P. 1
PROCEDURI OPERAŢIONALE

PROCEDURI OPERAŢIONALE

1.0

|Views: 1,969|Likes:
Published by Jugaru Cornel
CEAC PROCEDURI OPERATIONALE
CEAC PROCEDURI OPERATIONALE

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jugaru Cornel on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU SCOALA GIMNAZIALA „DANI GERGELY” GHIMES

Strada Principala, 607206 Ghimeş, Judetul Bacău, România Tel. +40234 385 615 Fax. +40234 385 615 E-mail: scoaladanigergely@yahoo.com

PROCEDURI OPERATIONALE

CUPRINS

EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE...73

PROCEDURA...........................................................................................76

Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes
Procedura Autoevaluare institupionala Data elaborarii COD
PO - 01-00-AI

Elaborat

Profesor: Jugaru Cornel

Semnatura:

Verificat Aprobat

Profesor : Profesor: Jugaru Cornel Director: Antal Etelka

Semnatura: Semnatura:

2

PROCEDURA DE

AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA

Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 15.09.2012 Revizuire 1 2 3 4 Cuprins: 1. Scopul procedurii; 2. Aria de cuprindere; 3. Responsabilitati; 4. Continutul procedurii; 5. inregistrari; 6. Analiza procedurii; 7. Anexe. Referinț e: ■ Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitatii in educate; ■ Standardele de calitate; ■ Legea educatiei nationale; ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; ■ Regulamentul de ordine interioara; Data Persoana responsabila Semnatura

1. Scopul procedurii : 1.1. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de evaluare interna Si de revizuire a acestora in vederea imbunatatirii calitatii. 1.2. Prin prezenta procedura se stabileSte metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de autoevaluare.

3

.C.E. . pe baza rapoartelor comisiilor/compartimentelor. Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din scoala raspund de intocmirea documentelor si gestionarea dovezilor specifice. Pasul 2 Demersul de autoevaluare .4.procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate. 4. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice. intocmesc raportul de analiza a activitatii pentru semestrul/anul scolar respectiv. 3. Responsabilitati : 3.2.2.3. raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral in sedinta de analiza a activitatii. .E.1.5.A. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei. 3. 4 . CA aproba procedura propusa de CEAC. 3. 3. C.Echipa manageriala isi intocmeste documentele proiective anuale urmarind atingerea tintelor strategice propuse in PDI/PAS corelandu-le cu masurile de imbunatatire propuse de CEAC. . .A. Activitati de evaluare interna a calitații .La inceputul fiecarui an scolar responsabilii comisiilor metodice vor intocmi planurile operationale in functie de documentele manageriale.RAEI este facut public si trimis catre ISJ Si a cerere catre ARACIP.La sfarsitul semestrului/anului scolar fiecare responsabil de comisie/ compartiment intocmeste un raport de autoevaluare a activitatilor desfasurate pe baza planului operational propus specificand rezultatele asteptate si cele obtinute. pe baza carora se intocmesc toare documentele proiective ale scolii. Continutul procedurii : Pasul 1 .CA aproba raportul anual de evaluare interna si revizuieste daca este cazul documentele proiective si strategiile de dezvoltare.Directorul. de catre membri CEAC conform atributiilor spcifice stabilite.se selecteaza pe rind domeniile.C. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii. Membrii C. Directorul unitatii scolare si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri. . . personalului nedidactic si didactic auxiliar din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 3.La inceputul fiecarui an Scolar CEAC prezinta raportul de autoevaluare a activitatii pe anul scolar trecut si planul de imbunatatire. are responsabilitatea de elaborarea.

se evalueaza nivelul de calitate pentru fiecare indicator in parte(se realizeaza o diagnoza si o judecata a nivelului de realizare.1nregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face autoevaluarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor si in documentele echipei manageriale.Anexe Model: Plan de imbunatatire Punctul slab avut in vedere: continutul programelor de studiu Tinte Actiuni Responsabili Prioritatea Termene Rezultate si Monitorizare si Resurse necesare masurabile necesare obiective actiunii evaluare alte intermediare costuri Model: Plan operational al comisiei Indicatorul de performanta INSCRIERE Dovezi concrete Modalitati Cine raspunde 5 . . Analiza procedurii.. .se creeaza un grup de lucru pentru aplicarea masurilor de imbunatatire coordonat de un membru CEAC. precum si identificarea punctelor tari si a slabiciunilor). 6. Analiza si revizuirea procedurii se face anual.se reia procesul de autoevaluare dupa aplicarea masurilor de imbunatatire stabilite.se propun activita|i de remediere/dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat . 7. /V 5.

AI Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Jugaru Cornel Prof.09. 12. Aria de cuprindere. Responsabilita|i. Tanko Mihaly Profesor : Jugaru Cornel Director: Inv.2012 COD PO -01-01. Scopul procedurii. Anexe. 6 .2012 Revizuire 1 2 3 4 Data 27.2012 Persoana responsabila Presedinte CEAC Semnatura Cuprins: 8. 9. 13. 10.sep.inregistrari. 14. Analiza procedurii. 11.Procedura Autoevaluare instituponala Data elaborarii 27. Antal Etelka Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 28. Continutul procedurii.09.

are responsabilitatea de elaborarea.04. Continutul procedurii : Pasul 1 . personalului nedidactic si didactic auxiliar din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 4. Activitati de evaluare interna a calitații . ■ Standardele de calitate .C.Echipa manageriala isi intocmeste documentele proiective anuale urmarind atingerea tintelor strategice propuse in PDI/PAS corelandu-le cu masurile de imbunatatire propuse de CEAC.7.E. . 3. 3. 3. 1. Scopul procedurii : 2. C. 3.A. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de evaluare interna si de revizuire a acestora in vederea imbunatatirii calitatii.2006 privind asigurarea calitatii in educate. 5. 7 . monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii.6.Referinte: ■ Legea nr. Membrii C. 3.La inceputul fiecarui an scolar CEAC prezinta raportul de autoevaluare a activitatii pe anul scolar trecut si planul de imbunatatire. Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din scoala raspund de intocmirea documentelor si gestionarea dovezilor specifice.C.A.1. ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.1. Prin prezenta procedura se stabileste metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de autoevaluare. 2. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei. Responsabilitati : 4.2. ■ Regulamentul de ordine interioara.8. CA aproba procedura propusa de CEAC.E.87/13. ■ Legea educatiei nationale. Directorul si responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri. pe baza carora se intocmesc toare documentele proiective ale scolii.2. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice.

La sfarsitul semestrului/anului scolar fiecare responsabil de comisie/ compartiment intocmeste un raport de autoevaluare a activitatilor desfasurate pe baza planului operational propus specificand rezultatele asteptate si cele obtinute.RAEI este facut public si trimis catre ISJ si a cerere catre ARACIP.Directorul unitatii scolare. . .1nregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face autoevaluarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor si in documentele echipei manageriale. .. de catre membri CEAC conform atributiilor spcifice stabilite. 6. Analiza si revizuirea procedurii se face anual. .se evalueaza nivelul de calitate pentru fiecare indicator in parte(se realizeaza o diagnoza si o judecata a nivelului de realizare.se propun activitati de remediere/dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat .La inceputul fiecarui an scolar responsabilii comisiilor metodice vor intocmi planurile operationale in functie de documentele manageriale. precum si identificarea punctelor tari si a slabiciunilor).se selecteaza pe rind domeniile. pe baza rapoartelor comisiilor/compartimentelor. raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral in sedinta de analiza a activitatii. intocmesc raportul de analiza a activitatii pentru semestrul/anul scolar respectiv. Anexe 8 . 7. . /V 5. Analiza procedurii. Pasul 2 Demersul de autoevaluare . .se reia procesul de autoevaluare dupa aplicarea masurilor de imbunatatire stabilite. .CA aproba raportul anual de evaluare interna si revizuieste daca este cazul documentele proiective si strategiile de dezvoltare.procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate. .se creeaza un grup de lucru pentru aplicarea masurilor de imbunatatire coordonat de un membru CEAC.

.09... Model plan operational al comisiei Obiectiv general:... crt Obiective specifice Anexa 1...... Model raport de activitate al comisiei RAPORT semestrial/annual Domeniu Activitati Termen Responsabil Rezu tate Rezultate Rezultate aSteptate (RA) obtinute (RO) Masuri (RO < RA) (RO >/= Masuri de RA) Masuri de corectare a ameliorare in documentelor domeniile proiective deficitare Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes COD P0-02-00 COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII PROCEDURA PRIVIND EDITIA I REVIZIA EXEMPLAR 0 ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE DATA: 11...2012 ELABORAT DE: prof................. Jugaru Cornel APROBAT: DIRECTOR. Instrumente/ Responsabil Termen Modalitati de Indicatori de Activitati resurse evaluare a realizare obiectivelor Model plan de imbunatatire Nr........ Inv...Nr.......................... crt Jinte Actiuni necesare Rezultate masurabile Responsabili Actiuni prioritare Indicatori performanta de Costuri Si alte resurse necesare Anexa 2.. Antal Etelka 9 .....

Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. are responsabilitatea de elaborare. 4.sep.A. 16. 18.2. Responsabilitati. CA aproba procedura propusa de CEAC. Aria de cuprindere. Monitorizarea procedurii. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii.04. 3. 21. 5. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de analiza a culturii organizationale si de elaborare de masuri corective in vederea imbunatatirii calitatii. 20.ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE Revizuire 1 2 3 4 Data Data intrarii in vigoare: 17. Legea educatiei nationale. 10 .2010 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 15.1. Scopul procedurii : 3.2. 19. C.1. Standardele de calitate . Regulamentul de organizare si funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar.E. 3. Analiza procedurii. Responsabilitafi : 5. 17. Continutul procedurii.C. 1. Anexe. personalului nedidactic si didactic auxiliar din unitatea scolara. Scopul procedurii. Regulamentul de ordine interioara.2006 privind asigurarea calitații in educate. Prin prezenta procedura se stabileste metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de analiza a culturii oragnizationale.87/13. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice.

Jugaru Cornel APROBAT: DIRECTOR.9. Anexe .C. 3.consilierul psiholog al scolii intocmeste un chestionar care va fi aplicat unui esantion de angajati ai organizatiei de pe diferite trepte ierarhice.2012 11 .12. 6. 3. politicile organizatiei). Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes COD P0-02-01. consilierul psiholog din scoala raspunde de intocmirea documentelor si interpretarea datelor specifice. Inv. strategia. . 3. din cea a angajatilor organizatiei (prin aplicarea chestionarului Focus).rapoarte.Analiza procedurii.din cea a directiilor strategice (prin analiza documentelor ce contin misiunea. 5.E.ACO COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 1 EXEMPLAR PROCEDURA PRIVIND ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE ELABORAT DE: prof. 3. membrii C. . Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.chestionar. 7. Activitati de proiectare a analizei culturii organizationale Analiza culturii organizational se va face din 3 perspective: . echipa manageriala corecteaza documentele proiective pe baza rezultatelor analizei. Continutul procedurii : Pasul 1. 6. directorii unitatii scolare si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei.3.A.11.09.din cea operationala (prin intervievarea managerilor organizatiei). Activitati de elaborare a documentelor de analiza . membrii CEAC aplica instrumentele de analiza.10. Antal Etelka DATA: 01.13.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face analiza culturii organizational se afla in dosarul CEAC si in documentele echipei manageriale. Pasul 2.

raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei. 24.sep. 12 . 26.2012 Data intrarii in vigoare: 28. ■ Regulamentul de ordine interioara. Continutul procedurii. Scopul procedurii : 4. 25.87/13. Aria de cuprindere. Referinț e: ■ Legea nr.1. Responsabilitati. Anexe. ■ Standardele de calitate . 6. 27. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de analiza a culturii organizational si de elaborare de masuri corective in vederea imbunatatirii calitatii.2006 privind asigurarea calitatii in educate. Prin prezenta procedura se stabileSte metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de analiza a culturii oragnizationale. are responsabilitatea de elaborare.2. 3.04.E. Analiza procedurii. 4. 3. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice. ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.C.ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE Revizuire 1 2 3 4 Data 26.1. Scopul procedurii. 28. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii. 1.14. 5. personalului nedidactic si didactic auxiliar din unitatea scolara. 23.2.2011 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 22.E. C. Monitorizarea procedurii. CA aproba procedura propusa de CEAC.A.C.09. ■ Legea educatiei nationale.A. membrii C. Responsabilitati : 6.

