P. 1
Sfantul Ioan Botezatorul

Sfantul Ioan Botezatorul

|Views: 36|Likes:
Published by Beatrice Budea
the "St. John the Baptist" Church in Tîrgu Mureş, article by Tatiana Hierzenberger
the "St. John the Baptist" Church in Tîrgu Mureş, article by Tatiana Hierzenberger

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Beatrice Budea on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

Biserica catolică „Sfântul Ioan Botezătorul”, fosta biserică iezuită din Târgu-Mureş

Tatiana Hierzenberger
După lovitura primită de catolici în secolul XVII, secolul XVIII aduce o nouă înviorare pentru aceştia în ceea ce priveşte tot Ardealul, prin aşezarea ordinului iezuit în centrele mai importante ale Transilvaniei. Reforma catolică va cunoaşte o mare răspândire în întreaga Europă, deoarece este primită cu bra ele deschise de către popula ia care nu mai vrea să treacă cu vederea indisciplina, moravurile şi abuzurile Bisericii catolice ce au fost denun ate cu atâta vehemen ă de către exponen ii Reformei. Acestea au fost combătute (explicit sau implicit) şi de unele atitudini sau măsuri reformatoare venite chiar din rândurile ierarhiei ecleziastice. Ordinul lui Igna iu de Loyola a jucat un rol considerabil, în primul rând în Europa, după Conciliul de la Trento, a fost principalul inspirator al Contrareformei. Activitatea lor misionară s-a extins şi în alte continente (misiunile lor cele mai importante au fost cele din India, Japonia şi China cu Francisco Xavier). Metoda lor misionară de a propaga credin a creştină constă în men inerea şi folosirea tradi iilor religioase şi culturale indigene. Ordinul a dat şi numeroşi oameni de litere, filosofie şi ştiin ă excelent pregăti i. În felul acesta, activând pe planuri atât de diferite, “Compania lui Iisus” a exercitat influen ă excep ională, deşi ordinul a fost continuu atacat mai mult ca oricare altul.1 Reforma protestantă a avut efecte benefice asupra Bisericii catolice,

obligând-o să procedeze la o serie de reforme care s-au tradus, practic, pe trei planuri principale: al unor măsuri disciplinare şi reînnoiri pastorale, ale unei intense activită i misionare, în fine pe planul orientării spirituale (cu multiple efecte asupra culturii) şi a reflec iei teologice. În sfârşit efectele Contrareformei s-au tradus şi în planul unei noi orientări spirituale care au avut foarte ample ecouri şi în lumea laică.
1

În inten ia de a folosi nu numai mistic, ci şi arta în scopul pregătirii spirituale a omului, a victoriei şi a predominantei absolute a Bisericii, ordinul a creat un stil propriu în arhitectură, sculpura figurativă sau decorativă, începând cu Biserica Il Gesu din Roma, crea ia arhitec ilor Vignola şi Giacomo della Porta. Astfel sinteza lui Vignola se bazează pe tipul sală ale termelor romane din perioada imperială şi a cele scholae din epoca paleocreştină, care aveau un plan sală cu o mică firidă semicirculară, iar la aceste două influen e se mai adaugă încă una şi anume aceea a monumentelor romanice (biserici sală, care prezentau pere i laterali, firide, acoperite cu bol i semicirculare) din zona de sud a Fran ei şi sudul Spaniei. Se spune că aceste sugestii ar fi venit din partea familiei Borgia, care era de provenien ă spaniolă.

