Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat Manager FISA POSTULUI

Anexa la contractul Individual de Munca

DENUMIREA POSTULUI: BIOLOG PRINCIPAL SEF LABORATOR NUME SI PRENUME: ................................................................................................................................. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: coordonarea intregii activitati a laboratorului; executa analize care necesita o pregatire si experienta deosebita. ATRIBUII: 1. are competenta, responsabilitatea si autoritatea coordonarii intregii activitati administrative si medicale din laborator; 2. repartizeaza sarcinile personalului medico sanitar din subordine, indruma, controleaza si raspunde de munca acestora; 3. supervizeaza intreaga activitate din laborator; 4. intocmeste lunar pontajul pentru personalul din subordine si se ingrijeste ca pana la data de 1 a fiecarei luni pontajul pentru luna precedenta sa fie predat catre RUNOS; 5. in cadrul compartimentului de citologie, executa examinarile citologice; 6. verifica prin sondaj modul de efectuare a analizelor de catre personalul din subordine si ia masuri de corectare a eventualelor nereguli identificate; 7. verifica respectarea tehnicii de lucru standardizate pentru laboratorul din cadrul spitalului; 8. semneaza in caietul de lucru al executantului dupa verificare; 9. instruieste personalul privind prelevarea, receptia, depozitarea, manipularea corecta si eliminarea probelor necorespunzatoare; 10. raspunde de respectarea circuitelor probelor si infectelor; 11. raspunde pentru respectarea normelor de protectie a mediului si a personalului din laborator; 12. analizeaza reclamatiile si intocmeste raspunsurile la reclamatii; 13. verifica si valideaza rezultatele analizelor; 14. raporteaza rezultatele analizelor; 15. instruieste personalul pentru a cunoaste si respecta regulile de biosiguranta, precautiile universale si masurile postexpunere; 16. instruieste personalul cu privire la pastrarea confidentialitatii profesionale; 17. instruieste personalul care se ocupa de curatenie si de decontaminarea spatiilor de lucru; 18. intocmeste foile anuale de apreciere a activitatii personalului din subordine; 19. indeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea unitatii potrivit competentei; 20. identifica necesitatile de instruire ale personalului in functie de controalele curente, de rezultatele auditurile, de incercarile sau echipamentele ce urmeaza a fi utilizate; 21. intocmeste planurile anuale de instruire a personalului din laborator, pe care il supune spre aprobare managerului; 22. verifica si analizeaza sugestiile, observatiile si recomandarile venite de la beneficiarii analizelor, in vederea imbunatatirii activitatii laboratorului si avizeaza masurile luate; 23. identifica analizele neconforme prin: observarea personalului in timpul efectuarii analizelor, verificarea rezultatelor, a caietelor de lucru si a buletinelor de analiza; 24. este informat de personalul laboratorului despre neconformitatile identificate; 25. analizeaza neconformitatea, evalueaza importanta acesteia si decide oprirea sau continuarea analizei; 26. dispune actiunile corective si verifica realizarea acestora; 27. decide retragerea si inlocuirea buletinului de analiza, daca este cazul; 28. intocmeste planul anual de verificari metrologice; 29. intocmeste planul anual de intretinere a echipamentelor;
Pagina 1 din 4

30. instruieste personalul din subordine privind utilizarea echipamentelor, a materialelor de referinta si a reactivilor; 31. controleaza modul de lucru cu echipamentele din dotare; 32. verifica daca firma care a facut verificarea metrologica si etalonarea este autorizata de BRML; 33. respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale. Potrivit prevederilor Ordin nr. 916/2006, Biologul Principal Sef Laborator are o serie de atributii, dupa cum urmeaza: a. implementarea sistemului de asigurare a calitii, care reprezint un ansamblu de aciuni prestabilite i sistematice necesare pentru a demonstra faptul ca serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerinele referitoare la calitate; b. sesizeaza serviciul administrativ-intretinere in cazul in care apar deficiente de igiena (alimentare cu apa instalatii sanitare, incalzire, etc.). c. respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena si a precautiunilor universale; d. supravegheaza pregatirea laboratorului pentru dezinfectiile periodice; e. declara imediat superiorului ierarhic si conducerii spitalului bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale; f. asigura curatenia si dezinfectia miinilor si poarta echipamentul de protectie si supravegheaza ca aceste lucruri sa fie efectuate si de ingrijitoarea de curatenie. 36.in domeniul managementului deseurilor, respecta Ordinul nr. 219 din 01/04/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activitile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deeurile rezultate din activitile medicale, cu modificarile ulterioare. In acest scop: a) controleaz modul n care se aplic codul de procedur stabilit in cadrul laboratorului; b) particip la realizarea investigaiei-sondaj pentru determinarea cantitilor produse pe tipuri de deeuri, n vederea completrii bazei naionale de date i a evidenei gestiunii deeurilor; c) semnaleaz imediat directorului medical, directorului financiar-contabil i efului serviciului administrativ deficienele n sistemul de gestionare a deeurilor. 37. instruieste personalul si verifica respectarea recomandarilor din Ghidul national de biosiguranta pentru laboratoarele medicale; 38. stabileste programul pentru dezinfectiile zilnice si saptamanale; 39. este obligat sa duca la indeplinire in mod responsabil, in limita competentei profesionale si in conformitate cu prevederile codului muncii, orice alte sarcini date de seful ierarhic superior si de conducerea unitatii. ALTE ATRIBUII: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Suplimentar, preia si duce la bun sfarsit toate postului de medic specialist de laborator precum si cele ale postului de chimist principal. Preluarea acestor atributii se face in situatia in care ocupantul postului este in concediu sau in orice alte situatii de forta majora care nu ii permit acestuia sa isi duca la bun sfarsit atributiile ce ii revin. Observaii! In situatii de concediu de odihna, concediu de boala sau alte situatii de forta majora care nu permit ocupantului postului sa isi duca la bun sfarsit atributiile ce ii revin, acesta este inlocuit de ocupantul postului de: 1. Medic specialist laborator, in ceea ce priveste atributiile profesionale, in conformitate cu pregatirea; 2. Chimist principal, in ceea ce priveste atributiile de administrare a Laboratorului (inclusiv drept de semnatura). RESPONSABILITI: 1. n raport cu alte persoane: raspunde de instruirea personalului din subordinea directa in domeniul profesional si pe linie de calitate;
Pagina 2 din 4

rezolva prompt plangerile venite din partea clientilor (pacienti, cadre medicale, terti) care au legatura directa cu activitatea Laboratorului; coopereaza cu ceilalti colegi din institutie; da dovada de onestitate si confidentialitate vis a vis de persoanele din interior si exterior cu care este in contact; ocupantul postului este politicos in relatiile cu clientii (pacienti, cadre medicale, terti) atunci cand poarta conversatii telefonice sau fata in fata cu acestia, dand dovada de maniere si o amabilitate echilibrata; acorda aceeasi consideratie drepturilor si intereselor celorlalti, ca si cerintelor personale; mentine o atitudine echilibrata si ia in considerare ideile si opiniile altora. 2. n raport cu aparatura pe care o utilizeaz respecta normele de securitate si prescriptiile tehnice in vederea manipularii si exploatarii corecte a aparaturii de laborator. 3. n raport cu produsele muncii raspunde de asigurarea confidentialitatii datelor; raspunde de asigurarea integritatii probelor si analizelor Laboratorului. 4. n raport cu securitatea muncii respecta regulile de securitate a muncii; poarta manusi in timpul sortarii, prelucrarii, esantionarii, testarii probelor; poarta in permanenta halat de protectie si papuci de clinica; respecta avertismentele cu privire la potentialul de biohazard chimic, electric, microbiologic, inscrise pe cutiile de reactivi; participa la instruirile specifice de SSM si PSI atunci cand acestea sunt organizate i respecta recomandarile respective i semneaza de luare la cunostinta. 5. Privind precizia i punctualitatea se integreaza in graficul de munca stabilit, nu paraseste serviciul fara aprobarea sefului ierarhic; solutioneaza la timp cererile ce ii sunt repartizate, si instiinteaza Directorul Medical sau Managerul cu privire la solutionarea acestora; 6. n raport cu metode / programe raspunde de implementarea tehnicilor si metodelor moderne de investigare si diagnosticare pentru imbunatatirea continua a activitatii desfasurate; participa periodic la cursuri de perfectionare profesionala; discuta cu superiorii, Director Medical si Manager, orice nepotrivire metodologica identificata; isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului, cu respectarea Regulamentului de ordine interioara, al Codului de etica medical si secretului profesional. CERINE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI: Pregtirea de specialitate: _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ . Caliti fizice: Aptitudini intelectuale generale Dispoziii LIMITE DE COMPETENTA: Nu are dreptul de a difuza nici o informatie sau date statistice legate de activitatea curenta a postului, cu atat mai mult cu cat aceste informatii au un caracter confidential; Nu colaboreaza si nu ofera informatii catre terti fara acordul conducerii Spitalului.

Pagina 3 din 4

APARATURA DIN DOTAREA INSTITUIEI CU CARE OCUPANTUL POSTULUI OPEREAZA: computer, imprimanta, telefon, aparat automat de biochimie, aparat automat de hematologie, cabinet de biosiguranta. SFERA RELAIONAL: Intern 1. Relaii ierarhice: - subordonat fa de: director medical, manager - are n subordine: intreg personalul laboratorului 2. Relaii funcionale: cu toate compartimentele din cadrul spitalului 3. Relatii de control: director financiar contabil, Laboratorul National de Referinta, Laboratorul Zonal de Referinta, RENAR. 4. Relatii de reprezentare: reprezinta laboratorul in domeniul managementului calitatii conform standardului ISO 17025 Extern: 1. cu autoritati si institutii publice: Laboratorul National de Referinta, Laboratorul Zonal de Referinta, RENAR. 2. cu organizatii internationale: Nu este cazul 3. cu persoane juridice private: Nu este cazul

ntocmit de: Nume si Prenume: Funcia: Semntura: Data: Avizat de: Nume si Prenume: Funcia: Semntura: Data: Sunt de acord si imi asum atributiile, competentele si responsabilitatile enumerate in prezenta fisa de post: Am primit un exemplar, azi____________ Nume si Prenume: Funcia: BIOLOG PRINCIPAL SEF LABORATOR Semntura:

Pagina 4 din 4