Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea ,STEFAN CEL MARE SUCEAVA Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializare: Administratie Public

REFERAT
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC

Student:

CUPRINS
1. Suspendarea contractului individual de munc de drept....................................................2 2. Suspendarea contractului individual de munc din initiativa salariatului........................5 3. Suspendarea contractului individual de munc din initiativa angajatorului....................9 4. Spete........................................................................................................................................14 5. Concluzii.................................................................................................................................16 6. Bibliografie.............................................................................................................................18

Suspendarea contractului individual de munc Potrivit art. 50 din Codul Muncii, contractul individual de munc se suspend de drept n urmtoarele situatii: a. Concediu de maternitate; Pe perioada n care salariata se afl n concediu de maternitate, angajatorul nu poate ncadra pe postul su o alt persoan cu contract de munc pe durat nederminat, ci numai pe o durat determinat, pn la revenirea pe post a celei n cauz.1 b. Concediu pentru incapacitate temporar de munc; Salariatii, fiind asigurati n sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurri sociale, potrivit Legii nr. 19/2000, au dreptul la concediu medical (concediu pentru incapacitate temporar de munc), indiferent dac incapacitatea temporar de munc este cauzat de o boal obisnuit sau de un accident n afara muncii, de o boal profesional sau de un accident de munc. Dac salariatul nu poate presta munca din cauza unei incapacitti temporare de munc, suspendarea contractului individual de munc opreaz de drept, deoarece aceast cauz de suspendare intervine independent de vointa prtilor contractante. Pe durata concediului medical se suspend prestarea muncii si, n consecint, plata salariului, salariatul avnd dreptul la o indemnizatie pentru incapacitate temporar de munc, care se suport din bugetul asigurrilor sociale de stat si/sau de ctre angajator, dup caz. c. Carantin; Salariatilor crora li se interzice continuarea activittii din cauza unei boli contagioase pe durata stabilit prin certificatul eliberat de inspectoratul de sntate public, li se suspend de drept contractele individuale de munc, deoarece cauza de suspendare intervine independent de vointa prtilor contractante. Pe durata ct este declarat carantin, fiind interzis accesul la locul de munc, contractul de munc se suspend n efectele sale principale - prestarea muncii si plata acesteia -salariatul beneficiind de alte drepturi, n primul rnd de indemnizatia de asigurri sociale. d. Efectuarea serviciului militar obligatoriu de concentrare sau de mobilizare - dup cum rezult din coroborarea art. 50 lit.d) Codul Muncii cu art. 46 din Legea nr. 446/2006 privind pregtirea populatiei pentru aprare.2 e. Exercitarea unei functii n cadrul unei autoritti executive, legislative ori judectoresti, pe toat durata mandatului, dac legea nu prevede altfel;
1 2

Monitorul Oficial al Romniei, nr. 535 din 23 Iulie 2002. Monitorul Oficial al Romniei, nr. 990 din 12 Decembrie 2006.

Reglementarea acestui caz de suspendare este n concordant cu prevederile legale care reglementeaz incompatibilittile n cazul exercitrii unei functii n cadrul unei autoritti executive, legislative ori judectoresti. n cazul n care, pentru anumite functii din cadrul autorittilor executive, legislative ori judectoresti este permis cumulul de functii prin lege special, suspendarea contractului individual de munc nu intervine. n principiu, pe durata exercitrii unui mandat, indiferent cu ce titlu, n cadrul unei autoritti executive, legislative ori judectoresti - are loc suspendarea contractului individual de munc al celui n cauz- contract detinut anterior dobndirii mandatului. Prin exceptie, legea poate s prevad altfel. Cu alte cuvinte, chiar dobndindu-se un astfel de mandat, contractul individual de munc anterior existent ar rmne n fiint si si-ar produce efectele n continuare. f. ndeplinirea unei functii de conducere salarizate n sindicat, conform art. 50 lit. f) Codul muncii si art. 11 alin. (1) din Legea 54/2003 a sindicatelor.3 Astfel, pe perioada n care persoana aleas n organul de conducere este salarizat de organizatia sindical, contractul su individual de munc sau, dup caz, raportul de serviciu se suspend, iar aceasta si pstreaz functia si locul de munc avute anterior, precum si vechimea n munc, respectiv n specialitate sau n functia public detinut, n conditiile legii. Pe postul acesteia poate fi ncadrat o alt persoan numai cu contract individual de munc pe durat determinat. Formularea art. 11 alin.(1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 este imperativ, iar prtile nu pot deroga de la prevederile sale. g. Forta major4 se defineste ca fiind o mprejurare de origine extern cu caracter exceptional, care este absolut imprevizibil si inevitabil.5 Pentru ca un eveniment sau o mprejurare s fie calificate caz de fort major este necesar s se ndeplineasc urmtoarele trei conditii: s fie extern, imprevizibil si inevitabil. Sunt considerate cauze de fort major: catastrofe naturale (cutremure, secet, inundatii, furtuni); criz grav de materii prime; dificultti n aprovizionare si transport; deteriorarea utilajelor de munc; conflictele de munc etc. O astfel de situatie poate fi si greva, n raport cu salariatii care nu particip la ncetarea colectiv a lucrului si cu angajatorul. Suspendarea nu poate avea loc dect pe perioada n care actioneaz acea mprejurare extern imprevizibil si de nenlturat; dac sunt nentelegeri, salariatul se poate adresa instantei de judecat, care va hotr dac angajatorul abuzeaz sau nu de dreptul su.
3 4

Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 73 din 5 Februarie 2003. A. iclea, Tratat de Dreptul Muncii, p. 536. 5 T. Ionacu, E.A. Barasch, Fora major n executarea cntractului economic, n Studii i cercetri juridice nr.3/1964, p. 380.

h.

n cazul n care salariatul este arestat preventiv,6 n conditiile Codului de

procedur penal. Arestarea nu implic prin sine nssi vinovtia. Numai dup terminarea urmririi si a judectii, n raport cu solutia dat, se va stabili dac persoana n cauz este sau nu vinovat. n caz afirmativ, motivul desfacerii contractului va fi considerat imputabil. Dac se va stabili nevinovtia, nu va putea fi totusi obligat nici la reintegrarea si nici la plata despgubirilor, n cazul cnd desfacerea contractului a intervenit dup trecerea a mai mult de 30 de zile de la arestare, deci au fost respectate conditiile legii. i. n alte cazuri expres prevzute de lege, categorie n care includem cu titlu exemplificativ: Desfsurarea grevei pentru salariatii care nu desfsoar activitate pe toat durata grevei; ntreruperea activittii n constructii datorit conditiilor meteorologice. De exemplu, art.6 alin.(1) lit.c) din O.U.G. nr. 99/2000 privind msurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor ncadrate n munc7 impune angajatorior care nu pot asigura conditiile de lucru adecvate s ia, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor msura ntreruperii colective a lucrului, cu asigurarea continuittii activittii n locurile n care aceasta nu poate fi ntrerupt, potrivit prevederilor legale; n cazul asistentului maternal profesionist; Existenta actiunii penale mpotriva unui magistrat; Actiunea n justitie mpotriva directorilor executivi ai societtilor comerciale [art.156 alin. (5) din Legea nr.31/1990 privind societtile comerciale];8 Angajarea ca functionari publici n cadrul ca functionari publici n cadrul cabinetelor de demnitari. Astfel, potrivit art. 5 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia public central,9 n cazul functionarului public, dac angajarea acestuia n cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul institutiei de unde provine, atunci contractul individual de munc ncheiat cu aceast institutie se suspend pn la revenirea n functia detinut anterior; Pe perioada detinerii calittii de asistent judiciar, ca reprezentant al asociatiilor patronale sau al sindicatelor, n cadrul completelor pentru judecarea conflictelor de munc;
Declaraia Universal a Drepturilor Omului art.11 pct.1 Orice persoan, acuzat de comiterea unui act cu caracter penal, are dreptul s fie presupus nevinovat, pn cnd vinovia sa va fi stabilit, n mod egal, n cursul unui proces public, n care i-au fost asigurate toate garaniile necesare aprrii sale. 7 Monitorul Oficial al Romniei, nr. 304 din 4 Iulie 2000, aprobat prin Legea nr. 25/2004. 8 Republicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 1066 din 17 Noiembrie 2004, modificat i completat. 9 Monitorul Oficial al Romniei, nr. 42 din 30 Ianuarie 1998, modificat i completat.
6

Pe perioada expertizelor tehnice judiciare, caz n care salariatii beneficiaz, la angajatorii la care sunt ncadrati, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor, fr a primi salariul, dar cu mentinerea celorlalte drepturi conferite de calitatea de salariat [art. 16 alin.(1) si (2) din O.G.nr. 2/2000 privind organizarea activittii de expertiz tehnic judiciar si extrajudiciar].10n aceast situatie, suspendarea contractului este continu sau discontinu, n functie de cerintele concrete ale realizrii expertizei tehnice judiciare; Pe durata ntreruperii colective a lucrului, ca urmare a unor temperaturi extreme; Pe durata n care functionarii publici sunt alesi sau numiti pentru exercitarea unei functii de demnitate public [art. 61 alin. (3) si art. 113 alin. (3) din legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale];11 n cazul concediului de risc maternal, reglementat prin O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternittii la locurile de munc.12 Suspendarea determinat de vointa salariatului este consecinta fie a unei cereri sau optiuni exercitate de el, fie a unei conduite contrare obligatiilor sale, care ns nu este de natur s determine desfacerea contractului de munc. Conform art. 51 alin.(1) si (2) Codul muncii, contractul individual de munc poate fi suspendat din initiativa salariatului, n urmtoarele situatii: a. Concediu pentru cresterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pn la mplinirea vrstei de 3 ani. Persoanele care, n ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal, beneficiaz, potrivit art. 1 alin.(1) din O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei n vederea cresterii copilului,13 de concediu pentru cresterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, de pn la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunar n cuantum de 600 lei (RON). n situatia n care nasterea se produce nainte de termen, perioada se diminueaz cu perioada cuprins ntre data nasterii copilului si data prezumat a nasterii, certificat de medicul de specialitate [art. 4

10 11

Monitorul Oficial al Romniei, nr. 26 din 25 Ianuarie 2000. Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 204 din 23 Aprilie 2001, modificat i completat. 12 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 750 din 27 Octombrie 2003, modificat. 13 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 1008 din 14 Noiembrie 2005, modificat.

alin. 5 din Normele Metodologice din 22 Decembrie 2005 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005, privind sustinerea familiei n vederea cresterii copilului14]. De indemnizatia si stimulentul pentru cresterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, de pn la 3 ani, beneficiaz, optional, oricare dintre printii firesti ai copilului sau una dintre persoanele care au adoptat copilul, crora li s-a ncredintat copilul n vederea adoptiei sau care au copilul n plasament ori n plasament n regim de urgent, precum si persoana care a fost numit tutore ( art. 5 din O.U.G. nr. 148/2005). Concediul si indemnizatia lunar pentru cresterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, de pn la 3 ani, se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dup caz, pentru primii 3 copii adoptati, ncredintati spre adoptie, dati n plasament n regim de urgent, dati n tutel. Durata de acordare a concediului pentru cresterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, de pn la 3 ani se prelungeste corespunztor, n cazul suprapunerii a dou sau trei situatii de natur a genera acest drept si se acord o singur indnizatie [art. 6 alin.1-3 din O.U.G. nr. 148/2005]. Solicitantul trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele conditii: Este cettean romn, strin sau apatrid; Are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romniei; Locuieste mpreun cu copilul/copiii pentru care solicit drepturile si se ocup de cresterea si ngrijirea acestuia/acestora. Concediul pentru cresterea copilului se acord, la cerere, de ctre persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care si desfsoar activitatea persoanele ce beneficiaz de acest drept. Plata drepturilor indemnizatiei pentru cresterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, de pn la 3 ani nceteaz, potrivit art. 11 din O.U.G. nr. 148/2005, cu ziua urmtoare celei n care: Copilul a mplinit vrsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, n cazul copilului cu handicap; A avut loc decesul copilului. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspend, conform art. 12. alin. 1 din O.U.G. nr. 148/2005, ncepnd cu luna urmtoare celei n care: Beneficiarul este deczut din drepturile printesti;
Publicate n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 7 din 4 Ianuarie 2006, cu modificrile i completrile aduse de H.G. nr. 53/2006 (publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 57 din 20 Ianuarie 2006).
14

Beneficiarul este ndeprtat, conform legii, de la exercitarea tutelei; Beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevzute de lege, n vederea ncredintrii copilului spre adoptie; Beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevzute de lege, n vederea mentinerii msurii de plasament; Beneficiarul execut o pedeaps privativ de libertate sau se afl n arest preventiv pe o perioad mai mare de 30 de zile; Copilul este abandonat ori este internat ntr-o institutie de ocrotire public sau privat; Beneficiarul a decedat. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspend ncepnd cu ziua urmtoare celei n care beneficiarul realizeaz venituri profesionale supuse impozitului pe venit. n situatia n care beneficiarul nu mai ndeplineste conditiile cerute, plata indemnizatiei pentru concediu pentru cresterea copilului se suspend ncepnd cu ziua urmtoare celei n care conditiile respective nu mai sunt ndeplinite. Reluarea pltii drepturilor suspendate se face la cerere, ncepnd cu luna urmtoare celei n care se depune cererea. b) c) Concediu pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la 7 ani sau, n cazul Concediu paternal, care se acord n scopul de a asigura participarea efectiv a

copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pn la mplinirea vrstei de 18 ani. tatlui la ngrijirea noului-nscut [art. 1 alin. 1 din Legea nr. 210.1999 privind concediul paternal 15]. Tatl copilului nou-nscut are dreptul o singur dat la un concediu paternal de 5 zile lucrtoare, iar n situatia n care tatl copilului nou-nscut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultur, durata concediului paternal este de 15 zile lucrtoare. Concediul paternal se acord la cerere, n primele 8 sptmni de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezult calitatea de tat a petitionarului [art. 3 alin. 2 din Legea nr. 210/1999].Indemnizatia pentru concediul paternal se plteste din fondul de salarii al unittii si este egal cu salariul corespunztor perioadei respective; d) Concediu pentru formare profesional;

15

Monitorul Oficial al Romniei, nr. 654 din 31 Decembrie 1999.

e) f)

Exercitarea unor functii elective n cadrul organismelor profesionale constituite la Participarea la grev. n timpul grevei contractul de munc se suspend diferit

nivel central sau local, pe toat durata mandatului; pentru salariatii aflati n situatii diferite: Pentru cei care particip la grev, contractul de munc se suspend din initiativa salariatului, potrivit art. 51 lit. f) Codul Muncii; Pentru cei care nu particip la grev, dar se afl n imposibilitatea obiectiv de a lucra, contractul se suspend de drept, conform art. 50 lit. i) Codul Muncii. Atunci cnd continuarea lucrului este cu neputint, contractul va fi suspendat, dar, dac greva este declarat ilegal, salariatii neparticipanti la grev si care nu au avut posibilitatea de a lucra, ar putea pretinde o despgubire egal cu salariul de care au fost lipsiti pe perioada grevei, de la cei care au ncetat voluntar lucrul; g) n situatia absentelor nemotivate ale salariatului, n conditiile stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil, contarctul individual de munc, precum si prin regulamentul intern [art. 51 alin. 2 Codul Muncii]. Modificrile aduse art. 51 Codul Muncii prin abrogarea lit. g) si introducerea alin. 2 sunt de natur s antreneze anumite confuzii: Reglementarea anterioar, respectiv lit. g), nu consacra un drept al salariatului de a absenta nemotivat. Textul legal stabilea consecinta juridic a absentelor nemotivate, constnd n suspendarea contractului individual de munc (din initiativa salariatului). n cazul absentelor nemotivate contractul individual de munc nu poate fi suspendat, asa cum se precizeaz n textul legal, ci este suspendat totdeauna. Pe de alt parte, tot totdeauna, absentele nemotivate constituie abatere disciplinar si angajatorul l poate sanctiona disciplinar pe salariatul n cauz.16 Pe durata suspendrii contractului de munc din initiativa salariatului pot continua s existe alte drepturi si obligatii ale prtilor dac sunt prevzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munc aplicabil, prin contractul individual de munc sau regulamentul intern. n aceste conditii, salariatul beneficiaz de vechime n munc, precum si de celelalte drepturi care decurg din calitatea sa de salariat, cu exceptia suspendrii pentru cauze imputabile lui.17
16 17

I.T.tefnescu, Modificrile (...), op. cit.., p. 46-48. A. iclea, Tratat de Dreptul Muncii, p. 555.

Conform art. 52 alin. 1 Codul Muncii, contractul individual de munc poate fi suspendat din initiativa angajatorului, n urmtoarele situatii: a) Pe durata cercetrii disciplinare prealabile. Potrivit art. 267 alin. 1 Codul Muncii, sub sanctiunea nulittii absolute, nicio msur, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispus mai nainte de efectuarea unei cercetri disciplinare prealabile. Pe aceeasi linie, sanctiunea disciplinar a desfacerii contractului de munc se aplic dup cercetarea disciplinar prealabil a faptei ce constituie abatere, ascultarea salariatului si verificarea sustinerilor sale fcute n aprare. Angajatorul are posibilitatea ca, pe perioada ct dureaz cercetarea disciplinar, s suspende contractul celui n cauz. Dac salariatul se dovedeste nevinovat, si va relua activitatea, iar dac este vinovat, contractul de munc se poate suspenda [art. 264 ali. 1 lit. b Codul Muncii] ori se poate desface disciplinar [art. 264 alin. 1 lit. f Codul Muncii]. Dac salariatul este primit totusi la munc, iar manifestarea de voint a angajatorului, n acest sens, nu este echivoc, se consider c a avut loc o revocare tacit a deciziei de suspendare a contractului su, si va avea dreptul la salariul corespunztor muncii prestate; b) Ca sanctiune disciplinar. Art. 264 alin. 1 lit. b) Codul Muncii prevede un caz de suspendare a contractului de munc, msura avnd caracter disciplinar. Pe perioada de maxim 10 zile salariatului nu i este permis s presteze munc, neprimind salariul; c) n cazul n care angajatorul a formulat plngere penal mpotriva salariatului sau acesta a fost trimis n judecat pentru fapte penale incompatibile cu functia detinut, pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoresti.18 Desigur, dac unitatea nu a formulat plngere penal si nici nu a fost trimis salariatul n judecat pentru fapte penale, nu exist temei pentru suspendarea contractului individual de munc, chiar dac salariatul este cercetat penal, dar nu pentru fapte n legtur cu functia. De asemenea, dac salariatul este cercetat n legtur cu alte fapte, aceasta nu echivaleaz cu "trimiterea n judecat pentru fapte penale". Desi faptele penale sunt prevzute de lege, iar incompatibilitatea salariatului, care a svrsit fapta penal, cu functia detinut n cadrul unittii, rezult uneori din prevederile legale, suspendarea contractului individual de munc are la baz vointa patronului. Dac incompatibilitatea salariatului cu functia detinut nu rezult din prevederile legale, angajatorul este singurul n drept s aprecieze dac, prin svrsirea faptei penale, salariatul devine incompatibil cu functia respectiv. Problema

18

Idem, p. 546-547.

dac fapta penal este sau nu incompatibil cu postul detinut se rezolv de la caz la caz, n raport cu atributiile de serviciu si rspunderea ce revine celui n cauz. Dac salariatul a fost trimis n judecat pentru o astfel de fapt (independent de plngerea angajatorului), rezult c nu angajatorul cu care salariatul ce a svrsit anumite fapte penale, se afl n raporturi de munc este partea vtmat, ci o alt persoan juridic sau fizic, care a sesizat organul de urmrire penal, ceea ce a determinat si trimiterea n judecat. Desigur c este posibil si sesizarea din oficiu. n cazul n care angajatorul a fcut plngere penal mpotriva salariatului, el va putea decide suspendarea contractului individual de munc al acestuia, din momentul depunerii plngerii. Dac o alt persoan fizic sau juridic a fost cea care a sesizat organul de urmrire penal sau sesizarea s-a fcut din oficiu, angajatorul va putea decide suspendarea contractului de munc numai din momentul trimiterii n judecat a salariatului. Suspendarea dureaz pn la: Condamnarea, rmas definitiv, a celui n cauz; Achitarea sau ncetarea procesului penal, hotrt de instanta penal. Lund msura suspendrii contractului individual de munc, n cazul prevzut la alin. 1 lit. c), "angajatorul nu se pronunt asupra vinovtiei sau nevinovtiei angajatului, si nici asupra rspunderii sale penale, acestea fiind chestiuni a cror solutionare intr n sfera de activitate a organelor judiciare. Angajatorul poate doar s formuleze plngere penal mpotriva salariatului, dac detine date si indicii suficiente cu privire la svrsirea de ctre acesta a unei fapte penale incompatibile cu functia detinut, solicitnd autorittilor competente solutionarea cazului. n aceast situatie sau atunci cnd ia cunostint despre trimiterea n judecat a angajatului pentru svrsirea unei fapte de aceeassi natur poate lua msura suspendrii. Msura suspendrii dureaz pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoresti, avnd asadar un caracter provizoriu. Salariatul nu este mpiedicat s se ncadreze n perioada suspendrii contractului de munc la alt unitate sau n alt functie dect cea cu care este incompatibil fapta ce constituie obiectul acuzrii."; d) n cazul ntreruperii temporare a activittii, fr ncetarea raportului de munc, n special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. n cazul ntreruperii temporare a activittii, fr ncetarea raportului de munc, n special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, plata ctre salariati a indemnizatiei egale cu 75% din salariul de baz pe aceast perioad se face numai dac ntreruperea activittii nu le este imputabil si doar dac, n

10

intervalul respectiv, se afl la dispozitia angajatorului, care poate s dispun renceperea activittii oricnd. Indemnizatia de 75% din salariul de baz corespunztor locului de munc ocupat, stabilit n situatia reglementat de art. 53, trebuie, potrivit art. 159 alin. 3 teza a II-a, s fie cel putin egal cu salariul minim brut pe tar, garantat n plat; e) Pe durata detasrii. Detasarea, fiind o msur temporar, presupune, n toate cazurile, schimbarea locului de munc, si, uneori, a felului muncii. Asa cum rezult si din denumirea sa, detasarea implic schimbarea temporar a angajatorului si trecerea ntr-un alt colectiv de munc. Pe perioada detasrii, contractul de munc ncheiat cu primul angajator se suspend n efectele sale principale, fiind cedat partial si pe o perioad determinat celui de-al doilea angajator (la care persoana este detasat). Salariatul a crui nevinovtie a fost probat, si va relua activitatea avut anterior si va fi despgubit nu numai n cazul suspendrii de la lit. c), ci si de la lit. a). De regul, ca urmare a suspendrii contractului, persoana primeste n locul salariului o indemnizatie (incapacitate temporar de munc, maternitate, executarea pedepsei la locul de munc etc.) sau o despgubire [dac se constat nevinovtia sa ca urmare a suspendrii din functie potrivit art. 52 alin. 2 coroborat cu art. 52 alin. 1 lit. c) Codul Muncii]. Exceptional, cel n cauz primeste salariu (n ipoteza detasrii, a exercitrii unei functii salarizate n sindicat etc.). Suspendarea contractului de munc determin, de regul, reprogramarea concediului de odihn. Majoritatea cazurilor de suspendarea a contractului de munc antreneaz beneficul vechimii n munc si a stagiului de cotizare;19 fireste, cnd salariatul este culpabil (absente nemotivate, suspendarea din functie ca sanctiune disciplinar, executarea pedepsei la locul de munc) nu beneficiz de vechime n munc, iar perioada respectiv nu se ia n considerare la calcularea stagiului de cotizare. n principiu, pe perioada suspendrii, pe postul respectiv poate fi ncadrat n munc o alt persoan, dar numai cu contract de munc pe durata determinat. n situatia unui concurs de cauze de suspendare a contractului trebuie apreciat drept cauz prima dintre ele. Pe durata suspendrii, anumite cauze constituie obstacole legale pentru desfacerea contractului de munc (concediu de boal, de maternitate), n timp ce altele, reprezint preludiul
19

I.T. tefnescu, Tratat de Dreptul Muncii, p. 328-329.

11

posibil al desfacerii sale [absente nemotivate, suspendarea din functie potrivit art. 52 alin. 1 lit. a) sau b) Codul Muncii]. n perioada suspendrii contractului de munc, salariatul, neprestnd munc, nu poate fi victima unui accident de munc si nici nu poate beneficia de echipament de protectie, de materiale igienico-sanitare, iar perioada suspendrii nu se include n durata de folosint a echipamentului de lucru. Contractul individual de munc poate fi suspendat, prin acordul prtilor, n cazul concediilor fr plat pentru studii sau pentru interese personale (art. 54 Codul Muncii). Cele dou prti - salariatul si angajatorul prin acordul lor de voint, pot modifica anumite obligatii care s-au nscut ca urmare a ncheierii contractului de munc. Nimic nu se opune ca ele s convin, pentru o anumit perioad de timp, ca salariatul s nu mai presteze munca, deci pentru aceast perioad, contractul s fie suspendat. Aceast ntelegere poate avea loc n cursul executrii contractului ( este cazul concediilor fr plat) sau chiar n momentul ncheierii contractului, cnd salariatul si poate da acordul de principiu asupra unor eventuale modificri ulterioare ale contractului de munc ( de exemplu, cazul trimiterii salariatului s urmeze o scoal sau un curs de perfectionare). n tcerea legii, care doar confer posibilitatea suspendrii prin acordul prtilor, sunt cauze de suspendare prin acordul prtilor urmtoarele: Perioada n care salariatul este scos de la locul de munc fiind trimis s urmeze o scoal sau Concediul fr plat: cererea salariatului cu privire la concediul fr plat apare ca o ofert, un curs de perfectionare profesional, conform art. 194 alin. 3 Codul Muncii; iar aprobarea angajatorului constituie acceptarea, ambele ducnd la realizarea acordului de voint si, deci, la ncheierea conventiei; Rezervarea postului sau a catedrei, n cazurile n care cadrul didactic exercit anumite Suspendarea contractului individual de munc, prin acordul prtilor, intervine n cazul n care prtile convin acordarea unui concediu fr plat. Salariatii pot beneficia de acest concediu, n conditiile art. 148 Codul Muncii, pentru rezolvarea unor situatii personale. Din coroborarea celor doua texte, rezult c rezolvarea unor situatii personale include si studiile (sustinerea examenelor de bacalaureat, de admitere n institutiile de nvtmnt superior, a examenelor de an universitar, de diplom, de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat, sustinerea tezei de doctorat). Durata rspunderi n calitate de salariat la autorittile publice.

12

concediului fr plat se stabileste prin contractul colectiv de munc aplicabil sau prin regulamentul intern. Fiind considerate cazuri de suspendare a contractului individual de munc, prin acordul prtilor, chiar dac prin contractul colectiv de munc se prevede durata anual a concediului fr plat, iar aceast limit nu este nclcat, n momentul formulrii cererii de ctre salariat, angajatorul nu este obligat s i acorde acestuia concediu. n caz contrar, concediul fr plat ar fi un caz de suspendare a contractului individual de munc din initiativa salariatului. i n acest caz, pe durata suspendrii contractului de munc pot continua s existe alte drepturi si obligatii ale prtilor, dac prin legi speciale, prin contractul colectiv de munc aplicabil, prin contractul individual de munc sau regulamentul intern nu se prevede altfel. Perioada suspendrii nu constituie stagiu de cotizare si nici nu este asimilat acestuia.

Speta nr. 1

13

Salariata G.H., gestionar al restaurantului unor societii comerciale a fost gsit n urma unor controale cu lipsuri n gestiune. Conducerea societii comerciale a dispus declanarea procedurii ncetrii cercetrii prealabile i suspendarea contractului individual de munc. Angajatul a considerat msura abuziv ntruct exist un principiu constituional al prezumiei de nevinovie i s-a adresat instanei. 1. Ce anse i acordai angajatei G.H. n faa instanei? Nu are nici o ans. Legiuitorul a avut n vedere o situaie care privete un conflict de interese. Angajatorul nu poate fi obligat s menin n funcie salariatul mpotriva cruia, n condiii legale, a acionat pentru a-i apra interesele legitime. Dac legiuitorul nu ar fi reglementat aceast situaie, s-ar fi nclcat dreptul de proprietate al angajatorului, ntruct acesta ar fi constrns s menin n funcie salariatul "a crui munc ar fi putut avea efecte negative asupra activitii angajatorului". De aceea este justificat opiunea legiuitorului de a lsa la latitudinea angajatorului suspendarea contractului individual de munc. Nu este nclcat prezumia de nevinovie, ntruct suspendarea contractului de munc se ntemeiaz pe conflictul de interese care determin angajatorul s-i protejeze activitatea, iar nu pe prezumia de vinovie. A se vedea n acest sens Decizia Curii Constituionale nr. 24 din 22 ianuarie 2003, publicat n M.Of. nr. 72/5 feb. 2003. 2. A procedat corect angajatorul? Da. 3. Se ncalc principiul constituional al prezumiei de nevinovie? Nu. Nu este nclcat prezumia de nevinovie, ntruct suspendarea contractului de munc se ntemeiaz pe conflictul de interese care determin angajatorul s-i protejeze activitatea, iar nu pe prezumia de vinovie. Msura suspendrii nu este contrar principiului prezumiei de nevinovie, prevzut la art. 23 alin. 11 din Constituia Romaniei, care se aplic numai n cadrul rspunderii penale. De exemplu, plngerea penal se ntemeiaz pe date i pe indicii cu privire la svrirea de salariat a unei infraciuni incompatibile cu funcia deinut, iar existena ori inexistena vinoviei se stabilete prin hotrre judectoreasc definitiv. Fapta salariatului, chiar dac nu va atrage

14

rspunderea penal a acestuia, poate constitui abatere disciplinar, ce poate fi sancionat inclusiv cu ncetarea contractului de munc. n situaii n care se va constata nevinovia salariatului i dispunerea nejustificat a suspendrii contractului individual de munc, salariatul are dreptul la msuri reparatorii corespunztoare n temeiul dispoziiilor art. 52 alin. (2) din Codul muncii, potrivit crora: n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a), b) i c), dac se constat nevinovia celui n cauz, salariatul i reia activitatea avut anterior i i se va plti o despgubire egal cu salariul i celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendrii contractului. Pentru susinerea celor de la prezenta ntrebare, a se vedea Decizia Curii Constituionale nr.520 din 11 octombrie 2005 referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, publicat n M.Of. nr. 985/7 noi. 2005.

Speta nr. 2 D. F. a beneficiat de concediul legal pltit pentru ngrijirea copilului n vrst de pn la 2 ani i a solicitat nc un an concediu fr plat. Este legal o asemenea cerere ? Da. Temeiul juridic este oferit de art. 62 alin. 1 din Contractul Colectiv de Munc unic la nivel naional pentru anii 2007-2010: n afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de inca un an concediu fara plata. Codul Muncii reprezint legislaia comun n materie iar contractul colectiv de munc unic la nivel naional acioneaz ca o lege special i, potrivit unui principiu de drept, specialul derog de la general.

CONCLUZII

15

n concluzie, suspendarea contractului individual de munc este perioada n care munca prevzut n contract nu se presteaz si, n consecint, de regul, nu se plteste nici salariul de ctre angajator; este, deci, o suspendare a efectelor principale ale contractului individual de munc. n reglementarea dreptului muncii n Romnia, suspendarea contractului individual de munc poate interveni de drept sau prin acordul prtilor sau prin actul unilateral al uneia dintre prti. Efectul principal al suspendrii, indiferent de motivul pentru care a intervenit, l constituie oprirea temporar a prestrii muncii i a plii salariului, cu meninerea, ns, a contractului individual de munc. Totodat, dincolo de acest element comun, drepturile salariatului difer n funcie de cauza de suspendare, dup cum urmeaz:

pe parcursul suspendrii, salariatul poate primi, dup caz: salariu (n cazul detarii, al ndeplinirii unei funcii de conducere salarizate pe linie sindical etc.). Evident, salariul nu este suportat niciodat n final de unitatea la care contractul se afl suspendat;

indemnizaie (n cazul incapacitii temporare de munc, al concediului de maternitate sau pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani) sau burs (cum este cazul bursei de doctorat la forma cu frecven);

despgubiri (dac se constat nevinovia salariatului dup suspendarea din funcie), potrivit art. 52 alin 2 din Cod. cu privire la vechimea n munc, salariatul:
o

beneficiaz de vechime n munc n caz de: detaare, efectuarea serviciului militar obligatoriu n termen, concediu pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani, participarea la cursuri sau stagii de formare profesional, cu scoatere integral din activitate, iniiat de angajator; nu beneficiaz de vechime n munc n caz de: suspendare ca sanciune disciplinar, absene nemotivate, concediu fr plat.

n unele cazuri, pe parcursul suspendrii, dac nu exist culpa salariatului, legea prevede interdicia concedierii salariatului respectiv.

16

n alte cazuri, angajatorul poate s adopte msuri disciplinare (atunci cnd salariatul absenteaz nemotivat). Este util s se ntocmeasc o decizie (dispoziie, ordin, etc) ca act intern al angajatorului prin

care:

s dispun suspendarea sau s constate existena unei cauze de suspendare a contractului individual de munc; s precizeze temeiul legal; s menioneze durata (perioada) suspendrii (termenul pn la care i produce efectele). Astfel, actul respectiv constituie temeiul efecturii nscrierilor necesare n registrul general

de eviden a salariailor (i n dosarele personale). La ncetarea cauzei de suspendare a contractului su de munc, acestuia i revine obligaia de a se prezenta la locul de munc pentru a-i relua sarcinile de serviciu. Termenul prezentrii la post trebuie s fie, n mod obiectiv, rezonabil, iar angajatorul are obligaia de a-l primi la munc.

17

BIBLIOGRAFIE 1. Ioan, Mara, Contractul individual de munc si conventia civil de prestri servicii, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2009 2. Vasiliu, Raluca, Hutupascu, Anca, Raporturi individuale de munc, Editura Tribuna Economic, Bucuresti, 2008 3. Radu, Roxana Cristina, Dreptul muncii, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008 4. Codul Muncii

18

S-ar putea să vă placă și