Sunteți pe pagina 1din 2

Teme de casa ISP 2012

Scopul temelor - urmarirea ciclului de viata al unei aplicatii: analiza, proiectare UML, implementare Java si testare unitara JUNIT.
Temele se lucreaza in echipe de 2 persoane! La predare este obligatorie prezenta ambilor membri ai echipei. Ambii membri ai unei echipe trebuie sa poata raspunde intrebarilor din tema, notarea facandu-se individual.

TEMA 1 Tema 1: Specificatii functionale, nefunctionale si modelarea UML. Predare: saptmana 10 14 dec. 2012 Se va preda un document imprimat care va contine: o Definirea cerintelor functionale si nefunctionale (min. 15 cerinte functionale si 3 cerinte nefunctionale - formulate detaliat vezi curs) o Modelarea UML (in Astah): diagrama cazurilor de utilizare diagrama de clase o diagrama secventiala sau de comunicare o diagrama de activitati sau de stari

Pondere: 10% din nota finala

TEMA 2

Tema 2: Implementarea in Java a claselor identificate in Tema 1, testarea unitara folosind JUnit. Predare: saptmana 14 - 18 ian. 2013 Se vor preda: un document imprimat care sa contina: o Definirea testelor unitare (se testeaza fiecare metoda a clasei, plus relatiile intre clase) o Rezultatele obtinute in urma testarii codul sursa al proiectului (implementarea in Java a diagramei de clase si a testelor unitare JUNIT)

Pondere: 10% din nota finala

Nota: La notare se va tine cont de respectarea standardelor POO si de complexitatea testarii.

OBSERVATII 1. La notare se va tine cont de complexitatea analizei temei si a scenariilor alese pentru diagrame (in special la diagramele secventiale, de comunicare, de activitati, de stari). 2. Prezentarea temelor de casa este obligatorie pentru fiecare student. Notarea se va face individual. 3. Intarzierile se penalizeaza cu 2 puncte/saptamana.