Sunteți pe pagina 1din 20

Tema 1: Definirea managmentului. 1. Managmentul ca profesie. 2. Managmentul ca arta. 3. Managmentul ca Stiinta. Unul din dascalii managmentului F.Taylor.

: A sti exact ce doresc sa faca oamenii si ai supraveghea ca ei sa realizeze aceasta pe calea cea mai buna si mai ieftina. Henry Fayol Managmentul inseamna a administra, a prevedea, a organiza, a comanda si a controla. A.Makenzie M.este procesul in care managerul opereaza cu trei elemente fundamentale,idei,lucruri si oameni,realizind prin altii obiectivele propuse. P.Drucker Managmentul este echivalent cu persoanele de conducere;principal si singura sarcina a M. este de a mobilize energiile u.economice pentru indeplinirea sarcinilor cunoscute si definite Managmentul este o functie profesionala care inseamna a conduce intr-un context dat un grup de personae care au de atins un obiectiv comun in conformitate cu scopurile organizatiei din care fac parte. Obiectivul comun este Profitul intreprinderii. Inceputul inchegarii stintei managmentului se identifica cu miscarea pentru cond.stiintifica care a aparut in SUA la incep.sec.XX. care lupta pentru idea existentei a maximizarii rezultatelor activitatii individuale sau collective cu eforturi minime. Stiinta reprezinta o cunoastere sistematica a lumii.Aceasta sistematizare de cunostinte si experienta a condus in toate domeniile la aparitia si consolidarea stiintei. Elementele specific stiintei de management sunt Procesele si Relatiile de management. Stiinta incepe in practica prin observarea si colectarea de date cu scopul fundamental de a descoperi legi,principia,noi structure ale faptelor si proceselor. Prin M ca stiinta se intelege studierea procesului de management in scopul sistematizarii si generalizari unor concept, legi,principia,reguli,metode si tehnici care sa contribuie la cresterea eficientei activitatilor desfasurate pentru realizarea unor obiective.

Tema 2: Manageri. - Tipuri de manageri. - Structura,infrastructura,organizatie. Definitii: I.Managerul este o persoana dintr-o organizatie caruia i sa incredintat o respponsabilitate pentru realizarea unei activitati prin intermendiul colaboratorilor sai in cadrul unui grup.(entitati) II.Managerul este o persoana care exercita o autoritate,are influienta si putere pentru a incuraja si conduce salariatii in scopul atingerii obiectivelor in cadrul organizatiei. Rolurile managerului dupa Mintzberg: - Interpersonale; - Informationale; - Decizionale. Rolurile Interpersonale sunt: 1.Conducator principal; 2.Lider; 3.Ca veriga de legatura. Rolurile Informationale: 1.Monitor si destinatar ale informatiei; 2.Emitent al informatiei; 3.Reprezentant al organizatiei. Rolurile Decizionale: 1.Ca intreprinzator; 2.Rezolvarea situatiilor de conflict; 3.Ca distribuitor de resurse; 4.Ca negociator. Dupa nivelurile manageriale,managerii pot fi divizati in: Top Managerii(superiori); Managerii Medii(functionali); Managerii inferiori(oparetionali). Liderul este o persoana care conduce cu un grup fiind recunoscut de el si avind confidenta acestuia. Exista Lideri: -Formali; -Informali; -Autentici. Liderii formali conduc grupuri formale care sunt grupuri de munca oficiale cu rol de comanda si actiune. Liderii formali sunt inzestrati official cu autoritate,iar grupurile formale sunt constituite pe baza de acte si norme si se modifica in permanenta,in dependent de schimbarile organizatorice. Liderii informali sunt neoficiali si conduc grupuri informale care se constituie pentru a-si satisface anumite nevoi sociale ale salariatilor si de regula nu coincide cu structurile grupurilor formale. Grupurile informale sunt de interes si prietenie. 2

Liderii autentici sunt liderii oficiali inzestrati cu o autoritate si de acelasi timp recunoscuti de grup.El intrunesc caracterul unui lider formal cit si ai unui lider informal. Un manager este intodeauna un lider formal,deseori un lider authentic si niciodata informal. Ideal ar fi ca orice conducator sa fie un lider autentic. Sistemul este un ansamblu de elemente in interactiune care constituie un intreg organizat cu proprietati specific si functii proprii,deosebite de ale elemente ce le compun o informative distinct,autonoma in raport cu mediul urmator. Structura relatiile dintre partile unui ansamblu.Este un mod de organizare interna de alcatuire a unui corp,unui system. Structura este forma static a organizatiei. Organizatia se numeste asocierea dintre 2 sau mai multe personae care au un scop comun. Daca scopul este obtinerea unui profit atunci organizatia se numeste Comerciala. Organizatia este un nr.de indivizi ce indeplinesc activitati in comun. Organizatia este un grup de indivizi cu interese comune. Cerintele catre organizatie: - Prezenta cel putin a 2 persoane care sunt membri; - Prezenta cel putin a unui scop comun acceptat unanim; - Dorinta de a active impreuna pentru atingerea scopurilor. Exista in fiecare intreprindere o serie de factori interni si externi de care este influientata. Acesti factori necesita atentia,conducatorului in activitatea manageriala. Factorii mediului intern ale Organizatiei: 1.Scopurile care sunt stari finale,concrete sau rezultatul dorit pe care grupul se staruie sa-l atinga. Scopurile trebuie sa fie concrete,masurabile,orientate in timp,realizabile. 2.Structura este o corelatie logica a nivelurilor de dirijare si functionare,amplasate in asa mod ca sa permita mai efectiv atingerea obiectivelor. Exista 2 factori importanti care influienteaza structura organizatorica: - Diviziunea muncii care are loc pe vertical si orizontala,formind subdiviziuni functionale si nivele de dirijare. - Sfera controlului care reprezinta nr.subalternilor unui manager. 3.Tehnologia este o combinare a deprinderilor calificative a aparatului tehnic cu cunostintele tehnice respective necesare pentru transformarea informatiei,oamenilor. 4.Oamenii(comortamentul angajatorului) factor ce influienteaza mediul intern prin caracteristicile individuale: capacitatile,necesitatile,valorile. 5.Sarcinile sunt o serie de obiective care trebuiesc indeplinite intrun mod si termen stability. Sarcinile se atribuie postului anumit.Fiecare post are sarcinile sale.Ele se impart in 3 categorii: - Lucrul cu oamenii; - Lucrul cu mijloacele; - Lucrul cu informatia.

Factorii mediului extern ale intreprinderii: A. Cu influienta directa: 1. Legislatia; 2. Concurentii; 3. Consumatorii; 4. Furnizorii de m/p si materiale; 5. Resursele de munca. B. Cu influienta indirecta: 1. Starea economiei nationale; 2. Progresul tehnico stiintific; 3. Factorii politici; 4. Mediul international; 5. Factorii socio-culturali. Business este o activitate,ocupatie, o afacere care ofera perspective unei imbogatiri usoare. Marketing este factorul essential al succesului intreprinderii si reflecta activitatea in domeniul realizarii marfurilor si serviciilor. In practica economica termenul de MK este folosit pentru demunirea unui compartiment al organizatiei si pentru desemnarea unei activitati specific care se realizeaza in cadrul intreprinderii. Entropie este un fenomen universal care influienteaza lucrurile,energia,informatia si sensul ei consta ca totul tinde spre haos,spre distrugere.nivelare. Este o masura care indica gradul de organizare a unui system. In teoria inf.,entropia indica cantitatea de informative raportata la un element al mesajului transmis. Starea in care toate simbolurile unei segvente communicate au probabilitate egala de a fi transmise. In activitatea manageriala,entropia este neutralizata de management. Infrastructura poate fi divizata in 3 tipuri: 1. Productiva(telecom.,transport) 2. Sociala (care deserveste omul si nu produce bunuri) 3. Institutionala(care creaza conditii in aspect organizatoric) Infrastructura creaza conditii elementului principal al unui system,conditii egale pentru toate elementele sistemului.

Tema3: Functiile managmentului. FunctiileMG dupa Fayol: 1. Previziunea; 2. Organizarea; 3. Comanda(decizia); 4. Coordonarea; 5. Controlul. I. Functia de previziune consta in ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se determina principalele objective ale firmei si componentele sale,precum si resursele si mijloacele necesare realizarii lor. Previziunea raspunde la - Ce trebuie de facut? - Ce poate fi realizat? Rezultatele previziunii se impart in 3 categorii: 1) Prognoze - ele se elaboreaza pe un termen de min.10 aniNu sunt obligatorii. 2) Planurile ele se refera la o perioada de aprox.5 ani. 3) Programele au un orizont redus de la o decada,saptamina,o zi,ora.Sunt foarte detailate,obligatorii si deobicei se refera la activitatea de fabricare si aprovizionare.Se stabilesc in mod prcis cantit.de m/p sau produs pentru executanti la un nivel de sapt.,zi sau schimb. II.Organizarea rasp.la intrebarile: cien si cum contribuie la realizarea ob.firmei. Exista 2 subdiviziuni pricipale in cadrul organizarii: 1. Organizarea de ansamblu - incare se concretizeaza si se stabileste structura organizatorica si subsistemul informational. 2. Org. principalelor component: - Cercetarea dezvoltarea; - Productia; - Personalul. Organizarea ca functie a managerului defineste ansamblul proceselor de conducere prin interemdiul carora se divizeaza activitatea intreprinderii stabilinduse si delimitinduse subactivitatile si sarcinile corespunzatoare avind in vedere resurele disponibile si utilizarea lor,cit mai eficienta in atingerea scopurilor planificate.Realizarea acestei functii presupune: 1. stabilirea structurii organizatorice a intreprinderii(formale) care presupune stabilirea componentelor sale(posturi, functii, compartimente,niveluri org.) stabilirea documentelor de exploatare a acestei srtructuri;stabilirea tipului de structura. 2. stabilirea si organizarea principalelor compartimente ale unitatii(cercetaredezvoltare,porductie,MK,financiar-contabil,resurse umane,etc). III.Functia de comanda: In raporturile interpersonale ale managerului,comanda include si exercitatea functiei de antrenare.Antrenarea are un character operational si vizeaza atit nivelulu de conducere cit si cel de executie in organizatie. Comanda inseamna elaborarea unor hotarir precise care trebuie sa ajunga la nivelul de executie in timp optim si la un grad de intelegere in care sa faca posibila executarea ei. Comanda inseamna existenta unei dependente intre transpunerea in practica a dispozitiilor managerilor si calitatea informatiilor pe baza carora aceste dispozitii au fost elaborate. Comanda la fel inseamna construirea unui system de constientiare a suborodnatilor privind rolul si importanta lor in organizatie. La fel si recunoasterea dependentei intre nivelul de 5

indeplinire a sarcinilor si starea de disciplina a fiecarui angajat a compartimentelor organizatiei. Dependenta nu poate fi ignorata intre comanda si stilului de conducere a managerului. Alaturi de antrenare,al 2lea element al functiei de comanda este motivarea anagajatilor. Motivarea este un process prin care managerul isi determina subordonatii sa realizeze performante cit mai bune,dindu-le temeiuri sa actioneze in acest sens. Nevoia reprezinta o cerinta sau o dorinta psihologica sau sociala,care poate fi satisfacuta prin realizarea unui obiectiv dorit. O nevoie nesatisfacuta genereaza o stare interioara de tensiune care il determina sa adopte unanumit comportament,sa actioneze in vederea satisfacerii nevoii si reducerii tensiunii pina la restabilirea echilibrului interior. Motivarea inseamna abilitatea conducatorului de a crea un mediu in care lucratorii pot si vor sa genereze raspunsurile dorite de organizatie. Motivatia constituie suportul angajarii spre un rezultat iar satisfactia este legata de rezultatul deja obtinut. Dinferenta dintre aceste 2 explica de ce un individ poate avea o satisfactie inalta in munca si o motivatie redusa pentru ea si invers. Teoria motivationala a lui Teylor are concluzia ca majoritatea indivizilor sunt moivati in munca de cistigul banesc, motiv pentru care a fost primul care a introdus sistemul de plata in acord sau cu bucata. Alt teoretician al acestei teorii este Elton Mayo, la baza experimentelor realizate, Mayo a descoperit ca sentimental de apartenenta la un grup cu sarcini speciale provocatoare au o mai mare greutate in motivarea comportamentului decit recompensa baneasca. Teoria motivationala a lui Douglas care a dezvoltat teoria X si Y. Teoria piramidei nevoilor lui Abraham Maslou. Teoria motivationala a lui Frederic Herzberg,care are la baza motivatie-igiena. Teoria echitatii de teoreticianul Wroomprincipalele postulate ale acestei teorii sunt: inechitarea genereaza tensiuni interioare individului; tensiunile sunt porportionale cu amplitudinea inechitatii; tensiunile interne vor motive indivizii sa actioneze pentru reducerea lor; puterea motivatiei in reducerea tensiunii este proportionala cu inechitatea perceputa. IV. Functia de coordonare are in vedere deciziile si actiunile care pot fi la acelasi nivel erarhic sau intre nivele erarhice diferite. F.de coordonare este necesara datorita influentelor la care este supusa organizatia atit din interior cit si din exterior,datorita modificarilor impuse de progresul tehnic,datorita aparitiei unei activitati noi,unei atitudini noi a membrilor organizatiei. Realizarea acestei functii consta in necesitatea existentei unui system de comunicare atit la nivelul organizatiei cit si in cadrul fiecarui compartiment, care sa permita managerului culegerea informatiilor cit si transmiterea deciziilor elaborate catre subordonati. Realizarea acestei functii necesita repartizarea rationala a deciziilor la toate nivelurile intreprinderii utilizarea delegarii de autoritate, pregatirea cadrelor si selectia corespunzatoare,definirea clara a opiniilor si atitudinilor. Coordonarea se manifesta prin 2 modalitati: - bilaterala (intre manager si un subordonat),eimina filtrajul si distorsiunea informatiilor ,contribuie efectiv la controlul informatiilor vehiculate in sistemul managerial. Coordonarea bilaterala necesita un consum mare de timp care e in defavoarea managerului; - multilaterala(implica comunicarea intre manager si mai multi subordonati) se realizeaza deobicei prin sedinte si se practita in cazul participarii unui management participativ. V.Functia de control. Controlul consta in masurarea si corelarea performantelor inregistrate in activitatea subordonatilor in scopul asigurarii indeplinirii obiectivelor intreprinderii si planurilor stabilite. Functia de control presupune parcurgerea uratoarelor faze: - masurarea performantelor; - comparearea realizarilor cu obiectivele si standardele stabilite; - evidentierea abaterilor produse; 6

- stabilirea standardelor; - identificarea si explicarea cauzelor care au produs abaterile. Managmentul pune in fata controlului unele cerinte cele mai importante fiind: 1)Existenta unui system informational care ar permite obtinerea inforatiilor necesare deciziilor impuse de aparitia abaterilor; 2)Instituirea de catre manager a controlului permanent in copartientul pe care il conduce; 3)Practicarea autocontrolului de catre fiecare manager; 4)Asigurarea unui control flexibil si usor de adaptat la modificarile de ordin tehnic, economic, social care apar in mediul intern si extern al organizatiei; 5)Efectuarea unui control corectiv si preventiv.

Tema4: Evolutia gindirii manageriale. 7

1)Scoala clasica. 2)Scoala sociologica(relatiilor umane). 3)Scoala cantitativa. 4)Scoala sistemica. 5)Scoala contextuala. Scoala clasica repr.scolii este Taylor,care a publicat in 1911 lucrarea sa Principiile managmentului stintific,unde a identificat urmatoarele principii fundamentale ale managmentului: Studiul cunostintelor traditionale inregistrarea ,clasificarea si transformareaa cestora in legi; Selectarea stiintifica a muncitorilor,perfectionarea calitatii si cunostintei acestora; Punerea in aplicare a studiului muncii de care muncitorii stiintifici antrenati; Repartizarea aproape egala a munci executate de catre muncitori si manageri in initreprinderi; Realizarea cooperarii intre oameni. Alti reprezentanti ai acestei scoli sunt: Fayol,Gantt. Fayol a definit functiile managentului si functiunile firmei,aidentificat atributele managerilor. Functiunile firmei(tehnica,financiara,comerciala,contabila,,de securitate si manageriala). Atributele managerilor(calitatile fizice,mentale,morale,educationale si experienta). Scoala sociologica este reprezentata de Mc.Gregor. E.Mayo,Maslow si se caracterizeaza prin situatia resurselor umane ale firmei in procesul de management stabilinduse un set de principia,reguli si metode. Scoala sociologica este bazata pe grupul informal si autoritatea informala si investigheaza aspectele informale ale managmentului.In cadrul acestei scoli sau dezvoltat teorii cu privire la motivare si sistemul motivational,tipuri de manageri si stilul de management,managementul participative cu scopul de a identifica modalitati de crestere a eficientei prin motivarea si stimularea resurselor umane. In cadrul acestei scoli au fost dezvoltate teoriile X si Y .Managerii care pornesc de la permisele teoriei X vor dezvolta un stil de management autoritar,iar adeptii teoriei Y un stil de management democratic folosind metodele participative de conducere. Scoala sociologica etse cunoscuta in literature ca scoala psihosociologica,etse recunoscuta in a 2a jumatate a sec 20,avind ca contributia principala in procesul de conducere a resurselor umane. Scoala cantitativa - este reprezentata de Kauffman Afanasiev,Starr si se caracterizeaza prin abordarea proceselor si fenomenelor de managmentprin cresterea gradului de fundamentare a deciziilor folosind instrumental mathematic si statistic.Studiile elaborate sau concentrate asupra activitatii de productie asupra functiilor de previziune si de organizare,care constau in adaptarea instrumentului matematic si statisitic la cerintele practicii economice. Scoala sistemica reprezentantii:Drucher Piker, Porter,Simon,Bernard.La baza ideilor acestei scoli sta conceptul de system care reprezinta un ansamblu de elemente organizat a carui functionare permite atingerea unor obiective. Organizatia este vazuta ca un system complex aflat in strinsa legatura de interdependenta cu mediul ambiant. Scoala contextuala este bazata pe premisa ca existent succesului in management nu are o formula anumita si respinge formularea principiilor,metodelor si tehnicilor de conducere universale stabilite. Cu alte cuvinte cheia succesului in management este sa alegeti Solutia potrivite la momentul potrivit fara a fi supus unor reguli stricte si recomanda fiecarui manager sa identifice contextul in care activeaza intrepr.,sa aleaga acele metode si tehnici care sunt compatible cu situatia respectiva. Aceasta scoala a aparut la inceputul sec21.Sunt acei manageri contemporani care propun sa folosim acele tehnici bazate pe experienta. 8

Tema5: Functiile si functiunile manageriale. Functiunea reprezinta ansamblul activitatilor orientate spre realizarea obiectivelor derivate ale intreprinderii care reiese din obiectivele generale. Au fost stabilite de catre Fayol 5 functii de baza: - Cercetare-dezvoltare; - Comerciala; - De productie; - Financiar-contabila; - De personal. F.de Cercetare Dezvoltare cuprinde activitatile prin care se studiaza, se concepe ,se elaboreaza, se realizeaza vitorul cadru tehnic,tehnologic si organizatoric al intreprinderii. Aceste activitati pot fi grupate in: 1.Activitati de conceptie ce tin de cercetarea si proiectarea produselor,serviciilor,lucrarilor noisi tehnologiilor de realizare a acestora.; 2.Activitati de organizare a conducerii ,productiei si a muncii. F.Comerciala - cuprinde activitatile ce tin de aprovizionarea tehnico-materiala,desfacerea produselor,comertul exterior si cooperarea economica international. Aceasta functiune poate fi divizata in: - Marketing; - Aprovizionare; - Desfacere. Activitatea de marketing cuprinde activitatile ce tin de studierea pietei interne si externe,a necesitatilor si comportamentului consumatorului cu scopul stabilirii celor mai adecvate modalitati de orientare a productiei si de crestere a vinzarilor. Activitatile de aprovizionare tehnico-materiala presupune : - Calculul necesarului de resurse materiale pentru fabricarea productiei; - Incheierea contractelor de aprovizionare tehnico-materiala; - Calculele necesarului de resurse materiale privind stocurile de productie; - Determinarea normelor de consum specific de aprovizionare tehinco-materiala. In domeniul desfacerii se desfasoara urm.activitati: - Prospectarea pietei interne si externe pentru stabilirea potentialilor clienti; - Incheierea contractelor de vinzare pentru produsele fabricate; - Calculul marimii stocurilor de produse finite; - Participarea la diferite expozitii,tirguri,etc. F.de Productie cuprinde activitatile legate nemijlocit de realizarea productiei. Aceste activitati din punct de vedere a etapelor necesitatii fabricarii produselor se impart in: 1. Activitati de pregatire a productiei; 2. Acivitati legate de executarea propriu-zisa a produselor. Sistemul de productie poate fi realizat dupa schema data:

Intrari (flux de materii prime) transformarea materiei prime(flux de produse finite)iesire Transformarea materiei prime se realizeaza cu participarea urmatorilor factori: -munca si capital;intre care se stabileste o anumita relatie : P=f(TxK) Factorii ce influenteaza volumul activitatilor de productie: 1. Profitul intreprinderii; 2. Inzestrarea tehnica; 3. Caracteristicile materiilor prime si a materialilor; 4. Complexitatea produselor. Costul de productie se stabileste dupa proiectarea produsului,stabilirea tehnologiei.a utilajelor a standardelor de calitate,a normelor de consum. F.Financiar-contabila cuprinde activitati privind folosirea mijloacelor financiare necesare procesului economic si de urmarie a rezultatelor obtinute la intreprindere. Cuprinde urm. Activitati: 1. Evidenta contabila financiara(inregistrarea si raportarea activelor,pasivilor,veniturilor si cheltuielilor la intreprindere); 2. Evident fiscala(stabilirea corecta a impozitelor in corespundere cu legislatia fiscala); 3. Organizarea interna a evidentei contabile(asigurarea securitatii activelor,asigurarea calitatii datelor contabile,asigurarea eficientei operationale); 4. Elaborarea schemei organizatorice a sistemului contabil(crearea unui system de evidenta, ); 5. Contabilitatea manageriala(mijloacele de comunicare a datelor financiare catre managerii intreprinderii). F. de Personal cuprinde urm.activitati: - Determinarea necesarului de forta de munca; - Selectarea, testarea,incadrarea si promovarea personalului; - Organizarea pregatirii profesionale a lucratorilor; - Stabilirea sistemului de salarizare si aplicarea lui. In organizarea acestor activitati este neceasar ca managerul sa asigure in permanenta un echilibru in interesele salariatilor si obiectivele si rezultatele intreprinderii. Toate aceste functiuni formeaza Sistemul Organizarii Procesuale ale Intreprinderii.

Tema6: Sistemul de Management si anume Subsistemul Metodologic. 1) Metode de Management. 2) Tehnici de Management.

10

Sistemul de Management poate fi definit ca un ansamblu de elemente,principii, reguli, metode,proceduri decizionale,organizatorice,prin intermediul carora se asigura modelarea si exercitarea printro metoda specifica a functiilor procesului de management pentru o firma sau pentru principalele component in vederea sporirii profitabilitatii economice. Sistemul de management reprezinta un ansamblu de actiuni cu character previzional,organizatoric,decisional,de coordonare si control ce actioneaza in precesul de management in scopul folosirii resurselor firmei intr-o maniera efectiva si eficienta in scopul atingerii obiectivelor prestabilite. Principalele component ale sistemului de Management sunt urmatoarele: - Subsistemul Metodologic; - Subsistemul Organizatoric; - Subsistemul Decizional; - Subsistemul Informational. I.Subsistemul Metodologic - Exprima cerinte fata de conducerea stiintifica,examineaza metode si tehnici de management si formuleaza recomandari care fiind implimentate inlesnesc si eficientizeaza procesul de conducere. SubS.Metodologic este alcatuit din Ansamblu de procedure si instrumente,metode prin care se asigura buna functionare a celorlalte component managerial si anume:SubS.Decizional,S.Organizational si S.Informational. S.Metodologic este alcatuit din urm.Componente: - Managmentul prin obiective; - Managmentul prin proiecte; - Managmentul prin exceptie; - Managmentul participativ; - Managmentul prin bugete; - Managmentul prin produs. Metode de Management: 1. Diagnosticarea; 2. Sedinta; 3. Delegarea; 4. Tabloul de bord; 5. Brainstormingul; 6. Creativitatea. Metoda de management - reprezinta o imbinare multipla si coerenta de principia si idei,procedee si studii de caz aplicate la conditiile concrete din fiecare unitate economica. Metoda de management se refera la 2-3 functii de management. Aceste metode de conducere sunt: - Economice; - Administrative si dispozitionale; - Sociale si Psihosociale. Metodele economice au inceput sa fie implimentate in 1975 in rezultatul reformei economice din anul 1968.Esenta metodelor ecomonice consta in stabilirea pentru intreprinderi si a

11

subdiviziunilor lor a unor planuri,obiective,norme,respectarea carora conduce la recompense materiale care este motivarea principala a indivizilor si colectivelor de munca. Metodele Administrative si Dispozitionale se bazeaza pe puterea ordinilor,dispozitiilor si instructiunilor. Esenta acestei metode consta in impunerea,obligarea colectivilor si a indivizilor de a executa vointa subiectelor de conducere. Forma metodelor administrative este: - Ordinul; - Dispozitia; - Instructiunea. Ordinul este cea mai categorica forma care indica ce trebuie de facut. Ordinul se executa si nu se discuta. Se socoate gresit In economia de piata ca metodele administrative nu sunt eficiente. Prin ordin se angajeaza,se concediaza si se promoveaza angajatii. Prin ordin se conduce intreprinerea,se stabileste salariul,se introduce produse si tehnologii noi.Dreptul la ordin are numai TopManagerul. Deciziile(dispozitia) se adopta in mod colegial sau individual. Dispozitia este o forma mai putin categorical decit ordinul dar care este la fel categorica de executat. Dreptul la dispozitie il au conducatorul organizatiei la fel si conducatorul subdiviziunilor. Instructiunile este un document care se refera la respectarea unor norme tehnice,regulamente,competente si drepturi,responsabilitati. Metoda Psihosociala consta in utilizarea stiintelor siciale mai ales a psihologiei in conducere in motivarea personalului. Tehnica de management se defineste ca totalitatea procedeelor,instructiunilor,regulilor fundamentale stiintific,si utilizate in aplicarea cunostintelor teoretice fundamentate de managmentul stiintific in solutionarea problemelor ce decurg din realizarea obiectivelor firmei. O tehnica de management poate fi utilizata in mai multe metode de management. Aplicarea unei sau mai multe tehnici de management, contribuie la otinerea unor rezultate de productie si economice superioare fara sa modifice sistemul de relatii organizatorice in firma. Managmentul prin obiective. Managementul prin obiective este un sistem de management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pina la nivelul egzecutantilor care participa la stabilirea lor sip e corelarea reconpenselor si sectiunilor cu nivelul realizarilor prestabilite. Managementul prin obiectiva este cel mai frecvant utilizat sistem de management. La baza lui se afla urmatoarea: primisa,eficacitatea interprinderii depinde de interpetrunderea obiectivelor sale cu obiectivele subsistemului. Managementul cuprinde urmatoarele componeste: 1. Sistemul de obiective care cuprnde obiectivele fundamentale derivate de gradul I, II si obiectivele specific si individuale. 2. Programele de actiuni care se intocmesc pentru fiecare subdiviziune a interprinderii si in cadrul lor sunt cuprinse resursele umane material si financiare pentru realizarea obiectivelor previzionate. 3. Calendarele de termene care reprezinta sumarul programelor de actiuni. 12

4. Bugetele- care se constitue pentru fiecare subdiviziune determinindu-se resursele cheltuite si rezultatele effective obtinute. 5. Repertoarele/ registrele/ de metode care reprezinta suportul logistic al managementului. _ Instructiuni care exprima conceptia conducerii interprinderii asupra modului de realizare a obictivelor. Etapele de implimentare a managementului prin obiective 1. Stabilirea obiectivelor fundamentale ale interprinderii se produce in procesul planului pe termen lung si scurt. 2. Stabilirea obiectivelor derivate specific si individuale (ele incep de la vinzare si productie si continua cu celelalte activitati). 3. Elaborarea celorlalte component ale managementului prin obiectiva si anume programele de actiuni, calendarele de termen, bugetele si lista metodelor. 4. Adaptarea corespunzatoare a subsistemelor decizionale organizationale si informationale la cerintele realizarii obiectivelor. 5. Urmarirea realizarii obiectivelor. 6. Evaluarea realizarii obiectivelor si recompensarea personalului.

Avantajele 1. Amplifica nivelul de motivare a personalului. 2. Dezvolta un climat de creativitate in grup. 3. Imbunatateste utilizarea timpului managerilor. 4. Intareste responsabilitatea fata de realizarea obiectivelor. 5. Corelarea mai strinsa a nivelului salarizarii cu rezultatele obtinute de fiecare salariat. Managementul prin proiecte Este sistemul de management cu o durata de actiuni limitata conceput in vederea sulutionarii unor problem complexe cu continut innovational care implica aportul mai multor specialisti diversi. Caracteristicile 1. Rezultatul final este o unitate sau un numar mic de unitati. 2. Nu exista decit un comparator final si un beneficiar final pentru produsul realizat prin proiect. 3. Materialele si produsele sunt foarte diversificare deaceea implica aportul unui numar de specialist de siferite specialitati. 4. Dezvoltarea unui proiect este temporara.

13

5. Datorita resurselor umane, material si financiare se stabileste dinainte cit mai detaliat operatiunile si termenele de executare. 6. Construirea unei forme organizatorice temporate care functioneaza parallel cu structura organizatorica a intreprinderii Etapele de implimentare: 1definirea generala a proiectului(precizarea obiectivelor proiectului) 2.definirea organizatorica a proiectului (stabilirea tipului de organizare,intocmirea listelor principalelor sarcini,component si responsabilitati) 3pregatirea climatului pentru implimentarea managementului prin proiecte. 4.implimentarea managementului prin proiecte 5.stabilirea modalitatilor de control 6.evaluarea periodica a spatiului realizarii proiectului. Avantaje: 1.favorizeaza schimbul de experienta intre subdiviziunile organizatorice intreprinderii 2.descopera si formeaza manageri dinamici si completi Dezavantaje : 1cresterea frecventei si intensificarii situatiei conflictuale 2.dificultatea descoperii de manageri buni si a convingerilor sasi assume riscurile implicate. Managementul pe produs: este un rezultat al accelerarii,inoirii produselor sub influienta revolutie tehnico stiintifica si intensificarii concurentei pe piata. Conducatorul pe produs trebuie sa asigure gestiunea completa a unui produs sau a unei grupe de produse de la fabricare pina la comercializare. Etapele de realizare a managementului pe produs: . 1.stabilirea de catre managerul superior al produsului sau a grupei de produse care formeaza obiectul managementului pe produs.Criteriile de selectere pot si : volumul, ponderea produsului ritmul uzurii morale a produselor,noutatea produsului si perspectivele vinzarii lui. 2.desemnarea persoanei care va asigura managementul pe produs 3.elaborarea de catre fiecare manager de produs,variante de strategii privind fabricarea si comercializarea produsului. 4.efectuarea de catre managerul de produs impreuna cu echipa de modificare structural organizatoric informationale,decizionale,metodologice in compartimentele de produsele implicate. 5.evaluarea periodica a fabricarii si comercializarii produsului. Avantajele managementului pe produs: 1.cresterea gradului de rationalizarea organizarii si desfasurarii fabricatiei principalelor produse. 2.abordarea unitara a procesului ethnic si economic in fabricarea produselor si comercializarea lor. 3.dificultatea asigurarii autonomiei conducerii pe produs(dezavantaj) Managementul pe buget system de management care asigura previzionarea,controlul,evaluarea activitatilor intreprinderii si a principalelor ei component cu ajutorul bugetului.Pentru aplicarea managementului pe buget e necesar sa existe 2 conditii: 1.existenta unui system de programe de evident si urmarire a costului la nivelul ansamblului intreprinderii pina la abza ei. 2.existenta unei structure organizatorice conform cu obiectivele stabilite. Etapele de implimenatre a bugetului: 1.dimensionarea,delimitarea,centrelor de gestiune(grup de activitati si compartimente ale intreprinderii 2.elaborarea si fundamentarea bugetului(cheltuieli,venituri,obiective,rezultate) 3.lansarea bugetului pe centre de gestiune 4.executia bugetara(inregistrarea,transmiterea abaterilor) 14

5.analiza abaterilor,calculul costului efectiv al produsului,decontarea productiei 6.evaluarea activitatii centrelor de gestiune Avantaje: 1asigurarea unei discipline a complementelor structural,procesuale de intreprindere. 2.crearea premiselor favorabilepentru asigurarea intretinerii unui climat motivational,organizational,adecvat participarii active,effective salariatilor la stabilirea si realizarea obiectivelor intreprinderii. Dezavantaj: operativitatea redusa fata de circuitele mari Managementul pe exceptie system simplificat de managementul bazat pe vehicularea informatiilor care reflecta abaterile sip e concentrarea celor mai buni manageri si specialist pentru competivitatea intreprinderii.Abaterile sunt repartizate pe nivel ierarhice ,numai cele mai importante ajung la managerii superiori. Etpele de implimentare: 1.stabilirea normelor si previzionarea obiectivelor ce priveste desfasurarea activitatilor intreprinderilor. 2.precizarea abaterelor pentru care se admit variatii de la valorile previzionate. 3.aplicarea managementului prin exceptii si transmiterea informatiei la nivelul ierarhic superior. 4.luarea deciziilor pentru inlaturarea abaterilor. Avanteje: 1.utilizarea timpului. 2.reducerea frecventei luarii deciziilor. Managementul participative exercitarea proceselor de management prin implicarea unui nr sporit de manager de executanti utilizind o gama de modalitati in care organismele participative ocupa o pozitie central si se bazeaza pe etragerea personalului la punctele de conducere in scopul cresterii eficientei economice. Organisme participative de management: 1.consiliul de administrare 2.adunarea generala a personalului 3.comitetul de directive 4.comisia de cenzuri 5.S.R.L. Metode de management participative: 1.metoda diagnosticarii identificarea punctelor forte,slabe ale domeniului stability.identificarea cauzelor stabilite recomandarilor cu character colectiv, dezvoltare. 2.sedinta reuniunea unor mai multor personae pentru un scut timp de catre un manager pentru solutionare in comun a unor sarcini de natura informational sau decizionala 3.delegarea atribuirea temporal de catre un conducator a unuia din sarcinile sale de serviciu unui subordonat insotit de competent corespunzatoare si are un character temporar. Tabelul de bord ansamblu de informatii prezentate referitor la principalele rezultate ale activitatii si la principalele factori care conditioneaza derularea activitatii intreprinderii. Pentru un system de nmanagement se folosesc urmatoarele metode stimuleare a creativiatatii personalului: 1.braistoringul 2.metoda delfi 3.sinectica.

15

Tema 7:Subsistemul organizational 1Organizarea procesuala si substructurala 2.conceptia de structura organizatorica 3.organizarea formala si informal 4.rationalizarea subsistemului 1. Subsistemul organizatoric consta in ansamblu elementelor de natura organizatorica ce asigura cadrul,divizarea,combinarea si functionarea proceselor de munca in vederea realizarii obievctivelor intrprinderii. Organizarea reprezinta un proces al activitatilor intreprinderilor si depinde de capacitatea intreprinzatorului de a asigura gruparea proceselor de munca pe forme de lucru,compartimente pentru simplificarea realizarilor si cresterea eficientei. Organizarea intreprinderii poate fi:procesuala si structural. Organizarea procesuala consta in studierea principalelor categorii de munca a proceselor necesare realizarii obiectivelor formelor.Rezultatul organizarii il reprezinta functiile,activitatile,atributiile si sarcinile. Activitatile se definesc ca ansamblu atributiilor omogene ce se indeplinesc de catre personal care poseda cunostinte de specialitate intrun domeniu mai restrins in scopul realizarii obiectivelor derivate(compartimenteleintreprinderii). Atributie se intelege ansamblu muncii effectuate periodic de catre personal cu cunostinte specific intrun domeniu restrins pentru realizarea unui obiectiv specific. Sarcina reprezinta o parte a unui process de munca (complex sau simplu)desfasurat in scopul indeplinirii unui obiectiv individual care de obicei se repartizeaza unei singure persoane. Organizarea structural a ontreprinderii se concretizeaza in structura organizatorica a acesteia.Structura organizatorica a firmei se exprima prin citeva documente pentru functionarea normal a intreprinderii si anume:regulamentul de organizare si functionare a firmei,fisa costului. Organigrama este o reprezentare grafica a structurii organizatorice sub forma unor cadrane correlate care exprima relatiile organizatorice dintre diferite organism ale intrprinderii. Structura organizatorica desemneaza un ansamblu de subdiviziuni organizatorice grupate in activitati correlate in scopulfunctionarii normale a intreprinderii si relatiile care se manifesta intre acestea. In cadru structurii organizatorice sunt 2 componente principale: 1.structura managerial 2.structura de productie Structura organizatorica are elementele: 1.costul 2.functia 3.ponderea ierarhca 4.compartimentul 5.nivelul ierarhic 16

6.relatiile organizatorice. Costul este cea mai simpla veriga organizatorica si cuprinde obiective,sarcini,competente si responsabilitati.Costul inseamna ca titularul postului urmareste anumite scopuri pentru care se indeplinesc anumite activitati adica de autoritate formala care exprima dreptul de actiuni pentru care exista obligatia de indeplinire. Functia reprezinta totalitatea sarcinilor de un anumit fel ce trebuie realizate de catre un salariat.Functiile sunt de conducere si executie.Diferenta dintre functir si post este ca postul indica locul. Ponderea ierarhica reprezinta totakitatea persoanelor aflate in subordinea directa a managerului.Cu cit managerul se situiaza pe o treapta spre baza piramidei managerial cu atit dimensiunea ponderii ierarhice creste. Compartimentul este un grup de persoane reunite pe criteria de omogenitate a activitatilor pe care le desfasoara sub o singura autoritate. Nivelul ierarhic care reprezinta treapta organizatorica pe care se situiaza diferite organisme ale intreprinderii situate la aceiasi distant fata de virful piramidei manageriale.Numarul nivelelor ierarhice difera de la o intreprindere la alta in functie de natura activitatilor,complexitatea activitatilor,dimensiunea firmei,competent managerial. Relatiile organizatorice exprima totalitatea relatiilor dintre diferite organism ela intreprinderii care vizeaza fluxurile de materie prima,produse finite,bani,informatii,resurseumane si sunt determinate de regulamentul de organizare si functionare a intreprinderii.In cadrul unei intreprinderi pot fi identificate urmatoarele relatii organizatorice: 1.de autoritate 2.de cooperare 3.de control Relatiile de autoritate sunt relatiile care se manifesta in procesul managerial intre manageri si salariatii ca urmare adelegarii de autoritate.Ele pot fi relatii ierarhice (cind exprima raportul dintre titularii posturilor de conducere si titularii posturilor de executie. Relatiile functionale (exprima legatura dintre 2 organisme in care unul dispune de autoritate asupra celorlalti. Relatii de stat major (exprima raportul dintr diferite organism dintre care unul dispune de autoritate delegate din partea conducerii privind anumite activitati) Tipurile de stuctura organizatorica: 1.liniara 2.functionala 3.ierarhic functionala

17

Tema 8:Subsistemul informational 1.concept de system informational 2.componentele sistemului informational 3.functiile sistemului informational 4.deficientele sistemului informational 5.cerintele de rationalizare fata de sistemul informational 1.Sistemul informational reprezinta ansamblu datelor,informatiilor,fluxurilor si circuitelor informationale a procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor menite sa contribuie la statutul si realizarea obiectivelor intreprinderilor. 2.Componentele sistemului informational sunt: Data,informatia,circuitele informationale,fluxurile informationale,procedurile informationale. Data reprezinta descrierea cifrica a unor actiuni procese sau fapte referitor la intreprindere sau la procesele din afara ei care intereseaza managementul acesta. Informatia reprezinta acele date care aduc adresantului un spor de cunoastere direct sau indirect privind intreprinderea data si furnizeaza elemente noi utilizate in realizarea sarcinilor ce ii revin. Tipologia informatii -dupa modul de exprimare (orale,scrise,audio vizuale) -dupa gradul de prelucrare (primare,intermediare,finale) -dupa directia vehicularii (descendente,ascendente,orizontale) -dupa modul de organizare a inregistrarii si prelucrarii (tehnico-operative,de evident contabila,statistice) -dupa provinienta (exogene,endogene) -dupa destinatie (interne si externe) -dupa obligativitatea pentru adresant (imperative si nonimperative) -dupa natura proceselor reflectate (de cercetare-dezvoltare,comerciale,de productie,financiar contabile de personal) Circuitul onformational reprezinta drumul pe care parcurge o informative sau o categorie de informatii intre emitent si destinatar. Fluxul informational reprezinta cantitatea de informatii care este vehiculata intre emitent si beneficiarul informatiei caracterizat cu anumite lungimi,viteze de deplasare,cost. Circuitele informationale pot fi divizate dupa : -directia de vehicular (vertical,orizontale,oblice) -dupa frecventa procedurii (periodice,ocazionale) Procedurile informationale reprezinta ansamblu elementelor prin care se stabileste madalitatea de culegere.inregistrare,transmitere,prelucrare, a unei categorii de informatii cu previziunea operatiilor de efectuat si modul de tratare a informatiei. Caracteristicile procedurilor informationale:

18

-sunt foaret detaliate.Prin intermediu lor se stabilesc mijloacele de culegere inregistrare,transmitere si prelucrare a informatiei.(register,formulare de hirtie tip A4A5A6,cartel etc. -au grad mare de formalizare. -se folosec mijloacele sophisticate (folosirea metodelor matematice,statistice,sociologice,psihologice) -au character operational (trateaza rapid informatia prin intermediu programelor) -economicitate sporita. Mijloacele de tratare a informatiilor reprezinta suportul tehnic al sistemului informational si anume mijloacele manual de tratare a informatiei automatizate. Functiile sistemului informational -decizionala -operationala sau de actiune -dacumentara Functia decizionala exprima menirea sistemului informational de a asigura elementele informationale necesare luarii deciziei. Functia operationala asigura realizarea obiectivelor intreprinderii cuprinse in strategia intreprinderii si operationalizarea deciziilor managerial Functia documentara exprima menirea de a inregistra o serie de informatii care servesc imbogatirea cunostintelor personale sis a fie utilizate pentru luarea deciziilor si efectuarea anumitor operatii. Distorsiunea reprezinta modificarea partial neintentionata a continutului mesajul unei informatii pe parcursul culegerii transmiterii si prelucrarii de la emitator la receptor. Cauzele aparitiei pot fi: 1.diferentele in pregatirea persoaneleor implicate in vehicularea informatiei 2.folosirea suportilor informational necorespunzatori pentru inregistrarea informatiilor 3.manipularea neglijenta a suportilor informational in procesul transmiterii informatiilor 4.utilizarea mijloacelor necorespunzatoare pentru inregistrarea si transmiterea informatiei Filtrajul se deosebeste de distorsiune prin faptul ca modificarea totala sau partiala a mesajului informatiilor are loc in mod intentionat. Efectul negative la acestor 2 deficiente este dezinformarea partiala sau integrala a beneficiarilor de informatii. Redundanta reprezinta inregistrarea transmiterii si prelucrarea repetata a unor informatii. Efectul negative il constituie risipa de timp si mijloacele materiale din partea celor implicate. Redundata duce la supraincarcare sistemului informational Cerinte catre rationalizarea sistemului Informatia este baza sistemului informational si cerintele catre informatie sunt urmatoarele: 1.sa fie reale adica sa reflecte procesele asa cum se deruleaza 2.sa fie multilaterale adica sa evidentieze elementele de natura economica tehnica umana stiintifica 3.sa fie precise si sigure 4.sa parvina la beneficiar in timp util 5.sa aiba caracter dinamic si sa fie adptata la specificul personalului implicat Evenimentele ce determina rationalizarea sunt: 1.privatizarea intreprinderii 2.restructurarea 3.elaborarea politicii si strategiilor noi 4.scaderea vinzarilor si productie 5.blocajul financiar 6.dificultati in aprovizionarea si realizare a productiei 7.schimbarea managementului la nivel de intreprindere 8.schimbarea legislatiei 19

Tema 9:Subsistemul decizional 1definirea si structura subsistemuilui 2.factorii primari ai decizii manageriale 3.tipologia 4.cerinte de rationalizare a deciziei 1 subsistemul decisional cuprinde ansamblu deciziilor adoptate si aplicate stucturate corespunzator sistemului de obiective si configuratiei ierarhiei manageriale ale intreprinderii. Decizia este cursul de actiune ales pentru realizarea unuia sau mai multor obiective. Decizia managerial este acea decizie care are urmari nemijlocite asupra deciziilor actiunilor si comportamentelor a cel putin unei altei personae Deosebirea intre decizia managerial si decizia Decizia manageriala implica intotdeauna cel putin 2 persoana:managerul cel care decide si una sau mai multe persoane execuntanti sau cadre de conducere care participa la executarea sau concretizarea deciziei. Decizia manageriala are influiente directe la nivelul grupului neafectind numai stare, comportamentul actiunilor si rezultetele unui individ Intotdeauna decizia manageriala determina efecte directe economice umane tehnice educationale etc. cel putin la nivelul unui compartiment al firmei Decizia managerial imbraca 2 forme: 1.actul decisional-se desfasoara intro perioada foarte scurta de timp(citeva secunde sau minute) si se refera la situatii decizionale de complexitate redusa sau cind respective situatia are un character repetitive variabilele implicate sunt foarte cunoscute de catre decident astfel incit nu este nevoie de o culegere de informative si analiza ei. 2.procesul decisional este specific deciziilor mai complexe si implica un consum de timp mai mare care poate fi de ordinul oreleor zilelor saptaminilor pe parcursul carora se culege si se analizeaza o cantitate anumita de informatii se stabilesc contacte umane si se consulta mai multe persoane in vederea conturari situatiei decizionale.Procesul decizional consta in ansamblu fazelor prin intermediul carora se pregateste se adopta aplica si evalueaza decizia managerial. Factorii primarii aideciziei manageriale sunt: 1.decidentul este reprezentat de un manager sau un organism managerial care in vederea obiectivelor sarcinilor competentelor si responsabilitatilor adopta decizia in situatia respectiva. 2.mediul ambiant decisional consta in ansamblu elementelor endogene si exogene a firmei care alcatuiesc situatia decizionala caracterizata prin manifetarea unor influiente directe si indirect asupra continutului si deciziei manageriale.

20

Evaluare