Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I.. 2007.manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate.Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate. la nivelul studenţilor. Sibiu Mărcuţ I. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. • • • • • • IV. 2009. G. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: . Editura „Alma Mater”. Sibiu Magdaş. se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 . Cluj-Napoca V.. Editura „Alma Mater”. Casa Cărţii de Ştiinţă.laptop . G.ecran proiecţie .videoproiector . I. Vălcan. VI. 2008.. D..

Editura Didactică şi Pedagogică.obiect de studiu. 2001. Editura „Alma Mater”. dezvoltarea stadială a intelectului.. 2006.11. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Sibiu Rusu.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. 4686 / 05... G. coordonator. metodica predării matematicii. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă. programa de matematică. Editura Ştiinţifică. V.. Sibiu Preda. Tăgârţă. I. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare. curriculum pentru educaţia timpurie. P. Editura „Alma Mater”.. Editura „Alma Mater”. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. Bucureşti CURS 2. Sibiu Mărcuţ I.. 2008.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a .cadru de învăţământ pentru clasele I . Radu. H. Didactica matematicii în învăţământul primar.08. Gh. M. Dascălu. planificarea calendaristică. 2009. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice. curriculum pentru educaţia timpurie.. 1988. schemă orară. Roman. V.2004 Planul . E.2003 Planul .a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. Zafiu. Psihologia activităţii matematice. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”.04. Roşu. 2008. Sibiu Mărcuţ I.CURS 1. G.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV. M.08.. programă. 5198 / 01. având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20.. G. Găleteanu. Gh. proiectarea unităţii de învăţare. Editura Aius. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 . 2009. proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii. Bucureşti Neacşu. 2008. Bibliografie: Mărcuţ I.. Craiova Neacşu. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. I. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii . 1969. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. proiectarea lecţiei / activităţii . Craiova Anexa 1 la OMECT nr. Editura „Alma Mater”. alcătuirea planificării.a II-a Anexa 1. proiectarea unităţilor de învăţare. funcţii şi importanţă..11. G.. planificare. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 2005..1 la OMEC nr. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I. Predoi. M. 2009.

structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale. Editura Compania. Editura „Alma Mater”. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee.. Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Ştiinţifică. 2002. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Nediţă. D. metode şi procedee.B. elemente de formare a profesorilor. Bucureşti CURS 4. Activităţile matematice în grădiniţă. I. Cluj-Napoca Neagu M. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape. Editura Nedion. G.. G.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar... Editura „Alma Mater”. 1982. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. operaţie 4 . Bucureşti CURS 6. Bucureşti Neagu. G.CURS 3. sarcini. 1999. 1992. Editura „Alma Mater”. Psihopedagogie. 2007.I. D. Bucureşti Mucica.. 2009. 2008. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Strategii de predare şi învăţare.. 1995.. Beraru G. Sibiu Mărcuţ I. Iaşi CURS 5.. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare. M. Sibiu Dumitrana. E.. serieri. Activităţi matematice în grădiniţă. V. clasificări şi comparaţii. Chiş. Sibiu Mărcuţ I. G. număr natural. Editura „Alma Mater”. Sibiu Ionescu. Editura Didactică şi Pedagogică.. E. 2009. Sibiu Magdaş.. Vălcan. Eriksen. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Eriksen. M. 2008. G.. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă. Editura „Alma Mater”... G. Sibiu Creţu. funcţii.. T. criterii de evaluare. Editura Imago... M. mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. relaţii temporale. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. cifră. Streinu-Cercel.. N. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I. 2006. 2009. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Editura AS’S.

a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I. Tăgârţă.... Editura Nedion. 1977. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Ana.B. F. Nediţă.. N. 0-100. Gh. Predoi... numere mai mari decât 100. Bucureşti Neacşu. N. Radu. V. Ana.. M. Eriksen. Radu.. Roşu. 2001. Editura Aius. 2009.. E. Bibliografie: Mărcuţ I. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.L.. .. Didactica matematicii în învăţământul primar. ordin şi clasă. .. M.B.. Nediţă. M.. Sibiu Dumitrana. scădere. G. D. H... 1988. Activităţile matematice în grădiniţă. 2006. G. E. Roman.. M. Dima. Editura Carminis. M. adunare.I. în concentrul 0-100. E. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. I. Dascălu.. G. Editura Didactică şi Pedagogică. 2008. Gh.. Logel. formare. M. Streinu-Cercel. Zafiu. E. D. Bucureşti Neacşu.L. Gh. E. 0-1000. Editura Compania. Stroescu-Logel... calcul mintal.I. E. M. Dascălu. 2002.. Didactica matematicii în învăţământul primar. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I. 2006. Predoi.. E. I. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii.. 2001. I... Sibiu Ana. Streinu-Cercel. Editura Didactică şi Pedagogică. M.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică. 1988. Zafiu. V. Editura Aius. Găleteanu.. M.. Eriksen. M. Editura Carminis. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Roman... P. G.. Roşu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Stroescu-Logel. Craiova Neacşu... Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Găleteanu.. Craiova Neacşu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Piteşti Neagu. Tăgârţă.SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. M. Bucureşti Someşanu. D. 2005. P.. Gh. M. Logel... 2008. Eriksen. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural. D. Bucureşti CURS 7. Bucureşti 5 . Editura „Alma Mater”. G.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. ISJ Suceava Taiban. Editura Nedion. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10. H.. Editura „Alma Mater”. Bucureşti CURS 8. Sibiu Ana. Editura Didactică şi Pedagogică. Piteşti Neagu. Editura „Alma Mater”. Eriksen.. 2005. CCD. trecere peste ordin..

Sibiu Aron. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. H. Găleteanu.. E. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.CURS 9. Bucureşti Aron. 2008. Editura „Alma Mater”. 1988. Editura Didactică şi Pedagogică.. Nediţă... adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I. Dascălu. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. I. . Bucureşti CURS 11. Aritmetică pentru învăţători. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire. Predoi. Eriksen. G.... N. P. comparare. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I. Predoi. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV.. Dascălu. Tăgârţă..B. Gh. Editura Carminis. probleme compuse. Roşu. Piteşti Aron.. Editura Didactică şi Pedagogică.. M. Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple. Găleteanu. D. Gh. Zafiu.. G. Editura Didactică şi Pedagogică. M. N. Streinu-Cercel. E.. Editura Aius. Roman. . M. V. M. D. Bucureşti Neacşu. cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea. Sibiu Neagu.. E. Stroescu-Logel.. 2008. Aritmetica.. Craiova 6 . Zafiu. Sibiu Ana.. I. Tăgârţă.. Eriksen. Roman. V. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. 2001. Radu. linie de fracţie.. 2006. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura „Alma Mater”. rezolvarea de probleme.. Eriksen.. G. Editura „Alma Mater”. I. Editura Aius. Bucureşti CURS 10. 1988... Editura Nedion. Gh. G. Editura Didactică şi Pedagogică. numărător. Craiova Neacşu.. I.. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire. I. 2006. M. 2008. Gh. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie. Editura Nedion. 1977. I. compararea.. Editura Didactică şi Pedagogică. Streinu-Cercel. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie.. M. 1977. Didactica matematicii în învăţământul primar. ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I.. 2001. M. P.... Ana. .. Bucureşti Neagu. Didactica matematicii în învăţământul primar.. M. numitor. împărţire: semnificaţie. Radu.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. 1967. H.I. E. I. G.L. Bucureşti Neacşu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar...I. Bucureşti Rusu. E. M.... I. Eriksen. 2005. Nediţă. 1977. E. Herescu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Bucureşti Neacşu. Logel. Gh. Roşu.B.

Eriksen. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Gh. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. N. Bucureşti Neagu. M. 2002. Nediţă.. G.... Roşu. Sibiu Dima S. M. 2001. Editura Compania.B.. Bucureşti CURS 14.. Gh. Craiova Neacşu. editată de Revista învăţământului preşcolar. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime. timp. 2009. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Găleteanu. E. 2008...B.I. Editura Didactică şi Pedagogică. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Ţarcă E. Roman. Editura Nedion. Radu.. Bucureşti CURS 13. Streinu-Cercel. Zafiu. Editura „Alma Mater”. G. Tăgârţă. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. M. Editura Aius. Zafiu.Neacşu. G. Mărimi.. Radu. metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. 1998. Bucureşti CURS 12. Gh. Bucureşti VII.. E. M. Nediţă. capacitate. Dascălu. V. Editura „Alma Mater”.. 1988. Bucureşti Neacşu.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. G..I.. G.. 2006.. Streinu-Cercel. Gh. E. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Predoi. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I. Sibiu Dumitrana.. Eriksen. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Didactică şi Pedagogică. masă. Dascălu. intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice. 2009. Tăgârţă. Editura „Alma Mater”.. N. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 . H. E.. V.. M.. P. M. Bucureşti Iftime. Editura „Alma Mater”. Roman. I.. Eriksen.. Roşu. Gh... Sibiu Mărcuţ I. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. M.. Pâclea D.. 1976. G. M. Sibiu Neagu. Didactica matematicii în învăţământul primar... 2008. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. 1988. Editura Nedion. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1. Editura Didactică şi Pedagogică. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice.. H. I. 2006. Eriksen.. Activităţile matematice în grădiniţă. măsurarea mărimilor. I..

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică). etc. evaluare) corectări de lucrări. a activităţii. programe şcolare.echivalentul a 4 ore (corectare. . susţinere. interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl. caiete etc. documentele profesorului etc. a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note. cu o pondere de 60% în nota finală 8 .echivalentul a 16 ore 3 ore de predare . I-IV. respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4.) 3.Evaluarea continuă.echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII. proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris.) 2. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. organizat la finele semestrului.echivalentul a 9 ore (pregătire. pe parcurs. de la 10 la 1). Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru.8 ore 16 ore de asistenţe . Autoevaluarea lecţiilor predate 6. MODUL DE EVALUARE: . Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2.1. organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar. conţinutul manualelor şcolare. Susţinere de lecţii 5. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare.

Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor. Gh. Eriksen. Călugăru. Bucureşti Aron. 2007. Iaşi Neagu. Editura Didactică şi Pedagogică.. M. M.. Editura Didactică şi Pedagogică. Pâclea D. 2001. Editura AS’S. D. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Editura Aius. Editura Carminis. studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic. D... X. Chiş.. Casa Cărţii de Ştiinţă.. 1995. 2006.. Stârciogeanu. M. Gabor. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}. Activităţile matematice în grădiniţă. Bucureşti Magdaş.. problematizarea. Editura "GheorgheAlexandru". I. elemente de formare a profesorilor.. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Streinu-Cercel. Bucureşti Ionescu. D. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Gh.. se va recupera la o dată ulterioară. Vălcan. 2007. Beraru G. IX. D.L. Eriksen. Sibiu Dima S. Chiţu. E. Bucureşti Iftime. I... Editura Ştiinţifică. . editată de Revista învăţământului preşcolar. Stroescu-Logel.. T. I. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru.. Ţarcă E. Editura Compania. fixată în acord cu studenţii.. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ.. I.. E. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici.. Ana. Editura Didactică şi Pedagogică.. Găleteanu.. Editura Nedion. Predoi.. Aritmetică pentru învăţători. Bucureşti Neacşu. L.. Psihopedagogie. P. M. D. Cluj-Napoca Mucica. Strategii de predare şi învăţare. Herescu. Bucureşti Creţu. Perta. N. . GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: . Craiova 9 . L. Editura Imago... 1999. Bucureşti Neagu M. D.L. 1982. Activităţi matematice în grădiniţă... 1992. .Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici.. explicaţia.I. 1977. DETALII ORGANIZATORICE.Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut. Editura Didactică şi Pedagogică. 2005. M. Gh. L.. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea. Editura Nedion. M. Bucureşti Bulboacă.. conversaţia. 1977. V.B. Nediţă. Bucureşti Dumitrana. Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar. .E. E. M. Sârbu. Piteşti Aron. 1998..F. Craiova Ana. învăţarea prin cooperare. 1976. la secretariatul facultăţii.Notă: Pentru fiecare lucrare. . G. Didactica matematicii în învăţământul primar.D. 2002. exerciţiul. Logel. 1996.A.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV... I.

a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. 2006.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT.. Stăncioiu Gh. M. Bucureşti Preda. Tăgârţă. 1967... Dascălu.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.cadru de învăţământ pentru clasele I ..1 la OMEC nr.11. E. Bucureşti Rusu.2003 Planul .08.. 2009.2004 Planul . F. Psihologia activităţii matematice.Neacşu. F. V..a II-a Anexa 1. I.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. H. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . Aritmetica. octombrie 2009 10 . 1969.. Dima... 4686 / 05. Editura Fundaţiei Humanitas Taiban. Roman.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. 2005. ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. 5198 / 01. E. CCD. Bucureşti Someşanu... 1988. Editura Didactică şi Pedagogică.04. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. 2008. Gh. V.. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Radu. Gh.11. M. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr. 2001. Roşu. 1977. Editura Didactică şi Pedagogică. Zafiu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii..08. Editura Ştiinţifică. Craiova Rusu. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. Editura Didactică şi Pedagogică. coordonator. M. E.