P. 1
SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUI.ppt

SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUI.ppt

|Views: 374|Likes:
Published by iza66bell
SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA
INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUI-
SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA
INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUI-

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: iza66bell on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

Curs nr.

11
• SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA SI MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUIT • INDICATIV SC 006-01

NOTĂ DE PREZENTARE 1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE
• Obiectul prezentei reglementări este stabilirea soluţiilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de încălzire la clădirile de locuit existente în scopul reducerii consumurilor energetice. • Lucrarea de faţă se adresează proiectanţilor, executanţilor, asociaţiilor de locatari şi proprietari, experţilor tehnici, auditorilor energetici pentru instalaţii şi furnizorilor de echipamente necesare în realizarea soluţiilor de reabilitare/modernizare a clădirilor de locuit. • Prevederile prezentei reglementări se aplică la: • - clădiri de locuit colective alimentate de la o sursă de căldură exterioară (termoficare, CT de cvartal); • - clădiri de locuit individuale sau înşiruite, dotate cu sursă proprie de căldură (încălzire centrală şi încălzire cu sobe).

2. NECESITATE ŞI SCOP
• Prezenta reglementare reprezintă un important mijloc de documentare în acţiunea de stabilire a soluţiilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de încălzire la clădirile de locuit existente în scopul reducerii consumurilor energetice. • Reglementarea "Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit " are drept scop: • - reducerea consumurilor de energie termică pentru satisfacerea necesarului de căldură pentru încălzire şi apă caldă de consum la clădirile de locuit existente prin eliminarea risipei de energie; • - creşterea confortului termic al locatarilor; • - identificarea măsurilor, de la simplu la complex, pentru reducerea consumurilor energetice pentru încălzire şi apă caldă menajeră funcţie de gradul de uzură al instalaţiilor; • - creşterea randamentului şi optimizarea exploatării sistemelor de încălzire; • - reducerea cheltuielilor de întreţinere ale instalaţiilor de către locatari; • - măsurarea şi controlul consumurilor energetice.

schimbarea destinafiei etc). CONŢINUTUL REGLEMENTARE 3.obligativitatea reabilitarii termice cu ocazia altor lucrari (consolidarea structurii de rezistenja. • .să se urmărească. Condiţii generale pentru aplicarea soluţiilor de reabilitare. • .masurile simple de reabilitare vor avea prioritate. prin soluţiile de reabilitare termică. • . obţinerea de economii de energie pe ansamblul clădirii.1. asigurându-se condiţiile de confort necesare.încadrarea soluţiilor în prevederile auditului energetic al clădirii.solutia optima sa fie validata de disponibilitatile financiare.tratarea in ansamblu a cladirii: constructie si instalatie.3. • . • Lucrarea prezinta cerintele. • . modernizare a instalaţiilor de încălzire • Pentru alegerea şi aplicarea soluţiilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor la clădirile de locuit trebuie respectate următoarele principii: • . • . cadrul legal si continutul proiectelor in care sunt prevazute solutiile de reabilitare si modernizare a instalatiilor: .solutiile de reabilitare sa se realizeze pe cat posibil fara afectarea spatiului locuit.

Cadrul legal si de reglementare.protectia impotriva zgomotului.1. in special.10/1995 privind calitatea in constructii si. refacerea si protecfia mediului. .izolarea termica. -Cerinte de calitate definite de Legea nr. . . . modernizare a instalaţiilor de încălzire . • Proiectul tehnic.igiena.siguranta in exploatare.Proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire cu urmatoarele faze: • Studiu de fezabilitate.Expertizarea si auditul energetic in vederea reabilitarii/modernizarii energetice a instalatiilor de incalzire.• • • • • • • • • • 3. . sanatatea oamenilor. hidrofuga si economia de energie. urmatoarelor cerinte: . . Condiţii generale pentru aplicarea soluţiilor de reabilitare.

• .Aspecte privind regimul de functionare in exploatare a instalatiei de incalzire. • .Intretinerea sistemelor de incalzire la cladirile de locuit.Intretinerea instalatiilor de incalzire centrala cu apa calda. si anume: • .3.Imbuntatirea performantelor instalatiilor de incalzire. • . Deficiente ale instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit si masuri de imbunatatire a performantelor • In lucrare se prezinta principalele aspecte pe care proiectantul trebuie sa le aiba in vedere: • . tratandu-se in amanunt defectiunile existente.2.Intretinerea instalatiilor de incalzire cu sobe. • . .Aspecte specifice ale instalatiilor de incalzire din subsolurile cladirilor de locuit.Starea actuala a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente. • .Aspecte privind varsta instalatiilor de incalzire centrala din cladirile de locuit. • .

nefunctionale de la baza coloanelor de distributie.Contorizarea energiei termice la nivel de bloc (scara) .Curatirea chimica si protecfia anticorosiva a instalatiei A8 .Inlocuirea in subsolul tehnic a vanelor defecte nefunctionale pe conductele de distributie ale agentului termic care prezinta pierderi de agent termic. eliminarea depunerilor de nisip si namol de la partea inferioara a corpurilor de incalzire si apoi remontarea pe pozitie A7 .Montarea robinetelor de golire la baza coloanelor A6 .Inlocuirea vanelor defecte . Solutii simple • • • • • • • • • • • Al .Inlocuirea robinetelor corpurilor statice existente si nefunctionale A9 .Inlocuirea conductelor de distributie agent termic fisurate din subsol A5 .Dotarea corpurilor statice existente cu repartitoare de caldura A10 .Spalarea corpurilor statice (prin demontarea de pe pozitie) cu jet de apa sub presiune.3.Echilibrarea hidraulica si termica a instalariilor de incalzire Al 1 . Cladiri de locuit existente colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare.3. Solutii de reabilitare a instalatiilor din cladirile de locuit 3. CT de cvartal) A.Remedierea termoizolatiei conductelor de distributie din subsol A3 .3. A4 .1. A2 .

B. Solutii complexe • BI .Inlocuirea tuturor robinetelor de la corpurile de incalzire cu robinet cu termostat se realizeaza conform solutiei A8.Inlocuirea partiala a corpurilor de incalzire si corelarea numarului de elemente cu solutiile de reabilitare ale constructiei • B2 .Inlocuirea partiala a coloanelor de incalzire B4 .Inlocuirea partiala a conductelor de distributie din subsol si izolarea lor • B3 . .

verificarea si revizuirea instalatiei de automatizare .Reparatiile efectuate in centrala termica (operatia de remediere prin care se asigura functionarea centralei termice la parametrii prevazuti in proiect) A7 . . dotate cu sursa proprie de caldura centrala termica si incalzire centrala Al .Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranja in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control A3 .2.Completarea centralei termice cu aparatura de masura si control si instalatia de automatizare A4 . CIadiri de locuit individuale sau insiruite.Intrefinerea si remedierea aparatelor de masura conform instructiunilor producatorului A5 . Solutii de inlocuire totala a instalatiei de incalzire 3.de siguranta si reglare a parametrilor conform prevederilor producatorului A6 .8. dotate cu sursa proprie de caldura • • • • • • • • • • • • • • • • A.Revizia centralei termice A2 .Repara(iile capitale in centrala se efectueaza la urmatoarele intervale de timp care pot fi reduse in functie de conditiile specifice locale A.Intrefinerea. Cladiri de locuit individuale sau insiruite.3.Curatirea periodica a instalatiei de incalzire si a cazanului de producere a agentului termic .C.

Dotarea sobelor cu elemente de obturare a cosului de fum pe durata nefunctionarii sobei . a canalului de fum si a cosului de fum si verificarea tirajului • B.B. Curatirea periodica a sobelor. Solutii de reabilitare a instalatiilor de incalzire pentru cladiri de locuit dotate cu incalzire locala cu sobe • B.2.l.

Schimbarea combustibilului lichid sau solid utilizat pentru sobe cu combustibil gazos 2. Izolarea conductelor de distributie din subsolurile neincalzite 3. Inlocuirea robinetelor corpurilor statice existente cu robinet cu termostat 2. Inlocuirea arzatorului cu care este echipat cazanul cu un arzator performant 6. Inlocuirea sobelor cu instalatie de incalzire centrala . Dotarea circuitelor de incalzire care alimenteaza zone distinct incalzite cu dispozitive de reglare 5. CT de cvartal): 1.4.Solutii de modernizare a instalatiilor interioare pentru cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu sobe 1.Solutiile de modernizare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. Inlocuirea cazanului de producere a agentului termic pentru incalzire cu un cazan modem performant .3. Solutii de producere si distribu{ie a agentului termic .Solutii de modernizare a instalatilor de incalzire pentru cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu incalzire centrala cu sursa proprie de caldura: 1. Dotarea sobelor cu echipamente de reglaj termostatic a acestora functie de temperatura interioara 3. Solutii si scheme de modernizare a instalatiilor de incalzire • • • • • • • • • • • • • • . Dotarea instalafiei de incalzire cu echipament de reglare cu ceas programabil 4. Solutii de producere si distribufie a energiei termice la consumator 2.

3.5. Solutii de contorizare a consumurilor de energie pentru incalzire la cladirile de locuit existente

• Contorizarea energiei termice la nivel de bloc sau scara • Contorizarea energiei termice la nivel de apartament

3.6. Fise
• • • • • • • • • • • • • - Fisa nr.l Tratamente de curatire chimica si protectie anticorosiva a instalajiilor existente de incalzire la cladiri de locuit alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare, CT de cvartal) - Fisa nr. 1 Tratamente de curatire chimica si protectie anticorosiva a instalatillor existente de incalzire la cladirile de locuit individuale sau insiruite dotate cu sursa proprie de caldura - Fisa nr.2 Robinete cu termostat - Fisa nr.3 Repartitorul de caldura - Fisa nr.4 Echilibrarea hidraulica si termica a instalatiilor de incalzire centrala - Fisa nr.5 Contorizarea energiei termice la nivel de bloc la cladirile de locuit existente(conf.SC 001-96) - Fisa nr.6 Scheme de instalatii interioare cu individualizarea incalzirii colective utilizad surse proprii de producere a agentului termic - Fisa nr.7 Scheme de alimentare cu agent termic pentru incalzire cu contorizare pe apartament (conf. SC 002-98) - FISA nr.8 Surse localc de producere a agentului termic

• SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA SI MODERNIZAREA INSTALAPLOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUIT INDICATIV SC 006-01

.reducerea cheltuielilor de intretinere ale instalatiilor de catre locatari.identificarea masurilor de la simplu la complex pentru reducerea consumurilor energetice pentru incalzire si apa calda menajera functie de gradul de uzura al instalatiilor.cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu sursa proprie de caldura (incalzire centrala si incalzire cu sobe). expertilor tehnici. executantilor.reducerea consumurilor de energie termica pentru satisfacerea necesarului de caldura pentru incalzire si apa calda de consum la cladirile de locuit existente prin eliminarea risipei de energie. . . Prevederile prezentei reglementari se aplica la: . . CT de cvartal). .cladiri de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare.cresterea confortului termic al locatarilor.cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemelor de incalzire. Obiectivele prezentei reglementari sunt: . OBIECT.1.masurarea si controlul consumurilor energetice • • • • • • • • • • . . asociatiilor de locatari si proprietari. DOMENIU DE APLICARE • • Obiectul prezentei reglementari este stabilirea solutiilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente in scopul reducerii consumurilor energetice. auditorilor energetici pentru instalatii si furnizorilor de echipamente necesare in realizarea solufiilor de reabilitare/modernizare a cladirilor de locuit. Lucrarea de fafa se adreseaza proiectantilor.

41/31 ianuarie 2000 [3] .O.Instalatii de incalzire. 29/30. Necesarul de caldura de calcul. gaze naturale si energie termica aferente instalatiilor din blocurile de locuinfe . Necesarul de caldura de calcul. prevederile cuprinse in: • [1] • • • • • • • • • • • • • • • • • .Ghid de proiectare.Instalafii de incalzire.GT 020-2003 [14].2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice .1993 [15] .Of.nr. Numarul anual de grade-zile .Solutii cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic – SC 005/2000 [12] .Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor exis-tente-NP 0492000 [9] .SR 1907/2-1997 [17] .Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala-I13 [5] .SR 4839-1997 [18]-Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit -GP 039-1997 . executie si exploatare a centralelor termice mici-GP 051-2000 [11].Legea 10/1995 .Dotarea cu instalafii a cladirilor de locuit pentru imbunžtatirea conditiilor de confort al ocupanfilor ordin MLPAT .SR1907/1-1997 [16] .G.La proiectarea si executarea reabilitarii si modernizarii instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit se vor avea in vedere. nr. Temperaturi interioareconventionale de calcul .Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa.Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare -I 9 [6] .Solufii si detalii de montaj pentru contoare de apa calda si energie termica-SC 001-1996 [10] .M.SC 002-1998 [13] .25/N/10.NP048-2000 [8] .Legea 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei [4] .01.11.privind calitatea in constructii [2] .NP 047-2000 [7] . Prescriptii de calcul.Ghidul criteriilor de performanta pentru incalzire si ventilare.Normativ pentru expertizarea tehnica si energetica a cladirilor existente si ainstalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora .Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.Instalafii de incalzire.

• .tratarea in ansamblu a cladirii: constructie si instalatie. • .solutia optima sa fie validata de disponobilitatile financiare . obtinerea de economii de energie pe ansamblul cladirii. CONDITII GENERALE PENTRU APLICAREA SOLUTIILOR DE REABILITARE.sa se urmareasca.masurile simple de reabilitare vor avea prioritate. • . schimbarea destinatiei etc). asigurandu-se conditiile de confort necesare. MODERNIZARE AINSTALATIILOR DE INCALZIRE • Pentru alegerea si aplicarea solutiilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor la cladirile de locuit trebuie respectate urmatoarele principii: • .obligativitatea reabilitarii termice cu ocazia altor lucrari (consolidarea structurii de rezistenta. • . • .2. • .solutiile de reabilitare sa se realizeze pe cat posibil fara afectarea spatiului locuit. prin solutiile de reabilitare termica.incadrarea solutiilor in prevederile auditului energetic al cladirii.

nivelurilor minime de performanta.Cerinte de calitate • Proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit se face cu scopul ca acestea sa corespunda calitativ. • . in special. • .igiena.siguranta in exploatare . sanatatea oamenilor.protectia impotriva zgomotului. urmatoarelor cerinte: • . 10/1995 privind calitatea in constructii si. hidrofuga si economia de energie. refacerea si protectia mediului. cel putin. • .izolarea termica. conform cerinfelor esenfiale definite de Legea nr.

01.91/2002 • Solutiile cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor aferente constituie una din masurile pentru fundamentarea programelor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor ce se vor realiza anual de catre Guvemul Romaniei in baza Politicii Energetice a statului .Cadrul legal de reglementare • Cadrul legal pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor aferente cladirilor de locuit existente il reprezinta • Ordonanfa Guvernamentala nr. • Legea 372/2005 • Directiva CE nr.29/30.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.

29/2000 la cladirile existente la care se efectueaza lucrari de reducere a riscului seismic. Conform O.G. nr.G. f) . nr.G. c) . d) . nr.contractarea elaborarii expertizarii tehnice privind starea cladirii si instalatiilor aferente si elaborarea.acceptarea solutiei de reabilitare si modernizare termica si a sistemului de finantare propus prin expertiza tehnica.contractarea elaborarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru solutia stabilita.obtinerea autorizajiei de constructie. vor proceda la: a) . a graficului de esalonare in timp a executiei lucrarilor. proprietarii sau administratorii acestora.stabilirea modalitafilor de decontare a lucrarilor. . formularea si analizarea variantelor de reabilitare si modernizare. Conform O. .Cadrul legal de reglementare • • • • • • • • • • • • • Conform O.stabilirea executantului lucrarilor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor conform legislatiei in vigoare. b) . dupa caz. se vor realiza si lucrari de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. e) .29/2000 exploatarea cladirilor si a instalatiilor reabilitate se face in conformitate cu caietul de sarcini sau instructiunile de exploatare elaborate de proiectant. stabilirea procedurii de interventie si a asistentei tehnice de specialitate necesara si pentru elaborarea certificatului energetic al cladirii.29 pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit existente.evaluarea starii tehnice a cladirii asupra careia se intervine prin: .contactarea unui birou de consultanja sau a unei companii de servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic.

ARCE si filialele acesteia din tara pentru: .coordonarea activitatii de elaborare a reglementarilor tehnice din domeniul constructiilor.initierea de actiuni promotionale pentru educarea populatiei pe plan local. municipiilor. • Administratia publica locala pentru formarea unui curent de opinie favorabil economisirii energiei utilizate pentru incalzirea cladirilor. • MTCT.verificarea si avizarea documentatiei de reabilitare termica a cladirilor. • • • • • • • • . proiectare.elaborarea de studii de fundamentare a reabilitarii termice a cladirilor si incadrarea in Politica Energetica a statului. expertizare.stabilirea procedurii de atestare. executie si exploatare conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si OG 29/2000.Competente in activitatea de reabilitare • • • • • • Activitatea de reabilitare si modernizare termica a cladirilor existente si a instalatiilor aferente va fi asigurata de: • MTCT pentru: . . • Directiile si/sau serviciile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul consiliilor judetene si al Municipiului Bucuresti.propunerea spre aprobarea Guvernului a programelor nafionale anuale de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente (impreuna cu ARCE). oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti pentru: . .eliberarea certificatului energetic al cladirii. . . finantate prin bugetul local. autorizare sau certificare a firmelor si persoanelor fizice sau juridice implicate in activitatea de consultanta. .monitorizarea performantelor cladirilor reabilitate termic in scopul stabilirii directiilor de actionare si a politicilor de finantare.asigurarea elaborarii proiectelor directoare si solutiilor cadru pentru reabilitarea si modernizarea cladirilor si instalatiilor aferente. .

• Eliberarea certificatului energetic al cladirii este scutita de taxe conform O.fonduri proprii ale proprietarilor cladirilor care se reabiliteaza.atragerea de fonduri de la firmele sau companiile pentru servicii energetice (ESCO). . prin: • . consiliile judetene si Consiliul general al municipiului Bucuresti. • .atragerea de fonduri de la regiile si societatile de alimentare cu caldura si apa calda de consum pentru reabilitarea retelelor din subsolul cladirilor de locuit pentru reabilitarea retelelor din subsolul cladirilor de locuit si pentru montarea de contoare.G.29/2000. nr. • . dupa cum urmeaza.alocatii din bugetele locale in limita prevederilor aprobate de consiliile locale. • . in condijiile legii.Surse de finantare si facilitati fiscale • Fondurile necesare pentru evaluarea starii termice a cladirii asupra careia se intervine si pentru realizarea masurilor de reabilitare termice se vor asigura.

15 zile de la depunerea dosarului de expertiza intocmit de catre consultant • • • • • .Expertizarea si auditul energetic in vederea reabilitarii/modernizarii energetice a instalatiilor de incalzire • Expertizarea energetica a cladirilor de locuit ce urmeaza sa fie reabilitate termic se realizeaza de catre auditori energetici (persoane fizice sau birouri de consultanta) atestati in conformitate cu metodologia si pe baza prevederilor normativelor in vigoare NP 047 si NP 048.Acordarea certificatului energetic pe baza verificarii dosarului de expertiza energetica de catre D/SUAT in termen de max.Cererea este trimisa de catre D/SUAT unui auditor energetic .Auditorul energetic elaboreaza expertiza energetica .primirea cererii de catre auditorul energetic constituie momentul deschiderii dosarului de expertiza energetica a cladirii. Etapele necesare obtinerii certificatului energetic sunt: Solicitantul certificatului energetic se adreseaza Direcfiei sau Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (D/SUAT) din Primaria localitatii sau sectorului in raza caruia se afla situata cladirea. . . .si intocmeste raportul de expertiza energetica a cladirii. printr-o cerere.

PT. • Fazele de proiectare si continutul acestora. • Proiectul se verifica de catre verificatori de proiecte atestati MTCT. • Proiectul de reabilitare a instalatiei de incalzire centrala se va intocmi pe faze de proiectare (Studiu de Fezabilitate .DE). in conformitate cu legile si reglementarile tehnice in vigoare si cu specificul lucrarilor de instalatii de incalzire sunt urmatoarele: . Proiect Tehnic . In cazuri speciale sau la lucrari de mica anvergura proiectul de reabilitare a instalatiei de incalzire centrala poate finalizat in faza unica. Detalii de Executie .Proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire • Proiectarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire poate fi realizata pe baza de proiect numai de catre societati (agenti economici) care au primit certificarea profesionala din partea organismelor abilitate de MTCT. • Proiectul se elaboreaza de catre proiectanti cu competente in domeniu.SF.

La faza Studiu de fezabilitate se obtin toate avizele si acordurile . Studiul de fezabilitate privind reabilitarea instalatiilor de incalzire centrala are rolul de a stabili indicatorii tehnico-economici si solutiile principale ale lucrarii.Studiu de fezabilitate • La baza studiului de fezabilitate sta tema de proiectare intocmita de catre beneficiar.

• Proiectul tehnic pentru reabilitarea instalatiilor de incalzire trebuie sa contina parti scrise si parti desenate . in cazul in care nu se face studiu de fezabilitate.Proiectul tehnic • Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat sau pe baza temei de proiectare intocmite de catre beneficiar.

detaliile de executie. • Detaliile de executie trebuie sa cuprinda toate elementele necesare pentru buna executie a instalatiei.Detalii de executie • Detaliile de executie se elaboreaza pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar. . dispozitiile de santier) va fi cuprins in Cartea tehnica a constructiei detinuta de proprietarul imobilului. detaliind informatiile furnizate prin proiectul tehnic. • Proiectul de executie al lucrarilor de reabilitare a instalatiei de incalzire (proiectul tehnic. dupa stabilirea executantului si a furnizorului (producatorilor) echipamentelor si materialelor de instalatii in urma licitatiei de executie. • Detaliile de execu|ie pentru reabilitarea instalatiilor de incalzire trebuie sa cuprinda parti scrise si desenate.

responsabili cu executia lucrarilor atestati MTCT si. beneficiarul are obligajia sa ceara aceste documente firmelor furnizoare. Se va asigura controlul executiei lucrarilor de reabilitare termica a instalatiilor de incalzire centrala pe santier de catre beneficiar (proprietarul sau administratorul imobilului) si executant prin persoane specializate si atestate: inspector de santier atestati MTCT.avizele si acordurile necesare.proiectul instalatiei. Executarea lucrarilor de reabilitare termica a instalatiilor de incalzire se realizeaza cu materiale si echipamente omologate si agrementate de catre organismele abilitate in Romania.autorizatia de construire. insotite de certificate de calitate si care corespund prevederilor din proiect. la fazele Detalii de executie si Proiect tehnic.2002 • • • . Executarea lucrarilor de reabilitare termica a instalatiilor de incalzire poate fi realizata numai de catre societati (agenti economici) care au primit certificarea profesionala din partea organismelor abilitate de MTCT si agreerea tehnica din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie termica.Inceperea executarii lucrarilor de reabilitare a instalatiilor de mcalzire este permisa numai dupa ce executantul a primit: • • • • .experti. dupa caz. dupa caz. Competentele instalatorilor autorizati pentru proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare a instalatiilor de incalzire centrala functie de domeniul de activitate si destinatia lucrarilor sunt conform Normativului I13 . . . consultanfi tehnici .

3. DEFICIENTE ALE INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRILE DE LOCUIT SI MASURI DE IMBUNATATIRE A PERFORMANTELOR • Starea actuala a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente • Se constata in prezent scaderea drastica a performantelor instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit datorita urmatorilor factori: .

Defectiunile instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente • Cladirile de locuit existente colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. CT de cvartal). • .functionarea corpului de incalzire. realizeaza temperaturi interioare inferioare celor prevazute in STAS 1907.corespondenta dintre temperatura de ducere si intoarcere a agentului termic si temperatura exterioara.regimul de livrare al caldurii.3.respectarea proiectului si calitate executiei. existand diferenfe care pot ajunge la pana la 4-8°C. de exemplu: • .regimul hidraulic al retelei de distributie si/sau al instalatiei interioare . • . • . • Reducerea temperaturii interioare se datoreaza unor cauze care trebuie evidentiate la diagnosticarea instalatiei ca.1.deteriorarea protectiei termice a cladirii. • . • .

• fixarea insuficient de rigida a conductei care a determinat vibrarea si deplasarea acesteia datorita variafiei de temperatura iar izolatia termica sa crape. • Deteriorarea izolafiei termice a conductelor. • umezirea izolatiei termice datorita scurgerilor din conducta izolata. fie folosirii unor fitinguri defecte (cu fisuri) fie datorita taierii adanci a filetului. cu flanse sau cu sudura. • Neetanseitatea imbinarilor cu filet datorate unei executii necorespunzatoare a imbinarilor. conduce la majorari inutile de consumuri de combustibil. • Infundarea conductelor cauzata de neglijente de montaj (imbinari necorespunzatoare. inghetarea apei in conducte la intreruperea incalzirii pe timp de iarna.Defectiunile la reteaua de conducte interioare • • • • • • • • • • • • • Reteaua de conducte interioare de incalzire prezinta defectiuni cauzate de greseli de montaj precum si de defecte de fabricatie a materialelor (tevi. Cauzele cele mai frecvente care au produs deteriorarea izolafiei termice sunt: • lovituri mecanice aparute cu ocazia unor lucrari de reparatii la pereti sau la conducte apropiate. aparitia si accentuarea fenomenului de coroziune. din conductele vechi sau in infiltratie . fitinguri etc. • Blocarea circulafiei apei datorita formarii sacilor de aer (contrapante). montarea unor conducte deja infundate partial sau total) fie ca urmare a acumularii pietrei sau impuritatilor in unele puncte ale conductei sau in armaturile de inchidere si reglaj.) si anume: • Scurgeri de apa din conducte datorate urmatoarelor cauze: executarea defectuoasa a imbinarilor cu filet.

• scurgeri pe langa axul robinetului cu dublu reglaj care are drept cauza degradarea presgarniturii datorita manevrelor repetate. atat datorita strangerii insuficiente a piulitei de strangere a presgarniturii sau degradarii acesteia. Acesta este un defect foarte des intalnit. • fisuri la elementele radiatorului datorate unor lovituri mecanice. • existenta aerului la partea superioara a radiatorului ca urmare a montarii defectuoase (cu contrapanta). la instalafiile cu circulajie prin gravitafie. . corosiune avansata. montaj defectuos. . la circulafia fortata sacul de aer este diminuat prin antrenarea aerului in conducta ca urmare a vitezei mari a apei. Aceasta defecfiune este importanta. in special. astfel datorita depunerilor progresive de piatra sau de alte impuritati se obtureaza teava de legatura si deci circulatia apei in radiator este blocata sau ingreunata.Defectiuni la corpurile de incalzire • > Radiatoare de fonta • • • • • • • • • • • Defectiunile intalnite frecvent la radiatoarele de fonta sunt: neetanseitatea si blocarea circulatiei agentului termic in corpurile de incalzire.Blocarea circulatiei agentului termic in radiator care se poate producere ca urmare a urmatoarelor cauze: • imbinarea defectuoasa a legaturii de la radiator la coloana (patrunderea capatului de legatura prea mult in coloana) ceea ce conduce la marirea pierderilor de sarcina si faciliteaza acumularea unor depuneri de piatra. • infundarea robinetului de dublu reglaj ca urmare a acumularii unor impuritaji in robinet sau depuneri de piatra. . lipsa garniturilor de etansare sau degradarea acestuia ca urmare a unei functionari indelungate a radiatorului la diferenfe mari de temperatura. • depunerea impuritafilor (mal) la partea inferioara a radiatoarelor. • dimensiunea prea mica (3/8") a tevii de racordare a radiatorului.Scurgerile de apa de la radiatoare se datoreaza: • strangerii necorespunzatoare a niplurilor dintre elementele de radiator. cat si sistemului defectuos de etansare care nu permite manevre repetate.

• > Registre. serpentine din teava si convectoare • Defectele la registrele si serpentinele din teava de otel sunt similare cu cele de la radiatoarele din fonta si anume: • • scurgeri de agent termic. blocarea circulafiei agentului termic in elementul incalzitor ca urmare a unor cauze similare cu cele prezentate la radiatoare si registre din tevi. convectoradiatoare. Defectele care apar la convectoare sunt: • • scurgerea de agent termic. blocarea circulajiei agentului termic in corpul de incalzire. • • diminuarea cedarii de caldura datorita depunerilor de praf pe aripioarele elementelor de incalzire . Privind cauzele scurgerilor la registre si serpentine se mai pot adauga unele defectiuni care apar la imbinarile prin sudura (cordoane de sudura insuficient de compacte).

sunt uzate fizic si moral. astfel ca instalatiile de incalzire . Aspecte privind varsta instalatiilor de incalzire centrala din cladirile de locuit • In marea majoritate a situatiilor. in mod normal. de-a lungul anilor. in mod explicit. • individualizarea regimului de facturare (pe apartament). • interventii punctuale asupra corpurilor de incalzire (lipsa robinetelor pe retur). Prin modul in care sunt concepute si executate instalatiile de incalzire interioare din cladirile de locuit existente urmatoarele masuri nu sunt posibile: • realizarea lucrarilor normale de intretinere si modernizare acolo unde amplasarea conductelor de distributie se afla sub pardoseala parterului. in canale nevizitabile etc. .3. nu prevedeau. elaborate in trecut.radiatoare si conducte au o vechime de peste 30 de ani care. elementele principale ale instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit colective existente au ramas neschimbate de la darea in folosinta a cladirii. pentru instalatiile de incalzire din locuinte durata maxima de varsta pentru elementele componente • • • • • • . Mentionam ca prescriptiile tehnice din domeniu. Pe langa uzura avansata a instalatiilor de incalzire datorata vechimii lor se adauga si faptul ca.2. • individualizarea regimului de incalzire al apartamentelor. nu s-au efectuat lucrari de reparatii curente legiferate prin acte normative.

• ca durata de viata pentru o instalatie de incalzire nu trebuie sa depaseasca 15-25 ani.• Conform Hotararii Guvernamentale nr. in conditiile vietii moderne si ale progresului tehnic actual. .964/30. • • conductele din otel in mediu normal: 25 ani.1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe se prevad duratele de serviciu normate cu care se calculeaza norma de amortizare pentru constructii. • Conform Ghidului criteriilor de performanta pentru instalatii de incalzire si ventilare elaborat la IPCT se considera. astfel duratele de serviciu normate pentru cladirile de locuinte si conducte sunt: • • cladirile de locuit din caramida beton sau beton armat: 50 ani.12.

in majoritatea situatiilor. .3. confortul tactil si acustic au fost neglijate. la imbunatatirea estetica a incaperilor.3. • Forma si amplasarea corpurilor de incalzire montate in incaperi. aspectul si culoarea suprafefelor de incalzire nu contribuie. Aspecte privind regimul de functionare in exploatare a instalafiei de incalzire Problema de inconfort acustic si vizual • La proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente.

Problema privind comanda si reglarea regimului termic
• In prezent instalatiile de incalzire din cladirile de locuit existente nu dispun de mijloace de reglare a regimului termic. • In cladirile de locuit existente, racordate de regula la termoficare, posibilitatea utilizatorului (locatarului) de a comanda regimul de incalzire al incaperii locuite din interiorul acestora este extrem de redusa. Practic, ea se rezuma la actionarea asupra robinetului de inchidere cu dublu reglaj al radiatorului, care, in cazul in care nu este blocat, poate realiza o reducere a debitului de caldura cedat in incaperi. • Nu exista posibilitatea de a comanda pornirea incalzirii sau cresterea debitului de caldura, intrucat sursa termica (punct termic sau centrala termica de termoficare sau de cvartal) care nu este in exploatarea locatarilor, livreaza caldura in acelasi regim pentru toti consumatorii, in general, cu debite diferite de necesitajile de incalzire. • Reglajul calitativ al livrarii caldurii care se practica la sursa este necorespunzator intrucat temperaturile agentului termic sunt mai reduse decat cele reclamate de temperatura exterioara a aerului.

Defectiuni de functionare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit
• • • • • • • • • • • • • • • • O categorie importanta de defecte o constituie defectele de funcjionare ale intregii instalatii care depinde de configuratia instalatiei, de modul in care a fost proiectata si executata precum si modul in care este exploatata. Defectele de functionare a instalatiilor interioare de incalzire constatate de-a lungul anilor prin exploatarea acestora sunt urmatoarele: 1. Ecart prea mic intre temperatura apei din conducta de tur si retur si deci debit de caldura necorespunzator, cedat in incaperi, care are urmatoarele cauze: • debitul masic foarte mare; • scurtcircuitarea unor consumatori si circulatii; • existen(a unor zone din instalatii care nu se incalzesc (coloane infundate sau incorect echilibrate, legaturi necorespunzatoare la corpurile de incalzire, la robinetele de inchidere); • sistem de reglaj ineficient, neexistand corelare intre parametru agentului termic si sarcina de incalzire (temperatura exterioara). 2. Functionarea necorespunzatoare a corpurilor de incalzire de la etajele superioare. Cauzele care determina functionarea precara a corpurilor de incalzire de la ultimul etaj sunt: • lipsa apei din instalatie (in partea superioara a instalatiei); • pozifia incorecta a vasului de expansiune; • formarea sacilor de aer la partea superioara a coloanelor (numai la distribujia superioara); • dimensionarea defectuoasa a conductelor sau/si echilibrarea hidraulica incorecta a circuitelor; • pozitia incorecta a pompei de circulatie in schema instalatiei

• • • • • • • •

3. Functionarea neuniforma a corpurilor de incalzire, situate pe aceeasi coloana Acest fenomen este cauzat fie de o dimensionare necorespunzatoare a coloanei (fara a se lua in considerare efectul perturbator al gravitatiei), fie o legare defectuoasa a corpurilor de incalzire de pe coloana si se manifesta astfel: • la functionarea cu temperaturi ridicate ale agentului termic se incalzesc mai mult corpurile de la etajele superioare, iar cele de la etajele inferioare mai putin; • la functionarea cu temperaturi moderate fenomenul se produce invers; se incalzesc mai mult corpurile de incalzire de la nivelele inferioare si mai putin cele de la nivelele superioare. 4. Incalzirea incompleta a unor coloane Acest defect poate apare datorita: • unei racordari defectuoase a coloanei la conducta de distributie (capatul coloanei intra prea mult in conducta de distributie); • infundarii coloanei cu impuritati transportate de apa; • dimensionarii si echilibrarii incorecte. 5. Functionarea intermitenta a unor corpuri de incalzire Unele corpuri de incalzire functioneaza normal sau uneori isi intrerup functionarea datorita acumularii unor dopuri de aer in acestea sau pe conductele de legatura prin montarea defectuoasa si lipsa dispozitivelor de dezaerisire la aceste corpuri.

Traseele conductelor de distributie din subsol trec.3. existand astfel dificultati de interventie in caz de avarie pe unele ramuri sau coloane. La aceste blocuri au aparut probleme legate de siguranta in exploatare. Blocurile de locuinfe construite dupa 1970 s-au prevazut cu subsol tehnic in care sunt montate conductele de distributie ale instalatiei de incalzire precum si conductele de apa si canalizare • • • . construite inainte de 1940. Aspecte specifice ale instalatiilor de incalzire din subsolurile cladirilor de locuit Aspecte generale • • Pentru cladirile de locuinfe realizate. protectia impotriva accesului persoanelor neautorizate. Pentru a se asigura o exploatare normala este necesar sa se ia masuri pentru indeplinia conditiilor de iluminat. prin incaperi in care accesul personalului nu este liber. La cladirile de locuit vechi.4. s-a practicat solutia cu centrala termica proprie amplasata intr-o incapere la subsol. doua situatii dupa cum sursa termica este amplasata in subsol (centrala termica proprie) sau in exteriorul cladirii (centrala termica de zona sau termoficare). siguranta la foc. ventilare si protectie fonica precum si asigurarea de conditii igienico-sanitare corespunzatoare pentru personalul de exploatare. pericolul de poluare. in unele cazuri. se disting in principal.

dar in unele situatii inaltimea libera este insuficienta pentru o exploatare normala. au fost inundate subsolurile de acest tip prin defectele aparute la conducte si armaturi. cat si a celor invecinate. instalatia de iluminat nu asigura toate conditiile necesare pentru o buna supraveghere a instalatiilor (nivel de iluminat. atat a blocurilor respective. • Intr-o etapa ulterioara de proiectare s-au realizat distributii independente pentru fiecare bloc si racordare prin racord unic. • Subsolurile tehnice la aceste blocuri sunt circulabile. iar accesul in subsol este dificil. posibilitati de actionare etc.).• O solutie necorespunzatoare care a fost practicata este cea in care retelele de distributie de distanta traverseaza subsolurile blocurilor pentru alimentarea. . • In acest mod nu a existat posibilitatea delimitarii instalatiilor si consumurilor pentru fiecare bloc in parte. De asemenea.

manometre. protejata cu carton asfaltat. cu aparatura de masura si control: termometre. in majoritatea situatiilor. • • nu exista posibilitatea reglarii debitelor pe ramurile care pleaca de la distribuitorul din subsol (in eventualitatea ca s-a prevazut un astfel de punct de distributie). • • termoizolarea conductelor realizata din vata minerala. este. debitmetre. . la intrarea in subsol. • • robinetele de inchidere de la baza coloanelor nu se pot utiliza datorita montajului defectuos al acestora (apropiate de elementele de constructie) precum si datorata blocarii lor. contoare de caldura. deteriorata.Defectiuni ale instalatiilor de incalzire din subsoluri • In subsolurile blocurilor construite dupa 1970 se constata urmatoarele deficiente: • • conductele de incalzire care vin de la punctul termic sau centrala termica de zona nu sunt prevazute.

Intretinerea sistemelor de incalzire la cladirile de locuit • Pentru functionarea corespunzatoare a oricarui sistem de incalzire la cladirile de locuit. .3. sunt necesare si unele lucrari curente de intretinere care au drept scop buna functionare a sistemelor si prevenirea aparitiei defectelor.5. • Executarea cu regularitate a lucrarilor de intretinere are ca efect: • • prelungirea duratei de functionare a sistemelor de incalzire. • • majorarea perioadei de timp intre reparafii. pe langa lucrarile de reparatii. • In final se reduc corespunzator cheltuieli de exploatare a instalatiei.

• • • • • • • • . Operatiile de intretinere au rolul de a mentne aceste sisteme in permanenta stare de functionare si de a preveni aparifia unor defectiuni. indepartarea depunerilor de mal. la imbinari demontabile sau robinete cu dublu reglaj. • eliminarea imediata a eventualelor scurgeri de apa care apar la dopuri. el nu poate functiona fara nici o interventie asupra lui. • remedierea defectiunilor care cauzeaza scurgeri prin elementele corpului de incalzire (fisuri. • revopsirea periodica a corpurilor de incalzire sau a mastilor acestora (cel mult la 4 ani).3. in stare de curatenie prin indepartarea prafului care se depune pe ele. Masurile de intretinere prezentate mai sus se completeaza cu indicatiile de exploatare ale fabricantului corpurilor de incalzire. Intretinerea instalatiilor de incalzire centrala cu apa calda • • • Oricat de bine ar fi proiectat si executat un sistem de incalzire centrala.1.5. Opera|iile de intretinere la corpurile de incalzire Operatiile de intretinere ce trebuie efectuate la diversele tipuri de corpuri de incalzire utilizate la locuintele tip bloc urmaresc mentinerea acestora in permanenta stare de functionare si realizarea unui aspect placut care sa integreze corpul de incalzire in ambianta incaperii in care este montat. • spalarea radiatoarelor. strapungeri datorita fenomenului de coroziune etc). Lucrarile se refera la urmatoarele operafiuni mai importante: • menfinerea corpurilor de incalzire. permanent.

• de regula. starea izolatiei termice. • la aparitia petelor de rugina care ies de sub vopsea. se iau imediat masuri pentru curatenia acestora sau revopsire pentru a stopa procesul de coroziune care poate patrunde in peretele tevii. De aceea. • se verifica. In cursul exploatarii instalatiilor interioare. fitingurilor etc. constituie partea care poate da nastere la cele mai multe defectiuni. Operatiile curente de intretinere la reteaua de conducte se refera. pentru a evita blocarea acestora datorita depunerilor de piatra. in special. creeaza de multe ori greutati in exploatare. • la conductele care nu sunt izolate termic se stabileste necesitatea izolarii lor. daca nu se inchid etans se schimba garniturile sau se slefuiesc suprafefele de etansare la robinetele cu sertar. • se va verifica periodic (cel putin inaintea perioadei de incalzire) daca armaturile se inchid normal. • verificarea armaturilor montate pe conducte (daca exista scurgeri pe la presgarnituri sau pe la imbinarile cu flanse sau filet intre armatura si teava). . Aceste depuneri impreuna cu suspensiile formate din produsele de coroziune si eroziune. inaintea unei revopsiri totale a retelei de conducte se face o verificare generala a etanseitatii instalafiei (conductelor. cu toate masurile de prevenire de-a lungul exploatarii lor apar depuneri. in special a conductelor montate in subsoluri sau in canale termice pentru a identifica la timp eventualele degradari ale acesteia. • periodic. pardoseli etc).). armaturilor.Operatiile de intretinere la reteaua de conducte • • • • • • • • • • • Reteaua de conducte a instalatiilor de incalzire centrala. chiar daca nu este nevoie. se utilizeaza metode de spalare a instalatiei prin utilizarea uno rprodusi chimici dezincrustanti. se manevreaza armaturile de inchidere sau de dezaerisire. impuritafi etc. periodic. la: • verificarea permanenta a conductelor principale de distributie si a coloanelor pentru a identifica imediat eventualele scurgeri inainte de a degrada finisajele constructei (zugraveli. daca nu se iau masuri de verificare si intretinere permanenta.

• realizarea continua a unui reglaj corespunzator al arderii fara a lasa ca soba sa funcfioneze cu arderea necorespunzatoare a combustibilului. in cazul sobelor cu gaze sau cu combustibil lichid. Executarea corespunzatoare a lucrarilor periodice de intretinere duce la evitarea aparitiei defectelor si deci la intreruperile prelungite in functionarea incalzirii. Intretinerea instalatiilor de incalzire cu sobe • • • • • • • • • • • Menfinerea in permanenta stare de funcfionare a sobelor depinde in mare masura la executarea unor operafii periodice care sa asigure realizarea conditiilor normale de exploatare. • verificarea permanenta.3.5. • controlul permanent al funcfionarii arzatoarelor si a starii focarului precum si remedierea imediata a micilor defecte care-si fac aparifia. precum si a burlanelor de legatura la cosul de fum. Principalele operatii de intretinere.2. care au aplicabilitate la toate tipurile de sobe sunt: • mentinerea permanenta a sobelor in stare de curatire. a conductelor si armaturilor din instalatia de alimentare cu combustibil pentru a evita scurgeri prin neetanseitati. . Operatiuni de intretinere la sobe Utilizarea fara riscuri a sobelor care functioneaza cu diverse categorii de combustibil se poate realiza numai respectand unele reguli de exploatare si executand la timp cateva operatii simple pentru intretinere. • controlul periodic al modului de fixare a elementelor componente ale sobei. Executarea operatiilor periodice de intretinere la sobe nu necesita o calificare specifica astfel incat se pot efectua chiar de catre persoanele care folosesc aceste aparate de incalzire.

furtuni etc. pentru curatire este bine sa se faca apel la lucratori calificati. Este total contraindicata prelungirea cosurilor de zidarie prin cosuri de tabla neizolate. • mentinerea unei etanseitati corespunzatoare la punctul de racordare al burlanelor din tabla (sau ceramica) cu cosul de fum pentru a evita patrunderea aerului fals in cos. aceasta provocand o zona rece care impiedica tirajul. Intretinerea corespunzatoare a cosurilor de fum are tot atata importanta ca si intretinerea sobei. la: • curatirea periodica a cosului de fum cel putin de doua ori pe an si ori de cate ori este nevoie. caderea dispozitivelor de protectie de la gura de evacuare a cosului. • verificarea inaltimii cosului de fum la tiraj precum si refacerea inaltimii initiale a cosului in urma prabusirii acestuia din diverse cauze (calamitati. soba nu da randamentul corespunzator. • remedierea imediata a unor defecte care apar in cursul functionarii.) Realizarea tuturor operatiunilor de intretinere la sobe si la cosurile de fum reclama un minim de efort si de cheltuieli. in special.Operatiuni de intretinere a cosurilor de fum ale sobelor • • • • • • • • • Nu se recomanda montarea de dispozitive de protecfie la gurile de evacuare a cosurilor. Operatiile periodice de intretinere la cosurile de fum se refera. . intrucat daca cosul de fum nu funcfioneaza bine. de aceea este bine ca ele sa fie executate cu regularitate. crapaturi din zidaria cosului etc.

cazanele etc.) utilizate la executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standarde si prescriptiile tehnice ale producatorilor .interni si externi . armaturile) si echipamentele (corpurile de incalzire.3. • Conform Normativului I13. instalatiile de incalzire trebuie sa corespunda nivelurilor minime de performanta referitoare la exigentele esentiale definite de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Imbuntatirea performantelor instalatiilor de incalzire • In scopul realizarii conditiilor de confort in cladirile de locuit existente este necesara imbunatatirea performantelor instalatiilor de incalzire prin reabilitarea sau modernizarea acestora.si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiectul instalatiei de incalzire. • Conform Normativului I 13 .5.materialele (conductele.3. • Imbunatatirea performanfelor instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente se realizeaza prin: .

• utilizarea corpurilor de incalzire cu indice ridicat de incarcare termica a metalului. In cazul instalatiilor de incalzire individualizate (la nivel de scara. La alegerea tipului de corp de incalzire vor fi avute in vedere urmatoarele: . Odata cu inlocuirea corpurilor de incalzire se vor inlocui si robinetele de reglaj si anume se vor utiliza robinete cu dublu reglaj. pentru dura ta de viata (W/kg x ani durata de viata).Utilizarea de corpuri statice performante • • • • • • • Conform Normativului I13 pentru reabilitarea instalatiilor de incalzire se recomanda: • utilizarea in aceeasi instalatie a unor corpuri de incalzire cu curbe caracteristice de variafie a cedarii de caldura cat mai apropiate. de apartamente) sau in cazul contorizarii la nivel de bloc si montarii repartitoarelor se folosesc robinete de reglare cu termostat. precum si de conditiile locale de montaj in incapere. La alegerea corpului de incalzire se vor avea in vedere parametrii maximali de presiune si temperatura ai agentului termic la care acesta va functiona.

• rezistenta buna la presiuni si temperaturi maxime (la 4 sau 6 bar si respectiv la 100 sau 140 °C). finisaj de calitate al suprafefelor prin culori atractive. • posibilitati diverse de montaj si amplasare. Radiatoare din otel . • posibilitati diverse de montaj si amplasare. • se monteaza usor. • rezistenta buna la coroziune. Dezavantajul consta in: • durata de viafa redusa (uneori sub 10 ani.Radiatoare de fonta au drept avantaj • • • • • • • • • • puteri termice specifice mari pe metru patrat de radiator. • durata foarte mare de viata. • se curafa usor de praf.au in principal avantajele urmatoare: • • • • • • • • • aspect placut. • greutate redusa. din cauza coroziunii). • greutate foarte mare. Dintre dezavantaje enumeram: • aspect mai putin prezentabil. • pret specific mic sau mediu. • posibilitati de curatire de praf. necesita vopsire si probare pe santier. • montaj greoi. necesita tratarea apei din instalatie .

Zn. etc). • • coroziune electrochimica la instalatii alcatuite din mai multe materiale (Al. • • rezistenja buna la presiuni si temperaturi maxime. • • greutate mica. Cu.Radiatoarele din aluminiu sau din aluminiu si ofel se caracterizeaza prin: • • aspect estetic cu design adecvat folosirii in apartamente de lux. . • • puteri termice mari pe metru liniar. • • coroziune electrostatica Al-otel cu transport de ioni de Al. • Armaturile folosite in reabilitarea instalatiilor de incalzire se aleg in raport cu functionarea lor si cu parametrii agentului termic. • • spatiu redus ocupat in incaperi. • • in timpul utilizarii se formeaza hidrogen la contactul dintre aluminiu si apa (cazul radiatoarelor construite exclusiv din aluminiu). Dezavanfa/e/e principale sunt: • • durata de viata medie (10-20 ani). se livreaza vopsite in culori variate si atractive.

• La alegerea tipului de corp de incalzire vor fi avute in vedere urmatoarele . presiune) functie de gradul de inchidere. • in cazul contorizarii la nivel de bloc si montarii repartitoarelor se folosesc robinete de reglare cu termostat. • Armaturile cu functionare automata alese in raport cu functiunile lor sunt insotite de intregul echipament auxiliar de automatizare (sau cu indicatii precise care se completeaza) si de certificarile prevazute in normativul I13 • Armaturile de reglare pentru corpurile de incalzire se aleg in conformitate cu solutia de reglare a sistemului de incalzire recomandata de Normativul I13.Armaturile de reglare • se insotesc de certificarea caracteristicilor (debit.

CT de cvartal) si cladirile de locuit individuale sau insiruite cu sursa proprie de caldura consta in efectuarea lucrarilor de reparatii. sunt urmatoarele: .4. completari sau inlocuiri de echipamente pentru readucerea instalatiilor la parametrii initiali din proiect. CT de cvartal) si la cladirile de locuit individuale sau insiruite. cap.cresterea confortului termic al locatarilor.identificarea masurilor de reabilitare de la simplu la complex.marirea gradului de gestionare individuala (reglare. • • • • • • . . S0LUTII DE REABILITARE A INSTALATIILOR DIN CLADIRILE DE LOCUIT • Reabilitarea instalatiilor din cladirile de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura cxterioara (termoficare. . contorizare). dotate cu sursa proprie de caldura au caracter de recomandare.reducerea consumului de energie termica a cladirilor si implicit reducerea cheltuielilor.2. . Solutiile-cadru de reabilitare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. Principiile care trebuie sa stea la baza solutiilor de reabilitare si care trebuie avute in vedere la selectarea masurilor ce se aplica sunt conf. Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalajiilor existente la cladirile de locuit avand la baza evaluarea starii existente a instalatiei.

.evitarea inundarii subsolurilor.eliminarea inundarii subsolurilor. CT de cvartal • ) • • • • • • • • • • • • • • Solutiile de reabilitare a instalatiilor de incalzire la cladiri de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare.exterioara (termoficare. Scopul solutiei consta in: . A3 .Remedierea termoizolafiei conductelor de distributie din subsol Scopul solutiei consta in: .inlocuirea in subsolul tehnic a vanelor defecte nefunctionale.Inlocuirea vanelor defecte . Solutii simple Al . .asigurarea bunei functionari a instalafiei.asigurarea bunei funcfionari a instalafiei. conductelor si armaturilor). CT de cvartal) sunt prezentate in continuare si sunt clasificate dupa gradul de complexitate a instalatiei si amploarea lucrarilor si anume (tabelul 1): A. A5 . A2 .nefuncfionale de la baza coloanelor de distributie.eliminarea pierderilor de agent termic. . . Scopul solutiei consta in: .Montarea robinetelor de golire la baza coloanelor Scopul solufiei consta in: posibilitatea efectuarii golirii coloanelor in cazul aparifiei unor defecte (fisurarea elementelor de incalzire. pe conductele de distributie ale agentului termic care prezintš pierderi de agent termic.asigurarea unei bune circulatii a agentului si eliminarea pierderilor de agent termic din instalatia interioara. .eliminarea pierderilor de agent termic.Cladirile de locuit existente colective alimentate de la o sursa de caldura.reducerea fluxului termic disipat prin conductele de distributie ale agentului termic.Inlocuirea conductelor de distributie agent termic fisurate din subsol Scopul solufiei consta in: . A4 .

verificarea etanseitafii instalatiei.utilizarea corecta de catre consumator a robinetelor de radiator determina obfinerea unor economii importante de energie si implicit economii in bugetul familiei. .cresterea eficientei instalatiei de incalzire. Inaintea efectuarii tratamentului de curatire chimica.Inlocuirea robinetelor corpurilor statice existente si nefunctionale Scopul solutiei consta in: . .cresterea eficientei functionarii corpurilor statice.• • • • • • • • • • • • . cu ocazia reabilitarii sau modernizarii. elminarea depunerilor de nisip si namol de la partea inferioara a corpurilor de incalzire si apoi remontarea pe pozitie. . clatire si protectia anticorosiva a instalatiei de incalzire la clždirile de locuit racordate la termoficare trebuie reali-zat urmatoarele: . A6 Spalarea corpurilor statice (prin demontarea de pe pozive) cu jet de apa sub presiune. A7 . spalare. Scopul solutiei consta in: .l.controlul calitatii apei din instalafie.Curatirea chimica si protectia anticorosiva a instalatiei Scopul solutiei consta in: . Descrierea actiunii de curajire chimica si protectie anticorosiva este detaliatš in fisa nr.posibilitatea efectuarii golirii coloanelor in cazul realizarii unor lucrari de reabilitare. .cresterea eficienfei instalatiei de incalzire prin asigurarea unei bune circulatii a agentului termic si implicit reducerea consumurilor energetice.controlul starii generale a instalajiei de incalzire centrala. Operatiile de curatire a instalatiei trebuiesc facute numai dupa efectuarea modificarilor aduse instalatiei pentru repunerea sa in functiune. A8 .

.

.

.

principiul de functionare si executia robinetelor cu termostat se va consulta fisa nr. Pentru domeniul de utilizare. in Romania robinetele termostatice nu sunt in prezent utilizate la echiparea instalatiilor de incalzire la cladiri de locuit racordate la termoficare (blocuri de locuit). . Robinetele cu termostat montate pe corpurile de incalzire servesc la reglarea individuala a temperaturii interioare la cladirile de locuit indeplinind urmatoarele functiuni: .compara si regleaza direct admisia fluidului in corpul de incalzire. Se mentioneza ca masura de inlocuire a robinetelor cu dublu reglaj cu robinete cu termostat se adopta doar in situatiile in care sursa termica poate furniza un debit de caldura mai mare decat sarcina termica a consumatorului • • • • • • • • . Introducerea robinetelor cu termostat la corpurile de incalzire impune: .masoara marimea de reglat (temperatura interioara).Corpurile de incalzire sunt echipate cu robinete cu dublu reglaj • Utilizate pe scara larga in strainatate.contorizare la nivel de bloc (solutia Al 1) si/sau de apartament. cauza principala o constituie faptul ca temperatura agentului termic livrat este in general sub nivelul cerut de conditiile climatice exterioare.2.echilibrarea termica si hidraulica a instalatiei (solutia A10). .

A9 - Dotarea corpurilor statice existente cu repartitoare de caldura
• • • • • • Scopul solufiei consta: - in asigurarea controlului asupra livrarii caldurii la consumator; - reducerea consumurilor de energie termica pentru incalzire. Repartitorul de caldura este un instrument modern care permite defalcarea pe fiecare corp de incalzire in parte a consumului total de caldura a cladirii conform unei proceduri specifice, asigurand astfel baza tehnica a sistemului de repartizare a costurilor incalzirii pe apartamente. Se mentioneaza ca pentru utilizarea repartitoarelor de caldura este necesara prevederea obligatorie a corpurilor de incalzire cu robinet cu cap termostat. Metoda exacta si economica in domeniul inregistrarii consumurilor individuale, utilizarea repartitoarelor este foarte eficienta in instalatiile de incalzire centrala racordate la termoficare. Aparatele sunt citite de catre personalul de serviciu al firmelor furnizoare, in cazul repartitoarelor cu evaporare, sau datele masurate pot fi transmise la distanfa, in cazul repartitoarelor electronice, la o unitate de stocare a datelor. Descrierea principiului de functionare al repartitoarelor de caldura, modul de utilizare si modul de prelucrarea datelor inregistrate pe aparat sunt detaliate in fisa nr.3. Contorizarea caldurii combinata cu un sistem de facturare prin repartrtie partiala a sarcinii la incalzire utilizand repartitoarele de caldura conduce la: - stimularea locatarilor de a fi atenti la temperatura realizata in incapere; - stimularea locatarilor la economie.

• • • •

A10 - Echilibrarea hidraulica si termica a instalatiilor de incalzire
• Scopul solutiei: • - repartizarea corecta a debitelor de agent termic in instalatie; • - reducerea risipei de energie termica pentru incalzire. • Echilibrarea termica si hidraulica a instalatiilor de incalzire centrala din cladirile de locuit in cadrul actiunii de reabilitare a acestora este indispensabila deoarece nu se poate imagina o reabilitare termica cu transformarea refelei fara reechilibrare. • Echilibrarea integrala a instalatiilor de incalzire centrala reprezinta un proces prealabil contorizarii

Cauzele care provoaca dezechilibrarea termica a instalatiilor de incalzire: 1. Cauze permanente
• dezechilibrul hidraulic intre debitele necesare corpurilor de incalzire si debitele reale - reprezinta cauza cea mai frecventa si importanta a dezechilibrarii termice si este produs de defectele instalatiilor termice si anume: • - tevi partial obturate cu namol sau tartru; • - retea de distributie si corpuri de incalzire prost dimensionate; • - consecin|a unei reabilitari termice (pe partea de constructie); • - consecinfa montarii robinetelor cu termostat pe corpurile de incalzire

In prezent aceste disfunctionalitati sunt combatute prin reglarea temperaturii si nu prin echilibrarea retelei. Cauze nepermanente (pasagere) • ecarturi de temperatura (ducere . provocate de: • . radiatie solara etc. • . .intoarcere) neconforme.2. prin racirea unor incaperi datorate ventilarii naturale a incaperilor.pierderi de caldura.aporturi de caldura prin incalzirea suplimentara a spatiilor cu aparate electrice sau datorita prezenjei ocupantilor.

• • echitate in repartitia costurilor de incalzire prin temperaturi nediferentiale prin diverse apartamente.disparitia apartamentelor insuficient incalzite sau prea incalzite necesitand robinete cu termostat care trebuie montate pe corpurile de incalzire.Avantajele echilibrarii termice printr-o buna echilibrare hidraulica a instalajiilor de incalzire sunt: • • confort . • • economii de energie termica si de cheltuieli aferente .

. . . cu cost mic.reglaje neprotejate sau mult prea usor accesibile si. Avantaje: . .echilibrarea coloanelor intre ele nu elimina defectele de echilibrare intre corpurile de incalzire ale aceleiasi coloane. riscul ca echilibrajul sa se strice rapid.dificultatea de a interveni simplu. prereglaje. . b) Echilibrarea coloanelor realizeaza: . Avantajele echilibrarii integrale: .acces usor la un reglaj pe zona. la locatarii nemulfumiti.Echilibrarea se poate realiza astfel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -echilibrarea integrala . Dezavantaje: .echilibrarea coloanelor .diagnostic prealabil focalizat asupra retelei si asupra fiecarui corp de incalzire. .debitele de agent termic pe coloane corecte.posibilitatea urmaririi instalatiilor pe zone. . .cu masurarea debitului de agent termic pe coloane. Se menfioneaza ca efectele maxime se obtin printr-o echilibrare integrala a instalafiei.retusurile de reglaj ale corpurilor de incalzire perturba corpurile de incalzire ale aceleiasi coloane. . Dispozitivele utilizate pentru procedeul de echilibrare si conditiile de montaj ale acestora sunt prezentate in fisa 4. . chiar daca au fost facute eventual. in consecinfa.echilibrare intre coloanele instalatiei.reglarea cu masurarea debitului de agent termic la nivelul coloanelor.nu se efectueaza masurarea debitului de agent termic la nivelul corpurilor de incalzire. asupra lor. a) Echilibrarea integrala realizeaza: .reglare rapida si precisa.cu masurarea debitului de agent termic al corpului de incalzire.un reglaj cu control simultan al corpurilor de incalzire.

5 sunt prezentate amenajarile constructive necesare amplasarii acestora. • Contorizarea la nivel de bloc (scara) a energiei termice se completeaza cu utilizarea repartitoarelor de caldura pe fiecare corp de incalzire (solufia A9) si inlocuirea robinetelor existente cu robinete cu termostat (solutia A8).6) • Scopul solutiei consta in: • .Contorizarea energiei termice la nivel de bloc (scara) (vezi cap.Al 1 . iar in fisa nr.6.cunoasterea consumurilor reale de caldura pentru incalzire si asigurarea unei facturari corecte a caldurii. • Solutiile de contorizare a consumurilor de energie termica la nivel de bloc (scara) sunt prezentate in cap. .

Inlocuirea partiala a corpurilor de incalzire si corelarea numarului de elemente cu solutiile de reabilitare ale constructiei. Scopul solutiei consta in: • .reducerea fluxului termic disipat prin conductele de distributie ale agentului termic.Inlocuirea parfiala a conductelor de distribufie din subsol si izolarea lor. • B3 .Inlocuirea tuturor robinetelor de la corpurile de incalzire cu robinet cu termostat se realizeaza conform solutiei A8. • . • .B. Scopul solutiei consta in: • .asigurarea unei bune circulatii a agentului termic. Solutii complexe • B1 .asigurarea confortului in locuinfe. • . . • B2 .cresterea eficientei corpurilor de incalzire.asigurarea bunei functionari a instalatiei.tnlocuirea parfiala a coloanelor de incalzire • B4 .

Solutii de inlocuire totalaa instalatiei de incalzire • Solutia se aplica la cladiri de locuit cu o vechime de peste 30 ani si se realizeaza prin: inlocuirea totala a instalatiei de incalzire cu mentinerea solutiei inifiale (conducte + armaturi + corpuri statice) si contorizarea energiei termice la nivel de cladire sau tronson de cladire .C.

dotate cu sursa proprie de caldura centrala termica si incalzire centrala • Sohrtiile de reabilitare pentru instalafiile interioare de incalzire centrala (corpuri de incalzire.functionarii si a starii instalafiei de depozitare. Solutiile de reabilitare specifice pentru cladirile de locuit dotate cu sursa proprie . Cladiri de locuit individuale sau insiruite. • pompelor. CT de cvartal). . conducte si armaturi) sunt similare cu cele pentru cladirile colective alimentate de la sursa de caldura exterioara (termoficare. • • • • • • • • • .Revizia centralei termice care consta in verificarea: .centrala termica conform prevederilor I 13/1 sunt: Al .functionarii si a starii cazanelor precum si a circuitului de evacuare a gazelor de ardere si anume: • etansetiatea cazanelor (partea metalica si cea samotata). • agregatele de ardere. dotate cu sursa proprie de caldura A. alimentare si ardere a combustibilului: • etanseitatea elementelor.Cladiri de locuit individuale sau insiruite. • etanseitatea canalelor si a cosului de fum.

functionarii si a starii echipamentelor cu piese in miscare: pompe. • controlul depunerilor de piatra in intcrior.• • • • • • • • • • • • • • • • • . • calitatea apei tratate. compresoare . . • etanseitatea. • manevrabilitatea armaturilor .uzura lor. • instalafiei de automatizare si control (functionare si conceptie). . .manevra usoara si eficacitatea inchiderii. • functionarea silentioasa.functionarii si a starii schimbatoarelor de caldura si anume: • asigurarea parametrilor necesari. • starea conductelor . • starii izolatiei termice si a protectiei acesteia la aparate si conducte.inclusiv a electromotoarelor acestora si anume: • asigurarea parametrilor necesari.functionarii si a starii instalafiei de tratare a apei si anume: • starea utilajelor instalajiei. functionarea armaturilor de siguranfa la presiunea de evacuare. • etanseitate.functionarii conductelor si armaturilor si anume: • etanseitatea imbinarilor (filet garnituri) si pe traseul conductelor. . ventilatoare.

avarii.Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranta in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control. • AS . deteriorari.fntrefinerea si remedierea aparatelor de masura conform instrucfiunilor producatorului.Intrefinerea.accidentale in urma unor disfuncfiuni.reparafii curente efectuate pe baza constatarilor facute la revizii. • A6 . • A4 .reparafii insofite uneori de reparafii capitale.pentru elementele la care se intrevede ca vor putea apare disfuncfiuni dupa o perioada de timp. verificarea si revizuirea instalatiei de automatizare .Reparafiile efectuate in centrala termica (operatia de remediere prin care se asigura functionarea centralei termice la parametrii prevazuti in proiect) sunt: • .Completarea centralei termice cu aparatura de masura si control si instalafie de automatizare.preventive .de siguranta si reglare a parametrilor conform prevederilor producaforului. • . • A3 .• A2 . • . . • .

anual. ventilatoare.la 3 ani.inlocuirea elementelor.Reparafiile capitale in centrale se efectueaza la urmatoarele intervale de timp care pot fi reduse in functie de conditiile specifice locale astfel: • cazane: conform indicatiilor producatorilor sau in lipsa acestora pentru: . • boilere: conform indicapilor producatorului sau in lipsa acestora pentru: . rezervoare: . refacerea izolafiei. curafirea depunerilor. • armaturi de inchidere si reglaje: . Curafirea periodicš a instalafiei de incalzire si a cazanului de producere a agentului termic Scopul solufiei consta in: .8.inlocuirea garniturilor. . vopsirea . • conducte si izolafii: .la 6 ani. refacerea protecfiei anticorozive . . repararea parfii metalice prin inlocuire sau sudare.cresterea eficienfei energetice a instalafiei prin cresterea randamentului de producere a agentului termic.curafirea interioara prin indepartarea depunerilor. Descrierea actiunii de curafire a instalafiei si a cazanului este detaliata in fisa 1'. vopsirea .la 2 ani.schimbarea garniturilor. eventuala inlocuire . refacerea izolafiei. inlocuirea garniturilor la 4 ani.golire.la 6 ani.curafirea de depuneri. A. spalare. compresoare. • pompe.• • • • • • • • • • • • • • • • A7 . repararea sau inlocuirea mantalei si izolafiei .

cresterea randamentului de producere a caldurii. Dotarea sobelor cu elemente de obturare a cosului de fum pe durata nefuncfionarii sobei • Scopul masurii consta in: • .2. Solufii de reabilitare a instalatiilor de incalzire pentru cladiri de locuit dotate cu incilzire locala cu sobe • B. • B.diminuarea racirii sobelor si reducerea evacuarii aerului cald din incaperi.marirea siguranfei in exploatare. . • .B. 1. a canalului de fum si a cosului de fum si verificarea tirajului • Scopul masurii consta in: • . Curafirea periodica a sobelor.

