P. 1
PROCEDURI OPERAŢIONALE

PROCEDURI OPERAŢIONALE

1.0

|Views: 1,983|Likes:
Published by Jugaru Cornel
CEAC PROCEDURI OPERATIONALE
CEAC PROCEDURI OPERATIONALE

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jugaru Cornel on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU SCOALA GIMNAZIALA „DANI GERGELY” GHIMES

Strada Principala, 607206 Ghimeş, Judetul Bacău, România Tel. +40234 385 615 Fax. +40234 385 615 E-mail: scoaladanigergely@yahoo.com

PROCEDURI OPERATIONALE

CUPRINS

EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE...73

PROCEDURA...........................................................................................76

Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes
Procedura Autoevaluare institupionala Data elaborarii COD
PO - 01-00-AI

Elaborat

Profesor: Jugaru Cornel

Semnatura:

Verificat Aprobat

Profesor : Profesor: Jugaru Cornel Director: Antal Etelka

Semnatura: Semnatura:

2

PROCEDURA DE

AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA

Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 15.09.2012 Revizuire 1 2 3 4 Cuprins: 1. Scopul procedurii; 2. Aria de cuprindere; 3. Responsabilitati; 4. Continutul procedurii; 5. inregistrari; 6. Analiza procedurii; 7. Anexe. Referinț e: ■ Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitatii in educate; ■ Standardele de calitate; ■ Legea educatiei nationale; ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; ■ Regulamentul de ordine interioara; Data Persoana responsabila Semnatura

1. Scopul procedurii : 1.1. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de evaluare interna Si de revizuire a acestora in vederea imbunatatirii calitatii. 1.2. Prin prezenta procedura se stabileSte metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de autoevaluare.

3

3. .2. . Membrii C. 3. de catre membri CEAC conform atributiilor spcifice stabilite. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei. Activitati de evaluare interna a calitații .1. pe baza carora se intocmesc toare documentele proiective ale scolii.CA aproba raportul anual de evaluare interna si revizuieste daca este cazul documentele proiective si strategiile de dezvoltare.La inceputul fiecarui an Scolar CEAC prezinta raportul de autoevaluare a activitatii pe anul scolar trecut si planul de imbunatatire.se selecteaza pe rind domeniile. Directorul unitatii scolare si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri.La inceputul fiecarui an scolar responsabilii comisiilor metodice vor intocmi planurile operationale in functie de documentele manageriale.procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate. .La sfarsitul semestrului/anului scolar fiecare responsabil de comisie/ compartiment intocmeste un raport de autoevaluare a activitatilor desfasurate pe baza planului operational propus specificand rezultatele asteptate si cele obtinute.5. Continutul procedurii : Pasul 1 .C. raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral in sedinta de analiza a activitatii. pe baza rapoartelor comisiilor/compartimentelor.E.E.3. .A.C.2. personalului nedidactic si didactic auxiliar din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 3.Directorul. 3. Pasul 2 Demersul de autoevaluare . CA aproba procedura propusa de CEAC.Echipa manageriala isi intocmeste documentele proiective anuale urmarind atingerea tintelor strategice propuse in PDI/PAS corelandu-le cu masurile de imbunatatire propuse de CEAC. . Responsabilitati : 3. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice.4. 3. Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din scoala raspund de intocmirea documentelor si gestionarea dovezilor specifice. C. . intocmesc raportul de analiza a activitatii pentru semestrul/anul scolar respectiv. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii. are responsabilitatea de elaborarea. 4. 4 .RAEI este facut public si trimis catre ISJ Si a cerere catre ARACIP.A. .

. .se creeaza un grup de lucru pentru aplicarea masurilor de imbunatatire coordonat de un membru CEAC. Analiza si revizuirea procedurii se face anual.se evalueaza nivelul de calitate pentru fiecare indicator in parte(se realizeaza o diagnoza si o judecata a nivelului de realizare.se reia procesul de autoevaluare dupa aplicarea masurilor de imbunatatire stabilite.1nregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face autoevaluarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor si in documentele echipei manageriale. 7. precum si identificarea punctelor tari si a slabiciunilor). Analiza procedurii. 6. . /V 5.se propun activita|i de remediere/dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat .Anexe Model: Plan de imbunatatire Punctul slab avut in vedere: continutul programelor de studiu Tinte Actiuni Responsabili Prioritatea Termene Rezultate si Monitorizare si Resurse necesare masurabile necesare obiective actiunii evaluare alte intermediare costuri Model: Plan operational al comisiei Indicatorul de performanta INSCRIERE Dovezi concrete Modalitati Cine raspunde 5 .

inregistrari.sep. Continutul procedurii. 6 .2012 Persoana responsabila Presedinte CEAC Semnatura Cuprins: 8.2012 Revizuire 1 2 3 4 Data 27. Analiza procedurii. Scopul procedurii. Antal Etelka Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 28. Tanko Mihaly Profesor : Jugaru Cornel Director: Inv. 9. 14. Aria de cuprindere.09. 13.Procedura Autoevaluare instituponala Data elaborarii 27. 10.AI Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Jugaru Cornel Prof. Responsabilita|i. 11.09. 12. Anexe.2012 COD PO -01-01.

6. 1.La inceputul fiecarui an scolar CEAC prezinta raportul de autoevaluare a activitatii pe anul scolar trecut si planul de imbunatatire. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii. pe baza carora se intocmesc toare documentele proiective ale scolii. 7 . raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei.C. Membrii C. 2.A. Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din scoala raspund de intocmirea documentelor si gestionarea dovezilor specifice. Continutul procedurii : Pasul 1 .2.1.1. 3. 3. 3.E.A. Responsabilitati : 4. CA aproba procedura propusa de CEAC. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice.87/13. 3.2006 privind asigurarea calitatii in educate. 3.04. 5. Prin prezenta procedura se stabileste metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de autoevaluare. ■ Legea educatiei nationale.C.Referinte: ■ Legea nr. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de evaluare interna si de revizuire a acestora in vederea imbunatatirii calitatii. ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. . C.2.7. Scopul procedurii : 2. ■ Regulamentul de ordine interioara.8.Echipa manageriala isi intocmeste documentele proiective anuale urmarind atingerea tintelor strategice propuse in PDI/PAS corelandu-le cu masurile de imbunatatire propuse de CEAC. are responsabilitatea de elaborarea. Directorul si responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri. Activitati de evaluare interna a calitații . personalului nedidactic si didactic auxiliar din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 4.E. ■ Standardele de calitate .

. . intocmesc raportul de analiza a activitatii pentru semestrul/anul scolar respectiv. /V 5. 7.La inceputul fiecarui an scolar responsabilii comisiilor metodice vor intocmi planurile operationale in functie de documentele manageriale.se reia procesul de autoevaluare dupa aplicarea masurilor de imbunatatire stabilite.se creeaza un grup de lucru pentru aplicarea masurilor de imbunatatire coordonat de un membru CEAC. Analiza procedurii. . de catre membri CEAC conform atributiilor spcifice stabilite. . .RAEI este facut public si trimis catre ISJ si a cerere catre ARACIP.1nregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face autoevaluarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor si in documentele echipei manageriale. raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral in sedinta de analiza a activitatii.se evalueaza nivelul de calitate pentru fiecare indicator in parte(se realizeaza o diagnoza si o judecata a nivelului de realizare. Pasul 2 Demersul de autoevaluare . pe baza rapoartelor comisiilor/compartimentelor.La sfarsitul semestrului/anului scolar fiecare responsabil de comisie/ compartiment intocmeste un raport de autoevaluare a activitatilor desfasurate pe baza planului operational propus specificand rezultatele asteptate si cele obtinute.Directorul unitatii scolare.se propun activitati de remediere/dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat . 6..CA aproba raportul anual de evaluare interna si revizuieste daca este cazul documentele proiective si strategiile de dezvoltare. Anexe 8 .se selecteaza pe rind domeniile.procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate. . Analiza si revizuirea procedurii se face anual. . precum si identificarea punctelor tari si a slabiciunilor). .

.....2012 ELABORAT DE: prof.. crt Jinte Actiuni necesare Rezultate masurabile Responsabili Actiuni prioritare Indicatori performanta de Costuri Si alte resurse necesare Anexa 2........... crt Obiective specifice Anexa 1........... Model plan operational al comisiei Obiectiv general:... Jugaru Cornel APROBAT: DIRECTOR... Model raport de activitate al comisiei RAPORT semestrial/annual Domeniu Activitati Termen Responsabil Rezu tate Rezultate Rezultate aSteptate (RA) obtinute (RO) Masuri (RO < RA) (RO >/= Masuri de RA) Masuri de corectare a ameliorare in documentelor domeniile proiective deficitare Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes COD P0-02-00 COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII PROCEDURA PRIVIND EDITIA I REVIZIA EXEMPLAR 0 ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE DATA: 11..... Instrumente/ Responsabil Termen Modalitati de Indicatori de Activitati resurse evaluare a realizare obiectivelor Model plan de imbunatatire Nr..................09......... Antal Etelka 9 .. Inv...Nr......

E. Monitorizarea procedurii. 16. CA aproba procedura propusa de CEAC. 20. Prin prezenta procedura se stabileste metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de analiza a culturii oragnizationale. Standardele de calitate . Continutul procedurii.2. 10 . 17. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice. 3. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii.1. Aria de cuprindere. Anexe. personalului nedidactic si didactic auxiliar din unitatea scolara. 5. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. 1. Scopul procedurii : 3. Scopul procedurii. Responsabilitafi : 5.87/13.2. Analiza procedurii.04.ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE Revizuire 1 2 3 4 Data Data intrarii in vigoare: 17. Regulamentul de ordine interioara.C.1. Legea educatiei nationale.sep.A.2006 privind asigurarea calitații in educate. 21. Responsabilitati. 3. are responsabilitatea de elaborare. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de analiza a culturii organizationale si de elaborare de masuri corective in vederea imbunatatirii calitatii. 18. 4. C.2010 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 15. 19. Regulamentul de organizare si funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar.

chestionar. Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes COD P0-02-01.13.consilierul psiholog al scolii intocmeste un chestionar care va fi aplicat unui esantion de angajati ai organizatiei de pe diferite trepte ierarhice.Analiza procedurii.10. .ACO COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 1 EXEMPLAR PROCEDURA PRIVIND ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE ELABORAT DE: prof.din cea operationala (prin intervievarea managerilor organizatiei). Activitati de proiectare a analizei culturii organizationale Analiza culturii organizational se va face din 3 perspective: . 6.E. 3.rapoarte.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face analiza culturii organizational se afla in dosarul CEAC si in documentele echipei manageriale. din cea a angajatilor organizatiei (prin aplicarea chestionarului Focus). 7. 3.C. Anexe . Continutul procedurii : Pasul 1. Antal Etelka DATA: 01.din cea a directiilor strategice (prin analiza documentelor ce contin misiunea.12.09. Inv. membrii CEAC aplica instrumentele de analiza.2012 11 . Pasul 2. politicile organizatiei). 6.11. . echipa manageriala corecteaza documentele proiective pe baza rezultatelor analizei. membrii C.A. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei. Jugaru Cornel APROBAT: DIRECTOR.3. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. 3. 3. consilierul psiholog din scoala raspunde de intocmirea documentelor si interpretarea datelor specifice.9. Activitati de elaborare a documentelor de analiza . strategia. 5. directorii unitatii scolare si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri.

12 .A. Aria de cuprindere.1. ■ Legea educatiei nationale. 1. Monitorizarea procedurii.sep.ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE Revizuire 1 2 3 4 Data 26. 27. 6. Scopul procedurii. 25. 5. 23. Anexe. are responsabilitatea de elaborare. Continutul procedurii.87/13.C. membrii C. Responsabilitati. C.1.A.E. 4.09. Referinț e: ■ Legea nr. personalului nedidactic si didactic auxiliar din unitatea scolara. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii. ■ Regulamentul de ordine interioara.2012 Data intrarii in vigoare: 28.C. 3. Responsabilitati : 6.14. 24.04.2. 28.2006 privind asigurarea calitatii in educate.2. Analiza procedurii. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice. Scopul procedurii : 4. ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.2011 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 22. 3. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de analiza a culturii organizational si de elaborare de masuri corective in vederea imbunatatirii calitatii. ■ Standardele de calitate . CA aproba procedura propusa de CEAC. Prin prezenta procedura se stabileSte metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de analiza a culturii oragnizationale. 26. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei.E.

cauzelor solufiilor pe care le propun angajafii in vederea optimizarii activitatii profesionale. a asteptarilor.Consilierul psiholog va elabora un ghid de interviu . Pasul 2. politici.din cea a angajatilor organizatiei (prin aplicarea chestionarului Focus). . Activitati de elaborare a documentelor de analiza . . la nivelul organizatiei. analiza documentelor si interviu) vor rezulta 4 valori numerice care caracterizeaza cele 4 orientari culturale (modelul lui Quinn) in organizatie. . directorii unitatii Scolare Si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri. strategia. .din cea operationala (prin intervievarea managerilor organizatiei).in urma aplicarii instrumentelor de cercetare si a agregarii rezultatelor obtinute prin cele trei metode (ancheta. procesele de restructurare demarate sau deciziile strategice implementate. frustrarilor sau disponibilitatii de implicare a angajatilor.aplicarea procedurii de evaluare a culturii organizational dupa o noua perioada de timp de unde vor rezulta valorile reale (empirice). Acest punct de echilibru (Nash) reprezinta valoarea jocului pentru perioada urmatoare de timp si face posibila previzionarea evolutiei parametrilor culturali pentru perioada aleasa de timp.16. Testarea procedurii de evaluare a culturii organizational . Pasul 4.. a munci mai mult si mai bine. .o ilustrare a „condifiilor" implicite sau explicite pe care le pun angajafii.o analiza a eficienfei Si stilurilor de conducere.17.o lista a problemelor. Activitati de proiectare a analizei culturii organizafionale Analiza culturii organizational se va face din 3 perspective: . 3. .3. echipa manageriala corecteaza documentele proiective pe baza rezultatelor analizei. 3. Prin comparatia acestora cu cele rezultate prin aplicarea modelelor matematice se va putea selecta Si aplica acel model care aproximeaza cel mai bine dinamica evolutiei culturii organizatiei. consilierul psiholog din scoala raspunde de intocmirea documentelor si interpretarea datelor specifice..18. membrii CEAC aplica instrumentele de analiza. .o imagine concisa a atuurilor vulnerabilitafilor colectivului.perceptiile.15. . 13 . politicile organizatiei).un feedback rapid cu privire la impactul pe care il au.din cea a directiilor strategice (prin analiza documentelor ce contin misiunea. Se vor repeta la interval de 6 luni. Aceste valori vor fi tratate drept valori ale jocului strategic dintre organizatie si mediul extern la momentul la care a fost facuta evaluarea. pentru a se implica.CEAC stabileste grila de categorii prin care se vor analiza documentele semnificative ale organizatiei (strategii. . evaluarile si opiniile angajatilor. . 3.consilierul psiholog al Scolii intocmeSte un chestuionar care va fi aplicat unui esantion de angajati ai organizatiei de pe diferite trepte ierarhice. Pasul 3.un instrument de cercetare calitativa ce va fi utilizat in intervievarea managerilor. Formularea concluziilor legate de: . Seriile de valori culese vor fi utilizate in selectarea modelului matematic. .un suport consistent pentru decizii. Acesta selectie va conduce la punctul de echilibru al jocului strategic din plan cultural dintre organizatie si mediul ei extern. Continutul procedurii : Pasul 1 . schimbarile propuse. studii etc). 7.

grila de categorii. Spiridon Elena PROCEDURA DE IMPLICARE A PARINTILOR IN EDUCATIE Revizuire 1 2 3 Data Data intrarii in vigoare: 12 sep. 7.ghid de interviu. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII COD P0-03-00.2010 ELABORAT DE: prof. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.inregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face analiza culturii organizationale se afla in dosarul CEAC Si in documentele echipei manageriale.2010 Persoana responsabila Semnatura 14 . Prof. .IPE PROCEDURA EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE DATA: 01. Analiza si revizuirea procedurii se face anual.Analiza procedurii. .09.chestionar. Anexe .5. 6.rapoarte. .

32. Consilierul psihopedagog al Scolii raspunde de centralizarea datelor din Anexa 2. Regulamentul de Ordine Interioara Si prezenta procedura. Referinfe: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.Cuprins: 29. 30. 6. alte documente ce atesta comunicarea cu parinti elevilor).ANTON PANN''Rm. Continutul procedurii. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1. 34. acestea vor fi pastrate de catre profesorii diriginti in mapa dirigintelui. Responsabilitati : 6. ■ Asigurarea conditiilor de pastrare a inregistrarilor cerute de desfaSurarea curenta a procedurii ( procese verbale ale Sedintelor cu paarintii. 15 .4. Prin prezenta procedura se stabilesc metodologia Si responsabilitati ale celor doua parti implicate in dialog 2.In cadrul primei Sedinte cu parintii a fiecarui an Scolar profesorul diriginte va prezenta Regulamentul de Organizare Si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar.2. Scopul procedurii. 4. Elevii Si parintii poarta responsabilitatea completarii corecte a formularului tipizat de la Anexele 1 Si 2.6.6. 33.04. Anexe. 6. Responsabilul Comisiei dirigintilor a Scolii este direct raspunzator : ■ De verificarea respectarii acestei proceduri. Valcea. Aria de cuprindere. La inceputul unui ciclu de invatamant fiecare elev va completa FiSa individuals (anexa 1). Analiza procedurii. FiSele vor fi impariite in clasa de catre profesorul diriginte. Membrii Comisiei dirigintilor raspund de completarea Si actualizarea permanenta a bazei cu date personale ale elevilor Si date de contact ale parintilor sau tutorilor legali. 8. 6. 6.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Procedura va fi aplicata de catre toti membrii Comisiei Dirigintilor din Scoala. Cu aceasta ocazie se va intocmi un proces verbal de luare la cunoStinta care va fi semnat de catre fiecare parinte.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor profesorilor diriginti Si parintilor elevilor Scoala cu clasele IVIII. 3.1. Directorii unitatii Scolare sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri. 31.5. Monitorizarea procedurii. Continutul procedurii : 4.2. 3. Responsabilitati..87/13. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor conditii de dialog Scoala-familie printr-o mai buna implicare Si responsabilizare a parților implicate direct in educatia elevilor.3. 35. Dupa completare.

conform Regulamentului de ordine interioara Si Regulamentului de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. inclusiv date de contact ale parintilor sau tutorilor legali. Consilierul psihopedagog iSi asuma responsabilitatea intocmirii unei baze de date individuale in care vor fi incluse date personale ale fiecirui elev.8. Contestarea unei decizii sau atitudini a profesorului diriginte sau a altui profesor se realizeaza in scris de catre parinte Si este adresata Consiliului de Administatie . Obs.7. unde va fi inregistrata. > Stabilirea unui plan comun de actiuni ce urmeaza a fi desfaSurate Si care au ca scop creSterea calitatii educatiei elevilor.10. 4. Sedinta cu parintii pe Scoala va fi prezidata de directorul Scolii iar etapele parcurse vor fi aceleaSi ca Si in cazul Sedintei cu parintii elevilor pe clasa. > Corespondenta prin poSta. Obs. 4. siguranta spatiului Scolar etc. 4. > Contacte prin telefon Si fax. 4. Prin notarea in carnetul de elev. Parintii elevilor sub 16 ani sunt juridic responsabili de educatia copiilor lor. e-mail etc. 4. Procesele verbale incheiate cu aceasta ocazie vor fi pastrate in mapa fiecarui diriginte. 16 . > Diseminarea exemplelor de buna practica privind asigurarea calitatii educatiei oferite de Scoala. Contestatia va fi semnata de parinte Si depusa la secretariatul Scolii. 4. Pentru aceasta parintii vor fi informati de catre profesorii diriginti in scris cu minimum 3 zile inainte. Organizarea Sedintelor cu parintii implica parcurgerea urmatoarelor etape: > Stabilirea agendei de lucru de catre profesorul diriginte.11.6. > Clarificarea modului in care se realizeaza autoevaluarea Scolii. Consiliul reprezentativ al parintilor pe Scoala poate fi alcatuit din 6-8 membri Si va fi ales prin vot deschis in cadrul primei Sedinte cu parintii organizate pe Scoala a fiecarui an Scolar. pe teme de interes general.4 Profesorii diriginti au obligatia organizarii de Sedinte cu parintii elevilor de minimum 2 ori pe semestru.9. Scoala va organiza de minimum 2 ori pe an Sedinta cu parintii pe Scoala la care este obligatorie prezenta Comitetului de parinti al fiecarei clase.3. consumul de droguri. Prin notarea in carnetul de elev. Scoala are obligatia de a organiza periodic lectorate cu parintii elevilor unui anumit nivel. la rubrica: mentiuni. la reubrica : mentiuni. 4. Mijloacele de comunicare utilizate vor fi: > Stabilirea de contacte Si intalniri personale. 4. > DesfaSurarea intalnirii cu respectarea punctelor de pe agenda de lucru. 4. > Intocmirea unui proces verbal in care vor fi consemnate continuturile Si rezultatele discutiilor purtate cu parintii. Contestatia va fi solutionata in termen de 30 de zile de catre Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare din Scoala care va da un raspuns scris.4. Participarea la Sedintele cu parintii pe Scoala este obligatorie pentru toti dirigintii. Profesorii diriginti au obligatia mentinerii unui permanent contact cu parintii elevilor din clasa.12.13. 4.5Comunicarea datei Si orei de desfaturare a Sedintei se face in scris de catre profesorul diriginte cu minimum 3 zile inaintea desfaSurarii Sedintei iar unul din parinti semneaza pentru confirmare. Pentru intocmirea sau actualizarea bazei de date se vor utiliza chestionarele cu date de identificare completate de catre elevi la inceputul fiecarui an Scolar . In cadrul acestor lectorate se pot include: > Diseminari pe diferite teme vizand prevenirea delicventei juvenile. profil etc.

localitatea........ 4... Profesie:.... Telefon: fix mobil................luna anul. Data naSterii:........4............................................ Hotararile care vor fi luate prin vot cu ocazia desfaSurarii Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor aplica tuturor elevilor din Scoala................................18.... 6......... Analiza procedurii..................... Adresa e-mail: Date personale: Scoala primara absolvita :........ vor fi propuSi de diriginte tn ultimul Consiliu Profesoral al fiecarui an Scolar pentru scaderea mediei la purtare cu un punct....... Prenume:. 4....... Obiective ale anului Scolar: Tata: Nume:. Se face de catre membrul Comisiei de evaluare Si asigurarea a calitatii ce raspunde de comisia dirigintilor Si de catre directorii Scolii.......... 5... Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar......17.................. Dirigintii acelor elevi care savarSesc abateri iar parintii sunt solicitati in scris Si nu se prezinta la Scoala vor contacta organele de politie de pe raza de domiciliu a elevului pentru rezolvarea diferitelor situatii.... Anexe ANEXA1 FISA INDIVIDUAL! Nume: Prenume: Data Si locul naSterii: ziua.....14................................ Monitorizarea procedurii..... Loc de munca (ocupație): Telefon: 17 .... Dirigintii vor implica in activitati extracurriculare acei parinti care au disponibilitatea de a participa. Calculator personal : da ț nu | | Hobby-uri:........... Elevii ai caror parinti nu vor lua in nici un fel legatura cu Scoala pe parcursul unui an Scolar........ 4............. 7.16..........15.......... 4. in scopul modernizarii Si intretinerii bazei materiale a unitatii de invatamant............... In cadrul Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor face propuneri cu privire la distribuirea sumelor reprezentand fondul Comitetului de paring......

. Scopul procedurii....09....... 37.... 18 .. Continutul procedurii....... Loc de munca (ocupație): Telefon:. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.2010 ELABORAT DE: prof......Mama: Nume: Prenume: ..ANTON PANN''Rm...... Burlan Adrian PROCEDURA DE IMPLICARE A PARINTILOR IN EDUCATIE Data intrarii in vigoare: 28 sep.. Responsabilitati........ Nume Si prenume Varsta Ocupația Nota: FiSa individuala se va preda msoțita de copie xerox: -Certificat de naStere Scoala cu clasele I.. 38....... 39.......... Frafi (surori): Nr...2011 Persoana responsabila Amza Daniela Semnatura Cuprins: 36.......09. 2011 Revizuire 1 2 3 Data 26..... Prof.. Aria de cuprindere.....IPE EDITIA I REVIZIA 1 EXEMPLAR IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE DATA: 01. ASIGURAREA CALITATII Valcea PROCEDURA COD PO -03-01....... Crt... Profesie:.........COMISIA PENTRU EVALUAREA SI VIII............. Data naSterii:......

1. Dupa completare. Valcea. 42. 3.6. Prin prezenta procedura se stabilesc metodologia Si responsabilitati ale celor doua parti implicate in dialog 2.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Analiza procedurii. 41.4.7. acestea vor fi pastrate de catre profesorii diriginti in mapa dirigintelui.40.04.8. Directorii unitatii Scolare sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri.3. Responsabilitafi : 6.9. 6.87/13. alte documente ce atesta comunicarea cu parintii elevilor). Confinutul procedurii : 4.2. 4. De asemenea. 4. 6. pentru a asigura cunoaSterea psihopedagogica a elevilor. Membrii Comisiei dirigintilor raspund de completarea Si actualizarea permanenta a bazei cu date personale ale elevilor Si date de contact ale parintilor sau tutorilor legali. Profesorul diriginte va inmana fiecarui parinte fiSa pentru a fi completa Si va depune fiSele completate la Cabinetul de consiliere psihopedagogica din Scoala. ■ Asigurarea conditiilor de pastrare a inregistrarilor cerute de desfaSurarea curenta a procedurii ( procese verbale ale Sedintelor cu paarintii.. 6. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.11. Elevii Si parintii poarta responsabilitatea completarii corecte a formularului tipizat de la Anexele 1 Si 2. Consilierul psihopedagog al Scolii raspunde de centralizarea datelor din Anexa 2. FiSele vor fi impariite in clasa de catre profesorul diriginte.ANTON PANN''Rm. Responsabilul Comisiei dirigintilor a Scolii este direct raspunzator : ■ De verificarea respectarii acestei proceduri.In cadrul primei Sedinte cu parintii a fiecarui an Scolar profesorul diriginte va prezenta Regulamentul de Organizare Si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar. Anexe. Datele vor fi centralizate de Consilierul psihopedagog al Scolii.10. Procedura va fi aplicata de catre toti membrii Comisiei Dirigintilor din Scoala. Regulamentul de Ordine Interioara Si prezenta procedura. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 2. 6. 9. 3. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor conditii de dialog Scoala-familie printr-o mai buna implicare Si responsabilizare a partilor implicate direct in educatia elevilor. La inceputul unui ciclu de invatamant fiecare elev va completa FiSa individuala (anexa 1). toti parintii vor completa FiSa de evaluare a nevoilor elevului (anexa 2). Monitorizarea procedurii. Cu aceasta ocazie se va intocmi un proces verbal de luare la cunoStinta care va fi semnat de catre fiecare parinte. 4.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor profesorilor diriginti Si parintilor elevilor din Scoala cu clasele IVIII. Profesorii diriginti au obligatia mentinerii unui permanent contact cu parintii elevilor din 19 .

Obs. 5. 5. 5. Mijloacele de comunicare utilizate vor fi: > Stabilirea de contacte Si intalniri personale. Consilierul psihopedagog iSi asuma responsabilitatea intocmirii unei baze de date individuale in care vor fi incluse date personale ale fiecirui elev. conform Regulamentului de ordine interioara Si Regulamentului de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Scoala va organiza de minimum 2 ori pe an Sedinta cu parintii pe Scoala la care este obligatorie prezenta Comitetului de parinti al fiecarei clase. Prin consemnarea in carnetul de elev la rubrica: mentiuni. 5. > Contacte prin telefon Si fax. profil etc. pe teme de interes general. Participarea la Sedintele cu parintii pe Scoala este obligatorie pentru toti dirigintii. Prin consemnarea in carnetul de elev la rubrica: mentiuni. 5.14.11. Pentru aceasta parintii vor fi informati de catre profesorii diriginti in scris cu minimum 3 zile inainte. In cadrul acestor lectorate se pot include: > Diseminari pe diferite teme vizand prevenirea delicventei juvenile. inclusiv date de contact ale parintilor sau tutorilor legali.10. 20 . Organizarea Sedintelor cu parintii implica parcurgerea urmatoarelor etape: > Stabilirea agendei de lucru de catre profesorul diriginte. > Corespondenta prin poSta. Consiliul reprezentativ al parintilor pe Scoala poate fi alcatuit din 6-8 membri Si va fi ales prin vot deschis in cadrul primei Sedinte cu parintii organizate pe Scoala a fiecarui an Scolar. Procesele verbale incheiate cu aceasta ocazie vor fi pastrate in mapa fiecarui diriginte.5 Profesorii diriginti au obligatia organizarii de Sedinte cu parintii elevilor de minimum 2 ori pe semestru. 5. Sedinta cu parintii pe Scoala va fi prezidata de directorul Scolii iar etapele parcurse vor fi aceleaSi ca Si in cazul Sedintei cu parintii elevilor pe clasa. Scoala are obligatia de a organiza periodic lectorate cu parintii elevilor unui anumit nivel. > Intocmirea unui proces verbal in care vor fi consemnate continuturile Si rezultatele discutiilor purtate cu parintii.12. > Stabilirea unui plan comun de actiuni ce urmeaza a fi desfaSurate Si care au ca scop creSterea calitatii educatiei elevilor. siguranta spatiului Scolar etc. Parintii elevilor sub 16 ani sunt juridic responsabili de educatia copiilor lor. Obs. Comunicarea datei Si orei de desfaturare a Sedintei se face in scris de catre profesorul diriginte cu minimum 3 zile lnaintea desfaSurarii Sedintei iar unul din parinti semneaza pentru confirmare. consumul de droguri. unde va fi inregistrata. 5.clasa. > Clarificarea modului in care se realizeaza autoevaluarea Scolii.13.9. 5. e-mail etc. > Diseminarea exemplelor de buna practica privind asigurarea calitatii educatiei oferite de Scoala. Pentru intocmirea sau actualizarea bazei de date se vor utiliza chestionarele cu date de identificare completate de catre elevi la inceputul fiecarui an Scolar .7.6. Contestatia va fi semnata de parinte Si depusa la secretariatul Scolii. Contestarea unei decizii sau atitudini a profesorului diriginte sau a altui profesor se realizeaza in scris de catre parinte Si este adresata Consiliului de Administatie . > DesfaSurarea intalnirii cu respectarea punctelor de pe agenda de lucru. 5. 4.8. Contestatia va fi solutionata in termen de 30 de zile de catre Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare din Scoala care va da un raspuns scris.

................... 5....... 5. 7.... Prenume:........18.. Se face de catre membrul Comisiei de evaluare Si asigurarea a calitatii ce raspunde de comisia dirigintilor Si de catre directorii Scolii. Telefon: fix mobil.luna anul.................. Hotararile care vor fi luate prin vot cu ocazia desfaSurarii Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor aplica tuturor elevilor din Scoala................ Profesie:........ Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar............. 6............ Analiza procedurii...... Elevii ai caror parinti nu vor lua in nici un fel legatura cu Scoala pe parcursul unui an Scolar.................. 7.. in scopul modernizarii Si intretinerii bazei materiale a unitatii de invatamant....... vor fi propuSi de diriginte tn ultimul Consiliu Profesoral al fiecarui an Scolar pentru scaderea mediei la purtare cu un punct................................... Dirigintii acelor elevi care savarSesc abateri iar parintii sunt solicitati in scris Si nu se prezinta la Scoala vor contacta organele de politie de pe raza de domiciliu a elevului pentru rezolvarea diferitelor situatii....19. Loc de munca (ocupație): Telefon: 21 .............................. Calculator personal : da ț nu | | Hobby-uri:.......... 5......17......5.............. Adresa e-mail: Date personale: Scoala primara absolvita :.15.... Obiective ale anului Scolar: Tata: Nume:.....16............... Dirigintii vor implica in activitati extracurriculare acei parinti care au disponibilitatea de a participa.. Monitorizarea procedurii.....localitatea........ In cadrul Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor face propuneri cu privire la distribuirea sumelor reprezentand fondul Comitetului de parinti.......................... Anexe ANEXA1 FISA INDIVIDUAL! Nume: Prenume: Data Si locul naSterii: ziua. Data naSterii:.. 5...................

......... SUNT INFORMATI CORECT VIS-A-VIS DE PROPRIA SEXUALITATE: DA NU 2. CLASA:............................................ Profesie:.............. Nume Si prenume Varsta Ocupația Nota: FiSa individuala se va preda msoțita de copie xerox: -Certificat de naStere ANEXA 2 FISA DE EVALUARE A NEVOILOR ELEVULUI NUME SI PRENUME ELEV:................................................ Frafi (surori): Nr.......73 PROCEDURA.............. Crt..............................PLAN PENTRU CARIERA .................... 1. -PRACTICAREA DE SPORTURI IN AER LIBER (MINIM 3 0RE/SAPT..............................FIUL/FIICA DVS.. Data naSterii:. A LUAT O DECIZIE PRIVIND PROPRIA CARIERA: 22 .............) DA NU -ORE PETRECUTE IN FATA CALCULATORULUI SAU TELEVIZORULUI PE SAPTAMANA: SUB 12 ORE PESTE 12 ORE -CONSUM DE TIGARI: EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE................................CALITATEA STILULUI DE VIATA -PROGRAM DE SOMN (MINIM 8 ORE): DA NU -ORA OBISNUITA DE CULCARE ESTE: DUPA ORA 21 DUPA ORA 22 DUPA ORA 23..............Mama: Nume: Prenume: ... Loc de munca (ocupație): Telefon:...............76 -CATE ORE/ ZI SUNT ALOCATE PREGATIRII TEMELOR: O ORA 2-4 ORE MAI MULT DE 4 ORE -IN TIMPUL LIBER PREFERA : SA CITEASCA O CARTE SA SE PLIMBE SA MEARGA LA DISTRACTIE CU PRIETENII SA STEA IN FATA CALCULATORULUI -CONSIDERATI CA FIUL/FIICA DVS.......

Valcea Procedura Data elaborarii 01.FIUL/FIICA DVS.ETC.: 2 ORE/ZI O ORA/ZI MAI PUTIN DE O ORA/ZI -SUNTETI PUSI LA CURENT CU EVENTUALELE PROBLEME SENTIMENTALE ALE FIULUI/FIICEI DVS.CUM ISI MANIFESTA ACESTE APTITUDINI: -FIUL/FIICA DVS. NERVOZITATE.: DA NU -ATI OBSERVAT O SCHIMBARE IN COMPORTAMENTUL FIULUI/FIICEI DVS. IZOLARE. UMANISTE.2010 Comunicare interna COD PO -04-00-CI 23 .DUPA PAREREA DVS.DA NU .ETC: . ARE APTITUDINI IN DOMENII CA: ARTISTIC. O ORA MAI MULT DE O ORA -EXISTA SUBIECTE PE CARE FIUL/FIICA DVS. DUREAZA: 10 MIN.09. STIINTELOR EXACTE. TEHNIC.. REFUZUL DIALOGULUI.COMUNICARE SI RELATIONARE PARINTI-COPII -O DISCUTIE OBISNUITA CU FIUL/FIICA DVS.( TENDINTA SPRE AGRESIVITATE.CINE PARTICIPA MAI MULT: MAMA TATA -CAT DIN TIMPUL LIBER SUNT DISPUSI SA PETREACA COPII CU DVS. ESTE MAI APROPIAT DE: MAMA TATA ALTE PERSOANE -PARTICIPATI LA EDUCATIA SEXUALA A FIULUI/FIICEI DVS: DA NU -DACA DA. ESTE INFORMAT CU PRIVIRE LA TRASEUL PROFESIONAL CE CORESPUNDE CARIEREI ALESE: DA NU 3. AGITATIE. NU VREA SA LE ABORDEZE: DA NU -CARE SUNT ACESTEA: -FIUL/FIICA DVS.ANTON PANN''Rm.MOTIVELE CARE L-AU DETERMINAT SA IA ACEASTA DECIZIE SUNT: .) DA NU gcoala cu clasele I-VIII .

ANTON PANN''Rm.inregistrari.2010 Revizuire 1 2 3 4 Cuprins: 43. Standardele de calitate .87/13.09. Regulamentul de ordine interioara. 49..Scopul procedurii. Analiza procedurii. Legea educatiei nationale. 47. 24 . 45. Valcea. 44.Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 12. Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Data Persoana responsabila Semnatura Scopul: Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul Si mijloacele de informare in cadrul Scolii cu clasele I-Vin. 46. Responsabilitati.04. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. 48. Continutul procedurii. Aria de cuprindere. Anexe.

Aria de cuprindere: Aceasta procedura se aplica tuturor membrilor. in cadrul biroului secretariat. auxiliar cat Si elevilor. Continutul procedurii: Nevoia de informare este continua. Informatiile cu caracter de serviciu se obtin de catre personalul angajat folosind cancelaria unde vor avea acces la internet. Responsabilitafi: Responsabilitati de procedura: • Prof Nicolita Craciun raspunde de buna desfaSurare a activitatii de informare. precum Si acordarea asistentei cand este cazul.C. • Personalul cabinetului medical pentru informarea tuturor cadrelor didactice Si nedidactice interesate. 25 .E. Nota: Continutul acestei proceduri va fi afloat la avizierul Scolii. in interes de serviciu (pentru angajatii Scolii). cu caracter personal (pentru angajati Si pentru elevi Si familiile acestora ) sau caracter oficial (pentru institutii partenere sau ierarhic superioare sau pentru familiile elevilor Scolii ). nedidactic. urmarind ca toate persoanele interesate Si care reprezinta obiectul acestei proceduri sa aiba acces direct la informatiile cu caracter general sau informatiile particulare de care sunt interesate. prin afiSarea la avizierul Scolii a acestora sau a informatiilor cu caracter particular solicitate de catre persoanele interesate. cat Si pentru elevi Si familiile acestora. la cerere sau ori de catr ori este cazul.urile M. accesand site . institutiilor partenere sau ierarhic superioare Si persoanelor din exterior interesate de anumite probleme legate de activitatea desfaSurata sau care urmeaza a se desfaSura in cadrul unitatii Scolare.. Informatiile cu caracter general vor fi puse la dispozitia persoanelor interesate prin afiSarea la avizierul Scolii de catre membrii serviciului secretariat. Aceasta informare poate fi cu caracter general. • Serviciul secretariat este responsabil de punerea la dispozitie in mod nemijlocit a informatiilor cu carecter general. • Profesorii diriginti se ocupa de informarea elevilor Si a familiilor acestora asupra situatiei la invatatura Si a situatiei disciplinare. personalului didactic. familiilor acestora. atat pentru personalul Scolii.T.

Elevii Si familiile lor pot obtine aceste informatii de la invatatori.09. profesorii diriginti sau de la serviciul secretariat.05-00SWOT 26 .. Toate persoanele care fac obiectul acestei proceduri trebuie sa fie la curent cu existenta acesteia. Valcea Procedura Data elaborarii 01. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. A Scoala cu clasele I-VIII. OPORTUNITATILOR $I AMENINTARILOR 6. 5. PUNCTELOR SLABE.2010 IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI.I. Informatiile cu caracter personal se pot obtine de catre personalul angajat de la serviciul secretariat Si contabilitate sau de la conducerea Scolii. Informatiile cu caracter oficial pot fi puse la dispozitia celor interesati la cererea acestora sau ori de cate ori este cazul de catre serviciul secretariat.1nregistrari Toate documentele Si dovezile pe baza carora se face comunicarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor Si in documentele echipei manageriale.J.S. COD PO . Valcea sau ale Scoli.ANTON PANN' Rm. Analiza procedurii. Aceste informatii mai pot fi obtinute de la serviciul secretariat sau biblioteca. Procedura de informare va fi monitorizata in vederea stabilirii politicii viitoare. insa pentru a evita aglomeratia care ar putea sa apara in acest birou se recomanda folosirea primei modalitati.

.09.Scoala cu clasele IVIII.2010 27 . PUNCTELOR SLABE. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.ANTON PANN''Rm. OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR DATA: 12. OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 12.09. Prof. PUNCTELOR SLABE. Valcea COD PO-05-00-SWOT COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI. Spiridon Elena Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI.2010 ELABORAT DE: prof.

Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.04. 1. Analiza procedurii. Inregistrari.Revizuire 1 2 3 4 Data Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 50.2006 privind asigurarea calitatii in educate. Anexe. Continutul procedurii. 53. 52. ARIE DE CUPRINDERE: Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > efientizeze activitatea unitatii Scolare Si sa permita obtinerea de performanta. Responsabilitati. CEAC. 2.ANTON PANN''Rm.prof. Standardele de calitate . Scopul procedurii. 51. administrator financiar 4.. Aria de cuprindere. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: director . Spiridon Elena Director adjunct . Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 54. Valcea 3.comisii metodice.87/13. Geica Elena Responsabili comisii cu caracter permanent. 56. 28 .prof. personalului nedidactic Si didactic auxiliar din Scoala cu clasele I-Vm. Regulamentul de ordine interioara. 55. CONTINUTUL PROCEDURII: > depistarea punctele tari Si punctele slabe ale tuturor compartimentelor de lucru din unitatea Scolara. Legea educatiei nationale. comisia de proiecte Si programe educative.

V = verifica Etape Direc tor A/D Responsabili de arii Coor. identificarea Si indepartarea amenintarilor. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. A/D E E V C C A/D D/E E C E E V V C E C C A/D A/D E E C C V E C C C E 29 . evidentierea problemelor existente. A se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor Si in documentele echipei manageriale. utilizarea oportunitatilor existente in societate Si comunitate. 5. O. PS. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere).> > > > > utilizarea oportunitatilor existente in societate Si comunitate. evidentierea problemelor existente. facilitarea cunoaSterii de catre toti cei interesati a analizei punctelor tari Si slabe. Analiza procedurii. E = executa. aplicarea unor masuri corective in functie de identificarea problemelor care necesita imbunatatire. pr. curriculare/ comisii proiecte de lucru educative E E Si Coordo nator CEAC V Director adjunct C Adminis trator financiar E depistarea punctelor tari Si slabe ale tuturor compartimentelor de lucru din unitatea Scolara. identificarea Si indepartarea amenintarilor.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face identificarea PT. 6. C = contribuie. aplicarea unor masuri corective in functie de identificarea problemelor care necesita imbunatatire. facilitarea cunoaSterii de catre toti cei interesati a analizei punctelor tari Si slabe. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.

Plan de imbunatatire. 30 . Plan managerial. Rapoarte de activitate .Analiza SWOT.ANEXE: Planul managerial.7.

1. regasirea. identificabile si regasibile cu usurinta. protejarea. 4.ANTON PANN ''Rm.2006 privind asigurarea calitatii in educate. 5.06-00-CD 01.1 Semnatura: Semnatura: Semnatura: Revizia Nr.2010 Controlul inregistrarilor Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena EXEMPLAR NR. pag. Legea nr. Cuprins: 1.Scoala cu clasele I-VI III .09. Valcea Procedura Data elaborarii COD PO . eliminarea inregistrarilor. SCOP 31 .. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 1. 2. 3. 6. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ 1. 5.87/13. durata de pastrare. depozitarea. 4. EVIDENJA MODIFICARILOR 2.04. 3. 2. Aceasta procedura documentata se refera la identificarea. Data 1. precum si la asigurarea ca inregistrarile raman lizibile.

Inregistrari.2. Aceasta procedura documentata descrie procesul prin care Scoala cu clasele I-VIII. Scopul Definitii si prescurtari. Documente de referinta.. Valceaasigura tinerea sub control a inregistrarilor generate de Sistemul de Domeniul de aplicare. 32 .1. Descrierea procedurii.ANTON PANN'' Rm.

5. pastrarea. 4. iNREGISTRARI 6. 5. 4.este stabilita de Ordinul MEdC 5.4. Ordine MEdC 5. sunt stabilite si identificate.1. DESCRIEREA PROCEDURII 5.6. DOCUMENTE DE REFERINTA 4. 3. colectarea.2. 4.01 .3. 4.are loc dupa expirarea duratei de arhivare 6.3.6. Elaborarea. 4. Utilizarea lnregistrarilor .2. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. P-02.astfel incat sa se furnizeze dovezile conformitatii cu cerin ele functionarii eficace a acestuia. Documente arhivate 33 . Vocabular. Fisele posturilor. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii.se realizeaza astfel incat ele sa ramana lizibile. protejarea si regasirea prompta a lnregistrarilor . identificabile si regasibile cu usurinta. . Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a serviciilor educa ionale satisfac cerin ele.pastrarea in ordine a lnregistrarilor se realizeaza cu ajutorul dosarelor.Management al Calitatii. SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii.4. 5. 4. Cerinte.Sisteme de management al calitatii.5.7. Stabilirea si identificarea lnregistrarilor . in care sunt depuse in ordinea cronologica precum si a registrelor de evidenta controlate. SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii.1. DEFINI II SI PRESCURTARI Pentru scopul prezentei proceduri se aplica termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2001 . Arhivarea lnregistrarilor .5.Elaborarea procedurilor. Durata de pastrare a lnregistrarilor .regasirea documentelor pe durata arhivarii se realizeaza prin identificare numar de dosar. 4. Eliminarea lnregistrarilor . 5.1. Principii fundamentale si vocabular.pe durata de pastrare stabilita se face in arhiva unitatii.

2010 Controlul documentelor Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolija Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: EXEMPLAR NR.87/13. 2. Aceasta procedura documentata se refera la documentele Sistemului de Management al Calitatii. 4. Anexe. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.2. Descrierea procedurii.09. inclusiv cele de provenienja externa si formularele pentru inregistrari. 2.ANTON PANN ''Rm. 6. Standardele de calitate Legea EDUCATIEi najionale Regulamentul de organizare Si funcjionare a unitatilor de invajamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 1.. Valcea Procedura Data elaborarii COD PO .07-00-CD 01. Data 1. 4. 5. Scopul Definitii si prescurtari.1.2006 privind asigurarea calitatii in EDUCATIE.1 EVIDENJA MODIFICARILOR 2.6. 5. Domeniul de aplicare. Registre de documente Scoala cu clasele I-VI [II . indiferent de natura suportului pe care se prezinta. 3. Cuprins: 1. 3.04. Revizia Nr. pag. SCOP 34 . Documente de referinta.

analizarea.Manualul Calitatii Pentru scopul prezentei proceduri se aplica termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2001 .2. Principii fundamentale si vocabular. SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii.5.2. SR EN 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii. precum si identificarea documentelor de provenien a externa Si controlul distributiei lor. DEFINITE SI PRESCURTARI 3.4.Sisteme de management al calitatii.2. Vocabular.ANTON PANN''Rm. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA 4. daca este cazul. Valcea.1. prevenindu-se astfel utilizarea neintentionata a documentelor perimate si pentru a le aplica o identificare adecvata.6. De asemenea. ROFUIP . in ceea ce priveste adecvarea acestora. Aceasta procedura documentata descrie procesul prin care Scoala cu clasele I-VIII.3. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. se asigura identificarea modificarilor si stadiul revizuirii curente a acestora. 4. precum si faptul ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. 4. actualizarea. daca sunt pastrate indiferent in ce scop. Pentru a asigura atingerea scopului acestei proceduri se desfasoara in mod planificat si sistematic urmatoarele activitati si responsabilitati descrise in continuare: 35 . SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. 4.Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 3.Elaborarea procedurilor.1. asigura tinerea sub control a documentelor necesare Sistemului de Management al Calitatii.1. 4. DESCRIEREA PROCEDURII 5. astfel incat sa se asigure aprobarea acestora inainte de emitere. precum si reaprobarea documentelor.01 . Cerinte.1. SMC . Prin aceasta procedura se asigura facila lizibilitate si identificabilitate a documentelor.Sistemul de Management al Calitatii 3. 4.. ROFUIP 4. MC .3. 5. P-O2.

36 .

37 .

.2010 ELABORAT DE: prof.Scoala cu VIII.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI PANN''Rm. ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR PO-08-00-CEAC PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE $I ASIGURARE A CALITATII DATA: 01. Prof. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.ANTON Valcea COD : clasele I. Spiridon Elena PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII 38 .09.

Scopul procedurii.3. Monitorizarea procedurii.ANTON PANN''Rm. Analiza procedurii. 58. Continutul procedurii.. 61. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Valcea precum si adaptarea continua la cerintele invatamantului preuniversitar romanesc . 2. Responsabilitafi : 3.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica membrilor CEAC din Scoala... implementarea Si mentinerea calitatii la Scoala cu clasele I-VIII. Scopul procedurii : Procedura de lucru stabileSte metodologia de lucru a Comisiei de Evaluare Si Asigurarea Calitatii precum Si a responsabilitatilor privind elaborarea Si aplicarea documentelor specifice calitatii in cadrul Scolii cu clasele IVIII.2010 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 57.09. Valcea este formata din: • 4 reprezentanti ai Corpului Profesoral • 1 reprezentant al sindicatului • 1 reprezentant al elevilor • 1 reprezentant al parintilor 3.87/13. 3. Valcea. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. CEAC in cadrul Scoala cu clasele I-VIII.04.1. Responsabilitati. 60.Revizuire 1 2 3 Data Data intrarii in vigoare: 12.Obiective strategice 39 . 63. CEAC are misiunea de a coordona aplicarea .ANTON PANN''Rm. 59.ANTON PANN''Rm.2. 7. 62. Anexe. Aria de cuprindere.

dezbaterea Si definitivarea documentelor C.C.C .Atributiile CEAC sunt in conformitate cu art. Calea de comunicare este e-mail. • Formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei.E.5.in perioada de elaborare a documentelor C. in mod obiSnuit preSedintele C. precum Si a modului de integrare a ei in managementul strategic al Scolii cu clasele I-VIII.E.C Si de catre grupuri de lucru formate din 2-3 membri .• • Elaborarea conceptuala a CEAC in sensul definirii structurii ei organizatorice Si functionale.E. Evaluarea procesului de implementare a calitatii in universitate Si propunerea de solutii corective.A. Initiativa de convocare o are. de regula. conform domeniilor Si criteriilor prevazute la art.C se prezinta in Anexa 1 .6. Membrii sunt responsabili pentru elaborarea.E.ANTON PANN''Rm. eficacitate educationala Si managementul calitatii ) • Elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva.E.C se desfaSoara. 40 ..A. Demersul privind convocarea Sedintei devine operativ dupa stabilirea tematicii Si a datei.A. Coordonatorul C. • Intocmirea proceselor verbale ale Sedintelor C.7. Lista membrilor C. 10( capacitate institutionala .A.6. Sedintele ordinare ale C.5. 4.E.A.A. Coordonarea elaborarii documentelor CEAC in concordanta cu cerintele ARACIP Si necesitatile proprii . 4.C Si a raportului anualcu o frecventa mare (saptamanal) 4.E.Secretarul C.E.C sunt prezenti.A. Pot fi convocate Si Sedinte extraordinare. Data Si tematica Sedintei se anunta prin convocator cu cel putin 3 zile inainte de desfaSurarea acesteia.C se desfaSoara . Sedintele sunt conduse de catre coordonatorul C. 3.E. Sedintele C. 4.E. respectiv participa la vot (direct sau prin e-mail). • • • 3.4. Managementul Calitatii . Elaborarea Si analiza operativa adocumentelor C.A.4.E.C.7.E.A.A.A.A.2.C se face de catre membriiC. este responsabil pentru implementarea Si mentinerea prezentei proceduri . asumate.3.C. 10.A.A. 3.C.E. cu privire la documentele C.C dar poate aparține Si la 1/3 din membrii C.A. Valcea Elaborarea strategiei de implementare a CEAC in unitate Si supunerea ei dezbaterii Consiliului Profesoral astfel incat sa fie satisfacute standardele ARACIP cu referire la cele trei domenii: Capacitate Institutionala. este responsabil pentru: • Transmiterea mesajelor catre membrii C.A.C sunt legitime doar daca cel putin 3/5 din membrii C. 4.A.1.E. Continutul procedurii : 4.E.C.E. Eficienta Educationala.C . 4. • Documentarea Si alte activitati pe care i le stabileSte Coordonatorul C. aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie.C .E. la doua luni.C .12 din legea 87/2006: • Elaboreaza Si cordoneaza aplicarea procedurilor Si activitatilor de evaluare Si asigurare a calitatii. Stabilirea obiectivelor. Sedintele C.E. activitatilor Si rezultatelor ce se doresc a fi obtinute prin implementarea CEAC . Pentru indeplinirea acestor atributii: 3. Raportul este adus la cunoStinta tuturor beneficiarilor prin afiSare sau publicare.C.E.A.8. • Efectuarea inregistrarilor aferente C. 4.A.

41 .in cadrul Sedintelor . Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.C.A.C. 6. Daca exista divergente de pared. scrie procesele verbale.A. Prof. informeaza conducerea Scolii Si aplica deciziile luate in cadrul acesteia . Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.E.Analiza procedurii.verbale Scoala cu clasele I.C.E.12. Deciziile C.C.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 1 Vm. nici un participant nu are dreptul de a intrerupe sau de a ingradi luarile de cuvant.C.10. Scopul procedurii. Procese. 65. Continutul luarilor de cuvant se consemneaza in registrul cu procese verbale ale C.ANTON PANN''Rm. Burlan Adrian PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII Revizuire 1 2 3 Data 26.A.4. Anexe Lista membrilor C.persoanele responsabile de aplicarea deciziilor. atunci deciziile se vor adopta cu vot secret. Membrii C.C. EXEMPLAR ASIGURAREA CALITATII Valcea COD: PO-08-01-CEAC PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE ASIGURARE A CALITATII DATA: 26. Pentru adoptarea unei decizii este necesara majoritatea simpla a membrilor prezenti.2011 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 64. Procesele verbale sunt semnate de toti participantii .2011 ELABORAT DE: prof.A.. pot sa-Si transmita votul Si prin e-mail. 4.A. C.A. Membrii C. 5.E.E. care privesc starea sau managementul unitatii Scolare vor fi lnaintate de catre coordonatorul C.anexa 2.2011 Data intrarii in vigoare: 28.09.E.1nregistrari Toate documentele se afla in dosarul CEAC Si in documentele echipei manageriale.C.A. 7. deciziile se supun la vot.13. spre validare Consiliului de Administrate .E. Discutiile in cadrul Sedintelor sunt libere.E.09. 4..09.C.E.ia decizii in chestiuni de competenta ei Si stabileSte . 4.9.Secretarul C. 4. Aria de cuprindere.A. Daca cel putin 1/3 din membrii prezentisolicita procedura de vot secret.11.

. 8. implementarea Si mentinerea calitatii la Scoala cu clasele I-VIII. Valcea este formata din: • 4 reprezentanti ai Corpului Profesoral • 1 reprezentant al sindicatului • 1 reprezentant al elevilor • 1 reprezentant al parintilor 3. precum Si a modului de integrare a ei in managementul strategic al Scolii cu clasele I-VIII.3. 42 . Continutul procedurii. 70. • Coordonarea elaborarii documentelor CEAC in concordanta cu cerintele ARACIP Si necesitatile proprii .ANTON PANN''Rm.ANTON PANN''Rm. 67. Valcea • Elaborarea strategiei de implementare a CEAC in unitate Si supunerea ei dezbaterii Consiliului Profesoral astfel incat sa fie satisfacute standardele ARACIP cu referire la cele trei domenii: Capacitate Institutionala. 68.. Referinfe: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.2006 privind asigurarea calitatii in educatie.66. 69. Anexe. CEAC are misiunea de a coordona aplicarea ..ANTON PANN''Rm. Managementul Calitatii . Monitorizarea procedurii. Valcea precum si adaptarea continua la cerintele invatamantului preuniversitar romanesc ..ANTON PANN''Rm. CEAC in cadrul Scoala cu clasele I-VIII.87/13. Responsabilitati.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica membrilor CEAC din Scoala. Responsabilitati : 3. Valcea. Scopul procedurii : Procedura de lucru stabileSte metodologia de lucru a Comisiei de Evaluare Si Asigurarea Calitatii precum Si a responsabilitatil or privind elab orarea Si aplicarea documentelor specifice calitatii in cadrul Scolii cu clasele IVIII. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1. 3.1. Analiza procedurii.Obiective strategice • Elaborarea conceptuala a CEAC in sensul definirii structurii ei organizatorice Si functionale. 2.2.04. Eficienta Educationala.

Lista membrilor C.A.C.ia decizii in chestiuni de competenta ei Si stabileSte .C sunt prezenti.C. Daca cel putin 1/3 din membrii prezentisolicita procedura de vot secret. activitatilor Si rezultatelor ce se doresc a fi obtinute prin implementarea CEAC . 4.in cadrul Sedintelor . dezbaterea Si definitivarea documentelor C. deciziile se supun la vot.5. • Documentarea Si alte activitati pe care i le stabileSte Coordonatorul C. conform domeniilor Si criteriilor prevazute la art. 4. pot sa-Si transmita votul Si prin e-mail.A.A. Sedintele ordinare ale C.C se prezinta in Anexa 1 .4.E. 43 .E. 11.C. Sedintele sunt conduse de catre coordonatorul C.A.A.A.A.C.C .E.E. aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie.C Si de catre grupuri de lucru formate din 2-3 membri .A.E.8.1. de regula.in perioada de elaborare a documentelor C.C se face de catre membriiC.• • Stabilirea obiectivelor.E.E.6.A.C.E.E. Daca exista divergente de pared. 3. Coordonatorul C. Sedintele C.E.5.E. 3.C Si a raportului anualcu o frecventa mare (saptamanal) 4. Calea de comunicare este e-mail.E.Secretarul C. eficacitate educationala Si managementul calitatii ) • Elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva.E. Discutiile in cadrul Sedintelor sunt libere.E.E.10.7. Initiativa de convocare o are.E. nici un participant nu are dreptul de a intrerupe sau de a ingradi luarile de cuvant. Procesele verbale sunt semnate de toti participantii .Secretarul C. C. Raportul este adus la cunoStinta tuturor beneficiarilor prin afiSare sau publicare. Evaluarea procesului de implementare a calitatii in universitate Si propunerea de solutii corective. Data Si tematica Sedintei se anunta prin convocator cu cel putin 3 zile inainte de desfaSurarea acesteia.A. Pentru adoptarea unei decizii este necesara majoritatea simpla a membrilor prezenti.12 din legea 87/2006: • Elaboreaza Si cordoneaza aplicarea procedurilor Si activitatilor de evaluare Si asigurare a calitatii.A.6.11.C.9. la doua luni.persoanele responsabile de aplicarea deciziilor.C se desfaSoara . asumate.C. 3.A.2.A.E.A. Sedintele C.A. Membrii sunt responsabili pentru elaborarea.E.A.C se desfaSoara.E.4. 10( capacitate institutionala .Atributiile CEAC sunt in conformitate cu art. 4.3.A. • Efectuarea inregistrarilor aferente C. atunci deciziile se vor adopta cu vot secret.C sunt legitime doar daca cel putin 3/5 din membrii C.C. • Formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. in mod obiSnuit preSedintele C. Elaborarea Si analiza operativa adocumentelor C.C .C. 4. cu privire la documentele C.7. Membrii C. scrie procesele verbale. 4. 4.C .A. Continutul luarilor de cuvant se consemneaza in registrul cu procese verbale ale C. • Intocmirea proceselor verbale ale Sedintelor C.C . Demersul privind convocarea Sedintei devine operativ dupa stabilirea tematicii Si a datei. Pot fi convocate Si Sedinte extraordinare. 4. 4.A.A.E.A. Pentru indeplinirea acestor atributii: 3.E.C dar poate aparține Si la 1/3 din membrii C. este responsabil pentru: • Transmiterea mesajelor catre membrii C.E.A.E. Confinutul procedurii : 4. 4.C. este responsabil pentru implementarea Si mentinerea prezentei proceduri .anexa 2.A. respectiv participa la vot (direct sau prin e-mail).

4.C.12.A.E. Deciziile C. care privesc starea sau managementul unitatii Scolare vor fi inaintate de catre 44 .

. 2. 11. . care specifica obiectivele calitatii? Institutia educativa are o politica privind calitatea. 5.Chestionar de autoevaluare privind gradul de implementare a sistemului calitatii in institute educative Punctajele care se vor acorda raspunsurilor la intrebarile evaluatoare: 0 1 2 3 . Intrebare Institutia educativa are o politica privind calitatea. 8. 9.elemente Si documentatie aproape completa. care specifica angajamentul pentru calitate? Este politica in privinta calitatii relevanta pentru obiectivele institutiei educative? Este politica in privinta calitatii relevanta pentru necesitatile/ aSteptarile clientilor? Este politica pentru calitate documentata ca parte a manualului calitatii? Este politica in privinta calitatii publicata in cadrul institutiei educative? Este politica pentru calitate cunoscuta Si inteleasa de intregul personal? Politica pentru calitate face parte din instruirea personalului nou angajat? Clientii cunosc politica in domeniul calitatii? Exista un manual al calitatii? Manualul calitatii defineSte structura documentatiei sistemului calitatii? Sunt toate procedurile incluse sau se fac referiri la ele in manualul calitatii? 0 1 2 3 Obs.documentatia arata satisfacerea tuturor cerintelor. 4. dar nu satisface toate cerintele. 7. documentatie absenta. 10.elemente prezente in cateva situatii. crt. inadecvata sau incompleta. Punctaj maxim: 120 de puncte. . 12. 3. 1. Nr.nu exista nici o dovada ca sunt satisfacute cerintele. 6. 45 .

46 .

47 . 16. 17. 21. 15. 18. 14. 30. 24. 23. 25. 19. 22. 28. Este manualul calitatii elaborat incat sa arate cum respecta institutia cerintele importante din ISO 9000? Institutia educativa are definita o structura de management care sa precizeze care sunt managerii cu autoritate pentru calitate? Institutia educativa are definita o structura de management care sa precizeze care sunt managerii cu responsabilitati pentru calitate? Structura de management este definita Si documentata ca parte a sistemului calitatii? Structura de management arata cine este responsabil pentru identificarea deficientelor privind calitatea? Structura de management arata cine este responsabil pentru controlul Si pastrarea sistemului calitatii? Structura de management arata cine este responsabil pentru controlul actiunilor corective? Structura de management arata cine este responsabil pentru eficacitatea actiunilor corective care au fost luate? Institutia educativa pune la dispozitie resurse Si personal instruit pentru identificarea cerintelor privitoare la calitate? Institutia educativa pune la dispozitie resurse Si personal instruit pentru supravegherea calitatii serviciilor interne? Existenta acestor resurse poate fi verificata? Este nominalizat un manager pentru a reprezenta institutia educativa in toate problemele referitoare la calitate? Acesta are desemnat un inlocuitor care sa actioneze in absenta lui? Aceste persoane au responsabilitatea de a se asigura ca cerintele ISO 9000 sunt implementate Si mentinute? Procedurile Si politicile analizate la intervale definite de conducere sunt adecvate? Procedurile Si politicile analizate la intervale definite de conducere sunt eficace? Rezultatele auditurilor interne sunt analizate regulat de manageri la intervale de timp definite Si in concordanta cu proceduri documentate? Analizele Si deciziile luate sunt inregistrate? Exista proceduri documentate care sa acopere toate clauzele relevante ale 20. 26. 31. 29.13. 27.

40. Analiza Si prelucrarea datelor din chestionarul de evaluare privind gradul de implementare a sistemului calitatii (Standardele ISO 9000) 48 . standardului? Procedurile sunt compatibile cu politica privind calitatea declarata a institutiei educative? Gradul de documentare corespunde cu metodele. aptitudinile Si nivelul de instruire al institutiei educative? Documentatia adecvata este disponibila pentru consultare.32. in functie de necesitati. de catre clienti? Sistemul calitatii defineSte modul in care vor fi satisfacute cerintele privind calitatea? Sistemul arata cum vor fi elaborate procedurile referitoare la calitate? Sistemul arata cum vor fi implementate procedurile referitoare la calitate? Exista proceduri documentate pentru analiza tuturor contractelor institutiei educative? Sunt identificate persoanele responsabile pentru analiza contractelor? 33. de catre intreg personalul? Documentatia adecvata este disponibila pentru consultare. 38. 36. in functie de necesitati. 34. 37. 35. 39.

5. 36 pana la 38 Planificarea calitatii 9. 7. VIII. de la intrebarea nr. 3. de la intrebarea nr.Acest cu Scoala chestionar a fost construit pe un numar de 40 de intrebari. Definitii si prescurtari. de la intrebarea nr.04.09. de la intrebarea nr. 39 pana la 40 Elemente care vizeaza analiza contractelor Revizuire 1 2 3 Cuprins: 1. 6. Responsabilitate si aurtoritate.2010 APROBAT: DIRECTOR. de la intrebarea nr.09.2006 privind asigurarea calitatii in educate.2010 Persoana responsabila Semnatura Domeniul de aplicare. 4.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA 9 dimensiuni Intrebarile vizateASIGURAREA CALITATII management vizate Elemente de Nr.. 14 pana la 20 Responsabilitatea Si autoritatea managementului calitatii DATA: 01. 24 pana la 26 Stabilirea reprezentantului 6. 10 pana la 13 Generalitati privind sistemul calitatii INSTITUTIONALE 3. Descrierea procedurii. de la intrebarea nr. grupate in I REVIZIA 1 clasele I. de la intrebarea nr.ANTON PANN''Rm. de la intrebarea nr.09. EXEMPLAR item Valcea 1. Prof. 2. ELABORAT DE: prof. ■ ■ ■ ■ ■ Data 26. 27 pana la 30 Elemente privind analiza ce trebuie efectuata de manageri 7. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 49 . de la intrebarea nr. 31 pana la 35 Procedurile sistemului calitatii 8. 4. Scopul. Inregistrari. 21 pana la 23 Resurse pentru organizarea sistemului Burlan Adrian Craciun Nicolita 5.87/13. 1 pana la 9 Politica institutiei privind calitatea COD: P0-09-01-MAI PROCEDURA DE MONITORIZARE A ACTIVITATII 2. Documente de referinta. Referinț e: Legea nr.2011 Data intrarii in vigoare: 28.

DOCUMENTE DE REFERENDA 4. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii.Sistem de Management al Calitatii 4.3. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.1. Cerinte. SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii.4. pentru a verifica daca Sistemul de Management al Calitatii este conform cu mpsurile planificate. Definitii Auditul: Proces sistematic. 3. referitoare la cerin ele standardului SR EN ISO 9001: 2001 si la cerintele Sistemului de Management al Calitatii stabilit de catre societate si daca acest sistem este implementat si mentinut eficace.1. independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivele pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit. 4. Vocabular. in general implicita sau obligatorie. incercare sau prin alte mijloace.2. SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii. exista sau este adevarat.2. Auditat: Organizatie care este auditata. 4. Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodologiei de planificare si efectuare a auditurilor interne ale calitatii. Dovezi obiective: Date care sus in ca ceva este. 3. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. Auditor: Persoana care are competent a de a efectua un audit. Prescurtari SMC . masurare.1.1.1. Sistem de Management al Calitatii: Sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitattea. DEFINITII SI PRESCURTARI 3.ANTON PANN''Rm. SCOP 2. DESCRIEREA PROCEDURII 50 . 4. Nota: Dovada obiectiva poate fi obtinuta prin observare.. Valcea 2. Identificarea documentelor de referinta 5. Prezenta procedura se aplica in toate compartimentele Scolii cu clasele I-VIII. Cerinta: Nevoie sau asteptare care este declarata.

pe baza Rapoartelor de neconformitate.1. 5. Generalitati in Scoala cu clasele I-VIII.Determinarea conformitatii elementelor SMC cu exigentele specificate in documentele SMC. conform documentelor ARACIP. Efectuarea auditului In vederea desfasurarii auditului propriu-zis se realizeaza un ansamblu de activitati de pregatire structurate in urmatoarele etape: .Posibilitatea imbunatatirii SMC. examinarea documentelor. Dovezile se obtin prin: discutii.2. . 5.3. Initierea auditului Situatiile in care se initiaza auditul intern sunt.Determinarea eficacitatii SMC.. observarea activitatilor si situatiilor.6.5.1.5. . de regula. auditul se declanseaza la o data prestabilita sau la solicitarea conducerii. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE 6. Rapoartele de monitorizare interna (bilunare) si raportul de autoevaluare (anual) se intocmeste sub conducerea coordonatorului CEAC si cont ine referiri clare la obiectivul auditului. Echipa de audit Echipa de audit este formata din membrii CEAC 5.Identificarea documentelor de referinta Toate observatiile/neconformitatile evidentiate sunt clar si precis documentate pe baza de dovezi obiective.ANTON PANN''Rm.aproba Rapoartele de actiuni corective si preventive.derularea "Programului de audit". urmatoarele: . 51 .efectuarea evaluarii initiale. Valcea. Activitati de urmarire Programarea evaluarii act iunilor corective si verificarea implementarii acestora se realizeaza de catre CEAC.Stabilirea obiectivului si domeniului auditului. . Prin audit se urmareste: . Auditul este indeplinit atunci cand act iunile corective au fost implementate. scopul. . constatari.4.Elaborarea raportului de audit. aspecte pozitive constatate. 6. 5. 5. Echipa manageriala: . Raportul de audit . rapoarte de neconformitate.

1.identifica neconformitatile in sectoarele auditate. bazate pe raportul de audit. .Raport de monitorizare interna'' 52 . .intocmeste documentele de lucru si raportul de audit. Documentele de audit rezultate in urma auditului intern se inregistreaza de catre coordonatorul CEAC. iNREGISTRARI 7.pastreaza inregistrarile rezultate din audituri interne. 6. 7. aplicarea actiunilor corective si preventive.centralizeaza neconformita ile/ac iunile corective. Responsabilii comisiilor metodice: .. . 7.2. iar dupa aprobare se difuzeaza compartimentelor vizate pentru auditare/auditate.urmareste realizarea actiunilor corective.comunica coordonatorului CEAC observatiile/neconformitatile constatate. initiate ca urmare a identificarii neconformitatilor de catre echipa de audit.aloca resurse pentru realizarea actiunilor corective si preventive.. .2. Membrii CEAC . . 6. pentr u a putea prezenta conducerii date pentru analiza Sistemului de Management al Calitatii. .stabilesc si initiaza actiuni corective.studiaza datele si documentele specifice sectorului auditat. .ia masuri pentru rezolvarea cazurilor de neaplicare a actiunilor corective. Coordonatorul CEAC: . .3. .supravegheaza si asigura aplicarea corecta a procedurii.verifica rezultatul implementarii actiunilor corective. 6.raspund de aplicarea prevederilor procedurii in activitatea compartimentelor pe care le conduc. Pentru aplicarea procedurii se utilizeaza urmatoarele formulare: „Raport de autoevaluare" .4. .dispune. .

performante. parinti Si alti factori. deopotriva elevi. Prof. ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Spiridon Elena Cuprins: 1. > dezvoltarea capacitatii de autocunoaStere a elevilor. Analiza procedurii.Scoala cu VIII. 7. > aplicarea unor masuri in functie de datele colectate.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa faciliteze: > cunoaSterea elevilor de catre cadrele didactice.04. > comunicarea profesori-elevi-parinti-conducerea Scolii. 1. 5. Regulamentul de ordine interioara. profesori. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR... Responsabilitati. 3. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR COD: PO-10-00-PC PROCEDURA PRIVIND CHESTIONAREA DATA: 01.09. 4. 53 . 6.1nregistrari.2006 privind asigurarea calitatii in educatie.2010 ELABORAT DE: Prof.ANTON Valcea clasele IPANN''Rm. Continutul procedurii. 2. > evidentierea problemelor existente.87/13. Aria de cuprindere. stiluri de invatare etc. Anexe. 2. > gruparea elevilor in functie de abilitati. Scopul procedurii.

C/V A/D C/E/V C D/E C/E/V V V C/E/V V V 54 . apoi le vor inmana acestuia. > Consilierul Scolii va evalua Si interpreta chestionarele. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere). CONJINUTUL PROCEDURII: > Consilierul Scolii va construi chestionarele . conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. > Profesorii diriginti vor aplica chestionarele la clase (facand la randul lor instructajul elevilor). Consilierul Scolii va evalua Si interpreta chestionarele. Analiza procedurii. 5. V = verifica___ Etape Director Profesori Coordonator pi\ Consilierul proiecte Scolii educative Consilierul Scolii va construi chestionarele (acolo unde este cazul).inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea. prezentand rezultatele.le va distribui tuturor profesorilor diriginti Si le va face instructajul.3. apoi le vor inmana acestuia. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. aplicarea Si interpretarea chestionarelor se afla la CEAC. > la cererea responsabilului de procedura vor centraliza datele. 6. C = contribuie. La cererea responsabilului de procedura vor centraliza datele. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Consilierul psihopedegog. Responsabili de arie curriculara Profesori Si profesori diriginti Coordonator de proiecte Si programe educative 4. prezentand rezultatele. Profesorii diriginti vor aplica chestionarele la clase (facand la randul lor instructajul elevilor). le va distribui tuturor profesorilor diriginti Si le va face instructajul. E = executa.

... cu privire la activitatea voastra si a profesorului din timpul orelor. idei.. Valcea Numele Si prenume: _______________________________ CHESTIONAR PENTRU ELEVI de analiza a procesului de predare-inva$are 1..... 3.. Am fost solicitat de catre cadrele didactice pentru participarea la activitati educative? 6.... Valcea CHESTIONAR PENTRU PARINJI PRIVIND COLABORAREA SCOALA .. Particip la activitatile extracurriculare organizate de Scoala? 8........ Vorbesc cu cadrele didactice despre obiectivele educationale propuse in activitatea cu elevii? 3....... c) alta stare.. 4) Numarul de ore este prea mare? EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE. legate de dezvoltarea personala a lor? 10... Conducerea Scolii stimuleaza cooperarea intre cadrele didactice Si parinti? 5..FAMILIE Instructaj: Va rugam sa raspundeti la intrebari.. d) indifferent...ANEXE: Formularele de chestionar Scoala cu Clasele I-VIII. Scoala cu Clasele I-VIII.ANTON APNN''Rm.. c) pasiv.. Cum sunteti notati la ora? a) dupa cunoțtintele dovedite.. 2...... La ora e$ti? b) active......... b) in functie de notele de la alte materii.....73 PROCEDURA. Imi sprijin copiii la realizarea activitatilor de invatare pentru acasa? 7... Sunt informat asupra progreselor Scolare realizate de copiii mei? 11.. Solicit cadrele didactice in solutionarea problemelor copiilor.. utilizand urmatoarele variante de raspuns: ■ Frecvent ■ De cele mai multe ori ■ Rareori ■ Niciodata 1..... 5) Exprimaji-va orice alte pareri...........76 a) b) uneori.......... Sunt informat cand copiii mei prezinta probleme de invatare Si comportament? 55 . c) dupa parerea deja formata a profesorului despre tine.ANTONPANN''Rm.... b) frica/teama..... Copiii mei au o ambianta adecvata studiului? 9.... Exemplificati.. Sunt informat asupra ofertei educationale a Scolii? 2. Am prezentat idei Si sugestii cadrelor didactice pentru imbunatatirea activitatii educative? 4.. Anumiti profesori va dau o stare de: a) linițte...

exista o relatie fructuoasa intre Scoala Si familie. Spiridon Elena Cuprins: 1. Continutul procedurii.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII.09. 6. Scoala cu clasele I. parintele nu se implica in desfaSurarea activitatilor educative. Intre 0-5 p .INTERPRETARE CHESTIONAR PENTRU PARINJI PRIVIND COLABORAREA SCOALA .relatia Scoala . 4.. 5. Inregistrari. Intre 13-24 p . Prof. 2. Responsabilitati.relatia este superficiala. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. 3.exista o relatie buna.familie nu exista. Analiza procedurii. trebuie luate imediat masuri de initiere Si dezvoltare a acestei relatii. Scopul procedurii. 56 .ANTON PANN''Rm. EXEMPLAR ASIGURAREA CALITATII Valcea COD: PO-11-00-AMCBS PROCEDURA PRIVIND ACHIZIJIONAREA MANUALELOR SI CARJILOR LA BIBLIOTECA SCOLII DATA: 01.FAMILIE 3p 2p 1p 0p - frecvent de cele mai multe ori rareori niciodata Daca se obtin: Intre 25-33 p . Aria de cuprindere. dar aceasta poate Si trebuie imbunatatita. Intre 6-12 p .2010 ELABORAT DE: Prof.

T. > Intocmirea unor proiecte de dotare a bibliotecii cu cartea Scolara necesara.S.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face achizitionarea cartilor Si a manualelor se afla la biblioteca Scolii Si in documentele contabile .E.04.invatare 5. > Permanent profesorii vor aduce la cunoStinta elevilor materialele auxiliare noi ce pot fi folosite in procesul de predare . 6. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > eficientizeze achizitionarea manualelor pentru disciplinele din curriculum-ul Scolar pentru fiecare clasa Si fiecare disciplina in fiecare an Scolar.T. elevi. Regulamentul de ordine interioara. > Achizitionarea de materiale necesare desfaSurarii bacalaureatului Si evaluarii nationale in concordanta cu calendarul M.C.C. bibliotecarul Scolii. 1. conform matricei: 57 . responsabili de catedra Si arie curriculara.S ( pe internet sau prin legaturi directe cu editurile ).RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: director.7. 3. director adjunct Responsabili de arie curriculara Profesori Bibliotecarul Scolii 4. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Anexe. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. Analiza procedurii. > Stabilirea manualelor alternative folosite pentru anul Scolar.profesori. procesul educational 2.87/13.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. > faciliteze dotarea bibliotecii cu noi aparitii in vederea imbunatatirii procesului de predare -invatare.CONJINUTUL PROCEDURII: > Consultarea ofertei de manuale alternative aprobate de M.ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational . > Centralizarea Si lansarea comenzii catre edituri.E.

Achizitionarea de materiale necesare desfaSurarii bacalaureatului Si evaluarii nationale in concordanta cu calendarul M..T. Responsabilitati.C.ANEXE: Oferte educationale ale editurilor Lista manualelor alternative Si auxiliarelor educationale intocmite pe fiecare disciplina de studiu Scoala cu clasele I.T.E.S ( pe internet sau prin legaturi directe cu editurile ). Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.ANTON PANN''Rm.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII.09. V = verifica___ Etape Director Bibliotecarul Responsabili de arii Profesori Scolii curriculare/comisii de lucru Consultarea ofertei de manuale alternative aprobate de M. C = contribuie. 2. Stabilirea manualelor alternative folosite pentru anul Scolar.MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba.E. E = executa. ASIGURAREA CALITATII EXEMPLAR Valcea COD: PO-12-OO-ES PROCEDURA PRIVIND EXCURSIA gCOLARA DATA: 01.2010 ELABORAT DE: Prof. Aria de cuprindere. D C/E C/E C/E A C/E C/E Centralizarea Si lansarea comenzii catre edituri Intocmirea unor proiecte de dotare a bibliotecii cu cartea Scolara necesara. Spiridon Elena Cuprins: 1. D A/D C/V/E C/E C/V/E C/E C/V/E C/E A/D C/E/V C/E/V C/E/V 7.C. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere).Scopul procedurii. 58 .S. 3. Prof.

colectii de elemente naturale (roci. ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational. Craciun Nicolita Membri: Responsabili de arie curriculara/comisii metodice Coordonator de proiecte Si programe educative Profesori organizatori 4. soluri. intocmesc fiSele de lucru. 2. > eficientizeze procesul educational 2. pe harta. 5. a itinerariului excursiei cu fixarea locurilor de popas Si a obiectivelor de vizitat. 4. Documentatia. Prezentarea amanuntita . Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 6. aplicativ. filme documentare. educativ. Scopul Si obiectivele excursiei. profesori. in fiecare punct de oprire. Referinte: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. > Pregatirea organizatorico-Stiintifica a excursiei : 1.87/13. au fost indicate elevilor Si sursele bibliografice necesare pentru documentare.CONTINUTUL PROCEDURII: > cadrul didactic organizator cere acordul parintilor Si al conducerii Scolii . elevii. 2. 3. Si pregateSte din punct de vedere tehnic Si Stiintific activitatea. Stabilirea itinerariului excursiei. 59 . Stabilirea celorlalte conditii necesare bunei desfaSurari a excursiei. pe baza celor prezentate de fiecare echipaj. > Stabilirea parametrilor tehnico-materiali ai excursiei Scolare: 1.4.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > faciliteze implicarea elevilor in activitati cu rol informativ.04. 5. Constituirea echipelor (6 echipaje a cate 5-6 elevi) Si a portofoliului de lucru pentru fiecare echipaj ce va fi prezentat in punctele de oprire Si observatie. 7. parinti Si alti factori. Evaluarea excursiei: test cu itemi diversificati. Analiza procedurii. eseuri.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. 3. plante) etc. a completarilor facute de catre profesori Si a observatiilor directe. 4. Regulamentul de ordine interioara. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Prof. Anexe. Directia Judeteana pentru Tineret Si directiunea Scolii.Inregistrari. deopotriva elevi. 3. Dupa constituirea echipajelor. Determinarea costului excursiei. Intocmirea actelor necesare aprobarii excursiei de catre ISJ-Valcea. colectii de fotografii. 1. 5. Continutul procedurii.

ANEXE: Documentele de proiectare a activitatii cadrului didactic Si Comisiilor metodice Documentele de proiectare. A/D C/V V D/C/V Stabilirea parametrilor tehnico.materiali ai excursiei Scolare. Profesori proiecte comisii metodice organizatori educative Cadrul didactic organizator cere acordul parintilor Si al conducerii Scolii . A/V C/V V D/C/E/V Pregatirea organizatorico. V = verifica___ Etape Director Responsabili de Coordonator pr. A/V C/V V D/C/E/V 7.Stiintifica a excursiei. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. E = executa. Si pregateSte din punct de vedere tehnic Si Stiintific activitatea. 6.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face o excursie Scolara se afla la comisia de proiecte Si programe educative. evaluare Si aprobare a excursiei Scolare Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes PROCEDURA OPERATIONALA J Procedura COMPLETAREA SI PREDAREA CATALOAGELOR Data elaborarii 01. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere). C = contribuie.2010 COD PQ-13-00-CPC 60 . Analiza procedurii.09.5. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.

Responsabilitati.87/13. 1. Aria de cuprindere. cadrelor didactice din invatamantul liceal si profesional.04.2010 Numar total de pagini : 1 Revizuire 1 2 3 4 Data Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 71. 77.2006 privind asigurarea calitatii in educate. 75.Continutul procedurii. indiferent de specializare.Scopul procedurii : Procedura are ca scop completarea integrala a cataloagelor de catre profesorii diriginti si toate cadrele didactice care predau la clasa si verificarea de catre membrii comisiei CEAC.09. Referinț e: ■ Legea nr. 72. Anexe. a directorului si secretarului scolii daca toate operatiile au fost facute in mod corespunzator si daca toate documentele necesare au fost atasate. Domeniul de aplicare: Procedura va fi aplicata tuturor dirigintilor.Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Nicolita Craciun Profesor: Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data intrarii in vigoare: 12.inregistrari. 74. ■ Regulamentul de ordine interioara. 76. Analiza procedurii. comisiilor de receptie a cataloagelor scolare.Scopul procedurii. ■ Standardele de calitate ■ Legea educatiei nationale ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 61 . 73.

Documente de referinta: Planul managerial al unitatii de invatamant. Registrele de evidenta a cataloagelor 4. directorul scolii si secretar. insotite fiecare de checklist-urile completate si semnate. Stabilirea atributiilor dirigintelui. Comisia de receptie si responsabilul acesteia emite un raport scris privind completarea cataloagelor si il inainteaza directorului. Toate aceste atributii sunt comunicate fiecarui diriginte in parte. Predarea cataloagelor. 3. Dupa verificarea finala. Raportul comisiei. care au atributii privind receptia cataloagelor de la diriginti si predarea lor la secretariatul scolii.2.Operarea si controlul procesului Continutul procedurii A. la sfarsitul primului semestru. responsabilul comisiei de receptie preda cataloagele la secretariat. Responsabilul CEAC stabileste operatiile ce trebuie executate de catre diriginti la inceput de an. document emis de responsabilul CEAC C. la inceputul anului scolar B. E. prescurtari..) un organ de stat(conform DEX). Stabilirea comisiilor si a responsabililor acestor comisii. F. Comisiile. D. precum si atributiile fiecarui responsabil sunt stabilite de catre comisia CEAC. Elaborarea unui document checklist inainte de completarea noilor cataloage. la sfarsitul anului scolar si dupa sesiunea de corigente. pe parcursul acestuia. Stabilirea responsabilitatilor fiecarui membru al comisiei in parte. 62 .. Responsabilul CEAC stabileste operatiile ce trebuie executate de catre comisiile de receptie. Definitii. mijloc folosit pentru a ajunge la un rezultat. Prezenta procedura urmareste completarea corecta si completa a cataloagelor scolare de catre profesorii diriginti si cadrele didactice. simboluri: Procedura= totalitatea actelor si a formelor indeplinite in cadrul unei activitati desfasurate de(.

Valcea PROCEDURA OPERATIONALA privind completarea registelor matricole Editia : 1 Nr.ex. Nr.ANTON PANN" Rm.: Exemplar nr.5... Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire Scoala cu clasele IVIII .exemplare ■ ■ ■■ Revizia :...1 DEPARTAMENT SECRETARIAT COD : PO-14-00-CRM 63 . Inregistrari Lista de difuzare: Exemplar Nr....

ELEMENTE NUMELE SI FUNCTIA DATA SEMNATURA PRIVIND PRENUMELE RESPONSABILII/ OPERATIUNEA 1 2 3 4 5 1.2011 2.dirig director secretar secretar Numele Si prenumele 6 Busu Liliana Burlan adrian Busu Liliana Busu Liliana Data primirii 7 28.didactic Pers.2011 28.09. 64 .4 3.09.3 APROBAT Burlan Adrian DIRECTOR 2.l.3 Revizia ••• Revizia ••• Eddifia II x x 2. a reviziei in cadrul edifiei procedurii operafiona e.2011 28.nr .1 ELABORAT SECRETAR CRACIUN NICOLIJA 1.2011 28.2011 1 Semnat ura 8 1 3. revizia din cadrul edifiei procedurii operationale Scopul difuzarii 2 aplicare informare verificare evidenfa arhivare Ex.09. revizia in cadrul edifiei or in cadrul edifiilor procedurii operafionale Componenta Modalitatea Data la care se revizuita reviziei aplica prevederile edifiei sau reviziei edifiei 1 2 3 4 2.2.2011 28.09.5 4.1 3.Lista responsabilitafilor cu elaborarea.Situafia edifiilor a revizii Edifia sau dupa caz.Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza edifia sau dupa caz.2 3. dupa caz.3 3.09.SCOPUL PROCEDURII : *completarea corecta Si in termen a situatiei Scolare a elevilor la sfarsitul anului Scolar (iunie) Si dupa sesiunea exsamenelor de corigenta(septembrie).1 Edifia 1 x x 28. 3 1 2 3 4 5 Compartimen t 4 Secretariat Pers. verificarea Si aprobarea edifiei sau.09. VERIFICAT Burlan Adrian DIRECTOR 1.n Ia 1 3.dirig Inv.didactic conducere secretariat secretariat Funcfia 5 Secretar Inv.2 Revizia 1 2.

* stabileSte modul de realizare a activitatii, compartimentele Si persoanele implicate; *da asigurari cu privire la existenta documentelor adecvate derularii activitatilor; *asigura continuitatea activitatii, , stabileSte sarcini privind circuitul documentelor necesare (cataloage, registre matricole); *alte scopuri specifice procedurii operationale 5.DOMENIUL DE APLICARE 5.1Precizarea activitatii la care se refera PO(completarea registrelor matricole cu situatia Scolara a elevilor. 5.2Delimitarea activitatii Tn cadrul portofolliului de activitati desfaSurate(toate etapele ce vor fi parcurse privind vericifarea Tncheierii corecte a situatiei Scolare Tn cataloagele claselor(note medii semestriale, media anuala)informatiile cerute prind identitatea elevilor trecuti Tn cataloage Si registrele matricole, 5.3.-Lista principalelor activitati de care depinde : a) Aceasta activitate depinde de activitatea compartimentelor : *secretariat , *Tnvatatori *d iriginti *toate cadrele didactice b) de aceasta activitate depind urmatoarele compartimente : *secretariat *conducere 5.4-Listarea compartimentelor furnizoare de date Si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurale, listarea compartimentelor implicate Tn procesul activitatii. a) activitatea depinde de furnizarea datelor : * secretariat *Tnvatatori, diriginti b) de aceasta activitate depind compartimentele : *secretariat *Tnvatatori, diriginti *conducere 2 6.DOCUMENTE DE REFERINTA *Ordin nr.3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii Si documentele Scolare din Tnvatamantul preuniversitar; *Regulamentul privind actele de studii Si documentele Scolare din Tnvatamantul preuniversitar(publ.Tn MO nr.342/22.04.2005); *Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de Tnvatamant preuniversitar referitor la actele de studii; *Legea nr.84/1995. Legea Invatamantului; c)alte documente : *circuitul documentelor; *Regulamentul intern al institutiei de Tnvatamant; 7. Definitii a) definitii : Si abrevieri :

65

*procedura operational! :prezentarea formalizata, Tn scris a tutror paSilor ce trebuie urmati, a metodelor Si procedelor cu privire la aspectul procesual; *Editie : forma initiala sau actualizata a unei procedure operationale *Revizie Tn cadrul unei editii-actiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PO. b) abrevieri ale temenilor: *PO -procedura operational! *MO-Monitorul Oficial *MECT-Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului *LI -Legea Tnvatamantului *CNP-codul numeric personal *RM- registru matricol *FM -foaie matricola *CC-catalogul clasei 8. Descrierea procedurii a) documente utilizate : 1.Registrul matricol 1Cataloagele pentru formatiunile de studiu constituite pentru anul Scolar Tn curs; 3 2Situatiile Scolare primite s-au expediate Tn timpul anului Scolar privind miScarea elevilor Si situatia lor la Tnvatatura(foile matricole); 3.Copiile certificatelor de naStere ale elevilor b)Continutul Si rolul documentelor 1.Registrul matricol a) serveSte ca document obligatoriu pentru evidenta situatiei Scolare a tuturor elevilor unitatii de Tnvatamant; b) se gestioneaza de compartimentul secretariat c) se arhiveaza de catre compartimentul resurse umane, departamentul secretariat din cadrul institutiei; d) contine minimum obligatoriu : denumirea institutiei, nivelul de Tnvatamant (dupa caz);?n interior se vor scrie obligatoriu :numarul matricol/ nr.volulmului matricol, numele initiala tatalui ,prenumele elevului , data Si locul naSterii, numele Si prenumele parintilor,CNP (codul numeric personal),mentiuni privind transferurile elevului, data efectuarii , unitarea Scoalra la/de la care se transfera, data , situatia Scolara pe fiecare an de studiu Si pe fiecare disciplina cu mentiunea unitatii Scolare unde a fost Tnmatriculat elevul, semnatura prof.diriginte, secretarului, directorului, stampila rotunda a unitatii;se completeaza cu situatia la Tnvatatura la sfarSitul fiecarui an Scolar (iunie) Si dupa examenele de corigenta(septembrie); e) dupa completare devine document Scolar cu regim special. 2. Cataloagele formatiunilor de studiu(claselor) a) documente de baza Si servesc la Tnscrierea situatiei Scolare a elevilorde catre personalul didactic al unitatii, pe parcursul anului Scolar (toate notele , la toate disciplinele, medii semestriale,mentiuni privind miScarea elevilor (plecat la, venit de la ), la elaborarea unei statistici privind situatia la Tnvatatura a elevilor la sf.semestrelor, anului Scolar. b) circula : cadre didactice, director, secretar

66

c) se arhiveaza de catre comparimentul secretariat, pe baza unui proces verbal de predare primire tipizat ,Tntocmit la sfarSitul fiecarui catalog de catre profesorul diriginte sub semnatura acestuia, a directorului Si secretarului. 3. Foile matricole : a)documente tipizate care contin situatia Scolara a elevilor Si folosite Tn urmatoarele situatii : miscarea elevilor la / de la unitatile Scolare , pe parcursul anului Scolar Si sunt formate din doua parti distincte : 1. date de identificare a unitatii Scolare,a elevului :numele ,initala tatalui, prenumele elevului, CNP, data Si locul naSterii, numele Si prenumele parintilor, domiciliul elevului/parintilor, unitatea Scolara de unde vine/pleaca elevul, anii de studiu/unitate Scolara 2. situatia scolara a elevului (contine mediile la toate disciplinele pe fiecare an de studiu);cand transferul are loc Tn timpul unui semestru Tn dreptul obiectului respectiv se scriu 4 notele obtinute, folosindu-se formula din catalog ex:10/25x, semnatura directorului Si secretarului; b) circula : Tntre unitatile Scolare, se elibereaza la cererea persoanelor Tn cauza; c) se arhiveaza de catre compatimentul secretariat Resurse materiale —cf.listei de inventar Resurse umane-cf.recensamantului elevilor, dinamicii populatiei Scolare Planificarea operatiunilor: -procurarea RM -Tnregistrarea Tn evidenta unitatii -numerotarea volumului 1,2,3 ...sau I,II,III........... -numerotarea filelor ( nr.filei este nr.matricol al elevului) -Tntocmirea procesului verbal pe ultima fila a RM -Tnscrierea elevilor -consemnarea situatiei la Tnvatatura pentru fiecare elev Tn parte -desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu RM -desemnarea prin decizie a Comisiei care raspunde de completarea RM

67

aplicarea stampilei 7. numerotarea filelor Intocmirea procesului verbal 3.Inregistrarea Tn unitate. foi matricole) NeTntocmirea procesului verbal Nedesemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu RM Neemiterea deciziei 5 Neverificarea Si neaplicarea Stampilei pe filele RM Neefectuarea verificarilor Derularea operafiunilor Activitatii OBIECTE AUDITABILE Operatiuni desfaSurate 1 2 l.Procurarea RM Achizitionarea RM tipizat pt.II. ca volume 1.Desemnarea prin decizie a Comisiei responsabile cu completarea .Desemnarea prin decizie a Se emite decizie din partea conducatorului unitatii Si inmanata persoanei responsabile cu persoanei in cauza gestionarea RM 5.Verificarea de catre conducatorul unitatii prin sondaj .Intocmirea provesului verbal pe ultima fila RM 4.OBIECTE AUDITABILE 1 l.Inregistrarea in unitate ca vol.1.Intocmirea procesului verbal pe ultima fila 4.3 sau I.3 sau ImII. Stabilirea a prin decizie a persoanei responsabile cu gestionarea RM (secretarul Scolii) 5.fiecare nivel de invatamant unde este cazul Inregistrarea Si numerotarea filelor 2.2. a veridicitatii situatiei Scolare consemnate Tn RM(cataloage.Desemnarea prin decizie a Se emite o decizie privind comisia responsabila de completarea RM Comisiei responsabile cu impreuna cu persoana desemnata 72 .III Si numerotarea filelor 3.Verificarea de catre conducatorul unitatii Scolare a modului de completare a RM.III. alaturi de persoana desemnata a situatiei Scolare Tn RM 6.Procurarea RM IDENTIFICAREA RISCURILOR.RESURSE UMANE RISCURI SEMNIFICATIVE 2 Inexistenta RM Tn cadrul Tnstitutiei Omiterea Tnregistrarii Si numerotarii 2.2.

COMISIA.RESPONSABILITATI 1. aplica Stampila unitatii 2. dupa CC Si foile matricole primite Tn timpul anului Scolar . secretar.urmareSte ca situatia scolara sa fie Tnceheiata corect Tn catalog.completarea alaturi de persoana stabilita . 7. invatator.Secretarul -completeaza RM Tmpreuna cu dirigintii Si Tnvatatorii. Dirigintii Si Tnvatatorii Scolii completeaza situatia Scolara Tn RM 3. -elibereaza acte de studii(adevereinte.Verificarea de catre conducatorul Se verifica de catre conducatorul unitatii modul de completare a RM Si unitatii a modului de completare a a veridicitatii datelor inscrise( cataloge. certificate)pe baza Tnscrisurilor din RM -raspunde de gestionarea RM.Semnarea filelor RM 69 . 4. verifica Tmpreuna cu directorul unitatii . diploma.face mentiunile necesare miScarii populatiei Scolare sau a situatiei de repetentie. modul de completare a situatiei Scolare Tn RM. a situatiei Scolare in RM 6. referitor la : -corectitudinea datelor Tnscrise conforme cu cataloagele claselor Si FM primite. eliberate Tn timpul anului Scolar. director Valorificarea rezultatelor activitatii *imbunatatirea cunoaSterii legislatiei privind completarea RM 6 *cunoaSterea modului de derulare a paSilor privind gestionarea si completarea RM 9. foi matricole) RM Si a veridicitatii datelor 6 lnscrise Semnarea filelor RM dupa consemnarea situatiei Scolare de catre :diriginte. Directorul unitatii de rnvafamant : *verifica modul de completare a RM. semneaza pentru verificare.

6. Lista responsabililor cu elaborarea. mregistrari. gcoala cu clasele I-VIII . CUPRINS Numarulcomponente i 10. 3 Denumire anexa 10. anexa 1. 7. Si dirigintii secretariat director director director 1 1 1 personal secreta r Pers. 3. 9.did secreta r secreta r rul procedurii Pagina 11. arhivari(diagrama operatiunilor) Cuprins Profesor: Amza Daniela Profesor: Burlan Adrian Director: Burlan Adrian Denumirea componentei din cad operationale COD PO-15-00-EAE 2. Anexe . revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. Valcea Procedura Data operationale elaborarii 28. 4.09.. verificarea si aprobarea editiei sau. arhivari Elaborato r Aproba t Numa r Difuzare exemp l Arhivare Alt Loc Pe r el e Circuitul documentelor Evidenfa elevilor Lista de inventar secretariat Invat.ANTONOPERATIUNI LOR SI RESPONSABILITATILOR in cadrul procedurii DIAGRAMA PANN'' Rm. caz. 11. 8. 5. inregistrari. Elaborat Verificat Aprobat Semnatura: Semnatura: Semnatura: 70 . dupa. 10. 2. dupa caz. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.Nr.2011 EVIDENJA ACTIVITAJILOR EXTRACURRICULARE Coperta 1.

G.01.03. Anexe.04.nr. nr. Monitorizarea procedurii. 21/18.2011 Revizuir e 1 2 3 4 Cuprins: 78.G. precum Si a Standardelor de acreditare Si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar.87/13. Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire ■ H. Data Persoana responsabila Semnatura Scopul procedurii. 83.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar. 22/25.01.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Lista de difuzare: Exempl ar Nr .EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 28. Analiza procedurii. Responsabilitati. 81. 82. Regulamentul de ordine interioara. 79.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii. acreditarii Si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie ■ Ordin Nr. Legea nr. Referinț e: ■ ■ ■ ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 84.2002 privind activitatea desfaSurata de consilierul pentru proiecte Si programe educative Scolare Si extraScolare in cadrul unor unitati de invatamant preuniversitar 71 .3337 din 08. 80. H. Continutul procedurii. Aria de cuprindere.09.

C. comparativ cu planul de activitati propus la Tnceputul unui semestru sau an Scolar. Elaborarea unui raport anual (de catre responsabilul respectiv) privind activitatea extracurriculara: ce tipuri de activitati s-au desfaSurat. Monitorizarea procedurii.6. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 3. mentinerea Si verificarea respectarii acestei proceduri. 4.2. Completarea registrului de catre responsabilul cu activitatile extracurriculare. 2. disfunctionalitati Si probleme.7.E.2.9.C. Aprobarea.4. a Programului activitatilor extraScolare Si afiSarea la avizier Si pe site . 4.1. 8. Decizia in cadrul consiliului profesoral / consiliului de administrate privind modificarile aduse modului de proiectare. Directorii (managerii) unitatii Scolare Si preSedintele C. Responsabilitati : 8. Consilierul educativ al Scolii este responsabil de elaborarea planului de activitati extracurriculare Si de consemnarea modificarilor aparute. modificari propuse in desfaSurarea acestora. Infiintarea unui registru comun al activitatilor extracurriculare cu structura prevazuta in anexa 1.ul Scolii. 4. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri.4.Monitorizarea inscrierilor in Registru . in Consiliul Profesoral.1.1. 4. 4. 3. Anuntarea personalului privind obligativitatea raportarii fiecarei activitati extracurriculare desfaSurata (cuprinsa in Programul activitatilor extraScolare ) in termen de maxim trei zile de la efectuarea acesteia. Comisia pentru activitati extracurriculare este responsabila de implementarea. 72 . Selectarea membrilor Comisiei pentru activitati extracurriculare in Consiliul Profesoral Si nominalizarea. a unui coordonator al acesteia.5. realizare Si fructificare a activitatilor extracurriculare. 4. Continutul procedurii : 4.de catre director / director adjunct Si coordonatorul CEAC. organizare. Se face de catre coordonatorul Comisiei de Evaluare Si Asigurarea a Calitatii Si managerii unitatii de invatamant.A.A. Membrii C.lunar / trimestrial / semestrial .8. Elaborarea de catre Coordonatorul pentru proiecte Si programe educative Si membrii Comisiei pentru activitati extracurriculare a Programului activitatilor extraScolare. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de a avea o evidenta a desfaSurarii activitatilor extracurriculare pentru o a stabili gradul de realizare a acestora.3. 3. initiatori Si participant periodicitate. 12. 4. 4. sunt responsabili de monitorizarea implementarii prezentei proceduri.3.E. prin decizie interna.

ANTON PANN'' Rm.c Modalit Dat Tema Grupul calsele I-VIII .8. Cadrele didactice Scoala cu Loc de rt a ati activitatii tinta desfaSur responsabile de realizarea Valcea de desfaSura are activitatii realizar te Nume Si Semnatu e prenume ra PROCEDURA OPERAJIONALA PO-16-00-SPAE Stabilirea Sanctiunilor Prevazute Pentru Absente si Aplicarea lor Eficienta Elaborat Verificat Aprobat Data elaborarii: 28.2011 Revizuire 1 2 3 4 73 Data Persoana responsabila Semnatura . Anexe Anexa 1. Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar.09. Analiza procedurii.09.. Nr. 9.2011 Profesor: Amza Daniela Profesor: Burlan Adrian Director: Burlan Adrian Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA STABILIREA SANCJIUNILOR PREVAZUTE PENTRU ABSENJE $I APLICAREA LOR EFICIENTA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare:29.

3. ■ Legea nr. 5. 7.87/13. prescurtari. Scop si domeniu de aplicare: Deoarece unul dintre punctele slabe identificate in analiza SWOT a Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii in Educatie este numarul mare de absente nemotivate s-a propus urmarirea lunara a situatiei frecventei si depistarea elevilor care absenteaza in mod repetat de la orele de curs . Documente de referinta a) Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar b) Regulamentul de ordine interioara 4. Scop si domeniu de aplicare. ■ Standardele ARACIP privind evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar. 1. simboluri Procedura se adreseaza tuturor elevilor din lnvatamantul gimnazial si este pusa in aplicare de catre profesorii diriginti . Anexe. Definitii. Documente de referinta. 74 . simboluri. 3. 6.04. Definitii. 2. Exemplar Nr. ■ Regulamentul de ordine interioara. Inregistrari.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Responsabilitati. 2. 4. Procedura Pasul 1: Prelucrarea si semnarea Acordului de parteneriat scoala . Lista de difuzare: Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire Referinte: ■ Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.familie in prima sedinta cu parintii . Procedura (sau "Operarea si controlul procesului").Cuprins: 1. prescurtari.

II Masuri propuse Nume si prenume Media la purtare Nr.de absente pe semI nemotivate II. . de absente ale elevilor cu probleme de frecventa Copii ale documentelor doveditoare ca s-a respectat ordinea sanctiunilor din ROFUIP 7.familie .pe clase.cu semnaturile de luare la cunostinta ale tuturor elevilor . Anexe Tabel nominal cu elevii cu absente I. Nr. Confirmarile de primire ale scrisorilor de instiintare . Crt. Pasul 6:Depistarea cauzelor absenteismului prin discutii cu parintii .de la posta.cu profesorul la care elevul a acumulat un numar de 15 absente nemotivate . organizarea . ' Masuri anterioare scaderii mediei la purtare Nr. Procesele verbale ale sedintelor de prelucrare a ROF . Responsabilitati Responsabili pentru planificarea . Pasul 8:Efectuarea unei statistici la nivel de clasa . controlarea si evaluarea activitatilor prezentate in procedura sunt : . apoi de scoala -lunar-a cazurilor de absenteism. Pasul 4:Tnstiintarea telefonic sau prin posta a parintilor la un numar problematic de absente nemotivate . Pasul 5:Discutii cu elevii in fata Consiliului clasei sau .profesorii diriginti .conducerea scolii 6.Tabelele nominale . pe clase . Pasul 7:Aplicarea sanctiunilor stabilite de catre regulamentul scolar.dupa caz . 5. elevii in cauza.Acordurile de parteneriat scoala . Consiliul de Administrate hotaraste suma alocata anual -pentru corespondenta.efectuate lunar . Cheltuielile necesare corespondentei sunt suportate de catre scoala. efectuarea . Inregistrari .Pasul 2: Prelucrarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamint preuniversitar in prima saptamana a anului scolar . absente in saptamanile S1 S2 Sem.cu nr. 75 .membrii CEACE . coordonarea . Pasul 3:Tnstiintarea elevilor de catre diriginti la un numar de absente nemotivitate . colegii.

Inregistrari. ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza elevilor Si profesorilor.Nume si Prenume Nr. CONJINUTUL PROCEDURII: > Tematica portofoliilor se stabileste in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. director adjunct membri CEAC responsabili de comisii metodice 4.2006 privind asigurarea calitatii in educatie..2010 ELABORAT DE: Prof.09.04. De absente nemotivate cu clasele I. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Director. 2. Scopul procedurii. Prof.ANTON ASIGURAREA CALITATII S5-S8 Total Saptamanile Valcea COD: PO-17-OO-PP PROCEDURA PRIVIND PORTOFOLIILE DATA: 01. 3.87/13. Aria de cuprindere. 6. 76 . 4. 7. Scoala PANN''Rm. Spiridon Elena Cuprins: 1.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > surprinda latura formativa . 2. 1. 3. Continutul procedurii. EXEMPLAR Crt. > antreneze elevii in munca independenta.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA Masuri propuse I REVIZIA 0 Nr. > sa surprinda progresele realizate de elevi. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. 5. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. VIII. Anexe. Analiza procedurii. Regulamentul de ordine interioara. Responsabilitati.

A D/C C V C C/E V E E A/D/V C/V C/V 7. Analiza procedurii. 5. aprecierea Si notarea acestora de catre profesori / Tnvațatori. V = verifica Etape Director Profesori Responsabili de arii curriculare/comisii de lucru Stabilirea tematicii portofoliilor Tn cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.ANEXE: Dosare comisii metodice Portofolii cadre didactice. le apreciaza Si le noteaza. E = executa. Centralizarea portofoliilor pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice Pastrarea acestora un an calendaristic Tn locul stabilit de conducerea Scolii. C = contribuie. > Pastrarea acestora un an calendaristic Tn locul stabilit de conducerea Scolii. 6.> Profesorii / Tnvatatorii urmaresc realizarea portofoliilor de catre elevi. > Portofoliile se centralizeaza pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice. Realizarea portofoliilor de catre elevi. D = decide asupra efectuarii acțiunii (conducere). Tn rapoartele CEAC Si Tn documentele echipei manageriale.1nregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea Si gestionarea portofoliilor se afla la responsabilii comisiilor metodice. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. elevi 77 .

director adjunct membri CEAC responsabili de comisii metodice 4. Regulamentul de ordine interioara. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Director. Scopul procedurii. 13. Prof. > antreneze elevii Tn munca independenta. 9.2006 privind asigurarea calitatii Tn educate.2010 ELABORAT DE: Prof. 11..ANTON PANN''Rm. 3.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > surprinda latura formativa . Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. 1. Inregistrari. Analiza procedurii.87/13. 12. Responsabilitati.ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza elevilor Si profesorilor. > sa surprinda progresele realizate de elevi. ASIGURAREA CALITATII EXEMPLAR Valcea COD: PO-17-OO-PP PROCEDURA PRIVIND PORTOFOLIILE DATA: 01. Aria de cuprindere. 14.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII.04.Scoala cu clasele I. Spiridon Elena Cuprins: 8. CONTINUTUL PROCEDURII: 78 .09. 10. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de Tnvatamant preuniversitar. Anexe. 2. Continutul procedurii. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.

in rapoartele CEAC Si in documentele echipei manageriale.1nregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea Si gestionarea portofoliilor se afla la responsabilii comisiilor metodice. aprecierea Si notarea acestora de catre profesori / invațatori. 6.ANEXE: Dosare comisii metodice Portofolii cadre didactice. E = executa. elevi 79 . V = verifica Etape Director Profesori Responsabili de arii curriculare/comisii de lucru Stabilirea tematicii portofoliilor in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. Analiza procedurii. D = decide asupra efectuarii acțiunii (conducere). le apreciaza Si le noteaza. A D/C C V C C/E V E E A/D/V C/V C/V 7. conform matricei: > > > > MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. C = contribuie. Portofoliile se centralizeaza pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. Centralizarea portofoliilor pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice Pastrarea acestora un an calendaristic in locul stabilit de conducerea Scolii. Realizarea portofoliilor de catre elevi. 5. Pastrarea acestora un an calendaristic in locul stabilit de conducerea Scolii. Profesorii / invațatorii urmaresc realizarea portofoliilor de catre elevi.Tematica portofoliilor se stabileSte in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->