P. 1
Manual Utilizare Tuburi Prefabricate

Manual Utilizare Tuburi Prefabricate

|Views: 1,026|Likes:
Published by Gabi Nicula

More info:

Published by: Gabi Nicula on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

TUBURI PREFABRICATE DIN BETON PRECOMPRIMAT

MANUAL DE UTILIZARE

PRODUCĂTOR ............................... PREFAB S.A. Călăraşi ELABORATOR ............................. ICECON S.A. Bucureşti

- Bucureşti 2010 -

CUPRINS

PREAMBUL 1. FABRICAREA, CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI DOMENIUL DE UTILIZARE AL TUBURILOR PREFABRICATE DIN BETON PRECOMPRIMAT 1.1. Fabricarea. Flux tehnologic 1.2. Caracteristicile produselor; clasele tuburilor din beton precomprimat 1.3. Domeniul de utilizare 2. CERIN E DE PROIECTARE A RE ELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE UTILIZÂND TUBURILE PREFABRICATE DIN BETON PRECOMPRIMAT 2.1. Calculul hidraulic al conductelor pe baza profilului longitudinal al traseului 2.2. Sec iunea transversală a şan ului de montaj 2.3. Studiul GEO 2.4. Condi ii pentru suportul de rezemare a tuburilor 2.5. Unghiul maxim de schimbare a aliniamentului în zona de îmbinare 2.6. Protec ia anticorozivă exterioară a tuburilor fa ă de agresivitatea naturală a apelor şi solurilor 3. CERIN E DE EXECU IE ŞI PUNERE ÎN OPERĂ LA CONSTRUC IA RE ELELOR. 3.1. Condi ii de depozitare, transport şi manipulare a tuburilor 3.2. Condi ii de executare a săpăturilor şi umpluturilor 3.3. Condi ii pentru lansarea tuburilor 3.4. Condi ii de îmbinare a tuburilor 4. VERIFICAREA CALITĂTII, A PERFORMAN ELOR ŞI A DURABILITĂ II TUBURILOR PREFABRICATE DIN BETON PRECOMPRIMAT. ASIGURAREA COMPATIBILITA II UTILIZĂRII „IN SITU” 4.1. Verificarea calitatii materialelor inglobate in realizarea tuburilor 4.2. Verificarea calitatii tuburilor 4.3.Verificarea calitatii materialelor de etanşare 4.4. Verificarea performan elor 4.5. Recep ia lucrărilor 2

.......

Pag. 4 4

....... ....... ....... .......

4 14 14 15

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

15 18 18 19 20 20 22 22 22 23 24 27

....... ....... ....... .......

27 27 28 28 30

5. SOLU II DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE RE ELE DE ALIMENTĂRI CU APĂ ŞI DE CANALIZARE. INDIVIDUALIZAREA SOLU IILOR APLICATE 6. SOLU II DE REMEDIERE A EVENTUALELOR DEFEC IUNI APĂRUTE LA RE ELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE CU TUBURI DIN BETON PRECOMPRIMAT 6.1. Defec iuni apărute la montaj 6.2. Defec iuni apărute în exploatare 6.3. Solu ii tehnice de remediere 7. PROTEC IA, SIGURAN A ŞI IGIENA MUNCII 8. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 9. SOLUȚII TEHNICE PENTRU RECUPERAREA CĂLDURII DIN APELE UZATE ANEXE: ANEXA I: STABILIREA CLASEI TUBURILOR DIN BETON PRECOMPRIMAT ANEXA II: PROCES VERBAL DE ÎNCERCARE A CONDUCTEI LA PROBA HIDRAULICĂ ANEXA III: CARACTERISTICI STANDARD ALE TUBURILOR REALIZATE DE PREFAB S.A. Călăraşi

.......

31

.......

35

....... ....... .......

35 35 35 39 40 41

....... ....... .......

45 74 76

3

.1.4 – ICPMC 1985 – Tuburi de presiune din beton precomprimat centrifugat . FABRICAREA.1 Fabricarea .CP 012/1-2007 Cod de practică pentru producerea betonului 1.SR EN 681-1:/2002 – Garnituri de etanşare din cauciuc .1.83 – Tuburi de presiune din beton precomprimat . CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI DOMENIUL DE UTILIZARE AL TUBURILOR PREFABRICATE DIN BETON PRECOMPRIMAT 1.INSTRUCTIUNI TEHNOLOGICE Vol. 4 .2. La baza elaborării prezentului manual au stat următoarele documente tehnice: .. Există două categorii de tuburi din beton precomprimat: CAT. după întărire şi decofrare acest miez se precomprimă transversal cu armătura spirală.Tuburi de presiune de beton precomprimat cu sau fără inimă de tablă inclusiv îmbinări şi piese speciale şi condi ii specifice referitoare la sârmă de precomprimare pentru tuburi .tuburi SENTAB.I 22-99 : NORMATIV pentru proiectarea şi executarea conductelor de aductiune şi a re elelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localită ilor .CANALIZARI de M. care se protejează apoi prin torcretare.STAS 7039/1.3-81.1.1 .SR EN 642:1998 .ALIMENTARI CU APA de PETRE TROFIN 1972 .TUBURI PREFABRICATE DIN BETON PRECOMPRIMAT MANUAL DE UTLIZARE PREAMBUL Tuburile din beton precomprimat reprezintă solu ia economică de utilizare a capacită ii de rezisten ă a betonului şi armăturii. pentru a preveni fisurarea torcretului în exploatare datorită deforma iilor transversale ale tuburilor.tuburi tip PREMO şi tuburi tip IPREROM şi CAT...2 . Tuburi din beton precomprimat tip PREMO Principiul de realizare a tuburilor din beton precomprimat tip PREMO este următorul: o armătură longitudinală pretensionată între două inele de capăt prevăzute cu dornuri de înfăşurare se înglobează într-un miez cilindric de beton centrifugat (vezi foto 1). NEGULESCU 1978 . Flux tehnologic 1. Torcretul se aplică în timp ce tubul este supus unei presiuni interioare.

centrifugare.pregătirea tubului miez pentru armare transversală. .pregătirea tubului miez pentru aplicarea stratului de protec ie.pregătirea armăturii transversale. .precomprimarea transversală a betonului tubului miez prin înfăşurarea elicoidală a unei armături continue tensionate.fasonarea mufei.cofrare. Această tehnologie cuprinde următoarele etape tehnologice distincte: a) Opera ii pregătitoare .pregătirea armăturii tubului miez. .decofrare . . . .pregătirea betonului . . . . 5 .armare longitudinală.tratarea termică a tubului miez în vederea accelerării întăririi betonului şi decofrării cât mai rapide. b) Opera ii de bază .Foto 1 – Dispozitivul de bobinare a armăturii transversale. Îmbinarea tuburilor se face prin mufe etanşate cu garnituri inelare de cauciuc.

. 6 . Foto 2 – Depozitul PREFAB S. . Călăraşi.A. .depozitarea tuburilor (vezi Foto 2).recuperarea inelelor necesare armării longitudinale . Fluxul tehnologic este prezentat în Schema 1. .aplicarea stratului de protec ie (mortar sau beton) al armăturii transversale prin torcretare.recep ia calitativă.rectificarea dimensiunilor zonelor de îmbinare ale tubului finit.finisare. încercarea la presiune hidraulică şi marcarea. .tratarea termică a stratului de beton de protec ie..

Fluxul tehnologic de producere a tuburilor din beton precomprimat tip PREMO. APLICARE STRAT Treapta a III a de fabrica ie FINISAREA APLICARE STRAT DE PROTEC IE TORCRETARE RECTIFICARE DIMENSIUNI TUB FINIT DEPOZITARE TUBURI FINITE TRATAMENT TERMIC STRAT DE PROTEC IE RECUPERAREA INELELOR RECEP IE INCERCAREA LA PRESIUNE MARCARE Schema 1. ARMAREA TRANSVERSALĂ ARMAREA TRANSVERSALĂ PREGĂTIRE TUB MIEZ PT.SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A TUBURILOR DIN BETON PRECOMPRIMAT TIP PREM0 Treapta I -a de fabrica ie PREGĂTIRE ARMARE TUB MIEZ ARMAREA LONGITUDINALĂ COFRAREA CENTRIFUGAREA DECOFRAREA . TRATAMENT TERMIC AL TUBULUI MIEZ FASONAREA MUFEI PREPARAREA BETONULUI Treapta a II a de fabrica ie PREGĂTIRE TUB PT. 7 .

Această tehnologie cuprinde următoarele etape tehnologice: a) Opera ii pregătitoare .1.2. .pregătirea armăturii transversale (vezi Foto 4). 8 . Tuburi din beton precomprimat tip IPREROM Tuburile din beton precomprimat tip IPREROM se realizează după o tehnologie similară cu cea a tuburilor tip PREMO.pregătirea armăturii longitudinale.confec ionarea carcasei pentru capătul drept al colierelor. . . Foto 4 – Realizarea carcasei de armătură. Foto 3 .prepararea betonului pentru tubul miez.1.Tuburi tip PREMO. la care s-au adus anumite îmbunătă iri de execu ie la partea de capăt drept a tubului (vezi Foto 3).

. 9 . controlul final de calitate şi marcarea.cofrarea.tratamentul termic al betonului stratului de protec ie. . . .rectificarea dimensiunilor mufei.finisarea. . .b) Opera ii de bază .încercarea la presiune hidraulică a tuburilor.decofrarea tubului miez. .precomprimarea transversală a betonului tubului miez prin înfăşurarea elicoidală a unei armături continue sub efort de tensionare. .aplicarea stratului de protec ie (mortar sau beton) al armăturii transversale prin torcretare.centrifugarea. .tratamentul termic al betonului tubului miez în vederea accelerării întăririi betonului şi a decofrării cât mai rapide.tratamentul termic al betonului tubului miez în vederea armării transversale.tensionarea armăturii longitudinale. .depozitarea tuburilor. . . Fluxul tehnologic este prezentat în Schema 2. .transferul eforturilor de precomprimare.

SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A TUBURILOR DIN BETON PRECOMPRIMAT TIP IPREROM CONFEC IONARE COLIERE CARCASE PREPARARE BETON PREGĂTIREA ARMĂTURII SBPA LONGITUDINALE CENTRIFUGARE PRETENSIONARE ARMĂTURĂ LONGITUDINALĂ RECTIFICARE COFRARE TRATAMENT TERMIC I INCERCARE LA PRESIUNE APLICAREA STRATULUI DE PROTEC IE PRIN TORCRETARE DECOFRARE ARMARE TRANSVERSALĂ TRATAMENT TERMIC III TRATAMENT TERMIC II FINISARE MARCARE DEPOZITARE Schema 2. 10 . Fluxul tehnologic de producere a tuburilor din beton precomprimat tip IPREROM.

diferit de cel al tuburilor tip PREMO şi IPREROM.1. 11 . Tuburi din beton precomprimat tip SENTAB.în prima etapă se toarnă betonul într-un tipar metalic vertical în care.Tub tip SENTAB. pe direc ie radială. Tehnologia de fabricare are două etape distincte: . Foto 6 – Realizarea carcaselor de armătura.1. în prealabil. fără straturi de torcret aplicat ulterior (vezi Foto 5) Foto 5 . Principiul de realizare a tuburilor din beton precomprimat tip SENTAB. În acest fel se realizează un tub cu perete turnat într-un singur strat care înglobează direct armătura.3. constă în turnarea şi vibropresarea betonului într-un cofraj vertical în care armătura a fost în prealabil introdusă şi pretensionată prin intermediul presiunii hidraulice care ac ionează după turnarea betonului. au fost introduse atât armătura longitudinală cât şi armătura transversală sub forma unei carcase fără efort ini ial (vezi Foto 6).

presarea. Fluxul tehnologic este prezentat în Schema 3.decofrarea.în a doua etapă. b) Opera ii de bază . în interiorul mantalei de cauciuc. 12 .prepararea betonului.pregătirea armăturii longitudinale. producându-se dilatarea acesteia şi exercitându-se astfel o presiune uniformă asupra cilindrului de beton proaspăt care continuă să se compacteze şi începe să-şi mărească diametrul.rectificarea dimensiunilor la mufă. se introduce apă sub presiune.tratarea termică a betonului. .. .pregătirea armăturii transversale. .depozitarea.încercarea la presiune hidraulică. . . . . Această tehnologie cuprinde următoarele etape tehnologice: a) Opera ii pregătitoare .turnarea betonului.cofrarea. . .

13 .SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A TUBURILOR DIN BETON PRECOMPRIMAT TIP SENTAB COFRAREA TURNAREA BETONULUI PREGATIRE ARMATURĂ LONGITUDINALĂ DECOFRARE SI TRANSFER EFFORT DE LA ARMATURA LA BETON TRATAMENT TERMIC PRESARE BETON PREGATIRE ARMATURĂ TRANSVERSALĂ PREPARARE BETON RECTIFICARE DIMENSIUNI LA MUFĂ INCERCAREA LA PRESIUNE DEPOZITARE TUB FINIT Schema 3. Fluxul tehnologic de producere a tuburilor din beton precomprimat tip SENTAB.

etc. 1. vibrat şi presat tip SENTAB.2.1. 1400. Astfel.1. L = 5000 mm. iar zona capătului drept din betonul stratului de protec ie a armăturii transversale). zona mufei din beton centrifugat. suprasarcini din vehicule. •Varianta I. 13. Clase de fabrica ie şi dimensiuni Tuburile din beton precomprimat de tip PREMO.: greutatea pământului de umplutură. Caracteristicile produselor.1. Po (bar) 7 Da Da Da Da Da Da Da 10 Da Da Da Da Da Da Da 13 Da Da Da Da Da Da Da 16 Da Da Da Da Da Da Da 19 Nu DA Da Da Da Nu Nu I. Conductele din tuburi de beton precomprimat se vor utiliza. 16 şi 19. Domeniul de utilizare 1.2. Dn 1200.3.2. la: 14 . •Varianta I. solicitat la o presiune interioară de 16 bar. Tuburi din beton precomprimat. Tuburi tip PREMO (zona de îmbinare realizată din betoane diferite. în conformitate cu cele de mai sus. efortul de întindere – rezultat în urma însumării efectului precomprimării cu cel al întinderii din presiunea interioară este egal cu zero. L = 5000 mm. Tuburi tip IPREROM (ambele zone de îmbinare sunt realizate din beton centrifugat). în peretele unui tub din beton precomprimat de clasa 16. L = 6000 mm.1. Tuburile din beton precomprimat se produc pentru clasele de fabrica ie: 7.3. Cifra caracteristică clasei de fabrica ie reprezintă presiunea interioara maximă Po la care poate fi solicitat tubul (în absen a altor încărcări – ca de ex. Dn 600 mm. 1600 şi 2000 mm. IPREROM şi SENTAB se produc pentru următoarele clase de fabrica ie – conform Tabelului 1: Tabelul 1 Dimetru nominal Dn (mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 PREMO IPREROM IPREROM SENTAB SENTAB SENTAB SENTAB Tipul tubului Presiunea corespunzătoare treptei pentru clasa de fabrica ie. 10. aşa cum este precizat în tabelul 2. Tuburi din beton precomprimat centrifugat – 2 variante în func ie de modul de realizare a zonei de îmbinare. Clasele tuburilor din beton precomprimat 1.) fără ca în peretele acestuia să apară eforturi de întindere. II. Dn 800 mm şi 1000 mm.

Po = 7 bar Clase fabrica ie. CERIN E DE PROIECTARE A RE ELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE UTILIZÂND TUBURILE PREFABRICATE DIN BETON PRECOMPRIMAT 2. 13 şi 19 bar Clase fabrica ie. 13 şi 19 bar Canalizare. Po = 7 . .transportul apelor uzate. drumuri şi râuri. Pe baza calculului hidraulic se dimensionează re elele de alimentare cu apă şi de canalizare prin determinarea diametrelor conductelor. 10 şi 13 bar Clase fabrica ie.aduc iuni şi re ele de distribu ie sub presiune pentru alimentarea cu apă potabilă. drumuri.1. . 10.conductele care se montează în terenuri mlăştinoase. în terenuri de umplutură. 15 .conductele cu regim de lucru sub presiunea atmosferică (aspira ie. Po = 7 bar Clase fabrica ie.conductele pe care se prevăd un mare număr de piese speciale (mai mult de 25 de bucă i pe km). în terenuri cu tendin ă de alunecare.1. 2.canalizarea apelor uzate menajere.1. . Calculul hidraulic stabileşte pierderile de sarcină pe toate conductele re elei.conductele care transportă apă cu temperatură mai mare de +300C. Po = 7 . 10. Subtraversari căi ferate. Tabelul 2 Domeniu de utilizare Tip de tub PREMO Dn 600 mm IPREROM Dn 800 şi 1000 mm SENTAB Dn 1200. 1400. 1600 şi 2000 mm Aduc uni şi re ele de alimentare cu apă Clase fabrica ie. industrială şi iriga ii. Po = 7 bar Tuburile de beton precomprimat nu se vor utiliza pentru: .subtraversări de căi ferate.. . Po = 7 bar Clase fabrica ie. Po = 7 . astfel încât să se asigure debitele de apă necesare consumatorilor şi presiunea de serviciu în toate punctele re elei. . sifonări). .conductele supraterane în condi ii de temperatură sub 00C. Calculul hidraulic al conductelor pe baza profilului longitudinal al traseului 2. . Po = 7 bar Clase fabrica ie. Po = 7 bar Clase fabrica ie. râuri Clase fabrica ie.

5 5.5 9.5 128. 16 . Figura 1.5 170. Profil longitudinal al traseului cu linia piezometrică. De pentru conductele din beton precomprimat este prezentată în figura 2. IPREROM 600 800 1000 60 80 100 69 91 113 2.2.5 12.5 10. Diagrama pentru stabilirea diametrului economic.3.5 137 159 181 225 Diametrul Mediu Dm (cm) 64.1. având un cartuş după modelul indicat în figura 1. Tabelul 3 Dn (mm) Diametrul interior Di (cm) Grosimea peretelui e (cm) 4.5 6.5 85.1. 2. Elementele geometrice necesare calculului tuburilor de beton precomprimat sunt conform tabelului 3.5 106.În vederea realizării calcului hidraulic al conductelor se întocmeşte profilul longitudinal al traseului cu linia piezometrică.5 212.5 TUBURI TIP SENTAB 1200 1400 1600 2000 120 140 160 200 8.5 149.5 Diametrul exterior Dext. (cm) TUBURI TIP PREMO.

La executarea subtraversarilor de râuri cu tuburi din beton precomprimat incinta de lucru se va păstra uscată. Prescrip ii de proiectare". 2. se vor respecta prevederile STAS 9312 – 87 "Subtraversări de căi ferate si drumuri cu conducte .4.1.Figura 2.5. Diagrama pentru stabilirea diametrului economic De 2.1. În cazul utilizării tuburilor la executarea de subtraversări de căi ferate si drumuri. 17 .

Zonarea teritoriului României". 2.00 m.00 m.la săpături cu taluz. + 50 cm. 2. Pentru adâncimea săpăturii mai mare de 5.2. 2. Figura 3.2. se vor prevedea măsuri astfel încât să se limiteze efectul loviturii de berbec. Studiul geologic-geotehnic (GEO) precizează următoarele aspecte: 18 . lă imea fundului va fi: Dext. Pentru adâncimea şan ului (săpăturii) în care se pozează tuburile până la 5. + 80 cm. realizându-se o groapă având lungimea şi adâncimea conform indica iilor din figura 3 şi din tabelul 4. Studiul GEO Fixarea traseului re elelor de alimentare cu apă şi canalizare se face pe baza studiilor topografice şi geologice-geotehnice. exclusiv grosimea sprijinirilor. Dimensiunile recomandate pentru sapatura necesara montarii mufelor Tabelul 4 Dn (mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 120 125 135 20 L (cm) 90 100 110 15 h (cm) 2. 2.3.2.1. stabilită conform STAS 6054 -77 "Terenuri de fundare. În dreptul mufelor. În vederea proiectării cât mai economice a conductelor (respectiv stabilirea clasei de fabrica ie cât mai mică) în proiect. cel pu in egală cu adâncimea de înghe din zona climatică. 2.2.5.2.la săpături verticale. se va adânci săpătura. Tuburile din beton precomprimat îngropate vor avea o acoperire de pământ. Sec iunea transversală a şan ului de montaj 2.2.6. se recomandă următoarele lă imi de şan : . Nu este necesară lă irea tranşeei în dreptul mufelor. Adâncimea maximă de înghe .2.2. lă imea fundului va fi: Dext. . lă imea şan ului se va determina pe baza tehnologiei specifice de execu ie.4.1.3.

4. ptr.. cu frac ii mai mici de 5 cm patul se amenajează direct în săpătură.4.stabilirea traseului.3. .). 19 . În terenuri stâncoase sau cu portan ă redusă.4.4. 2. rezisten a admisibilă.nivelul apelor de suprafa ă sau subterane.caracteristicile geologice-geotehnice ale terenului: unghiul de frecare. etc.2. patul se amenajează prin intermediul unei umpluturi de nisip în conformitate cu figura 4 şi tabelul 5.4. . Dn ≥ 1000 mm Figura 4. umiditatea. .4. S = 5 cm. cu tendin ă de alunecare. densitatea.1. Amenajarea patului la montarea tubului de beton precomprimat Tabelul 5 Dn (mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 S (cm) 5 5 10 10 10 10 10 Br (cm) 70 85 125 140 155 175 205 hr (cm) 17 19 27 30 34 38 44 2. 2. În cazul pământurilor necoezive. Dn ≤ 800 mm S = 10 cm. sub cota de pozare şi se va umple cu nisip sau balast compact. În cazul pământurilor coezive sau necoezive cu frac ii mai mari de 5 cm. adâncimea minimă de fundare. fără prevederea umpluturii de nisip. Condi ii pentru suportul de rezemare a tuburilor 2. prin determinarea eventualelor modificări ale traseului (pentru a se evita terenurile mlăştinoase. coeziunea terenului. permeabilitatea. se va prevedea executarea unei săpături mai adânci. coeficientul de tasare. 2.stabilirea necesită ii protec iei conductelor împotriva coroziunii. dacă apa subterană sau terenul prezintă agresivitate chimică fa ă de beton. Pozarea tubului pe terenul de funda ie se va face prin amenajarea unui pat de rezemare cu unghiul la centru de 900.

4. 2. flanşe-oarbe.4. dupa cum urmeaza: • • XA1 . Protec ia anticorozivă exterioară a tuburilor fa ă de agresivitatea naturală a apelor şi solurilor Protectia anticoroziva exterioara a tuburilor prefabricate din beton precomprimat este necesara in cazul in care tuburile urmeaza sa fie amplasate intr-un mediu cu agresivitate naturala a apei si solului fata de beton. inându-se seama de presiunea de lucru a conductei.6.2. 20 . • XA3 .4. In tabelul 7 sunt prezentate clasele de agresivitate XA1 ÷ XA3. clapete.250. la Dn 1200 ÷ 1400 mm raza minimă va fi de 295 m şi unghiul de 1.mediu mediu inconjurator cu agresivitate chimica intensa. respectiv clasa de expunere a betonului. Punctele prevăzute cu dispozitive de închidere (vane. se va stabili in conformitate cu prevederile din Codul de practica CP 012/1-2007. iar pentru Dn 1600 ÷ 2000 mm raza minimă 345 m şi unghiul maxim 10.6. XA2 .). Gradul de agresivitate a mediului (soluri naturale. etc. În aceste puncte se vor prevedea sisteme corespunzătoare de ancoraj.mediu mediu inconjurator cu agresivitate chimica moderata. realizarea traseelor curbe cu raza mai mare de 120 m.5. Unghiul maxim de schimbare a aliniamentului în zona de îmbinare Pentru tuburile cu Dn 600 ÷ 1000 mm. Grosimea minimă a stratului de umplutură va fi conform tabelului 6: Tabelul 6 Diametru nominal Dn (mm) Grosimea minima a stratului de umplutură (cm) 600 15 800 ÷ 1000 20 1200 ÷ 1400 24 1600 ÷ 2000 28 2. 2.7. ape de suprafata si ape subterane).mediu inconjurator cu agresivitate chimica slaba. 2. În terenuri sensibile la umezire se vor avea în vedere prescrip iile tehnice în vigoare. se va face prin montarea tuburilor cu un unghi care poate ajunge până la 20. precum şi schimbările de direc ie se vor considera puncte fixe.5. in functie de caracteristicile chimice ale apelor/solului (conform CP 012/1-2007).

. mg/kg . c Limita trebuie să rămână de la 3000 mg/kg până la 2000 mg/kg în caz de risc de acumulare de ioni de sulfat în beton datorită alternan ei perioadelor uscate şi perioadelor umede sau prin ascensiunea capilară. dacă un studiu specific nu a demonstrat că acesta nu este necesar. 21 . poate fi necesar pentru determinarea clasei de expunere adecvate în medii agresive.nu se încadrează în limitele din tabelul 7. Note: .cu acid clorhidric.5 si ≥ 4.Mediile înconjuratoare chimic agresive. . clasificate în tabelul 7 sunt bazate pe soluri şi ape subterane naturale la o temperatura apă/sol cuprinsă între 50 C şi 250 C şi în cazurile în care viteza de scurgere a apei este suficient de mică pentru a fi considerată în condi ii statice.con ine alte substan e chimice agresive.sol sau apă poluată chimic.0 > 100 până la satura ie > 60 şi ≤ 100 Ape de suprafata şi subterane SR EN 196-2 SR ISO 4316 SR EN 13577 SR ISO 7150-1 sau SR ISO 7150-2 Mg2+ SO4 .5 > 40 si ≤ 100 > 30 si ≤ 60 SR ISO 7980 SR EN 196-2 DIN 4030-2 b ≥ 300 si ≤ 1000 Sol ≥ 2000 si ≤ 3000c > 200 Bauman Gully > 1000 si ≤ 3000 > 3000c si ≤ 12000 > 100 până la satura ie > 12000c şi ≤ 24000 Nu sunt întâlnite în practică Solurile argiloase a căror permeabilitate este sub 10-5 m/s.5 si ≥ 5. . . mediul înconjurător trebuie clasificat în clasa imediat superioară.5 ≥ 15 si ≤ 40 ≥ 15 si ≤ 30 > 600 si ≤ 3000 ≤ 5. dacă aceasta este admisă pe locul de utilizare a betonului. mg/l pH CO2 agresiv NH4 + 2- Clasele de expunere XA1 XA2 XA3 > 3000 şi ≤ 6000 > 4. pot să fie clasate într-o clasă inferioară.Alegerea claselor de expunere se face în raport de caracteristicile chimice ce conduc la agresivitatea cea mai intensă. . alternativ este posibil de a proceda la această extrac ie cu apă.Un studiu special. în situa iile următoare: . b Metoda de încercare prevede extrac ia SO42.5 şi ≥ 4. ml/kg a 2a ≥ 200 si ≤ 600 ≤ 6.Tabelul 7 Caracteristici chimice Metode de încercări de referin ă SO4 .Când cel pu in două caracteristici agresive conduc la aceeaşi clasă. total Aciditate.

5 m. trailere şi tractoare cu remorci. Tuburile se vor prinde la manipulare cu chingi şi nu cu cabluri sau lan uri care pot deteriora torcretul. pentru a se feri de şocuri. Se vor utiliza produse de protec ie anticorozivă pe bază de răşini epoxidice.2. La tranşee cu taluzuri se poate lua lă imea Dext.1.1. 3.4. ci numai o adâncire a săpăturii pe lungimea B = Lmufă + 50 cm. 3.1. transport şi manipulare a tuburilor 3. de asemenea. ciocnirea tuburilor. excavatoare.2.2. 3.a. răşini poliuretanice. răşini polisulfidice ş. alcătuite din produse de protec ie având caracteristicile bine cunoscute şi definite în agremente tehnice sau reglementări tehnice specifice. mecanizat cu un excavator cu cupă întoarsă sau cu o draglină.1. În terenuri slabe de funda ie. în dreptul mufelor nu este necesară o lă ire. de durabilitatea estimată a protec iei anticorozive şi de considerente economice.3.1. Se recomandă utilizarea unor sisteme de protec ie anticorozivă cu durabilitate ridicată. după ce se va asterne pe fundul şan ului un strat de piatră de 20 ÷ 30 cm şi apoi un strat de nisip de 15 ÷ 20 cm. tuburile se vor aşeza. Condi ii de executare a săpăturilor şi umpluturilor 3.2. Executarea săpăturilor se va face. etc). Nu este permisă descărcarea tuburilor prin cădere liberă pe plan înclinat sau din cârligul macaralei. autocamioane. astfel încât să nu rezeme pe mufă sau pe capătul drept. iar la tranşee cu pere i verticali. Tuburile vor fi depozitate la punctele de lucru în lungul şan ului. de regulă.1. etc. luându-se măsuri ca rostogolirea să nu se facă pe mufă. Transportul trebuie făcut cu mare grijă.prezintă o viteză ridicată a apei de scurgere.). 3. tuburile se vor poza. CERIN E DE EXECU IE ŞI PUNERE ÎN OPERĂ LA CONSTRUC IA RE ELELOR.3. Depozitare tuburilor se va face în stive. 3. În timpul transportului. Lă imea şan ului va fi cât mai mică posibil. - 3. de starea suportului de beton (umiditate. + 0. Încărcarea (sau descărcarea) tuburilor se va face cu mijloace mecanizate (automacarale. în combina ie cu anumite substan e chimice din tabelul 7. lă imea liberă între stâlpii sprijinirilor va fi Dext.2. Condi ii de depozitare. 3. Proiectantul va stabili măsurile de protec ie anticorozivă exterioară a tuburilor din beton precomprimat în func ie de condi iile concrete de agresivitate a mediului în care acestea vor fi amplasate şi exploatate. târârea lor cu tractorul sau alt mijloc de trac iune. pe supor i speciali. pe supor i speciali. 22 . + 0.1.8 m. epoxigudron.2. fisuri. el se va face pe calea ferată. 3. fie pe planuri înclinate cu frânare.

6. 3. în cazul terenurilor argiloase. se va controla aspectul. iar în terenurile stâncoase ele se vor aşeza pe un pat de minim 20 cm de nisip sau pietriş mărunt. În zonele de umplutură situate deasupra conductei.1. până la nivelul terenului. Condi ii pentru lansarea tuburilor 3. 3. la distante rezultate din calcul. Verificarea dimensiunilor şi caracteristicilor tuburilor se vor face atât la primirea acestora pe şantier cât şi înainte de punerea în operă.2. 3. iar sub tuburi pietre mai mari de 3-4 cm.10. inclusiv umplerea şi compactarea în dreptul mufelor conform indica iilor de la pct.2.12. ultimul strat de săpătură se va executa obligatoriu concomitent cu epuismentul apelor sub cota de pozare a tuburilor (gravita ional) sau prin pompare. Ultimul strat de săpătură a tranşeii. nu se vor folosi dispozitivele de compactare mecanică.2. 3.7. La compactare.2.2. În terenuri de coeziune mica (terenuri mlăştinoase.11. 23 . tubul se va feri de lovituri.2. nisipuri curgătoare. categoria şi dimensiunile extremita ilor tubului. lăsându-se mufele libere. 3. tranşeea se va umple par ial până la 20 ÷ 30 cm peste partea superioară a tubului. Figura 5. 3. 3. 3. care trebuie să se încadreze în limitele de folosin ă prevăzute în prezentul MANUAL DE UTILIZARE. După efectuarea încercărilor de presiune pe tronsoane de conductă se va executa umplerea totală şi compactarea umpluturii. Compactarea umpluturii în jurul tubului se va face manual.2. Umplutura va fi bine compactată în straturi sub iri de 10 cm grosime. de aproximativ 25 cm.). simultan pe ambele păr i. Pământul care se aşează în jurul tubului nu trebuie să con ină pietre cu dimensiuni mai mari de 7 cm.3. Executarea umpluturii după montare (înainte de începerea probei de presiune) 3.4.3. Înaintea probei de presiune.5. se va executa cu pu in înainte de montarea tuburilor.3. 3.2. etc.9.5.8.2.2. Tuburile care nu corespund se vor elimina. pentru a evita înmuierea acestuia prin apa de ploaie sau de infiltra ii. În cazul terenurilor cu apă subterană. pentru evitarea deplasărilor laterale ale tubului. (figura 5). tuburile se vor rezema pe pilo i.

6. În timpul montării unui tub. pe timp limitat (pe durata introducerii tuburilor). se va face cu o pereche de scripe i de trac iune cu lan sau cabluri. iar al doilea va fi suspendat pe chingi pe toată durata executării şi verificării îmbinării.3. Pentru tuburile cu Dn 400 ÷ 600 mm for a scripe ilor va fi de 1 ÷ 1. Din această pozi ie. şprai uri).4. fie prin lansarea într-un singur loc şi împingerea sau tragerea lor pe orizontală (pe fundul tranşeii) cu ajutorul unor cărucioare speciale. 3. fac excep ie zonele cu terenuri în pantă. tuburile se vor introduce. Este interzisă tragerea tuburilor direct pe patul tranşeii.5. unde mufele vor fi orientate către vârful acesteia. zone arse etc.4. de 5 tone. 3.4.4. Condi ii de îmbinare a tuburilor. 3. inclusiv mufa. După aceasta.3. 24 . fisuri. sau cu taluze verticale sprijinite cu palplanşe metalice (în cazul terenurilor coezive obişnuite). Lansarea tuburilor în tranşee se va face cu cea mai mare aten ie pentru a evita orice ciocnire a acestora. Pe parcursul executării îmbinării se va urmări rularea garniturii în mufă în mod egal pe toată lungimea ei. care va corespunde sensului invers al scurgerii apei.5.4.4.a). cele două tuburi anterioare vor rămâne ancorate de dispozitivul de tragere. 3. evitându-se ciocnirea sau lovirea tuburilor. a şprai urilor.4. primul tub cu mufă va fi aşezat pe toată lungimea lui. se va verifica starea garniturii de cauciuc care nu trebuie să prezinte bavuri.2. 3. pe fundul săpăturii. de 3 tone.3. Pentru montare. fie prin scoaterea succesivă. Înainte de montare. se va începe introducerea tubului suspendat (2) în tubul aşezat pe fundul şan ului (1) păstrându-se centrarea. iar pentru Dn 1200 ÷ 2000 mm. 3.1.3.4. Împingerea tubului suspendat în mufa tubului aşezat pe pământ.3.3.3. 3. Utilajele de montaj vor trebui să suporte greutatea tubului indicată în ANEXA III. Pentru realizarea îmbinării. 3. goluri aparente.5 tone. pentru cele cu Dn 800 ÷ 1000 mm. În cazul tranşeelor executate cu sprijiniri clasice (dulapi.b). şi se va cură a cu aten ie deosebită interiorul mufei şi capătul drept al tubului cu care se face îmbinarea. 3.2. tubul suspendat (2) va fi apropiat de mufa tubului (1) până la distan a de 5 mm şi centrat cu aten ie (figura 6. După cură area suprafe elor de contact. aşezarea tuburilor în tranşee se va face prin lansarea lor cu utilaje corespunzătoare. 3. La săpăturile executate cu taluze înclinate. Verificările pe şantier se vor face cu şabloane speciale şi se vor referi la abaterile de la sec iunea circulară (ovalizarea) şi dimensiunile tuburilor. se va monta garnitura de cauciuc pe capătul drept al tubului (figura 6. tuburile se vor aşeza cu mufele îndreptate spre sensul de montaj.3. cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii.

apropierea tubului suspendat de mufa tubului c. a. b. montarea garniturii de cauciuc pe capătul drept al tubului b. Etape de realizare a îmbinărilor tuburilor: a. privind pozi ia garniturii de etanşare. 25 . Figura 6. introducerea tubului suspendat (2) în tubul aşezat pe fundul şan ului (1) d. îmbinarea tuburilor în curbă.În cazul în care se constată neuniformitatea rulării garniturii. Îmbinarea în aliniament se va considera corespunzătoare dacă tuburile sunt coaxiale şi este îndeplinită condi ia din figura 7. c. se va scoate tubul suspendat şi se va repeta opera ia de îmbinare. d.

În cazul montării conductelor în curbă. după ce pământul de umplutură a fost fărâmi at şi umezit. În cazul când condi ia nu este îndeplinită.4. la care execu ia depăşeşte un an. 3. vor sta pline cu apă pentru a se evita uscarea tuburilor şi garniturilor.7.Figura 7. 3. umplutura şan ului în partea concavă a tranşeei. 26 . astfel încât să se ob ină o compactare corespunzătoare la o densitate de cel pu in 1. Pozi ia de montaj a garniturii de etanşare.9.6. dar care nu va depăşi valorile maxime de la pct. 3. se va reface montajul tubului. cu un unghi ce se stabileşte în func ie de raza curbei ce trebuie realizată. Apa se va schimba periodic pentru a nu se altera. se va face cu dublă compactare în straturi de 10 cm. Montajul tuburilor se va face la o temperatura de minim 00C.4. după care se va devia tubul suspendat (2) fa ă de tubul aşezat pe fundul şan ului (1). păr ile din conducta executată şi probată.9.8. se recomandă ca această durată să fie de 4 luni pe timp călduros – vara şi 6 luni în restul timpului (răcoros). Îmbinarea tuburilor în curbă se va face identic ca la îmbinarea în aliniament. 2.4. În cazul montării unei conducte.8 kg/dm3. 3.4.

iar rezultatul se consemnează în registrul laboratorului. Verificarea calitatii materialelor inglobate in realizarea tuburilor .2.4. Verificarea calitatii tuburilor. Betonul se realizează conform re etelor stabilite de producător şi testate pe epruvete cubice cu latura de 15 cm în laborator şi se verifică dacă s-a atins clasa betonului. 4. Fiecare tub livrat este verificat la producator în ceea ce priveşte aspectul. A PERFORMAN ELOR ŞI A DURABILITĂ II TUBURILOR PRECOMPRIMAT. dimensiunile şi este supus la presiune în standurile proprii de încercare pentru verificarea clasei de presiune (vezi foto 7). Conformitatea clasei betonului s-a verificat şi de laboratorul ICECON TEST care a emis Raportul de încercări RI-10. PREFABRICATE DIN BETON ASIGURAREA COMPATIBILITĂ II 4.1. Calitatea materialelor înglobate. 27 . PENTRU UTILIZĂRII „IN SITU”. Re etele sunt verificate şi ajustate permanent de către producător. prin încercări specifice tipului de material conform standardelor armonizate de referin ă SR EN aferente acestora. se verifică în laboratorul propriu al fabricii. VERIFICAREA CALITĂ II.099 in anul 2010. Aceste verificări se efectueaza la fiecare lot aprovizionat sau la periodicitatea indicată în standardele de referin ă. Foto 7 – Verificarea la presiune pe stand.04.

(exemplificativ se prezinta o incercare pe tronson realizate la producator – vezi Foto 8). conform SR EN 681-1:2002. Înainte de punere în func iune. conductele realizate – montate. Verificarea calitatii materialelor de etanşare. Verificarea performan elor.3.+5) grade. Pentru conductele de aduc iune. Foto 8 – Exemplu de tronson încercat. se poate trece la tronsoane cu lungimi mai mari. lungimea tronsoanelor de încărcare se poate mări până la 2000 m.4. Primele tronsoane de probă vor avea lungimea de max.2.încercarea pe tronsoane a conductelor. 4. Producătorul poate asigura furnizarea fiecarui tub cu garnitura inelară de etanşare corespunzătoare. când se justifică economic. va fi de 900 ÷ 1000 m.În paralel. în baza avizului scris al proiectantului. Rezultatele acestor încercări trebuie să confirme clasa betonului şi implicit calitatea tubului rezultat. În unele cazuri. 1000 m şi numai după încercarea acestora cu bune rezultate. verificată din punct de vedere dimensional şi la presiune pe stand. producătorul a efectuat şi efectuează încercări nedistructive pe tuburile rezultate din procesul de fabrica ie la un organism independent. 4.4. lungimea unui tronson supus probei de presiune.încercarea pe ansamblu a conductelor. cu o duritate SHORE A de 50(-0.4. 4. se supun următoarelor încercări de presiune: . pentru conductele cu Dn 600 ÷ 1000 m. 28 . 4. .1.

Umplerea tronsonului cu apă se va face prin punctul cel mai de jos al acestuia. puncte înalte şi joase. 4. Presiunea de probă va fi egală cu presiunea interioară Pi. 4.4. când se pompează şi static la aduc iuni gravita ionale.2. Ridicarea presiunii de la cea de saturare la presiunea de probă se va face în trepte de 1 bar la 10 minute. numai după ce pe robinetele respective se evacuează apă fără aer.3. În curbe.4. cămine). se va executa umplutura de pământ conform indica iilor de la pct.Pentru re elele de distribu ie.6.4. Pentru verificarea presiunilor ob inute se vor monta manometre la toate punctele caracteristice ale tronsonului (capete. Proba de presiune este recomandabil a se efectua pe timp noros. 4. După umplerea tuburilor cu apă şi eliminarea aerului. La tronsoanele cu presiune de probă mai mică de 4 bar. ramifica ii. se va face cu deosebită aten ie.9.11.10.4. Tot prin proiect se vor prevedea şi mijloacele tehnice de eliminare sau limitare a fenomenului de lovitură de berbec. Înainte de umplerea tronsonului cu apă. 4. 4. Suma presiunilor de regim şi din lovitura de berbec. diametrul acestora va fi de minimum 50 mm. după ce în prealabil s-au deschis robinetele de aerisire prevăzute în punctele înalte. se vor închide capetele tronsonului cu capace din o el. dinamic. presiuna se va ridica la cea de probă.8.4.4. Neeliminarea completă a aerului din tub. 15 l/s pentru conductele cu Dn 600 ÷ 1000 mm.7. 4. Opera iunea de scoatere a aerului din tuburile protejate anticoroziv la exterior. tronsonul supus încercării de probă se va men ine sub o presiune de 2 ÷ 3 bar. presiunea de saturare a tuburilor va fi de cel pu in 50% din presiunea de probă. lungimea tronsonului de probă nu va depăşi 600 m. În vederea eliminării complete a aerului din conductă se recomandă ca viteza de umplere cu apă a conductei ce se probează.4. să fie de 5 l/s pentru conductele cu Dn mai mic de 600 mm. diminea a sau seara. Durata probei de presiune va fi de 1 oră. se vor executa masive de ancoraj. de 25l/s pentru conductele cu Dn 1200 ÷ 1500 mm şi de 40 l/s pentru conductele cu Dn mai mare sau egal cu 1600 mm. 4.4. Înainte de începerea probei pe tronsoane. Prin proiect se va stabili atât presiunea de regim cât şi presiunea datorată fenomenului de lovitură de berbec.5. Acestea se vor închide treptat. 4. pentru a se realiza absorb ia – saturarea cu apă a pere ilor tuburilor. 4. timp de 72 ore (3 zile). 3. atunci când proiectul prevede. pentru ca rezultatele să nu fie influen ate de varia iile mari de temperatură. se defineşte ca presiune interioară de calcul Pi (vezi ANEXA I).4.4. Prin presiunea de regim se în elege presiunea hidraulică maxim ob inu ă în regim de exploatare. poate conduce la deteriorarea peliculei protectoare prin desprindere. Nu se vor folosi vanele ca piese de închidere a capetelor tronsoanelor supuse încercării de probă. După trecerea celor 3 zile. sprijinite pe masivele de ancoraj ale căror detalii se vor prevedea în proiect. 29 .

