Sunteți pe pagina 1din 131

Cuvant inainte, adresat de Primarul Comunei Bobicesti Dragi cetateni, Sunt mandru de aportul pe care cetatenii comunei Bobicesti

si l-au adus la dezvoltarea intregii localitati si sunt convins ca aceasta reprezinta cheia succesului. Ca primar al comunei Bobicesti mi-am propus sa militez pentru uniune in vederea cresterii potentialului localitatii si nivelului de trai, sunt sigur ca se observa cum treptat, treptat comuna noastra se schimba, devine tot mai curata, mai frumoasa si mai primitoare. Prin investitiile realizate si cele ce se pregatesc sa se realizeze, aici va fi locul unde vom locui cu placere, locul unde familiile noastre se vor dezvolta armonios, in siguranta si fara griji. Tin sa va multumesc pentru increderea dumneavoastra si va asigur de sprijinul meu astfel incat tot ceea ce ne propunem sa devina realitate intr-o Comuna Europeana

Primar comuna Bobicesti, CHITEZ ILIE

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE: CHITEZ ILIE, primar al comunei Bobicesti, VLADU DUMITRU, viceprimar al comunei Bobicesti, BALSEANU STELA, secretar al Primariei Bobicesti, BALAN MARIA, contabil al Primariei Bobicesti.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

I.INTRODUCERE
"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati." (Raportul Comisiei Brundtland 1987)

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 - 2013, a fost realizata pe o perioada de 7 ani si urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2007-2013 care vizeaza reducerea ct mai rapid a disparitilor de dezvoltare socio-economic ntre Romnia i Statele Membre ale Uniunii Europene(sursa: PND 2007-2013). Prezentul document este realizat la solicitarea Primariei Bobicesti din judetul Olt si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta prin efectuarea unui sondaj aplicatat cetatenilor comunei Bobicesti din judetul Olt. Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor. Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga la un nivel de trai similar celorlalte tari care se afla deja in Uniune prin atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv Romania va beneficia in perioada 20072013 de finantari pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al tarilor care se afla in UE. Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti va fi instrumentul de lucru al administratiei publice locale, agreat de intreaga comunitate locala, care va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor, fara ca pe parcurs sa existe abateri datorate urgentelor sau avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. 3

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

De asemenea, Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti se doreste a fi, in aceeasi masura, un instrument de lucru pus la dispozitia tuturor factorilor interesati in progresul economico-social al comunei, iar pe de alta parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus pana in 2013. Strategia de dezvoltare locala se doreste a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicand totodata directiile de dezvoltare specifice, si in final detaliate in actiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice locale. Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor propunerilor de actiuni, in final, strategia de dezvoltare locala fiind n consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Bobicesti. Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii locale in implementarea strategia de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia. In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala administratia publica locala lanseaza procedura de consultare a comunitii locale din localitatea Bobicesti asupra propunerii finale. Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: analiza de continut; analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant; comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; interviuri de profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; analiza SWOT; interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica, staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si locale. Legislatia europeana Auditul comunei Bobicesti respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa cu documente legislative si de politica de dezvoltare reper atat la nivel european, cat si national, regional si local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Bobicesti trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in 4

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2007 2013. Viziunea de dezvoltare a comunei Bobicesti trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni europeni. Bobicesti trebuie sa se dezvolte ca si comuna europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Comuna Bobicesti trebuie sa se impuna ca un actor local, valorificand acest potential in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitonale, care sa atraga surse publice si private in dezvoltarea sa. Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita Agenda Sociala 2005 2010 Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001 Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca Orientari strategice comunitare pentru perioada 2007-2013 Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2007 2013 Memorandum asupra invatarii permanente 2000 Strategia Europeana de Ocupare Programul Tineri in Actiune 2007 - 2013 Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei consumatorului 2007 2013 Agenda Sociala 2005 2010 Carta Sociala Europeana Revizuita Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana Declaratia Universala a Drepturilor Copilului Directiva pentru Tratament Egal Directiva pentru Securitate Sociala Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala Strategia Europeana de Ocupare European Charter of Local Self-Government

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Alte reglementari si documente comunitare relevante Al treilea raport de Coeziune Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004 Regulamentul Consiliului Comunitatii Europenenr. 1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents) Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientarile indicative pentru Tarile Candidate Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social European Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013 Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Legislatia nationala Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005 Planul National de Dezvoltare 2004 2006 si 2007 2013 Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Programarea financiara indicativa PND 2007-2013 Programul de guvernare 2005 - 2008 Programele Operational Sectoriale Programul Operational Regional Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 2013 6

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Transport Master Plan General de Transporturi Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si European Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 2001-2010 Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie Educatie Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru perioada 2006-2008 Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI) Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu Planul National de Actiune pentru Ocupare Strategia Nationala de Ocupare Sanatate Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma n domeniul sanatatii Asistenta sociala Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008 Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 - 2013 Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor copilului Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele varstnice in perioada 2005 - 2008 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Strategia nationala antidrog in perioada 2005 - 2012 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 7

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Alte norme legislative interne: Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004) HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004) HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004) Legea nr. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 577 / 29.06.2004) Legea serviciilor publice municipale Legea privind finantele publice locale

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National si Regional de dezvoltare, Primaria Comunei Bobicesti isi va desfasura activitatea in urmatoarele directii: 1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 2. Protectia mediului. 3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 4. Regenerarea rurala. Conditii de implementare a strategiei: acordul si sustinerea planului de catre cetateni; sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a serviciilor; informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

II. PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI BOBICESTI


1. Localizare Comuna Bobicesti este situata in partea de vest a judetului Olt, la o distanta de 35 km de Craiova, 25 km de Slatina si la 6 km de Bals, fiind strabatuta la sud de Drumul European E74 Bucuresti-Craiova-Timisoara. Vecinatatile localitatii sunt: la N - comuna Morunglav, la E - comuna Ganeasa si Piatra -Olt, la S - comuna Barza, la S-V orasul Bals, iar la N-V - comuna Obroga. Localitatea se intinde pe malul stang al raului Oltet, de-a lungul drumului judetean Bals Morunglav, pe o distanta de 12 km. 2. Cadrul natural Relieful este reprezentat prin campie, dealuri joase si lunca Oltetului. 2.1. Clima Clima judetului Olt este temperat continentala, cu o nuanta mai umeda in partea de nord si mai arida la sud. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele valori, inregistrate la statia meteorologica Slatina in anul 2005: 1)Temperatura aerului: Media lunara a anului a fost de + 10.7C; Media lunara cea mai coborata s-a inregistrat in luna martie - 15C; Media lunara cea mai ridicata a fost in luna august +35C; 2)Precipitatii atmosferice: Media cantitatilor lunare a fost de 83.25 mm; Cantitatea anuala a fost de 999.1 mm; 3)Presiunea atmosferica: Media lunara a anului a fost de 996.60 mb. 2.2. Apa Teritoriul comunei este strabatut de raul Oltet si paraurile Barlui si Gengea.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

2.3. Solul Solul predominant este brun roscat, usor nisipos, fiind favorabil culturilor agricole. 2.4. Flora si fauna Flora si fauna comunei sunt caracteristice zonei de stepa, padure si lunca. Caracteristicile reliefului si bogatia vegetatiei creeaza conditii favorabile de dezvoltare pentru numeroase specii de animale: lupi, vulpi, porci mistreti, dihorul, jderul, veverite, iepuri. 2.5. Resurse Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).

3. Repere istorice Pana la impartirea administrativ-teritoriala din 1968, comuna Bobicesti a facut parte din judetul Romanati Plasa Oltetu, cu resedinta la Bals, dupa 1968 face parte din judetul Olt si este formata din satele: Bobicesti, Bechet, Belgun, Chintesti, Comanesti, Govora, Leotesti, Mirila. Ca asezare omeneasca, comuna dateaza inca nainte de anul 1600. Aceasta afirmatie este sustinuta de stampilele de pe actele iscalite. Satele cele mai vechi atestate documentar sunt: Chintesti si Leotesti, prin hrisovul lui Neagoe Basarab, domn al Tarii Romanesti care, la 30 octombrie 1517, de la Curtea de Arges, intareste Voievodului Manastirii Govora, intre altele "Chintestii jumatate si doua mori cu vad la Leotesti". Numele satului Leotesti vine de la cei doi boieri frati, Nae si Gheorghe Leotescu. Satul Mirila apare mentionat in hrisovul din 28 ianuarie 1518, cand Domnul Neagoe Basarab intareste lui Cernat, mare bogatas si fiilor sai ocina Doicestilor ce se afla intre Mirila si Mainesti. Numele de Mirila vine de la stareta Mirilita, nume sub care s-a gasit in 1533 in actul din 27 decembrie, din Slatina, prin care Vald Vintila, voievod, intareste Manastirii Bistrita, stapanirea ocinei Mirilita. Mai tarziu, prin actul din 13 iunie 1550, Dumitru, marele logofat si ban al Craiovei intareste stapanirea fratilor Buzesti asupra morilor de la Mirilita de pe Oltet. Din hrisovul lui Matei Basarab aflam ca, pe la 20 martie 1640, comuna era cunoscuta 10

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

sub numele de Bircesti, prin care face stapanire pe mosia Bircesti pe slugerul Lupu din Danciu si fratii Stan Ion si Radu , "...am dat mosia mea din Bircesti sa aiba sub stapanire Bobicesti..." Satul Belgun dateaza de la anul 1804 de la proprietarul Tudor Belgun. Bechet si Comanesti dateaza din anul 1828, iar Govora din anul 1864. In popor se spune ca Mihai Viteazul a avut lupte cu turcii pe aceste locuri si ca de aici sa retras insotit de Preda Buzescu spre padurea Caluiu. Tudor Vladimirescu a trecut pe aici cu pandurii sai spre Bucuresti. Langa satul Mirila, la 1848, s-au dat lupte intre rusi si turci, rusii fiind invingatori, iar turcii au fugit spre Caracal.

11

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

III. ANALIZA SITUATIEI CURENTE


Evaluarea si examinarea comunei Bobicesti se va face pe 6 domenii prioritare care sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 20072013 care reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene (sursa: sinteza PND 2007-2013). Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa cum urmeaza: DOMENII 1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala Agricultura Productia vegetala Pomicultura Zootehnia Silvicultura Infrastructura de transport Infrastructura de utilitati Sanatate Mediu Economic Mediu de afaceri Turism Invatamant Cultura Populatia Piata muncii Servicii Sociale CATEGORII

2. Infrastructura si Mediu

3. Economic 4. Turism 5. Educatie si cultura 6. Resurse Umane

12

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

1.1. Agricultura Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor si cresterea animalelor.

CATEGORIA Arabil Pasune Padure Livezi Vii Luciu de apa Suprafata totala

SUPRAFATA HA 3305 131 225 4 81 7 3753

Suprafata teritorial administrativa a comunei Bobicesti


6% 0% 2% 0% 3%

Arabil Pasune Padure Livezi Vii 89% Luciu de apa

13

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

1.2. Productia vegetala Comuna Bobicesti fiind situata intr-o zona de campie, predominant vom intalni graul si porumbul, pe langa acestea regasim si: floarea soarelui, rapita, orz, orzoaica, plante de nutret si cartofi. SUPRAFETE CULTIVATE ANUL 2007 (HA) 580 2094 40 60 180 70 SUPRAFETE CE POT FI CULTIVATE (HA) 500 500 CANTITATEA OBTINUTA (HA) 1800 500 1000 1100 1000 500

CULTURA GRAU PORUMB FLOAREA SOARELUI RAPITA ORZ ORZOAICA PLANTE NUTRET CARTOFI

1.3. Pomicultura, viticultura, legumicultura Se cultiva indeosebi pentru nevoi proprii in gospodariile oamenilor. CANTITATEA SUPRAFETE DE PRODUS CULTIVATE CULTURA SOIURI OBTINUTA LA ANUL 2007 HA (HA) Pomicultura Viticultura Legumicultura 1.4. Zootehnia O contributie importanta la dezvoltarea zootehniei in comuna Bobicesti o are suprafata de pasune existenta, 131ha. 81 55 300 1000 Afuzalin, Risling -

14

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Efectivul de animale pe categorii din comuna Bobicesti se prezinta astfel: Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CATEGORIA Pasari Bovine Caprine Ovine Porcine Cabaline Familii de albine NUMAR 21000 754 260 754 1200 250 110

Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos:


Familii de albine Cabaline Porcine Ovine Caprine Bovine Pasari 0 5000 1000 1500 2000 2500 0 0 0 0 Series1

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Bobicesti se doreste infiintarea unor complexe agrozootehnice, puncte de colectare si prelucrare a produselor animaliere.

15

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

2. Infrastructura si Mediu 2.1. Infrastructura de transport Principalele cai de acces in comuna: DN 65 E 574 DJ 42

Comuna Bobicesti se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii creste potentialul. BALS 6 km ; SLATINA 12 km ;

Din centrul comunei se parcurg urmatoarele distante pana la cele mai importante cai de acces: DN 4 km; Gara 6 km; Benzinarie 5 km;

Drumurile care traverseaza comuna Bobicesti sunt asfaltate in proportie de 80%, dar modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare ale comunei in perioada 2007 2013.

2.2. Infrastructura de utilitati Localitatile din comuna Bobicesti dispun de un sistem propriu de alimentare cu apa care asigura 100% din necesarul comunei, urmand ca reteaua de apa sa fie reabilitata si extinsa. Localitatile nu dispun de retele de canalizare. In prezent locuitorii comunei Bobicesti nu dispun de alimentare cu gaze naturale. Gospodariile din comuna sunt racordate la sistemul national energetic in proportie de 100%. Reteaua telefonica Romtelecom deserveste 50% din necesarul comunei.

16

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Comuna se afla in zona de acoperire a retelelor de telefonie mobila. Locuitorii comunei beneficiaza de serviciul de telefonie mobila in proportie de 90%, televiziune prin cablu in proportie de 90% si internet 20% 2.3. Sanatate Asigurarea serviciilor medicale in comuna Bobicesti se face de catre doua dispensare umane. De asemenea in comuna functioneaza si o farmacie. . 2.4. Mediu In comuna Bobicesti nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului inconjurator al comunei. Poluarea se realizeaza din desertarea deseurilor in locuri neamenajate, care deterioareaza terenul in locurile unde este depozitat. 3. Economic Asezarea geografica ofera posibilitati oamenilor din comuna de a se ocupa in principal de agricultura: cultivarea cerealelor si cresterea animalelor. 3.1. Mediu de afaceri La nivelul comunei Bobicesti isi desfasoara activitatea Banca Cooperatista Viitorul BOBICESTI Intreprinzatori locali: SC TRANS SARU SRL agroturism, pensiune ; 4. Turism Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei exista posibilitati multiple de a se investi in turism. Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement. De asemenea se poate dezvolta si agroturismul.

17

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

5. Educatie si cultura 5.1. Invatamant 1. Satul Bobicesti: in 1910 s-a construit o scoala cu doua sali de clasa si cancelarie, in care s-a invatat pana la cutremurul din 1977, apoi intrand in renovare. In prezent invata elevii claselor I-IV si gradinita. - In anul 1973 s-a costruit o scoala noua care are 5 sali de clasa, biblioteca, cancelarie, cabinet director, laborator informatica care detine un numar de sase calculatoare. Directorul acestei institutii este Mainescu Catalin - profesor de matematica, autor de carti de specialitate. 2. Satul Leotesti: exista o scoala cu doua Sali de clasa construiata in 1915, care in 1977 a suferit avarii din cauza cutremurului nemaiputand fi folosita. Pe 5 martie 1977 elevii claselor I-VIII au trecut in scoala noua, avand 8 sali de clasa, laborator de informatica, cabinetul directorului, laboratorul de fizica-chimie si o sala de sport. Directorul acestei institutii este Dragomir Florel, profesor de educatie fizica si sport, fiind initiatorul construirii salii de sport. De asemenea, in satul Leotesti mai functioneaza o gradinita formata din 2 clase, construita in 1963. 3. In satul Bechet functioneaza Scoala Generala cu clasele I-IV si gradinita infiintata in anul 1922. 4. Scoala Generala Comanesti a fost construita in 1940, in prezent invata elevii in clasele I-IV. 5. Scoala Generala Chintesti s-a construit in 1930 cu o singura sala de clasa si o cancelarie. In prezent nu mai functioneaza. In aceste institutii de invatamant frecventeaza cursurile un numar de 420 elevi/prescolari. 5.2. Cultura Caminul Cultural Bobicesti construit in anul 1950 prin contributia locuitorilor, cu 200 de locuri, cu un bijou pentru referentul cultural si o sala mare cu scena in care se desfasoara diferite activitati culturale (serbari scolare, discoteca, etc). De asemenea, se inchiriaza pentru botezuri, nunti si alte adunari satesti. Caminul Cultural Leotesti construit inca din 1951, a fost refacut de cateva ori, reparatia recenta, capitala a fost in anul 2000. Activitatile culturale ale caminelor sunt desfasurate de referentul cultural Danciu Gheorghe. 18

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

In incinta Caminului Cultural Bobicesti, functioneaza Biblioteca Bobicesti formata in prezent din doua sali si un depozit de carte. Primul bibliotecar, in anul 1955, a fost Costel Serban, urmat in 1956 de Banica Dumitru pana in septembrie 1958, dupa care a urmat Mihaescu Teodor. In prezent bibliotecar este Dante Marius care deserveste un numar de 495 cititori inseristi, punand la dispozitia lor un fond de 9238 volume (carti, periodice, casete audio) precum si o colectie de carte straina. Evenimente culturale cu caracter traditional: Balci Anual 20 iulie La nivelul comunei Bobicesti se desfasoara o serie de activitati culturale cum ar fi aniversari, comemorari si alte activitati pe diferite teme. Acestea se desfasoara in colaborare cu scoala, caminul cultural, biblioteca. Alte institutii importante din comuna Bobicesti: Primaria Posta, 6. Resurse Umane 6.1. Populatia Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6.2. Forta de munca Numarul persoanelor apte de munca este de 1933, dintre acestia 300 persoane au studii superioare, 900 studii postliceeale si restul fiind cu studii medii. Viata asociativa In comuna nu functioneaza nicio asociatie sau fundatie. Structura populatiei Persoane apte de munca Persoane inactive Pensionari Copii TOTAL Nr persoane 1933 90 1200 350 3573

19

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

IV. ANALIZA SWOT


Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic. Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunitatii pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii. Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de dezvoltare a comunei Bobicesti, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2007-2013. Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are niciun control. Analiza SWOT ia n considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. 20

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul, si in ce conditii. Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

CE PUTEM FACE? (Punctele forte si punctele slabe)

CE AM PUTEA FACE (Oportunitati si amenintari)

STRATEGIE
CE VREM SA FACEM? (Valorile comunei si locuitorilor ei)
CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM? (Dorintele locuitorilor comunei)

Rafinare ulterioara CE RESURSE SI POTENTIAL VREM SA DEZVOLTAM? CE OPORTUNITATI PUTEM FRUCTIFICA?

STRATEGIE
CE TREBUIE SA NE PREOCUPE?
CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR ILE

LOCITORILOR COMUNEI?

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

21

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

COMUNA BOBICESTI

1.Dezvoltare economica

2. Dezvoltare infrastructura

3.Cresterea atractivitatii

Creare locuri de munca

Competitivitate

Cultural

Programe de formare profesionala

Confort social Agrement

1. Viata economica a comunei Bobicesti, trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Consilul Local va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice. 2. Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: - siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; - raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; - raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 3. Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Bobicesti, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.

22

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

Existenta conditiilor si traditiei pentru dezvoltarea activitatii zootehnice in comuna, animale crescute in gospodarii; Localitati apartinatoare: Bobicesti, Mirila, Leotesti, Belgun, Comanesti, Chintesti, Giovora, Bechet; Existenta culturilor de grau si porumb; Existenta conditiilor dezvoltarii pomiculturii (meri si peri); Suprafata de teren arabil in suprafata totala de 3305 ha; Populatia comunei detine: 21000 de pasari, 754 capete de bovine, 260 capete caprine, 754 capete de ovine, 1200 capete de porcine, 250 cabaline, 110 familii de albine; Existenta fortei de munca 1933 de persoane ; Suprafata teritorial administrativa a comunei Bobicesti este impartita in: teren arabil 3305 ha, pasune 131 ha, padure 225 ha, livezi 4 ha,.

PUNCTE TARI

Dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultura; Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor in agricultura in domeniul rural in stadiul actual (slaba eficienta economica a exploatarilor agricole nu permite angajarea in totalitate a specialistilor existenti); Promovarea insuficienta a zonei rurale si a produselor specifice; Diversificarea slaba a activitatilor economice in zona rurala; Lipsa echipamentelor de irigatii; Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea si popularea infrastructurii zootehnice; Accesul redus la informatii si servicii de consultanta datorita numarului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii; Insuficienta activitatilor si serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale.

PUNCTE SLABE

23

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Infiintarea de complexuri agro-zootehnice pentru cresterea ovinelor si bovinelor, avand in vedere intinderea mare de pasune si fanete de care dispune comuna; Infiintarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie; Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole si punctelor de colectare a cerealelor; Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala; Aprobarea Programului National Cadru de Restructurare si Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara; Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Olt cu privirea la accesarea fondurilor europene. Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatariilor agricole; Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala; Aprobarea Programului National Cadru de Restructurare si Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara; Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Olt cu privirea la accesarea fondurilor europene.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE; Cadrul legislativ instabil; Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne; Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene; Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale FEADR.

24

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU

Existenta unei retele de electricitate in comuna Bobicesti, in procent de 100%; Existenta retelei de apa potabila in procent de 100% in comuna; Reteaua de telefonie fixa (50%) si mobila (90%) in comuna; Accesul la internet si cablu TV este in proportie de 20% si respectiv 90%; Utilizarea redusa a pesticidelor si ingrasamintelor; Existenta a 2 dispensare umane ; In comuna mai exista si o farmacie; Existenta unei banci in comuna; Orase importante apropiate Slatina la 12 km si Bals la 6 km; Gara la 6 km de centru comunei; Cai de acces: DN 65 , E 574, DJ 42.

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Inexistenta sistemului de canalizare; Inexistenta retelei de gaz metan; Dotarea necorespunzatoare cu echipamente; Slaba diversificare a societatilor in domeniile industriei usoare si alimentatiei; Inexistenta unei statii de epurare si tratare a apelor uzate; Infrastructura de transport slab dezvoltata; Interesul scazut al agentilor economici in protectia mediului inconjurator; Neefectuarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de alunecari de teren; Educatia ecologica este superficiala; Colectarea neselectionata a deseurilor, in vederea reciclarii, refolosirii, recuperarii sau valorificarii lor; Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si refolosirea ambalajelor.

25

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Asfaltarea si modernizarea drumurilor comunale; Realizarea de alei pietonale; Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila; Realizarea retelei de canalizare; Realizarea retelei de alimentare cu gaz metan in comuna; Realizarea statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; Montarea unui post de transformare in comuna; Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public; Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; Lucrari de reabilitare si mansardare sediu primarie; Impadurirea unor suprafete de teren pentru combaterea eroziunii solului; Lucrari de regularizare a albiei paraului si aparari de maluri pentru prevenirea si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor.

OPORTUNITATI

Lipsa resurselor financiare pentru finantarea si co-finantarea proiectelor finantate prin Fonduri Structurale; Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor intreprinzatori; Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si mediu; Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului.

