P. 1
Metodica predarii matematicii

Metodica predarii matematicii

|Views: 672|Likes:
Published by Mari Petcu

More info:

Published by: Mari Petcu on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

Cluj-Napoca V.ecran proiecţie . I. VI. Editura „Alma Mater”. Sibiu Mărcuţ I. • • • • • • IV.videoproiector . se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic. G. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: . D. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Editura „Alma Mater”. Sibiu Magdaş. 2009. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I. Vălcan.manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate. 2008. G. la nivelul studenţilor. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. 2007.. Casa Cărţii de Ştiinţă.. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 .laptop ..Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.

Găleteanu. coordonator.a II-a Anexa 1.. Roman. curriculum pentru educaţia timpurie. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice.. Predoi. I. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Editura „Alma Mater”. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. 2008.obiect de studiu. 2009. Bucureşti CURS 2. dezvoltarea stadială a intelectului. Zafiu. V.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. planificare. Editura „Alma Mater”. metodica predării matematicii. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. 4686 / 05. V. Sibiu Mărcuţ I. proiectarea unităţilor de învăţare.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. 2009..08. Editura „Alma Mater”. 2008.. schemă orară. Editura Ştiinţifică. funcţii şi importanţă.. Craiova Neacşu. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I. alcătuirea planificării.. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă.. având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic. G. Bibliografie: Mărcuţ I. G. proiectarea unităţii de învăţare... Editura Aius. E.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT.cadru de învăţământ pentru clasele I . Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Roşu. Editura „Alma Mater”. M. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii ..CURS 1.11. Sibiu Mărcuţ I. Sibiu Preda. P. 1988. G.2004 Planul . proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru. 2001.2003 Planul . Sibiu Rusu. proiectarea lecţiei / activităţii . 2009. curriculum pentru educaţia timpurie. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. 2008. specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii.11. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 . M. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV... I. planificarea calendaristică. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Psihologia activităţii matematice. Radu. M. Editura Didactică şi Pedagogică. 5198 / 01.08.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01.04. Dascălu. Didactica matematicii în învăţământul primar. Tăgârţă. 2006. G. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice. Craiova Anexa 1 la OMECT nr. 1969.. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare. Gh. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . programa de matematică.1 la OMEC nr. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. H. 2005. Bucureşti Neacşu. Gh.. programă.

. criterii de evaluare.. E. Editura „Alma Mater”. G. Iaşi CURS 5. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale.I. Chiş. Editura „Alma Mater”. Editura „Alma Mater”.. E. Streinu-Cercel. Editura Ştiinţifică. Vălcan. Strategii de predare şi învăţare. Beraru G. N. Sibiu Mărcuţ I.. 2002. operaţie 4 . Sibiu Mărcuţ I.B. Cluj-Napoca Neagu M. Bucureşti Neagu.. 2009. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I.. 2008. M. Bucureşti CURS 6. M. mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. Editura Compania. M. Eriksen. Sibiu Ionescu. Editura „Alma Mater”.. Sibiu Magdaş. 2008. cifră. G. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I.. Activităţi matematice în grădiniţă.. Bucureşti CURS 4.... 2006. D. Sibiu Dumitrana. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 2009. V. Editura Didactică şi Pedagogică. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare. Bucureşti Mucica. 1992. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. funcţii. număr natural. Editura Nedion. Casa Cărţii de Ştiinţă. G. G. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. D. sarcini. 2009. serieri. G. elemente de formare a profesorilor.. Eriksen. clasificări şi comparaţii. 1995.. metode şi procedee. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă. T. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ.. 1999. G... I. Sibiu Creţu.. Psihopedagogie. Activităţile matematice în grădiniţă. Nediţă. 1982. 2007. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Editura Imago. Editura „Alma Mater”. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I.CURS 3. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape. Editura AS’S. relaţii temporale. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.

