Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat, Manager FISA POSTULUI Anexa la Contractul Individual de Munca DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR MEDICAL NUME SI PRENUME: SCOPUL

PRINCIPAL AL POSTULUI: asigurarea funcionrii optime a unitii in vederea realizarii actului medical de performanta. ATRIBUII: In calitate de director medical indeplineste urmatoarele atributii: 1. conduce si coordoneaza activitatea Consiliului Medical al Spitalului; 2. participa la evaluarea necesarului de servicii medicale al populatiei deservite de spital; 3. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern ale spitalului; 4. participa la activitatea de evaluarea si monitorizarea calitatii si eficientei activitatilor medicale desfasurate in spital; 5. inainteaza managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului; 6. propune spre aprobare managerului i urmrete implementarea de msuri organizatorice privind mbuntirea calitii actului medical, a condiiilor de cazare, igien i alimentaie, precum i de msuri de prevenire a infeciilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sntii publice; 7. urmrete realizarea indicatorilor privind execuia bugetului de venituri i cheltuieli pe secii i compartimente, asigurnd sprijin efilor de secii i compartimente pentru ncadrarea n bugetul alocat; 8. asigur monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activitii medicale, financiari, economici, precum i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control, pe care le prezint managerului, conform metodologiei stabilite; 9. analizeaz, la propunerea consiliului medical, msurile pentru dezvoltarea i mbuntirea activitii spitalului, n concordan cu nevoile de servicii medicale ale populaiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor i protocoalelor de practic medicale; 10. elaboreaz planul de aciune pentru situaii speciale i asistena medical n caz de rzboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situaii de criz; 11. analizeaz, trimestrial sau ori de cte ori este nevoie, modul de ndeplinire a obligaiilor asumate prin contracte i propune managerului msuri de mbuntire a activitii spitalului; 12. sustine evaluarea necesarului de personal medical al fiecarei sectii/laborator/compartiment si face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 13. intocmeste fisele de post ale angajatilor din directa sa subordine si participa la stabilirea atributiilor fiselor postului personalului medical; 14. participa la evaluarea performantelor profesionale a personalului medical mediu si auxiliar din subordine; 15. inainteaza managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continua a personalului medico-sanitar; 16. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania; 17. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare; 18. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si alte situatii speciale; 19. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente; 20. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare, referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 21. participa la solutionarea sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor pacientilor tratai in spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului; 22. elaboreaza raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu legislatia in vogoare; 23. participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului; 24. face propuneri managerului privind investitiile necesare sau care urmeaza sa se realizeze; 25. raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte, inclusiv cu CAS, si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului; 26. raspunde de utilizarea, la toate componentele activitatilor medicale de preventie, diagnostic, tratament si recuperare, a procedurilor si tehnicilor prevazute in protocoalele unitatii, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si antisepsie respectiv, a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de igiena oferite pe perioada ingrijirilor acordate; 27. organizeaza, urmareste si raspunde de intreaga activitate medicala a unitatii desfasurata de personalul medical; Pagina 1 din 6

28. respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale. Potrivit
prevederilor Ordin nr. 916/2006. In acest scop: a) utilizarea n activitatea curenta, la toate componentele activitilor medicale de preventie, diagnostic, tratament i recuperare, a procedurilor i tehnicilor prevzute n protocoalele unitii, a standardelor de sterilizare i sterilitate, asepsie i antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaia i condiiile de igiena oferite pe perioada ingrijiriilor acordate; b) pentru spitalele care nu ndeplinesc condiiile legale de a avea director de ngrijiri, funcia acestuia este preluat de directorul adjunct medical, care va avea aceleai responsabiliti ca acesta. c) rspunde de aplicarea Precautiunilor universale i izolare special a bolnavilor; d) rspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de ctre acesta; e) urmrete circulaia germenilor n spital, menine legatura cu laboratorul de microbiologie i sesizeaz orice modificare; f) urmrete respectarea circuitelor functionale din spital/secie n funcie de specific; g) rspunde de starea de curenie din secie, de respectarea normelor de igiena i antiepidemice; h) propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor nosocomiale i meninerii strii de igiena; i) controleaz respectarea msurilor de asepsie i antisepsie; j) controleaz igiena bolnavilor i a insotitorilor i face educaia sanitar a acestora; k) urmrete efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor i insotitorilor i le indeparteaza pe cele necorespunztoare, situaie pe care o aduce la cunostinta medicului ef de secie i managerului spitalului; l) constata i raporteaz managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalaii sanitare, nclzire) i ia msuri pentru remedierea acestora; m) organizeaz i supravegheaz pregtirea saloanelor pentru dezinfectii periodice i ori de cte ori este nevoie; n) participa la recoltarea probelor de mediu i testarea eficacitatii dezinfectiei i sterilizarii mpreun cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere i control al infectiilor nosocomiale; o) urmrete n permanenta respectarea de ctre personal i insotitori a msurilor de izolare i controleaz prelucrarea bolnavilor la internare; p) anunta la serviciul de internari locurile disponibile, urmrete internarea corecta a bolnavilor n funcie de grupe de varsta, infectiozitate sau receptivitate; q) urmrete aplicarea msurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios i a msurilor pentru supravegherea contactilor; r) instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor i urmrete aplicarea acestor msuri; s) semnaleaza medicului ef de secie cazurile de boli transmisibile pe care le observa n rndul personalului; t) instruieste i supravegheaz personalul din subordine asupra msurilor de igiena care trebuie respectate de vizitatori i personalul spitalului care nu lucreaz la paturi (portul echipamentului, evitarea aglomerarii n saloane); u) instruieste personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea i pstrarea lenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriei de la bolnavii infectiosi, transportul lenjeriei murdare, transportul i pstrarea lenjeriei curate; v) urmrete modul de colectare a deeurilor infectioase i neinfectioase, a depozitarii lor, a modului de transport i neutralizare a acestora; w) controleaz i instruieste personalul din subordine asupra tinutei i comportamentului igienic, precum i asupra respectrii normelor de tehnica aseptica i propune medicului ef de secie msuri disciplinare n cazurile de abateri. in domeniul managementului deseurilor, respecta Ordinul nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activitile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deeurile rezultate din activitile medicale, cu modificarile ulterioare. In acest scop: a) controleaz modul n care se aplic codul de procedur stabilit in unitate; b) verifica realizarea investigaiei-sondaj pentru determinarea cantitilor produse pe tipuri de deeuri, n vederea completrii bazei naionale de date i a evidenei gestiunii deeurilor; c) semnaleaz imediat directorului financiar - contabil i efului serviciului administrativ-aprovizionare deficienele n sistemul de gestionare a deeurilor. respecta prevederile aplicabile ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; este obligat sa duca la indeplinire in mod responsabil, in limita competentei profesionale si in conformitate cu prevederile codului muncii, orice alte sarcini date Manager.

29.

30. 31.

In calitate de medic specialist indeplineste urmatoarele atributii: 1) Examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza Foaia de observatie in primele 24 de ore, iar in cazuri de urgenta, imediat, luind in considerare investigatiile paraclinice din ambulator; 2) Examineaza zilnic bolnavii si consemneaza in Foaia de observatie evolutia, indica si interpreteaza explorarile clinice si paraclinice, prescrie alimentatia si tratamentul corespunzator ; Pagina 2 din 6

3)

La externare intocmeste epicriza bolnavului, si Scrisoarea medicala catre medicul de familie cu recomandarile de tratament ale pacientului, recomandari privind regimul igieno dietetic, si recomandari date la externare; dupa externare, stabileste programarea pacientilor la controlul periodic de specialitate; 4) Comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in ingrijire si care necesita supraveghere deosebita; 5) Analizeaza suspiciunea de cancer, o comunica Comisiei de Oncologie, intocmeste Fisa de anuntare a cazului de cancer, o comunica cabinetului de Oncologie din Policlinica Oradea, in vederea inregistrarii pacientilor in Registrul National al bolnavilor oncologici; 6) Intocmeste si semneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii are in ingrijire ; 7) Supravegheaza tratamentele medicale executate de asistentele sefe; 8) Intocmeste regimul alimentar pentru fiecare bolnav in parte; 9) Intocmeste corect si complet FOCG (Foaia de Observatii Clinica Generala) si FSZ (Fisa de Spitalizare de Zi); 10) Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice. Potrivit prevederilor OMS 916 / 2006 privind prevenirea infectiilor nosocomiale ,medicul specialist raspunde de ingrijirea adecvata a bolnavilor si de aplicarea corecta a tehnicilor aseptice cit si de comportamentul igienic al personalului. El raspunde de asemenea de respectarea normelor de igiena si aplicarea masurilor antiepidemice de prevenire si control a infectiilor nosocomiale in saloanele repartizate. In acest scop: are obligatia de a suspiciona infectia, de a o investiga, a o comunice, si a propune tratament; organizeaz, controleaz i rspunde pentru derularea activitilor proprii sectiei, conform planului anual de supraveghere i control al infectiilor nosocomiale din unitatea sanitar; rspunde de activitile desfurate de personalul propriu al sectiei; protejeaza proprii lor pacienti de ali pacienti infectati sau de personalul care poate fi infectat; raporteaza cazurile de infectii intraspitalicesti catre Serviciul de Prevenire si Control a Infectiilor Nosocomiale i internarea pacientilor infectati; instituie tratamentul adecvat pentru infectiile pe care le au ei nii i luarea de msuri pentru a preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, n special pacientilor. 11) Pe linga atributiile sus-aratate, medicul specialist mai are si urmatoarele atributii si responsabilitati specifice : a. asigura si raspunde de respectarea normelor de protectie a muncii in sectorul sau de activitate; b. intocmeste formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical, aprobat de conducerea spitalului in legatura cu bolnavii pe care ii are sau pe care i-a avut in ingrijire; c. raspunde cu promptitudine la toate solicitarile de urgenta si consulturile din aceeasi sectie si alte sectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile spitalului sau laborator, pentru asigurarea unui act medical de calitate; d. se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine. In calitate de medic de garda, acesta: a. Raspunde de buna functionare a sectiilor de aplicarea dispozitiilor prevazute in Regulamentul de ordine interioara; b. Efectueaza consulturi interclinice pentru pacientii internati in spitale de alte profile, iar in unele cazuri efectueaza investigatii specifice paraclinice, ca obligativitate in perioada de garda; c. Controleaza la intrarea in garda prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existenta mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale curente si de urgenta, precum si predarea serviciului de cadrele medii sanitare si auxiliare medicale care lucreaza in ture; d. Supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii sanitare; e. Supravegheaza cazurile grave existente in spital sau internate in timpul garzii, mentionate in registrul special al medicului de garda; f. Inscrie (in cele trei registre unice pe spital) orice bolnav prezentat la camera de garda, completeaza toate rubricile, semneaza si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav; Registru de Internari; Registru Internari de Zi; Registru de Consulturi; g. Examineaza, in urma consultului, bolnavii prezentati cu bilet de trimitere, precum si cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului, fara bilet de trimitere, si decide in consecinta; h. Raspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului acestor cazuri, putind apela la ajutorul oricarui medic specialist din cadrul spitalului, iar la nevoie chemindu-l de la domiciliu; i. Raspunde la solicitarile care necesita prezenta sa in orice sectie a spitalului, in cadrul garzii, si decide conduita terapeutica ulterioara (cheama la nevoie SMURD); j. Intocmeste Foaia de observatie a cazurilor internate in garda si consemneaza in Foaia de observatie evolutia bolnavilor internati si medicatia de urgenta pe care a administrat-o; k. Ofera sprijin la internarea in alte spitale a cazurilor care nu pot fi solutionate in spital, dupa acordarea primului ajutor; l. Anunta cazurile cu implicatii medico-legale medicului sef de sectie, anuntind daca este cazul toate organele care se impun a fi sesizate in astfel de cazuri potrivit dispozitiilor legale; Pagina 3 din 6

m. n. o.

