Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

Casa Cărţii de Ştiinţă. 2007. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. G. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.laptop . Editura „Alma Mater”. I.. 2009. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 . Vălcan. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. VI. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I.. Cluj-Napoca V.Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate. Sibiu Magdaş. G. 2008. D.. • • • • • • IV.. se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: .manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate.videoproiector . Sibiu Mărcuţ I. la nivelul studenţilor. Editura „Alma Mater”. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.ecran proiecţie .

Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT.08. proiectarea unităţii de învăţare. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare.2004 Planul . G. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV. Sibiu Mărcuţ I.1 la OMEC nr. 1988.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă. Psihologia activităţii matematice.cadru de învăţământ pentru clasele I . Gh. funcţii şi importanţă.. M. G. alcătuirea planificării. 2009. dezvoltarea stadială a intelectului. Gh. Editura „Alma Mater”. Predoi. Radu..2003 Planul . 2001. 2008. Craiova Neacşu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. proiectarea unităţilor de învăţare. 2008. 2009. Dascălu. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii . Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC.08.04.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. coordonator. V. metodica predării matematicii.a II-a Anexa 1.. Craiova Anexa 1 la OMECT nr. curriculum pentru educaţia timpurie.. Editura „Alma Mater”. proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru. Bibliografie: Mărcuţ I. Bucureşti Neacşu. E. planificarea calendaristică.obiect de studiu..a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. P. Didactica matematicii în învăţământul primar. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. 5198 / 01. specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii.. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . Editura „Alma Mater”. I. 2009.. Găleteanu. Editura Didactică şi Pedagogică. proiectarea lecţiei / activităţii . Tăgârţă.. Bucureşti CURS 2.11. G.. 2008. programă. Zafiu. H.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. Editura Ştiinţifică. V. M.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice. Sibiu Preda. 1969. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. Roşu. schemă orară. având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic.. Editura Aius. M. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”.. 4686 / 05. Sibiu Mărcuţ I.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. 2005.CURS 1. Sibiu Rusu. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice. Roman. 2006.. planificare. curriculum pentru educaţia timpurie. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 . I. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I. Editura „Alma Mater”.11. G. programa de matematică.

E. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee.. relaţii temporale.CURS 3. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I. Streinu-Cercel. D.B.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. G. Editura AS’S. G. 1995. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. număr natural. Casa Cărţii de Ştiinţă... structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I. Psihopedagogie... Strategii de predare şi învăţare. Editura Imago. 2008. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. D. Editura „Alma Mater”. M. criterii de evaluare.. Chiş. 2008. Sibiu Mărcuţ I.. M. Sibiu Creţu. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I. Activităţi matematice în grădiniţă. G. Editura „Alma Mater”.... Eriksen. 2009. 2009. serieri. Sibiu Ionescu. Nediţă. Sibiu Magdaş. M.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Sibiu Mărcuţ I. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă.. 1999. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. E. 2002. Bucureşti CURS 6. Vălcan. Editura Nedion. Bucureşti Mucica. Eriksen. Editura Compania. V. Activităţile matematice în grădiniţă. 1992. I. 2007. sarcini. T. 1982. G. clasificări şi comparaţii. metode şi procedee. Iaşi CURS 5. Beraru G. G. Bucureşti Neagu. 2009. N. Editura „Alma Mater”. G. Editura „Alma Mater”. Editura Didactică şi Pedagogică. operaţie 4 . mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. 2006. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. elemente de formare a profesorilor..I. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale.. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape. Editura „Alma Mater”. Sibiu Dumitrana.. Bucureşti CURS 4. cifră. Editura Ştiinţifică. funcţii. Cluj-Napoca Neagu M. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.

I. în concentrul 0-100... CCD. D. Editura „Alma Mater”. Editura Aius. Craiova Neacşu. Eriksen. Zafiu.. Stroescu-Logel. Editura Nedion. Găleteanu. 2005. Gh. E.. N. P. M. adunare. Bucureşti CURS 7... Tăgârţă... Zafiu. calcul mintal.. Gh.. Predoi. Activităţile matematice în grădiniţă. Bucureşti CURS 8. 2009. E. Logel. Editura Carminis.L. Eriksen. Roşu. M. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural. G. E. Editura Aius. Editura Carminis. Sibiu Ana. Roman.... Eriksen. D.. . Sibiu Dumitrana. 2006. M. 0-1000. H. E. Roşu. Editura „Alma Mater”.. M. Ana. G. 2008. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10. Piteşti Neagu. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică. E.. Editura Didactică şi Pedagogică. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Dima... Stroescu-Logel.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. Dascălu. H. Gh. 2001. Editura Didactică şi Pedagogică. E... Tăgârţă. formare. Roman. Didactica matematicii în învăţământul primar. 2002. Bucureşti Neacşu. scădere.B. Gh. Streinu-Cercel. Găleteanu. ISJ Suceava Taiban. a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I.. 2006.. M. 2008. Sibiu Ana. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Radu. M. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. V. Piteşti Neagu. V. Editura Compania.B.. Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Nedion.SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. M. numere mai mari decât 100. Logel.. Nediţă. Dascălu. Bucureşti 5 .L. M. F.. Predoi. P. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Nediţă.I. M.. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10.. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. G. 1988... D.. G... Bucureşti Someşanu. Streinu-Cercel. 0-100. Editura Didactică şi Pedagogică. Radu. D. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I. Editura „Alma Mater”. M.. Didactica matematicii în învăţământul primar.. M. I. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. 2005. N. G. trecere peste ordin. Eriksen.I. E. 1977.. I.. 2001. 1988. . Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Bucureşti Neacşu... Ana. ordin şi clasă. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. M.. Craiova Neacşu.

Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Aritmetica. Editura Carminis. numărător. . Bucureşti Aron. Eriksen. 2008. Editura Nedion. Didactica matematicii în învăţământul primar..I. Roman... comparare.. Eriksen.. Gh. 2006.. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. G. Eriksen. I. Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple. Gh. E. Editura Aius. M.. G. I. Editura Nedion. Roman..I. Streinu-Cercel. 1988. Bucureşti Neacşu.. Sibiu Neagu. algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire.. Roşu. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. compararea. D... Editura Didactică şi Pedagogică. 1977. Editura „Alma Mater”.. 1977.. numitor. I. Roşu.CURS 9. Nediţă. M.. M. Streinu-Cercel. N... M. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice... Metodica predării matematicii la clasele I-IV... E. Craiova Neacşu. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV.. M. Bucureşti Neacşu. 2001. H. V. Aritmetică pentru învăţători. I. Sibiu Aron. Predoi. ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I. Piteşti Aron.. 2008. M. Bucureşti Rusu. 1967.. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti Neagu. Eriksen. E.. I..L. Gh.. Bucureşti CURS 10.. M. linie de fracţie. Logel. 2005.B. probleme compuse. N. Sibiu Ana. Bucureşti CURS 11. E. Herescu. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie... G. I. Editura Didactică şi Pedagogică. cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea. 2001. Gh. Bucureşti Neacşu. Zafiu. H. Găleteanu. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. 1988. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I. 1977. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I. P. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie.. Stroescu-Logel. Dascălu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. M. P. 2008. Radu.B.. E. Tăgârţă. E. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. G.. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Zafiu. Editura „Alma Mater”. Radu.. I. D.. V. Ana... Găleteanu. împărţire: semnificaţie. Gh. Editura Didactică şi Pedagogică. Craiova 6 . 2006. . Predoi. .. Tăgârţă. Didactica matematicii în învăţământul primar. M. Editura „Alma Mater”. Nediţă. rezolvarea de probleme. Dascălu. Editura Aius. G.

. Streinu-Cercel.. M. P. Craiova Neacşu. Radu... metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I. M.. Eriksen. N. 1976.. editată de Revista învăţământului preşcolar. Tăgârţă.. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime. Editura „Alma Mater”. Eriksen. măsurarea mărimilor. Editura „Alma Mater”...I. Mărimi. H. Găleteanu. Dascălu. G.. Sibiu Dima S. Editura „Alma Mater”. Editura Didactică şi Pedagogică. Nediţă.. Sibiu Mărcuţ I.. Predoi. V. G. Gh. Bucureşti Neagu..Neacşu. Dascălu. 2008. Editura Compania. Tăgârţă. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici.. 2002. Didactica matematicii în învăţământul primar. Bucureşti CURS 13. Editura „Alma Mater”. Metodica predării matematicii la clasele I-IV..B. Bucureşti Neacşu.. I. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Gh. Activităţile matematice în grădiniţă.. Gh. Eriksen.. Bucureşti CURS 14. M.. Bucureşti Iftime.B. Gh. capacitate. I.. E. Streinu-Cercel. 2006. Bucureşti CURS 12... 1988. Roşu. E. masă.. 1988. Pâclea D. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 . 2006. Editura Aius. Editura Nedion. Nediţă. M. G. Ţarcă E. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici... Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Radu. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.I. intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice.. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice. Zafiu.. I. Bucureşti VII. G. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Didactică şi Pedagogică... timp. N. V. 2001. M. Roman.. G. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. M. 2009. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I... 1998. Sibiu Dumitrana. M. 2008. 2009. Roşu. Eriksen.. Zafiu. G. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. Sibiu Neagu. Editura Didactică şi Pedagogică. M. H. Gh. E. Editura Nedion. E. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1.. Roman.

) 3. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare. documentele profesorului etc. programe şcolare. organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar. proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris. evaluare) corectări de lucrări. . interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl.8 ore 16 ore de asistenţe . etc. a activităţii.Evaluarea continuă.echivalentul a 16 ore 3 ore de predare .echivalentul a 4 ore (corectare. conţinutul manualelor şcolare. de la 10 la 1). a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note. organizat la finele semestrului. caiete etc. susţinere.1. Autoevaluarea lecţiilor predate 6. Susţinere de lecţii 5. Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru. cu o pondere de 60% în nota finală 8 . respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4.echivalentul a 9 ore (pregătire. Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică). MODUL DE EVALUARE: .echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII.) 2. pe parcurs. I-IV.

.Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. învăţarea prin cooperare. 1992. Didactica matematicii în învăţământul primar.. Activităţi matematice în grădiniţă.L. Activităţile matematice în grădiniţă. 2006. M.. . 1977. 2007. Editura Didactică şi Pedagogică. Eriksen. 1982. Chiş. Sârbu. Bucureşti Dumitrana. Perta.. Editura Nedion.. Craiova Ana. problematizarea. Bucureşti Iftime..D.. la secretariatul facultăţii. Aritmetică pentru învăţători. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru. Pâclea D.Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut. conversaţia.. E. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. 2002. Psihopedagogie. Editura Carminis... Logel. L. Gh. I. 1998. Călugăru. Craiova 9 ... Gh. .. Beraru G. Piteşti Aron. D. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei. Editura Compania. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar.. 2001.. I.B. GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: . Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar. L.. Editura "GheorgheAlexandru"....E. IX.I. Vălcan. Bucureşti Creţu. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor. se va recupera la o dată ulterioară. Editura Nedion. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}.. Herescu. Ana. P. 1977... 1976.. Ţarcă E.. fixată în acord cu studenţii. V. Eriksen.Notă: Pentru fiecare lucrare.. G.. Iaşi Neagu. M. Chiţu. Bucureşti Magdaş. D. Găleteanu. explicaţia. exerciţiul..F.L. Predoi. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti Aron... 1996. Nediţă.. M. Editura Ştiinţifică. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ. M. D. I. Casa Cărţii de Ştiinţă. . Bucureşti Ionescu. . Sibiu Dima S. Bucureşti Neacşu.. E. Editura Imago. D. DETALII ORGANIZATORICE.A. M. M. D. Bucureşti Bulboacă. E. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Stârciogeanu. Cluj-Napoca Mucica. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. L. studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic.. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. 2005. Gh. Gabor. X. M.. Editura Didactică şi Pedagogică. Strategii de predare şi învăţare. Bucureşti Neagu M. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea. T. elemente de formare a profesorilor. editată de Revista învăţământului preşcolar. 1999. 1995. N. I. 2007. Stroescu-Logel. Editura Aius. D. I. Streinu-Cercel. . Editura Didactică şi Pedagogică. Editura AS’S.

Editura Didactică şi Pedagogică. octombrie 2009 10 . Aritmetica. Gh. Editura Fundaţiei Humanitas Taiban. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Roşu. Radu.08.08. 2009.. M.cadru de învăţământ pentru clasele I . CCD.. Zafiu.11.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu. I. Psihologia activităţii matematice.. Stăncioiu Gh. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. 4686 / 05. V.2003 Planul .. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti Rusu.. coordonator. F. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr. Gh.2004 Planul . M. Craiova Rusu. F. H. Tăgârţă. ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa.. Bucureşti Preda.. 1967. 5198 / 01.1 la OMEC nr. 2006.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. V. Roman. E.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT.... M.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. 1977. E. 2005.... 2008.Neacşu. 1988.04. Dima. Bucureşti Someşanu. Editura Didactică şi Pedagogică.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. Dascălu. E. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. Editura Ştiinţifică.a II-a Anexa 1. 1969.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT.11. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful