Sunteți pe pagina 1din 3

METODE MODERNE DE MSURARE

SPECIFICA II GEOMETRICE ALE PRODUSELOR

CUPRINS Capitolul I Introducere 1.1. Dezvoltarea metrologiei dimensionale 1.2. Locul i importan a msurrilor i a controlului n asigurarea calit ii Capitolul II Realizarea dimensiunilor, a formei i a suprafe elor

5 7 15

Capitolul III Toleran e i ajustaje 3.1. Dimensiuni 3.2. Toleran e 3.3. Abateri 3.4. Ajustaje 3.5. Interschimbabilitatea n construc ia de maini Capitolul IV Sistemul ISO de toleran e 4.1. Scurt istoric 4.2. Factorul de toleran 4.3. Abateri fundamentale 4.4. Notarea dimensiunilor tolerate 4.5. Clase de toleran e recomandate 4.6. Sisteme de ajustaje 4.7. Alegerea sistemului de ajustaj 4.8. Proiectarea ajustajelor 4.9. Ajustaje recomandate Capitolul V Toleran e geometrice 5.1. Precizia prelucrrii suprafe elor 5.2. Toleran ele formei suprafe ei 5.2.1. Tolerarea rectilinit ii 5.2.2. Tolerarea planit ii suprafe ei 5.2.3. Tolerarea circularit ii 5.2.4. Tolerarea cilindricit ii 5.2.5. Tolerarea formei date a profilului 5

21 24 26 28 33 35 36 38 41 41 42 44 47 48 55 58 58 59 60 62 63

5.2.6. Tolerarea formei date a suprafe ei 5.3. Toleran ele orientrii 5.3.1. Baze de referin 5.3.2. Tolerarea paralelismului 5.3.2. Tolerarea perpendicularit ii 5.3.3. Tolerarea nclinrii 5.4. Toleran ele pozi iei 5.4.1. Tolerarea pozi iei nominale 5.4.2. Tolerarea concentricit ii i a coaxialit i 5.4.3. Tolerarea simetriei 5.5. Toleran ele btii 5.5.1. Tolerarea btii radiale 5.5.2. Tolerarea btii frontale 5.5.3. Tolerarea btii circulare dup o direc ie nclinat 5.5.4. Tolerarea btii totale 5.6. Notarea pe desene a toleran elor geometrice 5.7. Limita maxim i minim material 5.7.1. Condi ia maximului de material 5.7.2. Limita material maxim virtual 5.7.3. Condi ia minimului de material 5.6. Influen a preciziei formei suprafe elor asupra ajustajelor Capitolul VI Rugozitatea suprafe elor 6.1. No iuni generale. Terminologie 6.2. Aspecte privind importan a alegerii rugozit ii optime 6.3. Indicarea pe desene a rugozit ii suprafe elor Capitolul VII Erori de msurare. Incertitudinea msurrii 7.1. No iuni generale 7.2. Sursele erorilor de msurare 7.4. Incertitudinea de msurare 7.5. Concluzii Capitolul VIII Mijloace moderne de msurare utilizate la inspec ia abaterilor geometrice 8.1. Introducere 8.2. Msurarea dimensiunilor liniare 8.2.1. ublere 6

64 66 66 68 69 71 72 72 74 75 76 76 78 80 80 81 86 87 89 90 91

93 101 102 107 107 112 118

121 123 124

8.2.2. Micrometre 8.2.3. Instrumente comparatoare 8.3. Msurarea unghiurilor 8.4. Msurarea abaterilor geometrice 8.5. Msurarea rugozit ii suprafe elor 8.6. Msurri n coordonate 8.6.1. Introducere 8.6.2. Mainile de msurare n coordonate 8.7. Scanarea suprafe elor Bibliografie

127 130 135 136 140 143 143 144 156 171