Intocmeste, dupa 24 de ore, si poate solicita dupa caz autopsia, certificatul medical de deces; Controleaza calitatea mincarurilor pregatite inainte de servirea mesei de dimineata, prinz si cina; Refuza servirea felurilor de mincare necorespunzatoare, consemnind observatiile in condica de la blocul alimentar; p. Verifica retinerea probelor de alimente; q. Anunta Managerul si autoritatile competente in caz de incendiu sau alte situatii de urgenta ivite in timpul garzii si ia masuri imediate de interventie si prim ajutor cu mijloacele disponibile; r. Intocmeste la terminarea garzii, Raportul de garda in Registrul destinat acestui scop, consemnind toate cazurile internate pe parcursul garzii pentru spitalizare continua, sau pentru spitalizare de zi, toate colsulturile medicale efectuate, activitatea din spital pe timpul garzii, masurile luate, deficientele constatate si orice observatii necesare; s. Prezinta Raportul de garda. t. Este obligat sa participe la Raportul de garda, in fiecare dimineata, incepand cu ora __________. ALTE ATRIBUII: In calitate de purtator de cuvant pentru sectorul medical, indeplineste urmatoarele atributii: gestioneaz relaiile cu mass-media, monitorizeaz modul de prezentare a activitii spitalului de ctre presa scris i audio-vizual; asigur difuzarea informaiilor cu caracter public ctre ntregul personal al unitii pe care o conduce, ori de cate ori situatia o impune; sprijin pe timpul documentrii n teren i furnizeaz informaii de interes public ziaritilor din mass-media; pregteste i asigur prezentarea n mass-media central i local a informaiilor referitoare la cele mai importante evenimente din activitatea Spitalului; ori de cate ori situatia o impune, redacteaz proiecte de rspuns la materialele aprute n presa central i local care vizeaz personalul i institutia; organizeaz cnd situaia concret impune acest lucru, conferine sau briefing-uri de pres. prezinta, n numele spitalului, poziia oficiala fa de diferitele cazuri, situaii n care instituia este vizat; transmite operativ, prin apariii publice, informaii reale i credibile n cazul producerii unor evenimente deosebite; Indeplineste si atributiile directorului de ingrijiri. Suplimentar, poate sa preia si sa duca la bun sfarsit o parte a atributiilor postului de Manager. Preluarea acestor atributii se face in situatia in care ocupantul postului este in concediu sau in orice alte situatii de forta majora care nu ii permit acestuia sa isi duca la bun sfarsit atributiile ce ii revin. De asemenea, preia si duce la bun sfarsit o parte a atributiilor postului de Director financiar contabil, in ceea ce priveste coordonarea Blocului alimentar, in situatia in care ocupantul postului este in concediu sau in orice alte situatii de forta majora care nu ii permit acestuia sa isi duca la bun sfarsit atributiile ce ii revin. Este membru al consiliului director. Observaii! In situatii de concediu de odihna, concediu de boala sau alte situatii de forta majora care nu permit ocupantului postului sa isi duca la bun sfarsit atributiile ce ii revin, acesta este inlocuit de ocupantul postului de: _________________________________________ in ceea ce priveste partea profesionala, si MANAGER in ceea ce priveste priveste partea de conducere. RESPONSABILITI: 1. n raport cu alte persoane: raspunde de instruirea personalului din subordinea directa in domeniul profesional si pe linie de calitate; rezolva prompt plangerile venite din partea clientilor (pacienti, cadre medicale, terti) care au legatura directa cu activitatea Spitalului; coopereaza cu ceilalti colegi din institutie; da dovada de onestitate si confidentialitate vis a vis de persoanele din interior si exterior cu care este in contact; ocupantul postului este politicos in relatiile cu clientii (pacienti, cadre medicale, terti) atunci cand poarta conversatii telefonice sau fata in fata cu acestia, dand dovada de maniere si o amabilitate echilibrata; acorda aceeasi consideratie drepturilor si intereselor celorlalti, ca si cerintelor personale; mentine o atitudine echilibrata si ia in considerare ideile si opiniile altora. 2. n raport cu aparatura pe care o utilizeaz respecta normele de securitate si prescriptiile tehnice in vederea manipularii si exploatarii corecte a aparaturii cu care lucreaza. 3. n raport cu produsele muncii raspunde de asigurarea confidentialitatii datelor; 4. n raport cu securitatea muncii Pagina 4 din 6

respecta regulile de securitate a muncii; poarta in permanenta halat de protectie si papuci de clinica; respecta avertismentele cu privire la potentialul de biohazard chimic, electric, microbiologic; participa la instruirile specifice de SSM si PSI atunci cand acestea sunt organizate i respecta recomandarile respective i semneaza de luare la cunostinta. 5. Privind precizia i punctualitatea se integreaza in graficul de munca stabilit, nu paraseste serviciul fara aprobarea Managerului; solutioneaza la timp cererile ce ii sunt repartizate, si instiinteaza Managerul cu privire la solutionarea acestora; 6. n raport cu metode / programe raspunde de implementarea tehnicilor si metodelor moderne de investigare si diagnosticare pentru imbunatatirea continua a activitatii desfasurate; participa periodic la cursuri de perfectionare profesionala; discuta cu Managerul orice nepotrivire metodologica identificata; isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului, cu respectarea Regulamentului de ordine interioara, al Codului de etica medical si a secretului profesional. CERINE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI: Pregtirea de specialitate: _____________________________________________________________ Vechimea in specialitate necesara: ______________________________________________________ Caliti fizice: Aptitudini intelectuale generale Dispoziii LIMITE DE COMPETEN: Nu colaboreaza si nu ofera informatii sau date statistice legate de activitatea curenta catre terti fara acordul Managerului. APARATURA DIN DOTAREA INSTITUIEI CU CARE OCUPANTUL POSTULUI OPEREAZA: ______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ SFERA RELAIONAL: Intern 1. Relaii ierarhice: - subordonat fa de: manager are n subordine: personalul medical incadrat in urmatoarele structuri ale spitalului: sectiile ,compartimentele ,laboratoarele,farmacie Relaii funcionale: cu toate compartimentele din cadrul spitalului 2. Relatii de control: Director financiar-contabil 3. Relatii de reprezentare: purtator de cuvant pe probleme medicale Extern: 1. cu autoritati si institutii publice: Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj; CAS; Centrul de Statistica Bucuresti; diferite unitati locale ale Politiei Judetului Cluj Reteaua de invatamant.; cu alte spitale, UIP, medici din teritoriu si de alte specialitati (din servicii ambulatorii si spitalicesti) din sistemul public de stat, de asemenea si medicii din retelele paralele; medicii epidemiologi / epidemiologul sef ASPJ; asistena comunitar. 2. cu organizatii internationale: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. cu persoane juridice private: Medicii de familie; Medicii din alte specialiti (din servicii ambulatorii i spitaliceti). ntocmit de: Nume si Prenume: Funcia: Semntura: Data: Avizat de: Nume si Prenume: Funcia: Semntura: Data: Sunt de acord si imi asum atributiile, competentele si responsabilitatile enumerate in prezenta fisa de post: Pagina 5 din 6

Am primit un exemplar, azi____________ Nume si Prenume: Funcia: DIRECTOR MEDICAL Semntura:

Pagina 6 din 6