Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM -PERSONE FIZICEActul de proprietate (copie) Documentatie cadastrala care va contine : o schita

imobilului pe support cadastral-2ex.(copie) o plan de incadrare in zona 2ex. (copie) Intabularea imobilului (copie) Extras de carte funciara pe luna in curs (original) Certificat atribuire adresa si nuamr postal (numai pentru cosntruire ) Actul de identitate (copie) Cerere tip Taxa

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM -PERSONE JURIDICEActul de proprietate (copie) Documentatie cadastrala care va contine : o schita imobilului pe support cadastral-2ex.(copie) o plan de incadrare in zona 2ex. (copie) Intabularea imobilului (copie) Extras de carte funciara pe luna in curs (original) Certificat de inregistrare al firmei Delegatie (imputernicire) Cerere tip cu stampila firmei Taxa