Sunteți pe pagina 1din 121

C Z U 657,4*54#54(075.8 ) N20 Lucrarea a fost aprobat pentru editare la edin a Catedrei Contabilitate iAudit" ASEM (proces-verba l nr . l 1 din 21.06.

2010) .

Refereni: conf. univ. dr. A. IACHIMOVSCHI conf. univ. dr. A. CHILARU

D E S C R I E R A C I P A C A M E R I N A IO N A L A C R I E E E I

Nani, Mihail Contabilitatea n instituiile publice / Mihail Nani. - C h . : CEP USM, 2010. - 192 p. 450 ex. ISBN 978-9975-70-979-8.

657.15:351/354(075.8 )

IS B N 978-9975-70-979- 8

Conf. univ. dr. M. Nani

CUPRI S N
INTRODUCE E R Tema 1. O RG AN I ZA R E A EVIDENEI C O N T A B I L E N IN ST IT U IIL P U B L IC E E 7 5

Tema 2. BILANUL C O N T A B I L I PLAN U L DE CONTURI... . 17 Tema 3. C O N T A B I L I T A T A FINANRII I A M I J L O A CE E L O R BNETI Tema 4. C O N T A B I L I T A E A C H E L T U I E L I L R T O Tema 5. C O N T A B I L I T A T E A DECONTRILOR Tema 6. C O N T A B I L I T A E A M I J L O A C E L R F IX E T O Tema 7. C O N T A B I L I T A E A M A T E R I A L E L R T O Tema 8 . C O N T A B I L I T A T A O B I E C T E LO R D E MIC E V A L O A R E I SCURT DURAT Tema 9. C O N T A B I L I T A E A M I J L O A C E L R S P E C I A E T O L Tema 10. C O N T A B I L I T A T A EXECUTRII B U G E T E LO R E STETI Tema 11. R A P O A R T E L E FI NANCI A R E A L E INSTITUIILOR P U B L IC E Anexe 137 144 107 113 23 35 45 87 100

126

- Mihail Nani -

A LI N AR T BU C BASS BPN CA S C IA S CNA M CNAS C TA S DF U FA M IP MF MS NC OMVSD U TA G -

Alineatul Articol Buci

ABREVIE R I

INTRODUCE E R
Contabilitatea ca baz a sistemului informaional a gestiunii econo mie i naionale este un instrumen t indispensabi l n elaborarea planurilor de dezvoltare economic i social, n urmrirea realizrii lor, n organizarea i conducere a tiinific a proceselor economice , utilizarea eficient a resurselor materiale i de munc. O bun informare economic constituie ntotdeauna temeiul unei intervenii competente n organizarea i dirijarea proceselo r economic e. Fiind o component a informrii economice, contabilitatea instituiilo r public e are ca obiectiv principal reflectarea corect a procesului de executar e a bugetului public naional, a felului cum se gestioneaz mijloacele materiale i bneti ale instituiilor publice, furniznd n acelai timp indicatori i necesari organelor de conducer e ierarhic superioare . Contabilitatea instituiilor publice nregistreaz, prelucreaz i stu diaz date referitoare la redistribuirea venitului naional, care se realizeaz prin intermediu l bugetului public naional, sub forma sumelor cheltuite de la bugetele de toate niveluril e pentru satisfacere a nevoilor social-culturale, nvmn t, ocrotire a sntii, ntreinerea aparatului de stat, aprarea rii etc. Operaiunil e financiar-economic e care au loc n procesul executri i bugetului public naional dau natere la anumite raporturi juridice inter venite ntre instituiile publice, ntre acestea i unitile economice sau persoane fizice, de pe urma crora izvorsc diferite drepturi i obligaii. Aceste drepturi i obligaii sunt reflectate n expresie valoric de ctre evidena contabil, sub forma finanrii primit din buget, sub forma re laiilor de decontare ale instituiilor publice cu agenii economici, cu sala riaii, cu bugetul asigurrilo r sociale de stat i fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical etc. Evidena contabil nregistreaz volumul veniturilor realizate i chel tuielilor efectuate, asigurnd ntreaga baz de informaii necesare pentru ndeplinirea funciilor instituiilor publice. Evidena contabil are sarcina s previn nclcarea disciplinei buge tare, asigurnd utilizarea mijloacelo r bugetare n limitele aprobate n buget i potrivit destinaiei stabilite. Prin ndeplinirea n bune condiii a sarcinii ce i revine de a urmr i ntregul proces al executrii bugetului public, evidena contabil furnizeaz

Bugetul asigurrilo r sociale de stat Bugetul public naiona l Contribuii de asigurri sociale Contribuii individuale de asigurri sociale de stat Compania Naional de Asigurri n Medicin Casa Naional de Asigurri Social e Casa Teritorial de Asigurri Social e Durata de funcionare util Fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical Instituia public Mijloace fixe Mijloace special e Not de contabilita te Obiecte de mic valoare i scurt durat Prime de asigurare obligatorie de asisten medical Unitatea teritorial-administrativ Gguzi a

la timp indicatorii cunoatere a

necesari fiecrui organ de decizie, pentru

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

mersului executrii bugetare i de asemenea deficienele aprute n reali zarea veniturilor i n efectuarea cheltuielilo r, n vederea adoptrii msurilor ce se impu n pentru redresarea situaiei . ndeplinindu- i cu succes sarcinile referitoare la informarea bugetar , evidena contabil este n msur s ofere o baz complet de date privin d executar ea bugetului pe anul curent, care se pot folosi de asemenea n fundamentarea prevederilor bugetare pentru anul viitor . Contabilitatea instituiilor publice este un mijloc de control eficace n asigurarea integritii patrimoniul ui instituiilor publice. n realizarea acestui obiectiv, ea nregistreaz ntreaga micare de mijloace materiale i bneti, urmret e pstrarea integritii i utilizarea lor cu respectarea condiiilor de legalitate . ndeplinire a cu succes a sarcinilor importante care stau n fa evi dente i bugetare este condiionat , n afar de o bun organizare, de gradul de calificare i de calitatea personalului financiar contabil, de msura n care acest personal se ngrijete de ridicarea continu a eficienei activitii sale i de modul n care conductori i instituiilor publice neleg problemele financiare i sunt preocupa i de rezolvarea lor optim .

TEMA 1
O R G AN I Z ARE A EVIDENTEI C O N T AB IL E N INSTITUIILE P U B L IC E
1.1. Organizarea , obiectul i sarcinile evidenei contabile n insti tuiile publice . 1.2. Reglementare a normativ a contabiliti i instituiilo r public e 1.3. Bugetul public naional, componen i structur. 1.4. Tehnica nregistrri i operaiunilo r economice n eviden a contabil.

1.1. Organizarea, obiectul i sarcinile evidenei contabile n instituiile publice


Statul i realizeaz funciile sale printr-o reea vast de instituii ale puterii i administraiei de stat, instituii de nvmnt, ale justiiei i procuraturii , armatei etc. Instituiile publice snt entitile prin intermediul crora se efectueaz redistribuire a venitului naional, care se realizeaz prin intermediu l buge tului public naional, sub forma sumelor cheltuite pentru satisfacerea nevoi lor social-cultural e, nvmnt, ocrotirea sntii, ntreinerea administra iei de stat, aprarea rii etc. Conform art. 184(1) din Codul civil instituia public se constituie n baza unui act emis de autoritatea public i este finanat integral sau parial de la bugetu l acesteia din urm . Instituiile publice nu dispun de venituri proprii pentru acoperire a cheltuielilor pe care le suport n procesul activitii lor i respectiv snt f i nana te integral sau parial de la bugetul de stat, bugetele raionale, muni cipale, oreneti, steti. Privite din punct de vedere al importane i activitii pe care o des foar deosebim : instituii publice de subordonar e de stat; instituii publice de subordonar e local . Din categoria instituiilor de subordonar e de stat fac parte organele centrale ale administraie i de stat care ndeplinesc sarcini de conducere pe

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mi hai l Nani -

ntreg teritoriul rii, precum i instituiile subordonate lor. Dintre acestea putem meniona: - parlamentu l; - preedinia; - guvernu l; - ministerele; - ageniile de stat; - instituiile superioare de nvmnt; - colegiile; - armata naional ; - procuratura general etc. Din categoria instituiilo r de subordonar e local fac parte organele locale ale administraie i de stat i instituiile din subordonarea lor direct. De exemplu : - consiliile raionale, municipale, oreneti, steti; - primriile municipale, oreneti, steti; - direciile financiare raionale, municipal e; - direciile de nvmnt raionale, municipale; - colile; - grdiniele; - casele de cultur etc. Unele organe locale ale administraie i de stat au o dubl subordonar e fiind n sfera de activitate att a consiliilor raionale / municipale, ct i a ministerelor de resort. Astfel, direciile financiare raionale / municipale sunt subordonate nu numai consiliilor raionale / municipale, dar i ministerulu i finanelor, direciile de nvmnt raionale / municipale - ministerului educaiei, comisariatele de poliie raionale / municipale - ministerului de interne etc. Cele dou categorii de instituii publice se deosebesc prin sursa din care sunt finanate. Astfel, instituiile de subordonar e de stat sunt finanate din bugetu l de stat, iar cele de subordonar e local - din bugetele raionale , municipale, oreneti, steti. Obiectul contabilitii instituiilor publice l constituie patrimoniul publi c aflat n administrare a acestora: finanarea din buget i cheltuielil e bugetare , veniturile i cheltuielile privind mijloacele speciale, mijloacele materiale i bneti, drepturile i obligaiile rezultate din activitatea desfurat cu respectare a prevederilor legale .

Prin intermediul contabilitii instituiilor publice se asigur evidena finanelor publice de care dispune statul . Operaiunile financiar-economic e n instituiile publice sunt contabilizate prin sistemul propriu de eviden contabil reglementat de Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice Nr. 85 din 9 octombri e 1996 . Standardel e Naionale de Contabilita te nu se rspndesc asupr a instituiilor publice. Evidena contabil n instituiile publice are urmtoarele sarcini: - nregistrarea la zi a finanrii bugetare, veniturilor realizate i cheltuielil or efectuate ; - contabilizarea corect a circulaiei mijloacelor materiale i bneti; - evidena decontrilor cu diferii debitori i creditori; - asigurarea integritii patrimoniului aflat n administrare ; - ntocmirea i prezentarea la termenii stabilii a rapoartelo r financiare . De asemenea, evidena contabil are sarcina de a prentmpina ncl carea discipline i bugetare, asigurnd consumu l mijloacelo r bugetar e /special e n limitele aprobate n bugetul de stat / bugetele raional e, municipale, oreneti, steti i conform destinaiei stabilite n aceste bugete . Evidena contabil trebuie s oglindeasc la timp toate modificrile cantitative i valorice ale mijloacelor i resurselor unei instituii . In baza datelor furnizate de evidena contabil conductorii institu iilor publice adopt decizii n conducerea activitii curente a instituiilor . Conductorii instituiilor publice i ai aparatului financiar-contabil al acestor a au sarcina de a se ocupa permane nt de buna administrar e i utilizar e a mijloacelor bugetare / speciale, asigurnd utilizarea eficient a mijloacelor materiale i bneti . Responsabilitat ea pentru organizarea corespunztoar e a evidenei con tabile o poart conductorul instituiei publice i contabilul-ef al acesteia.

10

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

11

1.2. Reglementarea normativ a contabilitii instituiilor publice


Organizarea i funcionarea contabilitii n instituiile publice se realizeaz n conformita te cu actele legislative i normative prin care se asigur o reglementare unitar a acesteia pe ntreg teritoriul rii. Contabilitatea instituiilor publice este reglementat de urmtoarele acte legislative i normative . > Legea contabilitii nr. 113-XVI din 27.04.2007; > Legea privind sistemul bugetar i procesul bugetar nr. 847-XII I din 24.05.1996 ; > Legea privind finanele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 ; > Codul civil ; > Codul muncii; > Codul fiscal; > Legea cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23.12.2005; > Clasificaia bugetar nr. 91 din 20.10.2008; > Regulamentu l privind inventarier ea nr. 27 din 28.04.2004 ; > Instruciune cu privire la evidena contabil n instituiile publice nr. 85 din 09.10.1996 ; > Instruciuni, regulamente emise de Guvernul Republicii Moldova i Ministerul Finanelor al Republicii Moldova; > Legea bugetulu i de stat etc. Legea contabilitii stabilete cadrul juridic a cerinelor unice i a mecanismului de reglementare a contabilitii i raportrii financiare n Republica Moldova, regulile generale privind documentare a operaiunilo r economice, ntocmirea registrelor contabile, inventarierea patrimoniulu i, ntocmire a i prezentare a rapoartelo r financiare . Legea privind sistemul bugetar i procesul bugetar stabilet e sistemu l bugetar, care este o parte integrant a sistemului de finane publice ale statului, reprezentat prin bugetul public naional i de asemenea stabilet e procesul bugetar care ncepe cu elaborarea bugetului i se finalizeaz prin aprobarea raportului privind executarea lui pentru anul bugetar respectiv .

Clasificaia bugetar servete necesitilor de sistematizare i de corelare a indicatorilor bugetari ai bugetelor de toate nivelurile i ai fondurilo r extrabugetare , atribuindu-s e fiecrui indicator bugetar un cod distinct . Legea privind finanele publice locale stabilete structur a, elaborarea , aprobare a i executare a bugetelo r unitilo r - administrativ teritoriale (raioanelor, municipiilor, oraelor, satelor), drepturile i responsabiliti le executorilor de buget de subordonare local . Codul civil determin statutul juridic al participanilor la circuitul civil, temeiurile apariiei dreptului de proprietate i modul de exercitare a acestuia, reglementeaz obligaiile contractuale i de alt natur, alte raportur i patrimoniale i personal e nepatriomonial e aferente lor. Codul muncii reglementeaz totalitatea raporturilor individuale i colective de munc, jurisdicia muncii, controlul aplicrii reglementrilor din domeniul raporturilor de munc. Codul fiscal reglementeaz principiile impozitrii n Republica Moldova, modul i termenele de achitare a impozitelo r i taxelor, cotele acestora , facilitile acordate, precum i subiecii i obiectele impunerii . Legea cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugeta r reglementeaz modul, condiiile de salarizare i mrimile salariilor persona lului din autoritile administraiei publice, instituiile i organizaiile finanate de la bugetul public naional. Regulamentu l privind inventarierea reglementeaz modul de efec tuare a inventarieri i patrimoniulu i, de determinar e i reflectare a rezultatelo r inventarierii , precum i formularele utilizate cu ocazia inventarieri i. Instruciunea cu privire la evidena contabila n instituiile publice nr. 85 din 09.10.199 6 reglementeaz documentare a i contabiliza rea operaiunilor financiar-economice n instituiile publice.

1.3. Bugetul public naional, componen i structur


Bugetul public reprezint documentul-progra m prin care se prevede anual mrimea i structura veniturilor i cheltuielilor din cadrul economiei publice.

12

Contabilitatea n instituiile publice -

Mihail Nani -

13

Printr-un buget bine alctuit, Parlament ul i Guvernul pot avea o imagine de ansamblu , aproape exact, asupra raportulu i dintre valoarea bunurilor materiale i nematerial e create n economi a naional i valoarea eforturilo r fcute pentr u realizare a lor. n mod similar, organele locale ale puterii i administraie i de stat pot avea o astfel de imagine la nivel mezoeconomic . Astfel, bugetul publice este instrumentu l de programare , de executar e i de control asupra rezultatelor executrii resurselor bneti ale societii i a modulu i de repartizare i utilizare a acestora prin cheltuieli. Cu alte cuvinte, bugetul public reflect activitatea privind finanele publice ale statului. El reprezint un act prin care se prevd i se aprob prin lege veniturile i cheltuielile anuale ale statului . Conform articolului 131 din Constituia Republicii Moldova Bugetul public naional cuprinde : - bugetul de stat ; - bugetul asigurrilo r sociale de stat; - bugetele raioanelor , oraelor, satelor . Totodat, conform Informaiei privind modul de achitare a plilor la bugetul public naional prin Trezoreria de stat a Ministerului Finanelor n anul 2010 n componena bugetului public naional se include i fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical. Guvernul elaboreaz anual proiectul bugetului de stat i bugetului asi gurrilo r sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobri i Parlamentului, n caz de formare a fondului extrabugetar , el se prezint spre aprobare Parlamentului. Dac bugetul de stat i bugetul asigurrilo r sociale de stat nu au fost adoptate prin lege cu cel puin trei zile nainte de expirarea exerciiului bugetar, se aplic n continuar e bugetul de stat i bugetul asigurrilo r sociale de stat ale anulu i precedent , pn la adoptare a noilor bugete . Orice propuner e legislativ sau amendamen t care atrage majorare a sau reducere a veniturilo r bugetare sau mprumuturilor , precum i majorare a sau reducere a cheltuielil or bugetare pot fi adoptate numai dup ce sunt acceptat e de Guvern . Bugetele raioanelor, oraelor i satelor se elaboreaz, se aprob i se execut n condiiile legii. Nici o cheltuial bugetar nu poate fi aprobat fr stabilirea sursei de finanare. Conform articolului 132 din Constituia Republicii Moldova impozi

asigurrilo r sociale de stat, ale bugetelor raioanelor , oraelor i satelor se stabilesc conform legii de organele reprezentati ve respective . Orice alte prestri sunt interzis e. Structura bugetului public naional este prezentat n schema 1.3. Bugetul public naiona l

Bugetul de sta t a

FA M

Bugetele raionale, muni cipale, bugetul UTA G

Bugetele instituiilo r publice de subordonar e de stat

Bugetele steti , oreneti

Bugetele instituiilo r publice de subordonar e local

tele, taxele i orice alte venituri ale bugetulu i de stat i ale bugetulu i

Schema 1.3. Structura bugetului pub ic naional Prin intermediul bugetului public naional se efectueaz distribuirea i redistribuirea venitului naional. Distribuirea venitului naional se realizeaz prin ncasarea impozitelor, taxelor, contribuiilor de asigurri sociale , primelor de asigurri medicale de la contribuabili n bugetul public naional care formeaz veniturile bugetului public naional. Redistribuirea venitului naional se realizeaz sub forma cheltuielilor efectuate din bugetul public naional pentr u satisfacerea nevoilor social-cultural e, ntreinerea aparatului de stat, aprarea rii etc. Contabilitatea instituiilor publice nregistreaz, prelucreaz i studiaz date referitoare la distribuirea i redistribuirea venitului naional . Astfel, prin bugetul public naional sunt reflectate finanele publice, care exprim fluxuri financiare privind formarea resurselor bneti publice i fluxur i financiare care se utilizeaz n procesul de gestionare a acestor resurse pentru desfurarea activitii statului . Ministerul Finanelor elaboreaz proiectul legii bugetului de stat pe care n termenii stabilii l prezint Guvernului . De asemenea , Casa Naional de Asigurri Sociale elaboreaz proiectul legii bugetului asigu rrilor sociale de stat pe care l prezint Guvernului , iar Compania Naional de Asigurri n Medicin elaboreaz proiectul legii fondului asigurrii obligatorii de asisten medical pe care l prezint Guvernului.

14

Contabilitatea n instituiile publice

Mihail Nani -

15

Guvernu l examineaz i aprob proiectele legilor menionat e mai sus i le prezint separat spre aprobare Parlamentului. Bugetele raioanelor , oraelor i satelor se elaboreaz , se aprob i se execut n conformitat e cu Legea privind sistemul bugetar i procesul buge tar i Legea privind finanele publice locale . Bugetele steti, oreneti , raionale se elaboreaz de autoriti le administraiei publice locale (primriile steti, oreneti, direciile financiare raionale) i se aprob de consiliile steti, oreneti , raionale .

1.4. Tehnica nregistrrii operaiunilor economice n evidena contabil


Contabilitatea prevede nregistrar ea tuturor operaiunilo r economic e n baza documentelo r primare. In instituiile publice se utilizeaz , n general, aceleai document e primare ca i la ntreprinder i - ordin de plat, dispoziie de ncasare, dispoziie de plat, tabel de eviden a timpului lucrat, certificat de boal, factur fiscal, factur de expediie, foaia de parcurs, decont de avans, proces-verba l de casare a mijloacelo r fixe etc. Totodat, se utilizeaz unele document e primare specifice numai instituiilo r publice - borderoul de eliberare a materialelor pentr u necesitil e instituiei , chitana de recepie a plilor nefiscale, factur (cerere) . n baza documentelo r primare operaiunil e economic e se contabili zeaz n notele de contabilitat e. Pentru fiecare tip de operaiun e economic este prevzu t o not de contabilita te ncadrat cu un numr permanent . De exemplu, operaiunil e de cas sunt contabiliza te n nota de contabilitate 1 borderou cumulativ privin d operaiuni le de cas, operaiunil e n conturile curente bugetare se contabilizeaz n nota de contabilitate 2 - borderou cumulativ privind circulaia mijloacelo r n conturile bugetare curente, nota de contabilitate 8 - borderou cumulativ privin d decontrile cu titularii de avans etc. In total se utilizeaz 17 note de contabilitate ncadrate cu un numr permanent (Anexa 1). Pentru alte operaiuni i operaiunil e Storno" se ntocmet e nota de contabilita te f. nr. 274, care se numeroteaz ncepnd cu numrul 18 i n care se indic coninutu l operaiunilo r, debitul i creditul conturilor, suma . In notele de contabilitate operaiunil e economic e se contabilizea z pe parcursul lunii n ordinea cronologic a produceri i lor. La finele lunii n notele de contabilitate se calculeaz rulajele i soldul pe conturile sintetice respective .

Apoi sumele rulajelor din notele de contabilitate se nregistreaz n Cartea Mare pentru fiecare nota de contabilitate separat . La finele lunii n Cartea Mare se calculeaz rulajele i soldurile pe conturil e sintetice respective . Pentru evidena analitic i utilizeaz diferite fie i registre. De exemplu : > Fia de inventar a mijloculu i fix; > Registrul de cas ; > Registrul conturilor curente i decontrilor ; > Registrul evidenei alocaiilor i cheltuielilor; > Registrul evidenei cantitativ-valoric e a materialelor; > Balana de verificare pe contul 01 Mijloace fixe"; > Registrul evidenei analitice a mijloacelo r speciale ; > Registrul evidenei analitice a retribuiei deponente , nregistrril e operaiunilo r economic e n aceste fie i registre se efectueaz pe parcursul lunii n baza documentelo r primare i a notelor de contabilitate. La finele lunii n registre se calculeaz rulajele i soldurile pe conturile analitice, care trebuie s corespund rulajelor i soldurilor conturilor sinteti ce respective din Cartea Mare . Modalitatea de nregistrar e a operaiunilo r economic e n eviden a contabil a instituiilo r publice este expus n schema 1.4.

Schema 1.4. Sistemul contabil aferent nregistrri i operaiunilo r economic e n evidena contabil a instituiilor publice (ciclul contabil)

16

Contabilitatea n instituiile publice ntrebri de autoverificare

- Mihail Nani -

17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Definii noiunea de instituie public. Definii obiectul contabilitii instituiilor publice. Caracterizai sarcinile evidenei contabile n instituiile publice. Nominaliza i actele legislative i normative care reglementeaz contabilitatea instituiilor publice. Caracterizai articolul 131 din Constituia Republicii Moldova. Nominalizai documentele primare utilizate de instituiile publice. Unde se contabilizeaz operaiunile economice ? Nominalizai registrele evidenei analitice. Caracterizai sistemul contabil aferent nregistrrii operaiunilor economice n evidena contabil a instituiilor publice. Bibliografi e

TEMA 2 BILANUL CONTAB I L l PLAN U L DE CONTURI


2.1. Definirea, coninutul i structura bilanului contabil. 2.2. Planul de conturi al evidenei contabile n instituiile publice. 2.3. Executorii de buget, drepturile i obligaiunil e lor.

2.1. Definirea, coninutul i structura bilanului contabil


Bilanul contabil reprezint o metod de reflectare a patrimoniului instituiei publice privit prin prisma modului de repartizare i utilizare, i a surselo r de formare la o anumit dat n expresie bneasc . Bilanul contabil const din dou pri: activ i pasiv. n activul bilanului contabil sunt reflectate elementele patrimonial e ale instituiei dup modul de utilizare i repartizare, iar n pasivul bilanului contabil - dup sursele de formare (tabelul 2.1). Tabelul 2.1 Structura bilanului contabil Activ 1. Mijloace fixe 2. Stocuri de material e Pasiv 1. Finanri 2. Fonduri i mijloace cu destinaie special 3. Obiecte de mic valoare i scurt durat 3. Decontri 4. Cheltuieli de producie i cu alt 4. Realizare a (comercializarea ) destinaie produciei 5. Mijloace bneti 5. Venituri 6. Decontri 6. mprumuturi 7. Cheltuieli 8. Cheltuieli pentru construcii capital e BILAN BILAN Bilanul contabil se bazeaz pe egalitatea dintre activ i pasiv. n afar de aceast a mai este necesa r s se respect e egalitate a ntre anumi te posturi

1. Constituia Republicii Moldova, adoptat la 29.07.1994. 2. Legea contabilitii nr. 113-XVI din 27.04.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 90-93 din 29.06.2007 . 3. Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2003. 4. Legea privind sistemul bugetar i procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-96 din 30.05.2003 . 5. Legea privind finanele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248-253 din 19.12.2003. 6. Regulamentul privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1265 din 14.11.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 208-209 din 21.11.2008 . 7. Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice nr. 85 din 09.10.1996 . 8. Modul de achitare a plilor la bugetul public naional prin sistemul Trezorerial al Ministerului Finanelor n anul 2010 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-192 din 25.12.2009 . 9. Casian A. Gestiunea finanelor publice. - Chiinu, 2008. 10. Nani M. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. 11. Nani M. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitatea n instituiile publice. - Chiinu, 2010. 12. Secrieru A. Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova. Chiinu, 2009.

18

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani

19

din bilan. Astfel, valoarea mijloacelor fixe din activul bilanului contabil trebuie s corespund sumei fondului mijloacelor fixe i a uzurii mijloacelor fixe din pasivu l bilanului contabil, iar valoarea obiectelor de mic valoare i scurt durat din activul bilanului contabil trebuie s corespund fondului obiectelor de mic valoare i scurt durat din pasivul bilanului contabil.

Tabelul 2.2 Capitolele planului de contur i Nr. capitolulu i I II II I IV V VI VI I V II I IX X XI XI I X II I Denumirea capitolulu i Mijloace fixe Stocuri de material e Obiecte de mic valoare i scurt durat Cheltuieli de producie i cu alt destinaie Mijloace bneti Decontri interdepartamentale privind finanarea Decontri Cheltuieli Finanri Fonduri i mijloace cu destinaie special Realizarea producie i Venituri mprumutur i bugetar e Conturi extrabilantiere

2.2. Planul de conturi al evidenei contabile n instituiile publice


Contabilizarea operaiunilor economice n instituiile publice se ba zeaz pe Planul de conturi al evidenei contabile n instituiile publice apro bat de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova n Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice nr. 85 din 09.10.1996 (Anexa 2). Planul de conturi reprezint enumerarea sistematizat a conturilo r evidenei contabile curente, necesare pentru contabilizar ea operaiunilo r economice . Planul de conturi cuprinde 13 capitole grupate conform omogeniti i conturilor (tabelul 2.2). Fiecare capitol este ncadrat cu un cont sintetic de gradul nti constituit din dou cifre, care se divizeaz n conturi de gradul doi (subconturi) constituite din 3 cifre. De exemplu. Capitolul I Mijloace fixe" este ncadrat cu contul de gradul nti 01 Mijloace fixe", care se divizeaz n zece conturi de gradul doi : 010 Cldiri"; 011 Construcii speciale" ; 012 Instalaii de transmisie"; 013 Maini i utilaje" etc. Evidena contabil se ine pe conturi de gradul doi (subconturi).

Modificri n planul de conturi pot fi efectuate numai de ctr e Ministerul Finanelor

2.3. Executorii de buget, drepturile i obligaiunile lor


Executori de buget sunt conductorii instituiilor publice mputer nicii cu dreptul de a efectua cheltuieli de la buget pentru ndeplinirea funciilor i atribuiilor instituiilor publice. Statutul, drepturile i obligaiuni le executorilor de buget de subordo nare local (raional, municipal, oreneasc, steasc) sunt reglementate de Legea privind finanele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, iar statutul , drepturil e i obligaiuni le executorilo r de buget de subordonar e de stat - de Regulamentu l privind statutul, drepturile i obligaiunile executorilor de buget, aprobat prin ordinul Ministrului Finanelor nr. 2 din 03.01.2007 .

20

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani

21

Conform articolului 30 din Legea privind finanele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 executorii de buget sunt ierarhizai pe trei nivele: executori principali de buget ; executori secundar i de buget ; executori teriari de buget . Clasificare a executorilo r de buget este prezentat n schema 2.3.

Schem a 2.3. Clasificar ea executorilor de buge t Executor i principal i de buget sunt primarii satelor (comunelor) , oraelor, municipiilor, preedinii consiliilor raionale, Guvernatorul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, minitrii, directorii agenilor de stat . Executorii secundari de buget sunt conductori i instituiilor publice central e sau locale cu statut de persoan juridic, care sunt subordona i executorilor principali de buget. De exemplu, efii direciilor raional e /municipale de nvmnt, direciilor raionale de cultur, direciilor raionale de finane, rectorii instituiilor superioare de nvmnt, directorii colegilor, directorii institutelor de cercetri tiinifice etc.

Executorii teriari de buget sunt conductorii instituiilor publice fr statut de persoan juridic, care sunt subordonai executorilor principali sau secundar i de buget. De exemplu, directorii de coli, directori i grdinielor, directorii caselor de cultur, directorii colegiilor din cadrul instituiilor superioare de nvmnt. Aceste instituii nu dispun de cont curent n Trezoreri a de Stat, nu in evidena contabil, nu ntocmesc rapoarte financiare. Contabilitatea pentru acest e instituii este organizat n contabiliti le centralizat e din cadrul primriilor satelor, oraelor, din cadrul direciilor de nvmnt a preturilor municipiului Chiinu, din cadrul instituiilor superioare de nvmnt. Executori i principali de buget au dreptul s repartizeze aloca ii bugetar e instituiilo r subordonat e i s aprobe cheltuiel i din bugetel e instituiilor pe care le conduc cu respectare a dispoziiil or legale . Executori i secundari de buget au dreptul s aprobe efectuare a cheltuielilor din bugetele proprii cu respectarea dispoziiilor legale i s repartizeze alocaiile bugetare instituiilor subordonate ai cror conductori sunt executori teriari de buget . Executori i teriari de buget au dreptul s gestioneze alocaii le bugetare numai pentru necesitil e instituiilo r pe care le conduc . Executori i de buget sunt responsabil i de: a) elaborare a proiectulu i de buget ; b) ncasarea veniturilor conform prevederilor legale; c) utilizarea alocaiilor bugetare n limita i cu destinaia aprobat e n buget ; d) asigurarea integritii patrimoniului aflat n administrare ; e) organizarea i inerea la zi a contabilitiin f) ntocmirea i prezentarea la termenii stabilii a rapoartelo r financiare. Asupra executorilor teriari de buget nu se extind prevederile lit. e), f).

22

Contabilitatea n instituiile publice ntrebri de autoverifcare

- Mihail Nani

23

1. Definii bilanul contabil. 2. Caracterizai structura bilanului contabil. 3. Ce egalitate trebuie s se respecte ntre anumite posturi din bilanu l contabil? 4. Definii planul de conturi. 5. Nominalizai capitolele planului de conturi. 6. Definii executorii de buget . 7. Definii statutul executorilor de buget . 8. Caracterizai obligaiunile executorilor de buget. Bibliografi e 1. Legea privind finanele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 // Mo nitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248-253 din 19.12.2003. 2. Regulamentul privind statutul, drepturile i obligaiunile executorilor de buget nr. 2 din 03.01.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24 din 16.02.2007 . 3. Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice nr. 85 din 09.10.1996 . 4. Nani M. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. 5. Nani M. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitatea n instituiile publice. - Chiinu, 2010.

TEMA 3 C O N TAB IL ITA TE A FINANRII l A M IJ LO AC E L O R BNETI


3.1. Finanarea bugetar i sarcinile ei. Trsturile i metoda finanrii din buget . 3.2. Contabilitatea finanrii i a mijloacelor bneti n conturile curent e bugetare . 3.3. Evidena mijloacelor bneti n casiere. 3.4. Inventariere a casei i contabilizarea divergenelo r constatate .

3.1. Finanarea bugetar i sarcinile ei. Trsturile i metoda finanrii din buget
Prin intermediul finanrii bugetare se realizeaz sarcinile statului n domeniul economiei naionale, dezvoltrii social-culturale, conducerii de stat, justiiei, aprrii etc. Finanarea bugetar reprezint acordarea mijloacelor financiare din bugetul public naional instituiilor publice pentru efectuarea cheltuielil or aprobat e n buget . Finanarea se efectueaz n conformitate cu alocaiile bugetare aprobate n Legea bugetului de stat / bugetelor raionale, municipale, steti, oreneti . Alocaiile bugetare reprezint limitele maxime de finanare aprobate n buget, destinate pentru cheltuielile instituiilor publice i alte activiti . Finanarea din buget se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: > mijloacele bugetare acordate instituiilo r publice pe calea finan ri i serves c la acoperire a unor cheltuiel i cu caracte r permane nt i destinaie strict determinat, ca retribuirea muncii, contribuiile de asigurri sociale de stat, primele de asigurri medicale, serviciile comunale , achiziionare a de bunuri materiale etc; > este nerambursabil ; > se efectueaz pe msura ndeplinirii sarcinilor de plan a veniturilor bugetare ; > pentru o anumit instituie finanarea se efectueaz dintr-un singur buget n funcie de subordonare a acesteia. Astfel, instituiile de subordonar e de stat sunt finanar e din bugetul de stat, iar cele de

24

Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani -

25

subordonar e local - din bugetele raionale, municipale , steti , oreneti. Finanarea instituiilor publice se efectueaz lunar prin Trezoreria de Stat n baza planurilor secundar e de finanare / devizelor de cheltuiel i n condiiile unui control strict ce creeaz legalitatea, necesitatea i eficiena cheltuielilo r bugetare . Trezoreria de Stat reprezint o unitate structural a Ministerului Finanelor, constituit din Trezoreria Central i trezoreriile teritoriale. Trezoreri a Central este un departamen t n cadrul Ministerulu i Finanelor, iar trezoreriile teritoriale sunt reprezentante ale Ministerulu i Finanelor n teritoriu (raioane, municipii). Trezoreria de Stat se prezint ca o banc a finanelor publice prin care se efectueaz operaiunile de ncasri a veniturilor n bugetul public naional i de pli din bugetul public naional, asigurnd echilibrul financiar. Trezoreria de Stat este instituia prin care se gestioneaz finanel e public e de care dispun e statul . Planul secundar de finanare / devizul de cheltuieli documentu l instituiei publice ce autorizeaz alocarea de resurse de la buget, prin care se stabilete volumul anual al cheltuielilor repartizate pe 12 luni i destinaia cheltuielilor conform clasificaiei economice a cheltuielilor bugetare . Astfel, planul secundar de finanare / devizul de cheltuieli reprezint bugetu l instituiei publice pe perioada unui an bugetar . Un buget este o previziun e a veniturilo r i cheltuielil or unei instituii publice pentru o perioad de timp, de regul, pentru un an. Modalitatea de elaborare i aprobare a devizelor de cheltuieli a insti tuiil or publice de subordonar e local este reglementa t de Regulamentu l cu privire la devizele de cheltuieli a instituiilor publice i repartizarea pe luni a bugetelo r unitilor administrativ-teritoria le nr. 117 din 29.12.2007, iar pentru instituiil e publice de subordonar e de stat elaborare a i aprobare a planurilor secundare de finanare este reglementat de Regulamentu l privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare ale bugetulu i de stat nr. 82 din 06.12.2006 . Finanarea se efectueaz prin metoda virrii mijloacelor bneti din contu l trezorerial al bugetului de stat / raional, municipal n contu l trezorerial de cheltuieli (contul curent) al instituiei publice. n scopul primirii finanrii din buget instituiile publice ntocmesc delegaia de retragere a numerarului sau ordinul de plat, n funcie de cheltuielile care urmeaz a fi acoperite din finanarea bugetar pe care le

prezint la Trezoreria teritorial. Concomitent cu delegaia de retragere a numerarului se prezint urmtoarele note justificative : - nota justificativ privind plata salariilor, indemnizaiilor i achitarea contribuiilo r la bugetul asigurrilo r sociale de stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical; - nota justificativ privind cheltuielile de deplasare ; - nota j ustificativ privind plata burselor ; - nota justificativ privind alte cheltuieli. Notele justificative se prezint n Trezoreria teritorial n dou exemplare, unul rmne n Trezoreria teritorial, altul cu viza trezoreriei se remite instituiei publice. n cazul ridicrii numerarului pentru plata retribuiei concomitent cu delegaia de retragere a numerarului se prezint n Trezoreria teritorial i ordinele de plat, n dou exemplare, privind transferul reinerilor din salariu, CAS i . In Trezoreria teritorial documentele de plat prezentate de instituiile publice sunt verificate sub aspectul corectitudinii ntocmirii lor, ncadrrii sumelor de plat n limitele alocaiilor bugetare aprobate n planul secundar de finanare / devizul de cheltuieli pe luna respectiv. Sumele alocaiilor bugetare neutilizate de ctre instituiile publice dup 31 decembrie sunt anulate de ctre Trezoreria teritorial . De exemplu, suma alocaiilor bugetare aprobat n planul secundar de finanare al instituiei publice pe anul 2010 la articolul de cheltuieli 113 Plata mrfurilor i serviciilor", alineatul 03 Rechizitele de birou, materiale i obiectele de uz gospodresc" constituie 40 000 lei. Pn la 31 decembrie instituia public a utilizat sub forma finanrii primit din bugetul de stat - 35 000 lei. Diferena de 5 000 lei (40 000-3 5 000) va fi anulat de Trezoreria teritorial i respectiv nu va putea fi utilizat n noul an bugetar ca surs de finanare din buget .

3.2. Contabilitatea finanrii i a mijloacelor bneti n conturile curente bugetare


Evidena finanrii din buget pentru cheltuielile curente ale instituiilor publice (retribuirea muncii, CAS, , achiziionarea serviciilor comunale i bunurilo r materiale etc.) se ine n contul de pasiv 230 Finanarea din buget pentru cheltuielile instituiei i alte activiti". n credit se nregistreaz finan area primit din buget. n debit - nchiderea soldului contului la finele anului. Soldul creditor reflect suma finanrii primit din buget de la nceputul anului.

26

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

27

Pentru eviden a finanri i din buget a investiiilo r capitale e destina t contul de pasiv 231 Finanare a din buget a investiiilo r capitale" . n credit se nregistreaz finanarea primit din buget pentru investiii capitale, n debit - nchidere a soldului contulu i la finele anului. Soldul credito r reflect suma finanri i pentru investii i capitale primit din buget de la nceputul anului. Fiecar e institui e public dispune de un cont trezorerial de cheltuiel i (n continuare - cont curent) deschis n Trezoreria teritorial , n care se reflect micare a mijloacelor bugetare ale instituie i. Pentru eviden a mijloacelo r bneti n conturil e curente bugetar e sunt destinat e urmtoarele conturi de activ: > 090 Contu l curent n bugetu l de stat pentru cheltuielil e instituiei", care se utilizeaz n instituiile de subordonar e de stat; > 093 Contu l curent n bugetu l de stat pentru investii i capitale", care se utilizea z n instituiil e de subordonar e de stat ; > 100 Contul curent pentru cheltuieli le instituiei", care se u t i li zeaz n instituiile de subordonare local; > 101 Contul curent pentru transfer instituiilor subordonate i pen tru alte activiti", care se utilizeaz n contabilitile centralizate ce deserves c dou i mai multe instituii de subordonar e local ; > 103 Contu l curent pentru investii i capitale" , care se utilizeaz n instituiile de subordonare local. n debitul conturilor se nregistreaz finanarea primit din buget. n credi t - cheltuielil e efectua te din contul curent. Soldul debitor reflect disponibil ul bnesc n contul curent. Dar, de regul, nu exist sold n contul curent deoarec e concomiten t cu finanare a primit din buget se efectueaz i cheltuielile din contu l curent. Operaiunile ocazionate de micarea mijloacelor bneti n contul bugeta r curent sunt contabilizate n nota de contabilita te (n continuar e NC) 2 - borderou cumulativ privind circulaia mijloacelor n conturile bugetar e curent e n baza extrasulu i din contul trezoreri al de cheltuiel i, ordinului de plat, dispoziiei de ncasare. n cazurile cnd instituiil e publice dispun de mai multe conturi curente deschise n Trezoreri a teritorial , pentru fiecare cont curent se ntocmet e o nota de contabilita te separat , care se numeroteaz cu numere le 2a, 2b, 2c etc. i respecti v conturile curente se numeroteaz - 090a, 090b, 090c etc. De exemplu, o instituie public de nvmnt dispune de urmtoarele contur i curente bugetare :

> 24010000011360 1 - cont curent destina t pentru cheltuieli le buge tare aferent e bloculu i de studii ; > 44010750011360 1 - cont curent destina t pentru cheltuieli le buge tare aferente cminelo r; > 44011510111360 1 - cont curent destina t pentru cheltuieli le bug e tare aferent e copiilo r orfani . Tranzacii: 1. Finanare a primit din bugetul de stat pentru n contul curent pentru plata salariulu i n numerar : Dt 090 Contu l curent n bugetu l de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 80 000 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" - 80 000 lei Concomiten t se contabilizeaz ridicarea numerarului din contul curent n cas: Dt 120 Casa pe mijloac e bugetar e" - 80 000 lei Ct 090 Contu l curent n bugetu l de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 80 000 lei 2. Finanare a primit din bugetul de stat n contul curent pentru plat a serviciilor comunale prestate de SA Ap-Canal ": Dt 090 Contu l curent n bugetu l de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 15 000 lei

Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" - 15 000 lei Concomitent se contabilizeaz transferul plii SA Ap-Canal" din contul curent al instituiei publice : Dt 178 Decontri cu diferii debitori i creditori" - 15 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetu l de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 15 000 lei 3. Finanare a primit din bugetul de stat n contul curent pentru investii i capitale : Dt 093 Contu l curent n bugetu l de stat pentr u investiii capitale" - 120 000 lei Ct 231 Finanarea din buget a investiiilo r capitale " - 120 000 lei Concomitent se contabilizeaz transferul plii antreprenorului pentru lucrril e executat e:

28

Contabilitatea n instituiile publice -

Dt 150 Decontril e cu furnizorii i antreprenorii - 120 000 lei Ct 093 Contul curent n bugetul de stat pentr u investiii capitale" - 120 000 lei Evidena analitic pe conturile 090, 093,100, 101 este organizat n Registru l evidenei alocaiilor i cheltuielilor forma nr. 294, pe contul 230 - n fia forma nr.283 , pe contul 231 - n Registrul conturilor curente i decontrilor forma nr.292 .

Schema 3.2. Sistemul contabil aferent finanrii instituiilor publice

3.3. Evidena mijloacelor bneti n casiere


Instituiile publice folosesc n activitatea lor un volum considerab il de mijloace bneti n numerar pentru plata salariilor, indemnizaiilor , burselor , avansurilo r spre decontare . Operaiunil e de ncasri i pli n numerar sunt reglementa te de Norme pentru efectuarea operaiunilo r de cas n economia naional a Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992 . Conform acestei Norme n casa institu iilor se poate pstra zilnic o sum maxim, n limita soldului de cas stabilit de comun acord cu unitil e bancare, provenit din restituiri de avansuri spre decontare nefolosite, din ridicare a de numerar de la unitatea bancar, precum i din alte sume aprobate prin acte normative .

Mihail Nani

29

C o n t a b i l i t a t e a n i n s t i t u i i l e p u b l i c e Tranzacii:

Sumele ridicate de la unitatea bancar pentru plata retribuiei, burselor , indemnizaiilor etc. se pot pstra peste limita soldului de cas timp de trei zile. ncasrile i plile cu numerar se efectueaz de ctre casier. Casierii sunt gestionari de mijloace bneti i alte valori. Conductor ul instituiei publice ncheie cu casierul un contract de rspundere material deplin. Casierul nu are dreptul s ncredinez e altor persoane exercitarea atribuiilor sale, dect prin predar ea - primirea gestiunii n baza ordinului conducto rului instituiei publice. Casierul nregistreaz ncasrile i plile efectuate din casa n Registrul de cas n baza dispoziiilor de ncasare, dispoziiilor de plat, borderourilo r de plat. La primirea documentelo r primare din compartimen tul financiar-contabi l casierul este obligat s verifice existena, valabilitatea i autenticitat ea semnturilo r prin care se dispune plata, precum i ataarea tuturor anexelor la documentel e de plat. nscrierile n registrul de cas se efectueaz n dou exemplare prin foaia indigo cu pix sau cerneal. Exemplarul doi este detaabil la care se anexeaz dispoziiile de ncasare , dispoziiile de plat i se prezint de ctre casier n contabilitate n termenii stabilii. n contabilitate aceste documente se verific sub aspectul legalitii i corectitudini i ntocmirii lor, apoi n baza lor se contabilizea z operaiunil e de cas n NC 1 - borderou cumulativ privind operaiunil e de cas . Pentru ridicarea numerarulu i din contul curent de la unitatea bancar n contabilitatea instituiei publice se ntocmete Delegaia de retragere a numerarului care se transmite casierului. Casierul concomiten t cu delegaia de retragere a numerarulu i prezint n trezoreria teritorial nota justificativ privind plata salariilor, contribuiilo r de asigurri sociale de stat, primelor de asigurare medicale, n cazul cnd destinaia numerarulu i indicat este plata salariului. In cazul ridicrii numerarulu i pentru plata burselor concomitent cu delegaia de retragere a numerarulu i se prezint nota justificativ privind plata burselor, iar n cazul ridicri i numerarulu i pentru plata deplasrilo r n interes de serviciu - nota justificativ privin d plata deplasrilo r n interes de serviciu. Dup primirea numerarulu i n casierie de la unitatea bancar se ntoc mete dispoziia de ncasare de ctre compartimentul financiar-contabil.

1. Suma mijloacelor bneti ridicat n numerar din contul curent n bugetu l de stat n cas pentru plata retribuiei , burselor, avansului spre decontare : Dt 120 Casa pe mijloace bugetare" - 400 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 400 000 lei Concomitent se contabilizeaz finanarea primit din bugetul de stat: Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u

Mihail Nani 31

gene lo r const atate Conform Normelor pentru efectuarea operaiunilor de cas n econo mia naional a Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992 pentru asigu rarea integritii mijloacelor bneti n fiecare instituie public casa trebuie verificat inopinat cel puin o dat n trimestru, prin numrarea banilor i a altor valor i aflat e n casierie. Pentru efectuarea inventarieri i casei prin ordinul conductorului instituiei se desemneaz o comisie, care ntocmete - 400 000 lei 400 000 lei

3.4. Inve ntari erea casei i cont abili zare a diver cheltuielile instituiei " Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" 2. Plata salariului din cas salariailor: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuia muncii" Ct 120 Casa pe mijloace bugetare " 3. Bursa pltit din cas bursierilor: Dt 181 Decontri cu bursierii" Ct 120 Casa pe

procesul-verba l de inventariere a numerarului de cas. Modalitatea de efectuare a inventarieri i casei este reglementat de Regulamentu l privin d inventariere a nr. 27 din 28.04.2004 . Comisia verific numerarul de mijloace bneti i alte valori existente n cas. Dac se

4. Avansul spre decontare pltit din cas titularului de avans : Dt 160 Decontri cu titularii de avans" - 5 000 lei Ct 120 Casa pe mijloace bugetare" - 5 000 lei Dispoziiile de ncasare i dispoziiile de plat se nregistreaz i se numeroteaz n registrul dispoziiilor de ncasare i de plat de ctre contabilul responsabil al instituiei publice . Modul de nregistrare a operaiunilor de cas este prezentat n schem a 3.3 .

co ns ta t ne co nc or da n e n tr e

mijlo ace buge tare "

- 330 000 lei - 330 000 lei - 65 000 lei - 65 000 lei

soldul scriptic din registrul de cas i cel efectiv, verificarea se extinde asupra documentelo r primare de cas, n vedere a identificri i cauzelor care le-au produs. n acest caz n procesulverbal de inventariere a numerarului de cas se nscrie suma lipsei de mijloace sau surplusu l constatat la inventariere a casei. Lipsurile de mijloace bneti sunt imputate persoanei culpabile (casierului) prin ordinu l conduc torulu i instituiei publice cu respectarea prevederilor articolulu i 338 din Codul muncii al Republicii Moldova, iar surplusul de mijloace bnet i este luat la evident . Pentr u contabilizare a lipsurilo r constate , recunoscut e de persoan a culpabil i imputate persoanei culpabile este prevzut contul de activ 170 Decontr i privind manco". In debit - suma lipsei imputat persoane i culpabile n baza ordinului conductorului instituiei / deciziei instanei de judecat. In credit - recuperarea lipsei de la persoana culpabil. Soldul debito r - datoria persoanei culpabile fa de instituia public . Tranzacii: 1. Suma mijloacelor bneti constatat lips la inventarierea casei , imputat persoanei culpabile

(casierului) : Dt 170 Decontri privind manco" - 150 lei Ct 120 Casa pe mijloace bugetare" - 150 lei 2. Restabilirea lipsei de mijloace bneti de ctre persoana culpabil (casier) : Dt 120 Casa pe mijloace bugetare" - 150 lei Ct 170 Decontri privind manco" - 150 lei 3. Reinerea lipsei de mijloace bneti din salariul persoanei culpabile :

32

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

33

Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuirea muncii" Ct 170 Decontri privind manco"

-1 5 0 lei - 150 lei

n cazul cnd lipsurile constatat e la inventariere a casei nu sunt recunoscute de ctre casier sau cnd lipsurile sunt generate de furturi prin sparger e de ctre infractor i sumele aferente acestor lipsuri sunt transmis e organelor de anchet. Pentru evidena acestor lipsuri este destinat contul de activ 175 Decontr i privind manco transmise n organele de anchet", n debit - lipsuril e depistate transmise organelor de anchet. In credit imputarea lipsei persoanei culpabile n baza hotrrii instanei de judecat sau stingerea sumei lipsei n cazul cnd n-a fost depistat persoana culpabil de ctre organele de anchet / instana de judecat. Soldul debitor - suma lipselor transmise pentru examinare n organele de anchet . Tranzacii: 1. Suma lipsei de mijloace bneti transmis n organele de anchet n rezultatul spargerii seifului din cas de ctre infractori: Dt 175 Decontri privind manco transmise n organele de anchet" - 10 000 lei Ct 120 Casa pe mijloace bugetar" - 10 000 lei 2. Imputarea lipsei de mijloace bneti persoanei culpabile n baza hotrrii instanei de judecat: Dt 170 Decontri privind manco" - 10 000 lei Ct 175 Decontri privind manco transmise n organele de anchet" - 10 000 lei 3. Stingerea lipsei de mijloace bneti n cazul cnd nu este stabilit persoana culpabil de ctre organele de anchet / instana de judecat: Dt 230 Finanare a din buget pentru cheltuielil e instituiei" - 10 000 lei Ct 175 Decontri privind manco transmise n organele de anchet" - 10 000 lei 4. Surplusul de mijloace bneti constatat la inventariere a casei : Dt 120 Casa pe mijloace bugetare" - 180 lei Ct 173 Decontri privind plile Ia buget" - 180 lei 5. Surplusul de mijloace bneti transmis din cas n contul curent : Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 180 lei Ct 120 Casa pe mijloace bugetare" - 180 lei

6. Transferul surplusului de mijloace bneti din contul curent al instituie publice n bugetul de stat : Dt 173 Decontri privind plile la buget" - 180 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 180 \ [
e

Evidena analitic pe conturile 170 Decontrile privind manco" i 175 Decontr i privind manco transmise n organele de anchet" este organizat n Registrul conturilor curente i decontrilor forma nr. 292.

ntrebri de autoverificare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Definii finanarea bugetar. Definii alocaiile bugetare. Caracterizai trsturile finanrii din buget. Caracteriza i Trezoreria de Stat. Definii planul secundar de finanare / devizul de cheltuieli. Nominalizai documentele primare n baz cror instituiile publice primes c finanare din buget . Nominalizai notele justificative care se prezint de instituiile publice n trezoreria teritorial. Dai caracteristica conturilor 090, 230, 120, 170. Cum se contabilizeaz operaiunile economice aferente finanrii din buge t i operaiunilo r de casa ? Unde i cum nregistreaz casierul operaiunile de cas? Caracteriza i procesul de inventarier e a casei . Unde este organizat evidena analitic pe conturile 170 Decontri privin d manco", 175 Decontri privind manco transmise n organele de anchet? Bibliografi e 1Legea privind sistemul bugetar i procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-96 din 30.05.2003 . Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23.12 2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-196 din 29.12.2009. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003.

25-

34 4.

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

35

6.

8. 9.

10.

11.

12.

13. 14. 15. 16. 17.

Norme privind efectuarea operaiunile de cas n economia naional a j Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992 . Norme metodologice privind executarea de cas a mijloacelor bugetului public naional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanelor nr. 98 j din 28.11.2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-15 din) 24.01.2006 . Regulamentul privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare ale bugetului de stat nr. 82 din 06.12.2006 // Moni torul Oficial al Republicii Moldova nr. 195-198 din 22.12.2006. Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituiilor publice i repartizarea pe luni a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale nr. 117 din 29.12.2007// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-73 din 08.04.2008 . Regulamentul privind inventarierea nr. 27 din 28.04.2004 // Monitorul| Oficial al Republicii Moldova nr. 123-124 din 27.07.2004. Modul de primire, nregistrare i coordonare la Ministerul Finanelor al planurilor de finanare nr. 23 din 28.02.2007 // Monitorul Oficial al f Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007 . Modul de achitare i eviden a plilor la bugetul public naional prinj sistemul trezorerial al Ministerului Finanelor n anul 2010 // Monitorul j Oficial al Republicii Moldova nr. 191-192 din 25.12.2009. Modul de finanare a investiiilor i cheltuielilor capitale prevzute nj Legea bugetului de stat pe anul 2010 // Monitorul Oficial al Republiciij Moldova nr. 8-10 din 22.01.2010 . Regulament cu privire la operaiunile cu numerar n bncile dini Republica Moldova nr. 200 din 27.07.2006 // Monitorul Oficial al| Republicii Moldova nr. 120-123 din 04.08.2006 . Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice nr. 85| din 09.10.1996. Capitolul V. Mijloace bneti, Capitolul IX . Finanri. A. Casian. Gestiunea finanelor publice. DEP ASEM, Chiinu, 2008. M. Nani. Evidena bugetar. Tip. UASM , Chiinu, 1994. M. Nani. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitate a r instituiile publice. - Chiinu, 2010. A. Secrieru. Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova, Chiinu ,] 2009 .

TEMA 4 CO N T AB I LIT ATE A C H E L T U I E L I LO R


4.1. Contabilitatea cheltuielil or bugetar e efective . 4.2. Contabilitatea cheltuielilor de cas . 4.3. Contabilitatea cheltuielilor de producie .

4.1. Contabilitatea cheltuielilor bugetare efective


n procesul activitii lor instituiile publice suport diferite cheltuieli, ca de exemplu, cheltuieli bugetare pentru: > remunerare a muncii ; > contribuii privind asigurrile sociale de stat; > prime de asigurare obligatorie de asistena medical; > achiziionarea de bunuri i servicii; > deplasri n interes de serviciu ; > reparaii capitale i curente etc. Cheltuielil e bugetare sunt constatate prin metoda de calcul, conform crei a cheltuielile sunt recunoscute pe msura apariiei acestora, indiferent de momentul ncasrii / plii mijloacelor bneti. Pentru evidena acestor cheltuiel i este destinat contul de activ 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinerea instituiei". n debit - calculul cheltuielilor. In credit - nchiderea soldului contului de cheltuieli bugetare la finel e anului Soldul debitor reflect suma cheltuielilo r bugetare efectuate (calculate) de la nceputul anului. Cheltuielil e bugetare se divizeaz pe articole i alineate de cheltuiel i stabilite n clasificaia economic a cheltuielilor bugetare din Clasificaia bugetar (Anexa 3). Clasificaia economic a cheltuielilor bugetare reprezint gruparea cheltuielilo r bugetare de toate nivelurile potrivi t coninutului lor economic. Astfel, deosebim urmtoarele articole i alineate de cheltuieli: - articole 111 Retribuirea muncii" : alineatul 01 Salariul funciei" alineatul 02 Sporuri la salariul funciei" etc. - articolul 113 Plata mrfurilor i serviciilor":

alineatu l Energia electric

36

Contabilitatea n instituiile publice -

Mihail Nani

37

alineatul 02 Gazele " alineatul 03 Rechizitele de birou, materialele i obiectele de uz gospodresc " etc. - articolul 114 Deplasri n interes de serviciu" : alineatul 01 Deplasri n interiorul rii" alineatul 02 Deplasri peste hotare" - articolul 116 Prime privind asigurarea obligatorie de asisten medical" - articolul 135 Transferul ctre populaie": alineatul 07 Bursele" etc. - articolul 241 Investiii capitale n construcie": alineatul 01 Investiii capitale n construcia locuinelor" etc - articolul 242 Procurarea mijloacelor fixe" - articolul 243 Reparaii capitale": alineatul 01 Reparaia capital a fondului de locuine " etc. n documentel e primare (delegaia de retragere a numerarului , ordinul de plat), precum i n evidena contabil articolul i alineatul de cheltuieli se indic conform indicaiilor metodice privind aplicarea clasificaiei economic e a cheltuielil or bugetare : 111.00 Retribuirea muncii ; 112.00 Contribuiil e de asigurri sociale de stat; 113.01 Energia electric ; 113.34 Ap i canalizarea ; 114.01 Deplasri n interiorul rii; 116.00 Prime de asigurare obligatorie de asisten medical achita te de patron etc. Tranzacii : 1. Calcul salariului: Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei", art. 111.00 Ct 180 Decontr i cu personalul privin d retribuirea muncii" 2. Calcul CAS Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei", art. 112.00 Ct 198 Decontr i privin d CAS cu bugetul asigurril o r sociale de stat"

3. Calculul : Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei " , art. 116.01 - 14 000 lei Ct 199 Decontr i privin d cu C N AM " - 14 000 lei 4. Calculul bursei : Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei" , art. 135.07 - 55 000 lei Ct 181 Decontr i cu bursierii " - 55 000 lei 5. Calculul plii pentru serviciile prestate de SA Ap-Canal": Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei", art. 113.34 - 40 000 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 40 000 lei 6. Consumul materialelor de uz gospodresc : Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei", art. 113.03 - 7 000 lei Ct 063 Materiale de uz gospodresc i rechizite de birou" - 7 000 lei 7. nchiderea soldului contului de cheltuieli bugetare la finele anului n limita finanrii primit din buget: Dt 230 Finanare a din buget pentr u cheltuielile instituiei " - 12 000 000 lei Ct 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei " - 12 000 000 lei

- 400 000 lei - 400 000 lei

- 92 000 lei - 92 000 lei

Cheltuielil e bugetare efectuat e n anul curent care n-au fost acoperite din finanarea bugetar a anului curent se transfer n anul urmtor i respectiv se reflect n soldul debitor al contului 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei" la data de 1 ianuarie . Evidena cheltuielilor bugetare pentru investiii capitale se ine n contul de activ 203 Cheltuieli bugetare pentru investiii capitale". In debit - calcul ul cheltuielilor pentru investiii capitale. n credit - nchiderea soldului contului de cheltuieli aferente obiectelor finalizate i date n exploatare pe parcursu l anulu i. Soldul debitor - suma cheltuielil or efectuate de la nceputu l lucrrilor de construcii i pn la darea n exploatare a cldirilor / obiectelor . Tranzacii : 1. Calculul cheltuielilor aferente lucrrilor executate n regie de antrepriz: Dt 203 Cheltuieli bugetare pentru investiii - 200 000 lei

38

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

39

capitale" , art. 241.0 3 Ct 150 Decontri cu furnizorii i antreprenorii" - 200 000 lei 2. nchiderea soldului contului de cheltuieli aferente obiectelor finalizate i dat e n exploatare : Dt 231 Finanarea din buget a investiiilo r capitale " - 1 800 000 lei Ct 203 Cheltuieli bugetare pentru investi ii capitale" , art. 241.03 - 1 800 000 lei Evidena analitic pe conturile 200 Cheltuieli bugetare pentru ntre inerea instituiei" i 203 Cheltuieli bugetare pentru investiii capitale" este organizat n Registrul evidenei alocaiilor i cheltuielilor forma nr. 294 pe artico le i alineate de cheltuieli .

Cheltuielile de cas se divizeaz pe articole i alineate de cheltuiel i analogic cheltuielil or bugetare (articolele 111.00, 112.00, 113.01, 113.34 , 113.35, 114.01, 116.00, 135.07, 241.01, 242, 243 etc) . Cheltuielil e de cas se efectueaz n baza documentel or primare care servesc drept justificare pentru primirea finanrii din buget - ordine de plat, delega ie de retragere a numerarului . La finele fiecrei luni trezoreria teritorial prezint instituiilor publice extrasul din fia executrii planului de finanare al instituiei pe luna respectiv, n care este reflectat suma total a cheltuielilor de cas efectuate n luna respectiv, divizate pe articole i alineate de cheltuieli . Tranzacii: 1. Ridicarea numerarului din contul curent n cas pentru plata retribuie i: Dt 120 Casa pe mijloace bugetare" - 320 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuieli le instituiei" , art. 111.00 - 320 000 lei 2. Transferu l CAS la bugetul asigurrilo r sociale de stat: Dt 198 Decontri privind CA S cu bugetu l asigurril or sociale de stat" - 87 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei" , art. 112.00 - 87 000 lei 3. Transferul la fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical: Dt 199 Decontri privind cu CNAM " - 14 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei" , art. 116.00 - 14 000 lei 4. Transferul impozitului pe venitul din salariu la bugetul municipal : Dt 173 Decontri privind plile la buget" - 30 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 30 000 lei 5. Transferul plii SA Ap-Canal" pentru serviciile prestate : Dt 178 Decontri cu diferii debitori i creditori" - 40 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuieli le instituiei" , art. 113.34 - 40 000 lei 6. Transferul plii SRL Acord" pentru achiziionarea materialelor de uz gospodresc: Dt 178 Decontri cu diferii debitori i creditori" - 10 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei" , art. 113.03 - 10 000 lei

4.2. Contabilitatea cheltuielilor de cas


Cheltuielile de cas reprezint cheltuielile efectuate din contul curent prin virament sau n numerar pentru plata retribuiei, CAS, , serviciilor comunale , lucrrilor executate, achiziionare a bunurilor materiale etc. Cheltuielile de cas sunt constatate prin metoda de cas, conform creia cheltuielile sunt recunoscute pe msura plii mijloacelor bneti din contul curent . Cheltuielile de cas se efectueaz concomitent cu finanarea primit din buget i servesc pentru acoperire a cheltuielil or bugetar e efectiv e. Cheltuielile de cas se efectueaz n limitele finanrii primit din buget i respectiv suma cheltuielilo r de cas efectuate n perioada de gestiune corespunde sume i finanri i primit din buget n perioada respectiv . Cheltuielile de cas pot fi efectuate numai cu condiia c sunt prevzu te n planul secundar de finanare / devizul de cheltuieli a instituie pe artico lul i alineatul respectiv al clasificai economice a cheltuielilo r bugetare . Evidena cheltuielilor de cas se ine n creditul conturilor curente: - 090 Contul curent n bugetul de stat pentru cheltuielile instituiei "; - 093 Contul curent n bugetul de stat pentru investiii capitale"; - 100 Contul curent pentru cheltuielile instituiei" ; - 101 Contul curent pentru transfer instituiilor subordonate" ; - 103 Contul curent pentru investiii capitale" .

40

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

41

7. Transferul comisionulu i uniti bancare pentru serviciile prestate : Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei" , art. 113.45 - 501 lei| Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei", art. 113.45 - 501 leii 8. Concomitent se contabilizeaz finanarea primit din bugetul de stat pentru acoperire cheltuielilor de cas menionate n punctele 1-7: Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" - 501 501 led Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" - 501 501 led 9. Transferul plii antreprenorului SA Compact" pentru executare a lucrrilor aferente investiilor capitale : Dt 150 Decontri cu furnizorii i antreprenorii" - 200 000 leij Ct 093 Contul curent n bugetul de stat pentr u investiii capitale", art. 241.03 - 200 000 leii Concomitent se contabilizeaz finanarea din bugetul de stat pentru] investiii capitale : Dt 093 Contul curent n bugetul de stat pentr u investiii capitale" - 200 000 lei| Ct 231 Finanarea din buget a investiiilo r capitale " - 200 000 lei Evidena analitic a cheltuielilor de cas este organizat n Registrul evidenei alocaiilor i cheltuielilor forma nr. 294 pe articole i alineate de cheltuiel i.

4.3. Contabilitatea cheltuielilor de producie


Instituiile publice n procesul activitii lor de regul nu suport cheltuieli de producie, deoarece nu desfoar activitate de producie. Dar, unele instituii superioare de nvmnt ca, de exemplu, Academia de Studi i Economice din Moldova, Universitatea Agrar de Stat din Moldova dispun de tipografii care execut lucrri editoriale, ca editarea manualelor, programelor analitice, problemarelor etc, astfel, desfurnd o activitate de producie. De asemenea, colile de meserii, unele colegii dispun de ateliere n care elevii desfoar activitatea de producie specific profilului de activitate a instituiei respective .

Cheltuielile de producie se divizeaz n cheltuieli directe i suplimentar e (indirecte) . I. Cheltuieli directe se consider cheltuielile pentru materiale, retribui rea muncii personalului din producie, colaboratorilor tiinifici etc, pentru energie electric, cheltuielile din anii precedeni care intr n valoare a produciei anului de gestiune i alte cheltuieli directe . I I . Cheltuieli suplimentare (indirecte) se consider cheltuielile pentru salarizar ea aparatulu i administrati v i personalulu i auxiliar, arendare a ncperilor, nclzire, reparaii curente i alte cheltuieli indirect e. n gospodriil e care au un singur tip de producie toate cheltuielile se consider directe. Cheltuielile de producie directe sunt raportate nemijlocit la contul de producie. Dac exist mai multe obiecte de calculaie, atunci cheltuielile supli mentar e se nregistreaz n prealabil n subcontul 210 Cheltuieli pentr u distribuie". Pentru evidena cheltuielilo r de producie este destinat contul de activ 08 Cheltuieli de producie i cu alt destinaie" care se divizeaz n urmtoarele subconturi: - 080 Cheltuieli ale atelierelor (didactice) de producie ; - 081 Cheltuieli ale gospodriilor agricole auxiliare (didactice); - 082 Cheltuieli pentru lucrrile de cercetri tiinifice n baza de contract ; - 083 Cheltuieli pentru fabricarea instalaiilor experimental e; - 084 Cheltuieli de colectare i prelucrare a sngelui i materialelo r; n debit - calculul cheltuielilo r aferente produselor fabricate, produci ei tiprite i serviciilor prestate. n credit - valoarea produselo r fabricate i pro ducie i tiprite transmis la depozit. Soldul debitor - suma cheltuielilor su portate pentr u fabricarea produciei, editarea produciei i serviciilor prestate . Tranzacii: 1. Calculul salariului: - personalului de producie: Dt 080 Cheltuieli ale atelierelor (didactice) de produciei" Ct 180 Decontri cu personalul privind retribuirea munci i" - aparatului administrativ :

- 30 000 lei - 3 0 000 lei

42

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

43

Dt 210 Cheltuieli pentru distribuie" - 20 000 lei Ct 180 Decontr i cu personalul privind retribuire a muncii" - 20 000 lei - personalului de deservire (auxiliar ) Dt 210 Cheltuieli pentru distribuie" - 10 000 lei Ct 180 Decontr i cu personalul privind retribuire a muncii" - 10 000 lei 2. Calculul CAS: - personalului de producie : Dt 080 Cheltuiel i ale atelierelo r (didactice ) de produciei" - 6 900 lei Ct 198 Decontr i privind CA S cu bugetu l asigurrilo r sociale destinat " - 6 900 lei - aparatulu i administrativ : Dt 210 Cheltuieli pentru distribuie" - 4 600 lei Ct 198 Decontri privind CA S cu BASS" - 4 600 lei - personalului de deservire (auxiliar) : Dt 210 Cheltuieli pentru distribuie" - 2 300 lei Ct 198 Decontri privind CA S cu BASS" - 2 300 lei 3. Calcul : - personalului de producie : Dt 080 Cheltuiel i ale atelierelo r (didactice ) de produciei" - 1 050 lei Ct 199 Decontri privind cu CNAM " - 1 050 lei - aparatului administrativ : Dt 210 Cheltuieli pentru distribuie" - 700 lei Ct 199 Decontri privind cu CNAM " - 700 lei - personalului de deservire (auxiliar) : Dt 210 Cheltuieli pentru distribuie" - 350 lei Ct 199 Decontri privind cu CNAM " - 350 lei 4. Consumu l materialelor utilizate pentru editarea produciei : Dt 080 Cheltuiel i ale atelierel or (didactice ) de produciei" - 40 000 lei Ct 053 Materiale de uz gospodresc i rechizite de birou" - 40 000 lei 5. Calculul cheltuielilo r aferente serviciilo r prestate n procesul de pro ducie de ctre SA Ap-Canal" / SA Termocom", .C.S. RED Union Fenosa, SA Moldteleco m" etc :

6.

7.

8.

9.

Dt 080 Cheltuiel i ale atelierelo r (didactice ) de produciei" - 25 000 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori " - 25 000 lei Valoarea producie i editate predat din secia de editare la depozi t: Dt 030 Produs e ale atelierelo r de produci e (didactice ) - 140 900 lei Ct 080 Cheltuiel i ale atelierelo r (didactice ) de produciei" - 140 900 lei Eliberare a producie i editate (manualelo r) de la depozit uniti i comerciale a instituie i publice : Dt 030 Produse ale atelierelor de producie (didactice ) -1 4 0 900 lei Ct 030 Produse ale atelierelor de producie (didactice) " - 140 900 lei Comercializar ea manualelo r editate : Dt 280 Realizare a produselo r fabricat e de ateliere le de produci e (didactice) " - 140 900 lei Ct 030 Produse ale atelierelor de producie (didactice) " - 140 900 lei nchidere a soldului contului 280 Realizare a produselo r fabricate de ateliere le de producie (didactice )" la finele anulu i Dt 410 Venituri i pierderi" - 140 900 lei Ct 280 Realizare a produselo r fabricat e de ateliere le de produci e (didactice) " - 140 900 lei

Eviden a analitica pe conturile 080-083, 280 este organizat n fia forma nr. 283, pe contul 030 - n fia forma nr. 296-a, pe contul 084 - n fia forma nr. 292-a (registru l forma nr. 292).

Contabilitatea n instituiile publice ntrebri de autoverificare

- Mihail Nani -

45

Nominalizai cheltuielile bugetare suportate de instituiile publice . Definii clasificaia economic a cheltuielilor bugetare. Nominalizai articolele de cheltuieli. Definii cheltuielile de cas. n care cazuri instituiile publice suport cheltuieli de producie? Dai caracteristica conturilor 200, 080. Cum se contabilizeaz operaiunile privind cheltuielile bugetare, cheltuielile de cas, cheltuielile de producie? 8. Unde este organizat evidena analitic a cheltuielilor bugetar e? Bibliografi e 1. Clasificaia bugetar nr. 91 din 20.10.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 195-196 din 31.10.2008 . 2. Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice nr.8 5 din 09.10.1996 . Capitolul V I II . Cheltuieli, capitolul IV . Cheltuieli de producie. 3. A. Casian. Gestiunea finanelor publice. DEP ASEM. - Chiinu, 2008. 4. M. Nani. Evidena bugetar. Tip. UASM. - Chiinu, 1994. 5. M. Nani. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitate a n instituiile publice. - Chiinu, 2010. 6. O. Stratulat. Cheltuieli publice pentru securitatea social. - Chiin u 2002 .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TEMA 5 C O N T AB IL IT ATE A DECONTRILOR


5.1. Contabilitatea decontrilor cu personalul privind retribuirea muncii . 5.2. Contabilitatea decontrilor privind asigurrile sociale de stat. 5.3. Contabilitatea decontrilor privind asigurarea obligatorie de asisten medical. 5.4. Contabilitatea decontrilor cu debitorii i creditorii . 5.5. Contabilitatea decontrilor cu titularii de avans.

5.1. Contabilitatea decontrilor cu personalul privind retribuirea muncii


Salarizarea angajailor din sfera bugetar este reglementat de: > Legea cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar nr. 355X V I din 23.12.200 5 (n continuar e - Legea nr. 355) ; > Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la condiiile de salarizare a personalului din unitile bugetare n baza Reelei tarifare unic e nr. 381 din 13.04.2006 ; > Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la implementarea normelor salariale prevzute n anul 2009 pentru angajaii din ramuril e sectorulu i bugetar nr. 18 din 20.01.200 9 etc. Conform art. 128 (1) din Codul Muncii salariul reprezint orice recompens sau ctig evaluat n bani, pltit salariatului de ctre angajator n temeiul contractului individual de munc, pentru munca prestat sau care urmeaz a fi prestat. Conform art. 4 alin. (1) din Legea salarizrii nr. 847-XV din 14.02.2002, salariul include salariul de baz (salariul tarifar, salariul funciei), salariul suplimentar (adaosurile i sporurile la salariul de baz) i alte plti de stimulare i compensare. Salariul de baz se stabilete sub form de salarii tarifare pentru munci tori i salarii de funcie pentru funcionari, specialiti i conductori, pentru munca executat n conformitate cu normele de munc stabilite potrivit califi crii, gradului de pregtire profesional i competenei angajatului, calitii, gradului de rspunder e pe care l implic lucrurile executate i complexitii lor.

46

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

47

Salariul suplimentar reprezint o recompens pentru munca peste normele stabilite, pentru munc eficient i inventivitate, ct i pentru condi ii deosebite de munc. El include adaosurile i sporurile la salariul de baz , alte pli garantate i premii curente, care se stabilesc n conformita te cu rezultatel e obinute, condiiile de munc concrete, iar n unele cazuri prevzute de legislaie - i lundu-se n consideraie vechimea n munc. Alte pli de stimulare i compensare includ recompensele confor m rezultatelo r activitii anuale, premiile potrivit sistemelor i regulamentel or speciale, plile de compensare, precum i alte pli neprevzute de legislaie , care nu contravin acesteia . Baza organizrii salarizrii o constituie sistemul tarifar, care include reelele tarifare, salariile tarifare, schemele salariilor funciei i ndrumarele tarifare de calificare . Sistemul tarifar de salarizare se aplic la repartizarea lucrrilor, n funci e de complexitate a lor, precum i la repartizarea angajailor pe cate gorii n funcie de nivelul lor de calificare i de gradul de rspundere pe care l implic funciile deinute, i servete drept baz pentru constituirea i diferenierea cuantumurilor salariului. Reeaua tarifar include totalitatea categoriilor de calificare i a coeficienilor tarifari corespunztori, prin intermediul crora se stabilete dependena direct a salariului de baz al angajailor de calificarea lor. Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare i salariile funciei, care determin nivelul minim de salarizare pe grupe concrete de profesii i categorii de calificare, pentru executarea de ctre angajai a obligaiilor (normelor de munc) n orele de program stabilite de legislaie. Tarifele de stat de salarizare se determin n baza salariului minim i a coeficienilo r tarifari ai reelei tarifare unice, inndu-se cont de gradul de complexitate al muncii i de nivelul calificrii angajailor, indiferent de domeniul de aplicare a muncii . Salariul tarifar este component a de baz a sistemului tarifar, ce determin mrimea salariului de baz al muncitorului din categoria respectiv pe unitate de timp (or, zi, lun). Coeficient tarifar - element al reelei tarifare care indic de cte ori salariul tarifar pentru categoria II i cele urmtoare ale reelei tarifare este mai mare dect salariul tarifar pentru categoria I de calificare, al crui coeficie nt tarifar ntotdeaun a este 1,0. Salariul tarifar al oricrei categorii este salariul tarifar al categoriei I nmulit la coeficientul tarifar corespunztor al reelei tarifare. Tarifele de stat de salarizare se modific n corespunder e cu reexaminare a salariului minim .

Tarifele de stat de salarizare se aplic n mod obligatori u n toate unitile i servesc drept baz pentru stabilirea n contractel e colective i individuale de munc, a salariilor tarifare i de funcie concrete. ndrumarele tarifare de calificare se elaboreaz aparte pentru fiecare ramur a economiei naionale. Ele conin caracteristici de calificare asemntoare pentru toate lucrrile de baz a acestei ramuri, cu indicar ea cerinelor naintate fa de munca muncitorului de o calificare sau alta. Calificarea necesar pentru executarea unei lucrri concrete, se deosebete dup categorie n dependen de complexitate i precizie. Categoriile muncitorilor depind de nivelul su profesional. Cu ct e mai ridicat nivelul su profesional, cu att e mai nalt categoria. Formel e de salarizar e sunt un element al sistemulu i de salarizar e, ce trebuie s restituie productorului echivalentul cantitii i calitii muncii depuse, n vederea refacerii capacit ii de munc, s asigure resursele necesare dezvoltrii, ct i pentru reproducia lrgit a forei de munc. Formele de salariza re reprezint mecanisme de legtur a salariului cu rezultatele muncii . Baza de organizare a salarizrii angajailor din unitile bugetare o constituie sistemul de stabilire a salariilor de baz, care include : > Reeaua tarifar unic de salarizare a salariailor din unitile bugetare ; > Salariul tarifar pentru categoria 1 de salarizare a Reelei tarifare unice, care se stabilete i se reexamineaz n modul stabilit de Legea salarizrii nr. 847-XV din 14.02.2002; > Indicii de prioritare intersectorial difereniai pe domenii de activitate, constituind parte component a Reelei tarifare unice i se aplic n scopul diferenierii nivelului de salarizare n raport cu specificul, complexitatea i importana domeniilor de activitate. Reeaua tarifar unic reprezint totalitatea categoriilor de salarizare i grilele de salarii n limitele crora se stabilesc salariile de baz concrete pentr u funcii aparte . Reeaua tarifar unic este prezentat n tabelul 5.1.

48

- Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani Indicii de prioritate intersectorial sunt prezentai n tabelul 5.1.1.

49

Tabelul 5.1 Reeaua tarifar unic de salarizare a salariailor din sfera bugetar
Salariile de funcie pentru angajaii clin nvmntul public Grilele de salarii, lei pentr u personalu l pentru cadrele didactice , inclusi v cu pentru corpu l cu funcii funcii de conducere din instituiile de profesoral, inclusi v cu complex e Categori a nvmn t preuniversitar, precum i din funcii de conducere din toat e centrele de formar e profesional a din instituiile de de instituiile lucrtorilor medicali i farmaciti cu nvmn t superio r salarizar e de nvmnt studii medii de specialitate i pentru i postuniversita r =1,0) metoditii centrelo r metodic e (k=l,20 ) (k=l,0 ) 600-80 0 X X 1 610-81 5 X X 2 X 620-83 0 X 3 640-85 5 X X 4 660-880 X X 5 X 680-90 5 X 6 700-93 5 X X 7 720-96 0 X X 8 X 740-990 9 X 760-101 5 X 912-1218 10 780-1040 X 11 936-1248 X 800-106 5 12 960-127 8 820-109 0 X 13 984-1308 840-112 0 1008-134 4 X 14 870-1160 870-116 0 15 1044-139 2 900-1200 900-1200 16 1080-144 0 950-1260 1140-151 2 950-1260 17 1000-133 0 1000-133 0 18 1200-159 6 19 1050-140 0 1050-140 0 1260-168 0 1100-147 0 20 X 1100-147 0 1160-155 0 21 X 1160-155 0 22 1220-163 0 1220-163 0 X X 1300-174 0 23 X X 24 1400-187 0 X X X 25 1500-200 0

Tabelul 5.1.1 Indicii de prioritate intersectorial Indicii de priori tate inter sectorial 2 1,50 1,50

1 1. Funcii militare specifice aprrii naionale, securitii statutul i ordinii public e 2. Cercettori tiinifici, inclusiv cu funcii de conducere, din institut e i alte organizaii de drept public din sfera tiinei i inovrii 3. Cadre didactice : din nvmntul primar, secundar general, secunda r profesional , mediu de specialitat e i colile sportiv e din nvmntul precolar, extracolar i alte forme de nvmnt preuniversita r 4. Medici, farmaciti i personal medical cu studii medii de specialitat e: din expertiza medico-legal din expertiza psihiatrico-legal i seciile de anatomi e patologic din instituiile de profil sanitaro-epidemiolog ic i din instituiile de nvmnt i asisten social din instituiile de transfuzie a sngelui 5. Experi judiciari 6. Personal artistic i de creaie, bibliotecari i ali specialiti din domeniul culturi i _7. Alte ramuri i funcii din sectoru l bugeta r

1,20 1,10

1,50 1,30 1,10 1,30 1,20 1,10 1,00

Not: Grilel e salariilor de funci e cu aplicarea indicilo r de prioritat e intersectorial s e d e ter mi n pri n nmulir e a cuantumulu i mi n i m i , respectiv, ma x i m a l salariulu i d e baz , indicat la categori a respecti v de salarizare , cu indicele de prioritate stabilit pentru domeniul de activitat e concret . (Exemplu: Categoria de salarizar e 16 : 900 - 1200 x 1,10 = 990 + 1320) .

50

Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani

51

Personalu l unitilor bugetare salarizat n baza Reelei tarifare unice beneficiaz de sporuri la salariul de baz expuse n tabelul 5.1.2. Tabelul 5. Sporurile la salariul de baz Cuantumul sporulu i 1. Pentru grad (categorie ) de calificar e 30, 40, 50% din salariul funciei 2. Pentru vechime n munc In % fa de salariul funciei 3. Pentru grad tiinific: Doctor n economi e 300 lei Doctor habilita t 700 lei 4. Pentru titlu onorific : Al poporului" 200 lei Emerit" 100 lei 5. Pentru utilizarea n exerciiul funciu nii a unor limbi strine: pentru posedare a unei limb i 15% din salariul de baz strine pentru posedarea a 2 sau mai mul pn la 25% din salariul de baz tor limbi 6. Pentru munca prestat n condiii nefavorabile : Nu mai puin de 25% din condiii grele i nociv e salariul minim pe ar condiii deosebit de grele i Nu mai puin de 50% din deosebi t de nociv e salariul minim pe ar 7. entru eficien nalt n munc, Se stabilesc fr a limita intensitate a muncii, precum i pentr u mrimea lor, pe termenul executarea unor lucrri de efecturii lor de ctre importan deosebit sau de urgen conductorii unitilor bugetare,] din contul i n limitele fondulu i de salarizar e 8. Pentru responsabilitate a major i De la 15 la 40% din salariile activitate n condiii de risc pentru de baz sntate i via
s

Nr.

Sporuri la salariul de baz

Sporul pentru vechime n munc personalului din unitile bugetare (cu excepia muncitorilor) se determin conform Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de munc n vederea acordrii sporului pentru vechime n munc personalului din unitile bugetare, salarizat n baza Reelei tarifar e unice, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 801 din 20.07.2007 . In scopul stabilirea sporului pentru vechimea n munc se desemneaz o comisie prin ordinul conductorului instituiei publice, care examineaz perioadel e de activitate din carnetele de munc a salariailor o dat n 5 ani dup caz. Comisi a ntocmete procesul-verba l prin care se decide stabilirea sporului lunar pentr u vechimea n munc salariatului respectiv n funcie de vechimea n munc . Mrimea sporului pentru vechime n munc este prezentat n tabelu l 5.1.3 . Tabelul 5.1.3 Sporul pentru vechimea n munc Vechimea n munc De la 2 la 5 ani De la 5 la 10 ani De la 10 la 15 ani De la 15 la 20 ani Peste 20 ani Sporul, n % fa de salariul de baz, inndu-se cont de sporul lunar pentr u grad de calificar e 10 15 20 25 30

9.

Pentru pstrarea secretului de stat Pn Ia 20% din salariul de baz 'confidenialitii)

Sporul la salariul de baz acordat pentru grad de calificare constituie : a) 30% pentru gradul I I ; b) 40% pentru gradul I; c) 50% pentru gradul superior . Sistemul de stabilire a salariilor de baz conform Reelei tarifare unice nu se aplic persoanelor din cadrul autoritilor publice alese n funcie conform prevederilor Constituiei Republicii Moldova, persoanelor din cadrul autoritilor publice, numite n funcie conform legii. Salariile lunare ale persoanelo r din cadrul autoritilo r publice, alese in funcie conform prevederilor Constituiei Republicii Moldova sunt stabilite n Anexa 2 din Legea nr. 355 (Anexa 6).

52

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

53

Salariile lunare ale persoanelor din cadrul autoritilor publice, numii n funcie conform legii, i ale persoanelor care dein funcii publice d rangu l nt i sunt stabilite n Anexa 3 din Legea nr. 355 (Anexa 7). Salariul de funcie lunar (salariul de baz) pentru angajaii instituiilo: publice este stabilit anual conform Reelei tarifare unice n Schema d< n cad rare , aprobat de ministerul de resort. Pentru cointeresare a material a personalului n sporirea eficienei : calitii muncii, conductorilor instituiilor publice li se acord dreptul, consultare a sindicatelor , s premieze angajaii, n limitele fondului de sala rizare, precum i s le acorde ajutor material . Indicii i condiiile de premiere, precum i mrimile premiilor anga jailor , se stabilesc de ctre conductorii instituiilor publice, cu consultar e comitetelor sindicale , n baza unui regulamen t coordonat cu ministeru l d resort . Salariul se calculeaz la finele lunii n baza: salariului de funcie lunar stabilit n Schema de ncadrare pentru anua l respectiv ; proceselor-verba le ale edinei comisiei pentru stabilire ^ vechimii n munc; ordinelor conductorului instituiei privind acordarea premiilor; tabelului de eviden a timpului lucrat; certificatului de boal etc. Operaiunil e ocazionat e de calcularea salariului sunt contabilizate r l Schema 5.1. Sistemul contabil aferent decontrilo r cu personalu l nota de contabilitate 5 - borderou cumulativ privin d retribuirea muncii | privind retribuirea muncii i bursele . Cheltuielile aferente retribuirii muncii sunt atribuite la articolul d^ Pentru evidena decontrilor cu personalul privind salariul este cheltuieli 111 Retribuirea muncii". destinat contul de pasiv 180 Decontr i cu personalul privin d retribuirea Modul de nregistrare a operaiunilor economice aferente decontrilol muncii". n credit - calculul salariului, n debit - reinerile din salariu, plata salariului. Soldul creditor - datoria instituiei fa de salariai privind cu personalu l privind retribuire a muncii este prezentat n schema 5.1 . retribuirea muncii. Conform art. 15(a) din Codul fiscal cotele de impozit pentru persoane fizice n anul 2010 constituie : - 7% din venitul anual impozabil ce nu depete suma de 25 200 lei; - 18% din venitul anual impozabil ce depete suma de 25 200 lei; Clasificare a conturilor de eviden a reinerilor din salariu este prezen tat n schema 5.1.1.

Contabilitatea

n instituiile publice -

SB

pi l j A L I d

pi|l!UOS.10d

11 0

L I 1 J1 l l ( I O 0 |( "

g g [

ssva
SV O
puiAu d

" 881

J . IO U j jo. i . JS j u o i n o o x o

puuud ;<" /,81

bt

op!Oipu S in|0 }i !oipii |

opi jczi io o puiAi.i d

s j u q i u oi u UBIUOO3 Q " g g

i O A3 U3 q o j i u n S j si :

j o p j . n u j u o. ) BZB q ui .1 l u o i u n u y..iv.\
O|I.H:.I| A

piij.vu d

u i u uo . v i (i "

f"8l

p u e UT q u.iund.ip o11.1 I M ; p u i A j . i d " 8X

U I A

0111 p

III!

o | i . n i i . i i ! u i p u i A u d j . i i ! } i i o . > o ( | " 781

O p l ! | d p i l j A L I l l I J B | U0 3 3 ( l " H

1
H JIIOISjSI!

9U01BSl| q O

IMIloI

- Mihail Nani 55 Tranzacii : 1. Calculu l salariulu i pe luna septembr ie 20 _ Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei" , art. 111.00 - 200 000 lei Ct 180 Decontri cu personalul privin d retribuirea muncii" - 200 000 lei 2. Reinerea CIAS din salariu: Dt 180 Decontri cu personalul privin d retribuirea muncii" - 12 000 lei Ct 188 Decontri privind contribuia individual de asigurr i social e de stat obligatori i cu bugetu l asigurrilo r social e de stat" - 12 000 lei 3. Reinerea din salariu: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuir ea muncii" - 7 000 lei Ct 159 Decontri cu personalul privind asigurare a obligatorie de asisten medical"

- 7 000 lei 4. Reinerea impozitului pe venitul din salariu: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuire a muncii" Ct 173 Decontri privind plile la buget"

- 22 000 lei - 22 000 lei

Modalitatea de reiner e a impozitul ui pe venitu l din salari u este reglementat de Regulamentul cu privire la reinerea impozitului pe veni t din salari u i din alte pli efectuat e de ctre patro n n folosu l angajatului , aproba t prin Hotrre a Guvernulu i nr. 10 din 19.01.2010 . Impozitul pe venit la sursa de plat se calculeaz i se reine la momentul ndreptrii venitului spre plat din venitul impozabil, determinat ca diferena dintre venitul obinut de lucrtor sub form de salarii i suma scutirilo r acordat e i deducerilor. Venitu l impozabi l = Salariu l calcula t - deducer i (CIAS i reinute din salariu) - scutiri . Conform art. 33(1) din Codul fiscal fiecare contribuab il are dreptul n anul 2010 la o scutire personal de 8100 lei pe an. Contribuabilul are dreptul n anul 2010 la o scutire n sum de 1800 lei anual pentru fiecare persoan ntreinut, cu excepia invalizilor din copilri e pentru care scutir ea constituie 8100 lei anual (art. 35(1) din Codu l fiscal) .

56

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

57

5. Reinerea cotizaiilor sindicale din salariu : Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuire a muncii" - 2 000 lei Ct 185 Decontr i cu membrii sindicatelor privin d virri l e fr numerar a sumelor cotizaiilor de membru al sindicatului " - 2 000 lei 6. Reinerea pensiei alimentare din salariu n baz titlului executoriu emis de instan de judecat : Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuire a muncii" - 1 500 lei Ct 187 Decontri privind titlurile executorii i alte reineri " - 1 500 lei 7. Reinerea sumei din salariu pentru mrfurile vndute n rate: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuire a muncii" - 1 400 lei Ct 182 Decontr i privin d mrfuril e vndut e n rate" - 1 400 lei 8. Reinerea sumei de asigurare benevol din salariu: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuire a muncii" - 1 600 lei Ct 184 Decontr i privin d virril e fr numerar n baza contractelo r de asigurare benevol " - 1 600 lei 9. Reinerea salariului pentru depunere n cont la banc : Dt 180 Decontr i cu personalul privin d retribuirea muncii " - 152 500 lei Ct 183 Decontr i privin d virril e fr numerar n conturile de depuneri n ba nc " - 152 500 lei Reinerile din salariu sunt transferate conform destinaiei concomiten t cu ridicarea numerarului transferul n contul bancar din contul curent pentru plata retribuiei .

1.

2.

3.

4.

5.

Tranzacii : Transferul CIAS la bugetul asigurrilor sociale de stat din contul curent al instituiei publice : Dt 188 Decontr i privin d CIAS cu bugetul asigurrilo r sociale de stat" - 12 000 lei Ct 090 Contu l curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" , art. 111.00 - 12 000 lei Transferul reinut din salariu la fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical din contul curent al instituiei publice : Dt 159 Decontr i cu personalul privin d asigurare a obligatorie de asisten medical " - 7 000 lei Ct 090 Contu l curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" , art. 111.00 - 7 000 lei Transferul impozitulu i pe venitul din salariu la bugetul municipal / raional din contul curent al instituiei publice : Dt 173 Decontr i privin d plile la buget" - 22 000 lei Ct 090 Contu l curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" , art. 111.00 - 22 000 lei Transferul cotizaiilor sindicale sindicatulu i de ramur (60%) i comitetului sindical al instituiei publice respective (40%) din contul curent (se ntocmesc dou ordine de plat - unul pentru transfer sindicatului de ramur, altul pentru transfer comitetului sindical al instituiei respective) : Dt 185 Decontr i cu membrii sindicatelor privin d virri l e fr numerar a sumelor cotizaiilor de membru al sindicatului " - 2 000 lei Ct 090 Contu l curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei" , art. 111.00 - 2 000 lei Transferul pensiei alimentare destinatarul ui din contul curent al instituiei publice: Dt 187 Decontri privind titlurile executorii i alte reineri " - 1 500 lei Ct 090 Contu l curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei" , art. 111.00 - 1 500 le

6. Transferul plii unitii comerciale pentru mrfurile vndute n rate din contul curent al instituiei publice : Dt 182 Decontr i privin d mrfuril e vndut e n e" - 1 400 lei
r a t

58

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani Calculul salariului este prezentat n tabelul 5.1.4 .

59

7.

8.

9.

10.

Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuieli le instituiei" , art. 111.00 - 1 400 lei Transferu l ratei de asigurare benevol companie i de asigurri din; contul curent al instituiei publice : Dt 184 Decontri privind virrile fr numerar n baza contractelo r de asigurare benevol " - 1 600 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei" , art. 111.00 - 1 600 lei Transferu l salariului din contul curent al instituiei publice la unitatea bancar pentru depunere n cont n scopul achitrii prin card bancar : Dt 183 Decontri privind virrile fr numerar n conturile de depuneri n banc" - 152 500 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuieli le instituiei" , art. 111.00 - 152 500 lei Transferu l comisionul ui bancar din contul curent al instituiei publice : Dt 200 Cheltuiel i bugetare pentru ntreinere a instituiei" , art. 113.45 - 200 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei" , art. 113.45 - 200 lei Finanare a primit din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielil or aferente operaiunilo r 1-9: DT 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei " Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuielil e instituiei"

Tabelul 5.1.4 Calculul salariului Salariul calculat (lei) 3108,0 0 Reinerile din salariu (lei) CIAS 186,4 8 108,7 8 Impozitu l pe veni t 153,7 9 Salariul spre plat Cotizaii (lei) sindical e 31,08 2627,8 7

1. Se determin CIAS reinut din salariu (6%): (3108,00 x 6%) : 100% = 186,48 lei 2. Se determin reinut din salariu (3,5%): (3108,00 x 3,5%) : 100% = 108,78 lei 3. Se determin venitul impozabil: Venitul impozabil = 3108,00 - 186,48 - 108,78 - 675,00 = 2137,74 lei 4. Se determin impozitul pe venitul din salariu: (2100 x 7%) : 100% = 147,00 lei (37,74 x 18%): 100% = 6,79 lei 147,00 + 6,79= 153,79 lei 5. Se determin suma cotizaiei sindicale reinut din salariu (1% ): (3108,00 x 1%) 100% = 31,08 lei
:

Salariatu l este membru al sindicatulu i angajailor instituiei . - 202 000 lei - 202 000 lei

Dac salariul este achitat angajailor n numerar din cas se ntocmet e formula contabil: Dt 180 Decontr i cu personalul privin d retribuire a muncii" - 152 500 lei Ct 120 Casa pe mijloace bugetare" - 152 500 lei Exemplu de calcul a salariulu i unui angaja t Salariul de funcie lunar stabilit n Schema de ncadrare Sporul lunar pentru vechimea n munc (30%) Sporul pentru grad tiinific Total salariul calculat n luna respectiv Salariatul beneficiaz de scutire personal . - 2160 lei - 648 lei - 300 lei - 3108 lei

6. Se determin suma salariului spre plat : 3108,00- 186,48- 108,78- 153,79-31,0 8 = 2627,87 lei n cazul cnd salariaii nu-i pot ridica salariul din casa instituiei n termen de 3 zile stabilit pentru plata salariului, pe motiv ca se afl n depla sare n intere s de serviciu sau n concediul medical, salariul se trece la deponeni. n acest scop casierul dup expirarea termenulu i de 3 zile stabilit pentru achitare salariului, aplic stana Deponen t" n borderoul de plat n locul semnturi i salariatulu i, care n-a ridicat salariul. n contabilitate se ntocmete lista salariailo r cu salariile deponente . Apoi numele, prenumel e salariatului, data apariiei salariului deponent i suma salariului deponent se nregistreaz n Registrul evidenei analitice a retribuie i deponente . Evidena retribuiei deponente se ine n contul de pasiv 177 Decon tri cu personalu l privind deponenii" . n credit - retribuirea neridicat la termen trecu t la deponeni . n debit - plata retribuiei deponente din cas salariatului, stingere a datoriei aferente retribuiei deponente cu termenul de prescripie expirat (3 ani) . Soldul creditor - datoria instituiei publice fa de deponeni.

60

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

61

Tranzacii: 1. Retribuia neridicat la termen trecut la deponeni: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuirea muncii"

Exemplu de calcul a salariului aferent concediului de odihn anual - 2 850 lei n baza ordinului conductorului instituiei publice se acord concediul de odihn anual angajatului Andronciuc G. de pe 07.06.2010 pn pe 04.07.2010 pe o perioad de 28 zile calendaristic e. Modul de stabilizare a salariului mediu pe ultimele 3 luni i a numrulu i de zile lucrtoare i calendaristic e este prezentat n tabelul 5.1.4 . Ultimele treia luni mart ie aprilie mai Total Nr. de zile calendaristi ce 30 27 29 86 Nr. de zile lucrtoare 22 20 21 63 Salariul calculat, lei 2350,0 0 2350,0 0 2350,0 0 7050,0 0

Ct 177 Decontri cu personalul privind deponenii" - 2 850 lei 2. Plata salariului deponent din cas angajatulu i n baza dispoziiei de plat: Dt 177 Decontri cu personalul privind deponenii" - 2 850 lei Ct 120 Casa pe mijloace bugetare" - 2 850 lei 3. Stingerea datoriei aferente retribuie i deponent e cu termenul de prescripie expirat: Dt 177 Decontri cu personalul privind deponenii" - 3 260 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuielil e instituiei" - 3 260 lei Conform art. 112(3) din Codul muncii orice salariat care lucreaz n baza unui contract individual de munc beneficiaz de dreptul la concediu de odihn anual. Pentru perioada concediului de odihn anual, salariatul beneficiaz de o indemnizai e de concediu care nu poate fi mai mic dect valoarea salariului, sporurilor i, dup caz, a indemnizaiei de eliberare din serviciu pentru perioad a respectiv (art. 117(1) din Codul muncii) . Tuturor salariailor li se acord anual un concediu de odihn pltit, cu o durat minim de 28 zile calendaristice, cu excepia zilelor de srbtoare nelucrtoare (art. 113(1) din Codul muncii). Modalitatea de calcul a salariului aferent concediului de odihn anual este reglementat a de Modul de calcular e a salariulu i mediu, aprobat prin Hotrre a Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 . Baza de calcul a salariului aferent concediului de odihn anual o constituie salariul mediu realizat n ultimele 3 luni premergtoa re concediului de odihn, n dependen de numrul de zile lucrtoare i zile calendaristic e n aceste 3 luni . Din numrul de zile lucrtoare i de zile calendaristice se exclud zilele de srbtoare nelucrtoare stabilite conform art. 111 din Codul muncii.

Calculul salariului aferent concediului de odihn cuprinde urmtoarel e 4 etap e: 1. Se determin salariul mediu pe o zi lucrtoare prin mprirea salariului pe 3 luni la numrul de zile lucrtoare: 7050,00 lei : 63 zile = 111,90 lei 2. Se stabilete coeficientul dintre zilele lucrtoare i zilele calendaristic e: 63 zile : 86 zile = 0,73 3. Se determin salariul mediu pe o zi calendaristic prin nmulirea salariului mediu pe o zi lucrtoare i coeficientul 0,73: 111,90 lei x 0,73 = 81,687 lei 4. Se determin suma salariului aferent concediului de odihn prin nmulirea salariului mediu pe o zi calendaristic cu durata conce diului de odihn: 81,687 lei x 28 zile = 2287,24 lei Salariul calculat pentru concediul de odihn constituie 2287,24 lei. Eviden a analitic a reinerilor din salariu este organizat n Registru l conturilor curente i decontrilor . Conform art. 92(2) din Contul fiscal instituiile publice prezint Darea de seam privind suma venitului achitat i impozitului pe venit reinut din acest a inspectoratului fiscal teritorial de stat n termen de o lun de la ncheierea lunii n care au fost efectuate plile .

62

- Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani -

63

5.2. Contabilitatea decontrilor privind asigurrile sociale de stat


Relaiile de decontare ale instituiilor publice privind asigurrile sociale de stat sunt determinate de Legea privind sistemul public de asigurri social e nr. 489-XIV din 08.07.1999 i de Legea bugetului asigurrilor socia le de stat pe anul respectiv . Prin intermediu l sistemului public de asigurri sociale, statul garan teaz cetenilor dreptul la protecia social n cazurile de btrnee, omaj, boal , invaliditate , de pierderile a ntreintorul ui prin pli sociale - a pensiilor, indemnizaiilor , compensaiilo r nominative i alte prestaii de asigurri sociale . Conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 cuantumul contribuie i de asigurri sociale de stat (n continuare - CAS) achitat de patron constituie 23% din fondul de remunerare a muncii, iar cuantumul contribuiei individuale de asigurri sociale (n continuare CIAS) achitat de salariai - 6% din fondul de remunerare a muncii . Responsabilitate a pentru gestionarea bugetului asigurrilor sociale de continuare - stat o poarta Casa Naional de Asigurri Sociale (n continuar e - CNAS). Contribui a de asigurri sociale de stat constituie o cheltuial distinct pentru instituia public i se calculeaz lunar prin aplicarea asupra retribuie brute a cotei procentuale stabilite prin Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul respectiv . Cheltuielil e aferente CAS achitate de patron sunt atribuite la articolul de cheltuieli 112 Contribui i de asigurri sociale de stat obligatorii" . Conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010, nu se calculeaz contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii din urm toarel e tipuri de venitur i: Ajutorul material acordat n caz de calamitate natural i n alte cir cumstane excepionale , ajutorul material acordat de ctre angajato r angajatului, ajutorul material acordat prin hotrre de Guvern sau prin decizia autoritilor administraie i publice locale, prin decizia consiliu lui fondului republican sau local de susinere social a populaiei; Ajutorul material, n expresie bneasc sau natural, acordat la principalul loc de munc n alte cazuri dect cele specificate mai sus; Indemnizaiil e pltite n caz de concediere , n conformitat e cu legislaia ;

Indemnizaii le pentru incapacitat e temporar de munc ; Indemnizaiil e de maternitat e; Bursele elevilor, studenilor, doctoranzil or nscrii la cursurile de zi i bursele sportivilor, stabilite conform legislaie i; Sumele pltite elevilor din colile profesional e i colile de meserii pentru lucrrile executate ; Indemnizaia pltit tinerilor specialiti din contul unitilor pentru concediul acordat dup absolvirea instituiei de nvmnt superior sau secundar profesional; Indemnizaia unic acordat tinerilor specialitii la angajare; Indemnizaiile de asigurri social e; Toate tipurile de pensii stabilite conform legislaiei cu privire la pensii ; Recompens a pentru donarea de sng e; Ctigurile de la loterii desfurate n modul i n condiiile prevzute de Guvern etc. Clasificare a conturilor de eviden a contribuiil or asigurrilor sociale de stat este prezentat n schem a 5.2.

Pentru evidena decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat este destinat contul de pasiv 198 Decontr i privin d asigurril e sociale de stat cu bugetul asigurrilo r sociale de stat". n creditul contului se reflect calculu l CAS, n debit - calculul indemnizaiilo r de asigurri sociale (indemniza ia pentru incapacitat ea temporar de munc, indemni zaia de maternitate) , transfer ul CAS la bugetul asigurrilor sociale de stat (BASS). Soldul creditor reflect datori a instituiei publice fa de BASS privind CAS.

64

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

65

Operaiunil e aferente calculului CAS sunt contabilitate n NC 5 - bor derou cumulativ privind retribuirea muncii i bursele . Tranzacii: 1. Calculul contribuiei de asigurri sociale de stat: Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiile", art.l 12.00 - 46 000 lei Ct 198 Decontri privind asigurrilor sociale de stat cu BASS" - 46 000 lei 2. Calculul indemnizaiei pentru incapacitatea temporar de munc: Dt 198 Decontri privind asigurrile sociale de stat cu BASS" - 2 300 lei Ct 180 Decontri cu personalul privind retribuirea muncii" - 2 300 lei 3. Calculul indemnizaiei de maternitat e: Dt 198 Decontri privind asigurrilor sociale de stat cu BASS" - 7 400 lei Ct 180 Decontri cu personalul privind retribuirea muncii" - 7 400 lei 4. Transferul CAS la BASS : Dt 198 Decontri privind asigurrile sociale de stat cu BASS" - 36 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei" , art. 112,00 - 36 000 lei Concomiten t finanarea din bugetul de stat: Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuieli le instituiei" , art. 112,00 - 36 000 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuielil e instituiei" - 36 000 lei Suma CAS care trebuie transferat la BASS se determin ca diferena dintre contribuia de asigurrii sociale calculat i indemnizaia pentru incapacitat ea temporar de munc, indemnizaia de maternitate calculate n luna respectiv. Conform Regulamentului cu privire Ia condiiile de stabilire, modu l de calcul i de plat a indemnizaiilor pentru incapacitatea temporar de munc i altor prestaii de asigurri sociale, aprobat prin Hotrrea Guvernulu i Republicii Moldova nr. 108 din 03.02.2005 dreptul la indemnizaii pentru incapacitatea temporar de munc i altor prestaii de asigurri sociale l au asiguraii sistemului public de asigurri sociale i

omerii n perioada beneficierii de ajutor de omaj domiciliai permanent n Republica Moldova . Indemnizaiil e se stabilesc n baza certificatul ui de concediu medical, iar n cazul pierderii acestuia - n baza duplicatul ui eliberat n modul sta bilit. Alte documente nu pot servi drept temei pentru stabilirea indem nizaiei. Indemnizaia de maternitate (sarcin i luzie) se stabilete asigurate lor, soiilor aflate la ntreinerea soilor asigurai i omerilor care au dreptul la concediu l de maternitate , ce include concediul prenatal i concediul postnatal . Indemnizaia de maternitate se acord, ncepnd cu sptmna a 30-a de sarcin, pe o perioad de 126 zile calendaristice, iar n cazul naterilor complicate ori al naterii a doi sau mai muli copii - de 140 zile calen daristic e. Cuantumu l lunar al indemnizaie i de maternitat e este de 100% din baza de calcul . Indemnizaia pentru ngrijirea copilului bolnav n vrsta pn la 7 ani, iar n cazul copilului cu handicap pentru afeciuni intercurente - pn la mplinirea vrstei de 16 ani se acord n baz de certificat de concediu medical . Perioad pentru care se acord indemnizaia pentru ngrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zile calendaristi ce - n cazul acordrii asistenei medicale de ambulatori u i de cel mult 30 zile calendaristic e - n cazul acordrii asistenei medicale n staionar pentru perioad n care copilul necesit ngrijire. Baza de calcul a indemnizaiilo r o constituie venitul mediu lunar rea lizat n ultimele 6 luni calendaristice premergtoare lunii producerii riscului asigurat , venit din care au fost calculate contribuiile de asigurri sociale . Venitul mediu lunar asigurat, luat n calcul la determinarea mrimi i indemnizaiilor , nu poate depi 3 salarii medii lunare pe ar prognozate . In cazul n care lunile luate n calcul sunt lucrate incomplet din motiv e ntemeiate, la determinar ea bazei de calcul se ia n considerare venitul asigura t din lunile calendaristic e lucrate complet n perioada respectiv . In cazul n care lunile luate n calcul sunt lucrate incomplet din motiv e nentemeiate, venitul mediu lunar asigurat se va determina prin mprire a venitului asigurat din aceast perioad la numrul zilelor lucrtoare stabilite Pentr u perioada respectiv . Dac asiguratu l a lucrat mai puin de 6 luni, baza de calcul este venitul medi u lunar asigurat, realizat n lunile calendaristic e lucrate integral. In

66

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani Exemplu de calcul a indemnizaie i pentru incapacitate a te mpora r de munc

67

cazul n care asiguratul a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lun calendaristic, se ia n considerar e venitul asigurat din zilele lucrate, care M mparte la numrul zilelor lucrate i se nmulete cu numrul zilelor lucrtoare pentru o lun (25,4 zile lucrtoare pentru sptmna de lucru de 6 z il l i, respectiv, 21,1 zile pentru sptmn a de lucru de 5 zile) . In cazul lipsei motivate a venitului asigurat n ultimele 6 luni calenda ristice premergtoar e lunii n care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salari u tarifar sau salariu de funcie al beneficiarului . n cazul n care persoana desfoar activiti n mai multe uniti i ii fiecare este asigurat, conform legislaiei , indemniza ia se calculeaz n funcie de venitul total asigurat. Venitul asigurat se va confirma prin certificate eliberate de fiecare din unitile economic e n care i desfoar activitatea salariatul. Cuantumul lunar al indemnizaiilor se stabilete difereniat, n funcie de durata stagiului de cotizare, dup cum urmeaz : a) 60% din baza de calcul - n cazul unui stagiu de cotizare de pnl la 5 ani ; b) 70% din baza de calcul - n cazul unui stagiu de cotizare cuprin J ntre 5 i 8 ani; c) 100% din baza de calcul - n cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani . Plat indemnizaiilor se efectueaz dup depunerea certificatului dJ concediu medical odat cu achitarea salariului pe luna respectiv - n cazul j asigurailor cu contract individual de munc. Indemnizaia de maternitate se pltete o singur dat pentru ntreaga perioad de concediu de maternitat e. Din suma indemnizaie i pentru incapacitate a temporar de munc l indemnizaiei de maternitat e nu se rein : Contribuia individual de asigurri sociale; Prima de asigurare obligatorie de asisten medical ; Impozitul pe venitul din salariu.

Conform certificatul ui de concediu medical angajatului Pridnoruc T. i -a acordat concediu medical de la 25.10.20 pn la 5.11.20 (12 zile calendaristice). Stagiul de cotizare constituie 7 ani 3 luni . Se determin venitul mediu lunar pe ultimele 6 luni lucrate complet:
s

Nr . crt. 1 2 3 4 5 6

Lun a Aprilie Mai Iunie Iulie Augu st Septembri e Total

Venitul lunar , lei 2850,0 0 2850,0 0 2850,0 0 3450,0 0 2850,0 0 2850,0 0 17700,0 0

17 700 lei : 6 luni = 2 950 lei. 1. Se stabilete mrimea zilnic a venitului mediu asigurat pentru o zi calendaristic n luna octombrie i luna noiembri e: Octombri e - 2 950 lei : 31 = 95,16 lei Noiembr ie - 2 950 lei : 30 zile = 98,33 lei 2. Se calculeaz mrimea zilnic a indemnizaiei pentru incapacitatea temporar de munca n dependen de stagiu de cotizare, care constituie 70%. Octombri e - (95,16 lei x 70%) : 100% = 66,61 lei Noiembri e - (98,33 lei x 70%) : 100% = 68,83 lei 3. Se determin suma total a indemnizaie i pentru incapacitate a temporar de munc pe perioada 25.10.20 - 5.11.20 . Octombrie - 66,61 lei x 7 = 466,27 lei Noiembrie - 68.83 lei x 5 = 344.15 le i Tota l 810,42 lei Din salariul angajailor se reine contribuia individual de asigurri social e de stat (n continuar e - CIAS) n mrime de 6%. Baza de calcul a CIAS nu poat e depi 5 salarii medii pe economie prognozat e pentru anul respectiv. Astfel , conform Hotrri Guvernulu i Republicii Moldova cuantumul salariului medi u lunar pe economie prognozat pentru anul 2010 constituie 2 950 lei.

68

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

69

Pentru evidena CIAS este destinat contul de pasiv 188 Decontr i privin d CI A S cu bugetul asigurrilor sociale de stat". n credit se reflect a reinerea CIAS din salariu. n debit - transferul CIAS la bugetul asigurrilor sociale de stat. Soldul creditor - datoria instituiei publice faa de bugetu l asigurrilor sociale de stat aferent CIAS . Cheltuielile aferente CIAS sunt atribuite la articolul de cheltuieli 111 Retribuirea muncii".

utilizarea contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii (forma 4 BASS), aprobat prin ordinul CNAS nr. 102-A din 12.03.2008. Modul de nregistrare a operaiunilor economice aferente decontrilor privind contribuiil e asigurrilo r de stat este prezentat n schema 5.2.1 .

Tranzacii: 1. Reinerea CIAS din salariu: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuirea muncii " Ct 188 Decontri privind C IA S cu bugetul asigurril or sociale de stat" 2. Transferul CIAS la bugetul asigurrilor sociale de stat: Dt 188 Decontri privind CIA S cu bugetul asigurril or sociale de stat" Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei", art.l 11.00 Concomiten t finanarea bugetul de stat: Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei " Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuielil e instituiei"

12 000 lei 12 000 lei

12 000 lei 12 000 lei

12 000 leij 12 000 lei iunea cu privire la modul de completare a Declaraiei privind calcularea i

Modalitatea de rambursare a sumei CIAS reinut i virat n plus la i bugetu l asigurrilo r sociale de stat este reglementa t de Regulamentu l privin d rambursarea sumei CI A S virate n plus la bugetul asigurrilor sociale de stat, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldov a nr. 267 din 07.04.2009 . Evidena analitic pe conturile 188 Decontri privind CIAS cu b u g e tul asigurrilor sociale de stat", 198 Decontrii privind CAS cu bugetul asi-i gurrilo r sociale de stat" este organiza t n Registrul conturilo r curente i decontrilor. La sfritul fiecrui trimestru se ntocmete Declaraia privind calcularea l utilizarea contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii (forma 4 - BASS), ] care n termenii stabilii se prezint la Casa Teritorial de Asigurri Sociale . Modalitat ea de completar e a Declaraie i este reglementa t de Instruc

5.3. Contabilitatea decontrilor privind asigurarea obligatorie de asistena medical


Relaiile de decontare ale instituiilor publice privind asigurarea obli gatori e de asistena medical sunt reglementat e de Legea cu privire la asigu rarea obligatorie de asistena medical nr. 1585-XIII din 27.02.1998 i Legea cu privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurar e obligatorie de asistent medical nr. 1593-XV din 26.12.2002 . Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistena medi cal nr. 1585-XIII din 27.02.98 asigurarea obligatorul de asistena medical reprezint un sistem garantat de stat de aprare a intereselor populaiei n domeniul ocrotirii sntii prin constituirea, din contul

70

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

71

primelor de asigurare, a unor fonduri bneti destinate pentru acoperire a cheltuielilor de tratare a strilor condiionate de survenirea evenimentelo r asigurate (maladie sau afeciune). Sistemul asigurrii obligatorii de asistena medical ofer cetenilor Republicii Moldova posibiliti egale n obinerea asistenei medica le oportune i calitative . In sistemul asigurrii obligatorii de asistena medical asigurtor este Compania Naional de Asigurri n Medicina (CNAM) i ageniile ei teritoriale. ntre asigurtor i instituia medical se ncheie un contract de acor dare a asistene i medicale (de prestare a serviciilo r medicale ) n cadrul asi gurrii obligatorii de asistent medical, conform cruia instituia medical se obliga s acorde persoanelor asigurate asistena medical calificat. n volumul i termenel e prevzute n Programul unic. Fiecrei persoane asi gurate i elibereaz o polia de asigurare obligatorie de asistena medical, n temeiul creia persoana va beneficia de ntregul volum de asistena medi cal, prevzut n Programul unic i acorda t de toate instituiile medicale din Republica Moldova . Conform Legii cu privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten medical nr. 1593-XV din 26.12.2002 prim de asigurare obligatorie de asisten medical reprezint suma fix sau contribuie procentual la salariu i la alte forme de retribuire a muncii, la onorarii, pe care asiguratul este obligat s o plteasc asigurto rului pentru preluare a riscului persoanei asigurate conform legislaiei i contractulu i de asigurare . Pltitori ai primelor de asigurare obligatorie de asisten medical sunt: a) unitile, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizar e; b) angajaii unitilor, indiferent de tipul de proprietate i forma ju ridic de organizare ; c) Guvernul - pentru categoriile respective stabilite de legislaie ; d) persoanele fizice care desfoar activitate de ntreprinzto r con-j form legislaiei; e) alte persoane fizice cu domiciliu n Republica Moldova . Modul de constituire i administrare a fondurilor asigurrii obligatorii de asistent medical este reglementat de Regulamentu l cu privire la modul de constituire i administrare a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 594 din 14.05.2002 .

Conform Legii cu privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten medical nr. 1593-XV din 26.12.200 2 sunt stabilite tipurile de venituri din care nu se calculeaz primele de asigurare obligatorie de asisten medical: > Ajutorul material, n expresie bneasc sau natural, acordat pe parcursul anului de ctre angajator angajatorului la locul principal de munc n mrime ce nu depete un salariu mediu luna r pe econom ie prognoza t pentru anul respecti v i aprobat de Guvern; > Bursele elevilor, studenilor i doctoranzilor nscrii la cursurile de zi i bursele sportivilor stabilite conform legislaiei; > Sumele pltite elevilor din colile profesionale polivalente, colile de meserii i colile medii de cultur general pentru lucrril e executate de ei; > Indemnizaia acordat pentru incapacitatea temporar de munc; > Indemnizaia de maternitate; > Indemnizaiile de asigurri sociale; > Toate tipurile de pensii stabilite n conformitate cu legislaia cu privire la pensii; > Ctigurile de la loterii desfurate n modul i n condiiile stabilite de Guvern ; > Plile de compensatori i pentru donarea de snge etc. Conform Legii fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23.12.200 9 este stabilit cuantumu l primei de asigurar e obligatorie de asisten medical de 3,5% pentru angajator i 3,5% pentru angajat . Cheltuielil e aferente primei de asigurare obligatorie de asisten medical sunt atribuite la articolul de cheltuieli 116 Prime de asigurare obligatorie de asisten medical". Clasificarea conturilor de evident a primelor de asigurare obligatorie de asisten medicale este prezentat n schema 5.3.

72

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani 2. Transferul primei de asigurare obligatorii de asisten medical: medical la fondul

73 asigurrilor

Dt 199 Decontri privind primele de asigurare obligatorie de asisten medical cu CNAM " Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei", art.l 16.00 Concomiten t finanarea primit din bugetul de stat: Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei"

- 7 000 lei - 7 000 lei

- 7 000 lei - 7 000 lei

Pentru evidena primei de asigurare obligatorie de asisten medic al achitat de ctre angajator (patron) este destinat contul de pasiv 19 Decontr i privind primele de asigurare obligatorie de asisten t medical cu CNAM". In credit - calculul . n debit - transferul la fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical. Soldul creditor reflect datorie instituiei publice fa de fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical. Transferul primelor de asigurare medical la fondul asigurrilo r obligatorii de asisten medical se efectueaz concomitent cu plata salariului. Operaiunilo r aferente calcului primelor de asigurare obligatorie de asisten medical sunt contabilizate n NC 5 - borderou cumulativ privi n retribuirea muncii i bursele . Tranzacii: 1. Calculul primei de asigurare obligatorie de asisten medical: Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a institu iei" , art. 116.0 0 Dt 199 Decontri privind primele de asigurare obligatorie de asisten medical cu CNAM "

Pentru evidena primei de asigurare obligatorie de asisten medical reinut din salariul angajailor este destinat contul de pasiv 159 Decontri cu personalul privind asigurarea obligatorie de asisten medical". n credit reinerea primei din salariu. n debit - transferul primei la fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical. Soldul creditor reflect datoria instituiei publice fa de fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical. Tranzacii: 1. Reinerea primei de asigurare obligatorie de asisten medical din salariu : Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuirea muncii" - 7 000 lei Ct 159 Decontri cu personalul privind asigurarea obligatorie de asisten medical" - 7 000 lei 2. Transferul primei de asigurare obligatorie de asisten medical reinut din salariu la fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical: Dt 159 Decontri cu personalul privind asigurarea obligatorie de asisten medical" Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei" , art.111.00 - 7 000 lei - 7 000 lei - 7 000 lei - 7 000 lei

Concomit ent finanarea din bugetul de stat: Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuieli le institui ei" - 7 000 lei

74

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

75

Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuielil e instituiei"

- 7 000 lei

5.4. Contabilitatea decontrilor cu debitorii i creditorii


n procesul activitii instituiilor publice apar decontri cu diferii agen i economici generate de necesitatea achiziionr ii bunurilor i serviciilor. Modalitatea de achiziionare a bunurilor i serviciilor de ctre instituiile publice este reglementat de urmtoare le acte legislative i normative : Legea privind achiziiile publice nr. 96-XVI din 27.07.2007; Regulamentul cu privire la achiziia bunurilor i serviciilor prin cerere a ofertelor de preuri nr. 245 din 04.03.2008 ; Regulamentul achiziiilor publice de valoare mic nr. 148 din 14.02.2008 ; Regulamentul privind realizarea achiziiilor publice de servicii de proiectare a lucrrilor nr. 352 din 05.05.2009 ; Regulament privind realizarea achiziiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mrfuri nr. 329 din 19.03.2008 . Pentru evidena decontrilor cu agenii economici aferente achi ziionrii de bunuri i servicii este prevzut contul de activ-pasiv 178 Decontri cu diferii debitori i creditori". n acest cont se reflect att avansuril e pe termen scurt acordate, ct i datoriile pe termen scurt privind facturile comerciale . n debit - transferu l avansulu i pe termen scurt agenilo r economici pentru achiziionarea de bunuri i servicii, precum i stingerea datori ei creditoare. n credit - valoarea bunurilor achiziionat e i serviciilo r executate , precum i stingerea datoriei debitoare . Soldul se reflect desfurat . Soldu l debitor - suma avansurilor termen scurt acordate ageniilor economice . Soldul creditor - suma datoriilor pe termen scurt privind facturile comerciale . Operaiunile aferente achiziionrii de bunuri i servicii sunt contabilizate n NC 6 - borderou cumulativ privind decontrile cu diferite instituii i organizaii. Tranzacii: 1. Transferu l avansulu i pe termen scurt agentului economi c SRL X" din contu l curent al instituiei publice n baza ordinului de plat pentru achiziionarea materialelor de uz gospodresc: Dt 178 Decontri cu diferii debitori i creditori" - 8 500 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielile instituiei", art. 113.03 Rechizite de -8 500 lei

Evidena analitic pe conturile 159 Decontri cu personalul privind asigurarea obligatorie de asisten medical" i 199 Decontri privind primele de asigurar e obligatorie de asisten medical cu C N AM " est e organizat n Registrul conturilor curente i decontrilor forma nr. 292. La sfritul fiecrui trimestru se ntocmete Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical (formula MED 08) care n termenii stabilii se prezint Inspectoratului fiscal teritorial de stat . Modul de nregistrare a operaiunilor economice aferente decontrilor privind primele de asigurare obligatorie de asisten medical este prezentat n schem a 5.3.1 .

76

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

11

birou, materiale i obiecte de uz gospodresc " Concomiten t se contabilizeaz finanarea primit din bugetul de stat: Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuielil e instituiei " - 8 500 lei Ct 230 Finanare a primit din buget pentr u cheltuieli le instituiei " - 8 500 lei 2. Valoarea materialelor de uz gospodres c achiziionat e de la SRL X n baza factorii fiscale : Dt 063 Materiale de uz gospodresc i rechizite de birou" - 8 500 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 8 500 le 3. Calculul cheltuielilo r aferente serviciilor prestate de SA Ap-Canal " n luna septembri e 2010 n baza facturii fiscale : Dt 200 Cheltuiel i bugetare pentru ntreinere a instituiei", art.l 13.34 Ap i canalizare" - 14 000 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 14 000 lei 4. Transferu l pltii SA Ap-Canal " pentru serviciile prestate n luna septembrie 2010 din contul curent al instituiile publice n baza ordinului de plat: Dt 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 14 000 lei Ct 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuieli le instituiei" , art. 113.34 - 14 000 lei Concomiten t se contabilizeaz finanarea primit din bugetul de stat: Dt 090 Contul curent n bugetul de stat pentr u cheltuieli le instituiei " - 14 000 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" - 14 000 lei Conform articolului 267(1) din Codul civil n relaiile de decontare ale instituiilo r publice cu agenii economic i i persoanel e fizice este stabilit termenul de prescripi e de 3 ani, n interiorul cruia persoana poate s-i apere, pe calea intentrii unei aciuni n instana de judecat, dreptu l nclcat. Datoria debitoare cu termenul de prescripi e expirat se trece n baza ordinului conductorului instituiei publice la diminuarea finanrii din buge t prin formula contabil : Dt 230 Finanare a din buget pentru cheltuielil e instituiei" - 7 600 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitorii i creditori" - 7 600 lei

Persoanel e responsabi le (contabilu l ef, adjunctul contabilulu i ef etc.) pentru admiterea datoriei debitoare cu termenul de prescripie expirat poart rspundere disciplinar, administrativ, penal. Datoria creditoare cu termenul de prescripi e expirat se trece la majorarea finanrii din buget prin formula contabil : Dt 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 3 200 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" - 3 200 lei Evidena analitic pe contul 178 Decontrii cu diferii debitori i cre ditori" este organizat n NC 6 - borderou cumulati v privind decontri le cu diferit e institui i i organizai i n mod poziional pe fiecare agent economic .

5.5. Contabilitatea decontrilor cu titularii de avan s


Decontril e cu titularii de avans privind deplasril e n interes de serviciu sunt reglementat e de regulamentul cu privire la detaare a angajailor ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotrrea Guvernulu i Republicii Moldova nr. 836 din 24.06.2002 i modificrile i completrile ce se opereaz n Hotrrea Guvernulu i nr. 836 din 24.06.2002 , aprobate prin Hotrrea Guvernulu i nr. 363 din 10.04.2006 . Titularii de avans sunt angajaii instituiei, crora li se elibereaz mijloace bneti spre decontar e. Deplasar ea n interes de serviciu este o detaare a angajatului n vede rea executrii n alt localitate a anumite lucrri legate nemijlocit de activi tatea instituiei . Detaare a angajatulu i instituiei publice se efectueaz n baza ordinulu i conductorulu i instituiei publice. Pe numele detaatulu i se elibereaz legi timaia de deplasare n care se indic : - denumire a instituiei publice pe care o reprezint ; - numele, prenumel e detaatului ; - funcia deinut; - numrul i data ordinului conductorului instituiei publice; - localitatea de destinaie i denumire a instituiei la care se deleag; - scopul i termenul detarii .

78

- Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani -

79

In legitimai a de deplasar e se fac meniun i despre plecarea n deplasare , sosire a la punctele de destinaie, plecarea din ele i sosirea la locul de munc permanent i se autentific prin tampilele instituiilor corespunztoare. Termenul detarii angajailor se determin de ctre conductorii instituiilor i nu poate depi doi ani la detaarea peste hotare i 60 zile - n hotarele Republicii Moldova, fr a lua n calcul timpul aflrii n drum. Angajatului detaat i se pstreaz locul de munc (funcia) i salariul mediu pentru timpul deplasrii. Detaatului i sunt achitate urmtoarele cheltuieli : - de transport ; - diurna ; - pentru nchirierea locuinei (de cazare). Cheltuielile de transport se achit detaatului n baza biletelor de cltorie pn la locul de destinaie i retur - spre locul permanent de munc cu transportul aerian, feroviar, naval, transportul auto public, cu excepi a taximetrelor , la tarifele clasei economice . In cazul neprezentr ii documentelo r de cltorie, achitarea pentru trans port pe teritoriul Republicii Moldova se efectueaz conform tarifului minim. Achitarea diurnei detaatului se efectueaz conform Normelor diurne lor stabilite pe trei categorii de personal detaat n Anexa nr. 2 la regulamentul nr. 836 din 24.06.2002 i modificrilor i completrilor la Regulamentul dat, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 363 din 10.04.2006 (Anexa 5). Categoriile personalulu i detaat sunt stabilite n Anexa nr. 1 la Regulamentu l nr. 836 din 24.06.2002 (Anex a 4). Astfel, n cazul detarii angajatului n hotarele Republicii Moldova norm a diurnei constituie 55 lei pe zi pentru toate categoriil e de personal . n cazu l detarii peste hotarele rii norma diurnei este stabilit difereniat pentru fiecare ar n valuta rii de destinaie - euro, dolari SUA etc. Astfel, n cazul detarii angajatului n Belgia norma pentr u fiecare zi constitui e 25 euro pentru categori a I de personal , 35 euro pentru categori a II de personal , 40 euro - pentru categori a II I de personal . Pentru prima i Ultima zi de detaare diurna constituie 50% din norma diurnei stabilit pentru ara respectiv. n cazul detarii pe o singur zi n teritoriul Republicii Moldova diurna nu se pltete, iar peste hotarele republicii diurna se pltete n mrime de 50% din norma diurnei stabilit pentru ara respectiv. Diurna se majoreaz cu 50% din norma diurnei pentru Preedintele Republicii Moldova, Preedintele Parlamentului i Prim-ministrul Republi-

cii Moldova, iar cu 25% - pentru viceprim-ministru i vicepreedinii Parla mentului Republicii Moldova. Cheltuielile pentru nchiriere a locuinei (de cazare) se recupereaz angajatului detaat conform plafoanelor-limit de cazare stabilite pe dou categori i de personal detaat - A i n Anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 836 din 24.06.200 2 i modificril e i completril e la acest Regulamen t din 10.04.2006. Astfel, n cazul detarii n or. Briceni plafonul-limit de cazare pe zi pent ru categoria A de personal detaat constitui e 150 lei, iar pentru categoria - 210 lei . n cazul detarii peste hotarele Republici i Moldova, de exemplu, n Belgi a plafonul-limit de cazare pe zi pentru categoria A de personal detaat constitui e 105 euro, iar pentru categoria 155 euro . Cheltuielile pentru nchirierea locuinei sunt justificate de ctre titularii de avans n baza documentelo r care confirm cheltuieli le pentru cazare n hotel (chitana de la hotel). n cazul n care nu sunt prezentat e documentel e ce ar confirma chel tuielile efectuate la nchirierea locuinei, aceste cheltuieli se compenseaz angajatului la detaarea n hotarele Republicii Moldova n mrime de 25 lei pe zi, iar peste hotarele rii - 5% din plafonul-limi t de cazare stabilit pentru ara respectiv, pentru fiecare noapte aflat n deplasare . Cheltuielile aferente deplasrii n hotarele Republicii Moldova sunt atri buite la articolul de cheltuieli 114,01 Deplasri n interiorul rii", iar peste hotarele rii - la articolul de cheltuieli 114.02 Deplasri peste hotare" . Pentru evidena decontrilo r cu titularii de avans este destinat contul de activ 160 Decontr i cu titulari i de avansa n debitul contului se reflect avansul acordat titularulu i de avans. n credit rambursare a avansului neutilizat n cas, justificarea cheltuielilor de ctre titularul de avans. Soldu l debitor - creanele titularilor de avans fa de instituia public. Operaiunil e economice aferente decontrilo r cu titularii de avans sunt contabilizate n nota de contabilitat e 8 - borderou cumulativ privin d de contrile cu titulari i de avans. La detaarea angajatulu i lui i se pltete un avans spre decontar e n valut naional. Baza de calcul a avansului o constituie: - localitatea de destinaie i termenul detarii stabilite n ordinul conductorului instituiei publice; - norma diurnei ; - plafonul-limit de cazare .

80

- Contabilitatea n instituiile publice Exemplu de calcul al avansului spre decontare acorda t titularului de avans

- Mihail Nani

81

n baza 08.09.20 se or. Briceni de calendaristice . 1)

ordinului conductorului instituiei publice nr. 12B din detaeaz n interes de serviciu angajatul din m. Chiinu n pe 13.09.20 pn pe 24.09.20 pe o perioad de 12 zile Categori a A de personal .

justificate cheltuielile suportate de ctre titularul de avans n deplasare. De asemenea , n termen de 5 zile de la ntoarcere a din deplasare angajatu l trebuie s rambursez e n casa instituie i publice suma avansulu i neutilizat . Exemplu de calcul a cheltuielilor suportate de titularul de avans n deplasar e n or. Briceni pe perioad a 13.09.20 - 24.09.20 . Rezolvar e: 1) Calculul cheltuielilor de transport (tur-retur) : 90 lei x 2 = 180 lei 2) Calcului cheltuielilor pentru diurn : 55 lei x 11 zile = 605 lei 3) Calculul cheltuielilor de cazare (conform chitana de la hotel - 130 lei/zi): 130 lei x zile = 1430 lei 4) Calculul totalului cheltuielilor de detaare suportate de titularul de avans : 180 lei + 605 lei + 1 430 lei = 2215 lei 5) Calculul cheltuielilor justificate de titularul de avans este prezentat n tabelul 5.5.2. Tabelul 5.5.2 Nr. crt. Cheltuiel i Norma diurnei , plafonul-limit, lei 90,0 0 55.0 0 130.0 0 X Nr. de zile 2 11 11 X Cheltuiel i justificat e confor m decontulu i de avan s 180,0 0 605,0 0 1430,0 0 2 215,0 0

2) 3)

4) 5)

Rezolvar e: Calculul cheltuielilor de transport tur-retrur. Costul biletului de cltorie Chiinu-Briceni - 90 lei: 90 lei x 2 = 180 lei Calcului cheltuielilor pentru diurn (norma diurnei - 55 lei): 55 lei x 11 zile = 605 lei Calculul cheltuielilor de cazare (Plafonul-limit de cazare pentru or. Briceni - 150 lei): 150 lei x i l e = 1650 lei Calculul totalului avansului spre decontare : 180 lei + 605 lei + 1 650 lei = 2 435 lei Calculu l avansulu i spre decontar e acorda t titularulu i de avans este prezenta t n tabelul 5.5.1. Tabelul 5.5.1
z

Nr. Cheltuiel i crt. 1 De transpor t 2 Diurna 3 De cazar e Total

Norma diurnei , plafonul-limit, lei 90,0 0 55,0 0 150,0 0 X

Nr. de zile 2 11 11 X

Suma avansului, Iei 180,0 0 605,0 0 1650,0 0 2 435,0 0

1 De transpor t 2 3 Diurna De cazar e Total

Tranzacii: 1. Avansul pltit din cas titularului de avans: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuire a muncii" Ct 120 Casa pe mijloace bugetar e"

-2 435 lei - 2 435 lei

Dup ntoarcere din detaare angajatul ntocmete decontul de avans pe care n termen de 5 zile trebuie s-1 prezinte n contabilitate. La decontul de avans se anexeaz documentel e care confirm cheltuielil e efectuat e n deplasar e

- biletele de cltorie, chitanele de la hotel. n baza decontului de avans sunt

82

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani

83

Tranzacii: 1. Cheltuielilo r Justificate de ctre titularul de avans n baza decontului de avans : Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei" , art. 114.01 -2 215 lei Ct 160 Decontri cu titularii de avans" - 2 215 lei 2. Rambursarea avansului neutilizat n cas de ctre titularul de avans (2 435 l e i - 2 215 lei = 220 lei): Dt 120 Casa pe mijloace bugetare" - 220 lei Ct 160 Decontri cu titularii de avans" - 220 lei Evidena analitic a decontrilor cu titularii de avans este organizat n nota de contabilitat e 8 n mod poziional pe fiecare titular de avans. Modul de nregistrare a operaiunilor economice aferente decontrilor cu titularii de avan s est e prezenta t n schem a 5.5 .

ntrebri de autoverificare 1. Definii salariul. 2. Nominalizai sporurile la salariul de baz. 3. Cum se determin venitul impozabil? 4. Caracterizai conturile 180 Decontri cu personalul privind retribui rea muncii", 177 Decontri cu personalul privind deponenii", 198 Decontri privind CAS cu BASS", 199 Decontri privind cu C NAM" , 178 Decontri cu diferii debitori i creditori", 160 Decontri cu titularii de avans". 5. Unde este organizat evidena analitic pe conturile 159, 199, 198, 188? 6. Nominalizai indemnizaiile de asigurri sociale de stat care se achit salariailor n instituiile publice din contul CAS. 7. Nominalizai cheltuielile suportate de titularii de avans n detaare . 8. Contabilizai operaiunile economice aferente calculului salariului i reinerilor din salariu, calculului CAS, . 9. n ce cazuri apar decontri cu deponenii ? 10. Unde este organizat evidena analitic pe conturile 178, 160?

Bibliografi e 1. Codul civil al Republicii Moldova nr. l 107-XV din 6 iunie 2003. 2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. 3. Codul fiscal al Republicii Moldova i legile pentru punerea n aplicare a titluril or acestuia // Revista Contabilitate i audit", 2010, nr. l . 4. Legea salarizrii nr.847-XV din 14 februarie 2002 // Monitorul Oficia l nr.50-5 2 din 11 aprilie 2002. 5. Legea cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar nr.355-XV I din 23 decembrie 2005 /7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.35-38 din 3 martie 2006 . 6. Legea privind sistemul public de asigurri sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.l-4 din 6 ianuari e 2000 . 7. Legea privind indemnizaiile pentru incapacitatea temporar de munc i alte prestaii de asigurri sociale nr.289-XV din 22 iulie 2004 // Monito rul Oficia l al Republicii Moldova nr.l69-170 din 10 septembrie 2004.

84

Contabilitatea n instituiile publice -

8. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistent medical nr . l 585X II I din 27 februarie 1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39 din 30 aprilie 1998 . 9. Legea cu privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten medical nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.18-19 din 8 februarie 2003 . 10. Legea privind achiziiile publice nr.96-XVII din 13 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-111 din 27 iulie 2007. 11. Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.l28-XVII I din 23.12.09 // Moni torul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-196 din 29 decembrie 2009. 12. Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr.l29-XVII I din 23.12.09 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-196 din 29 decembri e 2009 . 13. Legea fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical pe anul 2010 nr.l28-XVII I din 23.12.09 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.193-19 6 din 29 decembrie 2009 . 14. Norme pentru efectuarea operaiunilor de cas n economia naional a Republicii Moldova, aprobate prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Nr.764 din 25 noiembrie 1992 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. l 1 din 1992. 15. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la condiiile de salarizare a personalului din unitile bugetare n baza Reelei tarifare unice nr.381 din 13 aprilie 2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldov a nr.66-69 din 28 aprilie 2006. 16. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la implementarea normelor salariale prevzute n anul 2009 pentru angajaii din ramuril e sectorului bugetar nr.l8 din 20 ianuarie 2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.l0-11 din 23 ianuarie 2009. 17. Regulamentu l cu privire la determinar ea obligaiunilo r fiscale aferent e impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practic activitate de ntreprinztor, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 30 ianuarie 2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.32-33 din 15 februari e 2008 . 18. Regulamentu l cu privire la modul de calculare a perioadei de munc n vedere a acordrii sporului pentru vechime n munc personalului din unitil e bugetare , salarizat n baza Reelei tarifare unice, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.801 din 20 iulie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.l 17-126 din 10 august 2007.

- Mihail Nani -

85

19. Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotrrea Guver nului Republicii Moldova nr.426 din 26.04.2004 // Monitorul Oficial al Republic ii Moldova nr.73-76 din 7 mai 2004. 20. Regulamentul cu privire la condiiile de stabilire, modul de calcul i de plat a indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc i altor prestaii de asigurri sociale, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.l08 din 3 februarie 2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.24-25 din 11 februarie 2005 . 21. Regulament privind realizarea achiziiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mrfuri, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 19 martie 2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.66-68 din 1 aprilie 2008. 22. Regulamentul achiziiilor publice de valoare mic, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 148 din 14 februarie 2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.37-39 din 22.02.2008 . 23. Regulamentul cu privire la ntocmirea i pstrarea dosarului publice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 9 17.01.2008 // Monitorul Oficial al Republici i Moldova nr.l6-17 din 25.01.2008 . 24. Regulament cu privire la achiziia bunurilor i serviciilor prin cererea ofertelor de preuri, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 245 din 04.03.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.49-50 din 11.03.2008 . 25. Regulament privind realizarea achiziiilor publice de servicii de proiectare a lucrrilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 352 din 05.05.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.89-90 din 12.05.2009 . 26. Conceptul tehnic al Sistemului Informaional Automatizat Registrul de stat al achiziiilor publice", aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 355 din 08.05.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.92-93 din 15.05.2009 . 27. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea cuantumul ui salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2010 nr. 773 din 27.11.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr . l 1-12 din 26.01.2010 . 28. Regulamentul cu privire la reinerea impozitului pe venit din salarii i din alte pli efectuate de ctre patron n folosul angajatului, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 // Monitorul Oficial al Republic ii Moldov a nr. l 1-12 din 26.01.2010 .

86

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

87

29. Regulamentul cu privire la detaarea angajailor ntreprinderilor, institu iilor i organizaiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.836 din 24 iunie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.95 din 1 iulie 2002. 30. Modificrile i completrile ce se opereaz n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.836 din 24 iunie 2002, aprobate prin Hotrr ea Guvernului Republicii Moldova nr.363 din 10 aprilie 2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldovanr.63-65 din 21 aprilie 2006. 31. Instruciune cu privire la eliberarea delegaiilor pentru ridicarea valorilor n mrfuri i materiale, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-33 din 9 aprilie 1998 . 32. Statutul Companiei Naionale de Asigurri n Medicin, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 156 din 11.02.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28 din 21.02.2002. 33. Regulamentu l cu privire la modul de constituire i administrare a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 594 din 14.05.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.66-68 din 23.05.2002. 34. Regulament privind rambursarea sumei contribuiilor individuale de asigurr i sociale de stat obligatorii virate n plus la bugetul asigurrilor social e de stat, aprobat prin Hotrrea Guvernulu i nr.267 din 07.04.200 9 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-74 din 14.04.2009 35. Instruciunea cu privire la modul de completare a Declaraiei privind calcularea i utilizarea contribuiilo r de asigurri sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS), aprobat prin ordinul Casei Naionale de Asigurri Sociale nr.l02-A din 12.03.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.94-96 din 30.05.2008 . 36. Formularul - tip al schemelor de ncadrare. Modul privind elaborarea i aprobarea schemei de ncadrare, aprobat prin ordinului Ministerulu i Finanelor nr.109 din 21.12.2007 //Monitoru l Oficial al Republicii Moldova nr.5-7 din 11.01.2008 . 37. Instruciune cu privire la evidena contabil n instituiile publice, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova Nr.85 din 9 octombrie 1996. Capitolul V I I . Decontri. 38. M. Nani. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. 39. M. Nani. Culegeri de probleme i teste la disciplina contabilitat ea n instituiile publice. - Chiinu, 2010. 40. N. Romanda. Dreptul muncii. - Chiinu, 2007.

TEMA 6 C O N T AB I L I T A T A M I J L O A C E L R F IX E O E
6.1. Componena i caracteristica mijloacelor fixe. Evidena lor operativ. 6.2. Evidena sintetic i analitic a mijloacelor fixe. 6.3. Evidena uzurii mijloacelor fixe. 6.4. Casarea mijloacelor fixe.

6.1. Componena i caracteristica mijloacelor fixe. Evidena lor operativ


Mijloace fixe - active materiale, al cror pre unitar depet e plafonul stabilit de legislaie (3 000 lei) i care sunt prevzute pentru utilizare pe o durat mai mare de un an n activitatea instituiilor publice . Se consider mijloace fixe indiferent de valoare - fondul de carte, valoril e muzeale, mainile i uneltele agricole, animalele adulte de lucru i cele productive , instrument e de construci e i mecanizat e. Nu se includ n componena mijloacelor fixe i se raport la investiii sau la stocuri de mrfuri i materrale : - cldirile, construciil e speciale i alte obiecte pe care instituia nu le utilizeaz n activitatea sa operaional i sunt destinate pentru scopuri investiionale; - animalele tinere i la ngra t; - obiectele destinate vnzri i; - plantaiil e perene crescute n pepiniere n calitate de material sditor. Conform Catalogului mijloacelor fixe i activilor nemateriale, aproba t prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 338 din 21.03.2003 mijloacele fixe se clasific n urmtoarele grupuri. 1. Cldiri. 2. Construcii speciale . 3. Instalaii de transmisie. 4. Maini i utilaje. 5. Mijloace de transport .

88

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

89

6. Unelte i scule, inventar de producere i gospodresc , alte tipuri de mijloace fixe. 7. Animalele de producie i reproducie. 8. Plantaii perene . 9. Alte mijloace fixe. Mijloacele fixe utilizate de instituiile publice au un caracte r neproductiv, fiind utilizate n scopuri didactice, tiinifice, administrative, culturale, sanitare, militare etc. Instituiile publice pot intra n posesia mijloacelor fixe pe mai multe ci i anume : - prin dotare de ctre stat la nfiinarea instituiei publice ; - prin achiziie de la furnizori; - cu titlu gratuit de la sponsori; - prin transfer de la instituia ierarhic superioar; - din investiii capitale. Modalitatea de achiziionare a mijloacelor fixe este reglementat de: - Legea privind achiziiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007; - Regulamentu l achiziiilor publice de valoare mica nr. 148 din 14.02.2008 ; - Regulamentul cu privire la achiziia bunurilor i serviciilor prin cerere a ofertelor de preuri nr. 245 din 04.03.2008 ; - Regulamentul privind realizarea achiziiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mrfuri nr. 329 din 19.03.2008 . Mijloacele fixe intrate n patrimoniul instituiei publice sunt predate la depozi t n gestiunea magazinerului , cu cure conductoru l instituiei publice ncheie un contract de rspundere material deplin. Magazinerul ine eviden operativ a mijloacelor fixe n Lista de inventar a mijloacelor fixe form a MF-13 n care se indic : - denumirea mijloacelor fixe; - numrul de inventar; - valoarea ; - observaii (informaii privind micarea mijloacelor fixe). Eliberarea mijloacelor fixe de la depozit n folosin se efectueaz n baza facturii (cerere) forma nr. 434, vizat de contabilul ef i conductoru l / adjunctul instituiei publice. Este interzis eliberarea mijloacelor fixe de la depozit n folosin pe baz de dispoziie verbal a conductorilor instituiei publice.

Fiecrui mijloc fix, cu excepia fondului de carte, i se atribuie un numr de inventar constituit din opt cifre, care se aplic pe fiecare mijloc fix. De exemplu: numrul de inventar al unii computato r este 01360045 . Acest numr reflect: - subcontul 013 Maini i utilaje", - grupa 6 Tehnica de calcul" din cadrul subcontului 013 Maini i utilaje", - numrul de ordine - 0045. Numrul de inventar atribuit mijloacelor fixe casate nu poate fi atribuit altui mijloc fix.

6.2. Evidena sintetic i analitic a mijloacelor fixe


Pentru evidena sintetic a mijloacelor fixe este destinat contul de activ 01 Mijloace fixe" care se divizeaz n urmtoarele subconturi : 010 Cldiri" 011 Construcii speciale " 012 Instalaii de transmisie " 013 Maini i utilaje" 014 Terenuri" 015 Mijloace de transport" 016 Unelte de producie, instrumente i inventar gospodresc" 017 Animale de munc i de producie" 018 Fondul de carte" 019 Alte mijloacele fixe" n debitul subconturilor i reflect intrarea mijloacelor fixe. n credit casare a mijloacelor fixe, transmiterea lor altor instituii publice, lipsurile de mijloace fixe. Soldul debitor - valoarea mijloacelor fixe aflate n patrimo niul instituiei. Concomitent cu intrarea mijloacelor fixe se formeaz fondul mijloa celor fixe ncadrat cu contul de pasiv 250 Fondul mijloacelor fixe". In credit - intrarea mijloacelor fixe. n debit - calculul uzurii mijloacelor fixe, lipsurile de mijloace fixe. Soldul creditor - suma fondului mijloacelor fixe. Cheltuielile aferente achiziionrii mijloacelor fixe sunt atribuite la articolul de cheltuieli 242 Procurarea mijloacelor fixe". Operaiunile economice aferente achiziionrii mijloacelor fixe de la furnizori sunt contabilizate n NC 6 - borderou cumulativ privind decon trile cu diferite instituii i organizaii.

90

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

91

Operaiunile economice ocazionate de primirea mijloacelor fixe cu titlu gratuit sunt contabilizate n NC 16 - borderou cumulativ privind evi dena bunurilor primite cu titlu gratuit. Operaiunile economice aferente micrii i ieirii mijloacelor fixe sunt contabilizate n NC 9 - borderou cumulativ privind ieirea i micarea mijloacelor fixe. Tranzacii: 1. n baza facturii fiscale s-au achiziionat de la SRL ,X " urmtoarele mijloace fixe: Denumir ea Nr. mijloacelo r fixe crt. 1. Frigider Nord" 2. Televizor Sony" 3. Mas de birou 4. Canape a Total Valoarea , lei 4500,0 0 3900,0 0 3100,0 0 4200,0 0 Cantitate a 1 1 1 1 Suma, lei 4500,0 0 3900,0 0 3100,0 0 4200,0 0 15700,0 0 Nr. crt.

Dt 013 Maini i utilaje" - 13 950 lei Dt 018 Fondul de carte" - 2 000 lei Ct 250 Fondul mijloacel or fixe" - 15 950 lei Valoarea mijloacelor fixe eliberate de la depozit n folosina n baza factur ii (cerere) forma 434. Denumir ea mijloacelo r fixe 1. Televizor Sony" Unitatea de msur buc buc buc buc buc Valoarea , lei 4300,0 0 9200,0 0 3700,0 0 3400,0 0 4600,0 0 Cantitate a solicitat 1 2 1 1 1 Suma, lei 4300.0 0 18400,0 0 3700,0 0 3700,0 0 4600,0 0 34400,0 0

2. Computator LG" 3. Mas pentru birou 4. Covor Floare" 5. Frigider Nord" Total

Taxa pe valoarea adugat n instituiile publice se atribuie la majora rea valorii de intrare a mijloacelor fixe: Dt 013 Maini i utilaje" - 8400 lei Dt 016 Unelte de producie, instrumente i inventar gospodresc" - 7300 lei Ct 178 Decontri cu diferii debitori i creditori" - 15 700 lei Concomitent i formeaz fondul mijloacelor fixe Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei" , art. 242.00 - 15 700 lei Ct 250 Fondul mijloacelor fixe" - 15 700 lei 2. n baza contractului de predare-primi re cu titlu gratuit a mijloacelor fixe de la ONG Y " i a facturii de expediie s-au primit cu titlu gratuit de ctre instituia public urmtoarele mijloace fixe: Denumir ea mijloacel or fixe Computator LG" Valoarea , lei 10000,0 0 Suma, lei 10000,0 0 4.

Dt 013 Maini i utilaje" Ct 013 Maini i utilaje" Dt 016 Unelte de producie, instrumente i inventar gospodresc" Ct 016 Unelte de producie, instrumente i inventar gospodresc"

- 7 100 lei - 7 100 lei

- 27 300 lei - 27 300 lei

Casarea mijloacelo r fixe n baza procesului-verb al de casare a mijloa celor fixe i a autorizaiei de casare de la ministerul de resort / consiliul municipal, raional, stesc. Denumire a mijloacel or fixe Automobil Vaz-2109" Computator LG" Frigider Nord" Televizor Samsung" Covor Floare" Total Unitate a de msur Buc Buc Buc Buc Buc Canti tate a 1 1 1 1 1 Valoarea , Uzura lei 68000,0 0 9800,0 0 4800,0 0 3900,0 0 3150,0 0 100% 100% 100% 100% 100% Suma, lei 68000,0 0 9800,0 0 4800,0 0 3900,0 0 3150,0 0 89650,0 0

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Cantitate a 1

Condiioner Samsung" Manuale Matematica " Total

3950,0 0 20,0 0

1 100

3950,0 0 2000,0 0 15950,0 0

92

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

93

Dt 020 Uzura mijloacelor fixe" - 89 650 lei Ct 013 Maini i utilaje" - 18 500 lei Ct 015 Mijloace de transport" - 68 000 lei Ct 016 Unelte de producie, instrument e i inventar gospodresc" -3 150 lei 5. Valoarea computatorulu i LG", parial uzat, constatat lips la inventa riere, imputat persoanei culpabile : Dt 020 Uzura mijloacelor fixe" - 3 300 lei Dt 250 Fondul mijloacelor fixe" - 6 600 lei Ct 013 Maini i utilaje" - 9 900 lei Concomiten t imputarea lipsei persoanei culpabile : Dt 170 Decontr i privind manco" - 9 900 lei Ct 173 Decontr i privind plile la buget " - 9 900 lei 6. Valoarea combinei muzicale Samsung" constatat surplus la inventarier e Dt 013 Maini i utilaje" - 3 800 lei Ct 250 Fondul mijloacelor fixe" - 3 800 lei 7. Calcul cheltuielilo r aferente reparaiei capitale a cldirii instituie i publice : Dt 200 Cheltuiel i bugetare pentru ntreinere a instituiei", art. 243 Reparaii capitale" alin. 03 Reparai a capital a obiectelor social-cultura le Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori"

inventarul ui gospodresc . Pentru fiecare mijloc fix evidena se ine separat pe o fi de inventar a mijlocului fix. Fia de inventar a mijlocului fix forma MF-8 servete pentru evidena animalelo r de munc, productive i de prsil, precum i pentru eviden a plantaiilor multianuale din grdinile botanice . Fia de inventar forma MF-9 este destinat pentru evidena n grup a fondulu i de carte i a mijloacelor pentru montare n scen . n scopul asigurrii concordanei dintre evidena analitic i evidena sintetic a mijloacelor fixe se ntocmete balana de verificare pe contul 01 Mijloace fixe". Modul de nregistrare a operaiunilo r economice aferente achiziion rii m i i l o a c e l o r fixe este nrezent at n schem a 6.2.

- 450 000 lei - 450 000 lei

Concomiten t se majoreaz valoarea iniial a cldirii cu 450 000 lei Dt 010 Cldiri" Ct 250 Fondul mijloacel or fixe" - 450 000 lei - 450 000 lei

De asemenea, cheltuielile aferente reparaiei capitale a construciilo r speciale (subcontul 011) majoreaz valoarea iniiale a acestora. Pentru alte categorii de mijloace fixe (subconturile 012-019) cheltuielile pentru repa raia capital nu majoreaz valoarea iniial a acestora . Evidena analitic a mijloacelor fixe este organizat n fie de inventar a mijlocului fix forma MF-6, MF-8, MF-9 . Fia de inventar a mijlocului fix forma MF-6 este destinat eviden ei cldirilor, construciilo r speciale, instalaiilor de transmisie, mainilor i utilajelor , mijloacelor de transport, uneltelor de producie, instrumentelo r i

94

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani Tranzacii:

95

6.3. Eviden a uzurii mijloacelor fixe

n instituiile publice uzura se determin pentru urmtoarele mijloac e fixe: - cldiri; - construcii speciale ; - instalaii de transmisie ; - maini i utilaje; - animale de munc ; - mijloace de transport ; - inventar de produciei i gospodresc. Uzura nu se determin pentru: cldiri i construcii speciale considerate monumente de arhi tectur i art unicale; utilaj, exponate , modele care funcioneaz sau nu, machete i alte material e instalate n cabinete i laboratoar e care se utilizeaz n scopur i didactice i tiinific e; animale de producie (bivoli, cerbi, boi), exponate ale regnului animal din grdinile zoologice ; fondul de carte, mijloace pentru montare n scen ; valorile de muzeu i artistice ; mijloacele fixe ale instituiilo r publice aflate peste hotar e (ambasade , consulate) . Uzura mijloacelor fixe se calculeaz la sfritul anului, indiferent de luna n care ele au fost cumprate sau construite, se afl la depozit sau n folosin. Calculul uzurii nu poate depi 100% din valoarea mijloacelor fixe. Uzura se calculeaz prin metoda liniar : Suma uzurii anuale = Valoarea iniial (de intrare) : Durata de funcionare util Durata de funcionare util este stabilit pentru fiecare mijloc fix n Catalogul mijloacelor fixe i activelor nemateriale nr. 338 din 21.03.2003 . Calculul uzurii mijloacelor fixe n mrime de 100% nu poate servi drept justificare pentru casarea mijloacelor fixe. Evidena uzurii mijloacelor fixe se ine n contul de pasiv 020 Uzur a mijloacelor fixe". n credit se reflect calcularea uzurii. n debit - casarea , transmiterea, lipsurile de mijloace fixe. Soldul creditor reprezint suma

1. Calcularea uzurii mijloacelor fixe: Dt 250 Fondul mijloacelor fixe" - 750 000 lei Ct 020 Uzura mijloacelor fixe" - 750 000 lei 2. Casare a calculatorulu i LG" n baza procesului-verb al de casare i a autorizai ei de casare de la ministeru l de resort : Dt 020 Uzura mijloacelor fixe" - 9 800 lei Ct 013 Maini i utilaje" - 9 800 lei Uzura mijloacelor fixe se calculeaz n situaia cumulativ privind calculul uzurii mijloacelor fixe, n care se indic: - denumirea mijloacelo r fixe repartizate pe subconturi; - numrul de inventar; - valoarea ; - norma uzurii anuale ; - suma uzurii calculat pe anul curent ; - suma uzurii cumulative .

6.4. Casare a mijloacelor fixe


Dup ce au ajuns la limita duratei lor de folosin, mijloacele fixe se scot din funciune prin casare n condiiile prevzute de Regulamentul privin d casarea bunurilor uzate raportate la mijloacel e fixe, aprobat prin Hotrre a Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998 . uzurii mijloacelor fixe.

Mijloacele fixe se caseaz doar n cazul cnd restabilirea lor este imposibil sau economic neraional, precum i atunci cnd ele nu pot fi vndute sau transmise n modul stabilit altor instituii, organizaii. Pot fi casate mijloacele fixe: a) uzate fizic integral ; b) devenite inutilizabile n urma avariilor, calamitilor naturale. Pentru determinarea inutilizabiliti i mijloacelor fixe, precum i pentru ntocmire a documentelo r necesare pentru casarea mijloacelo r fixe, n cadrul instituiei se instituie, prin ordinul conductorului comisia de casa re a m ij loacelor fixe n urmtoarea component: - inginerul-ef sau adjunctul conductorului n calitate de pree dinte al comisiei ; - contabilul-e f sau adjunctul acestuia ; - eful subdiviziunii, la balana creia se afl bunurile ce urmeaz s fie casate ;

96

- Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

97

- persoana cu rspundere material de bunuri . Operaia de casare a mijloacelor fixe se desfoar n 4 etape succesive : propunerea casri i; constatarea necesitii casrii ; aprobarea casrii ; executarea casrii propriu-zise . I etap. Propunerea casrii este naintat n scris de ctre comisia de inventariere sau de gestionari. II etap. Propunerea de casare este analizat de ctre comisia de casare . Comisia de casare verific nemijlocit la faa locului starea obiectului ce trebuie s fie casat i stabilete dac obiectul dat este sau nu inutilizabil ori mai poate fi reparat . Comisia la fel depisteaz persoanele din vina crora s-a produ s scoaterea din uz nainte de expirarea termenului de exploatare a mijloacelor fixe i nainteaz propuneri privind tragerea lor la rspundere n conformitate cu legislaia n vigoare. I I I etap. Pentru casarea mijloacelor fixe comisia de casar e ntocmete Procesul-verba l de casare a mijloacelor fixe, n care se indic : - denumirea mijloacelor fixe; - numrul de inventar ; - data intrrii n exploatare ; - suma uzuri i. Procesul-verba l este semnat de membrii comisiei de casare, apoi el este naintat pentru aprobare conductorul ui instituie i. Pentru efectuarea casrii mijloacelor fixe este necesar ca instituiile publice s primeasc autorizaia de casare de la organul ierarhic superior (Ministerul de resort sau organele locale ale administraie i de stat consiliile raionale , municipale , oreneti, steti). n acest scop instituia public nainteaz un demer s instituiei ierarhic superioare . IV etap. Dup primirea autorizaiei de casare de la instituia ierarhi c superioar mijloacele fixe pot fi supuse casrii propriu-zis e, care const n operaia de demontare, dezmembrare , demolare i se efectueaz n mod obligatoriu n prezena comisiei de casare . Materialel e i piesele obinute n rezultatul casrii mijloacelor fixe se pot valorifica prin comercializa re sau sunt reinute pentru necesitile instituiei .

Tranzacii: Casar ea computatoarel or n baza proceselor-verbal e de casar e a mijloacelor fixe i a autorizaiei de casare de la instituia ierarhic superioar: Dt 020 Uzura mijloacelor fixe" - 82 000 lei Ct 013 Maini i utilaje" - 82 000 lei Concomiten t se contabilizeaz valoarea fierului uzat obinut din casare a computatoarelo r: Dt 063 Materiale de uz gospodres c i rechizite de birou" - 4 700 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" - 4 700 lei Modul de nregistrare a operaiunilo r economice aferente casri i mijloacelor fixe este prezentat n schema 6.4.

98

Contabilitatea n instituiile publice ntrebri de autoverificare

- Mihail Nani -

99

1. Definii mijloacele fixe. 2. Nominalizai cile de intrare a mijloacelor fixe n patrimoniul instituiei. 3. Caracterizai contul 01 Mijloace fixe", contul 250 Fondul mijloacelor fixe", contul 020 Uzura mijloacelor fixe". 4. Contabilizai operaiunile economice aferente micrii mijloacelor fixe. 5. Unde este organizat evidena analitic a mijloacelor fixe? 6. Nominaliza i actul normativ care reglementeaz casarea mijloacelor fixe. 7. Caracterizai procesul de casare a mijloacelor fixe. 8. Unde este stabilit durata de funcionare util (DFU) a mijloacelo r fixe? 9. Nominalizai registrul n care se ine evidena uzurii mijloacelor fixe. Bibliografi e 1. Codul fiscal al Republicii Moldova // Revista Contabilitate i audit, 2010, nr.l . 2. Legea privind achiziiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.l07-111 din 27.07.2007. 3. Regulamentul achiziiilor publice de valoare mic, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 148 din 14.02.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.37-39 din 22.02.2008. 4. Regulamentul cu privire la achiziia bunurilor i serviciilor prin cererea ofertelor de preuri, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 245 din 04.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.49-50 din 11.03.2008 . 5. Regulament privind realizarea achiziiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mrfuri, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 329 din 19.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.66-68 din 01.04.2008. 6. Catalogul mijloacelor fixe i activelor nemateriale, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 338 din 21.03.2003 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.62-66 din 04.04.2003. 7. Regulament ul privind casarea bunurilo r uzate, raportate la mijloace le fixe, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500

8.

9.

10. 11.

din 12.05.1998 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.62-65 din 09.07.1998 . Regulamentul cu privire la modul de transmitere a ntreprinderilor, organizaiilor, instituiilor de stat, a subdiviziunilor lor, cldirilor, edificiilor i altor mijloace fixe, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 688 din 09.10.1995 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.10 din 15.02.1996 . Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor nr.85 din 9 octombrie, Capitolul I. Mijloace fixe. M. Nani. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. M. Nani. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitate a n instituiile publice. - Chiinu, 2010.

100

- Contabilitatea n instituiile publice

TEMA 7 C O N T AB IL IT AT A M A T E R I A L E L E O R
7.1. Componena i destinaia materialelor. Evidena lor operativ. 7.2. Evidena sintetic i analitic a materialelor.

7.1. Componena i destinaia materialelor. Evidena lor operativ


Instituiile publice utilizeaz n procesul activitii lor un volum considerabi l de materiale. Structura acestora difer n funcie de specificu l activitii pe care o desfoar instituia public. Astfel, instituie de nv mn t folosesc mai mult materiale didactice i de laborator; instituiile sanitare - medicament e i materiale de pansamen t etc. Materiale le difer i n dependen de scopul pentru care sunt utilizate. Din acest punct de vedere se disting : - chimicale, reactiv e; - materiale de uz gospodresc , alimente, furaje, nutreur i; - combustibil ; - carburani i lubrifiani; - piese de schimb pentru maini i utilaje . Materiale le pot ntr n patrimoniu l instituiei pe mai multe ci : - prin dotare de ctre stat la nfiinarea instituie i; - prin achiziie de la furnizori; - cu titlu gratuit de la sponsori; - prin transfer de la instituia ierarhic superioar ; ' - din casarea mijloacelo r fixe i OMSV D. In cazul cnd bunurile materiale (mijloace le fixe, materialel e, OMSVD) sunt primite de la furnizor de ctre un angajat al instituiei publice pe numele angajatului se elibereaz n contabilitatea instituiei publice Delegaia (Anexa 9) pent ru ridicarea valorilor n mrfuri i materiale conform preve derilor Instruciun ii cu privire la eliberarea delegaiilo r pentru ridica rea valorilor n mrfuri i materiale nr. 294 din 17.03.1998 .

- Mihail Nani

101

102 -

- soldul final n expresie cantitativ .

La eliberarea Delegaie i angajatulu i contabilitatea instituiei publice o nregistreaz n registrul de eviden a delegaiilor. Termenul de valabilitate a delegaiei se stabilete n dependen de posibilitil e existente pentru primirea i transportar ea bunurilor n cauz conform contractului , de cel mult 15 zile . Delegaia se prezint furnizorului la livrarea bunurilor i servete drept justificare pentru ridicarea bunurilor de la furnizor de ctre angajatul instituiei publice delegat n acest scop. Persoana , creia i s-a nmnat delegaia, este obligat s prezinte n contabilitatea instituiei publice cel trziu n ziua urmtoare dup primirea bunurilor, documentel e primare (factura fiscal, factura de expediie) care justific primire a bunurilor de la furnizor i predarea acestora la depozit gestionarului respectiv . n registrul de eviden a delegaiilor n rubrica Meniun i despr e ndeplinirea dispoziiilor " se nregistreaz numrul, seria i data facturii fiscale / facturii de expediie prezentat de ctre angajatul respectiv . Materiale reprezint o component important a proprieti i de stat, de aceea buna lor pstrare i utilizare constituie o sarcin important pentru fiecare instituie. Ele trebuie depozitate n magazii, amenajate potrivit felului i nsuirii materialelor respective . Responsabi l pentru primirea, pstrarea i eliberarea de materiale este magazinerul {gestionarul) cu care conducerea instituiei ncheie un contract de rspundere material deplin (Anexa 8). Gestionaru l ine evidena operativ a materialelor n Registrul de eviden a materialel or la depozit forma M-17. n acest registru evidena se ine pentru fiecare tip de materiale pe o pagin aparte n care se indic : - denumire a materialului ; - valoarea ; - calitatea ; - provenien a (de unde s-a primit) ; - destinaia (cui a fost eliberat) ; - intrarea, ieirea, soldul n expresie cantitativ . Eliberare a produselo r alimentar e de la depozit n folosin se efec tueaz n baza documentulu i meniul-cerer e forma nr. 298 (299) care se ntocmete zilnic n baza normelor de repartiie a alimentelor i a numrulu i persoanelor care trebuie alimentate .

Contabilitatea n instituiile publice Meniul-cerere cu semnturil e persoanelo r privind eliberarea i primi- rea produselo r alimentar e se transmite n contabilitate n termenii stabilii de ctre contabilul-ef, dar nu mai rar de trei ori pe lun. Eliberare a materialelor de la depozit n folosin se efectueaz n baza documentului factur (cerere) forma nr. 434, semnat de conductorulu i instituie i publice (adjunctul) i contabilulef. Este interzis eliberarea ma terialelor de la depozit n folosin pe baz de dispoziie verbal a condu ctorului instituiei. La sfritul lunii magazinerul prezint n contabilitate Darea de seam privin d micarea materialelor la depozit n care se indic : - denumire a materialelor; - unitatea de msur ; - valoarea ; - soldul iniial n expresie cantitativ ; - intrare a; - ieirea;

Mih ail Nani 103 Operaiunil e economic e aferente materialelor achiziionat e de la furni zori i sunt contabiliza te n NC 6 borderou cumulativ privind decontrile cu diferite instituii i organizaii, iar consumul materialelor se contabilizeaz n NC 13 - borderou cumulativ

privind consumul materialelo r. Operaiunil e economic e aferente produselo r alimentare achiziionat e de la furnizor sunt contabilizate n NC 11 borderou cumulativ privind intrarea produselo r alimentare , iar consumul produselo r alimentar e se contabilizeaz n NC 12 - borderou cumulativ privind consumul produselo r alimentare . Modul de nregistrar e a operaiunilo r economic e aferente achiziion rii materialel or este prezenta t n schem a 7.2 .

Tranzacii: Valoarea materialelor de uz gospodres c achiziiona te de Denumire a Nr. la SRL X" n baza facturii materialelo r crt. fiscal e 1. Becuri electric e 2. Sod de splat Ariei" 3. Anvelop e 4. Spun Dove" (450 g) Total

Unitate a Valoarea , de msur lei 3,50 buc. 20,0 0 buc. 1750,0 0 buc. 8,00 buc.

Canti tate a 100 30 2 50

Suma, lei 350,0 0 600,0 0 3500,0 0 400,0 0 4850,0 0

I
7.2. Evidena sintetic i analitic a materialelor
Pentru evidena sintetic a materialelor este destinat contul de activ 06 Materia le i produse alimentare " care se divizeaz n 10 subconturi: 060 Materiale pentru scopuri didactice, tiinifice i alte scopur i 061 Produse alimentare " 062 Medicament e i materiale de pansament " 063 Materiale de uz gospodresc i rechizite de birou 064 Combustibil, carburani i lubrifiani" 065 Nutre i furaje" 066 Ambalaj" 067 Diverse material e" 068 Materiale n expediie" 069 Piese de schimb pentru maini i utilaje " In debit intrarea materialelor. In credit consumul materialelor, lip suril e de materiale. Soldul debitor - valoarea materialel or aflate n paui moniul instituiei publice.

Dt 063 Materiale de uz gospodresc i rechizite de birou" - 1 350 lei Dt 069 Piese de schimb pentru maini i utilaje" - 3 500 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 4 850 lei

04 2.

Contabilitatea n instituiile publice Valoarea rechizitelor de birou achiziionat e de ctre titularul de avans conform decontulu i de avans : Dt 063 Material e de uz gospodre s c i rechizite de birou " - 80 lei Ct 160 Decont r i cu titulari i de avans" - 80 lei Valoarea materialelor de uz gospodres c eliberate de la depozit n folosin n baza facturii (cerere) forma nr. 434: Dt 063 Material e de uz gospodres c i rechizite de birou " - 1 200 lei Ct 063 Materia l e de uz gospodre s c i rechizite de birou " - 1 200 lei Consumu l materialelor de uz gospodres c n baza listei de eliberare a materialelor pentru necesiti le instituiei forma nr. 410: Dt 200 Cheltuiel i bugetare pentru ntreinere a instituiei", art. l 13.03 - 1 200 lei Ct 063 Material e de uz gospodre s c i rechizite de birou " - 1 200 lei Valoarea produselo r alimentar e primite cu titlu gratuit de la sponsor de ctr e Casa de copii n baza procesului-verb al de predare-primir e a bunurilor donat e i a facturii de expedii e: Dt 061 Produs e alimentare " - 12 500 lei Ct 400 Venitur i din mijloace speciale" - 12 500 lei Valoarea produselo r alimentar e predate de la depozit n folosin n baza meniului-cerer e forma nr. 298: Dt 061 Produs e alimentare " - 3 200 lei Ct 061 Produs e alimentare " - 3 200 lei Consumu l produselo r alimentar e primite cu titlu gratuit : Dt 400 Venitur i din mijloace speciale" - 3 200 lei Ct 061 Produs e alimentare " - 3 200 lei Valoarea pieselor de schimb pentru maini i utilaje constatate lips la inventariere, imputat persoanei culpabile : Dt 170 Decont r i privin d manco" - 1 450 lei Ct 069 Piese de schimb pentru maini i utilaje" - 1 450 lei Valoarea materialel or de uz gospodres c constatate surplus la inventariere: Dt 063 Material e de uz gospodre s c i rechizite de birou " - 380 lei Ct 230 Finanar e a din buget pentru cheltuieli le instituiei " - 380 lei

- Mihail Nani -

105

Evidena analitic a materialelor este organizat n Registru l evidenei cantitativ-valoric e a materialel or forma nr. 296. Modul de nregistrar e a operaiunilo r economic e aferente consumului de material e este prezenta t n schem a 7.3 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

106

Contabilitatea n instituiile publice ntrebri de autoverificar e

- Mihail Nani

107

TEMA 8 C O N T AB IL IT AT A O B I E C T E L R D E MIC V A L O AR E O E l SCURT DURAT


8.1. Componen a i caracteristic a obiectelo r de mic valoare i scurt durat. Evidena lor operativ. 8.2. Evidena sintetic i analitic a obiectelor de mic valoare i scurt durat.

1. Nominalizai cile de intrare a materialelor n patrimoniul instituiei. 2. Ce document se elibereaz angajatul ui detaat pentru primirea bunurilo r de la furnizo r i unde se nregistreaz acest docume nt n contabilitate ? 3. Unde este organizat evidena operativ a materialelo r? 4. Caracterizai contul 06 Materiale i produse alimentare" . 5. Contabiliza i operaiunile economice aferente micrii materialelor. 6. Nominaliza i documentel e primare care justific primirea i micare a materialelo r. 7. Unde este organizat evidena analitic a materialelor ? Bibliografi e Legea privind achiziiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 107-111 din 27.07.2007 . 2. Regulamentu l achiziiil or publice de valoare mic, aprobat pri n Hotrrea Guvernului nr.l48 din 14.02.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 37-39 din 22.02.2008 . 3. Regulamen t cu privire la achiziia bunurilo r i serviciilo r prin cererea ofer telor de preuri, aprobat prin Hotrre a Guvernulu i nr. 245 din 04.03.200 8 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 49-50 din 11.03.2008 . 4. Regulamen t privind realizare a achiziiilo r publice de bunuri prin inter mediu l Bursei Universal e de Mrfuri , aprobat prin Hotrre a Guvernu lui nr. 329 din 19.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 66-68 din 01.04.2008 . 5. Instruciu ne cu privire la eliberare a delegaiil or pentru ridicare a valorilor n mrfuri i materiale, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17.03.1998 // Monitorul oficial al Republici i Moldov a nr. 30-33 din 09.04.1998 . 6. Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice, aprobat prin ordinul Ministerului finanelor nr. 85 din 09.10.1996, Capitolul I I . Stocuri de materiale . 7. M. Nani. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. 8. M. Nani. Culeger i de problem e i teste la disciplin a Contabilitate a n instituiile publice. - Chiinu, 2010. 1.

8.1. Componena i caracteristica obiectelor de mic valoare i scurt durat. Evidena lor operativ
Se consider obiecte de mic valoare i scurt durat obiectel e care au o valoare mai mic de 3 000 lei unitatea indiferent de durata lor de func ionare . Drep t exemple de OMVSD pot fi menionat e: mese, scaune, bnci, cldri, vesel a de la cantin, aspiratoare , televizoar e, combine muzicale, pasatige, urubelni e etc. La fel se consider obiecte de mic valoare i scurt durat obiectel e cu valoarea mai mare de 3 000 lei unitatea i cu termenu l de utilizare mai mic de un an. De asemene a, se includ n categori a obiectel or de mic valoare i scurt durat indiferen t de valoare i durata de utilizare uneltele de pescuit, mbrcmintea i nclmintea special, uniformele din unitile armatei, poliiei etc. Obiectele de mic valoare i scurt durat pot intra n patrimoniu l instituiei publice prin urmtoarele ci: - prin dotare de ctre stat la nfiinarea instituiei ; - prin achiziie de la furnizori; - cu titlu gratuit de la sponsori; - prin transfer de la instituia ierarhic superioar . Obiectel e de mic valoare i scurt durat intrate n patrimoniu l ins titui ei sunt depozitat e la magazie sub rspundere a gestionarului care ine eviden operativ a obiectelor de mic valoare i scurt durat n Registrul de eviden a a materialelor la depozit forma M-17. Eviden a operativ a obiectelor de mi c valoare i scurt durat este organizat analogic evidenei materialelo r.

108

Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani -

109

Eliberare a obiectel or de mic valoare i scurt durat de la depozit n folosin se efectueaz n baza documentului factur (cerere) forma nr. 434. Este interzis eliberare a obiectel or de mic valoare i scurt durat pe baz de dispoziie verbal a conductorului instituiei. La sfritul lunii / trimestrului magazinerul prezint n contabilitate Darea de seam privind micarea obiectelor de mic valoare i scurt durat la depozit n care se indic : - denumirea OMSV D; - valoarea ; - soldul iniial n expresie cantitativ ; - intrarea, ieirea ; - soldul final n expresie cantitativ .

Modul de nregistrare a operaiunilor economice aferente achiziionr ii OMVS D este prezentat n schema 8.2.

8.2. Evidena sintetic i analitic a obiectelor de mic valoare i scurt durat


Pentru evidena sintetic a obiectelor de mic valoare durat este destinat contul de activ 07 Obiect e de mic valoare i scur t d u r a t " care se divizea z n urmtoarele subconturi: 070 Obiecte de mic valoare i scurt durat la depozit" 071 Obiecte de mic valoare i scurt durat n folosin" 072 Lengerie, accesorii de pat, nclminte i mbrcminte la depozit" 073 Lengerie, accesorii de pat, nclminte i mbrcminte n folosin" n debit se nregistrea z intrarea obiectel or de mic valoare i scurt durat, iar n credit - casarea OMVSD , lipsurile de OMVSD. Soldu l debitor reflect valoarea obiectel or de mic valoare i scurt durat aflate n patrimoniul instituiei. Odat cu intrarea obiectelor de mic valoare i scurt durat n patri moniul instituiei se formeaz fondul obiectelor de mic valoare i scurt ncadrat cu contul de pasiv 260 Fondu l obiectelo r de mic valoare i scurt d urat " . n credit se reflect intrarea obiectel or de mic valoare i scurt durat. n debit - casare a OMVSD , lipsurile de OMVSD. Soldul cre ditor reflect valoarea fondulu i obiectelor de mic valoare i scurt durat . Operaiunile privind achiziionarea obiectelor de mic valoare i scurt durat sunt contabilizate n notele de contabilitate 6, iar casarea OMVSD i lipsurile de OMVSD - n nota de contabilita te 10.

Tranzacii 1. Valoare a OMVSD achiziiona te de la furnizor n baza facturii fiscal e Suma, Canti Valoarea , Denumire a Nr. lei tate a lei OMSVD crt. 350,0 0 2 700,0 0 1. Mas 80,0 0 10 800,0 0 2. Scaun e 670,0 0 1 670,0 0 3. Aspirator LG" * 2900,0 0 1 2900,0 0 4. Televizor Sony" 1850,0 0 1 1850,0 0 5. Combin muzical Sonashi" 6920,0 0 Total Dt 070 Obiect e de mic valoare i scurt d urat la depozit " Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori Concomiten t se formeaz

fondul OMSV D: Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei" , ar t. l 13.03 Ct 260 Fondu l OM VSD "

- 6920 lei - 6920 lei

- 6920 lei - 6920 lei

- Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani Dt 260 Fondul OMVS D " Ct 071 OMVSD n folosin" Ct 073 Lengerie, accesorii de pat mbrcminte i nclminte n folosin"

111 - 6695 lei - 3670 lei - 3025 lei

2. Valoare a OMVSD primite cu titlu gratuit de la sponsor i n baza contrac tului de predare-primire a bunurilor donate i a facturii de expediie . Nr. Denumir ea crt. OMSVD 1. Scaun e 2. Mas 3. Televizor Filips" 4. Plapum 5. Adidai Total Dt 070 OMVS D Ia depozit " Dt 072 Lengerie, accesorii de pat mbrcminte i nclmint e la depozit " Ct 260 Fondul OMVS D " Valoarea , lei 75,0 0 390,0 0 2950,0 0 210,0 0 360,0 0 Canti tate a 25 2 1 15 20 Suma, lei 1875,0 0 780,0 0 2950 3150,0 0 7200,0 0 15955,0 0 - 5605 lei - 10350 lei - 15955 lei

Modul de nregistrare a operaiunilor economice aferente casri i OMVS D este prezentat n schema 8.3.

3. OMVSD cu valoarea mai mic de 20 lei unitatea predate de la depozit n folosin: Dt 260 Fondul OMVSD " - 18,50 lei Ct 070 OMVS D la depozit " - 18,50 lei 4. OMVSD cu valoarea mai mare de 20 lei unitatea predate de la depozit n folosin: Dt 071 OMVSD n folosin" Ct 070 OMVS D la depozit " - 180 lei - 180 lei

Schem a 8.3. Sistemu l contabil aferent casrii OMVS D 6. OMVSD constatat e lips la inventarier e, imputat culpabile : Dt 260 Fondul OMVSD " Ct 070 OMVS D la depozit " Concomiten t imputare a lipsei persoane i culpabile : Dt 170 Decontr i privind manco " Ct 173 Decontr i privind plile la buget " 7. Accesoriil e de pat constate surplus la inventariere: Dt 072 Lengerie, accesorii de pat mbrcminte i nclminte la depozit " Ct 260 Fondul OMVSD " persoane i 390,60 lei 390,60 lei 390,60 lei 390,60 lei

5. Casarea OMVSD n baza procesului-verbal de casare a OMVSD. n instituiile publice nu se calculeaz uzura OMVSD . Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Denumire a OMSVD Mingi de volei Cort turistic (2 locuri) Maiouri sportive Televizor Alfa" ^tergar 90 x 40 Total Valoarea , lei 150,0 0 620,0 0 80,0 0 2750,0 0 95,0 0 Canti tate a 2 1 20 1 15 Suma, lei 300,0 0 620,0 0 1600,0 0 2750,0 0 1425,0 0 6695,0 0

-53 0 lei - 530 lei

Evidena analitic a OMVSD este organizat n Registrul evidene i cantitativ-valoric e a materialelor forma nr. 296.

112

Contabilitatea n instituiile publice ntrebri de autoverificare

- Mihail Nani -

113

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Definii OMVSD. Nominalizai cile de intrare a OMVSD n patrimoniul instituiei. Unde este organizat evidena operativ a OMVS D? Caracterizai conturile 07 OMVSD " i 260 Fondul OMVSD". Contabilizai operaiunile economice aferente micrii OMVSD. Caracteriza i procesul de casare a OMVSD . Unde este organizat evidena analitic a OMVSD ?

TEMA 9 C O N T A B I L I T A T A M I J L O A C E L R S P E C I AL E O E
9.1. Evidena operaiunilor privind mijloacele speciale. 9.2. Evidena decontrilor privind ntreinerea copiilor n institu iile precolare.

Bibliografie 1. 2. Legea privind achiziiile publice nr. 96-XVII din 13.04.2007 // Monito rul oficial al Republicii Moldova nr. 107-111 din 27.07.2007. Regulamentul achiziiilor publice de valoare mic, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.l48 din 14.02.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 37-39 din 22.02.2008 . Regulament cu privire la achiziia bunurilor i serviciilor prin cererea ofertelor de preuri, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 245 din 04.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 49-50 din 11.03.2008 . Regulament privind realizarea achiziiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mrfuri, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 329 din 19.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 66-68 din 01.04.2008 . Instruciune cu privire la eliberarea delegaiilor pentru ridicarea valorilor n mrfuri i materiale, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17.03.1998 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 30-33 din 09.04.1998 . Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice, aprobat prin ordinul Ministerului finanelor nr. 85 din 09.10.1996, Capitolul II I . Obiecte de mic valoare i scurt durat. M. Nani. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. M. Nani. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitate a n instituiile publice. - Chiinu, 2010.

9.1. Evidena operaiunilor privind mijloacele speciale


Conform Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelo r speciale ale instituiilor publice (cu modificrile i completrile ulterioare), aprobat prin ordinul Ministerului finanelor nr. 94 din 31.12.2004 instituiile publice pot desfura unele activiti productoare de venituri, cum ar fi prestarea de servicii , executarea de lucrri, dare n locaiune a ncperilor i cldirilor ce le aparin etc. De exemplu, instituiile superioare de nvmnt dispun de mijloace special e provenite din : > taxa de colarizare (studii); > taxa de studii la catedra militar ; > taxa pentru dare n locaiune a ncperilor ; > taxa de cazare n cmin etc. Mijloace speciale - veniturile instituiilor publice obinute, n condi iile stabilite prin acte normative, de la efectuarea lucrrilor i prestarea serviciilor contra plat, precum i din donaii, sponsorizri i din alte mijloace bneti , intrate legal n posesia instituiei publice . Mijloacel e speciale ale instituiilo r publice se includ n bugetele res pecti ve (bugetul de stat, bugetele raioanelor , municipiilo r, oraelor, satelor), se consider venituri i sunt direcionate pentru cheltuielile aferente desfu rrii activitii statutare a acestor instituii . Modalitat ea de utilizare a veniturilo r din mijloace speciale este prezentat n figura 9.1.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

114

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani

115

Plata salariului Plata serviciilor comunale, CAS, Asigurarea bazei tehnico-materiale

Figura 9.1. Cuantumul utilizrii veniturilor din mijloace speciale Din totalul veniturilor privind mijloacele speciale aprobate n planu l secunda r de finanare / devizul de cheltuieli pe perioada unui an bugeta r instituiile publice pot utiliza: - pn la 50% pentru plata salariului angajailor; - nu mai puin de 25% pentru asigurarea bazei tehnico-materiale ; - 25% pentru plata CAS i , achiziionarea bunurilor i servi ciilor etc. Mijloacele speciale se clasifica conform urmtoarelor categorii : 001 Servicii cu plata"; 002 Plata pentru locaiunea / arenda bunurilor proprietate public" ; 003 Granturi, sponsorizri / filantropie i donaie"; 004 Mijloace provenite din prestarea serviciilor n cadrul asigurrilo r obligatorii de asisten medical"; 005 Alte mijloace speciale" . Instituiile publice ce beneficiaz de mijloace speciale ntocmesc anual planul secundar de finanare / devizul de cheltuieli pe mijloace speciale, care este aprobat de Ministeru l de Resort i Ministeru l Finanelor / consiliile raionale, municipale . Pentru evidena mijloacelor bneti aferente mijloacelor speciale n conturil e trezorerial e este destinat contul de activ 111 Cont curent al mijloacelor speciale". In debit se reflect ncasarea veniturilor, n credit cheltuielile de cas (cheltuielile din contul curent). Soldul debitor reflect disponibilul bnesc n contul curent al mijloacelor special e.

Operaiunile aferente micrii mijloacelor n contul 111 sunt contabilizate n nota de contabilitate 3 - borderou cumulativ privind mica rea mijloacelo r n conturile curente pentru mijloace extrabugetare . Pentru evidena surselor de formare a mijloacelo r speciale este destina t contul de pasiv 400 Venitur i din mijloace speciale". n credit calcularea / ncasarea veniturilor, n debit - nchiderea contului de cheltuieli privind mijloacele speciale la sfritul anului. Soldul creditor reflect suma veniturilor calculate / ncasate de la nceputul anului. Operaiuni le ocazionat e de calcularea veniturilo r sunt contabiliza te n not de contabilitate 14 - borderou cumulativ privind calcularea veniturilor aferent e mijloacelo r special e. Evidena cheltuielilor aferente mijloacelor speciale se ine n contul de activ 211 Cheltuieli privind mijloacele speciale". n debit - se reflect calcularea cheltuielilor, n credit - nchiderea contului de cheltuieli la sfr itul anului. Soldul debitor reflect suma cheltuielilor calculate de la nce putul anului. Evidena analitic a cheltuielilor se ine pe articole i alineate de chel tuieli (111, 112, 113, 114, 116, 241,242, 243 etc). Clasificare a conturilor de eviden a mijloacelo r speciale este prezentat n schema 9.1.

Schema 9.1. Clasificarea conturilor de eviden a mijloacelor special e Tranzacii: 1. Calculul taxei de colarizare n baza contractelor de studii : Dt 158 Decontri cu diferii debitori i creditori privind veniturile din mijloacele speciale" - 850 000 lei Ct 400 Venituri din mijloace speciale" - 850 000 lei

116

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

117

Pentru calcularea taxei de studii sunt necesare document e confir mativ e de nmatricular e a studenilo r i de promovar e a acestora n anul urmtor de studii, de exemplu : 1) Contractel e de studii ; 2) Ordinele de nmatriculare; 3) Ordinele de promovar e de la un an de studii la altul ; 4) Listele de eviden a frecvenei studenilor; ^ 5) Notele informativ e privind rezultatel e sesiunilor etc. 2. ncasare taxei de colarizare de la studeni n casa instituiei publice: Dt 121 Casa pe mijloace speciale" - 7 500 lei Ct 158 Decontr i cu diferii debitori i credito ri privind veniturile din mijloacel e speciale" - 7 500 lei 3. Transferu l taxei de colarizar e din cas n contul curent al mijloacelo r speciale : Dt 111 Contul curent al mijloacelo r speciale" - 370 000 lei Ct 121 Casa pe mijloace speciale" - 370 000 lei 4. ncasarea taxei de colarizare n contul curent al instituie i publice : Dt 111 Contul curent al mijloacelo r speciale" - 75 000 lei Ct 158 Decontr i cu diferii debitori i credito ri privind mijloacelo r speciale" - 75 000 lei 5. ncasarea taxei pentru duplicatu l diplomei de licen, conform cererii depuse de ctre absolventu l instituie de nvmnt : Dt 121 Casa pe mijloace speciale" - 20 lei Ct 400 Venitur i din mijloace speciale" - 20 lei 6. Calculul salariulu i aferent mijloacelo r speciale: Dt 211 Cheltuiel i privind mijloacele speciale" , art. 111.0 0 - 100 000 lei Ct 180 Decontr i cu personalu l privind retribuire a muncii" - 100 000 lei 7. Calculul contribuiilo r de asigurri sociale de stat aferente mijloacel or special: Dt 211 Cheltuiel i privind mijloacele speciale" , art. 112.0 0 -2 3 000 lei Ct 198 Decontr i privind CA S cu bugetu l asigurril or sociale de stat" - 23 000 lei 8. Calculul aferente mijloacelor speciale: Dt 211 Cheltuiel i privind mijloacele speciale", art. 116.0 0 -3 500 lei Ct 199 Decontri privind cu CNAM" - 3 500 lei

9. Ridicarea numerarulu i din contul curent al mijloac elor spec iale pentr u plata salariului : Dt 121 Casa pe mijloace speciale" - 81 500 lei Ct 111 Contul curent al mijloacelor speciale", art. 111.0 0 - 8 1 500 lei 10. Plata salariulu i din casa pe mijloace speciale: Dt 180 Decontr i cu personalu l privind retribuire a muncii" - 8 1 500 lei Ct 121 Casa pe mijloace speciale" - 81 500 lei 11. Transferu l CAS la BASS din contul curent al mijloacelo r speciale : Dt 198 Decontri privind CA S cu BASS" - 23 000 lei Ct 111 Contul curent al mijloacel or speciale" , art. 112.0 0 -2 3 000 lei 12. Transferul la fondul asigurrilor obligatorii de asisten medical: Dt 199 Decontri privind cu CNAM " - 3 500 lei Ct 111 Contul curent al mijloacelor speciale", art. 116.0 0 -3 500 lei 13. Calculul c heltuielilor aferente mijloacelor speciale pentru serviciile prestate de SA Ap-Canal" : Dt 211 Cheltuiel i privind mijloacele speciale" , art. 113.3 4 - 1 2 000 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 12 000 lei 14. Transferu l plii SA Ap-Canal " din contul curent al mijloacelo r speciale pentru serviciile prestate : Dt 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 12 000 lei Ct 111 Contul curent al mijloacelo r speciale" , art. 113.3 4 - 1 2 000 lei 15. Avansul spre decontar e acordat din casa pe mijloace speciale titularu lui de avans : Dt 160 Decontr i cu titularii de avans" - 4 300 lei Ct 121 Casa pe mijloace speciale" - 4 300 lei 16. Cheltuiel i aferente mijloacelo r speciale justificat e de titularul de avans : Dt 211 Cheltuiel i privind mijloacel e speciale" , art. 114.0 1 -4 150 lei Ct 160 Decontr i cu titularii de avans" - 4 150 lei 17. Rambursare a avansulu i neutilizat n casa pe mijloace speciale de ctre titularul de avans : Dt 121 Casa pe mijloace speciale" 150 lei
_

118

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

119

Ct 160 Decontr i cu titularii de avans" - 150 lei 18. Transferul avansului neutilizat din casa pe mijloace speciale n contul curent al mijloacelor speciale : Dt 111 Contul curent al mijloacelo r speciale", art. 114.0 1 -15 0 lei Ct 121 Casa pe mijloace speciale" - 150 lei 19. Valoarea produselor alimentare primite cu titlu gratuit de la sponsor de ctre coala-internat: Dt 061 Produse alimentare " - 7 800 lei Ct 400 Venituri din mijloace speciale" - 7 800 lei 20. Consumul produselor alimentare primite cu titlu gratuit: Dt 400 Venituri din mijloace speciale" - 3 400 lei Ct 061 Produse alimentare " - 3 400 lei 21. Transferul avansului pe termen scurt furnizorulu i din contul curent al mijloacelor speciale pentru achiziionare a de computatoare : Dt 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 50 000 lei Ct 111 Contul curent al mijloacelo r speciale" - 50 000 lei 22Valoare a computatoarelo r achiziionat e de la furnizor din contu l mijloacelor speciale : Dt 013 Maini i utilaje" - 50 000 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 50 000 lei Concomitent se formeaz fondul mijloacelor fixe: Dt211 Cheltuiel i privind mijloacele speciale" , art. 242 - 50 000 lei Ct 250 Fondul mijloacelor fixe" - 50 000 lei 23. Valoarea computatoarelo r (dou uniti) achiziionat e din contu l mijloacelor speciale, constate lips la inventariere , imputat persoanei culpabile : Dt 250 Fondul mijloacelor fixe" - 12 000 lei Dt 020 Uzura mijloacelor fixe" - 6 000 lei Ct 013 Maini i utilaje" - 18 000 lei Concomiten t imputarea lipsei persoanei culpabile : Dt 170 Decontr i privind manco" - 18 000 lei Ct 400 Venituri din mijloace speciale" - 18 000 lei 24. Achiziionar ea literaturii (50 manuale cu valoarea de 60 lei unitatea) de la persoana fizic, conform contractulu i de vnzare-cumprar e, de ctre instituia superioar de nvmnt: Dt 019 Fondul de carte" - 3 000 lei Ct 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 3 000 lei

Concomitent: Dt 211 Cheltuiel i privind mijloacele speciale", art. 113.0 5 -3 000 lei Ct 250 Fondul mijloacelor fixe" - 3 000 lei 25. Reinerea impozitului pe venit la sursa de plat (5%) : Dt 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori " Ct 173 Decontr i privind plile la buget" - 150 lei 26. Achitarea plii persoanei fizice din casa pe mijloace speciale pentru literatura achiziionat: Dt 178 Decontr i cu diferii debitori i creditori" - 2 850 lei Ct 121 Casa pe mijloace speciale" - 2 850 lei Darea n locaiune a ncperilor, cldirilor, altor bunuri de ctre instituiile publice este reglementat de Regulamentu l cu privire la modul de dare n locaiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 . Cuantumul chiriei se stabilete n contractul de locaiune i se calculeaz conform prevederilo r legii bugetului de stat pe anul respectiv . Bunurile din gestiunea instituiilor publice pot fi date n locaiune cu acordul autoritii n subordinea creia se afl instituia. In acest scop contractul de locaiune trebuie aprobat de ministerul de resort / consiliul raional, municipal, orenesc, stesc. Termenul contractului de locaiune se stabilete pe perioada unui an, ncepnd cu 1 ianuarie i finaliznd cu 31 decembri e. Tranzacii: 1. Calculul taxei pentru darea n locaiune a ncperii de ctre institui a public: Dt 158 Decontr i cu diferii debitori i creditori privind veniturile din mijloacele speciale" - 120 000 lei Ct 400 Venituri din mijloace speciale" - 120 000 lei 2. ncasarea taxei pentru locaiunea ncperii n contul curent al mijloacelor speciale : Dt 111 Contul curent al mijloacelo r speciale" - 10 000 lei Ct 158 Decontr i cu diferii debitori i creditori privind mijloacele speciale" - 000 lei 3. nchiderea contului de cheltuieli privind mijloacele speciale la finele anului : Dt 400 Venituri din mijloac e speciale" - 930 000 lei Ct 211 Cheltuiel i privind mijloacele speciale" - 930 000 lei

120

- Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani -

121

Evidena analitic a mijloacelor speciale este organizat n Registru l evidene i analitice a mijloacel or speciale , care este prezenta t n tabelul 9.1. Tabelul 9.1 Registrul evidenei analitice a mijloacelor special e
Nr . NC C o n i n u tu l op er a iun il o r Contu l 111 Debit 211 Tota l art . Ct taxa de tax a p/u chiri a Dt Ct 400 111 112 113 co la ri zar e lo ca i un e c m i n C redi t 400 Total Dt 211

Pentru alimentarea gratuit a elevilor claselor I-I V din colile primare, gimnazii, colile medii de cultur general i licee, precum i a elevilor claselo r V - XI I din instituiile preuniversita re din partea stng a Nistrului i municipiul Bender, pendinte Ministerului Educaiei, elevii Liceului Teoretic tefan cel Mare", Grigoriopol, cu sediul n Liceul Teoretic Dorocaia, inclusiv elevii din s. Dorocaia, raionul Dubsari norma financiar - 6 lei, iar pentru elevii din liceele-internat cu profil sportiv, dup cum urmeaz: De 12-15 ani c l.V -V II I 33,0 0 De 16-19 ani c l.IX -X I 44,0 0

1.
2.

Total (lei/zi)

9.2. Evidena decontrilor privind ntreinerea copiilor n instituiile precolare


Specificul finanrii instituiilor precolare const n faptul c acestea sunt ntreinute nu numai din finanarea bugetar, dar i din mijlocele prinilor. In baza Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr. 234 din 25.02.2005 Cu privire la alimentarea copiilor" Ministerul Educaiei emite anual Ordinu l cu privir e la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituiile instructiv-educativ. Astfel, conform Ordinulu i Ministerului Educaiei nr. 35 din 26.01.2010 sunt stabilite pentru anul 2010 normele financiare pentru alimentarea copiilor din instituiile precolare, prezentate n tabelul 9.2. Tabelul 9.2 Normele financiare pentru alimentarea copiilor din instituii le precolar e pentru anul 2010
n cree, grdinie i cree-grdinie n vrst pn la 3 ani 4 ore Total lei/zi inclusiv: Din mijloac e bugetar e (lei/z i) Din plata prinilor (lei/zi) 2,50 1,25 5,00 2,50 7,50 3,75 10,00 5,00 3,30 1,65 5,80 2,90 9,10 4,55 10,00 5,00 11,70 5,85 13,00 6,50 3.75 6 ore 7,50 9-10, 5 ore 11,25 12-24 ore 15,00 4 ore 4,95 de la 3 pn la 7 ani 6 ore 8,75 9-10, 5 12-24 ore ore 13,65 15.00 24 ore 17,55 n instituiile precolare cu profil sanatorial 19.50

Se permite conductorilor instituiilor instructiv-educative s majore ze cheltuielile pentru alimentarea copiilor din contul mijloacelor special e (donaii , sponsorizri etc.) i ajutoarelor umanitare . Conform Instruciuni i cu privire la condiiile i modul de scutire de plat pentru ntreinere a n instituiile de educaie precolar i n coli de tip internat a copiilor din familiile cu muli copii i cele socialment e vulnerabile i ordinea de determinar e a mijloacelor bnet i ce revin la un membru al familiei pe luna, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaie i nr. 420 din 22.06.1999 organelor administraiei locale, organizaiilor, care au n subordinea lor instituii precolare i coli- internat li se acord dreptul de a scuti integral sau parial de plata pentru ntreinerea copiilor din familiile cu muli copii i socialmente vulnerabile. Integral sunt scutii prinii: > venitul lunar al cror pe semestrul precedent nu depete mri mea de patru salarii minime pentru fiecare membru al familie i; > aflai n concedii forate; > care nu sunt ncadrai n cmpul muncii i stau la eviden la Oficiul pentru ocuparea forei de munc; > care sunt studeni cu frecven la zi; > care sau mbolnvit i au suferit de boala actinic provocat de consecinele avariei de la CAE Cernobl. Paria l sunt scutii: > prinii care au 3 i mai muli copii; > familiile incomplete, inclusiv mamele singure ; > familiile care au la ntreinere copii invalizi. Problema cu privire la scutirea de plat pentru ntreinerea copiilor n instituiile precolare i coli-internat se examineaz semestrial de ctre

122

- Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

123

organelo r administraie i publice locale. n baza certificatelo r care justific necesitatea eliberrii de plat pentru ntreinerea copiilor, prezentate de prini . Calcularea plii pentru ntreinerea copiilor n instituiile precolare se efectueaz la sfritul lunii n baza tabelului de eviden a frecventrii copiilo r i normelor financiare pentru alimentare a copiilor din instituii le instructiv-educative stabilite pe anul respectiv . De exemplu, n luna septembri e 2010 copilul cu vrsta de 4 ani a frec venta t instituia precolar 20 de zile. Norma financiar pentru alimentar ea copiilor cu vrsta de la 3 pn la 7 ani - 4,55 lei/zi. Se determin suma plii pentru ntreinere a copilului n luna septembrie 2010 : 4,55 lei x 20 zile = 91,00 lei Calculul plii pentru ntreinerea copiilor n instituiile precolare se efectueaz n Borderou l privind decontril e cu prinii pentru ntre inere a copiilor pe fiecare grup de copii . n baza calculelor efectuate pe luna respectiv n contabilitate se ntoc met e separat pentru fiecare copil Chitana de recepie a plilor nefiscale, care se nainteaz prinilor. Prinii trebuie s achite n baza chitanei plata la unitate a bancar pn la finele lunii n care a primit chitana . Responsabilitate a pentru ncasarea plii de la prini o poart condu ctorul instituiei precolare. Operaiunile aferente decontrilor cu prinii pentru ntreinerea copiilor sunt contabilizat e n NC 15 - borderou cumulati v privind decontril e cu prini i pentru ntreinerea copiilor . Evidena decontrilor cu prinii pentru ntreinerea copiilor n insti tuiil e precolare se ine n contul de activ 172 Decontr i privind tipurile speciale de pli". n debit - calculul pli pentru ntreinere a copiilor. n credit - achitare a plii de ctre prini. Soldul debitor - datoria prinilor fa de instituia precolar pentru ntreinerea copiilor. Tranzacii: 1. Calculul plii pentru ntreinerea copiilor n instituia precolar: Dt 172 Decontr i privind tipurile speciale de pli" - 15 600 lei Ct 400 Venitur i din mijloace speciale" - 15 600 lei 2. Achitarea plii de ctre prini pentru ntreinerea copiilor n instituia precolar: Dt 111 Contul curent al mijloacelo r speciale" - 14 800 lei Ct 172 Decontr i privind tipurile speciale de pli" - 14 800 lei

Evidena analitic pe contul 172 Decontr i privind tipurile speciale de pli" este organizat n Borderou l privind decontril e cu prinii pentru ntreinerea copiilor . Sistemul contabil aferent decontrilo r privind ntreinerea copiilor n instituiile precolare este prezentat n schema 9.2.

Schema 9.2. Sistemul contabil aferent decontrilo r privind ntreinere a copiilor n instituiile precolare

ntrebr i de autoverifica re 1. 2. 3. 4. Definii mijloacele special e. Nominaliza i sursele de formare a veniturilo r din mijloace special e. Dai caracteristic a conturilor 111,211, 400, 172. Nominaliza i prinii care sunt integral scutii de plata pent ru ntreinerea copiilor n instituiile precolare. 5. Care este baza de calcul a plii pentru ntreinere a copiilor n instituiile precolare? 6. Nominaliza i documentu l primar n baza cruia prinii achit plata pentru ntreinerea copiilor n instituiile precolare. 7. Unde este organizat evidena analitic a mijloacelo r speciale ?

124

Contabilitatea n instituiile publice Bibliografi e

- Mihail Nani -

125

1. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06,2003. 2. Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova nr. 1491-XV din 28.11.2002 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 23-24 din 18.02.2003 . 3. Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23.12.2009 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 193-196 din 29.12.2009. 4. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la protecia copiilo r i familiilor socialmente vulnerabile nr. 198 din 16.04.1993 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 4 din 30.04.1993. 5. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la alimentarea elevilor nr. 234 din 25.02.2005 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 36-38 din 04.03.2005 . 6. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la protecia copiilo r i familiilor socialmente vulnerabile nr. 13 din 15.01.1999 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 5-6 din 21.01.1999. 7. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la mijloacele special e ale instituiilor subordonate Ministerului Educaiei i Tinere tului nr. 196 din 22 februarie 2007 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 43-46 din 30.03.2007 . 8. Regulamentu l cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenilor i elevilor instituiilor de nvmnt superior i mediu de specialitate de stat nmatriculai pe baz de contract, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.125 din 15.02.2001 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 19-20 din 22.02.2001. 9. Regulament ul cu privire la de darea n locaiune a activelor neutilizate, aproba t prin Hotrrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 69-71 din 04.04.2008. 10. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.99 din 30.01.2007 cu privir e la taxele de cazare n cminele instituiilor de stat de nv mn t secunda r profesional, mediu de specialitate , superior i din domeniul tiinei i inovrii // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 14-17 din 02.02.2007 . 11. Metodologia de calcul a taxei de cazare n cmine, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.99 din 30.01.2007 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 14-17 din 02.02.2007. 12. Regulamentul-cadru privind funcionarea cminelor din subordinea instituiilor de nvmnt de stat, aprobat prin Hotrrea Guvernului

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19. 20. 21.

Republicii Moldova nr.74 din 25.01.2007 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 14-17 din 02.02.2007 . Regulamentul cu privire la cadrul instituional i mecanismul de coordonare a asistenei externe acordate Republicii Moldova de organizaiile internaionale i rile donatoare, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.l2 din 10.01.2010 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 11 -12 din 26.01.2010 . Regulamentu l cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale institu iilor publice finanate de la buget, aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor nr. 94 din 31.12.2004 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 39-41 din 11.03.2005 . Ordinul Ministerului Finanelor nr.83 din 06.12.2006 privind modifica rea Regulamentulu i cu privire la gestionare a mijloacelo r speciale ale instituiilo r publice finanate de la buget nr.94 din 31.12.2004 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 195-198 din 22.12.2006. Instruciunea cu privire la condiiile i modul de scutire de plat pentru ntreinerea n instituiile precolare i n coli de tip internat a copiilor din familiile cu muli copii i cele socialmente vulnerabile i ordine de determinare a mijloacelor bneti ce revin la un membru al familiei pe lun, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaiei i tiinei nr.420 din 22.06.1999 . Ordinul Ministerului Educaiei nr.35 din 26.01.2010 cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituiile instructiv-educative // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 30-31 din 26.02.2010 . Instruciunea cu privire la evidena contabil n instituiile publice nr.85 din 09.10.1996, Capitolul X I I . Venituri. T. Moroan. Dreptul economic. - Chiinu, 2005. M. Nani. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. M. Nani. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitat ea n instituiile publice. - Chiinu, 2010.

126

Contabilitatea n instituiile publice -

lor steti / oreneti. Pentru evidena executrii bugetelor steti sunt prevzute urmtoarele conturi:

TEMA 10 C O N T AB IL I TA T A EXECUTRII B U G E T E LO R E STETI


10.1. Particularitil e organizri i evidenei contabile la administraiil e steti / oreneti. 10.2. Eviden a mijloacelor bnet i i a veniturilor. 10.3. Eviden a cheltuielilor de cas i a cheltuielilor bugetare efec tive. 10.4. Eviden a mp r u mu tu r ilo r bugetare pe termen scurt i a mij loacelor transmise i primit e. 10.5. Eviden a rezultatelor executri i bugetului stesc / orenesc.

10.1. Particularitile organizrii evidenei contabile la administraiile steti / oreneti


Fiecare administraie steasc / oreneasc dispune de un buget stesc / orenesc, care anual este aprobat de consiliul stesc / orenesc . Evidena contabil a executrii bugetelor steti / oreneti este reglementat de Instruciune a cu privire la evidena contabil n contabilitile centralizate din cadrul primriilo r satelor (comunelor), orael o r nr. 137 din 25.11.1998 . Evidena executrii bugetelor steti / oreneti are urmtoarele sarcin i: > evidena veniturilor ncasate n bugetul stesc / orenesc; > evidena cheltuielilor efectuate din bugetul stesc / orenesc; > evidena executrii bugetelor instituiilor publice finanate din bugetul stesc / orenesc; > evidena decontrilor reciproce ntre bugetul stesc / orenesc i bugetu l raional / municipa l; > asigurarea integritii patrimoniului aflat n administrare ; > ntocmirea i prezentarea la termenii stabilii direciilor financia re raionale / municipal e a rapoartelo r privind executare a bugete

- Mihail Nani -

127

107 Cont trezorerial al bugetului satului (comunei), oraului" 108 Cont trezorerial al ordonatorilor de alocaii, ntreinui din bugetul satului (comunei), oraului " 109 Cont trezorerial privind finanarea investiiilor capitale din contul mijloacelor bugetului satului (comunei), oraului " 133 Mijloace bneti n expediie" 207 Cheltuieli de cas ale bugetelor satelor (comunelor), oraelor " 407 Venituri bugetare " 520 mprumutur i bugetare " 730 Mijloace transmite i primite" 810 Credite ale bncilor comerciale" 900 Rezultatele executrii bugetului" Pentru evidena contabil se utilizeaz n general aceleai document e primare, note de contabilitate, fie i registre ca i n instituiile publice. Totodat, se utilizeaz unele registre specifice evidenei executrii bugetelor steti / oreneti ca, de exemplu, Registrul veniturilor forma nr. 16, Regi strul evidenei alocaiilor, plilor de cas i cheltuielilor efective nr. 309P Responsabilitate a pentru organizarea corect a evidenei contabile o poart primarul satului / oraului i contabilul ef al primriei respective.

10.2. Evidena mijloacelor bneti i a veniturilor


Fiecare primrie steasc / oreneasc dispune n trezorria teritorial de un cont trezorerial de cheltuieli (cont curent) al bugetului stesc / ore nesc, n care se pstreaz mijloacele bnesc ale bugetului stesc / orenesc . Pentru evidena mijloacelor bneti n contul trezorerial de cheltuieli este destinat contul de activ 107 Con t trezoreria l al bugetului satului (comunei), oraului . n debit - ncasarea veniturilor, mprumuturilor buge tare primite de la bugetul raional / municipal, mijloacele primite de la bugetul raional / municipal. n credit - finanarea instituiilor publice, rambursarea veniturilo r ncasate n plus contribuabililo r, mijloacele transmise bugetulu i raional / municipal , rambursare a mprumutul ui bugetar bugetului raional / municipal. Soldul creditor - disponibilul bnesc n contul trezorerial de cheltuiel i.

128

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani Registrul veniturilo r Nr. crt. 1. 2. 3. Rulaj Ct 407 Rulaj Dt 407 Sold la 1 1.12. 2.12. Data 111.0 1 Capitol, paragraf 111.1 1 114.0 1 114.0 3 122.2 8 1800,0 0 1200,0 0 300,0 0

129

Sursele de formare a veniturilor bugetului stesc sunt stabilite de Codul Fiscal i Legea privind finanele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 , ca impozit e i taxe locale: Impozitul financiar; Impozitul pe bunurile imobiliare; Impozitul pe venitul din activitatea de antreprenoriat ; Taxa pentru patenta de ntreprinztor ; Impozitul pe reclam; Taxa de pia; Taxa pentru eliberare a autorizaiilo r de plasare a obiectel or comerciale ; Taxa pentru amenajarea teritoriului ; Taxa pentru resursel e naturale ; Taxa pentru staiunile balneare etc. Evidena veniturilor se ine n contul de pasiv 407 Venituri bugeta re". In credit - ncasarea veniturilor. n debit - rambursarea veniturilor ncasate n plus contribuabililor, nchiderea contului la finele anului. Soldul creditor - suma veniturilor ncasate de la nceputul anului. Tranzacii: 1. Suma veniturilor ncasate n contul curent al bugetului stesc pe data de01.12.20_ : Dt 107 Cont trezorerial al bugetului satului (comunei), oraului - 5 200 lei Ct 407 Venituri bugetare" - 5 200 lei 2. Rambursare a veniturilor ncasate n plus contribuabilil or pe data de 02.12.20_ : Dt 407 Venituri bugetare" - 190 lei Ct 107 Cont trezorerial al bugetului satului (comunei), oraului -1 9 0 lei Evidena analitic a veniturilor este organizat n Registrul venitu rilor forma nr. 16.

Total, lei

800,0 0 1100,0 0 5200,0 0 (50,00 ) (140,00 ) (190,00 )

nregistrrile n registrul veniturilor se efectueaz zilnic pe msura ncasrii veniturilor. La finele lunii n registru se calculeaz totalul venitu rilor ncasate pe parcursul lunii (rulajul creditor pe contul 407) i totalul veniturilor rambursate pe parcursul lunii contribuabililor (rulajul debitor pe contul 407). Apoi se determin soldul final pe fiecare tip de venit i totalul veniturilor ncasate de la nceputul anului, care trebuie s corespund soldului creditor al contului 407 Venituri bugetare" din Cartea Mare .

10.3. Evidena cheltuielilor de cas i a cheltuielilor bugetare efective


n procesul executrii bugetului stesc / orenesc administraiile stet i / oreneti suport cheltuieli bugetare efective care sunt acoperite prin intermediul cheltuielilor de cas. Evidena cheltuielilor bugetare a fost examinat n tema 4 Contabi litatea cheltuielilor" . Cheltuielile de cas reprezint cheltuielile efectuate din contul trezo rerial de cheltuieli prin virament pentru plata bunurilor i serviciilor achizi ionate, lucrrilor executate, pentru plata salariului prin card, CAS i etc. De asemenea , se consider cheltuieli de cas cheltuielile efectuate n numerar din casa primriei steti / oreneti pentru plata salariului, avansulu i spre decontar e titularilo r de avans, plata burselor, indemnizaiilo r etc.

130

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani

131

Nu se consider cheltuiel i de cas rambursare a veniturilo r contribua bililor , rambursare a mprumuturilo r bugetar e bugetulu i raional / municipa l, mijloacele transmi se bugetulu i raional / municipal , ridicare a numerarulu i din contu l curent n casa primrie i steti / oreneti, precum i rambursare a numerarulu i din cas n contul trezorerial de cheltuieli . Evidena cheltuielil or de cas se ine n contul de activ 207 Cheltuiel i de cas ale bugetelo r satelor (comunelor) , oraelor" . In debi t - cheltuieli le de cas efectuat e din contul curent / cas. n credit diminuarea cheltuielil or de cas pe parcursu l anului, nchidere a contulu i la finele anului. Soldul debitor - suma cheltuielilo r de cas efectuat e de la nceputul anului. n evidena analitic cheltuielile de cas se divizeaz pe articole i alineat e de cheltuiel i stabilite n clasifica ia economic a cheltuielilo r bugetare (art. 111; 112; 113; 114; 116; 135; 241; 242; 243 etc) . Tranzacii: 1. Suma mijloacelo r bneti ridicat n numera r din contul curent pentru plata salariulu i i avansulu i spre decontar e titularulu i de avans : Dt 120 Casa pe mijloac e bugetar e" - 80 000 lei Ct 107 Cont trezoreria l al bugetul ui satulu i (comunei), oraului " 2. Retribuia pltit din cas salariailor: Dt 180 Decontri cu personalul privind retribuire a muncii " Ct 120 Casa pe mijloac e bugetare " Concomitent se contabilizeaz cheltuielile de cas: Dt 207 Cheltuielil e de cas ale Bugetelo r satelo r (comunelor) , oraelor", art.111.0 0 Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" 3. Avansu l spre decontar e pltit din cas titularulu i de avans: Dt 160 Decontri cu titularii de avans" Ct 120 Casa pe mijloac e bugetare " Concomitent se contabilizeaz cheltuielile de cas: Dt 207 Cheltuielil e de cas ale bugetelo r satelo r (comunelor), oraelor", art.l 14.01 Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei"

4. Transferul CAS la BASS din contul curent al bugetului stesc: Dt 198 Decontri privind CA S cu BASS" - 23 000 lei Ct 107 Cont trezoreria l al bugetul ui satulu i (comunei) , oraului " - 23 000 lei Concomitent se contabilizeaz cheltuielile de cas: Dt 207 Cheltuiel i de cas ale bugetelo r satelo r (comunelor), oraelor", art.l 12.00 - 23 000 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" - 23 000 lei 5. Transferul la FAM din contul curent al bugetului stesc: Dt 199 Decontri privind cu CNAM " - 3 500 lei Ct 107 Cont trezoreria l al bugetulu i satulu i (comunei) , oraului " - 3 500 lei Concomitent se contabilizeaz cheltuielile de cas: Dt 207 Cheltuiel i de cas ale bugetelo r satelo r (comunelor), oraelor", art.l 16.00 - 3 500 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituiei" - 3 500 lei 6. Transferul plii SA Ap-Canal" din contul curent al bugetului stesc pentr u serviciil e prestate : Dt 178 Decontri cu diferii debitori i creditori" - 12 000 lei Ct 107 Cont trezoreria l al bugetul ui satulu i (comunei) , oraului " - 12 000 lei Concomitent se contabilizeaz cheltuielile de cas: Dt 207 Cheltuiel i de cas ale bugetelo r satelo r (comunelor), oraelor", art.l 13.34 - 12 000 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuielil e instituiei" - 12 000 lei 7. Rambursare a avansului neutilizat n cas de ctre titularul de avans : Dt 120 Casa pe mijloac e bugetare " - 650 lei Ct 160 Decontri cu titularii de avans" - 650 lei Concomitent se contabilizeaz diminuarea cheltuielilor de cas: Dt 230 Finanare a din buget pentru cheltuieli le instituie" - 650 lei CT 207 Cheltuiel i de cas ale bugetelo r satelo r (comunelor), oraelor", art.l 16.00 - 650 lei

132

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani

133

8. Rambursare a avansului neutilizat din cas n contul curent : Dt 107 Cont trezorerial al bugetului satulu i (comunei), oraului" Ct 120 Casa pe mijloace bugetare"

- 650 lei - 650 lei

10.4. Evidena mprumuturilor bugetare pe termen scurt i a mijloacelor transmise i primite


n procesul executrii bugetelor steti / oreneti n anumi te perioad e de timp veniturile bugetului stesc / orenesc nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor aprobate n bugetul stesc / orenesc. n aceste condiii administraiile steti / oreneti conform Legii privind finanele publice local e nr. 397-XV din 16.10.2003 pot angaja mprumuturi bugetare cu scaden n acela i an bugetar . n acest scop administraia steasc / oreneasc nainteaz un demer s cu argumentare a necesitii angajrii mprumutul ui bugeta r consiliului raional / municipal. mprumutul bugetar se acord administraiei stet i / oreneti din bugetul raional / municipal n baza deciziei consiliului raional / municipal fr gaj i fr dobnd. Suma mprumutului bugetar nu poate depi 5% din totalul venitului bugetului stesc / orenesc aprobat n anul curen t. De regul, mprumuturil e bugetare sunt angajate pentru plata dato riilor aferente salariilor nvtorilor sau serviciilor comunale . Evidena mprumuturilo r bugetare se ine n contul de pasiv 520 mprumutur i bugetare". n credit - ncasarea mprumutului bugetar. n debi t - rambursare a mprumutulu i bugetar bugetului raional / municipal . Soldul creditor - datoria bugetului stesc / orenesc fa de bugetul raional / municipal aferent mprumutului bugetar. Tranzacii: 1. Suma mprumutulu i bugetar pe termen scurt primit de la bugetul raional / municipal n contul curent al bugetului stesc : Dt 107 Cont trezorerial al bugetului satului (comunei), oraului" - 95 000 lei Ct 520 mprumutur i bugetare" - 95 000 lei 2. Rambursare a mprumutulu i bugetar bugetului raional / municipal din contul curent al bugetului stesc / orenes c: Dt 520 mprumutur i bugetare" - 95 000 lei Ct 107 Cont trezorerial al bugetului satulu i (comunei), oraului" - 95 000 lei Pe parcursul anului pot aprea modificri n legislaia fiscal, modificri administrativ-teritorial e, modificri n subordonarea instituiilor publice etc. Aceste modificri genereaz majorri / diminuri ale veniturilor

Evidena analitic a cheltuielilor de cas este organizat n Registru l evidenei alocailor, plilor de cas i cheltuielilor efective forma nr. 309-p pe articole i alineate de cheltuieli . Din bugetele steti / oreneti se acord populaiei indemnizaii pentru copiii aflai sub tutel. Pentru evidena acestor decontri este destinat contul de pasiv 197 Decontri privind indemnizaiile pentru copiii aflai sub tutel". n credit - calculul indemnizaiei pentru copiii aflai sub tutel, n debit - achitare a indemnizaiei pentru copiii aflai sub tutel. Soldul creditor - datoria bugetulu i stesc / orenesc fa de populaie, aferenta indemnizaiei pentru copiii aflai sub tutel. Tranzacii: 1. Calculul indemnizaiei pentru copiii aflai sub tutel: Dt 200 Cheltuieli bugetare pentru ntreinere a instituiei" , art. 135.25 - 2 400 lei Ct 197 Decontri privind indemnizaiile pentru copiii aflai sub tutel" - 2 400 lei 2. Achitarea indemnizaiei pentru copiii aflai sub tutel din cas populaiei: Dt 197 Decontri privind indemnizaiile pentru copiii aflai sub tutel" - 2 400 lei Ct 120 Casa pe mijloace bugetare" - 2 400 lei Concomitent se contabilizeaz cheltuielile de cas: Dt 207 Cheltuieli de cas ale bugetelor satelo r (comunelor) , oraelor", art.135.25 - 2 400 lei Ct 230 Finanare a din buget pentru cheltuielilo r instituiei" - 2 400 lei Evidena analitic pe contul 197 Decontri privind indemnizaiile pentru copiii aflai sub tutel" este organizat n Registrul conturilor curent e i decontrilor forma nr. 292.

134

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

135

I cheltuielilor bugetului stesc. De exemplu, n baza Hotrrii Parlamentulu i Republicii Moldova se formeaz o nou administraie steasc prin diviza rea unei comune, constituit din dou sate. Astfel, se va diviza i bugetul stesc al acestei comune . Pentru evidena mijloacelor bugetului stesc care sunt transmise admi nistraiei steti nou formate este destina t contul de activ-pasi v 730 M ij loace transmis e i primite" . n debit - suma mijloacelo r transmis e altor bugete , nchiderea contului de mijloace primite. n credit - suma mijloa celor primit e din alte bugete, nchidere contului de mijloace transmise. Soldul se reflect desfurat: > Soldul debitor - suma mijloacelo r transmis e altor bugete ; > Soldul creditor - suma mijloacelo r primite din alte bugete . Tranzacii : 1. Suma mijloacelo r transmise bugetului raional din contul curent al bugetului stesc: Dt 730 Mijloace transmise i primite " - 135 000 lei Ct 107 Con t trezorerial al bugetului satului (comunei), oraului " - 135 000 lei

10.5. Evidena rezultatelor executrii bugetului stesc / orenesc


La finele anului se stabilete rezultatul executrii bugetului stesc / orenesc. n aces t scop din totalul veniturilor realizate , inclusiv i m ij loace le primite din alte bugete se scade totalul cheltuielil or de cas efectuat e, inclusi v i mijloace le transmis e altor bugete . Pentru evidena rezultatelor executrii bugetului stesc este destinat contul de pasiv 900 Rezultatel e executrii bugetului". n credit nchiderea soldului contului de venituri bugetare i a soldului contului de mijloace primite. n debit - nchiderea soldului contului cheltuieli de cas i a soldului contului de mijloace transmise. Soldul creditor - soldul liber de mijloace bugetare (prevalare a veniturilo r asupra cheltuielilor) . Procesul de stabilire a rezultatului executrii bugetului stesc / ore nesc se realizeaz prin operaiunea de nchider e anual a conturilor, care mbrieaz urmtoarele formule contabile: 1. nchiderea soldului contului de venituri bugetare: Dt 407 Venitur i bugetare " - 1 200 000 lei Ct 900 Rezultatel e executrii bugetului" - 1 200 000 lei 2. nchiderea soldului contului de mijloace primite: Dt 730 Mijloace transmise i primite " - 400 000 lei Ct 900 Rezultatel e executrii bugetului" - 400 000 lei 3. nchiderea soldului contului cheltuielilor de cas: Dt 900 Rezultatel e executrii bugetului" - 1 150 000 lei Ct 207 Cheltuieli de cas ale bugetelor satelo r ^ (comunelor), oraelor " - 1 150 000 lei 4. nchiderea soldului contului de mijloace transmise: Dt 900 Rezultatel e executri i bugetului" - 370 000 lei Ct 730 Mijloace transmise i primite " - 370 000 lei Soldul liber de mijloace bugetare = 1 200 000 + 400 000 - 1 150 000 - 370^00 0 = 80 000 lei . n noul an bugetar soldul liber de mijloace bugetare poate fi utilizat prin decizia consiliului stesc / orenesc pentru acoperirea unor cheltuieli, ca reparaia capital / curent a edificiilor colii, grdiniei, casei de cultur, ntreinerea taberelor de odihn colreti etc. Utilizarea soldului liber de mijloace bugetare se contabilizeaz prin formula contabil:

2. Suma mijloacelor primite din bugetul raional n contul curent al bugetului stesc: Dt 107 Con t trezorerial al bugetului satului (comunei), oraului " - 185 000 lei Ct 730 Mijloace transmise i primite " - 185 000 lei Evidena analitic pe conturile 520 mprumuturi bugetare", 730 Mijloace transmise i primite" este organizat n Registrul conturilor curente i decontrilo r forma nr. 292.

136

Contabilitatea n instituiile publice

Dt 900 Rezultatele executrii bugetului" - 25 000 lei Ct 400 Venituri bugetare" - 25 000 lei Evidena analitic pe contul 900 Rezultatel e executrii bugetului" este organizat n Registrul conturilor curente i decontrilo r forma nr. 292.

ntrebri de autoverificar e 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Care sunt sarcinile evidenei contabile privind executarea bugetelor steti / oreneti? Nominaliza i sursele de venituri ale bugetului stesc / orenesc . Unde este organizat evidena analitic a veniturilor bugetare ? Definii cheltuielile de cas ale bugetului stesc / orenesc. n ce scopuri se angajeaz mprumuturil e bugetare pe termen scurt de ctre administraiile steti? Cum se numete operaiunea de stabilire a rezultatelor executr ii bugetului stesc / orenesc? Caracteriza i subconturil e 407, 207, 520, 730, 900. Contabiliza i operaiunil e aferente stabilirii rezultatului executr ii bugetului stesc / orenesc. Bibliografi e 1. Codul fiscal al Republicii Moldova // Revista Contabilita te i audit, 2010, nr.l . Legea privind finanele publice locale nr. 397-XV sin 16.10.2003 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.248-253 din 19.12.2003 . Clasificaia bugetar, aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor nr.91 din 20.10.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.l 95196 din 31.10.2008 . Instruciune cu privire la evidena contabil n contabilitile centra lizate din cadrul primriilor satelor (comunelor ), oraelor, aprobat prin ordinul Ministerulu i Finanelor nr.137 din 25.11.1998 . R. Hncu. Metode i tehnici fiscale. - Chiinu: Editura ASEM, 2005 . M. Nani. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. M. Nani. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitate a n instituiile publice. - Chiinu, 2010.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

- Mihail Nani -

137

indicatorii rapoartelo r trimestriale i alte date contabil e.

TEMA 11 R A P O A R T E E FIN AN CI ARE A L E INSTITUIIL L OR P U B L IC E


11.1. Importan a i clasificarea rapoartelor financiare. 11.2. Inventariere a patrimoniulu i instituiilo r publice i contabili zarea divergenelo r constatate . 11.3. Structura, ntocmirea i prezentare a rapoartelor privin d executarea bugetelor instituiilo r publice .

11.1. Importana i clasificarea rapoartelor financiare


Rapoarte le financiare reprezint un sistem reglementa t de indicator i financiari generalizator i, care caracterizea z situaia patrimonial i finan ciar a instituiei i rezultatele activitii economice a acesteia, obinute n cursul perioade i de gestiune respective . Rapoartele financiare ca lucrri de sintez au un rol important n perfectarea coninutulu i evidenei contabile curente. Ele reprezint o surs de informaii pentru analiza complet i sistematic a bugetelor instituiilor public e. Clasificare a rapoartelor financiare poate fi examinat dup urmto a rele 3 criterii : - perioada raportat ; - volumul de indicatori pe care l cuprind rapoartele financiare ; - natura indicatorilor . Din punct de veder e al perioadei raportat distingem rapoart e t ri mestriale i anuale. Rapoartele financiare trimestriale se ntocmesc pe par cursu l anului, de regul, la sfrit de trimestru i dau posibilitate a de a depista i remedia deficienele existente nainte de sfritul anului bugetar. Rapoartele financiare anuale se ntocmesc la finele anului cumulnd

138

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

139

Sub aspectul volumului de indicatori pe care l cuprind rapoartel e financiare deosebim rapoarte financiare proprii i rapoarte financiar e consolidate . Rapoartele financiare proprii se ntocmesc de fiecare institui e public pe baza datelor din evidena lor curent, cuprinznd indicatori referitori la rezultatele activitii financiare pe care acestea o desfoar . Rapoartele financiare consolidat e se ntocmesc de instituiile ierarhi c superioare (ministerele de resort, direciile financiare raionale / municipale) prin cumularea datelor din rapoartele proprii cu datele din rapoartele financiare prezentate de instituiile publice subordonate . Din punct de vedere al naturii indicatoril or pe care i conin rapoar tele financiare deosebim : > rapoarte financiare ntocmite de instituiile publice, care cuprin d indicatori referitori la executarea bugetelor acestor institui i; > rapoarte financiare ntocmite de direciile financiare raionale / municipale i Ministerul finanelor privind executarea bugetelor raionale / municipale i a bugetului de stat. Rapoartele financiare constituie principala surs de cunoatere a procesului de executare bugetar pe toate verigile sistemului bugetar . Rapoartele financiare au un rol important i n planificarea bugetar prin faptul c datele din rapoartele financiare servesc drept surs de informaii pentru ntocmirea bugetelor instituiilor publice pe anul viito r. Cerina de baz fa de rapoartele este reflectarea realitii. Pentr u realizarea acestui scop e necesar ca fiecare indicator inclus n rapoartel e financiar e s fie documenta t legal i n acelai timp s reflecte operaiuni care s-au efectuat n mod cert n decursul perioadei raportate . Rapoartele financiare trebuie s fie complete i corect ntocmite , respectndu-se metodologia de ntocmire n vigoare. Pentru a fi instrumente eficiente n conducere i controlul procesului bugetar , rapoartele financiare trebuie ntocmite i prezentate la termenii stabilii instituiilor ierarhic superioar e. Sistemul de prezentare a rapoartelor financiare este reflectat n schema 1 1 . 1 .

11.2. Inventarierea patrimoniului instituiilor publice i contabilizarea divergenelor constatate


Inventariere a reprezint aciunea de constatare faptic a existen ei elementelor patrimonial e ale unei instituii la o anumit dat din punct de vedere cantitativ i valoric . Scopul inventarierii este asigurarea integritii patrimoniului , stabilirea vinovailor pentru eventualele lipsuri constatate i luarea msurilor necesar e pentru recuperare a pagubelor . Obiectivul inventarierii constituie patrimoniul instituiei publice con stitui t din valorile materiale i mijloacele bneti, precum i din drepturile i obligaiile cu valoare economic .

140

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

141

Inventarier ea este reglementat de Regulamentu l privin d inventa riere a nr. 27 din 28.04.2004. Inventarierea se efectueaz, de regul anual, la sfrit de an, dar i n anumite situaii speciale cum sunt: 1) predarea-primire a unei gestiuni ; 2) n cazul comasrii, divizrii sau dizolvrii instituiei publice; 3) la cererea organelor de control care efectueaz verificri n instituii publice; 4) furturi prin spargere; 5) calamitile naturale (cutremur, incendiu, inundaii) etc. Inventarierea patrimoniului se efectueaz de ctre o comisie de inven tariere desemnat prin ordinul conductorului instituiei n urmtoarea componen: adjunctul conductorului; contabilul ef sau contabilul; eful seciei. Dac din cauza volumulu i mare a lucrrilor inventariere a nu poate fi asigurat de ctre o singur comisie se constituie subcomisii, ndrumate i coordonate de comisia central de inventariere. Procesu l de inventarier e preved e mai multe etape succesive : 1) pregtirea inventarierii; 2) efectuarea inventarieri i propriu-zise ; 3) stabilirea, evaluare a i regularizare a diferenelo r constatat e; 4) adoptare a msurilo r de recuperar e a pagubelor . Pn la nceputul inventarieri i comisia de inventarier e cere gestiona rulu i o declaraie scris prin care s rezulte c acesta nu are asupra sa documente privind intrarea sau ieirea bunurilor materiale, care nu au fost predate n contabilitate . n timpul inventarieri i este interzis efectuare a operaiilor de primire i predare a bunurilor. Inventarierea se efectueaz n prezena gestionarului. Cantitile constatate de ctre comisia de inventariere se scriu n listele de inventariere , care se ntocmes c separat pentru fiecare loc de depozitar e i gestionare . Apoi n listele de inventariere se nscriu soldurile scriptice din registrele evidene i analitice la data efecturii inventarieri i. Rezultatele inventarierii se obin prin compararea cantitii i valorii faptic e a bunurilor cu valoarea i cantitatea soldurilor scriptice din conta bilitate . Dac stocul faptic este mai mare dect cel scriptic rezultatul inventarier ii este plus de inventar, iar dac stocul faptic este mai mic dect cel scriptic se constat lipsuri de inventar.

Listele de inventarier e sunt semnate de membrii comisiei de inven tariere i gestionari. Rezultatul inventarierii se consemneaz ntr-un procesverbal, n care se reflect rezultatele inventarieri i, concluziile i propunerile comisiei de inventariere, apoi se nainteaz conductorului instituiei pentru aprobare i luare de decizii asupra rezultatelor inventarierii . De regul, plusurile sunt luate la eviden, iar lipsurile sunt imputat e persoanelor culpabile conform prevederilor Codului Muncii . Contabilizar ea divergenelo r constatate la inventarier ea patrimoniulu i a fost examinat n temele 3, 6, 7, 8, 9.

11.3. Structura, ntocmirea i prezentarea rapoartelor privind executarea bugetelor instituiilor publice
Conform Legii contabilitii nr. 113-XV din 27.04.2007 instituiile publice ntocmes c rapoarte financiar e trimestrial e i anuale n care sunt reflectat e rezultatele executrii bugetelor instituiilor publice . Rapoartele trimestriale se ntocmesc la data 1 aprilie, 1 iulie, 1 octom brie separat pentru mijloace bugetare i pentru mijloace speciale . n componena rapoartelor trimestriale se includ urmtoarele formulare : - Bilanul executrii bugetului instituiei publice; - Raportul privind executarea bugetului instituiei publice ; - Raportul privind executarea bugetului pe mijloace speciale ; - Raportul privind ntreinerea instituiei precolare etc. Prin intermediul rapoartelor financiare se creeaz posibilitatea unei analize aprofundate a situaiei financiar-economi ce a instituiei publice. Drept surs de informaie pentru ntocmirea rapoartelor financiare servesc urmtoarele registre : > Cartea Mare ; > Registrul evidenei alocaiilor i cheltuielilor; > Registrul evidenei cantitativ-valoric e a materialelor; > Balana de verificare pe contul 01 Mijloace fixe"; > Registrul conturilor curente i decontrilor ; > Nota de contabilitate 6; > Balane de verificare.

142

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

143

Raportul financiar anual se ntocmete la data de 1 ianuarie i cuprin de aceleai formulare ca i rapoartele financiare trimestria le la care se adaug urmtoarele rapoarte: > Raportul privind circulaia mijloacelor fixe; > Raportul privind circulaia valorilor materiale i OMVSD; > Raportul privind lipsurile i delapidrile de mijloace bneti i valori materiale n instituiile publice. La rapoartele financiare trimestria le i anuale se anexeaz un rapor t explicativ, care cuprinde o analiz a indicatorilor din rapoartele financiare privind ndeplinirea sarcinilor de plan i pricinile abaterilor de la planul aprobat n bugetul instituiei publice . Rapoartel e financiare trebuie ntocmite i prezentate la termen ii stabilii instituiilor ierarhic superioare.

ntrebri de autoverificare 1. Care este importan a rapoartelo r financiare ? 2. Nominalizai i caracterizai criteriile de clasificare a rapoartelor financiare. 3. Definii inventarierea. 4. Care este scopul i obiectivu l inventarieri i? 5. Cine efectueaz inventarierea ? 6. Unde sunt reflectate rezultatel e inventarieri i? 7. Contabilizai operaiunile aferente divergenelor constatate la inventa rierea patrimoniului . 8. Nominalizai componena rapoartelor financiare anuale . Bibliografi e 1. Legea contabilitii nr. 113-VI din 27.04.2007 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.90-93 din 29.06.2007 . 2. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2003. 3. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003. 4. Norme pentru efectuarea operaiunilor de cas n economia naional a Republicii Moldova, aprobate prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 21.11.1992 // Monitorul oficial al Republicii Moldovanr. il din 1992.

Regulament privind drile de seam contabile ale instituiilor publice. Inventarierea patrimoniului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor nr. 7, din 18.01.1999. 6. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 27 din 28.04.2004 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 123-124 din 27.07.2004 . 7. M. Nani. Evidena bugetar. - Chiinu, 1994. 8. M. Nani. Culegeri de probleme i teste la disciplina Contabilitate a n instituiile publice. - Chiinu, 2010.

5.

44

Contabilitatea n instituiile publice Anexa 1

- Mihail Nani

145 Anexa 2

N O T EL E D E C O N T A B I L I T A E T : not de contabilitat e 1 - borderou cumulativ privind operaiile de cas f.nr.381; not de contabilitate 2 - borderou cumulativ privind circulaia mij loacelor n conturile bugetare curente f.nr.381 ; not de contabilitat e 3 - borderou cumulativ privind circulaia mijloa celor n conturile curente pentru mijloace extrabugetar e f.nr.381 ; not de contabilitat e 4 - borderou cumulativ privind decontril e cu valoarea cecurilor din carnete cu limit de sum f.nr.323; not de contabilitat e 5 - borderou cumulativ privind retribuirea muncii i bursele f.nr.405; not de contabilitat e 6 - borderou cumulativ privind decontrile cu diferite instituii i organizaii f.nr.408; not de contabilitat e 7 - borderou cumulativ privind decontril e cu titlu de pli planificate f.nr.408; not de contabilitat e 8 - borderou cumulativ privind decontrile cu gestionarii f.nr.386; not de contabilitat e 9 - borderou cumulativ privind scoaterea din uz i deplasare a mijloacelo r fixe f.nr.438; not de contabilitat e 10 - borderou cumulativ privind scoaterea din uz i deplasarea obiectelor de mic valoare i scurt durat f.nr.438; not de contabilitat e 11 - borderou cumulativ centralizato r privin d intrril e de produse alimentar e f.nr.398; not de contabilitat e 12 - borderou cumulativ centralizato r privin d consumul produselo r alimentar e f.nr.411 ; not de contabilitat e 13 - borderou cumulativ privind consumul de material e f.nr.396 ; not de contabilitat e 14 - borderou cumulativ privind calculare a veniturilor aferente mijloacelo r speciale f.nr.409; not de contabilitat e 15 - borderou centralizato r de decontri cu prinii pentru ntreinerea copiilor f.nr.406; not de contabilitat e 16 - borderou cumulativ privind eviden a bunurilor materiale primite gratuit f.nr.40 0; not de contabilitat e 17 - borderou cumulativ privind plata indem nizaiilor cu personalu l misiunilo r diplomati ce i celor speciale pentru perioada aflrii peste hotarele republicii .

P L A NU L D E C O N T UR I

al evidenei contabile privind executare a devizelor de cheltuieli ale instituiilo r public e

Denumirea contulu i 1 Mijloace fixe

Uzura mijloacelo r fixe

Numrul Denumire a contulu i subcontulu i 2 3 Capitolu I . M I J L O AC E F IX E l 01 Cldiri Construcii special e Instalaii de transmisi e Maini i utilaje Terenuri Mijloace de transpor t Unelte de producie , instrumente , mobili er Animale de munc i de producie Fondul de bibliotec Alte mijloace fixe 02 Uzura mijloacelo r fixe

Numrul subcontulu i 4 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

Capitolul I I . S T O C UR I D E M A T E R I AL E Articole i 03 Produse ale atelierelor de producie producie (didactice) Producia gospodriilor agricole auxiliar e Utilaj, materiale de 04 Utilaj care urmeaz a fi monta t construcie i Materiale de construci e pentr u materiale pent ru construcii capital e cercetri tiinifice Materiale de lung durat pentru cercetri tiinifice i investigai i de laborato r

030 031 040 041 043

146

Contabilitatea n instituiile publice Utilaj special pentru lucrri de cercetri tiinifice efectuate n baz de contract econom ic Animale tinere i la ngr at Materiale pentru scopur i didactice, tiinifice i alte scopur i Produs e alimenta re Medicamen te i material e de pansamen t Materiale de uz gospodresc i rechizite de birou Combustibil, carburani i lubrifiani Nutre i furaje Ambala j Diverse material e Materiale n expediie Piese de schimb pentru maini i utilaje 044

- Mihail Nani Capitolul IV . C H E L T U I EL I D E PRODUCIE I C U ALT DESTINAIE Cheltuieli de 08 Cheltuieli ale atelierelo r producie i alt (didactice) de producie destinaie Cheltuieli ale gospodriilor agricole auxiliare (didactice) Cheltuieli pentru lucrrile de cercetri tiinifice n baz de contra ct Cheltuieli pentru fabricar ea instalaiilor experimenta le Cheltuielil e de colectare i prelucrare a sngelui i materialelor Capitolul V . M I J L O AC E BNETI Conturi curente n 09 Contul curent n bugetul de stat bugetul de stat pentru cheltuielile instituiei, pentru transfer instituiilor subordonat e i pentru alte activiti Contul curent n bugetul de stat pentru investiii capital e Contul curent pentru mijloace cu destinaie special Contul curent pentru plata pen siilor i indemnizaiilor din contu l mijloacelor bugetulu i de stat Contul curent deschis din contu l altor buget e Contul curent pentr u cheltuielile instituiei Contul curent pentru transfe r instituiilor subordonate i pentru alte activit i

147

Animale tinere i la ngrat Materiale i produs e alimentar e

05 06

050 060

080 081 082

061 062 063 064 065 066 067 068 069

083 084

090

093 094 095

Capitolul I I I . O B I E C T E D E MIC V A L O AR E I SCURT DURAT Obiecte de mic 07 Obiecte de mic valoare i scurt durat n stocuri valoare i scurt durat Obiecte de mic valoare i scurt durat n folosin Lenjerie, accesorii de pat, mbrcminte, nclminte aflat la depozit Lenjerie, accesorii de pat, mbrcminte, i nclminte n folosin

070 071 072 Conturil e curente n bugetel e local e 073 10

096 100 101

148

Contabilitatea n instituiile publice Contul curent pentru investii i capital e Contul curent al sumelo r mandatat e Contul curent al mijloacelo r special e Contul curent al mijloacelo r extrabugetar e Cont curent al mijloacelo r fondurilor extrabugeta re Contul valuta r Contul curent al veniturilo r vama le Contul curent pentru ajutoar e umanitar e Contul curent pentru mijloacele primite sub form de grantur i externe sau sub form de transfe r pentru realizarea proiectelor finanate din surs e extern e Contul curent pentr u mijloacel e creditelor extern e pentru realizare a proiectelor finanat e din surse extern e Contul curent pentru asisten tehnic Casa pe mijloace bugetar e Casa pe mijloace special e Casa pe mijloace extrabugetar e Casa pe mijloace ale fondurilor extrabugeta re Casa veniturilor cu destinai e special 103 110 111 112 113 114 115 116 117

- Mihail Nani Alte mijloace bneti i investiii 13 Acreditive Carnete de cecuri cu limit de sum Documente bnet i Mijloace bneti n expediie Angajament e trezoreria le Investiii pe termen lung n pri nelegat e Investiii pe termen lung n pri legat e Modificarea valorii investiiilor pe termen lung 130 131 132 133 134 135 136 137

149

Conturi curen te pentru mijloace extrabugeta re

11

Capitolul VI . DECONTR I N T E R D E P A R T A M E N T A I L E PR IVIN D FINANAREA Decontri interdepartamenta le privind finanarea Decontri privind finanarea din buget pentru cheltuieli le instituiei i alte activiti Decontri privind finanarea din contul altor buget e Decontri privind finanarea din buget pentru investii i capital e Capitolul V I L DECONTRI 15 Decontrile cu furnizorii, i antreprenori i Decontri cu sumel e veniturilor vama le Decontri privind remunerarea parial a comenzilor pentru elaborarea cercetril or experimentale de construci i conform tematicii bugetar e 14 140

142 143

118

119 120 121 122 123 124

Cas a

12

Decontri cu furnizorii, antreprenori i i beneficiarii pentru lucrrile efectuate i serviciile prestat e

150 151 152

150

Contabilitatea n instituiile publice Decontri din mijloacele extrabugetar e cu clienii pent ru lucrrile efectuate i serviciil e prestat e Decontri cu clienii pentru lucrrile de cercetri tiinifice, supuse pli i Decontri cu clienii pe baza avansurilor pentru cercetr i tiinifice Decontri cu coexecutanii atrai pentru realizare a lucrrilor n baz de contract econom ic Decontri cu furnizorii de mrfuri, lucrri i servicii achita te din contul mijloacelor proiectelo r finanate din surse externe i asisten tehnic Decontri cu diferii debitori i creditori privind veniturile din mijloace le special e Decontri cu personalul privin d asigurarea obligatorie de asisten medical Decontrile cu titularii de avan s Decontri privind manco Decontri privind cheltuieli suplimentar e legate de titluri le executorii cu persoane fizice i juridice Decontri privind tipurile speciale de pl i Decontri privind plile la bug et 153

- Mihail Nani Decontri privind sumele n depozi t Decontri privind manco transmis e n organele de anche t Decontri privind mijloacele primite pentru cheltuiel i mandatat e Decontri cu personalu l privind deponenii Decontri cu diferii debitori i creditori Decontri conform plilor planificate Decontri cu personalu l privind retribuirea muncii Decontri cu bursieri Decontri privind mrfurile vndute n rate Decontri privind virrile fr numerar n conturile de depuner i n banc Decontri privind virrile fr numera r n baza contractelo r de asigurare benevol Decontri cu membrii sindica telor privind virrile fr numera r a sumelor cotizaiilor de membr u al sindicatulu i Decontri privind mprumuturil e banca re Decontri privind titlurile executorii i alte reiner i Decontri privind contribuia individual de asigurri sociale de stat obligatori i cu bugetu l asigurrilo r sociale de stat 174 175 176

151

154

155

177 178 179 180 181 182 183

156

157

Decontri cu personalul privin d retribuirea muncii i bursier i

18

158

159

184

Decontri cu titularii de avans Decontri cu diferii debitori i creditori

16 17

160 170 171

185

186 187 188

172 173

152

Contabilitatea n instituiile publice Alte decontri privind lucrrile executat e Decontri privind plata indemnizaiilor personalului misiunilor diplomatice i celor speciale pentru perioada aflri i peste hotarel e republici i Decontri privind ncasrile plilor n plus a pensiilor i indemnizaiilor Decontri privind contribuiile asigurrilo r sociale de stat obligatorii cu bugetul asigurrilo r sociale de stat Decontri privind primele de asigurar e obligator ie de asisten medical cu Compani a Naional de Asigurri Medicale 189 190

- Mihail Nani Cheltuieli efective din contu l ajutoarelo r umanitar e Cheltuieli din mijloacele fondurilor extrabugetar e Cheltuieli efective din contu l mijloacelor proiectelor finanat e din surse extern e Cheltuieli din contul mijloacelor activitii de producie Cheltuieli efective din contu l mijloacelo r provenite sub form de asistent tehnic Capitolul IX . FINANRI Finanri 23 Finanarea din buget pentru cheltuielile instituiei i pentru alte activit i Finanarea din buget a investiiilor capital e Finanarea din contul altor buget e Finanarea din contul mijloacelor cu destinaie special Mijloace din fondurile extrabugetar e Capitolul X . FONDUR I I M I J L O AC E C U DESTINAIE SPECIAL 24 Fondul pentru dezvoltare a Fonduri i mijloace instituiei cu destinaie special Credit e bancar e Fondul mijloacelor fixe Fondul mijloacel or 25 fixe Fondul obiectelor de mic Fondul obiectelo r 26 de mic valoare i valoare i scurt durat a scurt durat Fondul investiional 213 214 215

153

Decontri privind asigurare a cu pensii i asistena social a populaiei

19

192

217

198

218

199

230

231 232 234

Cheltuieli din buget

Alte valori

Capitolu V I II . C H E L T U I E I l L Cheltuiel i bugetare pentr u 20 ntreinerea instituiei i pentru alte activit i Cheltuieli din contul altor buget e Cheltuiel i bugetare pentr u investiii capital e Cheltuieli pentru plata pensiilor i indemnizaiilor din contul bugetulu i Cheltuieli pentru distribuie 21 Cheltuieli privind mijloacele special e Cheltuieli din mijloacele special e pentru investiii capitale i procurarea utilajulu i

200

202 203 205

235

246 248 250 260 265

210 211 212

154

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani C O N T UR I EXTRABILANIERE Mijloace fixe 01 arendat e Valori n mrfuri i 02 materiale primite n custodi e Formular e de 04 valoar e Restane anulate ale 05 debitorilor insolvabili Valori materiale 06 pltite din aprovizionar ea centralizat Restanele studenilor i elevilor pentr u valorile material e nerestitui te Premii i cupe sportiv e transmisibil e Datorii ngheate i ealonate conform actelor normative i legislative mprumuturi acorda te muncitorilor i funcionarilor, membril or ntovririlor (cooperativelor) pomicole Valori primite n custodi e de la 07

155

Capitolul X I . R E A L I Z A RE A PRODUCIEI Realizar ea produselor , 28 Realizare a fabricat e de atelierel e de produselor , producie (didactice) articolelo r i lucrril or executat e Realizarea produciei fabricate de gospodriile agricole auxiliar e (didactice) Realizarea lucrrilor de cercetri tiinifice executate n baz de contract Venituri Capitolul X II . V E N I T UR I Venituri din mijloace special e 40 Venituri de la activitatea de producie a colilor tehnicoprofesiona le Veniturile cu destinaie special Veniturile mijloacelor provenite sub form de transfer realizar ea proiectelor finanare din surs e extern e Veniturile mijloacelor obinute sub form de asisten tehnic Veniturile obinute din ajutoar e umanitar e Veniturile mijloacelor din granturi externe pentru realizar ea proiectelor finanare din surs e extern e

280

281

282

400 402

404 405

08

406 408 409

09

13

Venituri i pierderi 41 Venituri i pierderi Capitolul X I II . MP RUM UT U R B U G E T AR E I Credite recreditat e pentr u 53 realizarea proiectelor finanat e di n surs e extern e Credite externe primite de la 54 organisme internaiona le

410 530

540

14

156 condamnai Credite recreditat e pentru realizare a proiectelor finanate din surs e extern e Datorii privind creditele extern e primite de la organismel e internaionale

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

157 Anexa 3

18

O R DI N
PRIVIN D CLASIFICAIA BUGETAR nr. 91 din 20.10.200 8
* * *

19

n temeiul prevederilor articolului 7 alin.(5) al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar , ORDON : 1. Se aprob: - Clasificaia veniturilor, conform anexei nr. 1; - Clasificaia funcional a cheltuielilor, conform anexei nr.2; - Clasificaia economic a cheltuielilor, conform anexei nr.3; - Clasificaia organizaional a cheltuielilor: A. Autoriti publice centrale i locale i ali beneficiari de aloca ii, conform anexei nr.4; B. Instituii, activiti, msuri finanate de la buget, conform anexe i nr.5 ; - Clasificaia programelor, conform anexei nr.6; - Clasificaia categoriilo r de mijloace speciale, conform anexei nr.7; - Indicaiile metodice privind aplicarea clasificaiei funcionale, con form anexei nr.8; - Indicaiile metodice privind aplicarea clasificaiei economice, con form anexei nr.9. 2. Prezentul ordin intr n vigoare din data publicrii . 3. La data intrrii n vigoare al prezentului ordin, ordinele ministrulu i finanelor viznd aprobarea i modificar ea clasificai ei bugetare, emise ante rior, se consider nule.
M I N I S T R U L F I N A N E LO R U C h i in u , 20 octombri e 2008 . Nr.91 . M ar i an a D U R L E T E AN

158

Contabilitatea n instituiile publice Anexa nr.3 la Ordinul ministrului finanelor nr.91 din 20 octombrie 200 8

- Mihail Nani 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 50

159

Clasificaia economic a cheltuielilor bugetar e

Codul Artico Alinea tului lului 00 100 00 110 00 111 01 111 02 111 03 111 04 111 111 05 06 111 07 111 08 111 111 09 00 112 113 00 113 01 02 113 03 113 04 113 113 05

Denumirea Cheltuiel i curent e Cheltuieli pentru mrfuri i servici i Retribuirea munci i Salariul funciei (tarif de funcie) Sporuri la salariul funciei Retribuirea complementar la salariul funciei Salarizarea lucrtorilor netitular i Solda militarilor, suplimentele i sporurile la ea Ajutor material Premier i Alte pli bneti Majorrile conform deciziilor autoritilor locale abilitate Contribui i de asigurri sociale de stat obligatori i Plata mrfurilor i serviciilor Energia electri c Gaz e Rechizite de birou, materiale i obiecte de uz gospodres c Energia termic Manuale, materiale didactice, practic pedagogic i de specialitate a elevilor i studenilor, literatura tehnicotiinific i metodic Cri i ediii periodice Utilaj i inventar specia l Alimentaie

113 113 113

06 07 09

Medicament e i consumabi le Servicii de telecomunicaie i de pot Lucrri de cercetri tiinifice Servicii de transpor t Inventa r moale i echipame nt Hrana animalelor Servicii de cercetare n domeniul tiinei i inovrii efectuat e prin contract de ctre instituiile la autogestiun e Reparaii curente ale cldirilor i ncperilor Reparaii curente ale utilajului i inventarului Arendare a bunurilo r Simbolur i de stat i locale, semne de distincie de stat Formare profesional Servicii editoriale Cheltuieli de protocol Ediii periodice departamenta le Combustibi l Procurare a i instalare a contoarelo r Amenzi Paza interdepartamental Lucrri de informatic i de calcul Serviciile avocailor Amestecuri din lapte pentru copi i Protejar e Ap i canalizar e Salubrita te Compensaia bneasc n schimbul raiei alimentare Arendarea circuitelor i emitoarelo r Compensai a pentru cheltuielile de transpor t Compensaia cheltuielilor pentru chiria spaiului locativ Bilete de tratamen t sanatoria l Mrfuri i servicii neatribuite altor alinea te Document e executor ii

160 114 114 114 114 115 116 116 116 117 120 121 121 121 00 01 02 03 00 00 01 02 00 00 00 01 02

Contabilitatea n instituiile publice 123 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 00 00 00 01 02 03 04 05 06 08 09 00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13

- Mihail Nani

161

121 121 121 121 121

03 04 05 06 07

121 122

08 00

Deplasri n interes de servici u Deplasri n interiorul rii Deplasri peste hotare Indemnizaii le personalului misiunilor diplomatice i celor special e peste hotar e Emisia i vnzarea valorilor mobiliare de stat Prime de asigurare obligatorie de asisten medical achitate de patroni Prime de asigurare obligatorie de asisten medical achitate de patroni n interiorul rii Prime de asigurare medical achitate de patroni peste hotar e Prime de asigurare obligatorie de asisten medical achitate de Guver n Plata dobnzilor Plata dobnzilor la mprumuturile interne Plata dobnzilor la mprumuturil e acordate de Banc a Naional a Moldovei Plata dobnzilor la mprumuturil e acordate de Banc a Naional a Moldovei cu garania valorilor mobiliare de sta t Plata dobnzilor la mprumuturil e sub forma de valor i mobiliare de stat emise prin licitai i Plata dobnzilor la mprumuturil e acordate de bncil e comercia le Plata dobnzilor la alte mprumutu ri Plata dobnzilor la mprumuturile sub form de valori mobiliare de stat convertite Plata dobnzilor la mprumuturile sub form de valori mobiliare de stat emise pentru majorarea capitalulu i statutar / acoperirea soldului debitor al fondului general de rezerv al Bncii Naionale a Moldovei Plata dobnzilor la mprumuturile sub form de valori mobiliare de stat emise n form materializa t Plata dobnzilor la mprumuturile externe

Plata dobnzilor de ctre autoriti ale administraiei publice de alt nivel Transferur i curent e Transferur i pentru produse i servici i Transferuri pentru acoperirea diferenelo r de pre i tari f Transferuri pentru acoperirea pierderilor suferite prin acordarea de nlesniri la transpor t Transferuri pentru acoperirea diferenei de pre la crbunele realizat unor categorii de populai e Transferuri pentru acoperirea diferenei de pre la gazul realizat unor categorii de populai e Transferuri pentru amenajarea teritoriilo r Transferur i pentru compensare a veniturilor ratate n urma acordrii de nlesniri la plata pentru energia electri c Transferuri pentru compensr i la lapte Alte transferuri pentru produse i servici i Transferuri n scopuri de producie Transferuri pentru irigarea pmnturilo r Transferuri pentru ntreinerea i reparaia drumurilo r publice Transferur i pentru susinerea sectorului agrar, neatribuite la alte alineat e Transferur i pentru susinerea cinematografie i Transferur i pentru susinerea uniunilor de creai e Transferur i pentru susinerea redaciilor ziarelor i revistelo r Transferur i pentru evaluarea i reevaluarea bunurilo r imobiliar e Alte transferuri n scopuri de produci e Transferuri pentru susinerea gospodriilor rneti (de fermie r) Transferuri pentru ntreinerea i reparaia drumurilo r publice local e Transferur i pentru servicii de sntat e Transferur i pentru promovare a exportulu i

162 132 132 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 14 15 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

Contabilitatea n instituiile publice 135 135 135 135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 137 138 138 138 138 138 138 138 138 180 181 190 191 191 191 22 23 24 25 26 27 28 29 30 00 01 02 03 00 00 01 02 03 04 05 17 25 00 00 00 00 01 02

- Mihail Nani Servicii bancare i potale de distribuire a plilor ctre populaie

163

Transferur i pentru realizarea msurilor de conservar e a energi ei Transferuri pentru subvenionarea lucrrilor agricole Transferuri ctre populaie Pensii i indemnizai i viager e Alocaii lunare de stat invalizilor de rzboi, participanilor la cel de-al doilea rzboi mondial i familiilor lor Suplimente la pensiile invalizilo r Compensare a averii persoanelo r represat e i ulterio r reabilitate Compensare a unic membrilor familiilor persoanelo r reabilitate Transferuri pentru instruirea elevilor i pregtirea cadrelor pes te hotar e Burs e Transferuri pentru indexarea ealonat a depunerilo r cetenilor la Banca de Economi i Transferur i pentru indexarea primelor de asigurar e Plata chiriei i serviciilor comunal e Ajutor acordat populaiei care a suferit n urma calamitilor natural e Burse pentru studenii de peste hotarele republici i Compensare a costului biletelor de cltorie pentru elevi i studeni Transferuri pentru reparaia mijloacelor de transport pentr u invalizi Transferuri n fondul nvmntului general i asigurrii sociale a elevilo r Transferur i pentru procurare a mijloacelo r de transpor t pentru invalizi Compensare a cheltuielilo r de transport invalizilo r Compensaii nominative Ajutoare unice populaiei conform dispoziiilor Guvernului_ Ajutoare unice populaiei conform deciziilor autoritilor administraiei publice locale

Indemnizaii familiilor bolnavilor de tuberculoz Compensaia cheltuielilor pentru cltorie cu transportul n cadrul rilor-membre a CSI Alte transferuri ctre populaie Ajutoare bneti refugiailor Compensare a cheltuielil or legate de organizar ea funerarilor veteranilor i invalizilor de rzboi Compensaia bneasc n schimbul biletelor de tratamen t sanatoria l Compensaii pentru procurarea (construcia) locuinelor Compensaii pentru chirie Transferur i peste hotar e Transferuri ctre guvernele i organizaiile internaionale Plata cotizaiei de membru al C.S.I . Alte transferur i peste hotar e Transferuri n fondul de risc Transferur i ctre bugetul asigurrilor sociale de stat Pensi i Alocaii Indemnizaii Compensaii Ajutoare bneti Servicii bancare i potal e Alte pli Alte cheltuieli curent e Alte cheltuieli curent e Transferur i curente pentru implementare a proiectelo r finanate din surse extern e Transferur i curente pentru implementare a proiectelo r finanate din surse extern e Contribuia Guvernului i autoritilor publice Contribuia din granturi extern e

164 191 200 240 241 241 241 241 241 241 241 241 241 242 243 243 243 243 243 243 243 250 251 252 260 261 262 03 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 10 00 00 01 02 03 04 05 06 00 00 00 00 00 00

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani

165

Contribui a din credite extern e Cheltuiel i capital e Investiii capitale i reparaii capitale Investiii capitale Investiii capitale n construcia locuinelor Investiii capitale n construcia obiectelor de producie Investiii capitale n construcia obiectelor social-culturale Investiii capitale n construcia cldirilor administrative Investiii capitale n construcia obiectelor comunal e Investiii capitale n construcia conductelor de gaz Investiii capitale n construcia altor obiect e Investiii capitale n plantaii multianule Procurare a mijloacel or fixe Reparaii capitale Reparaia capital a fondului de locuine Reparaia capital a obiectelor de producie Reparaia capital a obiectelor social-culturale Reparaia capital a cldirilor administrative Reparaia capital a mijloacelor de transport Reparaia capital a altor obiecte Crearea rezervelor de stat Crearea rezervelor de stat Crearea tezaurului de stat Procurarea de pmnt i de active nematerial e Procurarea de pmnt Procurare a de active nematerial e

Anexa nr.9 la Ordinul ministrului finanelor nr.91 din 20 octombrie 200 8 INDICAII M E T O D IC E privind aplicarea clasificaie i economice a cheltuielilo r bugetar e Clasificaia economic a cheltuielilor bugetare reprezint gruparea cheltuielilor bugetare de toate nivelurile potrivit coninutului lor economic . Clasificaia economic const din dou pri: articol i alineat, care formeaz o totalita te de 5 semne prezentat e n schema de mai jos : 100.00 . C H E L T U I E I C U R E N E L T 110.00. Cheltuieli pentru mrfuri i servici i Articolul 111.00. "Retribuir ea muncii " La 111.01. "Salariul funciei (tarif de funcie)" se refer cheltuielile pentru remunerarea conform salariilor funciei stabilite, tarifelor sau salariilor de baz, precum i pentru retribuirea cu ora a muncii profesorilor. La 111.02. "Sporuri la salariul funciei" se refer cheltuielile privind plata sporurilor la salariu pentru miestrie profesional, ndeplinirea unor lucrri de mare importan la momentul desfurrii lor, pentru realizri deosebite n munc, vechime n munc, inclusiv lucrtorilor medicali pentru vechime nentrerupt n munc, pentru gradul, categoria de calificare, grad tiinific, titlurile onorifice, conductorilor auto pentru categorie, alte sporuri, stabilite de legislaia n vigoare. La 111.03. "Retribuirea complementar la salariul funciei" se refer cheltuielile de plat a sporurilor: pentru cumularea profesiilor, funciilor, extinderea zonelor de activitate sau majorarea volumului de lucrri executate, ndeplinire a ndatoririlor angajatului care lipsete provizoriu, pentru munca n condii i nocive i grele, precum i pentru condiii deosebit de grele i nocive , pentru munca pe timp de noapte ; pentru regimul de munc pe schimburi sau divizarea zilei n pri, conductorilo r auto pentru regimul de munc nenormat ; profesorilor instituiilor de nvmnt - pentru administrarea cabine telor de studii, laboratoarelo r, pentru exercitarea funciei de diriginte i pentru controlul lucrrilor scrise ale elevilor etc;

166

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

167

lucrtorilor medicali pentru acordarea de asisten medical urgent, pentru munca la staiile de asisten medical urgent, lucrtorilor instituiilo r medicale i de asisten social - pentru serviciile la domi ciliu, pe timp de noapte, remunerare a consultanilo r n instituiile de ocrotire a sntii, medicilor-conductori ai instituiilor de ocrotire a sntii i de asisten social pentru deservirea nemijlocit a bolnavilor; alte sporuri prevzute de legislaia n vigoare. La 111.04. "Salarizare a lucrtorilor netitulari" se refer cheltuielile pentru remunerare a persoanelo r nencadrate n statele de personal ale instituie i. La 111.05. "Solda militarilor , suplimentel e i sporurile la ea" se refer cheltuielile pentru solda militarilor, suplimentel e i sporurile la ea. La 111.06. "Ajutor material" se refer cheltuielile pentru acordarea de ajutor material din contul mijloacelor prevzute pentru retribuia muncii, n conformitat e cu legislaia n vigoare. La 111.07. "Premieri " se refer cheltuielile pentru plata premiilor din contul mijloacelor destinate retribuiei muncii, n conformitat e cu legislaia n vigoare. La 111.08. "Alte pli bneti" se refer cheltuielile pentr u retribuirea muncii neatribuite altor alineate . La 111.09. "Majorril e conform deciziilor autoritilo r local e abilitate" se refer cheltuielile legate de majorarea salariilor angajailor sferei sociale, n baza deciziilor autoritilor publice abilitate, conform prevederilor i condiiilor art.28 din Legea nr.355-XV I din 23 decembri e 2005 cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar . Articolul 112.00. "Contribui i de asigurri sociale de stat obligatorii " include cheltuielile pentru aplicarea tarifului contribuie i de asigurri sociale de stat obligatorii la fondul de retribuire a muncii i la alte recompense n conformita te cu legislaia n vigoare.

Articolul 113.00. "Plata mrfurilor i serviciilor " La 113.01. "Energia electric" se refer plata pentru energi a electric (inclusiv penalitile), consumat pentru iluminatul ncperilor, pentru funcionarea aparatajului i dispozitivelor , precum i n scopur i administrativ-economice, curative etc. La 113.02. "Gaze" se refer plata pentru gazele naturale (inclusi v penalitile), utilizate de ctre instituiile bugetare n scopuri gospodreti , curative, tehnice .a. La 113.03. "Rechizite de birou, materiale i obiecte de uz gos podresc" se refer cheltuielile pentru: procurarea rechizitelor de birou, articolelor de desen, crilor conta bile i statistice, pentru lucrrile de secretariat, formularelor , fielor de eviden, legitimaiilo r, certificatelo r de orice gen i altor materiale ; procurarea materialelor pentru meninerea cureniei n cldiri, curi i ntreinerea utilajului; desfurarea dezinfeciei, deparazitrii, dezinseciei i deratizrii nc perilor i mobilierului; curarea covoarelor, draperiilor, altui inventar i a utilajulu i; procurarea becurilor electrice, lmpilor cu neon i altor aparate electrice ; procurarea veselei ; cheltuieli pentru procurarea materialulu i semincer, chimicalelo r i ngrmintelor minerale ; procurarea tonerului, ncrcarea cu toner a cartuululu i pentru im primant. La acest articol se atribuie cheltuielile pentru procurarea bunurilor, desti nate necesitilor gospodreti, care ndeplinesc una din urmtoarele condiii : a) preul unitar este de pn la 3000 lei inclusiv, indiferent de termenul de utilizare ; b) termenul de utilizare nu depete un an, indiferent de costul acestora . La 113.04. "Energia termic" se refer cheltuielile pentru energia termic (inclusi v penalitile ) necesar, n corespunder e cu normele, pentru nclzirea cldirilor, prepararea alimentelor, splatul lenjeriei i pentru alte scopuri . La 113.05. "Manuale, materiale didactice, practica pedagogic i de specialitat e a elevilor i studenilor , literatura tehnico-tiinific i metodic " se refer cheltuielile pentru: editarea i procurarea manualelor , materialelor didactice, procurare a articolelor de birou i de desen, materialelor i obiectelor pentru cursuri i lucrri de laborator ale elevilor i studenilor i utilajului sportiv , utilizate n procesul instructiv-educativ ;

168

Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani

169

editarea literaturii tehnico-tiinifice i tiinifico-metodice; achitarea taxei de nchiriere a manualelor pentru copii din clasele I-I X din familiile social-vulnerabile; diurna, cazarea i cheltuielile de transport studenilor i elevilor ndreptai la stagiile de practic pedagogic i de specialitate , precum i lectorilor repartizai la bazele pentru practica pedagogic i de specialitate . La 113.06. " C r i i ediii periodice" se refer cheltuielile pentr u achiziionarea crilor pentru reeaua de biblioteci, pentru bibliotecile instituiilor de nvmnt, colilor, spitalelor i ale altor instituii, achiziionare a literaturii, ediiilor periodice pentru bibliotecile publice i ediiilor periodice de specialitate pentru alte instituii bugetare . La 113.07. "Utilaj i inventar special" se refer cheltuielile pent m achiziionarea utilajului i inventarului neatribuit la categoria de fonduri fixe i altui inventar pentru subunitile speciale, inclusiv tehnica i utilajul militar, armamentul, rachetele i alte bunuri cu destinaie militar indiferent de pre . La 113.09. "Alimentai e " se refer : plata pentru produsele alimentar e; cheltuielile pentru alimentare n instituiile curativ-profilactic e, sanatorii i casele copilului, azilurile pentru invalizi, casele de copii , grdinie, n grdinie-coli, coli, licee, gimnazii, coli-internat, coli tehnic e profesionale , colile de meserii, n instituiile de nvmnt superior i n nvmntul superior de scurt durat (colegii). n afar de aceasta plata serviciilor pentru prepararea hranei de ctre ntreprinderi specializate externe ; cheltuieli pentru alimentarea special a donatorilor i altor persoane, n conformita te cu actele normative . La 113.10. "Medicament e i consumabile " se refer cheltuielile pentru : procurarea medicamentelo r, preparatelo r bacteriologi ce i materialelo r pentru pansamente n instituiile de ocrotire a sntii, de nvmnt , de asisten social i medico-veterinare; achiziionar ea medicamentelo r, truselor farmaceutice i materialelo r pentru pansamente pentru alte instituii bugetare ; procurarea apei minerale, serurilor, vaccinurilo r, vitaminelor, dezin fectanilor; procurarea peliculei pentru radiografie, materialelor pentru efectuare a investigaiilor de laborator i achitarea costului analizelor efectuate n alte instituii (n cazul n care instituia nu are laborator propriu ); achiziionarea sngelui pentru perfuzii, inclusiv de la donatori;

completare a rezervelor instituiilor medicale cu instrumente medicale de dimensiuni mici n valoare de pn la 3000 lei pentru unitate, de exemplu: pensete, lanete, termometre , seringi, ace etc; procurarea colbelor, clamelor bisturiurilor i altor materiale, a eprubetelor pentru laboratoare le bacterioepidemiologic e; msuri antiepidemiologi ce i antiepizootice; cheltuieli pentru achiziionare a gratuit a medicamentelor ; alte cheltuieli pentru procurarea medicamentelo r i materialelor pentru pansamente . La 113.11. "Servicii de telecomunicaie i de pot " se refer: plata pentru serviciile de abonat i convorbiril e telefonice interurbane , inclusiv cele guvernamental e; plata pentru toate tipurile de expedieri potale (scrisori, colet e, telegrame, mandate potale etc. inclusiv plicurile i timbrele potale) ; taxa de abonat pentru radio i antenele de recepie pentru televiziune ; cheltuieli pentru instalarea telefoanelor . La 113.12. "Lucrr i de cercetri tiinifice" se refer cheltuielile pentru : procurarea materialelo r, reactivelor, chimicalelor , animalelor i alte cheltuieli destinate cercetrilor tiinific e; lucrri experimental e i tiinifice efectuate n baz de contrac t economic de ctre alte ntreprinder i i organizai i; cheltuielile pentru pregtirea i susinerea disertaiilor. La 113.13. "Servicii de transport" se refer cheltuielile pentru: ntreinerea transportului propriu - auto, cu traciune animal (inclusiv hrana animalelor) i a altor mijloace de transport, precum i reparaia lor curent; plata taxei pentru drumuri de ctre deintorii mijloacelor de transport, nmatriculat e n Republica Moldova, precum i cheltuielile pentru toate tipurile de asigurri legate de transport ; nchirierea transportulu i pentru transportare a materialelor i altor obiecte pentru instituiile bugetare ; nchirierea mijloacelor de transport pentru transportare a medicilor i bolnavilor ; nchirierea autoturismelor n scopuri de serviciu ; compensare a pentru utilizarea mijloacelor de transport personale n interes de serviciu n cazurile prevzute de legislaie ; nchirierea mijloacelor de transport pentru alte scopuri.

170

Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani

171

La 113.14. "Inventa r moale i echipament " se refer cheltuielil e pentru achiziionarea lenjeriei, mbrcmintei, nclmintei, echipamen tului, accesoriilor de pat. La acelai articol se atribuie i cheltuielile pentru procurarea (confec ionarea) costumelor pentru instituiile de nvmnt, cultur i sport. De asemenea , la acest articol se atribuie compensai a bneasc n schimbul echipamentulu i. La 113.15. "Hrana animalelor " se refer cheltuielile pentru hrana animalelor n instituiile ntreinute de la buget, n afar de animalele utilizate ca mijloc de transport i pentru cercetri tiinifice. La 113.16. "Servicii de cercetare n domeniul tiinei i inovri i efectuat e prin contract de ctre instituiile la autogestiune" se refer cheltuielile pentru lucrri de cercetri tiinifice efectuate prin contract de ctre instituiile la autogestiune. La 113.17. "Reparaii curente ale cldirilor i ncperilor" se refer cheltuielile pentru: reparaia parial i vopsitului ncperilor interioare i faadelor cldirilor, scrilor i burlanelor de scurgere a apei, reparaia uilor i ferestrelor, acoperiurilo r i hogeagurilor; reparaia parial a jgheaburilor i ieindurilor cornielor; consolidare a balustradelo r i barelo r de sprijinire ale scrilor , reparaia parial a pardoselilor i podesturilor; reparaia unor pri ale canalelor de ventilaie; reparaia i nlocuirea robinetelor de distribuie a apei de la chiuvete, lavoare i czi; mici reparaii ale lifturilor (ale reelei electrice din casa liftului, ngrditurilor, reglarea funcionrii nchiztoarelor uilor, reparaia contactelor, ndreptarea devierilor cablurilor i alte lucrri) ; alte lucrri de reparaii, reparaii urgente ale avarierilor accidentale de proporii mici ale cldirilor i ncperilor; alte lucrri aferente reparaiilor curente (garduri, curi, ci de acces la cldiri etc); cheltuieli pentru achiziionarea materialelor de construcie n vederea efecturii n regie proprie a reparaiilor curente ale cldirilor i ncperilor ; splarea sistemelor de nclzire. La 113.18. "Reparai i curente ale utilajului i inventarului " se refer cheltuielile pentru serviciile de reparaie a utilajului i inventarului, prestate de alte ntreprinderi i organizaii : profilactica tehnicii de calcul, a altor aparataje i instalaii tehnic e;

alte cheltuieli ce in de reparaia curent a inventarului i utilajului. La 113.19. "Arendarea bunurilor" se refer cheltuielile pentr u achitare a chiriei / arendei bunurilor, precum i plile pentru servicii le comunale , aferente ncperilor luate n chirie . La 113.20. "Simbolur i de stat i locale, semne de distinci e de stat" se refer cheltuielile pentru procurarea i confecionarea drapelului de stat, stemei de stat, ordinelo r i medaliilo r, insignelor i diplomelo r de onoare, acordate de ctr e organele autoriti i supreme de stat. La 113.21. "Formare profesional" se refer cheltuielile instituiilor bugetare pentru trimiterea persoanelo r cu funcii de rspunder e i specia litilo r n instituiile de reciclare a cadrelor, n ar i peste hotarele ei (inclu siv deplasarea , cazare a, diurnele, bursa), precum i cheltuielile ce in de invi tarea specialitilo r pentru ridicarea calificrii cadrelor din instituiile bugetare . La 113.22. "Servicii editoriale" se refer cheltuielile pentru: plata serviciilor editoriale i tipografice, prestate de ctre alte instituii, pentru tiprirea crilor inclusiv contabile i statistice, pentru lucrril e de secretariat, formularelor i borderourilor , a altor documente . La 113.23. "Cheltuiel i de protocol" se refer cheltuielile pent ru recepiile delegaiilor i alte recepii oficiale. La 113.24. "Ediii periodice departamentale " se refer cheltuielile de editare a ediiilor periodice departamentale . La 113.26. "Combustibil " se refer cheltuielile pentru combustibilu l solid i lichid, cu excepia gazelor (inclusiv penalitile) necesar, n cores pundere cu normele, pentru nclzirea ncperilor, pregtirea alimentelor, splatul lenjeriei i alte scopuri. La 113.27. "Procurarea i instalarea contoarelor" se refer chel tuielil e pentru procurare a i instalare a contoarelo r pentru determinare a volumului de energie electric , gaze i ap consumat e. La 113.28. "Amenzi" se refer cheltuielile pentru plata amenzilor i penalitilor aplicate de ctre organele administrati ve i alte organe, autori zate de legislaie . La 113.29. "Paza interdepartamental " se refer cheltuielile pentru plata serviciilor de paz interdepartamental , precum i cheltuielile pentru instalare a sistemelor de paz . La 113.30. "Lucrri de informatic i de calcul" se refer cheltuielile pentru plata serviciilor de calcul i informatic, plata serviciilor de acce s la reeaua Internet, procurare a pachetelo r de program e informatice cu preul de achiziionare de pn la 3000 lei pe o unitate.

172

Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani -

173

La 113.31. "Serviciile avocailor" se refer cheltuielile pentru achita rea serviciilor acordate de avocai pentru asistena juridic garantat de stat. La 113.32. "Amestecur i din lapte pentru copii" se refer cheltuielile pentru livrarea gratuit a preparatelor lactate copiilor n primul an de via, alimentai artificial sau mixt, din familiile cu muli copii sau pui n asigurate . La 113.33. "Protezare" se refer cheltuielile pentru plata tuturor tipuri lor de protezare, precum i pentru reparaia protezelor i alte servicii de protezare . La 113.34. "Ap i canalizare " se refer cheltuielile pentru plata serviciilor de alimentare cu ap i canalizare (inclusiv penalitile) la decontrile cu sistemul gospodriei comunale. La 113.35. "Salubritate" se refer cheltuielile pentru plata serviciilor de evacuare a gunoiului , de asanare, de dezinfectare , de splare a colectoa relor de gunoi, containerelor (inclusiv penalitile). La 113.36. "Compensaia bneasc n schimbul raiei alimentare" se refer sumele compensaiilo r bneti acordate n baza actelor legislativ e corespunztoare. La 113.37. "Arendarea circuitelor i emitoarelor" se refer chel tuielil e pentru achitarea serviciilor de arend a circuitelor, precum i chel tuielil e n cazul arendei emitoarelo r. La 113.38. "Compensai a pentru cheltuieli le de transport" se refer cheltuielile legate de achitarea compensaie i pentru acoperirea cheltuielilor de transport ale deputailor i altui personal din autoritile i instituiile publice , care conform actelor normative beneficiaz de acest drept . La 113.39. "Compensaia cheltuielilor pentru chiria spaiului loca tiv" se refer cheltuielile legate de compensare a cheltuielilor pentru chiria spaiul ui locativ , de ctre deputai, personalul misiunilor speciale peste hotarele republicii, i altui personal din autoritile i instituiile publice, care confor m actelor normativ e beneficiaz de acest drept . La 113.40. "Bilete de tratament sanatorial" se refer cheltuielile pentru procurarea biletelor de tratament sanatorial gratuit sau parial gratuit pentru categoriile de beneficiari, stabilite prin actele normative n vigoare. La 113.45. "Mrfuri i servicii neatribuite altor alineate" se refer cheltuielile pentru: desfurarea aciunilor sportive, concursuri i festivaluri de diferit gen; organizarea conferinelo r i breafingurilor ; organizarea expoziiilor provizorii de art;

desfurarea msurilor de protecie civil; menionarea elevilor cu diplome, medalii, precum i a participanilor la competiiile sportive, concursuri i festivaluri de diferit gen i pentru tineret - cu distincii; plata serviciilor prestate de spltorii i curtoriile chimice ; cheltuieli pentru ndeplinirea programului de lucrri statistice, efectuarea sondajelo r i altor lucrri statistice i sociologice; desfurarea msurilor n legtur cu srbtorile oficiale; plata preului de cost al ambalajului la livrarea produselo r alimentar e i medicamentelor ; plata serviciilor pentru broarea crilor i documentaiei de serviciu; cheltuiel i pentru pstrare a, repararea , expedier ea i transportar ea bunurilor confiscate, fr stpn, luate la eviden de ctre organele fiscale , trecute cu drept de succesiun e n gestiune a statului, i a comorilor pn la transmiterea lor instituiilor de comer sau altor instituii, precum i alte cheltuieli ; plata impozitelor i taxelor de stat n conformitat e cu legislaia n vigoare ; cheltuiel i pentru realizarea programulu i de stat pentru asigurare a funcionrii limbilor, cheltuieli pentru centralizarea drilor de seam contabile; alte cheltuieli ce nu pot fi atribuite altor alineate . La 113 50 "Document e executorii " se refer cheltuielil e aferente per ceperii n mod incontestabil a mijloacelor bneti prin ordin incaso de la conturil e bugetului de stat, bugetelor unitilor administrativ-teritorial e i ale instituiilor finanate de la buget, prezentate trezoreriei de stat i trezoreriilo r teritoriale ale Ministerului Finanelor de ctre organele de executare . Articolu l 114.00. "Deplasr i n interes de serviciu " La 114.01. "Deplasr i n interiorul rii " se refer cheltuielile de deplasare , diurne i cazare pentru deplasri le n ar, n corespunder e cu legislaia n vigoare. La 114.02. "Deplasr i peste hotare" se refer cheltuielil e de deplasare , diurne i cazare la deplasril e peste hotare, n corespunder e cu legislaia n vigoare. La 114.03. "Indemnizaii l e personalului misiunilor diplomatice i celor speciale peste hotare" se refer cheltuieli le legate de plata indem nizaiilor angajailor misiunilor diplomatice i celor speciale pentru perioad a

174

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

175

aflrilor lor n misiune, precum i indemnizaiil e pentru ntreinere a membrilor familiilor lor care i nsoesc n misiune. Articolul 115.00. "Emisia i vnzarea valorilor mobiliare de stat" include cheltuielile serviciilor pentru emisia i realizarea valorilo r mobiliare de stat. Articolul 116.00. "Prime de asigurare obligatorie de asisten medical achitate de patroni" La 116.01. "Prime de asigurare obligatorie de asisten medical achitate de patroni n interiorul rii" se refer cheltuielile patronilor pentru plata primelor de asigurare obligatorie de asisten medical, achitate n interiorul rii , n cuantumul i de la titlurile de remunerare a muncii, stabilite n conformita te cu actele normative . La 116.02. "Prime de asigurare medical achitate de patroni peste hotare " se refer cheltuielile patronilor pentru plata primelor de asigurar e medical , achitate peste hotare, n conformita te cu actele normativ e. Articolul 117.00 "Prime de asigurare obligatorie de asisten medical achitate de Guvern " include cheltuielile pentru achitarea primelor pentru asigurar ea obligatorie de asisten medical a categoriilor de populaie neangajate, pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul . 130.00. Transferur i curent e Articolul 131.00. "Transferur i pentru produse i servici i" La 131.01. "Transferur i pentru acoperirea diferenelo r de pre i ta ri f se refer cheltuielile pentru recuperarea diferenelor de pre i tarif ntreprinderilo r i instituiilor pentru produsele comercializat e i serviciile prestate la preuri fixe, conform legislaiei n vigoare . La 131.02. "Transferur i pentru acoperirea pierderilor suferite prin acordarea de nlesniri la transport" se refer compensare a pierderilor suportate de organizaiil e de transport n legtur cu acordarea de nlesniri unor categorii ale populaiei . La 131.03. "Transferur i pentru acoperirea diferenei de pre la crbunele realizat unor categorii de populaie" se refer cheltuielile pentru compensare a furnizorilor a diferenei de pre la crbunele, lemnele realizate unor categorii de populaie, care beneficiaz de dreptul la nlesniri n conformitat e cu legislaia n vigoare .

La 131.04. "Transferur i pentru acoperirea diferenei de pre la gazul realizat unor categorii de populaie" se refer cheltuielile pentru compensarea furnizorilor a diferenei de pre la gazele, realizate unor categorii de populaie , care au dreptul la nlesniri n conformita te cu legislaia n vigoare. La 131.05. "Transferur i pentru amenajarea teritoriului " se refer cheltuielile pentru: reparaia curent a tuturor tipurilor de acoperire rutier a prii carosabile a drumurilor , trotuarelor, aleilor, precum i alte lucrri de reparaie a strzilor i drumurilor locale, care constituie obiecte ale amenajrii; ntreinerea i reparaia curent a parcurilor, scuarurilor , bulevardelor , a altor obiecte ale gospodrie i spaiilor verzi ; ngrijirea plantaiilor verzi (stropitul, curatul, afnarea solului, msuri antiincendiare .a.); nsmnare a gazoanelor cu iarb i rsdirea plantelor multianuale , florilor i arbutilor i ngrijirea lor; salubrizare a i curarea strzilor, pieelor, podurilor, viaductelo r, scuarurilor i altor locuri publice ; ntreinerea plajelor publice; ntreinerea i reparaia curent a cimitirelor, mormintelor freti i memorialel or "Focul venic" ; plata pentru iluminatul strzilor ; ntreinerea i reparaia curent a vitrinelor pentru ziare i reviste, afiarea ziarelor n locuri publice, inclusiv plata de abonare ; achiziionarea , instalarea i aranjarea pomului de Crciun, amenajare a oraelor i municipiilor pentru srbtori; reparaia i ntreinerea mainilor, mecanismelor i utilajului, utilizate pent ru executarea lucrrilor de amenajare, nverzire i salubrizare ; confecionar ea i instalarea plcilor comemorativ e n legtur cu acordarea denumirilo r de strzi ; confecionar ea i instalarea tblielor cu denumirile strzilor i nume rele cldirilor ; alte cheltuieli pentru ntreinerea obiectelor amenajrii . La 131.06. "Transferur i pentru compensare a veniturilor ratate n urma acordrii de nlesniri la plata pentru energia electric" se refer cheltuielile pentru compensare a furnizorilor de energie electric a pierderilor n urma livrrii energiei electrice unor categorii de populaie care beneficiaz de nlesniri.

176

- Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani

177

La 131.08. "Transferuri pentru compensr i la lapte" se refer sumele compensrii acordate populaiei pentru fiecare litru de lapte colectat de ntreprinderile prelucrtoare din republic. La 131.09. "Al t e transferuri pentru produse i servicii" se refer cheltuielile pentru susinerea produciei unor tipuri de mrfuri i prestare a serviciilor , care nu pot fi atribuite altor alineate . Articolu l 132.00. "Transferuri n scopuri de producie " La 132.01. "Transferuri pentru irigarea pmnturilor " se refer cheltuielile pentru desfurarea aciunilor de ameliorri funciare i exploatare a sistemelor de irigare, inclusiv pentru energia electric utilizat la irigarea pmnturilor. La 132.02. "Transferuri pentru ntreinere a i reparai a drumurilo r publice" se refer cheltuielile pentru ntreinerea i reparaia curent a drumurilor publice naionale i locale. La 132.03. "Transferur i pentru susinerea sectorului agrar , neatribuite la alte alineate" se refer cheltuielile pentru finanare a msurilo r de dezvoltar e a sectorului agrar, neatribuite la alte alineate ale articolului dat, n conformitate cu legislaia n vigoare (cu excepia cheltuielilor capitale). La 132.04. "Transferur i pentru susinere a cinematografiei " se refer cheltuielile pentru susinerea de stat a cinematografiei, n corespunder e cu legislaia n vigoare. La 132.05. "Transferuri pentru susinere a uniunilor de creaie " se refer cheltuielile pentru susinerea de stat a uniunilor de creaie, n conformitat e cu legislaia n vigoare. La 132.06. "Transferuri pentru susinere a redaciilo r ziarelor i revistelor" se refer cheltuielile pentru susinerea de stat a redaciilor de ziare i reviste, n conformita te cu legislaia n vigoare. La 132.08 . "Transferur i pentru evaluare a i reevaluare a bunurilor imobiliare " se refer cheltuielile pentru evaluarea i reevaluare a bunurilor imobiliare, ce aparin statului, efectuate de ctre organele abilitate . La 132.09. "Alte transferuri n scopuri de producie " se refer alte cheltuieli n scopuri de producie, care nu pot fi atribuite altor alineate . La 132.10. "Transferuri pentru susinere a gospodriilo r rnet i (de fermier)" se refer mijloacele financiare alocate pentru acoperirea cheltuielilo r agenilor economici efectuate n scopul creterii produciei ecologic e.

La 132.11. "Transferuri pentru ntreinere a i reparai a drumurilo r publice locale" se refer cheltuielile pentru ntreinerea i reparaia curent a drumurilor publice locale din domeniul de responsabilitat e a autoritilor publice locale. La 132.12. "Transferuri pentru servicii de sntate " se refer chel tuielil e pentru serviciile de sntate prestate de ctre instituiile medicosanitare care activeaz n condiii de autofinanare , precum i altor cheltuieli curent e (medicamente , alimentaie, reparaii curente etc.) destinate insti tuiilo r medico-sanitar e publice, fondatorul crora este Ministerul Sntii sau autoritile administraiei publice locale. La 132.13. "Transferur i pentru promovare a exportului" se refer cheltuielile pentru susinerea de stat a promovrii exportului, n cores punder e cu legislaia n vigoare. La 132.14. "Transferur i pentru realizarea msurilo r de conservare a energiei" se refer cheltuielile destinate realizrii programelo r i msurilor ce in de domeniul conservrii energiei. La 132.15. "Transferuri pentru subvenionare a lucrrilo r agricole" se refer cheltuielile legate de subvenionarea lucrrilor agricole. Articolu l 135.00. "Transferuri ctr e populaie " La 135.01. "Pensii i indemniza i i viagere" se refer pensiile i indemnizaii le lunare viagere achitate de la bugetul de stat categoriil or de beneficiari, stabilite prin lege. La 135.02. "Alocaii lunare de stat invalizilor de rzboi , participanilo r la ce de-al doilea rzbo i mondial i familiilor lor " se refer alocaiile stabilite prin Legea nr.l21-XV din 03 mai 2001 "Cu privire la protecia suplimentar a invalizilor de rzboi, a participanilor la cel de-al doilea rzboi mondial i familiilor lor", alocate prin intermediul sistemului de asigurare social . La 135.03. "Suplimente la pensiile invalizilor" se refer cheltuieli le pentru plata din buget a suplimentelor la pensiile invalizilor . La 135.04. "Compensare a averii persoanel or represa te i ulterio r reabilitate" se refer cheltuielile pentru recuperarea valorii averi i persoanelo r represat e i ulterior reabilitate sau pentru prejudiciu l cauzat . La 135.05. "Compensare a unic membrilor familiilor persoanelo r reabilitate" se refer cheltuielile pentru plata compensaiei unice pentru fiecare persoan executat sau decedat n timpul represiunilor politice. La 135.06. "Transferuri pentru instruirea elevilor i pregtire a cadrel or peste hotare" se refer cheltuielile pentru instruirea elevilor, stu-

178

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

179

denilor, doctoranzilo r, precum i cheltuielile destinate pregtirii specia litilor pentru economia naional peste hotarele Republicii Moldova . La 135.07. "Burse" se refer : cheltuielile pentru plata burselor elevilor, studenilor, doctoranzilor , sportivilo r i altor categorii de persoane autohton e care beneficiaz de burse ; plata burselor pentru persoanel e care i fac studiile postuniversita re pe lng instituiile de nvmnt superior, instituiile de cercetri tiinifice i alte instituii, precum i cheltuielile din fondul de burse pentr u premiere i plata indemnizai ei unice elevilor n conformita te cu actel e normative n vigoare. La 135.08. "Transferur i pentru indexarea ealonat a depunerilo r cetenilor n Banca de Economii" se refer cheltuielile pentru plata sumei indexate deponenilor Bncii de Economii. La 135.09. "Transferur i pentru indexarea primelor de asigurare" se refer cheltuielile pentru indexarea primelor de asigurare ale populaiei conform contractelor de asigurare benevol pe termen lung. La 135.10. "Plata chiriei i serviciilor comunale" se refer cheltuielile pentru chirie, combustibilul necesar la nclzirea locuinelor i compensare a cheltuielil or pentru consumu l energiei electrice, n conformitate cu actele normative . La 135.11. "Ajutor acordat populaiei care a suferit n urma calamitilor naturale" se refer cheltuielile pentru acordarea ajutorului bnes c cetenilor care au suferit n urma calamitilor naturale . La articolul 135.12. "Burse pentru studenii de peste hotarel e republicii" se refer cheltuielile pentru plata burselor elevilor, studenilor , rezidenilor , medicilo r secundari , magistrilo r din alte state n baza acordurilor internaional e de colaborare n vigoare. La articolul 135.13. "Compensare a costului biletelor de cltorie pentr u elevi i studeni" se refer cheltuielile pentru compensarea costului biletelor de cltorie n transportul auto i feroviar interurban elevilor i studenilor, cu excepia celor, care i au domiciliu permanent n localitatea de reedin a instituiei de nvmnt sau n suburbiile acestei localiti n conformitate cu legislaia n vigoare. La 135.15. "Transferur i pentru reparaia mijloacelor de transport pentru invalizi" se refer sumele transferate invalizilor pentru reparaia mijloacelo r de transport specializate . La 135.16. "Transferur i n fondul nvmntulu i general i asigurri i sociale a elevilor" se refer transferuril e realizate n vedere a

susinerii sociale a elevilor din familiile socialmente vulnerabile (oferir ea alimentaie i gratuite, asigurarea cu mbrcminte , manuale etc) . La 135.17. "Transferur i pentru procurare a mijloacelo r de transport pentru invalizi" se refer transferurile legate de achiziionare a mijloacelor de transport pentru invaliz i. La 135.18. "Compensare a cheltuielilo r de transport invalizilor " se refer compensarea cheltuielilor de transport invalizilor, precum i a cheltuielil or pentru combustibil, reparaie i deservirea tehnic a autovehiculelor, la piesele de schimb pentru ele invalizilo r care au primi t autovehiculel e i motocicletele cu ata gratuit sau cu reducere de pre . La 135.19."Compensai i nominative" se refer cheltuielile, legate de plata compensaiilor bneti unor categorii de populaie puin asigurate, cu excep ia transferurilor n bugetul asigurrilo r sociale de stat. La 135.20. "Ajutoare unice populaiei conform dispoziiil or Guvernului" se refer ajutoarele bneti de o singur dat acordate persoanelor fizice din fondul de rezerv sau alt surs prin deciziile Guvernului. La 135.21. "Ajutoare unice populaie i conform deciziilor autori tilo r administraie i publice locale" se refer ajutoarele n scopurile men ionate n art. 135.20 i acordate prin deciziile autoritilor administraiei publice locale . La 135.22. "Servicii bancare i potale de distribuire a plilor ctre populaie" se refer cheltuielile pentru serviciile instituiilor bancare i potal e pentru distribuirea prestaiilor sociale (pensii, indemnizaii etc), achitate de la buget prin intermediul autoritilor publice de rigoare. La 135.23. "Indemnizai i familiilor bolnavilor de tuberculoz " se refer indemnizaiile n scopul ameliorrii situaiilor familiilor bolnavilor de tuberculo z stabilite prin acte legislative i normative . La 135.24. "Compensai a cheltuielilor pentru cltorie cu transportul n cadrul rilor membre ale C SI " se refer plile bneti stabilite prin lege pentru compensare a cheltuielil or de transport categoriil or de ceteni beneficiari de nlesniri. La 135.25. "Alte transferuri ctre populaie" se refer cheltuielile pentr u: plata indemnizaiilor , ajutoarelor i compensare a cheltuielilo r ce in de transportare a bunurilor personal e ale militarilo r la transferare a lor n alt loc de serviciu ; plata indemnizaiil or i cheltuielilor de deplasare n cazul repartizri i la lucru n instituii precolare, coli, instituii cultural-educative i

180

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani

181

medicale a tinerilor specialiti, care au absolvit instituii de nvmnt superior, colegii i coli tehnico-profesional e; compensarea prejudiciilor cauzate angajailor din vina instituiilor i organizaiilor; plata subveniilor bneti pentru copiii aflai sub tutel sau curatel; plata subveniei pentru copiii orfani care snt educai n case de copii de tip familial; compensarea prejudiciului cetenilor stabilit prin hotrrile definitive ale instanelor judectoreti; ajutor material acordat elevilor i studenilor ; indemnizaii lunare viagere pentru titlurile de membru titular i membru corespondent al Academiei de tiine a Moldovei ; indemnizai i lunare viagere pentru oameni de creaie cu merite deose bite n crearea i promovarea valorilor naionale n domeniul culturii ; premiile sportivilor. La 135.26. "Ajutoare bnet i refugiailor" se refer ajutoarel e bnet i acordate persoanelo r cu statut de refugiat . La 135.27 . "Compensare a cheltuielil or legate de organizare a funeraliilor veteranilor i invalizilor de rzboi " se refer cheltuielile legate de organizarea funeraliilor veteranilor i invalizilor de rzboi, cu onorur i militar e i instalarea pietrelor funerare pe morminte . La 135.28. "Compensai a bneasc n schimbul biletelor de trata men t sanatorial" se atribuie cheltuielile pentru plata compensai ei n schimbul biletelor de tratament sanatorial gratuit pentru categoriile de beneficiari , stabilit e prin actele normative n vigoare . La 135.29. "Compensai i pentru procurarea (construcia ) locuin elo r " se refer cheltuielile pentru plata compensaiilor unice pentru procu rarea (construcia) locuinelor familiilor tinere. La 135.30. "Compensai i pentru chirie" se refer cheltuielile pentru plata compensaiilor lunare pentru chirie familiilor tinere. Articolu l 136.00. "Transferur i peste hotar e" La 136.01. "Transferuri ct r e guvernele i organizaiile inter naionale " se refer cheltuielile pentru plata cotizaiilor n organismel e interparlamentar e i internaional e, a cror parte este Republica Moldova . La 136.02. "Plata cotizaiei de membru al C.S.I." se refer cheltuielile pentru ntreinerea curent a reprezentanelor Republicii Moldova n organismele C.S.I., stabilite prin devizul de cheltuieli pentru ntreinerea lor.

La 136.03. "Alt e transferur i peste hotare" se refer plile peste hotare , altele dect cele reflectate n alineatele 01 i 02. Articolu l 137.00. "Transferuri n fondul de risc" include mijloacel e transferat e de la buget n conformitat e cu lege a bugetului pentru anul n curs. Mijloacele fondului de risc snt utilizate pentru plata dobnzilor i rambursarea creditelor acordate cu garania statului . Articolu l 138.00. "Transferuri ctr e bugetul asigurrilo r social e de stat " La 138.01-138. 5 se refer transferuri le de la bugetul de stat pentru plata prestaiilor sociale unor categorii de populaie, stabilite prin actele legislative i normative, plata crora se efectueaz prin intermediul bugetului asigurrilo r sociale de stat. La 138.17. "Servicii bancare i potale " se refer cheltuielile pentr u acoperirea costurilor de distribuire a prestaiilor sociale, achitate din bugetul de stat prin intermediu l bugetului asigurrilor sociale de stat. La 138.25. "Alte pl i " se refer prestaiile sociale efectuate din bugetu l de stat prin intermediu l bugetului asigurrilo r sociale de stat, care nu pot fi atribuit e altor alineate . 200.00. C H E L T U I EL I C A P ITAL E 240.00. Investiii capitale i reparai i capital e Articolu l 241.00. "Investiii capitale " La 241.01 "Investiii capitale n construci a locuinelor " se refer cheltuielile pentru construcia caselor de locuit, cminelor i reelelor ingi neret i aferente lor, cheltuieli pentru amenajarea teritoriului destinat construciei de locuine. La 241.02. "Investiii capitale n construci a obiectelor de produc ie " se refer cheltuielile pentru construcia obiectivelor i complexelor de producie. Construciile industriale efectuate din contul mijloacelor bugetare n cadrul ntreprinderilor n funciune se clasific la fel ca "Transferurile de capital" . La 241.03. "Investiii capitale n construci a obiectelor social culturale" se refer cheltuielile pentru construcia grdinielor de copii, colilor, spitalelor, policlinicilor, azilurilor de btrni i invalizi, caselor de cultur i altor obiecte de menire social-cultural .

182

Contabilitatea n instituiile publice

- Mihail Nani -

183

La 241.04. "Investii i capitale n construci a cldirilor admini strative" se refer cheltuielile pentru construcia edificiilor cu destinaie administrativ. La 241.05. "Investii i capitale n construci a obiectelor comunale " se refer cheltuielile pentru construci a cazangeriilo r raionale, reelelor termice magistrale , conductelo r de ap, canalizrii , obiectelor de gazificare i termoficare , reelelor electrice de uz comun, podurilor i cheiurilor n orae i a altor obiect e ale gospodrie i comunale . La 241.06. "Investii i capitale n construci a conductelo r de gaz" se refer cheltuielil e pentru construci a conductelo r de gaz magistrale i a conductelo r de gaz-ramificaii . La 241.07. "Investii i capitale n construci a altor obiecte" se refer cheltuielile pentru construciile , care nu pot fi atribuite altor alineate . La 241.10. "Investii i capitale n plantaii multianual e" se refer cheltuielile pentru investiii capitale ce in de realizarea proiectelor de nfiin are a plantaiilo r multianuale i ngrijirea acestora pn la intrarea integral n rod, precu m i realizarea proiectelo r nfiinrii plantaiilor forestier e. La articolul 242.00. "Procurare a mijloacelo r fixe" se refer : cheltuielil e pentru procurare a obiectelor a cror valoare unitar este mai mare de 3000 lei, iar termenul de funcionar e (utilizare) este mai mare de un an: cldiri, construci i speciale, instalaii de transmisie, maini i utilaje , mijloace de transport, unelte de producie , instrumente, mobilier , animal e de munc i de producie , fonduri de bibliotec, tehnologi i informaionale, alte obiecte, cu excepia tehnicii i utilajului militar , armamentului , rachetelor i altor bunuri cu destinaie militar indiferent de pre care se atribuie la art. 113.07. "Utilaj i inventar special" ; procurare a bunurilor cu destinaie dubl ; precum i cheltuielil e legate de instalarea utilajului . Dac costurile legate de transportare a i instalarea utilajului de ctr e vnztor snt indicate separat n bonul de trsur pentru procurare a utilajului , atunci aceste cheltuieli vor fi reflectate la articolele 113.13 i 113.45 respectiv" . Articolu l 243.00. "Reparai i capitale " La 243.01. "Reparai a capital a fondului de locuine" se refer cheltuielile pentru:

rezilierea total sau parial i consolidare a pereilor exteriori din crmid, care nu au legtur cu supraconstruci a cldirii, conso lidarea fundaiilor cldirilor de piatr; restaurare a tencuielii exterioare cu vopsirea ulterioar a faadelo r cldirilor, plcilor de finisaj, a faadelor cldirilor; restaurare a i nlocuirea burlanelor, hogeagurilor; nlocuirea pardoselilor de lemn, parchet, linoleum, scrilor i podesturilor existente, a balustradelo r i barelor de sprijinire ale scrilor ; restaurare a i amenajarea de noi trotuare din asfalt ; instalarea nclzirii centrale n locul sobelor ; adaptarea pentru cazangerii a ncperilo r existente ; instalarea n locuine a aparaturii de gaz suplimentare ; gazificare a unor locuine aparte, nlocuirea unor poriuni ale conductelor de gaz; instalarea ascensoarelor , montarea i demontare a utilajelor lifturilor n legtur cu executare a lucrrilor antifon n ncperile locative ; alte lucrri de reparaie capital a ncperilor de locuit, nemenionate mai sus; cheltuieli pentru achiziionare a materialelor de construci e pentr u efectuare a n regie proprie a reparaiilo r capitale . La 243.02. "Reparai a capital a obiectelo r de producie " se refer cheltuielile pentru efectuarea reparaiei capitale a obiectelor de producie . La 243.03. "Reparai a capital a obiectelor social-cultural e" se refer cheltuielile pentru reparaia capital a cldirilor i construciilor aflate n gestiunea instituiilor din nvmnt, cultur, ocrotire a sntii i de asisten social; cheltuieli pentru achiziionarea materialelor de construcie pentru efectuarea n regi e proprie a reparaiilo r capital e. Din contul mijloacelo r alocate pentru reparaia capital, n confor mitat e cu legislaia n vigoare, pot fi executate lucrri de restaurare a monu mentelor de istorie, cultur i de cult. La 243.04. "Reparai a capital a cldirilor administrative " se refer cheltuielile pentru reparaia capital a cldirilor i construciilor cu destinai e administrati v aflate n gestiunea instituiilo r publice, precum i achiziionarea materialelor de construci e pentru efectuarea n regie proprie a reparaiilor capitale. La 243.05. "Reparai a capital a mijloacelo r de transport" se refer cheltuielil e pentru reparaia capital a mijloacelo r de transport ale instituiilor bugetare, precum i cheltuielil e pentru achiziionare a pieselor de

184

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

185 Anexa 4

schimb , blocurilo r de piese i agregate pentru efectuare a n regie proprie a reparaiilor capitale ale mijloacelor de transpor t La 243.06. "Reparaia capital a altor obiecte" se refer : cheltuielile pentru reparaii capitale, care nu pot fi atribuite altor alineate, inclusiv reparaia capital a utilajului i consumabilului durabil, care fac parte din fondurile fixe ; cheltuielile pentru achiziionarea materialelor de construcie pentru efectuarea n regie proprie a reparaiilor capitale . 250.00. Crearea rezervel or de stat Articolul 251.00. "Crearea rezervelor de stat" include cheltuielil e privind procurare a materialelor pentru creare a rezervelo r de stat, n conformitate cu actele normative , precum i cheltuielile pentru transportarea i pstrarea lor. Articolul 252.00. "Crearea tezaurului de stat" include cheltuielile pentru achiziionare a metalelor i pietrelo r preioase, precum i pentru restaurarea i pstrarea lor i alte cheltuieli . 260.00. Procurare a de pmnt i de active nematerial e Articolul 261.00. "Procurarea de pmnt" include cheltuielile pentru procurarea de pmnt, pduri, ape interne i terenuri care conin zcminte i bogii minerale. Articolu l 262.00. "Procurare a de active nemateriale " include procurarea dreptului de exploatare a bogiilor subsolului , administrar e a pescuitului n anumite raioane, ncheiere a contractelo r pe terme n lung privind arendarea pmntului, utilizarea drepturilor de autor, brevetelo r i emblemelo r comerciale .

Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la detaarea angajailor ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor din Republica Moldova Categoriil e personalului detaat pentru stabilirea normelor de diurne i plafoanelo r de cazare I. Categoriil e personalului pentru stabilirea normelor de diurne 1. Categoria I n aceast categorie se ncadreaz personalul detaat n strintate pentru: c) schimb de experien, specializare , stagieri i instruir e; d) elaborri de lucrri sau documente; e) ncheiere a sau semnare a contractelor ; f) alte aciuni care nu sunt specificat e la categori a I I . 2. Categoria II n aceast categorie se ncadreaz personalul detaat n strintate pentru: a) efectuarea vizitelor oficiale la invitaia organelor guvernamental e ale altor state ; b) participar ea la adunrile generale i speciale, la sesiunile seciilor de lucru ale ONU, precum i ale altor organizaii internaionale sau instituii specializa te ale acestora ; c) participarea la negocieri n vederea ncheierii sau semnrii acor durilor la nivel inter guvernamental; d) ndeplinirea misiunilor diplomatice. n aceast categorie sunt inclui, de asemenea, jurnalitii (ziaritii), curierii diplomatici, persoanele destinse cu titlu onorific: al poporului", emerit", precum i sportivii de performan i antrenorii lor, detaai pentru participarea la competiii internaionale. 3. Categoria I I I Aceast categorie include: Preedintele Republicii Moldova, Preedin tele i vicepreedinii Parlamentului Republicii Moldova, Prim-ministrul i viceprim-minitrii, deputaii n Parlament, Ambasador al Republicii Moldo va, Directorul Cancelariei de Stat i adjuncii lui , directorul general al aparatului Parlamentului i adjuncii lui, eful direciei generale a Aparatului Preedintelui Republicii Moldova, preedintele Curii Constituionale,

186

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

187

preedintele Curii Supreme de Justiie, membrii Curii Constituionale i Curii Supreme de Justiie, Procurorul General al Republicii Moldova i lociitorii lui, directorul Serviciului de Informaii i Securitate i adjuncii lui, preedintele Curii de Apel i adjuncii lui , preedintele Judectoriei Economice a Republicii Moldova i adjuncii lui , preedintele Curii de Conturi, membrii Curii de conturi, minitrii i vice-minitrii, Guvernatorul i Preedintele Adunrii Populare a Unitii Teritoriale Autonome Gguzia (Gagauz-Yeri), consilierii Preedintelui Republicii Moldova, Preedintelui Parlamentului i Prim-ministrului Republicii Moldova, Guvernatorul i viceguvernatorii Bncii Naionale a Moldovei, directorii i vicedirectorii departamentelor de pe lng Guvern, primarii municipiilor Chiinu, Bli, Bender i Tiraspol; academicienii i membrii corespondeni ai Academiei de tiine a Moldovei, precum i preedintele, vicepreedintele i directorul general executiv al Confederaiei Naionale a Patrimoniului, preedinii i vicepreedinii Confederaiei Sindicatelor din Republica Moldova i Confederaiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova Solidaritate". Diurna se majoreaz n conformitate cu cota procentual din mrimea ei normat, astfel: cu 25 la sut - pentru viceprim-ministru i vicepreedinii Parlamentu lui Republicii Moldova; cu 50 la sut - pentru Preedintele Republicii Moldova, Preedintele Parlamentului i Prim-ministrul Republicii Moldova. I I. Stabilirea limite i mrimilo r plafoanelor de cazar e 1. Se stabilesc dou nivele ale plafoanelo r de cazare, simboliza te A i B. 2. Plafonul A se aplic pentru personalul prevzut la I-a i a Il-a categorie de diurne. 3. Plafonul se aplic pentru personalul prevzut la categoria a IlI-a de diurne.

Anexa 5 Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la detaarea angajailor ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor din Republica Moldova
N O R M E L E D I U R N E LO R I P L A F O AN E D E C A Z A R E P E C A T E G O RI I A P E R S O A N E LO R D E T A AT E

188

Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani Anexa 6

18 9

Salariil e lunar e ale persoanelor din cadru l au t or it il o r publice, alese n funci e conform prevederil o r Constitui e i Republic i i Moldov a lei lunar, Preedinia Republicii Moldova Preedinte al Republicii Moldova 9600 Parlamentu l Republici i Moldov a Preedinte al Parlamentului 880 0 Vicepreedinte al Parlamentului 800 0 770 0 7300 7200 7100 7100 6000 5700 5500 6000 4500 4000 4000 3800 3700 3500 6000 5500 5200 5000 550 0 4000 3600 3600 3400

Anexa 7 Salariile lunare ale persoanelo r din cadrul autoritilo r publice, numite n funcie conform legii, i ale persoanelo r care dein funcii publice de rangul nti Funcia Guvernul Republicii Moldov a
Prim-miriistrii
88 0 0 84 0 0 80 0 0

Cuantumu l salariilor lunar, lei

Preedinte al comisie i permanente ; membru al Biroulu i permanen t Vicepreedinte al comisiei permanen te Secretar al comisiei permanen te Deputa t Primrii i consilii Primar general al municipiului Chiinu Preedinte de raion (cu peste 100000 locuitori ) Preedinte de raion (cu 50000-100000 locuitori) Preedinte de raion (cu pn la 50000 locuitori) Primar al municipiului Bli, Bender, Tiraspol Primar al municipi u (cu peste 30000 locuitori ) Primar al municipiu (cu pn 30000 locuitori) Primar de ora, sat (comun ) (cu peste 9500 locuitor i) Primar de ora, sat (comun) (cu 6500-9500 locuitori) Primar de ora, sat (comun) (cu 3500-6500 locuitori) Primar de ora, sat (comun) (cu pn la 3500 locuitori) Viceprimar al municipiului Chiinu Vicepre edin te de raion (cu peste 100000 locuitori ) Vicepreedinte de raion (cu 50000-100000 locuitori) Vicepreedinte de raion (cu pn la 50000 locuitori) Viceprimar al munivipiului Bli, Bender, Tiraspol Viceprima r de municipi u (cu peste 30000 locuitor i) Viceprimar de municipiu (cu pn la 30000 locuitori) Viceprimar de ora, sat (comun) (cu peste 9500 locuitori) Viceprimar de ora, sat (comun) (cu 6500-9500 locuitori) Unitatea teritorial autonom Gguzia Guvernator (bacan) Preedinte al Adunrii Populare Vicepreedinte al Adunrii Populare Preedinte al comisie i permanent e a Adunri i Popular e

Prim-viceprin-ministr u
Vicpprirn-iriistri i
Minist m
L.

71 0 0 65 0 0

Vicemin^tr n

Curtea Constituional Preedinte Judector Judector-asistent Curtea Suprem de Justiie Preedinte Vicepreedinte Judector Prim judector-asistent
->

880 0 75 0 0 53 5 0 88 0 0 75 0 0 6 00 0 53 5 0 52 0 0

Tudector-a si tpnt Curtea d r C o n t u r i Preedinte Vicepreedinte Membr u Procuratura Genial Procuror general Prim-adjunc t al Procurorulu i General Adjunct al Procurorulu i General Procurator , ef al Aparatului Procurorulu i General Procuror, ef direcie Procuror, ef secie Procuror cu misiuni special e Procuror, ef serviciu Procuror al direciei; procuror al seciei; procuror al serviciului

83 0 0 7 50 0 64 0 0 83 0 0 7 10 0 6 40 0 6 20 0 6 00 0 56 0 0 56 0 0 51 5 0 4 1 5 0 ; 3 9 0 0 ; 38 0 0

7100 6500 550 0 4500

Nota: Salariile lunare pentru preedintele i vicepreedinii raionului Dubsari, primarii i viceprimarii localitilor din stnga Nistrului ale raionului Dubsari, satului Varnia al raionului Anenii Noi i satelor Copanca i Hagimus ale raionului Cueni se stabilesc cu o majorare de pn la 20%

1 etc.

19 0

- Contabilitatea n instituiile publice -

- Mihail Nani -

191

C ONT RAC 33/C T cu privire la rspunderea material deplin mun. Chiinu

Anexa 8

15 " ianuarie 20

Instituia public coala sportiv", denumit n continuare asigurtor " n persoan a directorulu i Popescu A. acionn d n numel e unitii , pe de o parte i angajatu l Manolache I. funcia magaziner numit n continuar e angajat" , pe de alt parte, n scopul asigurri i integritii bunurilo r material e ncredinat e ( ) i confor m art.339 CMRM, au ncheiat prezentul Contract cu privire la: 1. angajatuF i asum rspunderea material individual deplin pentru neasigurarea integritii valorilor transmise lui de ctre angajator''' i se oblig: a) s aib atitudine gospodreasc fa de valorile transmise i s ia msuri de prevenir e a prejudiciulu i; b) s informez e la timp angajatoruV despre toate circumstane le care amenin integritat ea valorilor ce i-au fost transmise ; c) s in la eviden, s ntocmeasc i s prezinte, n modul stabilit, drile de seam financiar - materiale i alte dri de seam cu privire la circulaia i soldurile valorilor ce i-au fost transmise ; d) s participe la efectuare a inventarierii , reviziei, altor controale asupr a integritii valorilor ce i-au fost transmise . 2. Pentru asigurarea de ctre angajat" a integriti i ce i-au fost transmis e angajatoruV se oblig: a) s creeze angajatului' '' condiii normale pentru munc i pentru asigu rarea integrit ii valorilor transmis e acestuia ; b) s aduc la cunotina angajatului" legislaia n vigoare cu privire la rs pundere a material a angajailor pentru prejudiciul cauzat angajatorului''', precu m i regulament e de ordine interioar referitor la modul de pstrare, recepionare, prelucrare, vnzare (livrare), transportare, folosire n procesul muncii i efectuar e a altor operaiun i cu valorile ce i-au transmis e angajatului; c) s efectueze n modul stabilit, inventarierea , revizia, alte controale asupr a integritii i strii valorilor ce i-au transmise angajatului". 3. Stabilirea mrimii i repararea prejudiciulu i cauzat angajatorulur de ctre
1

5. Prezentul Contract i ncepe aciunea din data semnrii lui. 6. Aciunea prezentulu i Contract se extinde asupra ntregii perioade n care angajatur'' lucreaz cu valorile transmise lui de angajator . 7. Prezentu l Contract este ntocmit n dou exemplar e, avnd aceeai puter e juridic , unul dintre care se pstreaz la angajatur, iar cel de-al doilea la angajat". 8. Modificare a condiiilo r prezentulu i Contract , completare a sau rezilierea lui se efectueaz printr-un acord suplimenta r semnat de pri, care se anexeaz la contrac t i este parte integrant a acestuia .

ANGAJATOR" coala sportiv angajat" se efectueaz n modul prevzut de legislaia n vigoare. 4. angajatur nu poart rspundere material, dac prejudiciul nu s-a produs din vina lui , precum i n cazul existentei circumstanelo r prevzut e de art. 334 CMRM.

SALARIAT" Manolache I. Mun. Chiinu, str. Hnceti c/f 100560000056 0 Victoriabanc SA MFO AGRNMD2X419 CUIO 4018801 6 tel. serviciul personal
semntura

data, anul nateri: 20.01.198 8 adresa: Chiinu, str. Acad. Saharov eliberai: 29.08.200 2 1DNO 200800809684 6 tel. fix:
semntura

192

- Contabilitatea n instituiile publice Anexa 9


Formular tipizat M-2a 4048901 6

Seria BN coal a Sportiv fiscal

Delegafia este valabila pn la 26 decembri e 20_ Cod

64616 9

100660000066 0

Data eliberrii 12.12.2 0 Valabil pn la 26 12 2 0 _ Funcia i N P delegatulu i Catlabugani G

beneficiar, adresa str Hncet i fiscal


pliililor. adres a

Cod

Contn r Denumirea furnizorului i adres a S R L Aspectum" Codu l fiscal al furnizorului Nr i data contractului (acordului a . ) legitimat Semntura delegatulu i Meniuni privind executarea obligaie i Qlj.0 6 emis de of , 4 este delega t la _

226182288

in

Vicloriaban c

MD

denumire a bane i

D E L E G A I E
Data _ Catlabugani Griyore - manage r emiterii

Seria B N nr.

64 616 9

|3 decembrie 2 0

iiiuuclc. prenumele, funci a cu buletinul de identitate : seria nr.U04084478 din 09 poliie i ..Aspectum" SR L denumirea organizaie i Pentru a ridic a valoril e n mrfuri i material e confor m nr. i ciula bonului de comanda, faclun i

verso delegaiei
Lista valorilor n mrfu r i i material e Unitate a de masur i

Nr. crt. 1 2.

Valor i n mrfu r i i material e Materiale de construci i Materiale de uz gospodres c

Cantitate a (n Iitrrea 9

certificm spccnncnlul dc seninaluru a delegatulu i

Contabil-$e f

Semnat pentru tipar 15.07.201 0 Coli editoriale 19,0. Coli de autor 14,2 Coli de tipar 20,5. Format 70 * 100 1/16. Comanda 107/10. Tiraju l 450 ex.

Centrul Editorial-Poligrafi c al USM str. A.Mateevici, 60. Chiinu , MD 2009