1

Pe 2 3 În tabăra opusă. 1932. Monografia oraşului Târgu Mureş. prin care se exprimă mentalitatea triumfalistică a Contrareformei. la 27 septembrie 17024 în Târgu-Mureş. Pompa şi teatralismul arhitecturii baroce – somptuasa şi exuberan a sa decora iei interioare. În scopul func ionării ordinului iezuit. p. Domus Historia. Prin acesta. figurile emancipate ale sfin ilor etc. Deci. 209 5 ibidem. care a înfiin at o capelă de lemn în 1707 pe locul cur ii parohiale actuale. ordinul iezuit s-a bucurat de câteva dona ii importante din partea credincioşilor. anume Iudith Boer. p. nr. în sculptură. acordând o importan ă excesivă elementelor retorice şi decorative. sau muzică – în compozi ii ca Missa papae Marcelii a lui Palestrina. nu doar din rândul maghiarilor. Simion Boer de Berivoi. Restaura ia catolică şi-a făcut apari ia şi pe aceste meleaguri. se aşează în casa donată de nobilul de ascenden ă română. mai ales prin forma coralului care a atins culmea cu Johann Sebastian Bach. cu operele unor artişti ca marele Bernini. Traian. p. Ştefan Endes va începe o puternică propagandă în vederea convertirii localnicilor la catolicism. aceştia au cumpărat în 1719 casa cu etaj a lui Nagy Szabó Ferenc. cultul euharistic. folosind stucul aurit. Reforma religioasă va pătrunde în Ardeal şi va da o lovitură foarte puternică catolicismului. Ajutat de Curtea de la Viena.245 4 Historia Missionis Societatis Jesu cum ingressu einsdem in oppidum siculicale M-Vasarhely Anno 1702 inchoata et subsequis continuata I. în scopul de a le dona ordinului iezuit. iezuitul Ştefan Endes.Tipic în domeniul artei pentru această epocă şi aceste tendin e. prin ordinul iezuit. În pictură şi sculptură. toate bisericile şi institu iile catolice din Târgu-Mureş trec în mâinile reforma ilor. 2 . Astfel. ordinul iezuit va câştiga credincioşi catolici. Printre aceste dona ii. ca apoi în 1728 să aşeze piatra de temelie a bisericii actuale (fig. Roma). aducem la cunoştin ă că în anul 1724 are loc o binefacere. Găsind aici câ iva bătrâni catolici. dar primul rând în arhitectura lui Jacopo Barozzi daVignola (Il Gesu. cit. stilul bisericii baroce urmarea poten area ceremonialului liturgic. 3 Astfel. dăruieşte o casă împreună cu o moşie. acestui ordin5. Intensificarea patetică a sentimentului religios şi-a găsit expresia în operele unor pictori. fiica lui Simion Boer. moştenite de la mama sa. op. prin dreptul de moştenitoare. glorificarea dumnezeirii şi convertirea “ereticilor” sau a scepticilor şi indiferen ilor la credin a catolică2. lemnul pictat. ci şi din rândul românilor din oraş şi din jude . acte de caritate. Traian Popa. 1. Popa. Luther inea cont de posibilită ile muzicii.. este stilul baroc – numit şi “stilul iezuit” –. profunzimea de statui şi basoreliefuri policrome –. motivele tipice ale Contrareformei sunt miracole. la 6 august 1556. contraziceau regulile arhitecturii clasice şi renascentiste. 1) Pe lângă acestea. de politica dusă de către Habsburgi.

dar având în vedere că în perioada 1728-1748 a acceptat să construiască biserica parohială din Târgu-Mureş. 1983. În ceea ce priveşte personalitatea lui Konrad Hammer. lucrare ce se află azi sub pictura altarului principal. p. Nikolaus Kesefitusi va mai dona suma de 1000 de florini. companiile iezuite din Viena şi din Nagykanizsa dăruiesc confra ilor din Târgu-Mureş unele obiecte de cult şi icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus (fig. Altă dona ie mai semnificativă este atestată în Historia Domus ca având loc în octombrie 1725. ibidem. este greu de crezut că Hammer ar fi părăsit şantierul bisericii iezuite din Cluj pentru cel din Târgu-Mureş. bărbat celebru în toată Dacia a transcris capela proprie pe numele ordinului. în 8 august 1728 a fost aşezată prima piatră de funda ie a bisericii. pentru a veni în ajutorul construirii bisericii.30. so ul doamnei Iudith Boer. fiind astfel considerat . 3. Bucureşti. potrivit însemnărilor din Historia Domus unui 6 7 ibidem.303. iar în 1734 cu repararea unor bastioane. Între 1729-1732 se înal ă sanctuarul. nr.8 S-a vehiculat foarte mult ideea cum că Konrad Hammer ar fi fost proiectantul bisericii iezuite din Cluj. pentru o modestă biserică parohială. original din Schwabach. Încă după anul 1703. Nikolaus Kesefitusi. împreună cu so ia sa. 9 Mircea oca.7 Biserica iezuită din Târgu-Mureş a fost construită între anii 1728-1748 chiar dacă finisajele au fost realizate în 1764. men ionat în documente încă din 1717. Renesz«nsz ¾s barokk Erd¾lyben.2). salariul său de 400 de florini. 3 .Nagy Margit. în 1722 se ob ine autoriza ia de edificare şi o dona ie de 70. dăruieşte pe lângă dona ia so iei sale. când Franciscus Sunyog. cu o activitate în general continuă.lângă aceasta. este de presupus că rolul său a fost minor. Nagy Margit s-au aflat în arhivele clujene informa ii despre meşterul sus numit. împreună cu o dona ie de 40 florini. iar în 1732 este expediată din Viena pictura altarului principal (fig. 1734-1745) şi pe şantierul adăugirilor baroce de la biserica Sfântul Mihai din aceeaşi localitate. Datorită cercetărilor lui B. 8 B. nr. datorată. ale cărui lucrări sunt atât de lente pentru veacul în care ne aflăm”9. Cluj-Napoca. Aşa cum am mai spus. Revenind la biserica mănăstirii iezuite din Târgu-Mureş. altfel este greu de în eles părăsirea unui şantier atât de însemnat. Clujul baroc. sub hramul “Sfântul Ioan Botezătorul” fiind proiectată de iezuitul Scherzer Valentin şi construită de constructorul clujean Konrad Hammer. în literatura de specialitate se vorbeşte despre participarea la lucrările de construc ie a bisericii iezuite din Cluj Napoca în perioada 1718-1720. 4). judecătorul suprem al inutului Mureşului. Konrad Hammer a fost însărcinat de sfatul oraşului Cluj cu întărirea zidurilor de apărare în 1719. 1970. prezent pe şantierul bisericii franciscane din Cluj (1725. p. “Chiar dacă s-ar fi aflat în serviciul iezui ilor.000 de cărămizi din partea lui Gabriel Haller. din muncile sale apostolice. binefăcătorul numit al bisericii6.

Fa ada vestică este marcată de două turnuri clopotni ă unite printr-un fronton compus din segmente de arc surmontate de un coronament în unghi drept. la rândul lor. Probabil cele trei uşi de pe fa ada principală sunt. iar sub tribuna orgii apar bol i a vela. se încheie printr-o absidă rectangulară. lucrări la care a participat şi Henrik 4 . doi dintre artiştii cei mai reprezentativi ai barocului Schuchbauer şi transilvănean. Amvonul a fost donat de către Bethlen Miklós bisericii în anul 1763. pe a cărui baldachin se afla odinioară inscrip ia: GR BETHLEN MUKLOS ÉS NEJE GR. încoronarea altarului principal cu blazonul de alian ă a familiei Haller şi Daniel (1755). SCU/CH/BAUER AN/T/AL ÉS NACHTIGALL JÁNOS 1757(sic!). Galeria şi dalele din piatră ale pavimentului bisericii sunt definitivate în 1749. Ordonarea spa iului aminteşte însă de naşterea planului central baroc.Appelles Vienensis. Deasupra acestora se află oratoriile. În anul 1757 se încheie lucrările la amvonul bisericii. vom reveni cu amănunte mai târziu. o trimitere la modelele de referin ă. iar după acest an începe amenajarea definitivă a interiorului: montarea altarelor secundare în capelele adiacente navei. nr.000 de cărămizi şi zece vase de var. 5) a fost executat la cererea nobiluilui Bethlen Miklós de către maeştrii Anton Johann Nachtigal. Arhitectul Scherzer Valentin împreună cu constructorul clujean Konrad Hammer au construit biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Târgu-Mureş în stilul preferat al iezui ilor – stilul baroc – o construc ie de plan rectangular cu lungimea de 40 metri şi lă imea de 19. În ceea ce priveşte autorul altarului principal. iar în 1747 coifurile celor două turnuri din fa adă sunt învelite cu tablă. cu muchiile teşite. Sanctuarul este flancat de către o sacristie. În 1762 a fost montată orga bisericii. Nava şi sanctuarul au primit bol i semicirculare cu penetra ii. Se ştie astfel că amvonul (fig. o dona ie a lui Tomás Monus. capelele bol ii în cruce. iar în prezent se păstrează un cartuş cu blazonul de alian ă a familiilor Bethlen-Czáky. De-a lungul timpului biserica a suferit mai multe renovări. Astfel se ştie că în anul 1899 sau definitivat lucrările de restaurare ale lăcaşului. unde navele laterale ale fostului plan trinaval s-au topit definitiv în structura nişelor care formează naosul. astfel că este posibilă înăl area pere ilor navei între 1734-1760. La 4 octombrie 1750 episcopul Sigismund Sztoyka sfin eşte biserica iezuită. permi ând compara ii cu modelul bisericii Il Gesu din Roma şi mai ales cu cel al bisericii San Paolo e Barnaba din Milano.80 metri. Sanctuarul aflat în prelungirea navei. În 1733 s-au achizi ionat alte 300. CSÁKY KRISZTINA PÉNZEN.

unde pe latura de sud se va creea o fereastră inexistentă anterior. turnuri ce . Astfel.). Deasupra por ilor laterale. majoritatea 10 Rusu. Dic ionarul mănăstirilor din Transilvania. Tot aşa. O altă importantă restaurare se întreprinde între anii 1933-1935. intrarea principală este în rezalit. 6). Banat. În urma acestei restaurări se pot constata modificări. dar care. astfel prelungit. nr. Pentru a fi mai bine eviden iată. care pot fi citite pe planul dinaintea anului 1933. încadrează un fronton în acoladă îmbogă it de două volute. datorită degradării avansate în care se afla a fost dărâmată. Scara interioară de aici duce la orgă. 263 5 . însă doar două dintre acestea sunt practicabile. s-au redus la două. Nicolae Sabău. cu un cadru executat din piatră şi având o cornişă în sprânceană. RESTAURATA A. deoarece portalul lateral din dreapta este zidit şi a fost făcut doar de dragul simetriei ornamentale. în partea sudică. ceea ce reliefează mai puternic frontonul de deasupra portalului. primul acces din sacristie şi naos a fost de asemenea zidit. 1933-35. Fa ada principală include trei uşi (portaluri) – una principală şi două laterale. p. permi ându-se astfel aducerea mai în fa ă a altarului. Importan a acestei restaurări este eviden iată şi prin inscrip ia exterioară aflată pe fa ada principală: DOMUS EXTRUCTA A. un seminar. Ferestrele deschise sub aceste firide sunt integrate perfect în arhitectura fa adei propunând o legătură naturală şi făcându-ne să mergem cu gândul că au fost plasate acolo cu rolul de piedestale ale sculptorilor. În perioada 1994-mai 2000 s-a desfăşurat o nouă restaurare cu ocazia căreia în curtea parohială s-a construit o casă pentru tineret. 2000. iar locul rămas a fost zidit. Cluj-Napoca. Cele trei trepte dinaintea altarului. Crişana şi Maramureş. La exterior această biserică este tipic barocă. Celelalte ferestre de pe fa adă sunt de mărimi şi forme diferite. cu două turnuri pe fa adă. În sacristia nordică fereastra de pe latura estică a fost zidită spre deosebire de sacristia sudică. în interior o scară amplă din lemn ce conducea în oratoriu. în planul bisericii ini iale (fig. lângă intrare. se află câte o firidă.Altenbucher10. exista înainte de 1933 pe partea estică. fiecare cu o statuie ce îi reprezintă pe sfin ii protectori ai ordinului iezuit şi anume pe Igna iu de Loyola şi Francisc Xavierus. Adrian Andrei (coord.

iar astfel în contrast cu verticalitatea se ob ine şi contrastul dintre sobru şi mişcare. se află deasupra altarului. La baza bisericii există o criptă care fusese zidită până de curând. iar fereastra centrală de deasupra por i principale având o cornişă în acoladă. în rezalit. Este cazul bisericilor ce au fost construite pe laturile unor foste locuin e şi prezintă fa ada principală la stradă 6 . Clopotele datează din timpul Mariei Tereza (1741-1780). iar la baza sacristiei nordice se află o piatră de 75/44 centimetri. O a treia turlă de dimensiuni mai mici însă. dar acest lucru este întâlnit în majoritatea cazurilor la bisericile iezuite. În contrast cu fa ada principală ce este tratată cu mai multă grijă. Cele două turnuri sunt împodobite la rândul lor cu două turle tipic baroce în formă de bulb. Turnurile de pe fa adă sunt marcate fiecare cu câte doi pilaştri adosa i. cu trei sculpturi în relief reprezentând trei luptători romani cu o identitate necunoscută. având fiecare o cornişă puternică în retrageri succesive. dar nu numai.fiind împodobite cu cornişe în sprânceană. Piatra se presupune că provine din biserica Sfântului Nicolae ce existase anterior în Târgu-Mureş. Aceşti pilaştrii adosa i îndeplinesc rolul ornamental al unor platbande ce accentuează verticalitatea fa adei. între calm şi exaltare. Tratarea acestora este neglijentă şi naivă. fa adele laterale sunt neglijate în ceea ce priveşte ornamenta ia.

ci şi prin încadrarea personajelor într-o scenografie arhitectonică romană. Fiecare compartiment arhitectural prezintă distinct câte un personaj sau o temă ornamentală cu care este împodobit. În echilibru. atât prin culoare. a podoabelor de orice fel nu este uitată şi. în partea dreaptă există o deschidere spre scara a conduce la orga donată bisericii în anul 1762 de către Tomas Monus. sub tribuna orgăi apar trei bol i de tip a vela şi tot aici . compartimentate către trei pe fiecare latură laterală a naosului. La baza cadrului “Închinării magilor” artistul notează că tratarea şi modul de abordare sunt în genul lui Paolo Veronese. Pe lângă aceste teme religoase întreaga boltă con ine portrete ale unor papi.nr. biblice sunt încadrate în chenare tipic baroce. cât şi prin formă. Paleta coloristică este destul de variată. Medalioanele se bucură de ornamenta ie bogată. 7 . culoare). Aceste portrete sunt realizate în spa iile triunghiulare formate de penetra iile boltii. Toată bolta naosului a fost pictată de către Szirmai Béla având ca teme principale „Înăl area la cer a Maicii Domnului” (fig. deşi imitiativ desenul este precis. dar în acelaşi timp dominată de culori calde: nici aici tratarea de detaliu a vestimenta iei. Aşa cum am mai men ionat. predominând mai ales formele vegetale. Bolta naosului este decorată cu frescă realizată în tehnica al secco. încadrate la rândul lor cu medalioane. iar volumele sunt redate sculptural.În interior. Temele mai mari. pe lângă altarul principal. chenare ce se bucură în partea superioară de câte un medalion care con ine în general simboluri bisericeşti.7) şi „Închinarea magilor”. ale sfin ilor părin i ai bisericii. mai există şase altare secundare. între aceste două tratări se află „Închinarea magilor” în care influen a italiană este demonstrată nu numai prin modul de execu ie (desen. Această ornamenta ie este redată cu mult dinamism în contrast cu seninătatea şi calmul emanat de portretele men ionate. elipsoidale. ale unor personaje importante din via a catolicismului. tratată în detaliu.

8 .

Coloanele au la bază piedestale dreptunghiulare înalte. În planul cel mai adânc. peretele descrie în plan. împreună cu capitelurile compozite creează un contrast binevenit cu simplitatea fusurilor coloanelor. la frontonul altarului principal este montat blazonul familiei Haller. În coresponden a celor patru coloane. În 1755 altarul va fi acoperit cu stuc. Dincolo de aceştia. nr. Toată partea superioară a altarului redă arhitectura în perspectivă ilzionistă. legată. unde arhitectura joacă un rol deosebit în redarea perspectivei. dar pe de altă parte se înscrie perfect în limbajul plastic tipic baroc. capelele laterale au fost înzestrate cu diverse altare. dantelat. Astfel coloanele se continuă compozi ional în partea superioară. împodobite cu elemente vegetale alipite care creează o impletitură dinamică şi simetrică. Deasupra acestui suport colosal. abia vizibile. Prin gesturile mâinilor acestor personaje. Peretele de miazăzi a sanctuarului a fost ocupat în întregime de altarul monumental. Astfel se face trecerea la altar unde se află elementul ce domină întreaga biserică – altarul principal – realizat integral din lemn pictat ce imită marmura (fig. Sfântul Petru şi Sfântul Pavel. Vitraliile au la baza lor elemente arhitectural-ornamentale. Fecioara Maria. lăcaş al lui Dumnezeu. pe extreme. alcătuit din uriaşe şi retorice elemente arhitectonice. cu câte un înger adorator ce pare că mai are pu in şi îşi va relua zborul divin.Trecerea de la naos la altar este o trecere foarte lină. altarul este format din două coloane legate de perete prin pilaştri cu planurile piezişe. După ce la 1749 a fost isprăvită şi nava lăcaşului. Toate aceste ornamente sunt o replică ale capitelurilor compozite astfel încât piedestalele. mişcare şi de această dată dinamică. familie care s-a numărat printre principalii donatori ai construc iei. În acelaşi an. privirea este condusă spre spa iul superior central unde este realizat un ornament sculptural circular. continuă prin elementele de arhitectură şi în acelaşi timp prin cele de ornament. care realizează legătura cu baza capitelului cu volute ale unui pilier aflat şi acesta în rezalit. imitând marmura roşcată. către un segment de arc străjuit la extremită i de altă pereche de coloane. antablamentul se mişcă spre interiorul bisericii în planuri rectangulare. ceea ce ne face să ne ducem cu gândul la pictura antică romană. prin această iluzie perspectivitatea altarului este astfel transformat într-un templu. peste capitelurile compozite se desfăşoară un înalt antablament cu profilatură extrem de bogată la arhitravă şi cornişă. în centru având un motiv floral compus din frunze de acant. împodobit şi acesta cu capete 9 . vopsit şi poleit cu foi ă de aur. ca de altfel prin întreaga mişcare a corpului. naturală.8). iar în partea superioară continuitatea este realizată de acel decor sub formă de bandă răsucită la capete. În această concep ie unitară se includ vitraliile de lângă altar ce reprezintă patru personaje – Iisus.

prin formă şi lumină. ce pătrunde prin fereastra din spate. motive florale. Prin această reluare de motive discursul ornamental ce încheie armonic “în ecou”. să inunde şi să domine întreg ansamblul. 10 . întăreşte unitatea compozi ională a întregului altar. volute. drapaj prin care este pusă în eviden ă mişcarea. menit să lase lumina naturală a soarelui. În acest fel este continuat şi ornamentul de pe piedestalele coloanelor şi anume pe cornişa antablamentului unde se întâlnesc din nou motive vegetale.de putti răsări i printre norişori. Este acordată o mare aten ie drapajului veşmintelor îngerilor.

s-a ajuns la concluzia că nu este vorba de Paul Troger. Compozi ia. Garas Klára. înconjura i de îngeri. în urma unei temeinice analize stilistice competi ionale. două figuri alegorice reprezentând Ecclesia sau Noul Testament (Sfânta Barbara) şi Vechiul Testament sau Sinagoga (Moise sau Aaron). uşor exagerată.257.187 – 188. cealaltă prin gestul mâinii drepte – către imaginea dominantă a altarului reprezentată de „Botezul lui Iisus Hristos”. Aceste două statui încadrează perfect compozi ia din registrul central al altarului. p.182. înveşmântată într-o tunică lungă. suferind de teatralizare. face trimitere la o tratare manieristă. Prima este o figură feminină. ci de Michelangelo Unterberger Cavalesse13.nr. superpelliceum (cămaşă purtată pe dedesupt). Astfel de-a lungul timpului cercetătorii au fost atraşi în descoperirea autorului acestui tablou. Fest¾szet. ce se află tot lângă Iisus. 4) şi Sfântul Ioan Botezătorul. simbolizat printr-un porumbel care emană o lumină mistică. Garas Kl«ra. sunt simboluri ale ritualului şi obiceiurilor de cult romane din trecut. pe când toate celelalte elemente componente ale altarului sunt concepute pentru a o încadra monumental în ansamblu. astfel. Tot atunci va fi expediat din Viena tabloul altarului principal „Botezul lui Iisus Hristos” (fig. Nicolae Sabău. casula. participând cu fra ii plini de bucurie la botezul Mântuitorului. cu falduri brodate. p. tipică barocului. atribuie lucrarea unuia dintre aprecia ii maeştri ai picturii baroce austriece. În anul 1732 sanctuarul este dat în folosin ă. Cele două sculpturi laterale conduc – una prin privire. Spiritul Sfânt. ritmic drapate şi care atât prin tinere ea personajului cât şi prin simbolurile cuminecării – potirul şi prescura – reprezentând sângele şi trupul lui Iisus. Vârsta sa. ar putea rezista şi ca lucrare singulară. de un anonim “Appeles Vienensis”11. Bucuria îngerilor. stola (un fel de orar încrucişat pe piept) şi mitra episcopală. Adriana Buzilă de la Universitatea din Timişoara 11 . cu alba (tunică lungă). 1992. Atitudinea lui. p. Astfel altarul principal al bisericii iezuite din Târgu-Mureş beneficiază de o pictură pe pânză realizată de austriacul Michelangelo Unterberger. concepută ca o operă de sine stătătoare. cât şi al ii mai mici.112. iar pe chipurile personajelor ce sunt individualizate se poate citi emo ia şi extazul. 13 Informa ia o datorăm amabilita ii D-nei Dr. care prin efectul de trompe l’oeil dau senza ia că sunt peste tot. Dar cercetările au continuat şi.nr. Sculptura barocă în România. Cea de-a doua statuie imaginează un profet înveşmântat într-un costum sacerdotal propriu garderobei catolice. fost profesor la Academia de Arte din Viena12. ce este încadrată de o frumoasă ramă barocă. Tratarea anatomică este corectă. se coboară asupra lui Iisus. el func ionând ca o mică capelă. cădelni a ce o ine în mâna stângă. 3) realizat potrivit unei însemnări din Historia Domus. Personajele acestei compozi ii sunt Iisus (fig.Între coloane se înal ă două statui monumentale din lemn. a putti-lor 11 12 Historia Missionis Societatis…. tirolezul Paul Troger (1698-1762).

ci şi de eclerajul urmărit în clar-obscur. de acceptare a voin ei lui Dumnezeu de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. aducând astfel un plus de unitate a întregii compozi ii. sprijinită lateral de putti cu bra ele ridicate. unde este redată arhitectura în perspectivă iluzionistă. prin folosirea racursiurilor. Razele de soare simbolizate în jurul ei sunt menite să creeze senza ia de iluminare. Se spune că acest amvon a fost comandat maeştrilor Anton Schuchbauer şi Johann Nachtigall. 2).nr. Contrastele de care uzează pictorul in nu numai de expresivitate. la cererea nobilului Bethlen Miklos. dar se echilibrează de pioşenia lui Iisus. alcătuit dintr-o draperie bogat ritmată. Acte doveditoare din care să reiasă cu siguran ă că amvonul a fost executat de cei doi mari artişti transilvăneni nu se păstrează. existând astfel un discurs ornamental continuu între partea superioară şi cea inferioară a altarului. este depăşită de felul în care se detaşează icoana. Un somptuos cadru baroc. accentuată prin imitarea unei cortine. Făcând însă o analiză. la care se ştie cu certitudine că cei doi sculptori au colaborat. tot din Cluj. O altă presă de mare interes din Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Târgu-Mureş este amvonul. la rândul său. Întreg dinamismul creat de mişcarea putti-lor este în contrast. mai fin în jumătatea de sus a compozi iei şi din ce în ce mai intens în cea de jos. sporind cu efecte dramatice personajul Sfântul Ioan Botezătorul şi devenind membre în partea inferioară a cadrului. 12 . a donat această operă bisericii în anul 1763. se poate presupune că amvonul din Târgu-Mureş a fost inspirat de cele două amvoane din Cluj sau că acest amvon a fost realizat într-un atelier din Cluj. Aten ia acordată detaliilor este şi mai mult scoasă în eviden ă prin efectul de draperie existent aici şi prin redarea cu obstinată fidelitate a franjurilor. încadrează pictura. dinamism ce este pus în contrast cu seninătatea personajelor icoanei. Prin tratarea în altorelief atât a elementelor ornamentale cât şi a putti-lor. un alt artificiu care are menirea să inducă ideea viziunii divine pătrunsă într-un cadru real. la fel cum se întâmplă şi cu jocul de umbră şi lumină în tot cuprinsul compozi iei. Teatralitatea acestei compozi ii ornamentale.este echilibrată de sobrietatea Sfântului Ioan Botezătorul şi de seninătatea pioasă a lui Iisus. o compara ie în ceea ce priveşte asemănarea cu amvonul bisericii iezuite din Cluj şi cu cel din biserica Sfântul Mihail. Pentru a scoate în eviden ă şi mai mult seninătatea şi liniştea interioară a lui Iisus. a nimburilor spiralate se creează din nou dinamism. Compozi ia încărcată dinamic este continuată în partea superioară. sub tabloul votiv a fost fixată o icoană a „Maicii Domnului cu floarea de crin şi copilul Iisus” (fig. lucru care ne face să ne ducem cu gândul la Caravaggio. care.

pu in folositor scopurilor defensive. cu motive ornamentale care. cit. Mihail poartă obişnuitul costum de războinic roman. Un baldachin cu bază stelară încoronează această mobilă. sau contemplativi precum Stanislas Kostka şi Lodovico Gonzaga. V. în aspectul formal general. În timp ce la Cluj este înarmat cu o sabie scurtă cu lama onduită în formă de flacără şi un scut mic rotund. cu figuri statice. 122. la Târgu-Mureş arhanghelul are o suli ă lungă în mâini şi este surprins în momentul în care-l răpune pe îngerul răzvrătit. Un model caracteristic sculptorului Schuchbauer îl constituie tipul de draperie decorativă.. Mâle. în schimb dezvăluie o oarecare simplificare a morfologiei modelului figurativ. dezlăn uită. La Târgu-Mureş acest decorament a fost înlocuit cu motive vegetale împletite ce flanchează panoul central ce reprezintă „Iisus crucificat încadrat de arhierei şi martiri ai ordinului”16 redat sub forma unui relief. Lucrarea de la piarişti prezintă un corp principal. Trăsăturile fizionomice ale celor patru evanghelişti – exprimate într-o frunte rotunjită. mărginită de şuvi ele orânduite ale părului. 341). mai pu in însufle ite la amvon. Nicolae Sabău. 16 Între aceştia: Igna iu de Loyola. 5). L’art. alcătuit din tunică scurtă. 15 14 13 . nu ajunge la exacerbarea ce caracterizează modelele perioadei patetice. cu toată apartenen a la gramatica decorativă a barocului. Tipul morfologic al acestui luptător este apropiat.Amvonul bisericii iezuite din Cluj este o lucrare apropiată în câteva detalii (baldachinul) de piesa sinonimă din biserica Sântul Mihail. bogat drapată. Pu ine dintre lucrările ieşite de sub dalta sculptorului clujean vor egala în ceea ce priveşte perfec iunea modelului şi armonia formelor statuia arhanghelului Mihail din vârful coronamentului amvonului (fig. amvonul din Târgu-Mureş este identic cu structura arhitecturală şi apropiat ca morfologie de piesa clujeană. ce încadrează panoul central al amvonului. articulat de volute marcate de ghirlande fitomorfe. barocizat. cu nasul drept întins la vârf uşor în sus într-un fel bizar. patriarhul Etiopiei. Amvonul bisericii iezuite devzvăluie o concep ie arhitecturală coerentă. dar diferă prin arma ce o poartă în mâini arhanghelul Mihail. Astfel. lucrarea dezvăluie o ornamentică mai economică. lorică bine mulată pe tors şi un coif împodobit cu un frumos penaj15. între pome ii osoşi încadra i de o barbă bogată şi o gură desenată ca o paranteză – sunt identice cu cele ale figurilor de la altarul Sfântei Treimi elaborat de Anton Schuchbauer14. ibidem. E. p. martiri ca Azvedo. “cei patru din Japonia”.nr. Prototipul schematic al compozi iei a fost creat de Alexandru Algardi (1602-1654). În ansamblul ei. p. ceva mai simplu cu parapetul alcătuit din curbe şi contracurbe juxtapuse. Francisc Xavierus.. Surprins într-o ac iune combativă. în anul 1622. pentru primul altar al Sfântului Igna iu din biserica romană Il Gesu (v. ce se îndepărtează de principiile baroce. op. prăbuşind din înăl imi pe „îngerul răzvrătit”.

copie realizată de Karácsonyi István în 1934. iar astfel prin tema picturii se creează o unitate. Tot aici există pe o consolă din piatră ce imită un capitel ionic. identic cu cel al bisericii clujene şi statuia arhanghelului Mihail din vârful ornamentului vădesc un finisaj îngrijit dar şi o reluare a unor scheme formale. îmbinarea dintre pictură şi sculptură. p. 17 Nicolae Sabău. având rama bogat ornamentată în partea inferioară. care de acum nu mai pot aduce nimic nou în acest domeniu. unitatea „Sfintei Familii”. 14 . relieful de sub baldachin. „Golgota”. „Sfântul Ludovic (Ladislau) în modul în care atingând o stâncă din aceasta izvorăşte apa” . policromat. ce prezintă o consolă pe care se află o sculptură reprezentându-l pe „Sfântul Anton în bra e cu Iisus copil”. Temele întâlnite la aceste altare sunt: „Sfântul Iosif cu Iisus copil”. este o copie după original. Spre deosebire de aceşti sfin i – picturi ce se păstrează încă din secolul XVIII – pictura centrală. încadrate cu rocaille-uri. cel din mijloc prezentând în decupaj un „Iisus pe cruce”. Cel de-al doilea altar secundar are ca temă a picturii „Sfântul Iosif cu Iisus copil”. motive vegetale cărnoase. o statuie din lemn. Astfel există patru altare secundare compuse din rame bogat profilate. narcise) şi zăbrele decorative. este reluată şi în altarele secundare. un retablu din lemn. floarea soarelui.113.. cu tema „Botezul lui Vazol”. Aici rama este împăr ită în două registre de către trei bovindouri ornamentale. op. reprezentând-o pe Sfânta Fecioară.cit. Legătura. „Ioan de Nepomuk”.Imaginile celor patru evanghelişti ce străjuiesc parapetul amvonului. un repertoriu de forme asemănător cu acela de la altarele laterale ale bisericii iezuite din Sibiu17. Primul altar lateral din stânga con ine un crucifix. În unul din altarele secundare se găseşte o pictură încadrată de cinci medalioane în care sunt reprezenta i diferi i sfin i. scoici. inflorescente (boboci de trandafiri. policromă. manifestată în altarul principal.

ca stil reprezentativ. Stăpânirea austriacă introduce. Tot în acest altar secundar se află şi o cristelni ă din piatră ce prezintă un ornament. În partea dreaptă a planului secundar al tabloului. considerăm că se poate presupune o repetare a aceleiaşi teme. dispunerea personajelor şi similitudinea cu tabloul „Botezul lui Vazol”. Vitraliul de aici repetă tema lui Unterberger Cavalesse. În domeniul arhitecturii religioase. pe o consolă din piatră se află o statuie din lemn policrom. ca de altfel toate vitraliile bisericii. reluând astfel tema deja existentă în cel de-al doilea altar secundar pe partea opusă. Biserica a împământenit la noi un tip arhitectonic nou. iar deasupra uşii care conduce în sacristie. În cel de-al treilea altar secundar de pe aceeaşi latură. specific baroc. fostă iezuită din Târgu-Mureş. Având în vedere compozi ia.Unul dintre cele trei obiective importante ale programului edilitar oficial va fi orientat către înăl area a cât mai numeroase şi reprezentative clădiri de cult pe seama bisericii catolice şi mai ales. ce acoperă cristelni a. Ultimul altar secundar dintre cele şase existente în biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”. instrument eficient al puterii imperiale. stilul baroc. ca de obicei în zona centrală. Motivul răstignirii este preluat şi pe predela retablului. se află copia lui Karácsonyi István a cărei ramă este în stil rococo. Predela acestui altar con ine pe cilindrul central un medalion în care este reprezentat „Iisus cu coroana de spini”. de pe latura dreaptă con ine un singur retablu ce are ca temă o adora ie a lui „Ioan de Nepomuk”. deschiderea în clădiri noi. de Paul Troger – ce reprezintă botezul unui rege de către un papă. are un vitraliu cu tema „Sfântul Ştefan închinând coroana Ungariei Fecioarei Maria”. pe care se poate citi anul 1702. potrivite. probabil din fier. se află retablul cu tema „Sfântului Ludovic”. a ordinului iezuit. reprezentându-l pe Iisus sub tema „Inima lui Iisus”. Sub vitraliu. de data aceasta.Deasupra mai există şi un vitraliu – conceput şi executat. în penumbră. Primul altar secundar. încă în primii ani după cucerirea principatului. Pictura în ulei pe pânză îl reprezintă pe „Iisus pe cruce”. Cel de-al doilea altar secundar prezintă de data aceasta pe „Sfântul Ludovic” ca temă a vitraliului. cu două turnuri pe fa adă şi 15 . a unor şcoli menite să-i formeze pe fii de nobili ca func ionari ai puterii centrale. având-o pe Maria Magdalena la picioare. indicând astfel anul în care primul călugăr iezuit a sosit în oraşul Târgu-Mureş. se poate întrezări o Răstignire. biserica iezuită din Cluj-Napoca înălşată între 17181724 este cea dintâi clădire importantă de cult construită în Transilvania după triumful Reformei. Concluzii Întreaga arhitectura a Transilvaniei secolului al –XVIII-lea evoluează in cadrele stilistice ale unor variante locale ale Renaşterii târzii.

trepta i. a cărei orizontalitate întrerupe urcarea pe verticală. la Târgu Mureş aflându-se amvonul executate de Schuchbauer şi Nachtigall în atelierele din Cluj Napoca. articulate de câte o pereche de pilaştrii monumentali. capele laterale. delimitată de o cornişă puternică. turnurile fiind şi ele înzestrate cu o cornişă la fel de proieminentă integrată limpede unui antablament ce zace pe capitelurile ionice ale pilaştrilor monumentali. spre care se deschid prin mari arcade semicirculare.un interior prevazut cu capele. Legăturile între cele două centre nu se sfârşesc însă aici. în timp ce capelele laterale sunt acoperite cu bol i în cruce. conferă prin calitatea sa deosebită un plus de valoare întregului edificiu. În cele din urmă dar nu în ultimul rând. Pătrunderea acestor influen e în Târgu Mureş pot fi atribuite prezen ei lui Konrád Hammer pe numeroase şsntiere din Cluj Napoca iar apoi ca supraveghetor al construc iilor de pe şsntierul bisericii iezuite din Târgu Mureş. printre aceste asemănăr numărându-se: fa ada încadrată lateral de două turnuri. cu penetra ii. Bineîn eles aceste asemănări există şi datorită esteticii şi planimetriei pe care ordinul iezuit le introduce. cea mai importantă din punct de vedere compozi ional. realizată de Michelangelo Unterberger Cavalesse. Asemănările continuuă şi la interior unde există o navă. a întregii fa ade. între care se află partea centrală. Nava şi altarul poartă bol i cilindrice uşor turtite. În articolul de fa ă s-a încercat o paralelă. inclusiv unele din ambianşa românilor care au acceptat unirea cu Roma. dar şi de alte cladiri catolice. pictura altarului principal. care va fi reluat în secolul al – XVIII – lea de toate clădirile iezuite. deasupra cornişei superioare. acolo unde existau asemănări sau influen e venite dinspre Cluj-Napoca către Târgu Mureş. 16 . păr ile superioare ale turnurilor fiind unite printr-un fronton triunghiular.

17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->