Sunteți pe pagina 1din 145
@ Aspecte din viata de zi cu zi ‘in viaja unui cuplu este necesard crearea unei «_ dlstante, a unul spatiu de negociere, in care 8 X, poata fi recunoscute atat punctele comune, cit si deosebirie dintre parteneri. Comunicarea si J, recunoasterea diferentelor dintre partenert i Yor ajuta si se accepte unul pe celalalt in indi- vidualitatea lor si sisi asume réspunderea pentru propria fericre. in cartea de fata, autorul analizeazi motivele ce duc la dezintegrarea cupluritor, acele aspecte din viata de 2i cui care nu au nimi ameningator ins, repetate siamplificate, addugandu-se unele alta © Susi reinnoita de slabire a unei relati. Jacques Salomé Yorbeste-mi... am atatea sa-ti spun Bete m oT) ranta si oferd solutit pentru sporirea, sine $a spontaneitati. a seria Salomé ey ‘Ne adresez tuturor celor care fs! asuma responsabititatea de a. Cctiono personal media, vedeea Inbapag retaor ce fla 9 eu cel ajar wr Si crn nal bine pentru af ml bun. Sa fim mal bunt entra ot) mal ine. Sé trim ma bine ni doar pentru a suport Pent‘ dbtine bac ei respect fade sine. de acelasi autor Ree ST Orca Seria Jacques Salomé Jaccurs SaLont est pthosciolog, formato sito poet Si ina oe in pstiare soil a Ecole pratique ea FHuautes Esides en Sciences Sociales (Pars) Este fondatrul Centra de formare wel ntensmane Le Regard er te” dela Rousslon-en Provence, unce prod bur parte Aline curled formar A pret tmp de 15am Un Seraité de Lil Jes Solomé dorete 8 tansforme comunicrea into ma- {ent de sine itStonre cess pred scl scree in respon ‘Sblizres individu tn wedeen cet uno tela ond {ance print comunicae acta. Ste inceput carera in domeniul relailor interumane cla cere 9 Iueriile ce aparin caren sihologcumanis, eprezetat de Carl Ropers Ls ince Eni cele! sales folst de psihanabes, mergind pe directa propust de Milton Eicon, pentru cre neon full este an rexervor de resuese, $1 na ©. components jsrail i in primelesle curs de formar, Jacques Slomé afoot tchricl eoporale cum ar fi Rebirth, been sou moncle de expresiescerih, precum peihodraa, Dupe see momerase experi hg 0 mets petmnais El renal un item tortco practic dezvoltn ‘Grose inert pop Asta nape metocs SPER oe Spt enc o Echo Renal sonal) Scopaldemersror sale pedagogic sedative reste aela dea da satu cf dea mel elecia porto: alt st moturzaten de a decange textea connie! Inares de pore ffs de snes aft ce call: Punetl de pecs es exprimaren personal [A ormat pind in preset peste 40000 de asisten sci, tpi pbologt coring Aut conderoie cart Ge formare ae diesipal (moderator in metoda ESPERE 9 formaton de moderator) sn Frans Belgt, Québec, vets, Inoulele Réxsaon te autre pst 30 de cr, coast al unor luc de rele ‘fh despre comaricarescupls, teorescan ical Asai Bt po Cormuniare elation prin Asal Acti se sle ss fost rau in 27 de Fb, ines limba roms (Vortec atten opun, Dao mea sala, ay Dae rm en Sat mp raj deaf tut apt a Fata Crea Vache) Sermnenta cronich ein revietelePrycholo {Frant) 9 Le Gute Rear (Canada); numeroee ape {n press rancofond(arcle cu i despre 6 inter ‘onl ale confergeler tale Now les. Mado Figee, Nisin nt, Prone asin, Li La ari, ur ald Culbes La pree Mags? or stent Le dee, Phares Ma ste til a dn opi JACQUES SALOME Yrbeste-mi. i am atatea sa-ti spun Traducere de ANGELA CISMAS eke ‘BUCURESTI, 2007

S-ar putea să vă placă și