Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

2009.videoproiector .manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate. Editura „Alma Mater”. D. la nivelul studenţilor. VI. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I... Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar..ecran proiecţie . Casa Cărţii de Ştiinţă.. 2008. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 . Sibiu Magdaş. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: . I. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Sibiu Mărcuţ I. Vălcan. G. se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Editura „Alma Mater”. 2007. • • • • • • IV. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate.laptop . G. Cluj-Napoca V.

2004 Planul .2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. 1988. Roşu. 2008.2003 Planul .. I.. Dascălu. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”.1 la OMEC nr. 5198 / 01.. V. programa de matematică. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice.obiect de studiu.. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. 1969. proiectarea lecţiei / activităţii . Gh.04. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Sibiu Preda. 2006. Găleteanu. Sibiu Mărcuţ I. G.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Bibliografie: Mărcuţ I.cadru de învăţământ pentru clasele I .. Editura Aius.11. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV. G. alcătuirea planificării. M.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. G. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I. funcţii şi importanţă. Sibiu Rusu. E. proiectarea unităţii de învăţare. Zafiu. Psihologia activităţii matematice. G. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 . curriculum pentru educaţia timpurie. 2009. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă. proiectarea unităţilor de învăţare. dezvoltarea stadială a intelectului.11. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. Radu.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . 2009. programă. Editura „Alma Mater”. planificare.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. Predoi.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Tăgârţă. Editura Ştiinţifică. Editura „Alma Mater”..08. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare.. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura „Alma Mater”. M. Craiova Anexa 1 la OMECT nr.. Sibiu Mărcuţ I. M. Bucureşti CURS 2.CURS 1. Editura „Alma Mater”. Bucureşti Neacşu. schemă orară.a II-a Anexa 1. 2008. Roman. 2001. H. 4686 / 05. metodica predării matematicii. specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice. Didactica matematicii în învăţământul primar. 2005. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. P. curriculum pentru educaţia timpurie.. 2009. I. proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru. Craiova Neacşu. Gh.. având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic. coordonator. 2008. planificarea calendaristică. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii . Metodica predării matematicii la clasele I-IV.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. V..08..

Chiş. D. structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I... Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă. Sibiu Mărcuţ I. M.. Editura Imago.. E. număr natural. 2009. 2009. Beraru G. Sibiu Dumitrana. Editura Ştiinţifică. Bucureşti Neagu. serieri. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Editura „Alma Mater”.I. funcţii. Editura „Alma Mater”. D. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale. 2002. M. Editura „Alma Mater”. sarcini. 1982. 1999. Eriksen. G. clasificări şi comparaţii. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee. metode şi procedee. Strategii de predare şi învăţare. Sibiu Magdaş. elemente de formare a profesorilor. 2008.CURS 3.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Bucureşti CURS 6. I.B. Editura Compania. Cluj-Napoca Neagu M. V. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. 2009.. 2006.. Eriksen. Nediţă. G. Streinu-Cercel. M.. G. N. T.. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I.. 1992. mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. relaţii temporale. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Bucureşti Mucica. Editura Nedion. Casa Cărţii de Ştiinţă. criterii de evaluare. E. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 2008. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Editura „Alma Mater”. Editura „Alma Mater”. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti CURS 4. Activităţile matematice în grădiniţă. Sibiu Mărcuţ I. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape.. Vălcan. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare. Iaşi CURS 5. 1995. Editura AS’S. 2007. Activităţi matematice în grădiniţă...... Sibiu Creţu. G. operaţie 4 . Sibiu Ionescu. G. G.. Psihopedagogie. cifră.

Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Eriksen. Bucureşti Neacşu.. Gh. numere mai mari decât 100.. CCD. Gh. Didactica matematicii în învăţământul primar... trecere peste ordin. M. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Bucureşti Someşanu. M. Ana.. Editura „Alma Mater”. N. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.B. Editura Nedion. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. Nediţă.. Didactica matematicii în învăţământul primar. 1988. Ana. Editura Aius. Gh. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. Dascălu.. E. în concentrul 0-100. I. Bucureşti 5 .. 2008.. F. 2005. 2001.. 2006. V. 2001. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10. P. Găleteanu.. Editura Didactică şi Pedagogică. Radu... Predoi.. E... M. M. Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Aius.I. Craiova Neacşu.. H. Editura „Alma Mater”. Editura Carminis. Sibiu Ana.. P. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10.. Piteşti Neagu. Dascălu. Sibiu Dumitrana. V. Logel. Roşu.. Gh. M. Dima. D.. E. E. I.. Radu. Stroescu-Logel.. 0-100. 2005.B. Predoi. Craiova Neacşu. 1977. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. M.. Tăgârţă.SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. G. Eriksen. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I.. Bucureşti CURS 8.. Bucureşti CURS 7. G. ordin şi clasă. scădere. Editura Nedion.I.. Sibiu Ana. Stroescu-Logel. Zafiu. Nediţă. 2008. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică. I. Activităţile matematice în grădiniţă. formare. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural. Logel..... M. Eriksen. . Roşu. 2006. ISJ Suceava Taiban. G. Streinu-Cercel. Tăgârţă. adunare.. Editura Didactică şi Pedagogică.. M.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Roman. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. D. Roman.. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Editura Carminis. .. calcul mintal. I. D. M. Bucureşti Neacşu. D. Streinu-Cercel. 0-1000. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.L. E. Zafiu... G.. M.. H.. G. Editura Compania. N.L. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Găleteanu. Eriksen. 2009. M. E. E. M. 1988. Piteşti Neagu.. Editura „Alma Mater”.

G. M. I. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică... M. M. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire. 2001.. Logel. Streinu-Cercel. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie. Eriksen. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. probleme compuse. Nediţă. I. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Radu.B. Didactica matematicii în învăţământul primar.. Editura Aius. Zafiu. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie. E. Bucureşti Neacşu.I. Editura „Alma Mater”. Editura Didactică şi Pedagogică. ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I. 2008. comparare.. Dascălu.. Găleteanu. 2006. Tăgârţă. E. I. Editura Didactică şi Pedagogică. V. Eriksen.. Găleteanu.. Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple. Predoi. Editura Carminis. Editura „Alma Mater”. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire. 2008. Sibiu Ana... I.. G... Sibiu Aron.. I. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Gh. Aritmetică pentru învăţători. 1988.. E. Roman.. Ana. Streinu-Cercel. M. Editura Nedion.. Eriksen.. Bucureşti Neacşu. Craiova 6 . Sibiu Neagu. Roşu. D. compararea.L. M.. 2001.. rezolvarea de probleme. Tăgârţă.... 1977. I. . Herescu. M. P. Bucureşti Neagu... Predoi. Didactica matematicii în învăţământul primar. Eriksen. V. Nediţă. 2006. Editura „Alma Mater”. Gh.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. H. Dascălu. cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Bucureşti Rusu. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. I. Gh. 1977. M... Piteşti Aron. Bucureşti CURS 11. D. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I.. Radu. 1988. Editura Aius. numitor. . Bucureşti Neacşu.. .B. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. G.. Roşu. Gh. G.. Editura Didactică şi Pedagogică. Roman... G. N. Gh. M.. 2005. Zafiu. E. Bucureşti CURS 10. 2008. I. P. Stroescu-Logel. 1967. M. H. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.CURS 9. E. Aritmetica. E.I. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. împărţire: semnificaţie. N.. Editura Nedion.. Editura Didactică şi Pedagogică. numărător. Bucureşti Aron. Craiova Neacşu.. 1977. linie de fracţie..

.. V. M. Bucureşti CURS 12. G. 1998. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. M... Eriksen. Sibiu Dima S.Neacşu. editată de Revista învăţământului preşcolar. Roman. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Predoi. H.. Radu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Editura Aius. Editura „Alma Mater”.. Eriksen.. E.I. G. 1988... I.. E. timp. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici.. G. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.B. Nediţă. Gh. Zafiu. Dascălu. E...B. Editura Didactică şi Pedagogică. Eriksen..... 2008... Bucureşti Iftime.. Radu. Bucureşti Neacşu. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1. măsurarea mărimilor. Craiova Neacşu.. Gh. Sibiu Neagu.. Dascălu. 2008. 2009. I. Tăgârţă. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice. Streinu-Cercel. Sibiu Dumitrana. Gh. Sibiu Mărcuţ I.. Ţarcă E. Gh. M. 2006. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Activităţile matematice în grădiniţă. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 . Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Didactica matematicii în învăţământul primar. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Bucureşti VII.I. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime. Mărimi. Editura „Alma Mater”. E.. 2006.. Nediţă. N.. Găleteanu. 2009. Editura Compania. I. 2001. 2002. Editura „Alma Mater”. M.. Tăgârţă.. Editura Didactică şi Pedagogică. 1976.. Bucureşti CURS 13.. Gh. Streinu-Cercel. Editura Nedion. N. M. metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I.. capacitate. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Roşu. G. Zafiu. M. G. M. G.. 1988. Editura Didactică şi Pedagogică. Eriksen.. Roman. Pâclea D.. Bucureşti CURS 14. intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice.. H. M. Editura „Alma Mater”.. Bucureşti Neagu. Editura Nedion. P. V. masă. Roşu.

