Sunteți pe pagina 1din 52

LEGE Nr.

118 din 15 decembrie 1992 Prima pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971 si la Conventia contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 1988 EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 341 DIN 30/12/92

pagina Top

Data intrarii in vigoare: 30 Decembrie 1992

Parlamentul Romniei adopta prezenta lege. ARTICOL UNIC Romnia adera la Conven ia asupra substan elor psihotrope, ntocmit la Viena la 21 februarie 1971 i la Conven ia contra traficului ilicit de stupefiante i substan e psihotrope, ntocmit la Viena la 20 decembrie 1988. Aceasta lege a fost adoptat de Senat n edin a din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu ia Romniei. PREEDINTELE SENATULUI prof. univ. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor n edin a din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu ia Romniei. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR ADRIAN NASTASE ORGANIZA IA NA IUNILOR UNITE CONSILIUL ECONOMIC I SOCIAL Conferin a Organiza iei Na iunilor Unite pentru adoptarea unui protocol privind substantele psihotrope CONVEN IA ASUPRA SUBSTAN ELOR PSIHOTROPE *) *) Traducere PREAMBUL Pr ile, din grija pentru sntatea fizica i morala a omenirii, preocupate de problema snt ii publice i problema social care rezulta din abuzul cu anumite substan e psihotrope, hotrte sa previn i sa combata abuzul de aceste substan e i comer ul ilicit la care dau loc, considerind ca este necesar sa se adopte msuri severe pentru a

limita utilizarea acestor substan e n scopuri ilicite, recunoscind ca utilizarea substan elor psihotrope n scopuri medicale i tiin ifice este indispensabila i ca posibilitatea de a procura substan e n aceste scopuri nu ar trebui sa fac obiectul nici unei restrictii nejustificate, ncredin ate ca spre a fi eficiente msurile luate impotriva abuzului de asemenea substan e trebuie sa fie coordonate i universale, recunoscind competenta Organiza iei Na iunilor Unite n domeniul controlului substan elor psihotrope i dorind ca organele interna ionale interesate sa-i exercite activitatea n cadrul acestei organiza ii, convinse ca o conven ie internationala este necesar pentru realizarea acestor teluri, stabilete urmtoarele: ART. 1 Defini ii n afar de o indica ie expres sau n cazul n care contextul impune sa fie altfel, expresiile urmtoare din prezenta conven ie au semnificatiile artate mai jos: a) Expresia consiliu se refer la Consiliul Economic i Social O.N.U. b) Expresia comisie se refer la Comisia Consiliului pentru Stupefiante. c) Expresia organ se refer la organul interna ional de control al stupefiantelor, instituit n virtutea conven iei unice asupra stupefiantelor din 1961. d) Expresia secretar general se refer la secretarul general al O.N.U. e) Expresia substanta psihotropa se refer la orice substanta, fie ca este de origine naturala fie de origine sintetic sau la orice produs natural din tabelele I, II, III sau IV. f) Expresia preparat se refer la: I. o solu ie sau un amestec, oricare ar fi starea sa fizica, con innd una sau mai multe substan e psihotrope; sau II. una sau mai multe substan e psihotrope divizate n unit i de administrare. g) Expresiile tabel I, tabel II, tabel III i tabel IV se refer la listele substan elor psihotrope purtind numerele corespunztoare, anexate la prezenta conven ie, care vor putea fi modificate, conform art. 2. h) Expresiile export i import se refer, fiecare n n elesul sau particular, la transferarea efectiv a unei substan e psihotrope dintr-o ara n alta. i) Expresia fabricare se refer la toate opera iile care permit ob inerea de substan e psihotrope i cuprinde purificarea i transformarea substan elor psihotrope n alte substan e psihotrope. Aceasta expresie cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor,

altele dect cele care snt efectuate pe baza de prescrip ie medical, ntr-o farmacie. j) Expresia trafic ilicit se refer la fabricarea sau traficul de substan e psihotrope efectuate contrar prevederilor conven iei de fata. k) Expresia regiune se refer la orice parte a unui stat care, n virtutea art. 28, este tratata ca o entitate distinct n scopurile prezentei conven ii. l) Expresia localuri se refer la cldiri, pr i ale cldirilor, precum i la terenul afectat cldirilor sus-men ionate sau unor pr i din aceste cldiri. ART. 2 Sfera de aplicare a controlului substan elor 1. Dac una dintre pr i sau Organiza ia Mondial a Snt ii se afla n posesia unor informa ii referitoare la o substanta care nc nu este supus controlului interna ional i care, dup prerea sa, pot face necesar includerea ei ntr-unul din tabelele prezentei conven ii, acea parte sau Organiza ia Mondial a Snt ii va adresa secretarului general o notificare nso it de toate informa iile adecvate. Aceasta procedura va fi, de asemenea, aplicat atunci cnd una dintre pr i sau Organiza ia Mondial a Snt ii se va afla n posesia unor informa ii justificind transferul unei substan e de la un tabel la altul sau suprimarea nscrierii ei ntr-unul din tabele. 2. Secretarul general va comunica aceasta notificare, precum i orice informa ii pe care le va considera potrivite, pr ilor, comisiei i, dac notificarea a fost facuta de una dintre pr i, Organiza iei Mondiale a Snt ii. 3. Dac din informa iile care nso esc aceasta notificare va rezulta ca substanta amintita este susceptibil de a fi inclus n tabelul I sau n tabelul II, n virtutea paragrafului 4, pr ile vor examina, n lumina tuturor informa iilor de care ele vor dispune, posibilitatea ca, n cazul acestei substan e, sa aplice cu titlu provizoriu toate msurile de control aplicabile substan elor din tabelul I sau din tabelul II, dup cum va cazul. 4. Dac Organiza ia Mondial a Snt ii constata: a) ca numita substanta poate provoca: I. 1) o stare de dependenta, i 2) o stimulare sau depresiune a sistemului nervos central dind loc unor halucinatii sau tulburri ale func iei motorii sau ale judeca ii sau comportamentului, sau perceperii, sau dispozi iei, sau II. abuzuri sau efecte nocive comparabile celor ale unei substan e incluse n tabelul I, II, III sau IV, i b) ca exista suficiente motive sa se cread ca substanta da sau risca sa dea loc la abuzuri n asa fel nct ea constituie o problema de sntate publica i o problema social care justifica punerea ei sub controlul interna ional, Organiza ia Mondial a Snt ii va comunica comisiei o apreciere asupra acestei substan e sau va indica, n special, n ce msura substanta da sau risca sa dea loc la abuzuri, gradul de gravitate a problemei de sntate publica i a problemei

sociale i gradul de utilitate al substan ei n terapeutic, precum i recomandri privind eventualele msuri de control crora ar fi oportun sa fie supus aceasta substanta n lumina acestei evaluri. 5. innd seama de comunicarea Organiza iei Mondiale a Snt ii ale carei aprecieri vor fi hotaritoare n domeniul medical i tiin ific i luind n considerare factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ, precum i to i ceilal i factori pe care Organiza ia Mondial a Snt ii i va considera potriviti, comisia va putea sa adauge respectiva substanta n tabelul I, II, III sau IV. Comisia va putea cere informa ii complementare de la Organiza ia Mondial a Snt ii sau din oricare alta sursa adecvat. 6. Dac o notificare facuta n virtutea paragrafului 1 s-a referit la o substanta nscris deja pe unul dintre tabele, Organiza ia Mondial a Snt ii va transmite comisiei noile sale constatri, precum i oricare noua evaluare a acestei substan e pe care ea o va putea face conform dispozi iilor paragrafului 4 i toate noile recomandri referitoare la msurile de control care i se vor prea indicate n lumina amintitei evaluri. Comisia, innd seama de comunicarea primit de la Organiza ia Mondial a Snt ii conform paragrafului 5, precum i de factorii enumerati n paragraful citat mai sus, va putea hotr sa transfere aceasta substanta de la un tabel la altul sau sa suprime nscrierea ei pe tabele. 7. Orice hotrre a comisiei adoptat n virtutea prezentului articol va fi comunicat de ctre secretarul general tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor nemembre care snt pr i la prezenta conven ie, Organiza iei Mondiale a Snt ii, precum i organului. Aceasta hotrre va intra pe deplin n vigoare pentru fiecare dintre pr i la 180 de zile de la data comunicrii, exceptind cazul unei pr i care n aceasta perioada i n legatura cu o hotrre avnd drept efect adugarea unei substan e la un tabel, va informa n scris pe secretarul general ca datorit mprejurrilor excep ionale ea nu este n msura sa supun aceasta substanta tuturor dispozi iilor conven iei aplicabile substan elor de pe acest tabel. O asemenea notificare va expune motivele acestei hotrri excep ionale. Cu toat aceasta notificare, fiecare dintre pr i va trebui sa aplice cel pu in normele de control enumerate mai jos: a) Partea care a notificat secretarului general o asemenea hotrre cu privire la o substanta care pn atunci nu fcuse obiectul controlului i nu fusese cuprins n tabelul I va tine seama, pe ct posibil, de msurile de control speciale enumerate la art. 7 i, n ceea ce privete aceasta substanta, va trebui: I. sa ceara autoriza ii pentru fabricarea, comercializarea i distribuirea substan ei conform dispozi iilor prevzute la articolul pentru substantele din tabelul II; II. sa ceara ca aceasta sa fie furnizat sau distribuita numai pe baza de prescrip ie medical, conform dispozi iilor prevzute la art. 9 pentru substantele din tabelul II; III. sa se conformeze obliga iilor referitoare la export i import enun ate n art. 12, exceptind fata de o alta parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanta n cauza; IV. sa se conformeze obliga iilor pentru substantele din tabelul II, enun ate la art. 13, prin care se prevd interdic ii sau

restrictii la export i import; V. sa furnizeze organului rapoarte statistice conform dispozi iilor prevzute la alin. a) paragraful 4 al art. 16: i VI. sa ia msuri, conform dispozi iilor art. 22, n vederea pedepsirii oricrei ac iuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate n cadrul ndeplinirii obliga iilor de mai sus. b) Partea care a notificat secretarului general o hotrre de acest fel n legatura cu o substanta pn atunci nesupusa controlului i adugat la tabelul II va trebui, n ceea ce privete aceasta substanta: I. sa ceara licenta pentru fabricarea, comercializarea i distribuirea ei conform prevederilor art. 8; II. sa ceara ca ea sa nu fie furnizat sau distribuita dect pe baza de prescrip ie medical, conform dispozi iilor art. 9; III. sa se conformeze obliga iilor referitoare la export i import men ionate n art. 12, n afar de o alta parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanta n chestiune; IV. sa se conformeze obliga iilor enumerate n art. 13, care prevd interdic ii sau restrictii la import i export; V. sa furnizeze organului rapoarte statistice conform dispozi iilor alin. a) c) i d) paragraful 4 ale art. 16; i VI. sa ia msuri, conform dispozi iilor art. 22, n vederea pedepsirii oricrei ac iuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate n cadrul executrii obliga iilor men ionate mai sus. c) Partea care a notificat secretarului general o hotrre de acest fel n legatura cu o substanta pn atunci nesupusa controlului i adugat la tabelul III va trebui, n ceea ce privete aceasta substanta: I. sa ceara licenta pentru fabricarea, comercializarea i distribuirea ei, conform dispozi iilor art. 8; II. sa ceara sa fie furnizat sau distribuita numai pe baza de prescrip ie medical, conform dispozi iilor art. 9; III. sa se conformeze obliga iilor referitoare la export i import men ionate n art. 12 n afar de o alta parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanta n cauza; IV. sa se conformeze obliga iilor enumerate n art. 13, care prevd interdic ii sau restrictii la export i import; V. sa furnizeze organului rapoarte statistice conform dispozi iilor alin. a), c) i d) paragraful 4 ale art. 16; i VI. sa ia msuri conform dispozi iilor art. 22 n vederea pedepsirii oricrei ac iuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate n cadrul executrii obliga iilor men ionate mai sus. d) Partea care a notificat secretarului general o hotrre de acest fel n legatura cu o substanta pn atunci nesupusa controlului i adugat la tabelul IV va trebui, n ceea ce privete aceasta

substanta: I. sa ceara licenta pentru fabricarea, comercializarea i distribuirea ei conform dispozi iilor art. 8; II. sa se conformeze obliga iilor enumerate n art. 13, care prevd interdic ii sau restrictii la export i import; III. sa ia msuri, conform dispozi iilor art. 22, n vederea pedepsirii oricrei ac iuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate n cadrul executrii obliga iilor men ionate mai sus. e) Partea care a notificat secretarului general o hotrre de acest fel n legatura cu o substanta transferata la un alt tabel cruia i se aplica msuri de control i obliga ii mai stricte, va aplica cel pu in prevederile conven iei de fata aplicabile tabelului de unde acea substanta a fost transferata. 8.a) Hotrrile conven iei adoptate n virtutea prezentului articol vor putea fi supuse revizuirii de ctre consiliu, dac una dintre pr i va formula o cerere n decurs de 180 de zile de la primirea notificrii hotrrii. Cererea de revizuire va trebui sa fie adresat secretarului general n acelai timp cu toate informa iile pertinente care au motivat-o. b) Secretarul general va comunica o copie dup cererea de revizuire i informa iile adecvate comisiei, Organiza iei Mondiale a Snt ii i tuturor pr ilor, invitindu-le sa-i comunice observa iile lor n decurs de 90 de zile. Toate observa iile astfel primite vor fi supuse examinrii consiliului. c) Consiliul poate confirma, modifica sau anula hotrrea comisiei. Hotrrea sa va fi notificat tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor nemembre - pr i la prezenta conven ie, comisiei, Organiza iei Mondiale a Snt ii i organului. d) n cursul procedurii de revizuire, hotrrea ini ial a comisiei va rmne n vigoare, sub rezerva prevederilor paragrafului 7. 9. Pr ile vor face tot ce le sta n putinta pentru a supune unor msuri de supraveghere ct mai eficiente substantele care nu snt prevzute n prezenta conven ie, dar care pot fi utilizate pentru fabricarea ilicit a substan elor psihotrope. ART. 3 Dispozi ii speciale referitoare la controlul preparatelor 1. Sub rezerva celor prevzute la paragrafele urmtoare din prezentul articol, un preparat este supus acelorai msuri de control ca i substanta psihotropa pe care o con ine i, dac el con ine mai multe asemenea substan e, va fi supus msurilor aplicabile acelei substan e care face obiectul celui mai strict control. 2. Dac un preparat care con ine o substanta psihotropa, alta dect o substanta din tabelul I, este compus n asa fel nct nu prezint dect un risc de abuz neglijabil sau nul, iar substanta nu poate fi recuperat n cantit i care pot da loc la abuzuri, prin mijloace uor aplicabile i n consecinta acest preparat nu creeaz o problema pentru sntatea publica i nici o problema de ordin social, preparatul respectiv va putea fi exceptat de la anumite msuri de

control enun ate n conven ia de fata, conform paragrafului 3. 3. Dac una dintre pr i constata ca un preparat intra n cadrul dispozi iilor paragrafului precedent, ea va putea hotr sa-l excepteze n ara sa sau n una din regiunile sale, de la una sau toate msurile de control prevzute n conven ia de fata; totui, susnumitul preparat va continua sa fie supus obliga iilor prevzute n articolele urmtoare: a) Art. 8 (licen e), n ce privete aplicarea lui la fabricare; b) Art. 11 (nregistrarea), n ce privete aplicarea lui la preparatele exceptate; c) Art. 13 (interzicerea i restrngerea importului i exportului); d) Art. 15 (inspec ia), n ce privete aplicarea lui la fabricare; e) Art. 16 (informa ii ce trebuie furnizate de ctre pr i), n ce privete aplicarea lui la preparatele exceptate; i f) Art. 22 (dispozi ii finale), n msura necesar pedepsirii actelor contrare legilor sau regulamentelor adoptate conform obliga iilor de mai sus. Partea sus-men ionat va notifica secretarului general toate hotrrile de acest fel, precum i numele i compozitia preparatului exceptat i msurile de control de la care preparatul este exceptat. Secretarul general va transmite notificarea celorlalte pr i, Organiza iei Mondiale a Snt ii i organului. 4. Dac una dintre pr i sau Organiza ia Mondial a Snt ii dispune de informa ii asupra unui preparat exceptat n baza paragrafului 3, care, dup prerea sa, ar justifica suprimarea completa sau par ial a exceptarii, ea le va notifica secretarului general i i va furniza informa iile n spiritul acestei notificri. Secretarul general va transmite aceasta notificare care, nso it de orice informa ie pe care o va considera pertinenta, pr ilor, comisiei i, atunci cnd notificarea a fost facuta de una dintre pr i i Organiza iei Mondiale a Snt ii, Organiza ia Mondial a Snt ii va comunica comisiei o evaluare asupra preparatului luind n considerare factorii enumerati la paragraful 2, precum i o recomandare referitoare la msurile de control de la care preparatul ar trebui, eventual, sa nceteze de a mai fi exceptat. Comisia, innd seama de comunicarea primit de la Organiza ia Mondial a Snt ii, a carei evaluare va fi hotaritoare n materie medical i tiin ific i avnd n vedere factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ i de alta natura pe care ea i va considera oportuni, va putea decide ca preparatul sa nceteze total sau par ial de a mai fi exceptat de la msurile de control. Secretarul general va comunica orice hotrre comisiei, adoptat n virtutea prezentului paragraf, tuturor statelor membre ale O.N.U., nemembre pr i la prezenta conven ie, Organiza iei Mondiale a Snt ii i organului. Toate pr ile vor lua msuri n vederea suprimrii exceptarii de la msurile de control n cauza n interval de 180 de zile ncepnd de la data comunicrii fcute de secretarul general. ART. 4 Alte dispozi ii speciale referitoare la sfera de aplicare a controlului

n ceea ce privete substantele psihotrope, altele dect cele de la tabelul I, pr ile vor putea autoriza: a) transportul de ctre cltori internationali al unor mici cantit i de preparate pentru uzul lor personal; fiecare dintre pr i va putea totui sa se asigure ca aceste preparate au fost legal ob inute; b) folosirea acestor substan e n industrie pentru fabricarea de preparate sau produse nepsihotrope, sub rezerva aplicrii n cazul lor a unor msuri de control prevzute de prezenta conven ie pn ce starea substan elor psihotrope va fi de asa natura nct ele sa nu mai poat, n practica, sa dea loc la abuzuri sau sa fie recuperate; c) folosirea acestor substan e, sub rezerva aplicrii msurilor de control prevzute de prezenta conven ie, pentru capturarea animalelor de ctre persoane autorizate n mod special de autorit ile competente pentru a utiliza substantele men ionate mai sus, n acest scop. ART. 5 Limitarea utilizrii n scopuri medicale i tiin ifice 1. Fiecare parte va limita utilizarea substan elor din tabelul I dup cum se prevede la art. 7. 2. Fiecare parte va trebui, sub rezerva dispozi iilor art. 4 sa limiteze, prin msuri pe care ea le va considera potrivite, fabricarea, exportul, importul, distribuirea, stocurile, comercializarea i folosirea, precum i de inerea substan elor din tabelul II, III i IV n scopuri medicale i tiin ifice. 3. Este de dorit ca pr ile sa nu autorizeze de inerea de substan e prevzute n tabelele II, III i IV, exceptind cazurile prevzute de lege. ART. 6 Administrarea special Poate fi avantajos ca aceasta administra ie sa fie aceeai cu administra ia special care a fost instituit n virtutea dispozi iilor conven iilor care supun stupefiantele unui control sau ca ea sa lucreze n strinsa colaborare cu aceasta administra ie special. ART. 7 Dispozi ii speciale referitoare la substantele din tabelul I n ceea ce privete substantele din tabelul I, pr ile vor trebui: a) sa interzic orice utilizare a acestor substan e, cu excep ia celor utilizate n scopuri tiin ifice sau scopuri medicale foarte limitate, de ctre persoane special autorizate care lucreaz n institu ii medicale sau tiin ifice ce in direct de guvernele lor sau au fost autorizate n mod expres de aceste guverne; b) sa ceara ca fabricarea, comercializarea, distribuirea i de inerea acestor substan e sa fie subordonata posedrii unei licen e speciale i a unei autoriza ii prealabile; c) sa prevad o supraveghere sever asupra activit ilor i actelor men ionate n alin. a) i b); d) sa nu permit sa se elibereze unei persoane special autorizate dect cantitatea din aceste substan e, necesar scopurilor pentru care a fost acordat autoriza ia; e) sa ceara ca persoanele care exercita func ii medicale i tiin ifice sa nregistreze achizi ionarea acestor substan e i

detaliile privind utilizarea lor, aceste nregistrri trebuind sa fie pstrate cel pu in 2 ani dup ultima utilizare consemnat n documente; i f) sa interzic exportul i importul acestor substan e, exceptind cazul n care exportatorul i importatorul vor fi i unul i cellalt autoritatea sau administra ia competenta din ara sau regiunea exportatoare sau importatoare, respectiv alte persoane sau ntreprinderi pe care autorit ile competente din rile sau regiunile lor le vor autoriza n mod explicit n acest scop. Condi iile prevzute n paragraful 1 art. 12 referitoare la autoriza iile de export i import pentru substantele din tabelul II se vor aplica n aceeai msura substan elor din tabelul I. ART. 8 Licen e 1. Pr ile vor cere o licenta sau alta msura de control similar, pentru fabricarea, comercializarea (inclusiv exportul i importul) i distribuirea substan elor din tabelele II, III i IV. 2. Pr ile: a) vor exercita o supraveghere asupra tuturor persoanelor i ntreprinderilor special autorizate care se indeletnicesc cu fabricarea, comercializarea (inclusiv exportul i importul) sau cu distribuirea substan elor prevzute la paragraful 1; b) vor supune unui regim de licen e sau altor msuri de control similare ntreprinderile i cldirile n care poate fi fcut acest comer sau aceasta distribu ie; i c) vor proceda n asa fel nct msuri de securitate sa fie luate fata de aceste ntreprinderi i aceste cldiri de asa maniera nct sa mpiedice furtul sau sustragerea stocurilor prin alte moduri. 3. Dispozi iile din paragraful 1 i 2 ale prezentului articol, referitoare la regimul de licen e sau la alte msuri de control similare, nu se vor aplica n mod obligatoriu persoanelor special autorizate sa exercite func ii terapeutice sau tiin ifice i care ac ioneaz n exerci iul acestor func ii 4. Pr ile vor cere ca toate persoanele crora li se elibereaz autoriza ii n baza prezentei conven ii sau care poseda autoriza ii echivalente, conform dispozi iilor prevzute la paragraful 1 al prezentului articol sau la alin. b) al art. 7, sa aib calificarea de rigoare spre a aplica efectiv i corect prevederile legii i regulamentelor adoptate n cadrul aplicrii prezentei conven ii. ART. 9 Prescrip ii medicale 1. Pr ile vor cere ca substantele din tabelele II, III i IV sa fie furnizate sau distribuite pentru a fi utilizate de persoane particulare numai pe baza de prescrip ie medical, exceptind cazurile n care persoanele particulare pot n mod legal sa ob in, sa utilizeze, sa elibereze sau sa administreze aceste substan e n exercitarea func iilor terapeutice i tiin ifice legal autorizate. 2. Pr ile vor lua msurile necesare pentru ca prescrip iile medicale cuprinznd substan e din tabelul II, III i IV sa fie eliberate conform practicii medicale i supuse, n ceea ce privete n special numrul reinnoirilor posibile i durata valabilit ii lor, unei reglementri care sa asigure protec ia snt ii i a interesului

public. 3. Contrar dispozi iilor paragrafului 1, una dintre pr i poate, atunci cnd, dup prerea sa, situa ia legal o impune i n condi iile pe care ea le va putea prescrie, inclusiv n materie de nregistrare, sa autorizeze farmacitii cu autoriza ie sau orice al i distribuitori cu amnuntul sub licenta, desemna i de autorit ile nsrcinate cu ocrotirea snt ii publice n ara sau ntr-o zona a acestei tari, sa furnizeze, la discretie i fr prescrip ie, pentru a fi utilizate de ctre persoanele particulare n cazuri excep ionale i n scopuri medicale, cantit i mici de substan e prevzute n tabelele III i IV, n limitele pe care le vor preciza pr ile. ART. 10 Obliga ii privind condi ionarea i anun urile de publicitate 1. Fiecare dintre pr i va impune, innd seama de regulamentele sau recomandrile pertinente ale Organiza iei Mondiale a Snt ii, sa se indice pe eticheta, atunci cnd acest lucru va fi posibil i n orice caz pe nota care nso ete condi ionarea pentru distribuirea cu amnuntul a substan elor psihotrope, modul de folosire, precum i precautiile ce trebuie luate, care, dup prerea sa, snt necesare pentru securitatea aceluia care folosete substanta. 2. Fiecare dintre pr i, innd seama de prevederile constitu iei tarii sale, va interzice anun urile publicitare care se refer la substan e psihotrope i care snt destinate marelui public. ART. 11 nregistrarea 1. Pr ile vor impune ca, n cazul substan elor din tabelul I, fabricantii i oricare alte persoane autorizate n virtutea art. 7 sa fac comer cu aceste substan e i sa le distribuie, sa procedeze la nregistrarea, n condi iile prevzute de fiecare dintre pr i, n asa fel nct sa apara precis cantit ile fabricate sau de inute n stoc, precum i, pentru fiecare achizi ie i fiecare cantitate, data, numele furnizorului i al achizitorului. 2. Pr ile vor impune ca, pentru substantele din tabelele II i III, fabricantii, distribuitorii en gros i exportatorii sa procedeze la nregistrarea acestora n condi iile stabilite de fiecare dintre pr i, n asa fel nct sa apara cu precizie cantit ile fabricate i, pentru fiecare achizi ie i fiecare livrare, cantitate, data, numele furnizorului i al achizitorului. 3. Pr ile vor impune ca, pentru substantele din tabelul II, distribuitorii cu amnuntul, institu iile spitaliceti, centrele de tratament i institu iile tiin ifice sa procedeze la nregistrarea acestora n condi iile specificate pentru fiecare dintre pr i, n asa fel nct sa apara cu precizie fiecare achizi ie i fiecare livrare, cantitatea, data, numele furnizorului i al achizitorului. 4. Pr ile vor supraveghea, prin metode adecvate i innd seama de practicile profesionale i comerciale care le snt proprii, ca informa iile referitoare la achizi ionarea i cedarea unor substan e din tabelul III de ctre distribuitorii cu amnuntul, institu iile spitaliceti, centrele de tratament i institu iile tiin ifice sa poat fi consultate cu usurinta. 5. Pr ile vor impune ca, pentru substantele incluse n tabelul IV, fabricantii, exportatorii i importatorii sa procedeze la

nregistrarea n condi iile stabilite de fiecare dintre pr i, n asa fel nct sa apara cantit ile fabricate, exportate i importate. 6. Pr ile vor impune fabricantilor de preparate exceptate, conform paragrafului 3 art. 3, sa nregistreze cantitatea din fiecare substanta psihotropa utilizata n fabricarea unui preparat exceptat, natura i cantitatea total a preparatului exceptat, fabricat cu aceasta substanta, precum i men iunile referitoare la prima livrare. 7. Pr ile vor supraveghea ca nregistrrile i informa iile la care se refer prezentul articol i care snt necesare pentru stabilirea rapoartelor prevzute de art. 16 sa fie pstrate cel pu in timp de 2 ani. ART. 12 Dispozi ii referitoare la comer ul interna ional 1. a) Oricare dintre pr i, care autorizeaza exportul sau importul de substan e din tabelele I sau II, trebuie sa ceara ca o autoriza ie de import sau de export, redactat pe un formular-model stabilit de comisie, sa fie ob inut pentru fiecare export sau import, indiferent dac este vorba de una sau mai multe substan e. b) Aceasta autoriza ie trebuie sa cuprind denumirea internationala a substan ei sau, n absenta acesteia, denumirea substan ei din tabel, cantitatea exportata sau importata, forma farmaceutica, numele i adresa exportatorului i importatorului i perioada n cursul creia trebuie sa aib loc exportul sau importul. Dac substanta este exportata sub forma de preparat va fi, de asemenea, indicat denumirea preparatului, dac exista o asemenea denumire. Autoriza ia de export trebuie, de asemenea, sa indice numrul i data certificatului de import i sa specifice autoritatea care a eliberat acest document. c) nainte de a elibera o autoriza ie de export, pr ile vor cere o autoriza ie de import eliberata de autorit ile de resort ale tarii sau ale regiunii importatoare i care sa ateste ca importul substan ei sau substan elor despre care este vorba a fost aprobat, iar aceasta autoriza ie va fi prezentat de persoana sau institu ia care cere autoriza ia de export. d) O copie dup autoriza ia de export va fi anexat la fiecare expediere, iar guvernul care a eliberat autoriza ia de export va adresa o copie a acesteia guvernului tarii sau regiunii importatoare. e) Cnd importul a fost efectuat, guvernul tarii sau al regiunii importatoare va remite guvernului tarii sau regiunii exportatoare autoriza ia de export, mpreun cu o atestare care sa certifice cantitatea efectiv importata. 2. a) Pr ile vor cere ca, pentru fiecare export al unor substan e din tabelul III, exportatorii sa ntocmeasc n 3 exemplare o declara ie pe un formular-model stabilit de ctre comisie, con innd informa iile urmtoare: I) Numele i adresa exportatorului i importatorului; II) Denumirea comuna internationala sau, n lipsa unei asemenea denumiri, denumirea substan ei din tabel; III) Cantitatea de substanta i forma farmaceutica sub care substanta este exportata i, dac este exportator, sub forma unui preparat, denumirea acestuia, dac exista o asemenea denumire;

IV) Data expedierii. b) Exportatorii vor furniza autorit ilor competente din ara lor sau din regiunea lor 2 exemplare din aceasta declara ie. Ei vor anexa al treilea exemplar la marfa expediat. c) Partea care a exportat o substanta din tabelul III va trebui, ct mai curnd posibil, dar nu mai tirziu de 90 de zile de la data expedierii, sa transmit autorit ilor competente ale tarii sau regiunii importatoare, n plic recomandat cu semnatura de primire, un exemplar al declara iei primite din partea exportatorului. d) Pr ile vor putea cere ca, imediat dup primirea coletului, importatorul sa adreseze autorit ilor competente din ara sau din regiunea sa exemplarul care nso ete marfa cu semnatura de rigoare, indicind cantit ile primite i data primirii. 3. Substantele din tabelele I i II vor fi supuse, de asemenea, dispozi iilor care urmeaz: a) Pr ile vor exercita n porturile libere i zonele libere aceeai supraveghere i acelai control ca i n alte pr i ale teritoriului lor, intelegindu-se totui ca vor putea aplica un regim mai sever. b) Exporturile sub forma de expedieri adresate unei bnci sau n contul unei persoane, alta dect aceea al carei nume figureaz n autoriza ia de export, sau unei casute potale vor fi interzise. c) Exporturile de substan e din tabelul I, sub forma de expedieri adresate unui antrepozit al unei vami, vor fi interzise. Exporturile substan elor din tabelul II, sub forma de expedieri adresate unui antrepozit al unei vami vor fi interzise, exceptind cazul n care guvernul tarii importatoare precizeaz pe certificatul de import, prezentat de persoana sau institu ia care cere autoriza ia de export, ca el a aprobat importul acelei marfi pentru ca ea sa fie depusa ntrun antrepozit al unei vami. n asemenea cazuri, autoriza ia de export va preciza ca expedierea se face n acest scop. Orice retragere de la antrepozitul vmii va fi subordonata prezentrii unei autoriza ii eliberate de autorit ile de care tine antrepozitul i, n cazul unei expedieri n strintate, aceasta retragere va fi asimilat unui nou export n sensul prezentei conven ii. d) Expedierile care sosesc pe teritoriul uneia dintre pr i sau care se fac de pe acest teritoriu, fr sa fi fost nso ite de o autoriza ie de export, vor fi re inute de autorit ile competente. e) O parte nu va autoriza trecerea n tranzit pe teritoriul ei, n direc ia unei alte tari, a oricrei expedieri de asemenea substan e, indiferent dac marfa este sau nu descarcata din vehiculul care o transporta, exceptind cazul cnd copia dup autoriza ia de export pentru aceasta expediere este prezentat autorit ilor competente ale acestei pr i. f) Autorit ile competente ale unei tari sau regiuni, prin care trecerea unui colet con innd asemenea substan e este autorizata, vor adopta toate msurile necesare pentru a impiedica abaterea din drum a coletului men ionat ctre o alta destina ie dect aceea care figureaz pe copia autoriza iei de export ataat la colet, exceptind cazul n care guvernul tarii sau regiunii prin care se efectueaz expedierea ar autoriza aceasta schimbare de ruta. Guvernul acestei tari sau al regiunii de tranzit va trata orice

cerere de schimbare de ruta ca i cum ar fi vorba de un export din ara sau regiunea de tranzit ctre ara sau regiunea noii destina ii. Dac se autorizeaza schimbarea de ruta, dispozi iile de la alin. e) al paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, ntre ara sau regiunea de tranzit i ara sau regiunea de unde marfa a fost exportata de la nceput. g) Nici o expediere de asemenea substan e n tranzit sau depuse la un antrepozit al unei vami nu va putea fi supus vreunei tratari de natura sa modifice caracterul substan elor. Ambalajul nu poate fi modificat fr consim mntul autorit ilor competente. h) Dispozi iile alin. e)-g) referitoare la tranzitul acestor substan e prin teritoriul uneia dintre pr i nu snt aplicabile dac marfa este transportat pe calea aerului, cu condi ia ca aeronava sa nu aterizeze n ara sau regiunea de tranzit. Dac aeronava aterizeaza n aceasta ara sau regiune, aceste dispozi ii se vor aplica n msura n care o impun mprejurrile. i) Prevederile prezentului paragraf nu vor aduce atingerea prevederilor con inute n orice acord interna ional care ar limita controlul exercitat de oricare dintre pr i asupra acestor substan e n tranzit. ART. 13 Interzicerea i restrictii aplicate exportului i importului 1. Orice parte poate notifica tuturor celorlalte pr i, prin intermediul secretariatului general, ca ea interzice importul n ara sa sau ntr-una din regiunile sale, a uneia sau mai multor substan e din tabelele II, III sau IV specificate n notificarea sa. n aceasta notificare, partea va indica numele sub care substanta figureaz n tabelele II, III sau IV. 2. Dac una dintre pr i a primit o notificare de interdic ie, asa cum se prevede n paragraful 1, ea va lua msurile necesare pentru ca nici una dintre substantele specificate n notificarea men ionat sa nu fie exportata n ara sau n una dintre regiunile partii care a fcut notificarea. 3. Contrar dispozi iilor paragrafelor precedente, orice parte care a fcut notificare conform paragrafului 1 poate, eliberind n fiecare caz un permis special de import, sa autorizeze importul cantit ilor determinate de substantele n cauza sau din preparatele care le con in. Autoritatea tarii importatoare care va elibera permisul special de import i va adresa n 2 exemplare, care vor purta numele i adresa importatorului, autorit ii competente a tarii sau regiunii exportatoare care va putea, n acest caz, sa autorizeze exportatorul sa efectueze expedierea. Aceasta va fi nso it de un exemplar al permisului special de import, vizat regulamentar de autoritatea competenta a tarii sau regiunii exportatoare. ART. 14 Dispozi ii speciale cu privire la transportul substan elor psihotrope n truse de prim ajutor pe vase, aeronave sau alte mijloace de transport public care circula pe trasee interna ionale 1. Transportul interna ional pe nave, aeronave sau alte mijloace de transport public interna ional, ca trenuri i autocare interna ionale, al unor cantit i limitate de substan e din tabelele II, III i IV, susceptibile sa fie necesare n cursul cltoriei

pentru acordarea de prim ajutor i pentru cazurile de urgenta, nu va fi considerat ca export, import sau tranzit n sensul prezentei conven ii. 2. Se vor lua msuri de precautie adecvate de ctre ara de nmatriculare pentru a impiedica utilizarea abuziv a substan elor men ionate la paragraful 1 sau deturnarea lor n scopuri ilicite. Comisia va recomanda aceste precautii dup ce se va consulta cu organiza iile interna ionale competente. 3. Substantele transportate pe nave, aeronave sau alte mijloace de transport public interna ional, ca trenuri i autocare interna ionale, conform prevederilor paragrafului 1, vor fi supuse legilor, reglementrilor, permiselor i autoriza iilor tarii de nmatriculare, fr a prejudicia dreptul autorit ilor locale competente de a proceda la verificri, inspec ii i alte opera iuni de control la bordul acestor mijloace de transport. Administrarea acestor substan e, n caz de urgenta, nu se va considera ca ar contraveni dispozi iilor paragrafului 1 din art. 9. ART. 15 Inspec ia Pr ile vor institui un sistem de inspectare a fabricantilor, exportatorilor, importatorilor i distribuitorilor cu ridicat i cu amnuntul a substan elor psihotrope, precum i a institu iilor medicale i tiin ifice care folosesc asemenea substan e. Pr ile vor organiza inspectarea localurilor, stocurilor i nregistrrilor att de frecvent pe ct o vor considera necesar. ART. 16 Informa ii ce trebuie furnizate de ctre pr i 1. Pr ile vor furniza secretarului general informa iile pe care comisia le poate cere ca fiind necesare pentru exercitarea func iilor ei i, n special, un raport anual consacrat aplicrii conven iei pe teritoriile lor, care sa con in informa ii privitoare la: a) modificrile importante aduse legilor i reglementrilor referitoare la substantele psihotrope; i b) faptele deosebit de semnificative care se vor fi produs pe teritoriile lor n materie de abuz i trafic ilicit de substan e psihotrope. 2. Pr ile vor comunica, pe de alta parte, secretarului general, numele i adresele autorit ilor guvernamentale men ionate la alin. f) al art. 7, la art. 12 i la paragraful 3 al art. 13. Secretarul general va difuza aceste informa ii tuturor pr ilor. 3. Pr ile vor adresa secretarului general, n cel mai scurt timp posibil, un raport asupra cazurilor de trafic ilicit de substan e psihotrope i de confiscare a substan elor fcnd obiectul acestui trafic ilicit, atunci cnd aceste cazuri li se vor prea importante datorit: a) noilor tendinte puse n evidenta; b) cantit ilor n cauza; c) informa iilor asupra surselor de aprovizionare; sau d) metodelor folosite de ctre traficantii iliciti. Copii dup raport vor fi comunicate conform alin. b) al art. 21. 4. Pr ile vor furniza organului rapoarte statistice anuale, utiliznd n acest scop formularele stabilite de ctre organ. Aceste

rapoarte se vor referi: a) n ce privete fiecare dintre substantele tabelelor I i II la cantit ile fabricate, exportate la destina ie i importate din fiecare ara sau regiune, precum i la stocurile de inute de ctre fabricanti; b) n ce privete fiecare dintre substantele tabelelor III i IV la cantit ile fabricate, precum i la cantit ile totale importate i exportate; c) n ce privete fiecare dintre substantele tabelelor II i III la cantit ile folosite pentru fabricarea preparatelor exceptate; i d) n ce privete fiecare dintre substantele incluse pe un tabel, altul dect tabelul I, - la cantit ile utilizate n scopuri industriale, conform dispozi iilor alin. b) al art. 4. Cantit ile fabricate, care snt prevzute la alin. a) i b) din prezentul paragraf, nu cuprind cantit ile de preparate fabricate. 5. Orice parte va furniza organului, la cererea acestuia, informa ii statistice suplimentare referitoare la perioade viitoare n ce privete cantit ile unei substan e sau ale alteia din tabelele III i IV, exportate n fiecare ara sau regiune i importate din fiecare ara sau regiune. Aceasta parte va putea cere organului sa dea un caracter confiden ial, att cererii sale de a i se furniza informa ii, ct i informa iilor furnizate n baza prezentului paragraf. 6. Pr ile vor furniza informa iile men ionate la paragrafele 1 i 4 n modul i la data pe care le va fixa comisia sau organul. ART. 17 Func iile comisiei 1. Comisia poate examina toate problemele care se refer la scopurile prezentei conven ii i la aplicarea prevederilor sale i sa fac recomandri n acest scop. 2. Hotrrile comisiei prevzute la art. 2 i art. 3 vor fi adoptate cu majoritatea a 2/3 din membrii comisiei. ART. 18 Rapoartele organului 1. Organul ntocmete rapoarte anuale privind activitatea sa, n care va face o analiza a informa iilor statistice de care el dispune i, n cazurile necesare, o expunere a explicatiilor pe care guvernele au putut sa le furnizeze sau au fost cerute sa le furnizeze, precum i orice observa ii i recomandri pe care organul le poate furniza. Organul poate, de asemenea, sa fac orice alt raport suplimentar pe care l-ar considera necesar. Rapoartele snt prezentate consiliului prin intermediul comisiei, care poate formula observa iile pe care ea le considera oportune. 2. Rapoartele organului snt comunicate pr ilor i publicate ulterior de ctre secretarul general. Pr ile autorizeaza libera distribuire a acestor rapoarte. ART. 19 Msuri ce trebuie adoptate de ctre organ spre a asigura executarea prevederilor conven iei 1. a) Dac, dup examinarea informa iilor adresate organului de ctre un guvern sau a informa iilor comunicate de organele O.N.U., organul are temeiuri sa cread ca scopurile prezentei conven ii snt grav compromise prin faptul ca o ara sau o regiune nu aplica

dispozi iile sale, organul are dreptul sa ceara explica ii guvernului tarii sau regiunii interesate. Sub rezerva dreptului pe care l are de a atrage aten ia pr ilor, consiliului i comisiei privind problema prevzut la alin. c), organul va considera drept confiden ial orice cerere de informa ii sau explica ii furnizate de un guvern n conformitate cu prezentul alineat. b) Dup ce a ac ionat conform alin. a), organul poate, dac considera necesar sa o fac, sa ceara guvernului interesat sa ia msurile de remediere care, datorit mprejurrilor, pot prea necesare spre a asigura executarea prevederilor prezentei conven ii. c) Dac organul constata ca guvernul interesat nu a dat explica ii satisfctoare, atunci cnd i s-a cerut sa fac acest lucru conform alin. a), sau a neglijat sa adopte o msura de remediere care i s-a cerut sa o ia conform alin. b), el poate atrage aten ia pr ilor, consiliului i comisiei n aceasta privinta. 2. Atunci cnd atrage aten ia pr ilor, consiliului i comisiei asupra unei probleme conform alin. c) al paragrafului 1, organul poate, dac considera necesar o asemenea msura, sa recomande pr ilor sa sisteze exportul substan elor psihotrope n ara sau regiunea interesat sau importul substan elor psihotrope provenite din aceasta ara sau aceasta regiune, sau att exportul ct i importul, fie pentru o perioada determinata, fie pn ce situa ia n aceasta ara sau regiune se va reglementa. Statul interesat are dreptul sa aduc problema n fata consiliului. 3. Organul are dreptul sa publice un raport privind orice problema prevzut n dispozi iile prezentului articol i sa l comunice consiliului, care l va transmite tuturor pr ilor. Dac organul publica n acest raport o hotrre adoptat n baza prezentului articol sau a informa iilor privitoare la aceasta hotrre, ele trebuie, de asemenea, sa publice prerea guvernului interesat, dac acesta o va cere. 4. n cazurile n care o hotrre a organului, publicat n conformitate cu prezentul articol, nu a fost adoptat n unanimitate, trebuie sa fie expus i prerea minorit ii. 5. Orice stat va fi invitat sa fie reprezentat la edin ele organului, n cursul crora se examineaz o problema care l intereseaz n mod direct, conform prevederilor prezentului articol. 6. Hotrrile organului luate n conformitate cu prezentul articol trebuie adoptate cu majoritatea a 2/3 din numrul total al membrilor organului. 7. Prevederile paragrafelor precedente se vor aplica, de asemenea, atunci cnd organul are temeiuri sa cread ca scopurile conven iei de fata ar putea fi grav compromise n urma unei hotrri luate de una dintre pr i, n baza dispozi iilor paragrafului 7 al art. 2. ART. 20 Msuri impotriva abuzului de substan e psihotrope 1. Pr ile vor lua toate msurile susceptibile sa previn abuzul de substan e psihotrope i sa asigure depistarea prompta, precum i tratamentul, educa ia, perioada postcura, readaptarea i reintegrarea social a persoanelor interesate; ele i vor coordona eforturile n acest scop. 2. Pr ile vor favoriza, pe ct posibil, formarea unui personal

pentru a asigura tratamentul, perioada postcura, readaptarea i reintegrarea social a persoanelor care abuzeaza de substan e psihotrope. 3. Pr ile vor ajuta persoanele care au nevoie n exercitarea profesiei lor de a dobndi cunotin e referitoare la problemele puse de abuzul de substan e psihotrope i de prevenirea lui i vor difuza, de asemenea, aceste cunotin e n rindul marelui public, dac exista temeri justificate ca abuzul de aceste substan e ar putea sa se raspindeasca foarte mult. ART. 21 Lupta impotriva traficului ilicit innd seama de regimul lor constitu ional, juridic i administrativ, pr ile: a) vor asigura pe plan na ional coordonarea ac iunii preventive i represive impotriva traficului ilicit; n acest scop, ele vor putea sa desemneze un serviciu adecvat, nsrcinat cu aceasta coordonare; b) se vor ajuta reciproc n lupta impotriva traficului ilicit de substan e psihotrope i, n special, vor transmite celorlalte pr i direct interesate, pe cale diplomatic sau prin intermediul autorit ilor competente pe care le vor desemna n acest scop, cte o copie din fiecare raport pe care l vor fi adresat secretarului general n baza art. 16, n urma descoperirii unui caz de trafic ilicit sau n urma unei confiscari; c) vor colabora strins ntre ele, precum i cu organiza iile interna ionale competente din care fac parte, n scopul ducerii unei lupte coordonate impotriva traficului ilicit; d) vor veghea la realizarea rapida a colaborrii interna ionale a serviciilor adecvate; i e) se vor asigura ca, atunci cnd documentele de procedura snt transmise ntre tari pentru ini ierea unei ac iuni n justi ie, transmisia sa fie efectuat pe cai rapide la adresa instan elor desemnate de ctre pr i; aceasta prevedere nu incalca dreptul pr ilor de a cere ca documentele de procedura sa le fie expediate pe cale diplomatic. ART. 22 Dispozi ii cu caracter penal 1. a) Sub rezerva prevederilor sale constitu ionale, fiecare parte va considera drept infrac iune pasibila de pedeapsa orice act comis intentionat care contravine unei legi sau unui regulament n executarea obliga iilor sale ce decurg din prezenta conven ie i va lua msurile necesare pentru ca infrac iunile grave sa fie sanc ionate, de exemplu, cu nchisoare sau orice alta pedeapsa privativ de libertate. b) Contrar dispozi iilor cuprinse n alineatul precedent, atunci cnd persoanele care utilizeaz n mod abuziv substan e psihotrope vor fi savirsit aceste infrac iuni, pr ile vor putea - n loc de a le condamna sau de a aplica o sanc iune penal impotriva lor sau ca un complement al sanc iunii penale -, sa supun aceste persoane unor msuri de tratament, de educare, de postcura, de readaptare i de reintegrare social, conform prevederilor paragrafului 1 al art. 20. 2. Sub rezerva prevederilor constitu ionale, ale sistemului juridic i ale legisla iei na ionale ale fiecrei pr i:

a) I. dac o serie de ac iuni care snt legate ntre ele i constituie infrac iuni n virtutea paragrafului 1 de mai sus au fost comise n tari diferite, fiecare dintre aceste ac iuni va fi considerat ca o infrac iune distinct; II. participarea internationala la vreuna dintre infrac iunile men ionate mai sus, asocierea sau n elegerea n vederea svririi sau tentativei de a comite asemenea infrac iuni, precum i actele pregtitoare i opera iunile financiare executate intentionat n legatura cu infrac iunile men ionate n prezentul articol, vor constitui infrac iuni pasibile de pedepsele prevzute la paragraful 1. III. condamnrile pronun ate n strintate pentru aceste infrac iuni vor fi luate n considera ie pentru a stabili cazurile de recidiva; i IV. infrac iunile grave men ionate mai sus, indiferent dac au fost comise de ctre cet eni ai tarii sau strini, vor fi urmrite de partea pe teritoriul creia a fost comis infrac iunea sau de ctre partea pe teritoriul creia se afla delincventul, dac extrdarea nu este compatibila cu legisla ia partii creia i-a fost adresat cererea i dac infractorul a fost deja urmrit i judecat. b) Este de dorit ca infrac iunile men ionate la paragraful 1 i n partea a II-a a alin. a) din paragraful 2 sa fie considerate drept cazuri de extrdare n cadrul oricrui tratat de extrdare ncheiat sau care urmeaz sa se ncheie ntre pr i i sa fie recunoscute drept cazuri de extrdare ntre ele de ctre pr ile care nu subordoneaz extrdarea existen ei unui tratat sau reciprocitati, intelegindu-se, totui, ca extrdarea va fi acordat conform legisla iei partii creia i s-a adresat cererea de extrdare i ca numita parte va avea dreptul sa refuze de a proceda la arestarea infractorului i sa refuze sa acorde extrdarea lui, dac autorit ile competente considera ca infrac iunea nu este suficient de grava. 3. Orice substanta psihotropa, orice alta substanta i orice material utilizat sau care se inten ioneaz a fi utilizat pentru a se savirsi oricare din infrac iunile prevzute la paragrafele 1 i 2 vor putea sa fie sechestrate i confiscate. 4. Nici o dispozi ie a prezentului articol nu aduce atingere legisla iei na ionale a uneia dintre pr i n materie de competenta. 5. Nici o prevedere a prezentului articol nu va incalca principiul potrivit cruia infrac iunile la care el se refer vor fi definite, urmrite i pedepsite conform legisla iei na ionale a fiecrei pr i. ART. 23 Aplicarea unor msuri de control mai severe dect cele impuse prin conven ie Pr ile vor putea adopta msuri de control mai stricte i mai severe dect cele prevzute n prezenta conven ie, dac ele vor considera aceasta oportun sau necesar pentru ocrotirea snt ii i n interes public. ART. 24 Cheltuielile organelor interna ionale care decurg din administrarea dispozi iilor conven iei Cheltuielile comisiei i ale organului pentru ndeplinirea func iilor lor respective n baza prezentei conven ii vor fi n sarcina Organiza iei Na iunilor Unite, n condi iile pe care le va

stabili adunarea general. Pr ile care nu snt membre ale O.N.U. vor contribui la aceste cheltuieli, adunarea general urmnd sa analizeze periodic, dup consultri cu guvernele acestor pr i, suma contribu iilor pe care ea o va considera drept echitabila. ART. 25 Procedura de admitere, semnare, ratificare i aderare 1. Statele membre ale O.N.U., statele nemembre ale O.N.U., care snt membre ale unei institu ii specializate a O.N.U. sau a Agen iei Interna ionale pentru Energie Atomica sau care snt pr i la statutul Cur ii Interna ionale de Justi ie, precum i orice alt stat invitat de consiliu, pot deveni pr i la prezenta conven ie: a) semnind-o; sau b) ratificind-o, dup ce a fost semnat sub rezerva ratificrii; sau c) aderind la aceasta. 2. Prezenta conven ie va fi deschis pentru semnare pn la 1 ianuarie 1972 inclusiv. Dup aceea se va putea adera la aceasta. 3. Instrumentele de ratificare sau aderare vor fi depuse la secretarul general. ART. 26 Intrarea n vigoare 1. Conven ia de fata va intra n vigoare la 90 de zile dup ce 40 de state men ionate la paragraful 1 al art. 25 o vor fi semnat-o fr sa fac vreo rezerva n ce privete ratificarea sau vor fi depuse instrumentele de ratificare sau de aderare. 2. Pentru oricare alt stat care semneaz fr rezerva ratificrii sau care depune instrumentele de ratificare sau de aderare dup data ultimei semnturi sau a ultimei depuneri men ionate la paragraful precedent, prezenta conven ie va intra n vigoare la 90 de zile de la data semnrii ei sau depunerii instrumentelor de ratificare sau de aderare. ART. 27 Aplicarea teritorial Prezenta conven ie se va aplica tuturor teritoriilor nemetropolitane pe care una dintre pr i le reprezint pe plan interna ional, exceptind cazul n care consim mntul prealabil al unui teritoriu oarecare este necesar, fie n baza Constitu iei partii sau a teritoriului interesat, fie n baza cutumelor. n acest caz, partea se va strdui sa ob in, ntr-un timp ct mai scurt, consim mntul teritoriului care este necesar i, atunci cnd acest consimtamint va fi ob inut, ea va notifica acest lucru secretarului general. Prezenta conven ie se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate prin notificarea men ionat, ncepnd de la data primirii acesteia din urma de ctre secretarul general. n cazurile n care consim mntul prealabil al teritoriului nemetropolitan nu este necesar, partea interesat va declara, n momentul semnrii, ratificrii sau aderrii, crui teritoriu sau cror teritorii nemetropolitane li se aplica prezenta conven ie. ART. 28 Regiuni definite n scopurile prezentei conven ii 1. Oricare dintre pr i poate notifica secretarului general ca n

