Sunteți pe pagina 1din 9

1

FISA DE EXAMINARE LOGOPEDICA (COMPLEXA)

Data.......................................
Examinator............................
1. DATE GENERALE
Numele.....................................prenumele.........................................................
data nasterii.............................
Domiciliul...........................................................................................................
Institutia...........................................data internarii.........................................
Diagnosticul de internare..................................................................................
Motivul examinarii.............................................................................................
Date despre parinti............................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. ANAMNEZA
Sarcina si nasterea............................................................................................
Antecedente fiziologice si patologice..................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Cand a inceput sa vorbeasca/mearga...............................................................
Deprinderi igienico-sanitare..............................................................................
...........................................................................................................................
Cand a aparut tulburarea de limbaj.................................................................
A frecventat gradiniya/scoala...........................................................................
A beneficiat de tratament logopedic..................................................................
Exista in familie persoane cu tulburari de limbaj sau afectiuni neuro-psihice
...........................................................................................................................
3. EXAMENUL SOMATIC SI FUNCTIONAL
Aspectul somatic................................................................................................
Acuitatea vizuala...............................................................................................
Acuitatea auditiva.............................................................................................
Respiratia...........................................................................................................
Coordonarea generala a miscarilor...................................................................
Motricitatea aparatului fono-articulator..........................................................
Motricitatea mainii............................................................................................
Lateralitatea......................................................................................................
Afectiuni neuro-psihice.....................................................................................

4.EXAMINAREA PRONUNTIEI (denumire de imagini)


(sevor desena imagini corespunztoare n fiecare cadran i se vor acoperii cele scrise)
soare

surub

floare

clopot

sanie

cocos

broasca

oglinda

casa

manusa

cutit

fluture

zmeu

carut

ceas

cleste

EXAMINAREA PRONUNTIEI (prin vorbire reflectata)

Pronuntati fiecare cuvant rar si clar. Solicitati copilului sa-l repete. Incercuiti sunetul sau grupul de sunete
gresitpronuntat si notati exact cum a pronuntat copilul.

Sonante
m
r
rt
n

mama/mac...............................
rac/pere/vapor.........................
carte/sport...............................
nuc\/ prune/pian......................

Oclusive
p pan\/vulpe/lup............................
pl ploaie/umple.................................
pr prosop/prune/capr\.....................
b balon/tob\.....................................
bl bloc/tablou....................................
br broasc\/umbrel\..........................
t tata................................................
tr tren/tractor..................................
d Dana............................................
dr drum/drept..................................
c cal................................................
cl clopot/cle[te...............................
cr creion/cret\................................
g gar\............................................
gl glob/oglind\..................................
gr gr\din\........................................
ghe ghem...........................................
ghi ghind\........................................
che chei.............................................
chi chifle.........................................

Fricative
f fat\....................................................
fl floare/fluture.....................................
fr fructe/frunze.....................................
v vat\....................................................
s soare..................................................
sl slip...................................................
sp spate/aspirator................................
st stol/castron.....................................
z zmeu/mnz.....................................
[ [arpe/pu[c\....................................
[t [tiuc\..............................................
[l [lep/[lag\r......................................
[tr [trand.............................................
[c [coal\.............................................
j juc\rie/cojoc..................................
h hain\/pahar..................................
Africate
] ]ap/bra]/maimu]\..........................
ce ceas/[oarece...................................
ci cire[e/cipici....................................
ge geant\/m\rgele.............................
gi giraf\.............................................

5. GRESELI IN EXPRIMARE ORALA ( Disgramatisme)


1) Enumerari

- zilele s\pt\mnii / lunile anului / recitarea unei poezii .........................................


..........................................................................................................................................................
................................................................................................................
2) Repet\ri de propozitii
2 cuv. - Copilul doarme. ..............................................................................................
3 cuv. - Cartea este frumoas\. ....................................................................................
4 cuv. - Soarele str\luce[te pe cer. .............................................................................
5 cuv. - Pe drum trec multe s\nii. .............................................................................
6 cuv. - Pe cmp cresc multe flori frumoase. ..............................................................
7 cuv. - Iarna copiii alearg\ cu sania prin z\pad\. ....................................................
.......................................................................................................................
3) Repovestire
Ieri, Andrei s-a dus cu bunicul ^n parc. Pomii erau verzi, iar florile multicolore. Un dul\u
mare, l\]os, s-a oprit ^n fa]a unui c\]el mic. Dul\ul a ^nceput s\ latre amenin]\tor, vrnd s\-l ia de
ceaf\ pe c\]el. Bunicul [i Andrei au reu[it s\-l goneasc\ pe dul\u.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................
4) Vorbire independent\
- descrierea unei imagini, "Poveste[te-mi ce ai v\zut ieri la Tv." sau "Ce te-ai jucat ieri;"
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................
Concluzii (bifa]i)
o - memoria verbal\ deficitar\
o - folosirea gre[it\ a articolului
o - folosirea gre[it\ a cazurilor
o - folosirea gre[it\ a acordului
o - topica gre[it\

6. EXAMINAREA CITIT - SCRISULUI


Textul folosit (din manualul clasei respective) la examinarea cititului.......................
..........................[i scrisului .........................................................................................
OMISIUNI

INLOCUIRI

ADAUGIRI

INVERSARI

RITM

CITIREA

litere silabe cuv

lit silabe

lit silabe

lit silabe

lent acc

lit silabe glob

CITIT
cop.
dict.
indp

Ex. suplimentar
- diferen]ierea auditiv\ (va - fa, sa - za, fata - vata, etc.) ............................................
.....................................................................................................................................
- diferen]ierea optic\ (ba - da, an - au, buna - duna, etc.) .........................................
.....................................................................................................................................
- silabe repetate ( cocolo[, banana, etc.) .....................................................................
.....................................................................................................................................
- grupuri de litere .......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Greseli tipice
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................
Concluzii
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................
Diagnostic logopedic
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................

7. MATURIZAREA SENZO-MOTORIE

1) Recunoa[terea culorilor
negru

alb

ro[u

albastru

verde

galben

Nr. greseli:
2) Diferen]iere fonematic\ (auzul fonematic)
Pronuntati clar perechea de cuvinte stand in spatele copilului sau mascand gura d-voastra. Copilul
trebuie sa repete corect cuvintele dupa o singura audiere. Evidentiati greselile.
1 rac - lac
2 vat\ - fat\
3 mac - sac
4 ram\ - pan\
5 cui - pui

6 varz\ - barz\
7 c\lu] - c\ru]
8 can\ - pan\
9 par\ - bar\
10 co[ - mo[

Nr. greseli:

3) Diferentiere chinestezica
Pronuntati clar, de doua ori fiecare cuvant. Solicitati copilul sa se uite cu atentie la gura d-voastra.
La o greseala se poate repeta cuvantul. Notati greselile.
1 umbrel\ ..................
2 locomotiv\ ..............
3 septembrie ..............

4 gimnastic\ .....................
5 calorifer .........................
6 catedr\ ..........................

Nr. greseli:

4) Diferentierea ritmica (simtul ritmic)


Cu mainile ascunse sub masa bateti din palme un ritm. Solicitati copilul sa-l repete. Demonstrati
prima data cu un ritm simplu. Exp. x .x .
( x = accentuat; . = neaccentuat )
1 . . . x
2 . x . .

3 . . x .
4 x . . .

Nr. greseli:

5. ORIENTAREA SI STRUCTURAREA SPATIALA


a) Constructii dupa model
Construiti cu cuburi in fata copilului modelul. Solicitati copilul sa-l reproduca. Evidentiati greselile.

Nr. greseli:
b) Reproducerea grafica a unor simboluri

Nr. greseli:
8. RITMUL SI FLUENTA (bifati)
o - repetari de sunete/silabe/cuvinte .........................................................................
.....................................................................................................................................
o - poticniri la sunete/silabe/cuvinte .........................................................................
.....................................................................................................................................
o - spoasme articulatorii ............................................................................................
.....................................................................................................................................
o - dificultati in gasirea cuvintelor .............................................................................
.....................................................................................................................................
o - estomparea terminatiei cuvintelor ........................................................................
.....................................................................................................................................
o - miscari asociate .....................................................................................................
o - ritmul vorbirii lent/accelerat ................................................................................
9. CONDUITA copilului in colectivitate si in timpul examenului/tratamentului logopedic ( educ./
inv. )
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
.................................................
10. RANDAMENTUL SCOLAR .................................................................................
...................................................................................................................................
11. NIVELUL INTELECTUAL ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................
12. CAUZELE SI DIAGNOSTICUL TULBURARILOR DE LIMBAJ
Cauze (presupuse/confirmate) .........................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................
Diagnosticul logopedic ......................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................
Recomandari
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................