P. 1
53960899 Capitolul 1 Definitia Biotehnologiei Obtinerea Preparatelor Enzimatice Obtinerea Culturilor St

53960899 Capitolul 1 Definitia Biotehnologiei Obtinerea Preparatelor Enzimatice Obtinerea Culturilor St

|Views: 35|Likes:
Published by Fazecas Ciprian

More info:

Published by: Fazecas Ciprian on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme.

1.1.

BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE – DEFINIŢIE – OBIECTUL BIOTEHNOLOGIEI

Biotehnologia este o ştiinţă complexă, ce se caracterizează prin utilizarea integrată a biochimiei, microbiologiei, biologiei celulare şi a ingineriei genetice. (fig. 1.1).

Figura 1.1. Biotehnologia o ştiinţă complexă

Denumirea de biotehnologie provine de la cuvintele greceşti: „Bios” care înseamnă viaţă, „Tehnikos” care înseamnă tehnici şi „Logos” care însemnă „studiu al”. Biotehnologia este aplicată in diverse domenii, cum ar fi : agricultură, industria alimentară, producţie industrială, mediu şi medicină. Biotehnologia alimentară se referă la prelucrarea industrială a diferitelor materii prime cu ajutorul microorganismelor şi enzimelor proprii sau a unor agenţi biologici (microorganime, enzime) adăugaţi în scopul realizării unor produse sau a ameliorării unor procese tehnologice. Rolul biotehnologiei este covârşitor în industria alimentară. În fapt industria alimentară este o biotehnologie deoarece materiile prime agroalimentare sunt produse biologice şi prin urmare conservarea lor până la consum, în stare proaspătă (cazul fructelor şi legumelor) sau până la

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi 2 starter de microorganisme. industrializare (cazul tuturor produselor agroalimentare) implică controlul activităţii enzimatice proprii ţesuturilor vegetale şi animale sau a celor elaborate de microflora de contaminare. Enzimele proprii ţesuturilor vegetale şi animale sunt esenţiale în transformările pe care le oferă produsele agroalimentare: maturarea fructelor şi legumelor, cerealelor şi făinurilor sau diferitelor produse alimentare pe bază de cereale germinate, maturarea brânzeturilor, maturarea cărnii. Enzimele pot avea însă şi rol deteriorativ cu implicaţii în modificarea caracteristicilor senzoriale şi a valorii nutritive a materiilor prime agroalimentare până la prelucrarea termică a acestora. De asemenea rolul microorganismelor este hotărâtor, unele dintre ele având acţiune dăunătoare, altele având rol esenţial în obţinerea unor produse alimentare datorită acţiunii lor fermentative: produse lactate acide, brânzeturi, bere, vin, spirt, pâine, salamuri crude, alimente fermentate din cereale şi leguminoase. Microorganismele intervin şi în fermentarea unor produse vegetale: varza, murături, măsline, castraveţi, cacao, etc. Biotehnologiile în industria alimentară s-au dezvoltat impresionant prin folosirea enzimelor exogene (industria laptelui, berii, spirtului, amidonului, cărnii, sucurilor de fructe, zahărului, panificaţiei, etc.) şi a culturilor starter (industria berii, laptelui, cărnii, panificaţiei, etc.) La toate acestea trebuie să avem în vedere obţinerea de metaboliţi secundari (alcool etilic, acetonă, acizi organici, aminoacizi, etc.) prin folosirea de microorganisme precum şi de biomasă alimentară şi furajeră, etc. Cu ajutorul enzimelor microorganismelor se pot accelera procesele biochimice, se pot perfecţiona procesele de producţie, se poate îmbunătăţi calitatea produselor alimentare şi se poate mări gradul de diversificare a producţiei alimentare.

1.2. PREPARATE ENZIMATICE

1.2.1. Aspecte generale Biotehnologia preparatelor enzimatice este un domeniu de bază al biotehnologiei, având drept scop studierea tehnicilor de obţinere a preparatelor enzimatice folosind materii prime de origine animală, vegetală şi microbiană, sub formă liberă sau imobilizată pentru a fi folosite ca agenţi biologici în industria alimentară, industria furajelor, industria textilă, detergenţilor, farmaceutică, cosmetică, chimică, etc. Prin utilizarea preparatelor enzimatice, tehnologiile tradiţionale se transformă în biotehnologii, devenind mai eficiente şi mai puţin poluante.

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme. În figura 1.2. este prezentată ponderea de utilizarea a preparatelor enzimatice în diferite ramuri.

3

Alte domenii; 6 Morarit, panificatie; 5 Sucuri, vinuri; 10 Bere; 4 Amidon; 30

Distilate; 5 Produse lactate; 5

Detergenti; 35

Fig. 1.2. Poderea utilizării preparatelor enzimatice Aşa cum se observă din datele de mai sus, cea mai mare pondere o are utilizarea în industria alimentară, urmată de industria detergenţilor. În figura 1.3. sunt prezentate principalele tipuri de preparate enzimatice produse pe plan mondial. Cea mai mare pondere o au preparatele de proteaze urmate de amilaze.

Pectinaze; 10 Proteaze fungice; 4

Alte enzime; 4

Glucozizomeraze; 14 Amilaze fungice; 18

Amilaze bcteriene; 10 Proteaze bacteriene; 35 Proteaze de coagulare; 5

Fig. 1.3. Principalele tipuri de preparate enzimatice.

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme.

4

Preparatele enzimatice se comercializează sub diverse forme şi grade de purificare: A. Preparate enzimatice solide: 1. Preparate enzimatice brute, sub formă de pulbere, obţinute prin uscarea şi măcinarea mediului fermentat; 2. Preparate sub formă cristalizată, enzime pure utilizate preponderent în chimia analitică şi ingineria genetică; 3. Preparate liofilizate, care sunt enzime purificate în amestec cu substanţe crioprotectoare, care sunt urcate în vacum la temperaturi de -20......-50°C B. Preparate enzimatice lichide 1. preparate enzimatice brute, formă sub care se livrează enzimele extracelulare (eliberate de către microorganisme în mediul de cultură în timpul fermentaţiei) 2. preparate parţial purificate, în care se adaugă conservanţi pentru a le mări stabilitatea în timp. In tabelul de mai jos sunt prezentate principalele tipuri de preparate enzimatice, sursele din care se obţin şi aplicaţile în industria alimentară.

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme.

5

Culturi starter de microorganisme. 6 1. Definiţia biotehnologiei.2. mucoasă stomacală şi intestinală).2. Sursele animale sunt reprezentate de subprodusele din industria cărnii (ficat.Capitol 1. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Utilizarea acestr surse este pe scară din ce în ce . rinichi. inimă. creier. Preparatele fabricate la scară industrială folosesc trei tipuri de surse: ţesuturi animale şi vegetale şi microorganisme. pancreas. Surse de enzime.

utilizată pentru degradarea proteinelor miofibrilare.Capitol 1. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. protează obţinută din latexul fructului de smochin (Ficus carica). rădăcini. cum ar fi: prezenţa unor substanţe potenţial dăunătoare sănătăţii omului (ex. Avantajele utilizării microorganimelor constau în: - microorganismele se pot obţine în cantităţi mari (biomasă) prin cultivare în instalaţii speciale pe medii de cultură ieftine (tărâţă de grâu. - bromelina. Preparatele enzimatice ale acestor enzime nu sunt purificate. extract de porumb. apariţia unor boli cum ar fi encefalopatia spongiformă la bovine. latexuri. fructe. înalt performante (productive) şi prin stabilirea condiţiilor optime fizice şi chimice pentru producerea de enzime. frunze. . O altă enzimă este α -amilaza pancreatică care are utilizări în industria farmaceutică. Definiţia biotehnologiei. fiind înlocuite de sursele microbiene. glucanaze). Enzima este utilizată pentru tenderiyarea cărnii sau în industria berii. cum ar fi: producţia limitată. Alte enzime de origine vegetală sunt lipoxigenaza din soia şi complexul enzimatic din malţ ( amilaze. şroturi de soia sau floarea soarelui. Aceste dezavantaje face ca sursele de origine vegetală să fie destul de puţin utilizate. folosită pentru hidroliya proteinelor colagenice. sevă. - ficina. ciclul de dezvoltare al microorganismelor este foarte scurt faţă de cel al plantelor sau animalelor. producţia de enzime de către microorganisme poate fi mărită prin selectarea şi utilizarea de tulpini mutante. Microorganismele reprezintă principala sursă pentru obţinerea de preparate enzimatice. mai redusă. Culturi 7 starter de microorganisme. protează obţinută din latexul fructelor de Caryca Papaia. melasă. - papaina. Utilizarea surselor vegetale pentru obţinerea preparatelor enzimatice ridică o serie de probleme. deoarece sursele animate prezintă o serie de dezavantaje. zer). fiind sub formă de făină de soia sau de malţ. Compuşii fenolici) sau a unor compuşi toxici de comtaminare. Sursele vegetale sunt reprezentate de seminţe( germinate sau negerminate). Principalele enzime obţinute din surse vegetale sunt. Principalele enzime de origine animală care se obţin sub formă de preparate sunt chimozină (renina) care se extrage din stomacul de miel sau viţei care se utilizează pentru coagularea laptelui la fabricarea brânzeturilor. protează obţinută din sucul de ananas ( Ananas comosus ). proteaze.

1. Definiţia biotehnologiei. preparate enzimatice purificate – concentrate.2.4.3.Capitol 1. - . Culturi 8 starter de microorganisme. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. proprietăţile enzimelor şi specificitatea de acţiune diferă cu natura microorganismelor producătoare. din care rezultă ca preparatele enzimatice pot fi obţinute sub formă de: - preparatele enzimatice obţinute pot avea activităţi diferite cu predominanţa preparate enzimatice brute-uscate. respectiv şi uscate. Tehnologii de obţinere a preparatelor enzimatice Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor enzimatice este prezentată în figura Tehnologia de obţinere a preparatelor enzimatice implică operaţiile indicate în schema prezentată în fig. preparate enzimatice brute – lichide concentrate. unei activităţi. 1. astfel industrial se pot obţine preparate care corespund întocmai scopului dorit.

Capitol 1. . urmată de etapa fermentativă prorpiu-zisă. Etapa biologică care constă în obţinerea culturilor starter intermediare şi a culturii de producţie. purificare şi standardizare a enzimelor. 1. realizarea lor presupune parcurgerea a trei etape: 1.4. prin prelucrarea mecanică şi fizico chimică a materiilor prime ce intră în compoziţia mediului de cultură (fermentativ). Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Fig. 2. sterilizare etc. Definiţia biotehnologiei. Etapa de separare. mărunţire. Această etapă presupune operaţii de dozare. solubilizare. Culturi starter de microorganisme. Pregătirea mediului de cultură. 3. Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor enzimatice 9 Procesele biotehnologice de obţinere a preparatelor microbiene sunt complexe.

Schema bloc pe operaţii de obţinere a preparatelor enzimatice microbiene brute . Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.Capitol 1. Culturi starter de microorganisme. 1. 10 Fig.5.

11 Pregătirea mediului de cultură Materii prime utilizate pentru fabricarea mediilor de cultură. Melasele mai conţin şi alţi compuşi cu carbon (gume. 15% zahăr invertit şi 5% glucide nefermentescibile). pentozani etc). Leşiile bisulfitice au un conţinut de 10% S. - Leşiile sulfitice provin din industria hârtiei ca urmate a transformării masei lemnoase în pulpă celulozică sub acţiunea bisulfitului de calciu. Surse de azot. săruri de amoniu. . pe lîngă zaharuri simple extractul apos mai conţine şi acid lactic obţinut ca urmare a dezvoltării bacteriilor lactice. compuşi cu azot (proteine. Ca surse de carbon în reţetele mediilor industriale se folosesc: - melasele care provin de la rafinarea zahărului. forfatul acid de diamoniu. a enzimelor şi acizilor nucleici. sub formă de glucoză. Culturi starter de microorganisme.Capitol 1.U. 2% hazăr invertit şi 1% glucide nefermentescibile. din care 20% glucide simple. Materiile prime trebuie să asigure principalii nutrienţi microorganismelor în vederea dezvoltării lor în timpul fermentaţiei. fructoză.. Melasa de trestie conţine aproximativ 50% glucide totale (din care 30% zaharoză. în timp ce maltoză. Poliglucidele pot fi utilizate doar de către microorganismele apte să sitetizeze enzimele care să le hidrolizeze extracelular în monoglucide capabili să difuzeze prin membrana celulară. Principala sursă de carbon ( sursă de energie) pentru microorganisme o constituie glucidele. Surse de ioni anorganici. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. zaharoza şi lactoza sunt asimilate doar dacă microorganismele posedă enzime capabile să le transforme în monoglucide.U. Definiţia biotehnologiei. Azotul din mediul de cultură are rol anabolic. săruri minerale şi vitamine. carne etc. În timp ce melasa de sfeclă conţine 50% glucide totale din care 47% zaharoză.azot anorganic: amoniac. În funcţie de tipul de melasă (sfeclă sau trestie) diferă şi compoziţia în glucide. participând la biosinteza proteinelor structurale. - Extractul de porumb. . galactoză care sunt uşor asimilabile. soia.azot organic: hidrolizate proteice de cazeină. aminoacizi). sulfatul de amoniu. Surse de carbon. Principalele surse de azot sunt: . este reprezentat de extractul obţinut din industria amidonului după ce suferă o concentrare până la 50% S.

Definiţia biotehnologiei. acid pantotenic. fier.Capitol 1. mangan. În cazul fermentaţiilor desfăşurate pe mediul solid. ulterior fiind transferat în bioreactor. având un rol catalitic sau structural pentru microorganisme. calciu. fosfor. Etapa biologică. Principalele vitamine necesare ca factori de creştere sunt: biotina. nucleotide şi nucleozide. cupru. sulf. aminoacizi. pentru a se reduce durata iniţieirii fermentaţiei. se recomandă să se folosească o cantitate mai mare de inocul. Factorii de creştere includ vitaminele. molibden. nichel şi seleniu). pentru care se utilizează inocule sporifere se recomandă să se asigure prin inoculare concentraţii de 105-106 spori pe g mediu. aceştia reprezintă circa 8% din substanţa urcată a a celulelor microbiene. Sterilizarea mediului de cultură se poate realiza direct în bioreatorul în care se realizează fermentaţia sau într-un vas sub presiune separat. adaptate la mediul industrial pentru ca fermentaţia să se declanşeze rapid. iar în cazul celor submerse cultura starter de producţie să fie de circa 10% din mediul de cultură. Culturi 12 starter de microorganisme. clor. Pentru buna desfăşurare a procesului de fermentaţie este necesară cultivarea microorgnimelor pe un mediu de cultură steril pentru a preveni contaminarea. fermentaţiile industriale se desfăşoară în volume de 150 – 250 de mc de mediu. Pentru dezvoltarea microorganimelor în timpul procesului de fermentaţie este necesară prezenţa ionilor anorganici. Surse de factori de creştere. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Cultura starter de producţie trebuie să conţină celule active. zinc. cobalt. purine. potasiu. acidul nicotinic. Tratementul termic al mediilor de cultură. pirimidine. La microorganismele care au viteză de creştere redusă. Cultura folosită drept inocul trebuie să fie în faza exponenţială de creştere. steroli şi poliamide. tiamina. şi magneziu) şi micronutrienţii (sodiu. motiv pentru care trebuie pregătită o cantitate suficientă de inocul. acizi graşi. Obţinerea culturilor starter de producţie Pentru producerea enzimelor. . Principalii ioni anorganici care trebuie să fie prezenţi în mediul de cultură sunt: macronutrienţii ( azot. Factorii de creştere sunt compuşi organici a căror prezenţă în mediul de cultură este necesară în cantităţi mici.

Culturi starter de microorganisme.Capitol 1. Etape pentru obţinere culturilor starter de producţie Tehnici de fermentaţie . Definiţia biotehnologiei. 1. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.6. 13 Fig.

