Sunteți pe pagina 1din 62

ROMNIA

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

UNIUNEA EUROPEAN

AutoritateadeManagementpentruPNDR
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

Program finanat prin FEADR

GHIDULSOLICITANTULUI Cretereavaloriiadugateaproduselor agricoleiforestiere MSURA123PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazacureglementrilecuprinsenManual deProcedurpentruMsura123postatpesiteulwww.apdrp.ro


PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
Ghidul Solicitantului Msura 123 1|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea MSURII123Cretereavaloriiadugateaproduseloragricole iforestiere Versiunea09dinianuarie2013


GhidulSolicitantuluiesteunmaterialdeinformare tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR)iconstituieunsuportinformativcomplex pentru ntocmirea proiectului conform cerinelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naionale i comunitare. Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,ntocmireaidepunereaproiectuluide investiii, precum i modalitatea de selecie, aprobareiderulareaproiectuluidumneavoastr. Deasemenea,coninelistaindicativatipurilorde investiii pentru care se acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele i acordurilepecaretrebuiesleprezentai,modelul CereriideFinanare,alStudiului deFezabilitatei al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finanare,precumialteinformaii utile realizrii proiectuluiicompletriicorecteadocumentelor. Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi rectificri din cauza actualizrilor legislative naionale i comunitare sau procedurale varianta actualizat este publicatpepaginadeinternetwww.apdrp.ro.

IMPORTANT! Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumarele editatedeMAPDRiAPDRP,disponibilelasediileDirectiilorAgricolejudeenei sediileAPDRPdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumi pepaginiledeinternetwww.apdrp.roiwww.madr.ro. Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectla sediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidatelede contactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

Ghidul Solicitantului Msura 123 2|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

CUPRINS 1. PREVEDERIGENERALE 1.1. ObiectiveleMsurii123Cretereavaloriiadugateaproduseloragricoleiforestiere.....4 2. PREZENTAREAMSURII123 2.1. Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile.......................................................... 6 2.2. Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.............................................. 8 2.3. Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile(listaindicativ).............................................. 12 2.4. Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile.................................................................... 14 2.5. Criteriideseleciealeproiectului................................................................................ 15 2.6. Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)..................... 24 3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUCRETEREAVALORII ADUGATEAPRODUSELORAGRICOLEIFORESTIERE 3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriidefinanare..................... 27 3.2.Contractareafondurilor........................................................................................... 34 3.3.Achiziiile................................................................................................................. 37 3.4.Plata.......................................................................................................... 40 4.INFORMAIIUTILE 4.1. Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare............................................ 41 4.2. ListaFormularelordisponibilepesiteulAPDRP............................................. 56 4.3. Dicionar................................................................................................................ 58 4.4. APDRPnsprijinuldumneavoastr............................................... 61 5. ANEXElaGhidulSolicitantului 5.1. Anexa1ModelCereredeFinanare................... linkwww.apdrp.ro 5.2. Anexa2ModelStudiudeFezabilitate.............................................linkwww.apdrp.ro 5.3. Anexa3ModelMemoriuJustificativ............................................... linkwww.apdrp.ro 5.4. Anexa4ModelContractdeFinanare.............................................. linkwww.apdrp.ro 5.5. Anexa5ModeleFormularedeplat............................................... linkwww.apdrp.ro 5.6. Anexa6FiaMsurii123................................................................. linkwww.apdrp.ro 5.7. Anexa7ActeNormativeutile.......................................................... linkwww.apdrp.ro 5.8. Anexa8AnexaIlaTratatuldeinstituireaComunitiiEuropene... linkwww.apdrp.ro 5.9. Anexa9Declaraiareferitoarelafirmandificultate.................... linkwww.apdrp.ro 5.10.Anexa10Declaratiapepropriaraspundereprivindcofinantarea..linkwww.apdrp.ro 5.11Anexa11Declaratiapepropriaraspunderereferitoarelaprocesarea/ depozitareamaterieiprimelinkwww.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului Msura 123

3|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Capitolul1 PREVEDERIGENERALE
1.1 ObiectiveleMsurii123Cretereavaloriiadugateaproduseloragricolei forestiere
Msura123sencadreaznAxaICretereacompetitivitiisectoruluiagricoliforestieri areca obiectiv general cretereacompetitivitii ntreprinderilor de procesare agroalimentarei forestiere,prinmbuntireaperformaneigeneraleantreprinderilordinsectoruldeprocesarei marketingaproduseloragricoleiforestiere,printromaibunutilizarea resurselorumaneia altorfactorideproducie. Obiectivelespecificealemsuriisunt: 1. Introducereaidezvoltareadetehnologiiiprocedeepentruobinereadenoiproduse agricoleiforestierecompetitive; 2. Adaptareantreprinderilorlanoilestandardecomunitareattnetapadeprocesarectin ceadedistribuieaproduselorobinute; 3. mbuntireaveniturilorntreprinderilorsprijiniteprincretereavaloriiadugatea produseloragricole; 4. Cretereavaloriiadugateaproduselorforestiereprecumiaeficieneieconomicea activitiimicrontreprinderilor,prindezvoltareaimodernizareaechipamentelor,proceselor itehnologiilordeprelucrare. Atingerea acestor obiective se realizeaz prin investiii corporale i necorporale n cadrul ntreprinderilorpentru: - procesarea i marketingul produselor agricole care proceseaz materii prime, incluse n AnexaIlaTratatuldeInstituireaComunitiiEuropene,cuexcepiaproduselorpiscicolei careobinproduseinclusen AnexaI;veziadresawebaAutoritatii NationaleaVamilor http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm, materiilorprimesiproduselorfinite. procesareaimarketingulproduseloragricolecareproceseazmateriiprime,inclusenAnexa IlaTratatuldeInstituireaComunitiiEuropene,cuexcepiaproduselorpiscicoleicareobin produseneinclusenAnexaIicarefacobiectuluneiSchemedeajutordestat.
Ghidul Solicitantului Msura 123 4|Pagina

pentru

incadrarea

corecta

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

ContribuiapublicaferentMsurii123estede1.177.453.783de Eurodincare: contribuiaGuvernuluiRomniei20% contribuiaUniuniiEuropene80%

Fondurilenerambursabile leputeiaccesapnn 2013.

82.889.000 Euro reprezint alocarea financiar aferent schemei de garantare pentru sectorul agricol; 10.550.000 Euro reprezint alocarea financiar aferent schemei de garantare pentru ntreprinderimiciimijlocii; 21.508.281deEurocheltuialpublic(17.206.625deEuroFEADR)reprezintalocareafinanciar dinPEREpentruproiectecevizeaznoileprovocri. Costultotal,alctuitdincontribuiapublicicontribuiaprivat,estede2.921.977.930deEuro. Dinalocareafinanciarsuplimentarde103.855.905euro(fonduripublice)opartesevaacorda distinctpentruproiectelecarevizeazaimplementareastandardelorcomunitare. ncazulncarealocareaseparatdestinatproiectelorcarevizeazimplementareastandardelor comunitarenusevaconsuma,aceastavafiutilizatpentrufinanareaproiectelorcarevizeazalte tipurideinvestiii.
Ghidul Solicitantului Msura 123 5|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Capitolul2 PREZENTAREAMSURII123
2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Msura 123 sunt persoane fizice autorizate i persoanejuridicenregistratenbazalegislaieidinRomniacamicrontreprinderi,ntreprinderi miciimijlocii(nconformitatecuRecomandarea(CE)nr.361/2003)ialtentreprinderi,astfel: Pentruinvestiiilevizndcretereavaloriiadugateaproduseloragricole: Microntreprinderi i ntreprinderi Mici i Mijlocii definite n conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv n conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modificrileicompletrileulterioare; Altentreprindericarenusuntmicrontreprinderi,ntreprinderimiciimijlocii,careaumai puin de 750 angajai sau cu o cifr de afaceri care nu depete 200 milioane Euro definitenconformitatecuart.28dinRegulamentul(CE)nr.1698/2005. Cooperative agricole de procesare a produselor agricole constituite conform Legii nr. 566/2004,cumodificrileicompletrileulterioare; SocieticooperativedevalorificareconstituiteconformLegiinr.1/2005; Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie2008,cucompletrileimodificrileulterioare; Grupuri de productori constituite conform Ordonanei nr. 37/ 2005 cu modificrile i completrileulterioare,careaucascopcomercializareancomunaproduseloragricoleisilvice careaparinurmtoarelorformejuridice: societicomercialeconstituiteconformLegiinr.31/1990 cooperativeagricoledeprocesareaproduseloragricole,constituiteconform Legiinr.566/2004,cumodificrileicompletrileulterioare. Pentru categoriile de beneficiari ai finanrii prin FEADR care pe perioada derulrii proiectului, precum i n perioada de monitorizare, i schimb tipul i dimensiunea ntreprinderii, avut la data depunerii Cererii de Finanare, n sensul trecerii de la categoria de microntreprindere la categoria de ntreprindere mic sau mijlocie, respectiv de la categoria ntreprindere mic sau mijlocie la categoria alte ntreprinderi, cheltuielile pentru finanare rmn eligibile pe toat perioadaderulriiproiectuluiinperioadademonitorizare.
Ghidul Solicitantului Msura 123 6|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Finanarea unui proiect depus n cadrul Msurii 123 derulat prin PNDR este restricionat pentruurmtoarelecategoriidebeneficiari: Grupurile de productori, grupurile de productori recunoscute preliminar i organizaiile de productori din domeniul legume i fructe acetia vor beneficia de sprijinprinOrganizareaComundePia(PilonulI),cuexcepiagrupurilordeproductori dindomeniulcomercializriicartofilor; BeneficiariinregistrainlistaAPDRP adebitorilor pentruProgramulSAPARDipentru FEADR, pn la achitarea integral a datoriei fa de APDRP, inclusiv a majorrilor de ntrziere; Beneficiarii care au contracte de finanare reziliate, din iniiativa APDRP, derulate prin FEADRdincauzanerespectriicaluzelorcontractualeireziliereaareovechimemaimic deunan; BeneficiariicareseaflnsituaiilitigioasecuAPDRP,pnlafinalizarealitigiului.

IMPORTANT!PotrivitLegiinr.346/2004privindstimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilor miciimijlocii: o ntreprindere nu poate fi considerat mic sau mijlocie dac cel puin 25% din capitalul social oridindrepturiledevot aleacesteia suntcontrolate,direct sauindirect,ncomunoricu titluindividual,dectreunasaumaimulteorganismeoricolectivitipublice(art.4alLegiinr. 346/2004); datele utilizate pentru calculul numrului mediu de salariai, cifra de afaceri net anual i activeletotalesuntceleraportatensituaiilefinanciareaferenteexerciiuluifinanciarprecedent, aprobatedeadunareageneralaacionarilorsauasociailor(art.6(1)alLegiinr.346/2004); dac la ntocmirea situaiilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaz n plafoanele stabilite, aceasta nu i va pierde calitatea de ntreprindere mic, mijlocie sau microntreprinderedectdacdepireaacestorplafoaneseproducendouexerciiifinanciare consecutive(art.6(2)alLegiinr.346/2004); n cazul unei ntreprinderi nou nfiinate, ale crei situaii financiare nu au fost aprobate, n condiiilelegii,datelecuprivirelanumrulmediuanualdesalariai,cifradeafacerianualnet iactiveletotalesedeterminncursulexerciiuluifinanciarisedeclarpepropriarspundere de ctre reprezentantul ntreprinderii (art. 6 (3) al Legii nr. 346/2004, conform modelului prevzutnanexele1i2). ATENIE!ncadrulMsurii123,solicitantultrebuiesaibcapital100%privat.
Ghidul Solicitantului Msura 123 7|Pagina
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.2 Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

ProiectultrebuiesrespecteconformitateacuobiectivulgeneralalMsuriiicucelpuin unuldintreobiectivelespecifice;

Obiectivul general al Msurii este creterea competitivitii ntreprinderilor de procesare agro alimentareprinmbuntireaperformaneigeneraleantreprinderilordinsectoruldeprocesarei marketing a produselor agricole i ndeplinirea att a standardelor naionale ct i pe cele comunitare. mbuntireaperformaneigeneraleaunitiiserealizeazprinunulsaumaimulteobiectivede ordintehnic,economicofinanciaridemediu,curespectareaobligatorieaviabilitatiieconomice, dupcumurmeaz: Tehnice: a) mbuntirea i optimizarea fluxurilor de producie, prelucrare i marketing a

produseloragricoleiforestiere(deexemplu:creterearandamentuluideprocesare); b) Crearea i/sau modernizarea reelelor locale de colectare, a capacitilor de

recepionare,depozitare,condiionare,sortareiambalareaproduseloragricoleiforestiere(de exemplu:prelungireaperioadeidepstrare,cretereacalitiiproduselor); c) Introducerea de tehnologii i procedee pentru obinerea de noi produse, care s

satisfacdiferitelecerinealeconsumatorilor(deexemplu:diversificareagameideproduse); d) mbuntirea produciei, procesrii i marketingului produselor cu standarde de

calitatesuperioare,inclusivproduseleecologice; e) mbuntireacontroluluiinternalcalitiimaterieiprime,semifabricatelor,produselor

i subproduselor obinute n cadrul unitilor de procesare i marketing (de exemplu: creterea siguraneialimentare). Economicofinanciare: a) Reducereacosturilordeproducie; b) Cretereavaloriiadugatebrute(VAB)antreprinderii; c) Cretereaeficieneiutilizriiresurselordeproducie; d) mbuntirea cooperrii orizontale ntre procesatori, unitile care furnizeaz materii primeisectoruldedesfacere; e) Cretereaviabilitiieconomice.
Ghidul Solicitantului Msura 123 8|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Demediuisiguranalimentar: a) Reducerea emisiilor poluante i a deeurilor n scopul proteciei mediului (de exemplu:conformitateacunivelulstabilitprinnormeledemediu); b) Cretereagraduluideutilizareaenergieidinsurseregenerabile; c) mbuntireasiguraneilaloculdemunciacondiiilordeigiennproducie; d) mbuntirea calitii produselor prelucrate i a calitii produselor alimentare cu respectarea cerinelor de siguran alimentar precum i a trasabilitii (de exemplu: investiii pentru implementarea sistemului de management al calitii, de exemplu:ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002;ISO27001inclusivsistemelebazatepeITetc.). Condiia obligatorie pentru respectarea conformitii cu obiectivul general al msurii prin mbuntirea performanei generale a ntreprinderilor este de cretere a viabilitii economice, verificarea acesteia se va face prin cele dou condiii cumulate: rezultatul operaional al anului precedentdepuneriiCereriideFinanaretrebuiesfiepozitiviproiectulsrespecteindicatorii economicofinanciarimenionainCerereadeFinanareseciuneaeconomic. ATENIE! n cazul activitilor de procesare i/sau depozitare, capacitatea de procesare i/sau depozitare trebuie s fie mai mare decat capacitatea de producie a exploataiei agricole a solicitantului (cantitate materie prim din producie proprie) pentru a se asigura demarcarea ntreactivitateadeprocesarei/saudepozitaredepeMsura123iceadepeMsura121. Incazcontrar,proiectuldevineneeligibilpentrumasura123. ActivitateadedepozitarencadrulMsurii123prevedeioperaiunictreteriprinasigurarea managementuluidedepozitare.

Beneficiarul saureprezentantul legal al proiectului trebuies dovedeasc o pregtire profesional,nraportcuproiectul;

Reprezentantullegal/beneficiarul (opersoan dincadrulsocietii,acionar)dovedetepregtire profesionalnraportcuproiectulpecaredoretesliniieze. n cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de instituii de nvmnt din strintate, solicitantul va ataa documentul privind recunoaterea de ctre autoritile competenteconformLegiinr.200/2004cumodificrileicompletrileulterioare. ATENIE! Reprezentantul legal trebuie s fie: Persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual cu APDRP, conform legislaiei n vigoare. Depunerea Cererii de Finanare se
Ghidul Solicitantului Msura 123 9|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

poate face de orice alt persoan cu procura notarial de la persoana desemnat s reprezinte solicitantulconformlegislaieinvigoare.

BeneficiarultrebuiesprezinteMemoriulJustificativsauStudiuldeFezabilitate;

ATENIE!nsituaiancareseregsescnStudiuldeFezabilitate/MemoriuJustificativinformaii copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 Cheltuielipentruproiectaresauneeligibilitateancazulncarenusedovedeteoparticularizarela specificulproiectului.

Beneficiarul nu trebuie s fie n dificultate, n nelesul prevederilor din ndrumrile1 Comunitii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor aflate n dificultate,astfel:

Pentru societile cu rspundere limitat i societile pe aciuni: n cazul n care se constat pierderea a mai mult de jumtate din capitalul social n ultimii 2 ani i, n plus, cndmaimultdeunsfertdincapitalsapierdutnultimele12luni;

Pentru societile cu rspundere nelimitat (societate n nume colectiv, societate n comanditsimpletc.):ncazulncareseconstatpierdereaamaimultdejumtatedin capitalulpropriunultimii2ani,aacumaparenevidenelecontabilealesocietii,i,n plus,cndmaimultdeunsfertdincapitalsapierdutnultimele12luni;

Pentruntreprinderiledeoriceformjuridic,atuncicndrespectivantreprindereseafl nprocedurdeinsolven;
ATENTIE! Estenecesarcabeneficiarulsanuaib fapteinscriseincazierulfiscal, nscrieri care privesc sanciuni economicofinanciare n cazierul judiciar i s respecte graficul de rambursare a datoriilor,dacaredatoriicatrebnci.

n situaia n care nu este ndeplinit niciuna din condiiile prezentate anterior, o societate poate fi totui considerat n dificultate dac sunt prezente caracteristicileobinuitealeuneintreprinderiaflaten

dificultate, cum ar fi: creterea pierderilor, scderea cifrei de afaceri, scderea fluxului de numerar, creterea datoriilor, creterea sarcinilor financiare, scderea sau dispariia valorii activuluinet,conformprecizrilordinAnexa9,pct.BlaGhidulSolicitantului.

Beneficiarultrebuiesdeclarecasigurcofinanareainvestiiei;

Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanare sursa cofinanrii, documentele de la solicitantcaredovedesccapacitateaisursadecofinanarepotfi(unulsaumaimultedintreele emisedeinstituiifinanciarbancare):
1

Jurnalul Oficial 2004/C 244/02


10 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Ghidul Solicitantului Msura 123

a) Extrasdecontbancarvizatidatatdebanccucelmultcincizilelucrtoarenaintededata depunerii,ncazulcofinanriiprinsurseproprii(autofinanare)sauprincertificatededepozit nominative i dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fa de data nchideriilicitaieideproiecte; b) Extrasdecontbancarvizatidatatdebanccucelmultcincizilelucrtoarenaintededata depuneriincazulexistenteiunorsursedecofinanaredetipul:granturi,sponsorizri,donaii, nsoitdeundocumentcaresatestesursarespectiv,emisdeorganizaiacareaacordato; c) ExtrasdecontbancariFormularuldeachiziietitluridestat,emiseivizatedebanc,ncazul cofinanrii prin titluri de stat cu o scaden mai mic sau egal de trei luni fa de data nchideriilicitaieideproiecte; d) ExtrasullinieidecreditdatatcucelmultcincizilelucrtoarefadedatadepuneriiCereriide FinanareiContractul decreditvizatdebanc,ncazulcofinanriiprinliniedecreditcuo valabilitatedeunanfadedatalansriilicitaieideproiecte,deschislaobanc; e) Scrisoare de confort angajant(certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puin120ziledeladataemiteriieliberatanumaideinstitutiifinanciarbancare. ExtraseledecontbancaretrebuieeliberatedebanciledepeteritoriulRomniei.

Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c va obine toate avizele i acordurile conform legislaiei n vigoare din domeniul: sanitarveterinar, sanitar, fitosanitar i de mediu necesare realizrii investiiei n cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiii, potenialii beneficiari trebuie s obin acordul de mediu n conformitate cu legislaia naional. n anumite situaii menionate n legislaie, acordul de mediu este nsoit obligatoriudestudiuldeimpactdemediu,aacumseprezintlapunctul5.2.dinPNDR;

n cazul produselor agricole cu cot de procesare, beneficiarul, la depunerea Cererii de


Finanare, trebuie s fac dovada c deine cot la nivelul investiiei pe care urmeaz s o realizeze.
Ghidul Solicitantului Msura 123 11 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.3

Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile(listaindicativ)

ncadrulMsurii123suntsprijiniteinvestiiilelanivelulntreguluiteritoriualRomniei. Fondurilenerambursabilevorfiacordatebeneficiarilorpentruinvestiiinactivecorporalei/sau necorporale2dindomeniulagricoldupcumurmeaz: Listaindicativacheltuieliloreligibile: 2.3.1 Investiiinactivecorporale,eligibilepentruproduseleagricole Construciinoii/saumodernizareacldirilorfolositepentruprocesuldeproducie,inclusiv construciidestinateprotecieimediului,infrastructurinterniutiliti,precumibranamentei racordurinecesareproiectelor; a) Construcii noi i/ sau modernizri pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorificeengros; b) Achiziionareasauachiziionareanleasing3denoiutilaje,instalaii,echipamente,aparatei costurideinstalare; c) Investiiipentrumbuntireacontroluluiinternalcalitiimaterieiprime,semifabricatelor, produselorisubproduselorobinutencadrulunitilordeprocesareimarketing; d) Investiiipentruproducereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabile; e) Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitii de producie i, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriuljustificativ. ATENIE! Nu sunt eligibile pentru finanare n cadrul msurii investiiile pentru producerea biocombustibililor. Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate4 care transport numai unanumittipdemateriiprime/mrfuriadecvateactivitiidescrisenproiect,urmtoarele:

Investiii n active corporale active fizice i circulante (cladiri, mijloace de transport, utilaje etc.) Investiii n active necorporale activele necorporale sub forma de fond de comer, brevete etc., cheltuieli (in sensul contabil al cuvntului) de publicitate, cu studii etc. 3 Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului n posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pn la ultima cerere de plata.
mijloace de transport specializate - reprezint autovehiculele adaptate la cerinele de transport n cont propriu al materiei prime i/sau al produciei obinute i care sunt prevzute n studiul de fezabilitate sau n memoriul justificativ, anexate cererii de finanare, vehiculele care ndeplinesc aceleai cerine i au o funcie specific ce necesit adaptri ale caroseriei i/sau echipamente speciale, precum i mijloacele de transport prevzute ca eligibile n fiele msurilor din cadrul PNDR; Ghidul Solicitantului Msura 123 12 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR
4

Autocisterne, Autoizoterme (prevzute cu izolaie termic a pereilor, dar fr agregat frigorific, fiind folositepentrutransportulmrfuriloralimentare), Autoizotermecufrig(transportproduseperisabilesaucutemperaturicontrolate), Mijloacedetransportanimale,

Cheltuielilecuoricealtmijlocdetransportnusuntconsiderateeligibile.

ATENIE!Utilitileaferentetrebuiesfieasigurateprinproiect,dintrosursexistentsaude lateri. 2.3.2Investiiinactivenecorporale: a) Organizarea i implementarea sistemelor de management a calitii i de siguran alimentar,dacsuntnlegturcuinvestiiilecorporalealeproiectului; b) Cumprarea de tehnologii (knowhow), achiziionarea de patente i licene pentru pregtireaimplementriiproiectului; c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, aa cum sunt ele menionate n legislaia naional, pentru pregtireaimplementriiproiectului(maxim8%dinvaloareatotaleligibilaproiectului, dacproiectulprevedeiconstruciiimaxim3%ncazulncare proiectulnuprevede realizareaconstruciilor); d) Achiziionarea de software, identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau MemoriulJustificativ.
Ghidul Solicitantului Msura 123 13 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile
ATENIE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul s finalizeze att partea de investiie suportat prin cheltuielile eligibile, ct i partea de investiie realizat prin cheltuielile neeligibile. Unproiectpoatecuprindecheltuielieligibiledarineeligibile.Fondurilenerambursabilevorfi acordatedoarpentrudecontareaacelorcheltuielieligibile,cheltuielileneeligibileurmndafi suportateintegraldectrebeneficiarulproiectului. PrinMsura123nusuntfinanateinvestiiicaresencadreaznurmtoarelecategorii: 2.4.1 Pentrudesfurareadeactivitidindomeniul: i. procesriisfecleidezahrcarenusencadreazncotaalocat,precumiprocesarea trestieidezahr; ii. iii. iv. procesriitutunului; investiiipentruunitideecarisaj; investiiinactivitateadecercetarepentruobinereadenoiproduseitehnologiin domeniulprocesriiimarketinguluiproduseloragricoleiforestiere; v. investiiicaresprijindirectvnzareacuamnuntul. construciasaumodernizarealocuineiisediilorsociale5; Achiziionareadebunurisecondhand; achiziionareadeteren; TVA, cu excepia TVAului nerecuperabil n cazul n care este n mod real i definitiv suportatdectrebeneficiari,aliidectpersoaneleneimpozabile,conformart.71(3),lit.adin Regulamentul(CE)nr.1698/2005; v. vi. costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie; comisioanebancare,costurilegaraniiloricheltuielisimilare;

2.4.2 Investiiiicosturineeligibile: i. ii. iii. iv.

vii. costuriprivindcontribuiannatur; viii. costuri privind promovarea produselor pe piaa intern prin expoziii, reclame i publicitate;
5

Sediile sociale sunt acele spatii care deservesc actibvitatea generala a unitatii: birouri pentru personalul administrativ, Sali de sedinte, Sali de protocol, bucatarie si sala de mese, spatii de cazare, etc. Pentru respectarea conditiilor de igiena/sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de sectie, spatiul pentru servirea mesei, etc.
14 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Ghidul Solicitantului Msura 123

ix.

costuri de schimb valutar, taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contuluieuroAPDRP;

x.

costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de asigurareetc.;

xi.

cheltuieli realizate nainte de aprobarea proiectului, cu excepia costurilor generale ale proiectuluireprezentatedecosturilenecesarepentrupregtireaimplementriiproiectului i care constau n onorarii/tarife pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate,taxepentrueliberareacertificatelor.

xii. achiziiademijloacedetransportpentruuzpersonalitransportpersoane; xiii. investiiilerealizatencadrulschemelordesprijinprevzutelaArt.2(2)dinRegulamentul(CE) nr.1974/2006; xiv. investiiile realizate de ctre organizaiile de productori din sectorul legume fructe care beneficiazdesprijinprinOrganizareaComundePia. Lista investiiiloricosturilor neeligibilese completeaz cu prevederile din Hotrrea deGuvern privindstabilireacadruluigeneraldeimplementareamsurilorcofinanatedinFondulEuropean AgricolpentruDezvoltareRural.

2.5 Criteriideseleciealeproiectului
Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie menionate mai jos. Sistemuldepunctareesteurmtorul: ATENIE!Cheltuielileneeligibilenusuntluatenconsiderarelascorareacriteriilordeselecie. I. Unitile care implementeaz standardul privind prelucrarea laptelui crud, n conformitatecuAnexalaDecizia2011/898/UE Aceste criterii de selecie sunt numai pentru alocarea financiar prevzut pentru implementareastandardeloreuropenenvigoareprivindprelucrarealapteluicrud
Ghidul Solicitantului Msura 123 15 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Nr. crt.

Criteriideselecie Uniticareauprogramederestructurarepnn20136,cuprinsenanexa avizat de DG Sanco, pentru ndeplinirea conformitii cu standardele comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind msurile tranzitorii n temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004i(CE)nr.853/2004aleParlamentuluiEuropeanialeConsiliuluin ceea ce privete prelucrarea laptelui crud care nu respect cerinele n anumiteunitideprelucrarealapteluidinRomniaicerinelestructurale aplicabileacestoruniti. Pentruaseacordapunctajlaacestcriteriudeselecie,solicitantultrebuies se regseasc n Anexa Deciziei 2011/898/UE i trebuie s fac dovada c are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiia propus facepartedinacestprogram. AnexaDeciziei2011/898/UEestepublicatinGhidulSolicitantului. SepuncteazpentrutoateunitiledinAnexaDeciziei2011/898/UE. Microntreprinderi care se adapteaz la standardele comunitare nou introduse7 Pentruaseacordapunctajlaacestcriteriudeselecie,solicitantultrebuies se regseasc n Anexa Deciziei 2011/898/UE i trebuie s fac dovada c are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiia propus facepartedinacestprogram.AnexaDeciziei2011/898/UEestepublicati nGhidulSolicitantului. SepuncteaznumaiMicrontreprinderiledinAnexaDeciziei2011/898/UE, numaipentruurmatoareledouastandarde,inconformitatecuAnexalafisa masurii: Descrierea standardelor comunitare n vigoare, prezentat i n GhidulSolicitantului.

Punctaj

20

Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentulnr.852/2004/CE)cuperioadadegratie31.12.2013; Standardespecificedeigienapentrualimenteledeorigineanimala (Regulamentulnr.882/2004/CE)cuperioadadegratie31.12.2013;

20

nAnexsuntprezentateregulamentelecomunitareiactelenormativecare letranspunpeacesteaisuntindicateinvestiiilecaresuntnecesarepentru adaptarea la standarde. Aceste investiii vor fi descrise n Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ n capitolul privind Adaptarea la standarde,iarcheltuielilenecesarevorfievideniatenbugetulindicativ. De asemenea, solicitantul trebuie s demonstreze ca Notificarea ANSVSA/DSVSAesteeliberatapentrurealizareaproiectului,vamentionac varespectastandardeleicimplementareaproiectuluivafirealizatpn
6

Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza modernizari/extinderi, respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin proiect. Aceasta verificare se face n baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) i conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata.
7

Idem 6.
16 | P a g i n a

Ghidul Solicitantului Msura 123

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

laexpirareaperioadeidegratie. Implementarea standardelo trebuie s se ncadreze n perioada de graie mentionat n Anexa din fia msurii 123, dar plata se poate efectua i ulterior. Unitidinsectoareleprioritarenordineadeprioritiprezentatmaijos: (i)lapteiproduselactate;carne,produsedincarneiou; (ii)cereale; (iii)legume,fructeicartofi; (iv)semineoleaginoase; (v)mieredealbine; (vi)vin Pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord punctajsuplimentar. Materia prima folosit pentru obinerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie s provin din unitatea proprie iar energie obinut inclusiv din alte surseregenerabile(solar,eolian,termalialtesursedeacelasitip),sfie folositexclusivnunitate. Punctajul se acord proporional cu ponderea acestor investiii, n valoarea totaleligibilaproiectului. Criteriuldeselectienr.3poateprimimaxim10puncte. Deexemplu: cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro. valoareatotalaeligibilaaproiectuluide500.000Euro. 25.000/500.000x10=0,5 Totalpunctajpentruacestcriteriudeselecie:0.5puncte IMMuri din zone unde exist materie prim disponibil i nu exist capacitideprocesare Solicitanii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ c cel puin 50% din materia prim utilizat la procesare sau colectat n cazul depozitrii, provine din judeul n care este amplasat investiiasaujudeelelimitrofeincareexistamaterieprimadisponibil. Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscut, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, conform legislaiei n vigoare; 1.Solicitaniisuntconstituiicaformeasociative: cooperativeagricoledeprocesareaproduseloragricoleconformLegiinr. 566/2004cumodificrileicompletrileulterioare; societi cooperative de valorificare conform Legii nr. 1/2005 cu modificrileicompletrileulterioare; asociaii familiale/ intreprindere familial, conform OUG nr. 44/2008 cu modificrileicompletrileulterioare; grupuri de productori recunoscute n conformitate cu Ordonana nr. 37/2005,cumodificrileicompletrileulterioare.

Max.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Max.10

N/A

17

Ghidul Solicitantului Msura 123

17 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Solicitantul trebuie s demonstreze n studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia deservete majoritatea membrilor formei asociative (jumtate plus unul din membri) i se regsete n una din activitile menionatenstatululacestora 2. Solicitanii sunt membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru ProduseleAgroalimentare(OIPA) Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componenauneiOIPA.

Activitatea propus prin proiect trebuie s se regseasc n una din activitile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producie, procesare,depozitaresicomercializaredinRegistrulOIPAMADR). Dacasolicitantulestemembrualuneiorganizaiiprofesionale(asociaii)din componenauneiOIPA,activitateaasociatiei(comunacuactivitateapropusa prininvestitie)trebuiesaseregaseascainactivitateaOIPA.

Solicitantul trebuie s demonstreze n studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA sprijin activitatea de procesare a solicitantului. SnumaifibeneficiatdealtsprijinSAPARD/FEADRpentruacelaitipde activitate(codCAEN) IMMuricaresuntattproductoaredematerieprimctiprocesatoare Solicitanii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ c dein exploataii agricole i proceseaz sau colecteaz i/sau depoziteazmaterieprimattdinproduciapropriectiachizitionat. Solicitantultrebuiesdemonstrezecdeineexploataieagricol,itrebuie sndeplineasc,urmtoarelecondiii: celpuin10%,darnumaimultde50%dinmateriaprimprocesat i/saudepozitatsprovindinproduciaproprie. Pentru proiectele care proceseaz materie prim din producia proprie punctajul se acord proporional cu ponderea acesteia din total materie primprocesati/saudepozitat. Pentruproiectelencareseproceseazi/saudepoziteazsub10%saupeste 50%materieprimdinproducieproprie,nuseacordpunctajpentruacest criteriudeselecie. Solicitantul care va procesa 50% materie prim din producie proprie, va beneficia de punctajul maxim de 9 puncte. Pentru solicitantul care proceseazntre10i50%materieprimdinproduciaproprie,punctajulse vaacordaproporional. Exempludecalcul: Materieprimprocesatdinproducieproprie=50.000hl/an Totalmaterieprimnecesarprocesrii=500.000hl/an Dac solicitantul ar procesa 50% materie prim din producie proprie ar obine9puncte. Punctajulsevacalculaastfel: 250.000.............9

10

Max.9

Ghidul Solicitantului Msura 123

18 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

10

Punctajminim:20puncte

50.000................x x=50.000x9/250.000=1,8puncte IMMuricareproceseazprodusetradiionale Solicitanii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ c proceseaz sau i propun s proceseze unul sau mai multe produsetradiionaleatestateconformlegislaieinvigoare. Solicitantultrebuiesprocesezeunulsaumaimulteprodusetradiionale. Pentruproiectelecareproceseazprodusetradiionaleatestatepunctajulse acordproporionalcupondereaacestoradinproduciatotalrealizat. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea produselor tradiionale din total producie realizate, daca NU, va primi 0 puncte. Deexemplu: Produsetraditionale25.000kg/an Productietotalarealizata=500.000kg/an 25.000/500.000x6=0.30punctepentruacestcriteriudeselectie. Scolectezei/sausprocesezeproduseecologice Solicitanii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ c vor colecta i procesa produse ecologice atestate conform legislaieinvigoare. Solicitantul nu poate obine produse ecologice dac nu proceseaz materie primecologic. Pentru proiectele care colecteaz i/ sau proceseaz produse ecologice punctajulseacordproporionalcupondereaacestoradinproduciatotal realizat. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestuicriteriudeselectie,respectiv8)proporionalcupondereaproduselor ecologicedintotalproducierealizat,dacNU,vaprimi0puncte. Deexemplu: Produseecologice25.000kg/an Productietotalarealizata=500.000kg/an 25.000/500.000x8=0.4punctepentruacestcriteriudeselectie. Microntreprinderi8: - pentrusacrificareiprocesarecarne - pentrucolectareiprocesarelapte. TOTAL

Max.6

Max.8

NA NA 100

Acest criteriu de selecie este punctat la criteriul de selectie nr. 2


19 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Ghidul Solicitantului Msura 123

II. Unitile care nu implementeaz standardul privind prelucrarea laptelui crud, n conformitatecuAnexalaDecizia2011/898/UE9 Nr. Criteriideselecie Punctaj crt. Uniticareauprogramederestructurarepnn201310,cuprinsenanexa avizat de DG Sanco, pentru ndeplinirea conformitii cu standardele N/A 1 comunitare. Microntreprinderi care se adapteaz la standardele comunitare nou N/A 2 introduse11 Unitidinsectoareleprioritarenordineadeprioritiprezentatmaijos: Max.55 (i)lapteiproduselactate;carne,produsedincarneiou; 25 (ii)cereale; 30 (iii)legume,fructeicartofi; 45 (iv)semineoleaginoase; 23 (v)mieredealbine; 23 (vi)vin 25 Pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord punctajsuplimentar. Materia prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie s provin din unitatea proprie iar energie obinut inclusiv din alte surseregenerabile(solar,eolian,termalialtesursedeacelaitip),sfie 3 folositexclusivnunitate. Punctajulseacordproporionalcupondereaacestorinvestiii,nvaloarea totaleligibilaproiectului Max.10 Criteriul de selecie nr. 3 cumulat pentru cele dou componente (sectoare prioritareienergieregenerabil)poateprimimaxim55depuncte. Deexemplu: cheltuielileaferenteproduceriienergieiregenerabileinvaloarede25.000 Euro. valoareatotalaeligibilaaproiectuluide500.000Euro. 25.000/500.000x10=0,5 Totalpunctajpentruacestcriteriudeselectie:45(pentrulegume,deex.)+ 0.5=45,5 IMMuri din zone unde exist materie prim disponibil i nu exist 4 N/A capacitideprocesare Formeasociative constituite/Membri aiunei OrganizaiiInterprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscut, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, conform legislaiei n vigoare; 1.Solicitaniisuntconstituiicaformeasociative:

17

Se aplic pentru acei solicitani care nu se regsesc pe anexa la Decizia 2011/898/UE Nu se aplic 11 Nu se aplic.
10

Ghidul Solicitantului Msura 123

20 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

cooperativeagricoledeprocesareaproduseloragricoleconformLegiinr. 566/2004cumodificrileicompletrileulterioare; societi cooperative de valorificare conform Legii nr. 1/2005 cu modificrileicompletrileulterioare; asociaii familiale/ intreprindere familial, conform OUG nr. 44/2008 cu modificrileicompletrileulterioare; grupuri de productori recunoscute n conformitate cu Ordonana nr. 37/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia celor din domeniul legume i fructe care beneficiaz de sprijin prin Organizarea ComundePia(PilonulI). Solicitantul trebuie s demonstreze n studiul de fezabilitate/memoriul justificativcainvestitiadeservetemajoritateamembrilorformeiasociative (jumtate plus unul din membri) i se regsete n una din activitile menionatenstatululacestora. 2.Solicitanii sunt membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru ProduseleAgroalimentare(OIPA) Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componenauneiOIPA. Activitatea propus prin proiect trebuie s se regseasc n una din activitile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producie, procesare,depozitareicomercializaredinRegistrulOIPAMADR). Dacsolicitantulestemembrualuneiorganizaiiprofesionale(asociaii)din componenauneiOIPA,activitateaasociaiei(comunacuactivitateapropus prininvestiie)trebuiesseregseascanactivitateaOIPA. Solicitantul trebuie s demonstreze n studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA sprijin activitatea de procesare a solicitantului. SnumaifibeneficiatdealtsprijinSAPARD/FEADRpentruacelaitipde activitate(codCAEN) IMMuricaresuntattproductoaredematerieprimctiprocesatoare Solicitanii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ c dein exploataii agricole i proceseaz sau colecteaz/ depoziteazmaterieprimattdinproduciapropriectiachizitionat. IMMultrebuiesaibcodCAENprincipalpentrudepozitare/procesarein secundarcaproducatordematerieprim. Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul (IMMul) trebuie s demonstreze c n cadrul societii detin pri sociale/ aciuni cel puin 10 productoridematerieprimdindomeniulproiectuluiidac: a) cel puin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia prim procesat i/saudepozitatsprovindinproduciaproprieaIMMuluisiacelor minim10producatoricaredetinpartisociale/actiuni(diferenatrebuie s fie achiziionat de la teri) cu excepia sectorului vin cu indicaie geografic; Solicitantulesteobligatsaproceseze/depozitezeattproduciapropriecti produciaprovenitdelaproductoriicaredeinprisocialesauaciunin

Max.10

Ghidul Solicitantului Msura 123

21 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

IMM(minim10)(doc.19.5). b) pentrusectorulvincuindicaiegeografic,materiaprimachiziionat delateripoateficuprinsntre5%i15%(diferenatrebuiesfie din producie proprie si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni). n cazul punctului a) pentru proiectele n care se proceseaz i/sau depoziteazsub 30%saupeste50% materieprimdinproducieproprie a IMMuluisiacelorminim10producatoricaredetinpartisociale/actiuni,nu seacordpunctajpentruacestcriteriudeselecie. n cazul punctului b) pentru proiectele n care se proceseaz i/sau depoziteazsub5%saupeste15%materieprimachiziionatdelateri,nu seacordpunctajpentruacestcriteriudeselecie. ncazula)solicitantulcarevaprocesai/saudepozita50%materieprimdin producieproprie aIMMuluisiacelorminim10producatoricaredetinparti sociale/ actiuni, va beneficia de punctajul maxim de 10 puncte. Pentru solicitantul care proceseaz ntre 30 i 50% materie prim din producia proprie aIMMuluisiacelorminim10producatoricaredetinpartisociale/ actiuni,punctajulsevaacordaproporional. n cazul b) pentru proiectele care proceseaz struguri materie prim cu indicaiegeograficdinproduciaproprieprodusadeIMMulsolicitant sia celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, punctajul se acord proporional cu ponderea acesteia din total materie prim procesat. Solicitantulesteobligatsaproceseze/depozitezeattproduciapropriecti produciaprovenitdelaproductoriicaredeinprisocialesauaciunin IMM(minim10)(doc.19.5). Prevederile punctului b se aplic i pentru procesarea strugurilor materie primdestinaiobineriidevincudenumiredeoriginecontrolat. Exempledecalcul: Cazula) Materieprimprocesati/saudepozitatdinproducieproprie aIMMului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni =150.000 t/an Totalmaterieprimnecesarprocesrii=500.000t/an Severificdacpondereamaterieiprimedeinutesencadreazntre30%i 50% materie prim din producia proprie a IMMului si a celor minim 10 producatoricaredetinpartisociale/actiuni. 150.0000/500.000x100=30% Dacsolicitantularprocesa50%materieprimdinproducieproprie aIMM uluisiacelorminim10producatoricaredetinpartisociale/actiuniarobine 10puncte. 50%...............................10puncte 30%..................................X x=30%x10/50%=6puncte
Ghidul Solicitantului Msura 123 22 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

10
12

Punctajulsevacalculaastfel: 250.000................10 150.000................x x=150.000x10/250.000=6puncte Cazulb) Materieprim(struguri)dinproducieproprie aIMMuluisiacelorminim10 producatoricaredetinpartisociale/actiuni=450.000t/an Totalmaterieprimnecesarprocesrii=500.000t/an SeverificdacpondereamaterieiprimedinproducieproprieaIMMuluisi acelorminim10producatoricaredetinpartisociale/actiunisencadreaz ntre85%i95%. Punctajulsevacalculaastfel: 450.000/500.000x10=9puncteacordatepentruacestcriteriudeselecie. IMMuricareproceseazprodusetradiionale Solicitanii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ c proceseaz sau i propun s proceseze unul sau mai multe produsetradiionaleatestateconformlegislaieinvigoare. Solicitantultrebuiesprocesezeunulsaumaimulteprodusetradiionale. Pentruproiectelecareproceseazprodusetradiionaleatestatepunctajulse acordproporionalcupondereaacestoradinproduciatotalrealizat. Solicitantul va primi un numr de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selecie, respectiv 3) proporional cu ponderea produselor tradiionale din total producie realizat, daca NU, va primi 0 puncte. Deexemplu: produsetradiionale25.000Kg/an. producietotalrealizat=500.000Kg/an. 25.000/500.000x3=0,15punctepentruacestcriteriudeselecie. Scolectezei/sausprocesezeproduseecologice Solicitanii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ c vor colecta i procesa produse ecologice atestate conform legislaieinvigoare. Solicitantul nu poate obine produse ecologice dac nu proceseaz materie primecologic. Pentru proiectele care colecteaz i/sau proceseaz produse ecologice punctajulseacordproporionalcupondereaacestoradinproduciatotal realizat. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestuicriteriudeselectie,respectiv5)proporionalcupondereaproduselor ecologicedintotalproducierealizat,dacNU,vaprimi0puncte. Deexemplu: produseecologice25.000Kg/an. producietotalrealizat=500.000Kg/an. 25.000/500.000x5=0,25punctepentruacestcriteriudeselecie Microntreprinderi12

Max.3

Max.5

capacitatile de productie propuse respecta urmatoarele dimensiuni: 4 - 5 bovine/zi respectiv 80 - 100 bovine/luna
23 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Ghidul Solicitantului Msura 123

CriteriuldeselecieS10vafipunctatattpentrumicrointreprinderilecarerealizeazinvestiiinoi ctipentrucelecarerealizeazmoderizri. Punctajminim:20puncte ATENIE!Toateactivitilepecaresolicitantulseangajeazsleefectuezeprininvestiieattla faza de implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare i pentru care a primit punctajlaselecie,devincondiiiobligatorii. ncazc,laverificareaCererilordeplat,saunperioadademonitorizare,seconstatcaceste condiiinuserespect,plilevorfisistateiarcontractulvafireziliat.

- pentrusacrificareiprocesarecarne - pentrucolectareiprocesarelapte Total

4 5 100

2.6. Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)
PrinMsura123sepotacordabeneficiariloreligibiliiselectaifondurinerambursabilenprocent de pn la 50%, fondurile acordate reprezentnd cofinanarea public (raportat la valoarea totaleligibilaproiectului)lacaretrebuiesseadaugecofinanareaprivat. Cuantumul sprijinului i plafoanele maxime ale cofinanrii publice pentru un proiect sunt urmtoarele: Pentru microntreprinderi i ntreprinderi mici i mijlocii cuantumul sprijinului este de 50% din valoareaeligibilainvestiiei,cuunplafonmaximalsprijinuluipublicnerambursabilde2.000.000 deEuro/proiect. Pentru investiiile care aparin unei forme asociative (cooperative agricole de procesare a produseloragricoleconformLegiinr.566/2004,societicooperativedevalorificareconform Legiinr.1/2005,asociaiifamiliale/intreprinderefamiliala,conformOUGnr.44/2008,grupuride productorirecunoscutenconformitatecuOrdonananr.37/2005)icaredeservescmajoritatea membrilor acesteia(jumatate plus unul din membri), cuantumul sprijinului este de 50% din valoareaeligibilainvestiiei,cuunplafonmaximalsprijinuluipublicnerambursabilde3.000.000 deEuro/proiect. o Intensitatea sprijinului pentru investitiile realizate in Regiunea de Dezvoltare 8 Bucureti Ilfov se limiteaz la 40% din valoarea eligibil n conformitate cu art. 28(3)dinRegulamentul1698/2005icuHartadeAjutorRegional.

7 - 8 porci/zi respectiv 140 - 160 porci/luna 2 tone de lapte pe zi


Ghidul Solicitantului Msura 123 24 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Pentru alte ntreprinderi cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibil a proiectului,cuunplafonmaximalsprijinuluipublicnerambursabilde2.000.000deEuro/ proiect. o Intensitatea sprijinului pentru investitiile realizare in regiunea Regiunea de Dezvoltare8BucuretiIlfovselimiteazla20%dinvaloareaeligibilaproiectului (conformart.28(3)dinReg.1698/2005). Pentru microintreprinderile pentru sacrificare i procesare carne, precum si pentru colectare si procesare lapte, cuantumul sprijinului este de 50% si un plafon maxim al sprijinuluipublicnerambursabilde200.000euro/proiect. o Intensitatea sprijinului pentru investitiile realizate in Regiunea de Dezvoltare 8 BucuretiIlfovdecatremicrointreprinderilepentrusacrificareiprocesarecarne precum si pentru colectare i procesare lapte, se limiteaz la 40% din valoarea eligibilnconformitate cuart.28(3)dinRegulamentul1698/2005icuHartade AjutorRegional. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanat prin Msura 123 este de 5.000 de Euro aceastsumreprezentndvaloareatotaleligibilaproiectului. ATENIE! n cazul proiectelor care includ i investiii care au drept scop implementarea noilorprovocri,solicitantulcompleteaz: a) un buget indicativ cuprinznd cheltuielile aferente numai pentru acea parte din investiie care are drept scop implementarea noilor provocri. Investiiile care au drept scop implementarea noilor provocri sunt investiiile pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile,producereadebiogazutiliznddeeuri organice(energiaobtinutvafifolosit numai la nivelul unitii de producie), investiii pentru mbuntirea prelucrrii i comercializriiproduselorlactateiinvestiiipentrustocareaitratamentulapelorreziduale. b) un buget indicativ cuprinznd cheltuielile aferente celorlalte tipuri de investiii (cu excepia priideinvestiiecarearedreptscopimplementareanoilorprovocri); c) unbugetindicativcaretotalizeazbugetula)+b). BugetelesuntexprimatenumainEuro. Verificarea respectrii intensitii maxime a ajutorului se realizeaz de ctre APDRP, naintea semnriicontractuluidefinanare. ***
Ghidul Solicitantului Msura 123 25 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Capitolul3 ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRU CRETEREAVALORIIADUGATEAPRODUSELORAGRICOLEI FORESTIERE


Principiuldebazalfinanriinerambursabileesteacelaalrambursriicheltuielilorefectuaten prealabildectrebeneficiar. Un solicitant poate depune n acelai timp mai multe proiecte pentru msuri diferite din PNDR pentruaficofinanateprinFEADR. UnbeneficiarpoatedepuneunaldoileaproiectncadrulMsurii123cofinanatdinFEADR,cu condiiacaprimulproiectsfiefinalizat,cuexcepiacelorcareaplicpentruSchemadeajutorde stat nr. N578/2009 Stimularea dezvoltrii regionale prin realizarea de investiii pentru procesareaproduseloragricoleiforestierenvedereaobineriideproduseneagricole. Proiectele solicitanilor ai cror acionari majoritari au n derulare alte proiecte finanate prin FEADRncadrulacesteimsuri,nusunteligibile,cuexcepiacelorcareaplicpentruschemade ajutordestat. Precizrireferitoarelanoiuneadeactionarmajoritar: O persoan fizic/ persoan juridic care este acionar/asociat majoritar n sensul majoritii absolute (reprezint mai mult de jumtate plus unu din totalul aciunilor/ prilor sociale) din punct de vedere al aciunilor/ prilor sociale n dou sau mai multe societi nu poate solicita fonduriFEADR,nacelaitimpincadrulaceleaimsuri,dectncadruluneisinguresocietti. ATENIE! n conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului n ceea ce privetepunereanaplicareaprocedurilordecontroliaecocondiionalitiinceeaceprivete msurile de sprijin pentru dezvoltarea rural, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod artificialcondiiilenecesarepentruabeneficiadefinanarencadrulmsurilorPNDR,obinnd astfeldepireaintensitiisprijinuluifinanciar".
Ghidul Solicitantului Msura 123 26 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

3.1

Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i administrative,conformlisteidocumentelor,legatentrunsingurdosar,astfelnctsnupermit detaareai/saunlocuireadocumentelor. Formularul standard al cererii de finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este disponibilnformatelectronic,laadresawww.apdrp.ro ATENIE!Cerereadefinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele Cereriidefinanarefacparteintegrantdinaceasta. 3.1.1 CompletareaCereriideFinanare Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ. Cererea de Finanare trebuie completat pe calculator, n limba romn. Nu sunt acceptate Cereri de Finanare completate de mn. Dosarul Cererii de Finanare va cuprinde n mod obligatoriuunopis,cuurmtoarele: Nr.crt. Titluldocumentului Nr.Pagin(dela.....pnla.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia! nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesarei relevante,carevorprecizamodulncarevafiatinsscopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce masur proiectul contribuie la realizarea obiectivelorprogramului. ATENIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabileprinFEADR,solicitantulpoatebeneficiade fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului
NOTA Estenecesarsserespecteformatul standardalanexeiIndicatoride monitorizarecarefaceparte integrantdinCerereadeFinantare, precumicontinutulacesteia.Sevor completanumaiindicatoriisolicitai(nu sevoradaugaaltecategoriide indicatoricarenusuntinclusintabelul prezentat). Completareatuturorindicatorilor solicitatinconformitatecucele prezentatenCerereadeFinanareeste obligatorie.

Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
Ghidul Solicitantului Msura 123 27 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

European Agricol pentru Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare, ale RegulamentuluiComisiei(CE)nr.1974/2006destabilireanormelordeaplicareaRegulamentului (CE)nr.1698/2005,cumodificrileicompletrileulterioarei,respectiv,aleHotrriiGuvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural 20072013, cu modificrile i completrile ulterioare)pentrudemarareaproiectului. Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei corespunztoare n CerereadeFinanare. BeneficiarulcarenuasolicitatavansladatadepuneriiCereriideFinanare,areposibilitateadea solicita obinerea avansului ulterior semnrii Contractului de Finanare FEADR cu condiia s nu depescdatadepuneriiprimuluidosaralcereriideplatlaAutoritateaContractant.Avansul serecupereazlaultimatransadeplat. 3.1.2 DepunereadosaruluiCereriideFinanare Dosarul cererii de finanare cuprinde cererea de finanare completat i documentele ataate (conformListeiDocumentelorparteaEdincerereadefinanare). Originalul i o copie a Cererii de Finanare, mpreun cu formatul electronic (CD) i cu documentelenoriginal(pentrucareaataatcopii)sedepunlaOficiulJudeeandePlipentru DezvoltareRuraliPescuit(OJPDRP)aljudeuluiundearelocimplementareaproiectului.ncazul n care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judee, acesta va fi depus la Oficiul Judeeanperazacruiainvestiiaestepredominantdinpunctdevederevaloric. Fiecare exemplar din Cererea de Finanare va fi legat, paginat i opisat, cu toate paginile numerotatemanualnordinedela1lannparteadreaptsusafiecruidocument,undeneste numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel nct s nu permit detaarea i/ sau nlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare paginvapurtatampilasolicitantului(semntura,ncazulpersoanelorfizice). Important!Vafiataatocopieelectronic(prinscanare)aStudiuluideFezabilitate/memoriului justificativ,casiatuturordocumentelorataatecereriidefinanare,salvatecafisieredistinctecu denumireaconformalisteidocumentelor(seciuneaspecificEdincerereadefinanare).Scanarea sevaefectuadupfinalizareadosarului(paginare,meniuneacopieconformcuoriginaluletc.), naintedeafilegat,cuorezoluiedescanaremaximde300dpi(recomandat150dpi)nfiiere formatPDF.
Ghidul Solicitantului Msura 123 28 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Denumirilefiierelornutrebuiesconincaracteredegenul:~"#%&*:<>?/\{|},nu trebuiesconindoupunctesuccesive...Numrulmaximdecaracterealedenumiriiunui fiier nu trebuie s fie mai mare de 128, iar numrul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie s fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depescformatulA3,sepotataasalvatedirectnformat.pdf,lacaresevaadaugadeclaraia proiectantuluiprivindconformitateacuplaneleoriginaledinCerereadeFinanare. Dosarele Cererilor de Finanare sunt depuse personal de ctre responsabilul legal,aa cum este precizatnformularulCereriideFinanaresaudectreunmputernicit,prinprocurlegalizat(n original) al responsabilului legal, la OJPDRP, naintea datei limit care figureaz n licitaia de proiecte. Solicitantul trebuies depunCerereade Finanarempreun cutoateanexelecompletate,n2 exemplare(1originali1copie).Exemplarelevorfimarcateclar,pecopert,nparteasuperioar dreapt, cu ORIGINAL, respectiv COPIE, mpreun cu documentele originale (pentru care a ataat copii). Solicitantul trebuie s se asigure c rmne n posesia unui exemplar complet al DosaruluiCereriideFinanarenafaracelor2exemplarepecareledepune. Pentru acele documente originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilan contabil vizat de administraia financiar), copiile se vor confrunta cu originalul de catre expertul care realizeaz conformitatea, va face meniunea Conform cu originalul, dateaz i semneaz. 3.1.3VerificareadosaruluicereriidefinanaredectreAPDRP 1.VERIFICAREACONFORMITIICERERIIDEFINANARE VerificareaconformitiiCereriideFinanareiaanexeloracesteiaserealizeazpebazaFieide verificare. ControlulconformitiiconstnverificareaCereriideFinanare: dacestecorectcompletat; prezentatattnformattiprit,ctinformatelectronic; dacanexeletehniceiadministrativecerutesuntprezentendouexemplare:unoriginal iocopieprecumivalabilitateaacestora; n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, proiectul nu este considerat neconform.
Ghidul Solicitantului Msura 123 29 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Erorile de form sunt erorile fcute de ctre solicitant n completarea cererii de finanare care sunt descoperite de experii verificatori ai SVCFOJPDRP dar care, cu ocazia verificrii conformitii,potficorectatedectreacetiadinurmpebazaunordovezi/informaiiprezentate explicitndocumenteleanexateCereriidefinanare. NecompletareaunuicmpdinCerereadeFinanarenuesteconsiderateroaredeform. Solicitantul este invitat s revin la sediul OJPDRP dup evaluarea conformitii (n aceeai zi) pentru a fi ntiinat dac cererea de finanare este conform sau s i se explice cauzele neconformitii. Solicitantulareobligaiadealualacunotinprinsemnaturfiadeverificareaconformitii. ncazulncaresolicitantulnuacceptsdepunidocumenteleoriginale,acesteavorfiverificate deexpertlafinalizareaverificriiconformitii,nprezenasolicitantului. AceeaiCereredeFinanarepoatefideclaratneconformdemaximumdouoripentruaceeai licitaiedeproiecte. ATENIE! Solicitantul care a renunat, n cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanare conform,nuomaipoateredepunenaceeaisesiunededepunereaproiectelordeinvestiii. Depunerea cererilor de finantare se face numai n perioada de depunere a sesiunii publicata pe siteul APDRP i se efectueaz direct n sistemul informatic. Astfel, trebuie evitat depunerea proiectelor n ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, n cazul constatrii neconformitii cererii de finanare,saibposibilitatearedepuneriiacesteia.ncazcontrar,solicitantuliasumrisculdea nu mai avea la dispoziie timpul necesar pentru a mai depune o nou cerere de finanare n termenulmaximdedepunereacererilordefinanare. Cerereadefinantaredeclaratneconformdupnchidereasistemului(conformNoteidelansare asesiunii),numaipoatefiredepusnurmadeclarriineconformitii. Dupverificarepotexistadouvariante: CerereadeFinanareestedeclaratneconform CerereadeFinanareestedeclaratconform DacCerereadeFinanareestedeclaratconform,setrecelaurmtoareaetapdeverificare.
Ghidul Solicitantului Msura 123 30 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE Verificareacriteriilordeeligibilitateseefectueazdectre: o OJPDRPpentruCereriledeFinanarecareconinproiectealebeneficiarilorprivai frlucrrideconstruciii/saumontaj; o CRPDRPpentruCereriledeFinanarecareconinproiectealebeneficiarilorprivai cu lucrri de construcii si/sau montaj i pentru cererile de finanare depuse de ctrebeneficiariipublici; o APDRPnivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj. Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn: verificareaeligibilitiisolicitantului; verificareacriteriilordeeligibilitateiselecie; verificareabugetuluiindicativalproiectului; verificareastudiuluidefezabilitateiatuturordocumenteloranexate. Verificareaestefcutpebazadocumentelorprovenitedelasolicitant. ATENIE! Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i rezerv dreptul de a cere documentesauinformaiisuplimentare,dacpeparcursulverificriloriimplementriiproiectului seconstatdectreAPDRPcestenecesar. LaverificareaeligibilitiilanivelOJPDRPsiCRPDRPnsituaiancaresuntcriteriideeligibilitate carenecesitlmuririsuplimentare,expertulevaluatorpoatecereinformaiisuplimentaredoarn urmtoarelecazuri: 1. ncazulncareunuldindocumenteletehnice(StudiuldeFezabilitate,MemoriulJustificativ) conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informaiicontradictoriininteriorullororifadecelemenionatencerereadefinantare.n cazdesuspiciunesepoatesolicitaextrasdeCarte funciar pentrudocumentelecareatest dreptuldeproprietate. 2. ncazulcandavizele,acordurile,autorizaiileaufosteliberatedecatreautoritatileemitente ntroformcarenurespectaprotocoaleleincheiateintreAPDRPiinstitutiilerespective. 3. n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist diferenedecalculsauncadrareacategoriilordecheltuielieligibile/neeligibilenuestefacut corect.

