Nume: ......................................................

FIŞĂ DE LUCRU
(Noţiunea de fracţie, fracţii egale,reprezentări prin desene)

1.Scrie fracţiile:o doime, două treimi, cinci şeptimi, patru zecimi, şapte sutimi.

___

___

___

___

___

2.Colorează 1_ , respectiv 1 din următoarele figuri geometrice: 2 4

…………………………………….. Scrie ce fracţie din desen reprezintă suprafaţa colorată în fiecare caz: ___ ___ ___ 4.Scrie fracţii egale după desenele următoare: …………………………………….3. Colorează partea corespunzătoare fracţiei: 1 4 4 9 2 6 5. .

Câte doimi vei obţine din merele de mai jos? Dar pătrimi? Cum a fost? Greu? Uşor? .6.