Se pot întâlni trei tipuri de situaţii : • • • Tipul I : creşterea şi producţia de enzime sunt asociate . Endothia parasitica. Această tehnică are avantajul că mediul de cultură va deveni un mediu bogat în activitate enzimatică . .Capitol 1. Saccharomyces cerevisiae. Printre speciile de microorganisme ce se folosesc menţionăm următoarele : Aspergillus niger. Bacillus amylolichefaciens.fermentaţia de submersă. Definiţia biotehnologiei. Mucor miehei. Klebsiella planicola. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Bacillus stearothermophilus. Această ultimă tehnică este superioară primei metode din punct de vedere tehnologic şi biochimic. în care mediul este lichid ce se află într-un reactor unde toţi parametrii fermentaţiei sunt perfect controlaţi. Culturi 14 starter de microorganisme. Kluyveromyces lactis. Penicillium emersonii. Tipul III : există o fază de latenţă între producţia de enzime şi creşterea microorganismelor în mediul de cultură. Bacillus licheniformis. cele două procese putând fi simultane sau câteodată complet separate. La sfârşitul fermentaţiei microorganismul trebuie distrus cu condiţia păstrării intacte a activităţii enzimatice.fermentaţia de suprafaţă în care se utilizează un mediu solid pe care se cultivă microorganismul (de regulă un mucegai filamentos). Actinoplanes missouriens. Pentru producţia de preparate enzimatice de origine microbiană se poate aplica două tehnici de bază : . Tipul II : producţia de enzime continuă chiar după faza de creştere . . Aspergillus oryzae. Aspecte biologice ale fermentaţiei principale. În cursul fermentaţiei microorganismul utilizat se va dezvolta şi va produce enzimă.

Definiţia biotehnologiei. ne putem situa în unul din următoarele cazuri: Procedeul nealimentat.5. vâscozitatea mediului) . în care caz toate ingredientele mediului de fermentare sunt pregătite în fermentator la pH-ul şi temperatura dorită înainte şi de a introduce ei se inoculum. Microorganismele din cultivate pot produce enzime extracelular sau intracelular. În ceea ce priveşte tipurile de culturi submerse. . Culturi starter de microorganisme.10 tone oxigen pentru un fermentator de 100 m .106 KJ/h) iar secreţia de metaboliţi şi enzime extracelulare este de 0.7. -nivelul de proteine. Rezultatul este producţia de biomasă. de CO2 şi căldură (2. 15 Figura 1. După urmăreşte prin introducerea inoculum. Celulele microbiene utilizează foarte mult oxigen pentru producţia 3 de biomasă/ enzime şi anume 3 . precum şi substanţe nutritive în mediu de fermentaţie pentru dezvoltare (creştere de la 1 la 10 8 în 5 – 10 zile de dezvoltare).1 – 40 g/l. Diferite evolutii ale concentraţiei de celule şi enzime Aspectele biochimice ale fermentaţiei principale.106 – 6. în mod steril. care arată : -creşterea microorganismelor (biomasă. -concentraţia în enzimă (activitatea enzimatică a mediului) . -consumul de glucide . La procedeul nealimentat se pot monta diferiţi senzori care arată : -pH-ul – care se poate regla prin adaus de baze sau acid . Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.Capitol 1. în funcţie de caz. fermentaţia principală începe finalizarea prelevarea de probe. În funcţie de tipul acestora variază şi procedeul de extracţie.

dar întotdeauna trebuie lăsat în fermentator un volum de ≤ 30%. după care oprirea fermentaţiei se face după un anumit timp fixat experimental. care serveşte în acest caz drept cultură de producţie.Capitol 1. în care se începe cu un volum de 10 – 30% de substrat în care se introduce inoculum. -nivelul de oxigen consumat. -presiunea – care se reglează prin supape care se deschid la presiuni de 1 până la 3 bar . Alimentarea fermentatorului poate fi repetată de mai multe ori efectuându-se sutiraje (evacuări) programate. în funcţie de concentraţia în unul din componenţii mediului. -temperatura – care se poate regla prin debitul de circulaţie al apei reci în mantaua fermentatorului sau în serpentina din interiorul fermentatorului . pornind de la analiza efluenţilor. Culturi 16 starter de microorganisme. -coeficientul respirator QR – care se măsoară prin cantitatea de CO2 produsă faţă de cantitatea de oxigen consumată . Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. după care fermentatorul se alimentează cu restul de mediu. ar provoca creşterea vâscozităţii. care trebuie să fie reglată în timp. -nivelul de spumă – care se poate combate cu un antispumant aflat într-un rezervor ataşat fermentatorului . . Procedeul alimentat. Definiţia biotehnologiei. Acest procedeu se aplică în cazul în care sinteza enzimelor ar fi reprimată de concentraţiile ridicate într-unul din nutrienţii mediului de cultură sau în cazul când creşterea microorganismelor.

bioreactorul (fermentatorul) de dezvoltare a celulelor este cuplat cu o unitate de micro sau ultrafiltrare. Cultivarea submersă a microorganismelor. 17 Fig. 1. În acest caz.8. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Definiţia biotehnologiei. Culturi starter de microorganisme. se arată . În figura 1.Capitol 1.9. Procedeul continuu necesită alimentarea continuă a fermentatorului cu mediu şi folosirea unei culturi concentrate de microorganisme.

Culturi 18 starter de microorganisme. schiţa unei astfel de instalaţii formată dintr-un bioreactor cuplat cu o unitate de ultrafiltrare la care există şi posibilitatea de a recicla biomasa. Procedeul continuu Avantajele unui astfel de procedeu sunt următoarele : -se poate detoxifica mediul de cultură prin eliminarea produsului de inhibare .9. . -retenatul poate fi evacuat şi el periodic. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. fiind constituit din biomasă care conţine enzime intracelulare. 1. Fig. -aceste concentraţii mari de celule se constituie ca o barieră eficace faţă de contaminarea exterioară . -celulele au posibilitatea de a se dezvolta până la concentraţii relativ mari (∼ 300 g substanţă uscată/l. -celulele reciclate devin perfuzate . -cantitatea de mediu de cultură care se introduce în bioreactor este controlată de cantitatea de permeat care traversează membrana de ultrafiltrare .Capitol 1. după care este trecut la prelucrare ulterioară (extracţie) . Definiţia biotehnologiei. în cazul drojdiilor) .

ultrafiltratul se stabilizează cu polioli (sorbitol. dextrine). glicerol) şi/sau săruri (NaCl. după terminarea fermentaţiei se separă partea solidă insolubilă (celule şi produse insolubile) de partea lichidă care conţine enzimele. ceea ce face necesară o purjare a bioreactorului prin unitatea de ultrafiltrare. Soluţia sterilă obţinută este apoi ultrafiltrată pentru a concentra enzimele.6–glucanază. -permeatul de la ultrafiltrare. O variantă a procedeului continuu de obţinere a biomasei/ enzimelor constă în folosirea bioreactorului cu membrană. stocat sau dirijat direct la o operaţie în aval de purificare sau concentrare. preparate enzimatice exogene complexe de natură bacteriană care conţin chitinază. separare care se poate face prin centrifugare. este supusă lizei. MgSO 4). proteaze. În cazul în care enzima (enzimele) intră în compoziţia unui preparat comercial pulbere. respectiv se adaugă bacteriostatici alimentari (benzoat. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. cum ar fi lizozimul din albuşul de ou. Înainte de atomizare mai poate fi realizată o filtrare sterilă. ultrafiltratul se suplimentează cu un suport şi se usucă prin atomizare (suplimentarea se face cu amidon. sorbat. Neajunsurile acestui procedeu de obţinere a biomasei şi enzimelor sunt următoarele : -membranele trebuie să fie rezistente la sterilizarea cu vapori de apă şi la igienizare cu substanţe chimice . α -1. ascorbat). deci. Etapa de separare a enzimelor Extracţia. Definiţia biotehnologiei. -costurile energetice sunt destul de ridicate. mananază. -chiar la densităţi mari de celule. Culturi 19 starter de microorganisme. filtrare frontală sau microfiltrare. care conţine enzime nu mai are celule microbiene şi poate fi. La procedeul discontinuu (nealimentat) şi cel alimentat. separată de partea lichidă. Liza poate fi realizată chiar de enzimele proprii microorganismelor ce alcătuiesc biomasa. fapt care conduce la micşorarea vârstei medii a celulelor care rămân în sistem. . -mediul de cultură poate fi colmatant pentru membrana de ultrafiltrare. Pentru a obţine şi enzimele intracelulare. În cazul în care enzimele sunt destinate a intra în compoziţia unui preparat comercial lichid. biomasa din fermentator.Capitol 1. la sfârşitul ciclului de dezvoltare este posibilă o oarecare liză a celulelor. câteodată în combinaţie cu adaosul de metabisulfit. fie prin folosirea de preparate exogene.

sarea. enzimele intracelulare sunt supuse operaţiilor aplicate şi enzimelor extracelulare. La aceste formulări se adaogă o substanţă bacteriostatică (de exemplu benzoat de sodiu în proporţie de 0. în comparaţie cu nivelul de enzimă conţinut În ceea ce priveşte preparatele comerciale microgranulate.4. Picăturile pulverizate sunt uscate într-un turn de uscare. Se poate realiza şi o liză mecanică (folosire de presiuni mari de 600 – 1000 bar.5% faţă de masa suportului. urmată de detenta brutală) Se pot folosi şi ultrasunetele cu frecvenţe mai mari de 20 MHz pentru liza celulelor şi deci pentru eliberarea enzimelor intracelulare.2%). zahărul.Capitol 1.). un şoc osmotic este suficient pentru a elibera enzimele. maltodextrine etc. În preparatele comerciale pulbere sau lichide. În cazul în care enzima este periplasmică. sorbitol) care se utilizează în proporţie de 20 – 50% faţă de preparatul lichid. Preparatele comerciale lichide sunt formulate în general cu polioli (gliceroli. acestea se obţin dintr-un ultrafiltrat care se amestecă cu un suport (sare. Preparatele enzimatice sub formă de pulbere sunt formulate cu un suport cum ar fi amidonul. precum şi sub formă lichidă. Cantitatea de substrat este astfel calculată încât să se obţină titrul enzimatic dorit în microgranule. amidon solubil. cu aer la 70 90°C. Definiţia biotehnologiei. umiditatea (∼ 6%). 1. Preparatele enzimatice se comercializează de regulă sub formă de pulbere. Odată eliberate. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.2. conţinutul de enzimă este redus raportat la suport şi de aceea cantitatea de preparat comercial este mult mai mare. Amestecul respectiv este pulverizat împreună cu un agent liant care reprezintă 0. La aceste preparate se controlează granulometria.1% până la 0. . Enzime imobilizate Imobilizarea unei enzime (sau a unui sistem multifuncţional) înseamnă legarea sau fixarea acesteia de un suport care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : -să fie insolubil în apă . de microgranule. Suportul trebuie să nu fie higroscopic pentru a se evita formarea de cocoloaşe. maltodextrinele. Culturi 20 starter de microorganisme.1 – 0.

Definiţia biotehnologiei. deci cu aceeaşi cantitate de enzimă se poate transforma o cantitate mai mare de substrat. • • enzima nu pătrunde în substratul ce se tratează în cursul catalizei enzimatice. • are loc o creştere a vitezei de lucru. ca proteină şi ca activitate catalitică. grupările hidrofile). dar şi din punct de vedere al reglării automate a parametrilor de lucru. • se poate stopa reacţia enzimatică la momentul dorit şi se evită trecerea enzimei în produsul transformat. Această stabilitate este în legătură cu diminuarea gradului de libertate al macromoleculei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. apropiate de cele ale enzimelor libere (neimobilizate). ceea ce asigură un control riguros al parametrilor de lucru. Există şi dezavantaje. -să asigure acţiunea enzimei la un pH şi temperatură optime. -să asigure păstrarea proprietăţilor catalitice ale enzimelor. putându-se automatiza procesul. încărcarea suportului cu enzimă. • costurile globale de producţie sunt mai mici în comparaţie cu procedeele în care se folosesc enzime libere. prin controlul riguros al vitezei fluxului de substrat şi al concentraţiei acestuia. respectiv specificitatea de acţiune . Imobilizarea conduce şi la creştere a concentraţiei locale a protein-enzimei care are un efect stabilizant. • refolosirea treptată a enzimei. • se poate lucra în flux continuu din punct de vedere al catalizei enzimatice. cum ar fi: .Capitol 1. se poate modula micromediul în care acţionează enzima imobilizată (concentraţie substrat. • se pot folosi şi enzime care nu sunt trecute în liste GRAS (Generally Reconized as Safe). Culturi 21 starter de microorganisme. Avantajele imobilizării enzimelor sunt următoarele : • creşterea stabilităţii enzimei. ceea ce are consecinţă asupra variaţiilor de conformaţie a enzimei (se diminuează aceste variaţii). • se poate lucra în sistem semicontinuu sau continuu.

grupările funcţionale acide La imobilizare. În cazul enzimelor imobilizate se observă un comportament cinetic diferit faţă de cel al enzimelor libere.Capitol 1. Activitatea enzimatică scade ca urmare a imobilizării. • costuri privind imobilizarea. Astfel. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. în cazul enzimelor imobilizate acesta este diferit de cel apos. Un alt aspect este influenţa mediului. solubile. un proces mai complex din punct de vedere tehnic şi o supraveghere mai atentă. Culturi starter de microorganisme. 22 Aspecte teoretice privind enzimele imobilizate. utilizarea numai a unor substraturi solubile. Definiţia biotehnologiei. în funcţie de enzimă şi catalizator se poate vorbi de : randament de fixare care reprezintă cantitatea efectivă de enzimă imobilizată în raport cu cantitatea de enzimă introdusă în procesul de imobilizare : enzimă fixată pe suport η =  100 · enzimă utilizată - randament de activitate care reprezintă activitatea reziduală a enzimei imobilizate: Activitatea (E0) după fixare · 100 Activitatea (E’0) înainte de fixare . Acest lucru se datorează schimbărilor conformaţionale ale enzimei după imobilizare. • • • • pierderi ale activităţii enzimatice. O astfel de modificare apare în primul rând în cazul legării covalente a enzimelor de suport. o investiţie iniţială în utilaje mai mare.

contaminarea microbiologică a sistemului enzimă/suport în timpul utilizării reactorului respectiv. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. caracteristicile materialului suport. Culturi starter de microorganisme. caracteristicile substratului ce trebuie transformat .Capitol 1. Metode de imobilizare a enzimelor . stabilitatea enzimei care trebuie menţinută activă un timp cât mai îndelungat . 23 Factorii critici care trebuie luaţi în consideraţie la folosirea enzimelor imobilizate Aceşti factori se referă la : eficienţa economică a imobilizării determinate de : costul enzimei. Definiţia biotehnologiei. costul tehnicii de imobilizare . viteza de difuzie a substratului la enzimă şi a produsului (lor) de transformare . activitatea enzimei imobilizate care este influenţată de : tehnica de imobilizare. costul suportului.

argilă (bentonită.6. Dowex 50 etc. răşini schimbătoare de ioni (DEAE celuloză. montmonirolită etc. calitatea enzimei. puterea ionică. carboximetilceluloză. la care enzima se leagă de un suport prin intermediul legăturilor slabe sau relativ puternice (legături Van der Waals. Practic imobilizarea se face prin amestecul dintre soluţia de enzimă şi suport într-un reactor cu agitator sau prin .prin adsorbţie pe suporturi minerale : alumină.). legături ionice). polistiren modificat. Imobilizarea în cadrul metodelor fizice poate fi : . titanit (punţi metalice cu TiCl4). ceramică. interacţiuni proteină – proteină. hidroxiapatită. Sepharoză modificată. sticlă poroasă sau silice poroasă. . Culturi starter de microorganisme. colagen. Adsorbţia se realizează prin contactul dintre o soluţie apoasă de enzimă cu suportul solid şi va fi influenţată de : pH.) .prin adsorbţie pe suporturi organice : amidon. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Metode de imobilizare a enzimelor a) Metode fizice. tipul de solvent utilizat pentru solubilizarea enzimei. Amberlit. legături de hidrogen. 24 Figura 1. Definiţia biotehnologiei.Capitol 1. DEAE Sephadex. temperatura şi durata de contact a enzimei cu suportul.

variaţie lejeră de pH. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. raportul dintre grupările hidrofile şi hidrofobe. Culturi 25 starter de microorganisme. includere în fibre. temperatură -prin includere într-un suport. Adsorbţia enzimei de suport poate fi îmbunătăţită prin ataşarea de suport a unor cofactori. mărimea particulelor. Adsorbţia este influenţată de raportul dintre suprafaţa şi volumul suportului. cum ar fi piridoxal-fosfatul sau lanţuri cu grupări hidrofile.Capitol 1. trecerea soluţiei de enzimă într-o coloană în care suportul este menţinut sub forma unui pat. enzima care rămâne în soluţie fiind eliminată prin spălare) Absenţa reacţiilor chimice (numai dacă nu se formează punţi metalice) Posibilitatea de regenerare a complexului enzimă/suport Dezavantaje • • Stabilizare slabă Riscul de desorbţie a enzimei de către : fluxul de substrat. forţa ionică. microincapsulare. agitare câteva minute. în care caz se pot include şi microorganisme. Avantajele şi dezavantajele imobilizării enzimelor prin incluziune . Includerea poate fi făcută în gel. Definiţia biotehnologiei. Avantajele şi dezavantajele imobilizării prin adsorbţie Avantaje • • • Simplicitate în execuţie (incubarea enzimei cu suportul.

bile. La legarea prin legături covalente. Definiţia biotehnologiei. funcţii reactive pe suport. Adesea este necesar să se creeze. pe cale chimică. care posedă grupări reactive sau care pot fi activate prin diferite reacţii chimice. fibre. Riscul de “evadare” a enzimei este redus prin reticularea suportului după imobilizare Dezavantaje • • • • • • • • Anumite polimerizări necesită agenţi denaturanţi sau radicalici Se pun probleme de transfer de masă (inaccesibilitatea unor substraturi la enzimă) Riscul de evadare al enzimei prin micropori Proprietăţile mecanice ale gelurilor sunt nesatisfăcătoare b) Metode chimice de imobilizare. în care caz imobilizarea se face prin intermediul legăturilor covalente de suporturi insolubile. imobilizarea poate fi făcută : prin fixare de un suport insolubil. Culturi starter de microorganisme. Se poate realiza imobilizarea şi prin copolimerizarea enzimelor cu un monomer reactiv şi legarea încrucişată (Cross-linking) sau reticulară intra şi intermoleculară a enzimelor de un suport prin intermediul unui reactiv multifuncţional. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.Capitol 1. Avantajele şi dezavantajele legării enzimelor de suport prin legături covalente . dar trebuie să se ţină seama de gruparea funcţională care poate reacţiona cu protein-enzima şi de caracteristicile fizico-chimice ale suportului. Cel mai mult utilizată pentru reticulare este glutaraldehida.sau polifuncţionali. prin coreticulare utilizând agenţi bi. Avantaje • 26 Reacţiile de polimerizare sau gelificare sunt bine cunoscute Reacţiile chimice dintre suport şi enzimă sunt limitate (enzima este inclusă în geluri naturale) Se poate aplica la toate enzimele (chiar şi la amestec de enzime) Se pot folosi suporturi cu forme diferite : filme.

toxina T – 2 (zearalenona) în cazul preparatelor de origine microbiană – absente . Aflatoxina B1. carageenani. Coliformi. Activitate antibiotică de origine microbiană – absentă . maximum 5. Avantaje • • • 27 Stabilitate mărită datorită faptului că legăturile covalente sunt cele mai puternice dintre toate legăturile menţionate anterior Varietatea mare a suporturilor : sticlă.polizaharide : agaroză. . CONDIŢIILE DE INOCUITATE PE CARE TEBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PREPARATELE ENZIMATICE • • • • • • • Număr total de germeni (NTG). .104/g . Escherichia coli – absent/ 25 g . -alte metale grele < 40 mg/Kg (exprimată la Pb). ceramică. sterigmatocistină. adesea complexe Etapa de activare a suportului este lungă Randamentul de fixare este < 100% Există riscul modificării chimice a enzimei (pierdere de activitate) Este necesar ca enzima să fie purificată în prealabil Investiţia (costul) este importantă • • • Suporturi de imobilizare comerciale Suporturile comerciale cele mai des utilizate pentru imobilizarea enzimelor sunt : . alginaţi. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Posibilitatea de a efectua imobilizarea în prezenţa unui substrat pentru a se evita inactivarea (protecţia situsului activ). Definiţia biotehnologiei.5. . maximum 30/g . silice. ochratoxină A. celuloză. dextrani .2.poliacrilamide utilizate sub formă de bile . Salmonella – absent/ 25 g . Metale grele : -arseniu < 3 mg/Kg . . celuloză şi derivaţi.polistiren (bile şi tuburi) .Capitol 1. Culturi starter de microorganisme.silicea şi sticla poroasă. -plumb < 10 mg/Kg . polimeri sintetici etc. 1. Dezavantaje • • • Trebuie realizate reacţii chimice.

3. se creează condiţii optime de acumulare a cantităţii necesare de biomasă sau a metaboliţilor. adsorbite. Culturi starter de microorganisme.Capitol 1. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. - În ceea ce priveşte metodele de cultivare ale microorganismelor se folosesc metode periodice (discontinui) şi metode continui. Această metodă poate fi realizată prin cultivarea de suprafaţă sau de adâncime a microorganismelor. dar la o concentraţie crescătoare a acestuia. La fermentarea continuă se are în vedere natura catalizatorului (imobilizat sau nu. • Metoda periodică de cultivare a microorganismelor prevede alimentarea continuă a aparatului de cultivare cu substanţe nutritive şi înlăturarea culturii de microorganisme. la fabricarea produselor de carne (salamuri crude uscate). celulele fiind apoi reciclate. respectiv ca furaje proteice pentru păsări. celule incluse. pâine etc. producţie ce trebuie evitată prin două soluţii şi anume: evitarea excesului de substrat şi lucru cu cultura “în pat” şi respectiv plasarea unui detector de alcool în efluentul de gaz (CO2) care permite să se cunoască ce aport de substrat trebuie furnizat. în ambele cazuri fiind necesară optimizarea. • Metoda continuă. 1. respectiv la o concentraţie constantă a substratului dar la un debit programat exponenţial. porcine. reciclarea celulelor. În acest fel. represiunea catabolică de către glucide antrenează şi o producţie de alcool etilic. iar cea a celulelor şi metaboliţilor creşte. peşte. sistem eterogen sau nu. când produsul este inhibitor. produse tradiţionale vegetale. alimentarea cu substrat se poate face la un debit constant. Dacă dezvoltarea culturii are loc fără acumularea de metaboliţi. vinului. În acest produsele se consumă fie împreună cu celulele respective fie după îndepărtarea celulelor cum este cazul băuturilor de tipul berii. Creşterea concentraţiei de celule se poate realiza prin: folosirea tehnicilor de membrană sau centrifugarea. în care caz are loc alimentarea constantă a aparatului de cultivare a microorganismelor cu substanţe nutritive şi eliminarea neîntreruptă a biomasei sau metaboliţilor. produse lactate acide. gradul de reciclare al celulelor microbiene. fapt care conduce la modificarea cineticii creşterii microorganismelor. grefate prin covalenţă). Obţinerea de biomasă care poate fi utilizată ca ingredient de fermentare (drojdia de panificaţie ) sau de îmbogăţire a unor produse alimentare cu proteine. Definiţia biotehnologiei. . Soluţia care se impune în acest caz este o dializă a culturii sau centrifugarea substratului cu celule. gradul de amestecare a fluidelor în reactorul cu funcţionare continuă. A doua situaţie se întâlneşte la producţia de culturi lactice a căror dezvoltare este însoţită de acumularea de acid lactic ( bacterii lactice homofermentative) sau acid lactic şi acetic (bacterii lactice heterofermentative). CULTURI STARTER DE MICROORGANISME Microorganismele sunt utilizate în industria alimentară pentru: - 28 Obţinerea de celule (culturi starter = culturi pure) care la rândul lor sunt folosite pentru fermentarea produselor lactate acide sau brânzeturi. folosirea de celule imobilizate. Prima situaţie se întâlneşte la obţinerea biomasei de drojdie de panificaţie. La metoda periodică trebuie să avem în vedere două situaţii şi anume: când substratul este inhibitor pentru producţia de biomasă şi metaboliţi. La cultivarea periodică concentraţia substanţelor nutritive scade.

glucoza este apoi fermentată pe calea hexozo – difosfatului în acid lactic.1. facultativ anaerobe.3. neciliate.Streptococii termofili: Str. Str. . iar galactoza – 6P este utilizată pe calea tagatozei în vederea producerii unei cantităţi suplimentare de acid lactic (fig. grupate în diplo sau formă de lanţuri. Calea tagatozei de degradare a lactozei de către streptococii lactici . diacetilactis). În continuare. activitate proteolitică.7. produc diacetil şi acetoină din acid citric ( în principal Str.Capitol 1. Culturi starter de microorganisme. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Str. Importanţi pentru industria alimentară sunt: .Streptococii mezofili : Streptococcus lactis (Lactococcus lactis subsp. 1. cremoris (Lactococcus lactis subsp. GRUPE DE MICROORGANISME UTILIZATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ Bacteriile utilizate în industria alimentară aparţin următoarelor genuri: 29 • Genul Streptococcus Acest gen cuprinde specii de bacterii sub formă de coci sferici sau ovali cu φ < 2µ . nesporulate.7. 1. Figura 1. lactis). diacetilactis (Lactococcus lactis subsp. thermophilus. Fermentarea lactozei de către streptococii lactici se face prin transformarea iniţială a acesteia în glucoză şi galactoză – 6P prin intermediul fosfo-β -galactozidazei. unele specii fiind capsulate. diacetilactis). Sunt Gram pozitive. cremoris). Definiţia biotehnologiei. produc acid lactic L(+) şi prezintă următoarele activităţi: - activitate fermentativă: fermentează lactoza şi glucoza.). Aceşti streptococi lactici sunt homofermentativi.

). Calea homo şi heterofermentativă de degradare a glucozei de către bacteriile lactice .8. calea heterofermentativă fiind calea ribulozei – 5P cu formare de acid acetic. etanol şi acid lactic (fig. Fermentarea glucozei de către streptococii lactici poate fi făcută pe cale homofermentativă cu producerea în principal de acid lactic şi pe cale heterofermentativă.Capitol 1. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.8. în condiţile în care glucoza este limitată. 1. Culturi 30 starter de microorganisme. Definiţia biotehnologiei. Figura 1.

lactis. Definiţia biotehnologiei. - Performanţa streptococilor ( lactococilor) este influenţată de mai mulţi factori. după cum urmează: Prezenţa inhibitorilor Ca inhibitori din lapte pot acţiona: nizina produsă de unele tulpini de Str.9. utilizarea acidului citric rezistenţa la săruri anorganice. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. producţia de nizină. antibioticele din lapte . producerea de enzime proteolitice. Transformarea citratului de către Str.3 butilenglicol este arătată în figura 1.Capitol 1.9. aportul neadecvat de produşi de scindare ai proteinelor necesari creşterii. lactis subsp. Fermentarea acidului citric cu formare de diacetil. acetoină şi 2. Culturi 31 starter de microorganisme. Figura 1. diacetilactis şi Leuconostoc Streptococii conţin plasmide (aproximativ 14 plasmide). Acelaşi mecanism îl folosesc şi leuconostocii. cele mai importante fiind cele cadifice: - fermentarea lactozei.

Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. facultativ anaerobe. Cele două tipuri de culturi (rapide şi lente) pot fi diferenţiate prin creştere pe medii de cultură diferite. • Genul Leuconostoc Acest gen cuprinde bacterii cu formă sferică. sensibilitatea la acid lactic. diferenţa în ceea ce priveşte viteza de pierdere a unor plasmide. leuconostocii au nevoie de vitamine (acid nicotinic. (penicilina) care provin din antibioticele folosite la tratarea unor boli ale vacilor de lapte (de exemplu mastita). astfel încât în cultură rămâne tulpina cea mai agresivă. de exemplu între Str. Culturile rapide sunt mai proteolitice decât cele lente. cea mai bună păstrare se realizează într-un antigel subrăcit (glicerol. grupate în perechi sau lanţuri. Se dezvoltă bine la 20-30°C. imobile. ceea ce va conduce în final la creşterea proporţiei de celule lente care nu mai pot fi folosite la fermentaţia lactică a laptelui.Capitol 1. pH-ul Streptococii lactici produc mai mult de 10% acid lactic/min. Mediul de creştere Sunt streptococi care se dezvoltă mai rapid iar alţii mai lent. Temperatura optimă pentru streptococii lactici este de aproximativ 30°C. biotină) şi zaharuri fermentescibile. raportat la greutatea lor. Depozitarea Atunci când culturile de streptococi se păstrează în prezenţa acidului lactic pe care l-au produs. Gram negative. Specii de Leuconostoc formează polimeri (dextran). Aşa este cazul lui Str. diferenţe în ceea ce priveşte temperatura optimă de dezvoltare. producerea de substanţe bacteriocine de către unele tulpini care sunt factori de inhibare pentru alte tulpini. Temperatura Există o diferenţă de temperatură optimă între specii. Pentru o cultură cu multe specii sau tulpini de streptococi se recomandă o temperatură de incubare de 27°C pentru a se minimaliza efectele de dominare a unei specii asupra alteia. lenticulară. Se consideră că pH-ul are influenţă mai redusă asupra diferitelor tulpini de streptococi atâta timp cât plasmidele respective nu au fost afectate. . Formarea de capsule şi polizaharide Streptococii lactici care se dezvoltă în laptele crud pot conduce la formarea unui coagul gros datorită formării de capsule sau de polizaharide. La o cultivare repetată a acestor culturi cu tulpini diferite de streptococi poate să aibă loc reducerea numărului unor tulpini. lactis şi Str. Culturi 32 starter de microorganisme. Pentru dezvoltare. cremoris. streptococii respectivi pot suferi deteriorări. Cei care se dezvoltă rapid sunt cei care coagulează laptele atunci când sunt inoculaţi în proporţie de 1%. ceea ce poate conduce la predominanţa uneia faţă de cealaltă la o anumită temperatură optimă. Avantajul folosirii unei culturi conţinând mai multe tulpini de streptococi constă în rezistenţa diferită la bacteriofagi a diferitelor tulpini din cultură. propilenglicol). hollandicus. Incompatibilitatea dintre tulpini Poate să apară o incompatibilitate în culturi ce conţin tulpini diferite. Culturile mature proaspete trebuie păstrate la 2-5°C. Cele congelate la -40°C sau uscate prin liofilizare pot fi distruse chiar în proporţie de 90-95%. Factorii care determină selectarea sunt: diferenţele în ceea ce priveşte durata unei generaţii. Nu sunt proteolitici şi nu reduc azotaţii. lactis var. tiamină. inclusiv pierdere de plasmide. Cei care se dezvoltă lent sunt cei care nu coagulează laptele degresat la temperatura de coagulare de 21-22°C în 18 ore. Definiţia biotehnologiei. asporogene.

4. În condiţii de aciditate. într-o reacţie care necesită NADH sau NADPH. în care caz. din cauza capacităţii limitate a acestuia de a produce acetil. unul din precursorii diacetilului. Acetoina se poate forma pe două căi: . În produsele lactate. acetoină). leuconostocii au două funcţii de bază: produc compuşi de aromă (diacetil. Pe măsura acumulării diacetilului şi acetoinei se reprimă sinteza diacetilreductazei şi acetoinreductazei. optim fiind la 5. Leuconostocii intervin deci în metabolismul glucidelor şi al citratului. ceea ce este diferit de fermentarea glucidelor. în cazul în care în mediu există citraţi sau o altă sursă de piruvat. Leuconostoc lactis. Ambele funcţii sunt realizate prin metabolismul citratului. În metabolismul glucidelor de către leuconostoci piruvatul este un produs intermediar (ca şi la streptococi). În mediu conţinând citrat. Definiţia biotehnologiei. acetoină şi 2. diacetilactis formează urme de acetoină dar nu şi diacetil.CoA. exces care este metabolizat la diacetil şi acetoină.5 →4.3 butilenglicol. . Această ultimă cale este redusă sau chiar lipseşte în cazul lui Str. producerii de proteaze) sunt localizate în plasmide. pentru fiecare mol de NADH format este necesar ca acesta să fie reoxidat în NAD+ pentru ca fermentaţia să continue. Str. În absenţa citratului. În prezenţa citratului. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. în consecinţă. dar leuconostocii produc CO2 şi din lactoză.din diacetil prin intermediul diacetil reductazei. dintr-un mol de hexoză regenerându-se câte un mol de ATP. producerea de diacetil şi acetoină nu are loc la pH neutru. Leuconostoc produce mai multă acetoină decât diacetil. nu se mai formează diacetil şi acetoină din glucide. Culturi 33 starter de microorganisme. . Reoxidarea se face prin următoarele reacţii: Piruvat + NADH Acetaldehida + NADH Lactat + NAD+ Etanol + NAD+ Există diferenţe semnificative între Str. Leuconostoc mezenteroides.prin decarboxilarea acetolactatului. piruvatul se produce fără formare concomitentă de NADH şi. Genul Leuconostoc cuprinde speciile: Leuconostoc cremoris (citrovorum). Aceste specii sunt heterofermentative şi se dezvoltă greu în laptele fără adaos de stimulatori. Tilsit). Goude. În orice caz.3. Metabolismul citratului Metabolismul citratului de către leuconostoci este acelaşi ca şi la streptococi cu menţiunea că leuconostocii produc diacetil şi acetoină la pH scăzut. produc ochiuri de fermentare prin formare de CO2 în unele tipuri de brânzeturi (Edam. rezultă un exces de piruvat peste necesarul de reoxidare a NADH. raportul dintre cei doi compuşi fiind 43/1. În cazul culturilor de Leuconostoc. Totuşi. diacetilactis începe să formeze diacetil şi acetoină pe măsura dezvoltării (faza logaritmică) ambii produşi ajungând la un nivel maxim în momentul dispariţiei citratului. astfel încât reducerea diacetilului la acetoină şi a acetoinei la 2. Leuconostoc dextranicum. producţia de acetoină este mai mare decât de diacetil. Genele care codifică etapele iniţiale ale fermentării lactozei (ca de altfel şi ale metabolizării citratului. Str.Capitol 1. diacetilactis şi Leuconostoc în ceea ce priveşte producerea de diacetil. Metabolismul glucidelor Fermentarea glucidelor de către leuconostoci se face pe calea fosfocetohexozelor. Metabolismul citratului are loc la pH 6.3 butilenglicol este nesemnificativă. Leuconostocii (ca de altfel şi lactobacilii) pot produce la unele brânzeturi unele defecte şi anume: crăparea pastei la brânza Cheddar ( defect numit “Blit opennes”). diacetilactis.

pentosaceus 29. • Genul Pediococcus Acest gen aparţine familiei Streptococaceae şi cuprinde bacterii sub formă de coci perechi sau tetrade ca rezultat al diviziunii alternative pe cele două planuri perpendiculare. Având în vedere că pediococii produc acid lactic şi bacteriocine. În industria laptelui se folosesc culturi lactice care conţin streptococi acidifianţi (Str. pentosaceus 26. Definiţia biotehnologiei. cremoris).00 P. pentosaceus se diferenţiază de P. acidilacti 26.8 din care se observă că P. cerevisiae prin faptul că primii doi sunt microaerofili şi se dezvoltă la pH 7 şi la 37°C. acidilactici. leuconostocii se utilizează şi pentru: . drojdii). producând rapid acidul lactic şi deci scade efectiv pH-ul. în timp ce ultimul preferă condiţii anaerobe şi se dezvoltă la pH 5.acidilacti şi P. Valorile pH realizate cu diferite specii de pediococi Temperatura de Durata.4 13 5. produsul obţinut având gust acrişor. homolactic. Pentru a se preveni defectul de “plutire” a coagulului.0 P.7 20 5. botulinum. Principalele criterii de diferenţiere între diferitele specii de pediococi sunt menţionate în tabelul 3. diacetilactis poate produce şi el defectul de “plutire” a coagulului. producţia de acid lactic este mai lentă şi implicit se pot dezvolta şi microorganismele care contaminează carnea. bacili. dar se întâlnesc şi specii care au activitate catalazică independentă de hem. lactis şi Str. pentosaceus produce o fermentaţie rapidă când substratul conţine un glucid fermentescibil. Cl. ultimul fiind aromatizant şi acidifiant. manoză. °C P.4 28 5. Culturi starter .fermentarea unor produse vegetale (varză. acidilacti. deoarece are o dezvoltare bună la 42-52°C. P.7 38 5. . Aceste defecte se datorează formării de CO2. în culturi starter. ei exercită o acţiune inhibitoare faţă de microorganismele patogene şi cele de alterare (stafilocici. Culturi 34 starter de microorganisme. temperatura de fermentare fiind cuprinsă între 15-27°C. Metabolismul acestor bacterii este predominant fermentativ. Pediococi nu lichefiază gelatina şi nu reduc NaNO3 la NaNO2. ore pH-ul incubare. diacetilactis. adăugându-se apoi în brânza obţinută o cultură de Leuconostoc citrovorum cultivată pe lapte cu adaos de citrat sau o cultură concentrată de Leuconostoc citrovorum . În afară de industria laptelui. pentosaceus 29. Se produce acid lactic racemic (DL) din glucoză. fructoză. producţia de dextran.65 P.7°C cât şi 29. P. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.apariţia timpurie de gaze la brânza Goude (Str. fermentarea malolactică a vinurilor.4°C în comparaţie cu P. Sorbitolul şi amidonul nu sunt fermentaţi. măsline) intervenind în cadrul microflorei spontane sau sub formă de culturi concentrate. castraveţi. Multe specii sunt catalază-negative. brânza Cottage se fabrică cu o cultură care nu conţine Str.40 Din tabelul de mai sus rezultă că P. pentosaceus este mai eficace în ceea ce priveşte producţia de acid lactic atât la 26. la brânza Cottage). precum şi bacterii producătoare de aromă şi anume specii de Leuconostoc şi Str.Capitol 1. diacetilactis. Sunt anaerobi – microaerofili şi au necesităţi nutritive complexe. durata de fermentaţie fiind mai mare. enterobacterii gram negative. Atunci când se utilizează la fermentarea unor produse de carne la temperatura de 16-27°C. este utilizat pentru obţinerea de produse carnate fermentate la temperaturi mai ridicate. salmonele.

L. L. L.5-5. Se dezvoltă bine la pH ≤ 5. L. Sunt asporogene. În produsele de carne fermentate. anaerobe sau facultativ anaerobe. Streptobacteriile la rândul lor. Activitatea metabolică a lactobacililor în produsele alimentare fermentate se referă la metabolismul lactozei. zaharoza (mai ales în faza de dezvoltare). L. casei. Au activitate proteolitică şi lipolitică redusă. . Gram pozitive. brevis. bulgaricus. galactozei şi glucozei. nu reduc azotaţii.6 – 6. grupa Streptobacterium – care cuprinde lactobacilii homofermentativi mezofili: L. Pentru dezvoltare necesită substanţe minerale şi toate vitaminele din grupul B. Metabolismul lactozei Pentru a se dezvolta în lapte. grupa: Betabacterium – care cuprinde lactobacili heterofermentativi. temperatura optimă fiind 37-45°C. Nu se dezvoltă la pH < 5. helveticus. Culturi 35 starter de microorganisme. L. maltoza. • Genul Lactobacillus Acest gen aparţine familiei Lactobacillaceae.5-5. conform manualului lui Bergey. leichmanii.2 ceea ce face ca proteinele să fie aduse aproape de punctul izoelectric fapt ce favorizează sinereza şi deci uscarea produsului. plantarum. dar temperatura optimă este cuprinsă între 30 şi 45°C. Această familie cuprinde bacterii sub formă de bastonaşe de lungimi şi grosimi variabile precum şi cocobacili scurţi.6 la 4. L. Se pot dezvolta la 2-15°C. aşa cum arată în schema din figura 1. mezofili: L. temperatura optimă de dezvoltare fiind 26-30°C. acidophilus.. ce contaminează frecvent brânzeturile: L fermenti. Lactobacilii acidorezistenţi au formă de bastonaşe scurte care formează lanţuri. Zaharoza este fermentată numai după hidroliza acesteia în glucoză şi fructoză. L. brevis etc.Capitol 1. galactoza). buchneri.8 dar şi la pH ≤ 5 . acidophilus. În general sunt catalază –negative citocrom-oxidază –negative. L. helveticus. au fost clasificate de către unii autori în neacidorezistente şi acidorezistente. bulgaricus. L. casei. L. nu lichefiază gelatina. În funcţie de temperatura optimă de dezvoltare lactobacilii pot fi: - termofili: L. iar gustul final fiind slab acrişor dulceag. pediococii pot scade pH-ul de la 5. acetoină). Definiţia biotehnologiei. fructoza. Orla Jensen a împărţit genul Lactobacillus în următoarele grupe: - grupa Thermobacterium care cuprinde lactobacili homofermentativi termofili: L. Acidul lactic produs contribuie la denaturarea proteinelor din carne ceea ce contribuie la realizarea unei texturi ferme a produsului finit. delbrueckii. lactobacilii homofermentativi hidrolizează lactoza cu ajutorul β -galactozidazei şi/sau β -D–fosfogalactozid– galactohidrolazei. apoi hexozele (glucoza. viridiscens. L. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Se dezvoltă bine în mediu cu pH 5. L. Glucidele cele mai bine fermentate sunt: lactoza. produsele având o durată mare de maturare. Se prezintă sub formă de bastonaşe de lungimi variabile şi rar formează lanţuri .1. Se pot dezvolta în limite largi de temperatură (5-53°C). plantarum. lactis.10. imobile.6. Lactobacilii neacidorezistenţi produc compuşi aromatici (diacetil. lactis. L.0. aşezaţi obişnuit în lanţuri în faza de înmulţire logaritmică. Se utilizează în culturi starter la fermentarea salamurilor crude cu pH = 5.

bulgaricus are β -galactozidază activă la pH = 7. lactis.11. . Unii lactobacili eliberează în mediu galactoză care se acumulează. L. rezultată din lactoză. Fermentarea galactozei conduce numai la un mol ATP/mol galactoză şi această energie este folosită pentru transformarea galactozei în glucozo . Aceasta este de fapt şi diferenţa dintre cele două grupe de microorganisme. Definiţia biotehnologiei.). Galactoza. 36 Figura 1. bulgaricus. L. hexozele rezultate sunt metabolizate pe calea Embden – Meyerhof. în timp ce lactobacilii heterofermentativi nu posedă aceste enzime. 1. deşi aceştia din urmă au şi activitate β -D–fosfogalactozid–galactohidrolazică.10.Capitol 1. Mn2+ şi Fe2+. însă mai redusă. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme. L. adică lactobacilii homofermentativi posedă atât aldolază cât şi triozofosfatizomerază.). Rezultatul net al fermentaţiei glucozei pe calea Embden – Meyerhof este formarea a 2 moli ATP/mol glucoză care asigură energia dezvoltării lactobacililor. Formarea de energie în cantitate mai mică din galactoză decât din glucoză explică de ce unii lactobacili acumulează galactoza liberă în mediu de cultură (lapte) în cursul dezvoltării lor. pentru a fi fermentată trebuie mai întâi să fie transformată într-un derivat fosforilat al glucozei (glucozo-6P). Transformarea lactozei în glucoză şi galactoză respectiv glucoza şi galactoza 6P de către lactobacilii homofermentativi β -D-galactozid–galactohidrolaza este utilizată de Lb. casei iar β -galactozidaza este utilizată de majoritatea lactobacililor (L. lactobacilii folosesc mai mult glucoza ca sursă de energie în comparaţie cu lactoza şi galactoza. helveticus etc. Metabolismul hexozelor După hidroliza lactozei în celulele lactobacililor homofermentativi. care apoi suferă transformări pe calea Embden – Meyerhof (fig. Lactobacilii heterofermentativi fermentează hexozele pe calea hexozomonofosfatului.0 şi este activată de Mg2+.6P. În cele mai multe cazuri. aceşti lactobacili neavând aldolază şi triozofosfat izomerază care sunt enzime cheie în calea Embden – Meyerhof.

Culturi starter de microorganisme. totuşi ei îşi pot obţine azotul necesar dezvoltării din proteine existente în mediul fermentativ.5. produse vegetale fermentate.). Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. necesari creşterii (figura 1. iar activitatea exopeptidazică este localizată intracelular.Capitol 1.) dar şi la eliberarea unor aminoacizi care stimulează creşterea şi activitatea altor bacterii lactice folosite în culturile starter în amestec cu lactobacilii. produse din carne fermentate etc. Definiţia biotehnologiei. din care se formează peptide suficient de mici pentru a fi transportate în interiorul celulelor unde se continuă degradarea lor până la aminoacizi.8 şi temperatura de 45-50°C.2. Acţiunea endoproteinazelor extracelulare şi a exopetidazelor intracelulare în cazul lactobacililor . Activitatea proteolitică a lactobacililor este optimă la pH 5. lactobacilii sunt consideraţi ca având activitate proteolitică. 37 Figura 1. În cazul laptelui. Enzimele din membrana celulelor produc hidroliza parţială a macromoleculelor proteice.12. Se consideră că activitatea endoproteinazică a lactobacililor este asociată cu membrana celulelor. La temperaturi mai mari de 55°C activitatea proteolitică este mult redusă datorită termodenaturării enzimei iar la 70°C/1min enzimele sunt complet inactivate. apoi Figura 1. bulgaricus sunt active faţă de în ordine descrescătoare şi faţă de K şi β cazeină.12. proteinazele extracelulare ale L. Activitatea proteolitică a lactobacililor contribuie atât la textura cât şi la aroma unor produse alimentare (produse lactate. Transformarea galactozei în glucoză-6P de către lactobacili Activitatea proteolitică Deşi taxonomic. β -cazeină.11.

Producerea de compuşi de aromă şi H2O2 Principala contribuţie a lactobacililor este producţia de acid lactic. Lactobacillus plantarum ca şi Lactobacillus sake pot descompune acidul gluconic cu formare de acid acetic ceea ce este dezavantajos în cazul salamurilor la care se foloseşte glucono – delta – lactona ca acidifiant chimic. Acumularea H2O2 în mediul de cultură este posibilă pentru ca lactobacilii sunt catalază – negativi. singuri sau în amestec la fabricarea iaurtului. nu produce NH3 din arginină. glucozo – 6P – dehidrogenazică. Acţiunea lactobacililor este îmbunătăţită prin interacţiuni cu alte bacterii lactice. sunt sensibili chiar la niveluri foarte reduse de antibiotice. brânzei Ementhal. cum este cazul altor bacterii. . cultura mixtă formată din L. Incapacitatea lactobacililor de a distruge metabolic H2O2 explică de ce aceştia nu se dezvoltă bine în condiţii puternic aerobe. chefirului. Lactobacillus plantarum este facultativ anaerob. lactobacilii. în comparaţie cu Str. L. totuşi dezvoltarea acestuia este mai redusă. deoarece cultura mixtă produce mai rapid acid lactic. Lactobacillus acidophilus este folosit la fabricarea laptelui acidofil.Str. thermophilus. De asemenea şi lactobacilii conţin plasmide. care stimulează producţia de acid lactic a lui Str. în general. thermophilus este adecvată pentru fabricarea iaurtului. bulgaricus produce aminoacizi liberi. . Nu necesită pantotenat. manganul din celulele lactobacililor poate funcţiona ca un captator de oxigen. iar în mediul de cultivare al lactobacililor trebuie să existe mangan. thermophilus ( de aici şi necesitatea ca laptele să nu conţină urme de antibiotice). cumâsului. deşi produce o cantitate suficientă şi de CO2 care stimulează dezvoltarea lui L. în particular histidină.0 şi nu există zaharuri fermentescibile în mediul de cultură. În plus. Lactobacillus helveticus este şi el implicat în unele din aceste produse. Poate acidifica laptele şi are temperatura optimă de dezvoltare la 30-35°C. bulgaricus. Utilizarea culturilor de lactobacili • În industria laptelui se utilizează Lactobacillus lactis şi Lactobacillus bulgaricus.Capitol 1. De exemplu. deoarece Str. Riboza este fermentată la acid lactic şi acid acetic. pe de altă parte. Totuşi. niacină pentru dezvoltare. Culturi 38 starter de microorganisme. Anumiţi lactobacili produc H2O2 care se acumulează în mediul şi jenează dezvoltarea altora. laptelui acidofil nefermentat şi a altor produse acidofile. Interacţiunea dintre cele două bacterii lactice este benefică din următoarele motive: . Lactobacillus casei se utilizează pentru obţinerea produsului yakult. thermophilus. • În industria cărnii interesează Lactobacillus sake. Lactobacillus curvatus şi în special Lactobacillus plantarum care se caracterizează prin faptul că nu produce CO2 la fermentarea glucozei dar produce CO2 din gluconat. Lactobacillus plantarum poate reduce NaNO3 dacă pH-ul mediului este mai mare de 6. acestea însă produc şi alţi metaboliţi printre care produşi volatili ca acetaldehida. În cazul produselor lactate acide.L. mai ales atunci când laptele se suplimentează cu citrat (L. produce acid formic. care stimulează activitatea lui L. . Rezultă că la cultivarea lactobacililor trebuie evitată agitarea laptelui în care se introduce cultura de lactobacli. bulgaricus. Lactobacillus sake şi Lactobacillus curvatus produc H2O2 în prezenţa O2 atmosferic. Prin fermentaţie lactică se produce acid lactic racemic (DL). oxigenul fiind toxic pentru lactobacili care nu posedă superoxiddismutază. thermophilus utilizează mai rapid anumite substanţe nutritive esenţiale pentru dezvoltarea lui L. enzimă care se constituie ca un sistem de protecţie faţă de toxicitatea oxigenului. Posedă activitate aldolazică. thermophilus. însă în număr redus (una sau două plasmide). Şi în cazul lactobacililor putem avea infectări cu bacteriofagi. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. deşi speciile de lactobacili implicate sunt homofermentative. bulgaricus şi Str. brânzeturilor italiene. casei nu este însă un producător major de diacetil). diacetil şi alcool în cantitate mai mare fiind produsă acetaldehida. Definiţia biotehnologiei. tiamină. În plus.Str. Cei doi lactobacili se întâlnesc frecvent în salamurile crude fără adaos de culturi starter (sunt componenţi ai microflorei spontane a compoziţiei de carne). bulgaricus. casei produce diacetil din citrat.

Combinaţiile de micrococi şi stafilococi sunt eficace pentru activitatea azotat-reductazică şi catalazică. reducând azotaţii la azotiţi şi respectiv azotiţii la oxid de azot. Definiţia biotehnologiei. cu diviziune în mai multe planuri. nepatogeni cum ar fi: Staphylococcus carnosus. pentosus + Staphylococcus carnosus se comportă mai bine decât combinaţia L. în producerea spirtului şi drojdiei presate în vederea acidifierii plămezilor.8-8. micrococii formează partea principală a populaţiei nelactice din laptele crud şi respectiv brânzeturile fabricate din laptele crud. Din genul Staphylococcus interesează speciile de stafilococi coagulază-negativi. piruvatul/lactatul. În aceste combinaţii. Combinaţia L.5 µ . castraveţilor. alungite. aerobe sau facultativ anaerobe. putându-se dezvolta bine în substraturi care conţin ~ 8% NaCl şi care au pH = 5. plantarum + Staphylococcus carnosus. la fermentarea unor produse fermentate din cereale (bragă. Staphylococcus simulans. la fabricarea acidului lactic prin fermentare etc. anaerobe sau tolerant aerobe. Bacteriile propionice fermentează carbohidraţii. proteolitică şi lipolitică. Gram pozitive. asporogene. cu metabolism respirator sau fermentativ. deoarece L. verzii. • Genul Propionibacterium Bacterile din genul Propionibacterium fac parte din familia Propionibacteriaceae. Tot în scopul maturării unor brânzeturi cu pastă presată s-a utilizat un preparat enzimatic şi anume Rulactina ce conţine o metal-protează cu activitate strict endoproteinazică obţinută din Micrococcus caseolyticus. producând mirosuri şi gusturi dezagreabile. Streptomyces griseus senso Hötter este însă inofensiv şi a fost folosit pentru capacitatea sa de a reduce azotatul la azotit. De obicei. -activitatea lor catalazică. Y. Pentru industria laptelui. cvas). celulele sunt singure. Culturi 39 starter de microorganisme. sub formă de bastonaşe imobile cu un capăt rotunjit şi celălalt capăt ascuţit şi ramificat şi colorat mai slab. Bacteriile din genul Propionibacterium sunt Gram – pozitive. chiar în condiţii de aciditate ridicată a substratului. Staphylococcus xilosus. asporogene.5. plantarum. care a fost ulterior utilizat sub formă de cultură pură în scopul accelerării formării aromei brânzei fabricate din lapte pasteurizat datorită activităţii proteolitice şi lipolitice. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. pentosus produce mai rapid şi mai intens acid lactic în comparaţie cu L. gogonelelor. perechi sau se aranjează în configuraţie V.Capitol 1. Poate fi asociat cu micrococii şi/sau lactobacilii. chemoorganotrofe. altele (puţine la număr) sunt patogene. lanţuri scurte sau îngrămădiri. Aroma produselor la care este utilizată cultura starter de Staphylococcus carnosus este superioară. • Genul Streptomyces Specii din genul Streptomyces pot altera alimentele. Celulele din unele culturi pot fi cocoide. Bacteriile propionice . • Alte utilizări Lactobacilii interesează şi în fermentarea măslinelor. Staphylococcus carnosus acţionează mai bine decât micrococii în formarea culorii. • Genul Micrococcus şi Staphylococcus Microorganismele din genurile Micrococcus şi Staphylococcus aparţin familiei Micrococaceae care cuprinde bacterii sub formă de coci cu φ = 0. Este catalază – pozitiv având capacitate proteolitică dar nu şi lipolitică. Se pot dezvolta în medii care conţin 15% NaCl. ramificate. În salamurile crude se inoculează la nivel de 5·103 /g compoziţie. Dintre speciile de micrococci interesează Micrococcus aurantiacus şi Micrococcus varians. -activitatea de acidificare.30. formând grămezi sau pachete. Temperatura optimă de dezvoltare este la 30°C. Pentru industria cărnii interesează anumite specii de micrococi şi stafilococi care sunt folosite pentru: -capacitatea lor de a reduce azotaţii la azotiţi (contribuie la formarea culorii cărnii sărate în prezenţă de azotaţi). Din brânza Cheddar fabricată din lapte crud a fost izolat Micrococcus freundenreichii. Pot fi mobile sau imobile.

aldehidă propionică. deoarece permite evoluarea altor procese de aromatizare. În orice caz. Principalii produşi de fermentaţie a bacteriilor propionice sunt CO2. Bacteriile propionice produc şi alte substanţe care contribuie la aroma brânzeturilor: aldehidă acetică. Culturi 40 starter de microorganisme. Bacteriile propionice singure hidrolizează încet cazeina. Propionatul. Se consideră că ionii de cupru ar inhiba producerea de prolină pe unele căi. Se consideră că există trei căi pentru producerea de prolină: proteoliza generală. dimetilsulfură. La rândul său. dar calea de biosinteză este nesemnificativă în raport cu cea de-a doua cale menţionată.5-6. globosum şi shermani). succinic. Producţia de diacetil este urmată de reducerea acestuia la acetoină şi 2.0. formic.Capitol 1. Diferitele tulpini de bacterii propionice se deosebesc între ele prin raportul acid propionic /acid acetic format. cantitatea de lactat şi adaosul de carbonat şi succinat. lactis şi bacterii propionice. . Se dezvoltă foarte bine la 30-37°C şi la pH = 7. concentraţia de prolină din interiorul celulelor este mai mică decât cea a prolinei din mediul de cultură .0). cantităţile formate fiind mai mari la 21°C decât la 32-37°C. Producerea de prolină Prolina este considerată ca principalul component care conferă aromă dulceagă brânzeturilor de tip şvaiţer. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. În culturile mixte de Str.3 butilenglicol. Propionibacterium theonii. lactic. alcool etilic. La prima cale se ia în considerare producerea de prolină prin hidroliza cazeinei. La a treia cale se are în vedere biosinteza prolinei din arginină şi mai puţin din acid glutamic. acid izovalerianic. cantităţi mari de acid propionic şi acetic şi cantităţi mici de acid izovalerianic. Toate speciile produc acid lactic din glucoză. La a doua cale se ia în considerare formarea de prolină din hidrolizatul cazeinic prin acţiunea peptidazelor (Propionibacterium shermanii posedă imidopeptidază şi proliniminopeptidază intracelulare cu optim de pH la 5. această inhibare parţială fiind benefică. Cantitatea de diacetil creşte prin adaos de citrat. acetat şi CO2 Lactatul (respectiv piruvatul) este transformat în propionat prin reacţia: 3CH3-CHOH-COOH 2CH3-CH2-COOH + CH3-COOH + CO2 + H2O Ca intermediar în această reacţie se formează piruvatul care este carboxilat la oxalacetat ce intră în ciclul Krebs fiind transformat în malat. Definiţia biotehnologiei. o influenţă în acest sens având şi aciditatea substratului. acetatul şi CO 2 se formează în proporţie de 2/1/1. fumarat şi succinat. piruvat sau glucoză în mediu de cultură. succinil CoA este transformat sub acţiunea metilmalonil– CoA–izomerazei şi a B12–coenzimei în metil–malonil-CoA care prin decarboxilare conduce la CO2 şi propionil–CoA. dar producerea de prolină în brânzeturi este sporită prin dezvoltarea anterioară sau concomitentă a bacteriilor lactice. hidroliza peptidelor care conţin prolină. acesta din urmă sub acţiunea ATP şi CoA trecând în succinil – CoA. Producerea de diacetil şi acetoină Bacteriile propionice pot produce diacetil şi acetoină. alcool propilic. producţia de diacetil se intensifică ca o consecinţă a scăderii pH-ului de către streptococi. dar maturarea prelungită anulează efectele de inhibare ale pH-ului şi concentraţia de NaCl. prezenţa prolinei fiind asociată cu dezvoltarea bacteriilor propionice la maturarea brânzeturilor de tip şvaiţer. Producerea de propionat. Eliberarea prolinei din peptide coincide cu eliberarea enzimelor celulare în mediu. “tip lapte” sunt: Propionibacterium freundreichii (cu subspeciile freundreichii. biosinteza prolinei. Viteza formării prolinei la valorile pH şi concentraţia de NaCl atinsă în brânza şvaiţer este temporar încetinită. ultimul compus fiind în final scindat în propionat şi CoA. acidipropionici şi jensenii.

bulgaricus. helveticus. de forma unei sticle (Saccharomyces ludwigii) sau sub formă de cilindru (Pichia). fenomen nedorit în timpul păstrării la rece a brânzeturilor. Dintre drojdii interesează (în sens util) cele aparţinând familiei Saccharomycetaceae. eliberând acizi graşi cu lanţ lung. drojdiile formează colonii caracteristice speciei în condiţii de cultură constante. de forma unei lămâi (Saccharomyces apiculans). produc o proteoliză slabă. 41 Bacteriile propionice pot contribui într-o măsură mai mică la activitatea proteolitică din brânza Şvaiţer prin enzimele proteinazice (~12 enzime) şi peptidazice (~ 7 enzime). sub aspectul formei şi culorii. deci oferă substrat pentru bacteriile propionice. genul Kluyveromices care fermentează lactoza. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Stimularea este consecinţa producerii de biotină. Alte activităţi metabolice Bacteriile propionice pot avea şi activitate proteolitică şi lipolitică. thermophilus).împiedică fermentaţiile nedorite prin faptul că produc acid lactic. Bacteriile propionice pot contribui şi la lipoliza trigliceridelor. asemănător în structură cu cea a amilopectinei – componentă a amidonului. mai rar prin sciziparitate şi care formează ascospori (sunt şi drojdii care nu formează spori. Micrococii contribuie şi la distrugerea unor substanţe cu caracter inhibitor (H2O2). Torulopsis) care se folosesc ca agenţi de fermentare şi producători de biomasă (tabelul 3. Pe medii solide. formează un pseudomiceliu. . acid pantotenic sau substraturi metabolice disponibile pentru bacteriile propionice cum ar fi acidul lactic şi peptidele. • Bacteriile lactice au efect pozitiv asupra dezvoltării bacteriilor propionice prin următoarele: asigură substratul pentru acţiunea bacteriilor propionice (lactatul). Intercorelaţii între bacteriile propionice şi alte bacterii • Micrococii intensifică producerea de CO2 de către bacteriile propionice.11). dar activitatea proteolitică a bacteriilor propionice este inferioară bacteriilor lactice (L. celulele de înmugurire rămân ataşate de celula mamă şi. eliptice (Saccharomyces elipsoideus). Drojdiile. Mai interesează drojdiile familiei Cryptococcaceae (genurile Candida. pâinii. precum şi bacteriocine. Str. sunt agenţi tipici ai fermentaţiei alcoolice. Desigur. înmugurind la rândul lor. forma drojdiilor este în funcţie de vârsta acestora şi condiţiile de cultură. spirtului. .Capitol 1. foarte alungite (Saccharomyces pasteurianus). La unele specii. care stânjeneşte dezvoltarea bacteriilor nedorite. L. genul Saccharomyces care cuprinde drojdii alcooligene folosite în industria berii.procură unele substanţe care stimulează activitatea bacteriilor propionice sau care conduc la inhibarea unor microorganisme de infecţie (prin bacteriocinele produse). Definiţia biotehnologiei. ciuperci unicelulare care se înmulţesc prin înmugurire. . dar această activitate lipolitică este nesemnificativă. ca rezultat al înmuguririi. vinului. genul Debaryomices care se utilizează în industria cărnii. Culturi starter de microorganisme. Se prezintă sub formă de celule rotunde sau ovoide (Saccharomyces cerevisiae). acestea denumindu-se drojdii/false torule şi micoderme).

În categoria drojdiilor de fermentare superioară se încadrează cele care produc fermentarea alcoolică în cazul obţinerii alcoolului etilic. Drojdiile de fermentare inferioară se folosesc la obţinerea berii. Saccharomyces carlsbergensis. cidrului (Saccharomyces carlsbergensis. Saccharomyces cerevisiae). După modul de comportare în timpul fermentaţiei drojdiile pot fi: • de fermentaţie superioară care se ridică în cantităţi mari la suprafaţa lichidului de fermentare sub forma unui strat gros de spumă care se păstrează astfel până la sfârşitul fermentării. Fermentaţia alcoolică este un proces anaerob. Fermentaţia alcoolică se desfăşoară lent la pH 4-4. Alcoolul pe măsura acumulării în mediu devine toxic pentru drojdii. pâinii şi unele suşe pentru bere (Saccharomyces cerevisiae). izoleucină şi valină. alcooli superiori: izobutilic. Definiţia biotehnologiei. -felul drojdiei. Saccharomyces vini.Capitol 1. Fermentaţia alcoolică produsă de drojdii este influenţată de: -concentraţia zahărului fermentescibil în must sau plămadă. • de fermentaţie inferioară care se dezvoltă în lichidul fermentat. Există drojdii care se dezvoltă la 16-18% alcool (Saccharomyces chevalieri Guilliermond. substanţe acetoinice (acetil metil carbinol = acetoină şi diacetil). acid lactic. acid propionic. vinului. Saccharomyces oviformis). acid dimetilgliceric. Aceşti alcooli superiori se formează prin reacţii de dezaminare şi decarboxilare ale aminoacizilor leucină. acid malic. -temperatură . După sedimentare aceste drojdii rar dau un precipitat dens. Culturi starter de microorganisme. . Viteza maximă de fermentare este la 30°C. acid citramalic. amilic. Saccharomyces oviformis. Au optim de temperatură la 28…30°C şi fermentează 1/3 din rafinoză. Prin trecerea la aerobioză. drojdiile se înmulţesc rapid şi produc biomasă. dar formează flocoane şi se sedimentează repede. Se mai formează glicerină ( 8% din totalul zaharurilor existente în mediu). Saccharomyces uvarum). Sunt adaptate la condiţii de anaerobioză şi prin urmare nu formează voaluri la suprafaţă. produc 1-4 spori. Fermentarea alcoolică nu este o fermentaţie pură. care provin din aminoacizii rezultaţi la degradarea substanţelor pectice din musturi şi plămezi. în mediu alcalin sensul fermentaţiei fiind schimbat.5. acid succinic. Odată cu creşterea temperaturii de fermentare se măreşte toxicitatea alcoolului. Utilizări ale drojdiilor 42 Utilizarea pentru fermentarea alcoolică Pentru fermentaţia alcoolică se folosesc drojdiile adevărate care aparţin genului Saccharomyces (Meyen) Ress şi care se caracterizează prin aceea că nu formează micelii tipic. însă în cele mai multe cazuri fermentaţia se opreşte la 12-14% (Saccharomyces uvarum. Concentraţia favorabilă de zahăr fermentescibil este de 10-15%. izoamilic. În prezenţă de acid sulfuros sau bisulfit se produce mai multă glicerină. Au optim la temperatura de 8…12°C şi fermentează complet rafinoza. acelaşi lucru realizându-se şi la pH alcalin. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. dar în practică se realizează la 4…28°C. Fermentaţia alcoolică poate fi deviată de la cursul “normal” prin adaos de diferite substanţe. nu se ridică la suprafaţă în spumă. -conţinutul în alcool din substrat. acid acetic. Saccharomyces vini. iar puterea de fermentare depăşeşte puterea de respiraţie.

• produc compuşi volatili de aromă. produc o peliculă de “acoperire” la anumite tipuri de brânzeturi. precum şi dezvoltarea culturilor starter în care este asociată. nu reduce NaNO3 şi necesită oxigen atmosferic pentru dezvoltare. Drojdia Candida lipolitica este uneori folosită la fabricarea brânzeturilor cu mucegai în pastă. favorizând oxidarea lactatului. Această drojdie are capacitatea de a consuma oxigenul din pastă şi de a distruge peroxizii produşi de bacteriile lactice. secară). obţinerea de băuturi fermentate pe bază de cereale şi leguminoase. Debaromyces hansenii se foloseşte în combinaţie cu Staphylococcus carnosus şi Lactobacillus plantarum sau Staphylococcus xilosus şi Lactobacillus sake. Kluyveromices lactis şi Kluyveromices fragilis se utilizează la obţinerea de lactază care are multe utilizări. zvântării şi maturării. thermophilus. cidrului inclusiv cvas din pâine. obţinerea unor tipuri de produse lactate (chefir). porumb. Culturi starter de microorganisme. • produc proteoliză şi lipoliză şi prin urmare contribuie la consistenţa şi aroma brânzei respective. Kluyveromices lactis şi Kluyveromices fragilis se utilizează la obţinerea de biomasă prin cultivare aerobă pe zer (procedeul Bell – Franţa). Utilizarea pentru obţinerea de biomasă (s-a menţionat anterior). Dintre drojdii. în care caz se foloseşte drojdia Debaromyces hansenii care este tolerantă la NaCl. Fermentaţia alcoolică se aplică la: 43 • obţinerea alcoolului din produse amidonoase (cartofi. . Drojdia Candida kefir şi alte drojdii din granula de chefir realizează fermentaţia alcoolică în produsul lactat acid dietetic chefir. Candida hansei a fost cultivată în asociaţie cu lactobacili şi Str. Kluyveromices fragilis şi Candida pseudotropicalis se utilizează pentru obţinerea alcoolului etilic din zer (procedeul Carbery –Irlanda). produse care conţin lactoză (zer). rom. Drojdia Torulopsis candida găsită pe brânzeturi se dezvoltă bine în medii acide şi suportă concentraţii de NaCl până la 10%. Utilizarea în industria cărnii.Capitol 1. Se dezvoltă bine în straturile periferice ale salamurilor neafumate sau puţin afumate. melasă). obţinerea de băuturi fermentate pe bază de zer. Se consideră că prin folosirea drojdiei menţionate produsele capătă o aromă cu totul deosebită. produse care conţin zaharoză (sfeclă. Utilizarea în industria laptelui La fabricarea brânzeturilor. produse care conţin glucoză (hidrolizate celulozice. whisky. scăderea potenţialului de oxidoreducere şi producerea de factori de creştere. • • • • obţinerea berii şi vinului. drojdiile se dezvoltă la suprafaţa brânzeturilor dar şi în interiorul brânzeturilor cu pastă moale sau cu mucegai în pastă în timpul presării. leşii sulfitice). având următoarele acţiuni pozitive: • consumă lactatul şi în acest fel contribuie la neutralizarea pastei. datorită faptului că prin lipazele conţinute realizează o hidroliză a lipidelor din brânză. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. De regulă. îmbunătăţind prin aceasta consistenţa şi favorizând implantarea bacteriilor. • • produc factori de creştere pentru dezvoltarea bacteriilor. Definiţia biotehnologiei. fapt ce favorizează utilizarea acizilor graşi de către Penicillium în reacţiile de β -oxidare.

industria cărnii cu mucegaiuri de acoperire (Penicillium nalgiovensis şi Penicillium exposus). Specii de Mucor şi Rhizopus se folosesc pentru: -obţinerea unor produse alimentare fermentate în Orientul Îndepărtat. Italia. gri (preferabilă în Ungaria). Iugoslavia. Ungaria. Germania (şi mai puţin în SUA. enzime pectolitice. Polonia). Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. După 3-4 zile de la însămânţare se formează micelii. Austria. . -în producţia de enzime. Belgia. exposum.Capitol 1. Produsele pot fi livrate cu mucegaiul de acoperire intact sau după “ periere”. Elveţia. Sporii. îmbunătăţirea aspectului comercial al produsului. proteaze. Temperatura optimă de dezvoltare a mucegaiului este de 22-23°C. -obţinerea de enzime amilolitice. nalgiovensis. Mucegaiurile din genul Penicillium se utilizează în: - industria brânzeturilor cu mucegai la suprafaţă şi în pastă (Penicillium camemberti şi Penicillium roqueforti). Mucegaiurile Pentru industria alimentară interesează clasa Phycomycetes cu următoarele genuri: 44 • Mucor şi Rhizopus aparţinând familiei Mucoraceae. culturile de spori de mucegai se utilizează pentru maturarea unor şunci. Aceste mucegaiuri care se întâlnesc pentru diferite produse vegetale şi alimentare. chrysogenum. formarea aromei. au o acţiune fermentativă netă. Bulgaria. -obţinerea de enzime: amilaze. Aroma este mai evidentă la salamurile cu diametru mai mic. - în producţia de spirt prin zaharificarea amidonului (procedeul Amilo care foloseşte Amylomyces rouxi – Mucor rouxianus). în principal amilolitice şi proteolitice • Din clasa Ascomycetes interesează ordinul Plectascales cu genurile Aspergillus şi Penicillium. Spania. în special P. Israel. şi P. În industria cărnii. iar după 5-6 zile de la însămânţare apar corpii de fructificaţie purtători de conidii. Culoarea miceliului rămas este dependentă de varietatea mucegaiului folosit: alb-ivorie (preferabilă în Italia). alb-mat (preferabilă în România). Prin utilizarea culturilor pure de mucegai se suprimă apariţia la suprafaţa salamurilor a mucegaiurilor toxicogene. Mucegaiurile din genul Aspergillus se utilizează în: -producţia de şuncă în SUA şi Spania (mai puţin). -obţinerea de produse fermentate tradiţionale în Orientul Îndepărtat (ceva mai mult). care se însămânţează cu spori de Penicillium netoxicogen. care se însămânţează cu spori de Aspergillus glaucus şi a unor tipuri de salamuri crude fabricate în România . pectolitice. se pulverizează la suprafaţa produselor. pe bază de cereale şi leguminoase. În cazul salamurilor crude afumate/neafumate. mucegaiurile de acoperire contribuie la: reglarea eliminării apei din produs şi a schimbului de gaze. Culturi starter de microorganisme. Definiţia biotehnologiei. Penicillium nalgiovensis Se utilizează spori de Penicillium nalgiovensis pentru salamurile crude cu miceliu alb la suprafaţă. Franţa. proteolitice. respectiv Country curred ham şi Jambon Serano. P. în suspensie. sub formă de colonii pufoase. în special a celor producătoare de aflatoxine precum şi a mucegaiurilor de “pătare” care produc spoturi de culoare verde sau neagră.

iar după 27 de zile pH-ul rămâne constant.5. Mucegaiurile din genul Penicillium au activitate endoproteinazică faţă de α . Penicillium camemberti Thom (Penicillium album) se utilizează la brânzeturile tip Camembert cu pastă mai untoasă. Are activitate proteolitică. Penicillium caseicolum Bainer (Penicillium candidum) se utilizează la brânzeturile de tip Camembert cu pasta mai compactă. Gorgonzola. formarea consistenţei. maturizarea deplină având loc după 30 zile de la însămânţare. Gammelost) se utilizează spori de Penicillium roquefort. La însămânţare prin pulverizare de spori la suprafaţă a brânzeturilor cu umiditate ~ 55-60% se formează miceliile de mucegai care consumă din aciditatea pastei. sporii formaţi având culoare verde închis care conferă brânzei un aspect marmorat. astfel ca pe măsură ce mucegaiul sporulează. sau pulverizare la suprafaţa brânzei formate în cazul brânzeturilor cu mucegai la suprafaţă. Garré de l’Est. Activitatea mucegaiului este stânjenită de prezenţa acidului propionic în brânză. acizii graşi liberi să fie β -oxidaţi până la metilcetone. mai discretă şi de culoare alb – imaculat. Pentru intensificarea formării aromei se recomandă ca lipidele din lapte să fie în prealabil lipolizate cu esterază pregastrică. lipolitică şi de β -oxidare a acizilor graşi. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. consecinţa fiind creşterea pH-ului începând cu a 12 –a zi. Tolerează concentraţii de 5-8% NaCl. Brie. caseicolum. Penicillum expansum nu produce micotoxine dacă substratul conţine proteine cu sulf (cazul pastei salamurilor crude). Penicillium camemberti şi Penicillium caseicolum Sporii acestor mucegaiuri se utilizează în producţia brânzeturilor de tip Camembert incluzând Camembert. aşa cum deja s-a menţionat. Olivet. roqueforti cât şi P. fiind demonstrat faptul că atât P. Coulommier. la concentraţii mari de 30% CO2 în aerul depozitului. mai parfumată.5-7. Suspensiile de spori se pot adăuga/folosi: în laptele destinat brânzeturilor sau amestecarea cu coagulul obţinut în cazul brânzei cu mucegai în pastă. procesele care intervin în formarea aromei şi consistenţei fiind proteoliza. de culoare gri – alburie. o aromă mai delicată. Stilton. Sporii pulverizaţi la suprafaţa batoanelor formează un miceliu pufos în circa 8 zile de la însămânţare. Culturi 45 starter de microorganisme. În industria laptelui culturile de spori de mucegai se utilizează. lipoliza şi β -oxidarea acizilor graşi. Pentru brânzeturile cu mucegai în pastă (Brânza Roquefort. camemberti sintetizează 2 endopeptidaze (o metal proteinază şi o aspartil proteinază) precum şi două . Neufchatel. dar au şi activitate exopeptidazică importantă. - definitivarea aspectului. Definiţia biotehnologiei. roqueforti se dezvoltă în canalele şi golurile practicate în pasta brânzei. în laptele destinat fabricării brânzei. Mucegaiurile dezvoltate în/pe aceste brânzeturi au rol fundamental în: formarea aromei şi gustului. Pentru brânzeturile de tip Camembert se utilizează sporii de la două specii de Penicillium: P. Penicillium nalgiovensis foloseşte ca substrat nutritiv glucidele dar are şi activitate proteolitică şi lipolitică. Penicillium expansum se dezvoltă bine la 22°C şi umiditatea relativă a aerului este de ~ 82% pentru sporulare şi ~ 88% pentru germinare. Mucegaiurile mai importante pentru industria laptelui sunt: Penicillium roqueforti Thom se dezvoltă bine la 20-25°C şi pH 4. Nu are activitate celulazică şi nu produce micotoxine. la fabricarea brânzeturilor cu mucegai în pastă cât şi cu mucegai la suprafaţă (brânzeturi cu pastă moale). P. Dezvoltarea bună este la ϕ = 92-95%. camemberti şi P.Capitol 1.şi β cazeină.

consumă acidul lactic şi deci contribuie la neutralizarea pastei. având şi acţiune protolitică şi lipolitică.Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Geotricum reduce pericolul formării peptidelor amare. dar activitatea toxicogenă a mucegaiului este aproape nulă la temperatura tehnologică de maturare a brânzei (1416°C). exopeptidaze cu acţiune carboxi. adică fabricată din lapte crud. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. activitatea celor două grupe de enzime fiind relativ echivalentă în stratul de suprafaţă al brânzeturilor. . Brânza Camembert obţinută din lapte pasteurizat cu adaos de Geotricum candidum are o aromă asemănătoare cu cea a brânzei Camembert tradiţionale. Unele specii de Penicillium camemberti pot produce o micotoxinâ (acidul ciclopiazonic. La brânza Camembert se pot utiliza şi spori de Geotricum candidum care se introduc în lapte.şi aminopeptidazică. inhibă dezvoltarea lui Penicillium. Culturi 46 starter de microorganisme.

să nu conţină şi să nu producă antibiotice care se utilizează în scop terapeutic la oameni. aşa cum este cazul produselor lactate acide. • speciile. primari şi secundari. care pe baza noilor cunoştinţe ştiinţifice au fost recunoscute ca având potenţial patogen sau toxicogen. însă microorganismele sunt eliminate în cea mai mare parte. alcoolului.2. CULTURI STARTER. • suşele declarate a fi sigure trebuie controlate la intervale regulate de către institute specializate. gogonele murate. • microorganismele existente în cultură să fie declarate cu numele ştiinţific întreg. măsline verzi. şi a unor însuşiri nutritive. în unele cazuri. • speciile (suşele) noi care se introduc în producţie. . 47 1. salamurilor şi cârnaţilor cruzi. Culturi starter de microorganisme. înainte de utilizare în producţie să fie testate din punct de vedere al inocuităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. acidului citric. Toate cele menţionate trebuie să se constituie ca o obligativitate absolută deoarece: • culturile starter se pot consuma în stare vie. de carcinogenitate şi mutagenitate. să nu prezinte pericol pentru sănătatea oamenilor. Culturile starter pot fi formate numai dintr-un singur microorganism sau din mai multe microorganisme. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. produselor de panificaţie etc. odată cu produsul alimentar. asigurării. Culturile starter de microorganisme sunt utilizate în vederea: • dirijării unor procese biochimice prin care se asigură produsului un anumit grad de inocuitate (inclusiv capacitatea de conservare). aşa cum este cazul brânzei proaspete de vaci şi a iaurtului care au fost pasteurizate. aşa cum este cazul berii. • • asigurării unor însuşiri senzoriale. brânzeturilor. oţetului.Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. • să aibă o anumită (anumite) activităţi specifice: de producere a acidului lactic. trebuie să fie înregistrate la MS şi să fie depozitate în colecţii cu nomenclator. rămânând în produsul alimentar atât ele cât şi produşii lor de metabolism. de reducere a azotului etc. în ceea ce priveşte puritatea lor..3. La folosirea culturilor starter în industria alimentară trebuie să se aibă în vedere următoarele: • să conţină un anumit număr de microorganisme viabile (g/ml) şi un număr cât mai redus de germeni nedoriţi. • culturile starter se pot consuma după distrugerea lor. trebuie să fie supuse unui control riguros pentru fiecare suşă. DEFINIŢIE Culturile starter sunt definite ca acele culturi care se obţin plecând de la o cultură pură stoc şi care prin trecere prin culturi intermediare (pasaje) devin apte de a fi folosite pentru producţia unor alimente fermentate. castraveţi muraţi. realizându-se studii de toxicitate pe termen lung. acidului lactic etc. • • produşii metabolici. a unor sortimente de bere. brânzeturilor topite. a unor produse vegetale: varză murată. vinului. • produşii de metabolism ai culturilor starter se consumă odată cu produsele alimentare.

Cl. În cazul nizinei. iar datorită şi acidifierii mediului. . CO2. Culturi starter de microorganisme. 48 CULTURI STARTER DE BACTERII LACTICE Culturile starter de bacterii lactice sunt folosite în diferite domenii: industria laptelui. dar şi acid acetic. Datorită acidităţii se inhibă şi dezvoltarea microflorei cu activitate proteolitică şi decarboxilazică. . Listeria monocytogenes. industria vinului. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.bacteriocinele au locuri specifice de legătură ceea ce explică specificitatea lor de acţiune faţă de microorganisme. Culturile starter de bacterii lactice folosite ca atare sau sub formă de produse lactate dietetice acide sunt benefice pentru sănătatea oamenilor deoarece: • aciditatea lactică favorizează acţiunea pepsinei ce produce hidroliza proteinelor. Definiţia biotehnologiei. sinteza începe atunci când s-a format jumătate din masa biomasei. dar nizina este şi bacteriostatic. la sfârşitul fazei de creştere sau ele sunt produse prin biosinteză letală. Această asigurare este realizată deoarece bacteriile lactice produc: • acizi organici.Capitol 1. . în principal acid lactic. botulinum etc. în continuare se fac următoarele precizări: . cărnii. . bacteriile patogene şi de alterare sunt inhibate în dezvoltarea lor. peroxizi organici (H2O2). datorită acidităţii se favorizează descompunerea mai completă a azotiţilor. Dintre bacteriile patogene sunt inhibate stafilococii. industria panificaţiei.bacteriocinele pot fi sintetizate în timpul fazei de creştere. deci scade producţia de nitrozamine. alcool. . bacteriile lactice intră în competiţie cu microorganismele patogene şi cele de alterare în ceea ce priveşte consumul de substanţe nutritive.bacteriocinele au acţiune bactericidă. Folosirea culturilor starter de bacterii lactice asigură produselor alimentare în care se introduc un anumit grad de inocuitate. consecinţă a acumulării acizilor organici. industria sucurilor de fructe şi legume fermentate etc. salmonelele. • aciditatea mediului intestinal blochează dezvoltarea microflorei cu activitate patogenă şi favorizează implantarea bifidobacteriilor cu consecinţe pozitive pentru organismul uman (vezi capitolul probiotice).bacteriocinele sunt secretate de bacteriile Gram negative şi despre ele se pot spune următoarele: bacteriocinele sunt proteine şi activitatea lor dispare prin hidroliza lor de către proteaze. • • În plus. deci se formează cantităţi mai reduse de amine biogene. spectrul de acţiune al bacteriocinelor este redus. produselor vegetale murate. În legătură cu bacteriocinele. respectiv coagularea cazeinei laptelui care este în continuare degradată de tripsina pancreatică.bacteriile producătoare de bacteriocine pot produce în acelaşi timp şi o substanţă de protecţie faţă de bacteriocina secretată. Multe bacteriocine sunt bacteriostatice la aplicarea lor în produsele alimentare. substanţe bacteriocine eliberate în mediul de cultură. mai ales la produsele care se supun coacerii şi prăjirii. iar în cazul cărnurilor sărate în prezenţă de azotiţi.

bacteriocinele sunt stabile la pH neutru sau acid.Capitol 1. ceea ce înseamnă că ingerarea de produse ce conţin bacteriocine nu modifică microbiota tractului intestinal şi nu va conduce la riscuri în ceea ce priveşte folosirea de antibiotice comune. eventualele infectări cu bacteriofagi. modalităţile de producere şi natura lor chimică. care la rândul lor.bacteriocinele diferă de antibiotice prin natura speciilor şi suşelor producătoare. . ceea ce înseamnă că sunt adaptate la condiţiile de mediu ale bacteriilor producătoare. sunt însă bacterii lactice cum ar fi Lactobacillus reuteri care produc o substanţă nepeptidică cu acţiune antibacteriană. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. unt. Culturi 49 starter de microorganisme. Culturile starter de bacterii lactice utilizate în industria laptelui pot fi clasificate în mezofile şi termofile. instabilitatea culturilor starter de bacterii lactice.bacteriocinele având natură peptidică/proteică sunt scindate de proteinele proteolitice proprii laptelui sau altor ţesuturi (de exemplu ţesut muscular). denumită reuterină (este un derivat al glicerolului şi anume β -hidroxipropionaldehida) care arE un spectru larg de acţiune faţă de bacterii Gram pozitive şi Gram negative. o mică parte rămân în celulele bacteriene. aw) CULTURI STARTER UTILIZATE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI La obţinerea culturilor starter trebuie să avem în vedere în mod deosebit următoarele: mediul de cultură (laptele). . . pot fi clasificate în: . Culturile starter sunt folosite la fabricarea unor produse lactate acide. precum şi de enzimele folosite la coagularea laptelui (cheag. rezistenţa lor termică se datorează structurii moleculare simple (excepţie face helveticina J care are o structură proteică mai elaborată). smântână. tratamentul termic aplicat laptelui. protozoare. Culturile starter mezofile. . din punct de vedere taxonomic apropiate de bacteriocine. . drojdii.bacteriocinele secretate de bacteriile lactice din culturile starter sau de protecţie au un spectru de acţiune relativ limitat în raport cu mai multe specii sau mai multe suşe ale aceleiaşi specii. condiţiile de incubare. Acţiunea bacteriocinelor se manifestă în general asupra bacteriilor care sunt. pepsină). brânzeturi. .bacteriocinele sunt excretate în mediu în cea mai mare parte. Definiţia biotehnologiei.bacteriocinele sunt sensibile la acţiunea enzimelor proteolitice metabolice. facem precizarea că prin cultură starter înţelegem culturile obţinute din cultura pură stoc (inoculum) prin diferite pasaje. deci rezistă în laptele pasteurizat la 63°C/30s minimum sau la 72°C/15 s.bacteriocinele sunt stabile la căldură. .eficacitatea bacteriocinelor în produsele fermentate este limitată de condiţiile de conducere a fermentaţiei (temperatură. . mucegaiuri. pH. interacţiunile dintre speciile/tulpinile din cultura starter. De la început.

Folosirea acestor culturi starter singulare a apărut ca o necesitate de a se evita formarea “ochiurilor” de fermentare la unele brânzeturi. de regulă. . La folosirea culturilor starter mixte trebuie să avem în vedere că: streptococii acidifianţi mezofili homofermentativi produc acid lactic din lactoză. lactis subsp. . din două tipuri de bacterii lactice: c) - bacterii lactice acidifiante: Str.Capitol 1.8%. producerea de acid lactic. ceea ce face ca nici o tulpină să nu devină dominantă. diacetilactis ca singură specie producătoare de aromă. Culturile starter singulare mezofile prezintă următoarele avantaje: se poate utiliza continuu aceeaşi cultură cu activitate relativ constantă şi previzibilă. “ochiuri” formate în urma producerii de CO2 de către bacteriile aromatizante. a) Culturi starter singulare (single strain starter) care conţin numai Str. deci sunt predispuse la liză fagică. influenţele compoziţionale sezoniere ale laptelui sunt mai reduse. compatibilitatea ei. Culturi 50 starter de microorganisme. . lactis subsp. • culturi starter mixte tip LD care conţin atât specii de leuconostoci cât şi Str. diacetilactis (Lactococcus lactis var. aglutinarea şi eventual lisogenia). Definiţia biotehnologiei. tulpinile nu se dezvoltă împreună decât cel mult timp de 10 generaţii. În aceste condiţii.bacterii lactice producătoare de aromă: Str. . eliminându-se riscul deprecierii acestora de către fagi. diacetilactis) sau specii de leuconostoci. lactis şi respectiv Str. Asemenea culturi pot fi folosite mai multe luni în şir fără a-şi pierde capacitatea de acidifiere. lactis subsp. cremoris (Lactococcus lactis şi Lactococcus cremoris) ambii homofermentaticvi care produc acid lactic (L+) în proporţie de 0. • culturi starter mixte de tip D care conţin Str. lactis sau Str. nu este necesară alternarea culturilor. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. pot suferi pierderi de plasmide şi deci pot pierde una sau mai multe din funcţiile lor. Culturi starter mezofile mixte Aceste culturi sunt formate.cultura poate fi controlată şi supravegheată din punct de vedere al caracteristicilor sale (sensibilitate la fagi. se folosesc cantităţi mai mici de inoculum pentru obţinerea de cultură primară şi secundară. b) Culturi starter multiple mezofile sunt acele culturi care se bazează pe folosirea a 5-6 tulpini selecţionate. diacetilactis ca producători de aromă.se creează condiţii de realizare a unei producţii standardizate de produse lactate de calitate superioară. După tipul bacteriilor aromatizante culturile starter mixte mezofile pot fi clasificate în următoarele grupe: • culturi starter mixte tip L care conţin numai specii din genul Leuconostoc: Leuconostoc cremoris (citrovorum). lactis biov. pot fi depreciate de fagi. cremoris. Culturile starter singulare mezofile prezintă însă următoarele dezavantaje: pot fi depreciate de tulpinile producătoare de bacteriocine. neînrudite pe plan fagic şi cultivate separat până la stadiul de cultură primară sau chiar până la stadiul de cultură starter de producţie când se amestecă între ele. Leuconostoc dextranicum şi/sau Leuconostoc lactis care sunt toţi heterofermentativi şi produc acid lactic D(-).

bulgaricus şi ar . cei heterofermentativi. dar produc şi acid lactic. Laptele destinat iaurtului nu trebuie să fie agitat prea mult ca să nu includă aer (oxigen) care ar strica condiţiile de microaerofilie pentru L. • acidifiante/aromatizante care la rândul lor pot fi constituite din unul sau mai multe specii de lactobacili şi dintr-o specie de streptococi.cultura starter termofilă pentru brânzeturi: Lactobacillus bulgaricus + Lactobacillus lactis + Lactobacillus helveticus + Str. deci la care se practică încălzirea a doua a bobului de coagul. • produc şi substanţe cu caracter filant care influenţează vâscozitatea produsului (Str. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Definiţia biotehnologiei. este necesar să cunoaştem factorii care influenţează performanţa optimă a culturilor pentru iaurt. • tratamentul laptelui – pasteurizarea influenţează pozitiv dezvoltarea lui L. thermophilus. ca urmare a activităţii proteolitice rezultă şi aminoacizi din proteine care stimulează dezvoltarea celorlalte bacterii din culturile starter termofile. produc H2O2 (Lactobacillus bulgaricus). bulgaricus şi Str. Culturi 51 starter de microorganisme. • produc şi compuşi de aromă. • metaboliţi produşi în mediu. • acidophilus. formarea de acid formic care favorizează dezvoltarea culturii. bulgaricus prin: modificarea structurii proteinelor. therrmophilus.leuconostocii. • disponibilitatea substratului Laptele este un bun substrat dar trebuie arătat că Lactobacillus bulgaricus are preferinţă faţă de glucoză şi deci ar trebui ca lactoza să fie prehidrolizată la β galactozidaza. Lactobacillus Lactobacillus casei etc. raportul dintre L. . Culturi starter termofile Culturile starter termofile pot fi: • acidifiante: Lactobacillus acidophilus. precum şi urme de acetoină. În această direcţie amintim: - cultura starter termofilă pentru iaurt: Lactobacillus bulgaricus şi Str. După 3 ore de incubare se ajunge la ~ 500 mil bacterii/g. distrugerea inhibitorilor din lapte. şi Str. diacetilactis (homofermentativ) produc diacetil şi acetoină din citrat. Având în vedere cantităţile mari de iaurt ce se fabrică pe plan mondial. eliminarea parţială a oxigenului şi realizarea unei microaerofilii propice. thermophilus care este mai sensibil la H2O2 decât Lactobacillus bulgaricus. la brânzeturi acidifierea favorizează eliminarea zerului din coagul. Utilizarea culturilor starter termofile este benefică deoarece: • produc acid lactic deci scad pH-ul laptelui şi determină coagularea acestuia (cazul iaurtului). thermophilus în cultura pentru iaurt).). acetic prin fermentarea lactozei şi glucozei. acetonă. . thermophilus fiind 1/1. Aceşti factori se referă la: • temperatura de incubare care este de 41-42°C (apropiată de temperatura optimă de dezvoltare a lui Lactobacillus bulgaricus ). • produc o serie de bacteriocine (Lactobacillus helveticus. dar în principal aldehidă acetică. Această cultură starter se foloseşte la fabricarea brânzeturilor cu pastă tare şi semitare. • au activitate proteolitică şi prin urmare contribuie la ameliorarea proprietăţilor reologice şi la aroma produselor fermentate.Capitol 1. Lactobacillus bulgaricus produce H2O2 în mediul de cultură şi deci adausul de catalază va stimula producţia de acid lactic de către Str. lactis subsp.

• activitatea acidifiantă care se urmăreşte prin determinarea acidităţii titrabile atunci când cultura se află în fază logaritmică. În ceea ce priveşte culturile starter concentrate de bacterii cele mai des utilizate sunt culturile de bacterii lactice.5/1. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. deveni toxic pentru Str.3. la rândul său. bulgaricus prin producerea de acid formic şi CO2. • activitatea lipolitică se poate determina prin măsurarea indicelui de aciditate din grăsimea culturii (lapte).Capitol 1. activitatea proteolitică se poate urmări pe o cultură păstrată la 4°C la care se determină tirozina sau aminoacizii liberi prin metoda formol titrimetrică. îngheţata de iaurt). rezistenţa la aciditate. bacterii propionice etc. Între cele două microorganisme există un sinergism deosebit. Pe lângă acestea se folosesc şi alte culturi de bacterii concentrate: micrococi. ţinându-se seama că Lactobacillus bulgaricus rezistă până la ~ 1. Rezistenţa la aciditate se urmăreşte prin determinarea supravieţuitorilor după ce în mediul de cultură se atinge o aciditate critică. • proprietăţile senzoriale se determină la culturile de 24-48 ore la 20°C (se pot determina şi substanţele de aromă respectiv diacetilul. acetoina). Culturile concentrate pot fi de bacterii. Acesta nu trebuie să conţină antibiotice. Lactobacillus bulgaricus se apără de acţiunea oxigenului prin intermediul manganului intracelular care înlocuieşte acţiunea superoxiddismutazei. drojdii. concentrate într-un volum mic şi conservate prin congelare sau uscare în vederea depozitării şi transportului. stafilococi. • • producerea de substanţe filante care constă în măsurarea vâscozităţii pe o probă inoculată de lapte cu 12% s. • rezistenţa la răcire care este importantă pentru produsele lactate ce se congelează (iaurt. thermophilus. cu adaos de CaCl2 0. Definiţia biotehnologiei. pediococi. thermophilus care.24. În acest fel se pot pune în evidenţă culturile “rapide” şi “lente” (fast and slow).u.7% aciditate iar Str. acetaldehida. thermophilus până la 0. Rezistenţa la răcire se urmăreşte la – 6 ÷ . Controlul culturilor starter de bacterii lactice Controlul culturilor starter implică următoarele determinări: • examenul microscopic care trebuie să arate raportul dintre coci şi bacili.9°C şi apoi la -18°C sau -25°C . • interacţiunile dintre bacterii din cultura pură (inoculum) sau cultura starter. dezinfectante şi să provină de la animale sănătoase cu maximum 400000 leucocite/ml. calitatea laptelui ca substrat de fermentare. incubată 4 ore/37°C până ce se atinge un pH de 4. substanţe conservante. Lactobacillus bulgaricus produce aminoacizi din cazeină care sunt necesari dezvoltării lui Str. streptomicii. raport care trebuie să se situeze în limitele 1/1-1.. Culturile concentrate de bacterii pot fi utilizate pentru: . spori de mucegai. • • CULTURI STARTER CONCENTRATE DE MICROORGANISME Definiţie Culturile starter concentrate sunt definite ca acele culturi dezvoltate în condiţii controlate.8%.012%. Se pot depista în acest fel culturile filante. favorizează dezvoltarea lui L. Culturi 52 starter de microorganisme.

metalglicerofosfaţi alcalini. 53 Indiferent de domeniul de utilizare. Depozitarea culturilor starter concentrate se poate face: a) la temperaturi de –20…-40°C. acid glutamic. în care caz. • concentratul se poate încălzi până la temperatura de utilizare chiar în timpul manipulării fără ca celulele să-şi piardă viabilitatea şi activitatea.Capitol 1. lapte praf degresat. glutamat monosodic. Acest gen de conservare prezintă următoarele avantaje: • • se împiedică acţiunea dăunătoare a gheţii asupra celulelor de bacterii. depozitare în stare congelată şi uscată. de regulă prin centrifugare şi resuspendare într-un lichid adecvat.5% lactoză în cazul bacteriilor lactice. Conservarea prin congelare a concentratului de microorganisme se face în două moduri: . Amestecul respectiv se introduce în pungi de plastic care se congelează în azot lichid. procedeul de cultivare continuă.congelarea în azot lichid (-196°C) în care caz concentratul se amestecă cu un agent crioprotector: 10% glicerol. • obţinerea produselor fermentate prin utilizare directă în lapte. . Congelarea se face la -40°C (de fapt se realizează o subrăcire). Culturi starter de microorganisme. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. culturile starter concentrate pot fi obţinute prin două procedee: • • procedeul de cultivare periodică. manipularea concentratului este mai uşoară. extract de malţ. În tehnologia de obţinere a culturilor starter concentrate trebuie ales un mediu de cultură care să asigure toate substanţele pentru dezvoltarea (multiplicarea) culturii. Pentru culturile starter concentrate de pediococi s-a propus ca la concentrat să se adauge agenţi de stabilizare cum ar fi: glicerolul.sub formă lichidă. • obţinerea culturilor starter de producţie (maiele de producţie). 7. Definiţia biotehnologiei. • concentrarea mediului împreună cu celulele sau separarea celulelor. Pentru eventuala neutralizare a acidităţii se utilizează hidroxid de amoniu şi/sau hidroxid de calciu. . incubare pentru multiplicare la nivel maxim. concentratul de bacterii se suspendă într-un antigel solubil în apă (alcooli polihidrici) care se utilizează în proporţie de 40-50% faţă de concentrat. Tehnologia de obţinere a culturilor starter concentrate Tehnologia de obţinere include următoarele operaţii de bază: • • inocularea mediului de cultură cu microorganismul din cultura stoc. compoziţii carnate etc. realizându-se un control riguros al temperaturii şi menţinerii pH-ului la valori optime. cistină şi/sau dextran. • • conservare prin congelare şi uscare.

La liofilizare (faza de desicare secundară) temperatura produsului nu trebuie să depăşească 40-45°C.Capitol 1. Avantajele şi dezavantajele folosirii culturilor starter de bacterii lactice Avantaje Dezavantaje • Activitatea culturilor poate fi controlată şi • Necesită spaţii de depozitare la supravegheată înainte de expediere temperaturi scăzute atât la producător cât şi la cumpărător pentru păstrare până la • Se elimină operaţiile de întreţinere şi de folosire preparare a maielelor intermediare (primară. în care caz concentratul de bacterii se amestecă cu un suport adecvat (lapte praf degresat. iaurt. Utilizarea culturilor starter concentrate de bacterii lactice în industria laptelui Culturile starter concentrate de bacterii lactice care se folosesc în industria laptelui sunt acelea destinate: • • pentru brânza Cheddar. în ceea ce priveşte unele plasmide ce deoarece se suprimă faza de dezvoltare codifică anumite funcţiuni logaritmică în laptele de fabricaţie Culturi starter concentrate de bacterii propionice pentru industria laptelui Mediul de cultură pentru realizarea culturilor starter concentrate de bacterii propionice poate fi laptele degresat cu adaos de 1% tripticază. Dacă mediul de cultură conţinând bacterii propionice dezvoltate după incubare se utilizează ca o cultură (maia) de producţie. 0. Incubarea mediului de cultură inoculat cu bacterii propionice din cultura stoc se face la 32°C/3 zile.5·1010 – 5. - 54 conservarea prin reducerea conţinutului de apă se face prin liofilizare. Avantajele şi dezavantajele folosirii culturilor starter de bacterii lactice în industria laptelui sunt arătate în tabelul de mai jos. poate conduce la vederea evitării infecţiei cu bacteriofagi micşorarea drastică a numărului de celule viabile • Se obţin produse de calitate mai constantă • Culturile pot să fie influenţate negativ • Se scurtează procesele tehnologice ale fabricării produselor prin accelerarea acidifierii. Culturile starter concentrate trebuie să conţină între 2. lapte bătut. b) la temperatura de -196°C (în azot lichid).0 şi se sterilizează. 1% extract de drojdie ca sursă de vitamine şi factori suplimentari de creştere 1% lactat de sodiu. secundară. brânzeturi tip italian şi elveţian. zaharoză) după care se liofilizează.025% KH2PO4. După liofilizare se face ambalarea sub vid sau în atmosferă de gaz inert. Culturi starter de microorganisme. în funcţie de timp. pentru brânza de vaci. Definiţia biotehnologiei.0005% MnSO4. Mediul de cultură se ajustează la pH = 7. Depozitarea produselor liofilizate trebuie să se facă la temperaturi scăzute (18°C). terţiară) • Concentrarea nu este posibilă la toate culturile starter • Se face economie la forţa de muncă • Depozitarea în stare congelată sau • Se pot stabili uşor sistemele de rotaţie în uscată. lactoproteine pulbere lactoză. 0. smântână. atunci dezvoltarea bacteriilor propionice se opreşte înainte de coagularea .5·1010 celule viabile-active/ g sau ml. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.

carnosus + P. L. carnosus S. alimentarius). S. Definiţia biotehnologiei. se favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice care produc şi H2O2. L. M. Celelalte operaţii de obţinere a culturii starter concentrate de bacterii propionice sunt aceleaşi ca cele descrise la celelalte tipuri de culturi starter concentrate. Depozitarea la 25°C poate fi făcută pentru cel mult 2 săptămâni. pentosus. varians). M. pentosaceus. De asemenea trebuie să se aibă în vedere două situaţii particulare: • Folosirea culturilor starter concentrate în pasta cu adaos de GDL (glucono delta lactona). P. M. În condiţiile folosirii GDL pH-ul pastei scade rapid.Capitol 1. pentosaceus). Utilizarea culturilor starter concentrate de bacterii în industria cărnii Culturile starter concentrate de bacterii folosite în industria cărnii pot fi singulare sau în amestec. S. condimente. Culturile starter de micrococi sau stafilococi sunt recomandate la maturarea lentă a salamurilor crude unde se realizează o scădere lentă a pH-ului şi deci consistenţa produsului se realizează în timp.6-6. În literatura de specialitate sunt menţionate următoarele culturi starter concentrate de bacterii singulare sau în amestec: • • • • • • • S. Adaosul în compoziţie trebuie să asigure o concentraţie de cel puţin 106-107/g pastă. pentosaceus. Acidifierea rapidă împiedică însă dezvoltarea micrococilor care sunt necesari dacă se lucrează cu NaNO3. plantarum. L. Gustul acestor produse este puţin acrişor (pH 5. Culturile starter concentrate se adaugă direct în laptele destinat fabricării brânzeturilor (deci nu se mai folosesc obţinerea de culturi intermediare). Cele congelate în antigel se utilizează ca atare. Culturile starter concentrate de bacterii lactice pentru industria cărnii nu se amestecă cu sare.1). carnosus + Streptomyces griseus. acidilacti. Culturile starter mixte (micrococi/stafilococi/lactobacili) se utilizează la maturarea rapidă a salamurilor crude în care caz realizarea consistenţei merge paralel cu acidifierea. carnosus. stafilococi (S. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. azotitul de reduce bine la NO. acid ascorbic. varians + P. xilosus). pentosaceus. S. acizi alimentari şi nici nu se păstrează în amestec cu substanţele menţionate deoarece se inactivează rapid. pentosaceus + P. cele liofilizate se suspend în apă pentru o distribuţie mai uniformă în compoziţie. streptomicii (Streptomyces griseus). varians + P. laptelui. varians. xylosus + P. Depozitarea culturilor starter concentrate de bacterii propionice se face la 5°C în care caz celulele îşi păstrează viabilitatea şi activitatea 8 săptămâni. sake. La folosirea GDL este deci recomandat să se folosească culturi starter . Culturile starter concentrate de utilizare în industria cărnii pot fi livrate în stare lichidă subrăcită sau uscată. deoarece în stare de coagul. Ele pot fi formate din bacterii lactice (L. cultura starter se repartizează greu în laptele destinat fabricării brânzeturilor. acidilacti. Culturi 55 starter de microorganisme. proteinele sunt aduse la pH izolelectric şi pierd apa de hidratare. micrococi (M. Modul de folosire al culturilor starter concentrate este în funcţie de modul lor de conservare. pediococi (P.

• controlul producţiei de amine biogene prin inhibarea bacteriilor cu activitate decarboxilazică (inhibare prin competiţie faţă de nutrienţi şi. . mai ales dacă solventul lor este şi alcoolul etilic şi. Lactobacilii din culturile starter concentrate produc în compoziţia salamurilor crude următoarele efecte: • acidifierea pastei cu următoarele consecinţe: -scăderea pH-ului şi deci aducerea proteinelor la punctul izoelectric deci şi la starea de hidratare minimă. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.să producă numai acid lactic (culturile starter concentrate de bacterii lactice să cuprindă numai specii homofermentative). să fie inactivate la 57-60°C. Definiţia biotehnologiei. Salmonella. streptomicii. prin acidifiere). inhibă culturile starter. - să producă catalază şi nitratreductază (cele cu micrococi. • • controlul microflorei de alterare şi patogene prin producţia de H2O2. reduc azotatul la azotit şi se pot dezvolta la pH 4. stafilococi). deci. să fie nepatogene (să nu producă infecţii şi să nu producă toxine). respectiv la creşterea concentraţiei de NaCl. miros. .să se adapteze compoziţiei de carne utilizată şi condiţiilor de fermentare a produselor. consistenţă). În acest caz se recomandă să se folosească o cantitate mult mai mare de cultură starter. de activitate a apei care scade progresiv pe măsura uscării produsului. concentrate de stafilococi care produc catalază. • producerea de substanţe de aromă. .se asigură un grad înalt de inocuitate produsului carnat (salamurile şi cârnaţi cruzi) prin controlul dezvoltării microorganismelor patogene şi de alterare şi prin limitarea folosirii unor substanţe cu caracter toxic (amine şi nitrozamine). • Folosirea culturilor starter în pasta cu adaos de uleiuri eterice. bacteriocine. se îmbunătăţesc proprietăţile senzoriale (gust. Culturi 56 starter de microorganisme.reducerea mai rapidă şi mai completă a NaNO2. Aceste uleiuri eterice au acţiune bacteriostatică.inhibarea microorganismelor patogene: Staphilococcus aureus. respectiv pH-ul scăzut favorizează transformarea NaNO2 în NO şi deci rămâne în produs o cantitate mai mică de NaNO2 care ar putea intra în combinaţie cu aminele secundare pentru a forma nitrozaminele.să se dezvolte bine în prezenţă de 80-100 mg NaNO 2/kg compoziţie dar să acţioneze şi la temperatură mai scăzută (14-24°C). Culturile starter concentrate folosite în industria cărnii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie tolerante la NaCl (concentraţie 2. pe de altă parte uleiurile eterice să fie încapsulate. controlul producţiei de nitrozamine (aciditate formată. .5-3%). respectiv. favorizându-se în acest fel uscarea. . . la temperatura de afumare rece şi de uscare. Cl. Folosirea culturilor starter concentrate de bacterii (în special lactice şi pediococi) prezintă următoarele avantaje: se micşorează durata de maturare a produselor carnate.Capitol 1. să nu producă mirosuri şi gusturi nedorite din cauza produşilor secundari de metabolism.7 fiind şi un bun producător de aromă. să fie puţin lipolitice şi proteolitice. să se dezvolte bine în saramura de concentraţie 6%. botulinum. .

sterilizarea acestuia şi repartizarea în eprubete (agar înclinat). recoltare spori din vase Roux cu ser fiziologic 0. emulgatorul fiind polietilsorbitanul .8% şi însămânţare medii de cultură Czapek cu 2% agar aflate în vase Roux. Se pot realiza culturi starter concentrate de spori cu mucegaiurile utilizate în industria laptelui şi cărnii. Definiţia biotehnologiei. 10 • • păstrare suspensie la 0-4°C. Cultura cu spori de mucegai concentrată poate fi livrată şi sub formă de emulsie liofilizată. la utilizare suspensia de spori de mucegai concentrată se diluează cu apă fiartă şi răcită în raport de 1/3. . 57 Pediococii din culturile starter concentrate produc în compoziţia salamurilor crude următoarele efecte: • acidifierea mai redusă a pastei la temperaturi mai ridicate fără formarea de produşi care să afecteze negativ gustul şi mirosul. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. utilizarea lor fiind în funcţie de produsul alimentar în care se foloseşte cultura respectivă de spori de mucegai.Capitol 1. Culturi starter concentrate de spori de mucegai Tehnologia de obţinere include următoarele operaţii: • • • prepararea mediului de cultură. Culturi starter de microorganisme. Pentru industria cărnii. bacteriocine cu acţiune inhibitoare faţă de microorganismele patogene. • producerea de H2O2 . termostatare pentru germinare spori cu organe purtătoare de spori şi sporulare. • preluare spori cu 2 ml ser fiziologic 0.8% astfel ca să se asigure în suspensie 10810 spori/ml. însămânţarea mediului în eprubete cu spori de mucegai ce se doreşte a se cultiva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->