04 l/m2/h. aceasta putând fi dată în exploatare. conform ANEXEI III.16.4. în decursul celor 2 ore. care trebuie să fie sub limita admisă de 0. montate.pierderea de presiune să nu depăşească.15.18. 4.14. 4.la examinarea vizuală tronsonul să nu prezinte scurgeri vizibile de apă. . investitorul acceptă şi preia lucrarea. Proba de presiune pe tronsoane se va face cu armările prevăzute în proiect. se îmbină cu şuruburi după ce au fost aşezate pe tub.19.20. Flanşele. se vor folosi garnituri exterioare şi piese de strângere realizate din două flanşe.4. 4. şan ul din lungul acestuia se umple cu pământ şi se execută legătura cu tonsonul adiacent probat anterior.în cazul când presiunea a scăzut sub cea men ionată. Recep ia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr.4. în cazul îndeplinirii condi iilor din aliniatele de mai jos.4.273/94 – "Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora" şi altor reglementări specifice. dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: .13. executate din două bucă i. Nu se vor executa probe de presiune la temperatura sub 00C. 123/2007 privind calitatea în construc ii. din care una fixată pe mufă şi cealaltă care strânge garnitura de cauciuc la capătul mufei. După probarea fiecărui tronson se va încheia un proces verbal de încercare la presiune hidraulică. 10% din presiunea de probă. se vor face cel pu in două opriri ale pompelor. timp de 1 oră. 4. care nu trebuie să prezinte pierderi vizibile de apă. 4. După terminarea probei pe tronson.4. 4.4. Pentru înlăturarea pierderilor accidentale de apă la îmbinarea tuburilor. prin observarea timp de 2 ore a îmbinărilor dintre tronsoane.4.12. Proba se va considera reuşită pe tronsonul respectiv. Recep ia lucrărilor Prin recep ia lucrărilor executate. petele de umezeală de pe tuburi şi în special cele din zona mufelor la îmbinări se consideră ca pierderi admisibile. În caz contrar se fac remedierile necesare şi se repetă proba de presiune pe tronsonul respectiv. 4. îmbinarea între tronsoane rămânând descoperită până la proba generală a conductei de aduc iune. 4. Prin recep ie se certifică faptul ca executantul şi-a indeplint obliga iile conform prevederilor contractuale şi ale documenta iei de executie. se ridică din nou presiunea şi se măsoară pierderea de apă. 10 /1995 modificată cu legea nr. 4.4. Pentru fiecare tronson probat se va ine eviden a datelor ob inute. . în timp de 1 oră . 30 .5.4. HG nr.17. Încercarea se va face numai după montarea şi verificarea func ionării dispozitivelor prevăzute în proiect pentru amortizarea efectului hidraulic al loviturii de berbec. În cazul func ionării prin pompare. Încercarea definitivă pe ansamblul conductei se va face în regim de func ionare a acesteia gravitational sau prin pompare.4.

c) alimentare cu apă a unui oraş de deal cu captare de apă de suprafa ă (figura 10). 5. (ii) – evaluarea capacită ii tehnologice a executantului. executarea. (iv) – evaluarea surselor de risc asociate. 31 .recep ia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract. precum şi comportarea în timpul exploatării instala iilor şi anexelor aferente se includ în cartea tehnică a construc iei. b) alimentare cu apă a unui oraş de şes cu captare de apă subterană (figura 9). d) alimentare regională cu apă a unui grup de localită i cu captare multiplă (figura 11). SOLU II DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE RE ELE . Re ele de alimentări de apă folosind tuburi din beton precomprimat: a) alimentare cu apă a unui oraş de munte. dupa expirarea perioadei de garan ie prevazută în contract. 5. recep ia. în vederea determinării etapelor tehnologice finale şi implicit a timpilor finali de execu ie.recep ia finală. Compatibilitatea tuburilor din beton precomprimat de utilizare specifică.ALIMENTĂRI CU APĂ ŞI DE CANALIZARE.Recep ia lucrărilor cuprinde două etape şi anume: . . întocmită conform "Normelor de întocmire a car ii tehnice a construc iei " din “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii (HG nr. (iii) – evaluarea duratelor de execu ie pentru diferitele solu ii şi compararea cu duratele impuse. Aceasta evaluare va fi realizată de către proiectantul lucrărilor de aduc iune sau canalizare inând cont şi de condi iile de la capitolul 2 şi capitolul 3 din prezentul manual. Toate documentele tehnice privind proiectarea. pentru solutiile optime alese.273/94). cu captarea apei de suprafa ă a unui izvor (figura 8).1. (v) – evaluarea raportului cost/calitate pe întreaga durată de via ă a re elei – cost global (cheltuieli ini iale. va fi stabilită pe baza următoarelor modalită i de evaluare: (i) – evaluarea tehnică a solu iilor de tubulatură existente în prezentul manual. cheltuieli de mentenan ă. INDIVIDUALIZAREA SOLU IILOR APLICATE. înlocuire).

Figura 9. Figura 10. Alimentarea cu apă a unui oraş de munte. 32 .Figura 8. Alimentare cu apă a unui oraş de şes cu captare de apă subterană. Alimentarea cu apă a unui oraş de deal cu captare de apă de suprafa ă. cu captarea apei de suprafa ă a unui izvor.

Figura 11. b) canalizare în re ea paralelă în etaje (figura 13).a. Figura 12. 5.b).b).a) şi radială (figura 14. c) canalizare în re ea ramificată (figura 14. b. Alimentarea regională cu apă a unui grup de localită i cu captare multiplă. Canalizare în re ea perpendiculară a. Re ele de canalizări folosind tuburi din beton precomprimat: a) canalizare în re ea perpendiculară (directă – figura 12. indirectă. directă.2. şi indirectă – figura 12. 33 .

34 .Figura 13. radială. b. Canalizare în re ea paralelă în etaje. Canalizare în re ea: a. Figura 14. ramificată.

C 149-87: Instruc iuni tehnice privind folosirea amestecurilor pe bază de ciment sau pe bază de răşini epoxidice la remedieri de defecte ale lucrărilor de construc ii 35 . coroziune). repara ii şi reabilitări. defec iuni ale stratului de protectie (fisuri. Defec iuni apărute în exploatare 6. Călăraşi sunt activită i exclusiv în atribu iile operatorului de re ea. La montajul re elelor de alimentare cu apă şi de canalizare pot apărea următoarele defec iuni (degradări): defec iuni ale stratului de protec ie (fisuri.3. Repararea tuburilor La repararea degradărilor locale (exterioare) care nu afectează capacitatea portantă a tubului se vor utiliza solu ii clasice de remediere cu mortar adeziv pe bază de ciment sau răşini epoxidice.1. exfolieri. Solu ii tehnice de remediere Solu iile de remediere a degradărilor vor fi stabilite în func ie de natură.2.3. etc. desprinderi.1 In timpul exploatării re elelor de alimentare cu apă şi de canalizare pot apărea următoarele defec iuni (degradări): defec iuni ale mufelor.1. Defec iuni apărute la montaj 6.1. defec iuni ale torcretului (fisuri. desprinderi. tipul şi gravitatea acestora de către operatorul de re ea şi proiectant. exfolieri). distrugeri). repararea şi exploatarea re elelor de alimentare cu apă şi de canalizare folosind tuburi prefabricate de beton precomprimat realizate de PREFAB S. SOLU II DE REMEDIERE A EVENTUALELOR DEFEC IUNI APĂRUTE LA RE ELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE CU TUBURI DIN BETON PRECOMPRIMAT Mentenan a. cedare tuburi datorită varia iilor de presiune a apei (lovituri de berbec). condi ii ce trebuie prevăzute în contractele de exploatare dintre operator şi autoritatea locală sau centrală. defec iuni ale garniturilor. coroziune). dezveliri armături). defec iuni ale torcretului (fisuri. 6. exfolieri. 6.2. defec iuni ale betonului (fisuri. 6. exfolieri.A.1. 6. ruperi prin coroziune sub tensiune a armăturilor pretensionate. cu respectarea cerin elor din următoarele documente de reglementare tehnică: . dezveliri armături). Operatorul de re ea este societatea specializată în monitorizarea func ionăriii re elei precum şi în asigurarea condi iilor de mentenan ă.6. defec iuni ale betonului miez (ciobituri. desprinderi.

78: Instru iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor 6. în care din calcul rezultă că tuburile nu pot prelua împingerile pământului.suprabetonare la aduc iuni sau canalizări – figura15. operatorul împreună cu un proiectant de specialitate vor stabili solu ii tehnice de realizare a consolidărilor.C 130 . Suprabetonare la aduc iuni din canalizări 36 . Consolidare Pentru degradări locale care pot afecta capacitatea de preluare a presiunior.2. .3. se pot utiliza solu ii de realizare a incintelor din beton armat. la subtraversări. care pot constitui baza de analiză şi definitivare a tehnologiei de consolidare: .. Se propun exemple de solu ii tehnice de principiu. prin care vor trece tuburile de presiune din beton precomprimat – figura 17. NOTĂ: Săpătura şi implicit suprabetonarea se va realiza pe o lungime de tub cu minim 50 cm de o parte şi de alta a defectului Figura 15. .cămine de vizitare la canalizări – figura 16.de asemenea. în cazuri excep ionale.

Nota: La conexiunea dintre tubul de cămin şi tubul din beton precomprimat se poate introduce, înainte de suprabetonare, o piesă metalică care urmăreşte profilul ştu ului tubului de cămin, care se sudează de armătură. Dupa terminarea prizei betonului si realizarea unei resisten e mecanice corespunzătoare se perforează gaura şi se poate trece la montarea caminului. Figura 16. Cămine de vizitare la canalizări.

Figura 17. Incintă din beton armat pentru trecerea tubului de bază.

37

6.3.3. Înlocuire 6.3.3.1. Neetanşeită ile tuburilor constatate la proba de presiune se pot remedia, în cazul pierderilor la garnituri, prin aplicarea unei garnituri suplimentare (ex. elastomeri termoplastici) şi/sau a unor piese de strângere speciale. 6.3.3.2 În cazul când există pierderi de apă prin pere ii tubului (pere ii sau mufa fisurată), iar defecțiunea este majoră ți nu poate fi remediată prin suprabetonarea zonei afectate, se va înlocui tubul defect. Pentru scoaterea tubului defect se va sparge partea centrală a tubului, pe o por iune de aproximativ 20 cm, se vor scoate păr ile A şi B din conductă (figura 18) şi se vor introduce tronsoane scurte, speciale, care se vor comanda la fabrică.

Figura 18. Tehnologia de scoatere a tubului defect. Aceste tronsoane se vor lega între ele cu ajutorul unui manşon cu flanşe, contraflanşe şi garnituri de cauciuc (figura 19).

1 – manşon de trecut pe tub 2 – flanşe pentru presarea garniturii de cauciuc 3 – garnituri circulare de cauciuc 4 – buloane de strângere Figura 19. Tehnologia de conectare a tubului nou cu tuburile existente.

38

7. PROTEC IA, SIGURAN A ŞI IGIENA MUNCII În toate opera iile de execu ie a conductelor de aduc iune şi a re elelor de alimentare cu apă şi de canalizare se respectă cerin ele esen iale referitoare la protectia, siguran a ți igiena muncii. Conducătorii unită ilor de execu ie, precum şi reprezentan ii beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obliga ia să aplice toate prevederile legale privind protectia muncii: Legea 90/1996 a protec iei muncii şi “Normele metodologice de aplicare”, “Normele generale de protec ia muncii”elaborate de Ministerul Muncii şi Protec ie Socialei în colaborare cu Ministerul Sănătă ii – 1996, “Normele specifice de securitate a muncii”precizate în anexa II, precum şi Ordinul nr. 9/N/15.03.93 al MLPAT – “Regulament privind protec ia si igiena muncii în construc ii”. Principalele măsuri şi ac iuni pentru asigurarea condi iilor de securitate a muncii sunt: ♦ Luarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru asigurarea condi iilor de securitate a muncii. ♦ Realizarea instructajelor de protec ie a muncii ale întregului personal de exploatare şi între inere şi consemnarea acestora în fițele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual. ♦ Controlul aplicării şi respectării normelor specifice de către întreg personalul. ♦ Pe toata durata execu iei, în lungul conductelor trebuie asigurată o zona de lucru şi de protec ie. Lă imea acestor zone se stabileşte în func ie de tipul şi diametrul conductelor care trebuie montate, precum şi de condi iile locale. ♦ În interiorul zonei de lucru şi de protec ie nu este permis accesul persoanelor şi al utilajelor străine de şantier. Zona de protec ie se stabileşte prin proiect şi se măsoară din axul conductei. Instructajele de protec ie a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la: ♦ Semnalizarea şi supravegherea lucrărilor. ♦ Execu ia săpăturilor şi sprijinirea pere ilor şan urilor. ♦ Execu ia sudurilor. ♦ Semnalizarea devierii circula iei, iluminatul pe timpul nop ii. ♦ Manevrarea materialelor grele, manual sau cu utilaje de ridicat. ♦ Protec ia împotriva intoxicării cu clor la dezinfectarea conductelor. ♦ Tăierea mecanică a conductelor. ♦ Obligativitatea folosirii echipamentului de protec ie şi de lucru. ♦ Lucrări în spa ii închise: cămine, galerii edilitare, tuneluri. ♦ Folosirea utilajelor de execu ie (motopompe, compresoare, macarale, grupuri electrogene, grupuri de sudură, aparate de tăiat conducte, etc.)

39

respectându-se prevederile din STAS 297-2.8. Înainte de executarea unor opera ii cu foc deschis (sudură. Tuburile şi piesele speciale din polietilena de înalta densitate se aprovizionează pe şantier numai în momentul punerii acestora în operă. Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izola ii sau opera ii cu substan e inflamabile. precum şi şantierului care asigură execu ia conductelor. Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a şantierului a carburan ilor necesari func ionarii utilajelor. Răspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine antreprenorului. În timpul efectuării lucrărilor de vopsitorii. galerii edilitare. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor. precum şi echiparea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligatorii la execu ia re elelor de distribuție a apei. Lucrările de sudură nu se execută în zonele unde se realizează vopsitorii sau izola ii. tuneluri). Conducătorul forma iei de lucru asigură instruirea personalului şi urmăreste permanent respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. pentru marcarea pozi iei hidran ilor exteriori şi a căminelor de vane pentru instala ii de incendiu. topire de materiale izolante. lipire cu flacără. Se execută si montează indicatoare vizibile şi rezistente la intemperii. se iau măsuri de evitare a contactului substan elor inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de siguran ă de minimum 30 m. repara ii şi remedieri ale avariilor. izola ii. Utilajele se prezintă la program alimentate cu combustibilii necesari. topire plumb) se face instructajul personalului care realizează aceste opera ii având în vedere prevederile normativului C300 “Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execu ie a lucrărilor de construc ii şi instala ii aferente acestora”. se prevăd măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în functie de natura lucrarilor şi a condi iilor locale. inclusiv în timpul opera iilor de revizie preventivă. 40 . Pentru lucrările de execu ie în spa ii inchise (cămine.

Apa uzata este trimisa spre canalul colector. iar sistemele de canalizare ți stațiile de tratare a apelor uzate se află în proprietatea administrațiilor locale. Sistemul de recuperare a căldurii din apele uzate 41 . Acest lucru este posibil deoarece pe timpul iernii. apele uzate sunt mult mai calde decat aerul exterior. Daca la nivelul UE s-a stabilit obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 20%. temperatura medie a apelor uzate este între 10° C ți 20° C. Tehnologia pentru producerea de căldură din apele uzate este foarte simplă. SOLUȚII TEHNICE PENTRU RECUPERAREA CĂLDURII DIN APELE UZATE Apele uzate conțin foarte multă energie termică. Căldura recuperată din apele uzate ți up-gradată cu ajutorul pompelor de căldură poate fi utilizată pentru încălzirea locuințelor sau pentru producerea apei calde menajere. Figura 20. Zonele comerciale ți cele industriale produc. debite mari de ape uzate. unde se amesteca cu apa meteorica. fiecare locuitor produce zilnic intre 100 l ți 160 l de apă uzată – generată la spălare. In decursul unui an. la randul lor. Aceasta energie poate fi utilizată pe timpul iernii pentru a genera căldură. iar pe timpul verii pentru răcire. numai prin aplicarea acestei tehnologii se pot atinge 30-40% din obiectivul amintit. Esența acestei tehnologii o reprezintă un schimbător de căldură care extrage căldura din apele uzate. ți o pompă de căldură ce poate să încălzească ți/sau răcească clădiri de mari dimensiuni – ața după cum este prezentat în figura 1.9. acoperind 6 pană la 8 % din consumul total de energie pentru scopurile amintite mai sus. in băi/duțuri. iar pe timpul verii ele sunt mult mai reci. Sistemul de recuperare a căldurii din apele uzate este prezentat in figura 20. nu dăunează mediului ambiant ți este verificată. proiectele de recuperare a căldurii din apele uzate trebuie sa fie susținute la nivel guvernamental ți să fie integrate în strategia energetică a a statului. Deoarece domeniul de rentabilitate al acestei tehnologii se situează în domeniul puterilor termice mari. fără modificarea comportamentului uman. în toalete. În zonele urbane.

în peretele acestuia. ți anume: . Lungimea acestui schimbător de căldură poate atinge ți 200 m. În cazul sistemelor de canalizare deja existente. Pentru recuperarea căldurii direct din canalul de ape uzate există două tehnologii disponibile: pentru sistemele de canalizare deja existente.recuperarea căldurii în stațiile de tratare. În sisteme de canalizare existente. Figura 21.Pentru recuperarea cțldurii din apele uzate. În figura 22 se prezintă structura ți tehnologia de montaj a unui schimbător de căldură metalic în interiorul unui canal existent. pentru recuperarea căldurii din apele uzate se ațează pe fundul canalului colector un schimbător de căldură plat. Pompa de căldură ridică potențialul termic al căldurii ți furnizează căldura (de condensare a unui agent frigorific) către consumatori. În sisteme de canalizare noi 42 . Căldura recuperată din apele uzate ajunge – prin intermediul unui agent termic secundar – la o pompă de căldură. a. în scopul încălzirii spațiilor ți al producerii apei calde menajere.prin intermediul unui schimbător de căldură metalic. . de tipul țeavă în țeavă. existț doua metode. Pompele de căldură sunt de tipul cu comprimare mecanică de vapori. Schimbătoare de căldură pentru recuperarea căldurii în tuburile de canalizare a. b. realizat din oțel de înaltă calitate – conform figurii 21.recuperarea căldurii direct din canalul de ape uzate – prin intermediul unui schimbător de căldură înglobat la partea inferioară a tubului de scurgere. în decursul tratării apelor uzate sau la finele procesului de tratare a acestora . imersat în bazinul de tratare. b. si pentru sistemele de canalizare noi. iar energia de acționare este energia electrică.

Acest sistem are avantajul unei întrețineri mai facile. deoarece canalele sunt vizitabile (se poate merge pe suprafața schimbătorului de căldură). precum ți stațiile de tratare sunt proprietatea municipalităților. realizat din țevi metalice. Figura 24. de tipul celor prezentate în figura 24. pentru realizarea unor sisteme de recuperare a căldurii din apele 43 . Schimbătoare de căldură multitubulare pentru recuperarea căldurii din bazinele staȚiilor de tratare a apelor uzate Deoarece sistemele de evacuare a apelor uzate. cu racorduri pentru a putea realiza un sistem modular – conform figurii 23. Tipuri de schimbătoare de căldură recuperatoare înglobate în tuburile de scurgere In bazinele stațiilor de tratare se pot imersa schimbătoare de căldură multitubulare. Figura 23. se pot utiliza tuburi din beton armat ți precomprimat care au înglobate în peretele de beton un schimbător de căldură. Structura Ți tehnologia de montaj a unui schimbător de căldură metalic în interiorul unui canal existent În cazul sistemelor de canalizare noi.Figura 22.

complexele sportive ți bazinele de înot. cu vechimea de 20 de ani o Consumatorul de căldură: 70 clădiri o Rețea de încălzire la distanță: 3. Cele mai potrivite aplicații sunt: ansamblurile de clădiri unifamiliale sau blocurile de locuințe.5 km o Puterea termică totală: 4800 kW o Puterea termică a pompei de căldură: 380 kW o Ponderea pompei de căldură: 14 % o Proprietarul sistemului:Wärmeversorgung Binningen AG o Contractor: EBM Elektra Birseck Münchenstein StaȚie de tratare a apelor uzate din oraȚul Basel (ElveȚia). Zumikon o Engineering: Rabtherm AG. IWC. Zürich Compania de ceasuri. În plus. sau în apropierea unei stații de tratare a apelor uzate.uzate (cu ajutorul pompelor de căldură) este nevoie de sprijinul autorităților locale.2 km o Puterea termică totală: 1150 kW o Puterea termică a pompei de căldură: 820 kW o Ponderea pompei de căldură: 70 % o Proprietarul sistemului: Leopold Bachmann. astfel de sisteme sunt recomandate pentru ansambluri de construcții. iar în Austria ți Elveția o piață de cate 1 miliard de euro. cu vechimea de 20 de ani o Consumatorul de caldura: 133 clădiri o Rețea de încălzire la distanță: 1. Rüschlikon o Pompa de căldură realizată de Kapag AG. acolo unde numărul minim de locuitori este între 5000 ți 10000. Schaffhausen o Consumatorul de caldura: 6 clădiri o Rețea de încălzire la distanță: 0. Schaffhausen Sandvika – Oslo o Consumatorul de caldura: 56 clădiri o Rețea de încălzire la distanță: 10 km o Puterea termică totală: 22 000 kW o Puterea termică a pompei de căldură: 13 000 kW 44 . Condiția este ca necesarul de căldură să fie de cel puțin 150 kW.3 km o Puterea termică totală: 600 kW o Puterea termică a pompei de căldură: 370 kW o Ponderea pompei de căldură: heat pump 60 % o Proprietarul sistemului: IWC International Watch + CO. Un studiu arata ca în Germania există o piață potențiala de 10 miliarde de euro în astfel de sisteme. o Engineering: E + H Ingenieurbüro AG. Exemple de aplicații ale sistemelor de recuperare a căldurii din apele uzate StaȚie de tratare a apelor uzate din oraȚul Basel (ElveȚia).2 km o Puterea termică totală: 820 kW o Puterea termică a pompei de căldură: 806 kW o Ponderea pompei de căldură: 70 % o Proprietarul sistemului: Consorțiu o Contractor: Elektrizitätswerk des Kantons Zürich EKZ Complex de locuinȚe Winterthur o Consumatorul de caldura: 400 apartamente o Rețea de încălzire la distanță: 0. Ltd. iar utilizatorul să fie amplasat în apropierea unui canal de mari dimensiuni pentru apele uzate. țcolile. sau pentru clădiri de mari dimensiuni.

F2 Greutatea proprie a tubului şi a apei. Winterthur ANEXA I STABILIREA CLASEI TUBURILOR DIN BETON PRECOMPRIMAT 1. Principii generale 1. F3 X X Gruparea II X X Conducte amplasate în zone carosabile Încercări X - X X X X X X Pentru stabilirea presiunii echivalente “Pech” - X - - - - - X X X X X 45 . Aceasta se face astfel încât în orice punct al traseului conductei.1.95 Pc (1) Tabelul 1 Conducte amplasate în zone necarosabile Tuburi amplasate in zone necarosabile în care este posibil accesul accidental al unor vehicule având o greutate maximă de 10 t. Sandvika o Pompa de căldură realizată de Friotherm AG.o Ponderea pompei de caldura: 50 % o Proprietarul sistemului: Baerum Fjernvarme AS. F1 Suprasarcini datorate circula iei unui autovehicul de 10 t. să fie îndeplinită condi ia: Po ≥ 0. F2 Suprasarcini datorate circula iei autovehiculelor din convoaiele standardizate. Gruparea I Pentru stabilirea presiunii “Pi” Presiunea interioară de regim “Pr” Suprapresiunea interioară datorată loviturii de berbec ”∆p” Sarcini datorate pământului de umplutură. Alegerea tubului constă în precizarea clasei de fabrica ie.

2. 46 .presiunea echivalentă datorită încărcărilor exterioare (greutatea pământului de umplutură. Astfel.Pozarea tuburilor Tuburile montate în tranşee sau în rambleu sunt pozate pe un pat amenajat conform figura 1. Pc – presiunea de calcul stabilită conform formulei (2) P = Pi + Pech unde: (2) Pi . După cum se observă din tabelul 1 pentru conductele amplasate în zone necarosabile. . în func ie de caracteristicile fiecarei zone. Verificarea rela iei (1) trebuie făcută într-un mumăr suficient de puncte pe lungimea traseului conductei. greutatea apei din tub. astfel încât: . Stabilirea clasei tuburilor pentru cazuri curente. în care este posibil accesul accidental al unor vehicule.1. etc ). clase de fabrica ie diferite.1a÷11b din prezenta ANEXĂ întocmite în următorele ipoteze: 2.clasa de fabrica ie .rela ia 1 să fie satisfăcută pe toată lungimea traseului.presiunea interioară în sec iunea de calcul. Figura 1. Pozarea tuburilor montate în tranşee sau în rambleu.unde: Po . clasa tuburilor se va stabili pe baza utilizării diagramelor nr. prin proiect putându-se prevedea. Pech . La stabilirea presiunii Pc se vor lua în considerare grupările de încărcări conform tabelului 1 din prezenta ANEXĂ. este necesar ca. în acest caz presiunea de calcul să se stabilească pentru două grupări de încărcări. În cazuri curente. pe tronsoane. la stabilirea presiunii de calcul se exclude ipoteza suprapunerii efectelor datorate loviturii de berbec şi ale suprasarcinii din autovehicul. suprasarcini din circula ia vehiculelor. 2. greutatea proprie a tubului.să rezulte o stabilire judicioasă a clasei de fabricatie. 1.

µ= tgφ Tabelul 2 Tipul de pământ Pietrişuri şi bolovănişuri Nisipuri Argilă Argilă saturată cu apă kµ 0.4.130 0.4. În cazul când sunt îndeplinite condi iile de la punctele 2.165 0. Montarea tuburilor în tranşee cu pere i verticali şi îinclina i.4. Natura terenului Tuburile se consideră montate în pământ având următoarele caracteristici: .Figura 2. 2. Pentru terenuri nestabile sau cu tasări mai mari. Montarea tuburilor Tuburile se consideră montate în tranşee cu pere ii verticali.k=tg2(45 – φ/2). 2..2. Tuburile pozate în tranşee cu pere ii înclina i având raportul n/m ≥ 1 (figura 2 c) se consideră montate în rambleu (figura 2 d). care dau presiunea echivalentă „ Pech“ din încercări exterioare. 2. cu următoarele precizări: 47 . φ – unghiul de frecare interioară.densitatea γ = 1. Tuburile montate în tranşee cu pere ii înclina i având n/m <1 se vor calcula conform indica iilor de la punctul 2. având dimensiunile din figura 2 a. tuburile vor fi calculate conform indica iilor de la punctul 3. stabilirea clasei tuburilor se poate face prin utilizarea diagramelor l a ÷ 11 b.190 0.8 t/m3 . ÷ 2.1.110 Terenul de fundare se consideră că are tasări normale şi aceleaşi caracteristici cu pământul în care se sapă.produsul kµ conform tabelului 2 .3.

5. inferioară adâncimii de 3 m. De exemplu. pentru stabilirea clasei tuburilor se va face în conformitate cu indica iile de la punctele 3. 2. Calculul presiunii Po pentru stabilirea clasei tuburilor. ÷ 2.31 =10.7 + 5. pentru punctul 26 din profilul longitudinal din Figura 3 se calculează : Adâncimea de îngropare H = cota terenului – cota axului conductei –Dext..90 = 9. O ramură corespunde tuburilor montate în rambleu – aceasta se întinde pe toate gama de adâncimi. Pentru gruparea II-a se calculează: Suprapresiunea datorată loviturii de berbec P = 0.00 – (1. valorile „ Pech“ sunt aceleaşi.90 bar (diagrama 8 a) Pr = 5.90 m Presiunea echivalentă rezultă din diagrama 8 b Pech = 4. 1 ÷ 8 m.130.36/2) = 1.7.70 + 5. caracterizat prin produsul kµ are două ramuri. ÷ 3. Cea de a doua ramură corespunde tuburilor montate în transee – aceasta se întinde numai pe o zonă.1./2 H = 319.1.31 bar 10 rezultă Po = 4. se va face pe baza datelor din profilul longitudinal al conductei. . 48 .31 bar Po = 0. În cazul când nu sunt îndeplinite ipotezele de calcul de la punctele 2. în care s-a considerat cazul unei conducte tip SENTAB Dn 1200. indiferent de modul de montare a tuburilor – în traşee sau în rambleu. Pentru adâncimi superioare celei corespunzătoare punctului de intersec ie a celor două ramuri tuburile montate în transee se vor calcula pe baza diagramei corespunzătoare tuburilor montate în rambleu. din diagramă.01 bar în gruparea Ia conform tabelului 1. în general. montată într-o zonă carosabilă accidental.7 bar Pech = 3.11 − 317.00 = 5.diagramele sunt întocmite pentru toate dimensiunile de tuburi ce se produc. conform exemplului din Figura 3.91 bar 3.31 + 3. Pentru aceste adâncimi.fiecare diagramă corespunzătoare unui tip de pământ.Stabilirea clasei tuburilor pentru cazuri speciale. pentru cele patru valori curente ale produsului kµ din tabelul 1. pentru cazul tuburilor montate în zone necarosabile sau al celor montate în zone carosabile accidental.70 bar Presiunea de regim Pr = cota piezometrică – cota axului conductei/10 = 370.4 calculul presiuni echivalente Pech. având kµ = 0. în teren argilos.58 – 317.

Tubul se consideră rezemat pe un pat amenajat cu unghiul la centru în conformitate cu (fig. 3.0844 FDm(1 + n' µ ) Di d 2 (6) 49 . Calculul presiunii echivalente Pech în func ie de încărcări Incărcările din presiunea pământului se consideră aplicate pe o zonă corespunzătoare unui unghi la centru de 900 (figura 4). Presiunea interioară echivalentă Pech se determină din egalitatea: σ întindere = σ încovoiere (3) unde: σ întinder e= Pech x Di/2 d (4) σ încovoiere = M/W = 0.1).0844 FDm(1 + n' µ ) d2 /6 Din egalitatea de mai sus rezultă: (5) Pech = ke 6 x0.Figura 3. Extras din profilul longitudinal al unui tub tip SENTAB.1.

în cazul repartizării uniforme pe un sfert de cerc (figura 5a) şi MA = 0. datorată greută ii pământului.Figura 4. pe un sfert de cerc sau pe tot diametrul. are o influen ă redusă asupra momentului de încovoiere maxim. dacă se consideră cele două moduri de repartizare a sarcinii verticale F.0780 F Dm. Schema de calcul de rezistenta pentru incărcările din presiunea pământului Observa ie : Trebuie remarcat că modul de repartizare a încărcării verticale. Astfel. momentele de încovoiere maxime sunt: MA = 0. în cazul repartizării uniforme pe diametru (figura 5b) În formula (6): F este rezultanta încărcărilor verticale n΄ = Ep/Eb – 1 = 5 µ – procentul de armare transversală al tubului 50 .0844 F Dm.

pentru tuburile PREMO şi IPREROM Pech = 0. repartizare uniformă pe diametru. se utilizează următoarele formule.717 51 .modulul de elasticitate al sârmelor de o el SBP din armătura transversală Eb . Ep . repartizare uniformă pe un sfert de cerc. deduse din rela ia (6): .557 (8) Coeficien ii αp pentru tuburile tip PREMO şi TIP IPREROM Tabelul 3 Dn αp 400 1.628 600 1. în vederea determinării coeficientului Ke. DM F • = αp F (bar) Dl d (7) Pech = 0. Ke – factor experimental de micşorare a efortului de întindere din încovoiere la trecerea la echivalen ă cu eforturile din întinderea centrică.886 1500 0.672 .306 1000 1.661 500 1. Schema de calcul de rezisten ă a momentului maxim de încovoiere: a.Figura 5.pentru tuburi SENTAB DM F • = αs F (bar) Dl d Valorile coeficientului αp şi αs sunt date de tabelele 3 şi 4.modulul de elasticitate al betonului inând cont de cercetările experimentale efectuate. b.605 800 1.101 1200 0.

12. conform profilului longitudinal al acesteia (în m) γ – densitatea pământului (în t/m3). Dimensiunile caracteristice ale tranşeei pentru calculul presiunii pământului de umplutură. 3. adoptându-se valoarea cea mai mică.2.532 2000 0.8 t/m3.626 1600 0. iar densitatea se poate lua γ = 1..Coeficien ii αs pentru tuburile TIP SENTAB Tabelul 4 Dn αs 1200 0.2.3.3. H B Figura 6. F1R . Observa ie: Pentru tuburile montate în tranşee se va determina şi presiunea verticală a pământului de umplutură în condi ii de rambleu. Presiunea verticală a pământului de umplutură se determină cu formula: 52 . 1 − e − 2 kµ CT = (10) H 2kµ B Produsul kµ din formula (10) are semnifica ia de la punctul 1. Presiunea pământului de umplutură pentru tuburi montate în tranşee se determină cu formula : F1T = CT γ HB (t/m) (9) unde: B este lă imea tranşeei stabilită în proiect (figura6) (în m) H – adâncimea de îngropare a conductei în punctul de calcul.702 1400 0. conform punctului 1. Pentru valorile produsului kµ din tabelul 2 coeficientul CT se poate lua din diagrama nr.3.4.473 3. În lipsa unor date geotehnice precise produsul kµ se poate lua conform tabelului 2.

conform profilului longitudinal (în m). (11) unde: Dext. Aceasta poate fi considerat cu valorile din tabelul 5. 53 .diametrul exterior al tubului (în m) H .coeficientul de tasare care exprima modul diferit de tasare a tubului şi a pământului din jurul lui.85). Figura 7.F1R = CR γ H Dext. . Dimensiunile caracteristice pentru calculul presiunii verticale a pământului de umplutură. .raportul între înăl imea tubului în contact cu rambleul şi diametrul exterior al acestuia (pentru rezemare pe pat amenajat cu unghiul la centru α = 900 p = 0.adâncimea de îngropare a conductei în punctul de calcul.pentru H ≤ Hs e2kµ CR = .pentru H > Hs H −1 Dext H 2kµ Dext (12) Hs −1 H − H s 2 kµ H s Dext CR = + (13) e H H Dext 2kµ Dext Înăl imea Hs a planului de tasare egală se determină prin rezolvarea iterativă a ecua iei: e 2kµ e 2 kµ Hs Dext − 2 kµ Hs = 2kµrs p + 1 Dext (14) unde: p . rs .

coeficientul dinamic ale cărei valori se vor lua conform tabelului 6.5.6 h 1.0 0.adâncimea de îngropare a conductei (în m) K = tg2 (450-φ/2) Observa ie: Presiunea orizontală a pământului (sarcina de împingere a pământului) nu se va lua în calcul pentru tuburi montate în tranşee cu taluze înclinate pentru care n/m < 1 (vezi figura 8).4.diametrul mediu al tubului (în m) H . 3. coeficientul CR se poate lua din diagrama nr. p = 0. F2 din circula iei autovehiculelor se va calcula cu formula: (16) F2 = fpz Dm (tf/m) unde: f . Tabelul 6 Natura încărcării Autovehicule (STAS 3321-86) Vehicule de cale ferata Vehicule pe şenile (STAS 3321-86) 1+ f 0. Presiunea orizontală a pământului de umplutură (sarcina de împingere a pământului) se determina cu formula: F1H = kγDm (H + unde : Dm .3 Prin valorile produsului kµ din tabelul 2.85 (rezemat pe pat amenajat cu unghiul la centru de 900) şi rs = 0.presiunea unitară din sarcinile mobile care se determină din diagramele figurii 8. pz .0 54 . 3.7 0. Sarcina verticală. 13.3 h Dm ) (tf/m) 2 (15) 1+ 0.Tabelul 5 Modul de fundare Tubul fundat pe stâncă sau pamânt netasabil Tubul fundat pe teren obişnuit Tubul fundat pe pământ cu tasări mari rs 1.7 (tubul fundat pe teren obişnuit).

Figura 8. b. sarcina F2 din vehicule de 10 tf pe terenuri agricole. Diagrame pentru stabilirea sarcinilor F2: a. presiunea unitară pz din vehicule pe zone carosabile. 55 .

Figura 9.00 1.58 0.÷ 3.87 1.3.2. .19 0.6.24 3.74 2.28 2.pentru conducte montate în tranşee: F = F1T + F2 + F3 (18) . Pentru tuburile din beton precomprimat sarcina verticală F3 se va lua conform tabelului 7.48 Dm2 (17) Formula a fost stabilită inând cont de rezemare pe pat amenajat (cu unghiul de 900) prin determinarea unei încercări F3 care ar produce aceleaşi momente cu cele din greutatea proprie a tubului şi greutatea apei.76 Dm d + 0.6.42 Tuburi tip SENTAB 3. Încărcarea verticală totală rezultă din însumarea lucrărilor de la punctele 3.pentru conducte montate în rambleu : 56 . Tabelul 7 DN (mm) F3 (t/m) Tuburi tip PREMO şi tip IPREROM 400 500 600 800 1000 1200 1500 1200 1400 1600 2000 0. Greutatea proprie a tubului şi a apei din tub se introduce în calculul cu formula: F3 = 4.26 0. Schema de calcul a încărcării reale şi a încărcării echivalente.34 0.31 1.7.

50 = = 1.11 t/m H 1. ca F1R Exemplul de calcul nr.3.2. În formula (19) diferen a (F1R – FH) ine cont de faptul ca FH produce. după caz.50 x 1. introducându-se în loc valoarea lui F1R .zona carosabilă convoi V = 80 presiunea pământului la umplutură: H 1.13 (diagrama 13) F1R = CRγHDe = 1.75 (diagrama 12) F1T = CTγHB = 0.conducta Dn 1000 mm din tuburi tip PREMO (tip IPREROM) .F = (F1R – FH) + F2 + F3 (19) Observa ie: În formulele de mai sus F2 va fi luat în considerare.presiunea de regim în sec iunea de calcul Pr = 5.25 x 1.33 → C R = 1.suprapresiunea datorată lovituri de berbec ∆p = 0 . Figura 10.75 = 4.5 bar . .82 t/m Se re ine valoarea F1R = 3. dar de semn contrar in pere ii tubului. γ = 1.80 x 1. aceleaşi eforturi. de F1T În formula (18) se va ine cont de observa ia de la punctul 1.82 t/m.1.87 x 1.8 t/m2 . deci F1R < F1T. 57 . aproximativ.165 . 1.13 = 3.25 De 1.86 → CT = 0.33 x 1.8 x 1.50 = = 0.îngropate în tranşee cu pere ii verticali . conform indica iilor din tabelul 1.87 B 1. Dimensiunile tranşeei pentru exemplul de calcul nr.nisipuri kµ = 0.

58 . când încărcările verticale din presiunea pământului sunt foarte mari şi din calcul rezultă valori ale presiuni Pc.87 = 9.3 = 1. Figura 11. Suprasarcina din circula ia autovehiculelor: f = 1+ 0.87 t/m F = 3.23 bar Pc = 10.29 x 1.29 Pech = 9.50.23 + 5. Dimensiunile funda iilor pentru montajul tuburilor de beton. Dimensiunile funda iilor vor fi adoptate ca în figura 11. mai mari decât clasa maximă.73 bar Se alege clasa 16. La proiectarea conductelor se va urmări ca tuburile să fie montate în zone necarosabile şi montate la adâncimi cât mai mici. În cazuri speciale.82 + 4.20 1. Stabilirea clasei pentru tuburi rezemate pe funda ie de beton.60 + 0. 4.F1H nu se ia în considerare (tranşee cu taluz vertical). astfel încât încărcările din presiunea pământului să intervină cu o pondere cât mai mică în valoarea presiunii de calcul Pc. px = 3.101 = 10. se poate prevedea fundarea tuburilor pe beton.60 t/m greutatea proprie şi greutatea apei (figura 8) F3 = 0.5 pentru V 80 şi H = 1.50 = 15.

În cazul rezemării pe fundatie de beton. Exemplul de calcul nr. 59 .1 se consideră Pr = 8 bar şi ∆p = 2 bar.b). conform figurii 11 a rezultă: Pc =0.18 bar – clasa 19 cu comandă specială. Celelalte date rămân neschimbate.8.45. Pentru conducta din exemplul nr.23 + 8 + 2 = 18.8 x 10. În cazul rezemării pe funda ie de beton.23 bar Tuburile cu Dn 1000 mm se produc curent până la clasa 16 şi cu comandă specială pentru clasa 19.45 x 10.23 + 8 + 2 = 20.60 bar – clasa 16 fabrica ie curentă. iar pentru cel cu unghiul la centru de 1800 (figura 11.23 + 8 + 2 = 14. cu coeficientul 0.Pentru tuburile asezate pe funda ie de beton cu unghi la centru de 1200 (figura 11) la calculul presiuni „Pc“presiune echivalentă „Pech“ se va reduce prin înmul irea cu coeficientul 0.2. conform figurii 11 b rezultă: Pc =0. Rezultă : Pc = 10.

60 .

61 .

62 .

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

.........................bar......... Constatări în timpul încercării a) la montare........................ Date de încercare..................................... 2.................şi la km.......................... Temperatura aerului....... la cota.. 1.............................................ora............................................... 2..........ora..................... Perioada de montare a tuburilor.....)........................................ Mufe de trecut pe tub............................................................................... Proces verbal nr....................................................m.. Temperatura aerului.................ANEXA II PROCES VERBAL de încercare a conductei la presiunea hidraulică Beneficiar....................................................................... Presiunea de încercare a impermeabilită ii tuburilor la fabrică (marcată pe tub)................presiunea..............terminat în ziua de.................... 1.....................................bar...............................................................................................bar................................ b) la tuburi şi mufe.............................................................................ora.......................... Executarea probelor pe un tronson........................................................ Probele de presiune de încercare Început la data de ......... Lungimea totală.............. Montarea manometrului de măsură a presiunii la km........... Umplerea cu apă a conductei......... Temperatura aerului.... Temperatura aerului............ Tipul terenului la tronsonul respectiv................ora...... Terminat la data de.................... Terminat la data de....... Piesa de legătură la tronsonul respectiv (coturi. început............................................................................buc......................................................................................................... ramifica ii................................................... Descrierea tronsonului ce se încearcă.....................buc...................... temperatura apei........ buc................... c) la piese speciale. Tronsonul nr........ Presiunea de probă................... Ventile de aerisire.....buc.. 74 ......................................................... diametrul tuburilor..............mm Numărul tuburilor din tronson....... Presiunea de încercare a conductei......................................................................................kg/m2... Constructor........................... d) alte observa ii........ început în ziua de...........................................................................................buc............................................................din.... etc................................................... Temperatura apei. ............................. temperatura apei....... Proba de presiune (de satura ie a betonului)...............de la km. reduc ii..............buc.... Verificarea tuburilor montate şi înlocuirea celor necorespunzătoare nr.... ..........bar.................................................................................la km.......... temperatura apei........... Ventile de golire..la cota...........................

................bar......... 75 ............ Observa ii efectuate................. CONSTRUCTOR....................Executarea probelor de presiune pe mai multe tronsoane Încercarea tronsoanelor de la km.......... Presiunea de încercare. DELEGAT BENEFICIAR...................la km..

10 şi 13 bar Clase fabrica ie. Po = 7 bar 2300 3400 6020 7848 9770 15080 800 1000 1200 1400 1600 2000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 Clase fabrica ie. 10. Po = 7. Po = 7 bar Clase fabrica ie. Călăraşi Domeniu de utilizare functie de presiune Tip tub Greutate [Kg] Diametru nominal [mm] 600 Lungime fără mufă [mm] 5000 Aduc iuni şi re ele de alimentare cu apă Canalizare Subtraversari căi ferate.A.ANEXA III CARACTERISTICI STANDARD ALE TUBURILOR REALIZATE DE PREFAB S. 10. 13 şi 19 bar Clase fabrica ie. Po = 7. Po = 7 bar Clase fabrica ie. Po = 7. râuri PREMO Dn 600 IPREROM Dn 800 Dn 1000 SENTAB Dn 1200 Dn 1400 Dn 1600 Dn 2000 1320 Clase fabrica ie. 13 şi19 bar Clase fabrica ie. Po = 7 bar 76 . drumuri. Po = 7 bar Clase fabrica ie. Po = 7 bar Clase fabrica ie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->