Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 1: Contabilitatea constructiilor si cheltuielile in constructive 1. Continutul si clasificarea contractelor de constructive; 2. Contabilitatea CD si CIP; 3.

Contabilitatea consumurilor generale de antrepriza 4. Contabilitatea altor consumuri recuperabile;

-3Consumurile generale aferente contractelor de antrepriza sunt consumurile ce tin de conducere dirijare organizare si deservirea contractului in ansamblu pe intreprindere si sectoare ale productiei de baza si care nu pot fi incluse direct in consumurile aferente contractelor de antrepriza concret. Cuprind 3 grupe: I. Consumuri generale si administrative: a) Consumuri pentru retribuirea muncii care curind (salariul de baza + salariul suplimentar+ recompense+ prime+ sporuri+ adaosuri) personalului economic si de conducere a intreprinderii, precum si CAS si CAM; b) Consumurile pentru intretinerea laboratoarelor de productie c) Consumuri de reprezentanta si de deplasare d) Uzura si consumurile OMVSD referitor la reparatia acestora cu destinatie administrative gospodareasca e) Uzura consumurile pentru intretinerea si exploatarea cladirilor, constructiilor special, transportului auto propriu si arendat utilizate de catre personalul administrative economic f) Consumurile pentru procurarea rechizitelor de birou, registrelor contabile, publcatiilor periodice necesare in scopuri de productie si gestiune g) Alte consumuri administrative gospodaresti. II. Consumurile privind deservirea lucrarilor din constructie: a) Consumuri privind pregatirea cadrelor b) Consumuri pentru protectia muncii c) Consumuri pentru incalzirea muncitorilor iarna d) Consumuri pentru crearea conditiilor sanitaro-igienice, etc. III. Alte consumuri generale de antrepriza: a) Amortizarea activelor nemateriale cu destinatie generala de antrepriza

b) Consumuri pentru proiectarea si asistenta tehnica care nu se refera nemijlocit la un anumit contract. c) Alte consumuri generale aferente contractului de antrepriza. Toate aceste consumuri se tin in contul 814 consumuri generale contractuale Dt 814 Ct 531, 533, 539, 812, 113, 124 -4Acestea include: 1. Consumurile privind transportarea lucratorilor spre si de la serviciu pe rutele care nu sunt deservite de transportul de pasageri de uz public 2. Cnsumurile aferente lucrarilor cu character mobil si de deplasare 3. Consumurile privind organizarea actiunilor special privind asigurarea conditiilor normale de munca 4. Alte consumuri recuperate de beneficiary in conformitate cu actele legislative in vigoare precum si clauzele contractual. Aceste consumuri se tin la contul 814 separat sau impreunacu consumurile generale de antrepriza: Dt 814 Ct 531, 533, 539, 812, 113, 124 -5Cheltuielile de antrepriza reprezinta suma consumurilor aferente contractului in ansamblu sau pe stadia diferite ale acestuia predate de antreprenor si receptionate de beneficiar. Acestea se determina la sfirsitul fiecarei perioade de gestiune si se scad din venituri pentru a afla rezultatul financia. La executarea contractelor de rind cu cheltuielile aferente contractului apar si cheltuieli care nu tin de activitatea de constructive precum si consumuri nerecuperabile de beneficiary. Ele nu se repartizeaza pe contracte dar se constata drept cheltuieli ale perioadei. Ele cuprind: Cheltuieli generale si administrative recuperarea carora nu este prevazuta in contract Cheltuieli pentru lucrari de cercetari stiintifice si de proiectare recupararea carora nu este stabilita in contract Uzura mijloacelor fixe care stationeaza Impozite sit axe conform legislatiei in vigoare Cheltuieli de judecata

Amenzi, penalitati, despagubiri Cheltuieli pentru reorganizarea si lichidarea intreprinderilor precum si cheltuielile pentru intretinerea comisiei de lichidare desemnate daca in aceste scopuri nu sunt prevazute alte surse de finantare Alte cheltuieli.

Acetse cheltuieli se tin cu ajutorul conturilor 711, 712, 713, 714. -6Pentru constructia unui obiect apare necesitatea de creat, inaltat unele obiecte temporare cu caracter necapital( magazii de pstrare a materialelor, ghereta paznicului de antier, gardul n jurul antierului, odi pentru du, etc.). Toate cheltuielile aferente edificiilor temporare sunt contabilizate la contul 815 Cheltuieli la crearea edificiilor temprare. In calitate de articole de cheltuieli pot fi : Materialele, salariile, CAS, CAM, serviciile de transport, cheltuielile la intretinerea obiectelor respective: Dt 815 Ct 211, 531, 533, 521, 812 Cind lucrarile de constructive au fost executate ele se pun in functiune. Se intocmeste un process verbal de punere in functiune si se intocmeste formula contabile: Dt 213.3 Ct 815 Lunar dup ace a fost calculate VPR se calculeaza uzura acestor obiecte. Uzura se determina in functie de durata de constructive a obiectului de pe santier. Ex.:Se da valoarea initiala a edificiilor temporare 8000 lei, VPR- 500 lei, au fost inregistrate material de constructie in suma de 600 lei. Termenul de constructive 36 luni. Vuz=Vi VPR= 8000- 500= 7500 Uz= Vuz/36= 7500/36= 208,33 Dt 815 Ct 124 Dt 211 208,33 208,33 600 500

Ct 213

Ct 612 100

-7Intre beneficiar si antreprenor se incheie un contract care este numarotat contabilitatea se tine pe comenzi cind se scrie o comanda se mentioneaza : denumirea obiectului, beneficiarul, valoarea de deviz , etc. In baza la acesta se intocmeste calculatia planificata. In calculatia planificata se indica : volumul de lucru spre executare consumul de materiale, consumul pentru salarii, CAS, CAS, CIP, etc. Aceste calculi se anexeaza la comanda si se prezinta producatorului de lucrari. In baza acestora se deschid conturile analitice in 811 unde se determina valuarea de deviz. Valoarea de deviz nu este egala cu costul de deviz. Evidenta analitica a consumurilor se tine pe fiecare obiect sau contract separat . Pentru fiecare cont analitic se poate deschide o fisa de evident sau borderou. Se da : Consumuri directe 800.000 lei; Consumuri indirect 200.000 lei; Cheltuieli generale 150.000 lei.Intreprinderea beneficiaza de un profit de 10 %. Sa se calculeze costul de deviz si valoarea de deviz: Costul= 800.000 +200.000+150.000= 1150.000 lei Valarea de deviz= 1150.000+ 115000= 1.265.000 -8In constructive lafel ca si in alte ramuri exista productie in curs de executie. Determinarea acestui indicator este necesara pentru a calcula costul efectiv precum si valoare de deviz a lucrarilor predate beneficiarului. Productia in curs de executie reprezinta lucrarile de constructie montaj care la data anumita nu sunt finisate si nu pot fi predate beneficiarului Pentru a determina volumul lucrarilor pentru montaj care reprezinta PE se infaptuieste inventarierea care este perfectata printr-un process verbal. Volumul este evaluat la costul efectiv. Ex.: Volumul lucrarilor de contructie la sfirsitul lunii 650 m cubi, procentul de finisare 70 %, pretul de deviz unitar al unui m cub 350 lei: 650*70 %= 455 m cubi 455*350 lei= 159250 lei Ex.: