Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

2008. Editura „Alma Mater”.. I. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 . Vălcan. VI.. G. Casa Cărţii de Ştiinţă. la nivelul studenţilor.laptop . Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: . BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I.videoproiector ..manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. D. Sibiu Magdaş. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate. Editura „Alma Mater”.ecran proiecţie . 2009. 2007. • • • • • • IV. Sibiu Mărcuţ I. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. G. se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic. Cluj-Napoca V.

Editura Ştiinţifică. V. 4686 / 05. Sibiu Rusu. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV. Sibiu Mărcuţ I. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I.11. Psihologia activităţii matematice. G.. Gh. I. Bibliografie: Mărcuţ I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. planificarea calendaristică...a II-a Anexa 1.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . G. 2006. 5198 / 01. proiectarea lecţiei / activităţii . Roşu. Radu.. Bucureşti Neacşu. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. Editura „Alma Mater”. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 . G. 2009. alcătuirea planificării. 2001. programa de matematică. H. Editura „Alma Mater”. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Predoi. 2008. Roman.cadru de învăţământ pentru clasele I . Găleteanu. proiectarea unităţilor de învăţare. G.08. schemă orară. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.CURS 1.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. 2005. programă.. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. Craiova Anexa 1 la OMECT nr... Dascălu. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice. P. metodica predării matematicii.08. 2009. M.. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”.. V.11.obiect de studiu. 1988. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă. proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru.. curriculum pentru educaţia timpurie.. E.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. Editura „Alma Mater”. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii .1 la OMEC nr. M. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice.2004 Planul . specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. proiectarea unităţii de învăţare.04. 1969. coordonator. Sibiu Preda. 2008. I. dezvoltarea stadială a intelectului.2003 Planul . Sibiu Mărcuţ I. Craiova Neacşu.. Gh. Editura Aius. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Editura Didactică şi Pedagogică. Didactica matematicii în învăţământul primar. Bucureşti CURS 2. M.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT.. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare. având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic. Tăgârţă. funcţii şi importanţă. Editura „Alma Mater”. curriculum pentru educaţia timpurie. Zafiu. planificare. 2008. 2009.

relaţii temporale. metode şi procedee. sarcini. 2009.I.. Cluj-Napoca Neagu M. 1995. E...CURS 3. Sibiu Dumitrana. D.. G... Sibiu Mărcuţ I. cifră. Bucureşti CURS 4. M. 1992.. M. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I. Sibiu Ionescu. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. serieri. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ.. Eriksen. 2008.. Streinu-Cercel. Editura Nedion. G. criterii de evaluare. funcţii. Editura „Alma Mater”. Editura Compania. M. Psihopedagogie. Vălcan. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee. G. clasificări şi comparaţii. Eriksen. Sibiu Mărcuţ I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. V. 2007. Editura Ştiinţifică.B. elemente de formare a profesorilor. Editura „Alma Mater”. Nediţă. Sibiu Creţu. Editura Imago. 2008. G. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. 1982. operaţie 4 . Bucureşti CURS 6.. I. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I. N.. D. T. Sibiu Magdaş.. Casa Cărţii de Ştiinţă.. 2006. Beraru G. 2009. Bucureşti Neagu. G.. Chiş.. 2009. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale. mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. Editura „Alma Mater”. Activităţile matematice în grădiniţă.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape. structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I. G. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă. Editura „Alma Mater”. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare. Strategii de predare şi învăţare. Iaşi CURS 5. E. 2002.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. 1999. Bucureşti Mucica. număr natural. Activităţi matematice în grădiniţă. Editura „Alma Mater”.. Editura AS’S. Editura Didactică şi Pedagogică.

E. G. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. M. a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. E. Craiova Neacşu. 2005. Sibiu Ana. Ana. Ana. 1977. Tăgârţă. Roşu. D. M. Editura „Alma Mater”. 2008.. I. Zafiu. Gh... V. Eriksen. G.L.. Editura „Alma Mater”. Streinu-Cercel. Eriksen. Editura Didactică şi Pedagogică. Piteşti Neagu. E.. Didactica matematicii în învăţământul primar. P.SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. M. 2006.. trecere peste ordin... 1988.. Nediţă.. I. Stroescu-Logel. Editura Nedion. Gh.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.B. M. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Activităţile matematice în grădiniţă.. calcul mintal. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. G. Bucureşti Someşanu. 0-100. Didactica matematicii în învăţământul primar. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10.. Editura Carminis.. N. Găleteanu. Gh.. Predoi. P. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10.. G.. I. Roman.. Editura „Alma Mater”. 0-1000. Bucureşti CURS 7. Editura Aius. M. în concentrul 0-100. Sibiu Ana. E.. Editura Didactică şi Pedagogică. M. Eriksen.. 2008. M. 2009.. Roman. Nediţă. CCD.. ISJ Suceava Taiban. M. Gh. H. E. 2005. 2002. Sibiu Dumitrana. M. Predoi. Dima. 1988. . Tăgârţă.. Bucureşti Neacşu. 2001. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică.. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural. I. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. E.L.. Streinu-Cercel. Radu. 2001. E.. Bucureşti 5 . .B.I. Editura Compania. Stroescu-Logel. Bibliografie: Mărcuţ I. Logel. M.. Dascălu. Eriksen. G. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Zafiu. Editura Nedion. Craiova Neacşu.. M. Radu.. D. Editura Didactică şi Pedagogică. 2006. Bucureşti CURS 8. D. Roşu.... adunare. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. numere mai mari decât 100. Bucureşti Neacşu. Piteşti Neagu. Editura Carminis.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.I...... formare. Dascălu.. ordin şi clasă. V. Editura Aius. M. H. N. Găleteanu.. Logel.. scădere.. D. F.

N. Streinu-Cercel. Dascălu.CURS 9. Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple. Roman. E.. G.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I. Nediţă.. Gh. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV... Editura Didactică şi Pedagogică.. I. Editura Aius. . Roşu. Editura Nedion. 1967. împărţire: semnificaţie. Didactica matematicii în învăţământul primar. Bucureşti Neacşu. Streinu-Cercel. numitor. Găleteanu. cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea. Gh. Predoi. Radu. I. numărător. 1977. Bucureşti Rusu.. 2006.. Editura Didactică şi Pedagogică. I. Zafiu.. Didactica matematicii în învăţământul primar. 2001. G. I. ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I. M. Roman. Sibiu Aron.. Craiova Neacşu. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. M. I.B. P. 2008. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. E. M. Roşu. rezolvarea de probleme..I. Bucureşti Neacşu.L.B. Tăgârţă. probleme compuse. Editura Nedion. Eriksen. Aritmetică pentru învăţători. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. I. V. E. M. Editura „Alma Mater”.. Zafiu. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie. Herescu... E. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I. compararea. Sibiu Neagu. Eriksen.. Editura „Alma Mater”. Bucureşti Neagu.. . P. Gh. G. Eriksen.. linie de fracţie. Tăgârţă.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. H. Bucureşti CURS 10. N. Radu. Aritmetica.. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire. Craiova 6 . Bucureşti Neacşu.. G. Gh. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV.. M. Nediţă. Editura Didactică şi Pedagogică. G.. 2001. D. E... 2008. Bucureşti Aron. Piteşti Aron. Logel. Bucureşti CURS 11. Editura Aius.. algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire. Dascălu.. M. Editura Didactică şi Pedagogică. H. 2005. 2006. 1988. Eriksen. V. I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. 2008. comparare. M. Sibiu Ana. D. Ana.. Editura „Alma Mater”.. Gh. M. Stroescu-Logel. M.. Editura Didactică şi Pedagogică. 1988... 1977. I. Editura Carminis. . Predoi. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Găleteanu... E... 1977.I. Editura Didactică şi Pedagogică...

Roman. V.. I. Bucureşti Neacşu. Gh.. Radu.B. Ţarcă E.. Bucureşti Neagu. M. G.. E. Radu. E.... 2008.. V. Sibiu Neagu. timp.. Sibiu Mărcuţ I.. Streinu-Cercel. Eriksen.B. Editura „Alma Mater”. Roman.. Bucureşti CURS 12. I. Gh. E.. 1988.I. Tăgârţă.. M. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I... masă. 1976.. H. Editura Nedion. Editura Didactică şi Pedagogică. Gh. 2009. 2008. M. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. M. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.Neacşu. Sibiu Dumitrana. Eriksen.. Bucureşti CURS 13. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice. Sibiu Dima S. Bucureşti CURS 14.. H. G. Zafiu. G.. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici.. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime. Pâclea D. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Nediţă. Mărimi. G. măsurarea mărimilor.. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1. 1988. E. Activităţile matematice în grădiniţă.. Bucureşti Iftime. Gh. capacitate. Editura Aius. G. Tăgârţă. 2002. Editura Didactică şi Pedagogică. Roşu. editată de Revista învăţământului preşcolar.I. 1998. Editura Compania. intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice. Roşu. N.. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I. P. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Editura Nedion.. Nediţă. Eriksen. Bucureşti VII. N. 2006. M.. Craiova Neacşu. M. 2001. G. M. Didactica matematicii în învăţământul primar. M. Editura „Alma Mater”. Găleteanu.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. Eriksen. metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I. Streinu-Cercel. Predoi. Dascălu. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Editura „Alma Mater”..... Editura Didactică şi Pedagogică. Editura „Alma Mater”.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. 2009. Zafiu. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I.. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 . Gh. 2006... Dascălu.

a activităţii. . pe parcurs.1. a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note. interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice.) 2. documentele profesorului etc.echivalentul a 16 ore 3 ore de predare .echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII.) 3. cu o pondere de 60% în nota finală 8 . caiete etc.Evaluarea continuă. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică). conţinutul manualelor şcolare. organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar.8 ore 16 ore de asistenţe . Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor.echivalentul a 9 ore (pregătire. proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris. Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2. I-IV. MODUL DE EVALUARE: .echivalentul a 4 ore (corectare. etc. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl. Autoevaluarea lecţiilor predate 6. organizat la finele semestrului. evaluare) corectări de lucrări. programe şcolare. de la 10 la 1). respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4. Susţinere de lecţii 5. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare. susţinere.

. D. 2006. Editura Didactică şi Pedagogică. Herescu.. G. E. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. 1998.. exerciţiul. Editura Nedion. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. M. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. I. Bucureşti Ionescu. Bucureşti Neacşu. IX. Casa Cărţii de Ştiinţă.. se va recupera la o dată ulterioară. Bucureşti Creţu. Aritmetică pentru învăţători. Logel. Sibiu Dima S. .. M. 1977. la secretariatul facultăţii.I. Editura Didactică şi Pedagogică. L. Găleteanu. I. Ţarcă E.. M. Chiţu. Bucureşti Iftime. Gabor.L. învăţarea prin cooperare.Notă: Pentru fiecare lucrare. explicaţia. Craiova Ana.. Editura Didactică şi Pedagogică...Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. Cluj-Napoca Mucica. Didactica matematicii în învăţământul primar. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Chiş.Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut.. M. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici.E. Gh. Craiova 9 . Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}. Eriksen. problematizarea. editată de Revista învăţământului preşcolar.L. Psihopedagogie. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. Streinu-Cercel. Perta. 2007. Activităţi matematice în grădiniţă.. Strategii de predare şi învăţare. M. Beraru G.. elemente de formare a profesorilor. 1995. 1977. P. L. Ana. Editura Nedion. Editura Ştiinţifică... studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic. Bucureşti Aron. D. Editura Didactică şi Pedagogică. Călugăru. Predoi. L. Editura Carminis.B.F. E. Pâclea D. Bucureşti Dumitrana. 1999.. 2005... 2002. Activităţile matematice în grădiniţă..A. Editura Compania.. Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar. Editura AS’S. D.. Sârbu. 1982. Bucureşti Magdaş.. GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: . M. Bucureşti Neagu M. I. Vălcan.. Stârciogeanu. Iaşi Neagu. Piteşti Aron. M. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. I. . 1976.. DETALII ORGANIZATORICE. . Editura "GheorgheAlexandru". D. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru.Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor. Eriksen. Editura Imago.. 2007.. Bucureşti Bulboacă.. T. E. 1992.. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei. .. I. Stroescu-Logel. . Nediţă. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea. Gh. V. X..D. 1996... D. Editura Aius. Gh. N. conversaţia. 2001. fixată în acord cu studenţii. D.

Bucureşti Preda. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. Gh. octombrie 2009 10 . 1967. 2006. 1969. Dascălu. Aritmetica. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. M. M. Stăncioiu Gh.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. Bucureşti Someşanu. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. E.. H. Editura Didactică şi Pedagogică.. Roşu.11. V.. Dima. Bucureşti Rusu. Editura Fundaţiei Humanitas Taiban. E.04. 2005..2003 Planul . E. V.. CCD.1 la OMEC nr..2004 Planul . F..Neacşu. Editura Ştiinţifică. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Zafiu. ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Tăgârţă.. Psihologia activităţii matematice. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu. 1988.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. 2009. 1977.. Roman. Editura Didactică şi Pedagogică.cadru de învăţământ pentru clasele I .2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a ..08. Craiova Rusu..11. 5198 / 01..2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura Didactică şi Pedagogică. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. Radu. M. F. coordonator. 2001. 4686 / 05. 2008. I. Gh.. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr.a II-a Anexa 1.08..