Activitati de proiectare a analizei culturii organizafionale Analiza culturii organizational se va face din 3 perspective: . . . studii etc).din cea a directiilor strategice (prin analiza documentelor ce contin misiunea.un suport consistent pentru decizii. 3. 7. Prin comparatia acestora cu cele rezultate prin aplicarea modelelor matematice se va putea selecta Si aplica acel model care aproximeaza cel mai bine dinamica evolutiei culturii organizatiei. Seriile de valori culese vor fi utilizate in selectarea modelului matematic. Pasul 4. .CEAC stabileste grila de categorii prin care se vor analiza documentele semnificative ale organizatiei (strategii. a asteptarilor. echipa manageriala corecteaza documentele proiective pe baza rezultatelor analizei.3. Pasul 2.din cea operationala (prin intervievarea managerilor organizatiei).un feedback rapid cu privire la impactul pe care il au.o imagine concisa a atuurilor vulnerabilitafilor colectivului. politici. strategia. a munci mai mult si mai bine.o lista a problemelor. pentru a se implica. Acest punct de echilibru (Nash) reprezinta valoarea jocului pentru perioada urmatoare de timp si face posibila previzionarea evolutiei parametrilor culturali pentru perioada aleasa de timp. . directorii unitatii Scolare Si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri. 3.o analiza a eficienfei Si stilurilor de conducere. 13 .15.16. .Consilierul psiholog va elabora un ghid de interviu . membrii CEAC aplica instrumentele de analiza. analiza documentelor si interviu) vor rezulta 4 valori numerice care caracterizeaza cele 4 orientari culturale (modelul lui Quinn) in organizatie. evaluarile si opiniile angajatilor.18. cauzelor solufiilor pe care le propun angajafii in vederea optimizarii activitatii profesionale. Formularea concluziilor legate de: . Pasul 3. . politicile organizatiei). . . Testarea procedurii de evaluare a culturii organizational . frustrarilor sau disponibilitatii de implicare a angajatilor.din cea a angajatilor organizatiei (prin aplicarea chestionarului Focus). . Se vor repeta la interval de 6 luni.un instrument de cercetare calitativa ce va fi utilizat in intervievarea managerilor.o ilustrare a „condifiilor" implicite sau explicite pe care le pun angajafii.. Continutul procedurii : Pasul 1 . Activitati de elaborare a documentelor de analiza . schimbarile propuse.perceptiile. la nivelul organizatiei. . Aceste valori vor fi tratate drept valori ale jocului strategic dintre organizatie si mediul extern la momentul la care a fost facuta evaluarea. consilierul psiholog din scoala raspunde de intocmirea documentelor si interpretarea datelor specifice. 3.. Acesta selectie va conduce la punctul de echilibru al jocului strategic din plan cultural dintre organizatie si mediul ei extern.in urma aplicarii instrumentelor de cercetare si a agregarii rezultatelor obtinute prin cele trei metode (ancheta.consilierul psiholog al Scolii intocmeSte un chestuionar care va fi aplicat unui esantion de angajati ai organizatiei de pe diferite trepte ierarhice.17. . procesele de restructurare demarate sau deciziile strategice implementate.aplicarea procedurii de evaluare a culturii organizational dupa o noua perioada de timp de unde vor rezulta valorile reale (empirice).

09.inregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face analiza culturii organizationale se afla in dosarul CEAC Si in documentele echipei manageriale.ghid de interviu.5.IPE PROCEDURA EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE DATA: 01. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII COD P0-03-00.rapoarte. 6. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. Anexe .Analiza procedurii. Analiza si revizuirea procedurii se face anual. .grila de categorii. .2010 ELABORAT DE: prof. 7. Prof.2010 Persoana responsabila Semnatura 14 . Spiridon Elena PROCEDURA DE IMPLICARE A PARINTILOR IN EDUCATIE Revizuire 1 2 3 Data Data intrarii in vigoare: 12 sep.chestionar. .

Aria de cuprindere. Directorii unitatii Scolare sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri.Cuprins: 29. La inceputul unui ciclu de invatamant fiecare elev va completa FiSa individuals (anexa 1).04.3. 35. FiSele vor fi impariite in clasa de catre profesorul diriginte. 33. alte documente ce atesta comunicarea cu parinti elevilor). Continutul procedurii : 4. 15 . Regulamentul de Ordine Interioara Si prezenta procedura. acestea vor fi pastrate de catre profesorii diriginti in mapa dirigintelui.2. Consilierul psihopedagog al Scolii raspunde de centralizarea datelor din Anexa 2. 30.4. 6. Valcea. 3. 6. Procedura va fi aplicata de catre toti membrii Comisiei Dirigintilor din Scoala. Responsabilitati.6. 8.87/13. 6. 6. Responsabilitati : 6.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor profesorilor diriginti Si parintilor elevilor Scoala cu clasele IVIII. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1. Analiza procedurii. 3.2006 privind asigurarea calitatii in educatie.1. Anexe. Continutul procedurii. Elevii Si parintii poarta responsabilitatea completarii corecte a formularului tipizat de la Anexele 1 Si 2.6. Membrii Comisiei dirigintilor raspund de completarea Si actualizarea permanenta a bazei cu date personale ale elevilor Si date de contact ale parintilor sau tutorilor legali.5. Referinfe: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.In cadrul primei Sedinte cu parintii a fiecarui an Scolar profesorul diriginte va prezenta Regulamentul de Organizare Si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor conditii de dialog Scoala-familie printr-o mai buna implicare Si responsabilizare a parților implicate direct in educatia elevilor. Dupa completare. Monitorizarea procedurii.ANTON PANN''Rm. 4.2. Scopul procedurii. Responsabilul Comisiei dirigintilor a Scolii este direct raspunzator : ■ De verificarea respectarii acestei proceduri. 32. ■ Asigurarea conditiilor de pastrare a inregistrarilor cerute de desfaSurarea curenta a procedurii ( procese verbale ale Sedintelor cu paarintii.. 31. Prin prezenta procedura se stabilesc metodologia Si responsabilitati ale celor doua parti implicate in dialog 2. 34. Cu aceasta ocazie se va intocmi un proces verbal de luare la cunoStinta care va fi semnat de catre fiecare parinte.

consumul de droguri. Scoala are obligatia de a organiza periodic lectorate cu parintii elevilor unui anumit nivel. Contestarea unei decizii sau atitudini a profesorului diriginte sau a altui profesor se realizeaza in scris de catre parinte Si este adresata Consiliului de Administatie . Pentru intocmirea sau actualizarea bazei de date se vor utiliza chestionarele cu date de identificare completate de catre elevi la inceputul fiecarui an Scolar . 4. e-mail etc. Obs. 4. inclusiv date de contact ale parintilor sau tutorilor legali. 4. Scoala va organiza de minimum 2 ori pe an Sedinta cu parintii pe Scoala la care este obligatorie prezenta Comitetului de parinti al fiecarei clase.11. Mijloacele de comunicare utilizate vor fi: > Stabilirea de contacte Si intalniri personale. 4. > Contacte prin telefon Si fax. > Corespondenta prin poSta. > Clarificarea modului in care se realizeaza autoevaluarea Scolii. profil etc. Pentru aceasta parintii vor fi informati de catre profesorii diriginti in scris cu minimum 3 zile inainte.13. Organizarea Sedintelor cu parintii implica parcurgerea urmatoarelor etape: > Stabilirea agendei de lucru de catre profesorul diriginte. 16 . Profesorii diriginti au obligatia mentinerii unui permanent contact cu parintii elevilor din clasa. 4. Contestatia va fi solutionata in termen de 30 de zile de catre Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare din Scoala care va da un raspuns scris.4 Profesorii diriginti au obligatia organizarii de Sedinte cu parintii elevilor de minimum 2 ori pe semestru. 4. unde va fi inregistrata.10. Participarea la Sedintele cu parintii pe Scoala este obligatorie pentru toti dirigintii.3. pe teme de interes general. conform Regulamentului de ordine interioara Si Regulamentului de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Consiliul reprezentativ al parintilor pe Scoala poate fi alcatuit din 6-8 membri Si va fi ales prin vot deschis in cadrul primei Sedinte cu parintii organizate pe Scoala a fiecarui an Scolar.5Comunicarea datei Si orei de desfaturare a Sedintei se face in scris de catre profesorul diriginte cu minimum 3 zile inaintea desfaSurarii Sedintei iar unul din parinti semneaza pentru confirmare.12.6. Sedinta cu parintii pe Scoala va fi prezidata de directorul Scolii iar etapele parcurse vor fi aceleaSi ca Si in cazul Sedintei cu parintii elevilor pe clasa. Prin notarea in carnetul de elev. 4.9. Parintii elevilor sub 16 ani sunt juridic responsabili de educatia copiilor lor. 4. 4. siguranta spatiului Scolar etc. la rubrica: mentiuni. Contestatia va fi semnata de parinte Si depusa la secretariatul Scolii. > Intocmirea unui proces verbal in care vor fi consemnate continuturile Si rezultatele discutiilor purtate cu parintii. Procesele verbale incheiate cu aceasta ocazie vor fi pastrate in mapa fiecarui diriginte.4. Obs.8. > Diseminarea exemplelor de buna practica privind asigurarea calitatii educatiei oferite de Scoala. Consilierul psihopedagog iSi asuma responsabilitatea intocmirii unei baze de date individuale in care vor fi incluse date personale ale fiecirui elev. > DesfaSurarea intalnirii cu respectarea punctelor de pe agenda de lucru. Prin notarea in carnetul de elev.7. > Stabilirea unui plan comun de actiuni ce urmeaza a fi desfaSurate Si care au ca scop creSterea calitatii educatiei elevilor. 4. In cadrul acestor lectorate se pot include: > Diseminari pe diferite teme vizand prevenirea delicventei juvenile. la reubrica : mentiuni.

............... 4.. Data naSterii:.....4.......... 7... Monitorizarea procedurii... Dirigintii acelor elevi care savarSesc abateri iar parintii sunt solicitati in scris Si nu se prezinta la Scoala vor contacta organele de politie de pe raza de domiciliu a elevului pentru rezolvarea diferitelor situatii. 5... vor fi propuSi de diriginte tn ultimul Consiliu Profesoral al fiecarui an Scolar pentru scaderea mediei la purtare cu un punct...... 4.............. Prenume:................luna anul...localitatea.......... Elevii ai caror parinti nu vor lua in nici un fel legatura cu Scoala pe parcursul unui an Scolar......................... In cadrul Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor face propuneri cu privire la distribuirea sumelor reprezentand fondul Comitetului de paring........... in scopul modernizarii Si intretinerii bazei materiale a unitatii de invatamant... Profesie:..................... Loc de munca (ocupație): Telefon: 17 .......... Calculator personal : da ț nu | | Hobby-uri:... Adresa e-mail: Date personale: Scoala primara absolvita :..... Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar............ Telefon: fix mobil.... Hotararile care vor fi luate prin vot cu ocazia desfaSurarii Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor aplica tuturor elevilor din Scoala.............. Analiza procedurii...... Se face de catre membrul Comisiei de evaluare Si asigurarea a calitatii ce raspunde de comisia dirigintilor Si de catre directorii Scolii..............14................... Anexe ANEXA1 FISA INDIVIDUAL! Nume: Prenume: Data Si locul naSterii: ziua......... 6......... 4............. Obiective ale anului Scolar: Tata: Nume:..... 4.....................16................. Dirigintii vor implica in activitati extracurriculare acei parinti care au disponibilitatea de a participa.18......17...........15.......

....COMISIA PENTRU EVALUAREA SI VIII..09... 18 .... Loc de munca (ocupație): Telefon:. Scopul procedurii. Frafi (surori): Nr.......... ASIGURAREA CALITATII Valcea PROCEDURA COD PO -03-01. Crt...2011 Persoana responsabila Amza Daniela Semnatura Cuprins: 36. Continutul procedurii.......... Aria de cuprindere...... Profesie:... 39....... Data naSterii:................. 2011 Revizuire 1 2 3 Data 26... Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR......IPE EDITIA I REVIZIA 1 EXEMPLAR IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE DATA: 01. 38.....ANTON PANN''Rm.. Burlan Adrian PROCEDURA DE IMPLICARE A PARINTILOR IN EDUCATIE Data intrarii in vigoare: 28 sep...2010 ELABORAT DE: prof........Mama: Nume: Prenume: ......... Nume Si prenume Varsta Ocupația Nota: FiSa individuala se va preda msoțita de copie xerox: -Certificat de naStere Scoala cu clasele I.09...... Prof........ 37. Responsabilitati......

Prin prezenta procedura se stabilesc metodologia Si responsabilitati ale celor doua parti implicate in dialog 2.11.87/13. Consilierul psihopedagog al Scolii raspunde de centralizarea datelor din Anexa 2. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor conditii de dialog Scoala-familie printr-o mai buna implicare Si responsabilizare a partilor implicate direct in educatia elevilor. Directorii unitatii Scolare sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri. 6.10. Regulamentul de Ordine Interioara Si prezenta procedura. 4. Procedura va fi aplicata de catre toti membrii Comisiei Dirigintilor din Scoala.8. 9. pentru a asigura cunoaSterea psihopedagogica a elevilor. 42. toti parintii vor completa FiSa de evaluare a nevoilor elevului (anexa 2). 6. 3. Profesorii diriginti au obligatia mentinerii unui permanent contact cu parintii elevilor din 19 . ■ Asigurarea conditiilor de pastrare a inregistrarilor cerute de desfaSurarea curenta a procedurii ( procese verbale ale Sedintelor cu paarintii. Membrii Comisiei dirigintilor raspund de completarea Si actualizarea permanenta a bazei cu date personale ale elevilor Si date de contact ale parintilor sau tutorilor legali. Dupa completare. Elevii Si parintii poarta responsabilitatea completarii corecte a formularului tipizat de la Anexele 1 Si 2. Responsabilul Comisiei dirigintilor a Scolii este direct raspunzator : ■ De verificarea respectarii acestei proceduri. Datele vor fi centralizate de Consilierul psihopedagog al Scolii. Responsabilitafi : 6. alte documente ce atesta comunicarea cu parintii elevilor).04. 4.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor profesorilor diriginti Si parintilor elevilor din Scoala cu clasele IVIII. FiSele vor fi impariite in clasa de catre profesorul diriginte. 3.40.6.2006 privind asigurarea calitatii in educatie.3.ANTON PANN''Rm. Profesorul diriginte va inmana fiecarui parinte fiSa pentru a fi completa Si va depune fiSele completate la Cabinetul de consiliere psihopedagogica din Scoala. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.In cadrul primei Sedinte cu parintii a fiecarui an Scolar profesorul diriginte va prezenta Regulamentul de Organizare Si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar.4. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 2. Anexe.7. Monitorizarea procedurii. La inceputul unui ciclu de invatamant fiecare elev va completa FiSa individuala (anexa 1). Analiza procedurii.2. De asemenea. 41. acestea vor fi pastrate de catre profesorii diriginti in mapa dirigintelui. 4. 6.9.1. 6. Valcea. Cu aceasta ocazie se va intocmi un proces verbal de luare la cunoStinta care va fi semnat de catre fiecare parinte.. Confinutul procedurii : 4.

pe teme de interes general. 5. siguranta spatiului Scolar etc.5 Profesorii diriginti au obligatia organizarii de Sedinte cu parintii elevilor de minimum 2 ori pe semestru. 5. 5. > Clarificarea modului in care se realizeaza autoevaluarea Scolii.8. Scoala va organiza de minimum 2 ori pe an Sedinta cu parintii pe Scoala la care este obligatorie prezenta Comitetului de parinti al fiecarei clase. Sedinta cu parintii pe Scoala va fi prezidata de directorul Scolii iar etapele parcurse vor fi aceleaSi ca Si in cazul Sedintei cu parintii elevilor pe clasa. unde va fi inregistrata.13. Prin consemnarea in carnetul de elev la rubrica: mentiuni.11. > DesfaSurarea intalnirii cu respectarea punctelor de pe agenda de lucru. > Stabilirea unui plan comun de actiuni ce urmeaza a fi desfaSurate Si care au ca scop creSterea calitatii educatiei elevilor. > Diseminarea exemplelor de buna practica privind asigurarea calitatii educatiei oferite de Scoala.10. 5. Parintii elevilor sub 16 ani sunt juridic responsabili de educatia copiilor lor. In cadrul acestor lectorate se pot include: > Diseminari pe diferite teme vizand prevenirea delicventei juvenile. conform Regulamentului de ordine interioara Si Regulamentului de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 5. consumul de droguri.7. 5. Organizarea Sedintelor cu parintii implica parcurgerea urmatoarelor etape: > Stabilirea agendei de lucru de catre profesorul diriginte.6. Prin consemnarea in carnetul de elev la rubrica: mentiuni. Obs. Contestarea unei decizii sau atitudini a profesorului diriginte sau a altui profesor se realizeaza in scris de catre parinte Si este adresata Consiliului de Administatie . profil etc. Procesele verbale incheiate cu aceasta ocazie vor fi pastrate in mapa fiecarui diriginte. > Corespondenta prin poSta. Contestatia va fi solutionata in termen de 30 de zile de catre Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare din Scoala care va da un raspuns scris. 4.12.14.clasa. Comunicarea datei Si orei de desfaturare a Sedintei se face in scris de catre profesorul diriginte cu minimum 3 zile lnaintea desfaSurarii Sedintei iar unul din parinti semneaza pentru confirmare. 5. > Contacte prin telefon Si fax. Pentru aceasta parintii vor fi informati de catre profesorii diriginti in scris cu minimum 3 zile inainte. Obs. Pentru intocmirea sau actualizarea bazei de date se vor utiliza chestionarele cu date de identificare completate de catre elevi la inceputul fiecarui an Scolar . 5. Consiliul reprezentativ al parintilor pe Scoala poate fi alcatuit din 6-8 membri Si va fi ales prin vot deschis in cadrul primei Sedinte cu parintii organizate pe Scoala a fiecarui an Scolar. 20 . Participarea la Sedintele cu parintii pe Scoala este obligatorie pentru toti dirigintii. Consilierul psihopedagog iSi asuma responsabilitatea intocmirii unei baze de date individuale in care vor fi incluse date personale ale fiecirui elev. inclusiv date de contact ale parintilor sau tutorilor legali. > Intocmirea unui proces verbal in care vor fi consemnate continuturile Si rezultatele discutiilor purtate cu parintii. Mijloacele de comunicare utilizate vor fi: > Stabilirea de contacte Si intalniri personale. 5.9. Scoala are obligatia de a organiza periodic lectorate cu parintii elevilor unui anumit nivel. e-mail etc. Contestatia va fi semnata de parinte Si depusa la secretariatul Scolii.

.......... Telefon: fix mobil.......... Profesie:......16.......17..... 7......5............. 5................... 5................... In cadrul Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor face propuneri cu privire la distribuirea sumelor reprezentand fondul Comitetului de parinti....... Loc de munca (ocupație): Telefon: 21 .............. Se face de catre membrul Comisiei de evaluare Si asigurarea a calitatii ce raspunde de comisia dirigintilor Si de catre directorii Scolii.localitatea.........18.................. Dirigintii acelor elevi care savarSesc abateri iar parintii sunt solicitati in scris Si nu se prezinta la Scoala vor contacta organele de politie de pe raza de domiciliu a elevului pentru rezolvarea diferitelor situatii..... 6. Adresa e-mail: Date personale: Scoala primara absolvita :......... Data naSterii:................. Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar. 5.......................................................... vor fi propuSi de diriginte tn ultimul Consiliu Profesoral al fiecarui an Scolar pentru scaderea mediei la purtare cu un punct. Obiective ale anului Scolar: Tata: Nume:............ 5.. in scopul modernizarii Si intretinerii bazei materiale a unitatii de invatamant............. Dirigintii vor implica in activitati extracurriculare acei parinti care au disponibilitatea de a participa...19.... Analiza procedurii..... Anexe ANEXA1 FISA INDIVIDUAL! Nume: Prenume: Data Si locul naSterii: ziua..........15.................... Elevii ai caror parinti nu vor lua in nici un fel legatura cu Scoala pe parcursul unui an Scolar.. Calculator personal : da ț nu | | Hobby-uri:..... Prenume:........luna anul.... Hotararile care vor fi luate prin vot cu ocazia desfaSurarii Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor aplica tuturor elevilor din Scoala......... 7. Monitorizarea procedurii...

....... Data naSterii:............................. Nume Si prenume Varsta Ocupația Nota: FiSa individuala se va preda msoțita de copie xerox: -Certificat de naStere ANEXA 2 FISA DE EVALUARE A NEVOILOR ELEVULUI NUME SI PRENUME ELEV:.CALITATEA STILULUI DE VIATA -PROGRAM DE SOMN (MINIM 8 ORE): DA NU -ORA OBISNUITA DE CULCARE ESTE: DUPA ORA 21 DUPA ORA 22 DUPA ORA 23................ SUNT INFORMATI CORECT VIS-A-VIS DE PROPRIA SEXUALITATE: DA NU 2..........76 -CATE ORE/ ZI SUNT ALOCATE PREGATIRII TEMELOR: O ORA 2-4 ORE MAI MULT DE 4 ORE -IN TIMPUL LIBER PREFERA : SA CITEASCA O CARTE SA SE PLIMBE SA MEARGA LA DISTRACTIE CU PRIETENII SA STEA IN FATA CALCULATORULUI -CONSIDERATI CA FIUL/FIICA DVS............. A LUAT O DECIZIE PRIVIND PROPRIA CARIERA: 22 ............ Crt. Frafi (surori): Nr.................Mama: Nume: Prenume: ........PLAN PENTRU CARIERA ..... 1................. Loc de munca (ocupație): Telefon:......FIUL/FIICA DVS...) DA NU -ORE PETRECUTE IN FATA CALCULATORULUI SAU TELEVIZORULUI PE SAPTAMANA: SUB 12 ORE PESTE 12 ORE -CONSUM DE TIGARI: EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE....................................................73 PROCEDURA.......... CLASA:.................................................. Profesie:............................................. -PRACTICAREA DE SPORTURI IN AER LIBER (MINIM 3 0RE/SAPT...

( TENDINTA SPRE AGRESIVITATE.CINE PARTICIPA MAI MULT: MAMA TATA -CAT DIN TIMPUL LIBER SUNT DISPUSI SA PETREACA COPII CU DVS. TEHNIC. IZOLARE.ETC.CUM ISI MANIFESTA ACESTE APTITUDINI: -FIUL/FIICA DVS. ESTE INFORMAT CU PRIVIRE LA TRASEUL PROFESIONAL CE CORESPUNDE CARIEREI ALESE: DA NU 3.ANTON PANN''Rm. AGITATIE.MOTIVELE CARE L-AU DETERMINAT SA IA ACEASTA DECIZIE SUNT: .DUPA PAREREA DVS. UMANISTE. NU VREA SA LE ABORDEZE: DA NU -CARE SUNT ACESTEA: -FIUL/FIICA DVS.) DA NU gcoala cu clasele I-VIII . REFUZUL DIALOGULUI.09.ETC: . O ORA MAI MULT DE O ORA -EXISTA SUBIECTE PE CARE FIUL/FIICA DVS.: 2 ORE/ZI O ORA/ZI MAI PUTIN DE O ORA/ZI -SUNTETI PUSI LA CURENT CU EVENTUALELE PROBLEME SENTIMENTALE ALE FIULUI/FIICEI DVS.: DA NU -ATI OBSERVAT O SCHIMBARE IN COMPORTAMENTUL FIULUI/FIICEI DVS. ESTE MAI APROPIAT DE: MAMA TATA ALTE PERSOANE -PARTICIPATI LA EDUCATIA SEXUALA A FIULUI/FIICEI DVS: DA NU -DACA DA. ARE APTITUDINI IN DOMENII CA: ARTISTIC. Valcea Procedura Data elaborarii 01.COMUNICARE SI RELATIONARE PARINTI-COPII -O DISCUTIE OBISNUITA CU FIUL/FIICA DVS. DUREAZA: 10 MIN.DA NU ..FIUL/FIICA DVS. STIINTELOR EXACTE.2010 Comunicare interna COD PO -04-00-CI 23 . NERVOZITATE.

Anexe.Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 12.04.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Continutul procedurii.inregistrari. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. 48. Responsabilitati. 45. 47. 44. Standardele de calitate .Scopul procedurii. Legea educatiei nationale. Aria de cuprindere. Data Persoana responsabila Semnatura Scopul: Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul Si mijloacele de informare in cadrul Scolii cu clasele I-Vin. Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar..09.ANTON PANN''Rm. Regulamentul de ordine interioara. 49. 46. Analiza procedurii.2010 Revizuire 1 2 3 4 Cuprins: 43. Valcea. 24 .87/13.

prin afiSarea la avizierul Scolii a acestora sau a informatiilor cu caracter particular solicitate de catre persoanele interesate. nedidactic.E. Nota: Continutul acestei proceduri va fi afloat la avizierul Scolii.urile M. Informatiile cu caracter general vor fi puse la dispozitia persoanelor interesate prin afiSarea la avizierul Scolii de catre membrii serviciului secretariat. auxiliar cat Si elevilor..Aria de cuprindere: Aceasta procedura se aplica tuturor membrilor.C. la cerere sau ori de catr ori este cazul. personalului didactic. Informatiile cu caracter de serviciu se obtin de catre personalul angajat folosind cancelaria unde vor avea acces la internet. familiilor acestora. Aceasta informare poate fi cu caracter general. • Profesorii diriginti se ocupa de informarea elevilor Si a familiilor acestora asupra situatiei la invatatura Si a situatiei disciplinare. urmarind ca toate persoanele interesate Si care reprezinta obiectul acestei proceduri sa aiba acces direct la informatiile cu caracter general sau informatiile particulare de care sunt interesate. institutiilor partenere sau ierarhic superioare Si persoanelor din exterior interesate de anumite probleme legate de activitatea desfaSurata sau care urmeaza a se desfaSura in cadrul unitatii Scolare. in cadrul biroului secretariat. Continutul procedurii: Nevoia de informare este continua. Responsabilitafi: Responsabilitati de procedura: • Prof Nicolita Craciun raspunde de buna desfaSurare a activitatii de informare. accesand site . • Personalul cabinetului medical pentru informarea tuturor cadrelor didactice Si nedidactice interesate. • Serviciul secretariat este responsabil de punerea la dispozitie in mod nemijlocit a informatiilor cu carecter general. precum Si acordarea asistentei cand este cazul. in interes de serviciu (pentru angajatii Scolii). cat Si pentru elevi Si familiile acestora. cu caracter personal (pentru angajati Si pentru elevi Si familiile acestora ) sau caracter oficial (pentru institutii partenere sau ierarhic superioare sau pentru familiile elevilor Scolii ).T. atat pentru personalul Scolii. 25 .

COD PO .2010 IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI. profesorii diriginti sau de la serviciul secretariat.1nregistrari Toate documentele Si dovezile pe baza carora se face comunicarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor Si in documentele echipei manageriale. A Scoala cu clasele I-VIII.05-00SWOT 26 . Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. Toate persoanele care fac obiectul acestei proceduri trebuie sa fie la curent cu existenta acesteia.I. Valcea sau ale Scoli. Informatiile cu caracter oficial pot fi puse la dispozitia celor interesati la cererea acestora sau ori de cate ori este cazul de catre serviciul secretariat. insa pentru a evita aglomeratia care ar putea sa apara in acest birou se recomanda folosirea primei modalitati.ANTON PANN' Rm.S.. PUNCTELOR SLABE. Elevii Si familiile lor pot obtine aceste informatii de la invatatori. Informatiile cu caracter personal se pot obtine de catre personalul angajat de la serviciul secretariat Si contabilitate sau de la conducerea Scolii. OPORTUNITATILOR $I AMENINTARILOR 6. Valcea Procedura Data elaborarii 01.09.J. Aceste informatii mai pot fi obtinute de la serviciul secretariat sau biblioteca. Analiza procedurii. 5. Procedura de informare va fi monitorizata in vederea stabilirii politicii viitoare.

09.Scoala cu clasele IVIII. OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR DATA: 12.09. OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 12. Valcea COD PO-05-00-SWOT COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI. PUNCTELOR SLABE..ANTON PANN''Rm. Spiridon Elena Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI. Prof.2010 27 . Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. PUNCTELOR SLABE.2010 ELABORAT DE: prof.

personalului nedidactic Si didactic auxiliar din Scoala cu clasele I-Vm.87/13. Geica Elena Responsabili comisii cu caracter permanent. Spiridon Elena Director adjunct .prof. comisia de proiecte Si programe educative. Anexe.ANTON PANN''Rm.04. 1. 51. Scopul procedurii. Inregistrari. CONTINUTUL PROCEDURII: > depistarea punctele tari Si punctele slabe ale tuturor compartimentelor de lucru din unitatea Scolara. 56. 55. Valcea 3.2006 privind asigurarea calitatii in educate. ARIE DE CUPRINDERE: Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice.. Standardele de calitate . Analiza procedurii. Continutul procedurii.prof. 54.comisii metodice. administrator financiar 4. Legea educatiei nationale. 53. 2. Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. CEAC. Regulamentul de ordine interioara. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. 28 . RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: director . 52.Revizuire 1 2 3 4 Data Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 50. Aria de cuprindere. Responsabilitati.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > efientizeze activitatea unitatii Scolare Si sa permita obtinerea de performanta.

A/D E E V C C A/D D/E E C E E V V C E C C A/D A/D E E C C V E C C C E 29 . curriculare/ comisii proiecte de lucru educative E E Si Coordo nator CEAC V Director adjunct C Adminis trator financiar E depistarea punctelor tari Si slabe ale tuturor compartimentelor de lucru din unitatea Scolara. PS.> > > > > utilizarea oportunitatilor existente in societate Si comunitate. E = executa. utilizarea oportunitatilor existente in societate Si comunitate. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. 6. V = verifica Etape Direc tor A/D Responsabili de arii Coor. C = contribuie. identificarea Si indepartarea amenintarilor.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face identificarea PT. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere). 5. identificarea Si indepartarea amenintarilor. aplicarea unor masuri corective in functie de identificarea problemelor care necesita imbunatatire. evidentierea problemelor existente. A se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor Si in documentele echipei manageriale. Analiza procedurii. facilitarea cunoaSterii de catre toti cei interesati a analizei punctelor tari Si slabe. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. facilitarea cunoaSterii de catre toti cei interesati a analizei punctelor tari Si slabe. pr. evidentierea problemelor existente. aplicarea unor masuri corective in functie de identificarea problemelor care necesita imbunatatire. O.

7. 30 . Plan managerial.ANEXE: Planul managerial. Plan de imbunatatire.Analiza SWOT. Rapoarte de activitate .

Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 1. Legea nr. EVIDENJA MODIFICARILOR 2.1 Semnatura: Semnatura: Semnatura: Revizia Nr. 4. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ 1. 2. identificabile si regasibile cu usurinta. 6. SCOP 31 . 2. durata de pastrare.2006 privind asigurarea calitatii in educate.2010 Controlul inregistrarilor Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena EXEMPLAR NR.06-00-CD 01..1.Scoala cu clasele I-VI III . Data 1. depozitarea.ANTON PANN ''Rm. 5.87/13. regasirea. Valcea Procedura Data elaborarii COD PO . 3. eliminarea inregistrarilor. Cuprins: 1. Aceasta procedura documentata se refera la identificarea. pag. 5.09. precum si la asigurarea ca inregistrarile raman lizibile. 4. 3.04. protejarea.

Documente de referinta. Scopul Definitii si prescurtari. Valceaasigura tinerea sub control a inregistrarilor generate de Sistemul de Domeniul de aplicare.1. Inregistrari. Aceasta procedura documentata descrie procesul prin care Scoala cu clasele I-VIII. Descrierea procedurii. 32 .ANTON PANN'' Rm..2.

are loc dupa expirarea duratei de arhivare 6. SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii. Stabilirea si identificarea lnregistrarilor .se realizeaza astfel incat ele sa ramana lizibile. DEFINI II SI PRESCURTARI Pentru scopul prezentei proceduri se aplica termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2001 . Elaborarea. SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii.Sisteme de management al calitatii.6.1. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Eliminarea lnregistrarilor . 5. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. colectarea. 4. iNREGISTRARI 6.inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a serviciilor educa ionale satisfac cerin ele.Management al Calitatii.5. 3. 4.3. 4. protejarea si regasirea prompta a lnregistrarilor . Durata de pastrare a lnregistrarilor . identificabile si regasibile cu usurinta.2.Elaborarea procedurilor. Vocabular.3.1. 4. Arhivarea lnregistrarilor .2. 5.pe durata de pastrare stabilita se face in arhiva unitatii.1.5.7.pastrarea in ordine a lnregistrarilor se realizeaza cu ajutorul dosarelor. P-02. in care sunt depuse in ordinea cronologica precum si a registrelor de evidenta controlate. Ordine MEdC 5. Documente arhivate 33 . 4.este stabilita de Ordinul MEdC 5. 5. 4. DESCRIEREA PROCEDURII 5.6. . 4. Fisele posturilor. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. Utilizarea lnregistrarilor . DOCUMENTE DE REFERINTA 4. pastrarea. 5. sunt stabilite si identificate.regasirea documentelor pe durata arhivarii se realizeaza prin identificare numar de dosar.astfel incat sa se furnizeze dovezile conformitatii cu cerin ele functionarii eficace a acestuia.01 . Principii fundamentale si vocabular.4.4. Cerinte.

5. Data 1.04. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. pag. Documente de referinta. 2. Scopul Definitii si prescurtari.07-00-CD 01. inclusiv cele de provenienja externa si formularele pentru inregistrari.2. Registre de documente Scoala cu clasele I-VI [II .2006 privind asigurarea calitatii in EDUCATIE.ANTON PANN ''Rm.09. Valcea Procedura Data elaborarii COD PO . SCOP 34 . Cuprins: 1. Revizia Nr. 3..1. 4.1 EVIDENJA MODIFICARILOR 2. 3. indiferent de natura suportului pe care se prezinta. Standardele de calitate Legea EDUCATIEi najionale Regulamentul de organizare Si funcjionare a unitatilor de invajamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 1. Descrierea procedurii.6.87/13. 4.2010 Controlul documentelor Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolija Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: EXEMPLAR NR. Domeniul de aplicare. Aceasta procedura documentata se refera la documentele Sistemului de Management al Calitatii. 5. 6. Anexe. 2.

prevenindu-se astfel utilizarea neintentionata a documentelor perimate si pentru a le aplica o identificare adecvata.3.2.ANTON PANN''Rm. Valcea. precum si reaprobarea documentelor. actualizarea.2. 4.Manualul Calitatii Pentru scopul prezentei proceduri se aplica termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2001 . asigura tinerea sub control a documentelor necesare Sistemului de Management al Calitatii.4. se asigura identificarea modificarilor si stadiul revizuirii curente a acestora.Sisteme de management al calitatii. P-O2. DOCUMENTE DE REFERINTA 4.3. daca sunt pastrate indiferent in ce scop. in ceea ce priveste adecvarea acestora. Principii fundamentale si vocabular. DEFINITE SI PRESCURTARI 3.Sistemul de Management al Calitatii 3. De asemenea.6. precum si identificarea documentelor de provenien a externa Si controlul distributiei lor. ROFUIP . ROFUIP 4. MC . SR EN 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii.. 4.1. Cerinte. daca este cazul. Prin aceasta procedura se asigura facila lizibilitate si identificabilitate a documentelor. 5. astfel incat sa se asigure aprobarea acestora inainte de emitere. 4.01 . 4. precum si faptul ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare. 4. analizarea. SMC . SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. Vocabular. Aceasta procedura documentata descrie procesul prin care Scoala cu clasele I-VIII. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.1. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii.2. Pentru a asigura atingerea scopului acestei proceduri se desfasoara in mod planificat si sistematic urmatoarele activitati si responsabilitati descrise in continuare: 35 . SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii. DESCRIEREA PROCEDURII 5. 3. 3.1.5.Elaborarea procedurilor.1.

36 .

37 .

ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR PO-08-00-CEAC PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE $I ASIGURARE A CALITATII DATA: 01.2010 ELABORAT DE: prof..ANTON Valcea COD : clasele I. Spiridon Elena PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII 38 .COMISIA PENTRU EVALUAREA SI PANN''Rm.09. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. Prof.Scoala cu VIII.

61. Continutul procedurii.2.2010 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 57. implementarea Si mentinerea calitatii la Scoala cu clasele I-VIII. 59.Revizuire 1 2 3 Data Data intrarii in vigoare: 12. 62.ANTON PANN''Rm.. Valcea precum si adaptarea continua la cerintele invatamantului preuniversitar romanesc .1. Responsabilitafi : 3.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica membrilor CEAC din Scoala.Obiective strategice 39 . Scopul procedurii : Procedura de lucru stabileSte metodologia de lucru a Comisiei de Evaluare Si Asigurarea Calitatii precum Si a responsabilitatilor privind elaborarea Si aplicarea documentelor specifice calitatii in cadrul Scolii cu clasele IVIII.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Responsabilitati..87/13.04.09.. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1.ANTON PANN''Rm. Valcea este formata din: • 4 reprezentanti ai Corpului Profesoral • 1 reprezentant al sindicatului • 1 reprezentant al elevilor • 1 reprezentant al parintilor 3.ANTON PANN''Rm. 7. Aria de cuprindere.3. Monitorizarea procedurii. 2. Scopul procedurii. 60. Anexe. 3. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Analiza procedurii. CEAC are misiunea de a coordona aplicarea . CEAC in cadrul Scoala cu clasele I-VIII. 63. Valcea. 58.

A.A. este responsabil pentru: • Transmiterea mesajelor catre membrii C.C.C se prezinta in Anexa 1 .E. dezbaterea Si definitivarea documentelor C.E.4.A.E.C.A.6. • Intocmirea proceselor verbale ale Sedintelor C. • Documentarea Si alte activitati pe care i le stabileSte Coordonatorul C. la doua luni.A. Coordonarea elaborarii documentelor CEAC in concordanta cu cerintele ARACIP Si necesitatile proprii .A. 3.C dar poate aparține Si la 1/3 din membrii C. precum Si a modului de integrare a ei in managementul strategic al Scolii cu clasele I-VIII.3.E.6. 4.1. • Efectuarea inregistrarilor aferente C. Elaborarea Si analiza operativa adocumentelor C.A. conform domeniilor Si criteriilor prevazute la art..C .E. Initiativa de convocare o are. activitatilor Si rezultatelor ce se doresc a fi obtinute prin implementarea CEAC .C se desfaSoara .C .C se face de catre membriiC. Data Si tematica Sedintei se anunta prin convocator cu cel putin 3 zile inainte de desfaSurarea acesteia. 4.E.A. 4.12 din legea 87/2006: • Elaboreaza Si cordoneaza aplicarea procedurilor Si activitatilor de evaluare Si asigurare a calitatii.A.C sunt legitime doar daca cel putin 3/5 din membrii C. este responsabil pentru implementarea Si mentinerea prezentei proceduri .A.E. 4. Continutul procedurii : 4. Raportul este adus la cunoStinta tuturor beneficiarilor prin afiSare sau publicare. Eficienta Educationala.E. • Formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. 40 . Demersul privind convocarea Sedintei devine operativ dupa stabilirea tematicii Si a datei. Sedintele C.7.Secretarul C.A. Evaluarea procesului de implementare a calitatii in universitate Si propunerea de solutii corective. Sedintele sunt conduse de catre coordonatorul C.C se desfaSoara.E. asumate. eficacitate educationala Si managementul calitatii ) • Elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva. Coordonatorul C. 4.C.A.5.C .Atributiile CEAC sunt in conformitate cu art.• • Elaborarea conceptuala a CEAC in sensul definirii structurii ei organizatorice Si functionale.E. 10.E. cu privire la documentele C.5.2. Managementul Calitatii .A. Pot fi convocate Si Sedinte extraordinare. 3.ANTON PANN''Rm. • • • 3. Calea de comunicare este e-mail. Sedintele C. Sedintele ordinare ale C.A.7. de regula.C.8.E.E.C.4. respectiv participa la vot (direct sau prin e-mail).A.A.A. Stabilirea obiectivelor.C .C Si a raportului anualcu o frecventa mare (saptamanal) 4. 4.E.A.E.in perioada de elaborare a documentelor C.E. Membrii sunt responsabili pentru elaborarea. Lista membrilor C.E.C sunt prezenti. in mod obiSnuit preSedintele C.E.E. 10( capacitate institutionala .C.C Si de catre grupuri de lucru formate din 2-3 membri . Valcea Elaborarea strategiei de implementare a CEAC in unitate Si supunerea ei dezbaterii Consiliului Profesoral astfel incat sa fie satisfacute standardele ARACIP cu referire la cele trei domenii: Capacitate Institutionala.A. Pentru indeplinirea acestor atributii: 3. aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie.

Membrii C.E. nici un participant nu are dreptul de a intrerupe sau de a ingradi luarile de cuvant.4.C. 65. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.09.A.Secretarul C.A.C. 4.11. Burlan Adrian PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII Revizuire 1 2 3 Data 26. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.E.ia decizii in chestiuni de competenta ei Si stabileSte .C. 6.E.A.E. Membrii C. Scopul procedurii. Anexe Lista membrilor C. Daca exista divergente de pared.C.C.A.A.2011 ELABORAT DE: prof.E. Procese.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 1 Vm. Prof.12.persoanele responsabile de aplicarea deciziilor. EXEMPLAR ASIGURAREA CALITATII Valcea COD: PO-08-01-CEAC PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE ASIGURARE A CALITATII DATA: 26.09.09. Discutiile in cadrul Sedintelor sunt libere. care privesc starea sau managementul unitatii Scolare vor fi lnaintate de catre coordonatorul C.C. atunci deciziile se vor adopta cu vot secret.E.13. informeaza conducerea Scolii Si aplica deciziile luate in cadrul acesteia . Procesele verbale sunt semnate de toti participantii . pot sa-Si transmita votul Si prin e-mail.C. C.C.10. Aria de cuprindere.9.A.2011 Data intrarii in vigoare: 28. Daca cel putin 1/3 din membrii prezentisolicita procedura de vot secret. Pentru adoptarea unei decizii este necesara majoritatea simpla a membrilor prezenti. 41 .A.2011 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 64.E.E.ANTON PANN''Rm.in cadrul Sedintelor . 7. Deciziile C. 5.1nregistrari Toate documentele se afla in dosarul CEAC Si in documentele echipei manageriale. 4.. 4. Continutul luarilor de cuvant se consemneaza in registrul cu procese verbale ale C. deciziile se supun la vot. scrie procesele verbale.anexa 2.A.verbale Scoala cu clasele I.. spre validare Consiliului de Administrate . 4.Analiza procedurii.