scopurile prezentei conven ii teritoriul ei este divizat n doua sau mai multe regiuni sau ca doua sau mai multe dintre regiunile ei snt grupate n una singura. 2. Doua sau mai multe pr i pot notifica secretarului general ca, n urma instituirii unei uniuni vamale ntre ele, aceste pr i constituie o regiune n scopurile prezentei conven ii. 3. Orice notificare facuta n baza paragrafului 1 sau 2 va intra n vigoare la 1 ianuarie al anului care va urma aceluia n care notificarea a fost facuta. ART. 29 Denun area 1. La expirarea unei perioade de 2 ani ncepnd de la data intrrii n vigoare a prezentei conven ii, oricare parte va putea, n numele sau sau n numele unui teritoriu pe care ea l reprezint pe plan interna ional i care i-a retras consim mntul dat n virtutea art. 27, sa denun e prezenta conven ie, depunind n acest scop instrumentul necesar la secretariatul general. 2. Dac secretarul general primete denun area naintea datei de 1 iulie sau la aceasta data, ea va intra n vigoare la 1 ianuarie a anului urmtor; dac denun area este primit dup 1 iulie ea va intra n vigoare ca i cum ar fi fost primit n anul urmtor nainte de 1 iulie sau la aceasta data. 3. Conven ia de fata va expira dac, n urma denuntarilor notificate conform prevederilor paragrafelor 1 i 2, condi iile intrrii sale n vigoare prevzute la paragraful 1 al art. 26 nceteaz de a mai fi respectate. ART. 30 Amendamente 1. Oricare dintre pr i va putea propune un amendament la prezenta conven ie. Textul acestui amendament sau cauzele care l-au motivat vor fi comunicate secretarului general, care le va difuza pr ilor i consiliului. Consiliul va putea hotr fie: a) sa convoace o conferin a, conform paragrafului 4 al art. 62 din Carta O.N.U., n vederea studierii amendamentului propus; fie b) sa intrebe pr ile dac accepta amendamentul propus i sa le roage sa prezinte eventual consiliului observa iile lor cu privire la aceasta propunere. 2. Dac un proiect de amendament difuzat conform alin. b) al paragrafului 1 nu a fost respins de nici una dintre pr i n decursul celor 18 luni care urmeaz comunicrii sale, el va intra imediat n vigoare. Dac totui el va fi respins de una dintre pr i, consiliul va putea hotr, innd seama de observa iile pr ilor, dac este cazul sa se convoace o conferin a insarcinata cu studierea amendamentului amintit. ART. 31 Diferende 1. Dac ntre doua sau mai multe pr i se nate un diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conven ii, pr ile amintite se vor consulta n vederea reglementrii acestui diferend pe cale de negocieri, ancheta, mediere, consiliere, arbitraj, recurs la organisme regionale, pe cale judiciar sau prin alte mijloace panice

pe care le vor alege. 2. Orice diferend de acest fel care nu va fi reglementat prin mijloacele prevzute la paragraful 1 va fi supus, la cererea uneia dintre pr ile n litigiu, Cur ii Interna ionale de Justi ie. ART. 32 Rezerve 1. Nici o rezerva nu este permis n afar celor fcute conform paragrafelor 2, 3 i 4 ale prezentului articol. 2. Orice stat poate, n momentul semnrii, ratificrii sau aderrii, sa fac rezerve n legatura cu urmtoarele prevederi din prezenta conven ie: a) art. 19 paragrafele 1 i 2; b) art. 27; i c) art. 31. 3. Orice stat care dorete sa devin parte la conven ie, dar care vrea sa fie autorizat sa fac rezerve, altele dect cele care snt enumerate n paragrafele 2, 3 i 4, poate anunta secretarul general despre aceasta inten ie, cu condi ia ca la expirarea celor 12 luni de la data comunicrii rezervei n chestiune de ctre secretarul general, o treime din statele care au semnat fr rezerva ratificrii sau au ratificat conven ia sau au aderat la ea nainte de expirarea perioadei amintite - sa nu fi ridicat obiec iuni impotriva ei - rezerva va fi considerat drept autorizata, intelegindu-se ns ca statele care au ridicat obiec ii impotriva acestei rezerve nu vor sa-i asume fata de statul care a formulat-o acea obliga ie juridic ce decurge din prezenta conven ie, la care se refer rezerva. 4. Oricare stat pe teritoriul cruia cresc n stare salbatica plante con innd substan e psihotrope, incluse n tabelul I, folosite n mod tradi ional de anumite grupuri restrnse bine determinate, cu prilejul ceremoniilor magice sau religioase, poate, n momentul semnrii ratificrii sau a aderrii, sa fac rezerve cu privire la aceste plante n legatura cu prevederile art. 7, exceptind prevederile referitoare la comer ul interna ional. 5. Statul care a fcut rezerve va putea, n orice moment, printr-o notificare scris adresat secretarului general, sa retrag n ntregime sau par ial rezervele sale. ART. 33 Notificri Secretarul general va notifica tuturor statelor men ionate la paragraful 1 al art. 25: a) semnturile, ratificarile sau aderarile conform art. 25; b) data la care prezenta conven ie va intra n vigoare conform art. 26; c) denuntarile conform art. 29; i d) declara iile i notificrile conform art. 27, 28, 30 i 32. Drept care, subsemna ii, legal mputernici i, au semnat prezenta conven ie n numele guvernelor respective. ntocmit la Viena la 21 februarie 1971, ntr-un singur exemplar n limbile engleza, chineza, spaniola, franceza i rusa, cele 5 texte fiind, n msura egala, valabile. Conven ia va fi depusa la secretarul general al O.N.U., care va transmite copii certificate, conforme, tuturor statelor membre ale O.N.U. i celorlalte state prevzute la

paragraful 1 al art. 25. LISTA REVIZUIT N FUNC IE DE TOATE AMENDAMENTELE ADUSE DE COMISIA STUPEFIANTELOR PN LA 12 OCTOMBRIE 1988 cu substantele ce figureaz n tabelul I -----------------------------------------------------------------------------Nr. D.C.I. Alte denumiri uzuale crt. 0 1 2 -----------------------------------------------------------------------------1. Brolamfetamina DOB 2. Catinona 3. DET 4. DMA 5. DMHP 6. DMT 7. DOET 8. Eticiclidina PCE 9. (+)-Lisergio LSD, LSD-25 10. Tenamfetamina MDA 11. mescalina 12. MMDA 13. parahexil 14. PMA 15. psilocina 16. Psilocibina 17. Roliciclidina PHP, PCPY 18. STP, DOM 19. MDMA 20. Tenociclidine TCP 21. 22. TMA ------------------------------------------------------------------------------Sarurile substan elor existente n acest tabel nu exclud alte saruri posibile. LISTA cu substantele ce figureaz n tabelul II ------------------------------------------------------------------------------Nr. D.C.I. Alte denumiri uzuale crt. -----------------------------------------------------------------------------1. Amfetamina amfetamina 2. Dexamfetamina dexamfetamina 3. Fenetilina

4. Levamfetamina levamfetamina 5. levometamfetamina 6. Mecloqualon 7. Metamfetanima metamfetamina 8. Metamfetamina racemica metamfetamina racemica 9. Metaqualon 10. Metilfenidat 11. Fenciclidina PCP 12. Fenmetrazina 13. Secobarbital -----------------------------------------------------------------------------Sarurile substan elor existente n acest tabel nu exclud alte saruri posibile.

LISTA cu substantele ce figureaz n tabelul III ------------------------------------------------------------------------------Nr. D.C.I. Alte denumiri uzuale crt. -----------------------------------------------------------------------------1. Amobarbital 2. Butalbital 3. Catina (+)-norpseudo-efedrina 4. Ciclobarbital 5. Glutetimida 6. Pentazocina 7. Pentobarbital ------------------------------------------------------------------------------Sarurile substan elor existente n acest tabel nu exclud alte saruri posibile. LISTA cu substantele ce figureaz n tabelul IV -----------------------------------------------------------------------------Nr. D.C.I. Alte denumiri uzuale crt. ------------------------------------------------------------------------------0 1 2 -----------------------------------------------------------------------------1. Alobarbital 2. Alprazolam 3. Amfrepramona 4. Barbital

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Benfetamina benzfetamina Bromazepam Butobarbital Camazepam Clordiazepoxid Clobazam Clonazepam Clorazepat Clotiazepam Cloxazolam Delorazepam Diazepam Estazolam Etclorvinol Etinamat Etil Loflazepat Etilamfetamina N-etilamfetamina Fencamfamina Fenproporex Fludiazepam Flunitrazepam Flurazepam Halazepam Haloxazolam Ketazolam Lefetamina SPA Loprazolam Lorazepam Lormetazepam Mazindol Medazepam Mefenorex Meprobamat Metilfenobarbital Metiprilon Nimetazepam Nitrazepam Nordazepam Oxazepam Oxazolam Fendimetrazina Fenobarbital Fentermina Pinazepam Pipradrol Prazepam Propilhexedrina Pirovalerona Secbutabarbital Temazepam Tetrazepam Triazolam

57. Vinilbital -----------------------------------------------------------------------------Sarurile substan elor existente n acest tabel nu exclud alte saruri posibile. CONVEN IA CONTRA TRAFICULUI ILICIT DE STUPEFIANTE I SUBSTAN E PSIHOTROPE*) *) TRADUCERE Pr ile prezentei conven ii, profund preocupate de amploarea i creterea produc iei, cererea i traficul ilicit de stupefiante i substan e psihotrope, care reprezint o grava amenin are pentru sntatea i bunstarea persoanelor i au efecte nefaste asupra principiilor economice, culturale i politice ale societ ii, profund preocupate, de asemenea, de efectele devastatoare n cretere a traficului ilicit de stupefiante i substan e psihotrope n diversele straturi ale societ ii i, mai ales, de faptul ca copiii snt exploatati n numeroase regiuni ale lumii n calitate de consumatori pe piata drogurilor, ct i utiliza i n scopul producerii, distribuirii i comer ului ilicit de stupefiante i substan e psihotrope, ceea ce reprezint un pericol de gravitate incomensurabila, recunoscind legturile dintre traficul ilicit i alte activit i criminale organizate, conexe, care submineaza bazele economiei legitime i ameninta stabilitatea, securitatea i suveranitatea statelor, recunoscind, de asemenea, ca traficul ilicit este o activitate criminal internationala a carei eliminare solicita o atentie imediata i gradul de prioritate cel mai ridicat, constiente ca traficul ilicit reprezint o sursa de cistiguri financiare i averi considerabile care permit organiza iilor criminale transnationale sa penetreze, sa contamineze i sa corupa structurile de stat, activit ile comerciale i financiare legitime ct i societatea la toate nivelurile sale, hotrte sa-i priveze pe cei ce se ocupa de traficul ilicit de fructul activit ilor lor criminale i sa suprime astfel mobilul lor principal, dornice sa elimine cauzele profunde ale problemei abuzului de stupefiante i substan e psihotrope, mai ales cererea ilicit de aceste stupefiante i substan e, ct i cistigurile enorme rezultate din traficul ilicit, considerind ca este necesar sa se ia msuri pentru controlul unor anumite substan e, inclusiv a precursorilor, produselor chimice i solventilor care snt utiliza i n fabricarea stupefiantelor i substan elor psihotrope i a cror disponibilitate a provocat o cretere a fabricrii clandestine a acestor stupefiante i substan e, hotrte sa imbunatateasca cooperarea internationala pentru reprimarea traficului ilicit pe mare, recunoscind ca eliminarea traficului ilicit depinde de

responsabilitatea colectiv a tuturor statelor i ca o ac iune coordonata n cadrul acestei cooperri interna ionale este necesar n acest scop, recunoscind competenta Organiza iei Na iunilor Unite cu privire la controlul stupefiantelor i substan elor psihotrope i dorind ca organismele interna ionale competente n materie sa-i exercite activitatea n cadrul acestei organiza ii, reafirmind principiile directoare ale tratatelor n vigoare cu privire la stupefiante i substantele psihotrope i sistemul de control stabilit prin aceste tratate, recunoscind necesitatea intrrii i completrii msurilor prevzute n Conven ia unica asupra stupefiantelor din 1961, n aceasta conven ie cum apare ea modificat prin Protocolul din 1972, care modifica Conven ia unica cu privire la stupefiante din 1961 i n Conven ia din 1971 cu privire la substantele psihotrope, n scopul reducerii amploarei i extinderii traficului ilicit i atenuarii gravelor consecin e, recunoscind, de asemenea, ca este important sa fie ntrite i dezvoltate mijloacele juridice eficiente de cooperare internationala n materie penal pentru a pune capt activit ilor criminale interna ionale reprezentate de traficul ilicit, dorind sa ncheie o conven ie internationala global, eficienta i operationala, care sa vizeze n mod special lupta impotriva traficului ilicit, n care sa se in cont de diversele aspecte ale problemei n ansamblul ei, n special de cele care nu snt tratate n instrumentele interna ionale care exista n domeniul stupefiantelor i substan elor psihotrope, convin n cele ce urmeaz: ART. 1 Defini ii n afar de o indica ie expres n sens contrar sau n cazul n care contextul cere sa fie altfel, defini iile de mai jos se aplica tuturor dispozi iilor prezentei conven ii: a) Termenul bunuri desemneaz toate tipurile de averi corporale sau necorporale, mobile sau imobile, palpabile sau nepalpabile, ct i actele juridice sau documentele care atesta proprietatea asupra acestor averi sau drepturile asupra lor. b) Termenul coca desemneaz orice specie de arbust din specia Erythroxylon. c) Termenul comisie desemneaz comisia pentru stupefiante a Consiliului economic i social al Organiza iei Na iunilor Unite. d) Termenul confiscare desemneaz deposedarea permanenta de bunuri prin decizia unui tribunal sau unei alte autorit i competente. e) Termenul consiliu desemneaz Consiliul Economic i Social al Organiza iei Na iunilor Unite. f) Expresia Conven ia din 1961 desemneaz Conven ia unica asupra stupefiantelor din 1961. g) Expresia Conven ia din 1961, cum apare ea modificat, desemneaz Conven ia unica cu privire la stupefiante din 1961 cum apare ea modificat de Protocolul din 1972 care modifica Conven ia

unica asupra stupefiantelor din 1961. h) Expresia Conven ia din 1971 desemneaz conven ia din 1971 cu privire la substantele psihotrope. i) Expresia stat de tranzit desemneaz un stat pe teritoriul cruia snt deplasate substantele ilicite - stupefiantele, substantele psihotrope i substantele nscrise n tabelul I i II i care nu reprezint nici punctul de plecare, nici destina ia finala a acestor substan e. j) Termenii inghetare sau confiscare desemneaz interdic ia temporar a transferului, conversiei, distribuirii sau deplasarii bunurilor sau asumarea temporar a pazei sau controlului bunurilor prin decizia unui tribunal sau altei autorit i competente. k) Expresia livrare supravegheat desemneaz metodele care constau n permiterea trecerii prin teritoriul uneia sau mai multor tari a stupefiantelor sau substan elor psihotrope, a substan elor nscrise n tabelul I sau tabelul II, anexe la prezenta conven ie, sau substan elor care le snt substituite, expediate n mod ilicit sau suspectate de aceasta, cu tiin a i sub controlul autorit ilor competente din rile indicate, n scopul identificarii persoanelor implicate n comiterea infrac iunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3 din conven ie. l) Termenul organ desemneaz organul interna ional de control al stupefiantelor stabilit prin Conven ia unica asupra stupefiantelor din 1961 i aceasta conven ie cum apare ea modificat prin Protocolul din 1972 modificind Conven ia unica asupra stupefiantelor din 1961. m) Expresia mac de opium desemneaz planta din specia Papaver somniferum L. n) Expresia planta de cannabis desemneaz orice planta din familia Cannabis. o) Termenul produs desemneaz orice bun care provine direct sau indirect n urma comiterii unei infrac iuni, stabilit n conformitate cu paragraful 1 al art. 3 sau ob inut direct sau indirect prin comitere. p) Termenul secretar general l desemneaz pe secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite. q) Termenul stupefiant desemneaz orice substanta fie ca este de origine naturala sau de sinteza, care figureaz n tabelul I sau tabelul II al Conven iei din 1961 i Conven iei din 1961 cum apare ea modificat. r) Expresia substanta psihotropa desemneaz orice substanta de origine naturala sau de sinteza sau orice produs din tabelele I, II, III sau IV ale Conven iei din 1971 cu privire la substantele psihotrope. s) Expresiile tabelul I i tabelul II desemneaz listele de substan e anexate prezentei conven ii, care vor putea fi modificate din cnd n cnd n conformitate cu art. 12. t) Expresia trafic ilicit desemneaz infrac iunile vizate la paragrafele 1 i 2 ale art. 3 din prezenta conven ie. u) Expresia transportor comercial desemneaz orice persoana sau entitate publica, private sau din alt sistem care asigura transportul de persoane, bunuri sau este curier cu titlu onorific. ART. 2

Rolul conven iei 1. Obiectul prezentei conven ii l reprezint promovarea cooperrii ntre pr i, astfel nct ele sa poat combate cu mai mare eficacitate diversele aspecte ale traficului ilicit cu stupefiante i substan e psihotrope, care au o amploare internationala. n executarea obliga iilor lor n termenii conven iei, pr ile iau msurile necesare, inclusiv msuri legislative i de reglementare, compatibile cu dispozi iile fundamentale ale sistemelor respective legislative interne. 2. Pr ile i executa obliga iile care decurg din prezenta conven ie ntr-o maniera compatibila cu principiile egalit ii suverane i integrit ii teritoriale a statelor i al neamestecului n afacerile interne ale altor state. 3. Pr ile se abtin sa-i exercite, una pe teritoriul celeilalte pr i, competenta sau func iile care snt exclusiv rezervate autorit ilor celeilalte pr i prin dreptul sau intern. ART. 3 Infrac iuni i sanc iuni 1. Fiecare parte adopta msurile necesare pentru a conferi caracterul de infrac iuni penale, n conformitate cu dreptul sau intern, atunci cnd actul a fost comis intentionat: a) I. produc iei, fabrica iei, extractiei, preparrii, ofertei, punerii n vnzare, distribuirii, vinzarii, livrrii n orice condi ii, expedierii, expedierii n tranzit, transportului, importului sau exportului oricrui stupefiant sau oricrei substan e psihotrope, incalcindu-se dispozi iile Conven iei din 1961, Conven iei din 1961 cum apare ea modificat sau Conven iei din 1971; II. culturii macului (opiaceu), coca sau plantei de cannabis, n scopul producerii de stupefiante, incalcindu-se dispozi iile Conven iei din 1961 i Conven iei din 1961 cum apare ea modificat; III. de inerii sau cumprrii oricrui stupefiant sau substan e psihotrope, n scopul uneia dintre activit ile enumerate la subalin. I de mai sus; IV. fabricrii, transportului sau distribuirii de echipament, materiale sau substan e nscrise n tabelul I i II despre care cel care se ocupa de aceste activit i tie ca trebuie utilizate n/sau pentru cultura, produc ia sau fabricarea ilicit de stupefiante sau substan e psihotrope; V. organizrii, dirijarii sau finan rii uneia dintre infrac iunile enumerate la subalin. I, II, III sau IV de mai sus. b) I. Conversiei sau transferului de bunuri despre care cel care se ocupa tie ca provin dintr-una dintre infrac iunile stabilite conform alin. a) din prezentul paragraf sau din participarea la comiterea acesteia, n scopul de a disimula sau deghiza originea ilicit a bunurilor men ionate sau ajuta orice persoana care este implicata n comiterea uneia dintre aceste infrac iuni sa scape de consecin ele juridice ale actelor sale. II. Disimularii sau ascunderii naturii, originii, dispunerii miscarii sau propriet ilor reale ale bunurilor sau drepturilor aferente despre care autorul tie ca provin dintr-una dintre infrac iunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau participrii la una dintre aceste

infrac iuni. c) sub rezerva principiilor constitu ionale i conceptelor fundamentale ale sistemului sau juridic: I. Achizi iei, de inerii sau utilizrii de bunuri, despre care cel care le dobndete, de ine i utilizeaz, tie n momentul n care le primete ca provin dintr-una dintre infrac iunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau n urma participrii la una dintre aceste infrac iuni. II. De inerii de echipament, materiale sau substan e nscrise n tabelul I sau tabelul II, despre care cel care le de ine tie ca ele snt sau trebuie sa fie utilizate n/sau pentru cultura, producerea sau fabricarea ilicit de stupefiante sau substan e psihotrope. III. Faptei de a incita sau a determina public o persoana prin orice mijloc sa comita una dintre infrac iunile stabilite conform prezentului articol sau sa se foloseasc ilicit de stupefiante sau substan e psihotrope. IV. Participrii la una dintre infrac iunile stabilite n conformitate cu articolul prezent sau asocierii, n elegerii, tentativei sau complicitatii prin furnizare de asistenta, ajutor sau sfaturi n scopul comiterii sale. 2. Sub rezerva principiilor sale constitu ionale i conceptelor fundamentale din sistemul sau juridic, fiecare parte adopta msurile necesare pentru a-i conferi caracterul de infrac iune penal n conformitate cu dreptul sau intern, atunci cnd actul a fost comis intentionat, detentiei i cumprrii de stupefiante i substan e psihotrope i culturii de stupefiante destinate consumului personal i nclcrii dispozi iilor Conven iei din 1961, Conven iei din 1961 cum apare ea modificat sau Conven iei din 1971. 3. Cunoaterea, inten ia sau motivatia necesar cunoscut ca element al uneia dintre infrac iunile vizate la paragraful 1 al prezentului articol poate fi dedus din circumstan ele practice obiective. 4. a) Fiecare parte ia msuri pentru ca infrac iunile stabilite conform paragrafului 1 din prezentul articol sa primeasc sanc iuni, tinindu-se cont de gravitatea lor, ca: nchisoarea sau alte pedepse privative de libertate, amenzi i confiscare. b) Pr ile pot prevedea, n calitate de msuri complementare ale condamnrii sau sanc iunii penale pronun ate pentru o infrac iune stabilit conform paragrafului 1 al prezentului articol, ca autorul infrac iunii sa fie supus la msuri de tratament, educa ie, postcura, readaptare sau reintegrare social. c) Contrar dispozi iilor din alineatul precedent, n cazurile de infrac iuni cu caracter minor, pr ile pot sa prevad, mai ales n locul unei condamnri sau sanc iuni penale, msuri de educare, de readaptare sau de reintegrare social ct i, atunci cnd autorul infrac iunii este toxicoman, msuri de tratament i posttratament. d) Pr ile pot prevedea ca msurile de tratament, educare, posttratament, readaptare sau reintegrare social a autorului infrac iunii fie sa nlocuiasc condamnarea sau sentinta pronun at a fptuitorului unei infrac iuni stabilite conform dispozi iilor paragrafului 2 al prezentului articol, fie sa le fie adugate la acestea.

5. Pr ile procedeaz astfel ca tribunalele lor i alte autorit i competente sa poat tine cont de circumstan ele factice care confer o gravitate particular infrac iunilor stabilite n conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, cu cele de mai jos: a) Participarea la comiterea unei infrac iuni a unei organiza ii de raufacatori creia i apar ine autorul infrac iunii. b) Participarea autorului infrac iunii la alte activit i criminale organizate intentionat. c) Participarea autorului infrac iunii la alte activit i ilegale facilitate de ctre comiterea infrac iunii. d) Folosirea violen ei sau a armelor de ctre autorul infrac iunii. e) Faptul ca autorul infrac iunii de ine o func ie publica i ca infrac iunea este legat de aceasta func ie. f) Victimizarea sau folosirea minorilor. g) Faptul ca infrac iunea a fost comis ntr-un stabiliment penitenciar, ntr-o institu ie de nv mnt, ntr-un centru de asistenta social sau n vecintatea lor imediata sau n alte locuri n care scolarii i studen ii snt ocupati n cadrul unei ac iuni educative, sportive sau sociale. h) n msura n care dreptul intern al unei pr i o permite, condamnrile anterioare, n special pentru infrac iuni analoage comise n ara sau n strintate. 6. Pr ile se vor strdui sa fac astfel nct orice putere judiciar discretionara conferita prin dreptul lor intern i aferent urmririlor judiciare, angajate impotriva unor persoane pentru infrac iuni stabilite n conformitate cu prezentul articol, sa fie exercitat n asa fel nct sa se optimizeze eficacitatea msurilor de depistare i represiune n ceea ce privete infrac iunile n cauza, tinindu-se cont de necesitatea de a exercita un efect disuasiv n ceea ce privete comiterea lor. 7. Pr ile se asigura ca tribunalele lor sau alte autorit i competente iau n considera ie gravitatea infrac iunilor enumerate n paragraful 1 al prezentului articol i circumstan ele vizate la paragraful 5 al prezentului articol atunci cnd ele au n vedere eventualitatea unei eliberari anticipate sau condi ionate a persoanelor recunoscute vinovate de aceste infrac iuni. 8. Atunci cnd este cazul, fiecare parte poate determina n cadrul dreptului sau intern o perioada de prescriere prelungit, n cursul creia pot fi ncepute urmririle pentru una dintre infrac iunile stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol. Aceasta perioada va fi mai lung atunci cnd autorul presupus al infrac iunii s-a sustras justi iei. 9. Fiecare parte, conform sistemului sau juridic, ia msurile pe care le considera necesare pentru ca orice persoana acuzata sau recunoscuta ca fiind vinovata de o infrac iune stabilit conform paragrafului 1 al prezentului articol i care se afla pe teritoriul ei, sa asiste la desfurarea procedurii penale necesare. 10. n scopul cooperrii dintre pr i, n virtutea prezentei conven ii i n special al cooperrii conform art. 5, 6, 7 i 9, infrac iunile stabilite n conformitate cu prezentul articol nu snt considerate infrac iuni fiscale sau politice, nici considerate ca

avnd motive politice, fr a prejudicia limitele constitu ionale i legisla ia fundamental a pr ilor. 11. Nici una dintre dispozi iile prezentului articol nu lezeaza principiul conform cruia definirea infrac iunilor vizate i mijloacelor juridice de aprare respective decurg n exclusivitate din dreptul intern al fiecrei pr i i conform cruia infrac iunile men ionate snt urmrite i pedepsite conform acestui drept. ART. 4 Competenta Fiecare parte: a) Adopta msurile necesare pentru stabilirea competentei sale n ceea ce privete infrac iunile i pe care le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci cnd: I. Infrac iunea a fost comis pe teritoriul sau. II. Infrac iunea a fost comis la bordul unei nave sub pavilionul acesteia sau unei aeronave nmatriculate conform legisla iei sale n momentul n care a fost comis infrac iunea. b) Poate adopta msurile necesare pentru a stabili competenta sa n ceea ce privete infrac iunile pe care le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci cnd: I. Infrac iunea a fost comis de ctre unul dintre cet enii si sau o persoana care are resedinta pe teritoriul sau. II. Infrac iunea a fost comis la bordul unei nave impotriva creia aceasta parte a fost autorizata sa ia msurile necesare n virtutea art. 17, sub rezerva ca aceasta competenta sa nu fie dect pe baza acordurilor sau angajamentelor prevzute la paragrafele 4 i 9 ale articolului men ionat. III. Infrac iunea este una dintre cele stabilite conform alin. c/IV/ al paragrafului 1 al art. 3 i a fost faptuita n afar teritoriului sau, n scopul faptuirii pe teritoriul sau a uneia dintre infrac iunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. 2. Fiecare parte: a) Adopta, de asemenea, msurile necesare pentru a stabili competenta sa n ceea ce privete infrac iunile pe care ea le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci cnd presupusul autor al infrac iunii se afla pe teritoriul sau i nu l extrdeaz pe teritoriul unei alte pr i pe motivul: I. Ca infrac iunea a fost comis pe teritoriul sau la bordul unei nave sub pavilionul sau sau a unei aeronave nmatriculate conform legisla iei sale n momentul n care a fost comis infrac iunea, sau II. Ca infrac iunea a fost comis de ctre unul dintre cet enii si. b) Poate, de asemenea, adopta msurile pentru a stabili competenta sa n ceea ce privete infrac iunile pe care le-a stabilit, conform paragrafului 1 al art. 3, atunci cnd autorul presupus al infrac iunii se afla pe teritoriul sau i nu l extrdeaz spre teritoriul altei pr i. 3. Prezenta conven iei nu exclude exercitarea vreunei competente n materie penal, stabilit de ctre o parte n conformitate cu dreptul sau intern. ART. 5 Confiscarea

1. Fiecare parte adopta msurile care snt necesare pentru a permite confiscarea: a) Produsele dobndite din infrac iunile stabilite n conformitate cu paragraful 1 al art. 3 sau bunurilor a cror valoare corespunde celei a produselor men ionate. b) Stupefiantelor, substan elor psihotrope, materialelor i echipamentelor sau altor instrumente utilizate sau destinate sa fie utilizate n diverse modalit i, chiar dac este vorba de infrac iunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. 2. Fiecare parte adopta msurile care snt necesare pentru a permite autorit ilor competente sa identifice, sa detecteze i sa inghete sau sa pun poprire asupra produselor, bunurilor, instrumentelor sau tuturor celorlalte lucruri vizate la paragraful 1 al prezentului articol, n scopul unei eventuale confiscari. 3. Pentru a putea aplica msurile prevzute n prezentul articol, fiecare parte confirma dreptul tribunalelor sale sau altor autorit i competente sa ordone producerea sau poprirea documentelor bancare, financiare sau comerciale. Pr ile nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza sa aplice dispozi iile prezentului paragraf. 4. a) Atunci cnd se efectueaz o cerere n virtutea prezentului articol de ctre o alta parte care are competenta pentru aducerea la cunostinta a unei infrac iuni stabilite n conformitate cu paragraful 1 al art. 3, partea pe teritoriul creia snt situate produsele, bunurile, instrumentele sau orice alte lucruri vizate la paragraful 1 al prezentului articol: I. Transmite cererea autorit ilor competente, n scopul de a face sa se pronun e o decizie de confiscare i, dac intervine aceasta decizie, determina executarea ei, sau II. Transmite autorit ilor competente, pentru ca aceasta sa fie executat n limitele solicitrii, decizia de confiscare luat de ctre partea primitoare conform paragrafului 1 al prezentului articol, pentru tot ce reprezint produse, bunuri, instrumente sau orice alte lucruri vizate la paragraful 1, situate pe teritoriul partii solicitate. b) Atunci cnd se efectueaz o cerere n virtutea prezentului articol de ctre o alta parte care are competenta pentru cunoaterea unei infrac iuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3, partea solicitat ia msuri pentru a identifica, detecta i ingheta sau popri produsele, bunurile, instrumentele sau orice alte lucruri vizate la paragraful 1 al prezentului articol, n scopul confiscrii eventuale, ordonate fie de ctre partea primitoare, fie ca urmare a unei cereri formulate, n virtutea alin. a) al prezentului paragraf, de ctre partea solicitat. c) Deciziile sau msurile prevzute la alin. a) i b) ale prezentului paragraf snt luate de ctre partea solicitat conform dreptului sau intern i dup dispozi iile dreptului men ionat conform regulilor de procedura sau oricrui tratat, acord sau aranjament bilateral sau multilateral care o leag de partea solicitanta. d) Dispozi iile paragrafelor 6-19 ale art. 7 se aplica mutatis mutandis. n afar de informa iile vizate la paragraful 10 al art. 7, solicitarile fcute conform prezentului articol con in urmtoarele informa ii:

I. Atunci cnd cererea se bazeaz pe alin. a) I al prezentului paragraf, o descriere a bunurilor de confiscat i o expunere a faptelor pe care se bazeaz partea solicitanta care permite partii solicitate sa admit pronun area unei decizii de confiscare n cadrul dreptului sau intern. II. Atunci cnd solicitarea decurge din alin. a) II, o copie legal admisibil a deciziei de confiscare emise de ctre partea solicitanta pe care s-a fondat cererea, o expunere a faptelor i informa iilor care indica n ce limite trebuie executat decizia. III. Atunci cnd cererea decurge din alin. b), o expunere a faptelor pe care se bazeaz partea solicitanta i o descriere a msurilor cerute. e) Fiecare parte comunica secretarului general textul legilor i reglementrilor sale care dau efect prezentului paragraf, ct i textul oricrei modificri ulterior aduse acestor legi i reglementri. f) Dac o parte decide sa subordoneze adoptarea msurilor vizate la alin. a) i b) ale prezentului paragraf la existenta unui tratat n domeniu, ea considera prezenta conven ie ca o baza conventionala necesar i suficienta. g) Pr ile depun eforturi pentru a ncheia tratate, acorduri sau angajamente bilaterale i multilaterale n scopul de a ntri eficacitatea cooperrii interna ionale. 5. a) Orice parte care confisca produse sau bunuri, n aplicarea paragrafului 1 sau paragrafului 4 ale prezentului articol, dispune de ele conform dreptului sau intern i procedurilor sale administrative. b) Atunci cnd o parte ac ioneaz la cererea unei alte pr i n aplicarea prezentului articol, ea poate avea n vedere, n mod special, ncheierea unor acorduri care prevd: I. Vrsarea valorii acestor produse i bunuri sau fondurilor care provin din vnzarea lor sau unei pr i substan iale din valoarea produselor i bunurilor men ionate, unor organisme interguvernamentale specializate n lupta impotriva traficului ilicit i abuzului de stupefiante i substan e psihotrope. II. Sa mpart cu alte pr i, n mod sistematic sau de la caz la caz, aceste produse sau aceste bunuri sau fondurile care provin din vnzarea lor, n conformitate cu dreptul sau intern, procedurile sale administrative sau acordurile bilaterale sau multilaterale ncheiate n acest sens. 6. a) Dac aceste produse au fost transformate sau convertite n alte bunuri, aceste bunuri pot face obiectul msurilor vizate de ctre prezentul articol, n locul acestor produse. b) Dac pe lng bunurile dobndite n mod legal au fost amestecate i unele produse, aceste bunuri - sub rezerva dreptului de poprire i inghetare - pot fi confiscate la concurenta cu valoarea estimativ a produselor care au fost amestecate. c) Veniturile i alte avantaje ob inute: I. Din produse. II. Din bunuri n care aceste produse au fost transformate sau convertite, sau III. Din bunuri cu care au fost amestecate produsele ce pot, de asemenea, face obiectul msurilor vizate de ctre prezentul articol n

acest mod i n aceeai msura ca i produsele. 7. Fiecare parte poate avea n vedere rsturnarea dovezii de proba n ceea ce privete originea ilicit a produselor presupuse sau a altor bunuri care pot face obiectul unei confiscari, n msura n care aceasta are loc conform principiilor dreptului sau intern i naturii procedurii juridice i altor proceduri. 8. Interpretarea dispozi iilor prezentului articol nu poate, n nici un caz, sa prejudicieze dreptului unor ter e persoane de bunacredin a. 9. Nici una dintre dispozi iile prezentului articol nu prejudiciaz principiul conform cruia msurile vizate snt definite i executate conform dreptului intern al fiecrei pr i i conform dispozi iilor dreptului men ionat. ART. 6 Extrdarea 1. Prezentul articol se aplica infrac iunilor stabilite de ctre pr i conform paragrafului 1 al art. 3. 2. Fiecare dintre infrac iunile la care se aplica prezentul articol este de drept inclus n orice tratat de extrdare n vigoare, ncheiat ntre pr i, ca infrac iune a crui autor poate fi extrdat. Pr ile se angajeaz sa includ aceste infrac iuni, ca infrac iuni al cror autor poate fi extrdat, n orice tratat de extrdare pe care l vor ncheia. 3. Dac o parte care subordoneaz extrdarea existen ei unui tratat primete o cerere de extrdare a unei pr i cu care ea nu a ncheiat un astfel de tratat, ea poate considera prezenta conven ie ca baza legal de extrdare pentru infrac iunile la care se aplica prezentul articol. Pr ile care au nevoie de msuri legislative amanuntite pentru a putea utiliza prezenta conven ie ca baza legal de extrdare vor avea n vedere adoptarea unor astfel de msuri. 4. Pr ile care nu subordoneaz extrdarea existen ei unui tratat recunosc ntre ele, pentru infrac iunile crora li se aplica prezentul articol, caracterul de infrac iuni al cror autor poate fi extrdat. 5. Extrdarea este subordonata condi iilor prevzute de dreptul partii solicitate sau de ctre tratatele de extrdare aplicabile, inclusiv motivele pentru care partea solicitat poate refuza extrdarea. 6. Atunci cnd examineaz solicitarile primite n aplicarea prezentului articol, partea solicitat poate refuza sa fac dreptate dac autorit ile sale judiciare sau alte autorit i competente au motive serioase sa cread ca extrdarea ar usura exercitarea urmrilor sau impunerii unei sanc iuni penale impotriva unei persoane din cauza rasei, religiei, na ionalit ii sau opiniilor politice sau ar cauza un prejudiciu pentru un motiv oarecare unei persoane aflate n cauza n urma solicitrii. 7. Pr ile depun eforturi pentru a accelera procedurile de extrdare i pentru a simplifica exigen ele n materie de dovezi, n ceea ce privete infrac iunile la care se aplica prezentul articol. 8. Sub rezerva dispozi iilor dreptului sau intern i tratatelor de extrdare pe care le-a ncheiat, partea solicitat poate, la cererea partii solicitante i dac ea considera ca circumstan ele o justifica i ca este urgent, sa pun sub stare de deten ie o persoana prezenta

pe teritoriul sau i a carei extrdare este solicitat sau sa ia alte msuri cu privire la asigurarea prezentei sale pe timpul procedurii de extrdare. 9. Fr a renun a la exercitarea competentei penale, stabilite conform dreptului sau intern, o parte pe teritoriul creia se afla autorul presupus al infrac iunii trebuie: a) Dac pentru motivele enun ate la alin. a) al paragrafului 2 al art. 4 aceasta nu extrdeaz pentru o infrac iune stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, cazul va fi supus autorit ilor competente pentru exercitarea ac iunii penale, numai dac nu s-a convenit altfel cu partea solicitanta. b) Dac aceasta nu extrdeaz pentru o asemenea infrac iune i dac ea i-a stabilit competenta n ceea ce privete aceasta infrac iune conform alin. b) al paragrafului 2 al art. 4, cazul va fi naintat autorit ilor competente pentru exercitarea ac iunii penale, numai dac partea solicitanta nu cere altceva n scopul pstrrii competentei sale legitime. 10. Dac extrdarea solicitat n scopul exercitrii unei pedepse este refuzat, pentru ca persoana care reprezint obiectul acestei cereri este cet ean al partii solicitate, aceasta, dac legisla ia io permite n conformitate cu prescrip iile acestei legisla ii i la cererea partii solicitante, va avea n vedere sa execute ea nsi pedeapsa care a fost pronun at conform legisla iei partii solicitante sau restului din aceasta pedeapsa. 11. Pr ile se straduiesc sa ncheie acorduri bilaterale i multilaterale pentru a permite extrdarea sau pentru a-i creste eficacitatea. 12. Pr ile pot avea n vedere ncheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la unele puncte speciale sau cu caracter general, cu privire la transferul n ara lor a unor persoane condamnate la pedepse cu nchisoarea sau alte pedepse cu privatiune de libertate, datorit infrac iunilor la care se aplica prezentul articol, pentru ca acestea sa-i poat executa restul de pedeapsa. ART. 7 Asistenta judiciar 1. Pr ile i acorda mutual, conform prezentului articol, asistenta judiciar pe scara larga pentru toate anchetele, urmririle penale i procedurile juridice cu privire la infrac iunile stabilite n conformitate cu paragraful 1 al art. 3. 2. Asistenta judiciar care se acorda n aplicarea prezentului articol poate fi solicitat n urmtoarele scopuri: a) stringerea marturiilor i depozitiilor; b) notificarea actelor judiciare; c) efectuarea de perchezitii i popriri; d) examinarea obiectelor i vizitarea locurilor; e) furnizarea de informa ii i de probe de culpabilitate; f) furnizarea de originale sau copii certificate conforme de documente i dosare pertinente, inclusiv extrase bancare, documente contabile, dosare de societ i i documente comerciale; g) identificarea sau detectarea produselor, bunurilor, instrumentelor sau altor lucruri n scopul stringerii probelor. 3. Pr ile pot sa-i acorde una alteia orice alta forma de

asistenta judiciar autorizata de ctre dreptul intern al partii solicitate. 4. La cerere, pr ile faciliteaz sau ncurajeaz, ntr-o msura compatibila cu legisla ia lor i practica lor interna, prezentarea sau punerea la dispozi ie a unor persoane, inclusiv de inu i care accepta sa- i aduc concursul la ancheta sau sa participe la procedura. 5. Pr ile nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza asistenta judiciar prevzut n prezentul articol. 6. Dispozi iile prezentului articol nu afecteaz, n nici un fel, obliga iile care decurg din orice alt tratat bilateral sau multilateral care determina sau trebuie sa determine, n totalitate sau par ial, asistenta judiciar n materie penal. 7. Paragrafele 8-19 ale prezentului articol snt aplicabile solicitrilor fcute conform prezentului articol dac pr ile n chestiune nu snt legate printr-un tratat de asistenta judiciar. Dac aceste pr i snt legate printr-un asemenea tratat, dispozi iile corespunztoare ale acestui tratat snt aplicabile numai dac pr ile nu convin sa aplice n locul lor dispozi iile paragrafelor 8-19 ale prezentului articol. 8. Pr ile desemneaz o autoritate sau, dac este nevoie, autorit ile care au responsabilitatea i dreptul de a rspunde la solicitarile de asistenta judiciar sau de a le transmite autorit ilor competente pentru executare. Autoritatea sau autorit ile desemnate n acest scop vor fi notificate secretariatului general. Transmiterea solicitrilor de asistenta judiciar i a oricror comunicri cu privire la aceasta se face ntre autorit ile desemnate de ctre pr i; prezenta dispozi ie se n elege sub rezerva dreptului fiecrei pr i de a cere ca aceste solicitri i comunicri sa-i fie adresate pe cale diplomatic, iar cazurile urgente, dac pr ile cad de acord, prin intermediul OIPC/Interpol, dac acest lucru este posibil. 9. Cererile snt adresate, n scris, ntr-o limba acceptabil pentru partea solicitat. n cazul n care limbile snt acceptate de fiecare parte, ele snt notificate secretariatului general. n caz de urgenta i dac pr ile cad de acord, cererile pot fi fcute pe cale orala, dar trebuie confirmate imediat prin scris. 10. Cererile pentru asistenta judiciar trebuie sa con in informa iile urmtoare: a) Desemnarea autorit ilor de unde provine cererea. b) Obiectul i natura anchetelor, urmririlor penale sau procedurii judiciare la care se refer cererea i numele i func iile autorit ilor care se ocupa de aceasta. c) Un rezumat al faptelor pertinente, cu excep ia cererilor adresate n scopul notificrii actelor judiciare. d) O descriere a asisten ei solicitate i descrierea amnun it a oricrei proceduri specifice pe care partea solicitanta ar dori sa o vada aplicat. e) Dac este posibil, identitatea, adresa i na ionalitatea oricrei persoane vizate. f) Scopul n care mrturia, informa iile i msurile snt solicitate. 11. Partea solicitat poate cere o completare de informa ii atunci

cnd acest lucru i se pare necesar pentru a executa cererea conform legisla iei sale sau cnd acest lucru poate usura executarea cererii. 12. Orice cerere este executat conform legisla iei partii solicitate i, n msura n care acest lucru nu contravine legisla iei men ionate i cnd este posibil, n conformitate cu procedurile specificate n cerere. 13. Partea solicitanta nu comunica i nici nu utilizeaz informa iile sau marturiile furnizate de ctre partea solicitat pentru anchete, urmriri penale sau proceduri judiciare, altele dect cele vizate n cerere, fr consim mntul prealabil al partii solicitate. 14. Partea solicitanta poate sa ceara ca partea solicitat sa pstreze secretul asupra cererii i con inutului sau numai n msura necesar pentru a-i da urmare. Dac partea solicitat nu poate satisface aceasta exigenta, ea va informa imediat partea solicitanta. 15. Asistenta judiciar poate fi refuzat: a) Dac cererea nu a fost facuta conform dispozi iilor prezentului articol. b) Dac partea solicitat considera ca executarea cererii poate leza suveranitatea, securitatea, ordinea publica sau alte interese esen iale ale sale. c) n cazul n care legisla ia partii solicitate ar interzice autorit ilor sale sa ia msurile necesare, dac a fost vorba de o infrac iune similar care a reprezentat obiectul unei anchete, urmririi penale sau unei proceduri judiciare n cadrul propriei sale competente. d) n cazul n care acceptarea cererii este contrar sistemului juridic al partii solicitate, cu privire la asistenta judiciar. 16. Orice refuz de acordare a asisten ei judiciare trebuie motivat. 17. Asistenta judiciar poate fi amnat de ctre partea solicitat pe motiv ca ar impiedica o ancheta, urmririle penale sau o procedura judiciar n curs. n astfel de cazuri, partea solicitat consulta partea solicitanta n scopul de a determina dac acest ajutor mai poate fi furnizat n condi iile considerate necesare de ctre partea solicitat. 18. Un martor, un expert sau orice alta persoana care consimte sa depun mrturie n cursul unei proceduri sau sa colaboreze la o ancheta, la urmriri penale sau proceduri judiciare pe teritoriul partii solicitante nu va fi nici urmrit, nici de inut, nici pedepsit, nici supus vreunei restrictii a libert ii personale pe acest teritoriu pentru alte omisiuni sau condamnri anterioare plecrii sale de pe teritoriul partii solicitate. Aceasta imunitate va inceta atunci cnd martorul, expertul sau persoana men ionat, care a avut posibilitatea de a prsi teritoriul pentru o perioada de 15 zile consecutiv sau pentru orice alta perioada convenit de ctre pr i, socotind de la data la care ei au fost oficial informati ca prezenta lor nu mai era necesar pentru autorit ile judiciare, au rmas, cu toate acestea, din proprie vointa sau dup ce l-au prsit, au revenit din proprie dorinta. 19. Cheltuielile obinuite fcute pentru executarea unei cereri snt suportate de partea solicitat, numai dac nu s-a convenit altfel

ntre pr ile implicate. Atunci cnd se fac cheltuieli importante sau extraordinare sau cnd se releva a fi necesare ulterior pentru a executa cererea, pr ile se vor consulta pentru a fixa condi iile conform crora cererea va fi executat, ct i modul n care vor fi asumate cheltuielile. 20. Pr ile iau n considera ie, n unele cazuri, posibilitatea de a ncheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care servesc obiectivelor dispozi iilor prezentului articol, le confer un efect practic sau le intaresc. ART. 8 Transferul procedurilor represive Pr ile vor lua n considerare posibilitatea de a-i transfera procedurile represive relativ la infrac iunile stabilite n conformitate cu paragraful 1 al art. 3, n cazurile n care acest transfer este necesar n interesul unei bune administrri a justi iei. ART. 9 Alte forme de cooperare i formare 1. Pr ile vor coopera strins, conform sistemelor juridice i administrative respective, cu scopul de a ntri eficacitatea ac iunii de detectare i represie vizind sa pun capt comiterii de infrac iuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. n special, pe baza acordurilor sau aranjamentelor bilaterale sau multilaterale: a) Ele stabilesc i men in canale de comunicare ntre organismele i serviciile na ionale competente, n scopul de a facilita schimbul sigur i rapid de informa ii cu privire la toate aspectele infractionale stabilite conform paragrafului 1 al art. 3, inclusiv, dac pr ile interesate considera necesar, legturile acestui trafic cu alte activit i delictuale. b) Pr ile coopereaz ntre ele, atunci cnd este vorba de infrac iuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3, i avnd un caracter interna ional, conducind anchetele care se refer la: I. Identitatea, locul n care se gsesc i activit ile pe care le exercita persoanele suspectate pentru infrac iuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. II. Miscarea produselor i bunurilor provenite din comiterea infrac iunilor men ionate. III. Miscarea stupefiantelor, substan elor psihotrope, substan elor nscrise n tabelul I i II ale prezentei conven ii i instrumentele utilizate sau destinate sa fie utilizate n comiterea acestor infrac iuni. c) Atunci cnd este cazul, i dac acest lucru nu contravine dreptului intern, ele creeaz, tinindu-se cont de necesitatea protejrii securit ii persoanelor i opera iunilor, echipe mixte nsrcinate sa pun n practica dispozi iile prezentului paragraf. Agen ii oricrei pr i, membrii unor anumite echipe se conformeaz indica iilor autorit ilor competente ale partii pe teritoriul creia se deruleaz operatia. n toate aceste cazuri, pr ile interesate vegheaz ca sa fie respectata pe deplin suveranitatea partii pe teritoriul creia se desfoar operatia. d) Ele furnizeaz, atunci cnd este cazul, cantit ile necesare de substan e n scopul efecturii analizei sau anchetei. e) Ele faciliteaz o coordonare eficienta ntre organismele lor i

serviciile competente i favorizeaz schimbul de personal i de exper i, inclusiv detasarea agen ilor de legatura. 2. n msura n care acest lucru este necesar, fiecare parte instituie, dezvolta sau amelioreaza programele de formare specifice n folosul membrilor i serviciilor sale de detectare i reprimare i altui personal, inclusiv agen ilor de vama, nsrcina i cu reprimarea infrac iunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. Aceste programe vor trebui sa se refere, mai ales, la urmtoarele puncte: a) metodele folosite pentru detectarea i reprimarea infrac iunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3; b) itinerariile adoptate i tehnicile folosite de ctre persoanele suspectate de infrac iuni, stabilite conform paragrafului 1 al art. 3, n special n statele de tranzit i msurile de lupta potrivite; c) controlul importului i exportului de stupefiante, substan e psihotrope i substan e nscrise n tabelul I i II; d) detectarea i controlul miscarii produselor i bunurilor care provin din comiterea infrac iunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3 i a stupefiantelor, substan elor psihotrope, substan elor nscrise n tabelul I i II i instrumentelor utilizate sau destinate a fi folosite pentru a comite infrac iunile men ionate; e) metodele folosite pentru transferarea, disimularea sau deghizarea acestor produse, bunuri i instrumente; f) stringerea probelor; g) tehnicile de control n zonele libere i porturile libere; h) tehnicile moderne de detectare i reprimare. 3. Pr ile i acorda sprijin pentru a planifica i executa programe de formare i cercetare care le permit sa fac schimb de cunotin e specializate n domeniile vizate la paragraful 2 al prezentului articol i n acest scop organizeaz, de asemenea, atunci cnd este cazul, conferin e i seminare regionale i interna ionale pentru a stimula cooperarea i a permite examinarea problemelor de interes comun, inclusiv problemele i nevoile specifice ale statelor de tranzit. ART. 10 Cooperarea internationala i asistenta acordat statelor de tranzit 1. Pr ile coopereaz, direct sau prin intermediul organiza iilor interna ionale sau regionale competente, n scopul de a ajuta i de a sprijini n msura posibila, statele de tranzit i n special rile n curs de dezvoltare, care au nevoie de o astfel de asistenta i un astfel de sprijin, prin intermediul programelor de cooperare tehnica, care vizeaz sa mpiedice schimbul i tranzitul ilicit i care se refer la activit ile conexe. 2. Pr ile pot ntreprinde, direct sau prin intermediul organiza iilor interna ionale sau regionale competente, sa furnizeze un ajutor financiar acestor state de tranzit pentru a dezvolta i ntri infrastructura necesar eficacitatii luptei contra traficului ilicit i prevenirii acestui trafic. 3. Pr ile pot ncheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale pentru a spori eficacitatea cooperrii interna ionale prevzute n prezentul articol i pot avea n vedere ncheierea unor

aranjamente financiare n aceasta privinta. ART. 11 Livrri supravegheate 1. Dac principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne o permit, pr ile iau msurile necesare, innd cont de posibilit ile lor, pentru a permite recurgerea adecvat la livrri supravegheate pe scara internationala, pe baza de acorduri sau angajamente pe care ele le-au ncheiat, n scopul identificarii indivizilor implica i n infrac iunile stabilite conform paragrafului 1 al art. 3 i de a ncepe urmririle impotriva lor. 2. Decizia de a recurge la livrri supravegheate este luat n fiecare caz n speta i poate, dac este cazul, sa in cont de aranjamente i n elegeri financiare n ceea ce privete exercitarea competentei lor de ctre pr ile interesate. 3. Expedierile ilicite pentru care s-a convenit ca livrarea sa fie supravegheat pot, cu consim mntul pr ilor interesate, sa fie interceptate i autorizate n continuare n trimiterea lor, fie asa cum snt, fie dup ce stupefiantele sau substantele psihotrope au fost sustrase sau au fost nlocuite total sau par ial cu alte produse. ART. 12 Substan e care snt folosite frecvent n procesul fabricrii ilicite de stupefiante sau substan e psihotrope 1. Pr ile adopta msurile pe care le considera adecvate pentru a impiedica deturnarea substan elor nscrise n tabelul I i II, n scopul fabricrii ilicite de stupefiante i substan e psihotrope i coopereaz ntre ele n acest scop. 2. Dac o parte sau organul snt n posesia unor informa ii care dup prerea lor fac necesar nscrierea unei substan e n tabelul I sau tabelul II, ele adreseaz secretarului general o notificare nso it de toate informa iile pertinente pentru sprijinirea acestora. Procedura expus la paragrafele 2-7 ale prezentului articol se aplica, de asemenea, atunci cnd o parte sau organul snt n posesia unor informa ii care justifica radierea unei substan e din tabelul I sau tabelul II sau trecerea unei substan e dintr-un tabel n altul. 3. Secretarul general comunica aceasta notificare i toate informa iile pe care le considera adecvate pr ilor, comisiei, iar dac aceasta notificare provine de la o parte, i organului. Pr ile comunica secretarului general observa iile lor cu privire la notificare ct i toate informa iile complementare de natura sa ajute organul sa procedeze la o evaluare, iar comisia sa se pronun e. Dac organul, innd cont de amploarea, importanta i diversitatea utilizarilor ilicite ale substan ei i dup ce a examinat dac ar fi posibil i uor de utilizat substantele inlocuitoare, att n scopuri ilicite ct i pentru fabricarea ilicit de stupefiante sau substan e psihotrope, constata: a) Ca substanta este frecvent utilizata n fabricarea ilicit a unui stupefiant sau a unei substan e psihotrope; i b) Ca fabricarea ilicit a unui stupefiant sau a unei substan e psihotrope, prin volumul i prin amploarea lor creeaz probleme grave de sntate publica sau sociale justificind astfel o ac iune pe plan interna ional. El comunica comisiei o evaluare a substan ei, indicind, mai ales,

efectele probabile ale includerii sale n tabelul I sau tabelul II, att asupra utilizarilor ilicite ct i asupra fabricrii ilicite, i dac este cazul face recomandri cu privire la msurile de control care ar fi adecvate pentru evaluarea men ionat. 5. Comisia innd cont de observa iile prezentate de ctre pr i i de observa iile i recomandrile organului a cror evaluare va fi determinata pe plan tiin ific i luind n mod cuvenit n considerare to i ceilal i factori pertinen i, poate decide, cu o majoritate de 2/3 dintre membrii si, sa nscrie o substanta n tabelul I i tabelul II. 6. Orice decizie luat de ctre comisie n virtutea prezentului articol este comunicat de ctre secretarul general tuturor statelor i altor unit i care snt pr i la prezenta conven ie sau li se confer dreptul sa devin, ct i organului. Ea intra n vigoare definitiv pentru fiecare parte la 180 de zile dup data comunicrii sale. 7. a) Deciziile luate de comisie, n virtutea prezentului articol, snt supuse consiliului pentru revizuire, dac una dintre pr i prezint o solicitare n cele 180 de zile ce urmeaz dup data notificrii lor. Cererea trebuie sa fie adresat secretarului general i nso it de toate informa iile adecvate care o motiveaza. b) Secretarul general comunica copia cererii i informa iilor adecvate comisiei, organului i tuturor pr ilor, invitindu-le sa-i prezinte observa iile n termen de 90 de zile. Toate observa iile primite snt comunicate consiliului. c) Consiliul poate confirma sau anula decizia comisiei. Decizia sa este comunicat tuturor statelor i altor entit i, care snt pr i la prezenta conven ie sau snt pe cale sa devin, comisiei i organului. 8. a) Sub rezerva caracterului general al dispozi iilor paragrafului 1 al prezentului articol i dispozi iilor Conven iei din 1961, Conven iei din 1961 cum apare ea modificat i Conven iei din 1971, pr ile iau msurile pe care le cred de cuviin pentru a controla pe teritoriul lor, fabricarea i distribuirea substan elor nscrise n tabelul I i II; b) n acest scop, pr ile pot: I. Sa exercite supravegherea tuturor persoanelor i ntreprinderilor care se ocupa cu fabricarea i distribuirea substan elor men ionate. II. Sa supun unui regim de licenta localurile i stabilimentele n care poate avea loc fabricarea sau distribuirea. III. Sa solicite ca titularii unei licen e sa ob in autoriza ii pentru a se ocupa de opera iile sus-men ionate. IV. Sa mpiedice acumularea de ctre fabricanti i distribuitori a unor cantit i din substantele men ionate care sa le depeasc pe cele care solicita o func ionare normal a ntreprinderilor i situa iei pie ei. 9. n ceea ce privete substantele nscrise n tabelul I i II, fiecare parte ia msurile urmtoare: a) Ea stabilete i men ine un sistem de supraveghere a comer ului interna ional cu substan e incluse n tabelul I i II n scopul de a usura detectarea opera iunilor suspecte. Aceste sisteme de supraveghere trebuie sa fie puse n func iune n strinsa cooperare cu fabricantii, importatorii, vinzatorii en gros i n detaliu care

semnaleaza autorit ilor competente comenzile i opera iile suspecte. b) Ea prevede confiscarea oricrei substan e nscrise n tabelul I i II dac exista suficiente dovezi ca aceasta este destinat sa serveasc la fabricarea ilicit a unui stupefiant sau substan e psihotrope. c) Ea informeaz, ct mai rapid posibil, autorit ile i serviciile competente ale pr ilor interesate dac exista motive pentru a crede ca o substanta nscris n tabelul I i II este importata, exportata sau n tranzit n scopul fabricrii ilicite de stupefiante sau substan e psihotrope, mai ales furnizindu-le informa ii asupra modalit ilor de plata utilizate i toate celelalte elemente esen iale pe care se bazeaz convingerea sa. d) Ea solicita ca trimiterile care fac obiectul importurilor i exporturilor sa fie corect marcate i nso ite de documentele necesare. Documente comerciale ca facturi, lista de marfa, documente de vama, de transport i alte documente de expedi ie trebuie sa indice numele substan elor care fac obiectul importului sau exportului, asa cum figureaz n tabelul I i II, cantitatea importata sau exportata, ct i numele, adresa exportatorului, importatorului i, atunci cnd este cunoscut, cea a destinatarului. e) Ea procedeaz astfel ca documentele vizate la alin. d) al prezentului paragraf sa fie pstrate cel pu in 2 ani i inute la dispozi ia autorit ilor competente pentru examinare. 10. a) n afar dispozi iilor paragrafului 9 i la cererea adresat secretarului general de partea interesat, fiecare parte de pe teritoriul creia o substanta nscris n tabelul I trebuie exportata, supravegheaz ca, naintea exportarii, informa iile de mai jos sa fie furnizate de ctre autorit ile competente, autorit ilor competente din ara importatoare. I. Numele i adresa exportatorului i importatorului i, atunci cnd este cunoscut, cel al destinatarului. II. Desemnarea substan ei asa cum figureaz n tabelul I. III. Cantitatea de substanta exportata. IV. Punctul de intrare i data expedierii prevzute. V. Toate celelalte informa ii reciproc convenite ntre pr i. b) Orice parte poate sa adopte msuri de control mai strict sau mai severe dect cele prevzute n paragraful prezent, dac ea considera ca acest lucru este necesar sau de dorit. 11. Atunci cnd una dintre pr i furnizeaz informa ii celeilalte, conform paragrafelor 9 i 10 ale prezentului articol, ea poate solicita partii care le primete sa pstreze caracterul confiden ial al oricrui secret economic, industrial, comercial sau profesional sau procedeu comercial pe care pot sa-l con in. 12. Fiecare parte furnizeaz anual organului, n forma i modalitatea definite de acesta i utiliznd formulele care i vor fi furnizate, informa ii cu privire la: a) Cantit ile de substan e nscrise la tabelul I i II care au fost confiscate i dac este cunoscut i originea lor. b) Orice alta substanta care nu este nscris n tabelul I i II dar care a fost identificata ca servind la fabricarea ilicit de stupefiante sau substan e psihotrope i pe care partea o considera ca suficient de importanta pentru a fi propus n aten ia organului.

c) Metodele de determinare i fabricare ilicit. 13. Organul ntocmete un raport anual ctre comisie cu privire la aplicarea prezentului articol, iar comisia examineaz periodic dac tabelul I i II snt adecvate i competente. 14. Dispozi iile prezentului articol nu se aplica nici la preparatele farmaceutice, nici la alte preparate care con in substantele nscrise n tabelul I sau tabelul II i compuse astfel nct substantele men ionate sa nu poat fi utilizate cu usurinta, nici extrase prin mijloace uor de aplicat. ART. 13 Materiale i echipamente Pr ile iau msurile pe care le considera potrivite pentru a preveni comer ul i deturnarea de materiale i echipamente n scopul producerii sau fabricrii de stupefiante i substan e psihotrope i vor coopera n acest scop. ART. 14 Msuri care vizeaz eliminarea culturii ilicite de plante din care se extrag stupefiante i suprimarea cererii ilicite de stupefiante i substan e psihotrope 1. Msurile luate de ctre pr i, n virtutea prezentei conven ii, nu vor fi mai pu in stricte dect dispozi iile aplicabile eliminrii culturii ilicite de plante care con in stupefiante i substan e psihotrope i eliminrii cererii ilicite de stupefiante i substan e psihotrope n termenii dispozi iei Conven iei din 1961, a Conven iei din 1961 cum apare ea modificat i Conven iei din 1971. 2. Fiecare parte ia msurile adecvate pentru a impiedica pe teritoriul sau cultura ilicit de plante care con in stupefiante sau substan e psihotrope ca macul opiaceu, arborele de coca i planta de cannabis i pentru a distruge pe cele care ar fi cultivate n mod ilicit. Msurile adoptate trebuie sa respecte drepturile fundamentale ale omului i sa in cont de utilizarile licite traditionale - atunci cnd asemenea utilizri snt atestate de istorie - ct i de protec ia mediului. 3. a) Pr ile pot coopera pentru a creste eficienta eforturilor care vizeaz sa elimine cultura ilicit. Aceasta cooperare poate sa comporte mai ales, dac este cazul, sprijinirea unei dezvoltri rurale integrate, care sa duc la culturi de nlocuire viabile din punct de vedere economic. nainte de a aplica asemenea programe de dezvoltare rural va trebui sa se in cont de factori ca: accesul pe piata, resursele disponibile i situa ia socio-economic. Pr ile pot sa cada de acord cu privire la alte msuri adecvate de cooperare. b) Pr ile faciliteaz, de asemenea, schimbul de informa ii cu caracter tiin ific i tehnic ct i executarea lucrrilor de cercetare cu privire la eliminarea culturii ilicite. c) n situa ia cnd au frontiere comune, pr ile vor depune eforturi sa coopereze cu programe de eliminare a culturii ilicite n zonele de frontiera respective. 4. Pr ile adopta msurile adecvate pentru suprimarea sau reducerea cererii ilicite de stupefiante i substan e psihotrope, n scopul reducerii suferintelor omeneti i pentru a face sa dispara incitatiile de ordin financiar la traficul ilicit. Aceste msuri pot

fi, mai ales, fondate pe recomandrile Organiza iei Na iunilor Unite, institu iilor specializate ale Na iunilor Unite, ca Organiza ia Mondial a Snt ii i alte organiza ii interna ionale competente i pe schema multidisciplinara completa adoptat de ctre Conferin a internationala cu privire la abuzul i traficul ilicit de droguri inuta n 1987, n msura n care aceasta se refer la eforturile organismelor guvernamentale i neguvernamentale, ct i la initiativa privat n domeniul prevenirii, tratamentului i readaptarii. Pr ile pot ncheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care vizeaz sa suprime sau sa reduc cererea ilicit de stupefiante i substan e psihotrope. 5. Pr ile pot lua, de asemenea, msurile necesare pentru distrugerea rapida sau utilizarea legal de stupefiante, substan e psihotrope i substan e nscrise n tabelul I i II care au fost inghetate sau confiscate i pentru care cantitatea din aceste substan e, certificate cu forme n regula, sa fie admisibile ca proba. ART. 15 Transportori comerciali 1. Pr ile iau msurile adecvate pentru a se asigura ca mijloacele de transport exploatate de ctre transportorii comerciali nu servesc la comiterea infrac iunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3; aceste msuri pot cuprinde ncheierea unor aranjamente speciale cu transportorii comerciali. 2. Fiecare parte solicita transportorilor comerciali sa ia precautii rezonabile pentru a impiedica ca mijloacele lor de transport sa nu serveasc la comiterea infrac iunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. Aceste precautii pot sa se bazeze, mai ales, pe: a) Dac transportorul comercial i are stabilimentul sau principal pe teritoriul acestei pr i: I. Formarea de personal care sa fie capabil sa identifice trimiterile sau persoanele suspecte. II. Stimularea integrit ii personalului. b) Dac transportorul comercial opereaz pe teritoriul acestei pr i: I. Depunerea listelor de mrfuri nainte, de fiecare data cnd acest lucru este posibil. II. Folosirea unor sigilii infalsificabile i posibile de controlat distinct. III. Informarea autorit ilor competente, n cel mai scurt timp posibil, cu privire la orice circumstan suspecta care poate sa fie legat de comiterea infrac iunilor stabilite n conformitate cu paragraful 1 al art. 3. 3. Fiecare parte vegheaz ca, la punctele de intrare i ieire i n alte zone de control vamal, transportorii comerciali i autorit ile competente sa coopereze, n scopul mpiedicrii accesului neautorizat la mijloacele de transport i la incarcatura, sa aplice msurile de securitate adecvate. ART. 16 Documentele comerciale i marcajul exporturilor 1. Fiecare parte solicita ca expedierile licite de stupefiante i substan e psihotrope destinate exportului sa fie nso ite de

documentele necesare. n afar de faptul ca expedierile trebuie sa satisfac prescrip iile n materie de documenta ie, enun ate n art. 31 al Conven iei din 1961, n art. 31 al Conven iei din 1961 cum apare ea modificat i n art. 12 al Conven iei din 1971, documentele comerciale, ca: facturile, listele de mrfuri, documentele vamale, de transport i alte documente de expediere trebuie sa indice denumirea stupefiantelor i substan elor psihotrope care fac obiectul exporturilor i asa cum figureaz n tabelele pertinente ale Conven iei din 1961, Conven iei din 1961 cum apare modificat i Conven iei din 1971, cantitatea exportata, ct i numele i adresa exportatorului, importatorului i, atunci cnd este cunoscut, cel al destinatarului. 2. Fiecare parte va impune ca expedierile de stupefiante i substan e psihotrope destinate exportului sa nu fie marcate incorect. ART. 17 Traficul ilicit pe mare 1. Pr ile coopereaz, n msura posibila, pentru a pune capt traficului ilicit pe mare, n conformitate cu dreptul interna ional maritim. 2. Partea care are motive ntemeiate sa banuiasca ca o nava sub pavilion sau care nu abordeaza nici un pavilion sau nu poarta nici o nmatriculare - se ocupa cu traficul ilicit poate solicita altor pr i sa o ajute pentru a pune capt acestei utilizri. Pr ile astfel solicitate furnizeaz aceasta asistenta n limita mijloacelor de care ele dispun. 3. Partea care are motive ntemeiate sa banuiasca ca o nava care exercita libertatea de naviga ie, conform dreptului interna ional, i navigind sub pavilion sau fiind nmatriculat la o alta parte se ocupa cu traficul ilicit, poate sa anun e statul sub pavilionul cruia navigheaza nava, sa solicite confirmarea nmatriculrii i, dac acest lucru se confirma, sa ceara autoriza ia acestui stat pentru a lua msurile adecvate cu privire la aceasta nava. 4. n conformitate cu dispozi iile paragrafului 3 sau tratatele n vigoare dintre ele sau orice alte acorduri sau aranjamente ncheiate ntre aceste pr i, statul sub pavilionul cruia navigheaza nava poate sa autorizeze mai ales statul solicitat: a) sa inspecteze nava; b) sa viziteze nava; c) dac snt descoperite probe ale participrii la un trafic ilicit, trebuie luate msurile adecvate cu privire la nava, persoanele care se gsesc la bord i la incarcatura. 5. Atunci cnd iau o msura n urma aplicrii prezentului articol, pr ile interesate in cont de necesitatea de a nu leza securitatea vie ii pe mare i cea a navei i ncrcturii sale i sa nu prejudicieze interesele comerciale i juridice ale statului de care depinde pavilionul sau orice alt stat interesat. 6. Statul sub pavilionul cruia navigheaza nava poate, n msura n care este compatibil cu obliga iile sale conform paragrafului 1 al prezentului articol, sa subordoneze autoriza ia sa condi iilor fixate de comun acord ntre ele i statul solicitant, mai ales n ceea ce privete responsabilitatea. 7. Fiecare parte va rspunde, fr intirziere, la orice solicitare

