Sunteți pe pagina 1din 31

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare i administrare a locuinelor are la baz urmtoarele principii: Accesul liber i neingrdit la locuin

este un drept al fiecrui cetean. Realizarea locuinelor constituie un obiectiv major, de interes naional, pe termen lung, al administraiei publice centrale i locale.

CAPITOLUL I Dispoziii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz aspectele sociale, economice, tehnice i juridice ale construciei i folosinei locuinelor. Art. 2. - Termenii utilizai in cuprinsul prezentei legi au urmtorul ineles: a) Locuin Construcie alctuit din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinele, dotrile i utilitile necesare, care satisface cerinele de locuit ale unei persoane sau familii. b) Locuin convenabil Locuin care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerina utilizatorului i caracteristicile locuinei, la un moment dat, acoper necesitile eseniale de odihn, preparare a hranei, educaie i igien, asigurand exigenele minimale prezentate in anexa nr. 1 la prezenta lege. c) Locuin social Locuin care se atribuie cu chirie subvenionat unor persoane sau familii, a cror situaie economic nu le permite accesul la o locuin in proprietate sau inchirierea unei locuine in condiiile pieei. d) Locuin de serviciu Locuin destinat funcionarilor publici, angajailor unor instituii sau ageni economici, acordat in condiiile contractului de munc, potrivit prevederilor legale. e) Locuin de intervenie

Locuin destinat cazrii personalului unitilor economice sau bugetare, care, prin contractul de munc, indeplinete activiti sau funcii ce necesit prezena permanent sau in caz de urgen in cadrul unitilor economice. f) Locuin de necesitate Locuin destinat cazrii temporare a persoanelor i familiilor ale cror locuine au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale cror locuine sunt supuse demolrii in vederea realizrii de lucrri de utilitate public, precum i lucrrilor de reabilitare ce nu se pot efectua in cldiri ocupate de locatari. g) Locuin de protocol Locuin destinat utilizrii de ctre persoanele care sunt alese sau numite in unele funcii ori demniti publice, exclusiv pe durata exercitrii acestora. h) Cas de vacan Locuin ocupat temporar, ca reedin secundar, destinat odihnei i recreerii. i) Condominiu Imobilul format din teren cu una sau mai multe construcii, dintre care unele proprieti sunt comune, iar restul sunt proprieti individuale, pentru care se intocmesc o carte funciar colectiv i cate o carte funciar individual pentru fiecare unitate individual aflat in proprietate exclusiv, care poate fi reprezentat de locuine i spaii cu alt destinaie, dup caz. Constituie condominiu: - un corp de cldire multietajat sau, in condiiile in care se poate delimita proprietatea comun, fiecare tronson cu una sau mai multe scri din cadrul acestuia; ___________ Linia a fost introdus prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

- un ansamblu rezidenial format din locuine i construcii cu alt destinaie, individuale, amplasate izolat, iniruit sau cuplat, in care proprietile individuale sunt interdependente printro proprietate comun forat i perpetu. ___________

Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009. ___________ Litera i) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

j) Unitate individual Unitate funcional, component a unui condominiu, format din una sau mai multe camere de locuit i/sau spaii cu alt destinaie situate la acelai nivel al cldirii sau la niveluri diferite, cu dependinele, dotrile i utilitile necesare, avand acces direct i intrare separat, i care a fost construit sau transformat in scopul de a fi folosit, de regul, de o singur gospodrie. In cazul in care accesul la unitatea funcional sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie s fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menionate obligatoriu in actele juridice i inscrise in cartea funciar. ___________ Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009. ___________ Litera j) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

Art. 3. - Autorizarea executrii construciilor de locuine noi, indiferent de natura proprietii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigenelor minimale, prevzute in anexa nr. 1 la prezenta lege. Consiliile judeene i locale, potrivit competenelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizat a construciilor de locuine.

Punere in aplicare Art. 3. prin Norm metodologic pentru punerea in aplicare a prevederilor

Legii locuinei nr. 11... din 07/12/2000 : CAPITOLUL I Prevederi generale Art. 1. (1) Primarii, primarul general al municipiului Bucureti sau, dup caz, delegaiile permanente ale consiliilor judeene au obligaia s verifice i s consemneze, la eliberarea autorizaiilor de construire pentru locuine noi, indeplinirea exigenelor minimale privind suprafeele i nivelul de dotare a incperilor ce compun locuinele, cuprinse in anexa nr. 1 la Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit in continuare lege. (2) Exigenele minimale prevzute in anexa nr. 1 la lege, cu excepia celor privind dotarea minim, sunt orientative la eliberarea autorizaiilor pentru lucrri de reabilitare a cldirilor de locuit existente, in vederea realizrii de locuine sociale. (3) Reabilitarea, in sensul legii, reprezint ansamblul operaiunilor de modificare constructiv i/sau funcional prin care se realizeaz refacerea i/sau ameliorarea construciilor, astfel incat acestea s satisfac cerinele de siguran, de confort i de economicitate, pentru a asigura cel puin nivelul exigenelor minimale stabilite de lege. (4) La eliberarea autorizaiilor de construire pentru locuinele incepute inainte de intrarea in vigoare a legii i sistate din diferite motive, a cror executare se reia dup aceast dat, se va ine seama de condiiile stabilite prin proiectele care au fost iniial elaborate i aprobate. Art. 2. (1) Terenurile care se concesioneaz pentru construirea de locuine vor fi situate in zonele cu aceast destinaie, stabilite prin planurile urbanistice. (2) Concesionarea unor terenuri aparinand unitilor administrativ-teritoriale in vederea construirii de locuine urmeaz regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, republicat. Art. 3. (1) In vederea soluionrii cererilor privind concesionarea terenurilor pentru construirea de locuine, consiliile locale vor stabili msurile necesare pentru luarea in eviden i pentru analiza solicitrilor primite. In acest scop consiliile locale vor stabili i vor da publicitii locul de primire a solicitrilor i actele justificative necesare. (2) Solicitrile vor fi inregistrate in ordinea primirii i vor fi analizate de comisii constituite in acest scop prin dispoziii ale primarilor comunelor, oraelor, municipiilor i ai sectoarelor

municipiului Bucureti. (3) Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de soluionare a acestora, cu motivarea admiterii sau respingerii solicitrilor analizate. (4) Hotrarile consiliilor locale vor fi afiate in locuri accesibile publicului. (5) Contestaiile impotriva hotrarilor consiliilor locale cu privire la stabilirea prioritilor se vor adresa instanei de contencios administrativ competente, potrivit legii. Art. 4. (1) Consiliile locale rspund de pregtirea i de asigurarea terenurilor, conform documentaiei urbanistice, cu utiliti i dotri edilitare necesare pentru dezvoltarea construciilor de locuine in corelare cu programul aprobat. (2) Lucrrile de viabilizare a terenurilor destinate construciilor de locuine se finaneaz conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege. (3) Primarii vor aduce la cunotin publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc s investeasc pentru construirea de locuine in scopul vanzrii sau inchirierii, precizand condiiile de concesionare, precum i nivelul taxelor i al redevenelor, dup caz.

CAPITOLUL II Dezvoltarea construciei de locuine

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice romane pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, construcii de locuine pentru folosin proprie sau in scopul valorificrii acestora. Art. 5. - Abrogat prin alineatul din Ordonan de urgen nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999. Locuinele care se realizeaz prin investiii din profit de ctre persoane juridice romane, precum i in condiiile art. 7 i 20 din prezenta lege se pot amplasa pe terenurile aparinand persoanelor fizice beneficiare de locuine, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate in acest scop de consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, cu o reducere de pan la 95% din taxa de concesiune. ___________

Alineatul a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.

Abrogat prin alineatul din Ordonan de urgen nr. 17/2000 incepand cu 15.03.2000. Lucrrile privind cldirile i terenurile necesare pentru construirea de locuine prin Agenia Naional pentru Locuine, cu excepia caselor de vacan, sunt de utilitate public. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.

Construciile de locuine se pot amplasa, dup caz, pe terenuri aparinand persoanelor fizice, persoanelor juridice, pe terenuri aparinand domeniului public sau privat al statului i/sau al unitilor administrativ-teritoriale, identificate printr-un singur numr cadastral i numr de carte funciar, in condiiile legii. ___________ Alineatul a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 210/2008 incepand cu 11.12.2008.

Beneficiarul/investitorul trebuie s dein i s probeze un drept real asupra terenului destinat amplasrii construciilor de locuine, cu actele de proprietate i extrasul de carte funciar pentru informare. Art. 51. - (1) Pentru stimularea construciei de locuine, persoanele fizice care construiesc pentru prima dat o locuin prin credit ipotecar pot beneficia de o subvenie de 20% din valoarea unei locuine de pan la 100.000 euro, dac indeplinesc urmtoarele condiii: a) s aib un drept real asupra terenului pe care urmeaz s realizeze construcia; b) s nu fi beneficiat de o alt form de subvenie sau sprijin de la bugetul de stat pentru construirea ori cumprarea unei locuine; c) s nu dein in proprietate o locuin cu o suprafa construit mai mare de 100 m2;

d) construcia s se incadreze in noi ansambluri de locuine i s respecte intocmai documentaiile de urbanism aprobate; e) construcia s fie executat de o societate de construcii autorizat, care s asigure calitatea execuiei impuse de legislaia in vigoare; f) societatea de construcii s prezinte toate condiiile de eligibilitate impuse de lege. (2) Suma reprezentand subvenia de 20% va fi virat societii de construcii dup recepia lucrrilor i predarea ctre beneficiar a construciei in stare normal de folosin, dup ce aceasta face dovada achitrii la zi a taxelor i impozitelor datorate. (3) Resursele financiare necesare pentru acordarea subveniei de 20% se asigur prin Agenia Naional pentru Locuine, in limita sumelor alocate anual cu aceast destinaie in bugetul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. ___________ Art. 51. a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 62/2006 incepand cu 27.03.2006.

Art. 6. Abrogat prin alineatul din Ordonan de urgen nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999. Art. 7. - Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuine cu suprafeele construite prevzute in anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitand controlul asupra preului de vanzare, in vederea inlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, in urmtoarea ordine de prioritate: a) tinerii cstorii care, la data contractrii locuinei, au, fiecare, varsta de pan la 35 de ani; b) persoanele care beneficiaz de faciliti la cumprarea sau construirea unei locuine, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicat; c) persoanele calificate din agricultur, invmant, sntate, administraie public i culte, care ii stabilesc domiciliul in mediul rural; d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale. Persoanele din categoriile menionate la lit. a)-d) pot beneficia de o subvenie de la bugetul de stat, in limitele prevederilor bugetare anuale, in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de pan Ia 30% din valoarea locuinei calculat la valoarea final a acesteia, precum i de plata in rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferenei fa de preul final al locuinei, dup

ce s-au sczut subvenia i avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, din valoarea locuinelor calculat la data contractrii. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Dobanda la suma avansat din depozitul special, care se restituie in rate, este de 5% anual. ___________ Alineatul a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.

Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999. Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999. In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va plti o doband de 10% anual asupra acestor rate. Autoritile publice locale, prin administratori delegai de acestea, vor incheia cu persoanele fizice prevzute in prezentul articol contracte de imprumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale in vigoare. Art. 8. - Persoanele fizice prevzute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza i vor aproba, dup caz, cererile respective, stabilind, totodat, i ordinea de prioritate. Cuantumul subveniei se stabilete in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern. Art. 9. - Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaz din urmtoarele surse: a) sumele aprobate anual in bugetele locale, destinate realizrii locuinelor; b) incasrile realizate din vanzarea locuinelor i a spaiilor cu alt destinaie din cldirile de locuit, cu excepia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum i sumele incasate potrivit prevederilor art. 7. c) alocaiile din bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceast destinaie; d) alte surse constituite potrivit legii.

Art. 10. - De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaz, o singur dat, persoanele fizice care, impreun cu familia, nu au deinut i nu au in proprietate o locuin, cu excepia persoanelor prevzute la art. 7 lit. c), sau dac locuina in care gospodresc impreun nu satisface exigenele minimale de suprafa, prevzute in anexa nr. 1, corespunztor numrului de persoane din familie. Proprietarii locuinelor noi, persoane fizice, sunt scutii de plata impozitului pe cldire timp de 10 ani de la data dobandirii locuinei. In cazul instrinrii locuinei in condiiile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiaz de scutirea de impozit. Art. 101. - Locuinele i unitile individuale pot fi instrinate i dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in form autentic notarial, sub sanciunea nulitii absolute. Dovada dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi reale asupra unei uniti de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate i a extrasului de carte funciar pentru informare. ___________ Art. 101. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 170/2010 incepand cu 24.07.2010.

Art. 11. - Locuinele care se realizeaz in condiiile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate in proprietatea unitilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile aparinand persoanelor fizice beneficiare, in condiiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentaiilor de urbanism legal aprobate i cu asigurarea utilitilor i dotrilor edilitare necesare condiiilor de locuit. Art. 12. - Lucrrile de viabilizare a terenurilor destinate construciilor de locuine, care constau in: drumuri publice, reele de alimentare cu ap i canalizare, reele electrice i, dup caz, reele de gaze, telefonice i de termoficare se finaneaz dup cum urmeaz: a) drumurile publice, reelele de alimentare cu ap i canalizare i, dup caz, reelele de termoficare, din bugetele locale i din alte fonduri legal constituite cu aceast destinaie; b) reelele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente i, dup caz, de gaze i telefonice stradale, din bugetele de venituri i cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din credite bancare contractate de acestea, precum i din alte fonduri constituite cu aceast destinaie. Abrogat prin alineatul din Ordonan de urgen nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999.

Art. 13. - Deschiderea finanrii i inceperea lucrrilor din fonduri publice se efectueaz dup contractarea cu viitorii beneficiari a cel puin 70% din numrul locuinelor prevzute a fi incepute. Locuinele nerepartizate sau necontractate pan la finalizare pot fi vandute in condiiile prevederilor legale. ___________ Alineatul a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Art. 14. - Folosirea sumelor existente in depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competena i in rspunderea acestora. Art. 15. - Alocaiile de la bugetul de stat se fundamenteaz de ctre consiliile locale, cu ocazia elaborrii bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuinelor i pentru realizarea de noi locuine, i se transmit consiliului judeean i, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz. Propunerile de alocaii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare jude i municipiul Bucureti, se transmit Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului de ctre consiliile judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti. Pentru alocaiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finanarea construciilor de locuine potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului indeplinete atribuiile ordonatorului principal de credite, prevzute in Legea privind finanele publice. In execuia bugetului de stat, alocaiile pentru construcii de locuine se repartizeaz i se acord consiliilor locale beneficiare de ctre Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, prin intermediul consiliilor judeene i al Consiliului General al Municipiului Bucureti, potrivit normelor metodologice. Art. 16 - Lista cuprinzand numrul, structura pe numrul de camere i amplasamentul locuinelor, precum i lista persoanelor care vor beneficia de locuine, in ordinea de prioritate stabilit conform art. 7 de ctre consiliile locale, se afieaz la sediul acestora. Art. 17. - Prin familie, in sensul prezentei legi, se inelege soul, soia, copiii i prinii soilor, care locuiesc i gospodresc impreun.

Art. 18. - Pan la restituirea sumelor datorate de ctre beneficiarii locuinelor, se instituie ipoteca legal asupra locuinei. Art. 19. - Instrinarea, prin acte intre vii, a locuinelor pentru realizarea crora s-au acordat subvenii se poate face numai dup restituirea integral a sumelor actualizate datorate i pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, obinute ca subvenii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, in depozitul constituit pentru realizarea locuinelor, in condiiile prezentei legi. Art. 20. - Casa de Economii i Consemnaiuni va acorda credite persoanelor fizice de cetenie roman domiciliate in Romania, pentru construirea, cumprarea, reabilitarea i repararea capital a locuinelor proprietate personal, ale cror suprafee construite nu depesc limitele cuprinse in anexa nr. 1 pe maximum 20 de ani. Creditele se acord cu o doband egal cu cea acordat de Casa de Economii i Consemnaiuni la depunerile pe termen ale populaiei, la care se adaug o marj de 5 puncte procentuale i se suport: a) 15%, de ctre beneficiarul creditului; b) diferena, pan la nivelul total al dobanzii, inclusiv marja de doband, de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceast destinaie in bugetul Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 295/2000 incepand cu 01.01.2001.

Casa de Economii i Consemnaiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate. Creditele pentru construirea sau cumprarea de locuine se acord o singur dat persoanelor fizice cu cetenie roman, care nu au deinut i nu au in proprietate o locuin. De aceste credite mai beneficiaz, prin excepie, persoanele calificate din agricultur, invmant, sntate, administraie public i culte, care ii stabilesc domiciliul in mediul rural, precum i cele care gospodresc impreun cu familia in locuine care nu satisfac exigenele minimale de suprafa, corespunztor numrului de persoane din familie, prevzute in anexa nr. 1 la prezenta lege. La primirea creditului, beneficiarul trebuie s aib constituit la Casa de Economii i Consemnaiuni un depozit reprezentand pan la 10% din valoarea creditului solicitat.

La depozitul constituit, Casa de Economii i Consemnaiuni va bonifica o doband egal cu cea suportat pentru depozitele pe termen de un an. Depozitul nu va fi restituit inainte de rambursarea integral a creditului i poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor trane ale creditului, in limitele cuantumului depozitului constituit. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Neplata, consecutiv, a 6 rate lunare de credit i a dobanzii aferente atrage executarea silit asupra bunului dobandit. Bunul dobandit prin astfel de credite nu poate fi instrinat decat dup restituirea creditului. Modul de plat i cuantumul subveniilor se stabilesc prin convenie intre Casa de Economii i Consemnaiuni i Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finanelor. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 295/2000 incepand cu 01.01.2001.

In execuia bugetului de stat, Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului va repartiza Casei de Economii i Consemnaiuni, potrivit celor stabilite prin convenie, sumele aferente subveniilor la doband pentru creditele acordate i care urmeaz a fi acordate in anul respectiv. De prevederile prezentului articol pot beneficia, in vederea terminrii lucrrilor de construcii, i persoanele care au cumprat, potrivit legii, locuine aflate in diferite stadii de execuie, situate in blocuri incepute inainte de anul 1990 i neterminate. ___________ Alineatul a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

*) Potrivit art. 8 alin. 1 lit b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 42/2005, pe data intrii in vigoare a Statutului C.E.C., art. 20 din Legea locuinei nr. 114/1996, republicat in Monitorul

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.

CAPITOLUL III Inchirierea locuinelor

Art. 21. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 22. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 23. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 24. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 25. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 26. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 27. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 28. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 29. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 30. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 31. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 32. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011. Art. 33. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.

CAPITOLUL IV Administrarea cldirilor de locuit

Art. 34. - Cldirile de locuit pot fi date de proprietar in administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociaii, servicii publice sau ageni economici specializai, dup caz. Obligaiile celor care administreaz sunt, in principal, urmtoarele: a) gestionarea bunurilor i a fondurilor bneti;

b) efectuarea formalitilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea i intreinerea cldirii, derularea i urmrirea realizrii acestor contracte; ___________ Litera b) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

c) asigurarea cunoaterii i respectrii regulilor de locuit in comun; d) reprezentarea intereselor proprietarului in raport cu autoritile publice; e) indeplinirea oricror alte obligaii prevzute de lege. Art. 35. - In cldirile de locuit cu mai multe locuine, proprietarul rspunde de asigurarea condiiilor de funcionare normal a locuinei aflate in proprietate exclusiv i a spaiilor aflate in proprietate indiviz. In acest scop proprietarii se pot constitui in asociaii cu personalitate juridic. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007. Art. 36. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007. Art. 37. - Chiriaii cldirilor cu mai multe locuine se pot asocia, potrivit legii, in scopul reprezentrii intereselor lor in raporturile cu proprietarii, precum i cu alte persoane juridice sau persoane fizice. In acelai scop, in cazul neconstituirii asociaiei, chiriaii pot mandata un reprezentant.

CAPITOLUL V Locuina social

Art. 38. - Construciile de locuine sociale se pot realiza, in orice localitate, pe amplasamentele prevzute in documentaiile de urbanism i in condiiile prezentei legi. Constituirea fondului de locuine sociale se face prin realizarea de construcii noi i prin reabilitarea unor construcii existente. Consiliile locale controleaz i rspund de fondul de locuine sociale situate pe teritoriul unitilor administrativ-teritoriale respective. Art. 39. - Locuinele sociale aparin domeniului public al unitilor administrativ-teritoriale. Art. 40. - Locuinele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparinand unitilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11. Art. 41. - Locuina social se realizeaz cu respectarea suprafeei utile i a dotrilor stabilite in limita suprafeei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege. Pentru locuinele care se realizeaz prin reabilitarea construciilor existente se consider obligatorii numai prevederile legate de dotarea minim. Art. 42. - Au acces la locuin social, in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoan, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul catigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naional de Statistic in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaz cererea, precum i anterior lunii in care se repartizeaz locuina. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008.

Abrogat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008. Venitul net lunar pe familie se stabilete pe baza declaraiei de venit i a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declaraiile de venit, fcute cu nesinceritate, atrag rspunderea material sau penal, dup caz. Art. 43. - Locuinele sociale se repartizeaz de ctre autoritile administraiei publice locale care le au in administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, in condiiile prevederilor prezentului capitol, i de ele pot beneficia, in ordinea de prioritate stabilit potrivit legii, urmtoarele categorii de persoane: persoanele i familiile evacuate sau care urmeaz a fi

evacuate din locuinele retrocedate fotilor proprietari, tinerii care au varsta de pan la 35 de ani, tinerii provenii din instituii de ocrotire social i care au implinit varsta de 18 ani, invalizii de gradul I i II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii i vduvele de rzboi, beneficiarii prevederilor Legii recunotinei fa de eroii-martiri i lupttorii care au contribuit la victoria Revoluiei romane din decembrie 1989, precum i fa de persoanele care i-au jertfit viaa sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoreti anticomuniste de la Braov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat cu incepere de la 6 martie 1945, precum i celor deportate in strintate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, alte persoane sau familii indreptite. ___________ Art. 43. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008.

Art. 44. - Contractul de inchiriere se incheie de ctre primar sau de ctre o persoan imputernicit de acesta cu beneficiarii stabilii de consiliul local, pe o perioad de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaraiei de venituri i a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Nivelul chiriei nu va depi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferena pan la valoarea nominal a chiriei, calculat potrivit art. 31, va fi subvenionat de la bugetul local al unitii administrativ-teritoriale unde este situat locuina social. Art. 45. - Titularul contractului de inchiriere este obligat s comunice primarului, in termen de 30 de zile, orice modificare produs in venitul net lunar al familiei acestuia, sub sanciunea rezilierii contractului de inchiriere. In cazurile in care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administraiei publice locale va opera modificarea chiriei i a subveniei acordate, cuvenite proprietarului. Art. 46. - Contractul de inchiriere se poate rezilia: a) in condiiile prevzute la art. 24 din prezenta lege;

b) in cazul in care venitul mediu net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depete cu peste 20% nivelul minim prevzut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de inchiriere nu a achitat valoarea nominal a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare. Art. 47. - Locuinele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vandute. Art. 48. - Nu pot beneficia de locuine sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care: a) dein in proprietate o locuin; b) au instrinat o locuin dup data de 1 ianuarie 1990; c) au beneficiat de sprijinul statului in credite i execuie pentru realizarea unei locuine; d) dein, in calitate de chiria, o alt locuin din fondul locativ de stat. ___________ Litera d) a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Art. 49. - Beneficiarii locuinelor sociale nu au dreptul s subinchirieze, s transmit dreptul de locuire sau s schimbe destinaia spaiului inchiriat, sub sanciunea rezilierii contractului de inchiriere i a suportrii eventualelor daune aduse locuinei i cldirii, dup caz. Art. 50. - Finanarea locuinelor sociale se asigur din bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, in care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinct in aceste bugete. Statul sprijin construcia de locuine sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceast destinaie in bugetul Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, prin legea bugetului de stat. Persoanele fizice i agenii economici pot sprijini prin donaii sau contribuii construcia de locuine sociale.

CAPITOLUL VI Locuina de serviciu i locuina de intervenie

Art. 51. - Fondul de locuine de serviciu se compune din: a) locuine existente, care, potrivit prevederilor legale, rman cu destinaia de locuine de serviciu la data intrrii in vigoare a prezentei legi; b) locuine noi. Condiiile i durata de inchiriere vor fi stipulate in contractul de inchiriere incheiat intre prile contractante, accesoriu la contractul de munc. Art. 52. - Locuinele noi se finaneaz, in condiiile legii, din: a) bugetul de stat i bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceast destinaie; b) bugetele agenilor economici, pentru salariaii acestora. Art. 53. - Locuinele de serviciu finanate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaz cu respectarea suprafeei utile i a dotrilor, in limita suprafeei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1. Locuinele de serviciu se vor amplasa dup cum urmeaz: a) pe terenurile aflate in proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale, pentru locuinele finanate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabilizrii terenurilor, potrivit prevederilor art. 12; b) pe terenurile aparinand agenilor economici, pentru locuinele i lucrrile de viabilizare a terenurilor, finanate din bugetele acestora. In situaii deosebite, determinate de natura amplasamentului i de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuinele prevzute la alin. 1 se pot construi cu suprafee majorate cu pan la 20% fa de cele prevzute in anexa nr. 1, iar peste aceast limit, cu aprobarea Guvernului. Locuinele de serviciu realizate in condiiile prezentei legi, finanate din bugetul de stat i din bugetele locale, pot fi vandute in condiiile legii, cu aprobarea Guvernului, in situaia in care activitatea care a generat realizarea locuinelor respective s-a restrans sau a incetat. Art. 54. - Locuina de intervenie urmeaz regimul locuinei de serviciu. Locuinele de intervenie se realizeaz o dat cu obiectivul de investiie i se amplaseaz in incinta acestuia sau in imediata apropiere.

Locuinele de intervenie nu pot fi vandute chiriailor.

CAPITOLUL VII Locuina de necesitate

Art. 55. - Locuina de necesitate se finaneaz i se realizeaz in condiiile stabilite pentru locuina social. Locuina de necesitate se inchiriaz temporar persoanelor i familiilor ale cror locuine au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f). Contractul de inchiriere se incheie de ctre primarul localitii sau de ctre o persoan imputernicit de acesta, pe baza hotrarii consiliului local, pan la inlturarea efectelor care au fcut inutilizabile locuinele. Art. 56. - Consiliile locale pot declara, in cazuri de extrem urgen, drept locuine de necesitate, locuinele libere aflate in fondul de locuine sociale.

Locuinele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuine sociale. ___________ Alineatul a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

CAPITOLUL VIII Locuina de protocol

Art. 57. - Locuinele de protocol sunt proprietate public a statului.

Administrarea fondului locativ de protocol se face de ctre Regia Autonom "Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigur evidena, intreinerea, repararea i conservarea acestuia, precum i incasarea chiriei. Atribuirea, ocuparea i folosirea locuinelor de protocol se fac in condiiile prezentei legi. Art. 58. - Preedintele Romaniei, preedintele Senatului, preedintele Camerei Deputailor i primul-ministru beneficiaz, in condiiile prezentei legi, de cate o locuin de protocol, ca reedin oficial. Reedinele oficiale ale persoanelor prevzute la alin. (1) se atribuie de ctre Guvern i sunt puse la dispoziia lor, impreun cu dotrile aferente, pe perioada exercitrii funciei, de ctre Regia Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat. ___________ Alineatul a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Lista cuprinzand imobilele cu destinaie de reedin oficial, precum i celelalte locuine de protocol i condiiile pe care acestea trebuie s le indeplineasc, inclusiv cele de dotare i confort, se stabilesc prin hotrare a Guvernului. Art. 59. - Pot beneficia de locuin de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevzute de lege, persoanele care indeplinesc urmtoarele funcii publice: vicepreedini ai Senatului i ai Camerei Deputailor, minitri de stat, minitrii i asimilaii acestora, precum i preedintele Curii Supreme de Justiie, preedintele Curii Constituionale, preedintele Curii de Conturi, preedintele Consiliului Legislativ i avocatul poporului, pe durata exercitrii funciei sau a mandatului. Pentru persoanele prevzute la alin. 1, atribuirea locuinei de protocol se face prin decizie a primului-ministru i se pune la dispoziia lor de ctre Regia Autonom "Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat". Atribuirea locuinelor de protocol se poate face numai dac persoanele prevzute la alin. 1 nu dein, in localitatea in care ii desfoar activitatea, o alt locuin care s corespund condiiilor stabilite potrivit art. 58 alin. 3. Locuinele de protocol se amplaseaz numai in cldiri cu numr redus de apartamente destinate acestei folosine.

___________ Alineatul a fost introdus prin punctul 15. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Suprafeele locuinelor de protocol vor fi cu cel puin 30% mai mari decat cele prevzute in anexa nr. 1, care face parte integrant din prezenta lege. Art. 60. - Pentru reedinele oficiale, Regia Autonom "Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat" va incheia contracte de inchiriere cu serviciile de specialitate ale instituiilor in care ii desfoar activitatea persoanele beneficiare. Pentru locuinele de protocol, contractele de inchiriere se incheie de ctre Regia Autonom "Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direci, care, pe aceast baz, vor putea ocupa locuina respectiv impreun cu membrii familiei. Contractul de inchiriere a locuinelor de protocol i a celor cu destinaie de reedin oficial inceteaz de drept in termen de 60 de zile de la data eliberrii din funcie a beneficiarului. Atribuirea, in condiiile prezentei legi, a unei reedine oficiale, respectiv a unei locuine de protocol, nu afecteaz drepturile locative deinute de persoanele prevzute la art. 58 i 59.

CAPITOLUL IX Dispoziii tranzitorii i finale

Art. 61. - Orice litigiu in legtur cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluioneaz de ctre instanele judectoreti. Art. 611. - Prevederile art. 35 se aplic tuturor proprietarilor din cadrul condominiilor definite la art. 2 lit. i). ___________ Art. 611. a fost introdus prin punctul 41. din Ordonan de urgen nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

Art. 62. - Prevederile Ordonanei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiiilor pentru realizarea unor lucrri publice i construcii de locuine, aprobat i modificat prin Legea nr. 82/1995, se aplic in continuare pan la terminarea locuinelor incepute. Abrogat prin alineatul din Ordonan nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001. Abrogat prin alineatul din Ordonan nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001. Abrogat prin alineatul din Ordonan nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001. ___________ *) Prevederea se refer la Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.

Art. 63. - In termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare i impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilitile prevzute la cap. II din prezenta lege, de care s poat beneficia i persoanele fizice care investesc in construcia de locuine i pentru punerea in siguran a locuinelor avariate de seisme. Persoanele juridice romane care investesc din profit pentru lucrrile prevzute la art. 5, 6 i 12, separat sau cumulativ, beneficiaz de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege. (3) Prevederile art. 51 intr in vigoare incepand cu semestrul II al anului 2006. ___________ Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 62/2006 incepand cu 27.03.2006.

Art. 64. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007. Art. 65. - Construirea caselor de vacan se autorizeaz, la cererea persoanelor fizice i a agenilor economici, numai pe terenurile aflate in proprietatea acestora sau concesionate in condiiile legii, in zonele stabilite prin documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

Art. 651. - Terenurile cu sau fr construcii care fac obiectul prezentei legi se identific prin numr cadastral i numr de carte funciar, dup caz. ___________ Art. 651. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 210/2008 incepand cu 11.12.2008.

Art. 66. - Plata chiriei pentru reedinele oficiale se face din bugetele Preediniei Romaniei, Senatului, Camerei Deputailor i Secretariatului General al Guvernului, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual. Art. 67. - Guvernul rspunde de aplicarea unitar, pe intreg teritoriul rii, a politicii de dezvoltare a construciei de locuine. Programul de dezvoltare a construciei de locuine se elaboreaz de Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, pe baza fundamentrii organelor administraiei publice centrale interesate, a consiliilor judeene i locale, in acord cu documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. Art. 68. - Pentru aducerea la indeplinire a dispoziiilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare*). ___________ *) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotrarea Guvernului nr. 446 din 12 august 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.

Art. 69. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007. Art. 70. Abrogat prin punctul 18. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999. Art. 71. - Persoanele care beneficiaz de drepturi mai favorabile decat cele prevzute in prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se refer, printre altele, la materia raporturilor juridice locative i a celor conexe acestora, se bucur in continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile. Art. 72. - Dispoziiile prezentei legi privind inchirierea locuinelor se completeaz cu dispoziiile Codului civil privind contractul de locaiune.

Art. 73. - La data intrrii in vigoare a prezentei legi se abrog: - Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ i reglementarea raporturilor dintre proprietari i chiriai, cu excepia cap. 4 i a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeai lege, exclusiv dispoziiile referitoare la suprafeele locative proprietate personal; - H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea msurilor de executare a Legii nr. 5/1973, in ceea ce privete inchirierea de locuine; - Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind imbuntirea regimului de construire a locuinelor i modificarea unor reglementri referitoare la stabilirea preurilor limit ale locuinelor care se construiesc din fondurile statului, a preurilor de contractare ale locuinelor proprietate personal i a preurilor de vanzare ale locuinelor din fondul locativ de stat, cu excepia art. III i a anexelor nr. 3 i 4; - Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind imbuntirea regimului de construire a locuinelor din fondurile statului sau din fondurile populaiei cu sprijinul statului in credite i execuie; - art. 12 alin. 1 lit. a) i alin. 2, art. 21-25 i art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor; - orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei legi.

ANEXA Nr. 1

EXIGENE MINIMALE pentru locuine

A. Cerine minimale:

- acces liber individual la spaiul locuibil, fr tulburarea posesiei i a folosinei exclusive a spaiului deinut de ctre o alt persoan sau familie; - spaiu pentru odihn; - spaiu pentru prepararea hranei; - grup sanitar; - acces la energia electric i apa potabil, evacuarea controlat a apelor uzate i a reziduurilor menajere.

B. Suprafee minimale

Loc Persoane/ Camere/ Camer familie locuin de zi Dormitoare de luat masa nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 NOT: - Suprafaa camerei de zi de la locuina cu o camer include spaiul pentru dormit. nr. 1 2 3 3 4 4 5 5 m2 18,00 18,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 22,00 m2 m2 - 2,50 12,00 3,00 22,00 3,00 24,00 3,50 34,00 3,50 36,00 4,50 46,00 5,00 48,00 6,00 m2 5,00 5,00 5,50 5,50 6,00 6,00 6,50 6,50 m2 4,50 4,50 6,50 6,50 7,50 7,50 9,00 9,00 m2 2,00 2,00 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 m2 37,00 52,00 66,00 74,00 87,00 93,00 107,00 110,00 m2 58,00 81,00 102,00 115,00 135,00 144,00 166,00 171,00 Buctrie Incperi Spaii de Suprafaa Suprafaa sanitare depozitare util construit

- Locul de luat masa poate fi inglobat in buctrie sau in camera de zi. - Inlimea liber minim a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepia mansardelor, supantelor i nielor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoan. - Suprafaa locuibil este suprafaa desfurat a incperilor de locuit. Ea cuprinde suprafaa dormitoarelor i a camerei de zi. - Suprafaa util este suprafaa desfurat, mai puin suprafaa aferent pereilor. - Suprafaa util a locuinei este suma tuturor suprafeelor utile ale incperilor. Ea cuprinde: camer de zi, dormitoare, bi, WC, du, buctrie, spaii de depozitare i de circulaie din interiorul locuinei. Nu se cuprind: suprafaa logiilor i a balcoanelor, pragurile golurilor de ui, ale trecerilor cu deschideri pan la 1,00 m, niele de radiatoare, precum i suprafaele ocupate de sobe i cazane de baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare sob i cazan de baie), in cazul in care inclzirea se face cu sobe. In cazul locuinelor duplex, rampa, mai puin palierele, nu se cuprinde in suprafaa util a locuinei. - Suprafaa construit pe locuin, prevzut in tabelul B, este suma suprafeelor utile ale incperilor, logiilor, balcoanelor, precum i a cotei-pri din suprafeele prilor comune ale cldirilor (spltorii, usctorii, casa scrii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea i evacuarea deeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaug suprafaa aferent pereilor interiori i exteriori ai locuinei; in cazul inclzirii cu combustibil solid, se adaug suprafaa aferent sobelor i cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafaele aferente boxelor de la subsol i ale garajelor care pot fi prevzute distinct. - Suprafaa incperii sanitare principale din locuin va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate in scaun cu rotile. - Incperea sanitar se include in locuin, in cazul in care pot fi asigurate alimentarea cu ap i canalizarea. - Limea minim de circulaie a coridoarelor i a vestibulului din interiorul locuinei va fi de 120 cm. - In funcie de amplasamentul construciei, suprafeele construite pot avea abateri in limitele de 10%. - Numrul de persoane pe locuin se utilizeaz la repartizarea locuinelor sociale, de intervenie, de serviciu i de necesitate.