CEAC in cadrul Scoala cu clasele I-VIII. Responsabilitati : 3. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1.Obiective strategice • Elaborarea conceptuala a CEAC in sensul definirii structurii ei organizatorice Si functionale.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica membrilor CEAC din Scoala.3. 42 ... Valcea precum si adaptarea continua la cerintele invatamantului preuniversitar romanesc .87/13. 70. Referinfe: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Eficienta Educationala. Responsabilitati. 69. Valcea • Elaborarea strategiei de implementare a CEAC in unitate Si supunerea ei dezbaterii Consiliului Profesoral astfel incat sa fie satisfacute standardele ARACIP cu referire la cele trei domenii: Capacitate Institutionala.66. • Coordonarea elaborarii documentelor CEAC in concordanta cu cerintele ARACIP Si necesitatile proprii .2. Valcea este formata din: • 4 reprezentanti ai Corpului Profesoral • 1 reprezentant al sindicatului • 1 reprezentant al elevilor • 1 reprezentant al parintilor 3.04. Analiza procedurii.ANTON PANN''Rm. CEAC are misiunea de a coordona aplicarea .1. Monitorizarea procedurii. precum Si a modului de integrare a ei in managementul strategic al Scolii cu clasele I-VIII..ANTON PANN''Rm. Scopul procedurii : Procedura de lucru stabileSte metodologia de lucru a Comisiei de Evaluare Si Asigurarea Calitatii precum Si a responsabilitatil or privind elab orarea Si aplicarea documentelor specifice calitatii in cadrul Scolii cu clasele IVIII. implementarea Si mentinerea calitatii la Scoala cu clasele I-VIII.. Managementul Calitatii . Anexe. Valcea. 67.ANTON PANN''Rm. 68.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Continutul procedurii.ANTON PANN''Rm. 3. 8. 2.

Atributiile CEAC sunt in conformitate cu art. 43 .C .10.C Si de catre grupuri de lucru formate din 2-3 membri . 4.• • Stabilirea obiectivelor.A. conform domeniilor Si criteriilor prevazute la art.A. asumate. Initiativa de convocare o are.C .E. • Formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei.C.C .A.C.C.C se desfaSoara. Procesele verbale sunt semnate de toti participantii . cu privire la documentele C.C sunt prezenti. Pentru indeplinirea acestor atributii: 3. de regula.5. 4. aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie.A.E. scrie procesele verbale. Lista membrilor C.C dar poate aparține Si la 1/3 din membrii C. Coordonatorul C.A.A.E.E.11.4.E.E.E.E. dezbaterea Si definitivarea documentelor C.A.C. Demersul privind convocarea Sedintei devine operativ dupa stabilirea tematicii Si a datei. 4.E. Sedintele ordinare ale C. Data Si tematica Sedintei se anunta prin convocator cu cel putin 3 zile inainte de desfaSurarea acesteia. 4. atunci deciziile se vor adopta cu vot secret.A.A.6. este responsabil pentru: • Transmiterea mesajelor catre membrii C.E. nici un participant nu are dreptul de a intrerupe sau de a ingradi luarile de cuvant.A. Pentru adoptarea unei decizii este necesara majoritatea simpla a membrilor prezenti. Membrii C.7. Confinutul procedurii : 4.C sunt legitime doar daca cel putin 3/5 din membrii C. activitatilor Si rezultatelor ce se doresc a fi obtinute prin implementarea CEAC . Continutul luarilor de cuvant se consemneaza in registrul cu procese verbale ale C.Secretarul C. respectiv participa la vot (direct sau prin e-mail).Secretarul C.E.E. 4.C . 4.C. Daca exista divergente de pared.A.ia decizii in chestiuni de competenta ei Si stabileSte . la doua luni.12 din legea 87/2006: • Elaboreaza Si cordoneaza aplicarea procedurilor Si activitatilor de evaluare Si asigurare a calitatii.A.8. eficacitate educationala Si managementul calitatii ) • Elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva.A.C. 4. 3. 4.C.1.A.E.in perioada de elaborare a documentelor C.in cadrul Sedintelor .2.E.A. este responsabil pentru implementarea Si mentinerea prezentei proceduri .C.E.C se desfaSoara . 4. 3.E.persoanele responsabile de aplicarea deciziilor.7.A.A.A.E.9. Elaborarea Si analiza operativa adocumentelor C. Pot fi convocate Si Sedinte extraordinare. C. • Efectuarea inregistrarilor aferente C.A.E.E. Evaluarea procesului de implementare a calitatii in universitate Si propunerea de solutii corective.E.5.C.C se face de catre membriiC. in mod obiSnuit preSedintele C. • Intocmirea proceselor verbale ale Sedintelor C.4.anexa 2.C se prezinta in Anexa 1 .3. 3. pot sa-Si transmita votul Si prin e-mail. Daca cel putin 1/3 din membrii prezentisolicita procedura de vot secret. Discutiile in cadrul Sedintelor sunt libere.A. • Documentarea Si alte activitati pe care i le stabileSte Coordonatorul C. Calea de comunicare este e-mail.A.6. Membrii sunt responsabili pentru elaborarea.C Si a raportului anualcu o frecventa mare (saptamanal) 4. Sedintele sunt conduse de catre coordonatorul C.C. Sedintele C.A. deciziile se supun la vot. 10( capacitate institutionala .E. 11. Raportul este adus la cunoStinta tuturor beneficiarilor prin afiSare sau publicare. Sedintele C.A.E.E.

A.C. care privesc starea sau managementul unitatii Scolare vor fi inaintate de catre 44 . Deciziile C.4.E.12.

Punctaj maxim: 120 de puncte. 11. . 9.nu exista nici o dovada ca sunt satisfacute cerintele. care specifica obiectivele calitatii? Institutia educativa are o politica privind calitatea. dar nu satisface toate cerintele. . Intrebare Institutia educativa are o politica privind calitatea. 6.documentatia arata satisfacerea tuturor cerintelor. . 2. 1. 7. 5. 12. 10. inadecvata sau incompleta. 45 . Nr. care specifica angajamentul pentru calitate? Este politica in privinta calitatii relevanta pentru obiectivele institutiei educative? Este politica in privinta calitatii relevanta pentru necesitatile/ aSteptarile clientilor? Este politica pentru calitate documentata ca parte a manualului calitatii? Este politica in privinta calitatii publicata in cadrul institutiei educative? Este politica pentru calitate cunoscuta Si inteleasa de intregul personal? Politica pentru calitate face parte din instruirea personalului nou angajat? Clientii cunosc politica in domeniul calitatii? Exista un manual al calitatii? Manualul calitatii defineSte structura documentatiei sistemului calitatii? Sunt toate procedurile incluse sau se fac referiri la ele in manualul calitatii? 0 1 2 3 Obs. 3. 4.elemente prezente in cateva situatii. crt. documentatie absenta. 8.elemente Si documentatie aproape completa.Chestionar de autoevaluare privind gradul de implementare a sistemului calitatii in institute educative Punctajele care se vor acorda raspunsurilor la intrebarile evaluatoare: 0 1 2 3 .

46 .

15. 18. Este manualul calitatii elaborat incat sa arate cum respecta institutia cerintele importante din ISO 9000? Institutia educativa are definita o structura de management care sa precizeze care sunt managerii cu autoritate pentru calitate? Institutia educativa are definita o structura de management care sa precizeze care sunt managerii cu responsabilitati pentru calitate? Structura de management este definita Si documentata ca parte a sistemului calitatii? Structura de management arata cine este responsabil pentru identificarea deficientelor privind calitatea? Structura de management arata cine este responsabil pentru controlul Si pastrarea sistemului calitatii? Structura de management arata cine este responsabil pentru controlul actiunilor corective? Structura de management arata cine este responsabil pentru eficacitatea actiunilor corective care au fost luate? Institutia educativa pune la dispozitie resurse Si personal instruit pentru identificarea cerintelor privitoare la calitate? Institutia educativa pune la dispozitie resurse Si personal instruit pentru supravegherea calitatii serviciilor interne? Existenta acestor resurse poate fi verificata? Este nominalizat un manager pentru a reprezenta institutia educativa in toate problemele referitoare la calitate? Acesta are desemnat un inlocuitor care sa actioneze in absenta lui? Aceste persoane au responsabilitatea de a se asigura ca cerintele ISO 9000 sunt implementate Si mentinute? Procedurile Si politicile analizate la intervale definite de conducere sunt adecvate? Procedurile Si politicile analizate la intervale definite de conducere sunt eficace? Rezultatele auditurilor interne sunt analizate regulat de manageri la intervale de timp definite Si in concordanta cu proceduri documentate? Analizele Si deciziile luate sunt inregistrate? Exista proceduri documentate care sa acopere toate clauzele relevante ale 20. 25. 24. 27. 29. 16. 47 . 31. 22. 28. 26.13. 30. 23. 17. 14. 19. 21.

35.32. 34. 37. in functie de necesitati. standardului? Procedurile sunt compatibile cu politica privind calitatea declarata a institutiei educative? Gradul de documentare corespunde cu metodele. Analiza Si prelucrarea datelor din chestionarul de evaluare privind gradul de implementare a sistemului calitatii (Standardele ISO 9000) 48 . aptitudinile Si nivelul de instruire al institutiei educative? Documentatia adecvata este disponibila pentru consultare. 39. 40. 38. de catre intreg personalul? Documentatia adecvata este disponibila pentru consultare. in functie de necesitati. de catre clienti? Sistemul calitatii defineSte modul in care vor fi satisfacute cerintele privind calitatea? Sistemul arata cum vor fi elaborate procedurile referitoare la calitate? Sistemul arata cum vor fi implementate procedurile referitoare la calitate? Exista proceduri documentate pentru analiza tuturor contractelor institutiei educative? Sunt identificate persoanele responsabile pentru analiza contractelor? 33. 36.

31 pana la 35 Procedurile sistemului calitatii 8. Referinț e: Legea nr. 4. 1 pana la 9 Politica institutiei privind calitatea COD: P0-09-01-MAI PROCEDURA DE MONITORIZARE A ACTIVITATII 2. Descrierea procedurii.2006 privind asigurarea calitatii in educate. grupate in I REVIZIA 1 clasele I. 4. de la intrebarea nr. 14 pana la 20 Responsabilitatea Si autoritatea managementului calitatii DATA: 01. 10 pana la 13 Generalitati privind sistemul calitatii INSTITUTIONALE 3.87/13. 2. Scopul. de la intrebarea nr.09. 5.09. de la intrebarea nr. 39 pana la 40 Elemente care vizeaza analiza contractelor Revizuire 1 2 3 Cuprins: 1.ANTON PANN''Rm. ■ ■ ■ ■ ■ Data 26. 27 pana la 30 Elemente privind analiza ce trebuie efectuata de manageri 7. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 49 .2010 Persoana responsabila Semnatura Domeniul de aplicare. 3.. 21 pana la 23 Resurse pentru organizarea sistemului Burlan Adrian Craciun Nicolita 5.Acest cu Scoala chestionar a fost construit pe un numar de 40 de intrebari. 6. de la intrebarea nr.2010 APROBAT: DIRECTOR. Inregistrari.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA 9 dimensiuni Intrebarile vizateASIGURAREA CALITATII management vizate Elemente de Nr. de la intrebarea nr. Definitii si prescurtari. 36 pana la 38 Planificarea calitatii 9. 7. Prof. ELABORAT DE: prof. Documente de referinta.2011 Data intrarii in vigoare: 28.04. VIII. de la intrebarea nr.09. EXEMPLAR item Valcea 1. de la intrebarea nr. Responsabilitate si aurtoritate. de la intrebarea nr. 24 pana la 26 Stabilirea reprezentantului 6. de la intrebarea nr.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1.1.1. masurare. independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivele pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit. exista sau este adevarat. Definitii Auditul: Proces sistematic. DESCRIEREA PROCEDURII 50 . Auditat: Organizatie care este auditata.2. Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodologiei de planificare si efectuare a auditurilor interne ale calitatii. Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte. Nota: Dovada obiectiva poate fi obtinuta prin observare. Prescurtari SMC . Prezenta procedura se aplica in toate compartimentele Scolii cu clasele I-VIII.1. Cerinta: Nevoie sau asteptare care este declarata. 4. SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii. incercare sau prin alte mijloace. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii.Sistem de Management al Calitatii 4. SCOP 2. Cerinte. SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii. referitoare la cerin ele standardului SR EN ISO 9001: 2001 si la cerintele Sistemului de Management al Calitatii stabilit de catre societate si daca acest sistem este implementat si mentinut eficace. DOCUMENTE DE REFERENDA 4. Dovezi obiective: Date care sus in ca ceva este. Identificarea documentelor de referinta 5. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.. in general implicita sau obligatorie.2. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Auditor: Persoana care are competent a de a efectua un audit. Vocabular. Sistem de Management al Calitatii: Sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitattea. pentru a verifica daca Sistemul de Management al Calitatii este conform cu mpsurile planificate. 4.ANTON PANN''Rm.4.1. Valcea 2. 3. 4.3.

Posibilitatea imbunatatirii SMC. .2. Echipa manageriala: . auditul se declanseaza la o data prestabilita sau la solicitarea conducerii. 5. conform documentelor ARACIP.Determinarea eficacitatii SMC.5.. Generalitati in Scoala cu clasele I-VIII. pe baza Rapoartelor de neconformitate.4. 5. Prin audit se urmareste: . Valcea.1. Echipa de audit Echipa de audit este formata din membrii CEAC 5.efectuarea evaluarii initiale.derularea "Programului de audit". rapoarte de neconformitate.5.6. urmatoarele: . examinarea documentelor. . 51 . RESPONSABILITATE SI AUTORITATE 6.Identificarea documentelor de referinta Toate observatiile/neconformitatile evidentiate sunt clar si precis documentate pe baza de dovezi obiective. Efectuarea auditului In vederea desfasurarii auditului propriu-zis se realizeaza un ansamblu de activitati de pregatire structurate in urmatoarele etape: . 5.aproba Rapoartele de actiuni corective si preventive. Dovezile se obtin prin: discutii. de regula. Auditul este indeplinit atunci cand act iunile corective au fost implementate. Rapoartele de monitorizare interna (bilunare) si raportul de autoevaluare (anual) se intocmeste sub conducerea coordonatorului CEAC si cont ine referiri clare la obiectivul auditului.1.Determinarea conformitatii elementelor SMC cu exigentele specificate in documentele SMC.Stabilirea obiectivului si domeniului auditului. observarea activitatilor si situatiilor.Elaborarea raportului de audit.ANTON PANN''Rm. . . Raportul de audit . 6. 5. Initierea auditului Situatiile in care se initiaza auditul intern sunt. Activitati de urmarire Programarea evaluarii act iunilor corective si verificarea implementarii acestora se realizeaza de catre CEAC. aspecte pozitive constatate.3. constatari. scopul.

urmareste realizarea actiunilor corective. . . .aloca resurse pentru realizarea actiunilor corective si preventive. 7. Pentru aplicarea procedurii se utilizeaza urmatoarele formulare: „Raport de autoevaluare" .verifica rezultatul implementarii actiunilor corective.identifica neconformitatile in sectoarele auditate. 6. aplicarea actiunilor corective si preventive. .supravegheaza si asigura aplicarea corecta a procedurii.4. iar dupa aprobare se difuzeaza compartimentelor vizate pentru auditare/auditate. initiate ca urmare a identificarii neconformitatilor de catre echipa de audit.3. . 6. . 6.2.ia masuri pentru rezolvarea cazurilor de neaplicare a actiunilor corective. iNREGISTRARI 7. bazate pe raportul de audit.Raport de monitorizare interna'' 52 .intocmeste documentele de lucru si raportul de audit. Membrii CEAC .stabilesc si initiaza actiuni corective. . Coordonatorul CEAC: . pentr u a putea prezenta conducerii date pentru analiza Sistemului de Management al Calitatii. Responsabilii comisiilor metodice: . 7.raspund de aplicarea prevederilor procedurii in activitatea compartimentelor pe care le conduc..pastreaza inregistrarile rezultate din audituri interne. .centralizeaza neconformita ile/ac iunile corective.1. ..2.studiaza datele si documentele specifice sectorului auditat.comunica coordonatorului CEAC observatiile/neconformitatile constatate. .dispune. Documentele de audit rezultate in urma auditului intern se inregistreaza de catre coordonatorul CEAC. .

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR COD: PO-10-00-PC PROCEDURA PRIVIND CHESTIONAREA DATA: 01. stiluri de invatare etc. 7.09. parinti Si alti factori.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa faciliteze: > cunoaSterea elevilor de catre cadrele didactice. Continutul procedurii. Anexe. 6. > aplicarea unor masuri in functie de datele colectate.Scoala cu VIII. 5. Regulamentul de ordine interioara.87/13.. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.ANTON Valcea clasele IPANN''Rm. Responsabilitati. 2. 53 . ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational. performante. 2.. 3.2010 ELABORAT DE: Prof.04. 1. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Scopul procedurii. > evidentierea problemelor existente. profesori. > gruparea elevilor in functie de abilitati. Analiza procedurii. 4. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Aria de cuprindere.1nregistrari.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. > comunicarea profesori-elevi-parinti-conducerea Scolii. Prof. Spiridon Elena Cuprins: 1. > dezvoltarea capacitatii de autocunoaStere a elevilor. deopotriva elevi.

RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Consilierul psihopedegog. le va distribui tuturor profesorilor diriginti Si le va face instructajul. prezentand rezultatele. 6. apoi le vor inmana acestuia. CONJINUTUL PROCEDURII: > Consilierul Scolii va construi chestionarele . E = executa.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea. C/V A/D C/E/V C D/E C/E/V V V C/E/V V V 54 . > Profesorii diriginti vor aplica chestionarele la clase (facand la randul lor instructajul elevilor). Profesorii diriginti vor aplica chestionarele la clase (facand la randul lor instructajul elevilor). aplicarea Si interpretarea chestionarelor se afla la CEAC. V = verifica___ Etape Director Profesori Coordonator pi\ Consilierul proiecte Scolii educative Consilierul Scolii va construi chestionarele (acolo unde este cazul). apoi le vor inmana acestuia. prezentand rezultatele. C = contribuie.le va distribui tuturor profesorilor diriginti Si le va face instructajul. Analiza procedurii. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere). > la cererea responsabilului de procedura vor centraliza datele. 5.3. La cererea responsabilului de procedura vor centraliza datele. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. > Consilierul Scolii va evalua Si interpreta chestionarele. Consilierul Scolii va evalua Si interpreta chestionarele. Responsabili de arie curriculara Profesori Si profesori diriginti Coordonator de proiecte Si programe educative 4.

Imi sprijin copiii la realizarea activitatilor de invatare pentru acasa? 7. c) alta stare.....FAMILIE Instructaj: Va rugam sa raspundeti la intrebari. Valcea CHESTIONAR PENTRU PARINJI PRIVIND COLABORAREA SCOALA ..ANTONPANN''Rm.. Solicit cadrele didactice in solutionarea problemelor copiilor..76 a) b) uneori. Sunt informat asupra ofertei educationale a Scolii? 2............ legate de dezvoltarea personala a lor? 10.. Copiii mei au o ambianta adecvata studiului? 9..... utilizand urmatoarele variante de raspuns: ■ Frecvent ■ De cele mai multe ori ■ Rareori ■ Niciodata 1.. Scoala cu Clasele I-VIII. La ora e$ti? b) active.. Particip la activitatile extracurriculare organizate de Scoala? 8.. c) dupa parerea deja formata a profesorului despre tine. b) in functie de notele de la alte materii.. b) frica/teama.. 4) Numarul de ore este prea mare? EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE.... Exemplificati..... Conducerea Scolii stimuleaza cooperarea intre cadrele didactice Si parinti? 5.... 3........ d) indifferent... Vorbesc cu cadrele didactice despre obiectivele educationale propuse in activitatea cu elevii? 3.. 2.....ANEXE: Formularele de chestionar Scoala cu Clasele I-VIII....... c) pasiv...... Cum sunteti notati la ora? a) dupa cunoțtintele dovedite. Sunt informat cand copiii mei prezinta probleme de invatare Si comportament? 55 ............ Am fost solicitat de catre cadrele didactice pentru participarea la activitati educative? 6... Valcea Numele Si prenume: _______________________________ CHESTIONAR PENTRU ELEVI de analiza a procesului de predare-inva$are 1...... Anumiti profesori va dau o stare de: a) linițte..... Sunt informat asupra progreselor Scolare realizate de copiii mei? 11.. idei... Am prezentat idei Si sugestii cadrelor didactice pentru imbunatatirea activitatii educative? 4... cu privire la activitatea voastra si a profesorului din timpul orelor. 5) Exprimaji-va orice alte pareri..ANTON APNN''Rm.73 PROCEDURA....

ANTON PANN''Rm.2010 ELABORAT DE: Prof. Prof. Analiza procedurii. 3.exista o relatie fructuoasa intre Scoala Si familie.familie nu exista. EXEMPLAR ASIGURAREA CALITATII Valcea COD: PO-11-00-AMCBS PROCEDURA PRIVIND ACHIZIJIONAREA MANUALELOR SI CARJILOR LA BIBLIOTECA SCOLII DATA: 01.09.. Aria de cuprindere. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.relatia este superficiala. parintele nu se implica in desfaSurarea activitatilor educative. Spiridon Elena Cuprins: 1. 4.exista o relatie buna. Scopul procedurii. 56 .relatia Scoala . Continutul procedurii.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII.FAMILIE 3p 2p 1p 0p - frecvent de cele mai multe ori rareori niciodata Daca se obtin: Intre 25-33 p . Responsabilitati. 6. Inregistrari. dar aceasta poate Si trebuie imbunatatita. Intre 0-5 p . Intre 6-12 p . trebuie luate imediat masuri de initiere Si dezvoltare a acestei relatii. Scoala cu clasele I.INTERPRETARE CHESTIONAR PENTRU PARINJI PRIVIND COLABORAREA SCOALA . Intre 13-24 p . 2. 5.

CONJINUTUL PROCEDURII: > Consultarea ofertei de manuale alternative aprobate de M. conform matricei: 57 .2006 privind asigurarea calitatii in educatie.87/13. 1. Regulamentul de ordine interioara.C.E. > Intocmirea unor proiecte de dotare a bibliotecii cu cartea Scolara necesara.invatare 5. > Permanent profesorii vor aduce la cunoStinta elevilor materialele auxiliare noi ce pot fi folosite in procesul de predare .SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > eficientizeze achizitionarea manualelor pentru disciplinele din curriculum-ul Scolar pentru fiecare clasa Si fiecare disciplina in fiecare an Scolar.T. bibliotecarul Scolii. > Centralizarea Si lansarea comenzii catre edituri.ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational . > faciliteze dotarea bibliotecii cu noi aparitii in vederea imbunatatirii procesului de predare -invatare.T. procesul educational 2. > Stabilirea manualelor alternative folosite pentru anul Scolar. Anexe.S ( pe internet sau prin legaturi directe cu editurile ). Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. responsabili de catedra Si arie curriculara.7. director adjunct Responsabili de arie curriculara Profesori Bibliotecarul Scolii 4.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face achizitionarea cartilor Si a manualelor se afla la biblioteca Scolii Si in documentele contabile . > Achizitionarea de materiale necesare desfaSurarii bacalaureatului Si evaluarii nationale in concordanta cu calendarul M. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 6. 3. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.C.E.S. Analiza procedurii.RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: director.profesori.04. elevi.

D C/E C/E C/E A C/E C/E Centralizarea Si lansarea comenzii catre edituri Intocmirea unor proiecte de dotare a bibliotecii cu cartea Scolara necesara. E = executa.C. Spiridon Elena Cuprins: 1. Achizitionarea de materiale necesare desfaSurarii bacalaureatului Si evaluarii nationale in concordanta cu calendarul M. Stabilirea manualelor alternative folosite pentru anul Scolar.2010 ELABORAT DE: Prof. V = verifica___ Etape Director Bibliotecarul Responsabili de arii Profesori Scolii curriculare/comisii de lucru Consultarea ofertei de manuale alternative aprobate de M.Scopul procedurii.ANEXE: Oferte educationale ale editurilor Lista manualelor alternative Si auxiliarelor educationale intocmite pe fiecare disciplina de studiu Scoala cu clasele I. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.E. 3. Aria de cuprindere. Prof.S ( pe internet sau prin legaturi directe cu editurile ).E.. C = contribuie.MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere). ASIGURAREA CALITATII EXEMPLAR Valcea COD: PO-12-OO-ES PROCEDURA PRIVIND EXCURSIA gCOLARA DATA: 01. 2. Responsabilitati. D A/D C/V/E C/E C/V/E C/E C/V/E C/E A/D C/E/V C/E/V C/E/V 7.T.S.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII.09.C.ANTON PANN''Rm. 58 .T.

Referinte: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. 2. 6. ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational. Intocmirea actelor necesare aprobarii excursiei de catre ISJ-Valcea. educativ. profesori.87/13. aplicativ. Evaluarea excursiei: test cu itemi diversificati. colectii de fotografii. 4. plante) etc. Anexe. 5. filme documentare. > Stabilirea parametrilor tehnico-materiali ai excursiei Scolare: 1. Documentatia. > Pregatirea organizatorico-Stiintifica a excursiei : 1. elevii. pe harta. Stabilirea itinerariului excursiei. Craciun Nicolita Membri: Responsabili de arie curriculara/comisii metodice Coordonator de proiecte Si programe educative Profesori organizatori 4. Prezentarea amanuntita . parinti Si alti factori. Scopul Si obiectivele excursiei. > eficientizeze procesul educational 2. a itinerariului excursiei cu fixarea locurilor de popas Si a obiectivelor de vizitat. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. deopotriva elevi. colectii de elemente naturale (roci. pe baza celor prezentate de fiecare echipaj.Inregistrari. 5. soluri. intocmesc fiSele de lucru. Continutul procedurii. 3. 7. au fost indicate elevilor Si sursele bibliografice necesare pentru documentare. 1. 4. Directia Judeteana pentru Tineret Si directiunea Scolii. Si pregateSte din punct de vedere tehnic Si Stiintific activitatea. Dupa constituirea echipajelor. 2. Stabilirea celorlalte conditii necesare bunei desfaSurari a excursiei. Determinarea costului excursiei.4.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > faciliteze implicarea elevilor in activitati cu rol informativ. 3. eseuri. 5. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Prof.2006 privind asigurarea calitatii in educatie.CONTINUTUL PROCEDURII: > cadrul didactic organizator cere acordul parintilor Si al conducerii Scolii .04. in fiecare punct de oprire. 59 . Analiza procedurii. 3. Constituirea echipelor (6 echipaje a cate 5-6 elevi) Si a portofoliului de lucru pentru fiecare echipaj ce va fi prezentat in punctele de oprire Si observatie. Regulamentul de ordine interioara. a completarilor facute de catre profesori Si a observatiilor directe.

6.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face o excursie Scolara se afla la comisia de proiecte Si programe educative.5.materiali ai excursiei Scolare.Stiintifica a excursiei. C = contribuie.2010 COD PQ-13-00-CPC 60 . conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. A/V C/V V D/C/E/V Pregatirea organizatorico. Analiza procedurii. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere). V = verifica___ Etape Director Responsabili de Coordonator pr. A/V C/V V D/C/E/V 7. Profesori proiecte comisii metodice organizatori educative Cadrul didactic organizator cere acordul parintilor Si al conducerii Scolii . A/D C/V V D/C/V Stabilirea parametrilor tehnico. E = executa. ANEXE: Documentele de proiectare a activitatii cadrului didactic Si Comisiilor metodice Documentele de proiectare. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. evaluare Si aprobare a excursiei Scolare Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes PROCEDURA OPERATIONALA J Procedura COMPLETAREA SI PREDAREA CATALOAGELOR Data elaborarii 01. Si pregateSte din punct de vedere tehnic Si Stiintific activitatea.09.

2010 Numar total de pagini : 1 Revizuire 1 2 3 4 Data Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 71. 61 .Scopul procedurii : Procedura are ca scop completarea integrala a cataloagelor de catre profesorii diriginti si toate cadrele didactice care predau la clasa si verificarea de catre membrii comisiei CEAC. comisiilor de receptie a cataloagelor scolare.2006 privind asigurarea calitatii in educate. 77.inregistrari. 74. a directorului si secretarului scolii daca toate operatiile au fost facute in mod corespunzator si daca toate documentele necesare au fost atasate.09.Responsabilitati.87/13. Domeniul de aplicare: Procedura va fi aplicata tuturor dirigintilor. 72. 73.Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Nicolita Craciun Profesor: Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data intrarii in vigoare: 12. cadrelor didactice din invatamantul liceal si profesional.04. 1. indiferent de specializare. Anexe. Aria de cuprindere. 76. ■ Regulamentul de ordine interioara. 75. ■ Standardele de calitate ■ Legea educatiei nationale ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.Scopul procedurii. Referinț e: ■ Legea nr. Analiza procedurii.Continutul procedurii.

2. Dupa verificarea finala. la inceputul anului scolar B. Registrele de evidenta a cataloagelor 4. responsabilul comisiei de receptie preda cataloagele la secretariat. mijloc folosit pentru a ajunge la un rezultat. la sfarsitul primului semestru. Definitii. care au atributii privind receptia cataloagelor de la diriginti si predarea lor la secretariatul scolii.Operarea si controlul procesului Continutul procedurii A. Comisiile. E. pe parcursul acestuia. Comisia de receptie si responsabilul acesteia emite un raport scris privind completarea cataloagelor si il inainteaza directorului.. Responsabilul CEAC stabileste operatiile ce trebuie executate de catre comisiile de receptie.) un organ de stat(conform DEX). Stabilirea atributiilor dirigintelui. Stabilirea responsabilitatilor fiecarui membru al comisiei in parte. D. Elaborarea unui document checklist inainte de completarea noilor cataloage. Raportul comisiei. Responsabilul CEAC stabileste operatiile ce trebuie executate de catre diriginti la inceput de an. F. Documente de referinta: Planul managerial al unitatii de invatamant. prescurtari. Prezenta procedura urmareste completarea corecta si completa a cataloagelor scolare de catre profesorii diriginti si cadrele didactice. 3. Toate aceste atributii sunt comunicate fiecarui diriginte in parte. la sfarsitul anului scolar si dupa sesiunea de corigente. Predarea cataloagelor. document emis de responsabilul CEAC C. Stabilirea comisiilor si a responsabililor acestor comisii. 62 . directorul scolii si secretar. insotite fiecare de checklist-urile completate si semnate. simboluri: Procedura= totalitatea actelor si a formelor indeplinite in cadrul unei activitati desfasurate de(.. precum si atributiile fiecarui responsabil sunt stabilite de catre comisia CEAC.

Inregistrari Lista de difuzare: Exemplar Nr..: Exemplar nr.. Valcea PROCEDURA OPERATIONALA privind completarea registelor matricole Editia : 1 Nr... Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire Scoala cu clasele IVIII ..ANTON PANN" Rm...1 DEPARTAMENT SECRETARIAT COD : PO-14-00-CRM 63 . Nr.exemplare ■ ■ ■■ Revizia :.ex.5.

4 3.09.3 Revizia ••• Revizia ••• Eddifia II x x 2.Lista responsabilitafilor cu elaborarea.3 APROBAT Burlan Adrian DIRECTOR 2.1 ELABORAT SECRETAR CRACIUN NICOLIJA 1.dirig Inv.2.Situafia edifiilor a revizii Edifia sau dupa caz.5 4.2011 1 Semnat ura 8 1 3. 64 .n Ia 1 3.2011 28.l. 3 1 2 3 4 5 Compartimen t 4 Secretariat Pers.didactic conducere secretariat secretariat Funcfia 5 Secretar Inv.09.2011 2. ELEMENTE NUMELE SI FUNCTIA DATA SEMNATURA PRIVIND PRENUMELE RESPONSABILII/ OPERATIUNEA 1 2 3 4 5 1.didactic Pers.09. VERIFICAT Burlan Adrian DIRECTOR 1.09.2 Revizia 1 2.2011 28. revizia in cadrul edifiei or in cadrul edifiilor procedurii operafionale Componenta Modalitatea Data la care se revizuita reviziei aplica prevederile edifiei sau reviziei edifiei 1 2 3 4 2. a reviziei in cadrul edifiei procedurii operafiona e.2011 28.1 Edifia 1 x x 28. verificarea Si aprobarea edifiei sau.09.dirig director secretar secretar Numele Si prenumele 6 Busu Liliana Burlan adrian Busu Liliana Busu Liliana Data primirii 7 28.1 3.Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza edifia sau dupa caz.3 3.09.SCOPUL PROCEDURII : *completarea corecta Si in termen a situatiei Scolare a elevilor la sfarsitul anului Scolar (iunie) Si dupa sesiunea exsamenelor de corigenta(septembrie). dupa caz. revizia din cadrul edifiei procedurii operationale Scopul difuzarii 2 aplicare informare verificare evidenfa arhivare Ex.2011 28.nr .2 3.

* stabileSte modul de realizare a activitatii, compartimentele Si persoanele implicate; *da asigurari cu privire la existenta documentelor adecvate derularii activitatilor; *asigura continuitatea activitatii, , stabileSte sarcini privind circuitul documentelor necesare (cataloage, registre matricole); *alte scopuri specifice procedurii operationale 5.DOMENIUL DE APLICARE 5.1Precizarea activitatii la care se refera PO(completarea registrelor matricole cu situatia Scolara a elevilor. 5.2Delimitarea activitatii Tn cadrul portofolliului de activitati desfaSurate(toate etapele ce vor fi parcurse privind vericifarea Tncheierii corecte a situatiei Scolare Tn cataloagele claselor(note medii semestriale, media anuala)informatiile cerute prind identitatea elevilor trecuti Tn cataloage Si registrele matricole, 5.3.-Lista principalelor activitati de care depinde : a) Aceasta activitate depinde de activitatea compartimentelor : *secretariat , *Tnvatatori *d iriginti *toate cadrele didactice b) de aceasta activitate depind urmatoarele compartimente : *secretariat *conducere 5.4-Listarea compartimentelor furnizoare de date Si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurale, listarea compartimentelor implicate Tn procesul activitatii. a) activitatea depinde de furnizarea datelor : * secretariat *Tnvatatori, diriginti b) de aceasta activitate depind compartimentele : *secretariat *Tnvatatori, diriginti *conducere 2 6.DOCUMENTE DE REFERINTA *Ordin nr.3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii Si documentele Scolare din Tnvatamantul preuniversitar; *Regulamentul privind actele de studii Si documentele Scolare din Tnvatamantul preuniversitar(publ.Tn MO nr.342/22.04.2005); *Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de Tnvatamant preuniversitar referitor la actele de studii; *Legea nr.84/1995. Legea Invatamantului; c)alte documente : *circuitul documentelor; *Regulamentul intern al institutiei de Tnvatamant; 7. Definitii a) definitii : Si abrevieri :

65

*procedura operational! :prezentarea formalizata, Tn scris a tutror paSilor ce trebuie urmati, a metodelor Si procedelor cu privire la aspectul procesual; *Editie : forma initiala sau actualizata a unei procedure operationale *Revizie Tn cadrul unei editii-actiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PO. b) abrevieri ale temenilor: *PO -procedura operational! *MO-Monitorul Oficial *MECT-Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului *LI -Legea Tnvatamantului *CNP-codul numeric personal *RM- registru matricol *FM -foaie matricola *CC-catalogul clasei 8. Descrierea procedurii a) documente utilizate : 1.Registrul matricol 1Cataloagele pentru formatiunile de studiu constituite pentru anul Scolar Tn curs; 3 2Situatiile Scolare primite s-au expediate Tn timpul anului Scolar privind miScarea elevilor Si situatia lor la Tnvatatura(foile matricole); 3.Copiile certificatelor de naStere ale elevilor b)Continutul Si rolul documentelor 1.Registrul matricol a) serveSte ca document obligatoriu pentru evidenta situatiei Scolare a tuturor elevilor unitatii de Tnvatamant; b) se gestioneaza de compartimentul secretariat c) se arhiveaza de catre compartimentul resurse umane, departamentul secretariat din cadrul institutiei; d) contine minimum obligatoriu : denumirea institutiei, nivelul de Tnvatamant (dupa caz);?n interior se vor scrie obligatoriu :numarul matricol/ nr.volulmului matricol, numele initiala tatalui ,prenumele elevului , data Si locul naSterii, numele Si prenumele parintilor,CNP (codul numeric personal),mentiuni privind transferurile elevului, data efectuarii , unitarea Scoalra la/de la care se transfera, data , situatia Scolara pe fiecare an de studiu Si pe fiecare disciplina cu mentiunea unitatii Scolare unde a fost Tnmatriculat elevul, semnatura prof.diriginte, secretarului, directorului, stampila rotunda a unitatii;se completeaza cu situatia la Tnvatatura la sfarSitul fiecarui an Scolar (iunie) Si dupa examenele de corigenta(septembrie); e) dupa completare devine document Scolar cu regim special. 2. Cataloagele formatiunilor de studiu(claselor) a) documente de baza Si servesc la Tnscrierea situatiei Scolare a elevilorde catre personalul didactic al unitatii, pe parcursul anului Scolar (toate notele , la toate disciplinele, medii semestriale,mentiuni privind miScarea elevilor (plecat la, venit de la ), la elaborarea unei statistici privind situatia la Tnvatatura a elevilor la sf.semestrelor, anului Scolar. b) circula : cadre didactice, director, secretar

66

c) se arhiveaza de catre comparimentul secretariat, pe baza unui proces verbal de predare primire tipizat ,Tntocmit la sfarSitul fiecarui catalog de catre profesorul diriginte sub semnatura acestuia, a directorului Si secretarului. 3. Foile matricole : a)documente tipizate care contin situatia Scolara a elevilor Si folosite Tn urmatoarele situatii : miscarea elevilor la / de la unitatile Scolare , pe parcursul anului Scolar Si sunt formate din doua parti distincte : 1. date de identificare a unitatii Scolare,a elevului :numele ,initala tatalui, prenumele elevului, CNP, data Si locul naSterii, numele Si prenumele parintilor, domiciliul elevului/parintilor, unitatea Scolara de unde vine/pleaca elevul, anii de studiu/unitate Scolara 2. situatia scolara a elevului (contine mediile la toate disciplinele pe fiecare an de studiu);cand transferul are loc Tn timpul unui semestru Tn dreptul obiectului respectiv se scriu 4 notele obtinute, folosindu-se formula din catalog ex:10/25x, semnatura directorului Si secretarului; b) circula : Tntre unitatile Scolare, se elibereaza la cererea persoanelor Tn cauza; c) se arhiveaza de catre compatimentul secretariat Resurse materiale —cf.listei de inventar Resurse umane-cf.recensamantului elevilor, dinamicii populatiei Scolare Planificarea operatiunilor: -procurarea RM -Tnregistrarea Tn evidenta unitatii -numerotarea volumului 1,2,3 ...sau I,II,III........... -numerotarea filelor ( nr.filei este nr.matricol al elevului) -Tntocmirea procesului verbal pe ultima fila a RM -Tnscrierea elevilor -consemnarea situatiei la Tnvatatura pentru fiecare elev Tn parte -desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu RM -desemnarea prin decizie a Comisiei care raspunde de completarea RM

67

Procurarea RM IDENTIFICAREA RISCURILOR.III Si numerotarea filelor 3.III.fiecare nivel de invatamant unde este cazul Inregistrarea Si numerotarea filelor 2.2. aplicarea stampilei 7.II.Verificarea de catre conducatorul unitatii Scolare a modului de completare a RM.Intocmirea procesului verbal pe ultima fila 4.3 sau ImII.Inregistrarea Tn unitate.Desemnarea prin decizie a Comisiei responsabile cu completarea . foi matricole) NeTntocmirea procesului verbal Nedesemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu RM Neemiterea deciziei 5 Neverificarea Si neaplicarea Stampilei pe filele RM Neefectuarea verificarilor Derularea operafiunilor Activitatii OBIECTE AUDITABILE Operatiuni desfaSurate 1 2 l.RESURSE UMANE RISCURI SEMNIFICATIVE 2 Inexistenta RM Tn cadrul Tnstitutiei Omiterea Tnregistrarii Si numerotarii 2.1. a veridicitatii situatiei Scolare consemnate Tn RM(cataloage. numerotarea filelor Intocmirea procesului verbal 3.Verificarea de catre conducatorul unitatii prin sondaj .Procurarea RM Achizitionarea RM tipizat pt.2.Desemnarea prin decizie a Se emite decizie din partea conducatorului unitatii Si inmanata persoanei responsabile cu persoanei in cauza gestionarea RM 5.Intocmirea provesului verbal pe ultima fila RM 4.Inregistrarea in unitate ca vol. Stabilirea a prin decizie a persoanei responsabile cu gestionarea RM (secretarul Scolii) 5. ca volume 1.3 sau I. alaturi de persoana desemnata a situatiei Scolare Tn RM 6.OBIECTE AUDITABILE 1 l.Desemnarea prin decizie a Se emite o decizie privind comisia responsabila de completarea RM Comisiei responsabile cu impreuna cu persoana desemnata 72 .

certificate)pe baza Tnscrisurilor din RM -raspunde de gestionarea RM.face mentiunile necesare miScarii populatiei Scolare sau a situatiei de repetentie.completarea alaturi de persoana stabilita .urmareSte ca situatia scolara sa fie Tnceheiata corect Tn catalog. 7. 4. diploma.Verificarea de catre conducatorul Se verifica de catre conducatorul unitatii modul de completare a RM Si unitatii a modului de completare a a veridicitatii datelor inscrise( cataloge.Secretarul -completeaza RM Tmpreuna cu dirigintii Si Tnvatatorii.COMISIA. director Valorificarea rezultatelor activitatii *imbunatatirea cunoaSterii legislatiei privind completarea RM 6 *cunoaSterea modului de derulare a paSilor privind gestionarea si completarea RM 9. aplica Stampila unitatii 2. dupa CC Si foile matricole primite Tn timpul anului Scolar .RESPONSABILITATI 1. invatator. Dirigintii Si Tnvatatorii Scolii completeaza situatia Scolara Tn RM 3. modul de completare a situatiei Scolare Tn RM. verifica Tmpreuna cu directorul unitatii . secretar. a situatiei Scolare in RM 6. -elibereaza acte de studii(adevereinte. Directorul unitatii de rnvafamant : *verifica modul de completare a RM. referitor la : -corectitudinea datelor Tnscrise conforme cu cataloagele claselor Si FM primite.Semnarea filelor RM 69 . foi matricole) RM Si a veridicitatii datelor 6 lnscrise Semnarea filelor RM dupa consemnarea situatiei Scolare de catre :diriginte. semneaza pentru verificare. eliberate Tn timpul anului Scolar.

mregistrari.ANTONOPERATIUNI LOR SI RESPONSABILITATILOR in cadrul procedurii DIAGRAMA PANN'' Rm. anexa 1. Anexe . 7.did secreta r secreta r rul procedurii Pagina 11. 8. 2. 4. gcoala cu clasele I-VIII . Lista responsabililor cu elaborarea. inregistrari. Elaborat Verificat Aprobat Semnatura: Semnatura: Semnatura: 70 . 3. 10. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. arhivari Elaborato r Aproba t Numa r Difuzare exemp l Arhivare Alt Loc Pe r el e Circuitul documentelor Evidenfa elevilor Lista de inventar secretariat Invat.2011 EVIDENJA ACTIVITAJILOR EXTRACURRICULARE Coperta 1. 5. CUPRINS Numarulcomponente i 10. dupa caz.Nr. Valcea Procedura Data operationale elaborarii 28. dupa. 9.. caz. Si dirigintii secretariat director director director 1 1 1 personal secreta r Pers. 3 Denumire anexa 10.09. 6. 11. verificarea si aprobarea editiei sau. arhivari(diagrama operatiunilor) Cuprins Profesor: Amza Daniela Profesor: Burlan Adrian Director: Burlan Adrian Denumirea componentei din cad operationale COD PO-15-00-EAE 2. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe.

EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 28.2011 Revizuir e 1 2 3 4 Cuprins: 78. 84.87/13.09. Data Persoana responsabila Semnatura Scopul procedurii. Monitorizarea procedurii.2006 privind asigurarea calitatii in educatie.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar. nr. 80. Lista de difuzare: Exempl ar Nr . precum Si a Standardelor de acreditare Si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar. Responsabilitati.G.2002 privind activitatea desfaSurata de consilierul pentru proiecte Si programe educative Scolare Si extraScolare in cadrul unor unitati de invatamant preuniversitar 71 .G.01. Anexe. acreditarii Si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie ■ Ordin Nr. Aria de cuprindere. H. 83. 22/25. Analiza procedurii.nr. Legea nr.03. Regulamentul de ordine interioara.01. Referinț e: ■ ■ ■ ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Continutul procedurii. Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire ■ H. 81.04.3337 din 08. 21/18. 79. 82.

Elaborarea unui raport anual (de catre responsabilul respectiv) privind activitatea extracurriculara: ce tipuri de activitati s-au desfaSurat.4. Monitorizarea procedurii.A. 4. Comisia pentru activitati extracurriculare este responsabila de implementarea. prin decizie interna. 2. a unui coordonator al acesteia. Infiintarea unui registru comun al activitatilor extracurriculare cu structura prevazuta in anexa 1.2.9.5.2. comparativ cu planul de activitati propus la Tnceputul unui semestru sau an Scolar. 4.3. 4.6. 4. Completarea registrului de catre responsabilul cu activitatile extracurriculare. Consilierul educativ al Scolii este responsabil de elaborarea planului de activitati extracurriculare Si de consemnarea modificarilor aparute. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 3.E. 72 . mentinerea Si verificarea respectarii acestei proceduri. 4.8. 4. sunt responsabili de monitorizarea implementarii prezentei proceduri. Continutul procedurii : 4.1.A.3. Decizia in cadrul consiliului profesoral / consiliului de administrate privind modificarile aduse modului de proiectare. initiatori Si participant periodicitate. disfunctionalitati Si probleme. 3. Se face de catre coordonatorul Comisiei de Evaluare Si Asigurarea a Calitatii Si managerii unitatii de invatamant. 12. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de a avea o evidenta a desfaSurarii activitatilor extracurriculare pentru o a stabili gradul de realizare a acestora. Elaborarea de catre Coordonatorul pentru proiecte Si programe educative Si membrii Comisiei pentru activitati extracurriculare a Programului activitatilor extraScolare. a Programului activitatilor extraScolare Si afiSarea la avizier Si pe site . 4. Membrii C. Responsabilitati : 8. Anuntarea personalului privind obligativitatea raportarii fiecarei activitati extracurriculare desfaSurata (cuprinsa in Programul activitatilor extraScolare ) in termen de maxim trei zile de la efectuarea acesteia. 8. 4.4.Monitorizarea inscrierilor in Registru .C. 3.C.ul Scolii. realizare Si fructificare a activitatilor extracurriculare.lunar / trimestrial / semestrial .7.1. Directorii (managerii) unitatii Scolare Si preSedintele C.de catre director / director adjunct Si coordonatorul CEAC. in Consiliul Profesoral.1. Selectarea membrilor Comisiei pentru activitati extracurriculare in Consiliul Profesoral Si nominalizarea. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri. modificari propuse in desfaSurarea acestora. organizare.E. Aprobarea.

Anexe Anexa 1. Analiza procedurii.8. Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar.2011 Revizuire 1 2 3 4 73 Data Persoana responsabila Semnatura .2011 Profesor: Amza Daniela Profesor: Burlan Adrian Director: Burlan Adrian Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA STABILIREA SANCJIUNILOR PREVAZUTE PENTRU ABSENJE $I APLICAREA LOR EFICIENTA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare:29.ANTON PANN'' Rm.09.. 9.c Modalit Dat Tema Grupul calsele I-VIII .09. Cadrele didactice Scoala cu Loc de rt a ati activitatii tinta desfaSur responsabile de realizarea Valcea de desfaSura are activitatii realizar te Nume Si Semnatu e prenume ra PROCEDURA OPERAJIONALA PO-16-00-SPAE Stabilirea Sanctiunilor Prevazute Pentru Absente si Aplicarea lor Eficienta Elaborat Verificat Aprobat Data elaborarii: 28. Nr.

5. Scop si domeniu de aplicare. Procedura (sau "Operarea si controlul procesului").04. Lista de difuzare: Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire Referinte: ■ Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Documente de referinta a) Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar b) Regulamentul de ordine interioara 4.familie in prima sedinta cu parintii . prescurtari. Exemplar Nr. Scop si domeniu de aplicare: Deoarece unul dintre punctele slabe identificate in analiza SWOT a Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii in Educatie este numarul mare de absente nemotivate s-a propus urmarirea lunara a situatiei frecventei si depistarea elevilor care absenteaza in mod repetat de la orele de curs .87/13. 3. Inregistrari. 3. prescurtari. simboluri. 1. 74 . Documente de referinta. 7. ■ Legea nr. Procedura Pasul 1: Prelucrarea si semnarea Acordului de parteneriat scoala . Definitii. Definitii.Cuprins: 1. ■ Standardele ARACIP privind evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar. 6.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. simboluri Procedura se adreseaza tuturor elevilor din lnvatamantul gimnazial si este pusa in aplicare de catre profesorii diriginti . 2. 4. 2. Anexe. ■ Regulamentul de ordine interioara. Responsabilitati.

colegii.familie . ' Masuri anterioare scaderii mediei la purtare Nr.cu profesorul la care elevul a acumulat un numar de 15 absente nemotivate .membrii CEACE . Anexe Tabel nominal cu elevii cu absente I.pe clase. apoi de scoala -lunar-a cazurilor de absenteism.Acordurile de parteneriat scoala . Cheltuielile necesare corespondentei sunt suportate de catre scoala.conducerea scolii 6. controlarea si evaluarea activitatilor prezentate in procedura sunt : . . Nr. Pasul 3:Tnstiintarea elevilor de catre diriginti la un numar de absente nemotivitate . Pasul 6:Depistarea cauzelor absenteismului prin discutii cu parintii . organizarea .cu semnaturile de luare la cunostinta ale tuturor elevilor .Tabelele nominale .II Masuri propuse Nume si prenume Media la purtare Nr.Pasul 2: Prelucrarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamint preuniversitar in prima saptamana a anului scolar .cu nr. 75 . Pasul 5:Discutii cu elevii in fata Consiliului clasei sau . efectuarea . elevii in cauza. 5.de absente pe semI nemotivate II. de absente ale elevilor cu probleme de frecventa Copii ale documentelor doveditoare ca s-a respectat ordinea sanctiunilor din ROFUIP 7. Consiliul de Administrate hotaraste suma alocata anual -pentru corespondenta. Crt. Pasul 4:Tnstiintarea telefonic sau prin posta a parintilor la un numar problematic de absente nemotivate . Inregistrari . absente in saptamanile S1 S2 Sem. Pasul 7:Aplicarea sanctiunilor stabilite de catre regulamentul scolar.de la posta. Responsabilitati Responsabili pentru planificarea . Procesele verbale ale sedintelor de prelucrare a ROF . Pasul 8:Efectuarea unei statistici la nivel de clasa . coordonarea . Confirmarile de primire ale scrisorilor de instiintare .dupa caz .profesorii diriginti . pe clase .efectuate lunar .

6. VIII.04. 3. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. Scoala PANN''Rm. 4. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. EXEMPLAR Crt. De absente nemotivate cu clasele I.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Aria de cuprindere. Inregistrari. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Prof. > sa surprinda progresele realizate de elevi. ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza elevilor Si profesorilor. CONJINUTUL PROCEDURII: > Tematica portofoliilor se stabileste in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. 2. Regulamentul de ordine interioara. 2. > antreneze elevii in munca independenta.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA Masuri propuse I REVIZIA 0 Nr. Scopul procedurii. director adjunct membri CEAC responsabili de comisii metodice 4. 7. Anexe. Continutul procedurii. Analiza procedurii.2010 ELABORAT DE: Prof. 76 . RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Director.. 5. Spiridon Elena Cuprins: 1.ANTON ASIGURAREA CALITATII S5-S8 Total Saptamanile Valcea COD: PO-17-OO-PP PROCEDURA PRIVIND PORTOFOLIILE DATA: 01.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > surprinda latura formativa .Nume si Prenume Nr.09. 3. Responsabilitati.87/13. 1.

Realizarea portofoliilor de catre elevi. V = verifica Etape Director Profesori Responsabili de arii curriculare/comisii de lucru Stabilirea tematicii portofoliilor Tn cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. 6. A D/C C V C C/E V E E A/D/V C/V C/V 7. Tn rapoartele CEAC Si Tn documentele echipei manageriale. elevi 77 . Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.> Profesorii / Tnvatatorii urmaresc realizarea portofoliilor de catre elevi. > Portofoliile se centralizeaza pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice.ANEXE: Dosare comisii metodice Portofolii cadre didactice. > Pastrarea acestora un an calendaristic Tn locul stabilit de conducerea Scolii. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. C = contribuie. le apreciaza Si le noteaza. Centralizarea portofoliilor pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice Pastrarea acestora un an calendaristic Tn locul stabilit de conducerea Scolii.1nregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea Si gestionarea portofoliilor se afla la responsabilii comisiilor metodice. Analiza procedurii. aprecierea Si notarea acestora de catre profesori / Tnvațatori. D = decide asupra efectuarii acțiunii (conducere). 5. E = executa.

87/13. director adjunct membri CEAC responsabili de comisii metodice 4.09. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. Aria de cuprindere. Anexe. 14. Spiridon Elena Cuprins: 8. > antreneze elevii Tn munca independenta. 11. Continutul procedurii. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de Tnvatamant preuniversitar. 3.04. Responsabilitati. > sa surprinda progresele realizate de elevi. ASIGURAREA CALITATII EXEMPLAR Valcea COD: PO-17-OO-PP PROCEDURA PRIVIND PORTOFOLIILE DATA: 01. 2.2010 ELABORAT DE: Prof.ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza elevilor Si profesorilor. 13.Scoala cu clasele I. 9. CONTINUTUL PROCEDURII: 78 . Regulamentul de ordine interioara. Prof.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > surprinda latura formativa . 10.2006 privind asigurarea calitatii Tn educate. Analiza procedurii. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Director. Scopul procedurii. 1.ANTON PANN''Rm. Inregistrari. 12..COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.

1nregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea Si gestionarea portofoliilor se afla la responsabilii comisiilor metodice. 6.ANEXE: Dosare comisii metodice Portofolii cadre didactice. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. Centralizarea portofoliilor pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice Pastrarea acestora un an calendaristic in locul stabilit de conducerea Scolii. C = contribuie. V = verifica Etape Director Profesori Responsabili de arii curriculare/comisii de lucru Stabilirea tematicii portofoliilor in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. Profesorii / invațatorii urmaresc realizarea portofoliilor de catre elevi. Pastrarea acestora un an calendaristic in locul stabilit de conducerea Scolii. in rapoartele CEAC Si in documentele echipei manageriale. Realizarea portofoliilor de catre elevi. conform matricei: > > > > MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. E = executa.Tematica portofoliilor se stabileSte in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. Analiza procedurii. aprecierea Si notarea acestora de catre profesori / invațatori. le apreciaza Si le noteaza. Portofoliile se centralizeaza pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice. A D/C C V C C/E V E E A/D/V C/V C/V 7. D = decide asupra efectuarii acțiunii (conducere). 5. elevi 79 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->