Individualizarea incalzirii colective prin realizarea unor scheme de instalatii cu urmatoarele caracteristici: .5. Solutiile de modernizare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. performante cu randamente ridicate. SOLUTII SI SCHEME DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE • • • • • • • • • • • • • • • • Modernizarea instalatiilor de incalzire consta in retehnologizare prin utilizarea de noi solutii. . . scara sau apartament. precum si in automatizarea functionarii instalatiilor. scheme si echipamente performante. CT de cvartal) Solutii de modernizare (inlocuire totala a instalafiei de incalzire cu aplicarea solutiilor noi si retehnologizare) sunt prezentate in tabel 1 prin: 1. . .punct termic de imobil.coloane de distributie pe casa scarii.centrale termice de bloc.contorizare la nivel de apartament. prin extinderea contorizarii pana la nivel de apartament.eliminarea pierderilor de caldura in distributie prin dispariatia retelelor termice exterioare. Utilizarea acestor solutii de producere si distributie a energiei termice la cladiri de locuit existente asigura: . . Solutii de producere si distributie a energiei termice la consumator: .distributie orizontala de apartament.reducerea consumurilor de combustibil prin utilizarea unor echipamente moderne.distributie in subsol. . .cresterea eficienfei termoenergetice a instalatiilor.satisfacerea in mai mare masura a exigentelor de confort termic si financiar ale consumatorilor. 2. .

pentru suprafata si amplasarea acestora se va respecta prevederile normativelor 113 si I 9. CO.asigurarea racordurilor de apa.se utilizeaza echipamente omologate si agrementate de catre organismele abilitate din Romania. energie electrica si combustibil necesare functionarii centralei termice. . aceste documente.combaterea zgomotului si vibrafiilor. in special: pulberi. .posibilitatea realizarii unui cos de fum pentru evacuarea corespunzatoare in atmosfera a gazelor de ardere. care sa nu faca necesara supravegherea continua de catre fochist. .1. NOx. beneficiarul trebuie sa ceara celui ce livreaza echipamentele.centralele termice de bloc sau scara se doteaza cu automatizare minima. pe cat posibil prin tiraj natural..existenta unui spatiu adecvat pentru amplasarea centralei in parterul sau subsolul blocu-lui in conformitate cu prevederile normativelor 113 si GP-051. . Solutii de producere si distributie a agentului termic • • • • • • • • Condifii de utilizare: a) pentru centrale termice de bloc sau scara: . • • • . SOx.asigurarea unor suprafete vitrate corespunzatoare functie de tipul de combustibil utilizat.performantele tehnice ale echipamentelor de ardere (cazane si arzatoare) trebuie sa fie in corcordanta cu Ordinul MAPPM nr. .necesitatea existenjei golurilor pentru accesul aerului de combustie. . . .462/1993 si Ordinul MAPPM 756/1997 "Condifii tehnice privind protectia atmosferei" care indica valorile limita de emisie pentru poluanfii emisi de centralele termice pana la 10 MW.

SC 005-2000. In fisa 7 .16. .combaterea zgomotului si vibratiilor.posibilitatea evacuarii gazelor de ardere rezultate prin arderea combustibilului fara a strabate spatii cu pericol de incendiu sau explozie sau a ajunge in contact cu elementele combustibile. alimentari apartamente) sau sa se solutioneze situatiile aparate.asigurarea racordurilor de apa si energie electrica necesare functionarii punctului tennic. . GP-051 si SC 005 privind volumul.coloane. astfel incat si nu fie afectate instalafiile celor conectati la sistemul centralizat.combaterea zgomotului si vibratiilor.• • • • • • • • • • • • b) pentru microcentrale de apartament .sa nu existe implicatii asupra apartamentelor invecinate (din punct de vedere al distributiei instalatiilor de incalzire existente .sunt descrise solutiile proprii de producere a agentului termic cu particularitatile si avantajele fiecareia. de instalarea microcentralei de apartament. aerisiri. . . Proiectarea si execujia centralelor de bloc sau scara si punctelor termice de imobil sau a microcentralelor termice de apartament se face de catre personal autorizat conform prevederilor normativelor I 13 si P 118 conform "Ghid de proiectare. c) pentru puncte termice de imobil: . execujie si exploatare a centralelor termice mici . . .GP 051-2000 si conform "Solutii-cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic" .existenta unui spatiu disponibil pentru amplasarea echipamentului intr-una din incaperi-le apartamentului in care sa se realizeze prevederile normativelor 113.posibilitatea racordarii la instalatiile interioare de gaze naturale. distanfele fata de elementele de construcfie etc. suprafafa vitrata.existenta unui spatiu adecvat pentru amplasarea punctului termic la parterul sau subsolul imobilului. . in conformitate cu prevederile normativului 113. goliri.

problemele legate de costuri. • • • • . In fisa 6 sunt descrise schemele de distributie a instalajiilor de incalzire utilizand surse proprii de producere a agentului termic conform lucrarii "Solutii cadru pentru instalafii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic" . cat si de instalatia de incalzire si componentele ei (conducte. organe de reglare).schema de distributie a instalafiei de incalzire la nivel de apartament si sursa termica de bloc. Schemele de instalatii interioare utilizand surse proprii de producere a agentului termic se pot realiza in urmatoarele solutii: . energie si individualizarea consumurilor au impus necesitatea promovarii contorizarii la fiecare consumator (apartament) in paralel cu posibilitaple de reglaj individual.schema de distributie a instalatiei de incalzire la nivel de bloc sau scara. . Individualizarea incalzirii colective • • • Realizarea confortului termic in apartamente depinde. . Concomitent.2. corpuri de incalzire. atat de natura si elementele componente ale cladirii.schema de distributie cu microcentrala de apartament.SC 005-2000.

Inlocuirea arzatorului cu care este echipat cazanul cu un arzator performant Scopul solufiei consta in: . 5.asigurarea reglajului termic local. 3.reducerea pierderilor de caldura. – 2. Izolarea conductelor de distribufie din subsolurile neincalzite Scopul solutiei consta in: • • • • • .cresterea randamentului anual de producere a caldurii. Scopul solufiei consta in: 4. Inlocuirea cazanului de producere a agentului termic pentru incalzire cu un cazan modem performant Scopul solutiei consta in: .asigurarea reducerii temperaturii spatiilor incalzite pe durata noptii sau in perioadele de neocupare ale acestora. Dotarea instalajiei de incalzire cu echipament de reglare cu ceas programabil Scopul solufiei consta in: . principiul de funcfionare si executia robinetelor cu termostat se va consulta fisa 2.asigurarea reglajului termic pe zone incalzite.cresterea randamentului anual de producere a caldurii. Inlocuirea robinetelor corpurilor statice existente cu robinet cu termostat Scopul solutiei consta in: . Pentru domeniul de utilizare. .reducerea consumului de combustibil. 6. Dotarea circuitelor de incalzire care alimenteazš zone distinct incalzite cu dispozi-tive de reglare: . .Solutii de modernizare a instalatiilor de incalzire pentru cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu incalzire centrala cu sursa proprie de caldura • • • • • • • • • • • • 1.

Schimbarea combustibilului lichid sau solid utilizat pentru sobe cu combustibil gazos Scopul solutiei consta in: • . • 2.cresterea randamentului de reglare prin evitarea supraincalzirii incaperilor.Solutii de modernizare a instalapllor interioare pentru cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu sobe • 1. • .cresterea confortului in apartamente . Inlocuirea sobelor cu instalafie de incalzire centrala • Scopul solufiei consta in: • . • 3.cresterea randamentului sistemului de incalzire. Dotarea sobelor cu echipamente de reglaj termostatic a acestora funcjie de temperatura interioara • Scopul solufiei consta in: • .exploatarea mai usoara a sobei.

contor de energie termica pe intregul bloc sau scara si repartitoare de caldura pe fiecare corp de incalzire si inlocuirea robinetelor existente cu robinete cu dublu reglaj. contor de energie termica de bloc si cu repartizarea costurilor conform prevederilor din reglementarile tehnice elaborate de INCERC.impune aplicarea solutiei de inlocuire totala a refelei de distribu(ie a caldurii prin realizarea distributiei orizontale de apartament si coloane verticale pe casa scarii. • • • • • • .Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa. gaze naturale si energie termica.6. aferente instalatiilor din blocurile de locuinte. 3.SC 002 .SC 001 . . 2. contor de energie termica de apartament . Solutiile de contorizare a consumurilor de energie termica si detalii de montaj pentru contoarele de energie termica si apa calda vor fi in concordanta cu prevederile urmatoarelor reglementari tehnice: .Solutii cadru pentru montarea contoarelor de instalatii sanitare si incalzire din cladiri existente. SOLUTII DE CONTORIZARE A CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE LA CLADIRILE DE LOCUIT EXISTENTE • La cladirile de locuit existente contorizarea consumurilor de energie termica se poate face prin urmatoarele solutii: 1.

detaliile si conditiile de montaj ale contoarelor sunt prezente in fisa 5. de pozitia punctului de racord (in afara sau in interiorul cladirii). • c .CONTORIZAREA ENERGIEITERMICE LA NIVEL DE BLOC SAU SCARA • Contorizarea energiei termice cu contor de bloc sau scara se realizeaza prin montarea unui contor de energie termica intr-un spatiu disponibil de comun acord cu Asociafia de proprietari/locatari a blocului. de existenta sau de lipsa subsolurilor tehnice si de posibilitatea amenajarii unui spatiu necesar si corespunzator.contoare amplasate in exteriorul cladirii in nise special amenajate. • Amenajarile constructive necesare pentru montarea contoarelor de energie termica la nivel de bloc.contoare amplasate in subsolul cladirii sau la nivelul parterului. • Amplasarea contoarelor de bloc se face tinand seama de modurile de racordare ale cladirilor la refeaua exterioara de incalzire. astfel: • a . • b .contoare amplasate in camine special amenajate. .

Pentru coloanele de alimentare principale se recomanda fevi negre de otel. Se va evita montarea conductelor in spajii in care temperatura poate scadea sub 0 °C. precum si proteclia fata de lovituri. rezistente la temperatura (de tip polipropilena sau polietilena de inalta densitate). La trecerea conductelor prin perefi sau elemente de construcfii conductele se vor monta in tuburi de protectie (mansoane). contoarele se amplaseaza in nisa. individual pe apartament. Conditiile de amplasare si montaj necesare instalajiilor de contorizare Din racordul blocului de energie termica se realizeaza o refea de distribufie pentru alimentarea coloanelor amplasate in casa scarii. cu acces din casa scarii. Ghenele de instalajii necesare montarii coloanelor se vor amplasa pe casa scarii. iar pentru conductele de legatura. gaze naturale si energie termica aferente instalatiilor din blocurilor de locumte" in conditiile inlocuirii refelei de distribufie existente si realizšrii distribufiei orizontale de apartament si coloane pe casa scarii conform Solutiilor de distribufie de apartament detaliate in lucrarea SC 005-2000 "Solutii cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic".CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE LA NIVEL DE APARTAMENT • Contorizarea energiei termice la nivel de apartament in cladirile de locuit existente se realizeaza conf. SC 002-1998 "Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa. • • • • • • • • . Pentru conductele care se monteaza aparent (in plinta) se va avea in vedere aspectul estetic. Pe fiecare coloana de energie termica se vor monta robinete de inchidere. tevi din mase plastice.

Contoarele de energie termica folosite in apartamente. . • .un integrator electronic care calculeaza. diferenja de temperatura. • La alegerea tipului de contor de energie termica de apartament trebuie indeplinite acelea si conditii ca si la contoarele de bloc.contor de debit . complexe de contoare de energie termica au un integrator dotat cu microprocesor electronic care calculeaza suplimentar si afiseaza debitul. • . etc. pentru contorizarea energiei agentului termic de incalzire sunt alcatuite din: • . corecteaza automat si inregistreaza in timp consumul de energie termica. • Elementele componente ale contoarelor trebuie sa permita demontarea si inlocuirea acestora in caz de defectiune.care masoara debitul si volumul de apa care trece prin instalatie. • In fisa 8 prezentam scheme de alimentare cu agent termic pentru incalzire cu contorizare de apartament. • Modelele noi. puterea termica.doi senzori de temperatura care masoara temperatura agentului termic din instalatie pe conducta tur si retur.

spalarea si clatirea au drept scop eliminarea namolu-lui si a altor resturi aparute dupa acfiunea chimica. in mod obligatoriu. . urmatoarele: . Inaintea efectuarii tratamentelor de curafire si protecfie a instalafiei de incalzire trebuie realizat: • Controlul starii generale a instalapiei de incalzire centrala . CT DE CVARTAL • • • • • • • • • Tratamentul de curafire chimica si protecfie anticorosiva a instalatiilor de incalzire centrala implica.adaugarea unui protector (inhibator) de coroziune in adaosul de apa de umplere finala pentru protejarea instalafiei contra acfiunilor nefaste ale coroziunii si depunerilor de calcar in scopul economisirii energiei si cresterii randamentului corpurilor de incalzire.FISA nr. .Estimarea calitafii generale a instalafiei pentru a estima gradul depunerilor de calcar.Instalapa trebuie sa fie funcfionala.acfiune chimica .acfiune mecanica hidraulica .acfiune preventiva de protecfie . l TRATAMENTE DE CURAjTRE CHIMICA SI PROTECTIE ANTICOROSIVA A INSTALATIILOR EXISTENTE DE INCALZIRE LA CLADIRI DE LOCUIT ALIMENTATE DE LA O SURSA DE CALDURA EXTERIOARA (TERMOFICARE. • Controlul apei din instalafie .operafie de curatire inainte de clatire si protecfie avand drept scop obfinerea unor instalafii curate fara depuneri. .

. . mirosul apei. . alamei si aluminiului. confinutul in ioni de cloruri. .daca exista o sursa de alimentare cu apa in apropiere cu un debit si presiune suficiente.procentul de cloruri > 50 mg/l . pentru bransarea furtunelor suple si pentru realizarea alimentarii.este daunator conductelor din cupru si alama. . .culoare rosietica a apei sau a malului este semnul coroziunii prin oxigenare.starea robinetelor de aerisire. sulfat si eventual de nitrafi astfel: . Se verifica: .starea fizica si accesul la robinetele lor de la baza coloanelor (daca exista). . abundenfa de mal. de putred este semnul ca instalafia este poluata biologic.pH-ul apei scazut < 8 . renovare sau modificare se efectueaza inaintea operafiilor de curafire. in sensul ca acestia permit dezvoltarea bacteriilor anaerobice sulfastoreductoare care produc gazul H2S ce antreneaza o coroziune puternica.confinutul de sulfafi.dauneaza conductelor de ofel. conductivitatea. .o concentrare de saruri solubile cu confinut de clor si sulf poate fi cauzata de catre adaosurile repetate de apa. .sulfafii sunt daunatori ofelului si fontei. culoarea apei.5 arata ca apa este corosiva pentru conductele de OL.8. .daca exista unul sau mai multe camine de canalizare capabile sa absoarba volumul apelor provenite din golirea si clatirea instalafiei.mirosul de mucegai. .starea garniturilor de etansare ale vanelor. • Verificarea etanseitafii instalafiei Modificarile aduse instalafiei pentru repunerea sa in funcfiune.• • • • • • • • • • • • • • • Se ia un esantion de apa din instalafie si se analizeaza valoarea pH. ioni de nitrafi si amoniac .

Daca instalatia este foarte murdara.20) si se lasa sa functioneze instalatia una sau doua saptamani.se introduce 1-2% substanfa detartranta si se lasa din nou sa functioneze instalatia timp de 2 sau 3 saptamani. Masurarea se efectueaza in diverse parti ale instalatiei. se verifica repartizarca produsului in intreaga instalatie si se determina volumul exact de apa pe carc il continc instalatia. 1 .Se estimeaza volumul apei din instalatie.Se face controlul concentratiei.1. Actiunea de curatire chimica . fara nici un rise). fig. . Apoi se goleste instalatia .Se introduce cantitatea de substanca detartranta (ex.pentm eliminarea malului din instalatiile existente • • • . Inainte de golire se masoara concentratia reala a produsului detartrant cu aparatura de masura. . • • • • .IC . IC .20) pentru a obtine dozajul ales (1-2%) in functie de starea instalatiei si dupa umplere se lasa sa functioneze instalatia in mod normal timp de 2-3 saptamani (se poate lasa produsul in instalatie peste o luna de žile. .Se pregateste instalatia conf. se va proceda in doua etape: se introduce 1% solufia detartranta (ex.

fig.fig. Modulul de filtrare este echipat cu un sac al carui grad de filtrare poate varia intre 5 si 50 mm si o bara magnetica (fig. curata si cu un pH neutru sau o conduetivitate egala cu cea a orasului. 1 si se lasa sa curga pana ce apa iese cu un debit constant. .se inchide robinetul radiatorului cel mai indepartat si se deschide robinetul radiatorului urmator. Modulul de filtrare funetioneaza ca "un rinichi" terminand progresiv curatirea instalatiei fara pierderi de apa.Instalatie de incalzire complexa cu probleme (greu accesibila) In cazul unor instalatii de incalzire complexe existente. Faza 3: Se repeta operatiile de la faza 1. Cazul B . dificil de spalat. Actiunea mecanohidraulica . se va utiliza un robinet exterior de incendiu.spalarea hidraulica si clatirea instalatiei de iacalzire centrali • • • • • • • • • Cazul A . . In acest caz se va cere avizul autoritatilor in domeniu.3 si fig.se izoleaza instalatia si se desehid robinetele de golire Cl. C2.3'). Faza 1: .se procedeaza astfel. • • • .se deschide robinetul de alimentare cu apa rece si se racordeaza la instalatie conf.se inchid robinetele tuturor radiatoarelor. . fig. Faza 2: Se inverseaza bransarea furtunurilor flexibile pentru a alimenta radiatoarele prin retur si se spala procedand conform faza 1. fig.2 prin montarea in derivatie pe colectorul de retur general a unui "modul de filtrarc" conf.Instalatii de incalzire simple usor accesibile Conf. sau in care unele radiatoare n-au functionat la operatia de spalare hidraulica si clatire se face conf. radiator dupa radiator pana la ultimul radiator. NOTA: In cazul in care o cladire de locuit nu dispune de o sursa de alimentare cu apa suficienta pentru spalare si clatirea instalafiei. in afara de radiatorul cel mai indepartat.l .2 avand drept scop absorbirea impuritatilor care ar putea exista dupa spalare si datorita aces-tui fapt sa fie antrenate in circulatie.2.

care asigura si protecfia contra inghetului. durata de viafa a instalatiei in urma efectuarii tratamentului este de 20 ani. durata de viafa a instalafiei in urma efectuarii tratamentului este de 20 ani.pH-ul cu benzile de hartie pH sau cu un pH neutru. .este un produs complet.PC-4 cu un dozaj 4% indiferent de tipul instalafiei.fluid caloporteur FC-2 (baza netoxica monopropilen glicol) . atunci cand se doreste o protecfie contra inghetului se recomanda utili-zarea acestui antigel de baza impreuna cu protectorul de coroziune PC-4 in diverse concentrafii funcjie de gradul de protecfie dorit.dozajul de antigel cu un refractometru.Noxal .6 ani. Se recomanda un control cel pujin o data pe an a instalatiilor tratate contra depunerilor de calcar si a coroziunii efectuand: . . daca ea confine elemente din aluminiu. dozajul minim recomandat pentru a beneficia de protectie completa este 25% (protectie antigel la -10 °C). durata de viafa a tratamentului . • • • • • • . . .cu un dozaj de minimum 1% indiferent de tipul instalafiei. . Actiunea preventiva de protectie a instalatiei • • • • Pentru protecjia contra depunerilor de calcar si a coroziunii conductelor se folosesc substante funcfie de metalele din care este alcatuita instalatia si dintre care mentionam cateva: . Se recomanda ca utilizarea antigelului sa se faca numai in instalafii care au fost perfect curajate.antigel FC-1 (baza netoxica monopropylen glicol) se utilizeaza pentru instatiile care nu conjin aluminiu.dozajul de produs. durata de viaja a instalatiei in urma efectuarii trata-mentului mixt FC-1 si PC-4 este de 20 ani.3.

.

.

.

.

confinutul in ioni de cloruri. in sensul ca acestia permit dezvoltarea bacteriilor anaerobice sulfat reductoare produc un gaz H2S ce antreneaza o coroziune puternica.Informare privind cantitatile de apa de adaos pentru a estima valoarea pierderilor.mirosul de mucegai.8.5 arata ca apa este corosiva pentru conductele de OL. . .Instalafia trebuie sa fie functionala si perfect etansa. .adaugarea unui protector (inhibator) de coroziune in adaosul de apa de umplere finala pentru protejarea instalatiei contra actiunilor nefaste ale coroziunii si depunerilor de calcar in scopul economisirii energiei si cresterii randamentului corpurilor de incalzire.spalarea si clatirea au drept scop eliminarea namolu-lui si a altor resturi aparute dupa acfiunea chimica.o concentrare de saruri solubile cu confinut de clor si sulf poate fi cauzata de catre adaosurile repetate de apa. deci a producerii de mal hidroxid. provoaca depuneri de calcar si mal in cazan.operatie de curafire avand drept scop obfinerea unor instalafii curate fara depuneri. . culoarea apei.culoare rosietica a apei sau a malului este semnul coroziunii prin oxigenare. mirosul apei. abundenfa de mal. alamei si aluminiului.sulfafii sunt daunatori otelului si fontei. conductivitatea.continutul de sulfafi. de putred este semnul ca instalafia este poluata biologic.pH-ul apei scazut < 8 .actiune chimica .FISAnr. . 3 actiuni: . sulfat si eventual de nitrafi astfel: . . . .acjiune mecanica hidraulica .dauneaza conductelor de ofel. aportul regulat de apa introduce in instalafie oxigen si saruri care au drept efect marirea coroziunii. . ioni de nitrafi si amoniac este daunator conductelor din cupru si alama.l’ TRATAMENTE DE CURATIRE CHIMICA SI PROTECJIE ANTICOROSIVA A INSTALATIILOREXISTENTEDE INCALZIRE LA CLADIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE SAU INSIRUITE DOTATE CU SURSA PROPRIE DE CALDURA • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tratamentul de curafire si protectie a instalatiilor de incalzire la cladiri cu sursa proprie implica.acfiune preventiva de protecfie .Estimarea starii generale a instalafiei pentru a aprecia gradul depunerilor de calcar. inainte de clatire si protectie. . • Controlul calitatii apei din instalatie Se ia un esantion de apa din instalajie si se analizeaza valoarea pH.procentul de cloruri > 50 mg/l . Inaintea efectuarii tratamentelor de curafire si protectie a instalatiei de incalzire trebuie realizat: • Controlul starii generale a instalafiei de incžlzire centrala . in mod obligatoriu. .

In cazul in care se pastreaza vasul de expansiune. Vasul de expansiune trebuie golit separat inainte de golirea instalaplei pentru a evita ca namolul. . In acest caz se va izola vasul inainte de golirea instalajiei pentru a evita patrunderea parafinei in instalajie si producerea blocajelor. In cazul in care presiunea din vas este asigurata cu aer comprimat.Vasele de expansiune Daca expansiunea instalafiei este asigurata cu un vas de expansiune deschis in aer liber se recomanda suprimarea lor si inlocuirea cu un vas de expansiune inchis sub presiune de azot. pentru a elimina accesul aerului care va contamina apa din instalafie. Dupa tratamentul definitiv si umplerea instalajiei.• • • • • • • • • • • Verificarea dispozitivelor de expansiune (VE) . daca este necesar. un strat de parafina serveste la izolarea suprafejei libere a lichidului pentru a evita oxigenarea apei. se va curafa si dezinfecta folosind o perie si o solufie de bioxid NX-9 sau NX-11. pentru a asigura protecjia instalajiei. algele si alte impuritafi dezvoltate in acesta sa pžtrunda in instalafie. se verifica prezenja in apa instalajiei a produsului de tratament intr-o buna concentrajie si. .Rezervor cu grup de menjinerea presiunii (modul de expansiune) Se controleaza starea interna a rezervorului si se procedeaza la curajirea sa. se va verifica starea sa. se corijeaza situajia adaugand un produs de tratare direct in interiorul vasului. producand blocaje si o poluare biologica.

starea garniturilor de etansare ale vanelor.daca exista o sursa de alimentare cu apa in apropiere cu un debit si presiune suficiente.personalul de exploatare are obligajia de a adauga in vas. renovare sau modificare se efectueaza inaintea operajiilor de curatire. Se verifica: . o mica doza de produs bioxid NXB-9 sau NXB-11 pentru a menjine apa sterilizata in timp. . In ceea ce priveste rezervorul modulului de expansiune. se va verifica concentrajia de antigel pe care o confine apa din instalajie pentru ai garanta protecjia contra inghejului. pentru bransarea furtunelor suple si pentru realizarea alimentarii. . personalul de exploatare trateaza apa pe care o confine cu un produs de protecjie definitiv intr-o buna concentratie. • Verificarea etanseitatii instalatiei Modificarile aduse instalatiei pentru repunerea sa in functiune.daca exista unul sau mai multe camine de canalizare capabile sa absoarba volumul apelor provenite din golirea si clatirea instalatiei. . semestrial sau anual. .starea robinetelor de aerisire.• • • • • • • • • • Pentru intrejinere . iar in cazul in care instalatia este tratata cu antigel.starea fizica si accesul la robinetele de la baza coloanelor (daca exista). .

se verifica repartizarea produsului in intreaga instalajie si se determina volumul exact de apa pe care il conjine instalatia. . se va proceda in doua etape: se introduce 1% solufia detartranta (ex.Se estimeaza volumul apei din instalajie.Cazane vechi Daca acestea au fost bine intrejinute. .se introduce 1-2% substanja si se lasa din nou sa funejioneze instalatia timp de 2 sau 3 saptamani. Inainte de golire se masoara concentrajia reala a produsului detartrant cu aparatura de masura. .Golirea rapida si eficace a cazanului (pozifionare si diametru suficient al robinetului de golire) usor si fara risc.20) pentru a obtine dozajul ales (1-2%) in funcfie de starea instalajiei si dupa umplere se lasa sa funcjioneze instalatia in mod normal timp de 2-3 saptamani (se poate lasa produsul in instalafie peste o luna de žile.IC .Se pregateste instalafia conf. se procedeaza la renovarea lor aplicand un tratament de detartrare/dezoxidare separat si anume: . fig. se va deconecta cazanul de instalajie.Cantitatea de apa exacta este indicata de fabricantul cazanelor . Apoi se goleste instalatia . .IC . Actiunea de curatire chimica .Se va utiliza produsul DS-40 (acid in pudra). • Detartrarea/dezoxidarea separata a cazanelor . daca este cazul.Izolarea cazanului cu robinete perfect etanse. Masurarea se efectueaza in diverse parfi ale instalafiei.Se introduce cantitatea de substan(a detartranta (ex.20) si se lasa sa funetioneze instalatia una sau doua saptamani. fara niči un risc).pentru eliminarea malului din instalatiile existente • • • • • • • • • • • • • .Controlul concentrafiei.Daca instalafia este foarte murdara. • • • .4 .Cu excepfia instalatiilor cu un grad important de impuritati. .1. Se va verifica: . un dozaj de 10% din volumul de apa al cazanului este suficient.

.

se verificš: • .Existen(a unui loc de evacuare a apelor uzate. se utilizeazš o pompa independentš provizorie. • .Cazanul este echipat cu pompš de recirculare permrfand functionarea aces-teia pentru detartrare.Posibilitatea orientarii spumei de acid care s-ar putea produce. pentru a evita scurge-rea pe suprafefe sau compozanfi. • Se verifica ca punctele de siguranfš enumerate mai inainte. • Soluna 2 . • In general debitul acestei pompe trebuie sa fie cel putin egal cu 1015% din debitul nomi-nal al cazanului. producand distrugerea lor.Starea vasului de expansiune si a supapei de siguranfa. sa fie respectate . • Soluna 1 . • .Alimentarea independentš a cazanului.• . • .Existen{a unui robinet de aerisire capabil sa evacueze gazele ce se produc in timpul tratamentului. In acest caz.Cazanul nu este echipat cu pompa de recirculare.

usor accesibile Operatiile de spalare hidraulica si clatirea instalatiei de incalzire la Cladiri de locuit individuale si insiruite conf. Se inchid robinetele tuturor radiatoarelor sau robinetelor de izolare a retelei.2. 3. . apa trebuie sa curga cu debit mare pana iese curata. Spalarea hidraulica a cazanului.se deschide robinetul de alimentare cu apa rece si se racordeaza la instalafie conf. Spalarea hidraulica a circuitului de radiatoare. se demonteaza cazanul si se efectueaza spalarea utilizand fevile de tur si retur ale instalatiei care sunt libere pentru a lega furtunurile flexibile. Se opresc cazanul si pompa. radiator dupa radiator pana la ultimul radiator. Se goleste instalatia. .4 si se lasa sa curga panš ce apa iese cu un debit constant. . • Se deschid robinetele (1) si (c) si robinetul de golire al cazanului (nu se aplica in cazul unui cazan mural clasic cu serpentina).se procedeaza astfel. 2.fig. Faza 2: Se inverseazš bransarea furtunelor flexibile pentru a alimenta radiatoarele prin retur si se spala procedand ca la faza 1. Se racordeaza robinetele de golire (c) cu un furtun flexibil la un robinet de apa si la evacuare.spalarea hidraulica si clatirea instalatiei de incalzire existente la Cladiri de locuit individuale • • • • • • • • • • • • • • • • • Cazul A . asa cum s-a explicitat in Faza 2 si Faza 3.Instalafii de incalzire simple. curata si cu un pH neutru sau o conductivitate egala cu cea a orasului. in afara de radiatorul cel mai indepartat. . • Se deschide robinetul de alimentare cu apa. Actiunea mecanohidraulica . daca exista.4 sunt: 1. intr-un loc capabil sa absoarba tot debitul de apa. fig. In cazul in care se schimba cazanul dupa operafia de curafire.se inchide robinetul radiatorului cel mai indepartat si se deschide robinetul radiatorului urmator. • Faza 3: Se repeta operatiile de la faza 1.se inchid robinetele tuturor radiatoarelor. Faza 1: . • Se inverseaza furtunele pentru a se asigura clatirea corecta a cazanului de toate impuritafile depuse la baza.

fig. In acest caz se va cere avizul autoritatilor in domeniu.Instalafie de incalzire complexa • In cazul unor instalatii de incalzire complexe existente. • NOTA: In cazul in care o cladire de locuit nu dispune de o instalatie de alimentare cu apa suficienta pentru spalare si clatirea instalafiei. se va utiliza o sursa exterioara de apa.5 prin montarea in derivate pe colectorul de retur general a unui "modul de filtrare" conf. • Modulul de filtrare termina progresiv curaprea instalafiei fara pierderi de apa. . fig. operafia de spalare hidraulica si clatire se face conf. dificil de spalat sau in care unele radiatoare n-au func{ionat. • Modulul de filtrare este echipat cu un sac al carui grad de filtrare poate varia intre 5 si 50 mm si o bara maganetica.• Cazul B .3 si 3' avand drept scop absorbirea impuritafilor care ar putea exista dupa spalare si datorita acestui fapt sa fie antrenate in circulafie.

Se recomanda ca utilizarea antigelului sa se faca numai in instalafii care au fost perfect curafate. daca ea confine elemente din aluminiu. . .PC-4 cu un dozaj 4% indiferent de tipul instalatiei.este un produs complet.3. Se recomanda un control cel pufin o data pe an a instalatiilor tratate contra depunerilor de calcar si a coroziunii efectuand: . dozajul minim recomandat pentru a beneficia de protecfie completa este 25% (protecfie antigel = -10 °C).dozajul de produs. care asigura si protecfia contra Inghejului.dozajul de antigel cu un refractometru. • • • • • • . . . Actiunea preventiva de protectie a instalatiei • • • • Pentru protecfia contra depunerilor de calcar si a coroziunii conductelor se folosesc substanje functie de metalele din care este alcatuita instala|ia dintre care menfionam: .pH-ul cu benzile de hartie pH sau cu un pH neutru.Noxal .cu un dozaj de minimum 1% indiferent de tipul instalatiei. durata de viafa a instalatiei in urma efectuarii tratamentului este de 20 ani.antigel FC-1 (baza netoxica monopropilen glicol) se utilizeaza pentru instalatiile care nu confin aluminiu. durata de viafa a tratamentului . .6 ani. durata de viajž a instalatiei in urma efectuarii tratamentului este de 20 ani. durata de viafa a instalatiei in urma efectuarii tratamentului mixt FC-1 si PC-4 este de 20 ani. atunci cand se doreste o protec(ie contra inghefului sub 25% sau peste 40% se recomanda utilizarea acestui antigel de baza impreuna cu protectorul de coroz-iune PC-4 in diverse concentrafii funcfie de gradul de protecjie dorit.fluid caloporteur FC-2 (baza netoxica monopropilen glicol) .

. acestea trebuie echipate cu robinete cu termostat. • Pentru a realiza o temperatura dorita a aerului din incapere pe baza folosirii unui anu-mit debit de agent termic prin corpurile de incalzire.FISA nr. • Robinetele cu termostat asigura pierderi mici de sarcina.2 ROBINETE CU TERMOSTAT • Domeniul de utilizare • Robinetele cu dublu reglaj cu termostat se pot utiliza penim oriee sistem de incalzire centrala. pe conducta de tur. • Robinetul cu termostat este asigurat contra scoaterii intamplatoare sau voite a capului cu termostat sau a butonului de reglare. • In scopul utilizarii eoreete de catre consumator a robinetelor cu termostat se face o informare a utilizatorului (locatarului) asupra termostatului si posibilitatea setarii lui. pana la termperatura apei de max. • Exista posibilitatea reglarii debitului masic al apei si repartizarii optime dupa necesifatile temperaturii dorite in incaperi de catre locatari prin setarea termostatului.l20 ○C.

. montat pe perete. amplasat pe perete. la distan^a de 8 m la capatul unui tub capilar racordat la robinetul de radiator. Alegerea locului de montare a senzorului termostatic se face funetie de pozitia de montare a radiatorului conf. Toti senzorii termostatelor desehid automat ventilul robinetului de reglare atunci cand se atinge in camera temperatura minima de garda. in cazul radiatoarelor amplasate intr-o nisa sub pervazul ferestrei. se poate utiliza un dispozitiv de aetionare cu senzor ineorporat. Cand fluidul din senzorni termostatului se dilata (ca urmare a cresterii temperaturii in camera) ventilul robinetului este impins treptat spre scaun.• • • • • • • • • Principiu de functionare Corpul termostatului contine un fluid care se dilata cand temperatura din camera creste si se contraeta cand temperatura din camera scade. senzorul termostatic este amplasat in interiorul corpului termostatic. automat si fara consum energetic. . de exemplu. exista posibilitatea utilizarii termostatelor cu limitari de temperatura inferioara si supe-rioara (+6 .in unele situatii termostatul cu senzorul ineorporat nu poate determina corect temperatura din camera. In scopul evitarii accesului neautorizat la termostatele radiatoarelor si a inchiderii acestora. 6 si anume: . fig.de regula.in mod simplu. Daca accesul la radiator pentru actionarea termostatului este dificila. diminuand debitul de apa calda prin radiator. intrucat caldura degajata de conduete si radiator infiuenfeaza elementul sensibil. debitul prin radiator creste . Cand fluidul se contracta (ca urmare a scaderii temperaturii din camera) ventilul se va ridica. intr-un loc unde poate masura corect temperatura interioara. senzorul termostatic se monteaza la capžtul unui tub capilar lung de 2 m. .. +26 °C) care pot fi blocate cu dispozitive speciale. ascuns in spatele draperiei.

monotubulara sau bitubulara.• • • • • • • Executie Robinetele cu termostat pot fi executate in mai multe variante functie de pozitia de montaj pe radiator si de tipul instalatiei. Presetarea oferi posibilitatea echilibrarii liidraulice a instalatiilor de incalzire asigurand alimentarea cu agent termic a tutur-or consumatorilor conform necesarului de caldura al acestora si calculului de echilibrare hidraulica efectuat de proiectant. Cand senzorni este montat. Dupa presetare se monteaza capul termostat. Presetarea se face o singura data (la punerea in funcliune) cu exceptia situa(iilor cand are loc o modificare a sistemului ini|ial. echipate cu dispozitive de presetare. Presetarea se face cu ajutorul unui inel montat pe robinet fara utilizarea unor scule speciale. inelul de presetare este ascuns astfel incat nu exista acces la modificarea pozitiei acestuia si dezechilibrarea instalatiei . Robinetele cu termostat in executie tip drept sau colf se monteaza pe radiatoare in sistemele de incalzire bitub. Firmele furnizoare livreaza robinete cu termostat pentru toate tipurile de sisteme de incšlzire intr-o gama larga de dimensiuni. Robinetul cu termostat cu execujie tip by-pass se monteaza pe radiatoare din sistemul de incalzire monotub care asigura trecerea debitului neutilizat mai departe in sistemul de incalzire.

3 REPARTITORUL DE CALDURA • • • • • • • • • • • • Generalitati Repartitorul de caldura este un aparat modern care permite punerea in evidenta a consumurilor parjiale dintr-o instalatie de incalzire centrala. aportul de energie se cunoaste prin integrarea in timp. . In cazul unor corpuri de incalzire care sunt inaccesibile din cauza modului de montare. puterea poate fi estimata prin calcul.FISA nr. Montarea si utilizarea repartitoarelor se va face in conformitate cu "Specificatia tehnica privind montarea si utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de caldura ale corpurilor de incalzire" indicativ ST 046/2001.instalatia sa fie exploatata corespunzator.starea tehnica a instalatiei sa permita echiparea cu repartitoare. Temperatura este un parametru care serveste cunoasterii aparatului de energie al corpurilor de incalzire. Numarul corpurilor de incalzire care nu se echipeaza cu repartitoare trebuie sa se incadreze intr-o proporjie de 25% din suprafaja totala locuita. Pentru utilizarea repartitoarelor corpurile de incalzire vor fi prevazute. In acest caz se monteaza repartitoare pe toate corpurile de incalzire care se alimenteaza de la aceeasi instalatie. Cerinte de utilizare Utilizarea sistemului de imparfire a cheltuielilor pe baza repartitoarelor este posibila in urmatoarele condifii: . In principiu repartitoarele se monteaza numai la acele instalatii care servesc cel putin doi utilizatori. in mod obligatorni. alimentati de la aceeasi instalatie. pe care sunt montate repartitoarele de caldura. cu robinet cu termostat .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Condrfii de exploatare • Recepfia echipamentului de incalzire .verificarea vizuala a integrita^ii aparatului.exigenjele relative la mentenanta si la citire . finindu-se seama de: . .examinarea vizuala a corpului de incalzire.calcularea cheltuielilor dupa prescripfiile de calcul. conform specificafiei tehnice ST 046/2001. . pentru fiecare tip de repartitor.dimensiunile geometrice si identificarea corpurilor de incalzire.montarea repartitorului pe corpul de incalzire. • Citirea indicatiilor repartitorului: .verificarea integritafii sigiliului.identificarea temperaturii medii a instalapei de incalzire.montarea elementelor de prindere adecvate. . • Calculul cheltuielilor pentru incalzirea spatiilor: .verificarea fermitafii prinderii repartitorului.verificarea corectitudinii de amplasare pe corpul de incalzire. .identificarea puterilor termice si a locurilor de montaj.evaluarea situajiilor speciale. . .temperaturile limita de utilizare. • Montarea repartitoarelor: . .factorii de evaluare. Prelucrarea datelor Prelucrarea datelor se face. . . .identificarea mijloacelor ajutžtoare necesare.precizarea cu exactitate a punctului de montare pe corpul de incalzire. . .

B) repartitoare funcfionand fara energie electrica. .un senzor de temperatura inregistreaza temperatura pe suprafafa radiatorului sau a agentului incalzitor. conform procedeului de masura. iar al doilea masoara temperatura din camera sau o temperatura aflata intr-o relaple definita cu aceasta.senzorul de temperatura inregistreaza temperatura pe suprafafa radiatorului sau agentului incalzitor.principiul de masura cu un senzor . Repartitoarele de caldura electronice funcfioneaza conform urmatoarelor principii de functionare: . una sau mai multe din temperaturile caracteristice.masoara cu trei senzori temperatura de ducere si intoarcere a agentului incalzitor si temperatura din camera • • • • • . funcfionand pe principiul evaporarii. Valoarea consumului este proporfionala cu caldura emisa prin suprafafa de incalzire si consumata de utilizatori pe timpul perioadei de masurare (contabilizare).principiul de masura bazat pe diferenfa medie logaritmica de temperatura. Acestea utilizeaza. A) Repartitoare funcfionand cu energie electricS (electronice) Principiul de functionare Repartitoarele alimentate cu energie electrica sunt aparate care integreaza temperatura pe o perioada de timp data. .principiul de masura cu doi senzori .• Tipuri de repartitoare • • • • • • In practica se utilizeaza doua tipuri de repartitoare: A) repartitoare funcfionand cu energie electrica (electronice). in vederea evaluarii emisiei de caldura a suprafejei corpurilor de caldura.

Cotele de montare direct pe corpul de incalzire sunt indicate in fig.7a. Montare Montarea repartitoarelor electronice se exccuta astfel: . Con-Hral se monteaza pe perete pe partea opusa robinetului cu ventil termostatat la distanfa mini-Mi de 100 mm de corpul de incalzire. .constanta de evaluare a repartitorului si numarul de senzori. .pe perete. Indicafiile de pe ecranul aparatului apar in urmatoarea succesiune: .direct pe corpul de incalzire. astfel se obfine o funcfionare uniforma a fiecarui repartitor dat (tip marca) in condifii de utilizare identice.ecran de afisaj. Fiecare repartitor electronic este o unitate functionala ale carui componente sunt fabri-cate cu respectarea unor anumite toleranfe. conf. Dupa montare se vor izola cablurile senzorilor . . . Sigiliul serveste la protecfia aparatului contra eventualelor manipulari neautorizate.un cod de control si data de scaden^a a citirii.valoarea consumului curent.senzori de caldura. in care caz contorul repartitorului se monteaza pe perete si senzorul de temperatura pe corpul de incalzire.carcasa. . . i pe pereli se efectueaza atunci cand inaltimea corpului de incalzire este mai ■0 mm sau cand repartitorul nu poate fi montat direct pe corpul de incalzire.sursa de alimentare (baterii).• • • • • • • • • • • • • • • • • Descrierea constructiva Repartitoarele de caldura electronice se compun. din: . . afisajul se schimba automat la anumite intervale de timp fara intervenfie. Cadranul indicator Pe ecranul repartitorului. 8 si se aplica daca sunt in concordanja cu instructiunile de montare ale produsului. fig.valoarea memorata a consumului din sezonul precedent de decontare. .sigiliu.

.

.

In cazul corpului de incalzire care depasesc lungimea de 2000 mm este necesara montarea a doua repartitoare. . marimea indicata se multiplica cu factorul global de echivalare. Cadranul indicator Marimea indicata citita perpendicular reprezinta inalfimea lichidului in dreptul scalei. Montaj Strangerea repartitoarelor pe corpurile de incalzire trebuie sa prezinte siguranfa pe o perioada indelungata. In cazul echiparii corpurilor de incalzire cu robinete cu termostat.canitatea de caldura data de corpul de incalzire. Pentru a cunoaste consumul. fig. teava sau plate) masurata de la baza inferioara pana la mijlocul repartitorului (fig.in anumite conditii . Voumul de fluid evaporat reprezinta . se recomanda utilizarea repartitoarelor cu evaporare numai la cladiri cu numar redus de apartamente.B) Repaititoare functionand fara energie electrici funetionind pe principiul evaporarii • • • • • • • • • • • • • • • • • • Principiul de funetionare Rapartitoarele funetionand prin evaporare sunt aparate in care se produce evaporarea unui lichid sub efectul temperaturii si duratei aportului de energie care se transmite printun contact termic cu suprafata calda a corpului de incalzire. . Marimea indicata reprezinta cantitatea cu care a scazut nivelul fluidului sub punctul de nul. Pozida de montare a repartitoarelor este prezentata in fig.placa frontala cu scala gradata. masurata de la punetul zero al scalei. Inaljimea locului de strangere se afla in cazul radiatoarelor cu curgere verticala intre 60 si 80% din inaltimea corpului de incalzire (elemente. locul de montare prescris se afla la 75% din inalfimea corpului de inaltimea corpului de incalzire (se admit unele exceptii in cazul corpurilor de incalzire cu lungime mica).rigla de vizualizare. Datorita impreciziei de masurare a lichidului evaporat cat si a usurintei de fraudare prin masuri de reducere a evaporarii.8). 8. . . Descrierea constructiva Repartitorul de caldura funetionand prin evaporare se compune conf.7 din: .placa de baza.flacon cu lichid de evaporare si sigiliu.

. . . • Modulul termic pe apartament.Comoditate de asezare (in urma reabilitarii instalatiilor) pe conductele apropiate de pereti sa existe posibilitatea unei demontari usoare si sigure a mecanismului. • Robinet termostatic (fig. inclinata nu are influenfa asupra preciziei masurarii). 12). fie pe partea stanga. > in amonte .La montaj robinetul termostatic trebuie plasat orizontal si nu trebuie sa fie izolat de aerul din incapere de un obstacol in faja (masu{a. .Amplasarea mansonului de masurare cu respectarea condifiei: . . masoara si regleaza debitul fiecarei bucle de consumatori (vezi fig.Montarea se efectueaza.9) .lungimea dreapta inaintea robinetului sa nu fie mai mica de 5 ori diametrul conductei.Amplasarea dispozitivului cu respectarea condifiilor: > in amonte diametrul fevii sa fie egal sau eventual mai mare ca al dispozitivului. .Pozida vanei (orizontala.Se monteaza la un sistem de conducte cu acelasi diametru. .FISA nr. fie pe partea dreapta a corpurilor de incalzire (vezi fig.4 ECHILIBRAREA HIDRAULICA §1TERMICA AINSTALAJHLOR DE tNCALZIRE CENTRALA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dispozitivele utilizate pentru procedeul de echilibrare. 11) . 10) . verticala sau inclinata) nu are influenfa asupra func{ionarii. . masoara debitul de agent termic la toate corpurile de incalzire si la echipamentele temnice (vezi fig. verticala. domeniul de uti-lizare si avantajele utilizarii sunt prezentate in tabelul 2.Totdeauna sunt echipate cu piulife demontabile pe partea de intrare a fluidului. • Manson de masurare (fig. . . . 13) • Aparat de masura cu citire directa a debitului de agent termic.La montaj trebuie respectat sensul de curgere gravat pe modul. func{iunile lor. 14) . 12) Robinetul termostatic se instaleaza ca un robinet termostatic sau manual pe intrarea in corpurile de incalzire.Respectarea sensului de curgere al fluidului indicat pe dispozitiv. .Pozrpia modulului (orizontala. perdea) care sa permita buna circulafie a aerului in incapere. Condifii de montaj al dispozitivelor de ehilibrare • Robinet de echilibrare la baza coloanei (fig.Modulul de reglare se instaleaza pe toate corpurile de incalzire la dreapta sau la stan-ga corpului.in amonte lungimea dreapta inaintea mansonului sa fie aproximativ de cinci ori diametrul conductei. • Modul de reglare (fig.Pozifia mansonului sa asigure acces usor la prizele de presiune.Acces usor la dispozitiv.Sensul de curgere al fluidului este indiferent.

.

.

.

Robinet (manual tennostatic) de masurare si reglare a agentului termic pe turul coipului de incalzire .Posibilitati de montaj Fig. 12.

.

.

solufia se aplica in urmatoarele situafii: . prezenta apei in subsol.alte situafii care reclama construirea unei nise. d . dar acesta nu indeplineste conditiile tehnice necesare pentru montarea aparaturii (umiditate mare.SC 001-96) • • Amenajari constructive Amenajarile constructive amplasarii contoarelor de energie termica sunt necesare pentru cazurile cand nu se poate gasi spatiul necesar si adecvat pentru montajul contoarelor in interiorul cladirii pe care o servesc. b .cladirea are subsol tehnic. Acestea difera de la caz la caz. imposibilitate asigurarii securitatii si integrarii aparaturii). prezenta apei in subsol. contoarele se vor monta in subsol. iar racordurile instalatiilor interioare la retelele exterioare si distribufia se afla la nivelul parterului racordurilor care sa permita montajul contoarelor.Contoarele amplasate in camine special amenajate. iar punctul de racord al instalafiei interioare la conductele de distanta sau la retele se afla la nivelul subsolului.cladirea nu are subsol tehnic si distribujia este realizata prin pamant in canale vizitabile.FISA nr.cladirea are subsol tehnic. .cladirea nu are subsol tehnic. dar acesta nu indeplineste conditiile tehnice necesare pentru montarea aparaturii (umiditate mare. sau nu exista spafiu disponibil la parter pentru montarea conductelor. racordul la conductele de distanfa se afla in exteriorul clždirii. imposibilitatea asigurarii unui acces sigur) iar solutia cu nisa sau cutie metalica nu poate fi adoptata • • • • • • • • • • . . imposibilitatea asigurarii securitatii si integrarii aparaturii. iar subsolul nu permite utilizarea unui spajiu din cadrul parterului.5 CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE LA NIVEL DE BLOC LA CLADIRI DE LOCUTT EXISTENTE (CONF.cladirea nu are subsol tehnic. iar distributia se face prin pamant.Contoare amplasate in subsolul cladirii: solutia se aplica in cazul in care cladirea are subsol tehnic. c . solufia se aplica in urmatoarele situafii: .cladirea nu are subsol tehnic.Contoare amplasate in nise special amenajate. functie de locul ales pentru montaj si de modul in care acesta satisface conditiile tehnice necesare montajului: a .Contoarele amplasate la nivelul parterului: solufia se aplica in cazul in care cladirea nu are subsol tehnic. . . instalafiile de distributie sunt la nivelul parterului. . distribufia energiei termice se realizeaza la nivelul solului sau al parterului si nu exista spafiu disponibil la parter pentru montarea contoarelor. cutii metalice sau tablou pentru contoare.

detenninarea acestuia efectuandu-se printr-un compromis pret-performanta.sistemul sa fie fiabil si credibil astfel incat sa permita stabilirea unor relatii normale intre furnizor si beneficiar.• • • • • • • • • Se recomanda ca locul de montaj al contorului de energie termica sa fie subsolul.I.L.M. . . cu costuri de exploatare minime.costul contorizarii si fie compatibil.M.).L.efectele introducerii sistemului de masura (in furnitura completa) asupra regimului de funcjionare a instalatiei sa fie minim. .contoarele sa funcfioneze intr-o clasa de precizie care sa satisfaca necesitafile concrete ale aplicatiei. parterul cladirii sau o nisa montata la interior sau in exterior. care sunt in conformitate cu normele interna(ionale elaborate de Organizafia Internafionala de Metrologie Legala (O. .compatibilitate intre conditiile concrete de utilizare ale contorului si prescriptiile producatorului astfel incat sa se asigure funcfionarea indelungata in clasa de precizie in care a fost construit. . La alegerea tipului de contor de energie termica trebuie respectate urmatoarele conditii: .R. se recurge la construirea caminelor de contoare. .contoarele trebuie sa respecte prevedrile standardelor in vigoare si normelor nafionale de metrologie ale B. Daca nu exista posibilitatea alegerii unui astfel de spafiu.

un filtru de impuritafi care se monteaza in amonte de contor. Detalii de montaj al contorului de energie termica sunt date in SC 001-96 "Solutiicadru pentru montarea contoarelor de instalatii sanitare si de incalzire din cladiri existente". termorezistenfe) care se monteaza una pe conducta de tur si una pe conducta de retur.contor de debit (debitmetru) .tur (apa calda 95 °C). .un stuf pentru montarea manometrului si un stuf pentru montarea unui termometru. .o portiune de conducta dreapta in amonte si in aval de contor fara schimbari de directie. .robinete de separare in amonte si aval de contor. .care este conceput sa se monteze pe perete.Detalii de montaj al contoarelor de energie termica • • • • • • • • Pentru inregistrarea corecta a consumurilor de energie termica schema de montaj a sistemului de contorizare a energiei termice se compune din urmatoarele parti componente: . in dula-puri sau pe sine suport. . a carui lungime este indicata de producator si confirmata prin aprobarea de model.integratorul electric sau electronic .doua sonde de temperatura (traductoare.masoara debitul si volumul de apa care trece prin instalatii si care trebuie montat pe racordul la conducta de distanta . . .

• .scheme de distributie de apartament si sursa termica de bloc. • .satisfacerea in mai mare masura a cerintelor consumatorilor functie de conditiile locale.reducerea consumului de energie termica si a cheltuielilor aferente gestionarii proprii.6 SCHEME DE INSTALATUINTERIOARE CUINDIVIDUALIZAREA iNCALZIRn COLECTIVE . • .scheme de distributie la nivelul blocului si scarii. • Schemele de instalafii interioare de incalzire la cladirile de locuit utilizand surse proprii de producere a agentului termic conform "Solufii cadru pentru instalafii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic" se clasifica in: • . .cresterea randamentelor de distribufie a agentului termic.UTILIZAND SURSE PROPRII DE PRODUCERE A AGENTULUITERMIC • Producerea locala (surse proprii) a caldurii in centrale si puncte termice reprezinta o alternativa la producerea centralizata si prezinta urmatoarele avantaje: • .FISAnr.

spatiul disponibil din časa scarii.numarul de tronsoane ale blocului. bitub sau monotub.partiul de arhitectura al fiecarui tronson (numarul si amplasarea apartamentelor pe nivel). .contoare de caldura. in ghene sau niše special amenajate. sistemul de distributie cel mai indicat este distributia infe-rioara cu circulafie fortata. In scopul realizarii distributiei individuale de apartament cu posibilitatea de masurare si reglare locala a parametrilor.robinete de izolare. cate unul pentru fiecare apartament pe care se monteaza: . la acestea exista unul sau mai multe racorduri la fiecare nivel. . in spajii de folosinta comuna fara necesitati estetice deosebite. Scheme de distributie la nivel de bloc sau scara • • • • • • • • • • • Schemele de distributie se adopta in functie de urmatorii factori: . . Distributia inferioara este preferata distributiei superioare. datorita posibilitatilor de amplasare in subsol. .tipul sursei de agent termic (centrala termica sau punct termic de bloc sau de scara). Coloanele se amplaseaza in časa scarii. Functie de numarul de apartamente pe care le alimenteaza o grupa de coloane tur retur. .1.

de numarul si tipul conductelor utilizate.din punct de vedere arhitectural (modul de realizare a pardoselilor. .bitubulara cu modul termic de apartament. se promoveaza distributia orizontala a instalatiei de incalzire in interiorul apartamentului. . distributia la nivelul apartamentului poate fi: .bitubulara cu distribuitor . de pozida corpurilor de incalzire. .monotubulara cu modul termic de apartament si distribuitor .colector. Scheme de distribufie de apartament si sursS termica de bloc (punct termic sau centrali termica) • • • • • • • • • In scopul evidentierii consumurilor de energie termica pe apartament si posibilitatii de reglaj individual. Distributia orizontala a instalatiei de incalzire in apartament impune o serie de probleme si anume: .monotubulara cu radiatoarele in derivate. niselor. ghenelor). Functie de modul de compartimentare a apartamentului. plintelor. .colector. .din punct de vedere al functionarii corecte privind dezaerisirea instalajiei in toate punctele de schimbare de nivel. .bitubulara ramificata clasica.2.

7 SCHEME DE ALIMENTARE CU AGENT TERMIC PENTRU INCAlZIRE CU CONTORIZARE PE APARTAMENT (CONF. SC 002-98) • Contorizarea energiei termice in apartamentele blocurilor de locuinte se poate realiza prin utilizarea urmatoarelor scheme de alimentare cu agent termic conform SC 002-98 Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa. gaze naturale si energie termica aferente instalatiilor din blocurile de locuinfe .FISA nr.

conform schemei monotubulare. 12. 4. cu posibilitaji de reglare. Schema de alimentare cu agent termic pentru incalzire in sistem monotubular cu contorizare de apartament • • • • • • Pentru aplicarea acestei scheme se fac urmatoarele recomandari constructive si functionale: 1. Distributia monotub foloseste. Alimentarea corpurilor de incalzire conform schemei monotubulare se realizeaza racordarea instalatiei de incalzire a apartamentului la conducta de intoarcere a coloanei. 11. in spatiul dintre placa de beton si pardoseala finita sau in plinta. comandat de un termostat amplasat intr-o camera de referinfa a apartamentului. 8. conducte din material plastic rezistent la temperatura agentului termic. prin cate o conducta proprie fiecarui apartament. 6. 3. Echilibrarea hidraulica a buclelor se realizeaza cu un robinet de reglare amplasat pe bucla de intoarcere cu prize de masurare a debitului si presiunii. de regula. 7. (Se poate monta si un ejector tip Venturi). In tunele de marimea apartamentului se pot realiza una sau mai multe bucle de distributie monotub care alimenteaza un numar de corpuri de incalzire. Pe conducta de intoarcere se prevede un contor de energie termica. • • • • • • • • . iar protecfia este de tip Jeava in feava. 2. avand 2 cai la cor-pul de incalzire si 2 cai la conducta monotub. 10. La fiecare corp de incalzire se prevede un robinet special cu 4 cai. montate in caseta sau nisa de pe nivel pentru fiecare coloana verticala. La probarea instalatiei se va urmari asigurarea etanseitafii inainte de ingroparea instalariilor in straturile pardoselii sau inainte de montarea lor in plinta prin probe la cald si la rece. 13. 5. Aceste coloane sunt montate in cate o caseta sau nisa special amenajata cu spatii corespunzatoare (puncte de distributie). Traseul buclelor monotub se alege astfel incat sa nu se interseeteze in apartament cu alte instalatii. In nisa de montare se poate prevedea o butelie de egalizare a presiunii si o pompa de circulafie pe retur cu armaturile aferente in situafia in care se doreste realizarea unor reglaje fine cantitative si calitative la nivel de apartament. La realizarea schemei monotub este necesar sa se consume intregul ecart de temperatura intre intrarea si iesirea din fiecare corp de incalzire. Conductele de distributie orizontale se pot monta in interiorul apartamentului. iar pe conducta de ducere un electroventil cu doua cai.a. Racordarea corpurilor la bucla este in paralel. Dupa alimentarea corpurilor de incalzire. 9. Aparatele si armaturile se racordeaza prin intermediul unor fitinguri speciale. Coloanele cu plecarea din distributia inferioara pot sa alimenteze 1 -2 apartamente pe etaj. se va realiza racordarea la conducta de intoarcere a coloanei.

Dezaerisirea instalajiei implica dezaerisirea tuturor circuitelor si corpurilor de incalzire. sunt montate ventile automate de dezaerisire. se prevad si contoare.proba propriu-zisa. Pentru cladirile locuite in mod continuu in perioada de iarna. Golirea instalajiei de incalzire se poate realiza prin racordarea la stuful de golire al colectomlui a unei surse portabile de aer comprimat. 9. ansamblurile distribuitor .1 bar/ora. De asemenea. 2.colector pot fi prevazute cu robinete cu trei cai pentru realizarea amestecului tur-retur. . dupa caz. pentru evitarea formarii unor saci de aer. cu o durata de 2 ore. de regula. Instalafiile de incalzire cu distributie de nivel executate cu conducte din polietilena necesita executarea probei de presiune in doua faze: . polibutan sau cupru. De regula. Pozarea conductelor se poate face pe planseul de beton al nivelului curent in grosimea stratului de finisaj al pardoselii cu luarea unor masuri de protectie in zona usilor. la care nu exista pericolul de inghef se poate renunfa la golirea instalatiei. Schema de alimentare cu agent termic in sistem bitubular cu contorizare de apartament • • • • • • • • • • • • • • Pentru aplicarea acestei scheme se fac urmatoarele recomandari constructive si functionale: 1. fara pierderi de apa pe la imbinari. Distribuitoarele . la care se admite o scadere de presiune de maxim 0. in care se admite. 5.1 bar timp de 5 minute. Folosirea distribuitoarelor . comandate de termostate de ambianja. 4.o faza preliminara.b. cat si pe colector ca si in punctele cele mai inalte ale instalatiei. 3. Din distribuitoarele . Toate corpurile de incalzire sunt dotate cu ventile automate de dezaerisire. acordand atenfie pantelor conductelor. 10. o scadere de presiune de 0.colectoarele se amplaseaza intr-un punct de control cu acces usor si.5 x presiunea de serviciu. 11. . fara pierderi de apa. presiunea de proba este de 1. Legarea corpurilor de incalzire la conducta de tur si retur se face cu racorduri fixe si independente. Fiecare corp de incalzire este racordat fara discontinuitati cu ajutorul unor conducte de diametru mic de polietilena reticulara.colectoarele de apartament se alimenteaza separat fiecare corp de incalzire. 7. de mica capacitate si evacuare apei la cel mai apropiat obiect sanitar cu ajutorul unui furtun racordat la stujul de golire al distribuitorului.colectoarelor in interiorul apartamentului presupune o schema de distributie orizontala bitubulara. Pentru realizarea unui control cat mai eficient al parametrilor agentului termic. atat pe distribuitor. 8. 6.

local in apartamente. execu|ie si exploatare a centralelor termice mici .GP 051". . .gradul de automatizare al funcfionarii. . Schemele functionale de centrale termice de bloc sau scara se stabilesc conform "Ghid de proiectare. . . executie si exploatare a centralelor termice mici". a.reducerea consumului de energie termica si a cheltuielilor aferente gestionarii proprii.valoarea sarcinii termice si numarul de cazane.GP 051 "Ghid de proiectare.caracteristicile tehnice ale echipamentelor si recomandarile producatorilor. . Centrala termica de bloc sau scara produce agent termic necesar incalzirii de apa calda cu temperatura maxima 95 °C si optional prepararii apei calde de consum pentru apartamentele aferente blocului sau scarii.FISA nr. avand in vedere urmatoarele aspecte: . Centrali termica de bloc sau scara Producerea agentului termic cu sursa locala centrala termica de bloc sau scara se realizeaza conf.8 SURSE LOCALE DE PRODUCERE A AGENTULUITERMIC • • • • • • • • • • • Producerea locala a caldurii in centrale si puncte termice este o alternativa la producerea centralizata si prezinta urmatoarele avantaje: . Prepararea apei calde de consum menajer se poate face: .natura consumului (incalzire sau incalzire si apa calda de consum).natura combustibilului • • • • • .in centrala termica folosind agentul termic al instalatiei de incalzire sau alte surse. .cresterea randamentelor de distribufie a agentului termic.satisfacerea in mai mare masura a cerinjelor consumatorilor functie de conditiile locale.

elemente de siguranja si automatizare) intr-un echipament monobloc. executie si exploatare a centralelor termice mici" GP 051 avandu-se in vedere urmatoarele criterii: .automatizarea completa a functionarii si a protectiei in caz de avarie. . .dimensiune redusa. In cadrul unei cladiri multifamiliare fiecare apartament poate fi dotat cu o centrala termica de apartament intr-un echipament monobloc.concentrarea majoritafii echipamentelor specifice unei centrale termice (pompa de circulajie. design modem. La alegerea tipului de centrala se va consulta "Ghidul de proiectare.randament ridicat (mai mare de 88%). Microcentrala de apartament • • • Centrala termica de apartament este centrala in care se produce agentul termic pentru incalzire si eventual a apei calde de consum pentru un singur apartament.functionare ecologica.b. . . vas de expansiune inchis. . schimbator de caldura pentru prepararea apei calde de consum.combaterea zgomotului si vibratiilor. • • • • • • .

• Prepararea apei calde se poate face fie la nivelul punctului termic.numai agent termic pentru incalzire. surse si grad de automatizare. • .natura consumului (numai incalzire. • In lucrarea "Solufii cadru pentru instalafii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic" SC 005 . .gradul de automatizare in funcjionare. • . • .variafia consumului de apa calda. abur.apa calda de consum si agent termic pentru incalzire. apa supraincalzita. Punct termic de bloc sau de scara • Punctul termic de bloc este punctul termic in care se prepara cu ajutorul agentului termic primar furnizat de o centrala de cvartal sau de termoficare: • .valoarea sarcinii termice.caracteristicile tehnice ale echipamentelor si recomandarile producatorilor si de comun acord cu furnizorul de agent termic.c. fie la nivel de apartament. temperaturi. presiuni).sunt prezentate schemele funcfionale de principiu pentru punctele termice de bloc sau scara pentru diferite variante de consumuri. Schema funcfionala a unui punct termic de bloc sau de scara se face tinand seama de: • . • . • .natura si caracteristicile agentului termic furnizat de centrala termica de termoficare sau cvartal (apa calda. numai apa calda de consum sau ambele consumuri). • .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->