Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

Sibiu Mărcuţ I. Cluj-Napoca V. 2008. I. VI.manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate. Sibiu Magdaş. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I.Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate..laptop . D. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. la nivelul studenţilor. 2007. • • • • • • IV. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 . Casa Cărţii de Ştiinţă.ecran proiecţie . Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Vălcan. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Editura „Alma Mater”..videoproiector . se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic.. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: . 2009. G. Editura „Alma Mater”. G.

Gh. Editura „Alma Mater”. planificarea calendaristică. V. Predoi.. specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii. Editura Aius.11. Editura Ştiinţifică. Editura „Alma Mater”.08. I. E. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. G. Craiova Anexa 1 la OMECT nr.. Roşu. programa de matematică.. Bibliografie: Mărcuţ I.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Gh. I. curriculum pentru educaţia timpurie. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 2001. M. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I. Editura „Alma Mater”. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 .08. coordonator.. G. funcţii şi importanţă.1 la OMEC nr. 2009. H. Bucureşti Neacşu.2004 Planul . Editura Didactică şi Pedagogică. 2008.04. proiectarea unităţii de învăţare. 2009. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. alcătuirea planificării. planificare.obiect de studiu. G.a II-a Anexa 1. Sibiu Preda. Bucureşti CURS 2. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. Găleteanu. M. 2008... M. 2005... Editura „Alma Mater”. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice. 5198 / 01.. Tăgârţă. 2006. Psihologia activităţii matematice. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. proiectarea lecţiei / activităţii .2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă. proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru. Sibiu Mărcuţ I.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20.. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice. Didactica matematicii în învăţământul primar. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05.. G.2003 Planul . 2009. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare. Sibiu Mărcuţ I. proiectarea unităţilor de învăţare. P.cadru de învăţământ pentru clasele I ...2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. V. Sibiu Rusu. Dascălu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . 2008. 4686 / 05. Zafiu. Radu. schemă orară. 1969. Craiova Neacşu. Roman. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii . metodica predării matematicii. dezvoltarea stadială a intelectului.CURS 1. curriculum pentru educaţia timpurie. programă. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 1988.11.

. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape. M. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare. 1982. Vălcan. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 2009. 2006. Editura „Alma Mater”.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă. Editura AS’S.. Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca Neagu M. Editura Compania. 2009.. Editura „Alma Mater”.. Chiş.. Activităţi matematice în grădiniţă. Sibiu Magdaş. Sibiu Dumitrana. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Bucureşti CURS 4. Editura „Alma Mater”. Eriksen.I.. funcţii. Sibiu Creţu. 2008. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. cifră.. Activităţile matematice în grădiniţă. 1999. Strategii de predare şi învăţare.CURS 3. 2009. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I. Bucureşti CURS 6. 1992. mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. Nediţă.. 2007. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I. M. Eriksen. T.. Editura „Alma Mater”. Bucureşti Neagu. criterii de evaluare. Bucureşti Mucica.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Psihopedagogie. D. D. Beraru G. 1995.. metode şi procedee.. V. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. G.. elemente de formare a profesorilor. 2008. Editura Nedion. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. E. structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I.B. operaţie 4 .. Editura Imago. G. Sibiu Ionescu... G. Editura Didactică şi Pedagogică. I.. clasificări şi comparaţii. serieri. Editura „Alma Mater”. Streinu-Cercel. N. relaţii temporale. G. Iaşi CURS 5.. sarcini. număr natural. G. Sibiu Mărcuţ I. Sibiu Mărcuţ I. 2002. G. Editura Ştiinţifică. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale. M. E.

Didactica matematicii în învăţământul primar. CCD.. I. Găleteanu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. E. calcul mintal. Editura Nedion. Bucureşti 5 . Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică. Stroescu-Logel. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. M. M. 2001. Editura „Alma Mater”. M. 2006... G. N. Bucureşti CURS 7. M. trecere peste ordin.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. 1988.. Roman. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural. Editura Carminis. Gh. Editura Aius.. Gh. Dascălu. Logel. M.. Bucureşti CURS 8. 2009.. P. Editura Didactică şi Pedagogică. în concentrul 0-100. Activităţile matematice în grădiniţă. Roşu. Bucureşti Neacşu. . Editura Didactică şi Pedagogică. H.. 2006.. P.. E. I. Gh. H. Gh. G. V.. 2001. Tăgârţă. M. Streinu-Cercel.. E.B.. Bucureşti Neacşu. Stroescu-Logel. Editura Carminis. 1988. D.. M.I. Editura Nedion. 2005. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. Sibiu Ana. Streinu-Cercel. Predoi. adunare. Radu. D. 0-100..L..I... 2005. Editura „Alma Mater”..... Piteşti Neagu. Didactica matematicii în învăţământul primar. Radu. I. 2002. Logel..B... Nediţă. 2008.. V. M. Editura „Alma Mater”. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.L. E. G... G.. formare.. Ana.. Craiova Neacşu.. G. I. Bibliografie: Mărcuţ I.. scădere. F. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. E. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Bucureşti Someşanu. 2008. Craiova Neacşu.. Sibiu Dumitrana. Găleteanu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. D. Nediţă. Eriksen. Sibiu Ana. Zafiu. N. ordin şi clasă. ISJ Suceava Taiban. M. Editura Compania. M. Eriksen. Eriksen. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Editura Aius.. D. Zafiu. E.. E. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. Predoi. Editura Didactică şi Pedagogică. 1977. Dima. Ana. Roman. . Eriksen. a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I... 0-1000.SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. M. Dascălu. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10. Piteşti Neagu. M. numere mai mari decât 100. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Roşu. Tăgârţă.

Dascălu. Sibiu Aron. Editura Nedion. Tăgârţă. I.B. Găleteanu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura „Alma Mater”.CURS 9. Editura Didactică şi Pedagogică.. Nediţă. V.. 1977. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie. I.... Gh. Bucureşti CURS 10.... Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple. Ana. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I. N.. G. P. 2005. M. Piteşti Aron. Roman. Editura Didactică şi Pedagogică. V. Radu. Editura Didactică şi Pedagogică. Didactica matematicii în învăţământul primar. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. E.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Sibiu Neagu. Eriksen. împărţire: semnificaţie. algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire.. D. 1977. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Bucureşti Aron. D. Editura Nedion. Aritmetica. M. 2006. H. Predoi. Radu.. M. M. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Aius. Editura Didactică şi Pedagogică.. numărător. I. G. rezolvarea de probleme.. Predoi. Stroescu-Logel. E. Editura Aius. I.. G. Roşu.. 2008. Aritmetică pentru învăţători. M.B. Editura „Alma Mater”. H. Nediţă. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. G.. Logel... 1988.. Editura „Alma Mater”. E. Tăgârţă.. E. Găleteanu.. I. Herescu. Dascălu. Bucureşti Rusu.. P. Eriksen. Zafiu. Bucureşti CURS 11. Eriksen. Gh. Streinu-Cercel. 1967.. linie de fracţie.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I. Didactica matematicii în învăţământul primar.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Editura Carminis. Bucureşti Neacşu.. 2008. Bucureşti Neagu. I.. 2001. M. Gh. Bucureşti Neacşu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.L. Streinu-Cercel.. 1988..I. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie. . 2001. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. M. comparare. numitor. . 2006... probleme compuse. E. Eriksen. I. Craiova 6 .I. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire. N. Gh. compararea. 1977... Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. M.. I. M.. . Gh. 2008.. cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea. G. E.. Roman. Bucureşti Neacşu. Craiova Neacşu. Zafiu. Sibiu Ana. Roşu..

I. 1976. Roşu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice. Nediţă. V. G... M. Editura Aius. Editura „Alma Mater”. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. Bucureşti Iftime. Eriksen. G. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Dascălu. N... M.. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime... 2008. Editura Compania. Predoi.. 2009. măsurarea mărimilor. Gh. 2009. Sibiu Neagu. Radu. G. Ţarcă E.B. 2006.. Gh. Dascălu. E. Mărimi. M.. Pâclea D. P. 2006. Bucureşti CURS 12. G. 2001.. Eriksen. masă. timp. Gh. Gh.. Gh. Editura Didactică şi Pedagogică. I.Neacşu. editată de Revista învăţământului preşcolar. Activităţile matematice în grădiniţă. N. Eriksen... Streinu-Cercel. I. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002.. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. M. G.. Tăgârţă.. V. Roman.. Didactica matematicii în învăţământul primar. Tăgârţă. G. Craiova Neacşu. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 . Bucureşti Neacşu. metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I.. Editura Didactică şi Pedagogică. Sibiu Dumitrana... Bucureşti Neagu.. 2008. Editura Nedion.I.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Bucureşti CURS 13. Sibiu Mărcuţ I. Nediţă...B. 1998. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. Roşu. Sibiu Dima S. Editura „Alma Mater”. Eriksen. E. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici.. E. Bucureşti VII. E. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. H. Editura „Alma Mater”. 1988.. Roman. M. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I. M.. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice. Streinu-Cercel. Zafiu. Radu. H. Zafiu.. Editura Nedion. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. 1988.. M.. M. Editura „Alma Mater”. capacitate.I. Găleteanu.. Bucureşti CURS 14..

echivalentul a 4 ore (corectare. organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar. conţinutul manualelor şcolare. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl. cu o pondere de 60% în nota finală 8 . proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris. programe şcolare.echivalentul a 16 ore 3 ore de predare . a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note.echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare. Autoevaluarea lecţiilor predate 6. Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru. etc. I-IV. de la 10 la 1).Evaluarea continuă.) 3. respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4. evaluare) corectări de lucrări.echivalentul a 9 ore (pregătire. caiete etc. . interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. pe parcurs. MODUL DE EVALUARE: . a activităţii.8 ore 16 ore de asistenţe . Susţinere de lecţii 5. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică). Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2. organizat la finele semestrului.1. documentele profesorului etc.) 2. susţinere.

. 1976. Aritmetică pentru învăţători. D.. Bucureşti Ionescu. Stârciogeanu.Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. 1977. fixată în acord cu studenţii. Activităţile matematice în grădiniţă. Editura Nedion. Bucureşti Dumitrana. 2002. Perta.A. 1992. Editura Didactică şi Pedagogică. X. 2005. editată de Revista învăţământului preşcolar. Psihopedagogie. Bucureşti Creţu. 2007.. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru. D.. M. Editura Nedion. Stroescu-Logel. Logel. Casa Cărţii de Ştiinţă. M. L. 1977. I.... Editura Carminis. problematizarea. Predoi. Craiova Ana. . IX. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Editura Aius.. N. Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar. E.. Bucureşti Magdaş. Streinu-Cercel.L. Gabor.. Beraru G. V. Bucureşti Iftime. T. se va recupera la o dată ulterioară. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. Sibiu Dima S. Editura Imago. la secretariatul facultăţii.. 1996. studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic. . L.. învăţarea prin cooperare. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura Didactică şi Pedagogică. 1995. Editura Didactică şi Pedagogică. DETALII ORGANIZATORICE.. 1982.. 2001. Bucureşti Neagu M. Gh.. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici.F.Notă: Pentru fiecare lucrare. 1998. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. E. E. G.Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut. 2007... M.. 1999. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea. I. Herescu. Călugăru.. exerciţiul. Sârbu. I. . Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}. D. Cluj-Napoca Mucica. Editura AS’S. D.. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar..D.. Editura Ştiinţifică. GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: . M. 2006. Editura Compania. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Gh. L. Vălcan. Bucureşti Neacşu. Eriksen. Editura "GheorgheAlexandru". Pâclea D. Editura Didactică şi Pedagogică. Chiş. M. I.. elemente de formare a profesorilor.. D. D. P.. .. Piteşti Aron. Găleteanu. Craiova 9 .Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor.. Iaşi Neagu. Bucureşti Aron.. M. Ţarcă E. Nediţă.E. . I. Strategii de predare şi învăţare. Chiţu. M. Bucureşti Bulboacă... Gh.. Activităţi matematice în grădiniţă. Didactica matematicii în învăţământul primar.I. Ana. conversaţia. explicaţia.. Eriksen. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei..B.L.

I.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. 2006.. Psihologia activităţii matematice. Editura Didactică şi Pedagogică. E.2004 Planul . 2005. 1988.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01...a II-a Anexa 1. Gh. E.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a .2003 Planul . ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa.. F.cadru de învăţământ pentru clasele I .. Bucureşti Someşanu.Neacşu.. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. octombrie 2009 10 . Metodica predării matematicii în învăţământul primar.04.. Editura Ştiinţifică. 5198 / 01.1 la OMEC nr. Aritmetica. Craiova Rusu.11. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu. E. 1969. Editura Fundaţiei Humanitas Taiban. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii..08. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. V. Zafiu. Radu. M. 2008... 1977. 1967. M. Roşu. F. Tăgârţă. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. Dima. Dascălu. Bucureşti Preda. coordonator. 4686 / 05. 2001. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT..11. Gh.08.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Roman. V. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr.. Stăncioiu Gh... H. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. Bucureşti Rusu. 2009.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. M. CCD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful