Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA FACULTATEA DE DREPT AN I

ESTE ADEVARAT CA UN COPIL NENASCUT POATE PRIMI DONATII? ESTE PREVAZUT IN VREUN COD?

Bealcu Isabela Ana Maria Grupa 703 A

Nitulescu Andrei Gabriel Grupa 702 A

BUCURESTI 2011
1

CUPRINS

1. Introducere 2. Cazul avortului 3. Donatii catre copilul nenascut 4. Mostenirea copilului nenascut 5. Concluzie 6. Bibliografie

Este adevarat ca un copil nenascut poate primi donatii? Este prevazut in vreun cod?
In legislatiile popoarelor, copilul nenascut este considerat subiect capabil de drepturi: dreptul de a primi donatii, dreptul la mostenire, dreptul de a primi despagubiri in cazul in care a suferit daune (de pilda daca mama a fost victima unui accident in timp ce purta sarcina). O asemenea dispozitie era chiar prevazuta in dreptul roman: Infans conceptus pro nato habetur, quoties de eius commodis agitur (Copilul zamislit este considerat ca si nascut ori de cate ori este vorba de interesele lui)1. Chiar si in cazul avortului intre drepturile mamei si cel al copilului la viata, ultimul primeaza deoarece viata este valoarea suprema iar dreptul la viata este dreptul suprem si fundamental al omului fara de care nu este posibil nici un alt drept. Daca studiem decretul 31/1954, inca din primele articole ajungem sa observam mentionarea drepturilor copilului nenascut. Conform articolului 7 al acestui decret drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune, insa numai daca acesta se naste viu2. Ca sa intarim acest articol vom mentiona, bineinteles, codul civil care relateaza existenta unor articole de aceiasi insemnatate copilul conceput este considerat ca exista (articolul 654, alineatul 2) chiar in paginile acestuia, incheiand in final cu faptul ca daca copilul se naste mort se va considera ca acesta nu exista (articolul 654, alineatul 3)3. Acestea toate arata o existenta a CAPACITATII DE FOLOSINTA ANTICIPATA, sustinuta prin lege, instituita spre a exista donatia, mostenirea, succesiunea, testamentele, etc catre o persoana conceputa, dar nenascuta. Acum ca am mentionat despre copilul nenascut revenim la tema referatului si anume este adevarat ca un copil nenascut poate primi donatii? Este prevazut in vreun cod?. Vom incepe a dezbate acest lucru cu mentiunea articolului 801 a codului civil care prezinta o definitie a donatiei. Donatiunea este un act de liberalitate prin care donatorele da irevocabil un lucru donatarului care il primeste.

1 2

Drept Civil roman, Gh Beleiu, Universul Juridic, editia 2007, pg 317 Decretul 31/1954 3 Codul Civil, editia martie 2010

Observam inca din definitie ca aceasta este o liberalitate, valabila oricarei persoane, de a da irevocabil un lucru oricui, nefiind mentionat decat donatarului care il primeste. Articolul 808 ne spune asa: este capabil de a primi prin donatiune intre vii oricine este conceput in momentul donatiunii. Mentionam, in trecere, si ca este capabil de a primi prin testament oricine este conceput la epoca mortii testatorului. Revenind la donatia lucrului catre un copil neconceput, care trebuie sa accepte donatiunea ne legam de articolul 815 donatiunile facute unor minori sau unui interzis, se accepta de tutore sau de parinte, fapt care este valabil si in acest caz. Femeia ce il poarta pe fat in pantece, mama acestuia, ca tutore legal si totodata ca parinte poate accepta donatia in numele lui4. Mai putem amplifica tema referatului aducand mentiuni, cu baza legala, asupra dreptului la mostenire a copilului nenascut. Mostenirea sau succesiunea reprezinta transmiterea patrimoniului, atat activ cat si pasiv, apartinand unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane fizice aflate in viata sau concepute, dar nenascute inca, catre una sau mai multe persoane juridice in fiinta, ori in lipsa acestora Statului5. In codul civil se arata ca mostenirea se deschide prin moarte, ceea ce inseamna ca data deschiderii mostenirii coincide cu data mortii celui care lasa mostenirea. Persoanele cu vocatie succesorala vor fi cele care au o legatura de rudenie cu defunctul. Conditiile generale pentru ca o persoana sa aiba dreptul la mostenire sunt: sa nu fie nedamna de a mosteni; sa aiba vocatie succesorala si ultima conditie care aduce un interes deosebit referatului nostru aceea de a exista la momentul succesiunii, aici fiind incluse si persoanele concepute, dar nenascute la data deschiderii acesteia. Este suficient ca un copil sa se nasca viu, nu neaaparat si viabil pentru a avea capacitate succesorala, fapt ce poate fi dovedit cu orice mijloc de proba, mentinate fiind chiar si in codul civil in prima parte despre succesiuni a celei de-a treia carti6. In concluzie am aratat pe parcursul referatului ca o persoana, desi nenascuta, are dreptul la viata, care primeaza ca fiind drept suprem si fundamental, dreptul la mostenire si chiar dreptul de a primi donatii, toate acestea fiind prevazute chiar in textul legii.
4

Codul Civil, editia marie 2010, art 815 donatiunile facute unor minori sau unui interzis, se accepta de tutore sau de parinte. 5 Codul familiei, editia 2010 6 Codul Civil, editia martie 2010

Bibliografie

1. Codul Civil 1 martie 2010 2. Decretul 31/1954 3. Manualul de drept civil, Gh Beleiu 4. Manualul de drept roman, St Cocos 5. Internet, motor de cautare google.ro 6. Alte site-uri juridice