C. Incperi sanitare

Numr de camere/locuin

1 Baie Du WC 1 -

2 1 -

3 1 1

4 1 1 -

5 2 -

D. Dotarea minim a incperilor sanitare

Baie Cad de baie Vas WC Lavoar mare mic Cuv pentru du Etajer mare mic Oglind mare mic Portprosop Portspun Porthartie 1 1 1 1 1 1 1 1

Du 1 1 1 1 1 1 1 1

WC 1 1 1 1 1 1 1

Cuier Sifon pardoseal NOT: - In baie se va prevedea spaiul pentru maina de splat rufe.

1 1

1 1

- Incperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin co de ventilaie.

E. Dotarea minim a buctriei

Nr. de camere/locuin Spltor cu cuv i picurtor NOT:

1-2 1

3 1

4 1

5 1

- In buctrie se vor prevedea: co de ventilaie, spaiu pentru frigider i pentru masa de lucru.

F. Dotarea minim cu instalaii electrice

Dormitor Camer de zi Buctrie Baie Du WC Loc de lamp Aplic Comutator Intreruptor Priz Priz cu contact de protecie NOT: - Se vor prevedea intreruptoare i aplice pentru fiecare spaiu de depozitare i spaiu de circulaie. 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

- Priza cu contact de protecie, instalat pentru baie, se monteaz in exteriorul incperii. - Fiecare locuin va fi prevzut cu instalaie de sonerie. - In cldiri cu mai multe locuine se vor prevedea instalaii i prize pentru antena colectiv i telefon. - Pentru locuinele situate in mediul rural, dotrile minime privind incperile sanitare i buctria se vor putea realiza pe parcursul existenei construciei, in corelare cu racordarea locuinei la reelele de utilitate public sau la sistemul propriu de alimentare cu ap i evacuare controlat a apelor uzate.

G. Spaii i instalaii de folosin comun pentru cldiri cu mai multe locuine

- Instalaii de prevenire i stingere a incendiilor, precum i ascensor conform normelor in vigoare. - Spaii pentru biciclete, crucioare i pentru uscarea rufelor. - Spaii destinate colectrii, depozitrii i evacurii deeurilor menajere. - Spaii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, in situaiile in care nu se pot asigura inclzirea central i/sau gaze la buctrie. - Ramp de acces pentru persoanele imobilizate in scaun cu rotile.

ANEXA Nr. 2 Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 300/2006, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinei nr. 114/1996. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 267/2006, se respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din Regulamentul-cadru al asociaiilor de proprietari la Legea locuinei nr. 114/1996.

*) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 126/2006, se respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 4 i art. 5 alin. 2 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaiilor de proprietari) la Legea locuinei nr. 114/1996. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 67/2006, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 3 lit. c) alin. 1, 2 i 4 din anexa nr. 2 (Regulamentulcadru al asociaiilor de proprietari) la Legea locuinei nr. 114/1996 *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 653/2005, se respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) i art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 (Regulamentulcadru al asociaiilor de proprietari) la Legea locuinei nr. 114/1996. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 482/2005, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 31 din anexa nr. 2, Regulamentul -cadru al asociaiilor de proprietari la Legea locuinei nr. 114/1996. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 527/2005, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru al asociaiilor de proprietari - la Legea locuinei nr. 114/1996. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 271/2005, se respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinei nr. 114/1996. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 191/2005, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaiilor de proprietari) la Legea locuinei nr. 114/1996. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 83/2005, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru al asociaiilor de proprietari - la Legea locuinei nr. 114/1996. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 20/2003, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) i f), ale art. 27 i ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 337/2002, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 25 din anexa nr. 2 la Legea locuinei nr. 114/1966, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

*) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 163/2002, se respinge excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 24 lit. c), art. 27 i ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaiilor de proprietari) la Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. *) Potrivit Deciziei Curii Constituionale nr. 100/2002, se respinge, ca fiind inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 4, 7 i ale art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, din Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. *) Potrivit art. I punctele 19-34 din Legea nr. 145/1999, Regulamentul-cadru al asociaiilor de proprietari cuprins in anexa nr. 2 la Legea locuinei nr. 114/1996, se modific i se completeaz. *) Potrivit art. II din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 44/1998, Regulamentul-cadru al asociaiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la Legea locuinei nr. 114/1996, se modific.