P. 1
Metodica predarii matematicii

Metodica predarii matematicii

|Views: 767|Likes:
Published by Mari Petcu

More info:

Published by: Mari Petcu on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Catedra de Didactica Ştiinţelor Exacte Anul universitar 2009

– 2010 Semestrul 5 I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR TITLUL DISCIPLINEI: Metodica şi practica predării matematicii şi activităţilor matematice CODUL: PIE 3510 NUMĂRUL DE CREDITE: 6,5 DISCIPLINĂ OBLIGATORIE LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: Sala 92, etaj II practica: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” clasele a III-a A şi a III-a B; Grădiniţa Nr. 16 grupa mare şi grupa pregătitoare PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: Curs: 2 h / săptămână Seminar: 1 h / săptămână Laborator (practică): 4 h / săptămână II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICĂ SAU LABORATOR Titularul disciplinei: Nume, titlu ştiinţific: Lect. dr. Ioana Gabriela Mărcuţ Informaţii de contact: e-mail: igmarcut@yahoo.com III. DESCRIEREA DISCIPLINEI: Metodica predării matematicii aparţine familiei „didacticilor speciale”. Didactica matematicii nu se identifică cu metodica predării matematicii. Didactica matematicii se ocupă de specificul procesului de învăţare la matematică, fără să ajungă la organizarea şi desfăşurarea explicită a situaţiilor de învăţare. Metodica predării matematicii reprezintă o aplicare, în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare din clasă, a caracteristicilor procesului de învăţare la matematică. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar are ca obiect studierea legităţilor procesului studierii matematicii, cu toate implicaţiile formative şi informative ale acestei activităţi. Considerând şi metodica predării matematicii, ca aplicarea didacticii în condiţiile specifice situaţiilor de învăţare, se pot defini cele trei valenţe ale acesteia: • teoretică, de fundamentare prin cercetare şi explicare logic-ştiinţifică şi didactică a procesului învăţării matematicii; • practică-aplicativă, de fundamentare a bazelor elaborării normelor privind organizarea şi managementul activităţii de învăţare a matematicii; • de dezvoltare, creare şi ameliorare continuă a demersurilor şi soluţiilor metodice specifice acestei activităţi, în condiţiile obţinerii unei eficienţe sporite.

1

Obiectivele cursului şi lucrărilor : Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate.. • • • • • • IV. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. la nivelul studenţilor. G. întemeiată pe un proces didactic construit pe baze ştiinţifice formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de metodica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Sibiu Mărcuţ I. Casa Cărţii de Ştiinţă.manuale alternative de matematică pentru clasele I-IV Notă: videoproiectorul şi ecranul de proiecţie sunt asigurate de către facultate.. D. 2007. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: Mărcuţ I. VI. Cluj-Napoca V.laptop .. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. G. Vălcan. PLANIFICAREA/ CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE: ŞI A 2 . Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I. 2009.. 2008.videoproiector . Sibiu Magdaş. Editura „Alma Mater”.ecran proiecţie . Editura „Alma Mater”. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL SPECIFIC DISCIPLINEI: . se va urmări: • însuşirea noţiunilor de didactica matematicii • • • cunoaşterea documentelor care reglementează predarea-învăţarea matematicii la ciclul primar şi a activităţilor matematice în grădiniţă înţelegerea algoritmului proiectării didactice explicarea alegerii unui demers didactic şi a unor strategii de predare-învăţare în funcţie de specificul dezvoltării psihice a copilului şi şcolarului mic şi de specificul noţiunilor matematice interpretarea rezultatelor evaluării la matematică a elevilor şi copiilor aplicarea strategiilor didactice însuşite în elaborarea proiectării didactice elaborarea de instrumente de evaluare cu formularea descriptorilor de performanţă respectarea principalelor etape în predarea-învăţarea noţiunilor matematice în învăţământul primar şi preşcolar formarea unei atitudini optimiste în ceea ce priveşte învăţarea la elevul şi copilul mic.

. Editura „Alma Mater”. programă. funcţii şi importanţă. Tăgârţă. Roman. 4686 / 05. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.08. planificarea calendaristică. schemă orară. dezvoltarea psihică a preşcolarului şi şcolarului mic. Craiova Neacşu. H. I. Predoi. E.. proiectarea unităţilor de învăţare. G. 2009. Metodica predării matematicii şi a activităţilor matematice – obiect şi importanţă.2003 Planul .2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20.1 la OMEC nr.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05. SEMINAR 1: Metodica predării matematicii . M.. 2009.2004 Planul . programa de matematică.. G. proiectul de lecţie /activitate Concepte cheie: plan cadru. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Proiectarea didactică: planul cadru pentru clasele I-IV. Psihologia activităţii matematice. alcătuirea planificării.. planificare. Bibliografie: Mărcuţ I. Editura Didactică şi Pedagogică. Didactica matematicii în învăţământul primar. Editura „Alma Mater”. M. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC. 1969. dezvoltarea stadială a intelectului.obiect de studiu. 2009. Craiova Anexa 1 la OMECT nr. Găleteanu...... Editura Ştiinţifică. Dascălu. Sibiu Mărcuţ I. operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: Mărcuţ I.a II-a Anexa 1. Roşu. G.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . P.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01.11.11.CURS 1. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. curriculum pentru educaţia timpurie.08. 5198 / 01. 2006. Sibiu Rusu. I.cadru de învăţământ pentru clasele I . metodica predării matematicii. proiectarea lecţiei / activităţii .. G. proiect de lecţie / activitate SEMINAR 2: Studiul programelor şcolare.. 2005. Bucureşti CURS 2. proiectarea unităţii de învăţare.04.. Bucureşti Neacşu. 1988. specificul formării noţiunilor matematice în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar Concepte cheie: didactica matematicii. Editura „Alma Mater”. curriculum pentru educaţia timpurie. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Zafiu.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 3 . Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. Sibiu Mărcuţ I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.. 2008. Gh. Radu.. etape ale formării noţiunilor şi conceptelor matematice. M. Editura „Alma Mater”. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. coordonator. Editura Aius. Înţelegerea condiţiilor specifice care trebuie respectate în formarea conceptelor matematice. având în vedere stadiul dezvoltării intelectuale la copilul preşcolar şi la şcolarul mic. V. 2008. Sibiu Preda. 2008. V. 2001. Gh.

Casa Cărţii de Ştiinţă.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. relaţii temporale. 2006. sarcini. Editura „Alma Mater”. 1992.B. G.CURS 3. Eriksen.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. 2009. cifră. M. Evaluarea în activităţile matematice şi în predarea-învăţarea matemaicii Concepte cheie: tipuri de evaluare. structuri SEMINAR 5: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice Bibliografie: Mărcuţ I. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. G. număr natural. Editura AS’S..I.. Strategii de predare şi învăţare. Vălcan. Activităţi pentru dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice în grădiniţă Concepte cheie: relaţii spaţiale.. V. 1999. 2009. Cluj-Napoca Neagu M. tehnici şi instrumente de evaluare SEMINAR 4: Evaluarea: etape. Editura Imago. G. T. G... Sibiu Creţu.. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. 2008. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. Bucureşti CURS 6. M.. Editura „Alma Mater”. Streinu-Cercel. Bucureşti Mucica. metode şi procedee. Editura Ştiinţifică. D. operaţie 4 . M.. forme şi tehnici de evaluare Bibliografie: Mărcuţ I. 1982. 2008. D. Editura „Alma Mater”. Bucureşti CURS 4. Sibiu Dumitrana. Bucureşti Neagu. funcţii. G. 1995. Activităţi matematice în grădiniţă. Editura Compania. Sibiu Magdaş. N. mijloace de învăţământ pentru activităţile matematice şi lecţiile de matematică din învăţământul primar Bibliografie: Mărcuţ I. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. E. Iaşi CURS 5.. elemente de formare a profesorilor. Sibiu Mărcuţ I. Editura „Alma Mater”. Eriksen. Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor la grădiniţă Concepte cheie: corespondenţă. Psihopedagogie. I. E.. G. Chiş. Sibiu Ionescu. Nediţă. mijloace didactice SEMINAR 3: Situaţii şi sarcini de învăţare. 2002. 2007.. Editura Didactică şi Pedagogică.. Activităţile matematice în grădiniţă... Editura Nedion. 2009. clasificări şi comparaţii. criterii de evaluare. Editura „Alma Mater”. serieri. Sibiu Mărcuţ I. Strategii didactice specifice învăţării matematicii în şcoala primară şi grădiniţă Concepte cheie: metode şi procedee. Beraru G. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ..

. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: adunarea şi scăderea Concepte cheie: operaţie aritmetică. Eriksen. E. 2005.. P. Ana.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar..B.. M. M. Ana. Găleteanu. I. Bucureşti CURS 8. calcul în scris SEMINAR 8: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10. a numerelor mai mari decât 1000 Bibliografie: Mărcuţ I. M. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii.B. F. 0-100.. Editura Aius. N. ISJ Suceava Taiban. V. G. Sibiu Ana. Editura Didactică şi Pedagogică. V. G. Editura „Alma Mater”. E. Dima. M. Gh. 2006. H. Craiova Neacşu. Dascălu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Dascălu.. H.L. 2005.SEMINAR 6: Introducerea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice în activităţile matematice la grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I. Logel. Editura „Alma Mater”. Didactica matematicii în învăţământul primar. I. I. M. Bucureşti Someşanu. I. Streinu-Cercel. Editura Nedion. M. ordin şi clasă. Stroescu-Logel.I. Streinu-Cercel.. Predoi. 2008... Eriksen. .. M. E. . Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii. Stroescu-Logel. formare. 1977. numere mai mari decât 100. adunare... Didactica matematicii în învăţământul primar.. Tăgârţă. Roman. Eriksen. Gh.L. trecere peste ordin... 2006. Editura Nedion.. N. Radu. Editura Carminis. Radu. E. Predoi. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar. Bucureşti CURS 7. Bibliografie: Mărcuţ I. în concentrul 0-100. Editura Carminis. P... Activităţile matematice în grădiniţă. 2009. Formarea conceptului de număr natural în învăţământul primar Concepte cheie: număr natural. Găleteanu. M. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.I. Editura Didactică şi Pedagogică. calcul mintal. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. 2002.. Bucureşti Neacşu. scriere şi citire a numerelor naturale SEMINAR 7: Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10. Nediţă. D. Zafiu.. Editura Compania. 2008. M.. G. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. Piteşti Neagu... Craiova Neacşu.. E. Eriksen. Bucureşti 5 . Editura Didactică şi Pedagogică. Roman.. Tăgârţă.. D. Sibiu Dumitrana. Editura Aius. Sibiu Ana. Roşu. CCD.. M... G. G... M... 2001.. M. E.. 1988.. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. D.. Editura „Alma Mater”. Piteşti Neagu. Bucureşti Neacşu. D.. Nediţă... 1988. 0-1000. 2001. Gh. Zafiu. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Roşu. scădere. Gh. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Logel. E.

Editura Nedion... Roşu.... ordinea efectuării operaţiilor Bibliografie: Mărcuţ I.. algoritmi de calcul SEMINAR 9: Introducerea operaţiilor de înmulţire şi împărţire. Predoi. 2006.. D.. Herescu. .. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. E. adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Bibliografie: Mărcuţ I. Radu.B. Bucureşti CURS 11. 2001. probleme compuse. 2008. E. Editura Didactică şi Pedagogică. Gh. Tăgârţă. Editura Didactică şi Pedagogică.. G... Logel.. Editura Didactică şi Pedagogică. E. Sibiu Aron. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. D. Nediţă. Didactica matematicii în învăţământul primar. Bucureşti Neacşu. Craiova 6 .. Ana. adunare şi scădere de fracţii cu acelaşi numitor SEMINAR 11: Introducerea noţiunii de fracţie. I. Gh. M. Sibiu Neagu. Aritmetica. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Didactica matematicii în învăţământul primar. G. N. Roman. Găleteanu... compararea. Editura Didactică şi Pedagogică. E. Editura Carminis. Aritmetică pentru învăţători. Roman. M. numitor. 1988.. Piteşti Aron. Streinu-Cercel. E. Bucureşti Aron. P. I. 2008. Stroescu-Logel.. Bucureşti Neacşu. Sibiu Ana.. rezolvarea de probleme. 1988. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Roşu.. Bucureşti CURS 10.L.. I. Radu.. Zafiu. M.. Editura Aius. 2005. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. M.. 1977. H.. P.. Bucureşti Neagu. linie de fracţie. M. Metodologia predării-învăţării numerelor raţionale la clasa a IV-a Concepte cheie: fracţie. Dascălu.I.I. . Bucureşti Rusu. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Tăgârţă. M. Editura „Alma Mater”. M.. 2006.CURS 9. Eriksen. H. G. Dascălu. E. I. Găleteanu.. Craiova Neacşu. 1977. 1967. 2008. G. Editura Didactică şi Pedagogică.. Nediţă. Bucureşti Neacşu. Editura „Alma Mater”.... I. I. Editura Nedion... comparare. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Streinu-Cercel.B. Editura Aius. N. numărător. M. Editura Didactică şi Pedagogică. G... 2001.. Aspecte metodice ale activităţii de rezolvare de probleme Concepte cheie: probleme simple. Predarea-învăţarea operaţiilor cu numere naturale: înmulţirea şi împărţirea Concepte cheie: înmulţire. Gh. Predoi. Eriksen. V. împărţire: semnificaţie. Gh. V. Zafiu. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. cazuri semnificative în însuşirea operaţiilor de ordinul al doilea. . Editura „Alma Mater”. Eriksen. I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I. Gh. Eriksen. 1977.. etape şi metode de rezolvare SEMINAR 10: Rezolvarea problemelor: metode de rezolvare Bibliografie: Mărcuţ I.. M.

V. Bucureşti CURS 12. Zafiu... Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. Eriksen.I. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. Dascălu. E. valoare SEMINAR 13: Aplicaţii practice în activităţile/lecţiile de măsurare a mărimilor Bibliografie: Mărcuţ I. G. Editura „Alma Mater”. Roşu. Gh. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice.. Pâclea D. 2008. Editura Didactică şi Pedagogică. N. 1976.. Activităţile matematice în grădiniţă. Editura Aius.. 2006. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. unităţi de măsură Concepte cheie: lungime. timp.. Editura Nedion. M. Radu. Craiova Neacşu.. Roşu. 2001. Editura Compania. Eriksen.I. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar... capacitate. M.Neacşu. M. Bucureşti CURS 14... 1998. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie Concepte cheie: figuri şi corpuri geometrice. Editura Didactică şi Pedagogică. 1988. măsurarea mărimilor. Bucureşti Iftime. 2008. M. Ţarcă E. I. I. G... intuiţie şi logică în însuşirea elementelor de geometrie SEMINAR 14: Formarea noţiunilor geometrice: cerinţe metodice.. Metodica predării matematicii în învăţământul primar. I. 2006. PRACTICA PEDAGOGICĂ 1. G. Editura „Alma Mater”. Predoi. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici.B. 2009... Nediţă. Bucureşti Neacşu.B. Eriksen.. E.. Găleteanu.. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. metode şi procedee Bibliografie: Mărcuţ I.. Bucureşti VII. Roman. Bucureşti Neagu. Mărimi. Zafiu. Jocurile logico-matematice în grădiniţă Concepte cheie: joc logico-matematic SEMINAR 12: Tipuri de jocuri logico-matematice în grădiniţă Bibliografie: Mărcuţ I.. Sibiu Dumitrana. H. Editura Nedion. Streinu-Cercel. M. Editura „Alma Mater”. M... Didactica matematicii în învăţământul primar. Nediţă. editată de Revista învăţământului preşcolar. N.. Bucureşti CURS 13. Sibiu Neagu. Gh. Gh. 2009. P. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. E. Tăgârţă.. G.. Editura Didactică şi Pedagogică.. Radu. Sibiu Mărcuţ I. Roman. 2002.. G. M. H. 1988.. Editura „Alma Mater”. V. masă. M. Dascălu. G. Tăgârţă... Gh.. Eriksen. ANALITICA TEMELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: Lucrǎrile practice vor viza următoarele aspecte : 7 .. Sibiu Dima S. E. Gh.. Streinu-Cercel.

echivalentul a 2 ore pregǎtirea portofoliului de practică pedagogică – echivalentul a 4 ore colocviu – 2 ore VIII. pe parcurs. a activităţii. cu o pondere de 60% în nota finală 8 . Susţinere de lecţii 5. evaluare) corectări de lucrări.echivalentul a 4 ore (corectare.) 3. .8 ore 16 ore de asistenţe .echivalentul a 9 ore (pregătire. de la 10 la 1). conţinutul manualelor şcolare. I-IV. etc. susţinere. proiect care condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 40 % în nota finală) Portofoliul cuprinde: o planificare calendaristică pe un semestru proiectarea unei unităţi de învăţare proiectele de activitate didactică pentru lecţiile predate fişele de asistenţă evaluarea unui manual de matematică evaluare finală prin examen scris. caiete etc. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. interpretare) realizarea unei planificări calendaristice pentru învăţământul primar la matematică pe semestrul I – echivalentul a 3 ore realizarea unui proiect al unei unităţi de învăţare la matematică din semestrul Iechivalentul a 3 ore întocmirea unei fişe psihopedagogice – echivalentul a 3 ore analiza critică a unui manual şcolar de matematică – echivalentul a 2 ore raport de autoevaluare a practicii pedagogice. Proiectarea activităţii didactice la matematică pentru cl. documentele profesorului etc.Evaluarea continuă. organizarea învăţământului matematic primar şi preşcolar.echivalentul a 16 ore 3 ore de predare . Autoevaluarea lecţiilor predate 6. programe şcolare. a participării active la discuţii şi dezbateri şi evaluarea Portofoliului de practică (prin note. MODUL DE EVALUARE: .) 2. Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la matematica din învăţământul primar şi preşcolar (conţinuturile programelor şcolare. Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi a colegilor prin fişe de observaţii realizate ad-hoc 2. Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru.1. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (56 ore): • • • • • • • • • • • Seminar (curs 2: Elemente de proiectare didactică la matematică). organizat la finele semestrului. respectiv a activităţilor matematice din învăţământul preşcolar 4.

