Fișă de lucru la tema Figurile de stil

realizată de Slivca Olesea

1.Construiți cu ajutorul cuvintelor de mai jos diferite figuri de stil:
Epitete- glas............................................................
Inimă.......................................................................
Limbă.........................................................................
Personificări- luna....................................................................................................................
Frunza...............................................................................................
Dorul.............................................................................................................
Comparații -mamă................................................................................................
Iubire....................................................................................................
Furnică...................................................................................................

2.Depistați figurile de stil din textele de mai jos(subliniați-le și nominalizați-le):
A)
La mijloc de codru des
Toate păsările ies,
Din huceag de aluniș
La voiosul luminiș,
Luminiș de lîngă baltă,
Care-n trestia înaltă,
Legănîndu-se din unde

În adîncu-i se pătrunde
Și de lună ,și de soare,
Și de păsări călătoare,
Și de lună , și de stele,
Și de zbor de rîndunele ,
Și de chipul dragei mele.
(M.Eminescu)

B)Toamna e o primăvară stranie a frunzelor verzi.În lumina soarelui frunzișul pădurii nu e stins ,
dimpotrivă, e aprins.Pe crengi nu se vestejesc frunze , ci înfloresc lumini.Copacii sunt pajii
soarelui,cînd apune , ei îi poartă pe crengi trena de lumini crepusculare și cu un foșnet grav pădurea
pare că urmează evlavioasă soarele care coboară orbitor trptele haotice ale întunericului.
c) Din veac trecut,din strămoșești țărîne,
Din zbor fulgerător de meteor
Spre zi de azi și spre zi de mîine
Răzbate glas adînc,răscolitor.
Poetul cîntă tînăr ca lumina,
Poetul cîntă pămîntean și zeu,
Poetul cîntă zbuciumat și dulce
În graiul meu , pentru poporul meu.
(Dumitru Matcovschi)
d)Lîngă rîuri argintoase,care mișcă-n mii de valuri
A lor glasuri înmiite, printre codri , printre dealuri,
Printre bolți săpate-n munte,lunecînd întunecos,
Acolo-s dumbrăvi de aur cu poiene constelate,
Codrii de argint ce mișcă a lor ramuri luminate
Și păduri de –aramă roșă răsunînd armonios.
(Mihai Eminescu)