etc. documentele profesorului etc. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl. a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note. Susţinere de lecţii 5. organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar. I-IV.Evaluarea continuă. evaluare) corectări de lucrări.8 ore 16 ore de asistenţe . Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru. caiete etc. de la 10 la 1).) 3. susţinere. a activităţii.echivalentul a 9 ore (pregătire. interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice. cu o pondere de 60% în nota finală 8 . respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4.echivalentul a 4 ore (corectare.echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII. MODUL DE EVALUARE: . organizat la finele semestrului. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2. proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris. . conţinutul manualelor şcolare. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare. Autoevaluarea lecţiilor predate 6.echivalentul a 16 ore 3 ore de predare . programe şcolare.) 2.1. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică). pe parcurs.

M.. DETALII ORGANIZATORICE. Ana.. Editura Nedion.. 1976.L.. Editura Aius. Editura Compania. Didactica matematicii în învăţământul primar. T. învăţarea prin cooperare. 2005. Editura Didactică şi Pedagogică. Activităţile matematice în grădiniţă. Ţarcă E. Activităţi matematice în grădiniţă. D. Iaşi Neagu. . D. I. Bucureşti Creţu.D. N. 2006.... Logel. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei.. .. M.. E. Editura Carminis. M. 1977. . I. Stroescu-Logel. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. 1995.. Bucureşti Dumitrana. 2001. D. explicaţia.E. 1982.. Gh. L... studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic. Călugăru. Bucureşti Bulboacă. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea.L.. X. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Eriksen. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Bucureşti Neagu M. . Editura Didactică şi Pedagogică. problematizarea. I. I. 1999. elemente de formare a profesorilor. Pâclea D. Stârciogeanu. Editura Didactică şi Pedagogică. Eriksen. Craiova 9 . Nediţă. V. IX. 1992. Perta. se va recupera la o dată ulterioară..Notă: Pentru fiecare lucrare.. Aritmetică pentru învăţători. M. Găleteanu. Herescu. L. Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar. 2007. G. . Strategii de predare şi învăţare. Editura "GheorgheAlexandru". Bucureşti Magdaş. M. Streinu-Cercel.. Bucureşti Neacşu.Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. 1998. Chiţu. Bucureşti Aron. Casa Cărţii de Ştiinţă. D.. Editura Ştiinţifică. Gabor. Bucureşti Ionescu.. Beraru G. Craiova Ana. fixată în acord cu studenţii.. D.Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut. D. Piteşti Aron. M. E. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Editura Didactică şi Pedagogică. GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: . Sibiu Dima S. I.. 2007.. Psihopedagogie. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Chiş. conversaţia... Gh. L. E. M.A. 1996. P. 2002. Bucureşti Iftime.... Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. Sârbu. Vălcan. Cluj-Napoca Mucica.I. Gh.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}. exerciţiul. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru... Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura Imago. Predoi..Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor. Editura AS’S.F.B. editată de Revista învăţământului preşcolar. 1977.. la secretariatul facultăţii. Editura Nedion.

H.2003 Planul ...2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT.08. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”.11. 2005. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr. 2009. Roman. M. Gh. 2001.08.04. 5198 / 01.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu. Tăgârţă.. 1967. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Psihologia activităţii matematice.2004 Planul .. V.1 la OMEC nr. coordonator. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Editura Fundaţiei Humanitas Taiban..2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. V. 1969. Editura Ştiinţifică. Gh. Radu.a II-a Anexa 1. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. M. Dascălu..cadru de învăţământ pentru clasele I . 4686 / 05.Neacşu. CCD. Craiova Rusu.. 2008. 1988. I. E. 1977.. Dima. Bucureşti Rusu. F. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT.. ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa. Zafiu. E. E.. Bucureşti Someşanu. Editura Didactică şi Pedagogică. F. M. 2006.. Editura Didactică şi Pedagogică. Roşu. Bucureşti Preda. Stăncioiu Gh...cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . octombrie 2009 10 .11.. Aritmetica. Editura Didactică şi Pedagogică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful