P. 1
formule electricitate1

formule electricitate1

|Views: 162|Likes:
Published by excaliburu

More info:

Published by: excaliburu on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Curentul electric stationar I. notiunile cerute de programa de bacalaureat conform Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII.

2010 =expresiile bolduite(si relatiile asociate acestor cerinte, relatii pe care le consider necesare in rezolvarea subiectelor din variantele de bacalaureat);modificări 2013? 1. CURENTUL ELECTRIC

             

1.1 curent electric( este miscarea ordonata de particule cu sarcina electrica q=Ne ; q=sarcina electrica; N=nr.de sarcini electrice elementare, e= sarcina electrica elementara; [q]=C=coulomb) 1.2 intensitatea curentului electric(este sarcina electrica ce trece prin sectiunea transversala a conductorului in unitatea de timp I= ) 1.3. unitatea de masura a intensitatii curentului electric(amperul= A=unitate de masura fundamentala) 1.4 circuitul electric simplu [consumator (rezistor)+fire de legatura(conductoare)+sursa (generator)]; 1.5 tensiunea electromotoare a generatorului electric(este lucrul mecanic L efectuat de sursa pentru a transporta unitatea de sarcina electrica prin intregul circuit E = ; E = U + u; [E]= volt= ) 1.6 tensiunea la bornele generatorului electric (U = ) )

1.7 caderea de tensiune pe interiorul generatorului (u =

2. LEGEA LUI OHM

2.1 rezistenţa electrică (este prin definitie raportul dintre tensiunea aplicata pe o portiune de circuit si intensitatea curentului care trece prin portiunea respectiva R= ) 2.2 legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit ( I = 2.3 lg. lui Ohm pentru întreg circuitul( I = )

; r= rezistenta interna a sursei) )

2.4. unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică ( [R]=ohm=Ω=

2.5 rezistenţa electrică a unui conductor liniar( R = ; l=lungimea conductorului; S= sectiunea transversala a conductorului) 2.6 rezistivitatea electrică (notata cu litera greceasca ro, caracterizeaza din punct de vedere electric materialul; ρ; [ρ]=Ω∙m) 2.7 dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură( ρ = ρ0(1 + αt); R = R0 (1+αt); α = ; ρ0 si R0 sunt valorile rezistivitatii respectiv rezistentei electrice la temperatura t0=00C)

3. LEGILE LUI KIRCHHOFF 3.1 reţeaua electrică, nodul si ochiul de reţea,

3.2. legile lui Kirchhoff  Intr-un nod ∑ Ij,intră= ∑ Ij,ies  Intr-un ochi ∑ IkRk j= ∑
4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE

4.1 rezistenţa electrică echivalentă a grupării rezistoarelor o Legate in serie Re=∑Rj ; Re>Rj o Legate in paralel =∑ ; Re< Rj 4.2 rezistenţa electrică echivalentă a grupării mixte a mai multor rezistoare o Prin combinari de grupari serie si paralel; o Prin transformarea rezistentelor legate in triunghi ( R1, R2, R3) in rezistentele echivalente legate in stea(R12, R13, R23) cu valorile R12= si la fel pentru R13 = sau R23=
1|Page

6x10-19C deci q=Ne.m.  In schema circuitului electric.η= . temperatura absoluta. pentru sarcinile pozitive. P = . subunitara.  sensul conventional al curentului electric este prin circuitul exterior sursei electrice.INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC: notatie sau simbol I  Marime fundamentala in S. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ 5. desenat pe firele de legatura printr-o sageata care pleaca de la borna +. de la plus la minus ( opus celui real sau considerat ca sens real de miscare . echivalentă corespunzătoare grupării mai multor generatoare electrice o Legate in serie re=∑rj .  problemele se rezolva in contextul sensului conventional al curentului electric  sarcina electrica (notata q sau Q) este un numar (intreg) N de sarcini elementare e=1.masa. r) genereaza pentru doua rezistente R1 .  in electroliti – solutii-particulele cu sarcina electrica liberi sunt ionii si radicalii ionici. prin firele de legatura. Ee=∑ Ej o Legate in paralel =∑ . ∆W= L si [∆W]= [L]=joule =newton ∙metru= kg∙m2/s2 ) 5. cantitatea de substanta si intensitatea luminoasa). exprimata in procente(cat la suta din energia sursei este folosita de consumator) 5.4.5 puterea electrică (reprezinta energia consumata in unitatea de timp.particulele cu sarcina electrica liberi sunt electronii. η=   pentru circuitele electrice ramificate care pot fi reduse la un circuit simplu echivalent R=R e si r=re este marime adimensionala.  sensul real al curentului electric-al miscarii electronilor din firele metalice ale conductorilor de legatura – este prin circuitul exterior sursei electrice de la minus( unde sunt in exces sarcinile negativeelectronii)spre plus.  Definita ca sarcina electrica (q) care trece prin sectiunea transversala a conductorului electric. detalierea notiunilor cerute de programa de bacalauret 1.4 randamentul unui circuit electric simplu notat cu litera greceasca eta. totale Ptotal= EI) 5.  electronii sunt particule elementare.2.3 energia disipata în interiorul generatorului ∆w = uI∆t 5. in metale.2 energia transmisa de generator consumatorului într-un interval de timp ∆W= UI∆t 5. in numar Z) cu sarcina electrica egala cu o sarcina elementara NEGATIVA. timp. intensitatea curentului electric este asociata sensului conventional al curentului electric. interne p = uI.1 energia electrica ( reprezinta lucrul mecanic efectuat de sursa pentru a deplasa purtatorii de sarcina electrica prin circuit. 2|Page - . r) transfera consumatorului R puterea maxima sunt valabile relatiile Pmax = ↔ R= r ↔ ηoptim= = 50% II.3 rezistenţa electrică interna echivalentă şi t. Ee= re ∙∑ 5.1 CURENTUL ELECTRIC: este fenomenul de miscare ordonata de particule cu sarcina electrica. CURENTUL ELECTRIC 1.6 relaţii ce caracterizează puterea electrică  Atunci cand sursa (E. sunt fixate in nodurile retelelor cristaline metalice sub forma ionilor pozitivi metalici). sarcini care in realitate.  unitatea de masura pentru sarcina electrica este coulombul = amper • secunda ( din definitia intensitatii) 1.e.(alaturi de alte sase-lungime.metale din care sunt realizate firele/cablurile/conductoarele de legatura din orice circuit electric. universale ( prezenti in orice atom XAZ . in unitatea de timp(∆t = 1s) conform Relatiei de definitie I= .I. R2 aceeasi putere este valabila relatia P1=P2 ↔ R1R2= r2  Atunci cand o sursa (E. are formulele echivalente:  η= . [P]= watt =W= )  expresia puterii ( unui consumator P= UI. in conductorii metalici.

7.  Rezistenta ampermetrului este neglijabila. rezistenta voltmetrului este foarte mare.  Pentru a masura o tensiune U de n ori mai mare decat aceea suportata de voltmetru ( U=nUV). n-1 parti de curent sunt trecute printr-o rezistenta sunt Rsunt . CIRCUIT ELECTRIC SIMPLU  Este format din consumatorul electric. deci Rsunt=RA/(n-1) 1. CADEREA DE TENSIUNE IN INTERIORUL GENERATORULU I notata u si definita conform relatiei u = Lint/q .Daca intensitatea curentului electric este negativa inseamna ca sensul curentului electric respectiv este invers celui conventional presupus astfel.  cum lucrul mecanic total L = Lext+ Lint rezulta relatia dintre tensiunile electrice in circuitul simplu E = U + u ( valabila doar pentru un circuit SIMPLU sau echivalent cu unul simplu Ee= U + ue)  unitatea de masura a tensiunilor electrice este voltul = V conform relatiei de definitie a tensiunii electrice voltul = = tensiunea electrica este masurata cu voltmetrul. pe fir.  Reprezinta lucrul mecanic L efectuat pentru a deplasa unitatea de sarcina electrica q = 1C.I. REZISTENTA ELECTRICA     3|Page . secunda.  Consumatorul electric este cel care „consuma”energia electrica transferata de sursa prin firele electrice. 1.  ca orice element de circuit are rezistenta electrica numita rezistenta interna r.6. TENSIUNEA ELECTROMOTOARE A UNUI GENERATOR ELECTRIC. rezistenta suntului trebuie sa fie de n-1 ori mai mica decat rezistenta ampermetrului. relatia de definitie a tensiunii la borne este U = Lext/q . prin intermediul curentului electric . numit rezistor.RA≈ 0. deci Rad=RV •(n-1) 2. legata in serie cu voltmetrul. rezistenta aditionala trebuie sa fie de n-1 ori mai mare decat rezistenta voltmetrului. valorile acesteia sunt in general mici. prin circuitul exterior. TENSIUNEA LA BORNELE GENERATORULUI este notata U.  Sursa sau generatorul electric „genereaza” / produce/obtine energie electrica din alte forme de energie. conform relatia de definitie E = . kg.  Orice sursa electrica este caracterizata de doua marimi: tensiunea electromotoare E si rezistenta interna r. pentru a inregistra debitul de curent electric.1.( singura din electricitate si alaturi de metru. ca orice element de circuit au rezistenta electrica. n-1 parti de tensiune sunt preluate de o rezistenta aditionala Rad .  Firele/conductoarele de legatura sunt cele care conduc( cu viteza luminii!) sau transfera energia electrica de la sursa la consumator.5.  Cel mai simplu consumator electric este cel ohmic. LEGEA LUI OHM (valabila pentru circuitele simple sau echivalente cu un circuit simplu!) 2.  generatorul electric prin energia pe care o genereaza asigura deplasarea electronilor prin intregul circuit sub forma curentului electric.in sensul conventional de la plusul sursei. 1. legata in paralel cu ampermetrul. kelvin. caracterizat de rezistenta electrica R masurata in ohmi ( ohm=Ω) si reprezentat in schemele electrice printr-un dreptunghi foarte ingust. conectat in paralel pentru a modifica cat mai putin tensiunea masurata . portiunea cu voltmetru echivaland cu o portiune in regim de „mers” in gol. dar neglijabila! (Rf≈0). practic infinit.  Pentru a prelua n-1 parti din curent.  Daca un ampermetru este legat(accidental)in paralel cu o portiune de circuit practic scurtcircuiteaza acea portiune de circuit!  Pentru a mari de n ori domeniul de masura al unui ampermetru ( I=nIA). iar la sursele ideale se neglijeaza. tensiunea electromotoare este caracteristica sursei definita prin lucrul mecanic L efectuat de aceasta pentru a deplasa unitatea de sarcina electrica q= 1C.  Pentru a prelua n-1 parti din tensiune . 1. candela)  Aparatul de masura pentru intensitatea curentului electric este ampermetrul se leaga in serie.4. firele de legatura si sursa electrica. pentru a nu micsora intensitatea curentului masurata. prin intregul circuit. 1. mol.3.UNITATEA DE MASURA A INTENSITATII CURENTULUI ELECTRIC este amperul=A  unitate fundamentala S.

5. prin definitie. 2.2 LEGILE LUI KIRCHHOFF  Prima lege (legea nodurilor)descrie ce se intampla intr-o ramificatie sau NOD -intra si ies curenti electrici si conform conservarii sarcinii electrice ∑ Ij. dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură  ρ = ρ0(1 + αt) cu ρ rezistivitatea electrica la temperatura t (0C).  Pentru scurtcircuit = borne legate direct intrerupator inchis.  portiunea de circuit dintre doua noduri consecutive reprezinta o LATURA de retea si de-a lungul unei laturi avem aceeasi intensitate a curentului electric. iar R0 este rezistenta electrica la t0=00C 3. l si aria sectiunii transversale. dintr-un ochi de retea este egala cu suma AGEBRICA a caderilor de tensiune U=IR de-a lungul ochiului parcurs” sau ∑ ImRk j= ∑   4|Page .rezistenţa electrică a unui conductor liniar . Pentru circuite ramificate in care se poate calcula rezistenta si t. dacă tensiunea la bornele sursei nu este aceeaşi cu cea de la bornele consumatorului reyultă că firele au rezistenţă diferită de zero 2.e. R= se noteaza cu litera R pentru consumatorii obisnuiti si r pentru rezistenta(interna) a sursei.ies  A doua lege (legea ochiurilor) descrie ce se intampla intr-un OCHI de retea. echivalenta.1 RETEAUA ELECTRICA. şi Isc 2. dar depinde de temperatura. raportul dintre tensiunea de la borne si intensitatea curentului prin acea portiune de circuit. avem R = 0 si rezulta U = 0.m.intră= ∑ Ij. I = Imax= E/r )  Din graficul tensiunii electrice la borne in functie de intensitatea curentului electric prin circuitul simplu intersecţia cu axele reprezintă valorile maxime ale mărimilor de pe axe.  este constanta de material.  zona de ramificatie cuprinde cel putin trei fire de legatura si se numeste NOD.  rezistivitatea conductoarelor electrice creste cu cresterea temperaturii! 2. U = Umax= E.e.2 LEGEA LUI OHM PENTRU O PORTIUNE DE CIRCUIT are expresia I=U/R echivalenta cu U= IR sau cu relatia de definitie a rezistentei electrice R= 2.NODUL SI OCHIUL DE RETEA Reteaua electrica reprezinta un circuit electric ramificat. S)  R= .m. Pentru firele de legătură rezistenţa se neglijează.3 LEGEA LUI OHM PENTRU ÎNTREGUL CIRCUIT are expresia I =    Se aplica in aceasta forma doar pentru circuitul simplu(o singura sursa si un singur consumator).  conturul inchis format dintr-o anumita succesiune de laturi de retea formeaza un OCHI de retea 3.m. respectiv t.fiind generalizarea legii lui Ohm pentru intregul circuit I = sau E = I∙R +I∙r care pentru ochiul de retea devine „Suma ALGEBRICA a t. LEGILE LUI KIRCHHOFF 3.7. notata ρ) si de dimensiunile geometrice ale acestuia(lungimea.6.  Depinde doar de materialul din care este facut conductorul(prin constanta de material numita rezistivitate electrica. legea lui Ohm se foloseste in forma I = Pentru mers in gol = bornele nu fac legatura intrerupator deschis = voltmetru ideal legat normal=R = ∞ si rezulta I=0 . iar ρ0 este rezistivitatea electrica la t0=00C  α este coeficientul termic al rezistivitatii calculat din relatia care da cresterea rezistentei cu temperatura  α= rezulta [α]=grad-1 din R = obtinem relatia echivalenta pentru cresterea rezistentei conductoarelor metalice cu temperatura R = R0(1+αt) unde R este rezistenta electrica la temperatura t (0C).e.rezistivitatea electrică  se noteaza ρ ( atentie sa nu se confunde cu densitatea!) .  rezistenţa electrică a unei portiuni de circuit reprezinta.

5|Page .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->