L.. GESTIONAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE: .. 2007. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice}. P.. Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV. Bucureşti Neagu M. L. 1977.. Ana. D.. Editura Nedion. N. 1996.. Piteşti Aron. Casa Cărţii de Ştiinţă. Bucureşti Magdaş. Didactica matematicii în învăţământul primar.F. 1995. Sibiu Dima S. L.. Psihopedagogie. Bucureşti Creţu... Editura Didactică şi Pedagogică. E. Beraru G.. 2002. D. problematizarea. D. Gh. M. Găleteanu. Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. Editura Didactică şi Pedagogică. T. L.A. Bucureşti Iftime. 1992. Chiş. Editura Aius. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici.. 2006. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: Alexandru.Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor. Iaşi Neagu. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei. I. explicaţia.Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii şi practica pedagogică. Perta. Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolari mici. 2007.E. Predoi. studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic. E. . . Bucureşti Neacşu. Eriksen. Predarea elementelor de geometrie în ciclul primar. . IX. G.... Sârbu. 1982. Editura Didactică şi Pedagogică. Herescu. se va recupera la o dată ulterioară. Bucureşti Dumitrana.. Aritmetică pentru învăţători. DETALII ORGANIZATORICE. E.. Gh.. M. Logel. la secretariatul facultăţii.. M.. . exerciţiul.Notă: Pentru fiecare lucrare. Editura Compania. Chiţu. D. Editura "GheorgheAlexandru". Eriksen. Bucureşti Ionescu. Strategii de predare şi învăţare. Editura Imago. Ţarcă E. Editura Didactică şi Pedagogică. conversaţia. Editura Ştiinţifică. Bucureşti Bulboacă.I. Stârciogeanu.L.. Bucureşti Aron. I. I. Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ.. Gabor. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Craiova 9 . 1977. Nediţă. V. D. 1999. fixată în acord cu studenţii. Metode de predare-învăţare utilizate preponderent: prelegerea.. Activităţi matematice în grădiniţă. Craiova Ana. Călugăru. Vălcan. M. Editura Carminis. 1976. Streinu-Cercel.. 1998. editată de Revista învăţământului preşcolar. M. Activităţile matematice în grădiniţă.. D.. X. 2005.B. învăţarea prin cooperare. Editura AS’S. Metodica predării matematicii / activităţilor matematice. Gh. Cluj-Napoca Mucica. Stroescu-Logel. 2001. Pâclea D. M.. I...Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut. M. I...D. Editura Nedion... elemente de formare a profesorilor. ..

Psihologia activităţii matematice.11.. ISJ Suceava Stăncioiu-Jipa. Roşu.2004 Programa şcolară de matematică pentru clasa a III-a Anexa 2 OMEC 3919 / 20. I. Editura Didactică şi Pedagogică. 1967.. octombrie 2009 10 . Craiova Rusu. CCD. 2005. Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă MECT. 1988. E. H..1 la OMEC nr. Număratul şi socotitul în grădiniţa de copii. M. Bucureşti Anexa 1 la OMECT nr. Bucureşti Rusu. Metodica predării matematicii la clasele I-IV.. M. F. Dascălu. coordonator. Radu. Aritmetica.11. F. Tăgârţă. Zafiu.. 2001. Gh.08.08. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani Sibiu. V.. Strategia MECT privind educaţia timpurie MEC.04. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Editura Didactică şi Pedagogică.cadru de învăţământ pentru clasele I . 4686 / 05... Bucureşti Someşanu.. E. Bucureşti Preda.2005 Programa şcolară de matematică pentru clasa a IV-a MECT..2004 Planul . Editura Fundaţiei Humanitas Taiban. 5198 / 01. Gh.. Editura Didactică şi Pedagogică.. Roman. 2009. 2008. Metodica predării matematicii în învăţământul primar.cadru de învăţământ pentru clasele a III-a . M. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii.. 1969. Editura “Gheorghe-Cârţu Alexandru”. V.a IV-a Anexa 5 OMECT 4686 / 05.a II-a Anexa 1. 1977.2003 Programa şcolară de matematică pentru clasele I a II-a Anexa 3 OMEC 5198 / 01. Editura Ştiinţifică. 2006. Stăncioiu Gh.2003 Planul . Dima.. E.Neacşu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->