AMENINTARI

PUNCTE TARI

3. ECONOMIC Potential existent pentru obtinerea de produse ecologice; Traditii locale in cresterea animalelor; Existenta unei comunitati de afaceri locale, in faza incipienta; Existenta in comuna a unei banci comerciale; Existenta resurselor pentru sustinerea serviciului centrului de consultanta in comuna.

26

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Infrastructura neadecvata, fara acces la reteaua de gaze naturale, canalizarii, stare improprie a unora din drumurile comunale; Inexistenta intreprinderilor in domeniile industriei usoare si alimentare; Ponderea inexistenta a investitiilor straine; Lipsa resurselor financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea si/sau promovarea unor investitii; Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing; Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si produselor; Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

PUNCTE SLABE

Existenta resurselor locale, putin sau necorespunzator valorificate in prezent, reprezentate prin suprafete importante de teren arabil, paduri, pasuni si cladiri; Programe guvernamentale pentru srijinirea initiativelor locale, in special in domeniul dezvoltarii agriculturii (infiintarea unei livezi de ciresi si visini), zootehniei si a infrastructurii aferente; Reconversia unor capacitati economice aflate in conservare in capacitati cu profil nou de fabricatie; Reconversia unor capacitati, in special agricole, spre arii de productivitate adaptate conditiilor locale; Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile Structurale; Diversificarea programelor nationale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi; Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru crearea de noi locuri de munca in mediul rural; Existenta programelor guvernamentale de sustinere a sectorului IMM; Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu investitori locali sau straini; Prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea de parteneriate a unor organizatii neguvernamentale care au capacitatea sa atraga fonduri extrabugetare.

OPORTUNITATI

27

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Instabilitatea legislativa; Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna, datorita infrastructurii fizice si sociale neadecvate, raportat la potentialul comunei; Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei care determina decalaje economice mari, greu de recuperat; Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari); Rata ridicata a dobanzii la credite; Nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale; Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia; Scaderea continua a productiei prin scaderea productivitatii muncii; Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva.

AMENINTARI

4. TURISM Existenta in comuna a unei societati in domeniul agroturismului; Cadru natural deosebit ; Comuna este traversata de raul Oltet; Existenta obiceiurilor populare ; Existenta monumentelor istorice.

PUNCTE TARI

Resurse financiare insuficiente, investitii autohtone si straine insuficiente; Insuficienta locurilor de cazare, deoarece pe raza comunei exista o singura pensiune; Pregatire profesionala de slaba calitate in domeniul serviciilor turistice; Lipsa de preocupare a cetatenilor si autoritatilor locale privind conservarea mediului; Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de turisti pe teritoriul acesteia.

PUNCTE SLABE

28

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

OPORTUNITATI

Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati; Modernizarea si extinderea centrului civic al comunei; Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna; Incurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic); Extinderea retelei de ferme si gospodarii autorizate pentru practicarea agro-turismului; Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene.

Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre, conducand la scaderea competitivitatii teritoriului comunei, in favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de catre turisti si investitorii in turism; Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor; Migrarea turistica catre alte regiuni.

AMENINTARI

5. EDUCATIE SI CULTURA PUNCTE TARI PUNCTE SLABE Existenta in comuna a 5 scoli si 4 gradinite; Existenta in comuna a 2 camine culturale; Comuna mai detine si 4 biserici.

Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in scadere datorita scaderii demografice a populatiei; Insuficienta cuprinderii scolarilor in invatamantul liceal, deoarece in comuna nu exista liceu; Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a majoritatii locuitorilor comunei

29

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

OPORTUNITATI

Reabilitare scoli; Reabilitare gradinite; Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale ; Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copii comunei; Realizare sali de sport multifunctionale.

AMENINTARI

Scaderea gradului de instruire scolara a populatiei tinere; Scaderea natalitatii datorita nesigurantei zilei de maine; Cresterea negativa a sporului migratoriu; Accentuarea procesului de imbatranire a populatiei.

6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII

PUNCTE TARI

Populatia comunei Bobicesti in numar de 3573 persoane, din care: populatie activa 1933; Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor; Rata infractionalitatii extrem de redusa.

30

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre centre urbane) pensionari 1200; Numar relativ mare al somerilor; Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale, in special; Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu seama a celor cu pregatire profesionala inalta; Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei.

PUNCTE SLABE

Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale pentru reconversie profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru someri; Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul social; Existenta strategiei nationale antisaracie; Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa; Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de munca locale, la salarii competitive la nivel regional (fata de polii de crestere); Construirea unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru persoane defavorizate si dotarea acestuia cu mobilier; Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei; Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii.

OPORTUNITATI

Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata activa; Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi; Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva; Estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea timpului.

AMENINTARI

31

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

V.OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA


Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei si, in functie de aceasta, sa se stabileasca structura cursurilor de calificare. Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele rezultate. Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor. Principiile strategiei de dezvoltare durabila: durabilitate- conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un minim de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor; competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare; o buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila: 1. sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de munca; 2. sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, strategia si actiunile sale; 3. sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii; 4. sa determine eficientizarea managementului. Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru actiune, orientate spre schimbare, orientate spre castig viabil.

32

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei. Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Bobicesti constau in:
1. dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei; 2. protectia mediului; 3. intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei; 4. regenerare rurala.

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la standarde europene); sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al imaginii in general; sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor permanente intre parteneri; sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ. Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei Bobicesti, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intrun plan strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca 33

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

la dezvoltare si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata; intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele populatiei; twining rural (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de proiect); realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte; managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural; utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; descentralizarea managementului in sectorul energetic; design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica; realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale; interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale; fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala; 34

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

analiza capacitatii tehnice de executie; evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute; identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; protectia mediului; realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt: planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), cladiri cu destinatie comerciala, parcari, scoli si infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale locuitorilor; zona de locuit va contine o diversitate de cladiri; in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national cultural), acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in baza caruia s-a construit. In nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate sau demolate; zona de locuit va avea un centru care combina functiunile comerciale, cu cele civice, culturale si de agrement; zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau parcuri; spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta locuitorilor si pentru a intari relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona functionala; vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta. Acestea vor fi exclusive in sait-ul istoric al comunei; terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri; 35

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor; comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa; orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei energetice. OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Bobicesti sunt: Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie, agricultura-in special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie; Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); Reabilitarea si modernizarea scolilor conform standardelor europene; Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale. OBIECTIVE SPECIFICE 1. Agricultura si dezvoltare rurala Agricultura Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la conditiile climatice; Varietatea activitatilor in domeniile zootehnice si agricole generatoare de venit la bugetul local; Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din aceasta; Infiintare de ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor rezultate din domeniu; Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe terenurilor agricole. 36

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Silvicultura Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei; Impadurirea unor suprafete de teren pentru combaterea eroziunii. 2. Infrastructura si Mediu Modernizarea si extindera centrului civic al comunei; Realizarea de lucrari pentru regularizarea albiei paraurilor; Conservarea si intretinerea mediului natural. Transport Modernizarea drumurilor comunale care presteaza in folosul public nevoile curente ale locuitorilor si activitatilor economice; Realizarea de alei pietonale; Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de marfuri. Utilitati Extinderea si modernizarea sistemelor de furnizare a apei potabile; Realizarea retelei de canalizare si de gaze naturale; Reabilitarea si modernizarea retelei de iluminat public; Reabilitarea sediului primariei; Dotari pentru ineterventii in caz de situatii de urgenta; Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala. Sanatate Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; Reabilitarea si dotarea dispensarului uman; Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos.

Mediu Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului; Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri neamenajate, Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii; Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica; 37

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si a domeniului public; Organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deseurilor; Infiintare statie de epurare in comuna Bobicesti; Infiintarea serviciului de salubrizare comunala. 3. Economie Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Bobicesti; Economie productiva de venit la bugetul local; Constituirea unei industrii nepoluante si durabile. Comert si Servicii Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Bobicesti, prin marirea numarului societatilor comerciale; Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turistilor in comuna. Mediu de afaceri Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la dezvoltarea zonei.

4. Turism Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor; Pregatirea prin programe speciale a practicanti de agroturism zonali; Constructia unui complex turistic si de agrement; Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale; Promovarea de masuri eficiente de marketing. 5. Educatie si cultura Invatamant Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie; Reabilitarea si modernizarea scolilor si gradinitelor din comuna ; Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural; 38

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul educational; Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale; Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

Cultura Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare; Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne; Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu necesitatile si mijloacele moderne; Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Bobicesti; Reabilitarea si modernizarea caminului cultural. 6. Resurse Umane Populatia Organizarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna; Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri. Piata muncii Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de pe piata fortei de munca. Servicii Sociale Constructia unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru persoane defavorizate.

39

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

VI. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA

1. CONSIDERATII GENERALE Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local de actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD). Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita. Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica. Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabil a comunei Bobicesti, reprezint un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al acesteia. Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar tintele-obiective strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile ulterioare. Planul Local de Actiune, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediutehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabil (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru comuna Bobicesti. Utilitatea unui plan de aciune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei. Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: 1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificare activitatilor); 40

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

2. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor); 3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor). Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Bobicesti, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre: 1. Administraia Locala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune; 2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine si participare activa; 3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic (informatii si tehnologii moderne). 2. PRINCIPII SI CONDITII Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Bobicesti, ca autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor. Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de ce vor apare in viitor depinde in foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. In acest sens o principala preocupare a primariei comunie Bobicesti a fost de armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunie a demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2007-2013.

3. OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Bobicesti sunt: Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, distributie gaze si canalizare) a tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a scolilor; 41

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si agricultura; Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati investitionale.

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme. Primaria, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional. Activitatea publica locala va fi orientata spre: Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa, gaze naturale, energie electrica, etc.) ; Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget.

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; Reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera privata. 42

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Consolidarea finantelor publice: Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului bugetar; Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. Stabilirea si promovarea parteneriatului: Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, cultural si de mediu. Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: a. Dezvoltarea managementul resurselor umane Preocuparea primariei comunie Bobicesti pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; Stabilirea unui sistem de training adecvat. c. Folosirea eficienta a resurselor umane Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului de ordine interioara; Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 43

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor depuse. e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; Implementarea unui sistem de management al calitatii. f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice Administrarea eficienta a banilor publici; Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila; Cheltuirea eficienta a veniturilor. g. Dezvoltarea managementul informatiilor Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; Analizarea nevoilor in domeniul software. 5. PROIECTIA FINANCIARA Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect, un manager este interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest motiv, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.). Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii locale. Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria. O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale care vor fi efectuate pentru a pune in miscare noul proiect si cele aferente realizarii effective a proiectului. 44

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic. Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze. In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea resurselor necesare. Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se poata justifica nivelul pentru care s-a optat. Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute. De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 7 ani nu se poate exprima exact. Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare.

45

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI ACTIUNILE PROPUSE IMPLEMENTARE TERMEN TERMEN IMEDIATA SCURT MEDIU 1-3 ANI SI LUNG 3-10 ANI AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA Optimizarea conditiilor pentru sprijinirea activitatilor rentabile in zootehnnie si agricultura Oferirea de consultanta specializata pentru intreprinzatori agricoli Sustinerea infiintarii de asociatii a producatorilor comunei Imbunatatirea produselor zootehnice prin sporirea calitatii Sprijinirea IMM in domeniul zootehniei Sustinerea dezvoltarii IMM-urilor din domeniu cultivarii pomilor fructiferi (peri si meri) si cartofului INFRASTRUCTURA SI MEDIU Asfaltare drumuri comunale Realizare alei pietonale Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila Realizarea retelei de canalizare Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale Lucrari de regularizare a albiei paraurilor Reabilitare punte pietonala peste Oltet Realizare statie de epurare si tratarea apelor reziduale Modernizare si extindere centru civic Bobicesti Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public Reabilitarea sediului Consiliul Local al comunei Bobicesti 46 OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Impadurirea unor suprafete de teren pentru combaterea eroziunii solului Construirea unui sediu pentru primarie ECONOMIC Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc sa investeasca in zona Valorificarea bunurilor si serviciilor generate de capitalul natural din comuna Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat Sustinerea IMM Crearea cadrului prielnic consultanta pentru afaceri Dotarea administratiei locale cu echipamente pentru interventii in caz de urgenta TURISM Promovarea zonei Bobicesti prin actiuni eficiente de marketing Stimularea si sprijinirea practicanti de agroturism Sustinerea si promovarea evenimentelor locale Exploatarea cadrului natural, turistic si istoric Constructia unui complex touristic si de agreement EDUCATIE SI CULTURA Renovare si modernizare scoali Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din comuna Bobicesti si Leotesti Reabilitare gradinita Bobicesti Amenajare loc de joaca si recreere pentru copiii comunei SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA Construirea unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru persoane defavorizate

47

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman

48

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

VII.VIZIUNEA COMUNITARA

Viziunea cetatenilor din comuna Bobicesti este in spriritul dezvoltarii zonei din punct de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul inconjurator. Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 250 de chestionare cetatenilor comunei Bobicesti, judetul Olt pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locala sunt sintetizate mai jos:

Nr.crt 1

Intrebarea Cat de important considerati ca este proiectul de MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de MANSARDARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE CAMINELOR

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putin important

Lipsit de importanta

NS/NR

60.00%

40.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

61.00%

37.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

62.00%

38.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

49

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013


CULTURALE IN LOCALITATILE LEOTESTI SI BOBICESTI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUCTIE SALA DE SPORT SCOLARA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITAREA SCOLILOR DIN COMUNA BOBICESTI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de AMENAJARE CENTRE DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti?

55.56%

43.43%

1.01%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

49.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

68.00%

38.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

60.00%

38.00%

1.00%

0.00%

1.00%

0.00%

50

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013


8 Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUCTIE POD PARAU BIRLUI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUCTIA SI DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de PUNTE PIETONALA OLTET pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE URGENTA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti ? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUCTIE COMPLEX TURISTIC pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de INCHIDEREA PLATFORMELOR NECONTROLATE DE GUNOI pentru dezvoltarea comunei

69.00%

30.00%

0.00%

0.00%

1.00%

0.00%

68.00%

32.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10

62.00%

38.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

11

48.00%

52.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

12

41.00%

59.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

13

79.00%

21.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

51

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013


Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUCTIE DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BOBICESTI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE RETEA DE GAZ pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de DOTARI ADMINISTRATIE LOCALA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de MODERNIZARE SISTEM SEMNALIZARE RUTIER pentru dezvoltarea comunei Bobicesti?

14

85.00%

15.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

15

45.00%

55.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16

58.00%

41.00%

0.00%

1.00%

0.00%

0.00%

17

54.00%

46.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

18

49.00%

51.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

52

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013


19 Cat de important considerati ca este proiectul de LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI OLTET pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI BIRLUI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN, REACTUALIZARE PUG pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE PARCURI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN-AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER pentru dezvoltarea comunei

45.45%

53.54%

1.01%

0.00%

0.00%

0.00%

20

44.00%

56.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

21

71.00%

28.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

22

74.00%

25.00%

0.00%

1.00%

0.00%

0.00%

23

37.00%

62.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

53

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013


Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de DOTARI CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul REALIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de MONTAREA UNUI TRANSFORMATOR ELECTRIC PENTRU IMBUNATATIREA PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC DIN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR pentru dezvoltarea comunei Bobicesti?

24

35.00%

65.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

25

37.62%

61.39%

0.99%

0.00%

0.00%

0.00%

26

42.00%

57.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

27

44.00%

56.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

54

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013


28 Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZAREA STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE ULITE COMUNALE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti?

88.00%

12.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

29

81.00%

17.00%

2.00%

0.00%

0.00%

0.00%

30

83.00%

14.00%

2.00%

1.00%

0.00%

0.00%

55

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) considera important proiectul privind MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE

0% 40%

0%

0% 0% 60%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Din cei chestionati, 96% considera important proiectul de MANSARDARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

MANSARDARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE

0% 37%

0%

2%

0% 61%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

56

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Proiectul privind REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL este considerat un proiect important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti de catre 96% din subiectii intervievati.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL

2% 1% 34% 62% 1% 0%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) considera ca proiectul privind REABILITAREA CAMINELOR CULTURALE IN LOCALITATILE LEOTESTI SI BOBICESTI este important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

REABILITAREA CAMINELOR CULTURALE IN SATELE LEOTESTI SI BOBICESTI

0% 38%

0%

0%

0%

62%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

57

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Proiectul de CONSTRUCTIE SALA DE SPORT SCOLARA este considerat important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti de majoritatea populatiei intervievate (99%).

CONSTRUCTIE SALA DE SPORT SCOLARA

1% 43%

0%

0%

0% 56%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Din cei chestionati, 99% considera ca proiectul privind REABILITAREA SCOLILOR DIN COMUNA BOBICESTI este important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

REABILITAREA SCOLILOR DIN COMUNA BOBICESTI

0% 1% 49%

0%

0% 50%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

58

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Proiectul de EFICIENTIZARE SI MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA este considerat important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti de catre 99% din populatia intervievata.

EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA

0% 31%

1%

0% 0% 68%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Din cei chestionati, un procent de 98% considera ca proiectul de AMENAJARE CENTRE DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI este important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

AMENAJARE CENTRE DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

0% 38%

1%

1%

0% 60%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

59

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Majoritatea subiectilor intervievati (99%) a raspuns ca este important proiectul privind CONSTRUCTIA UNUI POD PESTE PARAUL BIRLUI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

CONSTRUCTIE POD PARAU BIRLUI

0% 30%

0%

1%

0%

69%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Proiectul de CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR este considerat important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti de catre 100% din subiectii intervievati.

CONSTRUCTIA SI DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR

0% 32%

0%

0%

0% 68%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

60

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Proiectul care vizeaza PUNTE PIETONALA PESTE OLTET este considerat un proiect important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti de catre 100% din cei chestionati.

PUNTE PIETONALA OLTET

0% 38%

0%

0%

0% 62%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul de DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE URGENTA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE URGENTA

0% 52%

0%

0%

0% 48%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

61

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul de CONSTRUCTIE COMPLEX TURISTIC pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

CONSTRUCTIE COMPLEX TURISTIC

0% 59%

0%

0%

0% 41%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

INCHIDEREA PLATFORMELOR NECONTROLATE DE GUNOI este considerata un proiect important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti de catre 96% din subiectii intervievati.

INCHIDEREA PLATFORMELOR NECONTROLATE DE GUNOI

0% 21%

0% 0% 0%

79%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

62

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

REABILITAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA este considerata un proiect important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti de catre 100% din cei chestionati.

REABILITAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

0% 15%

0%

0%

0%

85%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Din cei chestionati, un procent de 100% considera ca proiectul de CONSTRUCTIE DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BOBICESTI este important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

CONSTRUCTIE DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BOBICESTI

0% 55%

0%

0%

0% 45%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

63

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Un procent de 99% din subiectii intervievati considera important proiectul de REALIZARE RETEA DE GAZ pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

REALIZARE RETEA DE GAZ

0% 41%

0%

1%

0% 58%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Proiectul de DOTARI ALE ADMINISTRATIEI LOCALE este considerat important pentru dezvoltarea comunei Bobicesti de catre 100% din subiectii intervievati.

DOTARI ADMINISTRATIE LOCALA

0% 0% 46%

0%

0%

54%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

64

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul de MODERNIZARE A SISTEMULUI DE SEMNALIZARE RUTIER pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

MODERNIZARE SISTEM SEMNALIZARE RUTIER

0% 51%

0%

0% 0% 49%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (99%) a raspuns ca este important proiectul de LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI OLTET pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI OLTET

0%

1%

0%

0%

54%

45%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

65

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

O mare parte din subiectii intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul de LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI BIRLUI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI BIRLUI

0% 56%

0%

0%

0% 44%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (99%) a raspuns ca este important proiectul de LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN, REACTUALIZARE PUG pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN - REACTUALIZARE PUG

0% 28%

0%

1%

0%

71%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

66

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

O mare parte din subiectii intervievati (99%) a raspuns ca este important proiectul de REALIZARE PARCURI pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

REALIZARE PARCURI

0% 25%

0%

1%

0% 74%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (99%) a raspuns ca este important proiectul de CONSTRUIRE A UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN-AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN - AZIL PENTRU BATRANI COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER
1% 0% 0%

0% 37%

62%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

67

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

O mare parte din subiectii intervievati (99%) a raspuns ca este important proiectul de REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

REALIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA

1%

0%

0%

0% 38%

61%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (99%) a raspuns ca este important proiectul de MONTARE A UNUI TRANSFORMATOR ELECTRIC PENTRU IMBUNATATIREA PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC DIN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

MONTAREA UNUI TRENSFORMATOR ELECTRIC PENTRU IMBUNATATIREA PARAMETRILOR CURENTULUI ELECRIC IN COMUNA

0% 57%

1%

0%

0% 42%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

68

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

O mare parte din subiectii intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul privind ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR

0%

0%

0%

0% 44%

56%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul privind REALIZAREA STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.

REALIZAREA STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE

12%

0%

0% 0% 0%

88%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

69

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

O mare parte din subiectii intervievati (98%) a raspuns ca este important proiectul privind REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.
REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN

0% 17%

0%

2% 0%

81%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (97%) a raspuns ca este important proiectul care vizeaza REABILITAREA ULITELOR COMUNALE pentru dezvoltarea comunei Bobicesti.
REABILITARE ULITE COMUNALE

0% 14%

2%

1%

0% 83%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Pe baza acestor chestionare, a analizei situatiei locale, din perspectiva potentialului investitor in economia locala a comunei Bobicesti, a obiectivelor specifice si a proiectelor identificate a fost intocmita Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Bobicesti. 70

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2008-2013 FISA PROIECTELOR Numar proiect: 1
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE Consiliul Local Bobicesti investitii: NU reparatii DA proiect nou DA in continuare NU 1.000.000 euro

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Starea tehnica necorespunzatoare a drumurilor Bobicesti Bechet Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza Modernizarea retelei de drumuri locale prin asfaltare. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta modernizarea drumurilor comunale. - fluidizarea circulatiei; - retea de transport rutier; 71

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- stabilizarea zonei . - locuitorii comunei Bobicesti; - participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; - potentialii investitori

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro/% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior 72

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 2
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

MANSARDARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou DA in continuare NU -

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Actualul sediu al primariei este in stare improprie pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Modernizarea sediului primariei conform normelor europene. Mansardarea si modernizarea sediului primariei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca sunt importante mansardarea si modernizarea sediului primariei. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - revigorarea mediului cultural al comunei -crearea de noi locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti; - salariatii primariei; - agentii economici din zona; - potentialii investitori; 73

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

74

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 3
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei:

REABILITAREA CAMINELOR CULTURALE IN COMUNA LEOTESTI SI BOBICESTI Consiliul Local Bobicesti investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare : NU -

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Caminele culturale din localitatile Leotesti si Bobicesti au nevoie de lucrari de reabilitare avand in vedere starea improprie in care se afla. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. Reabilitarea caminelor culturale. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea caminelor culturale din comuna Bobicesti. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - revigorarea mediului cultural al comunei - cresterea consumului de cultura in randul locuitorilor comunei - atragerea de investitori - crearea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti - potentialii investitori 75

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

76

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 4
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

CONSTRUCTIE SALA DE SPORT SCOLARA Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou DA in continuare NU -

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii: 6.Beneficiari:

In comuna nu exista sala de sport Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne. Amenajarea unei sali de sport. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea salii sportive. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - potentialii investitori Valoarea ron/euro% 0-15% 77

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse Implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

78

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 5
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: REABILITAREA SCOLILOR DIN COMUNA BOBICESTI Consiliul Local Bobicesti investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU -

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Scolile din comuna nu se situeaza la nivelul impus de normele europene si de aceea necesita lucrari de reabilitare pentru asigurarea sigurantei si confortului scolarilor. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne si europene. Prin reabilitarea scolilor se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea la cote maxime a actualilor si viitorilor prescolari si scolari care studiaza in comuna Bobicesti. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca sunt importante reabilitarea si dotarea corespunzatoare a scolilor din comuna. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei 79

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Bobicesti; - potentialii investitori

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro/ % 0-15%

85-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : NU SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU Documentatie depusa la Inspectoratul Scolar: DA proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA Se efectua ulterior 80

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 6
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei:

EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA Consiliul Local Bobicesti investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU -

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii: 6.Beneficiari:

Este nevoie de reabilitarea retelei de iluminat public in comuna in vederea imbunatatirii parametrilor curentului electric si pentru dezvoltarea infrastructurii Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. Reabilitarea retelei de iluminat public pentru a deservi la cote maxime populatia comunei pentru imbunatatirea parametrilor curentului electric. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta modernizarea retelei de iluminat public. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - atragerea de investitori - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona 81

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

- turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Valoarea ron/euro % 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local:

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: PT Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse Implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

82

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 7
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

AMENAJARE CENTRE DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii NU proiect nou DA in continuare NU -

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii: 6.Beneficiari:

In comuna nu exista un centru de joaca si recreere Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne si asigurarea conditiilor de recreere. Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea centrului pentru copii. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - asigurarea sigurantei si protectiei copiilor - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - copiii din comuna

83

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro % 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse Implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

84

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 8
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

CONSTRUCTIE POD PARAU BIRLUI Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Este necesara realizarea podului pentru dezvoltarea infrastructurii Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza Modernizarea retelei de drumuri locale. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta constructia podului. - fluidizarea circulatiei; - retea de transport rutier; - stabilizarea zonei . - locuitorii comunei Bobicesti; - participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; - potentialii investitori

85

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro % 0-15%

85-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se efectua ulterior

86

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 9
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului:

CONSTRUCTIA SI DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Este necesara dotarea cu mobilier a scolilor, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne Prin dotarea cu mobilier a scolilor se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea la cote maxime a actualilor si viitorilor scolari care studiaza in comuna Bobicesti. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta dotarea corespunzatoare cu mobilier a scolilor din comuna. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 87

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- viitorii si actualii scolari si prescolari din comuna Bobicesti

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro % 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse Implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

88

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 10
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

PUNTE PIETONALA OLTET Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Este nevoie de realizarea acestuia pentru dezvoltarea infrastructurii. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. Realizare podet peste raul Oltet. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta constructia podului. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - dezvoltarea infrastructurii - atragerea de investitori - locuitorii Comunei Bobicesti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori 89

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse Implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

90

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 11
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE URGENTA Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii NU proiect nou DA in continuare NU -

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Nu exista asemenea (autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor cu remorca, unelte diverse) dotari in comuna. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Prevenirea si protectia cetatenilor comunei in caz de dezastre naturale (incendii, inudatii etc). Dotarea administratiei publice locale cu autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor cu remorca, unelte diverse.Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta dotarea administratiei locale cu unelte, masini etc pentru interventii in caz de urgenta . - reducerea dezastrelor - asigurarea sigurantei si protectiei cetatenilor comunei - atragerea de investitori in zona - crearea de noi locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti; - potentialii investitori 91

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro % 0-15%

85-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

92

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 12
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

CONSTRUCTIE COMPLEX TURISTIC Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

In comuna Bobicesti nu exista un complex turistic Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Prin amenajarea unui complex turistic se urmareste imbunatatirea spatiului destinat pentru recreerea si relaxarea cetatenilor comunei si antragerea unui numar mai mare de turisti Realizarea si dotare cu echipamente si aparatura necesara a unui complex turistic si de agrement.Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizare unui complex turistic. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - atragerea de noi investitori in zona - atragerea de noi venituri pentru administratia locala - dezvoltarea de locuri de munca - crestera numarului de turisti in zona si implicit a veniturilor populatiei si a autoritatii locale - locuitorii comunei Bobicesti 93

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

- agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse Implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA Se va efectua ulterior

94

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 13
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: INCHIDEREA PLATFORMELOR NECONTROLATE DE GUNOI Consiliul Local Bobiesti investitii: DA reparatii NU proiect nou DA in continuare NU -

2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei:

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Este nevoie sa se inchida actualele platforme necontrolate de gunoi deoarece au ajuns la saturatie si produc mari pagube mediului inconjurator. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Inchiderea platformelor necontrolate de colectare a deseurilor pentru reducerea poluarii. Inchiderea platformelor necontrolate de gunoi.Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta inchiderea platformelor de gunoi existente in comuna. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea poluarii - atragerea de investitori in zona - crearea de noi locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti; 95

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

- potentialii investitori SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se efectua ulterior

96

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 14
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei:

REABILITAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA Consiliul Local Bobicesti investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU -

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Reteaua de alimentare cu apa potabila a comunei necesita efectuarea de lucrari de reabilitare, pentru dezvoltarea infrastructurii. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. Reabilitarea retelei de apa potabila pentru a deservi toti cei cetatenii comunei la parametrii normali. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea retelei de alimentare cu apa potabila. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea poluarii - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - atragerea de investitori 97

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- dezvoltarea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA Se va efectua ulterior 98

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 15
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

CONSTRUCTIE DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BOBICESTI Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU 6.000.000 euro

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

In comuna nu exista retea de canalizare este nevoie de realizarea acesteia pentru dezvoltarea infrastructurii Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. Realizarea retelei de canalizare, pentru a deservi cetatenii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea retelei de canalizare. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea poluarii - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - atragerea de investitori - dezvoltarea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti 99

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

- agentii economici din zona - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte surse TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Valoarea ron/euro % 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

100

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 16
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei:

REALIZARE RETEA DE GAZ Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU 2.000.000 euro

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

In comuna nu exista retea de alimentare cu gaz metan este nevoie de realizarea acesteia pentru dezvoltarea infrastructurii Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. Realizarea retelei de gaz, pentru a deservi cetatenii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea retelei de gaz. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea poluarii - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - atragerea de investitori - crearea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti 101

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

- agentii economici din zona - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA Se va efectua ulterior

102

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 17
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

DOTARI ADMINISTRATIE LOCALA Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU 30.000 euro

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Slaba dotarea a administratiei publice locale cu calculatoare, copiatoare etc Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Asigurarea conditiilor decente de lucru a salariatilor primariei, dar si rezolvarea cu rapiditate a problemelor cetatenilor. Dotarea primariei cu aparatura electronica si birotica. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta dotarea primariei cu aparatura electronica si birotica. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - atragerea de investitori - dezvoltarea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - potentialii investitori 103

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

104

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 18
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei:

MODERNIZARE SISTEM SEMNALIZARE RUTIER Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Este nevoie de modernizarea sistemului se semnalizare rutier pentru dezvoltarea infrastructurii de baza si adaptarea la conditiile europene. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura de baza. Modernizarea sistemului rutier. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta modernizarea sistemului rutier. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - reducerea accidentelor rutiere - atragerea de investitori - dezvoltarea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona 105

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

- turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

106

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 19
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei:

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI OLTET Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Este nevoie sa se realizeze lucrari de regularizare si indiguire a malurilor paraurilor pentru prevenirea producerii dezastrelor naturale. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura de baza si asigurarea sigurantei si protectiei al locuitorilor comunei Bobicesti. Realizarea de lucrari de regularizare a albiei raurilor pentru reducerea riscului de inundatii. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea lucrarilor de regularizare a raurilor. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei -reducerea factorilor de risc pentru siguranta si securitatea populatiei impotriva inundatiilor - atragerea de investitori 107

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- dezvoltarea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - potentialii investitori Valoarea ron/euro% 0-15%

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

108

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 20
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei:

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI BIRLUI Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Este nevoie sa se realizeze lucrari de regularizare si indiguire a malurilor paraurilor pentru prevenirea producerii dezastrelor naturale. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura de baza si asigurarea sigurantei si protectiei al locuitorilor comunei Bobicesti. Realizarea de lucrari de regularizare a albiei raurilor pentru reducerea riscului de inundatii. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea lucrarilor de regularizare a raurilor. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei -reducerea factorilor de risc pentru siguranta si securitatea populatiei impotriva inundatiilor - atragerea de investitori 109

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- dezvoltarea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior 110

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 21
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN, REACTUALIZARE PUG Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Este nevoie de actualizare PUG si delimitarea terenuri Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Prin reactualizare PUG se stabilesc directiile si masurile de dezvoltare pentru intreg teritoriul comunei si pentru fiecare localitate in parte, pe o perioada determinata, pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente si modul de aplicare a reglementarilor de urbanism pe baza legislatiei in vigoare. Realizare lucrarilor de cadastru si a PUG. Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, o mare parte a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea lucrarilor de cadastru si reactualizare PUG. - delimitarea teritoriu - intravilan si extravilan - atragerea de investitori in zona 111

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - potentialii investitori Valoarea ron/euro% 0-15%

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se va efectua ulterior

112

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 22
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

REALIZARE PARCURI Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU -

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Nu exista parcuri si locuri de recreere in comuna. Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin asigurarea conditiilor de recreere a populatiei. Realizarea de parcuri in comuna. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea parcurilor. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - atragerea de investitori - dezvoltarea de locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa

Valoarea ron/euro % 113

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local:

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

114

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 23
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN-AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii NU proiect nou DA in continuare NU -

2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

In comuna Bobicesti nu exista un complex social . Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Realizarea unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru batranii comunei cu venituri mici si care nu au niciun alt sprijin. Construirea unui camin-azil pentru batranii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea complexului social. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - atragerea de investitori in zona - crearea de noi locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti; - potentialii investitori 115

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local:

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Se efectua ulterior

116

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 24
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: DOTARI CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii NU proiect nou DA in continuare NU Se va regasi in studiul de fezabilitate

2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Lipsa utilajelor si echipamentelor pentru serviciul de gospodarire comunala (masina de colectare, pubele) Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru gospodarire comunala Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate (masina de colectare, pubele). Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta dotarea administratiei locale cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea poluarii - atragerea de investitori in zona 117

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- crearea de noi locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti; - potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro % 0-15%

85-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA Se efectua ulterior

118

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 25
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

REALIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii NU proiect nou DA in continuare NU Neevaluata inca

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Nu exista alei pietonale in comuna Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza Modernizarea retelei de drumuri locale prin realizarea aleilor pietonale pentru locuitorii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea de alei pietonale. - fluidizarea circulatiei; - siguranta pietonilor; - stabilizarea zonei . - locuitorii comunei Bobicesti; - participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; - potentialii investitori

119

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local:

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Asfaltare drumuri comunale Resurse financiare reduse implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Se vor evalua in momentul realizarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic

120

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 26
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: MONTAREA UNUI TRANSFORMATOR ELECTRIC PENTRU IMBUNATATIREA PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC DIN COMUNA Consiliul Local Bobicesti investitii: da reparatii nu proiect nou da in continuare nu Neevaluat inca

2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Caderi de tensiune ale curentului electric Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Accesul neigradit al populatie la infrastructura de baza Se va monta un transformator electric in comuna. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta montarea transformatorului electric. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - investitii noi in dezvoltarea comunei - securitatea populatiei - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori

121

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local:

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare reabilitarea iluminatului public Resurse financiare reduse Implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Se vor evalua in momentul realizarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic

122

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 27
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii NU proiect nou DA in continuare NU Nenevaluata inca Reducerea poluarii mediului prin realizarea sistemului de colectare conform normelor europene Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul deseurilor si reducerea poluarii din mediului ambiant. Realizarea unei gropi ecologice care sa serveasca cetatenii comunei Bobicesti si care sa contribuie la protectia mediului inconjurator Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizare gropii de gunoi ecologice. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea poluarii in comuna - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - atragerea de investitori in zona - crearea de noi locuri de munca - locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona 123

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

- turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Valoarea ron/euro % 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Inchiderea platformelor actuale de gunoi existente in comuna Resurse financiare reduse Implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se vor evalua in momentul realizarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic

124

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 28
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

REALIZAREA STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE Consiliul Local Bobicesti investitii: DA reparatii NU proiect nou: DA in continuare: NU Neevaluata inca

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

In comuna nu exista statie de epurare este nevoie de realizarea ei pentru dezvoltarea infrastructurii Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. Realizarea statiei de epurare pentru a deservi toti cetatenii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea statiei de epurare. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea poluarii - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - atragerea de investitori - crearea de locuri de munca

125

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - potentialii investitori Valoarea ron/euro% 0-15%

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se vor evalua in momentul realizarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic

126

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 29
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI Consiliul Local Bobicesti investitii: NU reparatii DA proiect nou: NU in continuare: DA Neevaluata inca

3.Scopul:

4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

Starea precara si lipsa dotarilor necesare efectuarii in bune conditii a actului medical conform normelor europene Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si persoanelor ce tranziteaza comuna la infrastructura de baza si asigurarea sanatatii si securitatii. Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii eficiente a actului medical Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitarea dispensarului uman. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - revigorarea mediului sanitar - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - atragerea de investitori - dezvoltarea de locuri de munca 127

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

6.Beneficiari:

- locuitorii comunei Bobicesti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori Valoarea ron/euro % 0-15%

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare E. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local: F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista

Implementare de durata, resurse financiare reduse

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

Se vor evalua in momentul realizarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic 128

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

Numar proiect: 30
IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: 4. Tipul proiectului: 5. Valoarea proiectului: INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei :

REABILITARE ULITE COMUNALE Consiliul Local Bobicesti investitii: NU reparatii DA proiect nou DA in continuare NU -

3.Scopul: 4. Descrierea proiectului:

5. Beneficii:

6.Beneficiari:

Starea proasta a ulitelor satesti Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza Reabilitarea ulitelor comunale. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitarea ulitelor comunale. - fluidizarea circulatiei; - retea de transport rutier; - stabilizarea zonei . - locuitorii comunei Bobicesti; - participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; - potentialii investitori

129

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

SURSE DE FINANTARE Sursa Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri europene Parteneriate Alte TOTAL: CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

Valoarea ron/euro% 0-15%

85%-100%

100%

2. Durata de realizare : 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: 2.Impactul asupra bugetului local:

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare nu exista Resurse financiare reduse, implementare de durata

negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu

Se va efectua ulterior

130

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bobicesti pentru perioada 2007 2013

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE:

CHITEZ ILIE, primar al comunei Bobicesti, VLADU DUMITRU, viceprimar al comunei Bobicesti, BALSEANU STELA, secretar al Primariei Bobicesti, BALAN MARIA, contabil al Primariei Bobicesti.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE.

Date de contact: SC. PDE STRATEGII I INVESTIII EXTERNE SRL


STR. DOAMNA GHICA NR. 32, BL. 12, SC. A, ET. 2, AP 7, SECTOR 2, BUCURETI Tel: 031.412.91.51/ 031.412.91.52 Fax: 021.241.11.31 office@rom-invest.eu www.rom-invest.eu

131