Sunteți pe pagina 1din 37

Regimurile masinii de curent

continuu
Caracteristici de functionare in regim de
generator si motor
+
K
+
E
K
u
E
i
E
+
S
u
A
i
A
+
A
C
+
AE
Schema electric a mainii de curent continuu
Excitaie derivaie
compensare
comutaie
Excitaie serie
( )
A AS E AE
i M i M E =e
Ecuaiile mainii cu excitaie mixt
+
E
u
E
i
E
+
S
u
A
i
A
+
A
+
AE
A A A
E SE A S S
A AS E AE AE
A ES E E E
i L
i M i L
i M i M
i M i L
=
=
=
=
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
Expresiile fluxurilor
E U i R U
p A A A
+ = A AA A
Ecuatia de tensiune
Expresia t.e.m.
generator
i
A
i
E
+
AE
u
A
i
R
c
( )
E A
e u
p A A A
E E C A
I I I
n k k E
U I R E U
I R R U
=
= =
=
+ =
u uu u O OO O u uu u
A AA A
Ecuatia sarcinii:
I R U
s A
=
. ct = O
Ecuatiile masinii cu excitatie derivatie.
R
E
Pierderile n maini de curent continuu
A p t
I U p A =
2
A A A
I R p =
|
o
o
B n k p
Fe
=
Pierderi de trecere au loc n rezistena de contact
Pierderi n nf!"urarea rotorului
Pierderi n fierul rotoric datorit! variaiei cu frecven! de rotaie a fluxului
Pierderi n nf. de excitaie
Pierderi mecanice "i de ventilaie
Pierderi suplimentare
2
E E E
I R p =
2
n k p
mv
=
a s
P p ~ 005 . 0
Regimul de generator al masinii de c.c.
P
p
Fe
p
mv
p
s
p
A
p
t
P
u
= U
A
I
A
P
a
= C
a
O
P
E
= p
E
Bilantul energetic
Regim de generator independent
Regim de generator cuplat la retea
i
E
/i
E0 E
r
E/U
N
Caracteristica de mers n gol.
( ) 0 = = I la i f E
E
Nu se poate determina la ma"ina cu excitaie serie
E
r
- t.e.m. remanent!
Se determin! numai
cu excitaie separat!.
. ct = O
Regim de generator independent
+
AE
i
A
=0
u
A
+
E
i
E
u
E
R
C
i
E
/i
E0
E
E/U
N
I=ct.
Caracteristica de mers n sarcin
( ) . ct I la i f U
E
= =
Nu se poate determina la ma"ina cu excitaie serie
. ct = O
Regim de generator independent
R
S
+
AE
i
A
=ct
u
A
+
E
i
E
u
E
R
C
Ad
U/U
N
I/I
N
Dif
Der
Sep
Caracteristica extern
( ) . ct i la I f U
E
= =
La generatoarele cu excitaie derivaie
. ct R
C
=
. ct = O
Regim de generator independent
R
S
+
AE
i
A
u
A
+
E
i
E
u
E
R
C
0 0.5 1 1.5 2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I/I
N
U/U
N
Instabil
Stabil
Regim de generator independent
E
S
U
I
A
+
AE
+
A
+
S
Caracteristica extern a generatorului cu excitatie serie
R
S
Der
Sep
Dif
Ad
I/I
N
I
E
/i
E0
Caracteristica de reglare
( ) . ct U la I f i
E
= =
Nu se poate determina la ma"ina cu excitaie serie
. ct = O
Regim de generator independent
R
S
+
AE
i
A u
A
=ct
+
E
i
E
u
E
R
C
Bilanul energetic
P
p
Fe
p
mv
p
s
p
A
p
t
P
m
P
u
= CO
P
A
= U
A
I
A
P
E
= p
E
Regimul de motor
E U I R U
I R U
p A A A
E E E
A + =
=
+
E
i
E
u
E
+
AE
i
A
u
A
n k k E
e u
= = u uu u O OO O u uu u
Expresia t.e.m. induse
Ecuatiile in regim stationar.
I k I p C
c AE
= = u uu u + ++ +
Expresia cuplului
Ecuatia de miscare
e
e
=
f s
k C C
dt
d
p
J
Caracteristici de funcionare
Motoare cu excitaie separat! "i derivaie
P
u
/P
N
I
q
O
T
+
E
i
E
u
E
R
C
+
AE
i
A u
A
R
p
I/I
N
R
u
U
O/O
N
Caracteristici mecanice
AO O =
u

u
A
= O
'
0
C
I R
C
U U
p
Motoare cu excitatie separata si derivatie
i
A
i
E
+
AE
U
A
i
R
C
R
p
5
E
E
S
U
I
A
+
AE
+
A
+
S
( )
I M E
E U I R R U
s
AE
p A S
=
+ + =
e
A AA A
2 2
I k I M p C
s
AE
= =
u uu u
Ecuaiile mainii cu excitaie serie.
( ) I f M
s
AE
=
motor
O OO O O OO O
u uu u
= = I k I M p E
AE
Tensiunea electromotoare
Cuplul electromagnetic
0 0.5 1 1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
I/I
N
R
U
O/O
N
AE AE
p
M p
R
I M p
U U


A
= O
E
S
U
I
A
+
AE
+
A
+
S
R
p
Motorul cu excitatie serie
Maina cu excitaie mixt. (motor)
Aditional.
+
E
u
E
i
E
+
S
u
A
i
A
+
A
+
AE
+
E
u
E
i
E
+
S
u
A
i
A
+
A
+
AE
Diferential
( )
A AS E AE
i M i M E =e
Expresia t.e.m.
( )
A A AS E AE
i i M i M p C =
Expresia cuplului
( ) E U I R R U
p A S
+ + = A AA A
Ecuatia de tensiune
( ) ( ) I M I M p
I R
I M I M p
U U
AS E AE AS E AE
p
+

+
A
= O
0
0.5
1 1.5 2
0
0.5
1
1.5
O/O
N
Dif
Der
Ad1
Ad
I/I
N
Motorul cu excitaie mixt
Adiional
.
+
E
U
E
i
E
R
C
+
S
U
A
i
A
+
A
+
AE
R
p
Masina de curent continuu
Probleme
Problema 1
Rotorul unei masini de curent continuu. se roteste cu viteza n = 1450 r/min si are:
Z = 24 crestaturi
diametrul D = 0,42 m,
lunginea L = 0,22 m si
un colector cu K = 48 lamele la care se leaga infasurarea buclata
multipla de ordinul m = 2 realizata cu N = 384 conductoare
pentru 2p = 4 poli.
Talpa polului are o deschidere relativa o
i
=0,7 si asigura
in intrefier o

= 1,12 mm
inductia magnetica B = 0,75 Te
la un curent de excitatie i
E
= 2 A.
pasul polar
viteza unghiulara de rotatie
s r
n
/ 843 , 151
60
1450 2
60
2
=

= O
t t
m
p
D
33 , 0
4
42 , 0
2
=

=
t t
t
Problema 1
numarul cailor de curent al infasurarii buclate cu m = 2
8 2 2 2 2 2 = = = m p a
constanta masinii
t t t
96
4
2
2
384
2
= = =
a
p N
k
u
fluxul fascicular al masinii
mWb B L
i i
1 , 38 75 , 0 22 , 0 33 , 0 7 , 0 = = =
o
t o |
t.e.m. de rotatie
V k E
u
8 , 176
3
145
10 1 , 38
96
3
= = =

t
t
| O OO O
Problema 1
unghiul electric dintre doua lamele vecine
o = = p
360
48
15
0
frecventa tensiunii -frecventa de rotatie
Hz n p f 33 , 48
60
1450
2 = = =
perioada comutatiei
ms
n K n p K
p
p
T
K
862 , 0
1450 48
60 60
2
60 2
=

=


=
O
=
t
t o
frecventa de comutatie
f
T
Hz
K
K
= = =
1 10
0 862
1160
3
,
Problema 1
pulsatia tensiunii
A
A
E tg tg
E
= = =
=
2 2 0
4
3 45 0 0043
0 43%
o
' ,
,
inductivitatea de cuplaj stator-rotor
H
I
C
M
E
u
AE
582 , 0
2
10 1 , 38 96
3
=

t
|
inductanta proprie a infasurarii rotorice
mH
W p L
i
p A
95 , 81
3
73 , 0
33 , 0
12 , 1
10
8 2
384
10 4 2 2
3 '
1
2
3
2
7
2
2
0
=
|
.
|

\
|


= =

t
o
t
o

Problema 2
Un motor de curent continuu cu excitatie separata, compensat, avind:
puterea nominala P
N
= 4 kW:
tensiunea nominala U
N
= 220 V;
curentul nominal I
N
= 22 A;
turatia nominala n
N
= 1500 rot/min:
rezistenta circuitului rotoric R
A
= 0,82 O;
constanta de timp a circuitului rotoric T
A
= 19,42 ms;
momentul de inertie J = 0,232 Ws
3
dezvolta cuplul electromagnetic C = 20 Nm.
Calculul bilantului energetic la sarcina nominala
constanta de flux
Vs
I R U
k
A A A
u
285 , 1
30
1500
82 , 0 22 220
=


=

=
t
|
O OO O
pierderi - nominale
puterea absorbita
W I U P
A A a
4840 22 220 = = =
W P P p
N a
840 4000 4840 = = =

W I R p
N A bN
397 22 82 , 0
2 2
= = =
In infasurari
W I U p
N p t
44 22 2 = = A =
de trecere
Calculul bilantului energetic la cuplul C=20 Nm
mecanice si in fier
W p p p p p
t bN Fe m
399 441 840 = = = +

Curentul de sarcina
pierderi in rotor
A
C
M
I
A
56 , 15
285 , 1
20
= = =
|
W I R p
A A b
6 , 198 56 , 15 82 , 0
2 2
= = =
de trecere
W I U p
A p t
31 56 , 15 2 = = A =
pierderi totale
W p 6 , 628 6 , 198 31 399 = + + =

Calculul bilantului energetic la cuplul C=20 Nm


Puterea absorbita
Viteza unghiulara de rotatie
randamentul
Puterea utila
W I U P
A A a
2 , 3423 56 , 15 220 = = =
W p P P
a u
6 , 2794 6 , 628 2 , 3423 = = =

q = = =
P
P
u
a
2794 6
3423 2
0 816
,
,
,
( )
s r
k
M R
k
U
u
A
u
/ 27 , 161
285 , 1
20 82 , 0
285 , 1
220
2 2
=

=
|
|
O OO O
Problema 3
La un motor de curent continuu cu excitatie separata s-au masurat la mersul in
gol :
Tensiunea U
A
= 440 V;
curentul I
A0
= 2,2 A;
Turatia n
0
= 2485 rot/min.
rezistenta circuitului rotoric R
A
= 1,48 O;
caderea de tensiune la perii AU
p
= 2 V;
pierderile mecanice p
m
= 1,2 p
Fe
curentul de sarcina I
A
= 33 A .
Puterea absorbita de motor la mers in gol
pierderi in circuitul rotoric: pierderi in infasurari
W I U P
A A a
968 2 , 2 440
0 0
= = =
W I R p
A A b
2 . 7 2 , 2 48 , 1
2 2
0 0
= = =
Determinarea pierderilor din datele de mers in gol
Fe m
p p = 2 , 1
pierderi de trecere
deoarece
rezulta separat pierderile
pierderi mecanice si in fier
W I U p
A p t
4 , 4 2 , 2 2
0
= = A =
W p p P p p
t b a Fe m
4 . 956 4 . 4 2 . 7 968
0 0 0
= = = +
W p
Fe
7 , 434
2 , 1 1
4 , 956
=
+
=
W p p
m m
7 , 521 7 , 434 2 , 1 2 , 1 = = =
Caracteristica mecanica
Vs
I R U
k
A A A
u
503 , 1
30
2485
48 , 1 33 440
=


=

=
t
|
O OO O
I
k
I R
k
U U
u u
p
=

= 985 , 0 42 , 291
503 , 1
33 48 , 1
503 , 1
2 440
u uu u u uu u
A AA A
O OO O
constanta de flux
Caracteristica mecanica
pierderile

+ + + =
2
48 , 1 2 7 , 521 7 , 434 I I p
randamentul
I
I I
I I I
I U
p I U
=


=

003363 , 0
1736 , 2
9954 , 0
440
48 , 1 2 4 , 956 440
2
q
Caracteristici de functionare
0 10 20 30 40 50
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
O/300
P/15 [kW]
I [A]
O
Ep
q
P
a
P
u
Problema 4
Un motor serie de curent continuu avand:
2p = 4 poli ,
tensiunea U
N
= 220 V;
rezistenta R
A
+ R
E
= (0,8+0,4) O are
caracteristica de mers in gol ridicata in regim de generator la turatia
n = 1500 rot/min
28 24 20 16 12 8 4 i
E
[A]
258 239 217 185 144 98 50 E [V]
inductivitatea de cuplaj pentru 20 A
H
I
E
pM
E
AE
069 , 0
20
60
1500 2
217
=

=
O
=
t
Problema 4
caracteristica de mers in gol, pe baza datelor din tabela , si variatia
inductivitatii de cuplaj.
0 5 10 15 20 25 30
0
50
100
150
2.M
AE
[mH]
200
E [V]
250
300
I
A
[A]
Problema 4
V I R U E
N
196 20 2 , 1 220 = = =
- t.e.m. a motorului in cazul alimentarii cu tensiunea U
N
la un curent I
A
= 20 A
min / 8 , 1354
2
60
/ 87 , 141
20 069 , 0
20 2 , 1 220
rot n
s rad
I pM
I R U
E AE
A
=
O
=
=


= O
t
- viteza unghiulara sau turatia masinii in acest caz I
A
= I
E
- cuplul electromagnetic
Nm I I pM C
A E AE
6 , 27 20 20 069 , 0 = = =
Tabelul cu rezultatele calculelor
186.4 191.2 196.0 200.8 205.6 210.4 215.2 E [V]
C [Nm]
O [r/s]
pMAE[
mH]
i
E
[A]
1.27
676.07
79.6
4
4.99
337.24
78.0
8
11.00
224.27
76.4
12
18.84
170.49
73.6
16
27.62
141.87
69.1
20
36.51
125.66
63.4
24
45.99
113.48
58.7
28
Caracteristicile mecanice
rad/s
O OO O
Nm 0 10 20 30 40 50
C
0
50
100
150
200
250
300
.