVi pot3 U. l p l32.E~~ S U V J J V V

ui~d euipt~2 O U U J ibmd FA . ~ ~J


. n

I1
I

CARTEA

'

GRUPA 5

fn noul local plantei formati un $ant de udare. , Daci stratul de 5 cm la : suprafafa solului este uscat, umpleti adincitura cu api. Mulcirea solului Tmpiedici uscarea acestuia i n locul

PRIMAVARA TIMPURIU
Transplantare Primivara este o perioada adecvata transplantirii, deoarece plantele se a f l i in stare de repaus (sus). Solul vremea ricoroasi reavin ~i stimuleazi inradicinarea plantelor. Transplantarea de primavari este mai avantajoase decit cea de toamna i n primul rand i n regiunile cu climi aspri, pe terenurile cu sol argilos ~irece. TOAMNA Transplantare

saptamani apar virfurile noilor listari, ceea ce semnaleazi formarea noilor ridicini. Dupa aparitia primelor semne de cregtere ale plantei, adiugafi timp de citeva siptimini ingri$5mint lichid in apa

ploui, a~teptati pufin inainte de a scoate plantele din pamint, deoarece solul se imbibe cu a p i ~i devine foarte greu.
O IMP ABIIMP SRL

le tutori, astfel ca listarii s i nu-i atingi. Tndepirtati parii d u p i inridicinarea plantelor.

W-P.

912

Legare $i tiiere corecte


Secretul infloririi abundente ifi crqterii viguroase consta' in legarea ifi tii'erea corespunzaYtoare.

LEGAREA LATERAW A RAMURILOR - --

,L ACCESORII: r 7 L r - , D trandafir u r 2 t o r D material moale de legat

r q x + T ' *

L.'-

SUPORT ADECVAT
.-.-.
I . .

I
S a p $ o groapg k plantare la aproximativ 50 m de grilaj.

Trandafirii urciitori nu sunt adevirate plante @+toare. Nu pot sa se agafe deoarece nu posedii stoloni p nici ridicini i ag5yItoare. Totugi kstarii lungi se pot lega astfel PncSt sZ poatP crepte i n sus. In perioada de vegeta~ie condue@ramurile lateral. Fixa~i listarii in apa fel inchc s creasci orizontal sau p u ~ i n H aplecayi. Aranjayi uniform 15starii pe suport.

Fixati imediat noll I&tari cu ochiuri opt, p n t r u a re dez-

Direcfionati radacinile spre partea opus& grilajului.

volta netulburat.

FLORI MA1 FRUMOASE


Efectuarea corecta a Gerii de varii are drept rezultat o inflorire abundenta. TSaJi ramurile firave sau uscate. Scurtafi Ibtarii laterali rasfir a ~ sau slab dezvolta~i. i fndepiirtati florile ofilite. * , Nu tiiiagi imediat sub floare, ci cu doua-trei frunze mai jos, deasupra ochiului.

I
I
Tranddrul u-tor ,,BIaze"se dezvolti binepe suport

I
TAIERE CORECTA -

Conduceti cu grijB ramurile lungi spre laturile suportului si legafi-le y o r aplecat.

I n primul an indepartafi toate florile, dar lasati neatinse frunzele $i tulpinile.

'

Trandafirul urcator cresdnd f&rSsusfinere se extinde p e sol. Peisagi~tii il utilizeaza uneori ca plants de acoperire a solului pe venantele abrupte, neumblate ale dealurilor.

Trandafirii urGtori ating capacitatea de inflorire completii dupii doi-trei ani. In afari de riierea de varii de stimulare a Enfloririi, taia~i noile plante pi primavara. fn primul an nu indepgrta~i d e d t ramurile vitimate, lisari listarii lungi intac~i. fn al doilea an taiari Isstarii laterali la doi-patru ochi. Taiari gi ramurile uscate sau creschnd in crucip. fn al treilea an, de regul3, este necesara taierea de regeneDiferiF;t r a n d h i ur&tori rare.

[&ERE D E REGENERARE

I
Taiafi ramurile uxate, batrtine. firave, bolnave si nu liisati dec& 3-5 ramuri sinStoase, tinere.

Liisali pe IBstarii laterali numai 2-4 ochi. Taiati la doi ochi 12starii scufli.

hdepartafi lastarii salbatici: degajafi zona raddcinii ~i Indepartali Iastarii de sub locul altoirii.

ALTE SPECII

Anumif i trandafiri dlbatic crex asern2in5tor trandafir lor urcitori, dar nu Onflore! decat o data pe an. $i aces specii pot f i cultivate pe gr laje. Deoarece crex mai viguros, pentru a-$ pcistra forma, taiati-le anual. Trandafirii dlbatici autohtoni rezisti la ger.

Fixare Legati listarii de grilaj. VARA Curatire hdepirtati florile ofilite. Taiati lastarii florali laterali la 3-4 perechi de frunze. Conduceti listarii noi spre laturile suportului ~ilegati-i. VARA T ~ R Z I U Cilire Pregatiti trandafirii pentru iarni: incetati fertilizarea cu Zase siptirndni inainte de venirea ingheturilor. Lisati florile tdrzii pe plante pentru a forrna rnicege. TOAMNA TARZIU Protecfie contra inghetului Muguroiti din belgug pirndnt i n jurul tulpinii trandafirilor

'
I

Cateva soiuri de trand,.,.. thea ~ifloribunda sunt adc vate pentru cultivarea pe suporturi. Legafi ramurile soiurilor cu o constitufie robust5 lateral, la fel ca in cazul trandafirilor urcitori.

lac5 ternperatura scade recvent sub 0 "C, randafirii necesiti proecfie suplimentari. )ezlegati rarnurile de griaj, culcati-le la sol gi ~coperifi-le pimdnt sal cu runzi~ uscat. Eventual, isafi listarii pe suport, e lar inveliti-i cu ~ a i si )dnzi de sac.

I
I

i
I

( IMP ABIlMP SRL C

Recomandat pen tru fiecare griidinii

Am eliorarea na turala' a solului

Amelioraji solul cu cit mai multe Muri de ingrijimin te na turde pen tru a asigura nu trijia naturals' a plan telor.

Fertilizare na turafa'
Plan tele incep sa' se dezvolte spectacdos datoriti substanfelor naturde.

FERTILIZAREA PLANTELOR NO1

fngri+&tele

naturale sau
Wpqi o groapa de plantare cu cdtiva centimetri mai mare decdt este necesar. Depunefi In aceasta un strat de 3-5 cm de ingragmant organic. Acoperig ingrS#mlntul organic cu putin pimgnt, apoi plasati planta h groapa. Depunq~ pimdntul T groapa si presati-l n bine.

organice sunt formate din sub-

stanre de origine vegetali sau animal%:compost, &ns de oase, in m i n t e de vits sau de passre.
%g&hlinte,c

orguo-ninc

rale sunt amestecuri de substan5e organice ~is%ruri minerale nutritive. fng&hlintele chimice (rninerale) conrin doar s b r i minerale usor solubile in a ~ s .

I
I

CUM f 1 FAC EFECTUL? $


7 .

I
C e n q de lemn uc benefidpentru lapmek r&&mw t

f ng&@nhtele

organice i ~fac i

efectul mai uniform S mai lent i dedt Fngi%$mincele chimice. Inainte de a fi asimiiate ~ifolosite de plante, substanjele nutritive sunt prelucrate de microorganismele din sol. fn urma procesului de transformare se creeG humusul valoros. Majoritatea
I

fngr5@nintelor naturale amelioreazi capacitatea solului de re@ere a apei ~isubscangelor nutritive. hgr+hbtele mkte manote c r poreazi in sol pe de o parte sub, stan!e nutritiM cu e& rapid, pe de ald pane substanp ce se transforms lent.

I
Alge marine uscatc

.I

II

1 I

i n g r i ~ i m l n tinsa poate , furniza substante nutritive plantelor iubitoare de azot. Uscati cateva zile iarba pe o folie mare sau p d n i cand devine maro, d u p i care asternefi-o i n strat sublire sub arbori ~itufe. i n strat prea gros impiedica aerul ~i apa s i ajunga i n mod suficient la radicini.

-. , +

;y:g(*..;+ '5
,!&. ;.~ ,
'l ..

;? * :L p ...: ;;

.?A .;A
i

I ' F
.-,
.-it

.azf*:..

3
,o p s : m ot

&temefi Tmprejurul plantei un strat de Tngri$imdnt xganic de 2 cm, de exemplu maturizat. Udati bine.

Fertilizati regulat In timpul hfloritului plantele cu o mare necesitatede substanp nutritive, de exemplu cu solutie nutritivi organica sau cu granule.

FERTILIZAREA STRATULUI N
ACCESORII:

UTILIZARE

O lopat5 O roaba LI pamlnt de flori


Cl grebla '2 ingriyimint organic
Pentru fertilizarea straturilor intregi este optim: compostul maturizat sau ingra$limdntul de vita maturizat

straturiie Si boidurile trebuie fercilizate pridvam, ^ & t e de plantare, ceea ce v i t a l i d florile .$legumele Pndi de la hceputul aqterii, 8i amelioreaz5 totodad si
--

dd. -

Necesitatea de substante nutritiw a plantelor se oate stabii prim anaiiza solului. n magazinele de homculnu-5 se @esc seturi penm analiza solului, aici put* solidta gi consilierea n d .

-m

Raspandifi Tngri~imantul pe strat cu lopata, neteziti-l cu grebla, apoi prelucrati-l bine in sol.

Netezig cu grebla suprafafa stratului, astfel ca pirnantul s i s fiiramifeze si si nu riman: e

.All)as .!!u~J eauez!~~~!:, puyyl!x&eiue~s -qns ! u a ~ o ~ delsax u!a .su!geau p u p rued 'sns eaax sdnp 'so! !g~u? en p v v y ps !!J~WPJ e~lly lnlau! !em lxo ap uo m z ap siue~s!p ege ui ~ n g q s m~ a ~ !ie!a ~ Inlop o el Ingipyai n u n w ! i e ! ~ , :

.~ol!ug~ ~ e l e ~ : ea ap >!$sew n3 al!up~!ia6un

pjdea~p) aze4 aqnw !ew u?aseo~6 al!JnweJ !ie!gl !ew .na~6 g3apu!n as la@e asnp - o ~ al!ugg .punjo~d d gzeapups as e t e o n Je! d n as ameoap ~ '!Jew ! e u al!JnweJ g$ep IngJsaJaj n3 !ie!e$ nN
O-JIU!~

u? .aledpu!~d JOl!JnweJ Inpgl .(gs!ynap a~eoln3 . f p n ~ > nes sap eald pug3saJs ap) so$gugs uwal ap eaved el al!JnweJ $ald~uo:, r u, 02 . X O J n3~psedgdap y! : ~ .a>!lqo al!mweJ gleauozpo a!nqaJ$ !n(nxe eaw!Qgu?!!nlnxE eugd aneuloq al!JnweJ r a~ds !ie$da~pul .gle$uozz!Jo le q w ? ~ I n y w !iwn>s s .e!&,e u!p as-npug3y!we~ p o ap al!Jnwel !f aled!,u!~d ~ a!i!zod n3 'Jo!Japa a ~ d s a$e$ua!Jo !!ie>y!we~!aJ$ !iesgl so! ap !i!u!!!~d~ -aw!ilgul al!JnweJ '!nlnxe Inpen !ievn3s r gJnweJ a m a y ad r ! i e a a ~ a 4 ps !Jo!Jadns el 1 .xe ap g i e ~ gledpu!~d gleuo6e!p ud fles JO!Jaw! a~ds .aled!>u!Jd al!JnweJ n> !iua~n>uo> lale~ed al!JnweJ aze~gwn! !ieun% !{ el !$nxa~> ala3 ad !S !wo>el !!~e$sgl .gzeq el ap al-!ie~gdapul 30l[!w el y e l p a!8,!)!we~ pupsaJ3 !!Je$sgl !ieugdapul ' ~ y ~ u aaw!ilgu? p! o el ap nes v e q el ap !ie!el r .asap eaxl !t auglzpq el !ien$!s ~ o l ! ~ n 6 n!n(n!dpu!~d nqed-!aq gwm4!un a!Qzods!p w ezeq ad aledpuyd Jo(!JnweJ o-J$U~ 'fnlnxe u?!ie~$sgd r *a$exna(!JnweJ !ievpdapul r ! i !nlnxe Inpen !ievn3s r .a~e$ueld -a$e,alde 'a,!usJgn am$!poJ a(!JnweJ !ieugdadapu! r ap aju!eu? eJenw4a a!nqaJl !ue PZ ap ewgA aqul 'lenuy aroudaqu~ ara!cl ap

'Jopsoqn E a 3 E I ~ q s pep0101 pq@raur 6 ~ o m p s & ~i mdnse !!ur!qw !S x~auaq 1xya un a n rep 'm - p ~ s p a e !S eppu P I ap sopmum wrnlolvrap 'O p ~ p ay m q s d ! i mlos a p m ?do pow ul pmn F a.m ~ I E O Jo~ ~ ~ as azap ( u pJ .pp p r ar, ui ar, U u p p u J I aT""J3 re! '!map WPun !amam e!zapd q apada~ pion -mP I$ ! PP?PW P o d k J

I
. L

E.

I. ..

.!queq !mad !S io!ra~u!aids p u p ~ 1 !plsq !iwdapul [ u n l o m edna 3 '!iuamn3um ! ! E I !$ip 'apdpuud alpnum aw!ail o el ! i e p j . a ~ h d n m u l ~ ~ n u p~ m a y !ienl~aj3.a!u~d p r o j U! ~ E qep!urer!d pueorq d ap S

-'-I

--

rrT

1,

'

CUNO5TINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

Recomanda t i ;;incepitorifor i

fnm ultirea plan telor cu bulbi

Este suficient sa' procuraji bufbii de flori o singuri,dati, deoarece acejtia incoIjesc din an fn an.

II

DlVl7ARFA BULBILOR CU STRUCTURASIMPLA

Pe supdipm;ijori&@ bulb i i r se d-Iffi bulbill (&pi) tinai. D i v b w e rneroda f cursul W a bulb* sunt n separaP; de bulbul m a 5 pi r e p h a t i . Pentru divizare sunt potrivite crei eategorii de bulbi: buIbul de lalea, de f o m a perelor, bulbii brmagi din solzi situa9 In straturi - de exemplu bulbul crinului - gi bulbii fohnului care sunt rnai mi, mai indesafi, du d e r c mai pugn, Pnsii demolt2 totod d bulbi laterali a n d . a

I
ingalbenirea frunzelor, Separati cu 1 scoatefi bulbii sanitos. 2 de pe bulbulgrija fiecare ins2 sol. mama, fara trebuie fie mare a-l vatama.
Dupa
52

bulbil

din $i

Bulbul

Verificati existenta bulbililor.

CE F O L O S ~ T E DIMZAREA?
PM divizve nu doar d obtinefi noi bulbi, ci si c i e
v&i se vor dezvolta mai viguros. Bulbul Denu-u dwoltarea bulbililor consum5 energie, asrfel, d a d accjtia aunt fndep h v , planta mami va putea dezvolta flori rnai rnari. Fertilizati c ingri$imlntcou respunzitor. Plantafi bulbilii in jurul bulbului mami, la adlncime dubli fafa de acesta. Mulcig solul cu un strat de compost de 5-7,5 cm. Primivara, la aparifia primilor Ilstari, repetafi fertilizarea solului.

.- . I

,-

3
'1

I
Bulbi de cnio ce se d d t n i p c
nrlPi"85

F' .
A

PERIOADA OPTIMA
n cazul zambilalor formarea buC illilor poate fi stimulata h felul
~rmitor: xoatqi bubul din blmlnt dupl ce frunzele s-au scat. VemfiTn formi de X ~artea jas a bulbului, dezinde edafi locul creGrii cu praf de lrbune de Iemn, apoi replantai-I. Rupai florile ca t W e n F , lia plantei si fie direqionatl 3 L pre dezvoltarea bulbililor. h #i doilea an, dupi lhgllbenirea irunzelor, scoate9 bulbii din plmant ~i separali bulbilii.

Plantele cu bulbi ce lnfloresc


primivara, dupi lnflorire au nevoie de repaus. hteptafi cu divizara bulbilor p m ce frunzele se ing5lbenesc. Speciile ce fnfloresc vara - de exernplu crinul - se inrnuljesc toamna, la d t w a & p h h i dup5 inflorire. Bulbii florilor de varii care nu sunt raistente la ger - ca daliile gi gladiolele se scot toamna din pikdint gi se @tr& p W primgvara fn a.5,apoi se divim&i gi se replantd.

*"/IZARERE BULBILOR CU
METODE
Priicipiul divifiii este separarea bulbililor de pe bulbul mami. Se recomanch replantarea irnediatii, ins5 pot fi pkuaji gi in locuri uscate gi dcoroase. fn primd an c i u p i ~ bobocii ca planta d-n; demolte flori, astfel energia plantei nu se risipqte si fn a n d krrniitor vegi avea flori rnai frumoase.

FZOLZO/ISE=
7

L Tnceputul a 1 frunzele s-autoamnei, cdnd ingilbenit, xoatefi bulbii de crin tiiafi


~i

~i

ai bul2 Separafisolzii exteriorifungicid cald.nisip-Nmlntdupl doui luni.lac bului, apoi tratafi-ic u 3 VerificaTi-i piistra$i-iTn horrnoni.

Plant$i solzii tn amestec de ~i

Cunos&d plan tele toxice putefi evita pericolefe.

APROAPE INCREDIBIL
Multe plante preferate gi foarte populare congin substanre toxice. Toxinele se acurnuleazii in unele piiqi vegetale, de exemplu in rdiicini, bulbi, frunze, flori sau in seminge, dar pot fi prezente ~i in swa plantelor. Plantele, potrivit gradului lor de toxicitate pentru om, se clasifid h trei categorii. Toxicitate m o d & consurnarea a numai 1-10 g din pland poate periclita serios siiniitatea sau poate fi chiar fatalL Toxicitate: consumarea a 1-10 g din plantii cauzeazii o otriivire gravii. Din aceastii categorie fac parte 8i plantele a d r o r sevii are in contact cu pielea un efect caustic. Toxicitate slab& plantele congin toxine puternice in concentragie slabs sau toxine slabe in doz5 mare.

ilfirninte etang n u ~de gridinirit i rfece de gradinarit ~icid mare de plastic ml d de spat Efectuafi Iucrarile in carnag cu maneci l uigi, pantaloni lungi, ~ izme usor de curatat (sau pantofi grqi) ~i matlu)~. cu -.

TBiati plantele toxice din straturi, de rub arbori ~i tufe. Curiijafi foarfecele cu alcool.

Umle plante nu pot fi consurnate d e d t I n anurnitewcondqii, altfel fiind


Nu s? pot consuma p i q i l e t verzi ale rqiilor ~i cartofilor. Fasolea crud2 mntine toxine care se distrug prin fierbere. Tulpina 2i frunzele de rebarbara vara devin puternic toxice. Culegeti tulpinile nurnai primivara, rand continutul lor de acid oxalic este scizut.

Cea mai periculoasii odvire se produce prin consumul

plantelor toxice. D a d avegi copii mici nu cultivqi fn niciun caz asemenea plante. Copiilor le place sa atin@ boabele gi fructele colorate &re deseori sunt toxice.

Stropifi plant& mici cu ierbiTaiaji stolonii plantelor tar& toare cu foarfecele. koateti cide. Lucrati pe vreme fara -adgcinile din sol cu furca de dpat. vdnt.

Kreghiieci
pe balcon ~i : se pot de p terasi ~ gasi plante toxice. FiJi prudenti c cassia (scofli~oari), u arbustul ciocan, brugrnansia (datura), trandafirii de parc, iasornia, leandrul, tutunul ornamental $i speciile de solanacee toxice.

'

PREVENTIE
Informa9-vii d t mai temeinic posibil despre ~lantele griidina. din Pentru a asigura siguranp copiilor ~i a animalelor domestice indepiirtagi din grdinii plantele puternic toxice. Solicitagi parerea unui cunosciitor de fiecare d a d &d curnparagi plante noi. Pentru a evita alergia sau viitharea pielii utilizagi in timpul IucrHrilor m5n-i groase de grzdiniirit.

I
Degetar-rqu: plantzX veninopsa"

Daca doriti sa cultivati plante toxice i n gridina, respectati urmitoarele rnisuri de securitate: Pentru a irnpiedica accesul copiilor ~ianimalelor domestice la plantele toxice, Pngridifi-le cu un gard sau alegefi-le un loc nefrecventat de copii. Nu plantafi plante cu bace atractive, dar toxice.

Nu plantafi flori toxice i n lizile sau ciuberele de pe balcon sau terasi, acestea fiind la indemdna copiilor. Arnplasati plantele toxice de dimensiuni mici la inilJime. Avefi griji $i copiii care vin i n de vizita. Daca este vorba de copii mari, marcati plantele cu semnul ,,cap de rnort" si atrageti-le atenfia asupra pericolului.

Y
:
,

apou sap !EUI ?prol S!F!IJ~UI! n U I I d ~r

p o ! > ! q ~m sap FLU e ia!xo~:tlqroydnz

P"
A

& -7
1

cuNoSTliV w w A M E m A L E

GRuPk. ,
7-

Compostul

Prin compostare se realzeaza' un h umus valoros din resturile din gridin&

I
I

Ingra''a'm8n t in productie proprie


I

Cu compost se poate Imbunita'fisolul gziidinii.

C ) de~euri gradin3 de

C ) siloz pentru C ) adaos

CE ESTE COMPOSTUL?
Compostul se compune din mai multe materii organice, ob9nute prin descompunere de catre bacterii ~i microorganisme. Pentru ca descompunerea, procesul de compostare in sine, sa se producs in mod corespunzator este necesari? o temperaturz de 600 C700 C, de umiditate Si de o buns aerisire. Prin compostare se obyine un humus valoros, numit compost, bogat in substanje nutritive, care conttibuie la imbunatHjirea $i afiinarea solulului ggdinii. ~ o r n ~ o s este~ tu un ingri~amlnt natural exce- Zarba riiipp1"pi 6 - u n + u l r e p d a o materie de bad exdent5 lent, deoarece con~ine importante substan~e nutritive vegedin -are, prec- pi din crengi tale. si iarhz rziarz r- ----Putegi ~ b r i n e compost Dintre resturiIe menajere se proaspiit in ciiteva sPptPmlni, pot valorifia pentru compost h schirnb pentru a se realiza fructele pi legumele, sedimentul un compost matur, mult mai de cafea pi de ceai, cojile de o u i preyios, este nevoie de mai pi chiar pervefelele folosite. In multe luni. acest mod puteri reduce considerabil cantitatea dqeurilor din DIN CE SE OBTINE? gospodiirie. .c I iR Aproape din toate dqeurile Nu se pot utiliza la comde +ding putegi obyine com- post substanpele anorganice, de post, de exemplu din frunzis, exemplu sticla ori materialele din florile gi resturile plantelor plastice, deoarece acestea nu se descompun. A nu se utiliza produse lactate si resturi de peste, deoarece produc mirosuri postul se va amesteca din nou, neplkute, care atrag soarecii pi pentru aerisire corespunz.3~obolanii griidinii. In 'Nu amestecafi tn compost toare. plante bolnave ori atacate LOCURI PENTRU COMPOST In magazinele de specialitate de diungtori, pentru ca Platforma de compostare a t e se pot c u m p h diferite silozuri lmpra~tiind compostul, de compost q o r manemabile. cel mai iefiin mijloc pentru exista pericolul de a infecta Compostul din aceste valorificarea dqeurilor. Aceasta Tntreaga gradin%. silozuri nu necesitii amestecare, se objine prin stratificarea deoarece silozul este previkut dqeurilor intr-o g&a& de cu brqe de aerisire. 1x1 m. DupP dteva luni com-

I 1

compost pentru Fnlesnirea fermentarii termometru pe tija

de~eurile DepunefiIntr-un 1 Adunag mHrunfitisolul de dimensiuniparteamari.jos, de~euride 2 cm, In mai de strat de 10-1 din gradins. Afanati sub siloz. Amescati taietura mai Arnestecul sa
~i

grosiera cu cea fin&

toarna in siloz pe straturi (f;Tra a se bascula deodata tot materialul).

r Este u ~ o de realizat compost ~i pentru plante care preferi solul acid (camuni, rododendron), daca in el se adaugi flori de azaleea ! cu acfiune chimica acida nu trebuie sa depa~eaxa lo%, deoarece ele incetinew d~cr-nmpun~rea L amestec adaugafi substanfe a care faciliteaza fermentarea

4 Verificafiiamaturizarea compostului: re o palms de compost,

IL
I

- -

in compost. Dacs a doua zi compos- in ea creson. Daca dupa 6 tul depa~e~te C, gramada se va frunze verzi, compostul este 70 ~i cu maturizat.

CERNEREA COMPOSTULUI
Cornpostul matur are o culoare maro-inchis cu structura faramilati. Deoarece diferitele materii organice se descompun in mod ~i ritm diferit, compostul va contine ~i parfi mai mari, grosiere. inainte de utilizare, compostul trebuie cernut, iar parfile grosiere trebuie Indepartate. Utilizati in acest scop site reglabile, uSor manevrabile, de dimensiuni rnari. Parfile mai rnari, rlimase nedescompuse, se reintroduc in siloz. In locul substanfelor care inlesnex procesul de descornpunere, in noua gramada de compost, se recornandl utilizarea acestor resturi grosiere, ce nu au trecut prin siti. in timp ce folosiji compostul matur al prirnului siloz sau prizrne de compost, in al doilea siloz se poate ferrnenta o noui doza, asigurlnd ingra~amant pentru solul din gradins pe durata intregului an, dispundnd astfel de un sol compostat, bine fertilizat ~i valoros.

Compostuf

7 pentru compost Vateriale


ATERIALE ZARACTERISTI-'

~?gat2 potasiu; se va,folosi cu prnufie inuudt in c n i t mari poate cantid$ at2 h wtasiu; ornutie atdi ~aate , ,

-- lARN PRIMAVARA A
Y

I ngrijire tot an ul
Protecfie contra fnghefului TnveIiti movila de compost neacoperita cu frunze mari (de exemplu cu rebarbara) sau cu crengi de brad.

P""
VARA Umezire

dunati materialele pentru ompostare ~i executati o prizma de compostare noui.

T perioade de caldura putern n i d se va stropi compostul (dreapta). S va verifica e umiditatea sfarlmitind Tntre degete putregaiul. Daca la pipait este moale #iuror umed, compostul este corespunzator. Daci va curge ap3 din el, compostul este prea umed (a se amesteca cu materiale uscate).

Amplasati gramada de compost intr-un loc aerisit ~i ferit de v l n t din gradina. Plantele perene cat #i arbu~tii inalti vor asigura umbra necesara ~iprotecfia contra vlnturilor. La proiectare se va avea i n vedere un loc aerisit pentru depozitarea adunarea #i materialelor ce urmeaza a f i puse la compostat.

O IMP ABIIMP SRL

ISBN 978-963-8W2.

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

&m ultirea plan telor pererie


I

.;!$

1plan tele peren e risp~itesccura 4


,L.

de In tinerire cu abunden~a

lor florala'.

a!balo~d e~n6!se a$!soloj alale!Ja$eyy .a!ed nes e.ieo>s a~ plnw 'azuny n> g ~ a d as ~ o eu -WeO$JleZ!A!p JUJJJ~ JlJ$Ueld !nlnra6 e~!l)odui!a~e!ajord
I',
.

-.

""

'!!UJJ! eJJ!SOS Jp J$U!eU?!U!>epeJ azau~o4 ala~ueld nquad ys e> !!Jez!n!p ea~enua~a epl - o m as a$nzgs !~nle~adwa$ n : al!un!6a~ '~ola$ueld UL !!Jez!n!F

.a!eold gdnp nes 6 ~ n w e l u JO~ eaJeunpe a$sa J.ol!>law e aJa$eqwo>ap gpopw guapya !ew ea3 .azuny ad ap a p g 6 !E a ~ w u d -!ps al!6unp luns !aiuaza~d alauuas vidou 2-1 u?ate6 -u!6 alazun~4 a6n~$s!p $od !!>law .a$ez!A!p $gdseold Jolalueld !e !Jau!p !!lea !Jo$eunepap @!a$o~d

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

Prega t~ pen tru s e z o n B e gridinirit t~-vi


I

Ascu tirea un eltelor


I

Lucrirife mici si mari din a pridina' se pot e b u a Aai ufor cu unelte bine ascujite.

Lame ascu t~ tiller1 perfecte te,


j

r
I

4SCUTIREA LAMELOR MAR1

uneltele de @%fin& put** evib multe munci inutile.

4CCESORII: CI c q i t de tuns iarba O pila manuala Q rnenghinii

Uneltele ascurite fic mr&qa rnai ugoar5i pi rnai si@ Cu sapa ascusd se poate penetra i mai bine sold p se taie mai bine 6 i n i l e . Sapa cu t i i p u l a tocit necesid un efort mai mare si nici rZ&cinile nu se pot tiia corespunziitor. Este indicat a se lucra cu unelte ascufite p fn i n t e n d i sMtiijii plantelor. Foarfecele . de gridini tocite pot r h i 1%tarii care devin astfel rnai vulnerabili la boli. Supraferele de repede. &ere netede se vinded mai

Deconectafl ma~ina tuns de iarE de la reteaua electrica, demontali-i cufitul ~ifixati-l in menghina cu lama in jos.

AscufiP lamele oblice c pila u manuall, in unghiul indicat de 30". AHsafi rnai puternic la mi? carea de sus fn jos.

3
ASCII#

mud triipd d

( T DE DES? %
Regdaritatea cu care uneltele de grZdini trebuie ascyite este determinati de tipul de sol p i

I h urma folosirii incorectemai 1 *meltek se deterioread 1 conform destinatiei lor.


,epede, de exemplu, daca le ,cZpati pe cirnent sau dace ,pargefi pietre cu sapa. :olositi uneltele de gridin2

de intensitatea folosirii, respectiv de modul corect de utiI~zare. C a r a d solului determini h mare m&ud felul uneltelor folosite; de exemplu solul nisipos t o q t e puternic uneltele. S+area la cazma pi pmitul le ptirbqte repede. Con& mult p h e n p i utilizaCrii Exisd unelte, ca de exemplu lopata, care se autoascut. Utilinrca reguIari

Cele rnai importante mijloace de ascu* a unel-

Pilele manuale sunt disponibile In magazinele de speciditate. C u m p h t i tipuri adecvate pentru foarfecele de @din& cazma p sapi. i Tocila ascute rapid uneltel~ dar f n d e p h d de pe amtea mult metal p uneori este greu i de manipulat. Grkiinarii am* tori efectueazii ascujirea mult rnai simplu, cu pila. Este indicat ca uneltele rnai mari pi mai grele s i fie ascufite de un specialist. Cu ajutorul pietrei de ascujit poroase &ipl uneltelor devine foarte dur. Pentr~ aceasta Sns3 este necesarii o cantitate suficiend de ulei. Imersati in ulei piatra de ascurit noui, p h i d n d se hnbibii bine. P%trafi-o htr-o ~ L U @ de nailom.

Din operafia de ascutire face parte ~i indepartarea ruginii. Pentru eliminarea ruginii de pe suprafefe rnai mari montati o perie de sdrma pe o tocila sau bormayina. Pentru unelte mai mici folosifi lame de otel. Pulverizafi ulei pe uneltele curafite pentru a le feri de rugin5.
I

intoarcefi cutitul pe cealalta parte $i ascaiti-I. indepirtati de pe pies2 c6t rnai mult material.

Vwifimi daca cutitul este T n echilibru. Agafati-l de un cui $i anufiTi-l p i n i cdnd cele doua perfi vor fi de greutate egala.

4SCUTIREA LAMELOR MlCl


ACCESORII: CI foarfece de gridin2 C pila manuall fin%O rnenghina O ulei de protectie i

Pentru stabilirea gradului 1 Rindefi mdnerele foarfecii in 2 axu#reaxufita rarnuri verde. 3 articula$iadefoarfecii. lnchidefi menghini. Ascutiti lama de-a dexhidefi rnai multe taie *or lungul t8iigului. cu mi~cari josh Lama este de
de

Ungefi cu uld guruburile $i


0ri

9m.

tai@i o data suprafaw taiata este netedl.

~i ~i lamele foarfecelor.

h
- -

,I

'
I

11 I

! I -:
1
1 1

CAI

Ascufirea uneltelor

GRUPA5

20

Unelte n ecesitin d ascu tire


I

t$urile intri u p r in sol ~i taie

Ingrjire trot an lu
/

Prw- ti^
tnainte de Tnceperea sezonului, ax@ifi toate uneltele importante. Cummrafi seturi formate din trei sau cincl piese. Pilele cu rnaner din lemn sau material plastic sunt mai *or de folosit.

unertele se ~ f l r rau necesR3 k axufire dupa fiecare folosinfa, cump3rali altele noi.
TOAMNA TARZIU Prismre Dupi ultima utilizare cur3fali ~i Inde@kirta.fi rugina de pe uneltele de gradinl. Controlati coaa da lopeii ~i sapei, apoi m u t i t i unekele ultima data pe anul respectiv. DecH erte neceJar, ungefi-le cu ulel. Plstraji-le Intr-un 1% m a t .

htmpnere
Axulirea sistematica a uneltelor girbite ?ndecursul folosirii trebuie s8 devina parte integrantti a lucrlirilor de gridinlrit. D a d
O IMP ABIIMP SRL

Ungeti cu ulei uneltele cu piese mobile. Uleiul ugureazli folosirea uneltelor ~iprotejeazli metalele de ruginli. Dupli fiecare ascutire ungeti cu citeva picaturi de ulei piesele mobile ale unel-

RD-P-M-IM!a
ISBN 978-963-86092-8-1

Atentle, pericol de inghet!


I
I

Bulbii unor plan te trebuie prima'vara

ACCESO~II:

O dalii plantate O foarfeca de gradina O furci de sipat


L l lada Uturba

DE CE TREBUIE SCOSI BULBII?


Bulbii gi tuberculii plantelor ce Moresc vara, originare din regiuni tropicale gi sensibile la rece nu supraviepiesc tirnp de iarn9. fn fiecare toamnz, inainte de sosirea primului inghej scoateji bulbii si pktraji-i In loc ferit de ger. Dac5 do+ sH facqi loc dtor plante, bulbii florilor ce inflor&c primivara pot fi scosi din straturi dupi inflorire. fn aceste cazuri bulbii plantelor trebuie replantagi In alt loc p h i ce f r u n d e se usd, apoi pbtragi in modul obignuit.
Taiati lastarii pdna la iniltirnea de 15 cm inainte de sosirea primului inghet. Puneti in vaza ultimele flori. Scoatqi tuberculii din pimtlnt cu furca de sapat, apoi scuturaji cu grip parndntul de pe ei, fiindca re pot rupg foa e usor.

I
~
--- -- -METODE
r--.--rU--

,x$

-.
PLtra# bulbii si tuberculii In plase sau l k i plate in loc aerisit. Puneri bulbii 5i rizomii plantelor sensibile, ce fnfloresc vara In turbii sau nisip pentru evitarea deshidratgrii acestora. Aseza~i lada in loc Pntunecos, uscat ~i dcoros, ca de ex. pivniji sau pod.

Goliti c i u k r u l plantelor cu

kainte de adunarea bulbilor plantelor cu bulbi sau tuberculi ce infloresc vara tiiagi Iktarii piing la indjimea de 15 cm. Se recornand5 scoaterea bulbilor sau a tuberculilor cu furca de sipat, deoarece astfel nu se vor rZni prea tare. Afinaji solul in jurul bulbilor, apoi scoatefi-i deodats pe ;&puri. . Verific* bulbii ~i tuberculii tscosi s2 nu fie rhiti. fndepiir~ta~ibulbii puiraiti siu moi, adbnc sihuneji bulbii ~sgnitogi pentru dteva zile la
cu grijii p h b n r u l de ddkinii de pe

I1

Multe plante dezvolti bulbi~ori tuberculi fiice, sau care d u p i scoaterea plantei din pamdnt p o t fi indepirtali foarte simplu, apoi replantali separat I n straturi de inmullire. In primul an se recomandi indepirtarea muaurilor florali. deoarece inflorirea consumi mult din energia plantei ~i bulbii se dezvolti mai incet.

1
I
Uscati tuberculii in loc ferit, apoi cur8tati-i de ri3m5sitele de oamdnt. i n d e ~ r t a tp8Qile i Etichetati tuberculii, apoi punefi-i in lazi cu parntlnt. Pastrati lada in loc rscoros, uscat, intunecos ~i werificati-o des.

ACCESORII:

O ~ l a n t e bulbi trecute O l o ~ a tO plasi de sdrma sau grilaj O furci de sipat cu i

apai slepozitati-i.

E
PrTsmma bulbilor

Faceti groapi adancii de 10-15 cm in loc umbros si cap*-lsifi groapa cu plasa de slrmd rau

Adunati bulbii dupi inflorire, asezati bulbii pe grila, asterneti plmant ~iudati bulbii.

rilai

Udag bulbii regulat. Cdnd frunzisul este deja uscat, woateti bulbii din groapl si puneti-iin locul de depozitare.

Iernarea bulbilor

Sulbi

rp

y scot toamna din prim4nt e


SCOATERE $1 PASTRARE

ingrijire tot an ul
VAhn -

. I m a sau belSi$ Canna iacL'ca; rkomii, punefi-i I m yi l~d-9 a i pktra~i bulbii In k c dcoros, uscat gi h ~ n e a t s

4
pe yc u,

Scoaterea $i pktrarea bulbilor

Bulbii plantelor ce infloresc primaLara se scot de indati ce frunziyl s-a uscat. Pistrati bulbii in loc ricoros, uscat ~i intunecos. Verificati bulbii mai i sensibili p u ~la iernat in substrat nutritiv s i nu se deshidrateze. TOAMNA

xoateti bulbii plantelor ce in~loresc vara, deoarece sunt sensibili ~inu vor supraviefui pe timpul iernii. Pastrati bulbii in loc ricoros (aprox. 10 "C),uscat ~i intunecos. lARNA

I I
r - -

Verificare
Verificafi regulat bulbii #i tuberculii depozitati s i nu putrezeasci sau s i nu fie atacati de agenti patogeni. indepartati toti bulbii la care remarcati

Plantare 2i scoaterea bulbilor


Replantati bulbii plantelor ce infloresc primivara
O IMP ABIIMP S &

ISBN 978-963-E6W-&1

I::

Protectie contra v tdui h Pmtejap' arborii 7


I

ra

aou

ACCESORII: O puiet O cazma, ciocan Cl feristriu Cl par, material de legat

RkWna arborilor nou plant q i traverseaz3i una sau mai multe etape de cqtere, p h i &d se fx i& solid in sol. Cu d t acest proces se d e r u l d rnai repede, cu a d t arborele poate absorbi rnai repede p i rnai uniform apii pi substanje nutritive din sol pi se demold rnai shitos. Sistemul radicular se formeaz.5 in doi-trei mi, timp dupi care suportul poate fi hdepktat. &e recomandat ca sii fie sprijiniji to$ arborii proaspiit plan*. Este deosebit de important2 sprijinirea corespunz;itoare a arborilor plant@ P locuri biitute de h t u r i , a n arborilor trmplanmji, a celor voluminopi si PnddZicinafi In straturile superioare ale solului.

I
colosifi pentru legat rnateri~ l cu rezistenfi superioara e la rupere, de exernplu benzi cu burete de plastic sau ciorapi de nailon. Legafi trunchiul arborelui de par cu ochiuri opt. T mijlocul n ochiurilor opt riisucii materialul de legat pentru a fixa distanfa dintre arbore ~i
--

cu Spati Batefi parul In rSdacin4 taiafi ferss1 Sprijinirealibera:arborecuoptima, 2soltrunchiul dealaturi arborele. plantafi traul parul la dimensiunea Fixafi par cu legmri
unwl

groapa.

~i

astfel ca segmentul situat in sol s3 fie de 60 an,

in opt, at&in partea de jos a trunchiului, d t ~i sus.

Spn~idrm & i a unui arbon cu p

h&!F"T:T

I-.

Arborii pot fi sprijinifi,& funcfie de circurnstanje, cu un, doi sau trei vari. Un sing$. par a t e f a h i t in general la puiejii tineri. fn cazd arbordoc cu d & n i l i b d batefi pard fn groapa de plantare fnainte de plantarea arborelui. Mai apare pericold U i i unor rikliicini mai masi. fn cazul arborilor cu &d?iclna In Mot, batqi fn sol sup& &d balotul a t e deja

Itn groapii. Pard crebuie fixat pe partea direc9ei vhtului dominant, la adhcirnea de cel pujin 60 cm. Lungimea parului trebuie aleasi astfel f n d t vir6.d acestuia sll nu ajung3 p2nii la coroana arborelui pi d nu atin@ Iktarii. Constatand cie abia dupii plantare d arborele necesid un suport, bateji in p h h t un par htrun unghi de 45" P direc+a n contrad direc~ei vhtului dominant. Doi pari sunt necesari in regiunile cu vhturi puternice, respectiv penuu arborii depaind 4 m tndjime. Bateji parii vertical in p h h t , nu prea aproape de balotul r5dkinii, situafi perpendicular pe direc$a v h d u i dominant.

Fixag uunchiul arborelui de p i cu dot& benzi flexib'ile, I n a f l ca 1nu fmpiedicafi p e mipra namralii a trunchiului. Trei pari asigud o susfinere deosebit de puternki arborilor cu dimensiuni extrem de mari sau acelora cu un balot d ddcinii m r . Batefi P sol ae n parii, fn afara bdotului ddiicinii, h adhcimea de aproximativ 60 cm fi legafi cu fihghli puternice arborele de ei. Pentm a evita c f h g h u l e a s?i r h d s c o w lwul le@ii p a t e fi in@urat cu un burete de plastic sau alt material mode. G i trei pari vor fi rnai smbili dad ?i fixa+ unul de altd cu ~ipci.

Plasafi arborele cu rFidac,.., ,n balot de pimant in groapa. Batefi in sol parul alaturi de balot. ' egafi arborele.

mod: plantare 4 intr-altparul Indupiiinclinat batefi sol direcfiacontrari direcfiei vantului


'in

dominant. Legafitrunchiul de par.

Plasaji arborele fn groapa. Desfaceli ambalajul rsdadinii. Batefi parii, la dreapta ~i la Mnga pom~lluiIn addrlcimea de 60 cm.

In locurile vantoare fhrafi parii LegaJi trunchiul arborelui cu htre ei cu sdnduri batute in ochiuri opt de ambii pari. Risuciti sfoara pe legaturi pentru a cuie astfel tncit sistemul de SupOrt sa nu atinoa trunchiul. forma astfel distanfiere.

I I

Ariicirea arborilor

fngriire tot an ul
Verifiafi regulat materialele de legat s i fie suficien de solid fixate, dar T acelq n timp nu prea strans. Slibiji legiturile prea strlnse, Inainte de a leza Khaqa arborllor. Reavzafi suporturile ce stau in calea listarilor sau frunzelor nou apirute. Legati arborii de suport atunci d n d acegia sunt fixafi deja bine T sol, n dar varful li se clatini pqin de la vlnt.

PRIMAVARA Plantare
Odati cu arborii cumpirati si pari ~i material de legat. Pentru sprijinirea arborilor tineri, de reguli, este suficient un singur par (sus).

q
I
I
I

VARA

''

Verificare
Mentineti reavin solul arborilor proaspit plantafi. Aveji griji ca trunchiul ~iramurile s i nu atingi tutorele.

TOAMNA

Plantare $i verificare
Perioadi adecvata pentru sidirea plantelor cu tulpini lemnoasi. Controlati arborii la sflrsitul perioadei de crestere. Materialele de legat trebuie sri fie suficient de solide, dar s i nu stranguleze ramurile. inainte de venirea iernii, ungeti scoarfa arborilor fructiferi cu o solutie de var alb.
O IMP ABIIMPSRL.!

u p i furtuna veri b i suporturile s2 fie t~xate wficient de solid in sol ~i ~aterialul legat s i nu de ? f i rupt sau s i nu fi alunecat. lndreptaji ~i fixati din nou suporturile Zbite ~i inclinate de ploili olente.

Dupi2-3 ani, clnd arborii sunt destul de puternici per tru a nu avea nevoie de suqinere, IndeHrtati supor turile. Urmirip ratwa rapt i m l n i comportamentul pomilor pe vreme lini~tita ~i h bitaia unui vlnt modera 0 anumiti miscare este per misi, insi daci arborele se inclini ~i trunchiul nu mai sta pe verticali, sprijinifi-l din nou citeva luni.

ISBN 978-963-86082

alajwsqns ap J
n n

E I ~ undsrp ~ ~ J

Dl?? ~Sl?OJEUCS JOA 313JUE/J Lf

-la#n~ ' ~ a 6 e$uap!za~a p e el l !$ eaJm!J!uwal ez!Jonej e nJ3uad 'ez!l!g~a~~on as nu !!$nq~e!t !ew !!J!JepueJl 'alo>!wn6al apueld !t alenue alyoy ~ e o a)ez!l p -!ua~ w d a!un! u!p pugday y

w p n ap ede ul ap!y>!l an!l!JJnu aiuejs -qns !ie6ngpy .ala$ueld!iez -!I!gJaJ 'aJ!~oyuh i a ~ a a a ~ 3 ! ap epeopad u~a n ~ ! ~ aiuepqns yu ap ea%ea!sa3au a!bun4 uj ap

'~olalueld azaunpp nu Juapunqe !iepn .alnue~6 J e ~ ap ~UIJOJ qns nes d xalduro3 >!ur!y lugwgty6u? a~e~ueld ~nlugurpd ap u? !ie6nppe a!l!Jde nes a!yew ul

ererze~ arez~irua~

ezea an arez111ua4 I

ap ppro : d u a u r a p ~ ap ~nu$uoll p IIJ xaldmm 3 ! m ~ IIJ xaldmm 3 ! m ~ 1ufq@2 1ufq@2

. ".

I I !# ~

m o n yy d~ w m d ~? ~v ' . ~ p o n ~ ~ ~ u % pdv Gmq@q q as spy


gE(rnTfd"rn;M9k4
3n u

ha9'

xp ap ppro w 3qz ap T ~~naihaoo

I-

m=rama3rmlrp

xa1a~uo3 3!m!q~ I ~ Q $ J O U ~ s!q~ula p m ap e i m u ap~a!d puoze% !S n p p ap IEIOZE n3 ~u~u~ue$iOur t(duqs) ~ ~ u a q p 2as l u auyeq FIJIa l m y : n p p ap l e q u 'n!uoure ap 191 l n d a q el !!ou a z u y audnd !~qels aJalomp

it '

I
JIl~-~':~li i ~-i
(I
e

Wo.IAIMIIs

u p uip qmrwnaa/ 3~U E I ~ a~~


n

* E U T E J ~u,i ~ di a 3 a ~ ~ p ~ O J O U i pu
A .

n3 i.zFpJnm EA as nu E ~ J U ~ U I , @ ~JEI J ~U

'u ~ l d y Ezea3~0~d ~ U
A .

P uip aJ [~ i ~ ~

A r n e n a p aledor din griidinZ

GRUPA 5

25

Materiale de bazi pen tru aleile din gridini


IWih dincher,
I MATERIAL
W T A l
se g k g e in m h e , miirirni ~i t e

1
I

luaiiri laborioasci che~m& mari

I
I

II
)* "I &
pla& de betm
.i&ik fom$. , L. fmraisemtgi$urabil

a &r(cg-

..

pfe,.-iv mue; p dtfidlL&

l .mi sunt ~

'8 (sdnga)

se potrivqr la rauite m gi gidki; e

iefdniaawmj&iup

piatr3 grosicri
I

iava concasad este foarte ieftini

i n d t fMrencde budmi, bdq&-

trdfCak~pnh~ aeii&fd$iIdi
difidl de amenajat; de reg&, umblan pe ea ate incomod; nipidid deseori

1 bh&")

pavaj & lemn

lcmnul de e s ~ @ i leatnul t n ~ t tarc chimicesre fame durabii

ee p noBilji6 pduaara, s p sn u
rioarp~sllstlriw

hte

IARNA Proiectare Perioada de repaus de iarni este o bung ocazie pentru a proiecta schimbirile dorite i n gridini. Daci dorifi s i amenajati o alee, luati i n seami forma acesteia (dreapti sau sinuoasi) ~icaracterul bordurii ( i n t i r i t i sau nu). Informati-vi asupra pretului materialelor.

PRIM~VARA TOAMNA 51 Amenajare Perioada de amenajare a noii alei. Tiiati plantele buiace de-a lungul aleilor existente.
VARA [ntrefinere inlocuiti pietrele lipsi ~ip l i cile sparte. Pliviti spafiile dintre pietre. Tundeti bordura gazonului. Strangeti regulat frunzele.

I '

ietrele de bora~lrii r impiedid creflerea ierbii intre pietre. D u p i saparea fundamentului a~ezaji pietrele i n beton astfel ca marginea lor s i fie la acel a ~nivel cu bordura i gazonului. I n acest mod iarba se poate tunde peni la marginea aleii.

rr.

..; '7.

Rc-P-02-TaW7

r;:

structurii solului f . straturi

~ N G R A S A M ~VERDE CA SEMANATURA NT POSTM ERGATOARE I


t
ACCESORII, CI furcl de slpat, grebla O ingrl$imant organic " ' ' ' O compost D seminje de plante pentru ingr5#-"it verde

I
J

Consacra$ din &d in &d un anumit timp pentru r e v i h r e a soIufui.

1
I

TRATAMENTUL SOLULUL
Unele plante pot arneliora m1ul P scurt timp mai bine n d d t oamenii. Cu ajutorul lor tndrepta aproape toate soldui. Nu trebaie & iwniim$ sendnple a mm p h t e ale &or m i 4 & a & e , mai &miu m& L k l d solul cu rnlor
Yudeeah~peaaiF,mgri~csfld
se a m e l i o r d sub efectul sub-

I
Afhnqi solul tn lulicaugust. Admin'ktrali-i din belgug solufie nutritiil organid. SemBna$i plantele, apoi greblati piimbntul.

&a$i plzmntde da fngr&@m&& d e s l creax8 $i 56 Acoperiti stratul cu frunze & arbore sau pie, pentru a-1 pro%ja de frig.

ui. I3acaritg -dui verde mimaorgmismd~ d & active,

d rm espe dobrlgp

stan~elor nutritive, d aemlui gi al variqiilor de urniditate pi temperam5. Aceasm stirnulea& fertilimtea solului. Multe i^ng&hinte Pikdioasele tmbogiipesc solul cu azot. Plantele cu &&in% adfin && sold. Maturitatea c o r e s p d toare a solului este asiguraa de plantele semihate des, care protejed $i suprafap acestuia Humusd este furnizat de plantele ale &or fid5cin.i fntrep bagat salul, respectiv are au un frunzis abundent.

Tratamend cu tn@@mht verde are un efect deosebit de benefic fn mzul solului compact sau cn crust& w e neesit3 o d n a r e a h d , respectiv spargerea crustei. mulead formarea humusului. ' Dad sold s-a epuizat f: s&ut productivitatea, &_-, un tratament de revitalizare. & & ~ n t lverde este util mai ales dmarece faxt i v e promele vitale din wi, ! h timp ce asigud gi o mulcire p o protqie c o v - . i

M u ~ t a r u(sus), rapita ~i l rapita pentru ulei sunt Fngra~lrninte verzi ce cresc repede ~i afaneaza profund solul. Nu plantati aceste plante crucifere inaintea altor plante crucifere (varzl, ridichi), pentru a evita contaminarea cu hernia riidlcinilor de varzl.

Primavara, greblati ~i compostafi resturile vegetale. inainte le noile lucrtiri llsati plmbntul ~f&nat se usuce. sa

Afanafi solul cu furca de sapat, incorporati-i compost. Neteziti-i suprafata cu grebla. Dupl aceasta, putefi incepe plantarea.

CCESORII: C furc J

at 0seminfe Ci grebla D ba

PastZiioasele - cafelufa, trifoiul, sange~e-voinicu~ui (mazlrichea), bobul ~i rnazarea - fixeaza azotul

CAZURI DIFICILE
f w ~ h h d poate fi verde
nrr;i intermedid p toamna c~ i o cul& postmergiitoare, car W e toat5 iarna ?nsmt,

te

de sapat, radacinile ~i masa

a lor h sol, ti compostati

F d i a cn flon' d h t m

I
1 .

*!nlnla6 equo> !8 (e6upp) alaaueld !$so> 'euueol a!@amd~ a p pugm6!se 'elen e .ap~an u y ~ ~ t ~ ~ 6 u ~ euguas s -pw!ld eugd ui augwgJ 1od a1eod a aJaq!l alynuaJa$ad '!!Jnd !nlnlos e sle~o!laue apueld ap -w!l ~o(aun6al ea~e)lo>a~ edna .apJaA 1nlugugfg~6ul are!pwuau! !&upas !8 ~sodwo> !$pugdsg~ ~olaaqd eareupms 'Inlos !ieuqv .araq!l u!nap aun6al rnVA ap !Jn$elpaqnu pn6ne-a!yn! ul arenlsfi& .aun6al lolaueld eaeupuiaz ap la$a>!Jo p u l en!qn> wd as nlayl WVA as pug> 'a!un! ul pu!u~ax lnlnlos InluaueaeJl .apJan ~ u g u @ g ~ 6 u ~ .a~*a~> gzej aye ul 1 e ~ p ap !ieueuas !b lnlos !ieug$e 'qo>!u -n6al lolalueld !!Jgueuas In>olu! u!p u a q ! ~ aquanap alpnpugi u? euguas amod as apJan ~n&uvugt areo)gWard !!JnanJ WJeUglU~ WAyWllid
-EJ~U~ .eUJe! ap a~aun6al !$i?$ueld

[nm?JOJ~ J ~ ( I J - ~ U I
V

---_ ~ u l l s o $ - - , - a d- - . - - d ~pnnwd !pa!wyv $ u t 'q?mw -~ed Ip =-

PROTF IATI PLANTELE CONTRA ~NGHETULUI PRlN ACOPERIRE


ACCESORII:

CI perene O repaus de iamii n

D foarfece de griidina
3 frunzis uscat

I-Toamna, taiefi Iastarii plantelor perene plna la lungimea de 15 crn, pentru a nu deranja acoperirea ~i lastarirea de Udafi ? n do data bine salul, pentru ca plantele sti abjoarba apa suficienti hainte de tnghetarea solului Si a radicinilor.

olul major pentru proceabolice din sol si pentru I fl reprezintii sold t mult tirnp, sau rea ji dezgheprea s u e mod reDetat. fn aceste kkicinile nu rnai sunt : d hrheasd planta. ~rotecjie, zona 6&dnii in le un strat gros de .e, care rnicpreazii efectele e extreme. d si fiunze:Mai ales la vqnic vec4 htarii si , transpi15 si iarna, C & ir &nd ? m i inca~abde d re apa neces& din solul :.Acest prom este accen!e efectul vhtului si

de aceea s c u m $ n e a p h t s a pda de pe ramuri, inaince ca acestea G se rup5. Trunchide arborilor: Trunchiul pomilor fructiferi este barte sensibil la ger. Sub influenp soarelui puternic de la s h y tul iernii, ternperatura din interiorul uunchiurilor se ridid cu atit rnai mult cu dit trunchiurile sunt rnai groase. Este posibil ca partea nordid a trunchiului a fie ingheptii si cu b d , iar partea insorid s5 se fi h&t5 deja. Ca efect al diferengei de ternperaturi scoarfa crapl. Fenomenul p a t e fi prwenit vopsind uunchiului arborilor toamna in alb.

Ziipada care cade de pe acoperi~ poate dauna plantelor cultivate l i n g s zid. Legati coroana arbustilor cu o sfoara sau construi$i deasupra lor acoperi~uri sci9riauri. de

Agternefi peste plante un strat gros de frunzi~ uscat. Fixafi peste frunzi~ plasi de drma, o pentru ca viintul sa nu-l spulbere.

a n d primavara timpul fncepe l .a IMslzeasc4, indepiirtati c i parte a frunzi~ului. a c e t i M Tntreaga acoperire odata cu aparitia lastarilor noi.

-(e~dea~p) u!p a!u@ nes .!nlnlos ep!$s'uoue3 'a!lo~ alaiueld n3 ealeiaq6ul ap a$u!eu?(S!zun~j !i!~ad03P !!ZJg&J O ~ ! J I I ~ ~ ~ U ? nes $ez!Jn$eur$ U ~ I I J ~ ~ ~ J ~ U L equo] @eay6zap as lnlos a3 '$soduro>)alpadox gepul ap ' e a ~ ! ~ a d o x !ieuedapul ap ~ n $ e 10spad !iau~a$hj ~

.eaipado>e !ieuedapul 'elea;m!id .ern~es ~ l o n3 ~nS!zunij!iex!~ ap d S!zuny nes A ap la!rnlem !] ~qqulift~%ui '~sodwo> ~ u p eao sol%IUIS on n:, !!ielueld ln~ol c d !i!iado>y

'JeS ap WE'

nm a &
I@%u~

gum A ~q!suasaplueld !i!laaul.]sodm03 n puy lmprueu s


%JV

ap p!iunipu @~cns 'rn~wedn3 ! ! q ~ e~ p$!ladoq ua

Fa'ra' apa'n u existi viati


I
I

LAC DE GRADINAPREFABRICAT
I
I
I

n din material plastic

C
;

:.
..

'

,? :.!.!; : ,;:\, ' .

/ 1\
, . ," i.' c

,, -

:.

: , ', -,

>' . rc'

..x P ..
"":

\ - .

-1
.

'

g:+::*.. .
,.

Apa ~osedii fo+ de atrac$ie o s~ecialii umple @dina cu o si via52 nou3. Lacul oferii posibilitatea siidirii de plante acvatice si de mlqtinii, crqterii pqtilor si atragerii in griiding a broqtelor, a amfibiilor, pkSrilor, libelulelor si fluturilor. Merit5 s5 fie amenajat in apropierea terasei sau a 1oc;lui h e relaxare, pentru a vii putea delecta in tihnii cu privelistea sa ce riisphdegte o stare de calm.

. I:.
,

; ,>, >.7,:$:.:

. .,,.. ::

..
'

:. .
,

,----. -, ~,-;-,; , .-< - .

'

-5

,;

- .... :'

&..
2

.k*.G
.
. ..T..,
-

..

6':

.v. '

7 ,, , ,
.

2 -

., . . ... . .

-.

-3f,;...;.;

Delimit@ locul lacului. SBpafi o groapa cu 15 cm mai adand ~i lata dedt dimensiunile barnai zinului.

D& bazinul se potrive$& Oh groapa, tasati pamWul51 *erne# pe el un strat de nisip de 10-15 cm.

hpectul lacului este amplerat de plantele de bordmi

Putegi alege dintre numeroase bazine prefabricate din magazinele de horticultud, hiper-

Savurali i n gridins clipocitul

market si la serviciile de vinzare prin colete. Lacurile de grgdinii din material plastic fabricate industrial se g%esc in diferite dimensiuni si forme. Bazinele au in general douii niveluri, pentru a putea plasa plantele acvatice la Pn5lpimi diferite. Siipaji o groap5 pentru amplasare, introduce$ si futapi in aceasta bazinul. Lacul de folie este mai dificil de amenajat, dar merit5 xteneala, deoarece putegi ameiaja personal un lac de forma ~i miirimea dorid. hterneri folia in groapa ficutii in prealabil, apoi t5iaji folia astfel i n d t extremit5iile acesteia s5 dep%easd cu 30 cm marginile gropii.

terenuri goale. Evitaji si locurile de sub arborii cu coroanii mare, deoarece ddiicinile pot perfora findul lacului. Aveji in vedere d frunzisul arborilor umbreste lacul si toamna frunzele uscate ale acestora cad in apii.
a

-ti se pot crefle nurmai intr-un lac de cel putin 20 r n : altminteri se rsstoarna echilibrul chimic ~i biologic al apei. Adencimea lacului trebuie sa fie de cel putin 1,2 m pentru ca p e ~ t isa i dispuna de suficient spaliu vital 5i d a d iarna lacul . .

1"
2

v
'"A-r-

Amplasag bazinu~l groapa ~i in umpleti-l cu api. Umplqi golurile de langa perefii laterali ai azinului.

U m w l bazinuL Pawi malul m pietre de msrimi diferite.

1
1

ZMENAJAREA LACULUI DE FOLlE


ACCESORII: O folie de lac Q folie de orotectie Q nisio Q niveli O foarfece Q oietre

UNDE SE AMENAIEAZ~
Locurile plate, Pnsorite sunt adecvate pentru dezvoltarea dantelor acvatice. Nu amenaja$i lacul in locuri afectate de inghe5 sau pe

apa ~i reintroduce i o prin cascade rnici

Pliati folia la coburi. Dati druC&pW$fi groapa cu nkip. Dupa S&mP o groapa cu fundul orimu, CIA grija l a@. Pave1 a acemta. @tern@ b qoa@ zontal. A@me$i folia 9 S i t i - o I jur-tmprejur, lif&ndu-i margini foiia & prctteaie, apoi folia de lac, malul lacului cu pietre. c 30 Ccm. k t&it?tepe m%nrra.

Algele coloread repede in verde apa proaspati din lac. Problema se rezolva in cateva saptamhi, vreme in care algele consuma substanfele minerale din apa cu care s e hranesc. Dupi aceasta apa s e limpezefle repede. Divizati plantele acvatice, daci, dupi un anumit timp, vasul Ir- "---:-? neincaphtor.

PRlMAVARA Control de alge Daca algele s-au Tnmulfit excesiv, golifi apa din lac gi curafafi bazinul. Inainte de dezvoltarea frunzelor plantelor acvatice, controlafi sistematic lacul. Dupi ce frunzele acoperi suprafafa lacului, in general, algele dispar.
VARA Umplerea cu apis Daca nivelul apei a xazut cu cel pufin 2,5 cm, umpleti lacul cu apa proasMtZ.
TOAMNA curatire Dach apa devine tulbure scoatefi pe~tii, golifi lacul, Tndepartafi depunerile (sus) 5i curifafi cu o perie de plastic perefii bazinului. Umplefi bazinul cu api lipsith de clor. Nu introducefi din nou pegtii decat Tntr-un lac mai adanc de 1,2 m. Daca nivelul este mai mic, iarna finefi-i In pivnifa sau On garaj.
O IMP AMMP GRL

runzi~ul toamnh d z u t de I lac provoaca un proces e putrezire, reduce oxigenul din ap3 gi rastoarna echilibrul biologic al lacuIui. Tndepartafi sistematic unzele din apa. Daca egtii riman iarna in lac, rdepartafi gheafa de pe o arte a suprafefei lacului, pentru a asigura oxieliminarea genarea apei $i bioxidului de carbon.

Perioada cea mai adecvata pentru dbizare este prim& vara devreme, dar lucrarea p a t e fi efectuaa gi vara sal toamna, cel tarziu cu o lurd Tnainte de wnirea 'ing hewrilor. Menfinefi reavan plmtele, taiafi cu feriistriul sau despiirfifi rhdkinile lntrefewte. n i a $ cu c w u l rizomii nuferilor, a@ plztntav ptirfile shnhtoase?ncquri separate.

" U. ~ n E JU?P n P ~

'ansa3auJ uns nu m p at~~dapu~

ap a!qasoap a w a e-3 ' ! 6 ! ~ & !pgdgu JOA '!nln$o!:, a(!u!6~e , : ad ap so! USpugwme 'aJe nes !JnqJa! 'p~apa!ap aa!pgd:dpu ay p 'a~nppd ~ola:,JO$ 'ejnqlon, nes aJeoaexn aaedn u!p -yugwase 'al!Jnao!:, e q l !iaand '~lunwd 'auaq~arr 'nldwaxa a~ds .yu!py6 ap w a ~ a d 'aleozpujgae ! ~ o y eaueld pie !bmd .asmnwdse !ew !lo14n, : ! alenue aaueld ! uo:,teq ad en!wn:, aod as a alaaueld alasen nJ$uad~UWUW lda~p pundsa~o3 d o x !nsa:,v ! ! !mas $4 ayeu?!ew el!rW!3 .dw!aoue ale3ay ul w e l d '!P!Pw~~ !ou ap ea~sueld !nppp 13

dI
L

m!qmaasa aae~l!qpod l e 0 g

elm ~ S W L U ~ J rq.@@ ea~e!eu -awe el !nq!~auo3 alynp!2 aod

aueovad gnop u!p a!ielado glseaJV 'al!!ie~ '!leu al!upgpgJ gdeo~6 !ieugd

ap p a w o gr\-!faund .!YJ ~ o d p a~ef&p al!!ysSe a a ~ e o a p @ u n ~ o p u e d 1 !Sun1 paqur p 9 m aupq '!Snul;w <a!isa~o~d ap pm !S !qa2p0 ! i m d ce3edol nes ~modoa 'euyhw !i!soloj

!!JO~JZ

'ply~spaj p!Vr,unn fez^, n3 um3a~d!n1ruo!3 al!un~suaunp ' .!8ou!wnlo~ !em !6 !r,!u~srp !S m s q ap apu!dap pseap ~ ~w JO~!JO~JE~ n ui per, m epo~a~q .!mlaj. a ~ p mr pn -!pu! a~sa o w m mop y v UJ meqdapug y ~ o ap~ruo!-~ d .p!m el pup p w u d UE ~ ! l d e

aao.LaMl

amoj ~ u na ~ o q n s !nun ap!im - y ! m p e a -~nr,ol !imuelda~ ps C!~op pmodur! a~sa ~ol!rmo!:, e a ~ ~ ~ ~ + p u t .euaza ap ~A!I!J~U afmsqns agnw w ~ r z o d a p !u!sepe~ as

! J O ~ J uad n rjtds in rrr rtm ~ J -.-

~am-7,;-=-, -.
,

, a

'@uo~ n Jol!JnU:,ugpe ea~aldurn : , gepuewom a3sa aJeugwas ap a$u!eul .!nln$o!> ~n:,ol apada~ $p !ew en!qn> e n 4 -uad 'pqJe! nes alenue ! ~ o y !$~ueld 'n!ZJ$l eJe~glu!Jd 3n3a~)ad e$sea:,e g:,ea e-s .eJe~yLI!ld pU!JO]$Ul !qinq n> a$ue~d !I!PF .euweo$MI wne e ea~eugd -apu?p e a .azueld aye !pys !ia$nd inlaloqle 1n-l u d '!nln$o!:, eadgrgdapul edna

'!nln$o!> ale !Lgd alaun m o p p en '~ieaq6ul pue> a $ b e !ade lnw -nloA a:,aJeoaa .)e~odena e-s nes gqqlosqe apa '!~ng6UJ augLugJ ede p e p :,!$ewa$s!s ! $ e > y ! ~ a ~ .ede n al!~ng6 , : !ialdwn .eu!iew~oq Inaop n> !i!~ng6 n!ug$ euweol 'Hear(6 pu!solo$ Jol!Jnl -o!:, e gleJn$euea~!a!d !qy6 !ia$nd g~dse gw!p n al!un!6a~ , : ul

n!ieds g~n6!se (sns) :,sa~o$!d !f xuauala un g$u!zaJdal a!be$ -a~$nd al!~n$o!:, u? a$s!Jn$eu

1
.alocpe nou !nun eal!JygJ eypajdwl e nquad y&eu~~p!s!s ede~ado 1lenw43.a!ropau W P m J alp unam nes ygrgl sewel !$ nu gs Inlos !$eu!wexa '!nln%o!:, ealeugdapul gdna

3tllfltl9N?

ajururas urp EJEA n o l ~3rurouo3a p o ~ a f i ~


e m
n .
A

ap

meos el y n w !ew gJo o sag> n> esgl !$alnd a1 !z aJe,a!y u l '!al!z e aau!qJay !ew ea:, epeopad u?alajueld !ode !i!~qwn aJe> n> 'Je!z ap a!ugy nes aueoue3 u!p !!u -led !ieuo!ba+uo~ .!nlaJeos ea~eo6op !ou ala$nj ap -ugld !je!aaord '!!Jgyeld e gu~urgjdgs ewyd u?sale !ew 'gJeA ap eln:,!ue:, u l

.gde ap auy !~nia!, alajueld n : aaeol !$epn 'aleaueld gdna .leJau!w lugwgtg~6u! jsoduro:, !-!$e~od~o>u! '!nlnaeJp lnlos pun404 !ieup~e 'Jo!laluy .(sns) 1!qelea4 u?alnxal:, al!JnpeseJ gu!3g~6u! !ielueld !ew !nl ~n:,ol!!u el ap pupdaw~ nes
'p~p paJ!p !ieugwas !ew u!a u?

aejueld !# jays UJaeu]:ws

.gun -aJdw?gueldsueq aod as l a p e 'sa$a~au? aJgloAzap a1 u i Jolpnpesy al!upgpgu .sen u!p Jo!Jayn aseo:,s a!nq -aq nu alaaueld g> [ejue~e alaJeur ne gde na aaeq!q -UI? gjesa~d gqJnj ap ala> -aA!y6 nes gqrna ap alal!ased

nlniyl m ~ y w ~ w
qaJeos alazel ap gzepyauaq en!z t p q apun 'awpns aqsalaj [aun lnzwad ad eJnagugwas !ieseid ner Jol!Jnagupuas e~dnseap ~ d w eo !ieselduty .aqaeJgn l al!Joi4 glu!nxl ub !iwgwas

.aeweld ap auewr$ n> aanldwn gesd u!p -36 u?al-!igueld -sue4 'azunl4 ap !Lpa~ad Miegmzap ne-s ainjugld ad a gdna .sns ap jeyap , : o-!$!dolls nes gde n u!ld , : uodns un ad epel !iezahj .paun e a ~ d ! nu elsax a ~ e l g[!~6 !iwe Jep 'a~!ilnwu? ap epel u!p ~ n ~ u e w p d

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE
-

iT

I--+-

Practic ji frumos

Strat rotund de plan te condimen tare


I .

-L

v8 P 8

Plan tele condimentare din stratul rotund risphdesc un parfum plicut ;ii oferi o
imagine frumoasi.

Parfuma t, gustos, aspectuos


Gra'dina de mirodenii este un efement pfkut af @dinii, asiguhd in foc restribs condig perfecte
bucate.

I
ante condintentare

I
ararnizi rectangulare i r i r n i z i sernicirculare

FOMROATA DE
G&ha de mirodenii de forma unei ro$ este practid pi aspectuoas5. ,,Spigele" formate din m i z i delimited locul diferitelor plante, iar forma rotundii face mai q o r accesul la plante. ,,Roatande condimente aspectuoas5 se potrivqte in mai toate locurile din griidinz, ocupii pugin spajiu pi necesit5 o ingrijire minor5 pentru o recolt5 bogad.

i n d a ~ r t a fiarba de pe i suprafafa aleasi. Sipafi pimintul ~i imbunitififi-l cu compost sau nisip. Marcati cu rnurul forma drcular3.

Akiituiti butucul rolii din cirimizi sernicirculare. Din clirimizile obiznuite amenajafi la distanfe egale ,,spifele".

E
' 1

-- : 1

.. .

PLANTARE
Cel mai adecvat anotimp pentru amenajarea pi plantarea stratului rotund a t e primiivara.

Deoarece multe plante condimentare sunt sensibile la inghej, nu le plantagi a f i 6 d d t de la mijlocul lui mai. Paleta poate fi diversificac cu plante noi pAn5 toamna, iar plantele recoltate ot fi transplantate. n mijloc plantagi mirodeniile perene, de exemplu ceapa, sau ingropagi in sol rozmarinul plantat in ghiveci, pe care toamna drziu il puteji dezgropa pi duce la iernat in locuingii.

SUGESTII PENTRU AMENAJARE


M&ea r o e de mirodenii este determinatii de locul aflat la dispozigie ~i de n u m b l plantelor condimentare. Alegeji un loc insorit pi, pe dt posibil, ferit. Pentru amenajarea formei circdare infigeji un par in miilocul locului ales, apoi cu un

mkimea cercului. Pentru marcarea ,,spigelor rogiin se pot folosi d r h i z i sau sdnduri. S o l d c o r e s p d t o r este deosebit de important in caul plantelor condimentare. In cazul unor ansambluri concrete trebuie awte in vedere ceringele plantelor respective. Solul trebuie s?i fie in primul &d permeabil, dar unele plante condimentare (de exemplu miighirand, origanum, cimbriprul, rozmarinul ~ikv2nyica) necesid sol siirac in substange nutritive. In acest scop, amestecagi p h h t de gradins cu nisip in proporjie de 3: 1. D a d doriji s l cult-ivagi pgtrunjel, ceapl, m h , asmiigui, tarhon, ments, limba-mielului sau cimbru, fertilizagi solul cu pujin compost. Solujia optimii este s cultiH vaji asociat plantele cu ceringe asemk5toare de sol p umidii rate. La araniarea suatului ave~i

CurnpirAnd risaduri crescute i n ferrnele horticole, stratul se poate arnenaja repede. Plantele i n ghivece fac posibili experimentarea diferitelor cornbinatii de forrne ~i frunze.

I1

,
I

Terminafl ,roatau. indreptafi ,spifelen cu %&dura~inivela. ingropati dramizile le jumltate in sol.

4 AXKW

plantde potrtvit cerinfelsr $1 mlrimii lor. Plantali la distanfe de 10-30 cm, In funae de mlrime. U&g abun-

- -

--

K ~ A T A U SIPCI DE MlRODENIl DIN


ru de plastic Ct 6 ~ i p ccu Iiflrnea i

de 20 un Q 12 tZilrqi cu lungimea d e

Marcafi h mijloc, cu o piatra, din $pci. a@ planmirodeniile.

api~~isa3au . . an~aprsuo2UJ nar as . a q n . 11 q d 3 ~ ' m o ~ p s o u n 3g ~ au a l a ~ r r e ~ p a JOA

F
C

Efementul vitaf al plan telor: apa


P h tdc au nnoie de d&te
fi u&
substan~ele nutritive. sdcien ri, fi& numai cu ajutorul npei

-.
ahsorb>

APA DE UDAT
Majoritatea plantelor accept5 apa din conducte. Apa de ploaie a t e cea mai ben& plantelor, nurnai d de regula nu o prirnesc Pndeajuns, nernaivorbind de fiptul d udarea unei griidini de 100 de metri pstrayi, ar necesita 200 de giileti de ap8 a d t e 10 I.

I I
Fiecare plant3 are w o i e de un parhtm apth e udaie penk tru ca tntreaga radacinii G primeascl a. @

apa se wapor1 wea rewde si nu ajunge umiditate sufiient1 la rWgmi.

REGULI IMPORTANTE
Efectuap totdeauna udatul dis-de-dimineayii sau dupa apusul soarelui. Nu uda$ niciodatii E orele n de prsnz, in soare a d t o r . In asehenea situayii plantele pot suferi un ~ o terrnic. fn plus, c apa de udare se evaporii repede.
!

udate wrect ne vor fi rec11nosdtoare

lati sistematic ~i a~undent. Daci umiditatea solului se schimb5, pielifa legumelor, de exemplu a rogiei ~ia conopidei, va cripa.

DE UNDE SE IA APA PENTRU UDAT?


-

plantelor semiCu instah* da d prin a m M , apa rece s va trece printxe e aspeniune uda$ numai iarbab un v-as de lut pentru a se scurge UmidtaYea permanenti, la ceke m lent tn sol. multe plante, favarizeazZi aaaritla bolilw rnicotke,

h cazul u&ni

UDATUL PE BALCON $1 PE TERASA


Plantele crescute pe balcon sau i n ciubir resimt lipsa apei mai repede decdt cele din grading. Pufinul lor sol va crlpa, iar Tncetinirea metabolismului va conduce la ofilirea rapid5 a acestor plantelor. La urmatoarea udare unele Pl%ntele5i(dubilrwvoruda plante Tzi vor revenl, dar de regull vor rlabi ~i f i mai vor .a P * l vas. Plantde cu nemitate redusti receptive boli. de ap5 se vor uda rnai rar, dgr totdeauna din alwrndenfh.

D a d instalafi un robinet de @din& montafi conductele P n q a fel h d t s3 puteyi lua apa din rnijlocul gddinii. Astfel, a d t cu gdeata, d t pi prin yevi, apa de udat va ajunge d t mai repede la destinayie.

Pentru forarea 1 I ffi& in gfidin?i, trebuie obyinute perrnisele necesare de la autoridyi. fn acest scop adresafi-v5 autoridydor locale. Apelafi la foratori de & h i cu experien@

Apa de ploaie se poate cQIwta

hu-un butoi d e a a m k In conducta penuu a@ de ploaie monmyi o supapiX, pe am


o putefi Pnchide sau deschick potrivit nevoilor. Acoperifi butoiul cu un grilaj, nu cumva s i cads in el vreun copil sau vreun animal.

tn

h v m die rthnemkrni 2a@. se vor s~uiondad t e dpanti mid a% h


Plantele Llkag pfmtde ap&

se VM farma bule de aer.

Udarea corecta'

4LTF

<FATI I R I

Plantele trebuie uaate cu egularitate, chiar daci plecati intr-o cilitorie lung:. Daci aveti o g r i d i n i mare, ingrijiti-vi de un ajutor de incredere!

: -

. 1
1

Udafi cu hare grija serninfele puse i n pamant. Se recomandi folosirea unei stropitori cu rozeti cu giuri fine.
VARA

vq9,
R

Alimentarea cu a p l a straturilor separate se poate rezolva cu sisteme de udare prin picurareaAceste risterne se pot monta ~i manevra foarte ugor. Senrorul de urniditate reglabil asigura picurarea permanent3 la radricina plantelor a unor cantitatafi coreylum3toare de a@.

Suplimentare cu apa' T perioada de crestere si n inflorire fiecare plantri are nevoie de urniditatea necesarri pentru a se dezvolta. Este important ca totdeauna B cantitatea de apa s corespunda necesitrifii plantei date. Pe suprafafa solului asezafi un rnulci acoperitor pentru a reduce evaporarea.
TOAMNA

larna nu udati plantele bulboase. Flarile sensibile, precurn ~i unele soiuri de iris (dlstroemerial trebuie fistrate In loc uscat. n acest scop alcatuifi un :ort de mici dimensiuni, usor de realizat din sarmi gi folie.

Pentru plantele Tngrijite pe


bme de picuran. Conul din lut al absoarbe cantitatea necesarii de apg din rezewor.

1
I

1 terase se pot folosj mipisip-

1 Suspendafi udarea treptat. "dare


Nu udafi solul Inghefat.

4 -

Dintr-o tulpina' doua' sau trei


-

Altoirea necesiti hdemhare, dar cei care pi-o insupc, pot apoi h u l $ orice M de traadaf&i.

ACCESORII:

O portaltoi inridicinat T sol n O ochi dorrnind de pe o


rarnur5-altoi Cl cutit de ocula.fie rafie sau bandi elastic5

CE ESTE ALTOIREA?
Tran&fidi ge altoiese mai ales prin ocdafie (lat. oculus =
ochi). Operapia constii in plasarea unui ochi a uandafirului de Inmul~it scoarga sub coletului unui exemplar rnai in v k t s . Planm folositii ca Dortaltoi este in general un wandafk siilbatic viguros, rezistent la boli si Pngheg. Portaltoid formeazZ baza noului trandafir, P asigud apii i ~i substanpe nutritive, dar ii determinii si rnulte alte proprietiipi. Rosa mulriflora de exern~ l este un trandafir vieuros si u D > un excelent portaltoi pentru trandafirii floribunda ~i trandafirii urdtori. Portaltoaie verificate mai sunt si: Rosa canina ,,Inermisn, Rosa canina ,Phders" ~i Rosa corymbifera ,,Lam". Interesati-vii in pepiniere de pordtoiul ce

Curi3efl un zona 1de peimpreut6 cu codija frun- ~i tulpini). Cucucufitulde oculqie terii, 2 coletului (zonaflergarr2id2cinB dintre zei ramura altoi. efectuafi o incizie h scoarfa, h forma de T.

T iaiun ochi in direcfia crgai f

..

Rosa m u l d o n este un portaltoi ca a e g m viproasi

I ~ndecursul ocula~iei este

.-

corespunde cel mai bine intengiilor dvs. Ochid este un primordiu de Btar, care urmeazi a fi despiiqit de ramura-altoi. De la subsuoara tuturor frunzelor e se ~ o a t tiiia cu un cutit de oculapie d t e un ochi dormind. 'mpreunii cu ochiul tiiiagi deaupra ~i dedesubtul ochiului Si i t e o bucad de scoard de 2 cm. D a d agi &at prea multii ? a t e lemnoasii de pe Iiktar, coategi cu grijii qchia lemnoass din spatele ochiului.

venirea hghegului timp suficient concrqterii wmponentelor.

'entru efectuarea oculatiei vara este indicata procurarea portaltoiului inci din toarnna sau prirnavara anterioara ~i plantarea sa aplecat. PIna la oculatie trebuie s i se inridicineze corespunzitor ~i s i fie lipsit de boli sau diunitori.

SUGESTII
Ef-4
dtoirea, pe dt posibil, P ziua in care api tsiat n rarnura altoi, pentru ca aceasta sI nu se usuce. D a d este necesar, ramura altoi poate fi conservatii ?n frigider, impiituritii intr-o &pii umedii, timp de chiar trei zile. La t2erea ochiului condoce(i c u j i d de oculagie pe orizontalii, efectuind t%erea in direcpia cqxerii I&tarului. Pentru concrqterea zonelor

Ridicaji cu grija, cu cutitul, coburile xoaeei, indepArtafi a~chia dindaratul ochiului altoi ~i 'npingefi ochiul in tiietura.

4 fnfeurafi str3ns cu rafie sau band2 elastic3 locul oculatiei, dar lasafi ochiul liber.

* ' SE ALTolESTE? &

Perioada cea mai p o t r i v i ~ efectuiirii altoirii este iulie sau imature. Altoirea efectuad

Mururoiti cu pamdnt trandafirul pang primgvara urmgtoare pentru ca planta s i nu inceapi sa se usuce de la colet.

Dupa pse siipt&mAnitiiati legatura de rafie in partea opusi ochiului-altoi. Astfel tulpina nu se va strangula.

Primivara urmatoare t2iafi razant coroana portaltoiului, la aproximativ 1 crn de locul altoirii.

'!uiew~o~ap ezne3 nu e !5 !nl -nAe$sq e a ~ a l t a ~ 3 expa!dur~ !ew nu e n ~ l u a da ~ ! ~ n $ e 6 a l ' !iepgdapul gs !ugure$dgs nqed g u ? e eaJa3aq ednp e3 !iegn nN mou u!p eiueld !i!o~ntnw elseax gdna 'gqonzap as In!qm g3ep e3!4

l an e nJ$uad '!nlnJ!+epueJl
l n ~ nu!p ea~!o~n&nur [

lnmul tirea p an tefor acasa f


I

Cultivap'p h te noi, obfinute din b u q i de ra'dricini.


METODA
Butqul este un segment mai mic a1 r W n i i , 6iat de pe planta-mamii si ~ l a n t aseparat. t B u q u l dezvola rkigcini, tulpinii gi frunze, p$nP &d se davoltii un nou exemplar. Aceastii meto& de reproducere nu se poate aplica in cazul tuturor plantelor. Se poate aplica unor plante cu tulping lemnoasii, spre exemplu gucuiul japona (Choenomeles),trandafirul sdbatic (specii de Rosa), murul . (Rubus speciosus), dinire perene limbii-boului (Anchusa azurea),anemone (Anemone hupehensis var. japonica), dtorva specii de clopoyei (specii de Campanula),precum ~i unor plLte precum

I I
ACCESORII: planta-mamii

Cl cazma LI lada de tnmultire

O substrat de tnmulfire
LI huf it ascuf if

--

Perioada: toamna. Alegefi o plant5 sanatoasi. Sapafi pe o laturi ~i examinali-i ridacina. Taiati de pe ea cdteva bucifi.

Tngropati la loc planta-rnami ~iudati-o. Tiiafi cu un cufit ascufit, in bucafi de 5-10 cm, radacinile scoase.

cerceii-doamnei (Dicentra spectabilis),scaiul-dracului (specii de Eryngium), cioculbenei (specii de Geranium), florea-miresei (specii de Gypsophilla),macul oriental (Papaver orienrale), brurniirele (specii S hibrizi de Phlox), i primula (specii de Primula) Si lumhiirica (specii de

Verbascum).

B u q i i tZiaji de pe plantele cu r&h%i sub* trebuie sii fie mai lungi. Culcaji-i orizontal pe substrat si acoperifi-i cu phhnt. Pe durata iernii plasati vasul de fnmul~ire intr-o rkadnigii neindzitii sau in partea luminoasii si rece a garajului sau pivnipi. PBnii primiivara b u q i i se vor inriidiicina.

Pentru reproducere este indispensebil pirnantul de b u n i calitate. Amestecali i n propoflii egale pamlnt de plantare fara germeni, turb l $inisip sau perlit. Amestecul este suficient de permeabil ~itotodata retine apa necesara pentru dezvoltarea corespunzatoare a

1
Urnpieti cu pamant lada de inmulfire p i n i la 2,5 crn de gura. Azezafi butagii culcat, la distanfe de 2,5-5 cm.

Acoperiti-i cu un drat de pamdnt de 1 cm. Umezifi bine pamdntul. ControlaJi regulat umezeala substratului. Observafi semnele cregerii.

SECRETUL SUCCESULUI

d
I
-

Toamna, alegefi plante robuste p skito&e. Degajafi i balotul rikkcinii i alegqi pen; tru inrnulfire dteva riidiicini Butari de rEidacina se pot ssniitoase. fngropafi imediat o&ne ~i ritomi. Taiafi T din n planta-mamii gi udayi-o. bucs~i partea de rizom destiT5iafi f segmente de 5-7 cm n nati Tnmuwrii, astfel ca pe riidiicinile groase 8i infigegi-le fiecare segment sa fie cel pufin vertical in sol. Este important un mugure. Plantafi bucafile s3 menfinepi direcjia corectii de orizontal gi acoperifi-le cu crqtere. Pentru aceasta, tZiia5i p8mdnt. In aced mod ~irizomii indinat capiitul inferior Si batrani se pot f i Tntineri. drept pe cel superior. Plantagi 1 b u q i i cu capltul oblic P jos. n

C
,;,q
fl

RUTAS1 DIP R ~ D A C I N I GROASF


I

ACCESORII: 0 plan1

0 qhivece de ceramica Ll SL

,at de inmullire 0 cufit

Bedot&: toamna. Taiafi r-dZKinileT segmente de 5-7 n cm. TaiagFlejos Inclinat ~i sus drept.

buta~ii &el Tncdt capiitul superior @ fie la niwlul solului. Acoperyi-i cu un strat de @mint de 1 cm,

2 Plant@

Umezip bine pamhtul. ?R anul urmator, du# aparifia dtorva perechi de frunze, transplantaji-i afar&.

ASZM Iji'ap'dtGcide

Solul refine mai bine apa d a d acoperiti vasul de plantare cu o pungg sau o folie de plastic transparenti ~iI amplasafi Tntr-un loc T ferit de razele directe ale soarelui. T rasadnifl se n accelereaza formarea radacinilor ri frunzelor. Dupa aparifia listarilor, indepartati acoperirea.

TOAMNA

Recoltarea buta2ilor
Nu tliafi bucafi de radHcini decdt de pe plante sanatoase, viguroase. Taiafi-i in segrnenfi (sus) $i plantafi-i. Pastrafi buta~ii sol usor reavan ~i in finefi-i la iernat in rasadnifa.

I
/

paVerificafi saptSm8nal cregerea plantelor. Cdnd prirnele doug perechi de frunze devin vizibile, extragefi cu atenfie plantele din vas ~i transplantafi-le intr-un ghiveci mai volurninos. Dupa o d i r e de doui Gptimhni plantele se pot transplanta i n gradina. Ustarii tineri sunt foarte sensibili, de aceea ferifi-i de daunitori.

Pang in prirnavara buta~ii se inradLineaz8 ~i infrunzesc. Aerisifi regulat rasadnifa.

Cand pe buta~i dezvoltat s-au doui-trei perechi de frunze, dupa d i r e , acqtia se pot transplanta in grZdin3, la locul lor definitiv. In primele zile urnbrifi plantele pentru a le proteja de fierbinfeala

P durata iernii plasafi e buta~ii radacina intr-un de loc lurninos $i protejat: in sera, riasadnit3 sau garaj. Primavara, protejafi plantele infrunzite de Inghefurile tdrzii ~i nzele solare directe. Obi~nuiti-le treptat cu aerul proaspit ~i razele soarelui. Plantafi ' rasadurile in strat nurnai
t

-L

L*

Transformati arbustul in arbore


I

Formarea arbujtilor

Crearea de forme noi


Prin tiieri de formare din mul$ arbqti se pot b o s .
I

II

Ci material de legat Ci foarfece de grading

FUNDAMENTE
- 4
Formarea plantelor inseam^ & e r a lor in a fl Pndt .s5 pe
c r d tntr-o form5 diferid formei lor naturale. fncepeFi deride numai la arbqti care conform crqterii lor sunt adecvafi acestui s a p . Aspectul obignuit al arborilor este o coroanii deaG susfinutiide un trunchi, dar arbugtii pot dpiita ~iforma unor arbori cu trunchiuri multiple.

-------\&a

Alegefi cu atentie arbustul h magazin. Arburtul trebuie si aibi un trunchi median puternic, care poate deveni trunchi principal.

4plantare $itnfigefi alituri


tutorele. Umpleti groapa cu p5m8nt ~i legati trunchiul de tutore.

plasafi-l h groapa de

I -

Arbupti cu d e 5spectuo854",cu tcuncbiuri mnltipli u 1a

SELECTIE
Se preteaz5 la Serile de tbrrnare

tog arb+ cu rarnuri groase, care suporti? derile h e n t e 9i au q t e r e su& tf Nu curnphg cu multe rarnwi subpri.

Ave$ grijL ca arbustul & aiba i frunze aspectuoase, Aori frumoase gi sco* cu structud aspectuoasii. Arbqti recomandaG: deujia (specii de Deuaia), piiducel (specii de Crataeagus),liliac de griidinii (Syringa vulgaris), ilex (specii de Ileu), s a l h galben (specii de Laburnum), lemn-dinesc (specii de Ligusuum),soc negru (Sambucus nigra), tuie (specii de Thuja), tisa (speciilsoiuri de Taxus), d i n (speciilsoiuri de Viburnum) gi veigela (Weigela).

At doilea obiecdv este formare coroanei. Lihg pe arborele viitor trei-patru lktari laterali viguro~i, vor constimi care scheletul coroanei. A1 d e a obiectiv este stimularea crqterii coroanei. f n d e p h f i de pe coroanii tofi btarii c r e s h d in cruci,~,scurtafi lktarii priicipali ~i d a f i &&rile celorlalfi htari, pentru ca forma coroanei .sZ fie fmmoasii gi deasi~.

indepirtafi ramurile inferioare ~ipc cele laterale pentru a stirnula dezvoltarea trunchiului principal. Tiiati moderat ramurile syperioare.

Dupi ce trunchiul a crescut tuficient de halt, curtafi Ikstarii laterali ~i v8rfurile coroanei; astfel coroana va fi rnai stufoasi.

'ORMAREA HRBORELJI CU TRUNCHI MULTIPLL

PROCEDEE
Jlulti arbu@i cultiw$i h vas ~CdUnsl MI& fi pet

ranrfol.w Rr arbwi cu ~urichi t s p e ~ p l u Vnarl, m tm@mt% ~ hImndrul, f ,

UI de IuC,
-

Tgerile de forrnare constituie un proces hdelungat, ce p a t e d u n ani de zile. Primul obi& este atingerea hdfimii dorite a trunchiului. TIiafi tofi hrarii laterali ~inu h d&t lhtarii g i superiori.

Arbw aa

1
Plantafi un arbust viguros, cu ramificatii ample.
I

Examinafi aspectul exterior al arbustului ~i alegefi ramurile principale.

afi thieri :(~mre ~id e p i r t a f i sisi tematic listarii nedoriti.

&txti

CARTEA

GRUPA 5

35 m

fngrjire tot an uf

C
Stratul de rnulci din jurul tulpinii oferl un aspect ordonat, mentine apa in sol ~iimpiedicl dezvoltarea un buruienilor. A~terneti strat de 5 cm de scoarfs de copac sau compost, dar nu in imediata apropiere a trunchiului.

Tiiafi &ile vathate ale indepi4rtafi arborelui ~i rarnurile bolnave. inainte de I W r i r e t3iafi plarrteb Tnflorind pdrnavarat6rziu ~ l r vara. Acum forma coroanei este rnai usor vizibili zi se pot elirnina listarii nedorifi.

Xafi o acest an&mp plann ele tnflorind prim&wra(5~s).

Acopefli arbuflii srensibili cw un sac de iutii mu cu frunsij U . indepiirtafizspda acurnolaa mai ales pe arbugtii tineri vegnic verzi, pentru ca amurile d nu se rupa sub Ireutatea precipitafiilor.

Sprijinifi bine arborii in locurile expuse vlntului. La plantare, infigefi in sol un tutore (pentru arbori rnari doi tutori) far8 a atinge coroana. Tutorii trebuie s l se afle in afara razei rsdicinii, pentru a nu leza radlcinile. Pentru legat folositi materiale moi.

In cursul transforrnarii arbustului i n arbore trebuie ss v l ocupati de planta i n mod sistematic, deoarece aceasta va tinde s l - ~ reciytige forrna natui rals. Pentru obtinerea acestui rezultat, fndepsrtaji toate ramificafiile ~i toti llstarii inferiori, care cresc potrivit forrnei originare. TaiaJi plantele cu inflorire de var5 in timpul iernii sau primlvara devreme, iar pe cele cu inflorire de primavara dupl perioada lor de

> P a - 1 0-028

ISBN 978-983-86092-8-1

CUNO$TIlVJ FUNDAMENTALE

GRUPA 5

0 practica' consacrata'

Rota tia culturilor


I

C
&

d
I

Ro tajia cdturilor asigura' p&uarea sha'tijii plan telor fi recolte bogate.

-entia ta'
fi

C E R I N T k m I V E DIVERSE I

Rotajia culturilor a t e benefic%pentru sol p i plante deopotrid

I
I

SISTEM DE PLANTARE4
D e secole se $tie: cultivarea; unilateral5 a acelowi plan& in acelqi loc due la epuizama solului. Monoculturile perene &uneaz5 solului ~i plantelor. Acestea extrag totdeauna acel isubstanse nutritive din q sol, ceea ce provoad dezechili'brul proceselor vitale din sol ~i sdderea fertilidfii acestuia. Plantele elimini in sol, prin ddicinile lor, aceleqi substante rezultate in urma metabolismului ~i aceasta d i u n m culturilor urmitoare.

Plantele extrag din sol substanp nutritive l n masuri diferite. Primivara fer1 tilizarea de bazi a plantelor 1 cu cerinte nutritive mari ' constir" administrarea de

'

/
,

,
I

"-

organo-minerale. Fertilizafi o data la d o u i siptirnani plantele i n dezvoltare. Plantele cu cerinfe nutritive medii se fertilizeazi la inceputul sezonului cu compost, apoi cu solufii nutri-

-1
P nte cu cerinfe nutritive mari conopida, broccoli, varza chinreascS, varzi furajera, castraveti, dovleac, ardei, rqii, praz, varza rqie, felinil, varzi de Bruxelles, varza de d@fanA, dovlecel wrde (zucchini), porurnb zaharat

-1

Ftante cu cerinfe nutritive

vinete, salatil de foi, andive, salata pWreasc2, cartofi, usturoi, gulii, salata d p i f a n i , rnarrov, ridichi, sfecli royie, mrfanem, spanac, fasole urci-

Plante cu cerinfe nutritive nutritive reduse sunt nepretenjioase. Nu necesiti fertilizare aparte. Pistiioasele imbogifesc solul Tntr-o mici ' n i s u r i cu azot. fasole oloaga, rnazire, ridichi de luni, cele mai multe plante condimentare, de exernplu: busuioc, cimbru, marar, tarhon asrnatui, urda-vacii, ceapa

I Planificafi inca din iarna felul I ' legumelor pe care le vefi I


planta i n sezonul urmWor. Desenafi patru straturi de legume aparfinend diferitelor categorii de plante. Listafi speciile de legume alese. I Pe lifi marcafi cu culori I diferite plantele cu cerinfe nutritive mari, medii zi I reduse. Repartizafi-le i n straturile corespunzatoare. I Putqi planifica seminarea I unor plante cu perioada de vegetaJie scum (ridichi de I luni, gulii, salata) inainte de sernanarea plantelor cu medii. cerinfe nutritive rnici ~i Repartizafi plantele cu perioada de vegetatie lunga i n a1 ~atrulea strat.

D h i t o r i i gi botile caracteristice anumitor specii de plante se pot instala f n sol si pot produce lesne epidemii. Aceste dezavantaje sunt eliminate prin rotaria culturilor.

fie. Astfel plantele vor dispune de substan~ele nutritive necesare f n m o d uniform. Aveg g r i j i ca sg nu cultivafi in m o d repetat plante din acedW e f n acelqi loc: astfel vefi evita hmuIgirea &unitorilor i agenjilor patogeni caracteristici familiei de plante date.

ROTATIA TRIENALA A CULTURILOR

CE ESTE DE F ~ U T ?
Pentru a nu exuage unilateral timp de mulfi ani substan5e nutritive din sol, impiiqifi plantele legumicole, potrivit cerinpelor lor nutritive, in plante cu cerinp nutritive

mari, medii p reduse. i


Planta~i-le,conform r o q i e i culturiior, fn fiecare a n in alt strat. fn a1 patrulea strat cultivafi plante perene cu perioada de vegerafie lung, plante ce cresc timp de ani de zile In acelqi loc. Este important ca diferitele categorii s3 fie fertilizate pourivit axinpelor speciPrim1a . Trasa94 straturi: unul n Al ddlea an. M u w i plantele cu wntru pbntele cu cerifle nutritive cerinle nutritive mari i n locul rnari (ex.castraveti), altul pentru celor cu rnfinte nutritive redwe; nutritive medii ale m cerifle m d i i (ex. ceapa), al pe telecu treilea pentru cete cu cerinte recu in lmul &elm cerinte mari; &use (ex rnmlrea), un al patrulea piantele cu cerinje reduse tn locul celw cu cerinte medii. =ntm mene lex. carnunil.
Al t r e i h an. Plantele perene

rirn8n i n acelatl strat. Rota* culturilor s continua pe baza ~ i 5 e ternului din anul precedent. In anul urmitor revine ordinea de plantare din prirnul an.

lngrijire tot an ul
..
j , '
I,.

-A&'..

D a d avefi nurnai un strat de legume, putefi rezolva problerna rotatiei culturilor n prin divizarea T patru pZ@ a stratului. Nu cuttiva$i timp de mai mulfi ani T acelagi loc n plante avand aceleqi necesitafi n u w i v e si apaqinand aceleia~i farnilii.

VARA T ~ I U

k r t i i h verde
Recolta9 stratul cu plante avdnd cerinte nutritive reduse. Pregititi stratul pentru plantele cu cerinte nutritive man din anul urdtor: aMna$i solul, agernqi compost, apoi sednati ingr&Zirni3ntul verde.
PRIM~~VARA Ferti7hare dfferenfiate? Cu patru siptgmBni inainte de plantare, recoltati ingr&Zrnlntul verde de pe stratul pregLtit pentru plantele cu cerinte nutritive ridicate $ incorporati in sol como post ~i solutie de Tngr&Zimdnt organic. in solul stratului destinat plantelor cu cerinte nutritive rnedii incorporati compost din abundenp (sus). Afdnati bine stratul destinat plantelor cu cerinte nutritive reduse.

1
1

I
,

I
'

Diveaitatea plantelor o putefi asigura )i prin practica culturilor mixte de legume si flori. Este important ins3 ca plantele vecirce kegumelor sci se tolereze reciproc.

Vara tarziu, dupi culegerea roadelor ~iricirea timpului, puteti imbogifi confinutul I de substante nutritive $1 vitalitatea solului gridinii. Seminati ingr?i@nlnt verde, pe care lisafi-l afari toati iarna, chiar daci ingheati. Acesta amelioreaI z i solul cu materii organice, I il afdneazi, totodati stimuVhRA I leazi viata bacteriilor din sol ~em'llzare T Fertilkati cu i n g r w d n t qanic ~i i asiguri un strat protector contra vicisitudinilor o &ti3 la doua siptSmlni iernii. plantele cu cerinte nutritive mari, pe cele cu cerinte nutritive medii o data la patru siptiimlni.
RO-P-02-10-024

Plantqi Tntr-un strat sepa rat pennele. Dintre ac&e plante cu periaad5 de vegetafie lung5 fac parte sparanghelul, anghinama, rebarba, dpgunul ~i ceapa peren& pitid.

0 IMP ABilMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-1

J s uqd nn uad ascA

Vasul ideal

IDEI PENTRU ALEGERE


Gama vaselor pentru ~ l a n t e este b a n e ~af'lilt5~ giWsc P se n

diferie mbimi, materiale, culori, miate stiluri gi la prefuri diferite. Forma gi mgrimea vasului n n au u rol important P dezvoltarea corespunziitoare a plantei. Plantele ce davold rkliicini adhci au nevoie de vase h d t e , iar cele ale dror r&&ini cresc la suprafa@trebuie planate in vase plate. Plantele cu dezvoltare lend, ca de exemplu plantele cu frunze adculare, se p l a n t d 01 vase a &or miirime abia dep&qte m5rimea balotului de d&cini, PnsP plantele cu dezvoltare rapid5 necesid vase mari Pnd de la plantare.

idin; cu ghivece ac nori la intram

Plantele pastrate i n suport pot fi inlocuite foarte usor. Vasele de plastic sunt foarte utile, deoarece nu majoreazi prea mult greutatea totali.

Scurgerea apei. ingriji~i-vi ca vasul ales s i a i b i orificii de scurgere a apei, care vor impiedica staqnarea apei.

Mirime. Vasul trebuie sZ fie adanc ~ilat ca ~iridicinile foarte mari sa dispuni de spatiul necesar.
--

Frurnusefea plantelor atihittoare este vizibila d a d acesm sunt qezate fn locuri fnalte ~i 15tarii lor a&ni peste mar&nea vasului.

f NTRETINEREAVASELOR
Verih$ regular ghiyecele @
eiuberele. fnlocuiji P saon n ghhecele d p a t e g putrede. Vasele utilizate trebuie curiipte, spillate cu apL ~i s?ipun gi dltite bine ^hakte de plantarea noilor plane. Vasele nwl, fn special ciubiirele de lemn trebuie qezate pe s d d u r i pentru a asigura aerisirea p w i inferioare a vasului.

Materidul, culoarea $ stilul vasului asigur5


hcadrarea plantei P mediul n Pnconjuriitor. fngrijifi-vP ca vasul gi planta din acesta s5 fie P armonie. U i l e gi ciuberele n de lemn rustice se potrivesc Pntr-un mediu rustic, iar cele de teracod confed o aunosfed mediteraneang teraselor gi locurilor de o d i h d pavate cu piau5. Cu ajutorul vaselor pot fi arnenajate minunate g* r cu ghivece. Se recornan& unul sau douii materiale, dar de hrme diferite, astfel compozijia va oferi o imagine unitar5 gi forma ghivedor va deveni mai accentuad. Pentru a Pntrerupe monotonia peretelui vasului de lemn, qezafi In faja ciub3relor In boluri plate plante cu ~nrk15cinare sumrficiaki. Un ghiveci cu p l a t e spat pe un ghimci &%swmat & & o imai
--3 . .

G r e m Dad arnplasali un nu&r nare de piante la ghiveci pe terasi au balcon, informa$-vi despre u~portabilitatea deidrcare a aces:ora.Alegtsfi vase mai yoare.

Redstenfa la ger. Muke dintre vasele de plante crapH i n urma gerului. Pentru plantarea de iama alegeti ciubere rezistente la ger.

Culoare $i material. Vasele plastice de culori fnchise absorb dldura, pot diuna radicinilor. Vasele de lemn de culoa~e dexhisl raman mai rlcororrse.

Ghivecele de lut sunt uscsndu-se pot poroase ~i extrage apa din sol. inainte de plantare puneti ghivecele timp de o or5 i n apa ri h cele ce urmeazi udati ~i vasele odata cu ~lantele.

II
J

Jasele folosite trebuie c u r i p t e nainte de plantare, spalate cu peria cu apH si sapun, apoi clatite cu multa api. I n caz c i refolosili vase i n care anterior au fost plante contaminate, la clatire folositi a p i fierbinte sau puneti qhiveciul Vasele nerezistente la ger treintr-o gilleat: cu a p i cloPiatra depusa pe vasele de lut :otindi. Dupi cursfare licuiti poate f i indepartat2 prin periere buie golite inainte de sosirea ge rului, deoarece datoritZ pZim%lnrasele din lemn, apoi puneti-le cu apa cu otet, dupi care vasul a uscat. trebuie clatit cu rnulta api. tului umed vasul poate crgpa.

f@4 e

.-.-

t~rlal vaselor de plan ta ul


MATERIAL ] --- -.

vase ieftine din

aeriiire bun% sunt grele, rigide; culoarea se asort& cu majoritatea plantelor;

.D
qor; Fngrle, nu sunt rezistente

de d d u r i si frig; semigrde; raistenp limitad lager

dispozifiela pumire; nec9iti kcuire sau dptugire cu folie

nu sunt pomase, as& evapod pu*


a@; idtine; "un hncpe de calitatea plasticului

co8uri de sirmi

7.w-

.a...

--. ..a

. _ . _. _ . . .._>ru, fier, zinc, cositor sa _. plumb; raistente la g r ; pouivite penuu rn,

I
we-1o-029

pentru plantare direct; sun! ... .. punzhare doar vasele smlilfuite sau dptqite c plastic u

BMPMPAB/IVm.

Gridini reinn oiti


Acorda$ atentie deosebiti strarurilor cu plante perene, pentru ca fiumusefeaAorilor sa' se manihte din nou pe deplin.

Dupa' divizare, replant+ la distaqe AmelioraF; solul inainte de a

11 I

RE~NTINERIREA STRATULUI DE PLANTE PERENE

DE CE TREBUIE
Plantele perene se dezvold g i infloresc vrerne indelungad, dar odad cu trecerea anilor ele trebuie reintinerite sau transplantate. UrmZtoarele sirnptome pot semnala aceasd necesitate: planta peren; nu mai inflorqte aatt de abundent, centrul tufei moare, lanta crqte buiac sau prea dens. n aceasd situaGe ditizapi-le, inmdpifi-le prin butQire sau transplantafi-le, schirnbafi-le solul ,si amelioragi-1 cu materii organice ,si hgr+hinte. Prin aceasta asigura~i siingtatea plantelor ~iinflorirea lor bogad.

ACCESORII: 3 plante perene indesite bitrdne C 2 furci de sipat l 3 lopati $i cazma Q materii organice, de exemplu compost sau gunoi maturizat de grajd O Tngri~imflnt organomineral 5 grebli

.44C9es*

,I

Obsewafi semnele imMtrdnirii: reducerea fnfloririi, covoare vegetale cu mijloc atrofiat sau crqtwe prea deasa.

fnainte de intinerire udati solul uscat, dezgropati plantele Irnbatrlnite. Afdnafi solul cu f u ~ a la adancimea de 30-45 cm.

f'

PERIOADA
Perioada cea mai p r i e l n i d pen-

tru lucrcile in stratul de perene este primZvara tirnpuriu, &d

plantele se traesc din starea de repaus de iarni. In acest scop este adecvad ,si vara, respectiv toamna, dupi saonul de crqtere activZ. Prirngvara timpuriu este fivorabilii in cazul plantelor cu inflorire de vaCI gi toarnn5, vara sau coamna pentru cele cu , inflorire de prirnZvaCI. Astfel plancele se pot regenera inaince he noul s&n deinflorire.

planta sau transplanta perenele prirnavara sau toamna. hwrporagi in sol materii organice, de exernplu compost sau gunoi maturizat de grajd, pentru ca plantele d creasd repede, s Z infloreasd frumos g s i 6 m h Z i s5nZtpase m d t timp.
\

A~terneti toata suprafata pe un nrat de 5-10 cm de compost sau gunoi maturizat de grajd ~ipufine ingra~aminte minerale.

Pducrafi adanc materiile organice amesteclndu-le cu solul. inainte de plantare neteziti stratul cu grebla.

r
I

Face9 economii
Frunzele cazute toarnna se pot utiliza i n straturile de perene. Treceti peste frunze de 2-3 ori cu mazina de tuns iarba, pentru a obtine o masi fina de frunze.
, Adunafi-le $imulciti solul

Examina+ semnele ?

Divizlnci plantele perene dnitoase, Tntinerifi plantamama $iputeti d d i multe plante noi i n alte paqi ale gridinii.

plantelor. Diviza+ perenele creschd prea des, care fbrmeazii kistari noi hprejurul lor ,si sunt skZtoase. DezgropaG plantele bolnave i slabe, pe cele bolnave disuugefi-le, pe celelalte composta+-le. Transplants+ planteie cu I%tari firavi fntr-un loc unde luminozitatea ,si sold corespund mai bine cerinfelor lor.

I
&& ac
de Pntintrire

straturilor de perene sau Incorporafi-le i n sol.

Cu doua furci sau cu cazrnaua divizaJi in doua sau mai multe viabile rizomul plantelor perene dezgropate.

Depuneti compost din bel~ug In groapa de plantare. Sadifi plantele noi la distante corespunzatoare.

tinerirea plan telor perene

fngrijire tot an ul

L- Ja
Umezeala solului este foarte importanti i n cazul plantelor care tocmai prind radacini. Udali regulat plantele perene nou divizate sau plantate $i verificafi sistematic umiditatea n solului. O caz de nevoie udati, dar evitati formarea apei stagnante i n jurul ridicinilor.

'd

1 I

Divizare $iplantare De indatl ce solul devine practicabil, dezgropati plantele p e rene ~idivizati-le. In aprilie plantati perenele nou

&terne$i la o distanta de 2,5-5 cm de plantele nou sidite un strat de mulcire. Astfel solul se mentine reavan ~i buruienile nu se

Dupa inflorire, divizafi sau taiati butagi de pe plantele perene cu inflorire de prirniivarii. Divizarea intinerege plantele perene batrane ~irnire$e efectivul de

Primavara ~i toarnna, i n zilele cu c i l d u r i excesivi, protejati pdnZ cand se . inridicineazi bine

TOAMNA DEVREME Divizare $1 plantare In aceasta perioadi aproape ! toate plantele cu rizorni puternici se pot diviza, dezgropa (sus) ! ~i planta. hlocuifi exernplarele bolnave sau firave cu plante

deasupra lor un cort din hartie de ziar sau urnbrijile cu cartoane.

necesita fertilizate suplientara la plantare ~i tinerire. Fertilizafi-le la minim gase siptimani d u p i

. 1-

iiunizora E

~ ~ U ~ A ~ L

Idei pentr~terenuri inclinatp


Prin metode avansate s c
poate menJhe intact con& g r W .
7 1

I
ACCESORII

PROTEJARE OMPOTRIVA EROZIUNII PRIN MULCIRE


O sapa

Q mulci
O aracl

L I
8

I '
L

3Cj3iS

am SBOZUNW

O material de acoperire

o foarfeca

homeoldui (' &WE bpi pe terenurile Pnclinate. Acest fenomen peric l i t e d terenurile fnclinate ca de a m p l u dealurile, povhnigurile, &@rile gi terasele dim &hi. Ploile abundente gi udatul psmintului W vegetapie pot distruge stratul de humus superior, foarte prepios, care este indi: pensabil cregterii plantelor.

D plantator

C rumegus de scoaqa l
UdaP locul plantarii cu furtunul ~i hdepirtati buruienile, dar nu afinati exagerat p i d n t u l .

I
acopena cu plante ce krmora~~ awor

Desfaqi rnaterialu~ ae acoperire orizontal in a p fel ca marginea f@iilor sa sesuprapunEi p o m i u n e mica. Fixati rnaterialul cu araci.

MASURI
Luiind urmPtoarele d s u & eroziunea poate fi PmpiedicatI. Plantarea este cea mai simpl5 gi spectaculoasPmeto&. Arbqtii, acoperitoarele de sol

'
cu lujeri ~iperenele cu dezvoltare rapid5 ~i cu sistem radicular gros b e d sold. Plantde dispuse stdns vor acoperi terenul in timp scurt gi vorproteja stratul de Sultud: Mulcire special&In uniti$le wmerciale de specialitate sunt disponibile materiale fabricate din p h d deasI de sac care p r o t e j d terenul pe pantele abrupte p M ce covorul de plante devine destul de indesat ~i stabil. Aceste materiale fixate pe sol vor stabiliza taluzurile gi pantele. Punefi plantele P orificiile n 2 n p h d , apoi mulcifi-le. Mulciul, d a d stratul este destd de gros si greu, aiud la Pmpiedicarea eroziunii. Stratd gros de paie sau piatd protej e d foarte bine solul. Tewele sprijinite cu palimai laborioass meto& de protejare ^mpotrivaeroziunii: Aenajafi suprafeje plane pe pante, pe care puteri cultiva plante q o r . Aceste suprafe~e . vor lega apa, care nu se va mai scurge la vale. Pe terenuriie cu term mai mari construipi pnpuri de colectare a apei.
,I

legat de robinetul exterior conduce apa la plante printr-un furtun de plastic prevazut cu un cap de picuwe.

I\

Faceti orificii de plantare Giate Udati abundent. Mulciti cu foarfeca. Prin orificiile exepiantele cu un strat de &fiva cutate sapafi gropi cu plantatorul cm de scoana tocati, care protegi punefi plantele. jeaza>olul $i-i pastreaza urnezeala.

7
--

DSOTEJARE PRlN FORMARE DE TERASE


ACCESORII: Q cazma O 4 bsrne rotunde Q 6 tarusi O 6 plante acoperitoare de s c

Formati rnuguroaie T jurul n plantelor recent plantate pe panta T ass fel TncAt sa se n formeze digulefe perpendiculare pe pant& Aceasta va simplifica udatul ~i conva duce apa direct la radacina

- --

'
. .

indepartatiburuienile ~i sapaJi un ~ a nadinc de 10-15 cm disf pus de-a currnezi~ul pantei.

.r'

Punefi in ganf douB birne ~i batefi in pamint, in fata lor, trei tarugi pe care fixati-i de bdrne in cuie.

La piciorul pantei repetati procedura. Netezifi solul cu grebla Si plantafi plantele acoperitoare de sol.

rrunrzom Ea.rruaAa.r,

Stringerea semin telor


I

Adunaji seminje d a d aveji in griidina'plan te ale ciror seminje pot fi adunate ujor.

7 ,

A&utaflsemin~ele florilor a n d e # hienale fi utrniinpi W e dezvoitirii nodor plank

.
/
1

A D V N A R E A SEMI
! ACCESORII:

CI flori producltoare de

o foarfece
CI pungi de hdrtie CI creion CI ~ervefelde hdrtie

seminfe

C11 farfurie 1 Li cutie pentru plstrare

AVANTAJll
Serninpk a $ante a n d e si bienale pot fi procuII

florale 1Taiafi cateva tijeseminalala 2 Acoperifi casele seminale cu pungi mici hartie, intoarceft cm sub casa cand
1020

aceasta are culoarea maro-deschis, dar inca nu s-a deschis.

rate f o a m upr. b h d plantele & atin@ s h i t u l natural al perioadei de vegetajie, ve~i obgne seminje proaspete ~i maturate, care vor hcolji ugor. Nu e neglijabil faptul d puteji decide care vor fi plantele ale &or seminje vor fi adunate. Puteji alege astfel florile care se dezvolti bine sau v sunt X i preferate. Adunarea seminjelor este importand pentru piistrarea speciilor vechi, existente de mai multe generafu.

de plantele ~i pistrafi-le atlrnate timp de clteva zile tn loc rlcorw $ uscat.

Nu &dep&wr florile trecutepentm a-fi mat-

s-,ele

PERIOADA
I

Odua cu ofilirea florilor gi


dderea petalelor Incepe dezvoltarea seminjelor. Seminjele I - I P casa seminal5 p h i %& n aceasta se u s d complet, apoi casa seminal2 se deschide ~i seminfele cad. Adunafi casele seminale d n d sunt de culoare maro-deschis gi Pnd sunt hchise, ceea ce de regulg are loc la dteva siptHmhi sau luni dupi Pnflorire.

&ricole sgnii-

t0"he$7 vigu'o%e, care pot fi

Pnmulfite usor din seminp. Nu are sens s i faceji experimente cu hibrizi, deoarece acqtia nu vor transmite caracterele in descenden@. Nu PnlPtura9 plantele dezvoltate, Pnflorite, pentru ca P n flori s i se matureze seminjele. Recolt4 cggele seminde h d seminrele sunt maturate ~i casele seminde Pnd nu s-au deschis. Usca~i casele seminale timp de dteva zile In loc ferit, apoi deschideji-le ~iscoategi seminjele, dupi care ~iacestea trebuie puse la uscat h loc fea ln c f rit, dar aerisit, timp de o sipt h 8 n k Alegeji seminfele si apoi pbtrafi-le in cutii Pnchise gi etichetate. Nu uitafi d seminfelepot fi rezultatul incrucisirii, din care se vor dezvolti plante de culoare, m%ime p alte tr%lturi ce i

dife6 de cele ale plantelor parentale. 0 a l a metodi de striigere P seminjelor este prin qezarea unor mici pungi de h&ie pe flori, ca acestea s i se deschia P interiorul acestora. Legaji n strhs gura pungii ~iv e r i f i 4 seminfelela aproximativ o sipt%nhL

florilor identice 'ln vase iferite, deoarece capsulele unor flori ca cele ale panselufelor gi ale sporuluicasei la maturare se deschid gi seminfele se Impragtie i n

'

Deschidefi pungile cu grija ~i turnafi confinutul pe un ge~efel. Alegefi $i uscafi seminfele cdteva ziIe pe o farfurie.

Puneti seminple uscate In vas cu eticheta li pastrafi vasele in loc ricoros fi uscat. Semanafi plantele in sezonul urmitor.

ALTE METODF

Flori mari. Scoatefi cu grija seminfele din casa seminal& I Plstrafi semintele i n loc uscat, i n plic sau cutii de hbrtie.

Capsule. Scuturafi seminfele Flori mici. Desfacefi casa seminall cu grijl. Scoateji seminfele din capsula maturata pe foaia de hdrtie sau direct inplic. cu vdrful degetelor sau cu penseta.

.-

-s i

CARTEA

Illan te ale criror semin te oot fi adunate

.~~-roamna
1,

'1

I LU

, TmpaeoIum majus; aduna~iseminlele mari &d

dL,,,, mar&; uscaji seminfelein pun@ de hlrtie; semiinare primivara

van-wna

Dianthus hhm;d r a g m l e sentinale de doare mam, dedudep-k cu grij5 iiskltmrqi && nnegn: inu-o pun@ de b r i e ; s a n W primh-

1l
f

H I a c u annuus;scuturaji in pun@ de hirtie capitdele einhs maturate; uscari seminfele la soare; sembare primivara

i"-

. .-

aprilie-rnai.

VARA Marcare gi adunare


Cand florile se deschid, alegetile ~i marcati-le pe acelea de pe care veti aduna serninte (dreapta). Aleaeti ~ l a n t e dez-

TOAMNA Adunare $i semiinare Toamna este perioada optima adunarii seminfelor. Din cateva case seminale pot f i stranse multe seminte. Pastrati semintele i n loc uscat, i n cutii etichetate. Unele flori de vara ~ of i tsemanate toamna.
RO-P-02-10-029

0 IMP AWIMP SRL

I%m

E QJ u 6

i .-

5
<G .lrn

P 9
u .0 -

-.m g 2 y . z ::<%'E.t,y UJJm~gomrn m u % PE


LLW
" I N

-. @ .

:<
m =

; .- .2 > k 5.; ; j
3

$j$!

,"Is

am

a ma

fngrjjire tot an ul

Dirtanfa m i d dintre plantele ce formeazi gard dezavanviu are avantaje ~i taje. Plantele cresc repede ~i uniform, insZi diunitorii ~i bolile se raspandex repede printre acestea. Verificafi regulat frunzele $1 taiafi pirfile uxate.

Pentru stirnularea dezvoltirii dese ~i tntinderea in direcfie vertical&,tundefi parfile laterale ale gardului viu tlnir de 2-3 ori pe an. Dupi ce gardul viu atinge 'inatfimea dorita, tiiafi $i lastarii superiori, astfel aceste garduri necesita doar o tundere pe an. in locuri cu ninsori dese rotunjifi vlrful gardului viu, astfel pe plant5 se va depune mai putini z&padS.Greutatea zapezii umede poate provoca daune in crengile arbu~tilor gardul viu i ~ i ~i pierde forma caracteristicz. Gardurile vii rotunjite nu au aspect foarte rigid.

(D IMP AMMP SRL

ROP-02-10035

*ano~pundsa~o3 izodap an^ ~uai i a ui~ i ~ d ~ u isunpd


ii a
V . .

Intretinerea de iarni a uneltelor


I

~NTRETINEREA DEPOZITAREA UNELTELOR CU MOTOR SI

Cum se depoziteaza"uneltele p&ii p r i m i m ?

II
P solulie de curatire
carpi

PERIOADA
0 dad cu apropiere iernii, &d luckile ?n @nii se P m p u f i n d , existfi posibilitatea ver%&ii gi, dac5 este n e m , reparkii uneltelor, Pnainte de a le depozita Pntr-un loc uscat gi protejat. Clteva unelte vor fi necesare gi pentru tiiierile de iarnii, astfel acestea trebuie pregtite pentru aceste

P cheie pentru zuruburi P pili manual5 P zurubelnifi


Q ulei de motor P ulei de intrelinere
Pentru a fi In siguranfl deconectati bujiile, golifi ma$na de benzina ~i ulei. Ondeplirtati cu grija lichidele.

I
D e p o z i - ~ ~ ~ e c r suin ~ - " . a
-6

CuriWi suprafeple superioare Z inferioare cu tala$ de ole1 i sau cu peria de slrma. Stergai piesele lacuite cu solutia de curifire.

MIJL U A U

mhi

Uneltele de mhii p i mijloacele motorizate necesid Pntrefineregi iarna, t afara n sezonului de @dink Mijloacele folosite cel rnai des necesi~ interven~ii de intrefinere mai serioase, dar trebuie acordad atenfie gi curiiGrii ~idepozitikii uneltelor folosite rnai rar.

Depozitarea c o r d a uneltelor de griidinii este importanDintre IucrIirile de htrqinere d din punct de vedere practic h c parte cudfirea, ascusirea, gi a1 securitzfii. Aranjati pe un raft sau +fati pe un suport i repararea g depozitarea uneltelor gi aparatelor. Este imporfixat P perete uneltele de n mi% mai mici. Pentru tant ca uneltele sii fie piktrate P stare bun& iar primavara, n +!area uneltelor cu miner d n d sosqte vrernea lucr5ilor lung fblosifi un &lig. in @dins, sii fie la PndeminL Depozitati uneltele cu motor in magazie sau fntr-un alt loc C u d p i gi Pndepiirtafirugina gi poluarea de pe suprafefele UScat. metalice. Spdafi jiir5ili din plastic sau liicuite de pe dispozitivele manuale gi cu motor. AscuiF; lamele dispozitivelor de mhii gi cu motor, indepiirta~i asperitiifile. Examinari unelrele s5 nu se fi deteriorat sau sii nu le lipseasd ceva gi d a d este necesar, inlocuiG piesele lid Pregtiji pentru depozitare uneltele cu motoc golifi-le de lichide, schirnbafi uleiul ~ ; i verificati, d a d nu s-au sliibit ,guruburile sau nu lipsesc piese componente.

INTRETINERE

lip:

ichis.

TRFTINFRFA 21 nFPn71TARFA I I N F I TFl O R n F

MHNA

riAVk 4 wins.

m%mle ' , d.qd, cufmde m 2UnlptiUM cu N&J Ital* mehir w dt


inkpirta@b W & -

IchS in

3 drepte.

Pl lameie su piiy de @t pet~tfu~9~5fu?a~@b$ Repmitali wrelte

Pktrarea peste iarna' a uneftefor

uneltelor mai importante


DESCRIERE
.~arfecepentru
n; c u r i ~Earn&, ascuyifi-lecu pil i i ungefi-le cu ulei

3
I

SUGESTII

indepirtafi asperitiple de pe kmele de

c-fl

a& pEfia f e h d o r cu m talq de opl, verifi.ca$ arcul; ascufip m& u i ungqi-le cu ulei

ascufifi muchiile dc &t cu piad de ascufit; ascup$ l a d e regulat, d a cel ~ pupn o data la 3 luni

_:restriu pentn rarnuri (shga)

.&pi lama f e r e u l u i cu taLq de ~fd, u $ $ dinfi cu piia de cufit, pe x unbele laturi, ?ndiieqia diifilor

ungefi cu ulei mheml aspru; ~ " g e $ ~ c ~ ulei de proteqie fi veriicap gurubude articulafiei feristriului rabarabii e lopa am@-i muchia cu p i i penm &nam solului pieuos folosifi $mifolosire golip-l gi depozitafi-lIn magazie; verifrcag daci pirghia de deschide corespuniltor orifi-

IndepBtqiapujidedrmisaucu tdq de ogel impuliffifle i rugina, unge$ cu siiicon sau cu ulei piqile

oKtaliae
pilap-I, hdepinap restuiie de @ i # m i n t ,apoi uscaPI bine; lngcficu ulei articula$ie #i le ridicare

~ r cde si, i

:uriipgi din! iepinafi rugina a#pyi hrca dupi folc din motive cu r a l de OPI; vnificafi coada furcii de securitatc nu o ~ culcad; pentru ~i, la nevol, hkxuip-a sau repaqi-0 iarni ungep din@ cu ulei
. ".-

I i+i

-"
dupi m n d u q i mqina la semi pcntru intrepnere; depozitae-o cu rezemorul de combustibil go1 gi cu uleiul schimbat
- -

de tuns

iarbi (shga)

mate$ cablul de an plleiul ti b e n i i , demontafi gi ascufi$ amele, sfla$ ti cudlafi mqina

i Z de tuns qa borduri

penuu a mita lipirea helor de iarbi dispozitivulde d a t cu o frergep myina dupi fiecare folosire; m!irur;i de &, cu peria sau cu paconuola$ cablul dul; contmlai camburul cu firul de d a d fi,dad a t e eecsar, schimbayi-l iemontaii cu$tele, axufifi-le gi ungep- controlap regulat cuptele; dads. le cu ulei; wrifari exteriorul apararului; uzat, intoarm$-le sau schimbap-le; mntmlafi cablul si nu se fi deterior- fnainte de intrefineredeconectap mafia

q ehaid s de &at pdd -*iu

k ul& dpfi ,

cufitelc,ucufifitile unS,,, 8i casdmotorului; mlap cablul;


i ~ t e fbujiile; mugqi uleiul pent i

h e r e de depmitarea de iuni ungeii wptele cu uld; depozitafi-a intr-un loc protejat fi uscat Y fursul funyonkii controls# sistem n uleiului penuu lanf; !nail

ant benzina; &pp

i lama ferh%ului;
OC uscat

usa

asndxa apn3ol uip a l a uqd ~

Creati o microclima' corespunza'toare


I

PROTECTIE CONTRA VANTULUI CU GARDURI VII TUNSE


ACCESORII: O arbugi C3 cazma O compost Cl material de rnulcire a solului

Protejafi plan tele de v h turile violente. P h tafi in calea vhturilor d e , garduri vii, eventual construifi un gard de pro tecfl'e.

I
Sipaji un Sanj lat ~iaddnc de 40-50 cm. Afdnafi solul5i TmbunZtAjiji-l cu compost.

DE CE ESTE IMPORTANT?
Pe vrerne cu v h t puternic relaxarea in gddin5 nu este tocmai pl5cud, iar plantele pot suferi pagube. Evaporarea se a c c e l e r d la h n z e 8i la nivelul solului, din acest rnotiv fiind periclitate cu deosebire plantele vqnic verzi. Cite o rafal~ rnai intend de v h t poate rupe ramuri intregi.

lnainte de plantare, Tnrnuiqi pentru cateva ore rldBcina plantelor in api. Plantati-lein Sanf la distanfe core

' prcstMie contra v S I R ~ U ~ I ~ ~ .


Proteqie cu o @ie de plante aranjate h trepte

Nu numai plantele necesita

w .

V h t u l h e a i 5 rnai ales plantelor cu liistari subgiri, fiagili, slabi 8i cu h n z i delicat, pre~ cum ~icelor cu riI&cini superficiale. De asemenea sunt periditayi arborii tineri cu trunchi subjire 8i coroan5 sferid. Phtele sZdite recent sunt deosebit de sensibile p2ng &d r5&cinile lor nu se dezvolt5 8i nu se fortifid. Protecoa lor tempo& poate fi asiguratit prin amplasarea unui paravan din folie h a d pe pari. Phtele legumicole se d a volt5 in general intr-o microclirn5 protejad. Bordura de drnisir este aspectuoasi ~ifolositoare deopotrivii.

Proteqia contra Gntului este deosebit de i m p o m t i t in

spawe libere, deschise sau la rnarginea localititfilor. fntr-un spajiu inchis un zid de protecgie amplasat corespun5tor p a t e ameliora considerabil rnicroclima gr2dinii. Pentru a stopa vinturile nu zidurile sunt cele rnai adecvate. Fiind compacte, viintul se ridid deasu~ra si f b r r n d vinelor juri la care raist5 doar cele rnai viguroase planre. Prote+a c o d contra hdui s5 tread 8i concornitent M n d vhtul, &Z a produce trornbe sau vkejuri. Gardurile corespund acestor cerinye. Acoperite cu plante urciltoare cu crqtere rapi&, efectul lor crqte. Gardurile vii corespund de asernenea protecgiei contra Gntului 5i sunt totodatit aspectuoase. Alegeji pentru garduri vii tunse tufe Si arbori cu crqtere rapidit, cu rg&cini a&d, plante ce supord bine

derile de fasonare. Gardurile vii pot fi amenajate cu ajutorul unor plante de indyime, l 5 f i e si densitate diferite. Protec9a contra vhtului se e f e c t u d perpendicular pe direcyia principal5 a acestuia. fn condi9ile noastre climatice cele rnai frecvente sunt vinturile de vest si est. f n d uebuie s5 aveti In vedere si condifiile locale.

I
I

Platforma de compost trebuie de asernenea protejats ele efectul de uscare at d n tului, deoarece paqile vegetale n u se dezintegreaza optirn decit la urniditate uniform8. Wtejarea de v i n t a compastului se poate asigura cu garduri vii sau plante anuale cu crqtere ~ a p i d i care totodata fsr , mai aspectuoaa aceasta

E i t S solul in jurul MQM g ' tulpinilor ~i udati abundent. Mulciji solul cu paie, compost sau xoam miruntiti4 de copc.

Taiafi anual W i i laterali, pentru a stirnula ramlficarea. Dupi ce gardul viu a atim iniljimea dofit&,tundeji-I regulat.

t
1ACCESORII: O 2 stdlpi cu lungirnea de 2,s rn O beton O gratii de lernn O 3 arbusti O 1 plant5 urc5toan

Sapafi gropi de 60 cm adancime ~i fixaji ambii stAlpi in fundament de beton. Fixati pe stdlpi, in cuie, gratarul de lemn.
Proteqie temporara"

partea direaiei vcintului.

cu grija pe grBtar. Udaji plantele.

Protejare de v t &

1,
I

Gard vi ~i garduri construite con tra vdn tului


RBORI

I ROTEC I1

F
- -

.."...(..'*.

.,..

I
I

tiia

Taxus,t 5-10 m; distanp de plantare: 0,5-0,6 m; frunze aciculare verde-inchi;

gii; p q i a l vqnicverde; supord bine dierea

siguri o buni protectie F imediaca apropiere; cele mai eficiente sunt varianrele n cu sdnduri orizontale, cu interstqii, respectiv cele tip gratii

' i

fngrijire tot an
vARA

LR~rvlRn
'k#Earepc-@

Udare Pe vreme de ploi p@ne udali Cea rnai a d e w a pefiaada penbine plantele protectoare de tru s&direa phntelor v q i c veni. vhnt. In cazul gardurilor vii lungi FiwJj a l ~ i i ~ardutui protecfis & Tnalte se recomandi instalarea ~nb m , p&mjma & 60 cm. ~i efie de sisfeme automate de irigatie gi e u m ~ r a m sbg de OV~. (dreapta). Taiati SiStematic gar& vii. Fi~ati lirnbilesabqitor T MI,apoi n

f k t i Mp & Ii 9

& a z~um t Ttot

~AMNA

tundei gareluriie vii fasonabile. Tundqi gardurils vii formate din plante v k u e r i Ih lgustata m sus.

m m

Perioada adecvata ddirii planteior cu frunze dziitoare este sfAqitul toamnei.

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

4
2

Cum se fac
TGeriferegulate au drept rezdtat o crqtere controlati.

TAIERILE - PLANTELOR AGATATOARECU TNFLORIRE


-

DE PRIMAVARA

l\l O foarfece sau feristrau '


pentru ramuri

ACCESORII: R arbust inflorind primdvara sau v e ~ n i c verde

R foarfece de gridina
I

AVANTAJE
Aproape fiecare plant5 a&hare crqte puternic datoritii naturii sale. Acestea trebuie G a t e cel thniu atunci &d acopera deja suporturile. TPerile contribuie la regenerarea plantelor, stimuleazii crqterea gi inflorirea lor continuZi.
DupZ Pnflorire, tiiati toti listarii inutili. Taiati la nivelul solului toate ramurile cu grosimea mai mare de 2 cm.

2 1
rnnn

4 .* :) .
-, '

P C !
I

. r

t i

b_'

ANOTIMPUL
Speciile vqnic veni, d a d se pot dezvolta nestingherit, nu necesitii tiiiere. fn cazul plantelor cu cregtere viguroasii cea rnai potrivitg perioadii de t5iere este primiivara, &d se pot indep5ta piirfile uscate ~i ofilite gi se pot scurta btarii. Multe plante se pot ttiia tot anul.
La rnajoritatea arbugtilor @@tori cu fmmx -toare ttiierile de scurtare se fac prirnhara devrerne, &d se i n d e p 5 t e d kwarii degerafi, slabi sau bbtrhni. Tbierea propriu-zisii in cazul plantelor @@toare cu flori depinde de perioada de inflorire. La arbugtii a&atori idlorind primiivara florile apar pe I ~ t a r idin anul precei dent. Tiiiaji plantele numai dupii inflorire, deoarece astfel poi dezvolta toaG vara l%tari noi si boboci. Tiiierea acestora primiivara ar inthzia Pnflorirea. Arbugtii agyiitori hflorind vara igi dezvoltb florile pe 1%tarii din anul curent. Ttiiayi-i toamna thziu sau orimavara devreme. fn acesteaperioade plantele se afls in starea de repaus de iarnEi gi nu de crqtere. fnainte de lnflorire scurtayi lktarii laterah pentru a stimula formarea liistarilor florali, gi pentru a Fine sub control wolu~ia plantelor. TiGayi I%tarii laterali deasupra celui de-al treilea sau al patrulea mugure.

Iexemplufalopia, de fapt nu iedera, vita sllbaica sau


leceritci taiere, dar, la
revoie, p o t fi taiate cu foarecele de gard viu. Operaria e poate executa tot anul, far taierea de primivara timuleaza cel k a i bine retterea )i i n f l a r i r e a l

Jnele plante agatltoare ~ u i e c eviguroase, ca de ,

METODA
Majoritatea plantelor agiljiitoare suportz deride puternice de curifare, ttiieri care eliminii o jumatate sau o treime a I%tarilor. La tiiierile aplicate speciilor buiece, deseori este necesari dalegarea si riirirea 1Gtarilor. Ttiiafi ramurile biitrhe gi slabe imediat deasupra solului. D a d le divizayi in rnai multe p&ji, putefi sii le despbqi~i ugor mai de restul plantei. D a d planta in ansamblul ei este prea de&, ttiiati si dtiva lhtari , noi. Dacb o plants agfbtoare este deja prea compactii pi fncdcit5, tiiiafi-o primiivara la numai dfiva centirnetri de sol, pentru a putea 15stiiri din nou.
r -

13

Scurtati lastarii foarte incdlciti. Scoaoa lezati este vulnerabili la infeqii ~iboli.

TZiafi cu foarfecele la 2-3 rnuguri toti lastarii laterali excesiv de lungi, subtiri sau firavi, respectiv pe cei care dezvolti putine flori.

TAIERILE AGATATOARECU ~NFLORIREA VARA PLANTELOR DE


Itoarfece sau terastrau pentru ramuri

Taiati ab @ awtori toamru i na tarziu sau primavara devreme, Ramurile Inci lipsite de frunze w n t mai upDr de taiat.

Taiati cu faarfecele de pomi sau MstrltluI imediat deasupra solului lhtarii ers j5ndu-se redproc.

Tgiati la 1-2 muguri ktarii orizontali r b l e t i ~ipe cei care

I-. 2

P@K~~&*W*B~U
sel ~inredapu~ eie~empd !sus!pu srsdu

aiuovul ednp oaun !uelq rie~~nssrie!y !lieiaqgu~ IS

W* !

PVUO w m d a : ! ~ ~ !$eia&y n u % I w~ ap f"ads - d

ap Ej!h ~

e ~ e ~ ~ unesl ~ d r

I'

I" p t a1e1aa11 rra$$iaurosa~ as u s oz

A.

a~to~tIt% ~ ~dJ E ~ ~ U I naSuad S JO ~ ~ ~ 23t0[(1fl


n n
0

Stmcturile de susfinere sunt elemente miuunate ale gra'dhifi prezh ta' numeroaseposibilita'fi,

D 4 beje de bambus (lungime:

seminje de fasole urcitoare sau altB planti agititoare

Sistemele de susGnere conduc plantele 'in general ?n sus, oferind numeroase posibilidFi de amenajare a gr2dinii. Strumrile de suporturi sunelemente ideale ale griklinilor mici, cu spa+ restas. Plantele crescute pe verticaII nu necesid Spa$ extinse. Diferitele tipuri de suporturi - balustradele, pergolele, coloanele sau bolta - sunt frumoase componente ale gr5dinii. Coloanele acoperite de p h t e sunt minunate, iar pergolele gi alte suporturi sunt frumoase delimitaroare de spagu gi divizhd astfel P mai n multe p5qi @dim. Sistemele de suporturi acoperite cu p h t e buiece p t e j d p h p o t r hhtului i gi privirilor indiscre. Pentru zidurile caselor a l e mai adecrate suporturi sunt spalierele. Ekctul lor a t e cu atfit mai fiumos cu d t brma pi matendele din care sunt kbri-

fnainte de montarea suportului bezag pe sol la distam wale gi semanare, afanali sow W I e dirprse b jurul stratului fntr-un cerc cu diamtrul de 1,5 m circular. Marcati locul fiecaruia, la ~i amelioraji-1cu compost, M cm de la marginea stratului.

I*'
~ondn- saporhuif~ pgn& L
I

nr

cate se pouivesc mai bine cu stilul casei. Aceasta ajud ca

torul unor pi%r5ivegetale speciale sau cu pe5iolurile frun-

Circulatia buns a aerului contribuie la prevenirea infecfiilor cauzate de d i u n i t o r i ~i boli. Folositi suporturi independente
Infigeti betele la 30 cm adancime in sol. Legati befele la aproximativ 10 cm sub varf. Plantali in jurul beelor c%te 5 sem~infe. Dupa ce rgsar rlrifile. Pastrati clte trei plante de fiecare bat. Conducefi plantele pe

'ISTEME DE

SUSTINEE

La decmre21sistemului de supon este important ca acesta s?i corespun& cerinfelor plantelor @@toare. Phtele ce cresc i s p h k se n aga@ hucindu-se pe suporturi. Din acest motiv le corespund parii verticali sau fdnghiile de Astfel de plante aunt zorelele (speciilsoiuri de Ipomoea), glicine (specii/soiuri de Wisteria), lonicera (specii de Lonicem), fasolea d t o a r e (Phaseolus vulgaris var. vulgaris). Plantele cu stoloni se rikucesc pe suporturi cu aju-

nu prea groase, pentru ca stolonii d-i poatl cuprinde. Astfel de plante agfltoare sunr shgele-voinicului (speciilsoiuri de Lathyrus) gi visa de vie (Vitis vinif-era). PlanteIe -du-se prin sprijinire dispun de libtaxi lungi, flexibili, pe care exisd organe asemhgtoare &i l& penuu @fare. Asemenea plante sunt trandafirii urc2itar bughenvilea, murul gi Cgteva specii de solanaee Exist?i pIante& a adaive care se caji%r& ajucu torul ventuzelor sau &ciniior aeriene, de exemplu vip dht i d (Parrhenocissus). Acestea nu necesid suporturi dedt ka inceput.

pentru ca acesta si4 se situeze la cel pMin 10 cm

;UPORT DC'VTRUCIUBAR

1; - - C &CCESORII:
I

[lungime: 2 2 rn, 2,5 x 5 cm) 7 ~ i p c(lungime: 45 crn, 2,5 x 5 cm) . 11 i

7 -

~
-

-a$o~d al-!i!n3gl nes al-!i!s !5

ul eal!u~od a$u!eu? ap p al-!iex!+ !S al-!$!sdo~

3san!~wd lol!~n)lodns alp as -d!S a~e3 a~a!u~o, ul !i!solod .!!.r!sdon nes !!~g~edal ea~apan ~oSn u? a$eo>s eaxnd a e n w a d a6!yg> 1 n3 ln~pes !$eiuolu 'uwal u!p

~olajueld al!~nuodns !ia>na .a$ua$s!xa~ol!~nuodnspnzn le areleda~ a.qjy~n3 !i ap 1npe~6 e > ! j ! ~ a ~ !i .$uewgd V N W V O ~ u?p!los ~nuodns !iex!j .!a$ue[d ea~!pgs a$u!eul lnuodns ap !i.ele$su! !S !ieuo!bajuo~ '~n$le nes *e!a$sa>e!!ig$na~6 !a~ueld !5 le ap !nlnpow gJeA,ape a~au!isns w a d gJnpnJ$s n !ie!gl .!~nuodns a l ! ~ n l u e ~ ap o !ia6ale !ode '!ien!yn> o-s !iex!j a~abal3 epeo!~ad ap u? !i!~op ale> ad e~ueld !ia6alg, ~olazueld J ! ~ J J ~ U ~ W J J ~ J ~ !a~elezsul ~ iJ J VMVA nlMfldWI1 tlLIVAyWlMd
,

.-=

Culturi mixte

Planteinsotitoareutile

"& &
-; * . .a

6.' .

KT-

Straturile mixte plantate pe baza unor modele naturale pe lingi hptul c i sun t decorative au ~ialte avantaje.

+&'

,.LYJfl. .
* -. r ,

Cornunitate caritativi
aplica' deja de mai mul$ ani culturile mixte, deoarece acestea dun@

I
I

CULTURI MIXTE
In naturg nu existii monoculturi ca cele obignuite in straturile din griidini, ci cornunitiiji mixte de plante care se adapteazii optirn la sol, relief gi clirnii. Astfel solul nu va fi epuizat unilateral gi diiuniitorii nu se pot inrnulji atht de re ede. @din&itul naturalist re urmeaz.3 aceleagi principii, planthndu-se douii sau mai multe legume diferite in acelqi strat, sau legumele fiind asoci-

La kKeputul prirniwti wlata $ ridichiiede luna se asociazl bine. Duph recaltaraa ridkhilor frumele sabtei se pot rhfira.

Vara, la plantarea al&ur& a doui plant*, fi$i atem ca acestea aiba necd@i identice de substan* nutritive.

2a

ate cu plante aromatice sau chiar flori. Este important ca plantele sii aib5 efect benefic asupra dezvoldrii celorlalte plante.

4VANTAJE
Culturile mixte planificate cores~undtor multe avanau taje. Completare. Diferitele plante asigurg umbrire recirod, datoritii m5rimii lor se completeazii, rii&cina lor O C U zone diferite gi atrag ~ ~ albinile. Multe legume pot fi plantate in *a fel i n d t s5 economisi;i spagiu, de exemplu prin asocierea unor plance cu frunzig erect, ca de exemplu salata cu gulia. Fortificare. Plantele ca sfecla ro?ie, ceapa, salata gi ridichile se stirnuleas reciproc cu ajutorul unor secre~ii ale
L

1
"

Usturoiul secrets compu~i suluro~i alunga psduchii de care frunzs ~i musca cepei, totodata ajuts plantele la prevenirea micozelor ca de exemplu fhinare sau mucegai cenugiu. Nu plantafi usturoi ldngl fasole, mazlre ~i varza.
rL

radacinii. Ediicinile maGrii, fasolei gi ale altor p&t%oase contin anumite bacterii care rejin azotul din aer gi pun la dispozi~ia plantelor invecinate - . . aceastii important5 substan55 nutritivii. Astfel aceste plante sunt vecinele ideale ale legumelor Adiicinoase precum ridichile si ridichile de lung, gelina gi sfecla rogie. Protecfie. Unele plante alun@ patogenii bolilor, insectele gi dPuniitorii ca nematozii sau goarecii de d m p . M u l ~ horticultori i ecologigti planteaz5 cr5ije la marginea culturile legumicole pentru a fine la distanjii nematozii. Mai multe plante aromatice dungs, de asemenea, diiunstorii gi insectele. Exist5 ins5 ~i plante care nu se potrivesc, astfel este foarte important5 planificarea corespunzatoare a culturilor mixte.
u

Vara tomatele pot f i plantate alaturi de salata, In f$a acestora se poate semana morcw i~anac.

curstat, pot f i plantatealternativ andive ~i fetid.

Toarnna, intr-un mat recent

DLANTE PROTECTOARE

Crliitele ~iglilbenelele alungii nematozii care ataca aproape toate plantele legumicole.

Ceapa ~i usturoiul alunga


piduchii de frunzi ~i micozele, totodata musca morcovului.

Pelinul protejeazi coadzele impotriva ruginii, Vnsa dezavantajul aceastuia este c5 Tmpiedici dezvoltarea anumitor plante.

. ~ J E n J D S O U ~ ~JOA EA O L ~J J

ii@uo3 a~p .. . ~ n 2 i ~. i ~ @ auiq d ~ t q . n

a trola~ ., m mid iiq~ionwp arqtmty

nou JEJJS rnun ~ a ~ ~ ~ n 3 a x

Care este secretul?


Pfantefese dezyofta'cel mai bine data' sunt ampfasate htr-un m d u priefnic.

CUNO!jTIN'J'E FUNDAMENTALE
Amplasare. Stratul de flori suportii de regulg dteva ore de umbd. Stratul de plante legumicole necesitii un loc protejat i de v h t p soare de diminea~a phi? seara. Situare. Situarea optima a stratului de legume este direc~ia nord-sud, astfel toata ziua beneficiazi? de razele benefice ale soarelui in cantitate suficientii. Dimensiuni. Dimensiunile stratului de flori pot fi alese dupa plac. Stratul de legume sii aibii liijimea de cel mult 1,2 m pentru a putea fi lesne accesibil gi mijlocul stratului. fd$rne. Suprafaja stratului trebuie sii se situeze la nivelul aleii din griidinii sau cu putin mai jos. Evitaji ca marginile

'
Strat nou cu borduri de piam" $ cu acoperire
.I

Delirnitatilocul stratului. indepirtati gazonul. Afdnati Marcaji-i conturul cu tarugi ~i stratul la adancimea de doui cu sfoara sau prin saparea unui cazrnale. Indeparta~i buruienile. sant. Taiati-i marginile cu cazmaua. Fertilizati cu compost sau gunoi de grajd bine fermentat.

sale sii fie situate la nivel mai inalt d e d t aleea, deoarece p h h t u l se va rostogoli, iar apa se prelinge pe alee.

I n cazul amenajarii startului pe gazon, mai intbi indepartali iarba. DacZ iarba este fncorporat2 i n sol cu cultivatorul, aceasta se va

toamna, deoarece p h i i primavara microorganismele din sol fac accesibile plantelor materiile organice ale solului. M b a f i a d h c solul. Sapa~i - . solul semicom~act h ila ~ i BORDURI adhcimea de dous cazmale, pin2 la Bordurile impiedicii inmul~irea iar pe cel compact adkcimea de trei cazmale. in strat a ierburilor gi plantelor Stirnula$ viaja solului prin sdbatice. adaos de materii organice. Pentru bordura stratului se Materiile de ameliorare a solupot folosi pari taiaji pe jumilui fac solul prea ugor mai wmtate, ciirhizi, pietre sau pliici pact,iarpece~wm~actmai de pavaj, dar ~i plante: cimigir, aerisit gi mai bogat in humus. flori, eventual alte plante ierboase. Metoda cea mai ieftina este t5ierea marginilor gazonului cu cazmaua, ins5 aceastii opera~ie trebuie repetatii de mai multe ori pe sezon.
1 1

'

1
I

I
Arneliorati solul cu ingra$imiint organo-mineral complex. Amestecati in solul cornoact nisip, in solul lax putini rgili. inconjurafi stratul cu pietre adanc tngropate in sol. Anterior, amenajati sub pietre un pat de nisip.

I
1

METODEDEAMELIORARLASOLULL"

SUGESTII PENTRU AMENAJARE


Perioada cea rnai ademad penrru arnenajarea stratului este
&are

lndepirtati buruienile 5i pietrele mai mari; cele mai rnici irnbunitilesc aerisirea solului si T regleaza temperatura. i
cu hrca de sipat

Amelioraji solul cu compost sau ingra~ambnt grajd. de Amestecati i n solul compact nisip, iar i n cel usor argili.

Neteziji suprafatg cu grebta. mai ales Tnainte de semiinat. i n sol mai fin procentul de germinare este mai mare.

b Ingrijire tot an ul
Primivara, m c w p ~ a fiin s d i n g r i ~ i m d ncu calcar, care t impiedici acidificarea solului. Acesta irnbunit@ege structura solului $i faciliteazi dezvoltarea microorganismelor din sol. Daci plantele nu au calciu i n cantitafi suficiente, e e nu pot 6 C asirnileze nici alte substanfe nutritive importante. & final, udati bine stratul uscat.

TOAMNA Amenajarea stratului

~erioada mai adecvat3 pencea tru amenajarea stratului. Incorporafi materii organice in solul afenat (sus). Mulcifi stratul cu ~ a i sau semanati Tnar3samdnt e , verde, pe care iarna putefi s3-1 lasafi in strat.
3

PRIMAVARA
hgrijire ~i pregiitirea solutui

Indepirtafi mulciul, respectiu ingr3~3m%ntul verde. Afenafi solul cu furca de sapat 5i Tndep3rtati buruienile. inainte de semanare sau plantare netezifi stratul cu grebla.
VARA ingrijire

i n straturile noi Tnmulfirea bu~ru~ien~ilor se poate Tmpiedica cu ajutorul foliei negre aerul pot prin care apa ~i pitrunde. Tiiafi folia in form i de cruce ~isiditi plantele i n orificii. Sub proteqia foliei solul se indlzege mai repede, evaporarea se reduce $inu se dezvolta buruieni. Roadele se pot recolta rnai devreme $ recolta rirnane curata.

Mulcifi suprafafa stratului cu paie, iarba tuns3 sau scoaq3 maruntit6 de arbore sau prigifi-l sistematic pentru a evita formarea scoaqei de suprafaf3.

DESCRIERE
Butqii sunt 1 W Egdicaji d a f i h scopul bu@irii. P q i h sol, q t i a d ~ v o l t W c i n i 5 gi ht5resc. Bumpd se recolt& de pe o m a r i l de an amsviguroas& sk&o* pe care sunt dispqi s t r h s alIturat rnai mulfi muguri. b u l trebuie s l fie totodaI5 Iigdicat pe toat5 lungimea s . B r a r i i nelema nificafi, veni sau cu vhfkile l?istarilor numai in pane lemd ~ c a t eprecum 5;i ramurile , rnai vkstnice, de culoare rnai ZnchisH se ^mrlidiXcind greu. Din acest motiv nu sunt adecvafi pentru b u q i lemnqi.
20-25

odombrie B 1 in cm, de un an,-Slungi ds 2 de ramuri n , pimi@-h wh dedewbtul unui mugure.


daawpra, rmpadiv

z b

r--

(1

..-I-

k$imafi ablic capirtu1 inferior.

,1
I. .

" ,

.. ' ..:-I;
, ,
!
8

:om

Libuinaip b t a t n g d i l d q t

METODA
T&fi butagii lemnificafi P n
oaombrie, &d fncepe

In [nunile cu d i d blh& plantafi imediat b u q i i lemnifica~in g a n g de f plantare p w t i t anterior. Alegepi-le un loc ferit de vflnt, P penurnbrg. Nu expuneti n buryii la n v l e directe d e soarelui.

Mulfi buta~i lernnificafise inradacineaza rnai repede dad de la capitul inferior li se indeparteaza o mica bucati de scoarfa.Inradacinarea este stirnulata ~i daca inrnuiafi inainte de plantare capatul inferior al butaylui in substanfi stimulatoare de inridicinare. Substanfaeste disponibila in magazinele de specialitate.

perioada de repaus. Lungimea unui butas s i fie de 20-25 cm. Prin butagi lemnifica~ pot se Din ramurile lungi se pot ihmdf;i mdp arb+, cu hobfine mai mulfi b u q i . Cel z W t o a r e gi vqnic veni e rnai bine se Zn&kcin& deopotrid, spre exemplu p*le de mijloc ale lharilor. b d e i a (Bddleja), cimigirul Taiierea d trebuie sa (Buxrtf), mrnul (Cornus), fie cu 1 cm deasupra gi deu* Fi;l&), forsifia dedesubrul unui mugure, sus (Foes), Iceria (Kerria), iaso- dreaptl gi jos o b l i d Prin d e mia de glikbl5 rnladelphus), tura oblid se march& cap%l e m n u l a a (Ligustnun), tul inferior al butagului, penrru c ~ a c k u (Xibes),salcia (Salix), l a nu-1 planta invers. sxd (Sambucus),spirea fn rt&iunile cu c h i i asp& (Spiraea), s i m f o r i " ' ~ ~ ~ nu plantafi buwii d e d t P n (Spphorimrpu), tamark m&e anul urmitor. P h 3 (Td), &nul (Viiburnum), atund, introduceG-i p h g la vei& (%?e&la)S presum gi mugurul superior P nisip n v i p de vie Wtia wi&m). umed pi depozitaji-i in pivnig.

Reintroducefi in sol buta~ii plantati toamna, pe care 'igheful i-a ridicat din piman+

Pentru a evita uscarea solului vara, mulcifi solul cu tala? de scoarfi de arbore sau bazalt concasat. Udati regulat.

Dezgropafi cu grija plantele ISstSrind puternic ?i transplantafi-le la locul lor definitiv.

1;.
- 8

Tngrijire tot anul


I Dup5 plantare bitatoriti
bine solul in jurul buta$lor, deoarece ace~tia emit ridicini numai daca adera strdns la sol. Udaji abundent zona din jurul butasilor.

indephrtati toate buruienile ce apar In jurul butagilor nou plantafi. Acestea absorb din sol apa ~i multe substante nutritive care vor lipsi apoi buta~ilor in curs de inradacinare

lime aspra pastrati butagii isip umed (sus) $i depozi-

egrunile cu clima aspra

Butagii lignificati pot fi transplantali de regula duM Lin an. Daca I&starwl este firav, mai qteptafi un an. Plantafi arbustul tntr-un I w adecvat cerlntelor sale.

0 IMP AEMMP SRL

>prijinireaplan teforinafte
Plantele legate hfloresc rnai hdellmgat pi sunt rnai aspectuoase.

DE CE ESTE N E C E S A ~ LEGAREA PLANTELOR?


Plantele care davolt%inflorescenfe mari, hdesate deseori nu-pi pot susgne florile gele pi necesid suport, in specid dup5 ploaie. Legaji pi acele perene cu tulpin5 jnalti care in condijii de via!% sdbatice se sprijins pe alte plante. In locuri dntoase sau periclitate de furtun?i trebuie legate pi acele plante care de altfel nu necesit?i suport. Pentru a avea o &idin% aspectuoas5, nu l&a$ florile s5 se rup5 p tufele sii se aplece. Pe i sol florile pi frunzele se brunifid pi devin rnai sensibile 8i la d%un%tori boli.
Suportul cu inel mic p a t e Cnlocui aracul ~i este potrivit legarii plantelor singuratice lnalte precum crinul, nemtiprul sau gladiolele. Suporturile cu inel mare r u m de mai multe tipuri. Se f d o m ca suporturi p e n m tufe a dm rasfirare trebuie Tmpiedicata.

Plantele halte sunt spR'jinite $ de s u p o d e plantelor &fit-

CARE PLANTE NECESITA LEGARE?


Numeroase plante perene ~i cu bulbi care dezvold inflorescenfe mari pi grele merit5 s% legate, dar pi unele plante fie anuale se davolta mai frumos pe suport. Legatul este foarte important d a d plantele sunt fertilizate abundent, deoarece acestea devin halte p infloresc i bogat, dar fesuturile plantei r k 2 n dnate.

exemplu helenium, bujorul sau nemjiporul, se recornand% indele din plastic sau metal. Plantele Pnalte sau tufele foarte grele necesitii suport in form5 de triunghi sau piitrat, confecjionate manual. Infigefi trei sau patru araci P jurul n plantei la distanfP egall, apoi Pn&uraji suportul cu sBrrnP, curmei sau sfoa6. Indgmea suportului trebuie sii a j u n g piin%la floarea plantei dezvoltate.

Pentru a evita sufocarea noilor lastari, nu legaji pre strsns plantele de araci. lntre planti ~i suport trebuie s i fie o distant2 de cel putin un deget. La legare folositi rafie, copci inelare, f d ~ idin material plastic sau i alt material flexibil, ca de exemplu f d ~ idin ciorapi de i nylon. Nu legafi prea strdns nici tufele mari ca acestea sa se poata usca dupa ~loaie. altfel ~lantele e v i ~ d ;nai semibile ia micoze.

Suporhrrile in forma de triunghi sau parat pot f i fabricate manual prin folosirea a trei sau patru araci legati intre ei cu sarka sau rafie.

Suportul articulat poate fi montat din pi@ variabile disponibile T magazinele de n specialitate. Acestea ofera sprL jin chiar gi tufeEor foarte mari.
-

POSIBILIT~I
Tipul legiirii depinde de forma plantei. Puneji I&n@plantele cu tulpina dreapd, vertical%, precum gladiola sau crinul, araci de bambus sau din metal. Pentru plantele semiinalte, cu crqtere sub form5 de tuk, cu tulpinii ramificad, ca de

i
I

LEGARE CU ARACl INDlVlDUALl

ACCESORll O arac 0 rafie sau sfoara

,
I

y ~ u e l d ~JID ale !!~ewgl w u!p euneapaoaul d ~ !$!u![!xl~WaJad lol~3ueld -owap apue6la a ~ u !!)p d p n ! u g !elu a a e o a p ' a ~ ~ u e l d [run{ ui alau! arlnw !ew !faund a p a u q .!aaueld !!JW~OA el zip pq [n>ara !ia6!4ui !woz!~ -zap ~ndw!a pae16a~ ul a!nqaJa nes !qlnq n3 Jopzueld Inzm leu! n> glnpodns eau!Slpul ul =du~!$ earpg~e u!p !&da>ul

wefuera,
WVP

~d!rl~3

WYAWlUd

...

J
!

eieojs ns ale%lluns p e p alua~s!za~IOA ala~ueld g

Inmuf tire sfmpfi


I

d- .

--

. -

Mulp' arbqti pot fi Inmulfifi simplu prin marcotare simpla'sau prin m q m i r e .


MARCOTAT SIMPLU
Ramuriie m a r &*ti dezvolt5 r i i d k k i de In'ndat5ce intrii in contact cu sold. Aceasti capacitate a plantelor este important5 In cazul marcotkii. Principiu de b d aplemfi ramuri tinere, flexibile la sol pi acoperigle cu p h h t . Ramurile vor fi In le@tud pi in continuare cu planta-mam5, Ins$ in aceast5 perioadii de dteva luni, ele dezvolt5 d 2 cini proprii. fn continuare plantele noi se taie de pe planta-mamP pi se replant& in alt loc. Metoae: a c e d b r n' marcotajului poate fi ut d

ACCESWKII:

O arbust cu ramuri flexibile Ll cufit C3 cdrlig de sdrrna 0 amestec de pamdnt C3 arac $isfoara

indepartaji funzele de pe virful unui lastar sSnZtos, pe o porfiune de 20-30 cm. Facefi o groapa In locul in care ramura atinge solul.

Pentru stimularea dewoltiirii r&d&cinilorefectuafi pe porfiunea care atinge solul o incizie sau taietura oblica pe coaji.

L g de arac drhl lktarului marcotat e+

4
,
)
Daca lastarul este fixat in pamlntul dintr-un ghiveci $i nu i n sol liber i n strat, ridacinile noii plante se dezvolt5 netulburat. Aceasta metodti este recornandata la inmulfirea plantelor cu Tnradacinare rapida.
M ' L

-.

la tofi arbqtii cu ramuri flexibide. In acest scop se aleg &totdeauna ramuri anuale, fungi, viguroase, &r% muguri florali. f n d e p b f i frunzele de pe o poqiune de 25 cm de h v&kl lkmrului pi faceFi o incizie oblia pe ramur&?n partea sa inferiod, Aplecafi ramura pe sol pi h r i - o cu incizia P jos n fntr-o adhcirur3 plat5 P sol, n apoi acoperiji-o cu amestec de isip-compost. Avantaje: Prin aceast5 metoda fi inmuljite foane simplu acele plante care se Inmullesc dificil prin but%ite sau din seminge, ca magnoliile, hamamelis p azaleea. Prin i marcotaj se lnmuljesc upor ~iurile deosebite, deoarece ,lantele tinere vor fi sirnilare cu planta-parental% Perioada de marcotaj: arbugtii pot fi fnmuljig prin marcotaj simplu tot timpd anului, Pnsl evitari marcotajul 1 perioada Pnfloririi, pe vreme

uscad, timp fierbinte de varii sau iarna. Arbwtii vqnic-vemi pot fi PnmdjiG prin marcoraj mai ales primhara pi toamna Deseori sunt necesare luni sau ckriar mai m d t p W p h t a d m 1 6 d&ni corespudtaare Qi poate fi separad de phixmad.

ularcotajul repetat se numege marcotaj ondula A$a se poate inrnulfi clematisul, murul, zrneurul, vifa de vie. Se executL incizii pe scoafla i n rnai rnulte locuri $i n dreptul fiecarei incizii i se fixeaza tulpina i n sol. Intre doua Iacuri de fixare trebuie sa rLrn2na deasupra solului cdte doua perechi de frunze.

Aplecafi ramura pe sol, fixati-o cu un cirlig de sirm.3, apoi mpleti groapa cu amestec de amant, compost $inisip.

Fixati virful lastarului de arac. UdaJi regulat $ila 5-12 luni verificali ridicinile.

MARCOTAJ PRIN MU$UROIRE

~NMULTIRE PRlN MARCOTAJ PRlN MUSUROIRE

kt

Aceas& metoda se b l o s e p la c de pan a?bust cu frunze caduceb toarfeca d~ nr a r b q i i cu h n z e caduce. Pardel pot fi dezvoltate mai mdte plante noi, Ynd p k ~ ~ - ~ u mami% slabi. TGaG planta va mama in& din timpul repausului de iarnii. De Indad ce apar Iiistarii noi, formaji mupuroaie In jurul tulpinii i Dupi cateva luni dsp&t$$ I&plantei. Porfiunile de liistari de . in februarie t5iat.i cu foarf I aparifia noilor ILtari tarii Inradacinafi de plantaH ~~lu$uroi$i planta astfel c a sub suprafaja piimhrului dezramurile plantei-mama dedvolt2 rii&cini. Mai k i u , [I supra suprafetei solului. jumatate din lungimea lastarilor s mama. a fie acoperFta cu pam8nt. aceiiti lktari noi se pot tGa pi I replanta separat.

Arbujti ce oot ti inmultiti prin marcotai


UODUL
R h d d n ; h i ih d o i date, MO rqtc ?n martieiulie; v d mu cu

Mlmlsj

vm-

vqnic verde sau frunzis caduc

liliac

hamamelis

specii d Hamamelis; florile fin parhrnategal- marcotaj e rosii bene ~i se deschid in ianuarie-aprilie; simplu frunzig caduc.

: Tngrijire tot an ul
-

-.

5--

PRIMXVARATlMPURlU
Muproire Scurtati plantele-mama selectate. Odata cu aparifia noilor listari formati rnu$uroaie i n jurul plantei ~ipastrati solul umed. Arbugii cu ramurile flexibile pot f i inmulfiti prin marcotaj simplu.

un an la marcotaj, ins3 verificati ca acestea s3 nu fie bolnave sau contaminate cu daunatori. Verificafi existenta radacinii la plantele inmultite prin marcotaj i n anul anterior (dreapta).
ue

VARA Marcotare p verificare Dupa inflorire folositi ramurile


O IMP AWIMP SRL

TOAMNA Marcotaj Toamna este perioada optima marcotarii arbugilor ve~nic verzi ~ia celor ce infloresc vara.
RO-P-02-10-026

! J ISBN 9 &- 1 - 7 -&

-d. . m ihlagt. ui apn .d v . aseourny y ~ o apada a~in~~suog d 'alduris uili~ds alimpiz . ,., ap

.(e~dea~p) ~ o l ! ~ n p p el ap nes apna ezeq p u g p utp qm ad sale !ew ap ~q!$arad alaaueld &t?ln6a~ !lepn !f ! $ w u r a ~ . a ~ ~ a w ! aps v w !!lip -uo> ul SSa!n@!AeJdn~alaauald

saw nu !f !nlaJeos alazPJ


m p e J@ J P !aa al!Jnp!z ~

a m
A

uir iras ap ...

.+qns

ens un ru

'ugAeaJ pios re! 'awn:, gugup~ ala~ueld PS e3 n~auad 'gLeox nes qed n3 nld wexa ads ' ~ a p o ~ 6 le!laleu un m y n p w grutp 1n10s ~ n w G

Jaq!l! i e q ~ol!u!dln~ u~ lnm! l a q n w ap lens nou un !iau~a& '~13 L rptu!xo~de pupd 5 el -13 ne .qaluqti o N a n

ltpp p~os duadm nu (puru eq -?'n~duraxa x s ~ p aa a p ap) qs p ap p p a mJ @ " Ld - u mas plos p l p e a .SOB y a d arpplw ap plmls ' . I a p d pp~w d!solcg ~pdsa~
. a ~ ! y n w lualalxa ap

'sod?

pi=

e e wp >a
'JOI?'J

- a v q eareu!w& pp!duq axp p w ap pens p n n d w ~ n ' "m ~d PI-u aFnlJP3


a l ( .

- m e a p w a n ~ ~ T I zxx~oap U I %wpm! aa nu WJ~U+QJ

vmuSrqau ldarp a + - m s= * PP!sUW Flplw

.S!zuny nes eseld o a q l n l u ap In$eJ$s!$ezalduro> 'eJe~ ,sap pug>sa~:,Jola$ueld nes a!ed n> a$e$lo>aAawn6al ~ n ~ na~!qnlu nou Jelp U? i ap ap Jl!Jn$eJ$S!!Ula! ~ n d w ! ~ un !iau~a$Se a~ez!l!pa& !nl !Z -nlos al!JgJ>nl gdna .!nlniay6u? eJzuo> a!ja$old ap e a q -1nu !$eugdapul 'eleAgw!Jd awlnw

-!suss ~ o l a ~ u e~d ~u i S!zun~4 l n n! nes ( e ~ d e a ~ a!ed !iau~a$Sv p) !nlnJay6uj ~ J J U O Da!fia~o~d VNUVI 1 VNWVOl 3

WVA

IS WVAyVUlUd

r-:--

Yam

Joreloz! unq a19 !ale08 a p ~ r u e !iaqguj ~~s

ap aea(a~oid !aua~ad p o m a l p~!dlru a~uqd !S n3 nr~uad

eu!unT-

I--.'-.

JPa-q a1Szpul as lnlos ayoj qns !!IOU aw&l el !S

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

Se folose~terareori

Etiolarea legumelor

Uncle specii de legume devin mai pstoase fi mai apetisante prin aplicarea metodei etiolil-ii,

1.
Cum poate fi fiefiorat gustul legumelor?

E T E A R E A LEGUMELOR PENTRU FRUNZE SAU PENTRU CAPATANA _ .--

--

Etbhwea fbicxqte fenomenul


potrivit &f d e , t d ~ i n i l e mugurele florifer si alC1egGzlor dwin mult mai moi ~ip a s e dad nu sunt expuse la lumid. Plantele nu mai produc dorofiliX, p coloi ranfii existenfi se descompun. Culoarea lor devine mai pali, deseori albi sau galben-pal. Legumele etiolate confi rnai pu+e vitamine, dar sunt mai frqede p gustoase. i

I
0 ald mmo& a t e I n ~ u r a r e a plantelor In sac de in sau Etiolarea este aplicatz kcvent amplasarea de s a d u r i pe ambele p + ale hdurilor. la conopkb, penuu ca astfel & &%piNilei &&.ni dbe ca s f n cazul conopidei sau al neaua. Altminteri dpP@ile speciilor de legume pentru multor soiuri s-ar colora In gal- frunze, ca de exemplu pipiben sau violm-maroniu. dim, fn general, se l+ fiunF r d e a m h i ale andivei zele exterioare In a fl ca cele p e ~ipgpipgdiei vor deveni prin etiinterioare s i nu fie expuse la olare mai fragede gi gnstoase. lurnini. Ave~i griji ca hainte Acest lucru este d a b i l p in i de legare, fiunzele s i fie uscate, cazul sparanghelului, al c r aaltminteri ele pot putrezi. donului, a1 Felinei pi al prazului. $i cicoarea folositil des ca d a t i sau garnitud trebuie etiolati d a d dorifi s5 fie fragedi si de culoare galben-pal.

LEGUME ETIOLATE

Etiolarea cicorii: in mai seminaji semintele afari, in octombrie culegefi tulpinile. Tiiaji frunzele la 5-6 cm deasupra coletului, I indepirtati ridicinile laterale scuAati la 20 c m radicina principals. Amplasati in locuinti ridicinile vertical intr-un vas, depuneti peste acestea pimint astfel ca baza ridicinii si rimina liberi. Acoperifi plantele cu un alt vas sau cu folie neagri, pentru a le feri de lumini. Mentineti solul reavin, la temperaturi intre 13-18 "C. Dupa patru saptimini, puteti recolta primii listari galben-pal.

Fringefi de-a Legafi cu un elastic sau cu nervafiunii principale citeva sfoari frunzele exterioare ale frunze exterioare ale conopidei andivei ~i papadiei. peste capafina in dezvoltare

ii

Frunzele legumelor ce se etiCu cel putin doui saptamdni oleaza singure in general se ras- inainte de recoltare amplasafi fring de la sine spre interior. pe andive Si papadie clopot de , etiolare sau resturnafi peste ele Verificafi-le sistematic ~ idaca

, N u trebuie s i cheltuifi multi

,
I

bani pentru procurarea sparanghelului alb, cu gust plicut, deoarece aceasti specialitate legumicola se poate produce ~i etiola in gradina proprie. Prirnavara tirnpuriu faceti pe tulpini in virstz de cel . u, i n ani ~ t trei rnusuroaie de 50 cm inalfime. De indata ce apar vdrfurilelastarilor deasupra movilitei, degajafi-le tulpinile ~i t3iati-le.

METODA

Meto& corespdtoare de
laiolare este determinaa de urna fn cauz5. n cazul legumelor cu oalpi& precum 5elina de etiob e ~iprazul, mu~uroi~i h 8 n t In jurul tulpinii. .

'
P N % ~ t c a ~ t

Mu~uroifi parndnt Tn jurul plantelor sau plantafi-le de-a dreptul in ganfuri ~i ingropati-le, dupa ce incep sa se dezvolte.

InfZ~ura~ijurul tulpinilor hdrin tie groas5 sau saci de in. Metoda poate fi aplicati mai ales la etiolarea elinii ~i a cardonului.

Amplasafi pe cele doui laturi ale rdndului a b d u r i lungi, inalte de aproxirnativ 20 cm ri fixafi-le cu farusi.
-

L t d

x 7j e; 'Y' CARTEA

Etiolarea legumefor

GRUPA5

53

conopidi

E d ofenccP var. bqm;de vara dmpuriu phi awmna fringe$ h d r ~i mperificu ek dpiiplde da% miirhneP unui ou

a-don

(sthga)

Cynara cardunculus; din septembrie in&yxajiin jurul tulpinilor hhie grod sa


sac d in, d r l k a l i cipilinile libere e a

VARA DEVREME Etiolare Perioada de etiolare a legumelor timpurii. Plantele trebuie sa fie uscate, pentru aceasta, daca este necesar, absorbiti umezeala de pe ele cu o cdrpa (dreapta).
VARA TARZIU

TOAMNA

Etiolare ~i verificare Etiolarea se desfa~oara lent pe vreme racoroasa, iar pe vreme calduroasa, repede. Verificati zilnic plantele, daca sunt destul de pale ~ifragede.

'O IMP ABIIMP SA

IARNA

Recoltare $i plasare h ghiveci In octombrie dezgropati cicoarea ~ipapadia. Usati-le trei zile s i se odihneasca. Taiati-le frunzele la 5-6 cm. A~ezati ridecinile strans unele langi altele intr-un vas, depunefi pamant pe ele, apoi acoperiti-le cu un alt vas.

Forfare si etiolare Pastrati plantele Ontr-un loc racoros. Mentineti-le solul umed.
RO-PM-1-

~gurgd nes a!ed n3 !$eloz! a!nq -a.q !pa$el .@ue$a a!$ gs !nln~pe3 ealeu!qul
I

'

!f lae ap alnq n3 alee) -saJold a!lo$ nes g$ela~d n3 tyado3e ap alaJpaJy !i!~ado,y weur ! e u a!ba$ - o ~ d gae~n6!se o a!nqaJ?a1

aloyurn6al alalueld gpeo!~ad elseale ul .ai!upesg~ 1!qel u! -cad ul alen!$ln3g6unl a!iela6 -aA ap gpeo!~ad, alo3!urn6al n : alalueld eu!pg~6 !ielueld u!
e1e)lOJaJ!f ia~e)ueldsue~l nlzlryl~ V A ~ W I N ~

ygllo3aJ eauraln el

ale:, '!43!p!1 nes !!ln6 'gleles !+ Je urn3 '!!~ndur!g awn6al Jolale al!JnpeseJ !ielueld nes !$eug~ua~

.aleo!lapa a(!!$!puo:, n3 eaJepluo3e ~ola$ueld eJ -n6pe e n~$uad n w ! e u a2 y U a3 U!p S!yXaP !~$!UPW~J ! l&!Jad03e ! $ ~ U'gJn$eJ L 4 w a t ap ! l e u ~ o l ! ! q ~ e n !5 yu~a$nd !nln$ugnasndxa !$ JOA $eqs UJ a3aleoap ' J q ! l Ja@ b eale~ueld U ap aaujeul aa!j!l~ a!nq -3JJ Jola$!upeqJ ale aJECQ - % w d al!!kpuo:, u! I!qele a ~ u l awn!yn) al!Jnpwgt( d

$apu!m~ m l q w nes ~ U I T ap m ~ 'asJanen ap a ~ e x lrj d j O ~- J O p a m o w as alp+id ~ a p m u n n s apuauralg

.aJ!>lnluap (e!Ja%etu lnlos !$!J n3 -adox aJepn pdnp !f ~ola~ueld ~ n ! ~n .a!n> n3 ~-!iex!~. !{ 1-!iezafe !ode u~a!~nye4 !ietu~oj i e l d pnop w 'pv~op eatu!~ptu apadox el a%?> eiues!p u 3 ov el '!nln!el

.InrpaJ$~o3
.mnloAzap alaueld 6 m 3 n n s ! ere01 au!&ds p a!nqan e n b e mamap c p d w s au!q -!-$wpu !ode ' ! p F a A 101 -!dps

Jol!Jed ezeq el !$eiueld .sns ap eaued u~301

pm1 $WJZ?M- p p h d aprramap p ad $ 8 9 ~ " ~ s

-ra[al~saja ne a 3 p s ~ l d p un a -a~eur nw p a w u p a p r u 3 n n s yu!pp2 am!ro n p u o s e as 3 uura1 up a ~ p l m n .!-yS g - s u p s e a ~ d 1nlus n azauose as ~s w :a eSe 3 ,3 UEpur!rd spalew -!a@ nu !-$&I nes ! ~ n u o d n sa n u l -lad ~ q 6 mw o l wdnse ! p ?u"1 "sE1 $=~J,L- m l op axo~ds a ~ y ad l u ~ p ap r elm TIP flw9meld - EI ! a ~ & ~ a d apualel !&d 9 a p S u n l e-ap anoq@h a ~ a ~ u q d
f~

.ales y n q n ~ n n3 lo!Jalxa f !iexy 'su!~de-s Inuolaq - ~ a ~ s pnpuex gnop !~nqnlnS u~ln(e1!~6 ue~ puv3 .ela~!u !dlws ma n3 nes a!n3 n3 !iex!~ ~ ! ~ a d o x a ap 1n!el!l6 n~luad mloqpl@ t 3 -up @u~s!p p201 ! i e > ! ~ ! ~ a ~ !*

'rnn3UI *rreld

P4 y Y .
.A P

e a - ~ p ap las nes a u ! el ap IruuauIala y m o d a m

W E J ~ a m q&ad

a l p ap a q d a p J p o d nu es e a ~ I - m e w < a p a l qiolal!~%e an01 -@undm~or, earexy e l !5ua1e

wo

ap g ~ q ~ appz U a~sa y ! a u a a m m a n r a n d ur

nes a w a ~ ap al!!i!puo:, n el g%uaas!za~a s d o ~ e n3 iuawala a ~ e yaeln[ial j !$!sdon .ual!pu! a ~ nes ~ e a l e o u u u a l u!p aaeyqe4 suns g l n 6 a ~ ale3 'a$eu ap -6ardw! 14 aieJn$es aseou - u a ( a(e!Jqeu !telgdwn3 .aJ!!!J6ul ap !$ USOlOj Inleyalew ap apu!dap !aloIirad eaaa!l!qerna

$!6 ' a P n l F !g E w W aP e w l d

I'efgola' hflon'to~vc

GRUPA 5

55

Plan te agZtZto?re infloritoare


I

PLANTA

DESCRIERE
~ A s l h k h ~ ~ W & ~ L
lungi fi moi, ce tdoresc o Bin@ dad pe an, jmdafiri thea cu lbtari @uqi care hdoresc a de mai multe ori; fntlooren:tncephd dim iunic n d toamna phtele mbuie acoperite CU crengi, iar primivm li se fac t&ai

afir
u6tor

(W

--

Fallopia auberrii; floriie albe tnfloresc din iulie $ni In octombrie; se d a volti corapunzitor oriunde; este planti viguroasi, astfel a t e adecvati doar pe pergole mari; la 3-4 ani, toamna sau primivara, se scurteaZi

- nu mai fertilizati, pentru ca l5starii s5 se maturizeze ~i devina reziss5 tenfi la ger. Udafi pe vreme epartafi 18starii b5trani si rupti (dreapta). Acoperifi zona radacinii.

ara este perioada optima lciul de pe plantele or. Tiiafi ramurile e. Pentru Tntinerire

T'diere#i ptvtejare impotriva gerului

infloritoare se fertili-

Tundefi clematisul pang la Tnaltirnea de 20 cm, apoi acoperiti baza plantei. Formafi mu~uroaien i jurul tulpinii trandafirilor si campperifi IBstarii cu crengi.

Recolti bogati

Stra t reliefa t

Dadi sold gr;idnii nu este corespunz;itor, amenaja~i straturi hiljate.

In primul an, dupi amenajarea stratului reliefat, siditi plante cu un necesar mare de substante nutritive deoarece in cunul descompunerii din aceste materii se formeaze cantitifi mari. La inceput nu plantafi spanac, salats ~i sfecll, deoarece aceste plante legumicole acumuleazi mulfi nitraf i.

TOAMMA Amenajare

M e perioada optima pentru amenajare, demrece va stau la dispozifie muke c@euri de gr&dini. Pentru protecfia de iarni acoperiti wlul cu frunzi~ lrxat sau paie, iar pentru fixare folositi ramuri mate. fnceplnd cu anul urmibr, agternei sub acestea clte un strat de compost semimqturizat.

PRIMAVARA
Pianan? indepartali acaperirea & iarna, af6nafi cu s8piliga cuprafclfb7 stratului. DeaateceT interiorul n stratului se produce ~ M u r h S urma proars-ului de fermentare, putefi semiina EU do@ e p tameni mai d w r m .

Pe vreme ciilduroasi udafi regulat deoarece stratul In relief se usud repede. In primul an nu

Vara stratul reliefat neces i t i mai rnulti a p i decdt stratul de g r i d i n i tradifional. Pentru ca pe cilduri mare s i nu fie necesar a se uda zilnic, infigeji i n sol, cu gura i n jos, cdteva sticle umplute cu api. Solul este astfel aprovizionat continuu cu api. 0 data la doua-trei zile umplefi sticlele din nou.

T fiecare an a~terneli n pe straturile reliefate mai vechi un strat grcx de compost semimaturizat. Deoarece stratul se lass treptat, prin aceasta completafi pierderea de material. Agernefi peste compost, ca proteqie de iarna, paie sau frunzis uxat fi fixafi acoperirea cu ramuri sau o plasi.

--

ifg
-.-5

Jq

* ~ o ~ ~ p ~ nhdsur J F ~ S ~ ! O J ~ v s. a p i i v d dE3n%SE a[ ro[ Bam[o,lzap nn uad


,

&Y,"-

BY 'aseorrmy Y ~ J urp a[a~rrel~ ~tqnir,.

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

hain te de

tare

Crilirea plan telor tinere

fiadurile n u vor sukri din cauza plantirii dari data' sunt aclimatizate la cond$iile exterioare.

-.,-.;.
;:,
a;.

<

. .. .

. ..,,.. ,. . "I ,
; '

.';
*

1"

Acfimatizare trepta tf n g r ~ i $ - v ~ schimbarea ca de mediu sa' nu da'uneze plan telor. . - ,..


r
I

ACCESORII: P 5 t a r u ~de 5 x 7,5 x 50 cm i P 1 grilaj de lemn prefabricat / CI 1 prelata de 1,5 x 2,5 m

p-p

,-

.a-

cL
'1
I

AVANTAJE
Cdirea este procesul prin care plantele crescute protejat in locuing5 sau ser5 se obipnuiesc cu viaga din exterior. E s a d u r i l e sensibile trebuie s i reziste unei lurnini rnai puternice pi unei ternperaturi inferioare sau superioare celei din interior, precurn pi v l n t u l u i puternic. C5lirea rnenajead plantele fragile de pocul de creptere provocat de condiriile considerabil diferite. Dac5 plantele nu sunt obipnuite treptat c u node condirii de via@, ele se ofilesc, nu se dezvolts coresp u n d t o r sau p o t suferi insolarii. In cazuri rnai grave, p o t chiar pieri.

h
ingheturile tarzii p o t dauna ~i plantelor de balcon calite corespunzator, majoritatea )r nefiind rezistente la inghet. Din aceasta cauzi n u le scoateti afara d e d t dupe mijlocul Iui mai. I n cazul pericolului ingheturilor nocturne, protejafi plantele cu folii de plastic sau folii pneumatice.

Protejati plantutele de dogoarea soarelui. Bateti i n sol patru t i r u ~la adlncimea de i 15 cm, astfel incdt s i formeze un patrulater de 1 x 1,5 m.

mijlocul patrulaterului bate$ i n sol a cincilea tarus 1 (adlncimea: 15 cm). Fixati solid prugii, pentru a suporta grilajul.

2h

Adimatiza~i dsadurile treptat f i cu gr4I la condipile exterioare

PERIOADA
Majoritatea plantelor se dlegte in a p r i l i e p i mai. I n aceasti perioad5 din serninre s-au dezvoltac deja risaduri, care peste p q i n tirnp p o t fi plantate in strat. Efectuari aclimatizarea treptat, vrerne de aproxirnativ 10 zile.

P r o t e j a ~plantele, dac5 exist5 i ericolul de ingheruri tlrzii. n perioada de d i r e nu lisagi solul plantelor s5 se usuce. Ele trebuie udate, probabil, rnai des declt in locuinf5. F e r t i l i z a ~plantele rnai tlrziu, i dup5 ce s-au inrHd5cinat in locul lor nou.

-I-

A~ezati t i r u ~grilajul prepe i fabricat. A~terneti prelata pe grilaj, astfel ca marginile sa-i atlrne i n jos.

eezafi tivile cu rasaduri sub grilaj. Mentineti plantele cateva zile la umbra, apoi obignuifi-le treptat la razele solare.

Majoritatea rasadurilor cumparate i n magazinele horticole trebuie calite. Risadurile de flori anuale ~i legume comercializate sunt transportate tn general direct din sere i n magazine, far2 a fi aclimatizate la condiliile exterioare. Pentru a fi siguri, califi ~i aceste plante aproximativ 10 zile inainte de a le planta i n gradin&

/I

PLANTELE SE CALESC ASTFEL


f n p r i m e l e z i l e arnplasaji afar5
p l i k t u j e l e doar o o& Alegefi un l o c umbros, protejat de v%nt, de exemplu sub s u q i n a sau sub un arbore umbros. fn d e l e d t o a r e rniirifi c u &te o o d tirnpul de expunere afar5. Expuneji plantele ueptat 8i unei lurnini rnai intense. fnainte de plantare, in dtimele zile, b a p i plantele ~i noaptea sub cerul liber.

I CALIRE

IN A S A D N I T ~ R
lasati-i capacul intredeschis (dreapta). Cantitatea de caldura ~i lumina se poate regla prin umbrirea ~i prin varierea deschiziturii capacului. Plantele p o t fi protejate de soarele direct prin urnbrirea cu o p r e l a t i sau rogojina. MZriti i n fiecare zi cantitatea de aer ~ilumina ce intra i n rasadnija. Inchideti capacul pe durata noptii.

Rasadnifa este o dotare traditionala a gridinii, folosita pentru cregerea $i calirea rasadurilor. RSsadniJa este de regula o lade deschisa dedesubt, al carei capac transPnclinat se poate parent ~i deschide. Rasadnita inchis8 ziua acumuleaza caldura ~i o inmagazineazi pentru durata noptii. Daca folositi rasadnifa pentru calirea rasadurilor, ziua

I I
I

~ 6 o q a!J gs alainjugld e3 la* ePe uj aurn6al pu!~gpgl !!Se$nq y e p ! k l g ~ eaep !la6aly .(e$dea~p) 'g$ua~edsueq a!loJ n3 !n(nsen !g ! ~ o ap alaiu!uras ppel u! y eal!Jad03e u ! ~ d aJeupgppJu? !ieuguras auaJAap eler\pupd ap lnsa3old e ~ a l a x e ar!lp !# a~eugwas !laand .gseou!unl ap $uap -yns gxaue aJ!pFl> o-JJUJnes $e[a$o~d un-~aujp q w n el 301 ' * y e p alajueld 'p$u!n3ol UJ !!fgnq ! i e u p p p g ~ u ~ !i!~g:, 'n!zJg$ eJengu!Jd u~ ~ol!#wnq eaJ!lgD .piu!n3ol u~~!qeleaJd !ia$Sa~: a1 ps !i!~op a~e3 ~olawn6al ad !S JO~!JO~J alaiu!uas !iepueuo]

WVA
'VIP'

ap a ~ u n ~ e s ~ e l e ee ~
C

.jol!ua!nJnq eaJelloA au!iuau ale, 'ge>oi xdo:, ap @eoa n> [nlos !$!>!'~lnw

9
I

el !ie!gl 'lupu~pd rolawld n3 pun! u? lniuet !ialdun

' J O ~alapnJ4 !5 sown~4 leuwnjne ~nt!z - u n 'al!lol4 n !t eu!pg~6 ~~ , : :,saqopodw? !5 !Qeu?IeJau -a6 u?buns gJaq!l a~aea~:, ! n3 !xjeqles ! .yell( !5 iei!qeq aleLu!ue Joynw yn6!se !uo)qoane ! R J ~ ~ . I Q

un @eauJJoJ m

. .

p w p 3 -auesq & p p i JOUn !

. "" - . .

euarg 15 lQ!q-q PW *JOP~


- q o w eamn a q q eh.rasqo dand raue~d s a x ad .areu~ a pzu~ n d d s un g!s;nau lajlse a!nqan n u J ~ ~ U O Wn p pp"3

.J~IJ a p u p PUIUE w sourny ap laj "1 !rogng EA

05 ap -eamdq nu lap= .n?p aieod as 'alueld ap

q a@uaur
U E

.aAeuloq a!$ nu gs al-!ieu!wexa !5 alaye g6ug alaun al-!ieseld .ezeaz!u -0WJe a5 JO!JalXa padse J O J le ajueld !tabale ~ 'wJogun ie!g) n!A pre6 un !iez!lea~ !t!~opp e a gs

=*unj

*!w ma 1 m "

.a~elueld ap !a$uels!pe !t n!A !nlnp~efj !!w!6unl ezeq ad eln>le>!jabnd I JOI InJpunN .!nln>ol aJeo$ ! -gzundsa~o> abueld ! $ a f b l ~

!t n!A !nlnpJe6 e eyJop ew!ileu? ap !!led !jeselduv 'eu

CARTEA

Plantarea p d u l u i viu

GRUPA 5

61

Dlanr- adecvate pentru gard ~ ~ i u


I

rnpervirens; flori neinsemnate; lnnoqte in aprilie-mai; plantare: 30-4


I

.,uja occidenralis; flori venui; inflorqte in martie-mai; conuri in septembrie; frunze vqnic veni, aseminitoare frunzelor aciculare; -10 m; distanla de plantare: 60-90 cm; toxid Tsuga canadensis; flori nehsemnate; infloqte In aprilie-mai; din septembrie wnuri; frunze adculare vqnic veni; 1: 2-15 m; distanp de plantare: 120 cm;
i betulus flori verzui; inflorqte in aprilic fmnzis aunhnal; primban frunzele cad; 1: 2-20 mi distanp de plantare: cm
,

de gldin2 (sdnga)

-,Jnga vulgaris; flori albe, roz, violete; inflorqte in mai-~unie;

indepirtafi pitrile ofilite ~ilistarii sdbatici; i: 2-6 m; distanp de plantare: 2-2,5 m

I I

cununi!i

dyiraea x arguta; flori albe, abundente; inflorqte in a p l ~ ~ ~ - ~ l l a ; listari pendenli eleganli; 1: 1,5-2,5m; distanfa de plantare: I I 'I. 1,2-1,8 m

din

vlournurn opulus .Roseumn; flori sferice aloe; lnnorejte Y maiIn iunie; fmnz$,autumnal fmmos, i: 2-4 m; distanla de plantare: 1,5-2 m

(l'v'

'

svd n2 st;l

?arepe g a m
Strarurile insdare fbrmeaza"pete c r 0 ~ i k - z
ACCESORII: 2 furtun de stropit O cazma, lopati, grebli -compost, -humus, "., Ingragamant complex borduri de strat, pietri~ Cl folie de acoperire CI plante 2 scoarji de arbore tocats

INSULAR

- I
I

S t r a i d iasnlarm e o plantag situaa liber h g6dinii gi care nu se 4 3 ahturi de dei, garduri vii mu garduri. Are un rodecorativ deoarece htrerupe monotonia gazonului gi d i v i z d gdtdina fn p3gi diferite. Se poate situa la niveld solului, dar se poate ? n d p gi ca mici d%nburi.

1
pot planta mai multe variedri de plante.

I tunului de gridini. Faceti o


listi cu speciile de plante Si numsrul de exernplare necesar.

ul fur-

L tafi segmentele tiiate. Afana'fi


solul la cel putin 30 crn adancime. hdepirtafl buruienile.

4 Seqionati gazonui si cornpop

AVANTAJE
I - -

Stratul insular f o r m e d pete aomatice ?n @ding gi o fice rnai inreresand Trebuie amenajat in locuri ?n care iarba crqte ins&cient, as&I pi gazonul va necesita o hgrijire mai simpl5. Dad sold suatului este ameliorat, t strat se n

SUGESTII PENTRU AMENATARE


Proieaare. Mai f n a , examinafi locul ales. Luafi ?n considerare condijide de sol, dimensimile gi forma stradui, expunerea la soare g v b t . i fnainte de a dege plantele, schipfi mai rnulte forme de suanui. AIegerea plantelor. Avep fn vedere mkimea plantelor, perioada de irnflorire gi modi&&ile saoniere. Plantele compacte, viguroase gi cu crqtere lend sunt cel rnai simplu de hgrijit. Plantafi h cent r d stratului plante halte, de zemplu arbori sau arbugti. Pr stratului. Demarcqi stratul gi s e c ~ o n a ~ i gazonul. M n a + a d b c sold i Pncorporayi-i un strat gros de ' n g r & d n t organic chumus.

Ornari margin= stratului cu un material ce se potrivqte stilului @inii. Plantare. Mai ?nt& form+ cadrul stratului: plantari ?n mijloc arbqti longevivi gi flori m&unte. Completafi s t r a d cu perene, plante cu bulbi, flori a n d e gi acoperitoare de sol. Lucrafi tnainthd de la rnijloc spre rnargini. Dupll plantare udqi abundent gi rnulcifi sold.

solului sau folie n e a g ~ puteti impiedica dezvoltarea.buruienilor. D u p i plantare acoperiti folia TntreagZ cu scoafli

Ameliorati solul cu compost Zi humus. Prelucraji-lein sol irnpreuna c ingra~arnantul u complex.

Formati bordura 4agernetifacilitareastratului,ierPentru tunsului bii, intre borduri ti gazon un strat de 10 crn litirne de pietri~ clincher. sau

Florile arati cel rnai frumos in grupuri mai mici sau mai I mari. Plantati in primul rand pe suprafete mai mari plante scunde cu flori rnlrunte, astfel culoarea ~i forma lor se va pune rnai bine in valoare.

Nu arnenajati straturile insulare prea aproape de capetele de aspersiune ale instalatiei de udare Tncorporate, deoarece nu vor fi situate in raza jeturilor de apZ. Daca este necesar, rnutati capetele de aspersiune sau reglati-le corespunzStor.Se pot folosi ~i capete de aspersiune mai mici sau folosiri in stratul insular dispozitive de udare prin picurare.

Neteziti suprafafacu grebla ~i Plantafi perenele $i acoperiacoperiti-ocu folie. Plantati la toarele de sol, apoi siditi flonijloc arborii ~i arbu~tii. rile viratice. Mulciti solul cu scoafla tocati.

'iaq6ul el aluals!zaJ g u ! ~ -ap 9s alalueld [ a p e !t a>!g!u -6!1 as gs Jol!JoqJe !t ~ o l ! l t n q ~ e !!Jepel e l n ~ l u a d alalueld !iez -!l!ya4 !ew nu pn6ne u!a 'sly -014 !t al!upgpgJ ellomap J O ~ -so) !n!selod ap adew a ! i e ~ ~ -ua,uo3 n3 ala, Je! 'JolazunJ+ eaJeuor\zap ezealnw!p loze ap aeD!p!J $nu!iuo>un n3 alal -u!u~~PJ~u! 'arr!ygnu !!~I~os al-!ie~$s!u!upe o p~ x u! d a w q $eupgpyu?ne-s alalueld p e p sownJ4 alsa InleJlS

.!Qnwul l o d as n u al!u a!nJnq l a w 'lade ea~a6~n3s e l ! l ! q e nquad ' ~ n 6 u 3 iuet un !nl ~ n ~un ![~ ~ W J O Jy n p l !Z -mq gJgj !nln$eJp eau!6~eur t!zafl u!ind enewze3 n3 !$e! - e u a q y n p m q sun$ ap eu -!tew nes eledol n3 !nlnuoze6

'I,

Fnrmarea

tinulr~i e coroan5 A

GF

ilan te ce e pot mooela m forme p r e f i r F l

piracanta

(sthga)

Mris vinifera; adecvad in special pentru s$er mural; pate fi ugor condusi orizond la Ind$me dorid; butucii mari de vifH se m a t u r d dniu

Tiierea trebuie ekctuati dupa plantarea de toamni sau primivar5. T5iafi rarnura principal5 cu 5 cm deasupra drme Tntinse cel mai de jos. Sub secfiune trebuie sSj fie cate un rnugur, ~i la dreapta 5i la stanga, din care pot creste ramurile laterale superioare.

lui iulie ~i sfapitul lui august, taiafi cornplet rarnurile uerticale pentru a pistra forma pomului (dreapta).Culegeti fructele coapte.

VARA Legare ,$i ttriiere Legafi rarnurile laterale de drrnele Tntinse. lntre sflr$itul

IARNA Taiere Tiierea de forrnare a majoritiifii pornilor crescufi pe spalier se efectueaz5 la sfaqitul iemii. Stabilifi care dintre rarnuri sunt adecvate pentru ramur5 principal5 $i care trebuie Indepartate pentru a pastra forrna aplatizatg.

xuapunqa i ~ o p wnmq n3 JOA FA ~o~pundsa~cn a~i/i~2lui ... aumd ap~myd 3 ~ 0 3im . pqurirps ul ' ~ 3 inun .
V
V

a uarad J O ~ u ~ l d a ~ r l r ~ 3 u J ~
v
n

a uapunqr! ~ J I J ~ U U I

I'nou 10s ui au!q ellohzap as -oqe$aur alaiuepqns n!sa3xa aaelnurn3e luns ! le~azel S -!un iez!nda alsa 10s lsa3v 'a3!guap! nes a~eo$gugurase !pads a$e$ueld$so) ne J!S u? !ue a ~ e 3 !~nml u? @Sale nN 'a~eo$gzundsa~o3 auns al!!i!puo>ale:, u? ul ~eop gzea~ueld aaez!yp as auam aua~ad ataaueld

.mauelda~ glez!n!P '10s u!p !C ~ s e o y en e$ueld eJengur!Jd x nes euureo* p e p !JO~Jaqnur ewonzap JOA aefjoq xwoI4ur nu

'~o$pzundsaJ03 u? gqoA pour -zap as nu a m ' q e p oloauatd aur!$do !!kpuo> ru !~n301 lie1 UJ

y lod ~ a o ~ s a ~ onu a~er, q ~uj

'araup -qns tn w ~ 10s ut q d o m !1!n301ul plol\z3p as p d s zap gsuj sod a~13ads -wm ncs d!sp ap soepz uud !~auuuj m w amqan p a d s Jolwnue p10~ '~olalmld al!!Jua~a~d

JOA as !i an!y~lnu aiuep aqnur !cur aqJeosqe

.m~"la% F - ~ I T a n~ ~ n m d s a ~ m O o~ e ~ q o d waj+ a ~ o ~!!u!:,~py d ~o~!!lp.~m mram%!se nnuad !auoz #wn%!se sure1 vopua~ad p w h ea~ap e 3a X ~ N I L $ O N ~ ~ ~ - u p n d u ~ ! ~ !iudo -eqqs u!p p w aJe3IoAwp n3 ropueld eu!um~ 14 ealm!p!wn ' a ~ g ~ n n u -1mn 10s q ~ a p d apiumsqns %~sns !6 apada~ - s a ~ ~ $ ~ l o ~ wnu eafayp o~ as p - y n p a ~ a ~ d p re! <pawn ar, a pugxa as p c u n % ! x-qonzap ~ n3 aua~ad alaluqd .ampdo 10s uj :,sazannd aim apmol ~~$pucx, uj mop ~ o ~ p n d y a j a ~ d alpads 'a~ue, a -~odw! ! ~ u n amyp!um ap aIa 4 s -%OD plo~zap alalueld as .!aueld aj!!iua~ a~!#ypuq ydw ap l r r o n a ~ .sol@n 'uedwo3 ~ v q uj d a r d ap a!i3uy uj a~n:,ya!nq p ~ o m as a p ~ c l e w<.sod p p -an ==WW ! =Vfl 4 mapunqe 3 s a ~ o ~JOIj -su plos p a j a ~ d u !! aua~ad aIaun cqCmhdsa~m a1![!8uj a~aua~ad -mplos e p!w3:, eri~ear Fsn el +ale #!d .annpmu a i w ~ s as !S !Insre pajns a n o l e q m -qns !i snwny uj x ~ InIos s $!pum uj a~ueld o q alaz ~ e mlrlv~N~ p a j a d a p p <aA!lnpmnu alums -ung p u p ad lanos el a m d n -qns l d o q %nwnyn:, 10s uj !Jn3ol u~n o p w!ldo pionzap .:,utp IEUW amqan 1nlos JOIV~SJW !a!qo ap pion as !!:,ads a ~ a u n u p r q ~ -10s ! w u e l d ap alupu! :axa ~p -wp as aluapunqe S JEW pop ap '01 apduala~d a + q UE ap -au& e p % a .aA!l!Jlnu d m s ru aA!larmap aIaaueId -10s aledm8 aua~ad ala1m1d pajo apnIp3nJoH .!alue~dapig!s -ar,au el a n o ~ u a n i e w ~ o j y p anqdum:, ap ampui
. d p pm aupp wmda1~310 m J uop
O ~ J W mwns . ~

ofr~

'!nlnlos er![eue!$me) 'aJez!]!$

-unqe !iepn esul 'sap eald -amu a$sa eauaurase u? laJ$se'ede e3ojs aleod
I

'w 0 1-S ap '!qws !!JWFI !ie!el

-n6y !ew w y a p ezueld l a m &soduo3 !-!fe6ngpe '>ugpe lnlos !ieu@je ~ a u q d aw!wl a ap

. ~ o g ~ d s a ~ q ~ u n nu ml m s ala1ue1d p u a p p alsa nu ad!~Sujanmvppw~d w m p "tp "N .!!q~omap auxpdo ! apd!pum ap mds!p PV luapunqe :,saJoUu$ !B anyaSuof

al!le~ie3 g$eJe$oqawa ap !ade ea$el!$ueDweoqzund -sa~o3 eaJepn ap glnseur aJeu ui apu!dap aua~ad lolalueld eaJyol4ul !S alee$ -pzundsa~o3 ea~ellonza~

*a~=d JOPJUE\C~

..
I

I ~ ? J O ~

mpqr

.peJq ap !6ua~> poduo:, ! 't!zun~$, lnlos !i!~ado,v .guled n : o ap eau!ilgu~ gued alaJueld el 'sue~~s !iapun$~ol!~niay6u~ q ea!sos ea~d ala~ueld !ie6al nu ?WE!ap JJe!a~old ' ~ o l a z o ~ !e a ~ e l ! ~ a l u a d w n~ VNWVOl .!au!pu!~6 ' ~ ! u ~ a y d nes ! n l n ~ u '!!unun$ e ~ ! ~ l o d w ? g~ -a~!u&g~bul aqeul ' ! j e ~ al!!,ads !ipgly !ie6nePe!eu nu !Ode 'aA!$!J$nu a i u e ~ n ap !leu !ipysa:,au s n3 aua~ad a~aiue~d ~ a d a ~ ie oou .alazun~4 ~I!JOU !S apeoJ e ap aJu!eu? !!>law !ieunpv 'loo,le-undgs a!inlos !i!solo4 gzun~4 ap ~ol!qnpgd enylodw! .JolazunJj Insop lepads u? 'alalueld leln6aJ ! i e q ~ a ~ y a q !d !rojgungp ap sap !iexze Juns JOI!JO~$ !!,oqoq !{ !Za6eJ$'!JJU!J !!JeJSgI

.aq!qnu aiuepqns ap a$e>!p!Jnes !!paw !!iuala~d, n : aua~ad ~olalueld lnlos u?lelau!u 3!ue6~0 xalduo:, $ u ? u & ~ J ~ u ~ !$e:,apuv .aJqomap ap aw!$do al!!i!puo>lag.e pug~n6!se uoduo:, n plos !ie:,apaq ,

-auaJad Jolalueld ale JA!z!JJnU alaiuezsqns !5 ealegp!wn 'eu!wnl g6e~lsns gs nu n!zJel !ew e3 nr~uad '!3!w g>ul zuns Je, al!ua!nJnq !ievedapul .axez!A!p nes azez!l!yaj 'ale!g$ zua,a~ ~olalueld Inlor pawn w~o$!un !ie~lsgd .gl!3!4!p aveo4 ava nu aauapunqe !r!rolju~p u n !uau!iqo ew
- S P A U?~0lajueld eal!!!~buj

e- $ - l ."#f :
&IS&

Roade bogate in anul u


RecolfaP semin~ele plantelor cu rod bogat.

RECOLTARE DE SEMlNTE DIN FRUCTE CARNOASE


1CCESORII:
-

AVANTAJE
Meritg s&recoltayi seminje de la leguminoasele cu rod bogat. Aceste plante produc roade din abundenji, au o rezisten* special&la diferite boli pi se dezvold remarcabil P condijiile n de sol pi climP caracteristice gGdinii respective. Mai mult, recoltarea seminjelor a t e o meto& imoortant3 de menjinere a soiurilor tradijionale.

1 1,

Alegefi plantele cele mai puterW i roadele pe planti pan8 nice, cu cele mai multe roade gi la maturarea deplinl, dar nu le cu cea mai mare rezistenta la lasag sil cadi4 de la sine. Culegefi ddunaori ~i diferite boli. roadele inainte de a incepe si se

ALEGEREA SOIULUI
D a d dorifi s&recoltaji semin5elelegumelor, nu plant * soiuri hibride Fl, pentru d deseori sunt sterile sau plantele objinute din semin~ele acestora nu vor mogteni carac-

terele excelente ale soiurilor parentale. Pentru a evita Pncrucipiirile nedorite plantaji soiuri din aceeqi grup5.

4 ; -u&~s -

.
a

SUGESTII PENTRU RECOLTAREA SEMINTELOR


Evaluari plantele pi alegeji soiurile cele mai bune. De obicei semintele de cea mai bun& calitate se'objin din plantele la boli pi daungtori, cu roadele mai mari pi gustoase pi cu frunzele cele mai puternice. La unele legume cu fructe &noare (ropii, ardei, castravete) lha5i roadele pe plante p h 5 la maturarea deplinii, pi culegeji-le numai atunci &d fructele sunt gata s&cad&. Swatefi seminjele, sp&laji-lepi lhati-le dteva zile s&se usuce. fn cazul speciilor cu ovar deschis, ( m h , ceapg, salatii) uscaji planta PntreagZ in locuinra, ori, in cazul

seminjelor aproape coapte, Pn@uraji o pung&in jurd tulpinii florale pentru a preveni Pmpriigtierea seminjelor. f n cazd plantelor @&oase (maGre, fasole) lLafi p5stGle s&se usuce pe plante pi culegefi-le numai atunci &d doriji s&s h g e j i seminjele. Depozitaji seminjele in locuri Pntunecate, racoroase p i

'n cu =pa' lnfiletabil sau h pungi de h h tie, pe care nu uitaji ins&s i le inscrip~ona~i.

'entru ca soiurile diferite 1 plantafi l i n fiecare specie nurnai un iingur soi, sau plantafi soiuri jiferire la distanfe de cel ~ u f i n crn intre ele. Florile 30 ;e pot acoperi eventual cu o , ~ u n g5i se pot poleniza cu i rnlna.
U be hcmci$eze, I
I

J
Depod-

Prirnavara, fnainte de insarndnfarea serninfelor din recolta proprie, efectuati proba de geminaie. Asezafi pe fundul unei t i v i sau al unei farfurii ~ervefele de hlrtie cu absorbfie buni. Udafi-le cu apa cSlduf3, apoi trnprsfliafi pe ele 2030 de serninte. Tnvelifi vasul cu o folie ~i finefi-l tnchis i pentru a - ~rnenfine urniditatea. 4ezafi vasul intr-un loc cald ~i lurninos (pe pervazul ferestrei), la o temperaturi de 20C. De Indati ce serninfele gerrnineaza, nurnirafi plantele gerrninate. Seminfele sunt de b u n i calitate, d a d germinafia este de 70-90%. Cele cu germinatie 40% nu sub rneriti insamanfate.

, ,

~ndep&hti coaja gi pulpa, apoi spalati seminfele intr-un vas din material plastic gi lasafi-le cAte=ile macerare in la spa.

Stteculrafi seminfele cu sita. 4ezafi pe tavb 2 e ~ e e l e de bucatarie, punefi seminfele #i bsati-le sh se usuce.

Uscanta semintelor se poate accelera prin amplasarea la 10-20 cm deasupra acestccra a unei

Rnal lasati semin$eleo d p tamana sa se aeriseasca pe p ~ e t e l ude bucatarie. Semintele l uscate se vor depozita In borcane inscriptionate.

6h

Lampi.

Pn p

~ q i

a!ieu!md ap e a ~ e ~ p e u!juaru ! ifala u!p alaiu!ruas !lalao3s ! al-!ia,ysp ~pueld de~ S 9 ad a~nsn s p !f p e o as p al-!i%l :!gun[ !eu !S a w o ~ e !eru a l a ~ l y ~ !ia%ale a ~ ~s a d

(~u!Js)

a10St3

~OI!PAUJ

I eSegqmv o ud ap!-fld#x d!&J p 9 n s n asp !+p$ e n

( ~ o ~ pm.nu%m as n h

a v y !S apiu!uns lpy ly qunuod ap +ppS $ q l

!m pup el ypd a!lcu!ruiS ap mmpedm u$uaw ral-!iwsn !ode 6 al-$e@s iyalu!was $aleas !~!uaq@q ne-s a~ &p ~ u m ~-$a%ap, ' u

es apneld r l q
u4 d a m ~ d nu

urid a l l i m r u ~ fk?r~?m, r a @ m g ~ y m !4 d d w rap laul &nnq ~ o d axmcap % q m o q p as n p

Gardul are func~iedubli: este deopo trivi decorul8i paviza grdinii.

1
I

Forma $1 uzuditate - J

~s$i&iede w e se va phe seama pentru alegetea gardului potrivit.

Gardul are rnai mdre fUnqu: march& limita terenului, ne p r o t e j d de oaspqii neinvitati, ne a p w de v h t , de privirile curiogilor, ne asigud intimitatea Gdinii. f i i m p i e d i d pe copii s fu@ in stradP, a p w P gddina de dni, pisici, eventu a1 animale sdbatice. D e asemenea, ca hotar a1 propriedfii particulare, are si un rol ornaP mental, el trebuie s se armonizeze cu casa, grsdina ~i peisajul ambia?t.

.
I

SUGESTll PENTRU ALEGEREA GARDULUl

Orice gard poate f i decorativ, chiar daca e cornpus din elernente simple. Amplasari deasupra stdlpilor ornarnente deosebite, i n forrna de con sau glob, sau vopsiji gardul i n culori atragatoare. Plantele agatetoare confera gardurilor o atrnos-

Proiectare.hainte de demararea construqiei trasali linia gardului cu o sfoara intinsB intre firusi.

militate. Gardul de sarma Tnalt v i protejeaza de intru~i de ~i animale satbatice, dar este destul de neprietenos. _ _ ..-

Gardul se c o - n d In ge* S&pii verricali de susginere se n e r d din lemn sau din metal. construiesc deseori din piad.

Gardd de lema este rnai


pusin durabil, dar yi rnai
pusin costisitor. FolosiG numai materia lemnos impregnat l a presiune Inalt5. Gardul de l e m n poate fi elegant dad f o l o s i ~yip4 fiumos i b o n a t e . Gardul de lemn vopsit sau lustnrit arata: minunat, dar n e w i d un tratament sistematic. Gardurile construite din dnduri late, &e, qezate orizontal, .sau &ul de v&Zt~are construir din bGne secdonate la j-imte, qezate In diagonal& se

Penm ca gardul sii fie solid sum dedsive tern&* co~qxmdtoare yi &tanja a p b 5 &atre s d p i i vertidi Qe s w.
W p i i din lemn &w. din
de beton la o & h e de 60 cm (ameiie de beton). Penvu iixarea dpllor din lemn se u d k a d-&menee

In4lfime. Gardul inalt si comStil. Construili-va un gard in concordanfa cu ambianla casei ca pact funcfioneazi ~i paravan ~i mediului. Gardul-farc se intea contra vdntului. Gardul scund are rnai mult rol de delimitare a progreaza in peisajul rural, dare prietafii. nepotrivit in oras.

metslice. Sdpii zic4iy.i s-ul de piaa-5 se vor fiKa de aeemenea in h d a meat de beton la o adgncime de GO cm. AeeMora li B
de sus#nere

lnainte de a construi gardul informativ8 la autoritZtilp cornpetente referitor la prescriptiile de Este util deasernenea s3 cooperafi cu proprietarii gardurile sa fie i n arrnonie ri, eventual, cheltuielile gardului cornun sa se frnparta

potrivesc bine pcmammn

p,v bine pej,jului ,i a c


provincial.

de z i h i e . fn qw$d &atxr. d o a n e pi pomment hqi

Srrudl-atnrme
lice. P w ~ m e n t e l e apHE%

W u l d din pcese poate mkr;ona h


sau din fiw forjat. Gardul de Cier m e costisitor, necedtii & mull3 m u n a dar e

La alegerea gardului gandifi-vi ~ila Intrefinerea acestuia. Gardurile lacuite sau lustruite trebuie retratate periodic pentru a rarndne estetice tirnp Tndelunqat. Cu cdt ternelia ~istdlpii sunt rnai solizi, cu atdt rnai stabil ~i rnai durabil va f i gardul.

'

Cheltuieli. Gardul defier forjat ori cu elemente de zidirie ~icu aspect artistic este rnai scump decdt cel de lemn sau de sdrma.

Durabilitate. Depinde de rialele utilizate ~i calitatea de muncii. Gardul de lemn far3 fundament solid este mai pufin durabil.

Garduri variate

GRUPA 5

71

Tiouri AP garduri
uci
curi.s;lor~constiruEeunb u n p p n d n ~ ~ n u ~ a m a i y P t W
de stilprl fixall in sol la o adlnclme corespundtoare prlndetr orlzontal2-3 ,,.
de lemn, apol pe fala $1 dosul acestora fixati decalat scindurr vertrcale, apgri con tra currogrlor, aaguri trecerea curen!rlor de aer; anlmalele mar mlcl pot insi

fnrapulucilehm~delemn~InM~ede@~hqM~ direqa &all s;lu orizontali a d& S sc marant; @ti wnm

&*

2-3b$merotundesuJeminxundc,~i~$p~bdreG~ aldtuind dun mmb;nu contra +os, sqwt wtic maant

gard din lari (stlinga)

pe A p i de lemn fixap In sol la o adgncim wwpun&tcrarephde62-3 la$ pe o r i z o n d i dupz care, pe q t i a , La h p egak, b@ fn cuie ipci de h; march& limita terenului; nu q i r i mua curiuph j a y%laJui; paafe 6 confecpunar In moduri d a t e

gad de fmpletituri

pedpib i t u ~ t n p j h $ n t l a o ~ p o n i o i l f i x a p ~ t e Q ~ Empletite; are mai degraba un rol o m & , nu ppru+& a t r r &&, pure$ d-I aacoperip cu p h t e aig& o bxm?l V C O ~
pe sdpi de " ~ c i m powiviti Prindq orimlar Y J -duri e sau h e ; d d l i r a tmului; nu ap&icontra c u i q i l ~ 8ao a dnikrr; r aradi biie Inhp garddui viu; h o a o de;p& miid m& i,

GARDURI METALICE

--

p sdpi medci, -.-x~u+i .--Je L mqw---r o distang de 2-2,5 m, lnttndefi o pkd 3L &nix&&i-o a S%m( b i i him orizonta;a~~dbinetnfataeardduivi~;wartfiampuit&k~

lJlan j fngrvre tare i

T e ~ n dml&tiizoase, prin degerea e plan tdor corespunzaWtoare, fi transtbrpot mate fn minunate gridini cu ffori.

PMNTAREA PLANTELOR DE MLASTINA chiar fiin co1pile umede pu tee avea flori, d a d alegefi plan tefe

-1

In zan&

sold este sacuat de apP tot timpd anului. R asemenea wndifii se dezvold optim doar plantele caracteristice malurilor apelor. Riidkhile plantelor de mhqthi sunt In apP, astkl
&@nome

II

D carbonat de calciu, scoarfi de copac miruntit2 sau turbi C plantator i

A f h g solul l addncirnea de a lnliturati buruienile ~i ridicina 30 crn. lpargefi bulglrii mai ierboaselor ce se raspdndesc rnari de pimlnt ~i indepartati repede. pietrele.

P apropierea malurilor, acolo n unde adsncimea apei are max. 30 cm.

in zonele mli~tinoase putefi


planta plante icrboase $i papuri. Cu toate ca aceste plante nu infloresc, forma lor este foarte decorativa. Majoritatea speciilor se risplnde~te repede, acoperind astfel suprafete mari. in locuri inguste plantali-le 'in ghivece, pentru a impiedica rasplndirea lor

ALEGEREA SPECIILOR
gam"i variad de plante de mlastinL fnainte de c u m p h e verificafi condifle de I& din grsdinz, deoarece se @esc plante de rnlqtini pentru locuri cu soare, locuri semiumbroase sau umbroase. D i f e si pretenfle de sol ~ ale plantelor. Unele prefers sold calcaros sau pe cel neuu , celelalte nu t o l e r d d a d .
I

" I

Si ritmul de dezvoltare al plantelor este diferit: unele se r&sp$ndesc rapid, sufodnd astfel plantele rnai slabe. Aceste specii se p r e t d pentru culturi in spafii rnai reduse. Trebuie h a d In considerare S h3lPmea plantei, deoarece i imaginea cea mai variad o ofed compozifiiledin plante de f n d f i diferite. Un criteriu important la alegerea plantelo; este, de asemenea, culoarea frunzcl a florilor. Putefi alege florile dupP preten~iile gustul dvs. fi

ml4rinoas5 m e P apropierea n lacului din gddinii, deoarece substanfele nutritive se Pnfiltread In apa lacdui. f n dfiva ani poate fi necesad riltirea plantelor foarte r&p$ndite. TSafi rizomii fi 1%tarii excedentari.

3 solul calcaros

S&ati gropi pufin mai mari Pentru un sol fertil irnbunitiifig decdt balotul de rldlcina. cu compost, pentru unul Plantali plantele la nivelul solului cu carbonat de calciu, iar ~i udati-le abundent. pentru unul acid cu turbi.

~ N G R ~ J ~ PLANTELOR DE MLAZTINA REA

Plantele de mlqtins nu necesit% muld tngjire, d a d au condipiile optime de davoltare. Fifi atenfi h H la f e d h r e a wlului, ! special d a d zona n

-1

Flori de culori vii

in martielaprilie mulciji solul din jurul plantelor incoltite cu compost sau rumegur din coarne. Alte fertiliziri n u sunt necesare.

Tiiaji florile ofilite inainte de maturarea seminjelor, astfel plantele nu vor risipi energie pentru coacerea semintelor ~i n u vor slibi.

Tn scopul inmuljirii plantei, Sau tocmai pentru a-i impiedica rispdndirea, toamna sau prirnivara divizaji ridicinile mai dezvoltate.

el ede U! nes aseou!l$pu 'al!losul !mJof UJ ~ A ! Ias !a]euad!~~ ~J arunq !a!un! :ru P'O-E'O :I !e~t!/q!11 ~q~rreLu'a
U! ~ I ~ J O F U!!s ! v p - z o ~ aqp poy nes

YII

mFJ ap ~!sd!lI( U!'aseoun$lw 'aseo~qum!mas al!losu$!my UJ E A ~ as 51e[mue[ m n . nes ~ J , .- . .~ . . ,de a! E'I-S'O : :s!nsnpd uq~oydn; !
..t

q g y nes i m u ! ~ & 6a!~osq n y q y q n as srmqpmnmuj r~!-pru e p u ~ 4 ahqy ~appq!~a%tq nlmne-qp8 u o !at ~'1-8'0:I wmepn;sdsp ~p ~

Pt F

ap pa!?

rolaiururas t . a ~ ~ u ~ unr~ rndarpur auad s


rn
V

m copii" a plan tefor Camera de


Eetatea pfandor se
I

fih divem'tatea
METODE
-

,CCESORII: Iseminje

scmmmhak*vara, mde p h t e ar M~riar gi * a d a d d m taamna. b m semiinare dire&$ tn

scade dm4 un an. h&te de s d saninpIor m e mandatil e f e c m unei germih* C-Mni~v, t la 1oc m najii de pro&: pia$g$ pt o fgadecvate plantele canc gerhrie un p + bine umezit, pe care p w g i 10-30 de seaniny-e. mh& la temperami jame auo perkad&& & Acaperifi cu o bh din

DIVEBITA$TE
M&be. SemhpJe au mkimi dif&. !kmbge de d i m e n e i ~ ee pot m p & a dmjate,
~riv~peofoaiesauo @e. LuminL lteqxxtafi instruqiunile de pe ambalajul seminpdor. Unde seminp ger-

GERMINARE DE PROBA

Durata de valabilitate a seminjelor este i.n general, de doi-patru ani. La unele specii Insl, capacitatea de germinare
I

d t e din d e a h q u c germimwa Folosifl doar semin~elc la care procentul de germinagie W E de 50-75 %.

~ h l l i m i n arrestearn% buie semkate la supdi# @minafie La luminl). Altele trebuie aeoperioe cu p h b t


(gedmQ
& IhKuneric). i

1
I

Seminarea este mai simple LU ajutorul ~ablonului sernsde nare. pblonul de semgnare este de fapt o tabla din mar rial plastic, care este prevaz pe o laturi cu dinti situati la distante egale. Presand ~i netezind cu pblonul pamentul de seminare formati totodata adenciturile necesare pentru semanat, respectiv pentru reoicat. I

"3
IR

Udaji cu grija cu pulverixatorul de api. Acoperifi lada $i lasaji-o intr-un loc lurninos ~i cald, ar nu i n bitaia direct3 a soarelui.

De indata ce apar primele f zulife, ridicafi din c8nd P ctind n capacul. Aerisirea Tmpiedid formrea bolilor cauzate de ciuperci.

METODELE SEMANARII LA LOC DEFINITIV

'RODUCERE,

DE RASAD: REPICAREL

Se seambii prin p r e s h e s p a n d , &, florile gi iarba fmp@ti@ seminfele greblqi-le fn sol. Udqi s e a & tun cu un jet moderat de ap5.

Cele mai multe te legumicole se seamiki i rbnduri. n Semhaji seminfele f brazde n cu adbcimea de 3 cm. AcoperiG-le cu @dint ~i pres q i p h h t d . Udari modem.

Se seamking fn cuiburi fasolea, mazika, ,castrave$i. Plasa$ patru-~ase seminp t groapa n de plantare. Du@ germinare, p&uaG cele rnai viproase dad-trei plbnufe.

A~ezaji tavi ghivecele de tn turbi. Sipafi cu befiprul de repicat cdte o addncituri fn fiecare qhiveci.

Scoatefi din pambnt cu parte subtire a befi~orului plantutele mai mari aflate i n rssadnita.

Transplantafi plintutele una cite una i n ghivecele de turbi. I I+ti plantele cu un jet q o r de

I.

Pndrep tar pen tru semharea semin~e for

Accesorii pen tru seminat


DESCRIERE
tablete de &I
(s*)
pentru obf----I de r h d ; imbibate cu api ki &volumul; indicate mai ales pentru seminareaxminr$or mi mari; departajati una de dta plbnyele mai mari; plasa$ tablede de t & I n u e p u a de riidacini h solul suatului u pentru producere de &ad; cu ajutorul sitei se p a t e erne exuem de fin p h i n peste seminfde din &adni$i; in magazinele de specialitatee x i d site cu diferite orificii ce se pot schimba In dispozitivdupi necesidfi p e n w pmdumr de W;p u u scmiiuuea smhplot mari pe~tru ghma de p h ; d d +t de b , p&II~$t!k. trcbuie muplantare; nu rbdurile pot fi plantate directh stnt h p d ar &vde

sit3 pentru pimint

din mrbi (s&&a)

h
pentru repicat (&&a) pulverizat~r de api
I

pentru p r o d m dc m e p la mnime gi mmplunara plgntupl-., oriiciile inhionre ale lie & V i i d pplssaoe h ~CXWI administrar*1 uniform5 a apei; capad m c q k umidkataa d + z
-. -

. . -- - .- -. .

.-.

aw s i it,-

pentru producere de risad; se foloseste la umezirea pimintului de seminar; apa pulverizati foarre fin nu erodeazi pimintul de lingi seminje li eviri pierderile

I
gros se sap2 gaura de transplantare pentru plantare in aer liber; servqte la marcarea brazdelor in cursul seminirii in dnduri; sfoara intinsi ajuG la respectarea precisi a distanlelor dinrre dnduri pentru sminat, marcarea hdurilor, respecriv a terenului sem~turilor; optim sunt tiblitele raistente la intemperii, confeqionate din material plastic, metal sau ceramid; inscripfionarease efecmeazii cu un stilou cu cerneak dcoolid.

sfoari de planrare

11~a3ns
'7n"AE

!!ugwg$dgs p~ !ode '!uewm el -dgs g gdnp nou u!p :aJew aaegsasu n3 al!pads .gzeq ap aJez!l!vaj *aloqurnBelaaueld

!ie$adau .nou u!p !iez!l!va+ -!npnLuny wpwlj;rp@!nIn/os !ugwg$dpsg-v gdna *a~e$uald ropus!usSl~0~9!g j d pop wp ?IOq r\!padsa~'aleueuras !ode ' e z q @.wm m a W ~ E ~ B B ~ E I L U !JoIpnw ap ~ r apqelau ! f g

Ir

a ~ u oqns j y 9wnp $nl n p n= q a ~ u ! q m a a ~ p s u m w d e auo%nes 0 o - a l ~ ap a ~ v p s 1uns d e apadar pnr 3 p B n3 ' m m w p uy pur ~ ma~a7u-uj s lp n 3 . a w d $p!un nes a1numB ' k p $qy ap p 1 o j -mm a ~ u i t q S p B u ~ d ap mns ~ y qns nw!p!srauacn luns 9 9 0 s s q a~-rnwW~ % w d s an* w! -1Tn ap ede uj alenl!p f ~ o p ~ w l d .aq!nnu almsqns ap r p a q u n $ r a m ap mms e q q a e ap eaa3e as a l d v J P @ @ !j>md O V ! ~ E I . d u q ~ pualu! un-nuj 'mdan ap .lop !I uapq!Iour ' ~ o q 'ue~ueur pour uj a+!nnu aplmsqns < n ~ d n s 'lag :aluaurap <su!z 10s UJ P l a q g a a m ~ a p d-OJ~!UI al!urnue S u m m d 3 p s S ! ! n!sp a!aau%eur <n!mod ropy 'lorn :a~!~!.nnu azuaurap alapdp -upd m u a n $nodrum ul p u p -$urn La~uauoduro3 aqnur p m ne axqdwm a p q & .ap.mu!ur 19 a p a q m - o 9 % ~ppod

'101 ~np19afl!* Q o !

'~MJO
Py'=p

~pw%wq

Acoperiti pla n tele


I

FoIia protejeazawriiadude contra vhtului, gerdui fi da'una'torilor.

AVANTAJE
PuteG planta fi serniina rnai devreme. Acoperirea cu folie
este cea mai simpla metoda de a apiira sernkinkurile timpurii de frig, grinding, averse violente de ploaie pi de ingheyurile nocturne. Folia inrnagazineaz.5 aerul cald din timpul zilei, sub aceasta formhndu-se o microclimH favorabili plantelor. Temperatura solului pi umiditatea aerului. de asemenea sunt rnai ridicate sub folie.

r
I
!

ACCESORI l O seminje sau risaduri O compost, ingri~Hminte

Ci 4 arcuri de otel Ci folie O fixatori, scdnduri sau pietre

I
PregHtiti, ca de obicei, un strat lung de 1-1,2 m, la IHJimea doritH. Nu semanafi seminfele aproape de marginea stratului.

infigei in sol, la cele douH extretniati ale stratului, arcurile b @I distante egale. la

T&,

poate cdege mai devreme

Posibilitatea unei recolte tirnpurii. Plantele legurnicole


timpurii (de exemplu: salata, conopida, ridichile, spanacul) se rnaturizeaz.5 chiar pi cu patru saptamhi rnai devreme.

POSIBILITA~
Cea rnai iefting solugie este folia simpla, cu care la nevoie puteji acoperi stratul. Pentru a uda pi aerisi stratul, indepdrtaji folia. Este practicg folia tip v cu d orificii: datorita nurneroaselor sale despicaturi se dilata, ,,crepen irnpreuns cu plantele. Poate Amine e strat pin5 la vremea culesu ui, nefiind necesara indepartarea ei nici cind udaji plantele. Tunelul din folie e ca o mica serg. Datoritg spa~iului sau interior relativ mare el poate inrnagazina multg caldurii. Se gkepte in comer5 in rnai rnulte variante. Maioritatea foliior sunt confecjionate din polietilen rezistent la razele solare ultraviolete. Durabilitatea lor e lirnitats, dar depinde pi de calitatea foliei.

Recolt5 pe durat5 mai PndelungatP. Chiar pi la


inceput de iarna se pot recolta legume. Chteva flori, spre exemplu panselele de grHdinH infloresc mai indelung.

fixatori speciali sau fixayi marginea foliei punhnd pe ea s d n duri sau I ~ietre. locurile mai In spayioase, marginea foliei se poate ingropa in piimhnt. Din mijlocul lui mai se poate proceda la indepartarea foliei, deoarece soarele din ce in ce rnai puternic face ca ternoeratura din interior sP creasd brea rnult. In ceea ce privepte plantele cu o necesitate mare de c d d u d (rosiile, castravetii, ardeii), tuneluj de folie de ' folosinja rnai indelungata trebuie knstruit cu posivbilitatea deschiderii pe una din laturi in scopul aerisirii.

Acoperind rqiile cu o folie

= I

Folia speciali se cornercializati i n diferite van: Folia cu gauri $iinele de expandare irnpiedici itagnarea aerului cald.

,
sol cu ajutorul fixatorilor speciali, lespediv cu scsnduri sau pietre.

rn
fnchide~i ambele capete ale tunelului de folie. Putei ageza pe folie pietre, sau strangeti folia ~ilegati-o cu rafie.

I
IJATERIALE CE SF DOTFOLOSI PENTRU ACOPERIREA STRATULUI

Exista materiale de acoperire speciale pentru protecfia contra insectelor. Ele sunt cu deosebire recomandate i n cazul morcovilor ~i viral zoaselor, f i i n d d tin la dista mustele legumelor si f l ~ ~iverzei

UTILIZARE
In toate cazurile de utilizare este important ca folia acoperitoare s l fie bine fixad la sol. In acest scop pute~i recurge la

Yi
Pansele d e p W n i

Foliile din rn-riale

plastice

folosite pentru tunelul de folie n se gasesc O corneq simple sau duble, i n marimi diferite.

Cu folk tip *I, cu oriflcii, acoperiti straturile cultivate cu legume timpurii. Folia le va ameliora rnicroclima.

Foliik de acoperire din poliester asigura protecfie contra frigului $i Tmpiedica depunerea de o u i a inseftelor.

-apu?a!nqaJ$ nu a3aJeoap ' y p e ~ d !!X~!JO n3 nes a$sa q e ~ o ~ e!lojd.al!q!suas ~a lola$ueld Inze3 u?le!>ads u? 'a~eyo3a~ eugd au!luaw el esu?a~eod ea~a~!do:,y as

.ea qns ad eln3~!3 geod es lnJae e3 lapse 'glua~ed -sueJ$!was o !iepuad -sns ale3 ap !led lugwed u? !ia6!4uj ' 1 ~ 0 d!p a!lo+ n3 3 a(-!le!a$o~d a l a u ! ~ d al!z u! .ezeaTa>uleln3!ue:, pug:, !ewnu !lo14ap !t aurn6al ap al!JnpeseJ !ie$ueld PJeA ap !$u!qla!4 alal!Z U!

.g$elopad n> nes a!lo4 ap pun1 un

'~ol!!lo~ lolaseld e aJex!y e it ap ale!la$ew aslar\!p 3sase6 as a~eylepads alau!z ap -e6etu ul .Jury ap ausal $el -4ns !y aleod ~ o t n Inle!Ja$eyy .!$ex!+ au!q a$sa a6u!~uo3 ?Ae nquad '$ug~ awalA n3 ad sale !ew '!a!lo4 ealeis put] u! put:, u!p !$elo~$uo:

REA Al
Tufee cu bdot depimint sunt costisitoare, h a ' prezintinenumirate avantaje.
ACCESORII:I D conifer cu balotd-&$mdnt ambalat i n sac de acoperire D cazma CI compost ingr&amlnt organic ~i mineral stimulator de crestere cioian D arac D sfoar3 de cdnepii

AVANTAJE $1 DEZAVANTAJE
Avantaje. Tufele cu r ~ d k i n an P balot de p h h t au rnai multe r&cini absorbante d e d t cele cu ddkinP liberg, astfel acestea se PnrZdkineazZ rnai *or. Ndgcinile se u s d rnai greu, 'ceea ce este important in special in cazul tufelor ve~nic verzi. La ~lantare l c i n i l e nu trebuie d

)-

I.
1

' 1

Plantare: primavara. Sapafi o Inainte de plantarea bredului groapa de marime corespunzapunefi pqin amestec de pamint in groapi, astfel ca balohll toare ri amesteca$ipamintul cu compost 5 lngragmint. de radticina si fie la nivelul solului.

~~

&

cu ddlcina in balot de p h h t , acestea se vind la prej rnai ridicat. Plantele cu balot de p b h t mare se transport5 mai greu.

hbqlii vepnie wca's~nr oom

crr Woe& ~&&s

nid, cu a&t trebuie d aibg bdotul de & d & dmai mare. Fiji atenji ca balotul de p i m h t sP fie umed pi compact. De obicei balotul este protejat cu sac de acoperire. Balod speciilor cu S&cinP compact5 nu se imp&tie nici sac de protejare. Denurnirea soiului p a i speciei figur& pe eticheta plan&. La cumphrea anumitor plante vefi primi pi instrucjiuni de Sngrijire. Btarii uebuie si fie dezvolq pi ramificad, scoaqa nu i p a t e fi &it5 p eventualele i locuri de altoire trebuie fie deja hchise. C u m p h f i lntodeauna hrf&
sig ae 3n m s .

IDE1
.Cu d t planta a t e mai &st-

Udafi abundent b a l o d de p h b t , apoi planqi-1 P a p n f d ca partea superioarl a acestuia d fie l nivelul suprafepi a solului. Golurile &ase libere uebuie umplute cu amestec de p h & t gi ampost, apoi se tzwaz.5 bine solul. D& planta n d snport, hfigqi cu grijii aracul tnclinat spre plant&, liingii balot, e v i h d rhirea rtldwlor.

.rzaleele v q n k verzi se vind

intotdeauna cu balot de

I
1

deoarece prin frunzele vesnic 1 verzi are IOC o evaporare con' tinuti tot timpul anului, rldlcinile fiind astfel mai pufin expuse deshidratarii. lnainte de plantare puneji balotul 10 minute in apa, -hiar daca acesta pare ume?

'3
'1

DesfaceJi cu grija sacul de Turnafi mestec de pimint In jurul balotului $ tasati-I. Fiti acoperire. Nu inlaturafi sacul, deoarece acesta se va dexompune. atenti si nu rtimhna goluti in jurul plantei $ aranjati bradul s?i stea drept.

-.

..,

'' .I
1'

I t r u a putea fi transportaji rnai simplu. Pastraji materialele de proteqie pe arbusti anii la plantare, iar dupa ceea, indepartafi-le cu

IDEI PENTRU PLANTARE


P e r i d oprimii I plantare
este primham sau toamna, &d mlul Pnd a t e cultivabil.

Sacul de acoperire protejeaza balotul ridiicinii. I n general este fabricat din material organic, care cu timpul se descompune i n sol. Rareori se ambaleaza i n material plastic. Acesta trebuie indepartat doar cind planta este arezatii deja i n groapa de plantare.

'
Infigeji aracul linga radacina, in direcfia vlntului, inclinat e tulpina, apoi legati-l de lpinl cu sfoara de cAnep5. Forma@ farfurie de u d a WI jurul radacinii. UdaTi planta abundent, apoi mulcei solul de ling2 baza tulpinii.

T d e cu balot de p h h t

recent piantate cu cornpast, frunzi2 uscat sau xoa$ merunfita de COW Acest rnulci protejeaza sslul de uxarc qi Tmpiedicz formarea noroiului, dezvokarea buruienilor ji

h regiuni cu tmpmeturi
d z u t e primlsvstra este periorlda

opin4 planarw ace* tufe. Cumpirqi W e k In unmfi dcr specialitate $ plam$i-k c4t rnai urgent.

?np e r i o d de hr&d&inm, h

ulpina copacilor mari sau e a tufelor sensibile s prote fmpotriva evapodrii cu ajutorul unui strat de paie fixat cu gnur, respectiv cu @nza de d n e p l Tmbibatz in lut.

special tufek wgnk w z i se protejwzi de soare CM W i n i a u folk de urnbrire. Udqi p h m l s abundent ~i qlulat.
T M N A Toamnia este periwda altemativa de plantare. Hartta$itufele cu balot de p4imant lnainte de Tnghearea sdului. Formati muguroaier tn jurul tulplnii soiurilor rnei wnnsibn^iesi ~1:qwriti zone riidPcinii cu c m i .

CUNO!jTINTE FUNDAMENTALE

Zd protector verde i

Card viu de aten uare a zgomotului

i nconjuraji gridina cu arbujti, care a ten ueaza' sa u rejin considerent zgom otul strkii.

ca loc de odihni
Cu ajuto& gardurilor vii pot fi ~ i nte fa distanfa' u de gridini zgomotele neplicute.

SUGESTII PRlVlND PLANTAREA GARDULUI VIU

PROTECTIE F O N I ~
Fnu+ul arbuptilor fm i l
sunetele gi zgomotele. Eficienp filt&ii este diferid de la plant5 l a pland. D a d fldina sau m a se s i t u e intr-o stradii aglomerad, alege+ plante cu h n z e d t mai mari Si frunzig dt rnai dens, care reduc zgomotul ~iinfiumuseg& fldina gi imprejurimile. Zgomotul este perceput in mod subiectiv. Din acest motiv cei mai mule dintre oameni se s i t protejafisi resimt mult rnai pugin efectul deranjant al sunetelor d a d se aflii In spatele unui gard viu inalt, m a s h d sursa zgomotului. Amenajafi in gradinile mici, rnde nu exist3 spatiu necear Dentru un aard viu VOIUnines, liduri de proteMc wlicii din plante. in magarinele de specialitate se giiesc diferite etemente de onstrwqie, care asamblate mt forma un zid de niltimea dorita. Pe cele nai multe elemente se afla )Zit$ igind in relief, respeciv cavitifi, unde se pot dis; hune plante viguroase pen(lante, tiratoare sau cu plante cu radacina libera, in container sau cu balot de pimint pe radacini, cumparati exemplare cu ramificatii dense.

Plantarea in rlnd. Pentru ca gardul viu sa fie uniform ~i dens, sipati un $ant de plantare cu o lirgime de 60 cm. Plantati rnai dens ca de obicei.

Gardul viu parfhmat de liliac este esteticgi atenued zgomocul

GARDUL VIU OPTIM


Luafi h considerare caracteristicile enumerate mai jos. & loc de fiunzeaciculare h m i g compact. Cu d t sunt

rnai mari frunzele, cu a&t atenueaii rnai mult zgomod. Dispozi+ fiunzelor. Frunzigul arbugtilor cu t.lunze dispuse vertical f i e departe zgomotul strizii ca un scut de apkare, spre exemplu h n d e Crete ale d n u l u i (Mbumum

a d t mai mult este capabii sii atenueze zgomotul. Gardurile vii netikte, c r e s h d liber absorb mai mult zgomot d d t gardurile vii hguste, tunse, dar ocups insi gi mai mult spagiu.

pBh
d::,
; , <-''

. . .. ,,.
I..

dA.>.~

rhyridophyflum]. Densitatea fiuaze4or. Efectul


de reducere a zgomotului este direct propoqional cu densitatea frunzigului. Plantele cu un frunzig rnai rar, dar cu Igtari gi ramuri dense, pot atenua de asemenea zgomod. Plantele vqdc vemi, respectiv acelea ale &or h n z e Ii h .m l mult timp pe pland p r o t e j d contra vacarmului si iarna. Caracter compact. Un e k t izolator mai eficient se poate realiza prin garduri vii cu frunzisul la :veld solului, spre deosebire de gardurile vii cu baza dpinilor golass. Lirgheagardului viu. Cu dt un gard viu este mai lag, cu
*

~NAINTE PLANTARE DE
---

So1 reaviin. in primii ani mentineti uniform reavan solul plantelor tinere, mai ales in perioadele de vari foarte

Mulcirea solului. Acoperili solul go1 cu scoaqi de copac miiruntiti sau paie. Astfel impiedicafi aparitia buruienelor si mentineti solul reavin.

Gard vio tiiot

&ora le puteji asigura condigii corespunzitoare de lumin5 si sol. Folosigi plante care nu sunt sensibiie la gazele de qapament si la sarea de pe striizile cu circula~ie intend. Informa$-~ temeinic inainte de cumpikare, deoarece gardurile vii cost2 mult p sunt plantate peni tru lung timp. Este deoasebit de important5 pI.egitire2 solului. S5pafigropi de plantare cu diameuul de 50160 cm, a v b d o adhcime de dous cazmale. Daci sold este compact, &nagi fundul gropii. Ameliora9 p b b d cu compost ) si tngrii@m%nt artificial complex.

A l e arb+

!ICRlTERll LE SELECTlEl P L A N T E L O F

i- - - - *

Plante ve~nic verzi. Plantele veznic verzi, printre ele ilexul ~i rododendronul, asigura proteoie fonic? iarna ~i vara deopotriva.

Plante adecvate pentru tuns. Formati gard viu ingust zi tuns din carpen sau lemnul-ciinesc, avind frunzis ~i iarna.

batic, socul zi liliacul runt antifonice preferate zi de albine zi pasari.

Efect natural. ~randafirul 5211

Gard viu de atenuare a :

Plante de atenvre a 7~0rnottrllri


PLANTA

I ~ (xh f )

k q & u m ; flori dbe;Morqte Zn mai- penumba sol ...--.;fiuctde q i i iulie; q n i c wde; se ptcreazd penm tuns; nu r macurizai d d t h praenp unor p h t e polenizatoare C 2-8 r, mxid n
penurnba locuri pmtejate de vint; sol cu humus gacid; daci nu ae i t

a h

i rh~ophYUulll; r i crem; b

h&mp tn mai-iunie, vqnic verde;

h3-4f-dm;twici
w71usavacura; dori @w inflorire in marde-aprilie;infmnqte vara; c o r d densi, puternic ramificad; 1: 3-5 r

penumba locuri protejate de vht; sol cu bun5 permeabiiate, cu humus; dad nu este necesar, nu-I tundefi

acid; d a d nu a t e necesar, nu-I tundeli


soare; locuri pmcejate; sol bogat i n suhtanp nutritive; Znd@na~ p;?r$e

&de @&I
I

Syringa wkds;flori a , h purpurii sau vio-

lete; infloregte 2n mai-iunie; f n f r q t e

mai-iunie, hhmqte vara; f m q dens;

abiitate, dm;dad nu ate necesal

i: 3-5 m

nu-l tundS; - sau umbri; sol &ar, cu h,.,,, e . c l ; pretwzi excelent pentru amse
NllS

I ngri r~re an u! tot


PR~MVARA Plentare
rlremt? potrivitii pentru plantare. :ertilizati gardul viu plantat mai levreme cu Tngr%$Zirnant organic ii compost (dreapta). iunie zi, la n m i e , la inceputul lLli wgust, iar cele vgnic verzi s e taie numa1In august.

LaRNA

JARA
T1i4
Executqi taierile gardurilor vii. % cele care sunt verzi numai J ~ara putei taia la s#qitul lui le

ldepilrtaarea rilpedi Scuturati sistematic repacia de pe ramuri, perrtru a preveni WPWea lor. l n t m n t i a este necesarii ?nprimul rand la gardurile uqnic verzi.
ISBN 978-963-86092-8-1

decorurilor din
1

Folosind accesorii decorative pWdina devine mai sofistiati.

ELEMENTE DECORATIVE
Accesoriile de grgding sunt acele elementele decorative ale gddinii care focuseazi intotdeauna privirile. Obiectele construite, ca pergole, pavilioane sau umbrare de trandafir, sunt costisitoare ins5 foarte impozante. Elementele ornamentale, banci, amfote, statui din piatd sau lut, insufle~esc a r d gr5p dina. Alege~i aceste obiecte in conformitate cu stilul ~i plantele grgdinii. Chiar 5i plantele pot
reprezenta elementele decorative ale gridinii, de exemplu un copac cu form5 aparte, gardul viu cu frunzi~ autumnal deosebit, plantele solitare sau in grup, straturile cu plante lemnoase si flori, plantele perene atractive sau florile exotice in ciubiir.

I I
I
Flori de-a lungul aleii din p"dinb

SUGESTII
Accesoriile gridinii sunt intotdeauna elementele decorative speciale, de aceea trebuie alese cu multl grijg. In griidinile mai mici a t e suficient5 accentuarea a douii puncte, deoarece prin aplicarea mai multor obiecte marcante acatea-si vor pierde din valoare. Obiectele verticale coloane, statui, adiipiitoare inalte pentru p~sisgrc arborii cu form5 frumoas5 sau plantele agiij5toare &$irate pe stdpi ~rezintg diversitate intte straturile acoperitoate de sol. Elementele cu suprafap mare, vaze sau bile mari de piatr5, au un efect calmant in straturile aranjate variat sau compuse din diverse flori m5runte. Obiectele tn culori deschise invioreaz5 colgurile intunecate ale grzdinii. Folosind obiecte colorate puteri intrerupe monotonia gardurilor vii.

ALEGEREA LOCULUI OPTIM


In gddini, deseori, sunt date acele colpri care necesit5 elemente decorative. Astfel de locuri caracteristice sunt centrul unei rond sau intersec~ia dintre doul alei ale grpdinii. In aceste puncte merit5 qezate obiecte ornamentale vizibile, de exemplu o fSntln5 artezian3, cimi~ir tuns in form5 sfericz sau o adiipstoare ddgu55 pentru piisisari. Capgtul aleii atrage ,si el privirile, trebuie accentuat cu un obiecr special. Colprile tainice ale griidinii pot ascunde surprize interesante. Suprafefele omogene precum gazonul, gradina de zarzavaturi sau straturile de flori devin mai interesante daca se prelungesc divizlndu-se pe vertical5 prin qezarea in mijlocul lor a unei vaze aSezate pe un postament sau a unei coloane acoperite cu plante ag5~5toare.

Pergola sau arcui urnbrarului pot fi ~i accesorii ele marcante ale gridinii. Aceste obiecte atrag atentia ~i sine, l n s i acoperite de In

' I3 I .
pofliunile de gradini dir spatele arcului de suport

Executafi un postament stabil folosind plici de piatra. Dace vasul se afunda prea adinc, .idicaji-1 folosind placi mai groase.

Punqi planta O ciubiir doar n c8nd i-ati gasit locul definitiv. Urnpleti vasul cu pimant de flori, plantali, apoi udati planta

CCESORII: R ceas solar R suport O flori anuale D plantator CI pietre de pavaj

-# elementele de cadru. Alegefi un obiect dec~ativ ce Obiectela mai mid, precum Pitrele de pavaj ~i florile planceasul solar, asezati-le pe se asorteaza In stil #irnarirne cu suport pentru a fi mai bine vizibile. tate intre ele vor indrepta atentia mediul, apoi pregatiji un postament stabil.

Stahlie & mijlocul stratului de flori

1ngryire tot an uf

Inqriiiti cu griji florile plan. - tate ca elemente ornamentale. Alegefi perene decorative tot tirnpul anului sau amenajaji gridina cu plante variate ce lnfloresc primivara zi vara. Putefi prelungi perioada de Tnflorire inlaturdnd regulat fertilipnd florile ofilite ~i solul. 1, (il 111

PRIM~ARA Planificdre $i plantare

Pregatiti elernentele decorative durabile inaintea inceperii perioadei de cregere a plantelor. Plantali arborii ~iarbuztii de indata ce parnantul devine cultivabil.

Arbugii din jurul elernentelor decorative pot f i tun$ in forrna doriti dacci ace~tia acoperci elernentele rnarcante ale grhdinii.

Amenajarea accesoriilor mobile In tirnpul verii poate constitui un element rnarcant in gradina o plant2 exotica in ciubar, un obiect din lernn vopsit colorat sau o adapgtoare decorativa de pasari. Pastrati la adapost obiectele sensibile la Tnghet.

TOAMNA Prelungirea sezonului Toarnna, dupa inflorirea plantelor, arbu~tii arborii ~i (sus) cu frunzigul de toarnna intens colorat devin atraeia gradinilor.
-r

Grcidina de iarni poate f i de asernenea atractivi. Arborii ~i arbu~tii ve~nic verzi acoperiti de zipadi, suprafafa inghelati a lacurilor, capsulele seminale ale plantelor ~i ierburile elegante ce strcilucesc de chiciuri, statuile Tnzgpezite ~i hrcinitoarea de pisiri tncdnti privirile.

AleWg 9 ci l i din gr&i$rk

din3 se pibtreazl frummse prin Tngsijire corespunz&toare. k o a t e j i iarba ~i buruienile dintre pietrele de pavaj ~i borduti. Greblaj regulat aleile acoperite cu pietris, ca Suprawa acestora sil rgmln3 curata.
, ,,

ISBN 978-963-86092.

Podoaba
b
Lacul de giidini d e h e un lac adeviiat datorhi florei sale acvatice.

PLANTE
Se pot distinge trei categorii de plante: Plantele cu frunze plutimare se inr&cinead pe h n dul lacului gi Qi l a m e d spre sup&@ pe tulpini lungi, florile gi fiunzele care plutesc pe ap2 Acestea cresc p a t e tot, de la apa de m i d a h c i m e ph15 la zonele cu adincime mare. Inariple plutitoare nu se &ead P sol cu rgi&cinile lor n rnai rnult sau mai putin d a voltate, ci plutesc liber la suprafafa apei, prefersnd fn general zonele adinci ale apei. Din d n d tn &d, riiriji plantele. Inarifele autentice trGesc scufundate in ap& o pane a rZi&cinilor se fur& I sol. n Multe specii i ~ddezvold florile i deasupra apei. V r ,P lacurile aa n
Plantare i n sol. Plantali nurnai i n zonele profunde, unde apa nu Lacul de g r i d i n i mare hgheafi. Alegeji plante rezispoate oferi o privelige rnintente la inghej. ExiG pericolul unata, daci rnonotonia a p e 1 proliferlrii buiwe! este punctati de insule plutitoare. Confeqionafi o ladi de plante din lemn de esenfa rnoale ~i ciptu~iti-o cu polistiren. Urnplefi lada cu pgmlnt de plantare, i n care plasafi plante de a p i sau de rnlagtini. Pentru ca ,,insula" s i nu fie deplasati de api, ancoraji-o de o piatri grea legati de lads cu o francrhie de nailon. Plantare i n buzunare de plantare ~cufundaii lada i n locul corespunzitor. Fnclinate. Solujie adecvati pentnt cultivarea plantelor de a p i pe JHrrnurile abrupte. Aveji grija de fixarea coresounzStoare. Plantan in coy cu dptujeall de folie. Solufia este adecvata pentru plantarea nuferilor gi plantelor proliferante sensibile la inghel.

I k
N exotic afituri de 1;iptuca de

w "

de grading rnai rnici, rHrigi-le din d n d in d n d . AceastZ categorie de plante este foarte important5 pentru lacul de grading, deoarece produce rnult oxigen, purifid apa gi irnpiedid proliferarea algelor.

IERNARE
Speciile rezistente la Pnghef se pot Iha in lac pe durata iernii. Amplasari ghivecele in zonele cu apa cea rnai adhnca. Multe plante de apa, P mod n asernanstor celorlalte plante perene, iarna se restrsng, frunzele li se ofilesc, planta hiberneazi prin riidiicinii Si rizorni. Prirngvara urrnPtoare inverze~te nou. Nurneroase din specii i ~dezvolta rnuguri de i iernare, abia vizibili. Speciile p soiurile sensii bile, de exernplu anurniri nuferi exotici, in perioada

iernzrii trebuie scoase din lac. Plantagi-le intr-un w cu g gratii, astfel toamna pot fi extragi cu uguring, &rZ a vatarna radgcinile plantelor. Plasagi cogul intr-un vas mare cu apa, irnperrneabil, in care cogul poate fi scufundat in apa phna la rnargini. Arnp1asa;i vasul intr-o indpere dwroas?i, feritz de ger.

Fixare de pietre. Legafi cu franghie plantele subacvatice de o piatri gi aruncafi-le T apa. n Astfel nu vor f i deplasate de valurile a ~ e i .

14umeroasespecii se pot hmulfi cu ugurinfi. Unele dezvolti stoloni, care se pot despaai de planta-mama, cu cujitul sau cu foarfecele de gridini, de Indas ce s-au hradicinat. Rizomii se pot diviza cu un cutit a ~ u f ifn t perioada de odihnti. Divizati trunchiul ridhcinii cu cu#itul sau cu cazmaua, in funqe de m3rimea acestuia, ti plantati piaile Bnt special de lac.

Fertilizare. Primivara, i n psrnlntul fiecirui coy infigefi d t e o baton de i n g r i ~ i m l n t . Fertilizafi cu rnisurs. Nu

Srire. Prirnivara ~i toarnna, ririfi plantele proliferate excesiv. Srurtaji cu cujitul rizornii prea lungi.

lernare. Ducefi i n locuinf8 platele sensibile la inghef, iar pe cele rezistente, arnplasafi-le i n zonele profunde ale lacului. Punefi i n an5 anticonaelante.

FUNDAMENTALE

GRUPA 5

Decoruri de povest~-~-

PIan te ca'ta'ra'toare
I

,
I

Plan tele ca'ja'ra'toarepot inbumuseja orice colj d gridinii.

Cea rnai frumoasg parte a gridinii


Plantele &@toare sunt

FOLOSIREA PLANTELOR CATARATOARE


rI

DIVERSITATE
Cu ajutord phtelor &$id-$ .( toare orice gr%hn2 poate deveni ferrnecikoare. Put* awperi cu flori ziduri mai pupin dtoase sau p u t 4 aidtui o pergok romantid. Platele dtMtoare sunt ideale P g~dinile n mici, deoarece cresc pe vertical2 gi ocup5 pu+ loc h straturile de flori. Degi plantele dpiitoare se pot Spectaw1 romantia dicina violeti ca'pirati pe zidd case; folosi ^inscopuri multiple, ele nu corespund totqi chiar oridrui pl. Plantarea lor va fi r e q i d doar d a d dege+ plante PodoabZ de flori sau de zidurilor se preteazii plantele fiunze.Plantele d w t o a r e cu cu ventuze sau cu rfidilcini potrivite scopului. Anuale sau perene. Plantele flori abundente sunt totdeauna aeriene. Plantele cu stoloni sau dj5rStoare anude trebuie cres- spectaculoase. Cele cu flori cele tWtoare necesid suporcute P fiecare an din nou, din n netnsemnate sunt valoroase turi, care In cazd arbqtilor serninte. De toarnna drziu prin frunzipl lor: ele amperg trebuie sg fie stabile, apte d pan5 prim2vara ele nu ne excelent gi protejed contra suporte greutgji hsemnate d e l e c t d nici cu frunze verzi, d n d u i . Altele, m de exemplu timp de ani de zile. nici cu flori. De rep12 aceste vip sdbatid sau hortensia plante sunt de o constitujie japonez.5, Pmbrad o f r u m o d mai firav2 d d t arbqtii d@r%- hains de toamng. tori, P schimb se oot cultiva n bine P ciubere. A;bqtii n d w t o r i sunt frumoFichiar d a d sunt bkdni, extingi gi grei. Cu timpul ei se ramifid La degerea plantelor $.he$ mult ~i necesitri suporturi seama de cerin~ele acestora. foarte solide. Soare sau penumbd. Pentru Vqnic verde sau verde o dezvoltare frumoas5 vara. Majoritatea plantelor trandafirii dj5r5tori au nevoie ciifiidtoaretoarnna igi pied de un loc insorit ~iaerisit, In frunzele, fiind verzi numai timp ce hortensia j a p o n d gi vara. Aceste plante reflectii de iedera necesi~ penumbd sau minune schimbarea anotimumbrg. purilor. Cele vqnic verzi, ca de Suporturi. Avqi P vedere gi n pildii iedera sau rotunjoara, felul de suport potrivit plantei iarna fac grHdina s3 renasd. date. Pentru awperireafmbrhcarea zidurilor. Plantele ve~nic verzi, spre exemplu rotunjoara sau iedera, asigura zidurior o haina verde tottimI pul anului. Acoperirea gardurilor. Caracterul neestetic al gardurilor de sirma sau de lemn poate fi mascat daca pe ele se cultivi clematis sau alte plante cataratoare.

O pergola, acoperita de o

. ,

planti cafaratoare cu flori, mascheaza, apara de v3nt si I ofera o privehge frumoasi. Arati nemaipomenit, de exemplu, un spalier din fier forjat, aspectuos, impinzit de o plants cu o crestere mai rasfirati, ce nu acoperi complet suportul.

Face@ economii

I
Pentru un spectacol re'lnnoit an de an, est@ extelentti alegerea de plante c&@r& toare anuale. E k se cuRiv5i usor din seminte. Sunt cu deosebire recornandate sorelele, lonicera gi hameiul ornamental.

Ornarea arcadelor sau a per. golelor. Trandafirii cifaratori crescuti pe arcade sau pergole confer2 suporturilor un aspect idilic, si le mascheaza Tn acela~i timp.

Protecfie contra vanturilor ~i acoperire. Pe pergole sau pe spaliere, plantele cafaratoare funcfioneaza ca paravant si asigura o suprafala verde de acoperire.

Copacii Mtr1ni renasc daca sunt acoperifi de plante dfaratoare, ca de pilda clematis, iedera M U hortensia japoneza.

Plantele c8flrStoare cultivate pe terenuri In pant& deasupra zidurilor de sprijin, vor atarna elegant, acoperind partea superioari a zidurilor.

aspectuoase
DESCRIERE
Cardiosspermum hdicacabum;floriie netnsemnate traversed nuanre de la alb la

Laxhpsowrdru,, r~orile albe, roz, q i i , dbastre, violet, inflorwc om lunle pin3 in septembrie; frunze ovale, p u i p m t compuse, diqonal-opuse; pland ademti pe gard, spalier; 1: 20-200 cn

Quamoclir lobata; culoarea tloriior variazi de la portocaliu la alb-gdbenru; plant infloqte h iulie-septembrie; frunze cordrforrne; planti adecvati pe pergoli, soalier. eard: drept r e r n ti e suficiend ~i sirma; i: cel rnult 5 rn iulie; fd pentagmale h b d tounn?o doare sducitogm pkn6 specrr de Lonlcera; florr galben-alb sau rop-stacojiu; fruct rogu, tox~c; frunze

Glicina violed
(st@Fd

Wkte& sinensis; florii nostime, papilionarc, de nrlove dd&$ violcr&Eti~ hfloresc din aprilie p h i h mai; frunze ustare; planti adem& pentru sup& ' mori L;A n e w. f . ~ l n ,

Canlpsis radicans; flori portocalii sau galbene; inflorqte drn rulie pini in septembrie; frunze crestate; planti adecvati pe zidul casei sau al gardului, pe trunchiuri de col cagri de I, , i: 5-1

din flon abe, g a i o e n e , m E i ,


I

mari

I
1

Hortensia japoneii

Hydrangea anomda ssp. pwpwoIar;h. albe, parfumate, Pnfloresc din iunk flarile pini in iulie; frum lucioase, cordiirme; pianti adecvati pe pergoli, zid,

O IMP ABIIMP SRL

RO-P-02-10-047

ISBN 978-863-86092-8-1

*asto~opn aim~sqns astoJaurnu u; a~t3oq 1j asto~sn3 sn dsa u ap

Legume proaspete, crocante


-

Cef mai important aspect al recoI&ii este alegerea perioadei corespunzaUtoare.

IDEI DE RECOLTARE
Perioada optimii de recoltare a plantelor legumiwle, in !general, preced5 momentul maturidfii biologice, care wrespunde cu momentul maturkii seminfelor. Multe legume ins2 la aceasd data se lemnifid pi 4 i pierd gustul. Excepfiefac doar plantele legumicole ale &or fructe trebuie culese la maturitate deplini. Majoritatea legumelor se recolt-' inainte deinflorire, in perioada de davoltare, a d sunt zemoase p moi. i Culegeji dimineap devreme legumele ce se consumii proaspete. fn cazul salatelor se recornand2 adunarea acestora doar inainte de consumare. Nu ILaG la soare legumele d e s e , doarece majoritatea substan-

L&a$ ceapa sn' se uswela marghm6f1pnrlni


!elor nutritive se pot descompune. de dezvoltare a plantelor fertilizarea excesiv3 cu fngr+amint pe bazii de azot ~icantitatea m i d de soare in perioada de davoltare provoad acumularea nitrafilor. Astfel legumele cultivate in serZ au confinut mai ridicat de n@ i de&t cele crescute i aer fiber, legumele n de primagi to au o concentrafie mai ridicad de nitrat d&t cele de vat5 p este i difkri6 @ cap9ciratea de sto care a &ritelor plante.

Legumele ce pot fi depozitate pot fi pLtrate timp indelungat da& nu au fost culese umede.

CONTINUTUL DE NITRAT1 AL LEGUMELOR


Din azotul asirnilat plantele produc nitra$, care se fblosesc in procesul lor de nutrifie. 0 parte se acumukaz3 in plante, sau ajunge i apa freatid, s t n fel consurnhd legume pi apa potabili nitrajii pot ajunge in organism. Datoritg sto&ii indelungate in loc dduros a legumelor sau in urma digestiei, nitratii se transform5 in nitri~i, P anumite cazuri iar n se produc derivate azotoase, diiunatoare &itil*i umane. Cqterea cantit&$i de nitra$ poate fi cauzad de numeropi factori: b perioada

diferit. Stocheazi mulfi nitrafi ralaa, spanacul, mangoldul, yi unele legume rididnoase yi tuberculikre ca de exemplu ridichea, sfe- I cla ro~ie, &lia ~i feniculul. Au confinut mediu de nitrei vZimasele, morcovii gi Teiina, iar cartofii au concentr@ie s d z u t i de nitrafi; la fel legumele ce dau fructe, precum royiile, dovleceii zukkini, ostravqii yi ardeii, iar dintre plantela Deoarece T timpul zilei n plantele folosesc o anumitl pistiioase mazerea 5i cantitate de nitrat, adunafi seara plantele cu capacitate ridicata de stocare a nitrafilor.

Pndepirtafi folia de acoperire cu cel pufin 4 saptamani Tnaintea recoltirii. Datoriti soarelui plantele folosesc nitrajii la producerea proteinelor.

-a

Pktrati solul uniform umed, astfel se descompun mai mulfi nitrafi. Cu 2-3 siptimani Tnainte de recoltare, nu mai fertilizafi solul.

I
I

Pegiolul acumuleazi forte mulfi nitrafi. Tiiafi nervura principali a salatei yi reducefi astfel confinutul de nitrafi al plantei.

Confinutul de nitrati al verzei pentru cipifani,

mr

PROSPETIME DURABILA

ridicinile absorbante responsabile pentru se rup. Pana la recoltarea d c seari planta folosege azoti stocat anterior, iar astfel legurnele culese au confinut

TndepHrtafi prin rgsucire frunzele morcovilor, apoi ayezafi legumele R lazi cu sol umed. Pastrafi I k i l e i n loc rgcoros. G d i f p m w p ~i-zw~tsr +

Uxafi mapa Tnainte de Tnmagazinare. Tmpletiti cepele sau agitati-le una cate una i n loc ricoros, uscat, srisit Si ferit de inghef.

Recoltafi ciip&hile de vans cu cotor ~i rsdicini, apoi indepirtafi ptirnantul de pe radacini. AtArnafi varza de cotor, i n loc racoros.

-L. A
8 8

-.

--

-q .-

Tgume hdrrigitp 1 PLANTA 1 DESCRIERE


mangold (sfecl pu fiunzefi t r P~o])
Bera vulgaris ssp. v u l * ; &a+ planta d n d hunzele acesteia ating hi i g $m m dc 15 cm, bqi wadn.4 panca ceo& h w u l rnangoldului m t a t recoltap M e gi +ul mtiouu
-

I
Salata de foi

Lywpensicon esculentum var. exulentum; recoltali fructele Gucindu-le de pe peduncul doar cind sunt deja rqu-inchis; culegeli rofiile veni inaintea primului ger 8i puneti-le la copt in c s ai

saladdec&pi$bilil h & v a r . ~ O ~ e ~ & & $ c o m d c l l c u ~ ~ d a t H de gheag $ +ra go& himtie d e ~ ~ o l e r oompld a plank ea
Lacruca satin var. crispa; la una din tipurile de salad de foi se culeg doar frun7.de exterioare, se p l t r d partea interioad pentru a se davolta in continuare; cealdti poate fi tiinti in repetate dnduri
-

(sdnga)
dovlecel-zuMdLLl

Iyw, _..-,<;, )*c


f&he

Cucurbita pepo var. giromontiina; Gali roadele c h d acestea aring lungimea de 15-20 cm; dovleceii mai mari $i florile mascule se consurni si umplute .

Raphanus sauvusvar. stivus; aduna$ rcgulat tuberculii cei mai mari, de culoa corespunzitoare; nu ha+si c& prea mi,deoanre d~411e m n 4 gi searb l
B ~ i c oleracea var. iralica; Gali inflorescenlelenedeschise Tmpreunl cu tijelc a dc 10 an;poau fi d e a t des d e m m la d a MOT m apar cpnnciniiu i

momv

(sbgaj
I
'

Dgucus m a q. sd9-1qlnainudc m l t a n &ti gold cu fma; p m depozitare rupqi finuraeie $ pun* morcoviitn loc ncc, hue m u de nkip ni

.
,

pa; scoate~i ceapa din pimint cu furca de indad ce frunzele inl apoi uscalo dteva zi*: impletit funii i atbna+k in haerisit . l y
tuberrum. adunad ortonl d n d frunz.de au ingdbenit 6 rau uscar, vreme uscati adunaii cartofii cu grijl cu furca $i pbtrati-i htr-o pivnitl dcoro uscad qi intunecoasi

cartor
(st%$

-mum

!I
I
Q IMP ABIIMP SRL

s f d a rqie
,,

q. vulgaris w. m n d i h scoatefi sf& din p h ? n t c furca; p u tru depozitare Indeplrta$ frunzde exterioare gi p&trali-le pe cele interioare., pa ' t q i sfeclain nisip umed, h loc r i c o 9 ,
Beta +is

a,v
() *

d ro,

Bra

'

derau

din pimbt, scutimp-le dc @ht;a t h a + vana de cotor in loc ferit de tngk

capha

"

:mbr ,

RO-P-02-10-076

ISBN 9 7 8 - ~ 6 0 9 2 ~

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

B uchete ji compozitii

PLon uscate

Pu teji salva pen tru zilele mohorite de iarna' hrmecul florilor de vara', dad le conservaji prin uscare min unatele culori ji forme.

PLANTE
Aproape toate florile, h n z e l e sau fiuctele se pot usca 8i conserva cu materiale ~i metode corespdtoare. Florile uscate clasice, spre exemplu florile de pai, limbapqtelui Si wada-goricelului confin inifid p u ~ i napi. i Penuu a le usca, a&naji-le cu vhul in jos inu-un loc cald ~i uscat. Florile cu tulpini puternice pot fi uscate gi in v d , astfel i ~pii t s u e d rnai bine forma naturalii. Fructele fi tulpinile fructifere de reguls, d a d s-au rnaturizat, se usud de la sine, deseori l u h d forrne bizare. Scaiul gi tulpinile fructifere ale speciilor de ierburi sunt deosebit de fiurnoase gi se pot usca ugor.

Pistrati florile uscate pant la intrebuintare i n cutii de carton inchise. Depunefi fasciile de flori i n straturi, unele peste altele, iar intre

un loc uscat ~i racoros si controlafi-o sistematic s8 fie atacatii de dzunatori.

nati faxiile cu vlrful i n jos intrun lac cald, uscat ~iintuntcos.

nivel de 10 cm. Lasati apa sa se evapore timp de doua-trei sap-

Comp,r

cu hortensie, nemF;sor$ m;ir ornamental

Ramurile cu frunzip bogat fi boabele confin rnai mult5 ap2 gi se pot conserva mai ales cu ajutorul glicerinei. Florile fiagede, cu un confinut mare de ap2, ca spre exernplu frezia, narcisa sau crinul, uscate la aer, de cele rnai multe ori, se contract5 sau se decolor&, p u t h d fi ins2 conservate rnai lesne cu substanje deshidratante.

este adecvad conserviirii d t e unei flori sau h n z e in mod individual. In acest mod tgi p l t r e d cel rnai bine culoarea ~i parfurnul. Substantele de uscare nisip, detergen~i, borax, silicage1 - sunt optirne pentru uscarea florilor fragede. Acestea extrag umiditatea din plante extrem de rapid gi noninvaziv.

Pentru potpuriuri odorantr uxali flori parfumate, far8 tulpina, i n silicagel. . AdaugaJi-le condimente parfumate $i coji de fruae, picurati pe ele uleiuri aromatice, apoi amestecati bine compozitia. Puneti potpuriurile proaspete I n pungi de hlrtie sau cutii de carton.

Plasafi ramurile i n amestec de apa ~i glicerina (2 pirfi de apa

Daci doriti sti uscati fire de flori individuale, a~ezaJi-le o pe

METODE
@ea rnai simpla rnetodii este uscarea la aer, ce se poate aplica la multe flori perene gi v h u c e . fndep~rta5i fiunzele inferioare, legaji tulpinile cu un elastic si atirna5i-le cu d r ful P jos intr-un loc uscat, n cald gi Pntunecos. Frunze, flori sau h t a r i pot fi qezate gi pe grilaje de fier sau h h i e de ziar. U-ea la wld - in cuptor sau deasupra caloriferului -

I JSCARE CU

SILICAGEL

Multe specii de iarba se pot usca cu u p r i n g . Ramln frumoase gi uscate iarba-catifelata (Lagurus ovatus), briza (Briza media), cordateria (Cortaderia selloana), iarbacanara~ului (Phalaris canariensis) $iiarba-elefantului (speciile de Pennisetuml

Acoperifi tulpinile li Rode c w Plasaji un &at subtire de gel( ~ gel. Umpleji cu gel ~i lacurile pe fundul unei cutii etan~e i ramase libere. culcati florile peste acejta.

DupFi trei zile, dar cel mult o sBpMrndna, s c o w fiorile din cutie p peri$ide cu grija cu o pensulG.

~3unisurdxa

q-11~~ i . , uri7

. r

Plantefe cu crqtere expansivipot invada repede intreaga gr&h k

NECESITATEA CRESTERII
Proliferarea deosebit de rapids a ~lantelor numqte crqtere se buiad. Plantele cu crqtere buiad sustrag plantelor vecine lumina, apa, substanfele nutritive ~i spafiul vital. Plantelor rnai slabe abia le r s m h ganse de supravieyuire alPturi de ele.
Expansiunea plantelor perene ~i cu tulpini ierboasa cu crestere buiaci poate f i lirnitati prin dezgropare ~i divizare. Nu replantafi decdt pirfile tinere. Extragefi din pirnent rgsadurile provenind din autorepm$ur;ere. Le putefi replanta eventual, intr-un alt loc.

STRATEGII
Pentru a & b e in via* plantele au elaborat diferite strategii. Vitalitatea extraordinars a speciilor predispuse la cregtere buiad se manifest5 printr-o dezvoltare rapids.

Zidul w e i ornat de plante Ea'rnWtoare Estari lungi. Unele plante tadtoare foarte expansive sunt considerate plante cu crestere buiad, deoarece depQesc rapid prin Ikstari neobignuit de lungi sau vigurogi limitele spagiului ce le este destinat. Vifa sdbatid, iarba tibetang sau liliacul violet acopers repede zidurile gi ferestrele, astupand strqinile gi elirninand plantele tidtoare mai puyin viguroase.

Plantele cu crestere b u i a d necesiti m u l t i rnund suplirnentari, deoarece trebuie finute permanent sub supraveghere, pentru ca $i plantele vecine sa se poati dezvolta. Sunt deosebit de neplicute buruienele, care trebuie plivite siptimanal.

nuplanids a crqtelre m buiacti, a a CBpwte muza m pro$'fGiik FiS a h h caurl lacuritor mid, a r e pix fi tepede itwadate L &re o mmenea pliwS. Writm a le 'Rnpiedica

Din rsdidkina sau rizomii unor plante se dezvolts in permanenjg deasupra solului lktari noi, care in scurtH vreme se pot inmulgi foarte tare. Este extrem de periculos piciorulcaprei, plants ce greu poate fi indepgrtatii. Ramificawe I l t a r i l o r . Alte plante dezvolts lktari lungi deasupra solului, care rnai apoi se inddiicined gi dau nastere la noi indivizi. Dintre acestea face parte dpgunul si multe plante acoperitoare de sol gi buruieni. Pe suprafetele mari invadate rapidAdebhruieni celelalte plante incet-incet se sufocs. Autoreproducere. Exist5 ~i plante ale csror seminfe germineazg P proporfii mari. n Astfel de plante sunt: urzica, multe ierburi sdbatice gi gdbenelele. Rkadurile lor apar in numPr atPt de mare, i n d t celelalte plante nu mai pot trsi al3turi de ele.

Cadrele si bordurile inalte ale straturilor impiedici plantele cu crestere buiaci s i penetreze rafejele

lndepirtafi sisternatic partile ofilite ale plantelor, astfel se pot Trnpiedica sirnlalu ~i eficient rnaturizarea seminjelorg autoreproducerea.

'

PLANTAR Tlrl \I45 ~ M P I EDICAND CRESTEREA B U I A ~ ~


---

~uiaci ghiveci din material plastic de dimensiuni mari O cutit Cl cazrna CL

Taiafi 2 56pali o groapl in groapl, Umpiefiinvasul cu pZmant, 1rldlcinifundul unui ghiveci din astfel rnarginea samare. afle bltltorifi usorparnbntdin iurul lor. material plastic pentru plantele Scufundafi ghiveciul 3 plasafi solul plantele, cu adbnci.
ca

sZ se

imediat sub suprafafa solului.

Udafi abundent.

CARTEA

Plante cu creptere buiaca'

GRUPA5

88

Bordurile limiteazl expansiunea plantelor cu cregtere buiaca, constituind i n acela~i timp #ielernente ornamentale ale grgdinii. Prirnavara controlaji bordurile. lndreptali bordurile deplasate, scufundate I n sol ori ridicate de inghet.
*I

k t k I

+I
.I .

Amenajati i n jurul plantelor o bordura de limitarc a crqterii. Divizati plantele perene de dirnensiuni mari Onainte de nfrunzire sau imediat dupci tceasta.

I
rllele ae dupii perioade~e ploioase sunt cele mai potrivite pentru plivire, respectiv tiierea plantelor buiece. Din pamantul umed se pot smulge usor risadurile, respectiv ramificatiile de listari ~iridicini ale plantelor autoreproducitoare. Pentru indepirtarea ridacinilor numeroase folositi-vi de furci sau de sapi.

@ &

Control
fndepartati din d d L i n 3 Iisarii buieci crescuti pe ramifi:atiile ridicinii. Ririti plantelt :rescute prin auto reproducer^ zxcesiv de dens (sus).

D a d doriti s i scipaji de grija plantelor cu crestert buiaca, indepartati-le din gradins. Aceasta operatie poate dura foarte rnult, deoarece plantele pot risari chiar si din cele mai mici ridicini. Deseori, apar multi lastari noi dupa indepirtarea plantei-mama. Din acest rnotiv este irnportant s i fie indepirtats din sol totalitatea ridlcinilor.

indepktarea rasadurilor ndepartaji Inca din toamna tlastarele nedorite, care au nceput s2 creascl in urma autoreproducerii, altrninteri 3cestea se pot dezvolta foarte nult pan3 prirnavara.
--

Q IMP ABJIMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-1

aj uims urp apuaiq a3 uelarrf1~9u11i ...


V .

s vdnug

3 1 ~ 1 wva~nd ~ 3 3

i~uSo~n~

Ritm bienal de dezvoltare


Aceste p l a t e simplu de hgryit se h m u l p c prin seminfefe scuturate.

PLANTE BIENALE
Penuu davolrarea total5 plantele b i d e au nevoie de do& p e r i o d de vegetafie: in primul an apar doar frunzele, deswri formhd rozed de frunze, plantele ihnorind doar dupP iernare. Dups ce au format seminje, pier. Arnelioratorii, in c z unor ad specii ca panselujele, garofitele de @din5 sau mixandrele, au creat soiuri care se d a v o l d mai repede, astfel i cazul n semh%ii timpurii produc flori deja din primul an.

1 CULTIVAREA PLANTELOR BIENALE PRlN INSEMANTARE -. .CCESORlk P seminfe de plante bienale P compost P lopati P furca de s a ~ a t Q grebla P etichete, carioca pe baza
de alcool

' 1strat insorit. Aflnati solul ~i 2grebla. Pregtititiplicurile penI

?nsarnAn$are:vara. Pregatiti un

Netezip suprafata solufui cu

I
Mde a/if~. plante bienale ce fnflorescprimifvara de

3mestecati-l cu compost la ~dlncimea 5 cm. de

tru seminte $iscriefi nomele plantelor pe eticheffi.

Pe baza perioadei de lntlorire pot fi distinse dous categorii: cele de prirnavara t k i e (de exernplu Aoarea de nu-mil-uita, miqunele ruginii,

piirdutele) pi cele ce tnfloresc primsvara. fn zone cu temperaturi s&ute acoperiji vara (cum ar fi garofijele de g r u i n k nalba de @ns, plantele ce i e r n e d cu ramuri degetarul). D a d plantqi de brad. amestecat In straturi aceste Plantati florile hcnale P sol n specii, ve$ admira p h 2 permeabil, bine fertilizat. toamna fermeditoarele flori. Majoritatea soiurilor prefed Plantele bienale sunt rezisumiditatea uniforms, locurile tente fi simplu de Pngrijit gi pot cu mult soare sau penumbra. fi ideale plante de umplutwii Mulci~i solul cu compost P , n Zntre plante anuale gi arbuSti. jurul tulpinilor, ceea ce va Plantate impreu& cu miro- impiedi& dezvoltarea bur* nilor, va fertiliza solul si va denii si legume ofed o privelipte idtr-a&.vsr p ~ k u d . a ~ u l t erefine umiditatea. dintre plantele bienale ce se autoZnshhfeaz5 se pret& pentru flori tGate.

'

'1 I

P3
SemZinaJiseminfele in randuri sau tmprwiindu-le. UdaTi cu griji. Fixati plicurile pe bete marcatoare BngB IocuI i&m&nfirii.

Du@ hcdtire rariti plantele prea dese. Acestea pot f i replantate i n locuri mai spatioase.

S E M ~ A R E PLANTARE $1
Plantele biendte produc muke serninp, de aceea, I n vederea lnmul@rii,nu W i toate tulpinile fiorale. Majoritatea soiurilor Y t m p r w e seminteje d T loeurile corespunzatoare, n care apoi vor tncolti.

Semintele plantelor bienale pot fi semihate direct afar5 incephd din iunie. Toamna plant+ in locul definitiv plantele cu inflorire primgviiratic& pe cele ce Pnfloresc vara fiind suficient s? le plantaji

Scoateti Y septemhic p k e l e n ce inflonsc Mmavara, primifara pe cele ce inflorex vara, ransplantati-lein locul definitiv.

5
Degetar Znflorind vara

In zone reci fa@ plantele bienale de inghet acoperindule cu ramuri de brad.

.$sodwo3n> lnlos !ii!>lnyy w e n 3saJoljul a3 aleuaiq alalueld

.peJq ap !JnweJ n3 alazuelc !k~ado3e 'la6 !nlnw!~d ea~!sos ap a$u!euj . e ~ e ~ g w 3saJoyuL !~d

.alakpelw ! ~ J ?a~!ilo3u? J gdnp ~ e !

w3 OZ-01! ! p a j lnlos 'pqwnuad : nes mas n> ~ m m p p d lap! y e q d V r n u~ a b ~ o g u !tarqmq y n !u r . + m ' spnq * d Iafqnqop ap luuoj y !ioy ~ u u m i n l p g

I
aln1asrred
-

w3 09-oz :I : p a ~ n ! p S mas nJ qmwl p a j u d p n r m If m n p a~eod :a!iqmolm ul z q d a!In! u!p arbsogtq :arqoaq n.es !$ x % 'qp m m n p d 'aJa5qaqwn ' a l p ~ u nes y d y s !log my^ myuq x t

p apqarom u p a a k q q * o p $

m 3 pps kxqmuad nm auoq a p m o l p a p d p n u e rn !I tqm m o d as :rear q gugd a m uy $ ariqtw!ou ul p a m Amdi q u : m , ~ pTOM q x i

I w3 0oz-0~1 !punfold '~!liylnlos !f alposul al!inJol : ! pajud !pamad el ! en!qn3 a~eod !a!mqura~dasul g u ~ d u!p albmo~u! 9 as aqn! (&ups) rso!~!m%u-n901 nes '!!So, lzoi <auaq@ <aq@ 'a~ponulnes aldw!s !mob :easoJ ea~w eu!p:~% ap eqpu

un 06-0s: !aAnwnu ajuelsqns y l&oq plos !S aqwnuad ! nes m s n3 apmol p j a i d !ayqp ap p*u~ o a r e q :a!p!-qun! ui a ~ b m o ~ u l ~TW,,, rxog !uln"nnr ~ m r d r n a ?
ernrrnr r n %rrcvn

I n a 7 n r lwrp

I&

[os m %wqumpas nes a m m a p m ] w

a l aho~ut ~ 3WqF nmmJ 3 F F!J9 !bp TOP ;)P


4j - .=3 r

d I? q g q d a p w eJWF@S4Y

w!n p - n u

'adarp ~ ! d ru a p up a l p : p ! d y arapmu u!rd $moaa .$earn a1 ~s!Ipop a m ad 0 a F p0 as z n p!os


J O

. .

e~
~ ~ ~

1, .
'1-

-03 ~

!nads 'al!qeuoT puly '!~oltou!


a l

ap EzunJJ nes u o p ~ o ~ *gpeiisn~eq !e$ue~a a y ~ o p ap 1 alauloh au~iuau n~$uad e '!!~e$sgl ad yo aynu !eu 1' ue ap !le!el .~o(ynp!ze a,!p!p~e
J!!JeUJO ayyJ30d ap Uqasoap

J"1!J01p3!U09

suns lezuaweu~o ln!njn6


nes elapa! 'eqiue3~tQ

lod rep pa^ ~ F S ~ A s luns pd nu T e J p S 3==!P-puura? !

!-npugasnle 'ienue w e l d !ie!gl weep !ie% .al!lata~6 !5e>!#!pau'g&nu!$qo e~n6y au!q !eu ehlasqo e -Jgdapul.g$ese~ lape eleJ!ds n~luad 'amis ul sed un !$wed ad ap !!JWFI el v d k a p

.!nlnue

'lp~u!yr;u,d p dl! -nu+qo a p a p q ns a l - $ v n ~ q a auy FUJ p a p re! 'np a -a~aqn!s ! a m UE S P P 1 ~ ap =Pq amid FW apiyardns m u a d ap apin~dpss .anx-e1ar ap pso1 !i!solod p p o p ewroj aurluaur nes !xm m m u ! ! ~ J aleod I O !S-e nnuad pnue ala~ueld $ ~ 'resa3au alsa p a g .a~w!ldurm~ u urd y S p i m ~ s ! !Ialnd 'mru!Opp anoqqurase

-ard " ' JOW!P !J ! !FA '!!J~~~!IJE p d m s UJ ~ E X T J -un as S 'alq~meualpnp@ uj ! a~mmpe pulyau a~p4 -ppn3 al!urpgr8 uj ssa~!nod

WJ

-- ' !T

=P=la3"J,
'ElOlSa3e

d w eaAe JOA eJeneu!Jd ~ ap ea~!~ol4u? ale!?$ gdnp alalueld .!~a$!~oy !~n6nw !$lnu !g gzeauedapu?as 'eule! a>!uJa$ndal!Ja!g$ u!~d .y~engu~!~d ap ealyolju! gdnp Jeop a y o p !auJo4 $!A!J$o~l y n i !iapunl a

!!r!qopodur~ p d m s u~!9 rn

.a!taio~d -IOU ~olaiueld a~euosej e ap b!~ado>e al-!ie[euawe un ap alapuni ew!Jd !ienpaja nes 3es ap gzugd u?aieuosej dw!goue s a x ul -pipop ewJoj alajni !ie~nSgjul 'guapunqe au!iuaw a1 e nhuad aieuosej ppedpz a p a ~ a ~ dp e a as alajni ! !!JoqJe dw!i el S Wu! @ a l d ~ Wa!a VNNVOI n l a y lWVA~NIW
FUJI?! ~ J J

'. ' . ' Iolpnpmq p e u a p e !yual a ~ a l i a uI I


I

(cduys)

a ~ e o l n ~ caseoja!d ,!3!rn azuny :euy ap FinlJnns n2 elueld !su~~!u~dtuas snxng

(J!{!U!~)snxnq

I
-UJO:,

--

.!!U!JqXy euoz u!p lnlos ul sod !ie>asaury'!ielpnsul nes !qqs !!~elspl !ie~ntplul

.pou !nun e~dnseap 'yqo ax4 as eaJa!el.a1!6unle aledpu!~d p n u e ~ a !6ua~3

.azun~$n p o ~ d ~ ! L nu ale:, ' a u y ~ ~ q eu ap~eld uaxa ~eop !je!gl.a!uew :a~eoa~:zundsa~m epeo!lad

I rn

Bll

Q " '

--

OD nes

~~ uoJpuapopoJ n~$uad 0 pu!pg~6 a ~ a p e o j ! 6 u a $e!l 10s ap

-TI~ o p o u efipede gdnp .mop PIOS I l e z ~ ~ ~ l ~ a ~ d n a !JWj '!" !op ad a p a p $ m o p '!mum u ~ 0/60$ap qnur !mu !ie~ p -TUgm HS ! J bA 'aJ!JaU!lUj a aP!PeJ alI'aw ]Pap l ' " Z : !an-!op el alep8a~ p p p I" a myauaq FUI luns p a d UJ .~!!JS n3 ale -yaInqaJ1 zauode! ppn8 IS e!lo&ur <s!pmmq bppmld m w ap a J q &rmS nu m-m anJau!luj ap ap!pw a p a 3 L

-a~d!m3ui ro!.xa]u! a ~ d s nzs pur !i!m .Jo[pou .eare3sn 3 ~ 3 a m 'aqels 'amour ' !u ~3 m drip leFaur! '~J3np!Jd - 1 s al!Jnurar reop nvy!ureJ ~ ~ 1nl!5qs el ay as e~dnsaap TI supp q Iajlsa 'luapma~d u e un, !m p ! -aur!an o n3 -q1 ad !IOU m p o ~ d !!~anp!~d ~ n apou !ie~mss ~ J O I m ue plndmuly ~ S ~ J O U U J m -gurJn ug .!npsnqJe p o p a l w !nSngrt~-aJuoUulap ~ o ! . m d a ~ d albJ3 a m a~r@nm s !nun ednp F m q a as a p p p d n s wdnmp <3!lqo euneap~olq apaw -m ru auwn ad ~ o l n h q r e Pe!~.l., OS-Or/ ap =?$Tul 'm m a g !im:na .auxaJnap 9 gwd 'araup a p ad <!ode <!ajnI e g p u m mn?d uj a l q p w n ~ u q g q d n!np ~d caseouuraI'arqagq a p m m auureo1 ap p u g h u g Isneda~ ap n!pals uj penlmp y a~eod F q el ap ! i ~ w =!JaTlpUl P F J O P W 1"zR,ug a3TJQTWaP 1PF-aRL

aP a

.!IOU ! azuny aulind ~ u m S r UJ ar, UIJ ~ n p o ~ d '~3!msqx are3 m ~ !nSnqre ! urnmd r ~ ~ m d 5 -109 nw gqep aJ!xysq t u ' ! ~ E . I ~ S nes $@ul eard !~Snq.n! ~J TJaot7q ap !JaF pl!maN adurn ap @unl ~eo!rrad o d e w ~ s onj ~ - u !nSnqre a m UJa p m m ul p%zmu 'p!p.lrr !!9 'p!333-!0p 3PO +ad p d a as a3 'XsnqJe a m a y ~ ap peraloz ~ J T J: u a y ap ! d p p o p axqasoap y 106 '!JOB !9 azuny aseoJaumu m 'wp~aand! !ou !mq1dlnm I mnpcud M mwld lmlruq!pqs m ~ ~ f inp u a ~ -purecmsy ns j

CARTEA

fn tinerirea arbqtilo*

GRUPA5

93

F
f

gutui japona

(stbgal
.L-.!
8

*
-

'

lntlc
Choenorneles; hliturai de la radkini doar dteva dintre ramur mai bitdne; tiiafi p h i la sol lhtarii sdbatici ai plantelor altoire primivara t k i u , dupi innorire

PU cmcutc

Viburnumopulw; tiiali de la r i d i i d ram& bia$ne, slr6e ' ~terimr; scum$ ratnurile piid la 50 cm

liliac

---_ed6c

toamnei

wronarius; tiia$ de la ridicini ramurile b i t b e , -labe sau crmute spre interior; scurtali cu o treime lungimea elorlalte ramuri

'I

m
budleia (sthga)

'-'-

Juddeja davidii;scurtafi anual tofi Ltarii pinull la partea lemno& florile se form& pe ILtarii noi

primivara

!ngryire

.'RIMAVARA TIMPURIU T d i m plantelor ce tnfloresc vara a n i u Tiiati unii wbu@i, c de exemplu a budleia (Bwddleja &vidii), hortensia (Hflfangea piuriculata), hibiscus (Hibiscus lyriacud)~i cariopteris (Gwjropteris x clirndonensJs), li&d doar ramuri cu doar djiva muguri. Mukiii solul cu compost. fnceputul primaverii este ideal pentru tunderea verzi ~i pentru plantelor ve~nic underea radicali de htinerire.
O IMP ABIIMP SRL

tot -anul

_ . __

.-

=>

PRIMAVARATIWIU ' Tdierl la plantele ce Pnfloresc primdvara Taia$ arbugii ce tnfloresc primivara imediat dupi tnflarire, tnsi dat fiind ci3 aceste plante sunt Onci h dezvoltare, nu le scurtati radical. Anual taiaji max. o treime din lungimea ramurilor. Mulciji solul cu compost.

' :

I . _

TOAMNA T R I A ZU Tdieri radicale de intinefire Cealalti perioadi adecvati tiierilor radicale de tntinerire a arbytilor este cea de dupa ciderea frunzelor, la Tnceputul perioadei de repaus. rnainte de tiieri Intrebati un specialist despre tehnica tiierilor la arbustul respediv. Dupa Intinerire, timp de 1-3 ani planta nu va produce flori.

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

Prevenire si tratament

Uaune provocate de per la porn11 truct~ter~

*
kt-

a!&a)o~dJp JO/a/P -eld nes empups !je~nlelu? -!~ajew earerr~dapu~JJ!@~UJ ! # WMVA'$WlMd

u?ale:, qns 'ezelnpuo I

euoz !ieue+e!t aJ!Jado>e ap InJeJls!!SeunpeeJengw!Jd

weos a~dsu!p eaued ad !q,unJl ap gewazaJ elel gJnpue>so nes (sns) ~ U ! [ O ~ O J n3 !-!ie! '!6uaJ> - ~ J ones~ a!balo~d Jells J qle ap un n> '~ol!!ie>!+!we~ eau!ilgu~

' g g r ~ d a p ue t ~ o x l ! t a p ~ .!ua6ozed !lua6e y !Z !Jozgungp sun~zed y o ne -asap a m u? gznzp &eox eunpe e nquad wod qns o !iapu!~u/ .~ol;n !ew p!lde as eneasdm solgugs !ew au!nap lnwod [ a p e 'gw!~dsap eDeon aJ!nqJ u ! ~ d !ieuylapul 'a!bazo~dep !nl -npJ.rs e a ~ e q d e azu!eul ap n p g j la:, nes euweol

'!!u!>gpgJ euoz !i!>lnyy j a y 6 u ~ !iual el -s!zaJ a!+ g !!wad e> %!In! !!unl s
nlnlos eaqJlnlu !# earez!l!vad VMWA

fnfloresc n umai dupi citiva ani


t

/
O ghivece de material plastic
s - de ceramid au

bulbi, Znarma$-va' cu

I I

D NrnAnt de remanat
Oreminfedeplantecubulbi Osita

PNMULTIRE

DIN SEMINTE

Plantele bulboase, P general, n se h u l ~ e s vegetativ, pe cale c asexuatii. fn acest scop sunt adecvate diferitele paqi ale plantei, in hncjie de specie, ca spre exemplu bulbii mici crescuji I&@ bulbul-marnii, solzii bulbilor sau bulbul. Planta nkcutii astfel are proprietsji identice cu planta-mamii. fn cazul hmul*ii din seminje patrimoniul genetic a doi indivizi fuzione&. Din acest motiv aceasta se numeste reproducere generativii sau sexuatii. Din cauza diversidrii genetice a plantelor provenind din seminje, deseori, descendenrii nu seamhii cu antecesorii lor gi nu seamiins nici intre ei. Aceasta este valabil mai ales atunci d n d seminjele provin de la diferite specii gi hibrizi. Din seminjele speciilor pure se pot objine descendenfi cu caracteristicile speciei.

1
Pentru ca bulbii tineri s3 nu putrezeasci, este important sa primeasca pufina apa cdnd nu se afla i n faza de crestere activ3. Primavara, a~ezafi ghivecele intr-un loc protejat, ferit de ploaie. DupZ retragerea frunzelor, administrafi-le numai cantitatea de ap8 necesar8 pentru ca pamdntul ~ibulbii sa

Fdow ghivece curate, din plastic mu de ceramic&

Presarati m ~ l n uniform w $ cerneti p s t e ele un strat de

Erantis: semin~epi Pegumente

CALENDAR
Solujia optimii este, P general, n ca semiharea sii aibl loc imediat dupL colectarea seminplor. Semin~ele plantelor bulboase inflorind primlvara se maturizead la mijlocul verii, iar cele ale plantelor inflorind vara se maturized toamna. Semihaji imediat afarii sau in Aadnijii seminjele ce germ i n d sub efeaul gerului (germinare la rece). Seminfele cu germinajie rapid& a d i d pe acelea care incoljesc Pnainte de Pnghej, semiinaji-le nurnai toamna urmiitoare, pentru a evita tnghejarea rksadurilor. Este o metodii sigurii, d a d o parte a seminjelor este semiinatii toamna, cealaltl parte Pnsii este uscat%,p5stratl intrun loc riicoros gi intunecos, 8i s e m h a d numai primiivara.

RETINETI
Colectare. Colectaji serninjele doar d n d acestea pot fi despiirjite ugor de plantii. D a d nu le semiina9 imediat, uscafi-le timp de dteva zile, dupii care piistraji-le P plicuri etichetate n sau intr-un loc intunecos. Lumid. Majoritatea semingelor plantelor cu bulbi g e r m i n d sub efectul luminii, de aceea nu le acoperiji d e d t cu un strat subjire de p h h t . Cea mai bung solujie este s l cerneji p a t e seminje un strat subjire de p h i n t de semhat sau nisip. D m & Serninjele unor plante cu bulbi germineazi greu, pentru a incolji fiindu-le necesarii i n d o perioadl geroasii sau o alta stimulare dimatid. Ghioceii, briindugele, unele specii de crin ~i sdnjenei germinead extrem de greu.

De "ndatH ce apare a doua

loc umbros gi pratejat, sau qezati-le in rhdnitti, respectiv in ;era. Udav cu grijl.

reche de frunze rlrifi rhdurile ~i plantag-lein ghiwce individual.

1
I

Contrar bulbilclr procurafi din couneq, r35adurile provenind din seminfe pot avea un aspect exterior diferit. Data dwiti SA le vecieti florile inainte de a

P
Alegefi un loc lnsorit pentru rhadnitl. AfanaJi bine o suprafafa de 60 x 90 cm ti incorporafi i n ea compost $i un strat da nisip.
Nivgla# riisadnlta cu greMa. Lasafi plantele - amplasate la distanfe de 10-15 cm - sa se dezvolte netulburat p h i ce inf lor-

La prima inflorire marcafi plantele bulboase selectate si replantafi-le dupa retragerea frunzelor.

Hiacintoides
. I

(dreapta)

apiiie-mai;C 14-30 un;

id~pa d; r e p in martie'do apriiie; i: 10-15 cm; numai speciie pure sunt adecvate pentru semhar

seminayi seminfele In &adnip imediat dupi maturare; acoperiri-le cu un strat subpire de pimin2nt;kliqte dupi tni a

Grin rega

-.

..-

,rrl,,,

,'IT

- 8 -

--.

V M Culegerea seminfelor $i semiinat Recoltati sernintele plantelor bulboase inflorind primavara. Plantali-le in ghivece sau i n rasadnita. Rasadurile din ghivece sau din rasadnita se afla in stare de repaus, protejati-le de ploaie ~iurniditate, pentru ca bulbii sa nu putrezeasca.
@ IMP ABfIMF

N A Culegerea seminfelor $i semiinat Culegefi seminfele plantelor cu bulbi inflorind vara. Semanafile imediat in ghivece sau in rasadnita. Dezgropati din risadnifa bulbii plantelor bulboase tnrnultite din serninte ~i plantaji-le la locul definitiv.

----3

. .
b
'I

- --

PrtIM~vAd4 i Semihare 9 repicare Se pot sernina $i acest in anotimp, rnai ales plantele cu germinatie rapida. Rarifi rasadurile crescute prea des de indata ce le'apare a doua -, pereche de frunze. Plantati cite un rasad in ghivece cu pament de sernlnat. Puneti-le intr-un loc protejat, i n penumbra, ~i mentineti-le solul uSor reavan.
'

Fj h

W-02-1M)85

Prevenirea acciden telor

Siguran t fn grZdinZ Z
I

Proceddnd cu aten* i aplicdnd mLuri preventive bine plinuite, se evita' cu succes sursele de pericol din gridin&

Plan te legumicole in vas

I
I

I-:,
.

-.7 h

Aklturi dep h t e omamendi, paH cultiva difirite legume p r o a s e pe bl a m ierasa' sau gra'dina de pe acoperif.
'

Amenajafi-vii o grtiioi d

6
n

!' mari dio mai moln vase

legume mufticoIorifor&rite.
s

..
:

.-

.-.,I

'

AVANTAja

;** -4 ,:<*piJ+q TiJtA .


! I ,

;--&$<&2

- Cei ce nu doresc o gsdins de


legume, pot crqte legume h vase. Multe legume sunt aspectuoase in sine, dar se pot asocia p cu flori anuale ~iplante i wndimentare.

ACCESOhii. O l a d l cu dimensiunea de 8Ox25x25cm O sit3 O compost ; pimBnt de flori I 2 legume cu cregtere rapid8 'risaduri sau seminfe)

%C$ ' L +

7 ~ G P w ~ .
Alegeti un vas cu o latime daproximativ 25 cm. Cumparati rasaduri sau seminte (de exemplu, de salsa, de ridichi de luna). Arnestecagi pamantul de flori c, compost cernut prin sita T pron poqie de 1:4. Umpleti vasul cu acest amestec, astfel ca deasupra sa ramani libera o margine de 3 cm.

'

FUNTE LEGUMICOLE @ECVATE


ji prin s 2 ifi rare, neuuljnuite sau pitice. In regiunile cu climi aspri fooafi plantele i n ghivece de 10 cm. Amplasati-le tntr-un loc luminos $i dlduros. Rariji rasadurile cand au atins inilfimea de 10 cm. Selectafi pentru fiecare ghiveci numai planta cea mai viguroasi. 1 .
,ulul
I I ~

b
timp cu perio de rodire prelungid. In regiuni ploioase nu ol: tati soiuri sensi :la I rate mate,
?n &i

mriu important a t e floarea aspectuoasii, frunzele guseoase pi legumele cu form5 gi h d o a r e interesanre. Ale& plante cu crqtere rapid& cu o producfie mare, pi

de aoburi dt:

veci, p e n m a

G dupP

3 1

in vaseje icatea sunt

,... "
A

%A.

ferit de

t.

11

tanfele de plantare. BWtoriti &or @m&ntul$ udati-l temeinic.

3 tati risadurile.Reswctati dis- 4 d u d culesul roadelor.. ~ e n t r u .


Se&@
, , ,

&He

sau plan-

Sendnafi sau plantag din noir

ca inc5 in cuml anului si objineti a doua recolta. .


,-0

Toate tipurile de vase de

Intr-un C Q ~ fmplerit, sau vas m d c w u de cammid.Avefi grijit a plantele sii aibii o s @be stabih in vas. Este m q i a l 5 pi k e g corespdtoare a apei

Ahge# un ghhci cu irdljimea dg aproximativ 45 cm $i diamebul 30 cm.Urnpleti-l cu un ames+ec format din pamlnt +i

1 de

2 Mtqi

la mijloc un rasad de ro5ie. Pamantul d-iajungi4 piinii la prima frunzi3.

trei tutori la marginile ghiveciului, pentru a planta. Udaji temeinic.

* I

9 J O C U ~cu hazardul
Prin hcr~cipare pot se htruni diferitefe ~aracteristici ale trandafirilor.

I POLENIZAREA TRANDAFIRILOR
iCCESORII:

O foarfece de gradmarit O punga de hdrtie sau de


material plastic

, -

O pensula mica elastic sau sfoara banderoli de

AMELIORARE
Amelioratorii pmfesionipi vor sii creae soiuri de trandafiri foarte s&?itoase gi raistente, remadndu-se prin nuanfe de culori inedite, hflorind abundent i indelungat, gi care totodad rezisd la ger. fn lurne se e f e c t u d anual mai multe milioane de fncrucigri, dintre care dup?iperioada de selecfie de Vpte ani - numai dteva dau &Atate. Gadinarii amatori uebuie s l fncrucipzze numai uandafiri sbHtogi pi deosebit de frumo~i. Se pot qtepta ~i astfel la eventuale qecuri, deoarece un anumit trandafir nu se poate ?ncrucipa cu oricare altul. Determinanfi sunt cromowmii, pudtorii caracteristicilor ereditare ale trandafirului. La trandafiri, o garnitud simp12 de cromowmi a t e aldtuits din papte cromowmi. Cele mai multe soiuri de trandafiri de gddin?i dispun de patru garnituri de cromozomi (tetraploizi).

--

1petalele ~i daminele unei flori ce tocmai s-a deschis, p n t r u a-i Fmpiedica autopolenizarea. Acoperiti floarea.

o floare deschs petalele,

tliei-ianterele 9 introd-i-le durata noptii intr-un vas m c S.

I
Norafi datele &crud@rilor

Exisd h s 2 pi specii $ soiuri de trandafiri cu garnituri variind de la d o s la opt semi de mmozomi. Numai speciile gi soiurile cu o g a r n i d de mmozomi similar5 se pot hcrucisa h u e ele.

Dupl polenizare nu mai fertilizaji planm-mams, dar menginefi-i solul uniform reavh.

REZULTAT
D a d po1enkuea a avut succes, dup3 dteva &ptZm&nipistilui fncepe d se iengroap ~ise pr&gu r d deja forma rn5cqelor. D a d experhenail nu e +, t repetqi operqia prin inversarea plantei-tad cu plantam d . Anurnite soiuri sunt mai adecvate f rolul de donatcur de n polen d e d t In acela de -tor de polen. Puisi; provenind din h a cisare d&& h genere, P prin vinp aspeaului d o r , a& h u e ei, d t -$comparafi cu soiurile parentale. Dad un exemAlegai o plant&-tatis&n& ' toash. Floarea s2 depapasca plar $i w & m 5 caIir;X,fletimp faza de boboc, dar s i nu fie cornde ani de d e , reproduce@-1 prin buMire sau almire. fnmulpndu-1 plet deschisa. prin seminp, vqi obgie o plmd I a h d cu totul mactetktici.

A doua zi scoateti de pe planta-mama acoperirea. Stigrnatul uie s8-i fie lipicios. Tnmuiafi ula in vasul cu antere.

Depunqi polenul pe stigrnat. Introduceti floarea Fntr-o punga ~ilegati gura pungii. Etachitati-o. Dupi o saptarnana lndepartafi punga.

polenul unui uandafk (soiul-tad) a t e depus pe stigmatul lipicios a1 unui alt trandafir (soiul-mamii). Evitap n e a p h t ca prin intermediul Vg,tului sau a vreunei h e a e polenul unui al &lea trandafk s5 ajun@ pe stigrnat. Din scigmat polenul coboad printr-un canal c a p k p b Z la ome. Prin canal ajunge Pn owre celula seminal5 bfbiitead d a d Pn p o h . Aici h n d e d d e l e 6 amaerisricile c e l ~ doi r m d a f i r i se contopesc. Nu se poate defermina & pre&bid care vor fi caracteristicile &mina;nte.

I 4 n

'

Taiati floarea plantei-taa cu o tija de 10 cm. Puneti-o in vaza pentru o zi sau doua, pdna cdnd se deschide cornplet.

'Indepartati petalele planteit a t i $i frecati anterele contindnd polenul de digmatul plantei-mama, pregatita anterior.

ate

Am eliorarea trandafirilor

Serniinati seminfele de trandafir in ghivece sau t i v i cu pZimant de seminat 5i acoperifi-le cu un strat de parnant de 2-3 cm. Nu uitafi s i le inscriptionati. Plasati-le la o temperatura de 4-6 "C. P l n i la germinare vor trece siptimdni, chiar luni. Dupi incoltire qezafi ghivecele sub aparatul de iluminat sau intr-o fereastra luminoad, dar in care nu bate soarele. Asigurafi-le o temperaturi de 20-24 O C ziua ~i 10 "C noaptea.

1.1

I
I

VARA G u ~ a r e
Polenizati cu polenul soiului- t a t i florile soiului-mama de Tndati ce floarea de trandafir se deschide. Izolafi floarea polenizata cu o hertie sau folie, pe o duraffi de apmxirnativ doui siptim8ni. TOAMNA

R%c~Itarea fructelor
Cand m5ceysle se coloreazi In functie de so4 T galben, porton caliu sau rcqu, ffiiafi Iistarii cu foarfecele ( 0 ) Amplasafi ~4. micesele tntr-un vas covindnd t u r b i umedi. Plasafi vasul p h i ?ndecembrie T frigider n sau lisafi-l afari.

IARNA Semdnare
i n decembrie despicati mticesele cu cufitul. Extrageti seminfele, spllafi-le 2i smSnafi-le Tntr-un vas cu pamant de seminat.
IMP ABIIMP SRL

In regiunile cu clirni aspri seminfele germineazi in mod optim daci sunt plasate i n sere incalzite sau i n rzsadnife. Pregatifi lizi pentru risaduri sau ghivece pentru seminat, sau seminafi direct afari,

De la sf&qitul l u ma1 ~ risadurile se pot transplanta fn strat. Nici aici nu uitafi sa le inscripjionati, deoarece numai astfel puteti ti care Incrucipre a avut succes ~i care nu. Verificafi noile soiuri timp de cel p q i n trei ani, pentru a v6 convinge asupra culorilor, parfumurilor $icantititi florilor

1'

,
'
I

I
'

I
I.
I

I
-- -

GRUPA 5

Plan te de aiu tor

Pro tectia biologici a plan telor


I

'

Multe plan te c w n substanje active prin in termediul cirora se autoprotejeazi sau pro teaji plan tele vecine de diunitori.

1'ro tectia preven tiva a p an telor y-c7-z.--f


I

-+-

COMBINATII DE PLANTE VERIFICATE - -

PLANTE PROTECTOARE

I
Multe plante elirninii strbea r + active, care irnpiedid hrnd~irea ciupercilor gi bacteriilor, indephBnd sau chiar distrughd divergii diiuniitori. Studiul asa-nurnitelor fitoncid se afli inir-un stadiu incipient. Cunogtin5ele noastre actuale provin din practica horticolii existend. piante protectoare se @esc in fiecare categorie de plante. Plante condimentare. fn rnulte cazuri protecgia contra diiuniitorilor este datoratii, ~robabil, uleiurilor arornatice volatile nepbcute pentru animale, astfel se explid faptul d rnulte plante condimentare dung5 &unitorii. Plante legumicole. In horticultura biologid se cultivi de rnultii vrerne plante care prin produsele rnetabolisrnului igi stirnuled reciproc davoltarea sau alungd, diiuhiitorii.
I

I
I

II
nematozii din sol. Aceste flori, deci, nu nurnai d ofed o priveli9te frumoasii in grain%, dar a s a n d gi solul. Din acest rnotiv sunt utilizate gi in trammentele de arneliorare a solului (arnestecurile de i n g r % h h t verde). Amplasare. Ramuri sau alte piirfi vegetale amplasate printre plantele legumicole sau alte straturi de plante alungd, de asernenea diiuniitorii, precurn, de exernplu, vetricea al* furnicile gi rnqtele legumelor. Udare. Din ceapl, usturoi, ferigi sau rebarbara se pot prepara fierturi sau diferite solujii de l . n g & h h t ce se pot folosi la cornbaterea diiunkorilor prin udare. fn stare lichi& sunt deosebit de eficiente ~i contra ciupercilor gi bacteriilor, d h d o mai mare misten@ plantelor.

Acoperiji cipyunii, zmeurul, murul ~i trandafirii cu ferigi, deoarece alungi girgirita bobocilor yi mugurilor care compromit dezvoltarea

i de trandafiri. Criifele plantate print Substantele odorante ale levin- plantele legumicole inde ticii alunga paduchii yi furnicile. pirteaza nematozii din 501 Florile lor de culoare albastruNumai soiurile sale cu flori violet se potrivesc tuturor marunte ~i parfum puternic soiurilor de trandafir. sunt eficiente.

m-

Flori. Unele flori de aserneni elirninii substante care indepsrteazii diuniitorii. Arbqti. Efectul arbqtilor asupra &uniitorilor gi bolilor este p u ~ i n cunoscut. Cu ramuri de soc gi de tuia se pot indep& din srraturi rnelcii, florile de saldm galben dun@ puricii de p h h t ai riisadurilor, iar nucul este o planti indr%iG in g d dinile rustice pentru d dun@ rnugtele.

I Semhare, plantare. Cele rnai


rnulte plante protectoare igi manifests efeccul plantate alituri sau printre plantele periclitate. Astfel se pot crea culturi rnkte aspectuoase. Criiigele gi dbenelele elirninii ~ r i n

METODE

S numesc plante-colectoare e Pelinul plantat printre tufele de coacize protejeazi plantele acele plante care nu alungi, ci dimpotrivi, atrag diunicontra ruginii. D a d nu dorifi s i torii. Acestea se pot planta cultivafi pelin alituri de alituri de unele plante legu coacaze, este suficient sZi plasaJi ciiteva ramuri in prejma lor. micole, pentru a preveni atacul diunitorilor. Alituri sau printre cipafiinile de varzi, coljuna~ii sunt excelente plante-colectoareai fluturilor de varzi. Ace~tia i~i depun ouile mai des pe colfunayi decdt pe varzi. Un 1, efect similar produc bucijile :4 de cartofi introduse in sol, !: 1 care atrag viermii sdrmi in cazul morcovilor, salatei, sfeclei, castravefilor, dovleCimbriprul protejeazg fasolea verzei. de piduchi. In cazul fasolei ceilor verzi $i gitite, planta T intensifica i

Coljunqii plantafi i n zona ridicinii pomilor fructif indep&-teazA piduchii, ma1 ale paduchii de frunzi. Ridacinile lor stimuleazi ~i matul ea

...

Ceapa ~i morcovfi formeazZi o cultura mixta clasics, deoarece indeparteazi musca m o m vilor, respectiv a cepei.

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

Utilizare ji in tretin ere

Lucra'rile de grdina' se simplifica' folosind unelte po trivite, in trejinute corespunza'tor.

Uaeltele bune: succes garan tat

sunt d q m d l l e ~

n'~kqji.
Cu foarfecele de griiding se taie perenele ~i ramurile cu diametrul rnai mic de 1 cm. Foarfece cu doua lame produc secfiune neteda. Foarfecele pentru crengi cu 0 1-2,5 cm au lame mai puternice, iar datorita mdnerului lung putefi exercita putere ma' mare.

la diema ramurilor gi a k a r i l o r +. Pe ki@ ffoarfecele cu


do& h e se &besc
$i apnurnitele foarfece-niu)v& la care lama & d nicovala i sau n u este ascutid Prin actionare. Tiiere optimg: in unghi , pufin oblic, la 5-10 mm dea- 1 supra mugurelui ce se dezvolta spre exterior (la listarii orizontali, deasupra mugurilor ce cresc in sus). La distanfe mai mici mugurii se pot usca, la distanfa mai mare se formeaza ciot urlt. Trebuie evitata inclinarea suprafejei taieturii spre mugur, pentru a nu conduce apa din precipitafii catre acesta.

e pentru gard viu

Diverse unelte p t m Mar

s u n t potrivite l d o r r n k a r e a a

gardului viu &t deja In forma d o r i d fn c z gardurilor vii ad


mai mari se recornan& folosirea uneltelor elecnice.

ALEGEREA UNELTELOR
La pamamma unelalor n u

porgiuni stabiidu-se deseoti


&un;Itori.

Fetilstrill p t n t ramuri

L&stmii&maisllbfisi,

este folosit la &era crengdor ~i uitafi: calitatea csre un &or ramurilor groase. TGerea arbobane important. Uneltelc fabririlor de la bazii se kce cu fercate dm o p l de b u d calitate i ktrilul electric. sunt durabiie gi au q u l mai bun. Lamele ascudre sunr importante fn d&erii, deoarece suprafefelet & t e n e t d se v i n d d mai qor. Se recoman& blosirea uneltelor cu lama ce p a t e fi ascup& Folosifi l &cam lncnm a unealta coremdtoare. fn general sunt A ajuns foarfecele e de fkrfecele p e n m crengi, foarkde p e n m gard viu $ ferku%ul rabambiil. L tiierea crengilor mai a groase folosifi ferastrau cu arc, folosirea acestuia fiind mai simpla decat ale altor ferastraie manuale. in locuri strdmte insa sunt mai prac-

cu diametrul rnai mic de 1 c m se taie cu foarfecele de m & M .

La &era uwqiIor kisub@ cu diameuul rnai mic de , 2,5 cm fblosig fkuke de a @ a.

Fergetrgaldecrengiseutil i d la crengile care nu p fi


&ate

I mat
u t r
La taierile efectuate la copacii inalti din gradin2 putefi folosi foarfecele de

1,

Fer&tduI t elwlgi (fer3strSu k montabil, cu rnaner telescopic sau p~evIzut toc) l l e ideal cu pentru crengile rnai groase.

Lamele lungi ale foarkcelot pentru gard viu asigura secfini uniforrne. Se folosesc la garduri vii ri acoperitoare de sol.

cu foarfecele. La

La &ere ut&a$ fn toate


cazurile uneltele potrivite. Dad u n d t a n u este corespunziltoare sau nu are & ~ u ascufit, l sup&fa de &ere se suivqce sau pezhtii dedwki, h aoeste Datorita minerului lung, viu este recomandati la gar-

Fer5straul cu Ian3 simplifid taierea pomilor. Respectafi norrnele de utilizare ~i securitate ale aparatului.

arhugtilor.

-7

I I

*!nlnlos Inlan!u el eugd eua~ad e$ -ueld a~e3a!+ !ieunx euweol aJwn3s VNWVOl

' 5

b$, -'

ewe1 1 n3 ~olayaun !ia6un '!!u!fin~equol a!$uana~d 1 e3 .alaln>s !ie$e~n3 aJez!l I -!gn aJe3a!4 ednp la4xse 'exem awaln ad ! !pawn Z au!nap xe!n ap Jolax -pun ewe1 gvJo$ea '!lOq peonold a3 !qOJ>!W nes !JnsnJ!n '!~ods !axueld S ! (nxnsaiu?a6un!e $od a!eold ap ede n euna~dw? : , aJa!ex ap eiejwdns u!~d a3aJeoap 'spawn awaln ad alaxueld nN

.alenue !s aua~ad ~olaxueld ale 'JoIgyepueJx ale ax!l!Jo al!Jol) $eln6a~ !ieuedapul -e$!JopewJo4 ul asunx ! j xod !!Aal!~np~e6 epeoyad ppea3e u! 'e$nu!lds !g eaaleze '1n3e -![!I nldwaxa ap e 'eJengw!Jd , : ui J!JO~JUJ a3 ~ol!bnq~e ne alp -a!?$ !iexn>axaayoyu?edna

e r d g ~ n 3 !~a!gl !8
WVA

-4
I

i-2
tf

.!ou awe1 !leJedwn3 a!onau e l .aJex!g ap al!Jn>ol ul !aln !iaund ! alayaun !iexuow b !ode 'x!inxe ap !aln ap !~n$p!d enaxp nes ~oz!lod ap eJxe!d n3 alawel !i!in>w .au!q al-!$eie~n> !ode 'a~eoxezundsaJo3 au!pJo u? axuauodwo>al!@gd!iezaiiy .aJpox ap auwas alawyd el alawel !ieqn~niiaa .al!qexuowapxum eu!pe~6 ap papeoj alaun q!qe,adw! a!g es aJa!ej ap eieke~dns: e, 'alawel $elnlar !$!in,sv

'!!A ~ o l ! ~ n p ~ e 6 e 0 h eg~ eaJa!ex enpap !ia$ndaJ!Jgsgl edna .a$eiaq6ulnes aqels al!JnweJ !ie~nglu!.~ol!$nq~eexel e -n6a~ eaJ!JeJ ! (sns) !JaypnJ# b I~ol!wod eJenyw!Jd ap ale al!Ja!ez !ienpa+aa!JenJqaj ul

aJ!JPJ !8 !Ja!gl
WWAyWltld

1
i

el alayaun !iesel 'ale$ -!zodap ap axu!eu! .axe:,sn !ieqJndw! axle ! enas ap b alai!bewy 'eu!Q~JolaUaun ewe1 ad ap eJnjyu?!iaxnd ~oz!lod !aJ$a!d p o x ap -n[e n3 .eiu!soloj aJe>a!j ednp alayaun ! i e i y n ~

ESEJJJ

9~edu103 prig mun p ~ o ~ nn e nu l3

1
FI
I

Gardul viu vii ajutf la arnenajarea unei o m veni, linigtite, ideale pentru odihnii, totodatf va irnpiedica privirile indiscrete d pkrundf in interiorul g6dinii. Gardul viu este corespund t o r gi la separarea diferitelor p w i d e @dinii, reprainti un Arnent linigtitor gi durabil al acesteia. Florile, roadele gi frunzigul colorat de toamnf al gardului viu format din arbugti sdbatici sunt ornarnentul gddinii, totodad asigura ascunzig, loc de cuibarit gi hranf rnultor animale.

C cdt gardul viu este format u din rnai rnulte randuri de I arbugti, cu atdt va fi mai inde-

Gardul viu in mai multe randuri, alcatuit din arbqti salbatici si copaci mici asigurl loc de trai multor pasari, insecte $i altor animale mici.

Gardul viu format din arbusti ornamentali ce inflorex abundent, plantati Tntr-un sinpur rgnd, este foarte decorativ, de nepatruns ~i variat tot anul.

&rea

nu este u & p& deoarecepot fi dawebire numeMuri de g a d viu comp;zn. Ca ajutsr v5& n $ h dteva alternatk-

Spalierul format din meri ~i peri scunzi este decorativ 5i practic la separarea gradinilor imobilelor invecinate.

Arbugtii vepic veni asi@ protecgie tot tirnpul anului irnpouiva privirilor curioase indiscrete, arbqtii cu frunze *toare nu sunt de nepiitruns E tirnpul iernii, hsH ofed un n spectacol variat P fiecare n anotirnp. Gardul viu sdbatic. mixt asigud un cadru natural gr5dinii dar ocupf mult spa~iu. Gardul viu tuns necesitz jpafiu rnai rnic, ins5 rnai rnuld ingrijire. Gardul viu cu flori este barre decorativ, In special d a d perioadele de lnflorire i culorile sunt in arrnonie. Dezavantajul acestui tip de gard viu este d devine plquv P tirnpul iernii. n La selectare luqi in considerare pretenfiile plantelor. Arbqtii vor fi sfnZtqi, PndesaG gi de rnsrime corespudtoare d d le sunt asigurate condifiile a op$me de lumins fi $01.

PLANTARE
Toamna 6 hcepuml primaverii sunt perioade optime pentru plantare. Afbagi a h c solul gi Augafi-i compost. Plantafi arbqtii gi scurrafi I&tarii cu o treime. Udafi abundent i rnulcigi solul ca buruienile s5 nu se &p;2ndeasd ~i sold sg se rnenginf umed. D h p de plantare depinde de tipul gardului viu $i de felul arbqtilor. Gardul viu Sbatic halt se p l a n t e d la distanp de 2 m de la marginea terenului, h p dintre arbqtii va fi de 1,5 rn. Arbqtii rnai scunzi pot fi plantag rnai aproape de marginea terenului. f n cazul gardului viu tuns, plantele se vor planta mai aproape una de cealala. fn pepiniere pute~i obgine inforrnafi exacte referitoare la planrare.

I I

arbustului poate fi tuns ~i la latimea de 50 cm. Gardul viu salbatic in doua randuri, care poate atinge lalimea de 3-5 m necesita rnai mult spaliu. Plantali arbu~tii dispu~i putin in zig-zag. Plantdnd in fala gardului viu salbatic perene ce se arrnonizeazl, gardul va pirea mai natural ~i mai COIorat. 1

I
-

Gardul viu ce se dezvolta liber, format din plante conifere in form2 de coloanii ofera o imaqine mai frumoasi daca -sunt plantati des '.. f ,
'

--

Gardul viu tuns alcstuit din arbusti cu frunzis vepic verde ~i conifere nu ocup3 mult spalicc asigura tot anul protertie impotriva privirilor indiscrete.

Rarire. Primavara, la cste doi ani, t2iaJi listarii mai batrani la rldBcina arbustilor.

Tundere. Gardul viu tuns din arbusti de conifere se tunde o data pe an, cel cu frunze clz2-

Fertilizare. Primlvara amestecati compost sau 'ingrl$4mdnt complex T solul arbugilor. n

Gard viu compact

~orn

Lornus mas; flori galbene; infloqte in manie-aprilie; frunze eliptice, verdelucios; frunzia galben de toamnk roade comestibile incephd din august; soa~ sau penumbd; sol permeabil; i: 3-6 m
bv

'

' Cornus m+w

b r i dhe ntsemn6catiw tnflorq~ mai-iunie; fhz h eliptice; fiunq q u de toamnri; made n e g t lncepitnd d august;soare sau m penumba sol pemeabil;k 3-5m
onymus europaea ie-des frunzti; rofu de taamnl; roade rofu-carmin incegnd din august; soare sau penum -- darolti bine in toate tipunle de sol de gridin22 15-3m; t- -'

(stdnga)

"., x intermedia; numeroase soiuri; flori galben-auriu; inflorqte in apr -. .i mai; frunze verde-lnchis; soare; se dezvold bine in toate tipurile de sol de g d

Uex aq&lium; flori albe; h 8 o ~ qh m i - i d i ; h z e lco-& e uls$, dinpre,c u ~ ~ b i a o c q i i din qtmU~ p& n
cocdnea;

dexc
401

n t a flori in I .~numbrri;h sol permbid; f:albe,padurnate; variare lnnrmi-iunie; fmnze ver inch. incephd din septernb~ie fnme bace i 1-3 m;mxic
M o ~ e
galben rqu; wsrr

gustrum vulgare Jtrovirens"; flori albe, parfumate; infloqte in iunte-iul~c frunze lucioase, verde-inchis; incephd din septembr~e roade negre; soare, per '.-9, umhrk a .'--Wne in toate tipurile de --I , ~ - ~ r i d i ni: ;3-5 m; toxic i
-

yecii Taxus;nurncroase speciilsoiuri; flori nesernmr~arive;frunze plate, adc lare, verde-inchis; incephd din septembrie roade royi; penumbd, umbd; se dezvolti bine In toate tipurile de sol de gridin% i: 3-10 m; toxic

Rododendron (sdnga)

Rhadodendmn x; numerase soiuri; flori de culori variate; inflorqte in mai-i frunze pidose, verde-inchii; penumbd loc ferit de vint; sol acid, cu humus
P: 02-5 m
SBN 978-963-86092-8-1

"'Mi

Cum se planteaza'?
I

Perioadefei d d e de pfac~tare lemnoaselor a sunt primi~ara~i~toamna


, = ,

-a

I
SORTIMENTE
Plante lemnoase pot fi p r m rate In trei forme: Plante cu r W libea,7 sunt acele plante de 2-3 anfA; care au fost crescute I n h pepiniere sau unitiiji horticole si sunt comercializate cu d d k i n i go&, I perioada de n repaus cuprinsi intre toarnni si primivari. In aceasd perioada plantele sunt e x m e din sol si c u s p t e de p h i n t . Plantele care sunt expediate prin post5 au d&cina Impachetati In material usor umed, asemink tor rumegqului. Sunt comerc i a l i i e cln d&cini liberi un& & a t e caduce, ornarnen'

ACCESORII: CI puiet de 2-3 ani cu r i d i c i n i libera CI gileata p l i n i cu a p i CI lopata sau cazma Li compost CI scanduri de lernn O furtun de udat

I
P h t a r e : primivara sau toamna. Cumparati puiet cu lkstari puternici ~i mul$ muguri.

----

Plantele cu radicini liberi

x vor LrSdlicina mai u p r

a c i inainte de plantare vefi ~dia ridHcinile ranite sau rupte pan3 la p i q i l e sanilase (suprafati de tiiere de culoare deschisa). Scurtafi ~i ridacinile area lungi

tale, plante de cultud, ca de oridnd (cu excepjia s o l u l ~ exemplu uandafirii ~i pomii Inghept), chiar si ad * f fructiferi. Avantajul acestora sau fructe. este prep1 convenabil, 8i faptul d nifiind p a t e de replanire, SFATURI DE PLANTARE dezvold repede ddicini, deoarece radicele se form& doar dupa plantare. In cazul plantelor cu bdot de p h h t pe a&lkini, ridkina form& impreuni -u solul ce-o Pnconjoar5 un d o t Pndesat de p ~ ~ t . In acest caz radicele sunt deja formate. Aceste plante sunt putin rnai scumpe d e d t cele cu ri&cinH libe& Trebuie plancare trebuie plantat arborele tate In tirnpul perioadei de sau arbustul respectiv. In cazul repaus. Mai ales diferitele trandafirilor locul altoirii trespecii de conifere sunt comerbuie s i fie la trei degete sub cializate In aceastii b r m i . suprafaga solului, Ins5 la pomi ' 2 Plantele in recipient (confructiferi cu o palmi deasupra tainer) sunt %a-numitele acestuia. plante crescute in vas ~i Fixagi pomii cu tulpina m ' replantate de mai multe ori. l u n g de un arac. Fixati arac Acest proces necesiti multi In pimint Pnainte sau In mund, aceste plante fiind ~i pul plant&ii pomului, as cele mai scumpe. Avantajul lor puteti fi siguri d nu veti este c i P timpul crqterii se n rgdidacinile; lungimea aracului form& multe ridkini nu trebuie s i ajun@ p h i la absorbante ~i pot fi plantate coroani, la ramuri.

liberi pe care intenfionafi s i le plantafi mai tarziu. Sipafi o groapa at& de adAnci, i n c l t i n aceasta s i incapa radicinile ~icoletele mai multor plante. 4ezafi apoi plantele i n $ant in pozijie 'verticali sau inclinati, !acoperifi ridacinile cu pimant $i tasati solul. Udaji plantele abundent pentru ca pamintul si4 se lipeasci de ridicini. Prin mulcire cu Amestecati pHmdntul scos cu o galeats de compost. Depuneti in fundul gropii doui lopeti de sol in formi conica.

hrneti planta T a@ cu d t w a n ore inainte de plantare. %pati groapi de doua ori mai adAnd decdt rM3cina plantei.

2 o

A~ezafi pomul in groapi $i aranjafi ridicinile. Cu ajutorul scdndurii de lemn verificati ca altoirea sa fie la inalfimea recomandata.

uespachetafi ~i plantati urgent plantele cu ridicing liberi procurate prin serviciile de furnizare p o w l l . Onainte de plantare, pentru clteva ore, inmuiafi r i d & cina plantei i n apa.

3
VBrsati pamint in jurul radacinii. Fifi atenfi ca tulpina pomului s i fie verticali. Tasati SOIUI Formafi in jurul tulpinii o farfurie de udare ~iudali abundent ca pimlntul s s prinda de 3 e radicini.

.gpun#old ea~d gu!3gpgl n3 ~ola$ueld nu .e!apa>e ~ndw!$ nes ! ! ~ g i u? !!u!dln$ ~ n ~u?sale !ew n! -ueld ~ 0 ~ 6 ~ a w a ~ d '~sodwo3 azunlj 'gbeo~s 10s ul nes ~-!iexy 'eu!>gpgJ pseaugl ap Sn6awnl n3 lnlos !i!~adoxj nu gs In>eJee3 .aJo$n$ !nlnlab ~ A ! J ~ O ~ W J a!ba)o~d ap al!u!!yds puggsalau VNWVOl 'gl!qesu! !ew asa e$ueld $g$en> 'gqeul !ew eu!dln$ !f aJeu !ew a$saeueolo3 $53 n3 '$e>!J!weJ S 3ugpe ! !upgpp ap ua$s!s g3ul e w o j JOA nu !ue !!u!ld ug ale3 '$ua>ala ~ e ~ u e l d aJaq!l !upgpgJ n lola$ueld , : lolgungp alsa InaugA

.solg6lnq S nal6 alsa nu In$ ! -ugwgd pue:, '$em ~o4n lnlos u?eleAgur!ld nes a!eold gdnp !ie$ueld.$eiaq6u? nu es a!$ lnlos e3 !iua$e gsu?'apadal !ew $g:, al-!ie$ueld 'alo>!voq !igqun u!p nes a~a!u!dad u!p
,

(sns) glaq!l gu!3gpg~ aaueld n3


!jepueuo3 nes ! i e l g d w n ~

'~ola$ueld eaAepn aundur! as nu '!a> -!qo ap 'n!ug$ !eyy -ala$ueld !iepn gJeA ap Jola$a>as ~ n d wu?!Z !ue !op ap !~ du!$ ~ U J O J gseax !ie~asgd .gupgpg~ a6un!e meod el g ede e '!!u!dln$ ~ n ~ n ! s 3 ul s A ap gulo4 u~lnlos e !iese$ale$ueldgdna ' t y r o j -!un aag!p!wn ap a!oAau ne 'aweqJosqe !u!>gpgl eurlo4 e nl$uad 'a~ezueld $ua3a~ alaq!l !upgpgJ n3 ala$uel,

.a>n@a nu $s;eg!)t&jg~ eJ 'ae,ln6a e ,laj$eld,,!+epn .~ol!upe_pg !-qe+nue esne3 alee( ?m@Pa~!zlpu? a:,a~r?sal 'afiau 'a!aseld u!l alasenel lepadr u? !iual @!d';gjrqrun el aseouw
8

.y!sa:,xa eaJeleJp!ysap ap' y~ezne:, '!a~ueld le a~ezyda jn:,s!J ap !ialn,pa~ lawe 'earejueld n3 !$e1da~2e~'e_rnplg ~pleA un aj4asos e3 ze3 i

*lepda~ pow u?!iez!l!vaj nu !!Jplueld lnue ul .luapunqe ! leln6a~ 5 alalueld fepn 'JJ!Jqlun n~luad gseld nes gu![o6o~ ~elose~ed u!p un ~ o p u e l d t?JdnSeap!i!napqe do# p a x ul .aseoJqwn al!Jn>ol !!JgupgppJu?~ n d u?g ~ a p ~ d w~ !ZJ~A >!u5a~ ala$ueld 'aaeoa ap a$u!eul.gseo~o3g~ 'gseoJou swan ad ~!q!sod ad ' e m $51 ~au!eluo3 ala~ueld i a ~ e l d U? !

.a~e[ -alo~d lapse o aundw! ap !elu as nu aJez!aelu!pe ap !ue E-z ap epeoyad pdna .a!ed n3 !a$ueld eu!dln& !i!la~u1 '!!uJJ! e w n p gleol ad ~ol!ia!ndIn!q:,unJl le~elode~a !5 iaq6ul ap !$e!a$ord pal !un!6a~ ul

a1![.16u~: ! aJe)uel,j !
WVA .apada~ $ , !cur 5 al-!ie$ueld!5 (sns) a)ez!le!:,ads !$g$!unu?alalueld !ie~gdwn3 'I!qeA!aln3 aupap lnlos a gepu?ap ajelueld y ~ o d 3 Jau!eluo3 ui aseouwal alalueld

a~e)ue~d
WVAYW ltld

.!nlnlos ea~eiaq6q gyp -a!du~? al!ua!nJnq p3ops ! 5 'amsn ap lnlos p a ! -alo~d J ! J ~ ~ap> ~ J o InleJJS -l~awos yl!q!uods!l ul ggiun~plu wdo:, ap &wh ! g e x n pqle! 'pa~lnd 5 Z!zun~~ 'poduro:, ap eaJ!s -0104 ppuewom as -!!u!dln~ ~ n ~u!p[ lnlos p3!ue6~o ! ~ n a -aaelu n !ipinur 'aseouwal : , ~ol!!xds ea~elueld edna

u/11

CUNOZTINTE FUNDAMENTALE
I

- -

GRUPA 5

Prevent~e tratament ~i

Distrugeri provoca te de furtuna'

Cu d teva metode simple, arborii se pot proteja de daunele grave provocate :>ax de hrtuni.
'

'

'

'

'7

'rr

distmprilor provocate de &tuna' protejeaza" arborii


-b o r i i sau arbuftii dapi izola &n locuri deschise sunt cei m d primejduifi. Putefi reduce riscuf distrugerilor prin cultivarea de plante de protecfie conta vhtului, de exemplu prin garduri vii. Speciile cu &cinH superficiali sau sensibile trebuie plhtate mai degrabii in locuri protejate de dsdiri, ziduri sau ald arbori.

i'
REP^ DAUNELO'
v&ea restabilirii brmei rep;ulate a p h t e i , poate fi n eo n o d &ere. fnfaSuraficu &d de cupru sau s f o d mode crengile subgiri cdpate, pA& &d P locul n r b i i se form& un p u t nou. Locutile inundate din apropierea arborilor uebuie drenateD pentru ca d&cinile d nu se sufoce. bternefi psrnht. locur*

CARACTERUL DAUNELOR
C a r a c t e d daunelor produse

arborilor depinde de intensitatea h n i i . V h d puternic poate rupe ramuri $ &a arbori, iar grindina poate viitha frunze pi ramuri. Ploile violente pot eroda

sold din wna d&nii, pot forma ochiuri de apii s q- n t i i - a pot provoca compactarea solilui din j u d trunchiului. Ninsorile abundente pot cauza aplecarea ramurilor sub greutatea GpQii, ih special a wnifeselor vqnic verzi, dar pot duce si la ruperea lor.

in unele cazuri daunele po fi de asernenea propo$ii incat arborele trebuie pirtat. Dad arborele volurninos sau se afla aproape de casi, de conducta electrid sau de alfi arbori sau arbugi, Iisafi aceasta treaba pe mana unui specialist. Alegeli pentru o nou5 plantare un loc mai bine protejat.

Reasezaji imediat arborii r5sturnafi. Sprijiniji-i cu doi-trei pari si legaji-i cu o franghie, in a ~ fel incbt sa fie stabili, dar a flexibili.

indepi3rtafi rarnurile rupte sau vitamate. Trataji ranile mai mari cu substanje regeneratoare ~idezinfectante.

m
I 1

F -I+

- - l pagube importante exemplu a d dear dteva ore, de in decursul


D a d v h t u l a ribturnat arbori tineri, awria trebuie reapafi pi sprijinifi. G n t r o l a ~ddiicinile, i s i nu fi suferit, eventual, vreo disuugere. T&$ ramurile rupte ~ipe cele uscate. fn aceste cazuri, ?n

fncepe$ rnunca de lndats ce luc6rile P gddins devin poin bile. fn ad unei vsthiki grave, arborele p a t e sutkri

erodate. unde ddcinile au fost descopekte de furtun$ pentru a le p r e i n h p i n a vi%marea.

h
v i e i d t ~ mi e i, an&wWI m cu .Umhlul o arborebl. La alege~ga ndlar arbori I.u# h i~m5-0re ramusite AablIq. Ramrile arbodbr uMWirEi, diqwse fn un~hl mc@itpe trunchi, sunt decwbit de ~ C I S B d a u n e k furtunif. Cw c~azia tAierilw de &rife, hde@rtali mi hai ac@e ramuri.

anul urrnhtor.

lyura efortul de regenerare $1 procesul de vindecare.

protejat. Jgheaburile grele de piatra sunt mai stabile

Acoperifi cat mai curand cu folie neagra sau cu p8mant radacinile dexoperite din cauza eroziunii produse in

Arborii sunt vZitimati daci apo stagneaza un tirnp mai indelungat in apropierea trunchiul lor. Drenafi printr-un $ant apa stagnanti.

CARTEA

Dstrugeri provocate de fizrtunii i

GRUPA5

i n -; i i r e tot an ul gr
-

~NGRIJIRE

10

Pe rinile mai mirunte se forrneaza repede un fesut de apirare, care acopera leziunea. fn cazul vitirnirilor mai rnari, suprafafa afectati trebuie tratati irnediat cu un rnaterial de izolare a ranii, pentru a nu perrnite bacteriilor 5i ciupercilor sa penetreze organisrnul arborelui.

PRIMAVARA
Plantare $i Were
jprijinifi arborii plantafi recent (sus), pentru a nu f i balansati prea puternic de i vdnt. ~ a r i icorbana dens2 a arborilor. fndepirtafi rarnurile dispuse P crucis, pentru ca n irborii s i fie rnai degajafi. Nstfel s reduce riscul ca vdne tul s i le rupa rarnurile. VARA

I
Este posibil ca i n cazul arborilor avariafi grav de furtuna s5 fie vatamate si ridacinile. Din acest motiv, avefi griji, rnai ales anul urrnitor, ca pe vreme ' caniculari, uscati sau cu puternic, arborii s5 de a p i suficienti. Astfel se pot evita eventuale daune produse de seceta.

Control
Dupi furtuni exarninafi gradul distrugerilor provocate de furtuna. Pentru a nu vat& ma scoarfa arborilor i n crepere, slibifi regulat turile mai vechi ale IARNA

I n cazul arborilor tineri este foarte important controlul sistematic al fixirii i n sol al tutorilor. Controlafi ~i sfoara cu care arborii sunt fixafi de tutori. S recomandi fixarea e prin ochiuri opt duble, facute din sfori ori frdnghii din cocos sau rafie, ~i intirirea ochiurilor prin infi~urarea acestora cu sfoara. i n rnagazinele de specialitate se gasesc rnateriale de legare, special destinate acestui scop.

hdepa'rtarea za'pezii -I
indepartafi zapada de p$ coniferele vesnic verzi.

-a3ryd a3, ~ a f i ,, , i . iiuidp~ p pun , uip ~j'riy~dns iit~ d p ~ p ( . ad v r n ~ p m t u O y~~ o ~ o ~ 1 ~ o q ..1 ~ J d apuiugpq .

1 ~ 0 qns~ ~ 9

Flori sub coroana'


Cuftiva$ suprafafade sub coroana arborilor.

IPLANTARE SUB ARBOR1 CU RADACINA DE SUPRAFATASAU ADANCA


ACCESORII:

Ll cultivator Ll sol permeabil

In naturz, sub arbori cresc acele ~ l a n t e Derene subarboricole care se adapteaza condi~iilor locului. Astfel gi in @dini, arborii gi perenele sunt simbiotice. Acest fapt trebuie luat in considerare cu ocazia rearanjsrii gddinilor sau plantarii arborilor, deoarece mai t k i u plantarea vegetajiei de sub arbori poate prezenta impedimente.

CI cazma CI lazi de fructe scunde CI plante erbacee, perene sau


anuale

In cam1I M cu riCdkin8; Q T &nc8 extirpai buruienib pe t d suprafafa de sub copac 5i afanag wlul la suprafag.

Agternei uni'fom un Q&@ g d m L l[E.=axl L$aI, permeabil pr?ntruplantat Plerffati ~i uda$ abunhnt.

r
Plate cu aspect natural i w n a ridikhi h

Arborii au ridzcini diferite. Arborii cu wroang, ca de exemplu diferitele specii de arfar, au de regulH radicina rhuroas5. Arborii cu ddPcini la suprafagii, precum magnolia, fagul sau rnolidul, sunt sensibili la perturbarea wnei radiicinii prin plantare sau s5pare. Copacii cu ddacinile adhnci, cum este salchrnul galben sau stejarul, sunt mai pugin sensibili.

SUGESTII DE PLANTARE
La plantarea vegeta$ei de
sub arbori incercagi sii nu tulburaji riidacinile puternice, ramificate din apropierea trunchiului. NdHcinile cu diarnetrul mai mic de 5 cm ale copacilor mai batrhi, la nevoie - dar doar in cazuri extreme - pot fi scoase din sol gi diate, da& deranjea6 plantarea vegetajiei subarboricole. Selectarea plantelor. Puteri planta sub arborii tineri plante ce prefed soarele, deoarece ele vor primi soare suficient. Sub copacii rnari, vhrstnici se vor davolta doar plantele ce prefed locurile urnbroase. Ofera solugie optima plantarea plantelor acoperitoare de sol cum ar fi saschiul (Vinca), iedera (Hedera), pachisandra (Pachysandra) gi epimedium (Epimedium).

Perenele de la marginea padurilor, de exemplu d d k u g a (Aquilegia), barba popii (Aruncus dioicus), degetarul rogu (Digitalis purpu gi ciocul-berzei 6pecii Geranium) vor umple de culoare irnaginea generala. Sub conifere se asorteazii in special rododendronul ~i azaleea, si totodata alte plan~c: perene ~i arbugti ce prefers solul acid, cu humus.

0 solufie simpla, practid 2: durabilii pentru mulcirea solului de sub arborii inalfi, cu ridacing deasi, putern i d ~i ramificatZ este acoperirea cu scoar@de copac rngrunTiti. Pe terenul de rub coroana mulcifi rolul in strat de 5-10 cm, tnsi lisafi liberg partea din apropierea trunchiului.

4-3b

Planetele acoperitoare de so care se extind cu ajutorul rizomilor - spre exemplu ieder (Hedera helix), urzica galbeni de piidure (Lamiastrum galeobdolon) sau urzica moartg (Lamium maculaturn) - se adapteazi la cregerea arborilor $i condQiileschimbala toare de lumina. I

are (pachisandra, saschiul, iedera), sunt subarboricole ideale.

arborii cu coroana nu prea deasii, F penumbra. n

deveni rivalii arborilor.


- - -- -

Plan tarea zon ei ra'da'cinilor

E foarte important ca solul

Cmprl~tiatn jurul trunchiuI lui s i fie permeabil. D u p i ploaie verificafi ca apa sci aibl scurgere, s i nu stagneze T zona rldlcinii. n

PRIMAVARA
Plantare
Primivara este perioada optima pentru plantarea a numeroase perene gi plante acoperitoare de sol. Ciubofica-cucului invioreazl gridina (sus). Sapafi cu griji, s l nu rlinifi radacina pomilor. VAM

Vegetafia de sub arbori ~i ridacinile copacilor sunt rivali i n ceea ce prive~te nutrifia. Prevenif i carenfele: asigurafi plantelor compost $i ingrlgmsnt cu dezintegrare lentl. ?mpri$tiafi ingrigimbntul i n special la periferia proieqiei coroanei Canicula indelungata poate f i diunitoare tinerelor plante de sub copaci, chiar gi daci solul a fost mulcit i n perioada plantirii. Controlafi des umiditatea solului pbnci ce plantele se InrldZcineazA. i n caz c i solul este prea uscat, udafi plantele abundent. pe sol. Aici se a f l i cele mai muite ridicini tinere ce necesiti umiditate $ihrani.

Udare
Controlafi regulat umiditatea solului, la nevoie udati abundent pentru a asigura dezvoltarea corespunzitoare a a arborilor $i vegetafiei de sub arbori.

TOAMNA M u l h a solului Majorit&fii perenelor frunzele d z u t e le asiguri mulci corespunzcitor, ins8 grosimea stratului nu poate d e p i ~ i 8-10 cm, deoarece frunzele pot sufoca plantele.

Actionati din timp


I

fncepefi din toamna' 1ucr;irile preventive.

DAUNECAUZATEDEGER
Ramurile plantelor lernnoase

pot hghep in vreme foarte


rece, deoarece lichidul celular pe ger puternic se dilata, iar peretele celular se sparge. Raistenya plantelor fij2 de inghej depinde de numerogi factori: soi pi specie, v h t a plantei (plantele rnai tinere sunt rnai sensibile d e d t cele bztriine, care se adapt& mai q o r la condi+ile climaterice), climat (in caz de sddere lent2 a temperaturii plantele supord rnai bine gerurile puternice d e d t inghejurile rapide, venite pe neqteptate) pi fertilizare (fertilizarea cu P n g ~ l d ncu t conjinut de azot stimul& crqterea lktarilor, acegtia nematurizAndu-se la tirnp vor conrine mult3 ap9 gi nu se vor lemnifica p21-19 la sosirea geruhi). mdkinile sunt mai sensibile fifii de ger, d e d t p q i l e de la suprafip solului. Plantele se pot usca i urma n Pnghe~ului, lucru caracteristic plantelor vqnic verzi prin ale d r o r fiunze apa se evapora pi pe timp de iarnL D a d solul a inghept a d h c , p w e de la supraFap solului, uscate de v$nt gi soare, nu-gi vor pucea absoarbe umiditatea necesad din sol pi se vor usuca. Udayi plantele vqnic verzi pe vreme k ger gi zZpad2. i

I
Ruperea unei ramuri, cazuz& de grmtatea zZpexii

DAUNE CAUZATE DE

&ADA

Zspada ume& este grea pi poate cauza ruperea plantelor. Sunt periclitate in special plantele vegnic verzi, deoarece dpada se depune in cantid$ mari pe coroana acestom Chiar gi o cantitate m i d de dpa& poate provoca deformarea plantelor vqnic verzi, deoarece ramurile se vor fndoi sub greutatea acesteia. Legayi plantele de forms columnair sau conid cu fa@ la& Este de asemenea foarte important3 indepartarea d p a i i de pe plantele vqnic veni gi de pe gardurile vii. Efectuaji acest lucru cu ajutorul unei m3turi.

de-a lungul drumurilor vor suferi deteriofii provocate de stropirea cu iiipada ~i sare. La hceput se decoloread, marginea frunzelor se brunifid, fenornen ce contin6 cu timpul gi spre interiorul frunzelor. Deoarece plantele h c fotosint d doar prin intermediul pitryilor verzi, metabolisrnul lor va fi limitat gi plantele vor sl?ibi, unele par$ pierind treptat.

Cu cat este rnai groasa tulpina pomilor fructiferi, cu atat este rnai irnportanta acoperirea acestora prin vopsire cu var. larna acea parte a tulpinii care primefle rnai rnult soare se TncAlzegte, iar cealalt3 parte rarndne Tnghejata. Datorita diferentei de ternperatura tulpina pornului poate cripa. Varul alb respinge radiajia solar& Daca tulpina este deja crspati, legaji strans ~i acoperiji errnetic locul crlpat cu unguent adecvat.

le
?.

care au IZ

1' /

Acoperire cu folie. De-a lungul drurnurilor protejaji gardul viu irnpotriva Grii ~i zlpezii acoperindu-l cu folie inalti de
1,5 rn.

Acoperire cu material de iuts. Protejati plantele provenite din regiuni rnai calde prin acoperire cu paie ~i pdnzi de in sau rogojini.
1 - 1 . 1

~NGRIJIREA SPECIALA A PLANTELOR VEZNlC VII

DAUNE CAUZATE DE SARE


Plantele - indeosebi cele ce

Udat. Dupi ger indelungat, far2 zlpadi,uda$i pantele ve~nic verzi indati ce se dezgheati solul.
I
A L . -

inliturarea zApezii. Puteti evita ruperea crengilor scuturdnd zipada de pe ramuri.

Acoperire. Rododendronul singuratic poate fi protejat impotriva soarelui puternic ri a1 vdntului cu un acoperir.
,
L

'

CARTEA

Pro tejare imptrim daunelor de iarna'

GRUPA~

108

Ineri
R d d i i pufin scoarp plantelor care nu au inverzit dupi iernare. Daca au fesutul verde, insearnna d listarii sunt vii, deci nu-i tundefi inainte de vrerne. incepeti tunderea doar cand rnugurii Tncep G se urnfle.

I
I
I

I
1

TOBMNA Pa t r P p oee o n t nav p ~ t j w ~ m i Toamna este perioada ideals plantarii plantelor lernnoase. Muguroiff tuipinile trandafirilor, Acoperifi trundafirii din straturi gi pe cei c%flr&tariN ramuri 6 brad ( , , wi de i sau & N a Impletitursde pie. W j a J i p m i i frwtiferi cu vqma de tulpiM. In regiuni cu ninmi abundente legqi crengile plantelor vqnic verzi. Protejw gardurile vii de la marginea drw murilor fmpotriva dpezii topit% ricqatepe ac%ia. MukQi~ l u l de lasupra rlidacinibr.

I
lernafi plantele din vase i n locuri ferite de inghef, de exernplu i pivnita sau n garaj, sau ingropaTi-le ad8nc tn gropi ficute In gradina de legume. Vasele de plastic sunt rnai rezis-

MA N
I

Acele ramuri, care nu hmuguresc, In tirnp ce celelalte au Tnverzit, au Tnghetat. Taiafi aceste rarnuri goale, rnaro-inchis pdni la p2qile de culoare deschisi. Cu Indepirtarea definitiva a plantei asteptali plna prirnivara urrnitoare. Deseori planta forrneazl listari noi din radicina.

&@!a Kuhrrati de I ' - tente la inghef decat cele q n i c vmt, lar fn ale far3 ger &ti-la .: din lut. Vasele rnai rnari, greu de rnigcat, incercuifi-le PWMAVM . cu paie sau frunze cazute

.-.

idephtqi ,-; 1, mtnir~ele pMmr protejarea plantelor, grablati materialul de mukire. IrnprWqi compost la fadkina plantelor.
r r ym E

fixate cu plasi de sdrrnl.

Q IMP AWMP SRL

RO-P-02-10-060

'I

ISBN 978-963-86092-8-1

~1s

Unel

ensabile

FOLOSIREA CORESPUNZATOAREUNELTELOR A

Uneltele adecvate ne qureaza" munca


I

ECHIPAMENT DE B~
La l u d i l e solului din @dins aveji nevoie de echipament de b d aldtuit din m a , furd pentru sspat ~igrebls. Pentru &area solului sunt necesare prQitorul, cultivatorul sau sapa, iar pentru plantare plantatorul p @mgul de plantat. i fn comerf sunt disponibile rnulte unelte a d i a r e , folosite la anurnite tipuri de sc (de exemplu saps-&nscop pentru sol compact, pietros) sau la diferite rnunci speciale (de exemplu uneald de plivit plantele cu Gdicing pivotants).
Calitate. Luapi In conside-

.$TI I
I

II

o gnmi bop6 de sortimen-

r
rare &t de des vefi folosi unealta re spec ti^. fn cazul uneltelor folosite des - cazma, saps sau grebli - alegefi unelte de calitate b a n e b d , rezistente, vrecurn cele fabricate din ojil inoxidabil. Uneltele folosite rar pot fi gi de calitate mai slabs. Modul de aecutare. Uneltele fabricate corespunziitor sunt cornpuse dintr-o parre metalid ce se cupl@ de m h e r cu ajutorul unei relungid nurnid ,,mange&'. cazd acestor unelte mherul se poate schimba q o r .

CRITERII
Ae l&
uneltele in hncjie de cerinp, calitate gi rnodul de fibricare. . -

cu mhere de lungirne corespunz5toare tndfimii pi purer5 dvs. ex is^ rnulte unelte cu con- ' stnrqie special&m a woad% I gi cornod5 pentru femei, unelkz cu rnher telescopic sau sisteme combinate fn cazul &om pe ace& rnher pot fi fixate

in timpul lucrtirilor fifi atenfi la pozitia corecta a corpului: sipaji ~i greblafi fntotdeauna cu spatele drept. Lungimea mdnerului uneltelor s fie in concordanfa B cu fnilfimea dvs. Daci o anumiti munca nu poate fi ficutg stdnd in picioare, nu vi aplecafi, ci executafi lucrarea in genunchi. h magazine horticole se gisesc genunchiere speciale.

greblafi intotdeauna cu spatele drept. Greutatea corpului trebuie s i fie distribuiti pe ambele picioare.

sau scoatefi ceva din pimdnt cu furca de sipat sau lopata. N ridicafi lucruri prea grele u cu uneltele de grtidini.

'

Fifi atenfi la lungimea uneltelor. Aceasta trebuie si corespundi inilfimii dvs. Folosifi in a ~ fel a tdrnicopul incdt greutatea uneltei si v i fie de ajutor.

iWdii4 Pentru evitarea accidentelor punefi uneltele la loc sigur. Este practici folosirea unui suport cu buzunare pentry , unelte mici.
I . '

L,:iImprumutate, ca de exemplu t8valugul pentru nivelarea gazonului, ferSstr8ul mecanic sau ma~ina tocat plante, de

ALEGERE $1 C U M P ~ A R E
.

comun cu vecinii.

In tirnpd 1ucGrilor a t e important% pozifia corecta:a corpulni: lucrapi intotdeauna cu spade drept. Alege~i unelte

Dupa folosire curiitati uneltele de pimdnt, iarbi sau murdirie. Curapfi, apoi uscafi lama ~i
msnerul.

Dupi folosire stergeti suprafefele din metal cu o carpi cu ulei. Slefuifi rugina, apoi ungey suprafafa cu ulei.

larna tinei uneltele in locuri uxate. lnainte de depozitare ungeli manerele cu ulei, cur8fafi suprafefelede metal ~i axutiti lamele.

,.

, ,I8 . , Y

rol!rnahp ahpnpe nes <arelirt[dnes%Mipfas m&$mvTos

,!'II;II,;.

.$

4
,.

I ,

,,

a$
,

i,

! !

. eu!pp% u!p a~a!ua%owo

' O P T

-la

exd nu ~ o p $m WA ~ o p o l ~ u x a J+U+ g d t q 7 p a p n a !?I x -s$ p!nlew nJ pado ox n a u p repay o !iemel o nes a q Inop u!p p m o j

"

[T"

aP p n J JO

eu!ppn

I!ua!n . el n s p[u%ap !our% n3 !nlnlos e Jeqnp ul nes alsn%ui!inJol U! e a ~ m ~ s a u r e el p l ! ~ n r~euui s uuai ap vnls i q u i :!i!inne i!ippu! !iu!p ni~ed!r.as n
g m d ~ a g p m !ua!~nq 10m warns nes p
e (mpfqSucmk

'F' 'OIEA!lP"'

E ~ ~ O S I B ~ F Z K X I J I ~ ~ ~ ~d ~ r P o~ ~ J~V ~ 3 J

f 1 ? ; ~ ~ ~ r aP Jo3!J'!I m r l Fa!"'n!

~ o l m ! de 41 q!u!qpp m~aecns 'sona!d 'p!los ! n p p mla%xdsel albsolq . el as !ma1 ap nad aqui !p!/ruse alied p p p S geld a d o ru p p u n !
---

x p p w ap !nlnp!wew p nes !ninS!~~a!d 'mlnd!s~ '!ninp w h !f mm -p!r el alhsoloj as ral!~y!p !u$unl ap r a q w !]finm ~!!uruo~ff~ p a w ap ~ w l ru

Specii de trandafir
Oferi boga t i in varietiti

Regina floriilr, spre marea bucurie a griidinarilor, apare in multiple forme i culori.

Ir?C,.CL

a[ a!pam dualqz !a]gF auioj ne av1n!os : p u w g al!iopt !PO enop ne muad m o p j ar~qmadas cuolos!q !loam 'a!Sol !I z o 'qp areorq ~ ap <a~ponu! p u a 2 UJ 'a~eruyndi!mm !log fur 97-1 alleoj

yq3snla pey nu '($ups) upreqxd purupla~" ',U!VJ JP PoJ!!I uoW" $rre)uoma q p ew

-anem a z u y :zoi !S eqp aleoln3 ap 'alpo~u!aueoj !S a~emy~ed ~ ! u ~ a ~ n d'!2un[ a!!] ad !y3unqu u; aiuamo~u!rn 2-1 :! !IOU '
--

u!lue.Ju ','sanu!ad sap a s o ~ "

r
1

s 101mmpp m p e ~ u a apom ar r m YP '& !!q!suas !(!JOJ~PTPW) !I!q!q ' ~ % u ~1 -I !IY)unW ul Jf-ogu! ' a p n u l el apqrmasel ap p u w ' 2 ~ e p l m ap !9 m q p p t u 'aerunyed !rob rru p-2 :j m

I-

E!1Wua3

aymdq 'Pas!oN Vsnlff" '.la& FTPW mua!q i PJlv a=lw

!~pu!pnes q i j s y i o j ap ' a ~ p ~q at p o ~ q p m ap u el pu!!na a!So~rf z o ~ qp amlrn ap ~ a ~ r q u q !m E-6'0 : 'p nd !

Jd l !qu E Ip mm salabI3 i dt l ! admck 6rppf.J %unlapuJ !mql ~ 1 q u:f&mlI n3 3!iJ y ! p a w y m ap 'a!pwod l ! U a ~ p p u n q m dwmogu! :m q $ :
%u CBq@ a m p 3 ap !IOU

"a! ~I!u!PN!s!~!A el S +asp !

rf alpoAqur?s 'aldys 'a!So~ !S z o ~ areop ap !log :w Z-1 'eqp


p m hanapm w $ p !m ad !lo gnop ap a TOW %;nerrmJrsd P p ~ el a ~ p n y f u n s IU q m p j 7 ap pu!p& !t zor ap !? a h n u q ywaap pop 9u zy mq 3qpne a q d ~ q . ~ u n q p u alumogo! I ~ la3 :i W

amam^' '2% sanbf'


.PVOd"

m m

!IUD!

aI!vpm!snrn

:~~lrnu!tu y n d P p o ~ unes a l p ~ u , p a s%nerd 'pdm nes w l

q areop ap !iou a!q~unquI aiuassaiouu! :m lpm p e UJ

q@ a s p

:!b$waidau m + p a u

-q~adns X

6apohu$ a~~ nes 'lalo! $ nEiar %u ap w m f h ~ d aimnu n3 !loasap uog c!qmqm q almxuop! !m q[-1 :J

ap @ u p q u'J~Hs a l q U ap
U W U F

d q a!pw dualspar p w l d e ~dn a l b !NIJ u

ap ~!jadm alsa ~ o p z u p o p :ua ad !lo p o p ap nes p p o m o w y e


~ la3 W

.IVq ap asox"
YU*m~' ',XP~H a u w Y

nes J I ~ O A U J 'ppunqw q a i u m o p ! :u SZI uog

~~!~

13IJ.Sm3L3W3

3M033,LVD

3
-

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA !

Furtun ul bine ales asigura' udarea corespunza'toarea plan telor din gridina', oferndu-le un mediu de viapi optim.

SUGESTII PENTRU ~NTRETINEREA FURTUNURILOR

cu ~ t firrtun de aditate, n
udatuf g W este a j m Yde capil.

!
I

de apl. fn comeg se @esc .$ rnulte fiutunuri cu dimensiunea de 314" (19 mm) sau de 1" (25 mm). Lungimea rnultor h t u n u r i de 112" este srandardizaa acestea exisdnd fn lungirnile de 20, 25, 30 si 50 metri. Preful se refer3 1 tntreg b d . Furtu; nurile de 314" pi l", rnai pugin dutate, se v h d in gene& la rneuu. Cumphgi wxsoriile impreunl cu furtunul. AveFi grijI ca dirnensiunile p+lor conexe G corespundl cu grosirnea robinetului de apH gi a h t u n d u i . Unele fiutunuri sunt comercializate cu accesoriile necesare deia rnontate. In acest caz este important d folosigi gi alte elernente conexe apartinhd aceluiqi sistem, p t r u a putea

profita de avantajele sisternului de conexiune.

CRITERII
Calitatea depinde de material p i de numkul straturilor. Cele mai durabile sunt fiutunurile de cauciuc cu m i sau Datru straturi de

rezistenp incorporate, care sunt extrern de scurnpe gi grele. Pe dt posibil, nu cump*i furtun iefiin, de material plastic, cu un singur strat, deoarece se & u q t e lesne, ceea ce ii ingreu n d folosin.ga. RQisten$i h pmiune. Un furmn bun trebuie d raiste la presiunea puternid a apei, care se d o a r Z hbari. Gddinarii amatori au nevoie de hrtunuri care raist?i la o presiune de peste 5 bari. Garanjie. fn funcgie de calitatea prodmului, termend de garangie v a r i d Pntre unu gi d o u e c i de ani. Flexibilitgte. U s u d

d e o a r a un furtun flexibil se poate in@ura mai q o r pi amplasa pe orizontalP dupl plac. Redsten* la d c a r e gi 'indoire. Un furtun care se Indoaie q o r pi b l o c h d calm apei, trebuie corectat rnereu. Furtunurile raistente la d c a r e pi indoire nu se taie prim r&ucire. SiguranP contra &ucirli. Furtunurile ieftine se r&ucesc gi se incurd q o r , apa acumulat5 produdnd dilatfi, umflaturi pe acestea. Raisteng la temperatd extreme. Vara, furtunurile amplasate h gradin2 se pot i& n putemic. Un furtun bun trebuie sii reziste la temperaturi fnalte 8i uebuie d r h h i flexibil pi la temperaturi foarte s&ute. Furrunwile ieftine pot deveni fragde la peste 40" C sau se d e f o r m d . Conformitate ecologi& Existe gi furtunuri reciclabile. La c u m p h e , avegi grijP ca furtunul sZ nu con$nZ rnateriale nocive mediului.

Furtunul s poate prelungi, e respectiv se pot repara punctele de scurgere ale furtunului prin legituri interpuse. La achizifionarea elementelor de conexiune aveJi griji ca dimensiunile lor s i corespunda cu acelea ale furtunului. D a d dorifi sii eliminafi o gauri, tiiafi partea cu gaura ~i legafi una de alta cele doui capete cu elementul de conexiune. Daci scurgerea se aflri ldngi robinet, tiiafi partea defect3 ~i conectafi din nou furtunul la sursa de ap i .

Suport pentru furtun. Apa inghefdnd in furtun P poate I distruge. De aceea, pistrati in timpul iernii furtunul uscat e ~ Jn supor 7 >,
,.,

-* \ , r:.'!

Furtunul de stropit va avea r viafi mai lungi d a d se usuc3 inainte de depozitarea de iarni. Agifafi-l pe franghia de uscat ~ sau cutafi-I pe gazon. rufe 7

'

Batme. I: a Arnplm't;imetal,
I

la colfurile stmtului borne de direqionare furtunului dln lemn sau cerarnid, pentru a feri plantele de v8tSmare.

RispmWv de puMzm-Pentru udarea direct3 m e avantajor dispozitiwl (capul) de putverizare, care s poate regla de la jet e putmk la pulw7'iare Rna.

Ummtul Y. M s accmriu et face polibila alimentarea mw cornitem cu a@ a d d furttunuri sau a unui furtun 3f .a unei strapitoare de grMin%.

Jizrtunuri de udat In pYdina'

GRUPA5

112

CARTEA

D E S C R I E R ~ :-a, ? de e;luciuc

-[

., 6 -.
,;!;I

:&;;!I --

:! ;

&uan$e d tn hfunyie de d a t e : 20 &a&; rezistent la wia$i de k q m a t u * flaibil, nu sc riwqc; r&d l &$ nu sc rupz dar a p raisd la o prsiunc de mzu. 40 bari; format din trci-paau stn;
7"

I I .

' urtun der nallon n g a a

i e maxim2 I an; Aexibil, upr, misti la d c a t , dar a poate rup+ la temperaturi halte a u joase se p a t e deforma sau ~ p craisti la o presiur , de max. 5 bari; frecvent a r e cinfeqionat doar dintr-un singur s t r k pent

go1 i ~pierde consistenp; d a d este inkurat, inainte de uiiizare trebuie i

M 1
hrtun din

. .

. - complet des@unt; rezisti la o presiune de max. 5 bari; a t e compur .':doui stnturi; numai pentm gldinik mid ti pentru straturi de plan

w t u n cu fire
transversale de
une d a t d
.a , ,

a dea
c din interiod fiutunului; rezisd
A, , , "

PVC (sdnga)

te~gmri intcri&

tlexibii, wr;transparent, nu a t e rezistcnt fiti de

I br@Y)

, b n de stropit

h m plat, cu trei fire de PVC; flexibii, qor, rezistent la presiune f. ..-. rupe;amplasat p orizontali, poate fi utilizat la pulwrizarea cu api a uno e
suprafele Ainguste datorid oriiciior dm corpul Furtunului; i d d penm i suprafete inierbate tngusre ~i plantatii de aliniamenr

fngrijire tot an uf
VARA

I
r

TOAMNA TARZIU Usati s i se scursi apa din furtun - . ~i infipraji-I, O caz optim pe un n drucior pentru furtun. Depozitaji-1 in locuinji sau in garaj intrun loc uscat (dreapta). Controlaji furtunurile ~iconexiunile, s i nu prezinte orificii de scurgere. Daci este necesar, reparaji sau schimbaji furtunul defect.

Utilizare
Dupi udare inchideti robinetul de a p i pentru ca fukunul s i nu rimen; sub presiune. Golifi furtunul de api, pentru ca sub efectul razelor solare s i nu se deformeze ~i i nu devini fragil. s fnfa~uraji furtunul ~i plasafi-I intr-un loc aflat la umbra.

MP W I M P SRL

.,.- -

ISBN 978-963-86OS2-8-1

e~n3eld euyipo m n 3 i s ~
n n .

Tent i romantica'
$&d comod pe banca' va'pute$ delecta cu fiumusepa pWdinii.

,!Ilung&de 1,5 m, lata de CI $pc2


10 crn ~i groaa de 5 cm

CI ferZtstrau, ciocan

FRUMOASE SI UTILE
B k d e de g&din2i sunt utile, firurnom gi prietenoase. Elemente decorative ale gddinii, acestea sunt totodatii gi locuri de relaxare, de odihn5 gi deconectare.

0 10 cuie
A

. Atenti+

AMPLASARE
Amplas+ banca intr-un loc
de unde se deschide o priveligte frum0a.G sau qezagi-o sub un arbore a &ui coroan5 in d d u r a de var5 ofed o u m b d rZcoroas5. Putegi savura soarele gi umbra deopotrivg pe o b a n d circular5 amplasat3P n jurul trunchiului unui copac.

f i
De pe banca ckuletriputqi admira grkiina
&t uogkiun' i%

stabil. Nici un picior al bincii s i nu fie asezat pe

eugest; r

Banca de l h @ gddina cu legume v5 Pmbie la odihn5 dup5 o m u n d obositoare. De pe banca de Ian@ locul de

joad puteji supraveghea copiii. Amenajagi o alee care s5 d u d la locul de relaxare gi plantagi de-a lungul ei plante parfurnate.

relaxafi comod o vreme mai fndelungat3, alegeti o b a n d cu spgtar gi rezem5toare. Nu uit# d banca trebuie fntreginutz. Banca de lemn, fir5 licuire sau vopsire devine cenugie. Banca de metal trebuie de asemenea vopsit5 sau Ikuiti din &d fn d n d , pentru a nu rugini.

sol moale, deoarece banca se poate scufunda $iristurna. Alegeji-i un loc la care puteti ajunge fir5 dificultqi, far3 a vB impiedica pe parcurr intrramuri tdrdtoare.

~ j i de susfjnere 6 p picioarelr! bgncii, cu cuie batute din exterior, astfel indt d formem un I+.

3 Fimg

gimetrlc ~ G M u s a pe strurtura T fornIi.de H, n Ffxati-ca 6 picioare w aetfef t cuie.

1-

. .

ALEGERE
Alegqi o band, ce se
potrivqte stilului casei gi a1 griidinii. Putegi cumpka biinci din lemn gi metal de diferite forme gi miirimi. Banca de piatd este elegant5 gi ar5toas5 chiar ~i iarna l^an@plantele vqnic verzi. Stabilifi din timp la ce anume doriji sii folosi~i banca. Pentru o odihnii scurt5 este potrivitz gi banca simpl5, f"ar5 spztar, d a d ins5 doripi s5 v l
ACCESORII:

gmirg

;pan U vopsea sau lac

Zlefuiti suprafetele de lemn cu gmirghel, iar cele de metal cu $pan indepartati muceaaiul.

Vopsifi suprafefele curijate,

I I
3

netede de lemn, respectiv lacu~ti suorafetele de metal.

Spiilati ~i frecati bine din d n d in cAnd bincile de gridini, pentru a le curita de murdiria depusi.

Al&turi de florilegrtidiaii

Pentru a evita deteriorarea bincilor de gridina, iarna depozitati-le in garaj, pivniti sau magazie. Eventual acoperiti-le cu o prelata sau plasati-le tntr-un loc protejat, spre exemplu pe balcon sau sub streagini.

Controlafi regulat starea cuielor gi a guruburilor. D a d observati pe binci urme de putrezire sau rugini glefuiti gi revopsiti elementele din lemn gi metal. Schimbati parjile ruginite. S recomandi e tratarea bincilor de gridini supuse vicisitudinilor vremii prin aplicarea unui strat de proteqie.

ISBN 978-963-86092-8-1

'2IEP jn3 ~ ~ ~a d a is uiurnl 70s ap ~oliifipuo3 u n d s m .. . p ifa2.w


3 . ~ a3 3 ~ l .zaop t.unEJPIOJ ui . ~u d v

culoasa
fi vor Mori abundent
ia+k

I---Perene rezistente la secet%, plaatare pe zid

lantele legumicole au nevoie de multi cilduri si soare, vsntul $i frigul inhibbndu-le dezvoltarea. ardurile cu plante dpri )are, gardurile vii, pomii Cantitatea de lumin5 depinde de p u n 4 c r i a adnl P direcjia &uia se aU stran f tul, PnsP depinde i de clgdirile gi vegetafia din vecingtate. Astfel locd poate fi Pnsorit, P penumbril sau n umbros. in timpul zilei, astfel contrabalansbnd temperaturile ~icroclimatul gridinii.

1 UNDE SE PLANTEAZA DIFERITELE PLANTE:,

LOC
Planrele, de-a lungul formikii lor, s-au adaptat la diferite locuri. fn @ding ele necesitii de obicei ace1-i condipii de sol p lumin5, astfel i d& le asiguraji aceleqi PmprejurZiri, se vor davolta frumos gi Sndelungat. fnainte de cumpiirare, verificaji P ce n m2sui-5 corespund condijiile date plantei respective. Pe povlrni~urile pietroase plantafi plante caracteristice gridinilor alpine care tolereazi soarele sau penumbra si necesit2 sol permeabil, drac in substanfe nutritive. Amestecafi solul argilos, compact, cu substanfeorganice, ca de exemplu compost. Alegefi plante ce prefera solul compact.

CLIMX
Fiecare gdd%'i are &a specialk cantitatea precipitajiilor, orele Pnsorite, condijiile de v h t i temperatura solului gi cea a aerului diferi chiar gi la o distanjg de I;;,~;Qdoar djiva kilometri. b: fn aceeqi @ding pot fi , . deosebite diferite portiuni cu '@croclimZ special&de -exemplu P locurile &ate mai n a d h c , umbroase, pericolul de inghej este mai accentuat. Plantele de pe ziduri trebuie sZ fie mai rezistente la secetil, v k t sau ger d e d t cele de I k g 5 ziduri sau garduri vii. Plantele de la baza zidurilor sudice sunt ins5 - datoritii auului d d gi uscat radiat de ziduri - deseori atacate de p-i~i. Plantele de la margnea lacurilor au avantajul iditSgii solului gi aerului.

SOL

k
/

Mu uitaji d gi P aceeqi n gr5dinii tipul solului poate fi diferit $ cerinjele plantelor difed gi ele. Unele plante prefer5 sold ugor, uscat, altele pe cel umed ~i cornpact. Verificati valoarea pH a solului. fn caz d aceasd valoare este Pntre 3-6,5 sold este acid; intre 6,5-7,5 este considerat neutru iar la valoarea de p a t e 7,5 sold este alcalin calcaros. Din punctul de vedere al fertiIitZij5 solului pot fi deopotrivii diferenge. Unele ; '' plante necesitii concentrajie mai lnalti, altele mai s& -+ de substante nutritive. k:

de plante perene ce prefer3 ssceta.

tivarii legumelor si florilor. Formafi biloane.

; ,
8%

LUMINX
Si necesitijile de luminii ale plantelor pot fi &erite.
Planre a0 p
umbra

, 1

Diferitele categorii de plante necesiti hgrijire diferit3. Straturile cu planir silbatice, gazonul rezistent $iarbugii ornamentali au nevoie de Tngrijire mai simI in locuri umbroase plantafi pI2 deciit perenele ornaperene de psdure, care necementale, legumele sau sit2 proteqia copacilor $i a

Terenurile umede sunt optime perenelor de la malul lacurilor $i a celor de balta. Numeroase

r plan tefor Selectarea


fngrijre tot an ul
Stimulafi dezvoltarea initial5 a plantelor arnestecilndu-le solul cu compost sau Ongr3~3mlnt complex. De obicei, fertilizarea de baza este suficienta In prirnul an. legurnele Plantele anuale $i au TnB nevoie de substante fertilizatoare cornplexe pe toat; perioada de dezvoltare, acestea adauglndu-se in apa de udat.

IARNA Planificare Informati-v5 asupra conditiilor clirnaterice, de lumina si sol ale gradinii ~ialegefi plante corespunzatoare acestora. Daca in anumite locuri plantele nu se dezvolta corespunzitor sau nu sunteti rnulturniti de aspectul lor, scoatefi-le si replantafi-le in alt loc. Perioada optima pentru replantare este primavara sau toarnna. Urnplefi locurile r5mase libere cu plante ce se asorteazci cu cele din vecinatate si corespund conditiilor date.

Aprovizjonare $i pplantare Alegefi doar plante ce corespund locului. inainte de plantare planuifi cu grija locul plantelor, aranjandu-le (sus) pana veti gisi locul optirn pentru fiecare.
VARA fngrijire Asigurati umiditatea necesari florilor ~i arbugilor nou plantali, rnulcifi solul. TOAMNA Protejare de iarna ~i aranjar in locuri cu ternperaturi sc5zutt asigurafi plantelor protecfia de iarni. Arnenajafi noile elernente ale grgdinii, de exernplu noile qraturi, alei ~i locuri de odihna.

In prirnul an, in regiunile cu temperaturi scBzute chiar si plantele de altfel rezistente la ger pot suferi daune cauzate de Onghej, deoarece acestea trebuie s i se adapteze conditiilor de vrerne. In locuri unde sunt dese gerurile f l r i zipadz, protejati plantele tinere cu uscat, compost paie, frunzi~ sau vreascuri de rnolid. in locuri cu precipitatii abundente nu rnulciji cu frunzis cizut, deoarece acesta pastreazi umiditatea ~i plantele pot sa putrezeasd sau s i se sufoce sub el.
L

- -

ISBN 978963-86092-El

pen Manta de protect~e tru sol


I

PREPARAREA AMESTECULUI DE MATERIAL DE A C O P E R I R E ~ ACCESORII: compost tocator de~euri gradina de furca de sapat substante minerale aditionale

Pute* ob+e din dqeurile gridinii material de acoperire din produc$e proprie.

AVANTXJE
Acoperirea este modul cel mai simplu ~irnai natural de proteqie a solului. Stratul de protecfie fbrmat din materii organice *mpiedid secarea $ eroziunea solului, totodatZ, rkphdirea buruienilor. fi r e g 1 4 temperatura, P asigud i substante nutritive i s t i m u l d activitatea viepitoarelor din sol.

+,

Utiliiati compost de culoare inchM, maturizat, granular. Data nu dispunefi de o cantitate sufiienta T gradina, procurafi-l n

Marunfiifi cu ajutorul tocatorului dqurile gradinii (ramuri, frunze) $i amestecafi-le cu compost 7 propoflie de 2:l. n

Putefi obtine material de acoperire din aproape toate degeutile g d i & Penm aceasta avefi in vedere urmZtoarek Nu qternefi materiiele r n h p t e ~iumede, de exemplu iarba &ad sau frunzis in strat gros, deoarece se pot compacts ~irnuceg%. Nu utiliza~i resturile vegctale provenite din tunderea gardurilor vii sau din s m r i i e de

legume fi de flori de& dacii mat

~mase.
h t e de a le qterne,

m h n f i f i cu todtorul H e v & e mai mari, pentru a forma un strat uniform. hg6@nbtulmPhlrizatsau c o m p t u l semirnaturizatcon* extrem de multe substante nutritive. Paiele sunt excelenre penm acoperirea solului din j d plantelor cu tulpini lemnoase nou plantate sau a gardurilor vii. Utilifi 4de cop= mhm$tii, rumegq sau ace de conifrre n d ?n cazul plantelor necesi&d sol^ acide.

de compx, pese w e n&S; m d u l de a m. Sub A r i , garduri vii fi d e


sunt adecvate g i m* a de amperire mai grosiere. P u q i realiza gi un amesaec de r n d e de acpperire bugat in m h p nutritive.

Din compost puteti obfine un material de acoperire extrem de bogat ?nsubstanfe nutritive ~iextrem de activ din punct de vedere biologic, excelent pentru mulcirea ~i fertilizarea straturilor din

compostul sernimaturizat, 'in nentru a nu se usca.

duph care agerneti materialul

II

D a d ~oarecii d m p l ~ i de fac de cap T grading, agerneti n pe sol frunze de soc sau de tuia, al caror miros puternic alunga aceste animale.

Afeqi m d u lde acoperire pe st& doar &d plantele ating ?nd+mea de cel pufin 10 un. fn prealabil a f h @solul, i n d e p h f i buruienile ~iud+ abundent. Stratul de acoperire se p totdeauna pe &sol

Strat de acoperire din rabarba

Mlruntifi paiele ~i depurile provenind din thierea arborilor, respectiv a plantelor perene, destinate ca material de acoperire.

Frunzele urcate se folosesc la Onainte de utilizare, I&fi d se acoperirea solului ori ca proteqie usuce pujin iarba aiatS. Lungimea firelor ierbii taiate sa contra aerului. nu depcipasd 15 cm.

~ ~

.!Jexsgl ~ o l ! w ! ~ d e!i!~ede ap a$u!eul p u ?al!6ua~3 !ieuydapul eJenew!Jd I .aae~ueld nes al!q!suas nou alajueld !6ua~:,n3 !i!~ado3e ydse ew!l:, n3 al!un!6a~u d .a>a~ !nln$ugn !f (epedez $exn !nln~a6 eJtuo3 eluap!jns a!baaord o y~n6!se '!loasap 'a~!$qns nu ~J!~ad03e InleJlS Jp

'

.al-!5e$soduro:, nes 'la6 el al!q!suas J O ~ J J U ~ e a!balo~d leJ$s~ d a (0s ap ~p ad ~ l - ! i a u J ~ l-(sns) elqaJ6 tv n3 al-!teunpe !t gu!py~6 u!p alelalian a !matap !i!iun~pw 1 gUJe! ap !!J!3/nur eeJ!~ghJd VNMVOI

.!za~lnd lod 'pawn ea~d alsa ~njuelued e3ep 'a3aJeoap '!ads> !t !nln!oJn$sn Inze> u?lnlos !i!~ado>e nN ' ~ 01 ap eau!ileu? 3 suRe ne a(!Jnpesy a] ednp j p p '!~npesgJ InjeJls n> !iplnu nN .eaJ!ynw au!q evodns ala$ueldaaeoa nN

.tez naew lsodwo:, n3 lnlos !$~ado3e 'aleyonzap ap $uap!~ns luns Jl!JnpeS~J ydnp n!padSJJ a3 'a~e$ueld edna .apada~ !ew !t doh !ew e3seaz(e>u! as es !nlnlos ayw~ad e n~juad 'eu~e! a~!~ado3e ap ap InleJJS !teuedapul eJeA?lU!Jd ewe!

ap !njn!qnw e a ~ e l r + a ~ u ~
WVAY W IUd

a uapunqr aJrJoUuro nJJu q .


V

JOPOP

- d m

.!m~lgunl;p !!1oq ap ~IEJ i e iuns nu S ~ & u n l a p q!cur !


~I!JOB ~ u a u e m a d !izqdapuj '!~finur $omunu mlohzap p d m m m o j mqd !d-e

.!iue!ue~ap !!~elsgl u t ! b ~ l u l a .!!u!dlnq. ezeq el u?!ievedapu~J Y J J ~ ! ~ ' l o d as alenue ap !6unl e a ~ d !!de%sg( !ie!gl 'aa!! -aaCn al!iryd ~!l@wals!s !ie!gl
J W J O ~u l e!gl

7 5ju~aind g3!4!we~JOA as !5 plsnqol e w ~ o 4 e ~ i e JOA $1 la4wv '~olalueld d ~ n p !i!dn!~ y ~ areaueld el

'!Jo~+ eyo~zap !ou !$ a~ueld allnu 'eiu!~asuo> ul .~olaiu!wasea~e dox ! J J ~ J '!a~ueld le

r-

!b muad
JOF-I

aopyd

W W rf!d"!3

iRWL 3s Pin3

31VnNV l40131NVld V3l431Vl


.!nlnlos ~ n l w ! u adeo~de ap yea enop e n a ~ o y u!w e d ? u!iuaw $1 alaaueld '~!q!sod~ e ad 'al!u!dlni !ie!81 3 I -wo3 ew~o4 ' 1afin.t ' l ~ a 6 a n rono, p u g w ~ o ~ .alaiu!was e z ! ~ n ~ e!w d !%-nu le gs alazueld e3 n ~ ~ u 'aanma ad auarad alaqueld ! a w ! a ~o np 5 i -ew!xo~de !$e!gla ~ ! ~ o ygdna el ul al@gd >!xewaqs!s !ievedapul
I

' c z e ~ ie!p u1 -aw! al-!iaund !5 eieau!w!p 'eiu!~a~a~d ap 'Jl!JOl4 ~ i e ! g.!nlnal-e~nfi!5 !!5e~ l -n)n14 'ala3!eoug3sd!l 'ea3eu - ! y a '~n~ob!iwau :nldwaxa ap a ~ e ~ 3 a p e ale!gl luns !~ol4 ~ l u a d3OqOq !ou ap n '!

"01!10q ag!redt !f a ~ p n n el mnp z d m eaas ?pe& qns adru JOA as amp nu a a p d p re! ' ~ ~ p p u r !S e a m q d s u e n ' ~ o p d p ea-~rp m!prrej a ~ w as d a~ p w d s ! a~ ~ le! 'm1 - n p pp!u ap adecude ' a m ppqr .!nplos m d n m p g q e d o !nlnup3 a p ea1;m: ad n~duraxa el a e p amqan a m a d ~ o p u q d JOI!JO~ lnzw UJ sap p r u m~muo!eur % ~ R K O J , <WIap ~ u r ~ulf'uedurm ~ I O A o - a s p o gnou o nnuad !r, ~~ -zap as p a p q d p a p u r p s -JO~ ala[!i nr, gunardurl ~r a lu n c ~ o p l u v~sE ~ Z U Jnnuad O ~ w o w p-sd r a a ~ j !&p m gdna .aua~ad o p ~ u e l d n u e@aw wseaso~oj ~ -uqd EJ nnuad 'a~![a~ban q d @ a p anxxqoq ~ E ~TJJO apz S - m y ~ p m ~ + y qs a p u ~ a d !im$apui pdna :+ ~ vL1 ( , ' T~ I -puorze~o m p a -!JEW FUI!JOU a q o m p ay ~sp!~aur ' a p p ~ a d nlduraxa as p ~ k ! qq p r=, nnuad m ' "% l !l ! aleod a~ds d$3unl1 nr, a p ~ m l ~ & ~ o q omfip m q d a p q ~ o d ~ol!ouearnlomap !usa~~i q as !b +&p ! m ap ala~ueld ! q

JF
-

giepolol 'JO~eatasnwny n3 epalap !ialnd pow -, I s a x u l ' ! ~ n v a ~ s we3 !all ap a ! ~ o d o ~ d u! as!qxap I luns ale3 u l ~ n ~ u a w o w u?p e n n~auad al!.lol~!ie!gl ~ l o ap alesele q ausal !4 qod !5 a3~aisa u n nu ~ s .poqoq !b !le~ajel !~e$sgl !ilnw aldn~ al!u!dlnl 'same ap al!g3 !ew eqo~zap pow i s a ~ e AOA a~sad pueuJge nes !6unl e a ~ d u j .gulueoa ap aua~ad alaaueld u!ind !iapun$ 'n!~ndw!qe ~ e ~ u!p !ieugdapuj

1 1'

1
I

!!.leas&[ dw!p

'JOFJO~$U~@ 4 m ~ q o e s p pdo nes q -- npa ~ p iod as u a y uyJ w y ! ~ o p a ua @ p u o el ~ mnp aeod 16 ~ o p t r q a@aua d &sns a3 sxmd ~ f ~ p i q u w ~ 9 P P I ~? o , F ~ mL w .anrap, enep e o p 3 p L U n S ~?33Qd=J Wp ! % r I qZ & P a
a0-g !*

-d p

-EL.

v=

aSI"mI&mv=wag!F Trim a Vld

rs

3N3U3d UO131NVld V3Y31kj'l

'(PJ!U -ode! auourauv) aazuode! Jolauowaue e nes (eue!las -snJ qurolyd) !nlns!woy e ' ( ~ / ! q e ~ a wnpas) dS ase~6-!!qla! '(snr?,)eu e -ueq s d o u ! y ~ !nlnueqo!> ) -!pnpew eaJa!ea aluainap e~enew!~d euewe eugd
aped as .euJe! !3!u a!$snd e ~ e d es eu!py6 e3 nu

n> eqJe! ap !pads ! aua~ad 5 a~ueld erza$e:, !iau!iuaw

'(sns) !nlnlos Inlan!u el augd a e ! n Juns p e p 'a~!~oyul e 0 enop el awlnu!p y $4 aua~ad a~ueld alaun .!neuloq nes !neJ!j !!JW~I aa!l!#o al!Jol4 !f nnu!auo, pow ui !leuMapul

.~olaaueld eA!sa>xa e eaJa!oho>u! nes e a ~ a d n ~ eyna e n~auad '!>eJe nes snqweq ap aiaq !iez!l!~n .aauapunqe lol!.rol~ easel -na~6 pealde as !!Jeasel qns pue>!>un$e sale !eu 'aJoJnJ un gJ!sa>au aua~ad aaueld aqnw 'aseo~n6!n !ew u!Aap alayeld !!me$ ewJn u?!Saa

a!@n3 WVA
qenue ~o(aaueld Jol!Jewyl Inygn $e$adalpour ul!l!dn!3 -deFcnx u!@d $uns ! IVWEI L p e p so~ws gymzap as !ew 'ln~o!nqnldwaxa ap 'guweaa ap a u a ~ a~ueld ~ a g 3 d e

I.

~@tww/

I
CUNOZTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5

.,

Iefin fi eficien t

Prepararea soh tiei n u tritive


I

ha
1 "

I
1

f n g r % h h tul organic, fbarte necesar plantelor, poate fi preparat de noi infine, gratuit ;;i destui de simplu.

fngr@irn;intslab - roade bogate


-

Mustuf de p o i de grajd

ht;irqte plan tele fi stimuleaza' activitatea biologic5 din sol.


SOLUTII NUTRITIVE VEGETALE
Soluriile nutritive vegetale sunt importance surse d e fertilizare completarii a solului cu substanfe nutritive. Contrar fertilid r i i de b a d a solului, ce se efectueazii inainte de plantare gi sernanare, aceste solu~ii nutritive vegetale preparate personal sunt utilizate la fertilizarea suplirnentara a plantei in perioada de dezvoltare. Acest tip de fertilizare se nurnegte fertilizare fazialg. Ca element d e b d a1 solu~iilor nutritive pot fi folosite nurneroase plante, una dintre cele rnai des utilizate este urzica mare (Urrica dioica), bogat5 in azot, rnagneziu gi nurneroase rnicroelemente, totodata radiicina de tataneasii (Symphyrum peregrinum), bogata in azot gi potasiu. Arnbele gi totodata arnestecul celor doua stirnuleaza dezvoltarea plantelor 8i irnbunitigesc calitatea solului. La prepararea solu~iilor nutritive rnaceraji plantele in

ACCESORII: D 500 g urzici proaspiti (sau 100 g urzici uscati) D 500 g titineasZi proaspiti (sau 100 g t i t h e a s h uscati) O minu~i O t o p o r i ~ csau cufit i 0 vas de plastic sau lemn (dar nu din metal) D 10lapi Q b i t pentru amestecat II roc8 con~asati odolean sau 3 siti, pahar pentru misurat a stropitoare

El':

Culegqi ulzld proaspaa ( f i r i seminfe) ~i frunze de titineasi, apoi tocafi-le cu toporul sau cufitul. Adaugafi 1 kg planti la 10 1 de api.

Amestecafi zilnic, astfel T i asigurafi oxigenul necesar fermentirii. Solufia fermenteaza cand face spurn3 $i degaji miros specific.

Pentru neutralizarea mirosului neplicut adiugqi roci concasati

apl. Taiari urzica intotdeauna inainte de forrnarea serningelor. In contact cu oxigenul zearna va incepe ss spurnege gi va avea i rniros neplicut. P u t e ~ neutraliza rnirosul arnestednd in solufie roc5 concasata sau odolean (Weriana oficinalis). Solugia nutritiva poate fi considerati rnaturata cind nu rnai face spurni, deci diluata cu ap5 poate fi folosita ca ingr5$2rnint fazial.

SOLUTII NUTRITIVE
SolufienutriM b o w i n substante nutritive poate fi preparad ~i din bidegar de c l a,
vid, iepure sau p k b i . Acestea au o concenua~ie mare de rnai substan~e nutritive d e d t solu~iile vegetale, astfel sunt n ad folosite in special f c z plantelor ce necesid multe substanfe nutritive. N u folosiri gunoi de grajd proaspst sau must d e baegar la viirzoase,

deoarece vor influen~a nefavorabil gustul acestora. La prepararea soluriei nutritive se folosegte balegar cu sau Bra paie. Punegi balegarul in apa gi arnestecayi-1 zilnic, pentru a-i asigura oxigenul necesar. Peste purin tirnp amestecul va face spuma gi va avea rniros neplacut. Procesul de rnaturizare, asemaniitor ~0lLIfiiloI' vegetale va lua sfirgit d n d zearna nu rnai are spurns. Mirosul neplscut poate fi arneliorat prin adaugarea de roc2 concasata sau odolean.

Neutralizafi rnirosul: adiugafi 1n arnestec un pumn de roci concasati. Solufia este gata indata c e i dispare spuma de la suprafati.

inainte de utilizarestrecurafi ~i diluag solqia nutritivi. Adiuga 1 I sau 0, 1 de solqie la 10 1 api de 5 udat, in funaie de necesittifi.

iccesorii: O bilegar O a p i O vas de lemn sau de plastic D b i f pentru amestet

C3 s i t i

Amestec4i o unitate de balegar cu doua unitafi de a@. Amestecafi-le zilnic, ca oxigenul c 3 poata stimula fermentare;.

Solufia este gata cdnd Ti dispare spuma. hainte de utilizare strecurafi lichidul.

trlr

solufie la 15 1 aph de udat, iar penplantele cu pretenfii medii 0,5 1.

Pentru plantele cu necesar man

de fertilizare adaugati 1 1 de

Amestecqi zilm'c substanp

E
Pre~ararea ufiei nutritive sol

CARTEA

GRUPA5

117

fngrijire tot an ul
--

TNGRIJIRE
poate fi pastrati timp de a vari. Din motive de proteqie a coplilor $i animalelor domestice, acoperi vasul cu p l d de arm& s a ~ eepac cu gauri de aerisire. Pregatiti rapacul dintr-un material ce face posibili ventilafia.

PRIMAVARA T

~ I U

Pmprarea solufiei nnutritive


fnmuiafi fn a@ urzicli ttlnard, tWneas5 sau Tngra$Lrndnt de grajd. Taiafi mirosul amestecului cu roca concasati sau flori de odolean.

Fetil'laare
Fertilizaji plantele ce necesiti multe substante nutritive de cel mult 4 ori (sos), iar pe cele cu pretenfii medii de 2-3 ori cu solutie de concentratie mai slab. Astupaji vasul cu ingragrnant cu un capac ce permite circulatia atrului.

Pentru fertilizare folosifi solufie nutritiva diluata. Plantele cu pretenfii mari d substanfe nutritive se fertili zead fazial de cel mult 4 ori T perioada de dezn voltare, cele cu pretenfii rnedii de 2-3 ori, cu solufie mai slab&. Fertilizafi doar piinti la sfiir~itul iulie lui arborii, arbu~tii legurnele ~i ce vor f i depozitate. Fertilizarea ttlrzie influenfeazi defavorabil capacitatea de conservare a legumelor ~i fructelor.

TOAMNA

Cur&area vaselor
Diluafi cu a@ solqia nutritivs rimas2 $iturnafi-o pe straturile curatate sau pe locul de corn postare. Compostafi #i ramifele de plante ~ifngrayiimgnt ramase dupA folosirea solutiei. Curita* vasele temeinic ~i parati-le h

Benzi in151tuite
I

AMENAJARE

SIMPLA A GARDURILOR VII

din arbqti dirijafi 1"


&rite forme.

DESCRIERE

1
I
ALEGEREA PLANTELOR
Pentru ddtuirea de benzi serniarbqti cu dwolmre lent& care t o l e r d bine tununiform, de exemplu din &misir. Pentru marcarea liniilor
I

Gardurile vii, $erpuite, 'ormate din benzi ce se inter;ecteaz5 ?n forme geometrice ~udevenit popula~e n d din i ;ec. al XVI-lea. Plantapi pi :undepi aceste plante in q a fel ' n d t sP pars d s-ar Pntinde pe jeasupra .ji dedesubtul celorlalte, formhnd noduri de intersecgie. Alegeri plante de culori, forme pi indgimi diferite, care tolere& bine tunderea. Formagi benzi aldtuite din plante din aceeqi specie. Este cel rnai simplu ss umpleii spagiile libere dintre benzicu' rumegup de scoarps, nisip, pietrip sau budgi de &5mid%. Florile de vars sau mirodeniile

cazma, Ispatii comport nisip sdnduri arbutti pitici (diferite soiuri) nlsip colorat, pietri~ marunt sau flori anuale de culori diferite

Perioadl de Desenafi un , Amestecafi solulun strat insorit. 2culoari,deformemodel simplu pe o 1vara. Sapafi plantare: prima- de coal2 hlrtie. marimi plante Alegeo compact cu com$i

post ~inisip.

diferite.

1 sunt de efect daci pot f i privite de sus, de aceea amplasaji-le pe un teren care poate f i privit din casi, a2ezaJi in pamlnt, pe muchie, xanduri cu lafimea de 15 cm. &erati plantele in rlndurile marcate. Pastrati intre ele, in funqie de specie, distante de plantare de 10-25 cm.

,,Lodense"), care atinge i n i l l f i de 50-60cm. Inflorescengele albe, parfumate infloresc i iunie, iar bacele n toxice, albasuu-negrui apar Encep2nd din septembrie. Toarnna frunzipl ti devine maro-bronzat. Cimbri~orul peren de i a r (Sarureja mon~ m a ) are flori albe, roz sau

GARDURILOR VII

T timpul iernii, chiar ~in n T regiunile cu dim2 moderatli mai poate pieri d t e o planti. Inlitura~i plantele moarte ~iplantafi C locul lor specii ~i n soiuri identice. Cumpiraji plante dezvoltate pentru a completa repede spa$ile rimase goale. ?nmulfi.fi tntrun colt al gridinii doua-trei exernplare din speciile mai rare, pentru ca, la nevoie, -7 aveji plante de rezerd.

Acoperlfi spaflile inerimre @ n i la sdnduri cu nisfp c a b plantele, pamind din interior spre exterior. Pentru cadrul stratu- rat pietrig sau plantafi plan'!= lui foloitti soiuri sau specii identice. anuale. Pfantati la distanp @gal%

CARTEA

Garduri vii decorative

CRUPA 5

118

Phn P pen tru gardul viu decorativ


higir &

C
1

Buxus sunpvirens, S ~ t i c 0 s a n arb - qnic verde; coroani dead, de formi ; ovoi&, fu nuang diferite, de la verded& phi la verde-vioi, iarna maronig ideal bordur~istrarurilor; i: 15-30cm; inmul!ire prin butigire

lava&

I L a d u l a a+Iia;

subarbust v4nic verde; h u m acicukre, padimate, griarginh; flori mov, p a r k & hflorqte in idie-septembrie; i: 20-40 m;b d f i r e prin buQire sau semkare
z e p a r h a t e , Inguste, h b

ImrqoC 7 l p w vulgaris; subybust vepic verde; h

y e de

( 1

specie verzi, galbenesau pestrip; tlori mov; tnflorqte In mai-septembrie;


t 10-20em; r ~ ~ uprin ~m i r e sau M a r e h l$b

t=-

n ssp, oAidn&; suhbust; hunze knceokte, lucioase, verde& Hyswpus Inchis; b im&unte albe, m i albastre; hflorqte In iuli-octombrie; t 30-60 crn; r z inmulrire prin bu4ire n u semhare

iantolina (s&&

Saarrdina c h a r n a ~ ' s s u (subarbust vqnic verdc; h u m dese, argintii, parfumate, ; p a a e In Formi dc p i a p a flori mimnte, galbenc; inflorqte h iulie-augm;

---

Berbers thunbergii Jtropurpurea Nanan;arbust; hn7.c rq-maroniu, mfii la bazi

de formi ovdi; fmnze parhmate, In hnqie de soi grivenui cu creioniri cu doui sau mai multe culori; flori albastru-violet; inflorqte in

gati-i compost din belgug. Marag formle ge&m&ice cu nisip. Plantafl plantele din interior spre exteriar si udati-le abucrdent (dmga). ~rim%ivara fertilira$i o rtaM stratul cu ngrwrnant cu dezintegrare

doriti%;pe cele ce Tnflorex taiati-le doar d u N ce florile s e trec, admirandu-le fnainte inflorescentele minunate. O timp de n seceta udatl si mulc@i solul dintre gardurile vii. Oncepand din iulie sistaji fertilizarile, pentru ca arbugii sfi fie rezistenji la ger.

Ierb uri ornamen tafe in grzdinii


ALEGERE
L selectam plantelor avgi ?n a vedere urdtoarele: hifm . a$ e speciilor de ili eh l m a ierburi poate varia & la nuaai 15 cm p h 5 la paste 3 m. Aspect exterior. Exist5 ierburi cu tulpin;i erect5 riiidii, ierburi In form5 de evantai, sau ugor aplecate. Alege$ specii cu form2 de t u g deoarece ierburile cu &5cini proliierante pot dornina repede plantele vecine. Culoarea fiunzelor. Efectul cromatic este acoenruat de culorile auriu, argintiu sau de dungile de diierite culori. Multe ierburi au o culoare autumnah galbed sau brun-rogiatic cu efect deosebit, altele h s i sunr verzi tot and. Loc. Lua;i "m considerare cerintele speciale ale diferitelor ierburi. Rogozul ,Baldon (Carey baldensis), pGugul (Festuapunctoria, Festuca valesiaa), soiurile de coada-iepurelui (soiuri de Sesleria) prekd sold calcaros. Altele, precum rogozul de umbd (Carey umbrom), soiurile de pipirig gi cele

1PLANTAREA IERBURILOR PERENE


CI rlisaduri de iarba ornamental3 CI cazma CI cujit
D materiale de acoperire a solul

~ 4 i q U ~ k
Pentru m q i t a plentarii a ~ f,, i, vedere urrnatoarele: nu cumparari Wt ierburi omamentale i n container, cu b l o t de pamdnt pe radscini. Exernplarele cu r,klEKir@ l i k l se prind grw. Prim5vara este perkada adecvata plantarii, deoarece a l u l stocheafi in@ suficienta urnezeak. Pmtm a evita oxpamiunea i n detnmenA ' p l a n t e h wecine, plantap burile cu 6dlk1napr~llferant 'iliz%FSd limitator de un ..slif~rare a r W i n i i . Siipati grqt &%l*lde 50 m 81 detrei i mai late deeht balatul rad3iii. CilptyBi-le i n Tntteglm I tabla sau cu folke prin rare 4 pot @tru& radkinile, pa tKeasta Cndepartafi buruisnels. Afdnati solul pdna la o addncirne de 30 crn - i n cazul speciilor cu radacini proliferante pan3 la o addncime de 50 cm.

---

gropile de plantare la distante de 15-30 cm pentru soiurile scunde, la 60 cm pentru soiurile mijlocii ~i 1,2 m i n canul la tufelor voluminoase.

2Ypg

Podoaba minnnnta' a straturilor de plante p-e

de daiul-cucului (soiuri de Juncus fi de Luzula) prefer5 solul acid. Cele mai multe specii de iarbi sunt mari iubitoare de soare. Durata vie$ Ierburile anuale trebuie semiinate in fiecare an. Efectuagi divizarea plantelor perene o dad la trei-cinci mi.

Tiiere. Efectuapi &era plantelor perene toamna sau prim5vara devreme. D a d amhapi tiierea ierburilor p a prim&ara, toat5 iarna % vg pute!i deleaa cu priveligtea ovarelor acestora. Divizare. Diviza~i ierburiie perene primzvara, o dad la treicinci mi.

~NGRIJIRE
Udare. In s i ~ t h i n i l e d u ~ i de plantare mentine$ sold uniform reav5n. Mai &IU, nu udaji dedr pe timp de secet5 prelungitii. F e d b a r e . Majoritatea ierburiior nu necesiti substanje nutritive suplirnentare, mai mulc chiar, ierburile albastre devin dupi fertiiizare veni. Nu fertiiizaji dedt ierburile inalte, de exemplu iarba de pampas (Canaderia xlloana), trestia-chinezeasd (soiuri de Miscanthus) i iarba pennisetum (soiurile de Penniserurn). Primivara, Incorporapi in zona d&cinii compost gi puiin Ingr5$idnt artificial complex.
1

PROTECTIE CONTRA GERULUI


Ierburile ornamentale scunde si vesnic verii cultivate in locuri Insorite trebuie protejate cu un strat lejer de ramuri de brad risfirate. Legaji tufele ^ d t e gi Infigeu In p i m h t in jurul lor crengi de brad bine ramificate, ugor aplecate spre tufe. Ierburile n e c e s i h d dldud. ca de exemplu iarba de pampas (Cordateria sdoana) gi trestia uriagi (Arundo donax) trebuie transplantate in ciubgr $i pinute la iernat in casH. D a d ierneazii afari, umple$ cu frunzig uscat spagiul dintre tufa legad gi uengile de brad.

Rasfirafi radacinile exterioare. Taiati paqile incalcite. Plantati ierburile la addncirnea la care fusecar& plantate i n ghivece.

UmpEeg cu pamant groapa de plantare. Acoperirea solului dintre tufe irnpiedici raspdndirea buruienelor.

DlVlZAREA IERBURILOR PERENE

Scoateti cu furca din parnbnt

tufele m n d e ~i divizaji-le cu
mana ?n rnai rnulte p3qi.

DespSfliji diferitele pafli ale r3dticinilor tufekor mari cu cazmaua sau extrageji planta din

I n cazul speriilor buiace taiafi ramificajiile rgdacinilor de la extremitatea tufelor, Infr%ngdrd

'EUU'FJ~3p ~ J Z O J ~ S O ~ O n .

Q ~ ~ W P p p

nunm aJpmap ~ a ~pnitf~ os p ~ t q d ~ ap 3111l0d O X i .


~ J ~

! a&ad a o l ~ m l d ul[ p 6 ~ . p u a nes ~~ mnq O!zunrj n2 lnlos Pppur !ode '~sodurmp ad jaurade 'ln~vwd 'E!lOj

!-fv

-~pvd?P P!~@w an:~adm ~ ap = . " ! q " d I ! J Pm1-P d .auramap pur 3m as alaxxy IS 1S01gqsq m p ar!radme ap !ago3 y!roaep ~ S U J 'n!hua3 pMa3nur ap + m e sap luns paum mplos d e p d n s el y 1 o m p as a3 p 1 6 d ~ ~ .yep~m egua~e esuadurmr JOA '!lapre !I ap!So~ 'IJ~~AEJI -m L ~ p p p ~ a 'pnp !!mapop , -pap aronau ne a aIaluqd .!unSdp 1 aum%alap a p m m s 9 el arr~adme Iagoj ~J!SOIOJ ap pyard ! ! ~ o ~ p q.p ~o~ -~ur!rdap aseor&!y alal!z ul ppads u . ~olaueld r e ~ l o m p ~ w p p u r p s a3 wa3 ' a ~ e p u m ~ e y n p p e ; a m ~ q d !nplos ! e a ~ n d u y a r y p u . gpq!sod e ~
aJejEI d .a~mdmp !O PI-II

.a!loj ap pun1 !ia>y nes .al!~npesy !ie~ueld a3n~3 ap plu~o4 !Jnla!ela!lo4 ad !ienpa$a u? uodns ad e!lo4 !iapu!lul'6!~4 al!q el alueld a~lu!p eiue%s!p a!bun~ ap -!suss ~olalueld a!Dalo~d ellnu !eu !t g~nS!se ayoj ap lnlaunl ul *awn* ap qg~npesy !iepn

.sox ~nkuelupd yiea186 o - ~ i u ? gaelard o nes ad i u e d e s !laund a ~ e ~ u e l d

~ o j a ~ w~a19-mpypa!dq qd -~A!I!JI~U alwsqns <ln6!na!d '[wed ap a p q d pn%!se nu e g q 'aprueu a p p <ala~ed qduraxa ap w w o c gsul ' q ~olp13oj Jopmmnrp -!Jaleur n2 ~ m ~ u ul n !n1 nes -nlos wrqrn1eur p a p u r n s !I lnlmed qns pu!lug q o . ~ .m ! &nur aurarlxa apm~wadnra~ a d w -ma1 ' I E I ~ J ZO paum pros ! ~ I p r l q d as e!~oj!ml X I paned a m 'prrueu arppur -ms muanrase g .Sma!d nix ap lwls un eo lor ! h ~ a e n a am01 a ~ '3vdcn ap I$JWX d ap $pnq "3 qq $padme a!Iod ' m p p ~o~~ mplms e y m g ~ d u r ~ -!!~p~omp lp3amu au@w! o nnuad - r o ~ ~ u r a s e euIurn1 ap aundslp JOA nu 33 as mmueld S ! - m e a a n o e p 'Jopa!nmq ear

mndau-qp n!z ! J ~ I -erls alp" pur ul nes p u o l m <[epqure nr~uad e!qq ' a w y . ap q o j S a ~ b s o ~as 3 w d ! oj

.lueurpd nes a~ia!d !a!lo~ n:, al!u!fi~eur


!$IFX!J' ~ ~ 6 e a u !&pu!iul e!lo& 'elqa~fi lnlos n2

.iuapunqe !$epn .lepy!ye jugwgt -e~6ug podwo:, n> lniugurgd If ! $ m a p a w -!npieys lnlos

!kma~

.a~el!ppadsap a1au!&ur & p glernxxd IJ axeod <~olauapxnq ear~pvdw ~ypa!dur5a m ra!l~jo~ a!umu-ek ' p h u e!lod y q n n u ~ o p i w s q n s e 6 wpn ap !adz 'apold ap fade ! e ~ o p ~ u pros q w n n l y y e~d yl?polol~9' ap pqurnps d t p m p r as Frnsy UUJ *!J~SIJ nes y@ n2 p%au ~ n s y d ap agoj o a m a a p h ap q o d

.i!~$a!d nes gbeo:,s ap Zn6awn~ ad ea !iau~a$ie !ode 'aua~ad nes !$inq~e asu?~ u ! well04 ? !ieJlsgd lol!ua!nJnq !!~a~ta~:, ea~e:,!pa!dlu? nJ$uad 'lfiua~:, nes S!zun~4: InleJ$s n , !i!~ado:,y .InJew p l e ~ 6 ap $ugwg2e~6u? p o d nes -tuo:, n 1-!iez!l!vaj ! i :,uepe : , lnlos !ieug~tf .aJ!Jado:,e ap eyo4 !ieugdapu! '~olawn6al eaJe$lo:,aJ gdnp 'euureol

!Z !bnq~e aJ$u!p aJaq!l a!loJ ap al!un!@odad al!:,lnu ap nes (nplnw !$!za$au a!o~au le!Ja$ew !$au~ade Jol!ua!nJnq el 'e!lo4 !ie:,y!~a~ a:,!uJa$ !a!i!~ede eaJ!ua~ald nl$uad -nd !old gdna i ! z u n ~nes j .!iepn 'g~a:,as ap d u g ad '!i n , : gqm$ 'gqde! wn:,a~d a~eotn p!q:,!~ $ugwgfg~bu? Jola~ueld aJplnw ap alalepaaew el 1 lnlos !Jez!l!vaj a!oAau e l nes 'JolaIuesJan !t ~ o l ! ~ n i ! u 'gaeJnsy a!4 nu gs awn6al - ~ g ~ Inze:, u?VuleJu?sap od ap !nln$el$se!lo4 !ie:,y!~a~ alsa uawouaj ~sa:,y 'aJ!J ale>!J!JaA -ado:,e ap !a!lo4 e i e ~ e ~ d n s ad ap aJ!:,(nw ap Inle!Jajew elgds ~ o aauapunqe al!old d

1
1

pns) !a!loj eie~e~dns ad ap aJ!:,lnw ap InjeJ$s !QouulaJa!onau el !Z !43a~ al!Jn$eJp ! i e > ! j ! ~ a ~ .pawn qels apa lnlos esu?'$e$ugnz e-a1 e!eold a gdnp 'eJengw!Jd : , a3e4 as lol!ua!nJnq eaJedJ!px3 -al!lado:,e ap eyoj !$apu!$u? !ode 'al!ua!nlnq !ia6n~$s!p '1ugwgig~6u~ lsodwo:, !Z n 1-!ie~o!lawe : , 'Inlos !$eugjy ~J!JJd03e ap !a!loj earapu!ju~

1
I
1

-~e3 eJJuo3 gwJgs ap gseld o !ieseldwe JO!Ja$UQ .loS ad :Jeo!Jaju! eaved ad s!q>sap ln~!~zods!p !iese~d . OL 3 ap e~n~eladwa) 'pie3 el

U! I S O ~ W OeWJo4 a l m d ~

-sip un-jau?!e Jua!yja pow as

Ingriiire tot an ul
I

I
,
I
PRIMAVARA
Amplasare $i utilizate Arnplasafi noua lad2 de cornpostare pe terasi sau pe balcon (sus). Punefi rarnele i n lad% Scoatefi cornpostul din lada cu rerne pSstrat2 i n tirnpul iernii in pivnit2 sau i n gridin2 ~i folosifi-l la arneliorarea solului sau la plantare. VARA ,Alimentare" $i mentinerea umid5thpi Depuneti i n vas in mod continuu depurile de bucatarie, mai intai nurnai tntr-0 cantitate F care acestea s i nu n intre tn putrefacfie. Pe vrerne uscati, udafi u p r cornpostul.
TOAMNA Depozitarea Ihzii cu rdme Dac5 ternperatura scade sub 8 "C, arnplasafi lada cu rarne inchisZ i n pivnif5. Din vasul deschis rarnele rnigreazi de la sine spre straturile rnai profunde ale solului.
Q IMP AMMP SRL

Compostul de rbme se rnaturizeazi intre trei ~i douasprezece luni, in funqie de marirnea vasului ~iefectivul de rlrne. Rasturnaji vasul deschis; ridicati butoiul ~idispozitivul de cornpostare la cald. indepartati cu lopata cornpostul rnaturizat. Folosiji la prepararea compostului substantele nou rirnele ~i sernimaturizate confinbnd inci rnulte deseuri.
,
11

I
I

'

-1
Iana, cdnd solul ingheati, rimele S retrag i n StratIJri e rnai addnci. i n regiunile cu dim2 rece, putefi prelungi procesul de cornpostare, cufundlnd adlnc in sol vasele deschise acoperite ~i inconjurate cu paie. Pentru continuarea cornpost2rii ~i pe durata iernii, toarnna scoate~i si arnplasafi-le i n pivnif5 in lads de rdrne.

Compostul de rame deja format se poate utiliza, amestecat cu nisip ~i pamdnt de gradin8, pentru plantele In ciubar. Totodata este o substant2 aditionala excelenta la plantarea r5sadurilor ~ia legumelor, deoarece are o valoare nutritiva mare. Plantele rnai varstnice, de exemplu cele perene, va vor fi recunoxatoare, d a d Incorp a t i in sdul lor un strat de compost.

ROP-02-10069

,,,

-a$efo~6u? a:,!~pu!lp !upppg~ amxa~3 u!p g$u!za~d g%!un$ y a p !f p .~!sa~xa p w ~ o j 'ua6owo $nsaiu!p ale a$!pugdsgJ !a$ueld PaJew 'aseoJy 'auy !upgpg~: anzaA n , r d a ~ a!onau a!&nu g n!z ap s a ~ JotauazaJe aJepun3e $ewJo$JolauazaJ e a~elnwn3e d p uefi~o , :gm!reqn$ gu!ewu ap ue6~o aez!rsqn~(!$o:,od!~ IF$ !ew e, nquad *gJnpups : nes pJ$e!d ap p e l d ':,!peld ap gl!Aep n alueld Jopa:,e , : !!U!3gPgJ E ~ J ! ~ ~ J ~ U J PpUeW -o:,aJ as '(lnsnqweq nlduaxa ap) luelaqnxa xallnwu?as !wozy n aiueld aseasaurnN , :

1
w
I

fl ~!m

.(~lo!pel& 'einp

-103 adm pun eruJo4 aJy .gzeq rl !u!~gpg~ ~ o l a u a z a ~ n : , ? ale1 I -nun= ap U Q ~ J Q qqlnq-oraqnl

pmed amo~!d !wp? F P -wal as nu a m @ev ap 'alrn9Jye nTnW ~ o = = J d J q a m p m p p!solea . l y y d zma1qns ro@ pumnle q J ~ ~JPUMT$ lod nm mpps J E rr, pdurp q 3sa"Lbperdns dPpdns ap adeardE a~l.ol\pp lod a q d=='V3-d .pqnpypy adeade 9-nd as aIe"= J ~ PaVT~ m In P p ap pzra.~ alaueld w o r n s as F T q N ? p q Y=!JaqW 'J puoln!e n 3 -mq In-ur, POJO~Y '!qPlaraqw :!!J*1w e-ap ! ur, I k y ~ o d !p -un~ asndsrp am* a l % ! -sqm ~ u nam+p s ap a d o luns a m ' a ~ u u a ~ u p ~ ~ p l p p ~ o m -pa! nldwaxa ap p ap FrndP "rv !FzpY w aueld apn as Jol!qr"q ezEq = I 'InPIOs '3UUOJ dye~dns ap r o w earuopv el ap ! !P!dPJ- 1 0 9 WE PW - p m py.y.~ awax!s 5 a!u - I E 'ai\pFnu aiuwsqns 15 r$e -pqy lod alusop p a l p d a p a u e ~ d m q arqnw a uj q 3qpe apunaed -me ap a d o a p x ~ u n!!qpa s am 'puwo~!dnes ' ! p y q . a ~ q ap y&lw rmp u& d + pun eurrof q 'mplos -dns a r q n u m ap a3pspaxx.m ap adEOJdep w q as a !Fzper $pxdw p u o pq 'auasad ~ eaAe ~ o p % ~ r = ) fd a e d e ap 5 xms auqd a m ! aueld .rop~azar areplurrue ap a d o e -P P aslloqplq a V d ! = .ux J S e a t EO 9!u!qY 101dPpdns ! ! % aP !mdP a?q?P t T E J el ne G arapodap ap a d o ! I ~ O J p $ p a p m uj ne-s Iajlse 'aA@sal aF O ~ U Z ay!.la13eJ ~ ~ ~ ~ e z e 0 nu ' e grip V -w ap $ P U ~ aPF!3!P q ne-s m "P 3 'nu- nm ' P V l ~adepe JOP-d a as~~~qaspdurpruare~
- ! m 3 q Ef wF " u J -

qed eupgpgJ qns '!!upgpp~ ' ~ ~ p ~!t e x y u e ~ -pu!~d sgl a m 'I~$UOZ!JO pyonzap as e!Ja4!Jad el axenys zuns '10s '!u&p!g~n3 jnzgna~d JolauazaJ u!p aleJau!ut atdueasqns !t ede

.(pp~eu 'ealel) aseozlos azun4 n2 $yado:,e ap-j .gnq el .Heaq6zap !UP~P@J$ n z p ~ a~ d l a ~ a z a ~ n3 o as ~nlos: ~ e p u ~ a, e aJelnwn3e ap ue6~o :~nq(w 'a%eBunlaput !eu ! ~ n ~ a 6 pdnp 'a$e:,sn Jol!uJa! ~ndw!i ul alalueld !iepn '~ola$ueld !!Jpnn eaJe$!Aa !f pde ap !nl -nJq!l!q3a ea~e~zsgd nquad .$eiaq6u? a$sa ~n$uewpd p u p i!q!sod alsa nu nJ:,nl p a x gsu?'10s u?gjezuaw -!ldns a!nqaq p l e ~ o d e ~ a gde ap ea$ey$ueD.euJe! !t !nlnt!zuru~ In!pawJa$u! u!~d y~!dsue~$ :,!u2a~ ala~ueld pug3 ad 'sneda~ ap gpeo!lad o eu~e! ne a3npeD azunJ4 n> ala$ueld

rn1sa-x n2 ~0rq-s q '!!upypp dejerdns ad 3v a los ap rrrradnp s a a ~ ! n ~PFP ~ o p f w ~ nu auad ne! a+pnu aiwsqns m anuo!zposdE ap psasosd UJ ' a l ~ l d %08 An~u1pr03dE UYp . E ~ I J E J mpwals!s e ppypad eamd UJ alm!s %~ueq~osqe apu ~ -!3qqp p x d s uj a n d ne! a m ~ -?ux pstzm u mplos adns o el apau? -eap ap a p alaiwqns !1 ede ~!wsuen apq3~pq =ypanu dues

qnsm-ow%

-I

-1ppqd ur, s q p apunnr$ 15 gu!dp u p aburod a p o d 3 m q p p a n p ap a u e ~ d a a u m u e G peou alp ! -wqp ! d p n2 rop~ueld pm UJ ?err%!% a 93.IEXlJ ap ~U~~ . pmy -!unuy =?and yr o p ! rey9 m@a!nadns 6 1pu3 L~os m u d au!q ap 1p-e q !y ne a m '!mu ~ o q x e g Fp* au es sunleapq a 7 % . s o p g p p puoln[e n2 1 ~ - d q py".T 3s a p T d T d

iav ~

Wo I

J J

-a!& nes Z!zuru$ 'sod ~103: O U ! Y ~ ~ 0 n3 W ~ ~ 3 !~u!%pg~ u lnlos !i!qnw euoz g


~JO~W~~S~JOJ

suns

.(sns) )eJq ap yep ap !!ln:,laqnl!i alo!pel6 ap !!qlnq 'ei!ilaq ap !!LUOZ!J lduaxa ap) i a y 6 u ~ al!q!s el n lnlos !i!:,lnu ~ol!u!:,epe~ : , lmaza~ alaue6lo ese:, ul ap e~dnseaa v!u!dln$ !ie~lsed wewed U!P !ialeo3s !5 Jl!Jns!JU ! J ~ eu!:,epej el . e m !S PlP/lpI!Jd 3sa~o~u! a : , !ade ea~a6unie e:,!pa!dui aseoqlnq ~olalueld glepolol e n~luad ~ ~ !' ! J !'eJ~ nu ! ~ 'jseouw J O jlueld ~ 'jolau ad n~luad !!~e$ueld !nlnlos e~dnseafJ ew!$do epeoyad a$s3 $~!PJw! !!J~%S?[ n~ aJt?JUc?/d .a$nzg:, alazun~j !ieunpe VNW V O l ~ol!~gu!ue~uo:, ealeyha n~luad '!nlnlos e~dnseap .laua!ue~s JP Jol!UJoZ!J!!~elueld gy~!Jlod ewled o el alaualad !ie!el epeopad a~sa !!JJA~ n y i ~ g j s n!z~ej euueo* 'a!eold !g gpedaz ap gle:,oAold a:,nsn as es J I ! U ! ~ ~!iese~ P ~ J n~ a1!fi16ul ea~!za~lnd alalueld ap rnVA !ie!a$o~d !i!~op e a es p
~ .!iei!zoaap !5 !io:,s ! j lod nes !Anjells ul !iesel !$ ~ o !!qlnq d '~olazun~j ea~esn edna .JA!$ - g n u aiuelsqns aJ!lol$u? ednp je!paw! ! i ! ! J ! J O ~ ~ d w ! i n U ~ ul !qlnq ui ezealnun:,e eleneu!ld 3sa~oljul , !qlnq n alalueld a: : , -aseouwallolalueld ! i lolaua~ad 'alenue JO~!JO~J !!Jelueld 10 epeo!lad JlSa eJeAeW!ld alejueld WVAQWltrd

nu a !~n>ol l @ 0 ~ 'lenn , : u ~ 36 dw!j ad apuwarul aunep !B$M v d ! n p l p 8 5 ~ aP aY!UtT!?J ne a3 aswuutq alaluqd

.~uo!e~p !t gjlonzap ala # ( ~ ~ U I IJn w l)I{ (S~YH) ~S ( n ~ e p i '(mleyy) lejuaw o - w ~ InJgru'(snuw) lezau o -weux, I&J!:, 'fs!/awerueH) Ins!laweurey '(e!uax} e!Jaq I! .ce wn2 aj!ojleau azueld alaun ' g u p g p e J g 6 ~ae1 ~ -!paw! !)!leq]lys !!Jesei !ie!g& !$ !y!ojle lruol qns !uo!erp miartzap a m Jol!JyepueJj ~ n ~u!p Inplnw !iwgdapul n!

k'

Apa de ploaie nu costa' nimic


Cantitatea de api fdositi" In @i se poate reduce

COLECTAREA APEI

A p a de ploaie este o p t i d

pentru udare, prin folosirea acesteia se poate economisi ap curene. Apa de ploaie se poatcolecta in raervoare de api, In butoaie sau cisterne gi se poate pktra pentru o folosire ulter i o d Pntr-o perioadi mai uscad. Vara, apa de ploaie se Pndzeste usor, din care motiv * , . este foarte utils.

Q
Separatorul de ap%montat la jgheabul de acoperi~ refine apa de ploaie de pe acesta. Se poate lega de orice fel de burlan. I n poziTie deschisa apa se scurge i n rezervorul de a p i i n cea inchisi lasa apa sa-~i urmeze drumul spre canal. D u p i o perioadi lungi de seceta, lasafi aproximativ o jumatate de or3 apa sa se scurgl i n canal, pentru a spala praful de pe acoperis ~i deschidefi separatorul nu declt d u p i aceasta.

Proba cu degetul. lntroducefi degetul la o adlncime de 3 cm T sol. Udafi doar daca simfifi n cii la adlncimea indicata solul este uscat.

Arneliorafi sdul cu materii organice. Solul %or, nisipos nu inmagazineazi apa. Ameliorafi-l cu compost, i n g r i ~ i m l nde t grajd maturizat $i o d concasata. r

solurile calcaroase sau ne sau le a c i d u l d *or, ce frecvent penmu udat apii de . ploaie, controla~i patm in din patru ani valoarea pH a solului. suprafap acestuia apa se evaporeazi mai Pnccr. Folosiji in acest scop materiale or@nice: foi decarton sau foie de acoperire. Prin p*it, cripiturile mirunte se astups repede, astfel solul r k l n e reavh. Vegetafia dens5 acoped rapid solul, ceea ce-i f m e ~ pentru o vreme mai indelungati umiditatea. uiaFi des d i d t so!u(&or ~i nisipos. .. Nu u d d P b5tai'H soaren lui. Uda~i dimineap sau seara, deoarece In aceasts perioadi se evapori rnai pufinii api P curn sul udZrii.

&-

ECONOMISIREA APEI
I
I

Apa se poate economisi cel mai lesne prin consemarea umidi-

FolosiG farfurii colectoare.

I
-

Prs~ire.Pra~ifi regulat, mai ales stratul legumicolelor, deoarece ele necesita umiditate constanta, solul pastrlndu-~i astfel

Mulcirea solului. Solul neacoperit se usuci Si devine repede argilos. Materialele de acbperirei asiguri urniditate 5

UDAREA CORECTA
Udati c u mburP. Nu udagi
plantele excesiv. Udarea frecvents devine necesara &d adhcimea de 3 cm solul nu mi este reavh. V i t a evapor5rii apei depinde gi de tipul si calitatea solului. Solul argilos ~i cu humus p s s t r e d bine

Plantele cultivate in vas s c usud repede. Vara, udafi-le 2 fiecare zi. bezaji vasele pe fluhrii colectoare, care regin apa de prisos si o redistribuie plantelor P cursul zilei. n Udare prin picurare. Tuburile de picurare amplasate 1 & k plante i dozeazii 6diicinilor apa P mod direct, astfel ~i pe ,u.. solurile uscate fi ugoie consumul de api va fi moderat. Altminteri cantitsti mari de apg se scurg in apa freaticg, E a folosi plantelor. &

:dectaji ap%curat3. Inainte de I o colecta, lasafi ca apa s2i pele praful de pe acoperis lproximativ o jumatate de ora.

Acoperiji rezervorul cu un capac, pentru ca animalele sa nu cada i n rezervor ~ip apa s l nu se evapore.

Controlafi aciditatea solului dir patru T patru ani: daca valoan

I I ,

Ill]

l l l ~1l Ill

11

,I#

I I

CAR

Vaforoasaapa' de pfoaie

GRUPA5

124

1 Plantati legumele i n culturi


mixte. Asociafi specii tufoase cu specii suple ~i I plantafi-le i n grupuri. 1 Astfel asigurafi densitatea culturilor ~imirifi randa1 mentul stratului. Plantele umbresc solul, se mentine umiditatea solului, astfel trebuie udat mai rar.
I

I I

I1

PRIMAVARA
Preparative $i plantare
Afinafi solul $i incorporafi-i compost din abundenti (sus). Peste solul nisipos agerneti roca concasati. Aceste lucriri amelioreazi capacitatea solului de stocare a apei. Plantafi i n rdnduri strdnse culturile de plante legumicole mme. Amplasali rezervoare de api. VARA

F
1

I-

Mulcirea solului

Daci solul s-a incilzit, acoperifi-l cu un strat subire de material de acoperire a solului, strat care ajuti la conservarea umidiGtii acestuia. Amplawti conductele pentru irigare prin picurare. Nu udafi decat dimineaw sau seara, ~iniciodati tn mod direct planta.

Toamna tSrziu golifi ~i curifafi rezervorul de a p i de ploaie. Pistrafi rezervorul intr-un loc protejat, in magazie sau i n garaj. Daci iarna lisati rezervorul din material plastic i n aer liber, risturnafi-I, pentru a nu se stringe apa i n el, care poate mai tdrziu inghefa. Gheafa avdnd un volum mai mare decit apa lichidi, perefii rezervorului pot cripa.

TOAMNA TARZIU Depozitare de iam5 Golifi rezervoarele. Curifafr vasele $iamplawti-le intr-un loc
-

=A

ISBN 978-963-86092-8-1

I
C

I I

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA !

Avertizare u tila'

Notijele refertoare la gr;idni simplifici planificarea fi lngrijirea de mai tiriu a plan telor fi a stra turilor.

ortante
n o m a tumor ideilor $ obsewa@lor.

NOTE SCRISE

AVMiAjB
Schigele gi not?jele referitoare la @din5 simplifid amenajacea grgdimii. Cu ajutorul celor scrise vefi avea Pntotdeauna date despre locul anumitei plante, data plant5rii dar pi despre dezvoltarea p Pnflori~ i plantelor. Notarea datei de Pnflorire poate fi importand alegerea plantelor asociate. Notele referitoare la @ni sunt importante gi In cazul hgcijirii g d d , d i i acestea fiind de folos P anii ce urmeazii. n Astfel jurnalul de && reamintqte datele la care au avut loc f e r t i l i i solului, protecfiafmpouiva &unZtorilor sau plivirea buruienilor. Avhd deci un jurnal de @dinii p u t 4 coordona rnai u p r diferitele mund de gridinii.

r
NO@ numele legumelor cu made bogate
Aaocierea plantelor. Notafi
care sunt acele plante care tole-

vii documenma fn toac

NOTE
Planificarea plantjirii. Iarna planificafi p facqi schige rekii
toare la qalonarea @inii de legume. Fifi atenfi la asolament pi la aplicarea cdturilor mixte. Decide9 ce dorifi Jcultivafi P n perioada presezonah, sezonalg sau exuasezonab. Planificaji P n acelqi timp S compozigiile floi rale. Descriuea plantelor. Notafi h u m i r e a plantelor plantate, h p d necesar ihcolfirii, data Incsprii hfloririi ji perioada colectiirii plantelor medicinale gi a legumelor.

d p r m n p celeilalte plante, care plante sufbd sau lmpiedid davoltarea plantelor vecine. Pngrijire pi menjinere. Notaji P jurnal data amen lio&ii solului, data fertiliziirii, a plivirii buruienilor gi a proteqiei contra &ungtoriior. Rezdtate. N o t 4 datele rekitoare la fnflorirea plantelor p la recolte, astf' In dgiva i ani vefi afla in mod obiectiv care sunt acele plante din @din5 care dau roade bogate.

anotimpurile. Tot aici 1 pbtrate schigele precum gi vechile p node planuri de i plantare. C a i d e de notip i jnrnalele vil vor simplifica munca p le puteji lua cu dvs. p P i i n @nii. Clasoarele sunt foarte pr rice, deoarece bile pot fi scoase, rearanjate g separat. i

:ace$o , I h jurnalul de 3rPdina cu adresa $ numPrul de telefon al magazinelor de horticultur3, pepinierelor ~i magazinelor specializate pentru unelte de gradiningrit. Unele magazine de horticultur2 ~i servicii de coletirie comercializeazii doar anumite tipuri da plante. Este utila notarea datelor peisagigilor, Firrnelor de prestari servicii $ mnwltan$4.

L
1

SernPnare. Notaf i data semahrii, incolfirii ~i a raririi plantelor, deoarece sunt date irnportante la semanatul din anul urmitor.

Plantare. Notafi mPrimea diferitelor soiuri $i data plantirii, pentru ca rnai tarziu s& putefi calcula rnai usor ritmul dezvoltarii ~i data rodirii.

Recoltarea roadelor. Notarea cantiafii roadelor adunate mn-tituie un ajutor fn deciderea legerii celor rnai corespunzaoare plante pentru gradina dvs.

Perioada de Inflorire. Notafi data infloririi, deoarece a d e l putefi planifica data plantarii fn vederea prelungirii perioadei de inflorire.

4LTE DATE IMPORTANTE DIN JURNAL

POSIBILIT~TI
J d dde grtidhii poate fi
curnpht din magazine pi este un cadou frumos. Datoria aspectului plkut p a t e fi &fi cu bucurie gi peste rnai mulfi mi. h unele jurn J avefi spagiu special g pentru i -3togafii, astfel gsdina fiindu-

I I
P~~
ddui

Ec

'

Cu ajutorul fotografiilor putefi

urmari dezvoltarea exact2 a gradinii, ele constituind fnsl ~i amintiri frumoase.

Adunafi intr-un plic aparte descrierea diferitelor soiuri, deoarece aceste sunt informafii importante.

Facefi un plan de gradin& detaliat. Pe planul de planare notafi ~i numarul diferitelor soiuri.

Este foarte importanti marcarea plantelor de grading. Etichetele de marcare cu timpul se $erg sau se decoloreazg. Este recornandabila folosirea placilo~ din metal inoxidabil. Daci fixafi tablife rnarcatoare cu slrrni, verificafi-le periodic sa nu curnva s i rineasci tulpina plantei.

IAVAICR

@care $1 liluarea not& Facefi planul gradinii ~i prc rafi plantele necesare. Notafi data semanirii, tncolfirii ~i a lnfloririi, ri, totodatl, data marilor schirnbari de ternpera-

VARA
Notarea rezultatelor Urmariji dezvoltarii florilor zi notafi data Rfloririi (sus), cantitatea roadelor ~i recolthii. data Aceasta v8 va fi de ajutor la urrnatoarele plantari.

La sftl~itul semnului, pe baza notifelor din jurnal putefi evalua rezultatele putefi planidin gradin3 ~i fica culturile din anul viitw. Pentru acestea dtifi notifele luate'in lunile sau anii precedenfi, deoarece acestea pot comtitui baza aprovizicrnariiplantelor.

I
1
I

'
'

TOAMNA Prsn de B,%ntm Marcall locul plantelor cul tivabile T perioada extrasezon nala $C, pentru premnixarea Dnfloririi de pridvara, Ontocmiti un plan referibr la plantarea 4- +--na a plantelor cu bulbh.

Q IMP A&WP SRL

Ffori ji inflorescen te
I

Cunojtinte fun damen tale de botanici


I

Formele multiple ji bogijia de culori minunate ale florilor revigoreaza' verdea~a gridinii.

Florde atrag insectele prin culorile lor vii.

I I

PRINCIPALELE INFLORESCENTE
-

FUNCTIE
Maturitate sexual& fn timp ce florile constituie obiectivul tuturor luc~rilor gr;idin$ de pentru plante aceasti5 stare nu constituie dedt o stare tempor d , se&d atingerea maturidjii sexuale in ciclul natural a1 reproducjiei. Cu d t a t e mai aspectuoas5 o floare, cu atit G sunt rnai necesare insectele pentru a o poleniza, insecte pe care le atrage cu parh u l fi formele sale. Plantelc polenizate de vint, ca de exemblu ierburile gi plantele cu frunze aciculare, nu cunosc aceasd necesitate, din care cawti? au doar flori neinsemnate. Fecundare. Aceasta este ,,scopuln fieciirei flori. Multe planie floricole pot fi stimulate la o a doua inflorire, dacii le Pndep&& la timp florile trecute. Astfel fgi vor conen--toad energia pentru a ma . inflori o dat5, pentru a-si asigura Pnmuljirea.

-a

--

1 1

L
SEXUALITATE
Florile con* organele sexuale birbstesti,. res~ectiv femeiesti ale plantei. Potrivit modului de repartifie a acestora, planide se pot imp3rji in categorii diferite. Florile bisexuate sunt acele plante care dispun deopotrivii de androceu (organele de reproducere biirbiiqti) g i gineceu (organele de reproducere fkmeiqti). Acesta a r e cazul celor rnai multe plante

Umbel& Florile cu pedunculul scurt cresc dintr-o singuri tiji. De exemplu: ciubofica-cucului, branca-ursului, chimenul.

Cman. Florile runt dispuse uniform. f i r i peduncul, pe o ax2 florala TngroptZi. De exemplu: papuri, cnifofia.

Constitutia florii bisexuate: 1Sepalele (sepalurn) fncadreaza exteriorul florii ~i sunt in general, verzi. 2 Petalele (petalurn)sunt albe sau de diferite alte culori; numirul lor depinde de specie ~i pot alcitui flori simple, semiinvoalte sau invoalte. Petalele si sepalel formeaza Tmpreuna invelisul dublu al florii.

Flode tip capitul nu sunt o siqgurg flo~rr, ~otlorescu~p u

FORM $ CULOARE 1
C o n s h ~ gi aspeccul florilor a
s-a davoltat in cursul evolutiei htr-un mod adecvat polenizatorilor. Florile polenizate exclusiv de flutirii de noapte se deschid noaptea ,si emanl un parfum extrem de intens. Culoarea cea mai frecvend a florilor a t e galbenul g rqul, i acestea a&nd vizibilitatea gi f o p de seducfie cea m i mare. Numeroase flori se g r u p d in inflorescenge cu alte flori urmand o structuri% determi-

Staminele sunt Organele sexuale masculine ale florii' Sunt formate din filamente 5i antere situate pe acestea, anterele continsnd sacii polenici.
4 Gineceul este organul

Spic. Florile f i r i petiol sunt

grupate in mod alternativ pe o axi florali. De exemplu: hrisca, litrum, jalesul, veronica.

Ciarchine. Florile cu peduncul sunt dispuse in mod alternativ pe axa floralii. De exemplu omag de gridini, eremuru~, nemtiwr, gladiola.

plantei. Pirfile sale sunt polenul, ~istilul prin care polenul ajunge in ovare. 5 Ovarele reprezinti organele sexuale feminine interioare ale plantei, care contin ovulele. Dupii fecundare ovarele se dilati ~i in interiorul lor se formeazi semintele.

flori la care se dezvol~ sau androceul sau gineceul, ca fn cam1 unor arbqti. Aceasd atep r i e se poate imp* mai departe h plante care p o s d pe un individ g florile masculine, i

Flori simple sau hvoalte. In natuG nu exisd de&t flori simple sau semiinvolte, cu multe starnine, pentru a fi lane polenizate. Toate florile fbarte mari, cu coroB dens5

Panicul. Pe c, ,a florala princi- Capitul. Pe o suprafafa ,. , lari sunt dispuse flori mirunte, pala se afla o inflorescenfi compusa din ciorchini dispu~i tubulare, fnconjurate de flori in mod alternativ. De exemplu: ligulare. De exemplu: marastilbe. iarba-grasg. garetele. ochiul boului.

(X c!%pnbv) a~aSnipp~s :nfduraxaap ra~eds ui [n~pua~u!d un a ~ a~flunlaid o i p e < ~ o d oap purioj ui asnds!p a p a d s n3 s i p

ua~u!dn3 aleolj

I
p ! q E l aJeo[d

l~fyes M P ! ~ E ! / O J P ~ ~ B P P ~ T I P' 'f9"qJJ OZ) %$UIWap ! .'a,w F[%?Ol : mq)I-ajU! pUrn!qPl W I O UJ j pa 'Qsayinr wUi) l y d n s pqqy ~ U L p oI p a m x m a@ 5 ~

!Sap !JJ~ <zqIeqao esnds!p a~sa ns ereqieq SIJI !nlnlaualuys e ~1e3alde elad m a g ad r(aieoua~u!apdas) anaia aieoua~u!!ail 'alnaldr! !all :a[eiad -

I,

(sns!u'') uaqp% up L ( ~ ~ sm N ~ X p~~)n[n~!u!o~-ala%up rp ~J ~ ~ :nlduiaxa ap !(euam) ammi2 -urn aieopajo! enop IS f w e p g s ) peo!iadns eun <(!d!~e)apalel p o p :apad 5

Simplu ji eficien t
Cunoqterea dtorva tmcuri a t e indispensabili pentru protecpii pfantefor.

GRADINARIT ~iiRii CHIMICALE


Pro-a mecanid a plantelor consd in protecfia

contra bolilor gi dlunltorilor cu ajutorul unor mijloace si accesorii simple sau indepgrtarea p w l o r bolnave si a &unltorilor. Aceste procedee nu sunt, in general, prea costisitoare si nu necesid substanre chimice.

m,
Plaa de proteqie contra pkirilor arGm&dp;ina' la sol a
Berea c momeall. Melcii a de sunt atra~i bere. Un pahar de material plastic cu bere ingropat in sol atrage melcii, care cad In bere ~i se Ineaci. Umplefi doar pe jumitate cu bere paharul ~i protejafi-l contra ploii. Golifi-l ~i umpleti-l cu bere zilnic. in magazinle de specialitate se gasesc ~i capcane l e bere acoperite.

Tlierea cu feribtdul. Taiafi profund, pbni la partea G n i toasi ramurile bolnave sau puternic infestate. Ungefi rinile cauzate de taiere.

Colectare. Seara, Si dupa ploaie, adunafi melcii. Scbndurile, cartoanele 5i frunzele mari le servex drept ascunzi~ timpul zilei. In

IZOLARE
0 plas1mare Pntinsl pe pomii fructiferi impiedid pkZrile s l consume fructele. Folia de acoperire sau plasa legumelor a p M legumele tinere de frig, de mustele legumelor si de fluturii verzei. P W a confecfionad din carton pentru rkadurile de v d ^hpiedid mustele verzei sl-si depun5 o d e pe tulpina plantei.

F?qiile de staniol strducind in soare in preajma arbustilor cu bace gi a pomilor fructiferi sperie pkZri1e. Acelqi efect se poate ob5ine cu o sperietoare de p&%i. Iarna, plasa de s h 1i n k u rat5 in jurul trunchiului pomilor tineri a p E plantele de rosaturile animalelor sdbatice. fn acest mod se pot proteja gi bulbii crinilor impotriva soarecilor de h p .

fntre mai 8i septembrie fixa~i pe trunchiul pomilor fructiferi la o indfime de 20-40 cm inele contra moliei merelor, pentru a captura larvele acesteia.

I,I
I

Stropire. Stropirea este eficien-

Gardul contra melcilor


impiedid melcii s5 intre in straturile diferitelor culturi.

CAPTURARE
Melcii si &unltorii mai mari
pot fi str$nfi si cu rnha. Arnenajafi capcane contra

foarecilor de c h p si melcilor. Capcana cu feromon confine hormoni care atrag si refin masculii moliei m h l u i si a prunului. Capcanele cu d e i c a p t u r e mu~tele, ~inrarii ghdacii. si Fixafi b f i e l e - c a p d contra omizilor pe trunchiul arborilor fructiferi pentru a captura Pnainte de depunerea oudor femelele cotarului brun.

Scoateji din sol plantele infecrate de bacterii si virusuri, deoarece contra lor nu exist5 remediu eficient. Tiiierea cu f e A t 2 i u l a piir~ilor infectate a t e indicatl doar in cazul arbustilor infecta~i paqial. f ndepktarea frunzelor este eficientl numai in condifiile infest?irii cauzatl de moliile miniere. Stropirea cu apl, in cazul unor plante viguroase, poate indepgrta pduchii de frunG. Omizile, &dacii ~iplopnifele se pot indepiirm seara prin scuturarea arbustilor ~ia plantelor legumiwle. Anterior, qternefi o &pl mode sub plante, scuturafi plantele puternic, dupa care adunafi dzunltorii.

t i contra paduchilor de frunzi

In cazul arbugilor ornamentali ~i trandafirilor care suporti jetul puternic de spa.

PresBmre. P vreme frumoasi, e presirafi pe plantele legumicole intr-un strat foarte subtire pulbere de r o d sau var de alge, acestea alungand mul$ daunitari.

oful ca momeall. rmilor sarma le plac rtofii. Introducefi i n sol artofi Giafi In doui, apoi, din dou5 T doui zile n adunafi viermii.

;,I

I
Acoperire. 0 folie sau o plasi deasa poate apira multe plante legumicole contra mugtelor de legume ~i moliilor verzei. Protccfie cu garduri. Contra melcilor nocturni mari inconjurafi straturile plantelor legumicole cu un gard de proteaie

CAR, Lm

Mi@-capcanH. Acestea Tmpiedid femelele cotarului brun, incapbike de zbor, a se urce pe trunchi i pemru a - ~depune ouhle. T februarie, xaatefi n breiele de protecfie ~i curafafi cu peria parfiunea de trunchi de eventualele depuneri de oug sau de dliunltorii T hibernar~ n

I
Presgrarea plantelor cu pulbere de roc3 a u var alge contra puricilor d pgmiint, a omizilor, a giin. dacilor de Colorado sau a piduchilor nu mai este efi cienti dupi o furtuna, deoarece ploaia Indeparteazg praful fin. A3teptaIi pbni ce trece presiraTi plantelc ploaia ~i

Pnainte de rnaturarea fructelor, fixati pe arbugtii ~i pomii fructiferi cu fructe tip baci f h ~ ide staniol. i Fh~iile strilucitoare fluturhnd in vlnt alungi pisirile.

borii fructiferi brlientra ornizilor. Protejati

I FUNDAMENTALE CUNOSTINTE
7 . -

GRUPA 5

Efecte naturale

Amenajarea gridinii alpine

GrZdina alpina' ofera' foarte m ultor plan te m ediul optim, asigudndu-le con&jii idede de dezvoltare.

A
CUNO$TIN? FUNDAMENTALE

GRUPA 5

Cum vi place

Loc de recrea tie la urnbra'


I

I bra rZcoroasi reconforteazi oamenii i m lantele deopotriva'. Amenajaji in gridin2 n loc de relaxare!

Pro tectie con tra soarelui


I

SPATII UMBROASI

Amenaja* din timp spa# umbroase h gridink

AVANTAJE
Zonele umbroase asigud locuri agreabil ricoroase P zilele n fierbinji de vara. Locurile de recreere sau de mass acoperite va vor suscita dorin~a a r i m h e de d t rnai mult timp in aer liber. Acoperigul de frunzig verde promite o u m b d reconfortantii. Lumina fdtrata de coroana arborilor ofed condijii ideale gi pentru plantele sensibile la soare.

I
1

POSIBILIT~I
In f i n i l e tinere exist2 i n d pujine locuri umbroase. PLnii d n d vor crqte arborii gi arbugtii, puteri amenaja locuri de recreere protejate cu ajutorul acoperigurilor protectoare, parasolarelor sau pergolelor acoperite de plante d@dtoare cu crqtere rapidii.
Prefua"umbra. balsamine gi rododen

~ r ~ o r e l e solitar de mare , lenga casl reprezinta un fel de tranzitie intre casa ~i gradina. Umbreste ~i tot, odata este foarte frumos ' cand inflorege sau prin priv I elistea frunzi~ului sau autumnal. Acestei destinafii ' Ti corespunde cire~ul japonez (Prunus serrulata), prunul decorativ (Prunus cerasifera, nucul (Juglans regia) sau

'
,

Arborii mari dau multa umbra. Frunzi~ul este seduciitor, lor ofera o umbra reconfortantii. Prin extensiunea lor sunt elementele verticale ale gradinii

Pergoia este idealti pentru locurile de relaxare $1 necesiG putin i ingrijire. In funqie de gradul de acoperire, pergolele pot oferi o umbra totaE sau filtratZ.
I

Arborii inalji ai f i n i l o r h v h t i o f e de cele rnai multe ~ ori suficiente locuri umbroase. Spajiile din penumbd pot fi cultivate tn modul cel rnai divers. L a d e de nord ale cladirilor gi zidurilor sunt totdeauna in umbra, din acest motiv cultiva~i aici plante iubitoare de umbra.

C o n s t r u e e acoperite, ca pergola, chiogcul sau-pavilionul se pot acoperi ~i cu materiale de construc~ie, gi cu plante dar agagtoare. ~onstrucjiile trebuie sg fie stabile si durabile. Utilizati lemn impregnat, fixat E sol cu n piese metalice sau beton. Avegi grij5 ca materialele folosite s2 fie adecvate ca stil caracterului casei gi gddinii.

Comtruirea unui pavillon reclanki cheltuieli rnai importante, Tnsii protejeaza nu numai contra bataii soarelui, dar ~i conploii. tra vanturilor puternice ~i

Bobik acoperite de plante cataritoare asiguri un spatiu umbros larg. Sunt agreate i n gradinile mediteraneene, producend un efect romantic.

I
Vara asigurafi umbrirea locurilor de odihna. Parasolarele, prelatele sau pavilionul din poliester pot f i amplasate oriunde. Aceste protectoare de soare pot f i demontate montate ~i repede.

SPAT11 UMBROASE
Arborii 2i arb@ cu coroan5 ampla, sunt ideali in crearea spajiilor umbroase. Alegeji plante ale c ~ o dimensiuni se r potrivesc grgdinii. Plantaji-le la distanfe corespunziitoare de cladirile existente. Sunt aspectuogi arborii infloritori sau cei cu fructe ornamentale. Arborii fructiferi constituie o solujie ideal% ornead peisajul gi sunt 8i folositori. Plantele vqnic vemi

Latura de nord a caselor, magaziei sau a zidurilor este In general foarte umbroasa. Plantali aici plante iubitoare de umbra.

Speciile Ralte de plan@legumicole sau tufele dau o umbra mai mica, unde se pot planta salate sau flori de vara sensibile.

-8-Z6098-96-8L6 NGSI

'al!~n$g6al .lolauainJnq ealejlon -zap expa!dw? e !5 ugneal augwgl e n~$uad '!!upgpeJ euoz ul lnlos !iyado3v .3!$ewals!s!-!iez!l!y -la4 !5 !-!iepn g l m n a w a ~ n ad ' ! i ~ u e l d Jol!JoqJe nou e!inlona y$!~odr a!iua$e n3 !iuyu~n !!w!~d !ue ul

'301 y e un-J$U~ al-!ie$uelda~ e!jkna6an !!lods e ru~uad ale$ nes aqnp!aw!~d ~ o l a ~ u e l d -ueyd !nqaq !ew JF a ~ e o ~ y y i p e g~eJodlua$ aJ!Jqwn 0 a$ueldnes ~ S n q ~ e la4 ap a3 epa!o~d !iawd ewe1 y!pgp !ie~n6!sy .(azunJ+ ad aunJq ap e!irn~%suo> nquad $@A a$ad) pnue alen$uana Joun alauwas ! i e $ n g ~ -3pe dw!pue un a$sa evweol y n u e l a p e e3onoJd wwsuw !5 aJelos alazel pugz!le3o+ V WVOl W l 'al!$ual !aun I n p y a eahe $od gde ap al!~n$p!d :az -uny ad g6un!e gs ede e, : !ieynj .a~~!alsan ala~ueld !iepn .!iu!q~a!+ pen ap alal!z u?g$ueld ale,a!+ l!$ewa%s!s !$elo~$uo3

I
I

~ J ! ! ! J ~ gx1nU.l UA pl!sasau 'au!q gzeaupypglu? as gugd 'gsui 'gJqwn % n u nep g Sl L U? !eW !!JOqJv .IJ.oqJE $. l sp nes !$nq~e !ie$ueld 'aspew ul

.$do yn!qm n3 !!uad~n> !iex!j .a3!lseld nes allpa$ ale!Jalew ui gylanu?g u g s 'a!+eJ nldwaxa ap 'al!q!xay !5 !ow a~e6al aleyalew ap !i!soloj .!-!ietjal !5 ! p a -$el !!Jepgl !ie!!~!p !~nuodns JOUe e neS ~ 0 l a l 0 6 ~ a d

P. : .C

a m
E .a w
1

w .8

(I [

I \
I

Cdtura cartofirluiin paie

?&strati solul uniform umed, deoarece pe timp de seceta unele paqi ale cartofului se pot atrofia. Verificati regulat umi
1.

' .J

PRIM~ARA Plantare si ingrijire Aflnafi bine S O ~ U ~ ~i amestecati-l cu compost. Plantafi cartofii la distante de 30 cm (sus), apoi acoperiti-i cu paie. Protejafi lastarii impotriva inghefului cu folie. Cand I, '--:: ~ t i n g fnalfimea de 20 L t t 1 , !ri$i-icu rnci un strat de

La nevoie primii cart marunti pot fi xgi : inainte de ofilirea f r ~ zelor, acegtia fiind destul de marl la 12 dptamlni dupa tnflorire. In stratul de paie tuberculii rfmagi pe radacina se dezvolta T n continu;--

VARA 51 TOAMNA Recoltarea cartofilor Soiurile timpurii pot fi recoltate deja i n iunie, c e l ~ erzii in septembrie $i octombrie. Recoltarea cartofilor Tncepe o data cu ofilirea frunzelor. La adunarea cartofilor folosifi furca specials cu dinti cu vlrful bombat pentru a evita rinirea tuberculilor. Puteti folosi gi furca de sipat far2 vSrf ascutit.

umiditate uniforms. in caz de seceta udafi regulat cartofii, dar doar la radacina, ca frunzele s i nu fie umede, reducand astfel

Cartofii timpurii gi cei tsrzii pot fi pktrafi timp de mai multe luni. Depozitafi doar tuberculi sanatogi gi uscati. Cartofii se piistreaza cel rnai indelungat fn locuri racoroase, T n intunecoase ~i lazi aerisite pentru cartofi.

* r ~.o f i ~ b d peourv e ~ e ~ es2ede . [asa~ n u ,if aseomnrj a~uqd JEUJQ aJsapep ap


n

~ u r p urp~m p y ~ ~ ~ r l r ~ ~ 3
e n
V

Cunojtinte fundamen tale de ingrijire


Prin lntrefierea regdata' a lac& din gra'dinii, acesta va fi tot timpd minunat.
I

- 9 ACCESORII:

OAMNA: ~ V A C U ~ --:rL,T--:--: 3 .;-- 7

~NGRIJIREALACULUI DIN

CI pomp3 submenibila O o g i l e a t i mare ~i mica una Ci folie de plastic CI minciog CI perie de plastic CI furtun de udat

C
tun&$ie. Urnpie0 ghivecele curate cu w l de baM.

GR~~DINA

De primiivara p h i toamna in lac se petrece un proces de autolimpaire, este suficiend verificarea nivelului apei ~iinllturarea algelor rksphdite. Toamna cur5iaji temeinic lacul pentru a evita putrezirea din timpul iernii.

I
fnl&tura+ paitile moarte ale plan tclor

1tlcr

%oat@ din rpIi plant& am& rmpreuna c k gKmele ~i

koatefl cu pornpa apa dh k'' 5 IiMnd pe fundui lacului spa cie J 10 In caz cL sunt pqti fn la Z pun@ Q p W la gura de ocurgere.

2cm,

PERIOADA OPTIMA
fn timpul primiiverii puteri planta plantele acvatice sau le pute~i diviza rHdlcinile. D a d ave~i pepi in lac, substitui~i si

I
in recipient, pe l h g 3 pegii sco~i a~ezafi cateva plante $i acvatice. lnfhgurafi celelalte plante cu ziare umede ~i folie pana la terminarea cur5tirii. apoi divizaji radacinile ~i replantafi plantele. Punefi plantele ~i recipientul cu pe$i la loc umbros.

4 *

i n lacurile mai mari, pe langa pegti~orii aur de putefi crefle ~i specii de alte pesti. Populafi lacul cu pegti omnivori. Novacul alb ~i cel cu Pete consuma cu placere alge. Cumpirafi mai mulfi p e ~ tsi agezafi punga de i plastic cu p e ~ tintr-un colf i mai umbros a1 lacului, pan3 ce temperatura apelor se egaleaza.

din &d in &d plantele din ap& deoarece deseori acestea servesc ca hranH pqtilor. Van, ?n timpul sxaelor hdelungate este n e d completarea cu cantit3ji adijionale de a . V h f i apa rece din con* duct3 P lac Pncet sau prinu-un n sistem pluvial. Endepiirtafi regulat algele si lintip. Toamna c u s p t i temeinic lacul. U a j i SZ se scurgEi apa, scoateri pqtii intr-un recipient m i mare. ~ c o a t edin I& a ~i q u r i l e cu plante. Tundgi rizornii plantelor prea riisphdite. fnlzturafi algele, p q e moarre sau puvaite ale plantelor, gi reumplefi lacul cu api curat.5. T5afi papura ~ia trestia cu 5 cm deasupra suprafgei apei.

perene, divizafi speciile, cudpfi si tundefi plantele. La fertilizarea solului fifi atenji ca gunoiul de p j d & nu ajungii tn apa lacului. Verificaji regulat plantele, ca acestea s nu fie atacate de Z &drari.

.-,:
Urnplefi rdpientul cu a@i din k. Prlndefi pegtii m ajutorul ninciogului ~i pm+i in galeatti.

hllituraji t& apa din lac. o koatqi d c i i l( ce&taIte animale 'ln malam galcrrtEi cu a@ din lac. ,

ql , r ,

b.

I I

f NGRIJIREA PLANTELOR
fngriji5iplantele din jurul lacului asemh5ror celorlalte plante
L i y , ~

?njurul lacului ~in lac nu T folosiji substanp fitosanitare chimice. Renunfafi T apropierea lacului $i n la folosirea substanfelor biologice cum ar f i solufia de folositA lmpotriva paduchilor de frunze, uleiul de parafins sau rapif8, deoarece acestea inriutafesc calitatea apei. lnl3turafi plantele grav contaminate.

spun

Tndepartati plantele putmzite de pe fundul lacului, cur8tati peretii lacului de alge $1 nlmol. Nu folosiri substante chimice.

Umpleli l a d c u r m cu apIi $i rea$ezatiplantele ~i pegii doar cand temperatura apei se egaleazli.

a iac

I
.ua6!xo ap pesa:,au ealeqi -ue3 ap aJenu!puo:, u?!$ aund -s!p JOA !!itad !t a(a$ueldla+ -1se '!nlniayfiu? e aledois ap a!hlos a$~!lepads alau!z ap -efieur u? !ie~n:,o~d .eiayfiu? en nu ede apun 'w:, 08 u!ind la:, ap eawpuepe el uodns ap al!~nio:, !iezahj .!nln~a6 en!~%odw? ale!>ads !Jnspw ap a!onau ! i a ~ e '!!u~a! ~ndw!$ p:,se!nia!ne~dns es ul alajueld !5 !!Sad B nJ$Uad

-gem:, pde n in,el !ialdurna~ , !ode '1n3el liek~1-13ede !ie~n$pluj ! i .!ade !aia$eJdnSe~dnseap , s ur: n !a!isaq e !Z !!~nded : , eu!dlnl !ie!el 'apu!gul as e ap et!pual n ~ o l a ~ u e!!woz!~ : , ld !ieun3s

.plnzp>s !ew augwp !ade el -nle~adLUa$ elopa:,e p ~ ~ o l e p '!nln>el e$e$e~dns 3saJqwn a~eol!lnld axlerue alalueld .~A!I!JWU aiuepqns ap lnsnld -Ins aqleosqe JOA a m alueld 3el ul !$e)ueld 'ayoqzueq gin - 6 a Jp JJSa Jolafile e!$!~edv 'qaBle !$lni.uu~ as '!@ad zod nquad pueJy pynu ea~d J3flpOJ$U!J S JJe3 UJ JiJ3 U? nes aynauo) nou alyn:,el ul sale !ew 'al!ya+alade u?'ale:, -!p!J ~ol!lnl.e~adUJ~l g!Jo$ea

*le!nnld wals,s!s u ! ~ d $a:,ul leop >el u?a m nes ede !ia:,npoqul .gde ap J O ~ A -ma1 ea~e~aldwo:, !$e~n6!se pxe6unlapul gla~as d u ! ad ap ~ .~ola$ueld a$!l!+oal!i-lpd ale !S alaua!nJnq !$eupdapuj a ~ ! m VIIVA

CUNOZTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

t '

pabe t. orale mobile

Plan te in vas

Compozijiile florale din vase lmpodobesc locuinja #igridina pe tot cursd an ului.

b.

Posibilitiri n elimitate
un loc in care nu s-ar potrivi weIe de flori.

Plante in vas pot fi amplasate oriunde. inclusiv in locurile unde nu exist5 sol cultivabil. Asemenea locuri sunt spafiile de I h @ intrare, sdrile, balconul, terasa ~iawperigul. fn afarii de aceasta, in vas se pot crea i orice anotimp n &rnpoziJii florale variatel

I
I inceputplantele swnt mici, I
jar h was 9$ vyar spori -1irnen6:iunile. a d ghiveP ele supctvWxile din toate nalte T mijloc 51 pe cel n nlrurrte pe marginl. P'n a a l l cafe ghive&Te s h

Imagine unitarl. Vasele cu forrnB identics ~i acelqi matedin rial, precurn $iplantele i n nuanfe de culori similare arata armonios irnpreuna.

h a l t si scund. Cornbinarea plantelor inalte, xunde $i pendente sau amplasate pe postarnent va diverslfica ansarnblul.

LOCURI
Veji avea succes nurnai cu plante care suporfi condifiile locului respectiv, de exernplu biitaia soarelui sau umbra, ploaia sau vhtul. fn locurile foarte vhtoase sau traversate de curen~i aer plantayi doar flori de deosebit de rGstente.

VASE
Mibime. fn vase de miirirne optirnii plantele infloresc bogat gi trebuie udate mai rar.

Material. Alegeyi vase confec~ionate rnateriale idendin tice, pentru a obrine o imagine unitar5. Forma plantelor gi a vaselor se poate varia gi diversifica dupii plac. Da& doriri sii liisari afarii plantele in vas 9i iarna, alegeyi-le pe cele confecrionate din materiale rezistente la inghe5. Greutate. fnainte de alegerea vaselor, informati-vii asupra greutii~ii acestora, deoarece nu toate griidinile de pe acoperig sau balcoanele suportii vasele grele din ciment sau terawts. Stil. Arrnoniza~ivasele cu plantele gi cu ambian~a.

de inghey acele plante perene, arbqti subtropicali gi tropicali, care nu raisti? la inghey. Flori de grZdin& Florile vgratice gi perenele se cultivii excelent gi in vas. Arbqti. Alegeri soiuri de talie redusii sau variedti scunde, de exernplu brazi pitici. Plante condimentare pi legumicole. Exist2 multe specii aspectuoase cultivabile in vas.

'i Frunze ornammt&le. Nu nurnai Plan* dm ~ l a d ex~9, i . e form& frurnoad se valorizeaB florile sunt frwnoase. &in asocierea plantelor cu h n z e ad ma, bine, d d smt a amplasate solitar ?i g i e c . t bv e s de culori, strwturi gi f o r m
8

.-

diferite x pot realiza cornbin@ii indite.


!

PLANTE
Plantele ce se pot cultiva pe bacon sunt ideale, deoarece, in general, Pnfloresc de primiivara tirnpuriu p h i i toamna t k i u . Plante & ciubiir. Amplasari pe durata iernii in locuri ferite

Coniferele pitice sum frumoase tot anul, oferind un fundal aspectuos plantelor sezoniere. Deoarece aspectul lor exterior gi frunzele lor aciculare diferg foarte rnult, $i cornbinafie cono stand exclusiv din brazi pitici poate f i aspectuoasB.

1 1
I

Aspert ludic. Puteti crea combinafii vesele ri cu vase neobignuite. ?ntr-unvas punefi plante de e l mult doug culori.

I
Mare de flori. Pe o supra fa^ mare ghivecele mici aranjate solitar nu arata bine. Ofera 0 priveli~te rninunata rnulte vase cu plante inflorind abundent.

sen nlduaxa ap 'iay6ul

!zun~+ alalueld !i!~adose n3

I
1

.al!qe$s !!f a$uals!zaJ alueld yqe~6ap !ia6a(e 'aseol !ew -U~A aI!Jn>ol n~juad '!lo$ - y J n !!ue uj .je@o~d 301 un-llul Insen !$elnu ?!us -)nd ea~d apa Inlugn p e a .p!u~a$nd yu!dln$ !Z gup -ypy eyonzap eawd !6-e nquad '!Jo$na n3 d u l l u!p agu![!Jds a!nqaJj eaax ap '~ofn n as aqeul alajueld d ~

a6upls gleod as nu es ede es n~juad 'ajeuJnlseJ a 1 -!iel!zodap nes ksodepe el al-!ie~)sed'eu~el .al-!i!lo6 'euweol ~ e'alenue alal ! -ueld n~luad !ewnu i a y 6 u ~ el aluals!za~au alasen !j!soloj .edy3 ~ o es!lue. d

.ewe! ap J O ~ In301 el Jeqn!s u! ala~ueld !ieseldwv .alenue ala~ueld !ie1soduo2 a ~ e u ~!g ! l ! $ g ~ n ~ aa VN WVOl

.!ou alaye n3 am3 -a4 alenue alaiueld !i!nsolu!

'!ien!yns a es !i!~op 1 ad ~ o l a ~ u ee~dnse ld spap !ie-A?sea .(sns) aseou

ywwa ap yo14J O ~ lmol u l ~ u e l d !iand '3sq!go as as gdnp 'euweol -qlewapys aaez -!l!vy fi azeig~ns suns p e p je6unlapur !9 yapunqe ap gqwoap ssa~owul aJes 'alenue alueld j u m 1lo3pq ad RAlym as @> af!JOlj

Consewarea parhm urilor ;i aromelorl

Recol tarea plan telor condimen tare

Plan tele condimentare diversifici


gridina pi codera' un gust rafinat min&urilor.

3un t gustoase ;ii proaspete, g uscate


Plantele condimentare se recolteaza' &d parfirmul lor este cel rnai intens.

RECOLTAREA FRI

UTILIZARE
La majoritatea plantelor condi-

mentare se utilized frunzele, dar in cazul anumitor specii se folosesc pi tulpinile, florile ,si seminyele. Uneori ins%,servesc pentru wndimentare ,si riidHcinile, ca de exernplu in cazul pitrunjelului si leu8teanului.

-I
IPktm$i in mod corespunzior plantele condimentare
ocate. I ace* x o p sunt n M e recipientele cu ichidere emetic&
-.
--

Culegeji frunzele proaspete ~i sinitoase in zile f i r i precipitatii, dupi ce roua s-a uscat. Tiiati de pe plante doar cantitatea necesari3 consumului imediat.

Tiiafi plantele condimentare cu tulpini inalti direct deasupra solului, astfel plantele vecine vor avea mai mukd lumini $i un spatiu mai larg.

JURNAL
Data recolt5rii depinde de plant%.Frunzele se culeg dupi davoltarea lor cornpletit. Planta are cele rnai multe frunze, cu cel rnai intens parhrn, cu pujin inainre de inflorirea plantei. Florile se culeg &d tocmai s-au deschis, iar seminjele dupi

I
maturizarea lor cornpled. Tiiate imediat inainte de deschidere, capsulele seminale nu-$ mai r'lsphdesc seminyele. Uscari semin~ele locuine pe o foaie de in hbtie. Recoltaji ddicinile doar toarnna, pentru a fi consumate proaspete sau conservate. tectoare r h h n fragede timp de mai multe zile. Conservare. Daci doriji s% ave~i rezervi de condimente o pentru tot anul, cultivaji plantele astfel ca o parte a lor s%r h h n i pentru conservare. Se p r e t e d la uscare sovhrhl (maghiran), menta, origanum, jalesul, rozmarinul si cimbrul. Se pot congela busuiocul, rngrarul, leusteanul, iitrunjelul si ceapa pentru stufat. n cursul usdrii plantele condimentare ipi pierd parjial aroma.

I
1

METODE
Recoltare In stare proaspiitk

Plantele condimentare se pot cultiva plantate T n iubar ~i balcon sau pe rerasa. Aceste plante nu ating marirnea lor maxima, dar contin mutte substante pretioase. Plantate intr-o amforti cu orificii laterale, ocupa un spa$iu restrdns.

Pentru a evita ca gustul ~i parfumul plantelor condimentare sa se amestece, colectati diferitele specii in pungi separate ~i a~ezati-le intr-un loc ricoros.

Culegeji florile clnd bobocii tocmai se deschid. Daca doriti s i le uscaji suspendate, tiiati-le cu tulpina cu tot.

Pentru colectarea seminfelor [ I tliaji din timp tulpinile, introduceti capsulele seminale tntr-o punga de hdrtie ' $i atarnati-le cu varful in jo! Semintele maturizate se vor , scutura din capsule i n punga.

D a d doriji s i avefi la dispozijie plante condimentare proaspete, culegeji-le frunzele ,si tulpinile in zori, dup%ce roua s-a uscat. Florile pot fi culese pi dupiarniaza. In cazul rozmarinului, al cimbrului si al jale,sului ciupiri vhrhrile listarilor. in conditiile taierilor frecvente, plantele Psi pZstreaz5 forrna compactg. THiagi imediat deasupra solului frunzele p%trunjelului,ale mentei si ale arpagicului. Protejari recolta de razele soarelui. Pune~i tulpinile colectate intr-un vas cu ap%.fn frigider, irnpachetate in folie pro-

U C f A R F A PI ANT

rn
Uscare in cuptorul cu micromde. Uscare in cuptor. Uscaji frunzele anterior druntite $i agernute cu 4ezati plantele pe un prosop de grija pe o tava, la o temperatura bucathrie curat $i uscaji-le un t de cel rnult 50 "C, lasand u p cup- minut pe o parte $i n d un minut torului pujin intredexhisi. pe cealalta.
I

Uxam la am. Agernefi ptiqile recoltate pe un grilaj, 'intr-un loc ricoros $[ aerisit. S pot usca ~i e suspendate, In locuinfa, legate ~i aarnate cu vlrful in jos.
Uscare prin a h a r e

7ecoltareaplantelor condimentam

i ;I1 j 1 ' i

i '

GRUPA 5

133

Plan te condimen tare popular^


Levh@
Lva u e ~ aad l m a
Blue",$ ~ ~ e d " , ,Aha"; p c d
fiunxeJiAMi~tesuuseate;pm
&tan,

b i i p w i ~ pdbrnate, e

ieminie $ hnze mate; pentru prijith, iulciuri, cai, supe, d a t e $ kuturi akoolice

IRounarin-

--

R o s r n a r i r u l s ~ & ~ ~ c h~ - a u - ~ d , tdpkGdgi&w@ ~ ~ d E ~ c , d c m j $ $ d e ~ p metice ,Illcum .Ball.-.,.an, ;enoveserW,.Dark Opal", Lmon". luali

,...-...

frunze proaspete sau uscate; pentru pizza, m h c h r i de cane gi de legume, supe, platouri, mi, oiet condimentat

hmgi flori proaspere slu congelate; p n em satate, &&uri dc kgume, de pasire fi de pqte,

erroselinurn crispurn; soiuri cu fru :rede gi h j u r a t e ; bienali Anerhum graveolens var. horrorurn ,,Sari", ,,Elefantn,,,Tetra Dilln, Blattreicher"; anuall
Zlymus vulgaris; Thymlrsx ciniodom~ureus",,,Argcnteus",

h n z e gi flori proaspete sau uscate; pentru sup


mgnclrurideleguwe,de-~~prgte,d~

@IMPWIMP SRL
I
I

.Golden D a f ; @ wr'

desuaui
xrne, paste Eainoase, unt condimentat, o!et utndimentat, cea

I h n z e proaspete sau uscate, pentru mindruri ur

ROP4%100H

h Recolti abundenti intr-un loc mic I

Culturi pe biloane

-I=

& stratul halt, cu hilitate s~orita'

plan tele se deziolta' deosebit i e bine 91' se maturizead mai repede.

Metoda' verificata'de m ulta' vreme


fn China plan tele sunt cultivate de multe secole pe biloane.

A M EN-AJMEASTRATULUI ~ N A L T
nCCESORll? CI cazma, lopata . . CI plasi de siirmi contra parecilor CI ramuri miirunlite $i resturi vegetale Cl var de alge, calupuri de gazon O de~euri de gradina (de moi exemplu frunzi~ umed) CI materiale minerale (de exemplu piatri concasata sau betonit) ingri$amAnt de grajd maturizat sau compost semimaturizat CI compost CI ciur

AVANTAJE
Stratul inalt sau biloanele recompenseaz3 printr-o rewld bogad lucririle laborioase de amenajare. Datoriti curburii sale, supraf;dp stratului este cu aproximativ o treime mai mare d e d t aceea a pimhtului de dedesubt, din acest motiv se pot cultiva mai multe plante. Procesele de descomounere ce au loc in interior asigud plantelor substanye nutritive ~iddurii. Ca urmare, acestea cresc mai abundent ~i mai rapid, astfel exisd posibilitatea plantiirii gi recoldrii rnai timpurii. Stratul inalt asigud condig avantajoase cultivirii plantelor gi pe solurile nefavorabile, de exemplu pe solurile compacte, cu ap5 stagnant5 sau fertilizate excesiv. Biloanele sunt utile gi in cazul in care solul trebuie temporar yinut pklog (necultivat), pentru a-gi reconstitui compozifia natural5.

1
I

tndepirtati garonul5i afanati Aldtui-fi in mijlocul stratulu solul la 25 cm. Qptu~itigroapa un mrman, tat de 30 cm $ cu o plasi de &ma, astfel ca plasa lung de 60 un, din mfli vegetate sa se tnalte jur-imprejur 50 cm dea- grosbre (ramuri marunflte, tulpini supra solului. de plante).

I
Rqiile suntplaatate b e n t pe coama bilonului

SUGESTII
Perioada cea mai adecvad lucdrilor este toarnna, c h d

exist5 degeuri de griidin5 din belgug. Stratul inalt trebuie amplasat in direqia nord-sud, deoarece astfel plantele sunt expuse luminii solare din unghiul cel mai benefic. Experienfa arati c i stratul cel mai avantajos are o l5~ime de 1,5 m, o lungime variabili, dar nu mai mic5 de 2 m. DacH dispunefi de mai multe biloane, pe acestea se pot cultiva gi recolta concomitent aproape toate felurile de legume.

lipsa acestuia apa se scurge de pe suprafafa stratului.

PLANTARE
Un bilon poate fi utilizat in general timp de pase ani, durata in care solul se compacted din ce

Bilon cu ,san~ irigare de

in ce mai mult. Plantayi dens culturi mixte pe bilon, astfel ca plantele inalte, de exemplu rogiile, mazarea, porumbul, s5 fie cultivate pe partea superioar5 a acestuia. fn primii doi ani nu cultivafi legume de frunzi (salate, spanac, mangold). In aceasta perioada, sub ifectul proceselo;de descompunere din interior, se formeazi multe substan~e nutritive care se depun apoi in aceste plante sub formi de nitrafi. In al treilea an cultivayi mai ales plante cu necesitzji mici gi medii de substanre nutritive. fn a1 patrulea pi al cincilea an solu5ia cea rnai avantajoasi este plantarea in culturi mixte a d gunilor. i n aI ~aseIea cuItiva;i an cartofi, care las5 in urma lor humus de bun5 calitate. Astfel in locul bilonului se poate amenaja un strat orizontal sau un nou strat inalr.

Asezafi peste morman Tntr-un strat de 15 cm calupuri de gazon cu partea ierboasa In jos ~i presafi-le bine. PreGrati printre acestea var de alge.

werneti un strat de 20 cm Ldqeuri de gradina moi si umgde (de exemplu frunzis). hcorperati Yn materialele organice materiale minerale.

nlluad '~J!J&o:,~ InleJlS eseld ap o n3 ! k [ a l o ~ d ulalnd lugn n y : , al!mol u! q e d ru ~-!l!~ado,v 'iez! -1njeur p(e16 ap zugug$~6u~ nes lez!mieu!uas lsoduo:, ap UI) 5 ap sells un !iau~aby .!pan InieJls ad ap ejlo:,al !ialjaln3 .!nlnlells !!A?! - w w e g1en-e !ew ea:, epeojJad !nlnjw&1
l2JlltO.7 ~ 6 a ) o . d

.!nlnjeJp eala!do~de u?d u p ap !,a~eot luns nu pep leln6al !ieloguo3 .alueld alle en!gln, !ia~nd aJeyo:,aJ gdna .!!ig~ -!pun ealau!iuaw el e~n!e~ o so! d u~e1n6 n) l u m g d u?aid!gui ede n) ap!G .:,!leurals!s lepn ayqall eaa:,e ap 'apadal p m n as lieu! InleJlS i u e j p ~ a !B arepn r

@ ~ 8 [ ~

I
:'H]"UP

I'

ah313'!it1 101!1ura!nw ~ u m .us 41 ap mfipj s e ne qa~uqd q pup n! 'pun1 ap !rplp!1 'pp!du aialbn ns y e p pueld q!u!dlm d!omhm 0po$ap aiump sl I o xlupd !je~utld 1 "'om " n q d a!pde !!unl ~~O[!!UI gm glt~c1
e~

-TTT

mrw

IJractfcff frumos
Spirals a s i p " condgi o p h e muftorplan te
condimentare.

INSTRUIREA SPIRAL
ACCESORll a cazma O pietre de cariera O pietre concasate (sau pietris, pietre) Ll folie imperrneabila compost, nisip 1 ante c o w e n t ,

AVANTAJE
Plantele condimentare pre& cele mai diferite locuri. Spirala de condimente asitntr-un loc res t & ~ o multitudine de wndi$i necesare: Incephd de la &lid ilnsorit, cald ~iuscat trednd prin zona median5 cu sol de ~15dkCi f e d , cu humus ~iajunghd p h i h zona inferiod, Invecinandu-se cu micul lac al grsdinii, unde umiditatea aerului i a solului este
ITlare

I ' C 1
-q* g'* &
-4

-7

=
1

1
Daca i n gradint existi un zid construit i n loc uscat sau ali dori sa construiti unul, spirala de condimente este solulia ideala. Spirala poate f i integrata perfect i n peisajul gradinii. Zidul existent nu va mai produce irnpresia unui corp strain. i n plus, plantele arornatice vor atrage i n gradina ~i multe insecte.

Decupati f m spiralei (adancime f 0 an).Stpati o groapZi pentru lac, cu o &ncime de 50-60 cm $ cu un diametru k 75 cm.

Apzati In straturi, F forW de n spirala pi&de de &r&. Umpleti mijlocul spiralei @nc?lla 30 cm cu piatra c o n c d , iar peste astern@$ Ikirnint-nisip.

METODA

Alegqi penuu gm+ sphM un Ioc h r i t , cu un diametm de aproximativ 3 m. f i d e P w stratul superior 4 solului $ Sap* o p u u lac C o m i j i spirala de condimenre ( k d ( i e : cel muh 50-60 u ) Pun+ pe partea n. median5 pierre concasate sau pietrb, pe care qtern+ un arnestec de nisip gi p h h t . Umpleg pmea median5 gi inkrioaxiia spiralei cu un amestec de iimant $ compost. Amplaw$ kqnul' artea

G d e din pem# spiralei sunt formar $ prin *piarea nfib138 din material plastic sau a unui ideale ca loc de culrivare a butoi cu ilndNe mid. paldinei (Sedum ref?-), isopdui ~yssopus officinalis) $ cimbriprului. PLANTARFA CONDIMENPlanw d e 5 sn TELOR spiralei plande c o n h * u e We ca de exemplu leqteanul t, Partea sup&& este i d d i penrm cultiwm levikqicii, a ~ n m a rinului (Ros-us officinalis),a (hem'sia ahcunculus). de munte (Sah~eja mm&. & parteamedianiAmde s d ~ o l ~a O IW&EUI~~, S busuiod (Ocimum basilicum),
ceapa penm s&t, cimbrul,
sorbfstrea ,si borago (Borage officj-

Plantap T spirali3 de sus in jos n Depuneg pe partea median3 ~i inferioarii a spiralei amestecul planteie condimentare adecde pimdnt ~icompost. Captu~iti vate fiectrui nivel. Udafi bine lacul cu folie $iacoperiti-i margiplantele ~i umpleli micul lac cu nile cu pietre. apa.

ALTE POSIBILITATI DE PLANTARE I

4
Sem8naP O fiecare an direct n pe spirala unele plante condimentare (asmapi, -- maghiran, patrunjel). Busuiocul necesita rnulti cal' I

nalis). fn p e n u m b ~ p a t e planse m piittunjel, asmapi gi hrenip (+dim ~tivum). fn p~aea infer& pot fi plantate roinip, mertensia gi speciile de mend. In imediam apropierea a apei se d m l t a optim nktureii.

uspea m sp~ra/g

i n grgdinile alpine puteti cultiva plante condimentare tolerand seceta, astfel sovdrf, cimbru sau cimbri~or.

Pe un zid construit i n loc uscat se dezvolti optim plantele condimentare mediteraneene.

I n ghiveci sau ciubar se dezv o l t i frumos plantele condimentare preferand solul cu humus.

I
DMCmRE
I

Sahia &&si flori a l b w hflorqte ln iunie-iulie; M e pasloasr, parfumate, cu gust astringent se folosesc proaspete sau uscate la condimentarea rirnii, pqtdui, pastelor fiinoase; t: 30-60 cm; pland pereni

,.andula angustifolia; din florile albastre, parfumate se fac p~,..~,e parfumare, infloqte in iunie-iulie; frunzele cenusiu-arg~ntiu, parfumate se folosw la condimenrarea sosurilor, platourilor, deserrurilor, f: 30-60 cm; planti pereni

Cimbri
I
-9

bhgay

.,-+
1. 13

Thymus vulgaris; flori roz; inflorqte in mal-septembrie; frunzele mirunt parfum puternic, proaspete sau uscate se folosesc la condimentarea k n l i , --peelui, supelor, legumelor; E: 10-30 cm; planti pereni

011

Nl~um schoenoprasum; florl roz-v~olet;inflopte in iunie-iulie; frunzele inguste, cu gust aseminitor cepe1 se folosesc crude la condimentarea supelor, sdatelor, legumelor, sosur~lor; 15-30 cm; planti pereni i.

3arure)a r; SLF;non voe sau roz; Ir ,re m I cu parfun limentat se folosesc pn: . e sau I ]dime legumelor, platourilor, supelor; 1 10-40 cm; pland anuali '- :

Aa-craefolrum, flor~ inflore~te mal-lunle; frunzele fraged albe; in &we, ~ r p d e m me aalosesc proaspete sau uscate la condlmentalra a din oua; i. 30-50 cm; planti anuali

Piitrunjel de frun7.5 (sta'nga)

welium crispum; flori verdegilbui; inflorqte in iunie-iulie; frunzele losesc Itarea supdor,

3 1 I

11-1 I Mertensia
Menti
Roinqa (sta'nga)

cu un gust puremic de ridichi aj. fobs& p v I; conditnencqs$& wtelui, h i i ; r 20-50 an;pha p c d P ~ + , G J ~ ~ ~ ? ~ - ~

1 Memnsia maritima;flori dbasue; Enflore+tein iulisxptembrie; muude


-

dbastru-brudu, cu gust p i i t se fdosesc p p e t e la condimentarea datelor, m;2n&rilor crude, pegtelui; 1: 20 un; pland perenl

Mentba x piperita; flori dt , , violete; h f l o q t e fn iulie-scr brie; f zelc c un pvfum puternic c f o k u la cmiuri, "p"iv la mndisosurilor,salador;1: 30-80 an;$anti Melissa offiunalis; flor~ infloqte in dbe; cu gust aseminitor Imiii se folosesc proaspete la ceaiuri, respectlv la condimentarea drnii de pasire, dulciurilor; 1 50-100 cm; planti pereni :

Reinnoire simpla'
Pistrap elementele valoroase din gra'dina' p htregi'p'ansamblul i cu unele noi.

TRANSFORMAREA GRADlNll r--

TRANSFORMARE
N e n w a t e motive pot duce la transformarea grgdinii. Mutiindu-se intr-un loc nou, majoritatea noilor proprierari reconstruiesc gi grgdina. 0 data cu crqterea copiilor se schimbz gi pretenyiile fays de gradina. Plantele imbgthesc, devin prea mari, igi pierd din valoarea decorarivg, sau doar pur ~i simplu apare dorinya de nou, de ceva deosebit gi inedit.

II
vizitayi parcurile publice, iarna adunayi sugestii din dryi ~i reviste de specialitate. Deseori chiar gi in g6dinile vecine puteyi @i soluyii folositoare. Perioada optima pentru reconstruirea gradinii este prim&vara sau toamna. Doar dupg aceasta incepeyi realizarea practid a planurilor. Faceti ordine gi curayayi grzdina. Construifi elementele durabile, cum ar fi terasa, aleile, zidurile, locul de odiinz, conductele electrice, sistemul de irigare. Planta~i arborii gi arbupii selectayi, amena'ayi straturile gi seminagi iarba. n final qezayi statui, bgnci gi corpuri de iluminare.

inalizati solul ~i condifiile de lurnini ale gridinii, marcati locurile insorite, semiumbroase sau umbroase. Arborii mari limiteazi canti'atea de lumini, zidurile de uloare deschisa radiaza lumina ~i pastreazi cildura. Determinati tipul solului ~i continutul de substante nutritive al acestuia, direqia vantului ~i psqile reci, eventual expuse la qer.

Analizafi cu griji gridina. Decideti care sunt acele pi$ ale gridinii care vor fi modifiate ~i care vor r i m h e eschimbate.

Vizitafi parcuri publice Si magazine horticole pentru a aduna noi idei. Pregititi mai multe planuri de transformare a gridinii.

II I

II
Scoatefi plantele prea mari sau bolnave, inlituraji buruienile. Tundeli plantele rispandite excesiv. Onainte de plantare amenajafi terenul cu noi elemente: alei, terase, plici de pisire, foipr qi ziduri.

PERIOADA O P T I M ~ ~
& fiecare anotimp privifi grgdina critic gi adunayi idei noi referitoare la aceasta. Vara

REALIZARE
f n primul riind decidefi-va
asupra acelor pkyi ale g6dinii care vor fi modificate, respectiv vor rkn2ne neschimbate. Se poad sP aparZ nevoia transformkii unui loc de odihng, construirii unei noi alei sau amenajgrii unei fiintini sau a unui lac. Face$ experimente, intocmifi proiecte care conyin deja noile elemente. Verific4 detaliat solul ~i condifiile de microclim%gi alegeyi plante in funcyie de acestea.

'e spatiile nou plantate luteti reduce nipadirea ~uruienilor prin acoperirea olului cu material de rnul-

II
lnainte de plantare afinafi solul. Ayezali plantele 'in grupuri, apoi plantali-le. Udafi straturile ~i mulciti S O ~ U ~ . In final a5ezati bgncile ~i elementele ornamentale, de exemplu statui, ciubere.

Apa aduce viati T gridini. n Folosind folie special3 sau elemente prefabricate putefi amenaja lacuri mici,,

datorita continutului de acid ~i material tanant nu poate fi intrebuintat in cazul ~erenelor sensibile. mai
Stahlie, ca element ornamead

'JOl!Jle ~JJ![!J~u

-1a~nd aUeo4 alazeJ ap nes 6!4 ap lapse al-npugra~o~d '!q3a~ ~eLea3 n3 ner un a!lo$ n3 ala~ueld !i!~adox .eqJe! !ieugwas ! ! ~ a ~ e w 1n~nda3ul !~d lode 'alaua~ad5 !!bnq~e ! el nes n!zJg$euweol !ie$ueld .(sns) $ugwgfg~6ul .!J!iqns !f !JJU!$JOl!Je$Sgl !i yoduo:, !ie6ngpe !g Jol!Jn$ pugungp akueld al!ou e p ! I -eqs lnlos !ieup~e a~e$ueld -0seJdns JOA !!~ndw!$ a ~ d e ap axu!eul '!ale nes ! ~ n p ~ e 6 !iu!q~a!+ alapeo!Jad ne'!ia~adnldwaxa ap 'a)uaw -ala !ou ! i ! n q s u o ~ .a>!$a$sau! al!!bn~$suo3 alaaueld ! i e ~ ! -n$glu?!5 ala!eoun6 !ieunpy
JJ!llJJSUO3JJ

e !f ~ol!lnple6 a ~ ! s d o ~ a ~ e e3 a~au!ia~$ul alenue ap al!lp3nl !g !nlnuoze6 -Jew eaJapun$ 'aJplnw ap !nln$eJ%s eaJ!ouulaJ 'eaJ!n!ld glgwnu as a$ueyodw! al!~y3nl aJ$u!Jd .@!!!J~u! a!nqaJ$ elseax "cow -n~4 $e6unlapul aza~$sgd as gs $youula~ eu!pg~6 e:

fl J

J ~ & J ~ ~

'Jeunl aA!yJ$nl ap!q>!~ aiue~sqns g$!sa3a1 -!ya4 nu n!uv$ !ew 'aualad ~ o l a y e l d ~ol!g9-tqle !5 lnlos u?1ugwgfgl6ul nes ~sodwo:, ~e6ngpe ~3ea .$eln6a~ at-!iep~ ue lnuyd ui '~olaaueld e a~eo$gzundsa~o3 !!~g$lo~zap ea~eo~e4 ul

-s!p eunq e~n6!se a1a1u!w@e6ui n3 In$eJ$sau!q !iepn aP alu!eul 'alueld .n!wod aP Weq ad l u F w & J ~ ? !@log ' w e ap lelau!w ap a ~ ! s n3 al!lnpeseJ !i!dol$s a3xa azop !ksoloj nN 'argz!lyaj n~zed-!a* p$ep 0 .ar!doas el

pnop ap aluaJh $!ladox Insen !$esg'la$&nw ap !lo14ap af!lnB -u!l gnop !$eund @e ap n q l I un-~UJ .!yxp!~!d pun1 ap !43!p!1 1 ' p u e ~ !pads 'aqmw 'alosej ap uwad $uala3xaapa lnw~edadd nquad $emapeeauauase ap asa laiahw ep pP0W3

.upneaJ .!nln!paw e~n$e~adwa$ uepuo3 augwp~ n~$uad e 'a!ed el @e n3 'n!zlF$ eze!ue-Hnp nes p$e!g$gqle! 'ayiunlpw !iepn .aunJj !t ! J O ~ '!u!dln$ 'az azunJ4 n3 azueld aJ%u!p -unq ad !f g6un!e gs ede e3 !$e$

I
~

.-

W&

\,'-

I . :

-al-!ieuguras 1 !Z al-!$em 'a~-!ia~eo~s 'alnu!w s1 ap gemp o n~xuad un6ajal ap al qat!uas a!fnp u~!ta3npoaul -pup u pug3 u!p pupapawe , g 'JJO ap vz e a g e.Mlos !$esn ~ yde ap n ~ yun-dau?guepqe~1 l ap pelpa ap ai!~n6u!lpnopeun 3pse3 pze~eda~d aJmeJz ap -a>!$oD!w al!loq pzeaz!~o~eja!inlm oJ ? alaiu!was !$e!nwu? -I U !@apauy .!!b~ ! eu!lai 'edea3 Z a3 eaa3 'a!eold pdnp na16 nes al-!iexwwe ~t a$u!was el ap lolaiu!was e '!nlnjovm e p!6 p n s n as asap eald ala$ueld aJe$eJ$ap @ue$sqnsap a~aqlnd -olo!q eaJweJ$~ u a glenape d 'adquqd ap areru g$ue)qa !ie6ngpv .rolaiu!was eargerl PJsa8wlrPA aP !Jq4 *log ?P

I aP l T ! P ~ ~ a n l d ? ; u p y d gad pq~ *dons o 'ale$ ala~ueld rj!do~~ss:1 !!S ap puaz nm a F d ~ -!p!~ad mapga a~sa lop.40~ q q u r a@ ap a!bodo~d ! o-!ienl!p ' p ~ o u J O P ~ O ~ 1 ~.Inlos $!dons 01 ~ 0 3 :I ap ampwn! o elinlos !ode !iaq~a!g .!pewJej A!padsa~ ap a+odard u~elnu$qo qinlos 'a$eqlepads ap alau!ze6ew pqn~!p!ode $de ap 01 q dm ap U I R I ~ O ~ap~amzurn! T U!p eln30ld a$eodas a3 o $ m e m . ~ o ~ p ~ a !!QI~OA dnp p$e,sn !nlnle3-epeo>ap 6 OSL -zap e amolq ap agnlos o eredad nes pagdseo~d nle,epeo3 !nl a~eod Ionusn S ga u!a as ! e3 6y 1 gde ap I 01 u ~ a ap o ~ tz ap d w ! ~ !iela>eyy 'pldw!s .aqdoas 16 arepn ap $ n l o ~ asa !!lnua!j e a ~ e ~ e d a ~ d mal6 p ~ a d n p ~olpods ap eanyur !ew eqauad lod lol!31adnp -1% yzwq3olq a m apeloA p n p p 'EFnP m u ! m !pods lafise '!aweid ~ n ~ n s a t p@um a1ue1d 3saso~oj as -urn nu es '!aua~ IJU~EJEJ e ! u q p>!j!uoj '~!s!l!s ppe u l gje6oq =!urn ! ! ~ w I lnzm u j - a m m ap p u p o ~ o alaJ n~duraxa '!:,lad ~d ap p -np m!urnue EJ pnie iop~rup~:, aluwsqns ap 1ajl.s~ p ~ : , l a u r o : , e as am!p!:,ads ap apu@%xu a!iao~ap q ~ o m \ ~ u a u q o q p~ ap -pods 10411~ u r UJ .p!3@uy ap a~dqns urauxa a~ !ode enauad iod a m q .ro~aplm iens un n:, ~ o ~ a l u pw s ! ~ a d m nes lolaiupas t p$olo!q earnen JOlaUerqIIKUI Dle3!J!qlZlUJ -lad a ~ b z um m e manoap ?on alsa a!ixi~oldap puaprfa vo1aur r n3 F!mxa m m p a J 0 '!I09 E !r!qeJaup aP l!q=soap l 'EU!lpaI ~ u n ppiunned d ! ! ~ m ~ o ~ s ~ a ~ e a p n d s a1![!~8q p u o ~ q ~ !!.~ m ap p q ad p!8olo!q ~ i m s q n s '!da~ensm ' w u r nlduraxa ap p u p purpd ul aseoqqs y JOA o $!soloj m ~ appnsad ap 201 ul o ~ ' a ! ~ n d qanquras !S p h p p u ! alaueld . J ~ ~ J I I E I ~ w~~~SUI IS alel3aju! apzunrf !-$wdapul a$eu!ur~dIUa[m!um%al -ampxids ' I I ~ \ ~ Ie-s ~ w J ~ qm!w amid ap Jopn!os y a u r ~ a 8 !S ap spew q gq!uodsrp aJ!l -&I s m ~ p e a $ p q !ode d -O~!UI !!qu!umum e a n u w ~ ap d ~ o as a m UJ 'aqqqs alaluqd d aluasqns ap e d IS KJ ' m p p q J O Smauad iod areolgungp ~ -epem ap am11ay !I m y a nq apadn!~ .apueld !imrpoj S ! amlo~zap a q d o ~ol!!i!pum ap wm.13 ap !i![!Bui p <aI!uaA - a ~ d ~ o w p m p amoa y d .a1-!$apn !B E u ! w u p ale, -XI! ap~ueld rfalamg . ~ u a m e n ap apouur p s p nu abpq 16 aua!qompn pu -! e-muq .ynpour aslan!p uj a1eup-a -urn g 10d a p ! & ~ ? p ~ w

-qa q aad !(;li~mo]) ad m

mpww ap m n3 spmpesgJ + d m ~ pa ww[d y qnru ap aiuws!p wroj 'apiuw +em ~ m e3 :pppy 6 any (az d ~pa$~&wum "XI %yay ad

(~vs) J o p Yw d

ajurw urp ~ J E OEJ ~ E a~U E I ~ s ~ E


fi

rn

EJEA ap

apn ur! I J O I ~

S VdflU3

31VlN3WVaNfld ~ ~ N u J o N ~

.&uapunqe!~olju? e~ a~eoi&je eiueld l a ~ 'aza~nww w as nu p ala$u!uras a3 ruiuad w a s n ~I!JOIJ t m n ~ !

'WllJVu yseld al!~n!yx I J ~ ~ e i U q a!inlof ~ e p n ede u?1ou~wa1 ap ~ -dgs !ie6nape 'lol~zunds~~o:, -ql[ n p g !ia:,npuo:, nes uodns BU MP I as nu ~ I P L J ~ Cp a I ap t & as nu a peasg, !$ex!, y n , :

-area$+ iopxryd ;neupsap a v o d n s amuour a!nqan am~uqd au.feu~ ap .asecxrou a p


UE ur, E p m -~~~TJsF!P@~-"I~

n a)-!$~ado:,e!ode '(w:, 02) , : aiu!was p o p alp:, !ieuywq .aia~ad uu M el 'uo 01 ap

'l Z Il ap yeu? '&p!INeJ!d ap F W J O ~ 1 supul ~nvodns e m JOA ad !ode a~e3 $zeauose as a , : ,

mYY NYa S

'3!1se~d ap Qlanu? p a w u!p q!16 o 'JO~ ru -wa!tu~s!p ~ n ~ on ~'aiemd , l e :

'isodwo:, n !iez!lwy .al!ua!nJnq , : !$e~nitglul 'a~eos sndxa !ode el


p!z !nun e$e4ul lnlos !ieupjv *!elu !nl ln:,ojl!w u e q w

$~adwe nes p uj apluqd gmnw m ~ d e ~ a~i ~ u p ur,q ~ o e nes aseorqurn !rnJol u 'EU@ ! U ! .pxu u!p a s e m p p !-em apz ur, ' ~ u !n~ n o p admu! m o d as m m n p a g r p n d m q el ap und as p q v r d ' ~ ~ ! ' - ' Y ~ P el ='IF P301 a-P a P P w -wm *nsa3aupgeds ap pundsp ps m q d K, a m - ~ d a p n o p amqan a l m a ~ g u~ 'ra~uyd m ~ o m ap a!buy m p p~a r o ~ ala~ueld 3s u~ pjlse U 'a3a.reOap 'a3aAFq% E BlEA manoap &apnm: iola~eo~$&k 'j ~ o a m alueld alaun d rorrum I n m u epmw ! luns p e p n!q3 .lual F ~PIOA I -np3 p e p m w i eauawse ap a1sa m a s a x u~ eaiaq 'lup-gd -am as 'pewap learanpard -zap as !I !ue !I~nur > s a y pm "I:norialue euoSalm ur altiaur UE ' 19 @V 9 'm 01 - . -nua aplueld ap amqasoap aids ap ~ m $ p Supe a p u q d u~ f l ~ N 3 IaaI J c,!oj!ides ap !pads apun nm P W .a!mdmp TTv u o p i n !!ry@puan 's!leurap n ~ d 'Inpew . t a q n q ! eammnur 9 n3 p a r d u r ~ F@ ur, a ~ m ap) !Jot?$* EJhqJv .apue -ueldsuen y lod a m 6pqmu p aauapya nrn ~ u naxnoap s a s ?w!lde sap alsa nu ~ p o l a w a ~ m i d p i ~ u n m (~~!lwo3ap a!imda~ap apnyed m!md m10sy nes !nln3!u!o~-alaSqs luns .;nan!yS alp ug i o p n m p m e ' a i u v s uyp a$puru! nlduraxa ap es) !pads 1.4 -apnue alu-e~d n o p alen m -np3 y ~ o anseou al!un!Sar q d '5aqSuj el !!ig~!~q!suas y - r o ~ e p '!p!doi1qns nes !p!dora !fnqqwas nes auaiad a ~ u e ~ d ap !pads a p u n -aiu!uras !I wnlew JOA !$ 'durp sun[mpul ne p e p n '!IOU aseoiaurnu ! p!y3sap as a m ad '!Sun1 !re1sp1 pro-p 'rola5u!uras mr!ilmul pdnp 'msa3~ .sop3m3ads alnoj nloA -zap lod as 'ue in%u!s un-ilq 'apm - ? * a p v d a$

uOWS ~ TUn-JrUJ ath~3 S tod ajupas qrp at.'fpmq a p m arsrot&& aptmiJ

- negunlapur aJ!Jojur ' e pIi d ~aJeqoAzaaW ~


rn

U!a ~ h o ~ !ni%u lax, n3 a!pE uaqp8 nes 11le~o11od ul !i

. .

UIZ-1 :I !eupp9U! ~ m n p areip~as p o m y : y q w ~ d a s - a p ! r ui a ~ b talalo!~nes anseqp !'!Par %J 'aqp xueuo!l!ded !lob :smmopo s n d ~ o ~

I .

PLANTAREA ARBUSTILOR FRUCTIFERI

LOC
Soare. Majoritatea arbugtilor fiucriferi prefer5 locurile insorite. Arbugtii ~rovenind din zone pZduroase, de exemplu zrneurul, rnurul sau &nu1 rogu, necesit5 8i putin4 urnbd in d d u r a tori& din orele amiaii. C d d d Asigurafi arbqtilor un loc ~ - % ~ ~sau sprotejat de ro vhturiie aride. Sol optim. Solul arbugtilor fructiferi trebuie s fie bogat In H humus gi bine pregiitit. fnainte de plantare, afiinafi solul compact cu ingri$%niht verde de pktgioase, d ~ p care incorpoa ragi-i nisip gi compost. Ameliorafi solul *or nisipos cu compost 8i r o d concasat5. fnainte de plantare, prelevaji un qantion de sol. AF~nul cu tu& inald gi &nu1 rogu necesit5 un sol acid (valoare pH de 4-5,5). Dacii valoarea pH a t e rnai mare, mariti aciditatea solului prin adaus de turbg sau sulfat de amoniu sau aluminiu.

Plantele cu trunchi h a l t se rup uzor la locul altoirii, la baza coroanei. Pentru sprijinirea lor, rnai ales la cele cu rod abundent, sunt indicate suporturile triunghiulare. Batefi fn p i m l n t i n jurul plantei trei pari ~i legafi-i la v l r f cu trei ~ipci. aceasti structuri so Pe poate sprijini coroana plantei cu trunchi inalt.

I
I

'
I

Zmeur. Plantare: toarnna, prirnsvara. Distanfa intre tulpini: 40-50 cm, intre rinduri: 1,2 rn. Adincirnea de plantare: ramificatiile tinere ale ridicinii

Mur. Plantare: primivara. Distanfa dintre tulpini: 2-3 m. Adincirnea de plantare: rarnificafiile tinere ale ridscinii s i fie la 5 crn i n pirnint.

Sold mulcit &&e

constant r e a h

SUPORTURI
AmenajaG spalied i n d fnainte.de piantare. Spdierul este ideal pentru zmeir ~i rnur gi poate servi gi ca un mijloc de delimitare a spagiului in g d ding. Bateji stapii In pgmint la distange de 4 m gi intindegi la indilfimidiferite dous-trei s%rmecu invelig de material plastic (distanfa: 60 cm). Conduceji lktarii pe spalier. Spalierele murale pot fi utilizate pentru kiwi, struguri de vin gi mur. Suporturile triunghiulare sunt indicate pentrucoa&i cu trunchi inalt gi agrig.

Exdude$ concurentii. Nu plantagi arbu~tii fructiferi pe iarbb. fndep&ta5i iarba din zona ddscinii, deoarece iarba sustrage substan~ele nutritive gi, pe termen lung, impiedid davoltarea gi reduce productivitatea plantelor.

La plantare nu tsiati rgdscinile arbustilor fructiferi. Plantati dou5i soiuri. Pentru o polenizare optim5, plantaji cel pujin doug soiuri, pentru ca arbugtii d rodeasd rnai bogat. Men$nefi sold reavk. L a arbugtii fructiferi a t e important ca solul sP fie permanent q o r reavzn, astfel fructele vor fi mari gi suculente. fntr-un sol uscat fructele &n2n mici sau nu se coc si cad. Mulcire. Contribuie de asernenea la menginerea umiditigii solului. fn acest scop sunt potrivite paiele, iarba tuns& compostul, scoarfa de copac mZrun5itii gi frunzigul UScat. Plantele acoperitoare de sol. Cultivarea lor este o alt5 modalitate de mulcire. Au un efect benefic gdbenelele, condurqii sau crsyele: stirnuled

I aplicafi pe un suport de 10 cr

Pentru v i p de vie pentru vin

~ i p cde lemn la distanfe de i 1,5 m 5i fixafi-le de zid cu dibluri. Pe aceasta structuri fixali slrme cu lnveli~ de material plastic sau ~ipci, la distante de 60 cm. Primivara este perioada cea mai adecvat5 plantirii. Sipali gropi de plantare adlnci, incorporafile compost, nisip gi var de

Coa&. Plantare: toarnna, primivara. Distanfa dintre tulpini la soiurile r o ~ igi albe i 1.5 rn, la cele negre 2 rn. Adlncimea: la soiurile r o ~ igi i albe 5 r- la cele nesre 15 cm.

Agris. Perioada de plantare: toarnna, prirnivara. Distanfa dintre tulpini: la tufe 1,s rn, la agrisii cu trunchi inalt 1,2 m. Adbcimea de plantare: ca h pepinieri sau container.

'P
i
1
vara. Distanta dintre tulpini: la tufe 3 m, la plantele cu trunchi toamna, primivara. h t r e tulpini: 1,5-2 m, adlncimea: cu 5 crn rnai

Isitueze cu 5 cm deasupra I I solului. Dup5 plantare,

I I

I
8

qeq y s u m ns aparld $I![ -uds 'lnlos $plnw !npue p s ~ m q y e '!* 101 a ~ a p n 7 d e y !S ! !S a t p q q a~!~nww !ieqdapul 'aunuap u t n y ~ ! ~nes aJala3ar $np 'ie d !r o 'ua a p e d p q ap 9~nes a 2 q s 'arum3 ap t u g IU 'aseo !au-!op q

y n p - e p e m ap p u g ns !dons n e d as (gnaw ap I ~ o ~ a atqdde cpwXp!aap p n s e !ua.a~d e m u a d .losap am] m m ) $ -uadcne p u q d w 'apaq$ ap amueld y d n p d w '~sodmwnw a!cd 'IEJS~ & y plos gnpru :y&s ' m p p InpA!u el e q d areo~!po~ p n m $ a 9 u IU a l m l o m $np q ~ , ~ .(mlnp2am ~ nuuad)~uruq s@nu= yei n d n3

1-8-26098-E96 NBSl 8L6

080 0 L 10-d-OH

1HS dWIWV dWI O

ia$ul q a~ualsrza~ srueds ap apin!os IS y lod

U ~" E ID

:CJO

~ S A

(1 -

(arajn~u3 aimla Beauanrase ap tuns) x t z q n aluela p p u p n p ~Imueldw. : @ I '~u!ld ' r i a n t ~ ~rw o q :giup3tsod ! a p t u urp p q d a u j areoenrr l mom~our <nSoilrunSdp ap rime@ alxlur uiufn3 ul IS pepJalu1 ?mid a PI

2 an nu

'eunl ap r p p u <!p% :m~fiauraidPIN ! ~ t m~~ml!~urap 9ueds u el

@vJ~)
y. n4

puy mot&aunsod p n q m ! 3 e d :anrn.%.,uard p p:pw uip p$aq u a m q d ! p i 5 w d e ~ f l a & ~p~:peo!nd n n y n u a~uelqns ap ~ 2 spur p ! m u

'!U&de~

P ~ u n i t i t i tru iar.5 ~ oa t n t e o n I
I

h c t e pi legume shitoase.

ACCESORII: O cazma, lopati D plasa de sarma cu ochiuri mici D nisip El legume


O paie
b

PASTRARE

CAPACITATEA DE

.r ; -

Stocare. In gritdini de obicei in acelqi timp se matureazg rnai multe feluri de fructe pi legume d e d t averi nevoie pent~ consumul imediat. Roadele excedentare pot fi p k r a t e 3entru perioade d n d plante: nu rodesc. Caracteristici d e specie ri soi. In hncfie de specie gi sii, legumele gi fructele pot fi p k trate in diferite moduri. Multe ipecii de legume, in special d e tuberculifere Si cele dcbci~loase, precum gi merele pot fi pLtrate mai multe luni. Fructele bacifere ~i nu pot fi pktrate proaspete, astfel trebuie uscate, sau preparat, sau sucu

C
I

~ i s r r qmerele i

E
Nivelati sdul ~i peretii silozului, apoi dptu~iti-l plasa de cu sirmi lmpotriva rozitoarelor. Puneti un strat de 10 c de m pamint. nevatarnati, apoi apzati-le in siloz in strat. Acoperiti-le cu nisip, apoi puneti un nou strat de legume.

1 Perioada de amenajare a I I 1 silozuiui: toamna. Tn locul stratului faceti o groaM laG de 60-80 c ~i addnca de 50 cm. m

tte

sz se atin*

ha

se pktreaz5 uscate sau congelate. Fiecare plant2 medicinals i ~pi L t r e d aroma conservatii cu rnetode diferite.

QE P
i

~ ~ ~w ~ P - .
fi k@itrad ori-

I
I
I
'

Cu &t pivnip este rnai rscoroasii mai urnedfr, cu atlt mai indelungat se p&treaG legumele. Legumele cultivate pentru frunze ~i alte legume s pktreaz5 astfel proaspete dteva zile. Legumelor cultivate pentru rPdZcin5 varza isi x k t r e P ~ d n siloz (i fn lunile de iarnii prospefimea ~i aroma. - fn r&adniie, dacii sunt protejate irnpotriva fiigului c; ie sau folie cu bule de aer, ~tfi pktrate prazul, andiva gi zumele tuberculifere si cele pLtr& proaspete Amp delungat legumele tube ..,- . cele dd5cinoase.

Acoperiji cu nisip urned fiecare strat de legume. Inainte de stocare &agi frunzele legumelor. TSaji frunzele m<rcovilor, sfeclei, hreanului gi ridichilor de iarnii pin5 la 2 cm de cotor. Piistraji doar fructele ~i legumele neviitkate, pe celelalte consumafi-le d t mai repede. Merele con5in hormoni de crqtere: elimina etileng in timpul pktdrii, ceea ce reduce capacitatea de pgstrare a legumelor. Nu p&trayi merele in apropierea cartofilor sau a altor legume.

~ r u & f e [ b a ; - .,pz>.(-_ ~~.. e w~tiy~(3xeeulp~fi

tong- =,%a& dingeilare s$&fl gl ffisca@nb?ne frumle, # ~ p l e ~ a ~ u l unal, p.e.o;~v%~$ebi7~'e'I@ le. '%#-I@ &?u;~gTt'a

pla* d o ~ ~ r g * @ , rep~~I~le.@ic6~g$a~, Verificati lqumele sg fie

Acoperiti gura balot Acoperifi silozul 4strat dede paie.cmsilozului cusauun cu de de paie
30

frunze cazute, apoi cu pamint.

( ALTE METODE DE PASTRARF


-

.-

I
Andive. Uxafi frunzele ~i Tmpachetafi-le fin in hlrtie. Ageazati-le in lada una Idngl cealaltl $i pastrafi lada in loc racoros (pivniG). Varzi. Atarnati capA$2inilecu frunze exterioare in loc racoros .$ umed, sau pistrati-o, fira frunze exterioare, cu radicinile in nisip.

Ceapi ri usturoi. AtPrnafi mapa ~i usturoiul de frunze, sau punqi-le cur3tate de frunze in plase atarnate in loc aerisit ~i ricoros.

-8-16098-696-8L6 NESl
I

980-01-ZO-d-0tl

qd

un>s d u r ~ alms;d y ~ o 110sap a!i~unj .elplea> e9uq eun qezeq ealied d ul alezaSe nas alesln3 l;paun IS ple>aunlu! 'peoio3er ei~ui.-' p n c d a: -

m r i sw wdatm u al

dw .alaadnsq u

-qww

. a p nwqdg ~ o n~ d

alp E4p

$ ama m q r a

rnJ"'l*

aP n> a!Ioj nes a!ed n> !i!rado>e !ieilqd g lod !!AOJJOUI !~nzol!snes al!upey u m u n !S lmunlul 'soio>p 201 ul !-!iwlcd !S d!s!u n3 !zq u! !!Aouom !bun,

(E%~s)

*inpmundp U&XO ap ~ o ~ r m p o ~ d v arem rem la3 puiy (~o~isoloj (soumy ii rep n m u nu nsa ~ o l a ~ mp d p ~ piizunq la a~
n

.a!hcw eddea3 nes ~nm.id azlanz aaueld aund es @AaaeoJnJs alatueld a w p

.- - . ap ~pmpga all~tl3~1sp q a 6 ~ S e 3 'apmuo3 ca$o; t d -m r p p ~ ~ a j G p o 3 ~ o m 'eu@ PVY P F e s n q d =u! *r 0 ' E @ ~ P ap mrm Em$ m s l 0 F XPQ F V C Q a d 3 1 3 ap p m ~ ~ e l e u a u n ~ s *wdw arwnpu ap gun1 ppmuad n3 a~ueld .p:,evecFs re !!mdmp .amIpJn % o m "I@ ! " e p 'gun1 l a l o 9 d j uE P J q u P !+ neIeS e se; capq p z m a a n ~ d a ap m q : , ~ ~ i aIIqwxq zuns arapah ap ~:,und mpdo p10~zapnpp.fXrru~~d ; w c'r?leps.a!4az $em nl?s d f -dm? CFfl -pmm1d as ! ~ pu p ! k p e uj a u y d ap p l a j aqnw e ~u a m s a n y ~ o m p m s d ap ap@g,dp a n y . ~ S ~ J I S J e aun!hod !haam ul p aa s $eds uj !# ~ i r u a npu q d ~ y lad nes tauqd alpzlrop a m p p ap punas p ? m d

qa

- # _

--,

&uapunqe InleJv !iepn !InpRpl !riple~ls eved glelea:, u~ e -ueid a!~ndlu!l qllo3a~ nJWad 0

!ode xuguLued ap al!iqns w4s ' un n~ emlpuguas &!lado>)( sap !ew wind m '~ol!un!isnesu! g

I;

1,

a>awn6al n 3 al-!je!>ose !t lalewol nes a~eolpxn alosej wnmd 'alleu? nes a~eolpig6e !pads !ja6alv

-urn m q d +A m m a ! ap p u t rj zod !$ane~zsm1 rpzpm 5 1?513 Laum%~~ z q !JOU dw a ~d d m p l d ' J O ~ I J N 4-q ~ ala~emo~a p ~ a ~ L ear@eur 'an01 -aqd nm c!sov UF p n p ~ i q n:, - p ~ R?TOSE~J -a&q ap~0.1 a d a l ap apnuens $EJPIDUJ n :,ripe p "n$zds lpur p!s " .apuaureuJo !S a p n a ~ u q d IU mlamd u nu qjtq $ wx+$h ~ o g n n ua n n d a s p s a x u s pugau ppw Ialasa~!zod !i 31 1 V q d .los u p !!zomuau - a m flaudqo pog .tuapFur 'p~efeard ~ n ~ i p q . ~ UJ qo q d u!p n p ! p a q u a s upd &hmpy a p o ~ o ~ 15 aap4prgs -&I ~ o p ~ mJa!mse uud ala~rreld ln~os n q d ~ J W ! f m -san~sdse nu q n l m a1 PEP e m as JBIS ul ~ o p r r e ~ d n q o ~ ea a~~e a p i w + (s.pu,mgo a ~ e ~ e u-y lad alaueld !
<@J&J~

---*'IT

eaueopq [19 F EL+ I U ~ -pu $and 5~1adwe !up@ ap $5~IUOSUJasma1 ad '~piuqgp nas [ e ~ ap ~ g IU 1uado3,e d d a a plos apun nes asu&nsx s a@ds ad p p p o d adn~os 0P W J ~ ~ J V &I29 S saurpdo rrlrpum ap m n q as WnPW yajard a: ap~ueld , psm f l m l wap z e f ~ u a w q s q nw p

!!ma 3 k 3 W w uI le m

q f d s un

ad .rqp % o p m w ~ n -p $I-~TFT@~~ m ap aJP" 3


. . u. -,-w;.

Pr-,

;.

-1iy!!1~1ars0d
I

I/

I n spafii mici fiecare legurn: este foarte valoroasa. Tngriji~i-le efectuati $i congient fiecare lucrare incepand de la extirparea buruienilor plna la udat ~i recoltare. Mulciti regulat solul dintre plante.

PRIMAVARA
Semiinare pi plantare Pentru a putea planta timpuriu seminati inceplnd din martie, In casi, semintele de legume ~ i , dupa fncolfire, repicati rasadurile. Tnainte de transplantare in grading, arnestecati solul cu compost. Plantafi rasadurile In culturi mixte (sus). SemHnqi $i plantati in mai multe cicluri.
VARA m i r e Adunati roadele legurnelor plantate sau semanate primavara de indati ce au ajuns la maturitate. inainte de plantarea ~isemanarea soiurilor de vari, amestecafi solul cu ingri$%mdnt organic complex. Udafi regulat, extirpati buruienile ~iadunati recolta. La mijlocul ~isfdr~itul verii plantati rasadurile legurnelor de toamna.

Prin recoltare se pot atinae doua xopuri: adunlnd roade complet coapte, puteTi planta alte legume i n locul celor trecute. Recoltand parfial, de exem. plu legurnele pentru frunzt comestibile sau plantele aromatice, putefi stimula dezvoltarea plantei.

Pe timp de seceGi indelungat5 asigurati uniform plantelor apa necesara, i n special daca sunt cultivate i n ciubar sau straturi inilfate de pamint, deoarece solul acestora se usuci mai repede decdt pimdntul straturilor d8grading. Pe caldura m i udati plantele cel putin o 3 t i pe zi, dirnineata

V e r i f ~ a tregulat legumele, i deoarece fn straturile plantate des bolile ~i daunatorii se raspdndesc repede. La prirnele simptome aplicati preparate biologice.

1
I

Cufe~ere tratament coresounzZtor si


PreIungi~3 viafa florifor
tiiate.

ACCESORII: C3 foarfece de gradina sat de taiat flori El galeata plina cu ap5 C3 cutit asculit

TIMPUL RECOLTXRII -.

--

-== -- - F--

Alegerea timpdui cdegerii florilor are o influenfa decisiva asupra men~inerii durabile a frumuserii acestora. Multe flori trebuie taiate in faza de boboc. Optim este ca la tPiere bobocii sP fie ugor intredeschigi. Bobocii prea tineri, in& culoare, de reguli, nu se deschid, ci se vegtejesc. fn schimb, florile complet deschise se scutura repede. Perioada optima a recoltarii florilor cu inflorescenfii tip capitd este atunci d n d florile exterioare ligulare gi-au deschis deja complet petalele, dar cele interioare, tubulare gi-au deschis doar inelele exterioare. fn privinga inflorescenfelor de alt tip, timpul optim de recoltare este atunci clnd s-au deschis circa o treime din flori. Momentul cel mai potrivit pentru tiiierea florilor este

Substanple de ~Mpros@tare arnelioreazIT cali-

dimineaga devreme sau seara pe rzcoroare, cind con~inutul in ap5 al florilor este maxim. DacH le culegeri in biitaia soarelui, lucrayi repede ~i puneti florile imediat in vazg. Pe vreme riicoroasl florile se pot t5ia gi in orele amiezii.

:.;iLL

METODE -

_-

-, -,

'

..

Nu culegegi flori vqtejite, bolnave sau v6thnate. Ornari buchetele de flori cu frunze aspectuoase, de exemplu cu frunzig de crini de toamna, bujori sau ferigi. 0 impresie de ansamblu mai interesanta se poate obyine dacz folosiri frunze cu motive :iecare fiere stimuleaza albe sau galbene. .regerea plantelor. Taiafi TEerea se va efectua intottulpinile lemnoase deasupra deauna cu ustensile curate gi unui mugure Tndreptat spre . ascuyite, care nu distrug exterior, pentru ca noul I&tulpina . . plantelor. Tulpina tar d cmasca Tndreptat T n poate absorbi apa cel Aai bine afar& printr-o suprafara de tiiiere

DupP folosire spdafi ustensilele, ggleata gi vaza. Dezinfectari cu alcool obiectele puternic poluate. Pune9 florile in apa cu temperaturii corespunGtoare; ferigile gi plantele bulboase in ap3 rece, plantele cu tulpini lemnoase, de exemplu trandafirii gi arbugtii, pentru dteva minute in ap5 calda, apoi in apP proaspiita, celelalte flori, in general, in api la temperatura camerei (20 O C ) .

I tatea apei $i asigura nutritia

florilor. ?nmagazinele de specialitate puteti alege intre substanje granulare sau Lichide. Apa astfel fratat3 nu trebuie schimbat2 zilnic, cr' trebuie doar

Capatul tijelor florale secretlnd

Bateji usor cu un ciocan cap&

w? c Iaptoas2i se paate cauteriza tul tulpinilor lemnoase pentru le ameliora capacitatea de deasupra unei fladri sau p
w i n in a@ clocotind. Lssoreie a apei.

Florile ofilite se pot refmp r d a d le Trnpachetaji strans intr-o hartie de ziar $i le plasaji intr-un vas plin cu a N .
-.

CARTEA

Recoltarea f o i o lrlr

GRUPA 5

Idd

Schimbati, pe cat posibil, zilnic apa din vazi, pentru , ca bacteriile s i nu se I Tnrnutteaxl prea repede. D a d acestea penetreazi 51 tulpini, blochead vasele absorbante, ceea ce duce la vqtejirea florilor. Dupi folosire rpdlati bine vasele cu detergenti ~i perie de curitat.

PRIWIAVARA Piantaregfngeyre
Prirnavara, planta$i din tirnp plantele pwene. De la rnijlocul lui rnai, plantaJiin strat florile anuale sendbile la Inghej bus). MenJinefi-le solul reavrln ~i adrninistrei-le o solufie nutritivii din patru tn patru saptimani.

P ~

T3ia.fi drastic si fertilixati plantele ce 5nflorex prirnivara devreme, pentrua Tnflori Ind o data. Tndep3rtati regulat partile ofilite ale flwilor de varB.

TOAMNA w r t a r e #idiere
inainte de venirea inghqului, GiaJi ultirnele flori pentru vazi. TndeMrtaJi plantele anuale. Taiati olantele wrene cu putin

~aiati florile, in rnasura posibilit2tilor, dimineata sau seara si nu In cildura mare de la arniazi. Plantele ofilite se pot regenera rnai putin decat cele care beneficiazi permanent de aprovizionare cu api. Pnainte de a confeqiona un buchet, punel florile usor ofilite Tntr-o gileati cu api, pentru cdteva ore sau o noaote.

Plantele Tnfloresc abundent, dDar d a d sunt corespunrPitostngrijite. Asiguraji-le urniditate uniforma. Stratul de rnulci pirstread urniditatea solului, totadatB, pe vrerne de ploaie Tmpiedid noroiul s i se tmproage pe flori, Legati din tirnp tulpina florilor Tnatte de tutori. Adrninistrarea regulati4 a hqr&Arnintelor cu fosfor qi potasiu stimuleazl farrnarea florilor.

IMP ABIIMP SRL

-.

- .---

, w

e$ -1 8 .

:0" > g 9 4 a,, g 9-2.. 3 ,p an~,;;z.g1 s ~o'c g ,q

.., 58 ,w . r 9 w 3 ; 7 ' ~
)& 15,e g ,.&,a .- a .311 2 4 -g $ ,@ 8 ' 3 '
o n -

'"'Q g3:

" lcd

a .<SJ

g,, 4 .% B n -5 <5a9 <S E

) d

'!loq !!Jolgungp el al!qeJ i -aulnn !elu upap !5 Isaqgls !JnsJe el asndxa alalueld .~ola$ueld pugungp !5 Jolazuny al!~n$nsa$ pugzJe 'aJelos alazed pzeallua, -uo> a m al!yal a$i!u e> azuny ad gvodwo, as gde ap al!Jnlg,!d 'suasu! amos n aluadn ad !~nva!gi , ! !Jn!ea> '!!inlos n alayeld , : !f!do~ls !t !iepn nN nu

u?alasen !iupgd euJei 'alasen 3!u!alual !$e~gds q a x gdna e .Jo!Ja$ue a$eig~n3 al!Jn$eJ)s ad nes podwo> ap ew~ogeld ad ynyay !C !!inlos '!Jn!ea> ap al!Jnwsal!ieugn 'n!zJ@ e u w w l

.a$ueldad 'eauawase ap 'a1 -!iez!Janlnd nes ~olaxueld ealepn el a$ue14!po~alaiuepqns !i!soloj '(sns) al~a6an al!$yd ad l o l ~ ~ a d n p !Zlol!Jo$gungp equo, a l a i u ~ q n s !iez!~aynd .ar\!UJ$nual!!blos ns !iepn

arezl!Jn WVA

'alewglpn a!y gs a~el!de3 al!u!,qpgJ e3 !ieyna lapsy .an!yJ$nual!!inlos !ie~$s!u!wpe elseax qdnp leunu !t ~ol!u!>gpq~ u?au!q 1-!i!zawn ! g ~ ? !ew 'lexn ape04 alsa lnlos g x a .azun~$ !i!do~$s ad a nu 'Inlos !ewnu ap!lp!l 1 ar\%qnu al!!jnps n3 !iepn

eyna e nquad 'aiuiuas ap aj!sd!l g3ul 'p!zrn !i!soloj .!Jn!ea> nes !Jnpay '!!inlos eapax u!p !ieJed

's!yx,sapaJlul au!i ! i a v d I?igq !nun InJol -n!e n> ale3 ad m i e 3 un nes gwlgs ap alaseld 'al!!$e16 alenmpe luns d o n $sax ul .eaJ!s!lae a y w ~ a d1 e a nlluad 'Suela pow u?alasen ! i ! ~ a d o x .ax~saluop nN alalewye nes !!!do2 ala el saxe eane nu e n ~ l u a d !!inlos ! !~nva!4!Jn!ea:, Z ' pugu!iuo:, al!zp nes al!$al -g6 'ala!eo$nq !i!lado~y .JolaseA W J ! J ~ ~ O > V

p, :.
x.

. 4. .* ~
'':$&.
I . .

s-2%

- *,.;$&~,VQ kk4$fa-.
J

ct.

\ t r p glll6 ad aje:,~n a ~ e o ~ ~ l e fumwu ap ae~nwe3 aod gn:, je !$ fldau au!ljew! o r al!murnyl n 1 w e l d n alajarad !ie~o:,aa : ,
I

as apn6ul alaauawalj .!xi!#

'aqwg aaueld n, aj!~ado:,e : 'wwal ap epeure~6 ~ J O : ! 'un 051% sip ayeui q 8 y ' q u w -rodwo:, 'elaqnd punxe !aiau I -s!pu! JOI!J!A!J~ A ! J $ o ~ uazeaj ~ ? -ajo~d uura UID e1u616 mwes

I
I

.n!~ndw!j wenew!Jd :,saJoyu? a !qlnq nJ ~olajueld ae:,sn , : le ~nt!zun~~ yado:,e !n(nje~js lnueld ur!~d a~ezueld u? al!Jolj

.a&aJJs!pu!JO~!J!A!J~ en!Jjodw? gzea!aao~dyeu? nes ileu!!was 'sunjau nes sun$n!lr InpAeg

-eural:, '(s!unwwor, n u ! ~ ! ~ ) s ~ n u p'(e>!uode! d e w !~

'

n p p& un ap I - ~ ~ U J oh W y a~sod ap puouelo=) 'ma1 '!=an :,!usan aaueld alaseonj 4 ap ~ P J ad a x o l e ~olalueld S -:,adse ap Qqasoapel gugd ea&p alsa a!inlos pp 0 l g p ! d ~ ~~ a ~ n n a h alenue 1 : , . e ~ o ~ w s UJ almuqd <a~pu! ely alaueld el ap yn:,o~d a p u e a ~ u q d u o ~ u o p ~ s b a w o ~ yo14nes azuny I nes ul p h q n ap asunzm y ~ o auwal d u!~d aA!jeJo:,ap ajueld n : , ap mns nes ap ~ J O I eauaurase ap '!~ado:,e ajeod -3a103 'amsodmc~ pg ap 'np p d un !f e!euanre !Sand < a m ap sunleaput a~sa U ~psa E S W WE^? ~$3rquny_~) ee~aquru S ( J O I O wourod~) ! ~!~ aplaloz apada~ wJn as !nplpd a p - m e w E . ~ O ~ O J S ! ~ ) -d!B ad. ~ ( n u ~ osrdtj~rq) !njndnI po ml nes -pqw . ( u a ! u g ) JOI$@E -n2!u!o~-a1aS~s (s.neura13) !qpdw ap appads nes (snpdnl sT1ewap 6(m[eururnyoxdwd m p w ) ppunq w 'apadar $ ~ ~ r 13ad a@w as gs p m l u p u mwJojsuan gqomp as pol$+ !lSnqn a p m a~amd n - J I ~ p n rumad uodns s l u m ~ d a ~ 9 alsod ppa1durj gwqs un, dq UJ .ano+m u!mp asod p r $ s a s ap pluelrna p d w p IU c(snspouarpn?~) @nldm!s PU P T 3 -(r.~.xaqna erdopd) s!do@j -u01$@E UTJr?pUR" P?rqlF $ nes ( q y W J P H ) A ! nes ( q e w v ) ps!lsruap J n I nes a p ap tjp '!mod ap uop.rw p a p IU a ~ u a d m l q a ! mmld ~ o as mpns Jopnp!z S d .ano~$@Ea1m1d a@w as ~ 2 s $ e q n!~admeamqan m apmp -d p ! d ap @rad ad nes

E n~auad ap 's

aaueld a&lV'gu!pg~6 JOl!J Ui -!A!J~ ealapun~igd e:,!pa!dw? o-!ielueld .aiu!uras u!p ~ o f n a m

yodns 'jel lnwnlp ! lo6 alaja~ad ap Inp!z ! 106 alap~adj ~ a l d w ~ '~nuo~dot ' 'ayaun n elewe:, : , 1np~e6 gzealoxp !uaA :,!U&A 'eupan ese:, p u n m :a~!~ado:,e !6 atenue e~~0)pipbe ele$ueH ap ajueld aleap! juns !pc.-

an!peJo:,ap al!Joy !t agiu!we 14 aod aleaue~e J % U ! J ~ ~ 'aes -apu! aaa~ad d w un3s ul un ~ eaAe e n~auad 'sojnp :,saJ:, a : , 'aaleu?!Jn!os !ia6alv .apada~ ~ J ~ Ja 'a~!~ado:,e paueld : J , ap ?leap!o apa !nlweos-ea~eo~

Camuflaj verde

Lfngrjjre tot an ul
I
I
1

I
I

i
I
i
I I

I
I

Frumoasele garduri vii necesit3 o ingrijire regulat3. Gardurile vii de form5 specials tn prirnii ani trebuie tun$ anual de 2-3 ori, mai tarziu ins5 sunt suficiente tunsul de primivara ~i de la sfar~itul cel verii. Gardurile vii netunse se riresc la 2-3 ani. Taiafi florile ofilite de pe arbustii infloritori, ca de exernplu trandafir sau liliac, stirnuHnd astfel formarea noilor Igstari si rnuguri de flori.

I
I
Montare si plantare La inceputul prirniverii, cInd vrernea este deja favorabila, ontati elernentele durabile ye gridinl ~i suporturile pentru plante. Dupa incalzirea solului puteli incepe plantarea (sus). VARA Proiectarea Evaluati gradina, indeosebi zona locurilor de odihna. Planificafi locurile unde se impune acoperirea unor elernente sau alte intervenfii.
TOAMNA Plantare gi &%ere $i Plantafi arborii, arbu~tii plantele agifitoare. Tiiati perenele si rnulci$isolul. Strangeti ~i cornpostafi plantele anuale.
0IMP mP rnL M

C
RIndurile cu arbori sau fbsiile plantate cu arbusti (eventual plantate rnixt) I v5 va feri de privirile indiscrete si protejeaza ~i contra vIntului. Furtunile rnai I mari provoaca pagube in special arborilor plantafi recent. Aricifi exernplarele I rnai tinere, p l n i ce forrneaza riidacini si trunchiul se fortifica.

Conduceti listarii plantelor cu tulpina aga@toaresau chfaritoare pe suport si, la nevoie, fixati-i cu rafie sau e fibre de sisal. Lastarii s protejeaza apliclnd noduri opt, lejere.

' i

pl W

JOJ , lZJ3A

.ya# r al!~nloS u !iezalduo:, !f


JEJ leu ala~a&!uo~ jiexueld

*p~slu@ ~nsm n , : ka~dwn

u!p aLqlnzaJ !ade e !5 a!eold ap pdde e a ~ a ( j ~ ap !!:,!~!Jo nx !npsen inpun)

.~olajueld ea~!!!lbu~ ! a~a&~,ap euJo4 a~dsap azellexa

-&!m p m p lad n F p ;13n!d sopn;cts a p f u p r ~ ~w m1sa3~ mamoap 'aupy! up m m ' p d u p s n~nd m n p o ~ d a ~ as nN -lasuakf 1od 'aun!suawrp ap arajrurn ap pn!os m a n 3 n~ - U !E a p $ I o u n -gpn I $ upd ' p n z l d b ~ p ad 33ap ~4 a ! f p w pol p p m ! - m o q ~p + q 1 a~sa ~ a r a l h q )mauryal auns 101 -!sod a m nu 101 mmmpmdq nu q1!d aIaraj!uoD -$wd -amd p a d s ~ms p p t d yru nu ' ! ap a @ p a ! ~ ~ a .-PQ."hI .ama~d 9 u ap m

-amam ap ~ r ; n l p u t v s:p ~ d 1 ~y mm~103d p u 8 ad a -P* ~ O l a r a j y u ~ pun3 ua;' g f u a s a r m eauaw -ase Faun g ! ~ o m psg,wm~ nws p n r d yru ap a p ~ ~ f p a r m awi adwzrdv ~~~3ls3;yu! ' ! pun t m

Yswqa~

-urn puIu""P "1 & q w ! p "9 $8 aauJ n m 'P!JaJS ~ r r r r oap mndaq e ~ u n a q d j l s -warn aspyrI -ppaun!Sua"p ap ~ u n a p u j a1a~ajyuos s t i a 5 a . m ~ J -~oplua1d U =J!lrr%'rr~ rg ap!suauxyp W u q EI a q q d m m p a p p-fleur~ojq -durn3 ap a ~ u pwvwwodp~ l

UL m p o z d as mn.q!lsld

T?w*!I

!P!dl"l

.=mwPi
auyq are~dwaxa w a l && ! .muy
-urn q qdwn3 a ~ v o d pn!d as

a p y d ad pu0-0 g z m w ~ o j as a ~ a a m g ! m ~ & o q'p!w , apfua35a~sxa 39aamu as ~ a p q

"InL *=mu- uE

.- *3 (=! )

-amQICI

.!ua!Jme ap a u a g u n x ~ ~ u l ie:,eze y e ie3sn !nlnJae A ezne:, u!p 'aJeos ap inzsq ese:, ap p!z !nun ea~a!do~de u l keseldwe !5 Jyqnp u? leiueld 1n~elduax3 .palun Jae 15 sou!unl>ol un yys -a:,au '!z!lou !Qel-lola~ o j ~ -eueuase ',,u!~nel es!uoDn emel6 eaxd 1!6glpu?q n u Inp!lopy '!JPU Leu J O ~ alapnJ !5 e a$u!~a> a:,e ne eai : , !Seal -5J3e '!!J![!J~u? !!leseldue !g e$u!~!ldu l .eloxax? ale axi!d al!Jn!os e3 qez!lep -~auo:, Luns !S a~aj!uo> ap !pads ~ o l q ! ~ a $ ale !!letnu !p $uns g ~ y e!nk ap al!Jn!oS d - E ~ J ! ! ! J ~~ u ! A ! J !!&506n~ u~ ~

RP,J *EX Z-T

!mj p m ;up dmp a m 9 n . m "= aq!d w p m I u


as
JOT

"[

d-4

ap mF $W =Tmr-p !

a &PTZ pqp't3d
w3

wm

P*

, Giuri pitice f r u m o a ~
DESCRIERE
Pica de ,Little Gemn;frume acidare verde-fraged; is kmri hatemu$, pu&c cadis$; P: eel mult 0,5 r n

pin de munte
-

inu us mugo , , ~ i i m o p s " fmnze aciculare vercte-profur ; Iistari dens nmificqi; 1: 0,245 m

1
.
pm ae munte

. . ~ j aja'denralis ,Tiny Timn;frunze solzoase, lLtari cu ramificafii fine, i: 30 un

Picea glauca "Conics Laurin"; frunze aciculare verde-alldau ui, d n d rkar au culoare verde-deschis; i: cel mult 60 crn

radiaii, verde-ar&&

r t n w m p ,Imam ;m-grupatE-? k d arok 2 m

a -

Chamaecyparis lawsoniana "Little Spire"; frunze aciculare verde-albtru~

Pinus mugo var, pumilio; frunze aciculare dese, verde-inchis; ' n& covor vegetal; P: 50-80 un;

@IMPABAMP SRL

RO-P02-10-091

ISBN 9 % 1

JOA a~vapunqt. aIapaoJ , ,iiua~siza~w iS n

*i~a~n3n.y p w o .. ... . , ~ o iiJri~3uj d laupsap pldurp ~ J uad asuadw03a~ J y o~

..

Daton'ti hgryirii sistematice pomii fiuctiferi vor fi iEum0fi,sha'tofifi vor aduce roade bopte.

I
I

4
I

-m

--

SELECTIE $1 PREGATIRE
Aprovizionare. fngrijirea corespundtoare Pncepe cu degerea pomului gi a soiului. fn pepiniere cereti sfituri pentru alegerea acelor specii rezistente, care se dezvoltii normal in condijiile noasue de temperaturii. Cereri informatii despre dimensiunile pomului, pentru ca acesta sii corespundii cerin~elor (pom cu trunchi inalt, semipitic, etc.). Deoarece pomii fructiferi sunt altoiti pe portaltoi de vigoare diferid, este foarte important sii piji de la Pnceput dt de mari vor crgte. Este iragiondii tiiierea repetatii a pomilor cu Iilstari vigurogi din cauza lipsei de spagiu. Locul optim. Pomii fiuctiferi se plant& in locuri calde, ferite, estice sau sudice. Mkul se demold c o r e s p u ~ t o8i in r locuri vestice, c+ul preferii Plantare corecta. Sipafi o groapa cu diametrul 1-1,5 m ~i addnci de 50-60 cm. Amestecafi solul scos cu compost, ingra~ami?int mineral ~i organic. ASezaSi pomul in groapa astfel ca locul altoirii sa fie cu 10-15 cm deasupra solului, ins3 locul de altoire al gutuiului 5i parului altoit pe gutui trebuie sa fie la nivelul solului.

Arkire. PuneTi arac inci de la plantare, dar fiji atenfi s i nu atingi coroana, deoarece poate rani rarnurile de schelet.

Tgiere. Pastrati coroana rara prin taieri. Finisati locul tiieturii, apoi ungeti-l cu substanfa de calusare.

I-m
Fertilizare. Toamna intindeti in jurul pomului compost 5i gunoi de grajd matur, primiivara Cngra~amdnt organic ri mineral. Vara, eventual, solutie nutritiva. Stropire. in cazul contaminarilor ~i aparitiei daunatorilor folositi substante ce nu d3uneaza animalelor domestice.

locurile dntoase, ins5 ferite de Pnghepiie h i i . Nu plantaji cirqul pe povhniguri reci. P r e e t i r e a solului. D a d nu le sunt asigurate condifiile optime, pomilor nu le nu va fi de ajuns nici cea mai temeinid Pngrijire. Siipagi o groaps de plantare mare, a h a j i bine solul ~i amestecayi-1 cu compost ~i ingrS@mlnt organic.

anul urmiitor. Toarnna puneji P jurul zonei riidkinii comn post sau gunoi de grajd din belgug. fn cazul pomilor mai in v k s d este suficientii aceastii fertilizare. TZere. La Pnce~utul primiiverii indepirtari ramuriie uscate, bolnave sau rupte tiiindu-le a d h c p h i i la portiunea pomilor fructiferi, in primii cinci mi, pe Iln@ fasonarea efectuatii la plantare, se e f e c t u d si tiiierile de formare. Pomii mai batdni necesits tiiieri de intretinere sau de intinerire. Ave~i grijii ca lumina 8i aerul d piitrundii in interiorul coroanei. deoarece s t i m u l d inflorirea pomilor 8i impiedid apariria bolilor.

Fertilizare. Fertilizagi pomii fructiferi tineri cu PngGgiimPnt organic si mineral o datii De an . (primiivara). In iunie ~i iilie, f e r t i l i h d solul cu solutii de i n g r + h l n t vegetal, stirnulati formarea mugurilor pentru

. ,

!plrtarea lastarilor salbatici. Din portaltoi deseori se dezvolta lastari salbatici care trebuie taiati, pentru ca pomul s3 nu-$ risipeasca energia In zadar. Cauza laparigei llstarilor salbatici 0 reprezinta de regula ranile de pe portaltoi. in aceste locuri eliberaji ridkina ~i tiiafi lastarul salbatic la baza acestuia cu foarfecele sau cu
.-..-

' 1.1 girijiiea porn&


I

- 1

JI

- 1

I '

fI:h&ri

1 1 ,

Ill

(fl-~nziiire

tot a n u l
Vara $i toamna indepgrtaji periodic frunzele cizute, deoarece fn acestea t r i i e x numerqi diunitori $i fungi sau asiguri traversarea unor faze intermediare de dezvoltare ale acestora. Nu

I
I

PRIMVARA

Taieri $ fertilizare Frimhvara este perioada optirng plantarii. La sffrr~itul iernii sau Tnceputul primiverii se fac taierile de formare ~i Tntrefinere a pomilor. Asterney gunoi de mulcifi grajd in zona radacinii #i s0IuI.
VARA

,=
-

'

lngrglire p mdtm P timp de seceta udafi abune dent pornii tineri. Verificafi legarea de arac, ca acesta d nu raneaKa trunchiul (sus). Indepartali frunzele drute. Recoltafi roadele cu griji.
TOAMNA R e c o h~iptejare i a d de

I
Toarnna viruifi trunchiul

Toarnna este de asernenea optim i plantiirii. Adunafi roadele cu grija, Greblafi frunzele czzute, Viruiti tulpina parnilor ti punefi brdie-capcanicontra viermilor. Acoperig zona radicinii cu compost sau gunoi de grajd matur.
O IMP ABIIMP SRL

pomului pan5 la prima ramuri de schelet cu var alb. Vopseaua a l b i impiedici formarea c r i p i turilor provocate de diferenfele de temperaturi intre zi ~i noapte la sf&$tul iernii & piflile expuse la soare ~icele umbrite ale trunchiului. Cu cat trunchiul este mai gros, cu atat pericolul cripirii scoaflei este mai mare.

La fnceputul lui octombrie, dupi viruirea trunchiului puneli brhie-capcani pe .. . .. - . - . trunchlul pomllor tructlterr. - . ^Implecjid femelele cenrura ' cotarului verde! d urce pe trunchiul porn1 l uzi sli-$i ~ i depuni ousle. Deoarece cotarul verde il erneazii i n formi de o u i t.imp de gene rafii, aceasti m~ e t o deste i foarte u t i l i Imlpotriva raspandirii dhumitorilor. in februarie fndel~artafi inelele rlr IW tr~lnrhi~l , , ..., , ,,. , I pomilor.

RO-P-02-10-086

ISBN 978-953-86092-8-1

S-ar putea să vă placă și