Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

G. la nivelul studenţilor. Cluj-Napoca V. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.ecran proiecţie . 2008. Sibiu Magdaş. Editura „Alma Mater”.laptop . • • • • • • IV..Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate.. VI. G.manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate. Editura „Alma Mater”. Vălcan. 2007. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I. D.videoproiector . se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 . Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar... Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: . Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. 2009. Casa Cărţii de Ştiinţă. Sibiu Mărcuţ I.

. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.a II-a Anexa 1. 1969. 2008. 5198 / 01. 2001. schemă orară. Gh. Bucureşti CURS 2. Craiova Anexa 1 la OMECT nr. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice. coordonator.CURS 1. 2006. V.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. Sibiu Mărcuţ I.11. Editura „Alma Mater”. având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic. G. H.... Sibiu Mărcuţ I. Editura „Alma Mater”.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. Sibiu Rusu. Radu. Editura „Alma Mater”. V. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV. proiectarea unităţii de învăţare.2004 Planul ..08. Bibliografie: Mărcuţ I. Sibiu Preda. curriculum pentru educaţia timpurie. proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru... proiectarea unităţilor de învăţare. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. G. Editura Ştiinţifică. M. planificarea calendaristică. planificare.. M. Craiova Neacşu. Didactica matematicii în învăţământul primar.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. proiectarea lecţiei / activităţii . Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. M. dezvoltarea stadială a intelectului. 2009. specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii..2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. curriculum pentru educaţia timpurie.obiect de studiu. I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. 2009. programa de matematică. I. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare. Editura „Alma Mater”.04. Predoi. Roşu. Zafiu. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a .. 2008. Roman. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 . Psihologia activităţii matematice.cadru de învăţământ pentru clasele I . Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 2009. Găleteanu. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Aius. Dascălu. Gh.. G.08. programă. alcătuirea planificării. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I. funcţii şi importanţă.. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.. Tăgârţă. Bucureşti Neacşu. 2005. 2008. G.. P. metodica predării matematicii.11. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. 1988. E. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii . 4686 / 05.1 la OMEC nr. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă..2003 Planul .

Sibiu Mărcuţ I. Editura „Alma Mater”. Eriksen.B. 2009. 1982. Editura Compania. Sibiu Dumitrana. Bucureşti CURS 4. Editura Nedion. Vălcan. G. Bucureşti CURS 6. Chiş. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. M. Casa Cărţii de Ştiinţă. Sibiu Magdaş. 2009. 1999.. 2009. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I. E. serieri. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I.. Editura „Alma Mater”. operaţie 4 . 2008. I... D. G. clasificări şi comparaţii. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ.. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape.. 2007. Editura „Alma Mater”. 2006... număr natural. G. Cluj-Napoca Neagu M. Nediţă. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale. M. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Sibiu Mărcuţ I. 2002.. sarcini. G. relaţii temporale.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. funcţii.CURS 3. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Editura „Alma Mater”.. Eriksen. structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I. Psihopedagogie. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 1995. T. N.. Sibiu Creţu. 1992.. D. G. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee. Activităţi matematice în grădiniţă. V. G.. Editura „Alma Mater”. Bucureşti Mucica. metode şi procedee.I. Bucureşti Neagu. M. Beraru G. mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. Editura Imago. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Sibiu Ionescu. elemente de formare a profesorilor.. E. Activităţile matematice în grădiniţă. 2008. Strategii de predare şi învăţare. criterii de evaluare.. Editura Ştiinţifică. Editura AS’S. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare. Iaşi CURS 5. Editura Didactică şi Pedagogică. cifră.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Streinu-Cercel.

. Bucureşti Neacşu. Editura Carminis. G. CCD.. E... Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Bibliografie: Mărcuţ I. Activităţile matematice în grădiniţă. Streinu-Cercel.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Didactica matematicii în învăţământul primar. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Eriksen. Editura Nedion.... P. N. Craiova Neacşu. 2005. Radu. 2009. 1988. ordin şi clasă. Sibiu Ana. Bucureşti Someşanu. E. Editura Didactică şi Pedagogică. M. Dascălu. Zafiu. 2008.. Streinu-Cercel. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10. Nediţă. G. I. Piteşti Neagu.B. Didactica matematicii în învăţământul primar. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. 0-1000. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. 2001. Ana... Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică. .. 2001. Roman. Editura Aius.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. M. 1988. 2006. numere mai mari decât 100. E... P. în concentrul 0-100. G.. Roşu.. scădere. Bucureşti CURS 7. 2002.B. 2008. V.. Dima.. H... a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I. E. Zafiu. Roşu. Găleteanu.I.L.. Editura Nedion..I.SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I.. Editura „Alma Mater”. Tăgârţă. Editura Compania. Gh. Sibiu Ana. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Gh. Sibiu Dumitrana. adunare. Editura Didactică şi Pedagogică... V. Predoi. M.. 0-100... G. Eriksen. Editura „Alma Mater”. D. F. M. M. M. Logel. Dascălu. ISJ Suceava Taiban. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10. D. Editura Didactică şi Pedagogică. Gh. trecere peste ordin. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. I.. Editura Aius. 2005. Radu. Eriksen. D. Găleteanu.. 2006. Logel.. E. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. D. I. E. Piteşti Neagu. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Stroescu-Logel. G. Editura Carminis. I. N. Stroescu-Logel. Bucureşti 5 . Eriksen. Gh.. M. Roman. M. M. formare. E. Tăgârţă. calcul mintal. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural. M.. H.... Nediţă. Editura „Alma Mater”. 1977.. Bucureşti CURS 8.. Craiova Neacşu..L. M. .. Predoi.. Bucureşti Neacşu. Ana. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. M.

Gh. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Editura „Alma Mater”. Herescu. ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I. I. Gh. Craiova Neacşu. I. P. Editura Carminis.. Roşu.. Bucureşti Aron. I. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire... G. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. P. 1988. Găleteanu. Aritmetica. Bucureşti CURS 11... comparare.. Piteşti Aron. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Zafiu.. E. algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire. Editura Aius. Stroescu-Logel. E. rezolvarea de probleme. 1988. H. Radu. Tăgârţă. I. Editura Nedion. E. D. Editura Didactică şi Pedagogică. 2001. E... G. Editura Nedion. I. linie de fracţie. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. 1977. Găleteanu.. Editura Didactică şi Pedagogică. G. Bucureşti Rusu. numitor. probleme compuse. H..B. .L.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. M. 2001. Sibiu Ana. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Dascălu. 1977. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. G. Bucureşti Neagu. . M. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Eriksen. G. M. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie. N... Aritmetică pentru învăţători.. Eriksen. Craiova 6 . M. Gh.. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I. Streinu-Cercel.. Bucureşti Neacşu.. Dascălu. Logel.... Nediţă. Didactica matematicii în învăţământul primar... 2008... I. Editura „Alma Mater”.I. E. Tăgârţă. 2008. Editura „Alma Mater”. Roşu. Roman. I. 1977. E.. V.B. 2006. Didactica matematicii în învăţământul primar. Roman. Bucureşti Neacşu. N. I.. Streinu-Cercel.. 1967. Gh... Editura Didactică şi Pedagogică. ..I. împărţire: semnificaţie.. Bucureşti Neacşu. M. Nediţă. Eriksen. Ana. M. Editura Didactică şi Pedagogică. M. Sibiu Aron. 2008. compararea. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Zafiu. cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea. Editura Aius. M. 2006. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I. Sibiu Neagu. Predoi. D. Editura Didactică şi Pedagogică... M. 2005. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie. Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple. Eriksen.. numărător. Bucureşti CURS 10. Radu... Gh. V.CURS 9. Predoi. Editura Didactică şi Pedagogică. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.

E. Streinu-Cercel.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Editura Aius.. N. Editura „Alma Mater”. Craiova Neacşu. E. 2006.. Sibiu Dumitrana. Activităţile matematice în grădiniţă... I. Editura „Alma Mater”. Didactica matematicii în învăţământul primar.. 2001.B... metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Didactică şi Pedagogică. măsurarea mărimilor.. Pâclea D... Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Gh. Radu. Gh. Eriksen.. Dascălu. Zafiu. 2006.. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1. G. V. M. Bucureşti Iftime. Editura Nedion. masă. 2008... Nediţă. Zafiu. Sibiu Mărcuţ I. Editura „Alma Mater”.. Sibiu Dima S. P.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. 2002. 2008. G. N. timp.. Streinu-Cercel. G. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime. Bucureşti VII. 2009.. G. H. M. Bucureşti CURS 13.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice. M. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici.. Mărimi.. Gh. Nediţă.. I. Radu. Eriksen. Roşu. Roşu.. 1998. M. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Editura Didactică şi Pedagogică.. Eriksen. G.B.. Gh. Bucureşti Neacşu. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. M. Bucureşti Neagu. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I. G. 1988. Editura Compania. Sibiu Neagu. 2009.Neacşu. Roman. E.. M. Dascălu. Găleteanu. Tăgârţă. Editura „Alma Mater”. Bucureşti CURS 14. Bucureşti CURS 12. Editura Didactică şi Pedagogică.. H. Ţarcă E. Predoi. M. M.I. Eriksen. Editura Nedion. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici.. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. capacitate.I. 1988. E. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice. Tăgârţă. V. I.. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 .. Roman. 1976... Gh... editată de Revista învăţământului preşcolar.

organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar. I-IV. programe şcolare. susţinere. cu o pondere de 60% în nota finală 8 .echivalentul a 4 ore (corectare. Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru.echivalentul a 9 ore (pregătire. de la 10 la 1). conţinutul manualelor şcolare. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică). organizat la finele semestrului. respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4.echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII.) 2. documentele profesorului etc. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris. a activităţii. evaluare) corectări de lucrări. etc. Autoevaluarea lecţiilor predate 6. interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice. a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note. caiete etc.) 3. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl.Evaluarea continuă.echivalentul a 16 ore 3 ore de predare . MODUL DE EVALUARE: .8 ore 16 ore de asistenţe . Susţinere de lecţii 5. pe parcurs. . Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2.1.

D. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Pâclea D. D. se va recupera la o dată ulterioară. elemente de formare a profesorilor. exerciţiul.. E. Editura Carminis. Găleteanu.Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor. Călugăru.. N..Notă: Pentru fiecare lucrare. Gh.. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei. Vălcan. Editura "GheorgheAlexandru".. 2007. Eriksen. 1996. la secretariatul facultăţii.. Bucureşti Ionescu. explicaţia.. Ţarcă E.. Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar.. studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic. Editura Compania. Eriksen. Gh. Iaşi Neagu. 2001. Editura Didactică şi Pedagogică. Chiţu. 1977. Sârbu. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.. DETALII ORGANIZATORICE..Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut. Craiova Ana.. E. D. Gabor. D. 1998. M. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. M. Gh.L. I.D. IX. Bucureşti Neacşu. T. Activităţile matematice în grădiniţă. . Strategii de predare şi învăţare. Editura Nedion. conversaţia. fixată în acord cu studenţii. Bucureşti Magdaş. Bucureşti Creţu. Editura Didactică şi Pedagogică. E. 2006. 2005. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea. Bucureşti Aron. Stroescu-Logel.. Editura Nedion. problematizarea.F. I. Craiova 9 . V. 1995..L. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Psihopedagogie. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Predoi. M. 2002.I... Perta.. Editura Didactică şi Pedagogică... Bucureşti Bulboacă.E. L.... Casa Cărţii de Ştiinţă.. Herescu. L. 2007. . I. Bucureşti Neagu M. . Editura Didactică şi Pedagogică. Editura AS’S. P. D..A. 1992. Didactica matematicii în învăţământul primar... 1977. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}. I. Bucureşti Iftime. .. 1999. GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: . Beraru G.Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. editată de Revista învăţământului preşcolar. Editura Imago.. M.B. 1976.. Bucureşti Dumitrana... Editura Aius. Chiş. G.. Cluj-Napoca Mucica. X. Stârciogeanu. Ana. M. D. Aritmetică pentru învăţători. M. M. . Activităţi matematice în grădiniţă. învăţarea prin cooperare. Streinu-Cercel. L. Logel. Editura Ştiinţifică. I. Piteşti Aron. Sibiu Dima S. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru. Nediţă.. 1982.

1 la OMEC nr. 4686 / 05. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. Editura Didactică şi Pedagogică... Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. Editura Didactică şi Pedagogică. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Editura Ştiinţifică. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20...2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. Bucureşti Someşanu. Radu.2003 Planul . E. ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa. M. Aritmetica. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr..08.. Dima.cadru de învăţământ pentru clasele I .11. Bucureşti Preda. CCD. I. 2005. Roman. 1967. Gh. 1977. Psihologia activităţii matematice. F. E.2004 Planul . 5198 / 01. octombrie 2009 10 . Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. E. 1988.. Editura Didactică şi Pedagogică.11. Tăgârţă.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . Bucureşti Rusu. 2001.Neacşu... Editura Fundaţiei Humanitas Taiban. H. Zafiu.. Craiova Rusu. V. M. Stăncioiu Gh. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu.a II-a Anexa 1. Gh. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. V. 2008.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. M. Dascălu. 2006. Roşu..08. 1969.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. coordonator. F. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii...04. 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful