P. 1
Limba Greaca - Lectia 1

Limba Greaca - Lectia 1

|Views: 42|Likes:
Published by Cristina Stoian

More info:

Published by: Cristina Stoian on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

Lectia 1

Alfabetul grecesc:
α se pronunta a
β se pronunta v
γ nu exista un sunet identic in limba romana dar puteti pronunta ca un gh tot cu laringe
dar mai usor;exista totusi sunet echivalent in engleza:ca la we!noi"
# nici asta nu are sunet identic in limba romana;se pronunta ca si th la this si there si them
in engleza$
% se pronunta e
& se pronunta z'dar daca esti prea rasfatat poti pronunta si (
) se pronunta i
* nu are echivalent sonor in limba +omana;se pronunta ca si th la
threetrei"'threat'thumb'throat a limbii engleze$
, se pronunta i
- se pronunta ca'ch
. se pronunta l
/ se pronunta m
0 se pronunta n
1 se pronunta x'2s
3 se pronunta o
4 se pronunta p
5 se pronunta r
6'7 se pronunta s
8 se pronunta t
9 se pronunta i
: se pronunta f
; se pronunta h
< se pronunta ps'ca la psitacoza
= se pronunta o
>rezentul verbului a avea
%γ? @;= %γ?!eu'@;=!am"
%6A @;%,7 %6A!tu'@;%,7!ai" %,Bse pronunta i pentru ca este diftong
α98C7'α98D'α98C @;%, α98C7!el'α98D!ea'α98C!elBneutrul ' @;%,!are" α9Bse pronunta af si
nu ai pentru ca este diftong
%/%E7 @;3/% %/%E7!noi'@;3/%!avem"
%6%E7 @;%8% %6%E7!voi'@;%8%!aveti"
α983E'α98@7'α98F @;390 α983E!ei'α98@7!ele'α98F!eiBneutru' @;390!au" 3,Bse pronunta i
si 39Bse pronunta u pentru ca sunt diftongi
>rezentul verbului a fi
%γ? %E/α, %E/α,!sint" α,Bse pronunta e pentru ca este diftong
%6A %E6α, %E6α,!esti"
α98C7'α98D'α98C %E0α, %E0α,!este"
%/%E7 %E/α68% %E/α68%!sintem"
%6%E7 %E68% %E68%!sinteti"
α983E'α98@7'α98F %E0α, %E0α,!sint"
+omania!G39/α0Eα Hrecia!I..F#α
Luni!J%98@5α aici %9Bse pronunta ef pentru ca este diftong
Karti!L5E8)
Kiercuri!L%8F58)
Moi!N@/48)
Oineri!Nα5α6-%9D aici %9Bse pronunta ev pentru ca este diftong
Pimbata!QFββα83
Ruminica!S95,α-D
T!/)#@0'1!@0α'U!#A3'V!85Eα'W!8@66%5α'X!4@08%'Y!@1,'Z!%48F'[!3-8?'\!%00@α'1T!#@-
α
saptamana!%β#3/F#α' luna!/D0α7' an!@837
ieri!;*%7 sau ;8%7' astazi!6D/%5α' maine!αA5,3 α9Bse pronunta av aicidiftong"
mama!/α/F' tata!/4α/4F7' frate!α#%.:C7' sora!α#%.:D
bun!-α.C7'rau!-α-C7'cald!&%68C7'rece!-5A37'tanar!0@37'batran!γ@537'nou!0@3'vechi!
4α.α,C'4α.,C'α5;αE3
alb!F6453'negru!/αA53α9Bse pronunta
av"'rosu!-C--,03'galben!-E85,03'albastru!/4.@'verde!45F6,03
te rog!6% 4α5α-α.?' multumesc!%9;α5,68? aici %9Bse pronunta ef"
Litere mari a alfabetului grec:
]' ^' _' J' I' `' a' b' c' S' d' e' f' g' h' N' G' Q' L' i' j' k' l' m
si mai vreau sa spun ca /4Bse pronunta b
Lectia U
da!0α, sau /F.,68α /F.,68α e o forma mai politicoasa de a spune da;se foloseseste mai
ales in armata dar si catre superiori nostri in general'de exemplu directori"
nu!C;,
dimineata!45=E' pranz!/%6)/@5,' seara!β5F#9
zi!/@5α' noapte!0A;8α
lumina!:=7' intuneric!6-38F#,
soare!D.,37' luna!6%.D0)':%γγα5,mai popular'si inca ceva$$$aici γγ se pronunta gh ca la
ghiare'dar fara iBul"' stea!α68@5,' stele!α68@5,α
fata!-35E86,' baiat!αγC5,
femeie!γ90αE-α' barbat!F0#5α7 sau F085α7 08 se pronunta d"
nu exista o forma politicoasa de adresare'folosim pluralul;eventual in taraneste sau in
literatura poti intilni pentru dumneavoastra asa zisul o) α:%08,F 6α7o dar cred ca provine
din turca si nu prea intilnesti in limba curenta$pentru dumnealuiB ) α:%08,F 839 si asa
mai departe"
pnde!439 439 4α7;!unde mergiq"' Re unde!α4C 439 α4C 439 %E6α,;!de unde estiq"' in
greceste o;o ! oqo in +omaneste si 39 cum am spus la prima lectie se pronunta u
rine!43,C7 43,C7 %E6α, %6A;!cine esti tuq"' re!8, 8, -F0%,7;!ce faciq"' 3, si %, cum am
spus la inceput se pronunta i
rum!4=7 4=7 6% .%0%;!cum te cheamaq"
rand!4C8% 4C8% @5;%6α, 64,8,;!cand vii acasaq"' atenties sa nu faci confuzie cu 438@
accentul la @" care inseamna niciodata' si aici dupa cum am spus la inceput α, se
pronunta e
rui!8E037 8E037 %E0α, 83 β,β.E3;!a cui este carteaq"
cui dai carteaq!8E037 #,0%,7 83 β,β.,3; dar la fel de corect si mai specific pentru dativ este
daca spui o6% 43,C0 #E0%,7 83 β,β.E3;o
aici!%#?' acolo!%-%E
aproape!-308F' departe!/α-5,F
in fata!/45368F' in spate!4E6=
la stanga!α5,68%5F' la dreapta!#%1,F
mana!;@5,' picior!4C#,' ochi!/F8,'3:*α./37stiintific"' gura!68C/α'
nas!/98)'5,0αstiintific"
buna ziua!-α.)/@5α -α.)/@5α se spune si pentru buna dimineata"' salut!γ%,α 639' buna
seara!-α.)64@5α' noapte buna!-α.)0A;8α
eu"am fost!D/390 t o sa fiu!*α %E/α,
ai fost!D6390 t o sa fii!*α %E6α,
a fost!D8α0 tel" o sa fie!*α %E0α,
noi"am fost!D/α68α0 to sa fim!*α %E/α68%
ati fost!D6α68α0 t o sa fiti!*α %E6α68% sau *α %E68%
au fost!D8α0 t ei" 3 sa fie!*α %E0α,
eu"am avut!%E;α t o sa am!*α @;=
ai avut!%E;%7 t o sa ai!*α @;%,7
a avut!%E;% t el"o sa aiba!*α @;%,
noi"am avut!%E;α/% t o sa avem!*α @;39/% sau *α @;3/%
ati avut!%E;α8% t o sa aveti!*α @;%8%
au avut!%E;α0 t ei"o sa aiba!*α @;390
uorma negativa e usoara'se pune nu!#%0 sau #%" inaintea verbului ca la romana$vx$ :
J%0 %E/α,' #%0 D/390'#% *α %E/α,'#%0 @;='#%0 %E;α'#% *α @;=$$$si asa mai departe
Acum vreau sa iti spun ca exista o regula pentru cind se pune #%0 si cind se pune #%$Pe
pune 0Bul final daca urmeaza vocala sau o consoana oclusiva-'4'8'/4'08'γ-'86'8&" sau o
litera dubla 1'<"$nu se pastreaza daca urmeaza o consoana
fricativaβ'γ'#'&'*'.'/'0'5'6':';"$
casa!83 64E8,e neutru"'masa!83 85α4@&,e neutru"'scaunul!) -α5@-.αe
feminin"'patul!83 -5%βF8,e neutru"'peretele!3 83E;37e masculin"'podea!83 4F8=/αe
neutru"'tavanul!83 8αβF0,e neutru"'fereastra!83 4α5F*953e neutru"'usa!) 4C58αe
feminin"
cainele!3 6-A.37masculin"'pisica!) γF8αfeminin"'pasarea!83 439.Eneutru"
caietul!83 8%85F#,3neutru"'stiloul!) 4@00αfeminin"'creionul!83
/3.Aβ,neutru"'pixul!83 689.Cneutru"
Uw1!V se citeste asa #A3 690w" @0α E630!" 85Eα
UB1!1 se citeste asa #A3 /%E30B" @0α E630 @0α
Ux1!U se citeste asa #A3 %4E x" @0α E630 #A3
UyV![ se citeste asa #93 %,7 8)0 y" 85E8) E630 3-8?sau 3;8?"
primul!3 45?837'prima!) 45?8)'si mai este si neutruB83 45?83
al doilea!3 #%A8%537'a doua!) #%A8%5)'si neutruB83 #%A8%53
al treilea!3 85E837'a treia!) 85E8)'si neutruB83 85E83
al patrulea!3 8@8α5837'a patra!) 8@8α58)'si neutruB83 8@8α583
al cincelea!3 4@/4837'a cincea!) 4@/48)'si neutruB83 4@/483
al saselea!3 @-837'a sasea!) @-8)'si neutruB83 @-83
al saptelea!3 @β#3/37'a saptea!) @β#3/)'si neutruB83 @β#3/3
al optulea!3 Cγ#337'a opta!) Cγ#3)'si neutruB83 Cγ#33
al noualea!3 @0α837'a noua!) @0α8)'si neutruB83 @0α83
al zecelea!3 #@-α837'a zecea!) #@-α8)'si neutruB83 #@-α83
o (umatate!83 /,6C' un sfert!@0α 8@8α583' o treime!@0α 85E83' o zecime!@0α #@-α83
punct!6)/%E3'dreapta!%9*%Eα%9 aici se pronunta ef"'plan!%4E4%#3'segment!8/D/α
Pe foloseste accentul z 'semnul de intrebare in greaca este ; ' si in locul semnului ;pe
rom{neste" noi folosim z se numeste punctul de sus"
Ar mai fi si semnele diacritice | doua puncte cu un accent la mi(loc sau U puncte fara
accentul la mi(loc zz" se marcheaza pe , si 9 pentru a arata ca ele se pronunta separat de
α'%'3'9 atunci cand le succeda acestora adica nu formeaza diftong"$
nu se marcheaza semnele diacritice cand vocala dinainte are accent$
accentul se pune numai pe litere mici$uolosesti tastatura greaca si apasi impreuna litera si
butonul care este la dreapta lui L adica :;
cana!-3A4α'pahar!438D5,'furculita!4)53A0,'lingura!-398F.,'cutit!/α;αE5,'farfurie!4,F
83' lingurita!-398α.F-,
Lectia V
nu sint sigur daca este o regula in formarea vocativului'de exemplu in functie de
terminatie substantivului in nominativ'totusi pot sa dau citeva exemple:
nominativ:3 :E.37prietenul"'vocativ::E.%masculin"
nominativ:) γα83A.αpisicuta"'vocativ:γα83A.αfeminin"
nominativ:) /α/Fmama"'vocativ:/α/Ffeminin"
nominativ:83 /=5Cbebelusul"'vocativ:/=5Cneutru"
nominativ:3 α.D8)7golanul"'vocativ:α.D8)masculin"
nominativ:3 /4α/4F7tatal"'vocativ:/4α/4Fmasculin"
nominativ:83 4α,#Ecopilul"'vocativ:4α,#Eneutru"
}nfinitul in greceste se formeaza din prepozitie 0α care inseamna osao" si verbul in
persoana a treia'singular a timpului prezent$vxemple:
-F0=fac"'infinit:0α -F0%,
4αE&=(oc"'infinit:0α 4αE&%,
#,αβF&=citesc"'infinit:0α #,αβF&%,
4E0=beau"'infinit:0α 4E0%,
uormarea imperativului depinde de verb si nu stiu sa existe o regula standard$vxemplela
singular'plural":
-F0='imperativ:-F0%'-F0%8%
4αE&='imperativ:4αE1%'4αE1%8%sau 4αE18%"
#,αβF&='imperativ:#,Fβα6%'#,αβF6%8%sau #,αβF68%"
4E0='imperativ:4,@7'4,%E8%
Lectia W
apa!0%5C'foc!:=8,F'lumina!:=7'intuneric!6-38F#,
pentru mine!γ,α /@0α'pentru tine!γ,α 6@0α'
pentru el!γ,α α98C0masculin"Bγ,α α98Cneutru"'
pentru ea!γ,α α98D'pentru noi!γ,α /α7'
pentru voi!γ,α 6α7'pentru ei!γ,α α983A7masculin"Bγ,α α98Fneutru"'pentru ele!γ,α α98@7
mie!%/@0α'tie!%6@0α'lui!α983Amasculin si neutru la
fel"'ei!α98D7'noua!%/F7'voua!%6F7'lor!α98?0masculin'feminin si neutru la fel"
al meu!#,-C /39'al tau!#,-C 639'al sau!#,-C 839'
al nostru!#,-C /α7'al vostru!#,-C 6α7'al lor!#,-C 8397'
a mea!#,-D /39'a ta!#,-D 639'a sa!#,-D 839'
ale mele!#,-3A7 /39masculin"'#,-@7 /39feminin"'#,-F /39neutru"
ale tale!#,-3A7 639'#,-@7 639'#,-F 639
ale lor!#,-F 8397masculin'feminin si neutru la fel"
casa mea!83 64E8, /39neutru"
fratele meu!3 α#%.:C7 /39masculin"
excursie!%-#53/D' vacanta!#,α-34@7
primavara!F03,1)'vara!-α.3-αE5,'
toamna!:*,0C4=53'iarna!;%,/?0α7

Ε. Ζ.vechi= παλαιό. Κ.negru=μαύρο(αυ-se pronunta av).de exemplu directori) nu=όχι dimineata=πρωί. Ω si mai vreau sa spun ca μπ-se pronunta b Lectia 2 da=ναι sau μάλιστα (μάλιστα e o forma mai politicoasa de a spune da. Π.rau=κακός.se foloseseste mai ales in armata dar si catre superiori nostri in general. Χ.8=οκτώ.10=δέκ α saptamana=εβδομάδα. Φ. Ν. Η.tanar=νέος. Υ. Β.7=επτά.αυτό είναι (είναι=este) εμείς είμαστε (είμαστε=sintem) εσείς είστε (είστε=sinteti) αυτοί. Ι. Ψ. Ρ.9=εννέα. Ο.2=δύο.batran=γέρος.4=τέσσερα.αυτή. Γ. Τ. Ξ. seara=βράδυ zi=μέρα.rece=κρύος. maine=αύριο αυ-se pronunta av aici(diftong) mama=μαμά.albastru=μπλέ. tata=μπαμπάς. frate=αδελφός.5=πέντε. Θ.cald=ζεστός.αυτά είναι (είναι=sint) Romania=Ρουμανία Grecia=Ελλάδα Luni=Δευτέρα aici ευ-se pronunta ef pentru ca este diftong Marti=Τρίτη Miercuri=Τετάρτη Joi=Πέμπτη Vineri=Παρασκευή aici ευ-se pronunta ev pentru ca este diftong Simbata=Σάββατο Duminica=Κυριακή 0=μηδέν. Λ. luna=μήνας. multumesc=ευχαριστώ (aici ευ-se pronunta ef) Litere mari a alfabetului grec: Α. astazi=σήμερα.αυτές.rosu=κόκκινο. Δ. an=έτος ieri=χθες sau χτες. pranz=μεσημέρι.3=τρία. sora=αδελφή bun=καλός.αυτός.nou=νέο. Σ. Μ.1=ένα.αρχαίο alb=άσπρο.παλιό.galben=κίτρινο.verde=πράσινο te rog=σε παρακαλώ.6=έξι. noapte=νύχτα .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->