Ghidul Solicitantului Msura 123

31 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Nusuntpermiseattcheltuielieligibilecticheltuielineeligibilencadrulcap.4.1Construciii instalaii,frasedetaliandevizelepeobiectlucrrilecorespunztoarespaiilor/instalaiilorce sevorexecuta.Pentrurestulsubcapitolelordelacap.4,sevorprecizacaresuntechipamentele, utilajele/montajulcaresuntneeligibile. n cazul Cererilor de Finanare verificate prin sondaj la APDRP nivel central, informatiile suplimentaresevorcerenumaipentrupct.1sipct.3. n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finantare nu sunt n conformitate cu forma cerutalacap.4.1dinGhidulsolicitantuluiDocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare, CerereadeFinantarevafideclaratneeligibil. 3.VERIFICAREANTERENACERERILORDEFINANARE Verificareapeterenserealizeazdectre: OJPDRPpentrucereriledefinanaredepusedectrebeneficiariiprivai; CRPDRPpentrucereriledefinanaredepusedectrebeneficiariipublici; APDRPnivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj. Scopulverificriipeterenestedeaverificadateleiinformaiilecuprinsenanexeletehnicei administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii de birou) cu realitatea, pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor. nurmaacestorverificripotexistadousituaii: proiectulesteneeligibil; proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj. 4.SELECIAPROIECTELOR Msura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a msurii i numrul maxim al sesiunilor de depunere i evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual va fi stabilit de Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune se face un anun de lansare a licitaieincaresevorprezentasumaiduratasesiunii. n cadrul sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2012, selecia proiectelor se face distinct din alocarea suplimentara prevzut n PNDR, pentru proiectele care vizeaza implementareastandardelorcomunitare.

Ghidul Solicitantului Msura 123

32 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Autoritatea de Management, n consultare cu Comitetul de Monitorizare, a stabilit, naintea lansriidepuneriideproiecte,sistemuldepunctajaferentcriteriilordeselecie(vezisubcapitolul 2.5),precumicriteriilededepartajareaproiectelorcupunctajegal. Pentru a acorda punctaj fiecrui criteriu de selecie, la Cererea de finaare trebuie ataate documentele specifice necesare punctrii, menionate n Capitolul 4.1 Documentele necesare ntocmiriiCereriideFinanare. APDRP vapunctafiecare proiecteligibiln funciedesistemuldepunctajstabilitiva ntocmii aprobaRaportuldeevaluare.Solicitanii,dupconsultareaRaportuluideevaluareauposibilitatea deadepuneContestaii. Contestaiile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, in termen de 5 zile lucratoaredelaprimireaNotificarii,darnumaimultde12zilelucratoaredelaafisareapesitea Raportuluideevaluare. ContestaiadepustrebuiesfiensotitdeNotificareidedocumentejustificative. Contestaiile se soluioneaza de ctre o Comisie constituit la nivelul MADR, prin Ordin al MinistruluiAgriculturiiiDezvoltariiRurale,formatdinreprezentaniaiMADRiAPDRP. TermenulpentruarspundecontestaiilorestenconformitatecuprevederileRegulamentuluide organizareifuncionarealComitetuluideselecieialComisieidecontestaiipentruproiectele aferente msurilor din PNDR 20072013 aprobat prin Ordinul MADR nr. 28/31.01.2011, cu modificrileicompletrileulterioare. Dupasoluionareacontestaiilor,sevantocmisiaprobaRaportuldeseleciedectreComitetul deseleciecarevafipublicatpesiteulwww.apdrp.ro. Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de Management i arencomponenreprezentaniaiAutoritiideManagementiaiAPDRP.RolulComitetuluide SelecieestedeafacepropunerictreAutoritateadeManagementpentrufinanareaproiectelor pebazalisteiprimitedelaAPDRP,dupcumurmeaz: Cndvaloareatotalaproiecteloreligibilesesitueazsubvaloareatotalalocatmsurii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru finanare a proiectelor care ndeplinesc punctajul minim. n acest sens, se ntocmete un Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobrii directorului general al AutoritiideManagement;

Ghidul Solicitantului Msura 123

33 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Cndvaloareatotalaproiecteloreligibilesesitueazpestevaloareatotalalocatmsurii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie analizeaz lista proiectelor eligibile cu punctajulacordatiarseleciasefacenordineadescresctoareapunctajuluideselecie,cu ncadrareanpunctajulstabilitpentrupragulminiminsumaalocat. ncazulproiectelorcuacelaipunctaj,departajareaacestorasefacenfunciedevaloareaeligibil aproiectului,exprimatneuro,nordinecresctoare. Dup parcurgerea sesiunilor de depunere i de evaluareselectare a proiectelor propuse pentru anul respectiv, n cazul n care mai rmn proiecte fr finanare, acestea vor fi restituite potenialilorbeneficiarinvederearevizuiriiireluriietapeidedepunere. Pentrumsura123Cretereavaloriiadugateaproduseloragricoleiforestiereesteprevzut unpragminimdepunctajde20punctesubcareniciunproiectnuvafifinanat.

3.2

Contractareafondurilor

DupprimireaRaportuluideseleciencaresuntincluseproiecteleaprobatepentruafifinanate, APDRPnotificBeneficiarulprivindDeciziadeSelecie. n termen de 60 zile calendaristice de la data primirii notificrii, dar nu mai mult de 70 zile calendaristicedelapublicareapesiteulwww.apdrp.roaRaportuluideselecieparial/finaldup caz, beneficiarul trebuie s se prezinte la sediul Centrului Regional de care aparine, pentru semnareacontractuluidefinanare(SerecomandconsultareatextuluiintegralalContractuluide finanareAnexa5laprezentulGhidveziwww.apdrp.ro.). ncazulncareBeneficiarulnuseprezintntermenuldinNotificareinudepunedocumentele obligatoriiinvocatenconinutulNotificrii,atunciseconsidercarenunatlaajutorulfinanciar. ATENIE! n termen de 60 zile calendaristice de la primirea Notificrii de selectare a cererii de finanare,darnumaimultde70zilecalendaristicedelapublicareapesituulwww.aprdp.ro,a Raportului de selecie parial/final dup caz, solicitantul va trebui s prezinte dovada cofinanrii,lasemnareacontractuluidefinanare,prezentndcelpuinunuldindocumentele: a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulcofinanriidinsurse proprii(autofinanare)sauprincertificatededepozitnominativeidematerializate,cuoscaden maimicsauegalcutreilunifadedatadepuneriidocumentelorpentrusemnareacontractului definantare(copieconformcuoriginalul);
Ghidul Solicitantului Msura 123 34 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulexistenteiunorsurse decofinanaredetipul:granturi,sponsorizri,donaii,nsoitdeundocumentcaresatestesursa respectiv,emisdeorganizaiacareaacordato(copieconformcuoriginalul); c)extrasdecontbancariFormularuldeachiziietitluridestat,emiseivizatedebanc,ncazul cofinanriiprintitluridestatcuoscadenmaimicsauegaldetreilunifadedatadepunerii documentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare(copieconformcuoriginalul); d)extrasullinieidecreditdatatcucelpuincincizilelucrtoarefadedatasemnriicontractului, cu valabilitate de un an la momentul semnarii contractului de finanare, i Contractul de credit vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu valabiltate de un an la momentul semnariicontractuluidefinanare,deschislaobanc(copieconformcuoriginalul). ncazcontrarsolicitantulvafideczutdindreptuldeancheiaContractuldefinanare Documenteledelapct.a,b,c,dtrebuieeliberatedebnciledepeteritoriulRomniei. ATENIE!ncazulncaresolicitantulprezint,ladepunereaCereriideFinanare,numaidovada (Decizia etapei de evaluare iniial ori Decizia etapei de ncadrare c proiectul se supune evaluariiimpactuluiasupramediuluisi/sausesupuneevaluariiadecvate)cainiiatprocedura de obinere a acordului de mediu i sau Avizului Natura 2000, dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului,acestanusecontracteazpnladepunereaacorduluidemediuisau AvizuluiNatura2000lasediuAutoritiiContractante. Durata maxim n care proiectul rmne n ateptare este de maxim 3 luni n cazul n care proiectul nu necesit studiu de impact sau de maxim 6 luni n cazul n care proiectul necesit studiul de impact, dup data notificarii de selectare a proiectului. n caz de neprezentare n termeneleinvocatenNotificareadeselecierespectivde3lunisaude6luniadocumentelorde catreBeneficiarsauincazulincareacestaseregasesteinregistratinevidenteleAPDRPcudebite saunereguli,APDRPirezervdreptuldeanusemnaContractuldefinanare. ATENIE! Durata de execuie a Contractului de finanare este de maxim 3 ani pentru proiecte careprevdinvestiiicuconstruciimontaji/sauadaptarealastandarde. Prin excepie, durata de execuie a contractului este de maxim 2 ani pentru proiectele de investiiicareincludachiziiisimpledeutilaje,instalaii,echipamenteidotrinoi,demijloace detransportspecializate,precumiaaltormijloacedetransportcarenusuntachiziionateprin leasingfinanciari/sauadaptarealastandarde.
Ghidul Solicitantului Msura 123 35 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

ncondiiilenerespectriidurateimaximedeexecuieaContractuluideFinanare,beneficiarului isevaaplicaopenalizarede2%dinvaloareaeligibilnerambursabilrmasdepltitpentru fiecareandeexecuieprelungit,pecareoachitnmaxim10zilelucrtoaredeladataprimirii notificriideacceptareamodificriiContractuluidefinanare. BeneficiarulareobligaiadeaachitapenalizareanprocentulprevzutmaisusncontulAutoritii Contractante. n cazul n care investiia se refer la adaptarea standardelor comunitare i data la care se ncheie perioada de graie de implementare a acestora este nainte de data de realizare a proiectului, Beneficiarul trebuie s prezinte la sediul Autoritii Contractante n maxim 15 zile lucrtoare,documentulemisdeinstituiileabilitatecaresatestecandeplinitstandarduln termenuldegraiestabilitctiDeclaraiapepropriarspunderecaimplementatstandardul ntermenuldegraiestabilit. ncazcontrar,potapreadousituaii: a) standardulnuestendeplinit,darprinrecalculareapunctajuluideselecieproiectuleste n continuare finanabil, acesta rmne eligibil dar cheltuielile pentru implementarea standarduluidevinneeligibile; b) dupa recalcularea punctajului de selecie privind standardul proiectul nu mai este finanabil,cazncarecontractuldefinanaresereziliaz. Beneficiarul poate efectua modificri bugetare dac acestea nu afecteaz scopul principal al proiectului i investiia iniial, iar modificarea se limiteaz la redistribuirea a maxim 10% din sumainiialalocatcheltuieliloreligibile,ntrecapitolelebugetare, frasemodificavaloarea totaleligibilaproiectului. BeneficiarultransmitelaAPDRPbugetulmodificat,prinintermediuluneinotificrincarejustific modificarea, nsoit de devizul general i devizul pe obiecterefcut, n termen demaxim 10 zile lucrtoare de la data modificrii acestuia, fr a fi necesar ncheierea unui act adiional la contractul de finanare.La contractul de finantare sunt prevzute ca anexe ultima varianta aprobataInstruciunilorprivindachiziiilepentrubeneficiariiprivaisipublici,respectiv,ultima variantaprobataInstruciunilordeplat,deladataRaportuluideselecie.
Ghidul Solicitantului Msura 123 36 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Precizrireferitoarelaacordareaavansului
PentruBeneficiarulcareaoptatpentruavansnvedereademarriiinvestiieinformularulCererii de Finanare, APDRP poate s acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibil nerambursabil. AvansulsepoatesolicitapnladepunereaprimeiCererideplat. Beneficiarulprivatpoateprimiavansulnumai dupprimirea avizuluifavorabildinparteaAPDRP pentruproceduradeachiziiiprioritarmajoritar. Pentruplatanavansacheltuieliloreligibilenerambursabile,beneficiarulesteobligatsdepuno garaniefinanciar,caresacoperesumasolicitatnavansnprocentde110%,eliberatdectre instituiifinanciarbancare. GaraniafinanciarsedepuneodatcuDosarulCereriidePlataAvansului.Scrisoareadegaranie bancar trebuie s acopere durata de execuie a contractelor, durat ce cuprinde durata de realizare a investiiei i implementarea proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziii), la careseadaugatermenulmaximde90dezilecalendaristicepentruefectuareaultimeipli. Avansul se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative, conform cerinelor APDRPprezentatenInstruciuniledeplat,AnexaVlaContractuldeFinanare. Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractanta plata n avans i solicit prelungirea perioadeiiniialedeexecuie,esteobligatnainteasolicitriiprelungiriidurateideexecuieiniiale a contractului s depun la Autoritatea Contractant documentul bancar prin care dovedete prelungireavalabilitiiScrisoriideGaranieBancare,caresacoperetoatperioadasolicitatla prelungire.

3.3

Achiziiile

Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achiziii ncepnd cu data primirii Notificrii de selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii) pe proprie raspundere, avnd n vedere condiionarea semnrii Contractului de Finanare de documentele obligatoriipecaretrebuiesledepunlaAutoritateaContractant.
Ghidul Solicitantului Msura 123 37 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

BeneficiarulprivatesteobligatsdepunlaOJPDRP,dosareledeachiziii,nmaxim3lunipentru achiziiisimple,saulaCRPDRPServiciulAchizitiinmaxim4luni,ProiectulTehnicicelpuinun Dosar de achiziii (ex.: Dosar achiziii prestriservicii), pentru achiziii care prevd construciii/ saumontaj,delasemnareaContractuluideFinanare. Important!InvestiiilecarerspundobiectivelorPEREipentrucaresantocmitdevizpeobiect separat,sevorconstituinlotseparatpentruparcurgereaproceduriideachiziii. ATENIE!LasolicitareaexpresaunuibeneficiardecofinanaredinFEADR,cuprivirelafurnizorii acestuiacarenuseachitdeobligaiilecontractuale,APDRPpoate,dupoverificareprealabil,s includ informaiile despre aceti furnizori n Lista furnizorilor care nui respect obligaiile contractualefadebeneficiariicofinanriidinFEADR. Lista furnizorilor care nui respect obligaiile contractuale fa de beneficiarii cofinanrii din FEADRvaputeaficonsultatpesiteuloficialalAPDRP. ncontextulderulriiachiziiilorprivateipublice,conflictuldeinteresesedefinesteprin: Existentaunorlegaturiintrestructurileactionariatuluibeneficiaruluisiofertanti; Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confidentialitate si impartialitate) detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac partedinconsiliuldeadministratie/organuldeconduceresaudesupervizareaunuiadintre ofertantisausubcontractanti; Detinereadecatreunadinfirmeleparticipanteapachetuluimajoritardeactiunilacelelalte firmeparticipantepentruacelasitipdeachizitie. LegislaiaitipuriledeproceduriaplicabilebeneficiarilorprivaiaiFEADR Tipcontract Condiiiprevzutedelegislaia naionalprivindachiziiapublic Cumulativ: - Contractulestesubvenionatn moddirect,nproporiedemai multde50%dinfonduri comunitarei/saudelabugetul destat; Valoareaestimata contractuluiestemaimare dectechivalentulnleia 4.845.000Euro. Instruciuniprivindachiziiilepublice pentrubeneficiariiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare) (OUGnr.34/2006cumodificrilei completrileulterioare) Proceduraaplicabil

Contractde lucrri

Ghidul Solicitantului Msura 123

38 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Cumulativ: - Contractulestesubvenionatn moddirect,nproporiedemai multde50%dinfonduri comunitarei/saudelabugetul destat; Valoareaestimata contractuluiestemaimicsau egalcuechivalentulnleia 4.845.000Euro. Cumulativ: - Contractulestesubvenionatn moddirect,nproporiedemai multde50%dinfonduri comunitarei/saudelabugetul destat; Valoareaestimata contractuluiestemaimare dectechivalentulnleia 193.000Euro. Cumulativ: - Contractulestesubvenionatn moddirect,nproporiedemai multde50%dinfonduri comunitarei/saudelabugetul destat; Valoareaestimata contractuluiestemaimicsau egalcuechivalentulnleia 193.000Euro.

Instruciunipentrubeneficiariiprivai aiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare)

Instruciuniprivindachiziiilepublice pentrubeneficiariiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare) (OUGnr.34/2006cumodificrilei completrileulterioare)

Contractde servicii

Instruciunipentrubeneficiariiprivai aiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare)

Instruciuni pentrubeneficiariiprivai Contractde Indiferentdeprocentuldecofinanare aiFEADR furnizarede idevaloareacontractului (AnexaIVlacontractulcadrude produse finanare) (bunuri) Nerespectarea Instruciunilor privind achiziiile publice i private de ctre beneficiarii FEADR atrageneeligibilitateacheltuieloraferenteachiziieideservicii,lucrrisauproduse. Pe parcursul ntregului proces de achiziie, la adoptarea oricror decizii, trebuie avute n vedere urmtoareleprincipii: Nediscriminarea Tratamentulegal Recunoatereareciproc Transparena

Ghidul Solicitantului Msura 123

39 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Proporionalitatea Eficienautilizriifondurilor Asumarearspunderii. Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat n maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziie (exceptnd dosareledeservicii).

3.4

Plata

Dosarul Cererii de Plat se depune de ctre beneficiar la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, n dou exemplare pe suport hrtie, la care ataeaz pe suport magnetic documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi anexa V la Contractul de finanare),prezentatepesiteulAPDRP:www.apdrp.ro Termenulderambursareacheltuieliloreligibileaferenteunuidosarcereredeplatestedemaxim 90dezilecalendaristicedeladatalacarecerereadeplatestecomplet. ATENIE! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/i s modifice investiia realizat prin proiectpeoperioadde5anideladatasemnriiContractuluidefinanare. ***

Ghidul Solicitantului Msura 123

40 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Capitolul4 INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREA FONDURILORNERAMBURSABILE

4.1

DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare

Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea proiectului sunt: 1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrri de
ATENIE! n cazul proiectelor care prevd modernizarea/finalizareaconstruciilor existente / achiziii de utilaje cu montaj care schimb regimul de exploatare a construciei existente, se ataseaz la Studiul de fezabilitate obligatoriu Expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente i Raportul privind stadiulfizicallucrrilor.

construciisi/saumontaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte fr lucrri de

construciii/saumontaj ATENIE! n cazul n care solicitantul realizeaza n regie proprieconstructiilencarevoramplasautilajeleachizitionate

prininvestitiaFEADR,cheltuielilecurealizareaconstructieivorfitrecuteincoloananeeligibile, vaprezentacertificatuldeurbanismsivantocmiStudiudeFezabilitate. ncadruldocumentuluisevorregasiobligatoriuurmatoareleelemente: codul CAEN al firmei de consultanta trebuie mentionat in Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ.NumaincazulncareestementionatcodulCAENidateledeidentificarealefirmeide consultanta in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultanta sunt eligibile. devizulgeneralsidevizelepeobiecttrebuiesafiesemnatedepersoanacareleaintocmitis poartestampilaelaboratoruluidocumentatiei. existentafoiidecapat,carecontinesemnaturilecolectivuluiformatdinspecialisti,condusde unsefdeproiectcareaparticipatlaelaborareadocumentatieisistampilaelaboratorului. detaliereacapitolului3cheltuielipentruproiectaresiengineeringsicapitolul5organizarede santier prin devize care sa justifice in detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmarite in etapadeachizitiisiautorizareplati. partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare in zona, planul general, relevee, sectiunietc.),sfiesemnate,tampilatedectreelaboratorncartuulindicator.
Ghidul Solicitantului Msura 123 41 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

ATENIE! n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s evideniezemontajulla capitolul4.2MontajutilajtehnologicdinBugetulindicativalProiectului, chiar dac montajul este inclus n oferta/ factura utilajului, cu valoare distinct pentru a fi consideratcheltuialeligibil.Dacmontajulserealizeaznregieproprieacestasevaevidenia cavaloarencoloanacheltuielineeligibile. Pentruserviciisevorprezenta devizedefalcatecuestimarea costurilor(nr.experti,ore/expert, costuri/ora). Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a Agentiei,sausuntnejustificateprinnumaruldeexperti,prinnumaruldeoreprognozatesauprin naturainvestitiei,laverificareaproiectului,acesteapotfireduse,cuinformareasolicitantului. n cazul in care investitia cuprinde cheltuiei cu constructii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investitia specifica in care suma tuturor cheltuielilor cu constructii si instalaii se raporteazlampdeconstrucie. 2. Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi formularul 20 i formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia Financiar(nconformitatecuprevederileNormelordenchidereaexercitiuluifinanciar2011)n carerezultatuloperational(rezultatuldeexploataredinbilant)safiepozitiv(inclusiv0). Exceptiefacsolicitantiicarenuaunregistratvenituridinexploatare Sevorprezentasituatiilefinanciarepentruaniin,n1sin2,undenesteanulanteriordepunerii CereriideFinantare. sau Situaiilefinanciare(bilantformularul10,contdeprofitipierderiformularul20iformularele30 i40)princaredovedesccnuaunregistratvenituridinexploatare. Pentrupersoanefiziceautorizate,intreprinderiindividualesiintreprinderifamiliale: Declaraiespecialprivindveniturilerealizatenanulprecedentdepuneriiproiectuluinregistrat la Administraia Financiar (formularul 200) n care rezultatul brut obinut anual s fie pozitiv (inclusiv0). sau DeclaraiadeinactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar,ncazulsolicitanilorcarenuau desfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.

Ghidul Solicitantului Msura 123

42 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

ATENIE!Rezultatuldeexploatarealanuluiprecedentdepuneriicereriidefinanaretrebuies fiepozitiv(inclusiv0).Nusevaluancalculanulnfiinriincarerezultatuloperaionalpoatefi negativ. CLARIFICRI: a) n cazul unui solicitant nfiinat n anul depunerii proiectului care nu a ntocmit Bilanul

aferentanuluianteriordepuneriiproiectului,nregistratlaAdministraiaFinanciar,solicitantulnu vadepuneniciundocumentnacestsens. b) ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanterioardepuneriiproiectului,dar

audepuslaAdministraiaFinanciarBilanulanuluianteriordepuneriiproiectului,solicitantulva depuneladosarulcereriidefinanareBilanulanuluianteriordepuneriiproiectuluinsoitdecontul deprofitipierdere,inclusivformularele30i40,nregistratlaAdministraiaFinanciar,princare dovedetecnuainregistratvenituridinexploataresidecinuadesfuratactivitideproducie. c) ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanterioardepuneriiproiectuluiiau

depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) n anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanare solicitantul va depune Declaraia de inactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar. 3.Documentepentrucldiriiterenurilepecaresunt/vorfirealizateinvestiiile: i documentcareatestdreptuldeproprietateasupraterenului,contractdeconcesiune actuldeproprietateasupracldirii

Pentruconstruciilecucaracterprovizoriu:documentncheiatlanotariat,carescertificedreptul defolosinalterenului:contractdenchiriere,decomodatpentruterenulpecareesteamplasat cldirea,valabilinclusivnperioadademonitorizareaproiectului pentrutoatetipuriledecladirisiterenuri,extrasuldecartefunciara sau documentulemisdeOficiuldeCadastrusiPublicitateImobiliarateritorial,caredovedestecantro unitateadministrativteritorialnuaufostfinalizatelucrriledecadastru, Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedent,careconine: o situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de realizare a investiiilorprevzutencontractialteclauze
Ghidul Solicitantului Msura 123 43 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

o suprafaa concesionat la zi dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestuiproces. ATENIE!Actuldeproprietateasupracldirilorncaresedesfasoaraactivitateadeproductievafi prezentatpentrutoatetipuriledeinvestitii,inclusivpentrucelecaresereferanumailaachizitiede utilajesimijloacedetransport. ATENIE! Pentru construciile definitive solicitantul trebuie s prezinte documente care s certificedreptulrealprincipal(dreptdeproprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobandit prin: contract de vanzarecumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativderestituire,hotararejudecatoreasca)/contractdeconcesiune,definiteconform Legii nr. 50/ 1991, modificat i completat, asupra terenului pe care urmeaz a se realiza investiia. Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificat i completat,solicitantulpoateprezentaiuncontractdecomodat/locaiune(nchiriere)asupra terenului. n clauzele contractului de concesiune sau din adresa emis de concendent trebuie s reias acordul concendentului pentru realizarea investiiei i c, de asemenea, nu este prevazut interdiciadeaseconstrui(inclusivinterdiciadeaschimbadestinaiaimobilului). Conform legii nr.287/2009 pentru aprobarea Codului Civil, drepturile reale asupra imobilelor cuprinsencarteafunciarsedobndesc,attntrepri,ctifadeteri,numaiprinnscrierea ncarteafunciar,pebazaactuluisaufaptuluicareajustificatnscrierea. ATENIE!ncazulncaresolicitaniidovedesccntrounitateadministrativteritorialnuaufost finalizate lucrrile de cadastru, printrun document emis de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar teritorial, acetianuvoraveaobligaiadeaprezentaextrasul de cartefunciarivor prezenta doar contractul de constituire sau transmitere a dreptului real respectiv n forma autenticanotarial. 4.Certificatdeurbanism/autorizaiedeconstruirepentruproiectecareprevdconstrucii. 5.ClasareaNotificarii, sau, Decizia etapei de ncadrare n care se specific faptul c proiectul se supune/nu se supune proceduriideevaluareaimpactuluiasupramediuluiiporceduriideevaluareadecvat;
Ghidul Solicitantului Msura 123 44 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

sau, AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiudeevaluareadecvat,daca estecazul. sau Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantul a iniiat procedura pentruobinereaacorduluidemediu; Pentruactivitiexistentecarefacobiectulextinderiisaumodernizrii,documentulvafinsoiti deNotadeconstatareAutoritateaCentralpentruProteciaMediuluii/sauGardaNaionalde Mediu. 6.1. Documente de la solicitant care s dovedeasc capacitatea i sursele de cofinanare ale proiectului(unulsaumaimultedintreeleemisedeinstitutiifinanciarebancare). 6.2. Documentdelabanccudateledeidentificarealebnciiialecontuluiaferentproiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP). 7. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale, emise de Direcia

GeneralaFinanelorPubliceideprimriileperazacroraiausediulsocialsipunctedelucru (numaiincazulincaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor)igraficuldereealonarea datoriilorctrebugetulconsolidat,dacestecazul. ATENIE:Solicitantulvaprezentadeciziaderambursareaprobataasumelornegativesolicitatela rambursare prin deconturile de TVA i/sau exista alte documente aprobate pentru soluionarea cererilorderestituire,decizie/documentecareaufostaprobateulterioreliberriicertificatuluide atestarefiscalpentrucompensareaobligaiilorfiscaledelaSect.A. 8.1. Pentruunitilesupuseavizriisanitareveterinare,conformlegislaieinvigoare Notificarecaresatesteconformitateaproiectuluiculegislaianvigoarepentrudomeniulsanitar veterinar i sigurana alimentelor i c prin realizarea investiiei n conformitate cu proiectul unitatea vafi n concordan cu legislaian vigoare pentru domeniul sanitar veterinari pentru siguranaalimentelor. sau
Ghidul Solicitantului Msura 123 45 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

AdresadelaANSVSA/DSVSAcaresmenionezenurmaverificriidocumentaieiprezentatese certific faptul c proiectul nu face obiectul notificrii/notificrii pentru sigurana alimentelor/ autorizrii/nregistrrii. Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre APDRP i ANSVSA Formatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteulwww.apdrp.ro 8.2. Pentruunitilesupuseavizriisanitare,conformlegislaieinvigoare:

Avizulsanitarprivindconstatareaconformitiiproiectuluicucondiiiledeigien sau Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic sau, Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien. 9.Pentruunitatilecaresemodernizeaza: 9.1Autorizaiesanitar/Notificareadeconstatareaconformitiiunitiiculegislaiasanitar, emisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare 9.2Autorizaiesanitarveterinar/Dovadanregistrriipentrusiguranaalimentelor/Notificare de constatare a conformitii unitii cu legislaia sanitar veterinar i sigurana alimentelor, emisecucelmultunannainteadepuneriicereriidefinanare. 9.3 Nota de constatare privind condiiile de mediu emis cu cel mult un an naintea depunerii cereriidefinanare. ATENIE! n cazul n care solicitantul prezint autorizaii de funcionare, acestea trebuiesc eliberate cu cel mult un an n urm fa de data depunerii cererii de finanare. n caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformitii unitii n funciune, cu legislaia sanitar, sanitar + veterinar, de mediu, n vigoare. Data de emitere a Notelor de constatare trebuiesfiecucelmultunannainteadepuneriiCereriideFinanare. 10.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s rezulte faptul c solicitantularecapitalprivat100%sicodulCAENconformactivitiipentrucaresolicitfinanare, existena punctului de lucru (dac este cazul) i c nu se afl n proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicat), reorganizare judiciar sau faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicat, Documentul trebuie sa fie eliberat in numele solicitantului, semnat,
Ghidul Solicitantului Msura 123 46 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

stampilatdecatreautoritateaemitentasisafieemiscucelmultolunainainteadepuneriiCererii definantare i 10.2. Pentruntreprinderilemiciimijlociisevaprezenta Declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii,

Anexa 1 din Legea nr. 346/ 2004 cu modificrile i completrile ulterioare i, dac este cazul, Anexa nr.2., semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea (mentionata in CertificatulconstatatordelaORC). sau Declaraie pe propria rspundere a solicitantului c ndeplinete condiiile de

ntreprinderecumaipuinde750deangajaisaucuocifrdeafaceridemaipuinde200de milioanedeEuro. 11. Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conform legislatiei n vigoare sau Hotrrejudectoreascdefinitiv,actuldeconstituireistatutulpropriupentrusocieti cooperativedevalorificare,cooperativeagricoledeprocesareaproduseloragricole; i AvizderecunoaterepentruGrupurideProductoriemisdeMADR. 12. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabilaincepandcuanul2002pentruacelesitipdeactivitate(codCAEN). 13.Declaraiecfirmanuestendificultate. Declaraiareferitoarelafirmandificultatevafidatdetoisolicitanii,cuexcepiaPFAurilor,IF urilor i societilor cu mai puin de 2 ani fiscali si va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinteintreprinderea.

Ghidul Solicitantului Msura 123

47 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

14. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahr, emis de MADR (Departamentele de specialitate)pentruntreprindereaprelucrtoare. 15.1 Copie dup diploma de studii /Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate: Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau InspectoratulTeritorialdeMunc i Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individualdemunc,acionar). 15.2Declaraiepepropriarspunderencaressemenionezecresponsabilullegaldeproiect/ beneficiarul(poatefisiopersoanadincadrulsocietatiipentrucarevaprezentadocumentcaresa certifice pozitia in societate Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberatdeangajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc i Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individualdemunc,acionar)va/vorurmauncursdepregtireprofesional,pnlafinalizarea proiectului,nainteaultimeipliaajutorului. ATENIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o instituie recunoscut de MinisterulEducaiei,Cercetrii,TineretuluisiSportului. 16.

16.1 Pentru modernizri: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspecie i certificare, conform Ord. 688/2007. 16.2Pentruinvestitiinoi: a)Fiadenregistrarecaprocesatoriproductornagriculturaecologic b)Contractulprocesatoruluicuunorganismcertificatdeinspecieicertificare c)Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite)emisdeunorganismdeinspecieicertificare,conformOrd.nr.688/2007(laultimaplat).
Ghidul Solicitantului Msura 123 48 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

ATENIE! Acest document este obligatoriu numai pentru obinerea de punctaj la criteriul de selecie: S colecteze i/sau s proceseze produse ecologice pentru modernizarea investiiilor existente. Pentru investiiile noi sau, modernizri ale activitii existente cu producerea de produse noi ecologice,solicitaniitrebuiesdemonstrezeprinStudiuldefezabilitate/Memoriuljustificativc vorcolectaiprocesaproduseecologiceatestateconformlegislaieinvigoare.Acestlucruseva verificalacereriledeplatinperioadademonitorizare. 17.

17.1 Document emis de MADR care s ateste faptul c produsele sunt tradiionale conform Ord.MAPDRP690/2004(pentrumodernizari). 17.2Declaratiapepropriaraspundereasolicitantului,pentruinvestitiinoi,princareseangajeaza ca la ultima plata sa prezinte documentul 17.1 pentru produsele traditionale. In caz contrar, contractulsevarezilia. ATENIE! Acest document este obligatoriu numai pentru obinerea de punctaj la criteriul de selecie: IMMuri care proceseaz produse tradiionale pentru modernizarea investiiilor existente.Pentruinvestiiilenoisaumodernizarialeactivitatiiexistentecuproducereadeproduse noi traditionale, solicitanii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativcvorprocesaprodusetradiionaleatestateconformlegislaieinvigoare.Acestlucru sevaverificalacereriledeplatinperioadademonitorizare. 18. Adeverin privind producia de materie prim obinut de solicitant (IMM) eliberat de DAJul judeelor aferente zonei (judeul n care este amplasat investiia sau judeele limitrofe) care demonstreaz c solicitantul este producator de materie prim, precizanduse cantitatea obinutnanulincurs,respectivanulagricol2011/2012. Pentruceiminim10productoricaredeinprisociale/aciuni: Adeverin privind producia de materie prim obinut n anul n curs, respectiv anul agricol 2011/2012,eliberatdeDAJuljudeeloraparintoare/Certificatdeproducator. 19.Altedocumentejustificative(sevorspecificadupcaz). 1.DocumentemisdeOrganizaiaInterprofesionalpentruProduseleAgroalimentare(OIPA)avizat de consiliul director, din care s reias c solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni
Ghidul Solicitantului Msura 123 49 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, nsoit de statutul asociaiei profesionale din componenauneiOIPA. ATENIE!SevaluanconsiderareattdocumentulavizatdectrePreedinteleConsiliuluiDirector ctideoaltpersoanmputernicitdeConsiliulDirectorconformprevederilorstatutului. nacestcaz,pelngdocumentulemisdeOIPAdincaresareiascasolicitantulestemembrual acesteia, acesta trebuie s prezinte i Hotrrea Consiliului Director de mputernicire a PreedinteluiConsiliuluiDirectorsauauneialtepersoanedincadrulConsiliuluiDirector,conform prevederilorstatutului,nvedereasemnriiacestordocumente. 2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitanii din Anexa Deciziei 2011/898/UE. 3.Autorizaiedeproductordestruguridestinaiobineriidevinuricuindicaiegeografic/DOC, eliberatdeONVPV(OficiulNaionalalVieiiProduselorVitivinicole). 4. Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerului pentru fiecare din cei minim 10 productori, care dein pri sociale/ aciuni i care specific faptul c au capital privat 100%, codulCAENprincipalagricolndomeniulproiectului,existenapunctuluidelucruicnuseafln proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciar sau faliment,conformLegii85/2006,republicat. 5. Declaraia pe propria rspundere a solicitantului (IMM) referitoare la procesarea/depozitarea materieiprime. 20.DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaconformAnexei10. ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriideFinanare,termenulde valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoaresisevorprezentancopiesau noriginaldupcumurmeaz: Nr. crt. 1 2 Denumiredocument 1.StudiuldefezabilitatesauMemoriuljustificativ Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi formularul 20 i formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara (in conformitate cu Forma documentelor Original Copie13

Pentru documentele copie se solicita numai la depunerea proiectului i verificarea conformitii si originalul documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul
Ghidul Solicitantului Msura 123 50 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

13

prevederileNormelordeinchidereaexercitiuluifinanciar2011)incare rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0) . Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare. sau Situaiilefinanciare(bilantformularul10,contdeprofitipierderi formularul20iformularele30i40)princaredovedesccnuau inregistratvenituridinexploatare Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderifamiliale: Declaraie special privind veniturile realizate in anul precedent depuneriiproiectuluiinregistratalaAdministratiaFinanciara(formularul 200)incarerezultatulbrutobinutanualsafiepozitiv(inclusiv0); sau Declaraia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. Documente pentru cldiri i terenurile pe care sunt/vor fi realizate investiiile: - actuldeproprietateasupracldirii i - document care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contractdeconcesiune Pentruconstruciicucaracterprovizoriu: - documentncheiatlanotariat,carescertificedreptuldefolosinal terenului:contractdenchiriere,decomodatpentruterenulpecareeste amplasat cldirea, valabil inclusiv n perioada de monitorizare a proiectului pentrutoatetipuriledecladirisiterenuri,extrasuldecartefunciara sau documentul emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara teritorial,caredovedestecantrounitateadministrativteritorialnuau fostfinalizatelucrriledecadastru, Certificat de urbanism/ autorizaie de construire pentru proiecte care prevdconstrucii ClasareaNotificarii, sau Decizia etapei de ncadrare n care se specific faptul c proiectul se supune/nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluiiporceduriideevaluareadecvat; sau Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 nsoit de studiu de impact/ studiu deevaluareadecvat,dacaestecazul. sau Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantulainiiatprocedurapentruobinereaacorduluidemediu; Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentulvafiinsotitdeNotadeconstatareeliberatdeAutoritatea

Copie Copie Copie

copie

4 5

Copie Copie Copie Copie

Ghidul Solicitantului Msura 123

51 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

CentralpentruProteciaMediuluii/sauGardaNaionaldeMediu 6 6.1Documentedelasolicitantcaresdovedeasccapacitateaisursele de cofinanare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituiifinanciarbancare): a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul cofinanrii prin surse proprii (autofinanare) sau prin certificate de depozitnominativeidematerializate,cuoscadenmaimicsauegal cutreilunifadedatanchideriilicitaieideproiecte: b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul existentei unor surse de cofinanare de tipul: granturi, sponsorizri, donaii,nsoitdeundocumentcaresatestesursarespectiv,emisde organizaiacareaacordato; c)extrasdecontbancariFormularuldeachiziietitluridestat,emisei vizatedebanc,ncazulcofinanriiprintitluridestatcuoscadenmai micsauegaldetreilunifadedatanchideriilicitaieideproiecte; d)extrasullinieidecreditdatatcucelmultcincizilelucrtoarefade datadepuneriicereriidefinanareiContractuldecreditvizatdebanc, ncazulcofinanriiprinliniedecreditcuovalabilitatedeunanfade datalansriilicitaieideproiecte,deschislaobanc; e)Scrisoaredeconfortangajant(certificatdeconfirmaredefonduri)cu ovalabilitatedecelpuin120zile,eliberatanumaideinstitutiifinanciar bancare. Extraseledecontbancaretrebuieeliberatedelabnciledepeteritoriul Romniei. 6.2 Document de la banc/ trezorerie cu datele de identificare ale bncii/ trezoreriei i ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunilecuAPDRP. 7 Certificatecaresatestelipsadatoriilorrestantefiscaleisociale,emise deDireciaGeneralaFinanelorPubliceideprimriileperazacrora iausediulsocialsipunctedelucru(numaiincazulincaresolicitantul esteproprietarasupraimobilelor)igraficuldereealonareadatoriilor ctrebugetulconsolidat,dacestecazul. 8.1 Pentru unitatile supuse avizarii sanitare veterinare, conform legislatieiinvigoare: Notificarecaresatesteconformitateaproiectuluiculegislaianvigoare pentru domeniul sanitar veterinar i sigurana alimentelor i c prin realizarea investiiei n conformitate cu proiectul unitatea va fi n concordanculegislaianvigoarepentrudomeniulsanitarveterinari pentrusiguranaalimentelor. sau Adresa de la ANSVSA/DSVSA care s menioneze n urma verificrii documentaieiprezentatesecertificfaptulcproiectulnufaceobiectul notificrii/ notificrii pentru sigurana alimentelor/ autorizrii/ nregistrrii. 8.2 Pentru unitile supuse avizrii sanitare, conform legislaiei in Copie Copie Original

Copie Copie
52 | P a g i n a

Ghidul Solicitantului Msura 123

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

10

vigoare: Avizul sanitar privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile Copie deigien sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i Copie sntatepublic sau Copie Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien. Pentruunitilecaresemodernizeaz 9.1 Autorizaie sanitar valabila la momentul depunerii cererii de Copie finantare/Notificareadeconstatareaconformitiiunitiiculegislaia sanitaremiscucelmultunannainteadepuneriicereriidefinanare 9.2 Autorizatie sanitara veterinara / Dovada Inregistrarii pentru siguranta alimentelor valabile la momentul depunerii cererii de finantare/Notificaredeconstatareaconformitatiiunitatiiculegislatia Copie sanitar veterinara si siguranta alimentelor emisa cu cel mult un an inainteadepuneriicereriidefinantare. 9.3Notadeconstatareprivindconditiiledemediuemisacucelmultun aninainteadepuneriicereriidefinantare. Copie 10.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din Copie care s rezulte faptul c solicitantul are capital privat 100% si codul CAEN conform activitii pentru care solicit finanare, existena punctuluidelucru(dacestecazul)icnuseaflnprocesdelichidare, fuziune,divizare(Legeanr.31/1990,republicat),reorganizarejudiciar saufaliment,conformLegiinr.85/2006,republicat,emiscucelmulto lunnainteadepuneriiproiectului i 10.2. Pentruntreprinderilemiciimijlociisevaprezenta Copie Declaraiaprivindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilor mici i mijlocii (Anexa 1 din Legea nr. 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare i, dac este cazul, Anexa nr.2.), semnata de persoanaautorizatasareprezinteintreprinderea. sau Declaraie pe propria rspundere a solicitantului c ndeplinete Original condiiiledentreprinderecumaipuinde750deangajaisaucuocifr deafaceridemaipuinde200demilioanedeEuro. Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conformlegislatieinvigoare sau Hotrre judectoreasc definitiv, actul de constituire i statutul propriupentrusocieticooperativedevalorificare,cooperativeagricole deprocesareaproduseloragricole; i AvizderecunoaterepentruGrupurideProductoriemisdeMADR. Copie Copie Copie

11

Ghidul Solicitantului Msura 123

53 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

12

Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru acelasi tip de activitate (codCAEN). Declaraiecfirmanuestendificultate. Declaraiareferitoarelafirmandificultatevafidatdetoisolicitanii, cu excepia PFAurilor, intreprinderilor familiale i societilor cu mai puin de 2 ani fiscali si va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinteintreprinderea Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahr, emis de MADR (Departamenteledespecialitate)pentruntreprindereaprelucrtoare. 15.1 Copie dup diploma de studii /Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea pentruresponsabilullegal/beneficiar(poatefisiopersoanadincadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate: Adeverincaresatestevechimeanmuncinspecialitateeliberat deangajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc i, Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrareacontractuluiindividualdemunc,acionar). 15.2 Declaraie pe propria rspundere n care s se menioneze c responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoana din cadrul societii pentru care va prezenta document care s certifice poziiansocietate: Adeverinacaresatestevechimeanmuncinspecialitateeliberat deangajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc i, Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrareacontractuluiindividualdemunc,acionar), va/vor urma un curs de pregtire profesional, pn la finalizarea proiectului,nainteaultimeipliaajutorului. 16.1.Pentrumodernizari Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspecie i certificare,conformOrd.688/2007 16.2Pentruinvestiiinoi: a)Fiadenregistrarecaprocesatoriproductornagriculturaecologic b)Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecie i certificare c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspectie i certificare,conformOrd.nr.688/2007(laultimaplat)

Original Original

13

14 15

Copie Copie Original

16

Copie Copie Copie Copie

Ghidul Solicitantului Msura 123

54 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

17

17.1 Document emis de MADR care s ateste faptul c produsele sunt tradiionaleconformOrd.MADR690/2004(pentrumodernizari) 17.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi,princareseangajeazacalaultimaplatasaprezintedocumentul17.1 pentru produsele traditionalepentrucareaprimitpunctajlaselectie.In cazcontrar,proiectulsevarezilia.

Copie Original

18

19

20.

18. Adeverin privind producia de materie prim obinut de solicitant(IMM)eliberatdeDAJuljudeeloraferentezonei(judeuln careesteamplasatinvestiiasaujudeelelimitrofe)caredemonstreaz c solicitantul este producator de materie prim, precizanduse cantitateaobinutnanulincurs,respectivanulagricol2011/2012. Pentruceiminim10producatoricaredeinprisociale/aciuni: Adeverinprivind producia de materie prim obinut n anul n curs, respectiv anul agricol 2011/2012, eliberat de DAJul judeelor aparintoare/Certificatdeproductor. 19.Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz) 1. Document emis de Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare(OIPA)avizatdePresedinteleConsiliulDirectorctide oaltpersoanmputernicitdeConsiliulDirectorconformprevederilor statutului,dincaresreiascsolicitantulestemembrualacesteiacu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, nsoit de statutulasociaieiprofesionaledincomponenauneiOIPA. n acest caz, pe lng documentul emis de OIPA din care sa reias c solicitantul este membru al acesteia, acesta trebuie s prezinte i HotrreaConsiliuluiDirectordemputernicireaPreedinteluiConsiliului DirectorsauauneialtepersoanedincadrulConsiliuluiDirector,conform prevederilorstatutului,nvedereasemnriiacestordocumente. 2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitantiidinAnexaDeciziei2011/898/UE 3. Autorizaie de productor de struguri destinai obinerii de vinuri cu indicaiegeografic/DOC,eliberatdeONVPV(OficiulNaionalalVieii ProduselorVitivinicole). 4. Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerului pentru fiecare din cei minim 10 productori, care dein prti sociale/ aciuni i care specific faptul c au capital privat 100%, codul CAEN principal agricol n domeniul proiectului, existena punctului de lucru i c nu se aflnprocesdelichidare,fuziune,divizare(Legea31/1990,republicat), reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii85/2006,republicat. 5.Declaraiapepropriarspundereasolicitantului(IMM)referitoarela procesarea/depozitareamaterieiprime. Declaraia pe propria rspundere privind cofinanarea conform Anexei 10.

Copie

Copie Copie Original

Original

Ghidul Solicitantului Msura 123

55 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Solicitantulsevaasiguracdocumenteleeliberatede ctreANSVSAmenioneazstandardele carevorfiimplementateprinintermediulproiectului,attpentruntreprinderilecuperioadde tranziie pn la 31 decembrie 2013, menionate n Anexa I la fia tehnic a msurii, ct i pentrumicrontreprinderilecareprimescsprijinpentrustandardelecareintrnvigoaredup1 ianuarie2007sauauintratdejanvigoare,conformAnexeilafiamsurii.

4.2 ListaFormularelordisponibilepesiteulAPDRP
Cererea de Finanare Anexa 1 (document pe care potenialul beneficiar l nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de investiii n vederea obinerii finanrii nerambursabile);linkwww.apdrp.ro Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevd lucrri de construciimontaj);linkwww.apdrp.ro Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevd lucrri de construciimontaj);linkwww.apdrp.ro Contractul de Finanare Anexa 4 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor nerambursabilentreAPDRPibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.apdrp.ro Alteformulare: Actele de transfer i Adres de ntiinare nregistrat la organul emitent (document necesar n cazulncareCertificatuldeurbanism/DocumentemisdeAgeniadeProteciaMediului/Avizul sanitarveterinar/Avizulsanitareste/suntemisepenumeleuneipersoanefizice/juridicediferite desolicitant);linkwww.apdrp.ro

ListaFormulareloriDocumentelornecesarepentruCEREREADEPLAT
DocumenteleiformularelejustificativecareconstituieDosarulCereriideplatnecesaraprobrii cheltuielilorefectuatencadrulproiectuluidumneavoastrsunt: Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative, printre care declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc.);linkwww.apdrp.ro Declaraiadeealonareaplilor;linkwww.apdrp.ro Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede moduleledetranedeplat);linkwww.apdrp.ro
Ghidul Solicitantului Msura 123 56 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/ lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.apdrp.ro Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link www.apdrp.ro Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten CerereadeFinanareirambursarea cheltuielilorsolicitateprinFEADR carenuvorfaceobiectul altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.apdrp.ro Formulare: FormularulAP1.1Avans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.apdrp.ro AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRPinupotfifurnizatedeAPDRP(Lista complet a documentelor este prezentat n Instruciunile de completare a Cererii de Plat, publicatepepaginadeinternetaAPDRPwww.apdrp.roInvestiiiprinFEADRM123Creterea valoriiadugateaproduseloragricoleiforestiere);linkwww.apdrp.ro
TOATEFORMULARELEPREZENTATEALCRORFORMATESTEELABORATDEAPDRPPOTFICONSULTATEI DESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAAPDRPIMADR(www.apdrp.roINVESTIIIPRINFEADR M123CRESTEREAVALORIIADAUGATEAPRODUSELORAGRICOLEIFORESTIERE) SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILEAPDRPDINAR.

Deasemenea,npaginadeinternetaAPDRPputeiconsultaidescrca: Fia Msurii Anexa 6 (www.apdrp.ro Investiii prin FEADR M123 Creterea valorii adugateaproduseloragricoleiforestiere);linkwww.apdrp.ro Actele normative utile Anexa 7 (www.apdrp.ro Informaii utile Acte normative LegislaiespecificFEADR);linkwww.apdrp.ro AnexaIlaTratatuldeinstituireaComunitiiEuropene;linkwww.apdrp.ro Declaraiareferitoarelafirmandificultate
Ghidul Solicitantului Msura 123 57 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

4.3 DICIONAR
Beneficiarpersoanjuridic/persoanfizicautorizatcarearealizatunproiectdeinvestiiii care a ncheiat un contract de finanare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; Cerereadefinanarereprezintsolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiar o nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de investiii n vederea obineriifinanriinerambursabile; Contribuiaprivatosumdebanicarereprezintimplicareafinanciarobligatorieapersoanei caresolicitfondurinerambursabileipecaretrebuiesoutilizezenvederearealizriipropriului proiect de investiii. Contribuia privat reprezint un anumit procent din valoarea eligibil a proiectuluideinvestiii,variabilnfunciedecategoriadebeneficiarieligibiliidetipulinvestiiei propuse spre finanare. Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre cofinanarea public(fondurileeuropenenerambursabile)ivaloareaeligibilaproiectului.Contribuiaprivat poate fi asigurat din surse proprii, valabil n cazul potenialilor beneficiari care dein deja fondurilenecesarepentrucontribuiafinanciar,fiedinvenituriprovenitedinsponsorizri,donaii ilegate14etc.doveditencondiiilelegii.Unaltmoddeasigurareacofinanriiprivateesteprin credit bancar, valabil n cazul n care potenialii beneficiari nu dein fondurile necesare pentru contribuiafinanciarproprie,darndeplinesccondiiilecontractriiunuicreditbancar. Cofinanareapublicreprezintfondurilenerambursabilealocateproiectelordeinvestiieprin FEADR;aceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei; Eligibil care ndeplinete criteriile i condiiile precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de FinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR; Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectului,n vedereacontractrii; Fiamsuriidescriemotivaiasprijinuluifinanciarnerambursabiloferit,obiectivelemsurii,aria deaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriiledebeneficiaritipul sprijinului;

14

Legate Dispoziie testamentar; Bunuri lsate cuiva prin dispoziie testamentar.


58 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Ghidul Solicitantului Msura 123

Fondurinerambursabilefonduriacordateuneipersoanefizicesaujuridicenbazaunorcriterii deeligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareaMsurii123icare nu trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAPDRP. Investiienoucuprindelucrriledeconstruciimontaj,utilaje,instalaii,careserealizeazpe amplasamente noi, pentru construciile existente crora li se schimb destinaia, sau pentru construciiaparinndunitilorcroralisauretrasautorizaiiledefuncionareinuischimb destinaiainiial; Msuradefineteariadefinanareprincaresepoaterealizacofinanareaproiectelor(reprezint osumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile); Modernizareacuprindelucrriledeconstruciiiinstalaiiprivindretehnologizarea,reutilareai refacerea sau extinderea construciilor aferente unitilor n funciune i cu autorizaii de funcionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale; Planul European de Redresare Economic (PERE) Programul agreat n cadrul Consiliului European din perioada 1112 decembrie 2008 prin care se ofer un stimulent pentru economia europeanpentruproiectedindomeniulenergetic,infrastructurnbandlarg(infrastructurde Internet) i proiecte pentru noile provocri (schimbri climatice, energii regenerabile, biodiversitate,gestiunearesurselordeap,inovaieirestructurareasectoruluiproduselactate); PilonulIalPoliticiiAgricoleComune(PAC)finanatprinFondulEuropeandeGarantareAgricol (FEGA)iconstituiebazaplilordirecteiamsurilordepia.ElestecomplementarPilonuluiII al PAC, finanat prin FEADR, care se adreseaz n egal msur att dezvoltrii rurale ct i mbuntirii mediului. Aciunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strns legate i se completeazreciproc. Potenial beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care este eligibil (care ndeplinetetoatecondiiileimpuseprinPNDR)pentruaccesareafonduriloreuropene,darcarenu ancheiatncuncontractdefinanarecuAPDRP; Politica Agricol Comun (PAC) este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care acordoATENIEcrescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizaiicomune depia;

Ghidul Solicitantului Msura 123

59 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Reprezentantul legal persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia contractuala cu APDRP, conform legislatiei in vigoare.Depunerea cererii de finanare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatieiinvigoare. Valoareeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,servicii,lucrricarese ncadreaznListacheltuieliloreligibileprecizatnprezentulmanualicarepotfidecontateprin FEADR;procentuldecofinanarepubliciprivatsecalculeazprinraportarelavaloareaeligibil aproiectului; Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul manual i, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integraldectrebeneficiarulproiectului; Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrri; Abrevieri: APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, instituie public cu personalitate juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul APDRP l constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de vedere tehnic, ct i financiar; APIAAgeniadePlaiiIntervenienAgriculturinstituiepublicsubordonatMinisterului Agriculturii,PduriloriDezvoltriiRuralederuleazfondurileeuropenepentruimplementarea msurilordesprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur; CRPDRPCentreleRegionaledePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structuraorganizatoric lanivelregionalaAPDRP(lanivelnaionalexist8centreregionale); FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune. MADR DGDR AM PNDR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale DGDR Autoritatea de Management;

Ghidul Solicitantului Msura 123

60 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

OJPDRPOficiileJudeenedePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structuraorganizatoricla niveljudeeanaAPDRP(lanivelnaionalexist42Oficiijudeene); PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

4.4 APDRPNSPRIJINULDUMNEAVOASTR
Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care se ncadreaz n aria de finanare a Msurilor din cadrul FEADR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanarea propriilor proiecte deinvestiiipentrudezvoltarerural. APDRPvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i 16:30 pentru a v acorda informaii privind modalitile de accesare a Programul FEADR, dar i pentru a primi propunerile sausesizriledumneavoastrprivindderulareaFEADR. Experii APDRP v pot acorda, pe loc sau n termenul legal.
APDRP,princele8Centre Regionaleicele42deOficii Judeene,vpoateacorda informaiinecesarepentrua solicitafinanareaproiectului dumneavoastr. Dacntmpinaigreutin obinereainformaiilorsau consideraicsunteidefavorizatn accesareafonduriloreuropene scrieine.Adresanoastreste: Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43, sector1; reclamatii@apdrp.ro; www.apdrp.roForumuride discuii/Reclamaii.

(maxim 30 de zile), orice informaie necesar n demersul dumneavoastr pentru accesarea fonduriloreuropene.ns,nuuitaicexperiiAPDRPnuauvoiesvacordeconsultanprivind realizareaproiectului. EchipaAPDRPvpoateajutaoridecteoriaveioplngere,oreclamaiesauopetiieprivindo situaiecareintrnariadecompetenaAPDRP. Deasemenea,ncazulncareconsideraicsunteinedreptit,defavorizatsausesizaiposibile neregulariti n derularea FEADR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei de Pli pentru DezvoltareRuraliPescuit,pentrusoluionareaproblemelor. Pentru a reclama o anumit situaiesau pentru a sesizaeventuale neregulariti informaine n scris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i dateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.

Ghidul Solicitantului Msura 123

61 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii suplimentareputeisconsultaiseciuneantrebrifrecventedepepaginadeinternetaAPDRP (www.apdrp.ro>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul de relaii publice din cadrul APDRP. Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate general, fiind astfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari. ***/***

Ghidul Solicitantului Msura 123

62 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR