Sunteți pe pagina 1din 1

I.

BAZATE PE GENOM

1. Teoria genelor modificatoare a amors\rii vrstei A. Programate 2. Teoria genelor nespecifice ale mb\trnirii (gene pleiotrope) 3. Teoria genelor specifice ale mb\trnirii 4. Teoria genelor de longevitate 5. Teoria redundan]ei genei 6. Teoria repar\rii genei 7. Teoria mb\trnirii morfologice, pasive, lente

B. Neprogramate 1. Teoria erorilor n sinteza proteic\ 2. Teoria muta]iilor somatice TEORII ALE MB|TRNIRII

A.Teorii de organ

1. Teoria imunologic\ 2. Teoria neuroendocrin\ .Teoria autointoxic\rii

a. de origine 1.Deterior\ri primare bazate pe factori:

II. F|R| DETERMINARE GENETIC| DIRECT|

metabolic\ .Teoria acumul\rii de produ[i reziduali .Teoria deregl\rii n modificarea structurii primare n etapa posttransla]ional\ b. intrinseci ---- Teoria radicalilor ai liberi reac]iilor chimice c. externi

B. Teorii fiziologice

2.Deterior\ri secundare Figura Nr.1 TEORII ALE ~MB|TRNIRII


10

Legare `ncruci[at\