P. 1
SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUI.ppt

SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUI.ppt

|Views: 348|Likes:
Published by iza66bell
SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA
INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUI-
SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA
INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUI-

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: iza66bell on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

Curs nr.

11
• SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA SI MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUIT • INDICATIV SC 006-01

NOTĂ DE PREZENTARE 1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE
• Obiectul prezentei reglementări este stabilirea soluţiilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de încălzire la clădirile de locuit existente în scopul reducerii consumurilor energetice. • Lucrarea de faţă se adresează proiectanţilor, executanţilor, asociaţiilor de locatari şi proprietari, experţilor tehnici, auditorilor energetici pentru instalaţii şi furnizorilor de echipamente necesare în realizarea soluţiilor de reabilitare/modernizare a clădirilor de locuit. • Prevederile prezentei reglementări se aplică la: • - clădiri de locuit colective alimentate de la o sursă de căldură exterioară (termoficare, CT de cvartal); • - clădiri de locuit individuale sau înşiruite, dotate cu sursă proprie de căldură (încălzire centrală şi încălzire cu sobe).

2. NECESITATE ŞI SCOP
• Prezenta reglementare reprezintă un important mijloc de documentare în acţiunea de stabilire a soluţiilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de încălzire la clădirile de locuit existente în scopul reducerii consumurilor energetice. • Reglementarea "Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit " are drept scop: • - reducerea consumurilor de energie termică pentru satisfacerea necesarului de căldură pentru încălzire şi apă caldă de consum la clădirile de locuit existente prin eliminarea risipei de energie; • - creşterea confortului termic al locatarilor; • - identificarea măsurilor, de la simplu la complex, pentru reducerea consumurilor energetice pentru încălzire şi apă caldă menajeră funcţie de gradul de uzură al instalaţiilor; • - creşterea randamentului şi optimizarea exploatării sistemelor de încălzire; • - reducerea cheltuielilor de întreţinere ale instalaţiilor de către locatari; • - măsurarea şi controlul consumurilor energetice.

• .obligativitatea reabilitarii termice cu ocazia altor lucrari (consolidarea structurii de rezistenja. • Lucrarea prezinta cerintele.încadrarea soluţiilor în prevederile auditului energetic al clădirii.să se urmărească.solutia optima sa fie validata de disponibilitatile financiare. • .tratarea in ansamblu a cladirii: constructie si instalatie. • .masurile simple de reabilitare vor avea prioritate. • .3. • . obţinerea de economii de energie pe ansamblul clădirii.1. asigurându-se condiţiile de confort necesare. cadrul legal si continutul proiectelor in care sunt prevazute solutiile de reabilitare si modernizare a instalatiilor: . • . schimbarea destinafiei etc). Condiţii generale pentru aplicarea soluţiilor de reabilitare. modernizare a instalaţiilor de încălzire • Pentru alegerea şi aplicarea soluţiilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor la clădirile de locuit trebuie respectate următoarele principii: • .solutiile de reabilitare sa se realizeze pe cat posibil fara afectarea spatiului locuit. prin soluţiile de reabilitare termică. CONŢINUTUL REGLEMENTARE 3.

.protectia impotriva zgomotului. in special.igiena.Proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire cu urmatoarele faze: • Studiu de fezabilitate. refacerea si protecfia mediului. sanatatea oamenilor. -Cerinte de calitate definite de Legea nr. .10/1995 privind calitatea in constructii si. • Proiectul tehnic. Condiţii generale pentru aplicarea soluţiilor de reabilitare.Expertizarea si auditul energetic in vederea reabilitarii/modernizarii energetice a instalatiilor de incalzire. hidrofuga si economia de energie. urmatoarelor cerinte: .siguranta in exploatare. . .1. modernizare a instalaţiilor de încălzire .Cadrul legal si de reglementare.• • • • • • • • • • 3. .izolarea termica. .

Intretinerea instalatiilor de incalzire cu sobe.Imbuntatirea performantelor instalatiilor de incalzire. • . • .Aspecte privind regimul de functionare in exploatare a instalatiei de incalzire.Aspecte privind varsta instalatiilor de incalzire centrala din cladirile de locuit. • . tratandu-se in amanunt defectiunile existente.Intretinerea instalatiilor de incalzire centrala cu apa calda. .Intretinerea sistemelor de incalzire la cladirile de locuit.3. si anume: • . Deficiente ale instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit si masuri de imbunatatire a performantelor • In lucrare se prezinta principalele aspecte pe care proiectantul trebuie sa le aiba in vedere: • .Aspecte specifice ale instalatiilor de incalzire din subsolurile cladirilor de locuit. • .Starea actuala a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente.2. • . • .

Montarea robinetelor de golire la baza coloanelor A6 . Solutii simple • • • • • • • • • • • Al .Dotarea corpurilor statice existente cu repartitoare de caldura A10 .Remedierea termoizolatiei conductelor de distributie din subsol A3 .Inlocuirea in subsolul tehnic a vanelor defecte nefunctionale pe conductele de distributie ale agentului termic care prezinta pierderi de agent termic.Contorizarea energiei termice la nivel de bloc (scara) .3.Inlocuirea vanelor defecte . CT de cvartal) A.Inlocuirea robinetelor corpurilor statice existente si nefunctionale A9 . A4 .Curatirea chimica si protecfia anticorosiva a instalatiei A8 .Spalarea corpurilor statice (prin demontarea de pe pozitie) cu jet de apa sub presiune. Cladiri de locuit existente colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. Solutii de reabilitare a instalatiilor din cladirile de locuit 3.1. eliminarea depunerilor de nisip si namol de la partea inferioara a corpurilor de incalzire si apoi remontarea pe pozitie A7 .3.3.Echilibrarea hidraulica si termica a instalariilor de incalzire Al 1 .Inlocuirea conductelor de distributie agent termic fisurate din subsol A5 .nefunctionale de la baza coloanelor de distributie. A2 .

Solutii complexe • BI .Inlocuirea partiala a conductelor de distributie din subsol si izolarea lor • B3 . .B.Inlocuirea tuturor robinetelor de la corpurile de incalzire cu robinet cu termostat se realizeaza conform solutiei A8.Inlocuirea partiala a corpurilor de incalzire si corelarea numarului de elemente cu solutiile de reabilitare ale constructiei • B2 .Inlocuirea partiala a coloanelor de incalzire B4 .

.Repara(iile capitale in centrala se efectueaza la urmatoarele intervale de timp care pot fi reduse in functie de conditiile specifice locale A.3.Intrefinerea. verificarea si revizuirea instalatiei de automatizare .Revizia centralei termice A2 .Completarea centralei termice cu aparatura de masura si control si instalatia de automatizare A4 . CIadiri de locuit individuale sau insiruite.2.C.Intrefinerea si remedierea aparatelor de masura conform instructiunilor producatorului A5 .Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranja in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control A3 .de siguranta si reglare a parametrilor conform prevederilor producatorului A6 . dotate cu sursa proprie de caldura centrala termica si incalzire centrala Al . Solutii de inlocuire totala a instalatiei de incalzire 3.Curatirea periodica a instalatiei de incalzire si a cazanului de producere a agentului termic .Reparatiile efectuate in centrala termica (operatia de remediere prin care se asigura functionarea centralei termice la parametrii prevazuti in proiect) A7 .8. Cladiri de locuit individuale sau insiruite. dotate cu sursa proprie de caldura • • • • • • • • • • • • • • • • A.

2.B. a canalului de fum si a cosului de fum si verificarea tirajului • B. Curatirea periodica a sobelor.l. Solutii de reabilitare a instalatiilor de incalzire pentru cladiri de locuit dotate cu incalzire locala cu sobe • B. Dotarea sobelor cu elemente de obturare a cosului de fum pe durata nefunctionarii sobei .

Dotarea circuitelor de incalzire care alimenteaza zone distinct incalzite cu dispozitive de reglare 5.3. Schimbarea combustibilului lichid sau solid utilizat pentru sobe cu combustibil gazos 2.Solutii de modernizare a instalatilor de incalzire pentru cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu incalzire centrala cu sursa proprie de caldura: 1. Solutii si scheme de modernizare a instalatiilor de incalzire • • • • • • • • • • • • • • . Izolarea conductelor de distributie din subsolurile neincalzite 3. Solutii de producere si distribufie a energiei termice la consumator 2. Dotarea sobelor cu echipamente de reglaj termostatic a acestora functie de temperatura interioara 3. CT de cvartal): 1. Solutii de producere si distribu{ie a agentului termic . Dotarea instalafiei de incalzire cu echipament de reglare cu ceas programabil 4. Inlocuirea robinetelor corpurilor statice existente cu robinet cu termostat 2.4. Inlocuirea sobelor cu instalatie de incalzire centrala .Solutii de modernizare a instalatiilor interioare pentru cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu sobe 1.Solutiile de modernizare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. Inlocuirea cazanului de producere a agentului termic pentru incalzire cu un cazan modem performant . Inlocuirea arzatorului cu care este echipat cazanul cu un arzator performant 6.

3.5. Solutii de contorizare a consumurilor de energie pentru incalzire la cladirile de locuit existente

• Contorizarea energiei termice la nivel de bloc sau scara • Contorizarea energiei termice la nivel de apartament

3.6. Fise
• • • • • • • • • • • • • - Fisa nr.l Tratamente de curatire chimica si protectie anticorosiva a instalajiilor existente de incalzire la cladiri de locuit alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare, CT de cvartal) - Fisa nr. 1 Tratamente de curatire chimica si protectie anticorosiva a instalatillor existente de incalzire la cladirile de locuit individuale sau insiruite dotate cu sursa proprie de caldura - Fisa nr.2 Robinete cu termostat - Fisa nr.3 Repartitorul de caldura - Fisa nr.4 Echilibrarea hidraulica si termica a instalatiilor de incalzire centrala - Fisa nr.5 Contorizarea energiei termice la nivel de bloc la cladirile de locuit existente(conf.SC 001-96) - Fisa nr.6 Scheme de instalatii interioare cu individualizarea incalzirii colective utilizad surse proprii de producere a agentului termic - Fisa nr.7 Scheme de alimentare cu agent termic pentru incalzire cu contorizare pe apartament (conf. SC 002-98) - FISA nr.8 Surse localc de producere a agentului termic

• SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA SI MODERNIZAREA INSTALAPLOR DE INCALZIRE DIN CLADIRI DE LOCUIT INDICATIV SC 006-01

identificarea masurilor de la simplu la complex pentru reducerea consumurilor energetice pentru incalzire si apa calda menajera functie de gradul de uzura al instalatiilor.reducerea consumurilor de energie termica pentru satisfacerea necesarului de caldura pentru incalzire si apa calda de consum la cladirile de locuit existente prin eliminarea risipei de energie. Prevederile prezentei reglementari se aplica la: . executantilor. . OBIECT. asociatiilor de locatari si proprietari. . Lucrarea de fafa se adreseaza proiectantilor. Obiectivele prezentei reglementari sunt: . .cladiri de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare.cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu sursa proprie de caldura (incalzire centrala si incalzire cu sobe).masurarea si controlul consumurilor energetice • • • • • • • • • • . . DOMENIU DE APLICARE • • Obiectul prezentei reglementari este stabilirea solutiilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente in scopul reducerii consumurilor energetice.reducerea cheltuielilor de intretinere ale instalatiilor de catre locatari.cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemelor de incalzire. auditorilor energetici pentru instalatii si furnizorilor de echipamente necesare in realizarea solufiilor de reabilitare/modernizare a cladirilor de locuit. .1.cresterea confortului termic al locatarilor. CT de cvartal). . expertilor tehnici.

Instalafii de incalzire.Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor exis-tente-NP 0492000 [9] .nr. Necesarul de caldura de calcul.NP 047-2000 [7] .La proiectarea si executarea reabilitarii si modernizarii instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit se vor avea in vedere. Numarul anual de grade-zile .O.11.Solufii si detalii de montaj pentru contoare de apa calda si energie termica-SC 001-1996 [10] .Ghidul criteriilor de performanta pentru incalzire si ventilare.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice .privind calitatea in constructii [2] . gaze naturale si energie termica aferente instalatiilor din blocurile de locuinfe .M.SR 4839-1997 [18]-Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit -GP 039-1997 .41/31 ianuarie 2000 [3] .Ghid de proiectare.01.Solutii cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic – SC 005/2000 [12] .Instalafii de incalzire.SR 1907/2-1997 [17] .Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare -I 9 [6] . nr.Legea 10/1995 .Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa.Dotarea cu instalafii a cladirilor de locuit pentru imbunžtatirea conditiilor de confort al ocupanfilor ordin MLPAT .Of.SC 002-1998 [13] .NP048-2000 [8] .Normativ pentru expertizarea tehnica si energetica a cladirilor existente si ainstalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora . 29/30.G. Necesarul de caldura de calcul.25/N/10.Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala-I13 [5] . Temperaturi interioareconventionale de calcul .SR1907/1-1997 [16] .Instalatii de incalzire. Prescriptii de calcul.1993 [15] .Legea 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei [4] . prevederile cuprinse in: • [1] • • • • • • • • • • • • • • • • • . executie si exploatare a centralelor termice mici-GP 051-2000 [11].GT 020-2003 [14].

• .solutia optima sa fie validata de disponobilitatile financiare . obtinerea de economii de energie pe ansamblul cladirii. prin solutiile de reabilitare termica.obligativitatea reabilitarii termice cu ocazia altor lucrari (consolidarea structurii de rezistenta.masurile simple de reabilitare vor avea prioritate. • . • .tratarea in ansamblu a cladirii: constructie si instalatie. schimbarea destinatiei etc).sa se urmareasca. MODERNIZARE AINSTALATIILOR DE INCALZIRE • Pentru alegerea si aplicarea solutiilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor la cladirile de locuit trebuie respectate urmatoarele principii: • . CONDITII GENERALE PENTRU APLICAREA SOLUTIILOR DE REABILITARE.2. • . • . asigurandu-se conditiile de confort necesare.solutiile de reabilitare sa se realizeze pe cat posibil fara afectarea spatiului locuit. • .incadrarea solutiilor in prevederile auditului energetic al cladirii.

nivelurilor minime de performanta. • . in special.izolarea termica.igiena.Cerinte de calitate • Proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit se face cu scopul ca acestea sa corespunda calitativ. conform cerinfelor esenfiale definite de Legea nr.protectia impotriva zgomotului. • . • . cel putin. urmatoarelor cerinte: • .siguranta in exploatare . refacerea si protectia mediului. 10/1995 privind calitatea in constructii si. hidrofuga si economia de energie. sanatatea oamenilor.

• Legea 372/2005 • Directiva CE nr.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.01.29/30.91/2002 • Solutiile cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor aferente constituie una din masurile pentru fundamentarea programelor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor ce se vor realiza anual de catre Guvemul Romaniei in baza Politicii Energetice a statului .Cadrul legal de reglementare • Cadrul legal pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor aferente cladirilor de locuit existente il reprezinta • Ordonanfa Guvernamentala nr.

Cadrul legal de reglementare • • • • • • • • • • • • • Conform O.obtinerea autorizajiei de constructie.acceptarea solutiei de reabilitare si modernizare termica si a sistemului de finantare propus prin expertiza tehnica.29 pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit existente. f) .contractarea elaborarii expertizarii tehnice privind starea cladirii si instalatiilor aferente si elaborarea. Conform O. c) .contractarea elaborarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru solutia stabilita.G. Conform O. formularea si analizarea variantelor de reabilitare si modernizare.29/2000 exploatarea cladirilor si a instalatiilor reabilitate se face in conformitate cu caietul de sarcini sau instructiunile de exploatare elaborate de proiectant.contactarea unui birou de consultanja sau a unei companii de servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic. dupa caz. proprietarii sau administratorii acestora.evaluarea starii tehnice a cladirii asupra careia se intervine prin: . nr.stabilirea executantului lucrarilor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor conform legislatiei in vigoare. . nr.stabilirea modalitafilor de decontare a lucrarilor.29/2000 la cladirile existente la care se efectueaza lucrari de reducere a riscului seismic.G. nr. b) . a graficului de esalonare in timp a executiei lucrarilor. stabilirea procedurii de interventie si a asistentei tehnice de specialitate necesara si pentru elaborarea certificatului energetic al cladirii. e) . . d) .G. se vor realiza si lucrari de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. vor proceda la: a) .

asigurarea elaborarii proiectelor directoare si solutiilor cadru pentru reabilitarea si modernizarea cladirilor si instalatiilor aferente.monitorizarea performantelor cladirilor reabilitate termic in scopul stabilirii directiilor de actionare si a politicilor de finantare.Competente in activitatea de reabilitare • • • • • • Activitatea de reabilitare si modernizare termica a cladirilor existente si a instalatiilor aferente va fi asigurata de: • MTCT pentru: . oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti pentru: .stabilirea procedurii de atestare. executie si exploatare conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si OG 29/2000. proiectare.coordonarea activitatii de elaborare a reglementarilor tehnice din domeniul constructiilor. . .eliberarea certificatului energetic al cladirii. finantate prin bugetul local.verificarea si avizarea documentatiei de reabilitare termica a cladirilor. . .elaborarea de studii de fundamentare a reabilitarii termice a cladirilor si incadrarea in Politica Energetica a statului. • Directiile si/sau serviciile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul consiliilor judetene si al Municipiului Bucuresti. autorizare sau certificare a firmelor si persoanelor fizice sau juridice implicate in activitatea de consultanta.propunerea spre aprobarea Guvernului a programelor nafionale anuale de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente (impreuna cu ARCE). . municipiilor. • Administratia publica locala pentru formarea unui curent de opinie favorabil economisirii energiei utilizate pentru incalzirea cladirilor. . • • • • • • • • .initierea de actiuni promotionale pentru educarea populatiei pe plan local. • MTCT. expertizare. ARCE si filialele acesteia din tara pentru: .

alocatii din bugetele locale in limita prevederilor aprobate de consiliile locale. consiliile judetene si Consiliul general al municipiului Bucuresti. in condijiile legii.Surse de finantare si facilitati fiscale • Fondurile necesare pentru evaluarea starii termice a cladirii asupra careia se intervine si pentru realizarea masurilor de reabilitare termice se vor asigura.atragerea de fonduri de la regiile si societatile de alimentare cu caldura si apa calda de consum pentru reabilitarea retelelor din subsolul cladirilor de locuit pentru reabilitarea retelelor din subsolul cladirilor de locuit si pentru montarea de contoare. • . prin: • . • .29/2000. • Eliberarea certificatului energetic al cladirii este scutita de taxe conform O. nr.atragerea de fonduri de la firmele sau companiile pentru servicii energetice (ESCO). • . dupa cum urmeaza.fonduri proprii ale proprietarilor cladirilor care se reabiliteaza. .G.

Cererea este trimisa de catre D/SUAT unui auditor energetic .primirea cererii de catre auditorul energetic constituie momentul deschiderii dosarului de expertiza energetica a cladirii. Etapele necesare obtinerii certificatului energetic sunt: Solicitantul certificatului energetic se adreseaza Direcfiei sau Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (D/SUAT) din Primaria localitatii sau sectorului in raza caruia se afla situata cladirea.Expertizarea si auditul energetic in vederea reabilitarii/modernizarii energetice a instalatiilor de incalzire • Expertizarea energetica a cladirilor de locuit ce urmeaza sa fie reabilitate termic se realizeaza de catre auditori energetici (persoane fizice sau birouri de consultanta) atestati in conformitate cu metodologia si pe baza prevederilor normativelor in vigoare NP 047 si NP 048.si intocmeste raportul de expertiza energetica a cladirii.Auditorul energetic elaboreaza expertiza energetica . printr-o cerere. .Acordarea certificatului energetic pe baza verificarii dosarului de expertiza energetica de catre D/SUAT in termen de max. 15 zile de la depunerea dosarului de expertiza intocmit de catre consultant • • • • • . . .

PT. • Fazele de proiectare si continutul acestora. Proiect Tehnic . • Proiectul se verifica de catre verificatori de proiecte atestati MTCT. Detalii de Executie .Proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire • Proiectarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire poate fi realizata pe baza de proiect numai de catre societati (agenti economici) care au primit certificarea profesionala din partea organismelor abilitate de MTCT.DE). • Proiectul de reabilitare a instalatiei de incalzire centrala se va intocmi pe faze de proiectare (Studiu de Fezabilitate . in conformitate cu legile si reglementarile tehnice in vigoare si cu specificul lucrarilor de instalatii de incalzire sunt urmatoarele: . In cazuri speciale sau la lucrari de mica anvergura proiectul de reabilitare a instalatiei de incalzire centrala poate finalizat in faza unica.SF. • Proiectul se elaboreaza de catre proiectanti cu competente in domeniu.

Studiul de fezabilitate privind reabilitarea instalatiilor de incalzire centrala are rolul de a stabili indicatorii tehnico-economici si solutiile principale ale lucrarii.Studiu de fezabilitate • La baza studiului de fezabilitate sta tema de proiectare intocmita de catre beneficiar. La faza Studiu de fezabilitate se obtin toate avizele si acordurile .

in cazul in care nu se face studiu de fezabilitate. • Proiectul tehnic pentru reabilitarea instalatiilor de incalzire trebuie sa contina parti scrise si parti desenate .Proiectul tehnic • Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat sau pe baza temei de proiectare intocmite de catre beneficiar.

• Proiectul de executie al lucrarilor de reabilitare a instalatiei de incalzire (proiectul tehnic. detaliile de executie.Detalii de executie • Detaliile de executie se elaboreaza pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar. dispozitiile de santier) va fi cuprins in Cartea tehnica a constructiei detinuta de proprietarul imobilului. • Detaliile de executie trebuie sa cuprinda toate elementele necesare pentru buna executie a instalatiei. . dupa stabilirea executantului si a furnizorului (producatorilor) echipamentelor si materialelor de instalatii in urma licitatiei de executie. detaliind informatiile furnizate prin proiectul tehnic. • Detaliile de execu|ie pentru reabilitarea instalatiilor de incalzire trebuie sa cuprinda parti scrise si desenate.

insotite de certificate de calitate si care corespund prevederilor din proiect.experti.autorizatia de construire. Executarea lucrarilor de reabilitare termica a instalatiilor de incalzire poate fi realizata numai de catre societati (agenti economici) care au primit certificarea profesionala din partea organismelor abilitate de MTCT si agreerea tehnica din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie termica. dupa caz. responsabili cu executia lucrarilor atestati MTCT si. Executarea lucrarilor de reabilitare termica a instalatiilor de incalzire se realizeaza cu materiale si echipamente omologate si agrementate de catre organismele abilitate in Romania.avizele si acordurile necesare. consultanfi tehnici . la fazele Detalii de executie si Proiect tehnic.proiectul instalatiei. Se va asigura controlul executiei lucrarilor de reabilitare termica a instalatiilor de incalzire centrala pe santier de catre beneficiar (proprietarul sau administratorul imobilului) si executant prin persoane specializate si atestate: inspector de santier atestati MTCT.Inceperea executarii lucrarilor de reabilitare a instalatiilor de mcalzire este permisa numai dupa ce executantul a primit: • • • • . . Competentele instalatorilor autorizati pentru proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare a instalatiilor de incalzire centrala functie de domeniul de activitate si destinatia lucrarilor sunt conform Normativului I13 . . dupa caz.2002 • • • . beneficiarul are obligajia sa ceara aceste documente firmelor furnizoare.

3. DEFICIENTE ALE INSTALATIILOR DE INCALZIRE DIN CLADIRILE DE LOCUIT SI MASURI DE IMBUNATATIRE A PERFORMANTELOR • Starea actuala a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente • Se constata in prezent scaderea drastica a performantelor instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit datorita urmatorilor factori: .

• .regimul de livrare al caldurii.3. • . • .deteriorarea protectiei termice a cladirii. • Reducerea temperaturii interioare se datoreaza unor cauze care trebuie evidentiate la diagnosticarea instalatiei ca.regimul hidraulic al retelei de distributie si/sau al instalatiei interioare . de exemplu: • .1. • . • .corespondenta dintre temperatura de ducere si intoarcere a agentului termic si temperatura exterioara. CT de cvartal). Defectiunile instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente • Cladirile de locuit existente colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. realizeaza temperaturi interioare inferioare celor prevazute in STAS 1907.functionarea corpului de incalzire.respectarea proiectului si calitate executiei. existand diferenfe care pot ajunge la pana la 4-8°C.

montarea unor conducte deja infundate partial sau total) fie ca urmare a acumularii pietrei sau impuritatilor in unele puncte ale conductei sau in armaturile de inchidere si reglaj. aparitia si accentuarea fenomenului de coroziune. • fixarea insuficient de rigida a conductei care a determinat vibrarea si deplasarea acesteia datorita variafiei de temperatura iar izolatia termica sa crape. • Infundarea conductelor cauzata de neglijente de montaj (imbinari necorespunzatoare.Defectiunile la reteaua de conducte interioare • • • • • • • • • • • • • Reteaua de conducte interioare de incalzire prezinta defectiuni cauzate de greseli de montaj precum si de defecte de fabricatie a materialelor (tevi. • Blocarea circulafiei apei datorita formarii sacilor de aer (contrapante). fitinguri etc. • Neetanseitatea imbinarilor cu filet datorate unei executii necorespunzatoare a imbinarilor.) si anume: • Scurgeri de apa din conducte datorate urmatoarelor cauze: executarea defectuoasa a imbinarilor cu filet. cu flanse sau cu sudura. • Deteriorarea izolafiei termice a conductelor. conduce la majorari inutile de consumuri de combustibil. din conductele vechi sau in infiltratie . fie folosirii unor fitinguri defecte (cu fisuri) fie datorita taierii adanci a filetului. • umezirea izolatiei termice datorita scurgerilor din conducta izolata. inghetarea apei in conducte la intreruperea incalzirii pe timp de iarna. Cauzele cele mai frecvente care au produs deteriorarea izolafiei termice sunt: • lovituri mecanice aparute cu ocazia unor lucrari de reparatii la pereti sau la conducte apropiate.

Blocarea circulatiei agentului termic in radiator care se poate producere ca urmare a urmatoarelor cauze: • imbinarea defectuoasa a legaturii de la radiator la coloana (patrunderea capatului de legatura prea mult in coloana) ceea ce conduce la marirea pierderilor de sarcina si faciliteaza acumularea unor depuneri de piatra. corosiune avansata. • infundarea robinetului de dublu reglaj ca urmare a acumularii unor impuritaji in robinet sau depuneri de piatra. . astfel datorita depunerilor progresive de piatra sau de alte impuritati se obtureaza teava de legatura si deci circulatia apei in radiator este blocata sau ingreunata. la instalafiile cu circulajie prin gravitafie. Acesta este un defect foarte des intalnit. • scurgeri pe langa axul robinetului cu dublu reglaj care are drept cauza degradarea presgarniturii datorita manevrelor repetate. • dimensiunea prea mica (3/8") a tevii de racordare a radiatorului. in special. la circulafia fortata sacul de aer este diminuat prin antrenarea aerului in conducta ca urmare a vitezei mari a apei. .Defectiuni la corpurile de incalzire • > Radiatoare de fonta • • • • • • • • • • • Defectiunile intalnite frecvent la radiatoarele de fonta sunt: neetanseitatea si blocarea circulatiei agentului termic in corpurile de incalzire.Scurgerile de apa de la radiatoare se datoreaza: • strangerii necorespunzatoare a niplurilor dintre elementele de radiator. . cat si sistemului defectuos de etansare care nu permite manevre repetate. atat datorita strangerii insuficiente a piulitei de strangere a presgarniturii sau degradarii acesteia. lipsa garniturilor de etansare sau degradarea acestuia ca urmare a unei functionari indelungate a radiatorului la diferenfe mari de temperatura. Aceasta defecfiune este importanta. montaj defectuos. • fisuri la elementele radiatorului datorate unor lovituri mecanice. • existenta aerului la partea superioara a radiatorului ca urmare a montarii defectuoase (cu contrapanta). • depunerea impuritafilor (mal) la partea inferioara a radiatoarelor.

blocarea circulafiei agentului termic in elementul incalzitor ca urmare a unor cauze similare cu cele prezentate la radiatoare si registre din tevi.• > Registre. Defectele care apar la convectoare sunt: • • scurgerea de agent termic. serpentine din teava si convectoare • Defectele la registrele si serpentinele din teava de otel sunt similare cu cele de la radiatoarele din fonta si anume: • • scurgeri de agent termic. convectoradiatoare. blocarea circulajiei agentului termic in corpul de incalzire. • • diminuarea cedarii de caldura datorita depunerilor de praf pe aripioarele elementelor de incalzire . Privind cauzele scurgerilor la registre si serpentine se mai pot adauga unele defectiuni care apar la imbinarile prin sudura (cordoane de sudura insuficient de compacte).

radiatoare si conducte au o vechime de peste 30 de ani care. pentru instalatiile de incalzire din locuinte durata maxima de varsta pentru elementele componente • • • • • • . nu prevedeau. • interventii punctuale asupra corpurilor de incalzire (lipsa robinetelor pe retur). Mentionam ca prescriptiile tehnice din domeniu. • individualizarea regimului de facturare (pe apartament). sunt uzate fizic si moral. de-a lungul anilor. . in mod explicit. Aspecte privind varsta instalatiilor de incalzire centrala din cladirile de locuit • In marea majoritate a situatiilor. in canale nevizitabile etc. nu s-au efectuat lucrari de reparatii curente legiferate prin acte normative.2. • individualizarea regimului de incalzire al apartamentelor. astfel ca instalatiile de incalzire . Pe langa uzura avansata a instalatiilor de incalzire datorata vechimii lor se adauga si faptul ca. in mod normal. elaborate in trecut.3. elementele principale ale instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit colective existente au ramas neschimbate de la darea in folosinta a cladirii. Prin modul in care sunt concepute si executate instalatiile de incalzire interioare din cladirile de locuit existente urmatoarele masuri nu sunt posibile: • realizarea lucrarilor normale de intretinere si modernizare acolo unde amplasarea conductelor de distributie se afla sub pardoseala parterului.

1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe se prevad duratele de serviciu normate cu care se calculeaza norma de amortizare pentru constructii.964/30. in conditiile vietii moderne si ale progresului tehnic actual.• Conform Hotararii Guvernamentale nr.12. . • • conductele din otel in mediu normal: 25 ani. • ca durata de viata pentru o instalatie de incalzire nu trebuie sa depaseasca 15-25 ani. astfel duratele de serviciu normate pentru cladirile de locuinte si conducte sunt: • • cladirile de locuit din caramida beton sau beton armat: 50 ani. • Conform Ghidului criteriilor de performanta pentru instalatii de incalzire si ventilare elaborat la IPCT se considera.

la imbunatatirea estetica a incaperilor.3.3. Aspecte privind regimul de functionare in exploatare a instalafiei de incalzire Problema de inconfort acustic si vizual • La proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente. in majoritatea situatiilor. . aspectul si culoarea suprafefelor de incalzire nu contribuie. confortul tactil si acustic au fost neglijate. • Forma si amplasarea corpurilor de incalzire montate in incaperi.

Problema privind comanda si reglarea regimului termic
• In prezent instalatiile de incalzire din cladirile de locuit existente nu dispun de mijloace de reglare a regimului termic. • In cladirile de locuit existente, racordate de regula la termoficare, posibilitatea utilizatorului (locatarului) de a comanda regimul de incalzire al incaperii locuite din interiorul acestora este extrem de redusa. Practic, ea se rezuma la actionarea asupra robinetului de inchidere cu dublu reglaj al radiatorului, care, in cazul in care nu este blocat, poate realiza o reducere a debitului de caldura cedat in incaperi. • Nu exista posibilitatea de a comanda pornirea incalzirii sau cresterea debitului de caldura, intrucat sursa termica (punct termic sau centrala termica de termoficare sau de cvartal) care nu este in exploatarea locatarilor, livreaza caldura in acelasi regim pentru toti consumatorii, in general, cu debite diferite de necesitajile de incalzire. • Reglajul calitativ al livrarii caldurii care se practica la sursa este necorespunzator intrucat temperaturile agentului termic sunt mai reduse decat cele reclamate de temperatura exterioara a aerului.

Defectiuni de functionare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit
• • • • • • • • • • • • • • • • O categorie importanta de defecte o constituie defectele de funcjionare ale intregii instalatii care depinde de configuratia instalatiei, de modul in care a fost proiectata si executata precum si modul in care este exploatata. Defectele de functionare a instalatiilor interioare de incalzire constatate de-a lungul anilor prin exploatarea acestora sunt urmatoarele: 1. Ecart prea mic intre temperatura apei din conducta de tur si retur si deci debit de caldura necorespunzator, cedat in incaperi, care are urmatoarele cauze: • debitul masic foarte mare; • scurtcircuitarea unor consumatori si circulatii; • existen(a unor zone din instalatii care nu se incalzesc (coloane infundate sau incorect echilibrate, legaturi necorespunzatoare la corpurile de incalzire, la robinetele de inchidere); • sistem de reglaj ineficient, neexistand corelare intre parametru agentului termic si sarcina de incalzire (temperatura exterioara). 2. Functionarea necorespunzatoare a corpurilor de incalzire de la etajele superioare. Cauzele care determina functionarea precara a corpurilor de incalzire de la ultimul etaj sunt: • lipsa apei din instalatie (in partea superioara a instalatiei); • pozifia incorecta a vasului de expansiune; • formarea sacilor de aer la partea superioara a coloanelor (numai la distribujia superioara); • dimensionarea defectuoasa a conductelor sau/si echilibrarea hidraulica incorecta a circuitelor; • pozitia incorecta a pompei de circulatie in schema instalatiei

• • • • • • • •

3. Functionarea neuniforma a corpurilor de incalzire, situate pe aceeasi coloana Acest fenomen este cauzat fie de o dimensionare necorespunzatoare a coloanei (fara a se lua in considerare efectul perturbator al gravitatiei), fie o legare defectuoasa a corpurilor de incalzire de pe coloana si se manifesta astfel: • la functionarea cu temperaturi ridicate ale agentului termic se incalzesc mai mult corpurile de la etajele superioare, iar cele de la etajele inferioare mai putin; • la functionarea cu temperaturi moderate fenomenul se produce invers; se incalzesc mai mult corpurile de incalzire de la nivelele inferioare si mai putin cele de la nivelele superioare. 4. Incalzirea incompleta a unor coloane Acest defect poate apare datorita: • unei racordari defectuoase a coloanei la conducta de distributie (capatul coloanei intra prea mult in conducta de distributie); • infundarii coloanei cu impuritati transportate de apa; • dimensionarii si echilibrarii incorecte. 5. Functionarea intermitenta a unor corpuri de incalzire Unele corpuri de incalzire functioneaza normal sau uneori isi intrerup functionarea datorita acumularii unor dopuri de aer in acestea sau pe conductele de legatura prin montarea defectuoasa si lipsa dispozitivelor de dezaerisire la aceste corpuri.

ventilare si protectie fonica precum si asigurarea de conditii igienico-sanitare corespunzatoare pentru personalul de exploatare. Traseele conductelor de distributie din subsol trec. in unele cazuri. Blocurile de locuinfe construite dupa 1970 s-au prevazut cu subsol tehnic in care sunt montate conductele de distributie ale instalatiei de incalzire precum si conductele de apa si canalizare • • • . siguranta la foc. prin incaperi in care accesul personalului nu este liber. doua situatii dupa cum sursa termica este amplasata in subsol (centrala termica proprie) sau in exteriorul cladirii (centrala termica de zona sau termoficare). construite inainte de 1940. existand astfel dificultati de interventie in caz de avarie pe unele ramuri sau coloane. se disting in principal. s-a practicat solutia cu centrala termica proprie amplasata intr-o incapere la subsol. Aspecte specifice ale instalatiilor de incalzire din subsolurile cladirilor de locuit Aspecte generale • • Pentru cladirile de locuinfe realizate. La aceste blocuri au aparut probleme legate de siguranta in exploatare. pericolul de poluare. protectia impotriva accesului persoanelor neautorizate.3.4. Pentru a se asigura o exploatare normala este necesar sa se ia masuri pentru indeplinia conditiilor de iluminat. La cladirile de locuit vechi.

au fost inundate subsolurile de acest tip prin defectele aparute la conducte si armaturi. De asemenea. instalatia de iluminat nu asigura toate conditiile necesare pentru o buna supraveghere a instalatiilor (nivel de iluminat. atat a blocurilor respective.). iar accesul in subsol este dificil. • Subsolurile tehnice la aceste blocuri sunt circulabile. • Intr-o etapa ulterioara de proiectare s-au realizat distributii independente pentru fiecare bloc si racordare prin racord unic. • In acest mod nu a existat posibilitatea delimitarii instalatiilor si consumurilor pentru fiecare bloc in parte. posibilitati de actionare etc.• O solutie necorespunzatoare care a fost practicata este cea in care retelele de distributie de distanta traverseaza subsolurile blocurilor pentru alimentarea. dar in unele situatii inaltimea libera este insuficienta pentru o exploatare normala. . cat si a celor invecinate.

manometre. la intrarea in subsol. • • termoizolarea conductelor realizata din vata minerala. deteriorata. • • robinetele de inchidere de la baza coloanelor nu se pot utiliza datorita montajului defectuos al acestora (apropiate de elementele de constructie) precum si datorata blocarii lor. debitmetre.Defectiuni ale instalatiilor de incalzire din subsoluri • In subsolurile blocurilor construite dupa 1970 se constata urmatoarele deficiente: • • conductele de incalzire care vin de la punctul termic sau centrala termica de zona nu sunt prevazute. in majoritatea situatiilor. este. • • nu exista posibilitatea reglarii debitelor pe ramurile care pleaca de la distribuitorul din subsol (in eventualitatea ca s-a prevazut un astfel de punct de distributie). cu aparatura de masura si control: termometre. . protejata cu carton asfaltat. contoare de caldura.

pe langa lucrarile de reparatii. Intretinerea sistemelor de incalzire la cladirile de locuit • Pentru functionarea corespunzatoare a oricarui sistem de incalzire la cladirile de locuit. . sunt necesare si unele lucrari curente de intretinere care au drept scop buna functionare a sistemelor si prevenirea aparitiei defectelor. • • majorarea perioadei de timp intre reparafii. • Executarea cu regularitate a lucrarilor de intretinere are ca efect: • • prelungirea duratei de functionare a sistemelor de incalzire.3.5. • In final se reduc corespunzator cheltuieli de exploatare a instalatiei.

Masurile de intretinere prezentate mai sus se completeaza cu indicatiile de exploatare ale fabricantului corpurilor de incalzire. el nu poate functiona fara nici o interventie asupra lui. • remedierea defectiunilor care cauzeaza scurgeri prin elementele corpului de incalzire (fisuri. la imbinari demontabile sau robinete cu dublu reglaj. • spalarea radiatoarelor. strapungeri datorita fenomenului de coroziune etc). • eliminarea imediata a eventualelor scurgeri de apa care apar la dopuri. Opera|iile de intretinere la corpurile de incalzire Operatiile de intretinere ce trebuie efectuate la diversele tipuri de corpuri de incalzire utilizate la locuintele tip bloc urmaresc mentinerea acestora in permanenta stare de functionare si realizarea unui aspect placut care sa integreze corpul de incalzire in ambianta incaperii in care este montat. in stare de curatenie prin indepartarea prafului care se depune pe ele.5.1. indepartarea depunerilor de mal. Intretinerea instalatiilor de incalzire centrala cu apa calda • • • Oricat de bine ar fi proiectat si executat un sistem de incalzire centrala. Lucrarile se refera la urmatoarele operafiuni mai importante: • menfinerea corpurilor de incalzire. • revopsirea periodica a corpurilor de incalzire sau a mastilor acestora (cel mult la 4 ani). Operatiile de intretinere au rolul de a mentne aceste sisteme in permanenta stare de functionare si de a preveni aparifia unor defectiuni. permanent.3. • • • • • • • • .

• periodic. se iau imediat masuri pentru curatenia acestora sau revopsire pentru a stopa procesul de coroziune care poate patrunde in peretele tevii. • se verifica. In cursul exploatarii instalatiilor interioare. creeaza de multe ori greutati in exploatare. Aceste depuneri impreuna cu suspensiile formate din produsele de coroziune si eroziune. • verificarea armaturilor montate pe conducte (daca exista scurgeri pe la presgarnituri sau pe la imbinarile cu flanse sau filet intre armatura si teava). se utilizeaza metode de spalare a instalatiei prin utilizarea uno rprodusi chimici dezincrustanti.). impuritafi etc. la: • verificarea permanenta a conductelor principale de distributie si a coloanelor pentru a identifica imediat eventualele scurgeri inainte de a degrada finisajele constructei (zugraveli. starea izolatiei termice. • la aparitia petelor de rugina care ies de sub vopsea. se manevreaza armaturile de inchidere sau de dezaerisire. in special. • la conductele care nu sunt izolate termic se stabileste necesitatea izolarii lor. Operatiile curente de intretinere la reteaua de conducte se refera. daca nu se inchid etans se schimba garniturile sau se slefuiesc suprafefele de etansare la robinetele cu sertar. pentru a evita blocarea acestora datorita depunerilor de piatra. daca nu se iau masuri de verificare si intretinere permanenta. . periodic. De aceea. constituie partea care poate da nastere la cele mai multe defectiuni. • se va verifica periodic (cel putin inaintea perioadei de incalzire) daca armaturile se inchid normal.Operatiile de intretinere la reteaua de conducte • • • • • • • • • • • Reteaua de conducte a instalatiilor de incalzire centrala. armaturilor. chiar daca nu este nevoie. • de regula. in special a conductelor montate in subsoluri sau in canale termice pentru a identifica la timp eventualele degradari ale acesteia. pardoseli etc). fitingurilor etc. cu toate masurile de prevenire de-a lungul exploatarii lor apar depuneri. inaintea unei revopsiri totale a retelei de conducte se face o verificare generala a etanseitatii instalafiei (conductelor.

in cazul sobelor cu gaze sau cu combustibil lichid. a conductelor si armaturilor din instalatia de alimentare cu combustibil pentru a evita scurgeri prin neetanseitati.3. • realizarea continua a unui reglaj corespunzator al arderii fara a lasa ca soba sa funcfioneze cu arderea necorespunzatoare a combustibilului. • controlul permanent al funcfionarii arzatoarelor si a starii focarului precum si remedierea imediata a micilor defecte care-si fac aparifia. Executarea corespunzatoare a lucrarilor periodice de intretinere duce la evitarea aparitiei defectelor si deci la intreruperile prelungite in functionarea incalzirii.5. Executarea operatiilor periodice de intretinere la sobe nu necesita o calificare specifica astfel incat se pot efectua chiar de catre persoanele care folosesc aceste aparate de incalzire.2. Intretinerea instalatiilor de incalzire cu sobe • • • • • • • • • • • Menfinerea in permanenta stare de funcfionare a sobelor depinde in mare masura la executarea unor operafii periodice care sa asigure realizarea conditiilor normale de exploatare. precum si a burlanelor de legatura la cosul de fum. Principalele operatii de intretinere. . care au aplicabilitate la toate tipurile de sobe sunt: • mentinerea permanenta a sobelor in stare de curatire. • verificarea permanenta. Operatiuni de intretinere la sobe Utilizarea fara riscuri a sobelor care functioneaza cu diverse categorii de combustibil se poate realiza numai respectand unele reguli de exploatare si executand la timp cateva operatii simple pentru intretinere. • controlul periodic al modului de fixare a elementelor componente ale sobei.

• remedierea imediata a unor defecte care apar in cursul functionarii. in special. pentru curatire este bine sa se faca apel la lucratori calificati. . soba nu da randamentul corespunzator. Este total contraindicata prelungirea cosurilor de zidarie prin cosuri de tabla neizolate. • mentinerea unei etanseitati corespunzatoare la punctul de racordare al burlanelor din tabla (sau ceramica) cu cosul de fum pentru a evita patrunderea aerului fals in cos. Intretinerea corespunzatoare a cosurilor de fum are tot atata importanta ca si intretinerea sobei. aceasta provocand o zona rece care impiedica tirajul. la: • curatirea periodica a cosului de fum cel putin de doua ori pe an si ori de cate ori este nevoie. caderea dispozitivelor de protectie de la gura de evacuare a cosului. intrucat daca cosul de fum nu funcfioneaza bine. furtuni etc. • verificarea inaltimii cosului de fum la tiraj precum si refacerea inaltimii initiale a cosului in urma prabusirii acestuia din diverse cauze (calamitati.) Realizarea tuturor operatiunilor de intretinere la sobe si la cosurile de fum reclama un minim de efort si de cheltuieli. de aceea este bine ca ele sa fie executate cu regularitate. crapaturi din zidaria cosului etc.Operatiuni de intretinere a cosurilor de fum ale sobelor • • • • • • • • • Nu se recomanda montarea de dispozitive de protecfie la gurile de evacuare a cosurilor. Operatiile periodice de intretinere la cosurile de fum se refera.

5. cazanele etc.materialele (conductele. • Imbunatatirea performanfelor instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente se realizeaza prin: . instalatiile de incalzire trebuie sa corespunda nivelurilor minime de performanta referitoare la exigentele esentiale definite de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.3. Imbuntatirea performantelor instalatiilor de incalzire • In scopul realizarii conditiilor de confort in cladirile de locuit existente este necesara imbunatatirea performantelor instalatiilor de incalzire prin reabilitarea sau modernizarea acestora.si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiectul instalatiei de incalzire.3.) utilizate la executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit existente vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standarde si prescriptiile tehnice ale producatorilor . • Conform Normativului I 13 . • Conform Normativului I13. armaturile) si echipamentele (corpurile de incalzire.interni si externi .

precum si de conditiile locale de montaj in incapere. • utilizarea corpurilor de incalzire cu indice ridicat de incarcare termica a metalului. La alegerea corpului de incalzire se vor avea in vedere parametrii maximali de presiune si temperatura ai agentului termic la care acesta va functiona. Odata cu inlocuirea corpurilor de incalzire se vor inlocui si robinetele de reglaj si anume se vor utiliza robinete cu dublu reglaj. pentru dura ta de viata (W/kg x ani durata de viata). La alegerea tipului de corp de incalzire vor fi avute in vedere urmatoarele: .Utilizarea de corpuri statice performante • • • • • • • Conform Normativului I13 pentru reabilitarea instalatiilor de incalzire se recomanda: • utilizarea in aceeasi instalatie a unor corpuri de incalzire cu curbe caracteristice de variafie a cedarii de caldura cat mai apropiate. de apartamente) sau in cazul contorizarii la nivel de bloc si montarii repartitoarelor se folosesc robinete de reglare cu termostat. In cazul instalatiilor de incalzire individualizate (la nivel de scara.

• greutate foarte mare. Dintre dezavantaje enumeram: • aspect mai putin prezentabil. • rezistenta buna la presiuni si temperaturi maxime (la 4 sau 6 bar si respectiv la 100 sau 140 °C). necesita tratarea apei din instalatie . • posibilitati de curatire de praf.au in principal avantajele urmatoare: • • • • • • • • • aspect placut. • greutate redusa. • posibilitati diverse de montaj si amplasare. • montaj greoi. Radiatoare din otel . Dezavantajul consta in: • durata de viafa redusa (uneori sub 10 ani.Radiatoare de fonta au drept avantaj • • • • • • • • • • puteri termice specifice mari pe metru patrat de radiator. necesita vopsire si probare pe santier. • posibilitati diverse de montaj si amplasare. finisaj de calitate al suprafefelor prin culori atractive. • se curafa usor de praf. • durata foarte mare de viata. • pret specific mic sau mediu. • se monteaza usor. din cauza coroziunii). • rezistenta buna la coroziune.

Zn. se livreaza vopsite in culori variate si atractive. etc). Cu.Radiatoarele din aluminiu sau din aluminiu si ofel se caracterizeaza prin: • • aspect estetic cu design adecvat folosirii in apartamente de lux. • • spatiu redus ocupat in incaperi. . • • coroziune electrochimica la instalatii alcatuite din mai multe materiale (Al. • • greutate mica. • Armaturile folosite in reabilitarea instalatiilor de incalzire se aleg in raport cu functionarea lor si cu parametrii agentului termic. Dezavanfa/e/e principale sunt: • • durata de viata medie (10-20 ani). • • puteri termice mari pe metru liniar. • • rezistenja buna la presiuni si temperaturi maxime. • • in timpul utilizarii se formeaza hidrogen la contactul dintre aluminiu si apa (cazul radiatoarelor construite exclusiv din aluminiu). • • coroziune electrostatica Al-otel cu transport de ioni de Al.

presiune) functie de gradul de inchidere. • in cazul contorizarii la nivel de bloc si montarii repartitoarelor se folosesc robinete de reglare cu termostat.Armaturile de reglare • se insotesc de certificarea caracteristicilor (debit. • Armaturile cu functionare automata alese in raport cu functiunile lor sunt insotite de intregul echipament auxiliar de automatizare (sau cu indicatii precise care se completeaza) si de certificarile prevazute in normativul I13 • Armaturile de reglare pentru corpurile de incalzire se aleg in conformitate cu solutia de reglare a sistemului de incalzire recomandata de Normativul I13. • La alegerea tipului de corp de incalzire vor fi avute in vedere urmatoarele .

CT de cvartal) si cladirile de locuit individuale sau insiruite cu sursa proprie de caldura consta in efectuarea lucrarilor de reparatii. S0LUTII DE REABILITARE A INSTALATIILOR DIN CLADIRILE DE LOCUIT • Reabilitarea instalatiilor din cladirile de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura cxterioara (termoficare.marirea gradului de gestionare individuala (reglare. Principiile care trebuie sa stea la baza solutiilor de reabilitare si care trebuie avute in vedere la selectarea masurilor ce se aplica sunt conf. sunt urmatoarele: . Solutiile-cadru de reabilitare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare.identificarea masurilor de reabilitare de la simplu la complex. completari sau inlocuiri de echipamente pentru readucerea instalatiilor la parametrii initiali din proiect. contorizare). Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalajiilor existente la cladirile de locuit avand la baza evaluarea starii existente a instalatiei.4. . dotate cu sursa proprie de caldura au caracter de recomandare.reducerea consumului de energie termica a cladirilor si implicit reducerea cheltuielilor. CT de cvartal) si la cladirile de locuit individuale sau insiruite.cresterea confortului termic al locatarilor. • • • • • • .2. cap. . .

A3 .reducerea fluxului termic disipat prin conductele de distributie ale agentului termic.asigurarea bunei funcfionari a instalafiei. CT de cvartal) sunt prezentate in continuare si sunt clasificate dupa gradul de complexitate a instalatiei si amploarea lucrarilor si anume (tabelul 1): A. .Remedierea termoizolafiei conductelor de distributie din subsol Scopul solutiei consta in: . A5 . . conductelor si armaturilor). pe conductele de distributie ale agentului termic care prezintš pierderi de agent termic. Solutii simple Al .Inlocuirea conductelor de distributie agent termic fisurate din subsol Scopul solufiei consta in: .asigurarea unei bune circulatii a agentului si eliminarea pierderilor de agent termic din instalatia interioara. . Scopul solutiei consta in: . .asigurarea bunei functionari a instalafiei. . A4 .evitarea inundarii subsolurilor.eliminarea pierderilor de agent termic.nefuncfionale de la baza coloanelor de distributie. A2 .eliminarea inundarii subsolurilor.inlocuirea in subsolul tehnic a vanelor defecte nefunctionale.exterioara (termoficare.Inlocuirea vanelor defecte .eliminarea pierderilor de agent termic.Cladirile de locuit existente colective alimentate de la o sursa de caldura. CT de cvartal • ) • • • • • • • • • • • • • • Solutiile de reabilitare a instalatiilor de incalzire la cladiri de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. Scopul solutiei consta in: .Montarea robinetelor de golire la baza coloanelor Scopul solufiei consta in: posibilitatea efectuarii golirii coloanelor in cazul aparifiei unor defecte (fisurarea elementelor de incalzire.

A6 Spalarea corpurilor statice (prin demontarea de pe pozive) cu jet de apa sub presiune. Scopul solutiei consta in: .utilizarea corecta de catre consumator a robinetelor de radiator determina obfinerea unor economii importante de energie si implicit economii in bugetul familiei. A8 . clatire si protectia anticorosiva a instalatiei de incalzire la clždirile de locuit racordate la termoficare trebuie reali-zat urmatoarele: . Inaintea efectuarii tratamentului de curatire chimica. . .Inlocuirea robinetelor corpurilor statice existente si nefunctionale Scopul solutiei consta in: . . cu ocazia reabilitarii sau modernizarii.verificarea etanseitafii instalatiei. spalare.controlul starii generale a instalajiei de incalzire centrala. A7 . .controlul calitatii apei din instalafie.cresterea eficientei instalatiei de incalzire. Operatiile de curatire a instalatiei trebuiesc facute numai dupa efectuarea modificarilor aduse instalatiei pentru repunerea sa in functiune.cresterea eficienfei instalatiei de incalzire prin asigurarea unei bune circulatii a agentului termic si implicit reducerea consumurilor energetice.l.Curatirea chimica si protectia anticorosiva a instalatiei Scopul solutiei consta in: .cresterea eficientei functionarii corpurilor statice.• • • • • • • • • • • • . elminarea depunerilor de nisip si namol de la partea inferioara a corpurilor de incalzire si apoi remontarea pe pozitie. Descrierea actiunii de curajire chimica si protectie anticorosiva este detaliatš in fisa nr.posibilitatea efectuarii golirii coloanelor in cazul realizarii unor lucrari de reabilitare.

.

.

.

masoara marimea de reglat (temperatura interioara). principiul de functionare si executia robinetelor cu termostat se va consulta fisa nr. Robinetele cu termostat montate pe corpurile de incalzire servesc la reglarea individuala a temperaturii interioare la cladirile de locuit indeplinind urmatoarele functiuni: . .2.echilibrarea termica si hidraulica a instalatiei (solutia A10). . in Romania robinetele termostatice nu sunt in prezent utilizate la echiparea instalatiilor de incalzire la cladiri de locuit racordate la termoficare (blocuri de locuit). Pentru domeniul de utilizare.Corpurile de incalzire sunt echipate cu robinete cu dublu reglaj • Utilizate pe scara larga in strainatate. cauza principala o constituie faptul ca temperatura agentului termic livrat este in general sub nivelul cerut de conditiile climatice exterioare.contorizare la nivel de bloc (solutia Al 1) si/sau de apartament. Introducerea robinetelor cu termostat la corpurile de incalzire impune: .compara si regleaza direct admisia fluidului in corpul de incalzire. Se mentioneza ca masura de inlocuire a robinetelor cu dublu reglaj cu robinete cu termostat se adopta doar in situatiile in care sursa termica poate furniza un debit de caldura mai mare decat sarcina termica a consumatorului • • • • • • • • .

A9 - Dotarea corpurilor statice existente cu repartitoare de caldura
• • • • • • Scopul solufiei consta: - in asigurarea controlului asupra livrarii caldurii la consumator; - reducerea consumurilor de energie termica pentru incalzire. Repartitorul de caldura este un instrument modern care permite defalcarea pe fiecare corp de incalzire in parte a consumului total de caldura a cladirii conform unei proceduri specifice, asigurand astfel baza tehnica a sistemului de repartizare a costurilor incalzirii pe apartamente. Se mentioneaza ca pentru utilizarea repartitoarelor de caldura este necesara prevederea obligatorie a corpurilor de incalzire cu robinet cu cap termostat. Metoda exacta si economica in domeniul inregistrarii consumurilor individuale, utilizarea repartitoarelor este foarte eficienta in instalatiile de incalzire centrala racordate la termoficare. Aparatele sunt citite de catre personalul de serviciu al firmelor furnizoare, in cazul repartitoarelor cu evaporare, sau datele masurate pot fi transmise la distanfa, in cazul repartitoarelor electronice, la o unitate de stocare a datelor. Descrierea principiului de functionare al repartitoarelor de caldura, modul de utilizare si modul de prelucrarea datelor inregistrate pe aparat sunt detaliate in fisa nr.3. Contorizarea caldurii combinata cu un sistem de facturare prin repartrtie partiala a sarcinii la incalzire utilizand repartitoarele de caldura conduce la: - stimularea locatarilor de a fi atenti la temperatura realizata in incapere; - stimularea locatarilor la economie.

• • • •

A10 - Echilibrarea hidraulica si termica a instalatiilor de incalzire
• Scopul solutiei: • - repartizarea corecta a debitelor de agent termic in instalatie; • - reducerea risipei de energie termica pentru incalzire. • Echilibrarea termica si hidraulica a instalatiilor de incalzire centrala din cladirile de locuit in cadrul actiunii de reabilitare a acestora este indispensabila deoarece nu se poate imagina o reabilitare termica cu transformarea refelei fara reechilibrare. • Echilibrarea integrala a instalatiilor de incalzire centrala reprezinta un proces prealabil contorizarii

Cauzele care provoaca dezechilibrarea termica a instalatiilor de incalzire: 1. Cauze permanente
• dezechilibrul hidraulic intre debitele necesare corpurilor de incalzire si debitele reale - reprezinta cauza cea mai frecventa si importanta a dezechilibrarii termice si este produs de defectele instalatiilor termice si anume: • - tevi partial obturate cu namol sau tartru; • - retea de distributie si corpuri de incalzire prost dimensionate; • - consecin|a unei reabilitari termice (pe partea de constructie); • - consecinfa montarii robinetelor cu termostat pe corpurile de incalzire

• . .intoarcere) neconforme. provocate de: • . radiatie solara etc. In prezent aceste disfunctionalitati sunt combatute prin reglarea temperaturii si nu prin echilibrarea retelei. prin racirea unor incaperi datorate ventilarii naturale a incaperilor.pierderi de caldura. Cauze nepermanente (pasagere) • ecarturi de temperatura (ducere .2.aporturi de caldura prin incalzirea suplimentara a spatiilor cu aparate electrice sau datorita prezenjei ocupantilor.

Avantajele echilibrarii termice printr-o buna echilibrare hidraulica a instalajiilor de incalzire sunt: • • confort .disparitia apartamentelor insuficient incalzite sau prea incalzite necesitand robinete cu termostat care trebuie montate pe corpurile de incalzire. • • economii de energie termica si de cheltuieli aferente . • • echitate in repartitia costurilor de incalzire prin temperaturi nediferentiale prin diverse apartamente.

diagnostic prealabil focalizat asupra retelei si asupra fiecarui corp de incalzire.nu se efectueaza masurarea debitului de agent termic la nivelul corpurilor de incalzire. . Dispozitivele utilizate pentru procedeul de echilibrare si conditiile de montaj ale acestora sunt prezentate in fisa 4. . a) Echilibrarea integrala realizeaza: . .cu masurarea debitului de agent termic pe coloane.un reglaj cu control simultan al corpurilor de incalzire.reglarea cu masurarea debitului de agent termic la nivelul coloanelor. prereglaje.cu masurarea debitului de agent termic al corpului de incalzire. Avantajele echilibrarii integrale: .retusurile de reglaj ale corpurilor de incalzire perturba corpurile de incalzire ale aceleiasi coloane. . .echilibrarea coloanelor .acces usor la un reglaj pe zona.Echilibrarea se poate realiza astfel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -echilibrarea integrala .echilibrarea coloanelor intre ele nu elimina defectele de echilibrare intre corpurile de incalzire ale aceleiasi coloane.reglaje neprotejate sau mult prea usor accesibile si. chiar daca au fost facute eventual.posibilitatea urmaririi instalatiilor pe zone.debitele de agent termic pe coloane corecte. b) Echilibrarea coloanelor realizeaza: . . Avantaje: . .echilibrare intre coloanele instalatiei. cu cost mic. Se menfioneaza ca efectele maxime se obtin printr-o echilibrare integrala a instalafiei. in consecinfa. riscul ca echilibrajul sa se strice rapid. Dezavantaje: .reglare rapida si precisa. . asupra lor. . la locatarii nemulfumiti. .dificultatea de a interveni simplu.

6. iar in fisa nr. • Contorizarea la nivel de bloc (scara) a energiei termice se completeaza cu utilizarea repartitoarelor de caldura pe fiecare corp de incalzire (solufia A9) si inlocuirea robinetelor existente cu robinete cu termostat (solutia A8).5 sunt prezentate amenajarile constructive necesare amplasarii acestora.Al 1 . .6) • Scopul solutiei consta in: • . • Solutiile de contorizare a consumurilor de energie termica la nivel de bloc (scara) sunt prezentate in cap.cunoasterea consumurilor reale de caldura pentru incalzire si asigurarea unei facturari corecte a caldurii.Contorizarea energiei termice la nivel de bloc (scara) (vezi cap.

• . Scopul solutiei consta in: • .Inlocuirea tuturor robinetelor de la corpurile de incalzire cu robinet cu termostat se realizeaza conform solutiei A8. • B3 . • B2 .B.Inlocuirea partiala a corpurilor de incalzire si corelarea numarului de elemente cu solutiile de reabilitare ale constructiei.asigurarea bunei functionari a instalatiei. • . Scopul solutiei consta in: • .asigurarea confortului in locuinfe. Solutii complexe • B1 .Inlocuirea parfiala a conductelor de distribufie din subsol si izolarea lor.reducerea fluxului termic disipat prin conductele de distributie ale agentului termic.tnlocuirea parfiala a coloanelor de incalzire • B4 .asigurarea unei bune circulatii a agentului termic. .cresterea eficientei corpurilor de incalzire. • .

C. Solutii de inlocuire totalaa instalatiei de incalzire • Solutia se aplica la cladiri de locuit cu o vechime de peste 30 ani si se realizeaza prin: inlocuirea totala a instalatiei de incalzire cu mentinerea solutiei inifiale (conducte + armaturi + corpuri statice) si contorizarea energiei termice la nivel de cladire sau tronson de cladire .

alimentare si ardere a combustibilului: • etanseitatea elementelor. • etanseitatea canalelor si a cosului de fum.Revizia centralei termice care consta in verificarea: . Solutiile de reabilitare specifice pentru cladirile de locuit dotate cu sursa proprie . • pompelor. • • • • • • • • • . conducte si armaturi) sunt similare cu cele pentru cladirile colective alimentate de la sursa de caldura exterioara (termoficare. .functionarii si a starii cazanelor precum si a circuitului de evacuare a gazelor de ardere si anume: • etansetiatea cazanelor (partea metalica si cea samotata).functionarii si a starii instalafiei de depozitare.centrala termica conform prevederilor I 13/1 sunt: Al . dotate cu sursa proprie de caldura A. dotate cu sursa proprie de caldura centrala termica si incalzire centrala • Sohrtiile de reabilitare pentru instalafiile interioare de incalzire centrala (corpuri de incalzire. • agregatele de ardere.Cladiri de locuit individuale sau insiruite. CT de cvartal). Cladiri de locuit individuale sau insiruite.

• calitatea apei tratate. .functionarii si a starii instalafiei de tratare a apei si anume: • starea utilajelor instalajiei. . • etanseitate. . • starea conductelor .inclusiv a electromotoarelor acestora si anume: • asigurarea parametrilor necesari.uzura lor.functionarii si a starii schimbatoarelor de caldura si anume: • asigurarea parametrilor necesari.functionarii si a starii echipamentelor cu piese in miscare: pompe.manevra usoara si eficacitatea inchiderii.functionarii conductelor si armaturilor si anume: • etanseitatea imbinarilor (filet garnituri) si pe traseul conductelor. . • functionarea silentioasa. compresoare . ventilatoare. • starii izolatiei termice si a protectiei acesteia la aparate si conducte. functionarea armaturilor de siguranfa la presiunea de evacuare. • instalafiei de automatizare si control (functionare si conceptie). • controlul depunerilor de piatra in intcrior. • manevrabilitatea armaturilor . • etanseitatea.• • • • • • • • • • • • • • • • • .

Reparafiile efectuate in centrala termica (operatia de remediere prin care se asigura functionarea centralei termice la parametrii prevazuti in proiect) sunt: • . • A4 . avarii.de siguranta si reglare a parametrilor conform prevederilor producaforului.Intrefinerea. • AS . • .reparafii curente efectuate pe baza constatarilor facute la revizii. • .pentru elementele la care se intrevede ca vor putea apare disfuncfiuni dupa o perioada de timp.Verificarea recipientelor sub presiune si a armaturilor de siguranta in conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intra sub acest control. verificarea si revizuirea instalatiei de automatizare .• A2 . deteriorari. .Completarea centralei termice cu aparatura de masura si control si instalafie de automatizare.accidentale in urma unor disfuncfiuni. • .fntrefinerea si remedierea aparatelor de masura conform instrucfiunilor producatorului.reparafii insofite uneori de reparafii capitale.preventive . • A6 . • A3 .

refacerea izolafiei. eventuala inlocuire . Descrierea actiunii de curafire a instalafiei si a cazanului este detaliata in fisa 1'. curafirea depunerilor. repararea parfii metalice prin inlocuire sau sudare. rezervoare: .cresterea eficienfei energetice a instalafiei prin cresterea randamentului de producere a agentului termic. refacerea protecfiei anticorozive .la 6 ani. Curafirea periodicš a instalafiei de incalzire si a cazanului de producere a agentului termic Scopul solufiei consta in: . repararea sau inlocuirea mantalei si izolafiei . . A.inlocuirea elementelor. vopsirea .8. vopsirea . spalare.la 3 ani. compresoare.schimbarea garniturilor. refacerea izolafiei. .• • • • • • • • • • • • • • • • A7 . • armaturi de inchidere si reglaje: . inlocuirea garniturilor la 4 ani.curafirea de depuneri.la 6 ani.la 2 ani.golire. • conducte si izolafii: . • pompe.inlocuirea garniturilor.curafirea interioara prin indepartarea depunerilor. • boilere: conform indicapilor producatorului sau in lipsa acestora pentru: . ventilatoare.anual.Reparafiile capitale in centrale se efectueaza la urmatoarele intervale de timp care pot fi reduse in functie de conditiile specifice locale astfel: • cazane: conform indicatiilor producatorilor sau in lipsa acestora pentru: .

marirea siguranfei in exploatare. • B. Dotarea sobelor cu elemente de obturare a cosului de fum pe durata nefuncfionarii sobei • Scopul masurii consta in: • . Curafirea periodica a sobelor.B. a canalului de fum si a cosului de fum si verificarea tirajului • Scopul masurii consta in: • . Solufii de reabilitare a instalatiilor de incalzire pentru cladiri de locuit dotate cu incilzire locala cu sobe • B.2. 1.diminuarea racirii sobelor si reducerea evacuarii aerului cald din incaperi. .cresterea randamentului de producere a caldurii. • .

. scara sau apartament.satisfacerea in mai mare masura a exigentelor de confort termic si financiar ale consumatorilor. .eliminarea pierderilor de caldura in distributie prin dispariatia retelelor termice exterioare. performante cu randamente ridicate. prin extinderea contorizarii pana la nivel de apartament. Utilizarea acestor solutii de producere si distributie a energiei termice la cladiri de locuit existente asigura: .distributie in subsol.punct termic de imobil.reducerea consumurilor de combustibil prin utilizarea unor echipamente moderne.coloane de distributie pe casa scarii. CT de cvartal) Solutii de modernizare (inlocuire totala a instalafiei de incalzire cu aplicarea solutiilor noi si retehnologizare) sunt prezentate in tabel 1 prin: 1.5.distributie orizontala de apartament. Solutiile de modernizare a instalatiilor de incalzire la cladirile de locuit colective alimentate de la o sursa de caldura exterioara (termoficare. scheme si echipamente performante. precum si in automatizarea functionarii instalatiilor. Solutii de producere si distributie a energiei termice la consumator: . Individualizarea incalzirii colective prin realizarea unor scheme de instalatii cu urmatoarele caracteristici: .centrale termice de bloc.contorizare la nivel de apartament. . . .cresterea eficienfei termoenergetice a instalatiilor. . SOLUTII SI SCHEME DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE • • • • • • • • • • • • • • • • Modernizarea instalatiilor de incalzire consta in retehnologizare prin utilizarea de noi solutii. . 2. .

in special: pulberi.1. . . pentru suprafata si amplasarea acestora se va respecta prevederile normativelor 113 si I 9. SOx. beneficiarul trebuie sa ceara celui ce livreaza echipamentele.asigurarea racordurilor de apa. care sa nu faca necesara supravegherea continua de catre fochist.centralele termice de bloc sau scara se doteaza cu automatizare minima.existenta unui spatiu adecvat pentru amplasarea centralei in parterul sau subsolul blocu-lui in conformitate cu prevederile normativelor 113 si GP-051. pe cat posibil prin tiraj natural.se utilizeaza echipamente omologate si agrementate de catre organismele abilitate din Romania. energie electrica si combustibil necesare functionarii centralei termice.462/1993 si Ordinul MAPPM 756/1997 "Condifii tehnice privind protectia atmosferei" care indica valorile limita de emisie pentru poluanfii emisi de centralele termice pana la 10 MW. . . .posibilitatea realizarii unui cos de fum pentru evacuarea corespunzatoare in atmosfera a gazelor de ardere. . . Solutii de producere si distributie a agentului termic • • • • • • • • Condifii de utilizare: a) pentru centrale termice de bloc sau scara: . • • • .necesitatea existenjei golurilor pentru accesul aerului de combustie. NOx.asigurarea unor suprafete vitrate corespunzatoare functie de tipul de combustibil utilizat. .combaterea zgomotului si vibrafiilor..performantele tehnice ale echipamentelor de ardere (cazane si arzatoare) trebuie sa fie in corcordanta cu Ordinul MAPPM nr. CO. aceste documente.

. .coloane. de instalarea microcentralei de apartament.combaterea zgomotului si vibratiilor.GP 051-2000 si conform "Solutii-cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic" . c) pentru puncte termice de imobil: .posibilitatea racordarii la instalatiile interioare de gaze naturale. GP-051 si SC 005 privind volumul. astfel incat si nu fie afectate instalafiile celor conectati la sistemul centralizat.sunt descrise solutiile proprii de producere a agentului termic cu particularitatile si avantajele fiecareia.posibilitatea evacuarii gazelor de ardere rezultate prin arderea combustibilului fara a strabate spatii cu pericol de incendiu sau explozie sau a ajunge in contact cu elementele combustibile. distanfele fata de elementele de construcfie etc. . . . aerisiri. execujie si exploatare a centralelor termice mici .• • • • • • • • • • • • b) pentru microcentrale de apartament .SC 005-2000. alimentari apartamente) sau sa se solutioneze situatiile aparate.sa nu existe implicatii asupra apartamentelor invecinate (din punct de vedere al distributiei instalatiilor de incalzire existente . goliri.existenta unui spatiu disponibil pentru amplasarea echipamentului intr-una din incaperi-le apartamentului in care sa se realizeze prevederile normativelor 113.combaterea zgomotului si vibratiilor. in conformitate cu prevederile normativului 113. .asigurarea racordurilor de apa si energie electrica necesare functionarii punctului tennic. suprafafa vitrata. In fisa 7 . Proiectarea si execujia centralelor de bloc sau scara si punctelor termice de imobil sau a microcentralelor termice de apartament se face de catre personal autorizat conform prevederilor normativelor I 13 si P 118 conform "Ghid de proiectare. .16.existenta unui spatiu adecvat pentru amplasarea punctului termic la parterul sau subsolul imobilului.

organe de reglare). Individualizarea incalzirii colective • • • Realizarea confortului termic in apartamente depinde. atat de natura si elementele componente ale cladirii. .schema de distributie a instalafiei de incalzire la nivel de apartament si sursa termica de bloc.schema de distributie cu microcentrala de apartament. problemele legate de costuri. In fisa 6 sunt descrise schemele de distributie a instalajiilor de incalzire utilizand surse proprii de producere a agentului termic conform lucrarii "Solutii cadru pentru instalafii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic" . cat si de instalatia de incalzire si componentele ei (conducte.schema de distributie a instalatiei de incalzire la nivel de bloc sau scara. Concomitent. energie si individualizarea consumurilor au impus necesitatea promovarii contorizarii la fiecare consumator (apartament) in paralel cu posibilitaple de reglaj individual. • • • • . corpuri de incalzire.2. Schemele de instalatii interioare utilizand surse proprii de producere a agentului termic se pot realiza in urmatoarele solutii: .SC 005-2000. .

Pentru domeniul de utilizare. Izolarea conductelor de distribufie din subsolurile neincalzite Scopul solutiei consta in: • • • • • . Dotarea circuitelor de incalzire care alimenteazš zone distinct incalzite cu dispozi-tive de reglare: . 6. Scopul solufiei consta in: 4. Inlocuirea arzatorului cu care este echipat cazanul cu un arzator performant Scopul solufiei consta in: . Inlocuirea robinetelor corpurilor statice existente cu robinet cu termostat Scopul solutiei consta in: . – 2. 5. 3.asigurarea reducerii temperaturii spatiilor incalzite pe durata noptii sau in perioadele de neocupare ale acestora.cresterea randamentului anual de producere a caldurii. Inlocuirea cazanului de producere a agentului termic pentru incalzire cu un cazan modem performant Scopul solutiei consta in: .asigurarea reglajului termic local.Solutii de modernizare a instalatiilor de incalzire pentru cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu incalzire centrala cu sursa proprie de caldura • • • • • • • • • • • • 1. Dotarea instalajiei de incalzire cu echipament de reglare cu ceas programabil Scopul solufiei consta in: . principiul de funcfionare si executia robinetelor cu termostat se va consulta fisa 2.cresterea randamentului anual de producere a caldurii. .reducerea pierderilor de caldura.reducerea consumului de combustibil. .asigurarea reglajului termic pe zone incalzite.

Schimbarea combustibilului lichid sau solid utilizat pentru sobe cu combustibil gazos Scopul solutiei consta in: • .exploatarea mai usoara a sobei. • 3. • .cresterea confortului in apartamente . Inlocuirea sobelor cu instalafie de incalzire centrala • Scopul solufiei consta in: • . • 2. Dotarea sobelor cu echipamente de reglaj termostatic a acestora funcjie de temperatura interioara • Scopul solufiei consta in: • .cresterea randamentului sistemului de incalzire.cresterea randamentului de reglare prin evitarea supraincalzirii incaperilor.Solutii de modernizare a instalapllor interioare pentru cladiri de locuit individuale sau insiruite dotate cu sobe • 1.

.SC 002 . 3.impune aplicarea solutiei de inlocuire totala a refelei de distribu(ie a caldurii prin realizarea distributiei orizontale de apartament si coloane verticale pe casa scarii. SOLUTII DE CONTORIZARE A CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE LA CLADIRILE DE LOCUIT EXISTENTE • La cladirile de locuit existente contorizarea consumurilor de energie termica se poate face prin urmatoarele solutii: 1.Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa. aferente instalatiilor din blocurile de locuinte.6. contor de energie termica de bloc si cu repartizarea costurilor conform prevederilor din reglementarile tehnice elaborate de INCERC. 2. Solutiile de contorizare a consumurilor de energie termica si detalii de montaj pentru contoarele de energie termica si apa calda vor fi in concordanta cu prevederile urmatoarelor reglementari tehnice: . gaze naturale si energie termica. contor de energie termica de apartament . • • • • • • . contor de energie termica pe intregul bloc sau scara si repartitoare de caldura pe fiecare corp de incalzire si inlocuirea robinetelor existente cu robinete cu dublu reglaj.Solutii cadru pentru montarea contoarelor de instalatii sanitare si incalzire din cladiri existente.SC 001 .

• Amenajarile constructive necesare pentru montarea contoarelor de energie termica la nivel de bloc. detaliile si conditiile de montaj ale contoarelor sunt prezente in fisa 5. astfel: • a . • b .contoare amplasate in exteriorul cladirii in nise special amenajate. .contoare amplasate in subsolul cladirii sau la nivelul parterului. de existenta sau de lipsa subsolurilor tehnice si de posibilitatea amenajarii unui spatiu necesar si corespunzator. • c . de pozitia punctului de racord (in afara sau in interiorul cladirii). • Amplasarea contoarelor de bloc se face tinand seama de modurile de racordare ale cladirilor la refeaua exterioara de incalzire.CONTORIZAREA ENERGIEITERMICE LA NIVEL DE BLOC SAU SCARA • Contorizarea energiei termice cu contor de bloc sau scara se realizeaza prin montarea unui contor de energie termica intr-un spatiu disponibil de comun acord cu Asociafia de proprietari/locatari a blocului.contoare amplasate in camine special amenajate.

Pe fiecare coloana de energie termica se vor monta robinete de inchidere. Ghenele de instalajii necesare montarii coloanelor se vor amplasa pe casa scarii. contoarele se amplaseaza in nisa. rezistente la temperatura (de tip polipropilena sau polietilena de inalta densitate). Se va evita montarea conductelor in spajii in care temperatura poate scadea sub 0 °C. SC 002-1998 "Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa. precum si proteclia fata de lovituri. Pentru coloanele de alimentare principale se recomanda fevi negre de otel. La trecerea conductelor prin perefi sau elemente de construcfii conductele se vor monta in tuburi de protectie (mansoane).CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE LA NIVEL DE APARTAMENT • Contorizarea energiei termice la nivel de apartament in cladirile de locuit existente se realizeaza conf. Pentru conductele care se monteaza aparent (in plinta) se va avea in vedere aspectul estetic. tevi din mase plastice. individual pe apartament. iar pentru conductele de legatura. • • • • • • • • . cu acces din casa scarii. Conditiile de amplasare si montaj necesare instalajiilor de contorizare Din racordul blocului de energie termica se realizeaza o refea de distribufie pentru alimentarea coloanelor amplasate in casa scarii. gaze naturale si energie termica aferente instalatiilor din blocurilor de locumte" in conditiile inlocuirii refelei de distribufie existente si realizšrii distribufiei orizontale de apartament si coloane pe casa scarii conform Solutiilor de distribufie de apartament detaliate in lucrarea SC 005-2000 "Solutii cadru pentru instalatii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic".

• Modelele noi.care masoara debitul si volumul de apa care trece prin instalatie.contor de debit .doi senzori de temperatura care masoara temperatura agentului termic din instalatie pe conducta tur si retur. . • La alegerea tipului de contor de energie termica de apartament trebuie indeplinite acelea si conditii ca si la contoarele de bloc. etc.un integrator electronic care calculeaza. diferenja de temperatura. puterea termica. • . • . complexe de contoare de energie termica au un integrator dotat cu microprocesor electronic care calculeaza suplimentar si afiseaza debitul. • Elementele componente ale contoarelor trebuie sa permita demontarea si inlocuirea acestora in caz de defectiune.Contoarele de energie termica folosite in apartamente. • In fisa 8 prezentam scheme de alimentare cu agent termic pentru incalzire cu contorizare de apartament. pentru contorizarea energiei agentului termic de incalzire sunt alcatuite din: • . corecteaza automat si inregistreaza in timp consumul de energie termica.

• Controlul apei din instalafie . urmatoarele: .FISA nr.Instalapa trebuie sa fie funcfionala.Estimarea calitafii generale a instalafiei pentru a estima gradul depunerilor de calcar. .acfiune preventiva de protecfie . in mod obligatoriu. Inaintea efectuarii tratamentelor de curafire si protecfie a instalafiei de incalzire trebuie realizat: • Controlul starii generale a instalapiei de incalzire centrala . .spalarea si clatirea au drept scop eliminarea namolu-lui si a altor resturi aparute dupa acfiunea chimica. . CT DE CVARTAL • • • • • • • • • Tratamentul de curafire chimica si protecfie anticorosiva a instalatiilor de incalzire centrala implica.operafie de curatire inainte de clatire si protecfie avand drept scop obfinerea unor instalafii curate fara depuneri.adaugarea unui protector (inhibator) de coroziune in adaosul de apa de umplere finala pentru protejarea instalafiei contra acfiunilor nefaste ale coroziunii si depunerilor de calcar in scopul economisirii energiei si cresterii randamentului corpurilor de incalzire. l TRATAMENTE DE CURAjTRE CHIMICA SI PROTECTIE ANTICOROSIVA A INSTALATIILOR EXISTENTE DE INCALZIRE LA CLADIRI DE LOCUIT ALIMENTATE DE LA O SURSA DE CALDURA EXTERIOARA (TERMOFICARE.acfiune chimica .acfiune mecanica hidraulica .

.sulfafii sunt daunatori ofelului si fontei. ioni de nitrafi si amoniac .confinutul de sulfafi. alamei si aluminiului. de putred este semnul ca instalafia este poluata biologic. renovare sau modificare se efectueaza inaintea operafiilor de curafire.• • • • • • • • • • • • • • • Se ia un esantion de apa din instalafie si se analizeaza valoarea pH.mirosul de mucegai. mirosul apei. .starea garniturilor de etansare ale vanelor.starea fizica si accesul la robinetele lor de la baza coloanelor (daca exista). .procentul de cloruri > 50 mg/l .daca exista unul sau mai multe camine de canalizare capabile sa absoarba volumul apelor provenite din golirea si clatirea instalafiei.starea robinetelor de aerisire.dauneaza conductelor de ofel. .pH-ul apei scazut < 8 .8. in sensul ca acestia permit dezvoltarea bacteriilor anaerobice sulfastoreductoare care produc gazul H2S ce antreneaza o coroziune puternica. Se verifica: . . sulfat si eventual de nitrafi astfel: .este daunator conductelor din cupru si alama.5 arata ca apa este corosiva pentru conductele de OL. confinutul in ioni de cloruri. . . .o concentrare de saruri solubile cu confinut de clor si sulf poate fi cauzata de catre adaosurile repetate de apa. • Verificarea etanseitafii instalafiei Modificarile aduse instalafiei pentru repunerea sa in funcfiune.daca exista o sursa de alimentare cu apa in apropiere cu un debit si presiune suficiente. . abundenfa de mal. pentru bransarea furtunelor suple si pentru realizarea alimentarii. . . culoarea apei. conductivitatea.culoare rosietica a apei sau a malului este semnul coroziunii prin oxigenare.

Se face controlul concentratiei. 1 . . Actiunea de curatire chimica . .se introduce 1-2% substanfa detartranta si se lasa din nou sa functioneze instalatia timp de 2 sau 3 saptamani.20) si se lasa sa functioneze instalatia una sau doua saptamani.IC . IC .Daca instalatia este foarte murdara. .Se pregateste instalatia conf. fig.Se introduce cantitatea de substanca detartranta (ex. se va proceda in doua etape: se introduce 1% solufia detartranta (ex. Inainte de golire se masoara concentratia reala a produsului detartrant cu aparatura de masura.20) pentru a obtine dozajul ales (1-2%) in functie de starea instalatiei si dupa umplere se lasa sa functioneze instalatia in mod normal timp de 2-3 saptamani (se poate lasa produsul in instalatie peste o luna de žile. • • • • . Masurarea se efectueaza in diverse parti ale instalatiei.Se estimeaza volumul apei din instalatie.1. Apoi se goleste instalatia . fara nici un rise).pentm eliminarea malului din instalatiile existente • • • . se verifica repartizarca produsului in intreaga instalatie si se determina volumul exact de apa pe carc il continc instalatia.

2. Faza 2: Se inverseaza bransarea furtunurilor flexibile pentru a alimenta radiatoarele prin retur si se spala procedand conform faza 1. In acest caz se va cere avizul autoritatilor in domeniu.2 avand drept scop absorbirea impuritatilor care ar putea exista dupa spalare si datorita aces-tui fapt sa fie antrenate in circulatie. 1 si se lasa sa curga pana ce apa iese cu un debit constant. Cazul B .3 si fig. fig. C2. in afara de radiatorul cel mai indepartat.Instalatie de incalzire complexa cu probleme (greu accesibila) In cazul unor instalatii de incalzire complexe existente. sau in care unele radiatoare n-au functionat la operatia de spalare hidraulica si clatire se face conf.se procedeaza astfel. NOTA: In cazul in care o cladire de locuit nu dispune de o sursa de alimentare cu apa suficienta pentru spalare si clatirea instalafiei.2 prin montarea in derivatie pe colectorul de retur general a unui "modul de filtrarc" conf.fig.se inchide robinetul radiatorului cel mai indepartat si se deschide robinetul radiatorului urmator. Actiunea mecanohidraulica .Instalatii de incalzire simple usor accesibile Conf. fig. Modulul de filtrare este echipat cu un sac al carui grad de filtrare poate varia intre 5 si 50 mm si o bara magnetica (fig. . • • • .l .se inchid robinetele tuturor radiatoarelor.se deschide robinetul de alimentare cu apa rece si se racordeaza la instalatie conf. curata si cu un pH neutru sau o conduetivitate egala cu cea a orasului. fig. Faza 1: . . Faza 3: Se repeta operatiile de la faza 1. dificil de spalat.spalarea hidraulica si clatirea instalatiei de iacalzire centrali • • • • • • • • • Cazul A . radiator dupa radiator pana la ultimul radiator. se va utiliza un robinet exterior de incendiu. . Modulul de filtrare funetioneaza ca "un rinichi" terminand progresiv curatirea instalatiei fara pierderi de apa.3').se izoleaza instalatia si se desehid robinetele de golire Cl.

. • • • • • • . durata de viafa a instalatiei in urma efectuarii tratamentului este de 20 ani.6 ani. Se recomanda ca utilizarea antigelului sa se faca numai in instalafii care au fost perfect curajate.dozajul de produs. daca ea confine elemente din aluminiu. durata de viafa a tratamentului . atunci cand se doreste o protecfie contra inghetului se recomanda utili-zarea acestui antigel de baza impreuna cu protectorul de coroziune PC-4 in diverse concentrafii funcjie de gradul de protecfie dorit.3.cu un dozaj de minimum 1% indiferent de tipul instalafiei.Noxal . care asigura si protecfia contra inghetului.pH-ul cu benzile de hartie pH sau cu un pH neutru. . Actiunea preventiva de protectie a instalatiei • • • • Pentru protecjia contra depunerilor de calcar si a coroziunii conductelor se folosesc substante funcfie de metalele din care este alcatuita instalatia si dintre care mentionam cateva: .antigel FC-1 (baza netoxica monopropylen glicol) se utilizeaza pentru instatiile care nu conjin aluminiu.este un produs complet. .fluid caloporteur FC-2 (baza netoxica monopropilen glicol) . . Se recomanda un control cel pujin o data pe an a instalatiilor tratate contra depunerilor de calcar si a coroziunii efectuand: . durata de viafa a instalafiei in urma efectuarii tratamentului este de 20 ani.PC-4 cu un dozaj 4% indiferent de tipul instalafiei. . durata de viaja a instalatiei in urma efectuarii trata-mentului mixt FC-1 si PC-4 este de 20 ani. dozajul minim recomandat pentru a beneficia de protectie completa este 25% (protectie antigel la -10 °C).dozajul de antigel cu un refractometru.

.

.

.

.

in sensul ca acestia permit dezvoltarea bacteriilor anaerobice sulfat reductoare produc un gaz H2S ce antreneaza o coroziune puternica.pH-ul apei scazut < 8 . mirosul apei.continutul de sulfafi.8. conductivitatea.acfiune preventiva de protecfie . .l’ TRATAMENTE DE CURATIRE CHIMICA SI PROTECJIE ANTICOROSIVA A INSTALATIILOREXISTENTEDE INCALZIRE LA CLADIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE SAU INSIRUITE DOTATE CU SURSA PROPRIE DE CALDURA • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tratamentul de curafire si protectie a instalatiilor de incalzire la cladiri cu sursa proprie implica. Inaintea efectuarii tratamentelor de curafire si protectie a instalatiei de incalzire trebuie realizat: • Controlul starii generale a instalafiei de incžlzire centrala .operatie de curafire avand drept scop obfinerea unor instalafii curate fara depuneri. ioni de nitrafi si amoniac este daunator conductelor din cupru si alama. . abundenfa de mal. .actiune chimica .5 arata ca apa este corosiva pentru conductele de OL. . deci a producerii de mal hidroxid. . .mirosul de mucegai. culoarea apei. aportul regulat de apa introduce in instalafie oxigen si saruri care au drept efect marirea coroziunii.dauneaza conductelor de ofel. alamei si aluminiului.Informare privind cantitatile de apa de adaos pentru a estima valoarea pierderilor. provoaca depuneri de calcar si mal in cazan.Estimarea starii generale a instalafiei pentru a aprecia gradul depunerilor de calcar. .o concentrare de saruri solubile cu confinut de clor si sulf poate fi cauzata de catre adaosurile repetate de apa. . sulfat si eventual de nitrafi astfel: .culoare rosietica a apei sau a malului este semnul coroziunii prin oxigenare.spalarea si clatirea au drept scop eliminarea namolu-lui si a altor resturi aparute dupa acfiunea chimica. in mod obligatoriu. de putred este semnul ca instalafia este poluata biologic. confinutul in ioni de cloruri. . .Instalafia trebuie sa fie functionala si perfect etansa.FISAnr. 3 actiuni: .sulfafii sunt daunatori otelului si fontei. inainte de clatire si protectie. • Controlul calitatii apei din instalatie Se ia un esantion de apa din instalajie si se analizeaza valoarea pH.acjiune mecanica hidraulica .procentul de cloruri > 50 mg/l .adaugarea unui protector (inhibator) de coroziune in adaosul de apa de umplere finala pentru protejarea instalatiei contra actiunilor nefaste ale coroziunii si depunerilor de calcar in scopul economisirii energiei si cresterii randamentului corpurilor de incalzire. .

Dupa tratamentul definitiv si umplerea instalajiei. se va curafa si dezinfecta folosind o perie si o solufie de bioxid NX-9 sau NX-11.Rezervor cu grup de menjinerea presiunii (modul de expansiune) Se controleaza starea interna a rezervorului si se procedeaza la curajirea sa. pentru a asigura protecjia instalajiei. In cazul in care se pastreaza vasul de expansiune. se va verifica starea sa. producand blocaje si o poluare biologica. In acest caz se va izola vasul inainte de golirea instalajiei pentru a evita patrunderea parafinei in instalajie si producerea blocajelor. se verifica prezenja in apa instalajiei a produsului de tratament intr-o buna concentrajie si. daca este necesar. algele si alte impuritafi dezvoltate in acesta sa pžtrunda in instalafie. se corijeaza situajia adaugand un produs de tratare direct in interiorul vasului. pentru a elimina accesul aerului care va contamina apa din instalafie. . . In cazul in care presiunea din vas este asigurata cu aer comprimat. un strat de parafina serveste la izolarea suprafejei libere a lichidului pentru a evita oxigenarea apei.• • • • • • • • • • • Verificarea dispozitivelor de expansiune (VE) .Vasele de expansiune Daca expansiunea instalafiei este asigurata cu un vas de expansiune deschis in aer liber se recomanda suprimarea lor si inlocuirea cu un vas de expansiune inchis sub presiune de azot. Vasul de expansiune trebuie golit separat inainte de golirea instalaplei pentru a evita ca namolul.

se va verifica concentrajia de antigel pe care o confine apa din instalajie pentru ai garanta protecjia contra inghejului.starea robinetelor de aerisire. . iar in cazul in care instalatia este tratata cu antigel. . personalul de exploatare trateaza apa pe care o confine cu un produs de protecjie definitiv intr-o buna concentratie. pentru bransarea furtunelor suple si pentru realizarea alimentarii. semestrial sau anual.daca exista unul sau mai multe camine de canalizare capabile sa absoarba volumul apelor provenite din golirea si clatirea instalatiei.daca exista o sursa de alimentare cu apa in apropiere cu un debit si presiune suficiente. . . o mica doza de produs bioxid NXB-9 sau NXB-11 pentru a menjine apa sterilizata in timp. Se verifica: .starea garniturilor de etansare ale vanelor. • Verificarea etanseitatii instalatiei Modificarile aduse instalatiei pentru repunerea sa in functiune. renovare sau modificare se efectueaza inaintea operajiilor de curatire.starea fizica si accesul la robinetele de la baza coloanelor (daca exista).• • • • • • • • • • Pentru intrejinere .personalul de exploatare are obligajia de a adauga in vas. In ceea ce priveste rezervorul modulului de expansiune. .

. daca este cazul.Daca instalafia este foarte murdara. . • Detartrarea/dezoxidarea separata a cazanelor .IC . .Cazane vechi Daca acestea au fost bine intrejinute.20) pentru a obtine dozajul ales (1-2%) in funcfie de starea instalajiei si dupa umplere se lasa sa funcjioneze instalatia in mod normal timp de 2-3 saptamani (se poate lasa produsul in instalafie peste o luna de žile.Cu excepfia instalatiilor cu un grad important de impuritati.20) si se lasa sa funetioneze instalatia una sau doua saptamani. Se va verifica: . fig.Se introduce cantitatea de substan(a detartranta (ex.Controlul concentrafiei. se va deconecta cazanul de instalajie.Golirea rapida si eficace a cazanului (pozifionare si diametru suficient al robinetului de golire) usor si fara risc. . Apoi se goleste instalatia . • • • . se verifica repartizarea produsului in intreaga instalajie si se determina volumul exact de apa pe care il conjine instalatia.Cantitatea de apa exacta este indicata de fabricantul cazanelor . un dozaj de 10% din volumul de apa al cazanului este suficient.Se va utiliza produsul DS-40 (acid in pudra). Inainte de golire se masoara concentrajia reala a produsului detartrant cu aparatura de masura.se introduce 1-2% substanja si se lasa din nou sa funejioneze instalatia timp de 2 sau 3 saptamani.4 .1.Se estimeaza volumul apei din instalajie.IC .pentru eliminarea malului din instalatiile existente • • • • • • • • • • • • • . se procedeaza la renovarea lor aplicand un tratament de detartrare/dezoxidare separat si anume: . se va proceda in doua etape: se introduce 1% solufia detartranta (ex.Izolarea cazanului cu robinete perfect etanse. fara niči un risc).Se pregateste instalafia conf. Actiunea de curatire chimica . Masurarea se efectueaza in diverse parfi ale instalafiei. .

.

• Se verifica ca punctele de siguranfš enumerate mai inainte. producand distrugerea lor. sa fie respectate .Cazanul nu este echipat cu pompa de recirculare. • In general debitul acestei pompe trebuie sa fie cel putin egal cu 1015% din debitul nomi-nal al cazanului.Posibilitatea orientarii spumei de acid care s-ar putea produce.Starea vasului de expansiune si a supapei de siguranfa. • .Alimentarea independentš a cazanului. • Soluna 2 . pentru a evita scurge-rea pe suprafefe sau compozanfi.Cazanul este echipat cu pompš de recirculare permrfand functionarea aces-teia pentru detartrare. • .Existen(a unui loc de evacuare a apelor uzate. • . In acest caz. • Soluna 1 .Existen{a unui robinet de aerisire capabil sa evacueze gazele ce se produc in timpul tratamentului. se verificš: • . se utilizeazš o pompa independentš provizorie.• .

daca exista.se deschide robinetul de alimentare cu apa rece si se racordeaza la instalafie conf. In cazul in care se schimba cazanul dupa operafia de curafire. Se racordeaza robinetele de golire (c) cu un furtun flexibil la un robinet de apa si la evacuare.se inchid robinetele tuturor radiatoarelor. intr-un loc capabil sa absoarba tot debitul de apa. Actiunea mecanohidraulica . 2. in afara de radiatorul cel mai indepartat. Spalarea hidraulica a circuitului de radiatoare.spalarea hidraulica si clatirea instalatiei de incalzire existente la Cladiri de locuit individuale • • • • • • • • • • • • • • • • • Cazul A . Se goleste instalatia. Se inchid robinetele tuturor radiatoarelor sau robinetelor de izolare a retelei.se inchide robinetul radiatorului cel mai indepartat si se deschide robinetul radiatorului urmator. curata si cu un pH neutru sau o conductivitate egala cu cea a orasului. . se demonteaza cazanul si se efectueaza spalarea utilizand fevile de tur si retur ale instalatiei care sunt libere pentru a lega furtunurile flexibile. Se opresc cazanul si pompa.4 si se lasa sa curga panš ce apa iese cu un debit constant. fig. • Faza 3: Se repeta operatiile de la faza 1. Faza 2: Se inverseazš bransarea furtunelor flexibile pentru a alimenta radiatoarele prin retur si se spala procedand ca la faza 1.4 sunt: 1. . • Se inverseaza furtunele pentru a se asigura clatirea corecta a cazanului de toate impuritafile depuse la baza. radiator dupa radiator pana la ultimul radiator. . apa trebuie sa curga cu debit mare pana iese curata. • Se deschide robinetul de alimentare cu apa. .Instalafii de incalzire simple.fig. 3.se procedeaza astfel. asa cum s-a explicitat in Faza 2 si Faza 3. Faza 1: . • Se deschid robinetele (1) si (c) si robinetul de golire al cazanului (nu se aplica in cazul unui cazan mural clasic cu serpentina). Spalarea hidraulica a cazanului. usor accesibile Operatiile de spalare hidraulica si clatirea instalatiei de incalzire la Cladiri de locuit individuale si insiruite conf.2.

• Modulul de filtrare este echipat cu un sac al carui grad de filtrare poate varia intre 5 si 50 mm si o bara maganetica. .• Cazul B .Instalafie de incalzire complexa • In cazul unor instalatii de incalzire complexe existente. • NOTA: In cazul in care o cladire de locuit nu dispune de o instalatie de alimentare cu apa suficienta pentru spalare si clatirea instalafiei. In acest caz se va cere avizul autoritatilor in domeniu.5 prin montarea in derivate pe colectorul de retur general a unui "modul de filtrare" conf. operafia de spalare hidraulica si clatire se face conf.fig. se va utiliza o sursa exterioara de apa. fig.3 si 3' avand drept scop absorbirea impuritafilor care ar putea exista dupa spalare si datorita acestui fapt sa fie antrenate in circulafie. dificil de spalat sau in care unele radiatoare n-au func{ionat. • Modulul de filtrare termina progresiv curaprea instalafiei fara pierderi de apa.

Se recomanda un control cel pufin o data pe an a instalatiilor tratate contra depunerilor de calcar si a coroziunii efectuand: .cu un dozaj de minimum 1% indiferent de tipul instalatiei. . dozajul minim recomandat pentru a beneficia de protecfie completa este 25% (protecfie antigel = -10 °C).PC-4 cu un dozaj 4% indiferent de tipul instalatiei. .este un produs complet.pH-ul cu benzile de hartie pH sau cu un pH neutru. . . care asigura si protecfia contra Inghejului. • • • • • • .Noxal . Se recomanda ca utilizarea antigelului sa se faca numai in instalafii care au fost perfect curafate.antigel FC-1 (baza netoxica monopropilen glicol) se utilizeaza pentru instalatiile care nu confin aluminiu.dozajul de produs.fluid caloporteur FC-2 (baza netoxica monopropilen glicol) . durata de viafa a tratamentului .6 ani. Actiunea preventiva de protectie a instalatiei • • • • Pentru protecfia contra depunerilor de calcar si a coroziunii conductelor se folosesc substanje functie de metalele din care este alcatuita instala|ia dintre care menfionam: . durata de viafa a instalatiei in urma efectuarii tratamentului mixt FC-1 si PC-4 este de 20 ani. .dozajul de antigel cu un refractometru. durata de viafa a instalatiei in urma efectuarii tratamentului este de 20 ani. durata de viajž a instalatiei in urma efectuarii tratamentului este de 20 ani.3. daca ea confine elemente din aluminiu. atunci cand se doreste o protec(ie contra inghefului sub 25% sau peste 40% se recomanda utilizarea acestui antigel de baza impreuna cu protectorul de coroz-iune PC-4 in diverse concentrafii funcfie de gradul de protecjie dorit.

pana la termperatura apei de max. .FISA nr. • Robinetele cu termostat asigura pierderi mici de sarcina. • Exista posibilitatea reglarii debitului masic al apei si repartizarii optime dupa necesifatile temperaturii dorite in incaperi de catre locatari prin setarea termostatului. • In scopul utilizarii eoreete de catre consumator a robinetelor cu termostat se face o informare a utilizatorului (locatarului) asupra termostatului si posibilitatea setarii lui.2 ROBINETE CU TERMOSTAT • Domeniul de utilizare • Robinetele cu dublu reglaj cu termostat se pot utiliza penim oriee sistem de incalzire centrala. • Robinetul cu termostat este asigurat contra scoaterii intamplatoare sau voite a capului cu termostat sau a butonului de reglare. • Pentru a realiza o temperatura dorita a aerului din incapere pe baza folosirii unui anu-mit debit de agent termic prin corpurile de incalzire.l20 ○C. pe conducta de tur. acestea trebuie echipate cu robinete cu termostat.

fig. intr-un loc unde poate masura corect temperatura interioara. Toti senzorii termostatelor desehid automat ventilul robinetului de reglare atunci cand se atinge in camera temperatura minima de garda. diminuand debitul de apa calda prin radiator.. ascuns in spatele draperiei. .in unele situatii termostatul cu senzorul ineorporat nu poate determina corect temperatura din camera. Cand fluidul din senzorni termostatului se dilata (ca urmare a cresterii temperaturii in camera) ventilul robinetului este impins treptat spre scaun. Cand fluidul se contracta (ca urmare a scaderii temperaturii din camera) ventilul se va ridica. Alegerea locului de montare a senzorului termostatic se face funetie de pozitia de montare a radiatorului conf.• • • • • • • • • Principiu de functionare Corpul termostatului contine un fluid care se dilata cand temperatura din camera creste si se contraeta cand temperatura din camera scade. automat si fara consum energetic. amplasat pe perete.de regula. se poate utiliza un dispozitiv de aetionare cu senzor ineorporat. montat pe perete. intrucat caldura degajata de conduete si radiator infiuenfeaza elementul sensibil. +26 °C) care pot fi blocate cu dispozitive speciale. . senzorul termostatic se monteaza la capžtul unui tub capilar lung de 2 m.in mod simplu. Daca accesul la radiator pentru actionarea termostatului este dificila.. exista posibilitatea utilizarii termostatelor cu limitari de temperatura inferioara si supe-rioara (+6 . in cazul radiatoarelor amplasate intr-o nisa sub pervazul ferestrei. In scopul evitarii accesului neautorizat la termostatele radiatoarelor si a inchiderii acestora. la distan^a de 8 m la capatul unui tub capilar racordat la robinetul de radiator. debitul prin radiator creste . de exemplu. 6 si anume: . senzorul termostatic este amplasat in interiorul corpului termostatic.

• • • • • • • Executie Robinetele cu termostat pot fi executate in mai multe variante functie de pozitia de montaj pe radiator si de tipul instalatiei. Dupa presetare se monteaza capul termostat. Presetarea se face o singura data (la punerea in funcliune) cu exceptia situa(iilor cand are loc o modificare a sistemului ini|ial. Robinetele cu termostat in executie tip drept sau colf se monteaza pe radiatoare in sistemele de incalzire bitub. Presetarea oferi posibilitatea echilibrarii liidraulice a instalatiilor de incalzire asigurand alimentarea cu agent termic a tutur-or consumatorilor conform necesarului de caldura al acestora si calculului de echilibrare hidraulica efectuat de proiectant. Robinetul cu termostat cu execujie tip by-pass se monteaza pe radiatoare din sistemul de incalzire monotub care asigura trecerea debitului neutilizat mai departe in sistemul de incalzire. Presetarea se face cu ajutorul unui inel montat pe robinet fara utilizarea unor scule speciale. monotubulara sau bitubulara. echipate cu dispozitive de presetare. Cand senzorni este montat. inelul de presetare este ascuns astfel incat nu exista acces la modificarea pozitiei acestuia si dezechilibrarea instalatiei . Firmele furnizoare livreaza robinete cu termostat pentru toate tipurile de sisteme de incšlzire intr-o gama larga de dimensiuni.

cu robinet cu termostat .starea tehnica a instalatiei sa permita echiparea cu repartitoare. In cazul unor corpuri de incalzire care sunt inaccesibile din cauza modului de montare. Temperatura este un parametru care serveste cunoasterii aparatului de energie al corpurilor de incalzire.instalatia sa fie exploatata corespunzator. Numarul corpurilor de incalzire care nu se echipeaza cu repartitoare trebuie sa se incadreze intr-o proporjie de 25% din suprafaja totala locuita. puterea poate fi estimata prin calcul. . In principiu repartitoarele se monteaza numai la acele instalatii care servesc cel putin doi utilizatori. aportul de energie se cunoaste prin integrarea in timp. Montarea si utilizarea repartitoarelor se va face in conformitate cu "Specificatia tehnica privind montarea si utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de caldura ale corpurilor de incalzire" indicativ ST 046/2001. alimentati de la aceeasi instalatie. Pentru utilizarea repartitoarelor corpurile de incalzire vor fi prevazute. In acest caz se monteaza repartitoare pe toate corpurile de incalzire care se alimenteaza de la aceeasi instalatie.FISA nr. pe care sunt montate repartitoarele de caldura.3 REPARTITORUL DE CALDURA • • • • • • • • • • • • Generalitati Repartitorul de caldura este un aparat modern care permite punerea in evidenta a consumurilor parjiale dintr-o instalatie de incalzire centrala. Cerinte de utilizare Utilizarea sistemului de imparfire a cheltuielilor pe baza repartitoarelor este posibila in urmatoarele condifii: . in mod obligatorni.

finindu-se seama de: .identificarea puterilor termice si a locurilor de montaj. . • Citirea indicatiilor repartitorului: . .verificarea corectitudinii de amplasare pe corpul de incalzire. .montarea repartitorului pe corpul de incalzire. • Calculul cheltuielilor pentru incalzirea spatiilor: . .identificarea mijloacelor ajutžtoare necesare.evaluarea situajiilor speciale. • Montarea repartitoarelor: .examinarea vizuala a corpului de incalzire.montarea elementelor de prindere adecvate. .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Condrfii de exploatare • Recepfia echipamentului de incalzire . conform specificafiei tehnice ST 046/2001. . . . Prelucrarea datelor Prelucrarea datelor se face.verificarea integritafii sigiliului.dimensiunile geometrice si identificarea corpurilor de incalzire.temperaturile limita de utilizare. .factorii de evaluare.calcularea cheltuielilor dupa prescripfiile de calcul. . .identificarea temperaturii medii a instalapei de incalzire.verificarea vizuala a integrita^ii aparatului.precizarea cu exactitate a punctului de montare pe corpul de incalzire. .verificarea fermitafii prinderii repartitorului. pentru fiecare tip de repartitor.exigenjele relative la mentenanta si la citire .

. Repartitoarele de caldura electronice funcfioneaza conform urmatoarelor principii de functionare: .senzorul de temperatura inregistreaza temperatura pe suprafafa radiatorului sau agentului incalzitor. conform procedeului de masura. A) Repartitoare funcfionand cu energie electricS (electronice) Principiul de functionare Repartitoarele alimentate cu energie electrica sunt aparate care integreaza temperatura pe o perioada de timp data.un senzor de temperatura inregistreaza temperatura pe suprafafa radiatorului sau a agentului incalzitor. Valoarea consumului este proporfionala cu caldura emisa prin suprafafa de incalzire si consumata de utilizatori pe timpul perioadei de masurare (contabilizare). Acestea utilizeaza.masoara cu trei senzori temperatura de ducere si intoarcere a agentului incalzitor si temperatura din camera • • • • • . iar al doilea masoara temperatura din camera sau o temperatura aflata intr-o relaple definita cu aceasta. una sau mai multe din temperaturile caracteristice. . funcfionand pe principiul evaporarii. B) repartitoare funcfionand fara energie electrica.principiul de masura bazat pe diferenfa medie logaritmica de temperatura.principiul de masura cu un senzor . in vederea evaluarii emisiei de caldura a suprafejei corpurilor de caldura.• Tipuri de repartitoare • • • • • • In practica se utilizeaza doua tipuri de repartitoare: A) repartitoare funcfionand cu energie electrica (electronice).principiul de masura cu doi senzori .

carcasa. Con-Hral se monteaza pe perete pe partea opusa robinetului cu ventil termostatat la distanfa mini-Mi de 100 mm de corpul de incalzire. Sigiliul serveste la protecfia aparatului contra eventualelor manipulari neautorizate. .7a.valoarea consumului curent. .un cod de control si data de scaden^a a citirii. Montare Montarea repartitoarelor electronice se exccuta astfel: . Indicafiile de pe ecranul aparatului apar in urmatoarea succesiune: . . fig. astfel se obfine o funcfionare uniforma a fiecarui repartitor dat (tip marca) in condifii de utilizare identice.senzori de caldura.constanta de evaluare a repartitorului si numarul de senzori. in care caz contorul repartitorului se monteaza pe perete si senzorul de temperatura pe corpul de incalzire. . . afisajul se schimba automat la anumite intervale de timp fara intervenfie. conf. .valoarea memorata a consumului din sezonul precedent de decontare. din: .sursa de alimentare (baterii).sigiliu. Dupa montare se vor izola cablurile senzorilor . Fiecare repartitor electronic este o unitate functionala ale carui componente sunt fabri-cate cu respectarea unor anumite toleranfe.direct pe corpul de incalzire. .ecran de afisaj. 8 si se aplica daca sunt in concordanja cu instructiunile de montare ale produsului. . i pe pereli se efectueaza atunci cand inaltimea corpului de incalzire este mai ■0 mm sau cand repartitorul nu poate fi montat direct pe corpul de incalzire.pe perete. Cadranul indicator Pe ecranul repartitorului. Cotele de montare direct pe corpul de incalzire sunt indicate in fig.• • • • • • • • • • • • • • • • • Descrierea constructiva Repartitoarele de caldura electronice se compun.

.

.

placa frontala cu scala gradata. .placa de baza.rigla de vizualizare. fig. 8. se recomanda utilizarea repartitoarelor cu evaporare numai la cladiri cu numar redus de apartamente. Montaj Strangerea repartitoarelor pe corpurile de incalzire trebuie sa prezinte siguranfa pe o perioada indelungata. teava sau plate) masurata de la baza inferioara pana la mijlocul repartitorului (fig. Marimea indicata reprezinta cantitatea cu care a scazut nivelul fluidului sub punctul de nul. Datorita impreciziei de masurare a lichidului evaporat cat si a usurintei de fraudare prin masuri de reducere a evaporarii. In cazul corpului de incalzire care depasesc lungimea de 2000 mm este necesara montarea a doua repartitoare. Pozida de montare a repartitoarelor este prezentata in fig.flacon cu lichid de evaporare si sigiliu.in anumite conditii . Voumul de fluid evaporat reprezinta .7 din: . Inaljimea locului de strangere se afla in cazul radiatoarelor cu curgere verticala intre 60 si 80% din inaltimea corpului de incalzire (elemente.B) Repaititoare functionand fara energie electrici funetionind pe principiul evaporarii • • • • • • • • • • • • • • • • • • Principiul de funetionare Rapartitoarele funetionand prin evaporare sunt aparate in care se produce evaporarea unui lichid sub efectul temperaturii si duratei aportului de energie care se transmite printun contact termic cu suprafata calda a corpului de incalzire. locul de montare prescris se afla la 75% din inalfimea corpului de inaltimea corpului de incalzire (se admit unele exceptii in cazul corpurilor de incalzire cu lungime mica).canitatea de caldura data de corpul de incalzire.8). Cadranul indicator Marimea indicata citita perpendicular reprezinta inalfimea lichidului in dreptul scalei. Descrierea constructiva Repartitorul de caldura funetionand prin evaporare se compune conf. marimea indicata se multiplica cu factorul global de echivalare. . In cazul echiparii corpurilor de incalzire cu robinete cu termostat. . masurata de la punetul zero al scalei. Pentru a cunoaste consumul. .

func{iunile lor.Amplasarea dispozitivului cu respectarea condifiilor: > in amonte diametrul fevii sa fie egal sau eventual mai mare ca al dispozitivului. . 12) Robinetul termostatic se instaleaza ca un robinet termostatic sau manual pe intrarea in corpurile de incalzire. . . fie pe partea stanga. .Respectarea sensului de curgere al fluidului indicat pe dispozitiv. domeniul de uti-lizare si avantajele utilizarii sunt prezentate in tabelul 2. 10) .Pozrpia modulului (orizontala. .Pozifia mansonului sa asigure acces usor la prizele de presiune. . .Pozida vanei (orizontala.Montarea se efectueaza. inclinata nu are influenfa asupra preciziei masurarii). > in amonte . masoara debitul de agent termic la toate corpurile de incalzire si la echipamentele temnice (vezi fig.lungimea dreapta inaintea robinetului sa nu fie mai mica de 5 ori diametrul conductei.Comoditate de asezare (in urma reabilitarii instalatiilor) pe conductele apropiate de pereti sa existe posibilitatea unei demontari usoare si sigure a mecanismului.4 ECHILIBRAREA HIDRAULICA §1TERMICA AINSTALAJHLOR DE tNCALZIRE CENTRALA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dispozitivele utilizate pentru procedeul de echilibrare. • Robinet termostatic (fig. 14) . 13) • Aparat de masura cu citire directa a debitului de agent termic. 12).Acces usor la dispozitiv. .Amplasarea mansonului de masurare cu respectarea condifiei: . perdea) care sa permita buna circulafie a aerului in incapere.Modulul de reglare se instaleaza pe toate corpurile de incalzire la dreapta sau la stan-ga corpului.Sensul de curgere al fluidului este indiferent.9) . verticala sau inclinata) nu are influenfa asupra func{ionarii. 11) . . fie pe partea dreapta a corpurilor de incalzire (vezi fig. • Manson de masurare (fig. .FISA nr.La montaj robinetul termostatic trebuie plasat orizontal si nu trebuie sa fie izolat de aerul din incapere de un obstacol in faja (masu{a.Totdeauna sunt echipate cu piulife demontabile pe partea de intrare a fluidului. masoara si regleaza debitul fiecarei bucle de consumatori (vezi fig. verticala.in amonte lungimea dreapta inaintea mansonului sa fie aproximativ de cinci ori diametrul conductei.La montaj trebuie respectat sensul de curgere gravat pe modul. . . Condifii de montaj al dispozitivelor de ehilibrare • Robinet de echilibrare la baza coloanei (fig. • Modulul termic pe apartament.Se monteaza la un sistem de conducte cu acelasi diametru. • Modul de reglare (fig.

.

.

.

12.Posibilitati de montaj Fig. Robinet (manual tennostatic) de masurare si reglare a agentului termic pe turul coipului de incalzire .

.

.

functie de locul ales pentru montaj si de modul in care acesta satisface conditiile tehnice necesare montajului: a .SC 001-96) • • Amenajari constructive Amenajarile constructive amplasarii contoarelor de energie termica sunt necesare pentru cazurile cand nu se poate gasi spatiul necesar si adecvat pentru montajul contoarelor in interiorul cladirii pe care o servesc.cladirea are subsol tehnic. iar racordurile instalatiilor interioare la retelele exterioare si distribufia se afla la nivelul parterului racordurilor care sa permita montajul contoarelor. sau nu exista spafiu disponibil la parter pentru montarea conductelor. .Contoare amplasate in subsolul cladirii: solutia se aplica in cazul in care cladirea are subsol tehnic.cladirea nu are subsol tehnic. . imposibilitatea asigurarii unui acces sigur) iar solutia cu nisa sau cutie metalica nu poate fi adoptata • • • • • • • • • • . d . cutii metalice sau tablou pentru contoare.cladirea nu are subsol tehnic. .cladirea nu are subsol tehnic si distribujia este realizata prin pamant in canale vizitabile.5 CONTORIZAREA ENERGIEI TERMICE LA NIVEL DE BLOC LA CLADIRI DE LOCUTT EXISTENTE (CONF. racordul la conductele de distanfa se afla in exteriorul clždirii. prezenta apei in subsol. solufia se aplica in urmatoarele situafii: . instalafiile de distributie sunt la nivelul parterului. solufia se aplica in urmatoarele situafii: . dar acesta nu indeplineste conditiile tehnice necesare pentru montarea aparaturii (umiditate mare. contoarele se vor monta in subsol. prezenta apei in subsol. Acestea difera de la caz la caz. imposibilitate asigurarii securitatii si integrarii aparaturii).Contoare amplasate in nise special amenajate. b .cladirea nu are subsol tehnic. iar subsolul nu permite utilizarea unui spajiu din cadrul parterului. c .Contoarele amplasate la nivelul parterului: solufia se aplica in cazul in care cladirea nu are subsol tehnic.alte situafii care reclama construirea unei nise. .cladirea are subsol tehnic.FISA nr. distribufia energiei termice se realizeaza la nivelul solului sau al parterului si nu exista spafiu disponibil la parter pentru montarea contoarelor. dar acesta nu indeplineste conditiile tehnice necesare pentru montarea aparaturii (umiditate mare. imposibilitatea asigurarii securitatii si integrarii aparaturii. iar distributia se face prin pamant.Contoarele amplasate in camine special amenajate. . iar punctul de racord al instalafiei interioare la conductele de distanta sau la retele se afla la nivelul subsolului.

cu costuri de exploatare minime.I. .M.contoarele trebuie sa respecte prevedrile standardelor in vigoare si normelor nafionale de metrologie ale B.).efectele introducerii sistemului de masura (in furnitura completa) asupra regimului de funcjionare a instalatiei sa fie minim.costul contorizarii si fie compatibil. .L.L. care sunt in conformitate cu normele interna(ionale elaborate de Organizafia Internafionala de Metrologie Legala (O. se recurge la construirea caminelor de contoare. detenninarea acestuia efectuandu-se printr-un compromis pret-performanta. La alegerea tipului de contor de energie termica trebuie respectate urmatoarele conditii: . . .M. . parterul cladirii sau o nisa montata la interior sau in exterior.compatibilitate intre conditiile concrete de utilizare ale contorului si prescriptiile producatorului astfel incat sa se asigure funcfionarea indelungata in clasa de precizie in care a fost construit.sistemul sa fie fiabil si credibil astfel incat sa permita stabilirea unor relatii normale intre furnizor si beneficiar. . Daca nu exista posibilitatea alegerii unui astfel de spafiu.R.• • • • • • • • • Se recomanda ca locul de montaj al contorului de energie termica sa fie subsolul.contoarele sa funcfioneze intr-o clasa de precizie care sa satisfaca necesitafile concrete ale aplicatiei.

in dula-puri sau pe sine suport. .un filtru de impuritafi care se monteaza in amonte de contor.robinete de separare in amonte si aval de contor. .integratorul electric sau electronic . . .doua sonde de temperatura (traductoare. a carui lungime este indicata de producator si confirmata prin aprobarea de model. . Detalii de montaj al contorului de energie termica sunt date in SC 001-96 "Solutiicadru pentru montarea contoarelor de instalatii sanitare si de incalzire din cladiri existente". .masoara debitul si volumul de apa care trece prin instalatii si care trebuie montat pe racordul la conducta de distanta .tur (apa calda 95 °C).un stuf pentru montarea manometrului si un stuf pentru montarea unui termometru.care este conceput sa se monteze pe perete.o portiune de conducta dreapta in amonte si in aval de contor fara schimbari de directie. .contor de debit (debitmetru) .Detalii de montaj al contoarelor de energie termica • • • • • • • • Pentru inregistrarea corecta a consumurilor de energie termica schema de montaj a sistemului de contorizare a energiei termice se compune din urmatoarele parti componente: . termorezistenfe) care se monteaza una pe conducta de tur si una pe conducta de retur.

satisfacerea in mai mare masura a cerintelor consumatorilor functie de conditiile locale. • .scheme de distributie la nivelul blocului si scarii.scheme de distributie de apartament si sursa termica de bloc. • Schemele de instalafii interioare de incalzire la cladirile de locuit utilizand surse proprii de producere a agentului termic conform "Solufii cadru pentru instalafii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic" se clasifica in: • .cresterea randamentelor de distribufie a agentului termic.FISAnr.reducerea consumului de energie termica si a cheltuielilor aferente gestionarii proprii.6 SCHEME DE INSTALATUINTERIOARE CUINDIVIDUALIZAREA iNCALZIRn COLECTIVE . • . .UTILIZAND SURSE PROPRII DE PRODUCERE A AGENTULUITERMIC • Producerea locala (surse proprii) a caldurii in centrale si puncte termice reprezinta o alternativa la producerea centralizata si prezinta urmatoarele avantaje: • . • .

Scheme de distributie la nivel de bloc sau scara • • • • • • • • • • • Schemele de distributie se adopta in functie de urmatorii factori: .partiul de arhitectura al fiecarui tronson (numarul si amplasarea apartamentelor pe nivel). la acestea exista unul sau mai multe racorduri la fiecare nivel. .numarul de tronsoane ale blocului. . bitub sau monotub.tipul sursei de agent termic (centrala termica sau punct termic de bloc sau de scara). sistemul de distributie cel mai indicat este distributia infe-rioara cu circulafie fortata. Coloanele se amplaseaza in časa scarii. . in spajii de folosinta comuna fara necesitati estetice deosebite. in ghene sau niše special amenajate.robinete de izolare.1. datorita posibilitatilor de amplasare in subsol. cate unul pentru fiecare apartament pe care se monteaza: . . Functie de numarul de apartamente pe care le alimenteaza o grupa de coloane tur retur. Distributia inferioara este preferata distributiei superioare. .contoare de caldura.spatiul disponibil din časa scarii. In scopul realizarii distributiei individuale de apartament cu posibilitatea de masurare si reglare locala a parametrilor.

de numarul si tipul conductelor utilizate.2.din punct de vedere al functionarii corecte privind dezaerisirea instalajiei in toate punctele de schimbare de nivel.bitubulara ramificata clasica. distributia la nivelul apartamentului poate fi: .monotubulara cu radiatoarele in derivate. Functie de modul de compartimentare a apartamentului.colector. . niselor. .bitubulara cu modul termic de apartament. se promoveaza distributia orizontala a instalatiei de incalzire in interiorul apartamentului. de pozida corpurilor de incalzire. .din punct de vedere arhitectural (modul de realizare a pardoselilor. . Distributia orizontala a instalatiei de incalzire in apartament impune o serie de probleme si anume: . . . plintelor.monotubulara cu modul termic de apartament si distribuitor . ghenelor).bitubulara cu distribuitor . Scheme de distribufie de apartament si sursS termica de bloc (punct termic sau centrali termica) • • • • • • • • • In scopul evidentierii consumurilor de energie termica pe apartament si posibilitatii de reglaj individual.colector.

FISA nr.7 SCHEME DE ALIMENTARE CU AGENT TERMIC PENTRU INCAlZIRE CU CONTORIZARE PE APARTAMENT (CONF. gaze naturale si energie termica aferente instalatiilor din blocurile de locuinfe . SC 002-98) • Contorizarea energiei termice in apartamentele blocurilor de locuinte se poate realiza prin utilizarea urmatoarelor scheme de alimentare cu agent termic conform SC 002-98 Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa.

se va realiza racordarea la conducta de intoarcere a coloanei.a. Distributia monotub foloseste. avand 2 cai la cor-pul de incalzire si 2 cai la conducta monotub. Schema de alimentare cu agent termic pentru incalzire in sistem monotubular cu contorizare de apartament • • • • • • Pentru aplicarea acestei scheme se fac urmatoarele recomandari constructive si functionale: 1. La realizarea schemei monotub este necesar sa se consume intregul ecart de temperatura intre intrarea si iesirea din fiecare corp de incalzire. (Se poate monta si un ejector tip Venturi). comandat de un termostat amplasat intr-o camera de referinfa a apartamentului. Dupa alimentarea corpurilor de incalzire. 10. Racordarea corpurilor la bucla este in paralel. conform schemei monotubulare. 12. La probarea instalatiei se va urmari asigurarea etanseitafii inainte de ingroparea instalariilor in straturile pardoselii sau inainte de montarea lor in plinta prin probe la cald si la rece. Pe conducta de intoarcere se prevede un contor de energie termica. Echilibrarea hidraulica a buclelor se realizeaza cu un robinet de reglare amplasat pe bucla de intoarcere cu prize de masurare a debitului si presiunii. Traseul buclelor monotub se alege astfel incat sa nu se interseeteze in apartament cu alte instalatii. de regula. cu posibilitaji de reglare. prin cate o conducta proprie fiecarui apartament. Aparatele si armaturile se racordeaza prin intermediul unor fitinguri speciale. 7. iar protecfia este de tip Jeava in feava. 11. iar pe conducta de ducere un electroventil cu doua cai. In tunele de marimea apartamentului se pot realiza una sau mai multe bucle de distributie monotub care alimenteaza un numar de corpuri de incalzire. Alimentarea corpurilor de incalzire conform schemei monotubulare se realizeaza racordarea instalatiei de incalzire a apartamentului la conducta de intoarcere a coloanei. Coloanele cu plecarea din distributia inferioara pot sa alimenteze 1 -2 apartamente pe etaj. La fiecare corp de incalzire se prevede un robinet special cu 4 cai. 13. 8. Conductele de distributie orizontale se pot monta in interiorul apartamentului. 6. 4. 2. montate in caseta sau nisa de pe nivel pentru fiecare coloana verticala. in spatiul dintre placa de beton si pardoseala finita sau in plinta. • • • • • • • • . Aceste coloane sunt montate in cate o caseta sau nisa special amenajata cu spatii corespunzatoare (puncte de distributie). 5. conducte din material plastic rezistent la temperatura agentului termic. 3. In nisa de montare se poate prevedea o butelie de egalizare a presiunii si o pompa de circulafie pe retur cu armaturile aferente in situafia in care se doreste realizarea unor reglaje fine cantitative si calitative la nivel de apartament. 9.

Pentru cladirile locuite in mod continuu in perioada de iarna.5 x presiunea de serviciu. De regula. Toate corpurile de incalzire sunt dotate cu ventile automate de dezaerisire. polibutan sau cupru.b. 6.1 bar/ora. ansamblurile distribuitor . de regula. Instalafiile de incalzire cu distributie de nivel executate cu conducte din polietilena necesita executarea probei de presiune in doua faze: . Folosirea distribuitoarelor . cat si pe colector ca si in punctele cele mai inalte ale instalatiei. Fiecare corp de incalzire este racordat fara discontinuitati cu ajutorul unor conducte de diametru mic de polietilena reticulara. in care se admite. o scadere de presiune de 0. se prevad si contoare. la care se admite o scadere de presiune de maxim 0.proba propriu-zisa. Schema de alimentare cu agent termic in sistem bitubular cu contorizare de apartament • • • • • • • • • • • • • • Pentru aplicarea acestei scheme se fac urmatoarele recomandari constructive si functionale: 1.colectoarele de apartament se alimenteaza separat fiecare corp de incalzire.colector pot fi prevazute cu robinete cu trei cai pentru realizarea amestecului tur-retur. dupa caz. de mica capacitate si evacuare apei la cel mai apropiat obiect sanitar cu ajutorul unui furtun racordat la stujul de golire al distribuitorului. Dezaerisirea instalajiei implica dezaerisirea tuturor circuitelor si corpurilor de incalzire. fara pierderi de apa pe la imbinari. Legarea corpurilor de incalzire la conducta de tur si retur se face cu racorduri fixe si independente. 7. 8. presiunea de proba este de 1. fara pierderi de apa. cu o durata de 2 ore. 3. 11. Pentru realizarea unui control cat mai eficient al parametrilor agentului termic. . comandate de termostate de ambianja.colectoarele se amplaseaza intr-un punct de control cu acces usor si.o faza preliminara. Golirea instalajiei de incalzire se poate realiza prin racordarea la stuful de golire al colectomlui a unei surse portabile de aer comprimat. 5. 10. De asemenea. pentru evitarea formarii unor saci de aer. acordand atenfie pantelor conductelor. Pozarea conductelor se poate face pe planseul de beton al nivelului curent in grosimea stratului de finisaj al pardoselii cu luarea unor masuri de protectie in zona usilor.colectoarelor in interiorul apartamentului presupune o schema de distributie orizontala bitubulara. atat pe distribuitor.1 bar timp de 5 minute. 2. Distribuitoarele . sunt montate ventile automate de dezaerisire. 4. 9. la care nu exista pericolul de inghef se poate renunfa la golirea instalatiei. . Din distribuitoarele .

satisfacerea in mai mare masura a cerinjelor consumatorilor functie de conditiile locale. Prepararea apei calde de consum menajer se poate face: . .gradul de automatizare al funcfionarii. . a. Schemele functionale de centrale termice de bloc sau scara se stabilesc conform "Ghid de proiectare.natura consumului (incalzire sau incalzire si apa calda de consum).caracteristicile tehnice ale echipamentelor si recomandarile producatorilor. .FISA nr.reducerea consumului de energie termica si a cheltuielilor aferente gestionarii proprii.8 SURSE LOCALE DE PRODUCERE A AGENTULUITERMIC • • • • • • • • • • • Producerea locala a caldurii in centrale si puncte termice este o alternativa la producerea centralizata si prezinta urmatoarele avantaje: .valoarea sarcinii termice si numarul de cazane. .GP 051 "Ghid de proiectare.natura combustibilului • • • • • . executie si exploatare a centralelor termice mici". .GP 051". avand in vedere urmatoarele aspecte: .cresterea randamentelor de distribufie a agentului termic. .in centrala termica folosind agentul termic al instalatiei de incalzire sau alte surse. execu|ie si exploatare a centralelor termice mici . Centrali termica de bloc sau scara Producerea agentului termic cu sursa locala centrala termica de bloc sau scara se realizeaza conf. Centrala termica de bloc sau scara produce agent termic necesar incalzirii de apa calda cu temperatura maxima 95 °C si optional prepararii apei calde de consum pentru apartamentele aferente blocului sau scarii.local in apartamente. .

. In cadrul unei cladiri multifamiliare fiecare apartament poate fi dotat cu o centrala termica de apartament intr-un echipament monobloc.automatizarea completa a functionarii si a protectiei in caz de avarie. .randament ridicat (mai mare de 88%). La alegerea tipului de centrala se va consulta "Ghidul de proiectare.concentrarea majoritafii echipamentelor specifice unei centrale termice (pompa de circulajie. design modem. . vas de expansiune inchis. .functionare ecologica. . • • • • • • . elemente de siguranja si automatizare) intr-un echipament monobloc.combaterea zgomotului si vibratiilor. Microcentrala de apartament • • • Centrala termica de apartament este centrala in care se produce agentul termic pentru incalzire si eventual a apei calde de consum pentru un singur apartament.b. executie si exploatare a centralelor termice mici" GP 051 avandu-se in vedere urmatoarele criterii: . schimbator de caldura pentru prepararea apei calde de consum.dimensiune redusa.

caracteristicile tehnice ale echipamentelor si recomandarile producatorilor si de comun acord cu furnizorul de agent termic. Schema funcfionala a unui punct termic de bloc sau de scara se face tinand seama de: • . Punct termic de bloc sau de scara • Punctul termic de bloc este punctul termic in care se prepara cu ajutorul agentului termic primar furnizat de o centrala de cvartal sau de termoficare: • . abur.apa calda de consum si agent termic pentru incalzire.gradul de automatizare in funcjionare. temperaturi.sunt prezentate schemele funcfionale de principiu pentru punctele termice de bloc sau scara pentru diferite variante de consumuri.c.natura si caracteristicile agentului termic furnizat de centrala termica de termoficare sau cvartal (apa calda. . • . • . surse si grad de automatizare. • . • . apa supraincalzita.variafia consumului de apa calda. presiuni). • In lucrarea "Solufii cadru pentru instalafii interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic" SC 005 .valoarea sarcinii termice. • . fie la nivel de apartament. • .numai agent termic pentru incalzire. • Prepararea apei calde se poate face fie la nivelul punctului termic. numai apa calda de consum sau ambele consumuri).natura consumului (numai incalzire.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->