care i este adresat de ctre o alta parte n scopul de a determina dac o nava sub pavilionul sau este autorizata sa navigheze i la cererile de autorizare prezentate n aplicarea paragrafului 3. n momentul n care devine parte la prezenta conven ie, fiecare stat desemneaz autoritatea, sau dac este cazul, autorit ile care au calitatea de a primi aceste cereri i sa rspund la ele. n luna care urmeaz acestei desemnari, secretarul general notifica tuturor partilor autoritatea desemnat de fiecare dintre ele. 8. Partea care a luat una din msurile prevzute n prezentul articol informeaz, fr intirziere statul sub pavilionul cruia navigheaza nava cu privire la rezultatele acestei msuri. 9. Pr ile vor avea n vedere ncheierea de acorduri sau angajamente bilaterale sau regionale, n scopul de a da curs dispozi iilor prezentului articol sau pentru a-i spori eficienta. 10. Msurile luate n aplicarea paragrafului 4 nu snt executate dect de navele de rzboi sau aeronavele militare sau alte nave ori aeronave care poarta vizibil o marca exterioar i snt identificabile ca fiind n serviciul statului. 11. Orice msura luat pe baza prezentului articol va tine cont, conform dreptului interna ional maritim, de necesitatea de a nu impieta asupra drepturilor i obliga iilor i exercitrii competentei statelor riverane, nici de a leza aceste drepturi, obliga ii sau competente. ART. 18 Zone libere i porturi libere 1. Pr ile vor aplica, pentru a pune capt traficului ilicit de stupefiante, substan e psihotrope i substan e nscrise n tabelul I i II n zonele libere i porturile libere, msuri care nu snt mai pu in stricte dect cele pe care le aplica n alte pr i ale teritoriului lor. 2. Pr ile vor depune eforturi pentru: a) A supraveghea miscarea mrfurilor i persoanelor n porturile libere i zonele libere i, n acest scop, vor da permisiunea autorit ilor competente sa procedeze la vizitarea ncrcturii i navelor care intra i ies, inclusiv navelor de croaziera i pescuit, ct i aeronavelor i vehiculelor i atunci cnd este cazul sa perchezitioneze membrii echipajului i pasagerii, ct i bagajul acestora. b) A stabili i a men ine un sistem care permite decelarea expedierilor suspectate de a con ine stupefiante, substan e psihotrope sau substan e nscrise n tabelul I i II, care intra sau ies din zonele i porturile libere. c) A stabili i a men ine sisteme de supraveghere n bazinele i depozitele portuare, ct i n aeroporturi i posturile de frontiera, n zonele libere i porturile libere. ART. 19 Utilizarea serviciilor potale 1. n executarea obliga iilor care decurg din conven iile Uniunii Potale Universale i conform cu principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne, pr ile iau msuri pentru a pune capt utilizrii serviciilor potale n scopul traficului ilicit i coopereaz ntre ele n acest scop.

2. Msurile prevzute la paragraful 1 al prezentului articol cuprind mai ales: a) Ac iunea coordonata pentru prevenirea i reprimarea utilizrii potale n scopul traficului ilicit. b) Adoptarea i elaborarea de ctre serviciile de detectare i reprimare nsrcinate cu aceasta, a unor tehnici de investigare i control, care trebuie sa permit decelarea n trimiterile potale a expedierilor ilicite de stupefiante, substan e psihotrope i substan e nscrise n tabelul I i II. c) Msurile legislative care permit recurgerea la mijloacele adecvate pentru a stringe probele necesare pentru urmririle judiciare. ART. 20 Informa ii care trebuie furnizate de ctre pr i 1. Pr ile furnizeaz comisiei, prin intermediul secretarului general, informa ii cu privire la aplicarea prezentei conven ii pe teritoriul lor, i n special: a) Textul legilor i reglementrilor promulgate pentru aplicarea prezentei conven ii. b) Detalii cu privire la traficul ilicit, care decurg din competenta lor i pe care ele le considera importante deoarece aceste cazuri releva tendinte noi, indicind cantit ile despre care este vorba, sursele din care provin substantele sau metodele utilizate de ctre persoanele care se ocupa cu traficul ilicit. 2. Pr ile furnizeaz aceste informa ii n modul fixat de comisie i la datele precizate de aceasta. ART. 21 Func iile comisiei Comisia este insarcinata sa examineze toate problemele care se refer la scopurile prezentei conven ii, i n special: a) Pe baza informa iilor prezentate de ctre pr i n conformitate cu art. 20, comisia urmrete punerea n aplicare a prezentei conven ii. b) Comisia poate face sugestii i recomandri generale, fondate pe examinarea informa iilor ob inute de ctre pr i. c) Comisia poate supune n aten ia organului toate problemele care pot sa se refere la func iile acesteia. d) Comisia ia msurile pe care le crede de cuviin n ceea ce privete orice problema care-i este prezentat de ctre organ n aplicarea paragrafului 1 b) al art. 20. e) Comisia poate, conform procedurilor enun ate n art. 12, sa modifice tabelul I i II. f) Comisia poate supune n aten ia statelor neparti deciziile i recomandrile pe care ea le adopta n virtutea prezentei conven ii, pentru ca acestea sa ia msurile n consecinta. ART. 22 Func iile organului 1. Fr a prejudicia func iile ce-i revin comisiei n baza art. 21 i sub rezerva func iilor care-i revin organului i comisiei, n temeiul Conven iei din 1961, Conven iei din 1961 cum apare ea modificat i Conven iei din 1971: a) Dac dup examinarea informa iilor de care dispune organul,

secretarul general sau comisia sau a informa iilor comunicate de ctre organisme ale Organiza iei Na iunilor Unite, organul are motive sa cread ca nu corespunde scopurilor prezentei conven ii n domeniile care in de competenta sa, el poate invita partea sau pr ile sa furnizeze toate informa iile pertinente. b) n ceea ce privete art. 12, 13 i 16: I. Dup ce a ac ionat conform alin. a) al prezentului paragraf, organul poate, dac considera necesar, sa solicite partii interesate sa ia msurile corectoare care, datorit circumstan elor, par a fi necesare pentru a asigura executarea dispozi iilor art. 12, 13 i 16. II. nainte de a ac iona conform cu alin. III) de mai jos, organul va considera ca fiind confiden iale comunicrile pe care le va schimba cu partea interesat n virtutea alineatelor precedente. III. Dac el constata ca partea interesat nu a luat msurile corectoare pe care ea a fost invitata sa le ia conform alineatului prezent, organul poate supune n aten ia pr ilor, consiliului i comisiei aceasta problema. Orice raport publicat n virtutea prezentului alineat va con ine, de asemenea, avizul partii interesate dac aceasta o solicita. 2. Pr ile vor fi invitate sa se fac reprezentate la edin ele organului n cursul crora va trebui examinata chestiunea n care este direct interesat n aplicarea prezentului articol. 3. n cazurile n care o decizie a organului adoptat n virtutea prezentului articol nu este unanima, trebuie expus i opinia minorit ii. 4. Deciziile organului, n baza prezentului articol, trebuie sa fie luate cu o majoritate de 2/3 din numrul total al membrilor organului. 5. n exercitarea func iilor care i revin n virtutea alin. a) al paragrafului 1 al prezentului articol, organul va prezenta caracterul confiden ial al tuturor informa iilor pe care le va putea avea. 6. ndeplinirea tratatelor sau acordurilor ncheiate ntre pr i conform dispozi iilor prezentei conven ii nu decurge din responsabilitatea care-i revine organului n virtutea prezentului articol. 7. Dispozi iile prezentului articol nu se aplica diferendelor dintre pr i depinzind de dispozi iile art. 32. ART. 23 Rapoartele organului 1. Organul stabilete un raport anual cu privire la activit ile sale, n care el analizeaz informa iile de care dispune, raportind n cazurile n care este necesar explica iile eventuale care snt date de ctre pr i sau care le snt solicitate i formulind toate observa iile i recomandrile pe care dorete sa le fac. Organul poate stabili rapoarte suplimentare, dac considera necesar. Rapoartele snt prezentate consiliului prin intermediul comisiei, care poate formula toate observa iile pe care le considera oportune. 2. Rapoartele organului snt comunicate pr ilor i publicate ulterior de ctre secretarul general. Pr ile trebuie sa permit distribuirea lor fr restrictii. ART. 24 Aplicarea unor msuri mai severe dect cele cerute de ctre

prezenta conven ie Pr ile pot adopta msuri mai stricte sau mai severe dect cele prevzute de ctre prezenta conven ie, dac ele considera necesar aceasta, pentru a preveni sau elimina traficul ilicit. ART. 25 Nederogarea de la drepturile i obliga iile care decurg din tratatele anterioare Dispozi iile prezentei conven ii nu deroga nici un drept sau obliga ie pe care Conven ia din 1961, Conven ia din 1961 cum apare ea modificat sau Conven ia din 1971, le recunosc sau impun pr ilor la prezenta conven ie. ART. 26 Semnarea Prezenta conven ie va fi deschis, ntre 20 decembrie 1988 i 20 februarie 1989 la Oficiul Na iunilor Unite de la Viena i apoi, pn la 20 decembrie 1989, la sediul Organiza iei Na iunilor Unite de la New York, spre semnare: a) De ctre toate statele; b) De Namibia, reprezentat de Consiliul Na iunilor Unite pentru Namibia; c) De organiza iile regionale pentru integrarea economic, care snt competente n materie de negociere, ncheiere i aplicare a acordurilor interna ionale relative la problemele care fac obiectul prezentei conven ii; referirile din Conven ia cu privire la pr i, state sau servicii na ionale snt aplicabile acestor organiza ii n limita competentei lor. ART. 27 Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau actul de confirmare oficial 1. Prezenta conven ie este supus ratificrii, acceptrii sau aprobrii Statelor i Namibiei, reprezentat de ctre Consiliul Na iunilor Unite pentru Namibia i unui act de confirmare oficial a organiza iilor regionale de integrare economic, vizate la alin. c) al art. 26. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare i instrumentele relative la actele de confirmare oficial vor fi depuse pe lng secretarul general. 2. n instrumentele lor de confirmare oficial, organiza iile regionale de integrare economic vor preciza sfera competentei lor asupra domeniilor care decurg din prezenta conven ie. Pe de alta parte, aceste organiza ii vor informa pe secretarul general cu privire la orice modificare adus sferei competentei lor n domeniile care decurg din conven ie. ART. 28 Aderarea 1. Prezenta conven ie va rmne deschis aderrii oricrui stat, Namibiei, reprezentat de ctre Consiliul Na iunilor Unite pentru Namibia i organiza iilor regionale de integrare economic vizate la alin. c) al art. 26. Aderarea se va efectua prin depunerea unui instrument de aderare pe lng secretarul general. 2. n instrumentele lor de aderare, organiza iile regionale de integrare economic vor preciza sfera competentei lor asupra

domeniilor care decurg din prezenta conven ie. Pe de alta parte, aceste organiza ii vor informa pe secretarul general de orice modificare adus sferei competentei lor asupra domeniilor care decurg din conven ie. ART. 29 Intrarea n vigoare 1. Prezenta conven ie va intra n vigoare n a 90-a zi care va urma datei de depunere pe lng secretarul general, a celui de-al douazecilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare de ctre state sau Namibia, reprezentat de Consiliul pentru Namibia. 2. Pentru fiecare dintre state i pentru Namibia, reprezentat de ctre Consiliul pentru Namibia, care vor ratifica, accepta sau aproba prezenta conven ie sau vor adera dup depunerea celui de-al douazecilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, conven ia va intra n vigoare n a 90-a zi dup depunerea instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. 3. Pentru fiecare organiza ie regionala de integrare economic vizata la alin. c) al art. 26 care va depune un instrument relativ la un act de confirmare oficial sau un instrument de aderare, conven ia va intra n vigoare la ultima data din cele doua date urmtoare: a 90a zi dup depunerea men ionat sau data la care conven ia va intra n vigoare n conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol. ART. 30 Denun area 1. Orice parte va putea denunta prezenta conven ie, n orice moment, printr-o notificare scris adresat secretarului general. 2. Denun area se va aplica pentru partea interesat la un an dup data la care va fi primit notificarea de ctre secretarul general. ART. 31 Amendamente 1. Orice parte poate propune un amendament la prezenta conven ie. Textul amendamentului men ionat i ratiunile care l motiveaza snt comunicate de ctre aceasta parte secretarului general, care le transmite altor pr i i se intereseaz dac accepta amendamentul propus. Dac textul unui amendament astfel distribuit nu a fost respins de ctre nici o parte, n cele 24 de luni care urmeaz dup comunicarea sa, amendamentul men ionat este considerat ca fiind acceptat i intra n vigoare pentru fiecare parte la 90 de zile dup ce aceasta parte a depus pe lng secretarul general un document care exprima consim mntul sau de a fi obligat de ctre acest amendament. 2. Dac un amendament a fost respins de ctre una dintre pr i, secretarul general ncepe consultarile cu pr ile i, la cererea majorit ii, aduce aceasta problema, ct i orice observatie prezentat de ctre pr i, la cunostinta consiliului care poate decide reunirea unei conferin e, conform paragrafului 4 al art. 62 al Cartei Na iunilor Unite. Orice amendament care rezulta n urma unei asemenea conferin e este consemnat ntr-un protocol. Pr ile care consimt sa fie obligate de ctre acest protocol trebuie sa-l informeze de urgenta pe secretarul general. ART. 32 Reglementarea diferendelor 1. Dac ntre doua sau mai multe pr i apare un diferend cu

privire la interpretarea sau aplicarea prezentei conven ii, pr ile se consulta n scopul reglarii acestui diferend pe calea negocierii, anchetei, medierii, concilierii, arbitrajului sau recurgerii la organisme regionale, pe cale judectoreasc sau prin alte mijloace panice alese de ctre acestea. 2. Orice diferend de aceasta natura care nu poate fi reglementat prin mijloace prevzute la paragraful 1 al prezentului articol este supus, pentru luarea unei decizii, Cur ii Interna ionale de Justi ie la cererea oricruia dintre statele pr i la diferend. 3. Dac o organiza ie regionala de integrare economic, vizata la alin. c) al art. 26 este parte la un diferend care nu poate fi reglementat n modul prevzut de paragraful 1 al prezentului articol, ea poate, prin intermediul unui stat membru al Organiza iei Na iunilor Unite, sa solicite consiliului sa ceara un aviz consultativ Cur ii Interna ionale de Justi ie n virtutea art. 65 al Statutului Cur ii, aviz care va fi considerat ca decisiv. 4. Fiecare stat, n momentul semnrii, ratificrii, acceptrii sau aprobrii prezentei conven ii ori aderrii, sau fiecare organiza ie regionala de integrare economic, n momentul semnrii, depunerii unui act de confirmare formala sau adeziunii poate declara ca nu se considera obligat prin dispozi iile paragrafelor 2 i 3 ale prezentului articol. Celelalte pr i nu snt obligate, conform dispozi iilor paragrafelor 2 i 3 fata de partea care a fcut o asemenea declara ie. 5. Orice parte care a fcut o declara ie n virtutea paragrafului 4 al prezentului articol poate, n orice moment, sa retrag aceasta declara ie printr-o notificare adresat secretarului general. ART. 33 Texte autentice Textele n limbile engleza, arab, chineza, spaniola, franceza i rusa ale prezentei conven ii au aceeai valoare. ART. 34 Depozitarul Secretarul general este depozitarul prezentei conven ii. Pe baza celor de mai sus, subsemna ii mputernici i n cuvenit forma au semnat prezenta conven ie. ntocmit la Viena, ntr-un exemplar original, la 20 decembrie 1988. ANEXA 1 Tabelul I Tabelul II -------------------------------- ------------------------------------Acid lisergic Acetona Efedrina Acid antranilic Ergometrina Acid fenilacetic Ergotamina Anhidrida acetic 1-Fenil-propan-2-ona Eter etilic Pseudoefedrina Piperidina -------------------------------- -------------------------------------

Sarurile substan elor nscrise n Sarurile substan elor nscrise n prezentul tabel n toate cazurile prezentul tabel n toate cazurile n care existenta acestor saruri n care existenta acestor saruri este posibila. este posibila. -----------------0 0 2421