.. E. Editura Aius. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. 1977.. Editura Aius. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Eriksen. Gh. 2005... adunare. CCD. G. Zafiu. 1988. Logel. trecere peste ordin. Streinu-Cercel.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Dascălu. E. Tăgârţă. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10. 2008. Didactica matematicii în învăţământul primar.L. Ana.. 0-1000. Eriksen. 2009. Editura Carminis. Piteşti Neagu. Editura Nedion. Eriksen. D. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. H.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura „Alma Mater”.. M. E. Sibiu Dumitrana. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Editura Nedion. Bucureşti CURS 8.. Predoi. M.. Editura Didactică şi Pedagogică.. 2006. E.. F. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10. M. I..I... calcul mintal. Ana.... Editura „Alma Mater”. Radu. Editura Didactică şi Pedagogică. D.. în concentrul 0-100. Roman. Gh. Zafiu.. G. Bucureşti Someşanu. Editura „Alma Mater”. Didactica matematicii în învăţământul primar. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică. Editura Carminis. E. Bucureşti CURS 7.SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. D...B.. Gh. Sibiu Ana. Dima. E. . Gh. 2001. P. D. M... Bucureşti Neacşu. N. M. H. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Logel.. ordin şi clasă. N.. Stroescu-Logel. V. M. 2006.. M. Eriksen. Dascălu. M.. Nediţă. 2002.. formare. Streinu-Cercel. Găleteanu. P.. 2005.. Roşu... I. I.. Stroescu-Logel. M. Bucureşti Neacşu. Tăgârţă.. G.B. M. E. numere mai mari decât 100. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural... 0-100.I. Editura Compania. Editura Didactică şi Pedagogică. scădere. Roman. Bucureşti 5 . ISJ Suceava Taiban. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. Găleteanu. Piteşti Neagu. . 1988. Nediţă. 2008. Activităţile matematice în grădiniţă. Bibliografie: Mărcuţ I.. I. Craiova Neacşu. Sibiu Ana. G. Predoi.. 2001. a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I. Roşu. Radu. G. V.. M. M. Craiova Neacşu.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.L.

.. Didactica matematicii în învăţământul primar.. V.. E.L.. Craiova 6 . H. Craiova Neacşu. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Radu. . cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea. Eriksen.. Bucureşti Neacşu. M. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Bucureşti CURS 11. Gh. I. Sibiu Aron.. 2008. Eriksen.CURS 9. M. D. 2006. 1977. Nediţă. Gh. numitor. G. Radu. E.. Bucureşti CURS 10. Editura Aius.. E. Predoi. algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire. Piteşti Aron. Didactica matematicii în învăţământul primar. 1977. 2008. G. M...B. I. V.. compararea. Aritmetica. I.. Nediţă. 1967. Gh.I. Tăgârţă. Aritmetică pentru învăţători. Zafiu. Bucureşti Neacşu.. Editura Nedion.. 2005... Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. I.. Stroescu-Logel. probleme compuse. Editura Didactică şi Pedagogică. G. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie. 1977. Găleteanu. I.. Gh. Sibiu Neagu. Ana... G.. Logel. Tăgârţă. Eriksen. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura Didactică şi Pedagogică. Streinu-Cercel. Bucureşti Rusu. 2006. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie. 2001.. 2008. Roşu. . Bucureşti Aron. Herescu. Bucureşti Neagu. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Editura „Alma Mater”.. . Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. rezolvarea de probleme. 2001. Eriksen. N. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I. E. Editura Aius. împărţire: semnificaţie.. G. P. E.. M. Streinu-Cercel. Găleteanu.. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică.. Bucureşti Neacşu....I. Editura Carminis.B. 1988. Editura Didactică şi Pedagogică. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. comparare. I. E. M. M. Sibiu Ana... Roman.. numărător.. Editura „Alma Mater”. Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple. ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I. Roman. Predoi. D. Zafiu. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I. M.. N. I. Dascălu. P.. H. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura Nedion. Dascălu. Editura „Alma Mater”. Editura Didactică şi Pedagogică.. 1988. Roşu. M. linie de fracţie. M. I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire. Gh.

Nediţă. 2006. Bucureşti CURS 12. Editura Aius. 2008.. capacitate... Zafiu. măsurarea mărimilor. Gh. Zafiu.. Dascălu. Tăgârţă. Predoi. I. H. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Didactica matematicii în învăţământul primar.. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I... P.. M. Roşu.. Activităţile matematice în grădiniţă. Editura „Alma Mater”. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici.B. 2006. Mărimi.. M. Roman. G..I. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Gh. H. Nediţă. Eriksen. 2009. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 ... Editura „Alma Mater”.. 1976. Gh.. I.. Eriksen. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.I. Roman. 2002. G. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I. M. 2009. Sibiu Mărcuţ I. Eriksen.. timp.. V.Neacşu. Bucureşti Neacşu. 1988.. 2008. N. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice. G. Streinu-Cercel.B. M. I. Editura Didactică şi Pedagogică.. metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I.. Sibiu Neagu. Pâclea D. G. M. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Dascălu. Editura Didactică şi Pedagogică. E. Radu. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Roşu.. editată de Revista învăţământului preşcolar.. Ţarcă E. M. Editura Compania.. Bucureşti CURS 14. Craiova Neacşu. Sibiu Dima S. N. Gh... masă. Editura Nedion. 2001. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime... Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Tăgârţă. Streinu-Cercel. Editura Nedion. Bucureşti Neagu.. E. Găleteanu.. Bucureşti CURS 13. Gh. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1. Bucureşti VII. G. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. E. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Editura „Alma Mater”. G. Editura Didactică şi Pedagogică. Radu. intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice. M. Metodica predării matematicii la clasele I-IV... V... Sibiu Dumitrana. 1988. Eriksen. E. Bucureşti Iftime.. Editura „Alma Mater”. M.. 1998.

a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar. cu o pondere de 60% în nota finală 8 .echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII. documentele profesorului etc.Evaluarea continuă. Susţinere de lecţii 5. interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice. organizat la finele semestrului. conţinutul manualelor şcolare. de la 10 la 1). caiete etc.1. respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4. . evaluare) corectări de lucrări. MODUL DE EVALUARE: . a activităţii. I-IV. programe şcolare. Autoevaluarea lecţiilor predate 6.8 ore 16 ore de asistenţe .) 3. Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru. Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2. etc.echivalentul a 9 ore (pregătire.echivalentul a 4 ore (corectare. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică).) 2. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare. pe parcurs. proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris.echivalentul a 16 ore 3 ore de predare . susţinere.

M. Strategii de predare şi învăţare. I. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. problematizarea. E. M. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei.. L. Gh. Sibiu Dima S.. Editura Ştiinţifică.. 1995. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. editată de Revista învăţământului preşcolar. Casa Cărţii de Ştiinţă.F.E. 2006.. Eriksen. Editura Nedion.. Perta. Gabor. 1982.. Eriksen.Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut... Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. D. E. Bucureşti Dumitrana. Cluj-Napoca Mucica. Editura Nedion. Iaşi Neagu. GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: .. Editura Aius. M. L. 2001. IX. M. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. Vălcan. I. D..D. X. DETALII ORGANIZATORICE.. Activităţi matematice în grădiniţă. Bucureşti Aron. Sârbu. Chiţu. Bucureşti Iftime. 2002. D.B. Craiova 9 . Ţarcă E. V. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.L.. P. . exerciţiul. G. Activităţile matematice în grădiniţă. Nediţă. M. Craiova Ana. Editura Didactică şi Pedagogică. I. la secretariatul facultăţii.. D.. Predoi... Herescu. Gh. 2007. se va recupera la o dată ulterioară. Beraru G. învăţarea prin cooperare. Bucureşti Neacşu. Piteşti Aron. N. E. . M. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Aritmetică pentru învăţători. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru. fixată în acord cu studenţii. Bucureşti Neagu M. 2007. Găleteanu. T. D. Chiş. Editura Didactică şi Pedagogică. 2005. Logel. . . 1977. studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic. Streinu-Cercel. Stroescu-Logel. Ana. Pâclea D... Bucureşti Creţu. Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar. Bucureşti Ionescu.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}.. 1999.I.. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea.. Stârciogeanu. Călugăru. Psihopedagogie.L.Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. Editura AS’S...Notă: Pentru fiecare lucrare. elemente de formare a profesorilor.. Bucureşti Magdaş. 1996. 1977. Editura Carminis. explicaţia.. I.. Editura Compania. L.. Editura Imago. 1992. Bucureşti Bulboacă. conversaţia. Editura "GheorgheAlexandru".. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. . 1998. 1976.Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor.... I. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. Didactica matematicii în învăţământul primar. Gh. D. M.A..

cadru de învăţământ pentru clasele I . 2005. V. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. 1969. V... 2006. Editura Fundaţiei Humanitas Taiban. Stăncioiu Gh... Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu.. 2008. Bucureşti Preda. Bucureşti Rusu.. H. Roman. Gh. Dima. Gh. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti Someşanu.. E. CCD. Zafiu. E. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr.08. F. Radu. Psihologia activităţii matematice. Editura Didactică şi Pedagogică.1 la OMEC nr.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. 5198 / 01. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. F. M. 2001. Editura Didactică şi Pedagogică. 1967. 1988... 2009.11. coordonator. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT..08. Editura Ştiinţifică. M. Aritmetica.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05.11. M... Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. octombrie 2009 10 .a II-a Anexa 1. Roşu.04.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a .2003 Planul . E. ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa..Neacşu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Tăgârţă. 1977. Dascălu.. I. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.2004 Planul . 4686 / 05.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. Craiova Rusu.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->