Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

. Editura „Alma Mater”. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Cluj-Napoca V.laptop .Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 . • • • • • • IV. Casa Cărţii de Ştiinţă. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: . 2009. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. la nivelul studenţilor. Vălcan. se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic. G. VI. Editura „Alma Mater”. G. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.. Sibiu Magdaş.. Sibiu Mărcuţ I.ecran proiecţie .manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate.videoproiector . D.. I. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. 2008. 2007.

având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic.obiect de studiu. 2008. 2008. G. programa de matematică. G. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. proiectarea unităţilor de învăţare.. schemă orară. programă. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii .2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. M. curriculum pentru educaţia timpurie. Editura Didactică şi Pedagogică.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice. 5198 / 01. 2009. 2006.. 2008.2003 Planul . G. funcţii şi importanţă. Bucureşti Neacşu. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. Dascălu.. Zafiu. H. I. Craiova Anexa 1 la OMECT nr. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. dezvoltarea stadială a intelectului. Editura Aius. Roşu. Editura „Alma Mater”. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Editura „Alma Mater”. curriculum pentru educaţia timpurie.11. Gh... Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. 1969. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. Editura „Alma Mater”. Predoi..cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . M. P. Bibliografie: Mărcuţ I. proiectarea unităţii de învăţare. Sibiu Preda. Bucureşti CURS 2..cadru de învăţământ pentru clasele I . 2009. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice.CURS 1. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Psihologia activităţii matematice. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare..a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. V. Editura „Alma Mater”. Gh.a II-a Anexa 1. specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii. Craiova Neacşu. Editura Ştiinţifică. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă. Sibiu Mărcuţ I. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV. proiectarea lecţiei / activităţii . M. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.08. Sibiu Rusu. 4686 / 05..04. Sibiu Mărcuţ I.08.11. 2001.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01.1 la OMEC nr. alcătuirea planificării.. Radu. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. planificarea calendaristică. 2005.. I. E. coordonator. Didactica matematicii în învăţământul primar. Roman.. 2009. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru. Găleteanu. Tăgârţă. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I. planificare.. V. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 . G. metodica predării matematicii.2004 Planul .. 1988.

Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Editura „Alma Mater”. G. 2009. Eriksen. Sibiu Mărcuţ I. Sibiu Magdaş.. cifră. Metodica predării matematicii în învăţământul primar... Vălcan. relaţii temporale. criterii de evaluare. Beraru G. Eriksen. G.. 2008. 2006.. 2009. 2007. Streinu-Cercel. 2009. Editura Nedion. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Sibiu Ionescu. T.I. Activităţi matematice în grădiniţă. M. Editura Compania. M. sarcini. M. Sibiu Creţu. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar... Editura „Alma Mater”. operaţie 4 . Psihopedagogie. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar... D. 2002. 2008. Bucureşti CURS 6. Chiş. Editura Ştiinţifică. Bucureşti CURS 4. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare. Casa Cărţii de Ştiinţă. Activităţile matematice în grădiniţă.. serieri. Cluj-Napoca Neagu M. metode şi procedee. Iaşi CURS 5.B. mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. G. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale. Strategii de predare şi învăţare. I. Editura „Alma Mater”.. număr natural.. Editura „Alma Mater”.. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee.CURS 3. Bucureşti Neagu. 1995. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape. Editura AS’S.. 1992. E. clasificări şi comparaţii. Editura Imago. Editura „Alma Mater”... Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. E. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I.. V. G. N. 1982. Sibiu Dumitrana. D. Bucureşti Mucica. elemente de formare a profesorilor. 1999. Nediţă. G. funcţii. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Editura Didactică şi Pedagogică. structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I. Sibiu Mărcuţ I. G.

M. Roşu.. Eriksen. G. Logel. Ana. M. V... Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Streinu-Cercel. Găleteanu.. F. D. Bucureşti CURS 7.. 2002. Bucureşti Someşanu.. Piteşti Neagu.. M. 2009.. Bucureşti CURS 8. Piteşti Neagu. numere mai mari decât 100. D. M. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 2001. ordin şi clasă. . G... Dima. Gh. Editura „Alma Mater”. M. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică. G. Gh. Radu. Tăgârţă. M. M. Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Nedion. Găleteanu. Editura Carminis.. Bucureşti Neacşu.. E.. 2006. Radu... Didactica matematicii în învăţământul primar. E.. Bucureşti 5 . E. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. D.B. Stroescu-Logel. adunare. Eriksen.. Craiova Neacşu. G. Roman. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10. N.. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural. P. M. a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I. Roşu. Sibiu Ana. Editura Nedion. E. I. 2005.. Logel. Tăgârţă. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Gh. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Editura Didactică şi Pedagogică. Zafiu. Gh. Editura Aius. scădere. Ana.. ISJ Suceava Taiban. 2005. Eriksen. Roman. Dascălu. Editura Aius. M. formare. 2008.. Activităţile matematice în grădiniţă.. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. 2006. 0-1000.. M. E.I. 1988. H. Nediţă.... Zafiu. M. H. 0-100... Stroescu-Logel. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura Didactică şi Pedagogică. N. Predoi. Editura „Alma Mater”. . Streinu-Cercel. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. I. Sibiu Dumitrana... Didactica matematicii în învăţământul primar. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice...SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. în concentrul 0-100. Editura Carminis. D.I. Metodica predării matematicii la clasele I-IV..L. I. G.. Craiova Neacşu. Nediţă. CCD. V.. Predoi. Bucureşti Neacşu. E. trecere peste ordin. Sibiu Ana. Dascălu.. 2001. Editura Didactică şi Pedagogică. I. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10. Editura Compania. M. E. Eriksen..L. 1977.. 2008. calcul mintal. P.B.... 1988. Editura „Alma Mater”..

algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire. G. G.. M.. Roman.. 1977. I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I. I.. Dascălu.. Piteşti Aron.. E. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Tăgârţă. Bucureşti Neacşu. Predoi. M. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura „Alma Mater”. Aritmetica. V. Editura „Alma Mater”. E.I. M.CURS 9. împărţire: semnificaţie. rezolvarea de probleme.. H. Predoi.B.I. Didactica matematicii în învăţământul primar. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. numărător. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire. 2005. P. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. I. Gh. Editura Didactică şi Pedagogică. compararea. Editura Didactică şi Pedagogică. N.. Ana.. Editura Carminis.. Streinu-Cercel. 1988. Streinu-Cercel. 2008. Gh.B. P. Eriksen. Editura Nedion. linie de fracţie. Roman. Craiova Neacşu. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Editura Didactică şi Pedagogică. Herescu. 1967. V. Bucureşti Neacşu. cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea.L.. Zafiu. E. M. E.... 2008. Aritmetică pentru învăţători.. Bucureşti CURS 10. D. . M. Gh. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Aius. 1977. M. 2001.. H. E. I. I. Stroescu-Logel. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I. 2001. 2006. G. Bucureşti Neacşu. 1977... Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple.. Roşu... Gh.. Editura „Alma Mater”. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie. Bucureşti Aron.. Zafiu.. Gh. 1988. Radu.. D. Editura Nedion. Găleteanu. G. Sibiu Neagu. M.. Logel. E. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Bucureşti Rusu. M... Didactica matematicii în învăţământul primar. Radu. comparare. Editura Didactică şi Pedagogică. I.. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I. Eriksen. Roşu. . Dascălu. Nediţă.. ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I. 2006. Bucureşti Neagu.. Craiova 6 . Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV.. . 2008. Eriksen.. Sibiu Ana... I. G.. Bucureşti CURS 11. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Sibiu Aron. Editura Aius. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. N... Nediţă. numitor. Tăgârţă. Găleteanu. probleme compuse. M. Eriksen.

M. Mărimi. capacitate... 1998. Bucureşti CURS 13.B... Didactica matematicii în învăţământul primar. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime. Metodica predării matematicii la clasele I-IV... Pâclea D. Sibiu Dumitrana... E.. N. Bucureşti CURS 12.. Editura „Alma Mater”. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. Sibiu Neagu. 1988. Editura Didactică şi Pedagogică. 2009. Roman. G. 2002. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I. 2006... 2008.. Sibiu Mărcuţ I. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 . Eriksen. Craiova Neacşu. 2006.. M. Roşu.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Eriksen. Gh. Roman. măsurarea mărimilor. Nediţă. Dascălu. G. Predoi.. 2001.. Eriksen.I. Editura „Alma Mater”... Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. G. Editura „Alma Mater”. M. I.. I. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1. E... Activităţile matematice în grădiniţă. Gh. Bucureşti Neagu. 1988. N. V. Editura Didactică şi Pedagogică. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Radu. Editura Nedion. I. E. M. Zafiu.. Eriksen. Zafiu. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti CURS 14. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Nedion. Nediţă. P. H. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. H.. Editura „Alma Mater”. Editura Aius. G. M. editată de Revista învăţământului preşcolar. 2009. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice. Roşu. Streinu-Cercel.B.. G. Streinu-Cercel. Sibiu Dima S. Gh. V..Neacşu. Găleteanu. timp.. Bucureşti Iftime. Gh. M.. Radu. Ţarcă E..... Bucureşti Neacşu. G.. Gh. intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Bucureşti VII. M. 2008. masă. Tăgârţă.. E. Tăgârţă.I. M. Editura Compania. 1976. Dascălu.

adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. de la 10 la 1). respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4.1.8 ore 16 ore de asistenţe . Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru. caiete etc. proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris. Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2. a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note.Evaluarea continuă. MODUL DE EVALUARE: . Susţinere de lecţii 5.echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII. Autoevaluarea lecţiilor predate 6. organizat la finele semestrului. documentele profesorului etc. a activităţii. evaluare) corectări de lucrări. conţinutul manualelor şcolare. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare. susţinere. programe şcolare. interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice. cu o pondere de 60% în nota finală 8 . organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl.) 2. I-IV. .echivalentul a 9 ore (pregătire. etc.echivalentul a 4 ore (corectare. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică).) 3. pe parcurs.echivalentul a 16 ore 3 ore de predare .

.. editată de Revista învăţământului preşcolar. Eriksen.. M. Craiova Ana.L.. X.I. Editura Didactică şi Pedagogică. Didactica matematicii în învăţământul primar. Sibiu Dima S. D. Activităţile matematice în grădiniţă.. .E. Bucureşti Aron. T.A. Bucureşti Bulboacă. 2001. 2002. M.L. Pâclea D. Bucureşti Neagu M. L.. L. L. V. 1998.. .. Psihopedagogie. Stârciogeanu. DETALII ORGANIZATORICE. I. Editura Nedion. Chiţu. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Craiova 9 . Editura Nedion.. Casa Cărţii de Ştiinţă. E. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. E. Editura "GheorgheAlexandru".. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. Editura Compania. Activităţi matematice în grădiniţă. 1977. I. Eriksen.. Piteşti Aron. Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar.Notă: Pentru fiecare lucrare. Herescu.. D. Găleteanu. . E... Gh. Gh.. Strategii de predare şi învăţare...Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor. Gabor.. 1999. 2007. Bucureşti Dumitrana. studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic. Editura Didactică şi Pedagogică. Vălcan. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea. 2007. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. fixată în acord cu studenţii. se va recupera la o dată ulterioară. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}. Editura Didactică şi Pedagogică... conversaţia.. Streinu-Cercel. exerciţiul. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. la secretariatul facultăţii. Ţarcă E. Bucureşti Iftime. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei. Cluj-Napoca Mucica. Iaşi Neagu. Predoi.. I. D.Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut. 1982. Editura Aius. 1996. 1992. Bucureşti Magdaş. învăţarea prin cooperare. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. 2005. Ana. problematizarea. Editura Ştiinţifică. M. I... BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru... Logel.. Bucureşti Neacşu. Editura Imago. I. Editura Carminis.. Călugăru.. explicaţia. 1995. GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: . Aritmetică pentru învăţători. 1976. M. Stroescu-Logel. D. N. M. Chiş.B. . Bucureşti Creţu. 2006. Editura Didactică şi Pedagogică. IX. Perta. . M. elemente de formare a profesorilor. D. Beraru G. P.D. Sârbu. Bucureşti Ionescu...F. Nediţă. D. G. Editura AS’S.. 1977. M. Gh..

Bucureşti Someşanu.. Editura Didactică şi Pedagogică. 2008.11.. F.04. Zafiu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.1 la OMEC nr. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. Gh. 2006. Editura Ştiinţifică. V. Editura Didactică şi Pedagogică..2003 Planul . ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa. M. Tăgârţă. Dascălu. 4686 / 05. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. 1977. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. 2001.. M.08. Craiova Rusu. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu.. 1969. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. 2005. F. 5198 / 01. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Editura Fundaţiei Humanitas Taiban. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr. Aritmetica. Bucureşti Preda..2004 Planul . Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. 2009.cadru de învăţământ pentru clasele I .. M. I. E. coordonator. Stăncioiu Gh. E... octombrie 2009 10 . Bucureşti Rusu.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. 1967. H. E..11. Dima. Radu..a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05.a II-a Anexa 1. Psihologia activităţii matematice.08.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. V.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a .. Editura Didactică şi Pedagogică. Gh. CCD.Neacşu. Roman. 1988..2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. Roşu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful