Sunteți pe pagina 1din 43
Ascultati cu atentie caseta ~i cititi cu voce tare unnatoarele cuvinte ~i expresii: a l

Ascultati cu atentie caseta ~i cititi cu voce tare unnatoarele cuvinte ~i expresii:

allumer

[alUmE]

- a aprinde

 

assez

[asE]

-

deslul, deslul de

; de ajuns;

 

suficient

I' argent (m.)

[laRja]

- banii; argintul

la

cendre

[la sadR]

- cenu~a

Ie cendrier

[10 sadRiiEJ

-

scrumiera

Ie

chapeau

[10 ~apo]

- palilria

la

cigarette

(la sigaRet]

-

~igareta, tigara

la dame

[la dam]

-

doamna; (Ia cartile dejoc) dama; (la ~ah) regina

clanser

[dasE]

-

a dansa, a juca

 

devoir

[dOvua:R]

-

a trebui sa (+ infinitiv); a datora,

 

a

fi dator

dire

[diR]

-

a spune, a zice

 

dis!

[ di]

-

fa spune! Zi!

droit

[drua]

-

d.rept, vertical; direct; cinstit, sincer

en

ce moment

[a sO moma]

-

in acesl moment; acum; chiar acum

en

compagnie

[a kopani]

-

imprellna, laolalta; i'nsolit de

enfin

[are]

- in sfiir~it,in fine; in concluzie, pe scurt

espagnole

[espaiiol]

- spaniola

 

la frontiere

[la tRotieR]

-

frontiera, granita, holarul

la fllmee

[Ia fUmE]

-

fumul; aburul, vaporii

Ie manteau (de pluie)

[to malo]

-

mantoul, haina (de ploaie)

lenumero

[10 nUmeRoJ

-

numarul

 

il pleuvait

[il plOve]

-

ploua (imperfect)

1a parole

[la paRol]

-

cuviintul, vorba; tooul, vocea;

 

vorbirea

 

parlout

[paRlu]

-

pesle tol, pretutindeni

pendant

[pada]

-

in timpul.

; in cursu!

peu i1 peu

[pO a pO]

-

putin care putin;; incetul cu incetul

pleurer

[plORE]

- a pHinge

 
 

precis

[pREsi]

-

precis, fix, exact; howat, c1ar,

 

limpede

 

presenter

[pREzfIIE]

-

a prezenta, a arata; a oferi;

 

a

face prezentruile

raffoler

[RafolE]

-

a-i pHicea la nebunie;

 

a

se innebuni dupa

reposer

[rOpozE]

-

a re~eza, a repune; a odihni;

 

a

lini~ti, a calma

Ie refrigeraleur

[10 REtRijERalORJ

-

congelator; frigider

 

Ie

rond

[10 RoJ

-

cercul

la

salle a manger

[Ia sala maj E]

- sufrageria

se reposer

(sO ROpozE]

-

a se odihni

loumer

[tuRnE]

-

a invarti, a intoarce; a ocoli;

 

a

turna (un film)

tous

fluS)

-

tuti, cu totii

 
EXERCITII , Exercifiul 1 Nota~ articolul nehotarat corespunzator in dreptul substantivelor urmatoare. Marcali cu 0

EXERCITII

,

Exercifiul 1

Nota~ articolul nehotarat corespunzator in dreptul substantivelor urmatoare. Marcali cu 0

sageata legatura ("Ja liaison") acolo unde este cazul. Rescrieli substantivele impreuna eu al1icoluI corespunzator ~i grupa~i-le in funetie de gen:

a)

genul feminin,

b)

genul masculin

 

excurSIOn

poele

avenue

brosse adents

bras

etranger

carte postale

un

quartier

elegance

verre

feu

refrigerateur

une

banlieue

souvenir

assiette

depart

ascenseur

aulorOule

elrangere

boulevard

a)

ascenseur aulorOule elrangere boulevard a)   . t:!:> . t:!:>   . .
 

.

t:!:>

.

t:!:>

 

.

.

t:!:>

.

2

b) ~ , ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ .

b)

~ , ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ . ~
~
,
~
~
.
~
~
.
~
~
~
.
~
.
~
.

Exercitiul 2

,

Marcati in casuta eorespunzatoare cuvantul care se potrive~tecu eel subliniat. Completati tabelul de la sIaI'\iitul exercitiului ell raspunsurile coreete:

l. I'agence de voyages

 

2.

Ie camping

 
 

a) Ie charme

D

a)

la maladie

D

b) 1a blessure

D

b)

Ie luxe

o

c) l'excursion

D

c)

Ie depal1

o

d) Ie milieu

o

d)

la tente

o

3.

la \'a.is.sclk

 

4.

Ie voyage

a) Ie village

o

a) la carte

o

b) I' assielte

o

b) la douche

o

c) Ie bras

o

c) Ie pont

o

d) Ie mal

o

d)

Ie bain

o

  6. la brosse g dents
 

6.

la brosse g dents

 

a) Ie quai

o

a)

Ie sac ados

0

b) Ie bras

o

b) la pate dentifrice

0

c) 1a fracture

o

c)

Ie

mate las pneumatique 10

d)

Ie sud

o

d)

la carte posta1e

101

7.

I'accident

 

8.

Ie passeport

a) Ie blesse

o

a) Ie fleuve

0

b) Ie village

o

b) la capitale

D

c)

I'etranger

o

c) Ie visa

0

d)

Ie quartier

o

d) Ie mal

0

3

9 . ~ o ~ . h . e 10. Ie kilometre a) Ie palais

9. ~o~.h.e

10. Ie kilometre

a) Ie palais

b) la cuisinicre

c) Ie terrain

d) l-a salle de bains

 

0

a)

la route

 

0

0

b) Ie bagage c) la boutique d) Ie camping

 

0

0

 

D·

0

 

0

 

12. la Seine

 
 

0

a)

la terrasse

 

0

0

b) ravenue c) la statue d) Ie f1euve

0

0

0

0

0

i

2

3

4

5

6

1

7

 

8

9

10

11

12

 
           

j

         

J I. k

s.QllY.e.ou

a) I'ascenseur

b) Ie voyage

c) la fracture

d) Ie metro

Exercitiul 3

,

Aseultati easeta ~i scrieti in litere numeralele unnatoare. Cititi-le apoi eu voce tare:

I. \,

2

~

"" 1)) ".

::.,.:

;

~

:~

.:-: (i)'

"

,:

.

n.;

i.

.:.!"'

; ~ • :~ .:-: (i)' " ,: . n.; i. .:.!"' 4. ~. s. r~

4. ~.

s. r~

~

"

:. L.

,~

.

".

;.'

6·F!m.t2JJ ., W~

(i)' " ,: . n.; i. .:.!"' 4. ~. s. r~ ~ " :. L. ,~
(i)' " ,: . n.; i. .:.!"' 4. ~. s. r~ ~ " :. L. ,~

4

9. (I) OJ

12·6mm

14 ~ 'i'!"'¥

·~l!Il!IW

Exercitiul 4

,

Alegeti varianta corecta pentru a completa propozitiile unnatoare:

J qui est ce sac ados?

 

a) de

 
  a) de  

b)

a

c) en

 

d)

avec

2.

Eux, ils sont alles

Canada.

a)a

 

b)

en

c)

pour

d)

au

3.

Prenez l'autoroute qui se trouve

20 kilometres

nord de Paris.

a) a, a

 

b)

de, a

c)

a., au

d)au,a

 
 

5

4.

au habites-tu?

4. au habites-tu? a) aux b) au c) en d) a Etats-Unis. 5. Ma brosse dents,

a) aux

b) au

c) en

d) a

Etats-Unis.

5.

Ma brosse

dents, oil est-elle?

a) pour les

b)aux

c) a

d)

de

6.

Ont-ils envie

sortir?

a) de

b) a

c) pour

d) en

7. rai appris

a) pour

b) a

faire la cuisine.

 

c)

de

d)

sur

8

qui alJez-vous ce soir?

 

a)

a

b)

chez

c)

pour

d)

de

9.

Je me trouve

face de la sortie.

a)a

b) ala

c) en la

d) en

10. 'Elles sont deja allees aI'agence

a) aux

bpl

c) de

d) pour les

a)a b) a la c) en la d) en 10. 'Elles sont deja allees a I'agence

voyages?

6

Exercifiul 5

Exercifiul 5 Uniti printr-o sageata complementele circumstantiale de timp eu propozitii1e din dreapta paginii, in a~a

Uniti printr-o sageata complementele circumstantiale de timp eu propozitii1e din dreapta paginii, in a~a fel incat enunturile sa fie corecte:

Bientot II y a Wle heure Hier

qu'il vient de rentrer j 'ai fait du feu dans Ie jardin tu vas sortir chez tes voisins

En ce moment Hier 11 Y a cinq minutes

ils se sont mis atravailler qu'elle vient de telephoner il faut faire attention

Exercfflul 6

.

Mareati in casut:a corespunzatoare adjeetivul care poate detennina substantivul subliniat Comp1etati tabelul de la star~itul exereitiului eu raspunsurile eorecte:

I. la salle de bains

 

2. Ie voyage

 
 

a)

pauvre

o

a)

magnifique

o

b)

claire

o

b)

propre

o

c)

gentille

o

c)

chaud

0'

d)

grave

o

d) doue

,0

3.

Ie tourjste

 

4. la vaisselle

a)

etToit

o

a) sale

o

b)

long

o

b)

facile

o

c)

etTanger

o

c)

prete

o

d) ancien

o

d)

large

0 1

 

6. Ie shampooing

 

a)

excellente

o

a) propre

o

b)

necessaire

o

b)

doux

o

c) triste

o

c) sombre

o

d) grave

o

d) celebre

o

7.

Ie boulevard

 

8.

Ie sac de cQuchage

a)

mcchant

o

a)

connu

o

b)

anime

o

b)

difficile

o

c) prudent

o

c) libre

o

d)

complique

o

d) chaud

o

7

9. 1a.pJ.age

10 Ie souvenir

9. 1a.pJ.age 10 Ie souvenir a) liche 0 a) romantique 0 b) grande 0 b) froid

a) liche

0

a) romantique

0

b) grande

0

b) froid

 

0

c) pratique

0

c) confortable

0

d) doue

0

d) necessaire

 

0

 

1-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

Exercitiul 7

Uniti printr-o sageata adjectivele din stanga paginii eu cele din dreapta ei, in a~afcl incat sa fie antonime. Serie,i-Ie apoi cate doua ~i ascultati caseta pentru a veri fica raspunsurile:

sale

facile

animc

imprudent

nouveau

claire

court

mauvais

prudent

tranquille

pauvre

moderne

diftlcile

propre

chaud

ancien

etroit

long

classique

gal

sombre

liche

tliste

large

bon

froid

~ '~ _ , , . ~ . ~ . ~ . ~ ~ .
~
'~
_
,
,
.
~
.
~
.
~
.
~
~
.
~
.
~
.
~
.
~
.
~
.
~
.

8

'I

Exercitiul 8

Exercitiul 8 , Completatl unnatoarele dialoguri eu pronumele personal eorespunzator: A Anne: Connais-tu Marie Laval?

,

Completatl unnatoarele dialoguri eu pronumele personal eorespunzator:

A

Anne:

Connais-tu Marie Laval?

Sophie:

Oui,je

connais bien.

B.

Jacques:

Alia! C'esl

Robert?

Robert:

Oui, c'est

, bonjoW' Jacques.

c.

Andre:

Michel:

Michel, voila une lettre pour

Ouvre-

:., mon ami!

D.

Monique: Cejeune homme-Iii, c'esl Pierre?

Jean:

Non, ce n'est pas

.

E.

Paul:

La sreur de Marie vient d'arriver.

 

Philippe:

Ah!

! Je

'aime bien.

F.

  Philippe: Ah! ! Je 'aime bien. F. Catherine: Marc et Robert vont a Grenoble ce

Catherine: Marc et Robert vont aGrenoble ce soir.

Sopbie: Veux-tu

aller avec

?

G.

Jacques:

Isabelle et Sophie sont deja la.

Pierre:

,je vais danser avec

H

Sophie: Michel, buvons quelque chose! Michel: Bonne idee! Je vais prendre deux lasses de cafe rnais donne- de I'argent!

Exercitiul 9

,

Transfonnati propozitiile de maijos in propozi~iimperative:

a)

la fonna afirmativa.,

b)

la forma negativa.

Verificati la sf'arsitul caietului daca ati rezolvat coreet exercitiuI:

'>

,

,

9

J. Tu me I'ccris.   a) ,. b) 2. Vous Ie leur montrez. a) .

J. Tu me I'ccris.

 

a)

,.

b)

2.

Vous Ie leur montrez.

a)

.

b)

3. Nous les lui vendons.

 
 

a)

.

b)

4.

Tu me Ie donnes.

a)

b)

.

5. Vous DOUS Ie faites.

 

a)

b)

.

6. Nous Ie leur achetons.

 

a)

.

b)

.

7. Nous la lui prcparons.

 

a)

.

b)

.

8. Tu la leur chanles.

 

a)

.

b)

Exercitiul 10

,

Aseultati eu atentie inregistrarea de pe caseta, treceti propozitiile la "passe compose" ("perfect compus") ~i apoi cititi-le eu voce tare:

("perfect compus") ~i apoi cititi-le eu voce tare: I . 2 . 3 . 4 5

I

.

2

.

3

.

4

5

.

6

.

7

8

.

9

.

10

10

II

.

II . 12 . 13 14 , . 15 Exercifiul 11 Ascultati caseta ~i completati oral

12

.

II . 12 . 13 14 , . 15 Exercifiul 11 Ascultati caseta ~i completati oral

13

14

,

.

15

Exercifiul 11

Ascultati caseta ~i completati oral dialogurile unnatoare:

A

Paul:

Qu'est-ceque

cesoir?

Anne:

au theatre.

Paul:

?

Anne:

Avec mes parents

que

 

ce SOIl'. .?

Paul:

mes devoirs.

B.

Isabelle:

Cette semaine

.

Monique:

Et les frhes

ils reslent ala maison?

Isabelle:

Oh,non!

.

Monique:

Esl-ce que

 

Ie train au l'avion?

 

Isabelle:

Je pense que

en voiture.

Monique:

! Mais

,

prudents!

C.

Michel:

Je suis fatigue et

Sophie:

!

Michel:

et

encore

 

pl'eparer nos bagages pour demain.

 

Sophie:

Michel mais repose-toi!

 

I

II

N     passe recent     fuwr proche     passe compose    

N

   

passe recent

   

fuwr proche

   

passe compose

 
 

Th

,

,

,

Nous un bot de lait.

,

lis un bol de lail.

 

boire un bol de lait

un boI de lait.

revenir de I'Hranger

Maric

 

,

I1s

,

EUes

,

de l'etranger.

de l'etranger.

 

de l'etranger.

       

"

apprendre ajouer du piano

Nous a jouer du piano.

 

, ajouer du piano.

Je ,

 

Vous ajouer du piano.

 
 

Michel et Pierre

 

Vous

Elle

rentrer ala maison

   

a la

ala maison.

 

ala maison.

 

malson.

     
 

Tu

,

Vous

,

Je

penser a ses voyages

voyages.

 

voyages,

vO)"dges.

 

se promener sur les boulevards de la Seine

II

,

,

,

Th

Paul et Jean sur les boulevards de la Seine.

sur les boulevards de la Seine.

sur Ics boulevards de la Seine.

attendre la police

Jeanne

 

,

Nous

Les filIes

 

la police.

 

la police.

la police.

Caire un voyage romantique

Je un voyage romantique.

 

lis

"

, Ull voyage romantique.

Vaus

 

Ull voyage romantique.

 

etre malade

Elle

 

"

Th

Elles

,

parler avec son directeur

Je

lis

Elle

dirccteur.

 

directetlr.

 

dircctcur.

 

n

0'

~

'-" '-" '-"

'0

~

rJ'>

(J)

2"'0

~

~

V>

(/)

('l)o

n

o

(lh

;:a

'0

,

s g g

'0

::r i:3

o (l>

V>

ro,

()

0

S

'0

-

~

S-

v~

s-

.

CT

!!.

E.

c:::

3

~I

0

,

Ql

0

(J)

S'

0-

C,

.g

5.

~

~

I'D

(:;

.::t:

C'

-

I\)

Exercifiul 13

Exercifiul 13 Completati ora 1dia loguri Ie urmatoare cu pronumele corespunzator ("en" sau "y"): A

Completati ora 1dia loguri Ie urmatoare cu pronumele corespunzator ("en" sau "y"):

A Sophie: Est-ce que tu te prepares a aller au Maroc? Michel: Oh, ouj~r pensedCja.
A
Sophie:
Est-ce que tu te prepares a aller au Maroc?
Michel:
Oh, ouj~r
pensedCja.
Sophie:
Tu
vas tout seul?
Michel:
Bien au contraire. Je vais
aller en compagnie de ma fille.
B.
Paul:
Es-tu content de ton voyage a Grenoble?
Marc:
Oui, j'
suis content mais un peu fatigue.
Paul:
Quand
es-tu revenu?
Michel:
l'
suis revenu hier soir.
Paul:
Et ton frere, it
est revenu avec
toj?
Michel:
Oh, non~ 11 vient d'
arriver.
c.
Marie:
Andre:
Marie:
Andre:
Marie:
D.

Christine: Ma voisine vient de me dire que les Duval partent pour les Etats-Unis.

Catherine: Oui et tout Ie monde parle.

Christine: Ont-its deja fait leurs bagages?

Catherine: IIs sont en train de Jes fa ire.

Exercitiul 14

,

Completa~i spatiile libere din textul care unneaza, punand verbele din paranteze la timpu11

"passe compose":

Madame Dupont (entrer)

Monique:

dans la chambre de sa fille. EUe (reveiller)

- "Monique, leve-toi~ II est huit heures moins cinq!"

Monique (se dans la salle (faire)

lever vite) de bains, OU elle (se laver) "

, elle (entrer)

. avec de I' eau chaude. Ensuite eUe Monique et ses parents (prendre)

un bol

, du cafe et Madame Dupont (avoir)

son lit et sa chambre. Aneufheures, leur petit dejeuner Monique (boire)

"

de lail, son pere (prendre)

13

· petit dejeuner il (manger) envie de prendre un verre de the. Robert (se lever)

·

petit dejeuner il (manger)

envie de prendre un verre de the. Robert (se lever)

, (se laver)

salle amanger. Pour son

un peu plus lard. U(se raser) et (entrer)

dans Ja

un croissant avec de la confiture.

et (entrer) dans Ja un croissant avec de la confiture. Exercifiul 15 Notati pe desenul urmator

Exercifiul 15

Notati pe desenul urmator punctele cardinale ~i eomp1etati corespunzator propozitiile de malJos:

~i eomp1etati corespunzator propozitiile de malJos: 1. Marseille est sud de la France. 2. La capitate

1. Marseille est

sud de la France.

2. La capitate de la France est-elle

3. lis yon! camper Nord.

4. Elle va acheter une fenne

5. Eux, ils viennent trouves

6. D'ou vienneot ces etrangers?

I'ouest du pays?

I' est de I' Allemagoe.

Sud, moi, je viens centre de Paris.

rEsl?

Non, ils viennen!

I'Ouest.

Exercitiul 16

.

Nord et nOllS nous sommes

in grupurile de cate patru euvinte de mai jos exista unul care nu se potrive~teeu celelalte trei. Identificati-l ~i notati-1 in casula corespunzatoare. Dupa aceea, notati in tabeluJ urmator raspunsurile corecte:

14

I. 2. a) Ie sac ados   0 a) Ie verre b) I'as:::iette   ,

I.

2.

a)

Ie sac ados

 

0

a) Ie verre b) I'as:::iette

 

,0

b)

Ie sac de couchage

0

0

c)

Le four

 

0

c)

la tasse

0

d)

Ie touriste

0

d)

la carte

0

3.

4.

a)

I'agence de voyages

0

a)

Ie rouge a Levres

0

b)

la lumiere

 

0

b) la douche

 

0

c)

I 'excursion

 

0

c)

La salle de

bains

0

d)

la carte

 

0

d) le lavabo

0

5.

6.

a)

La cuisiniere

 

0

a) la Seine b) Ie fleuve c) Paris

 

0

b)

Ie blesse

 

0

0

c)

I'ambulance

 

0

0

d)

I'accident

 

0

d) la police

D

7.

8.

a)

Ie voyage

 

0

a) J'ete b) la plage c) la mer d) la mere

 

0

b)

le milieu

0

0

c)

Ie

passeport

 

0

0

d)

Ie visa

 

0

0

9.

10.

a)

Ie Pantheon

 

0

a)l'est

 

0

b)

la terrasse

 

0

b) I'ouest c) Ie nord

 

0

c)

Paris

0

0'

d)

Ie monument

 

0

d)

Ie centre

10'

 

I

2

3

4

5

6

7

8

I,

9

10

 

1

                   

I

Exercitiul 17

Asocia~i in mod corect fragmentele unnatoare de propozirii. Notati in tabel raspuDsurile corecte ~i rescrieti propozitiiJe:

I. Marie et Paul

2. Christine apprend

3. Its n'ont

4. Sophie

5. Du sommet de la Tour Eiffel Monique

15

a) un accident de voiture a Lyon

b) je ne I'ai pas

c)

d) viennent de l'etranger

e) 11 faire la cuisine

amidi

6. Elle prend la douche 7. IIs viennent d'avoir 8. 9 . Je vais mettre

6. Elle prend la douche

7. IIs viennent d'avoir

8.

9. Je vais mettre

Ou est rna brosse a dents,

10. Samedi eUe s'est levee

f) rien appris

g) pense toujours a son week-end

h) a admire tout Paris

i) toujours Ie matin encore une fois cette vieille robe

j)

2

,

I

3

i

4

5

I

6

7

8

9

10

-

1

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

Exercitiul 18

Ascultati caseta, reciti~i cu voce tare propozitiile ~i nota~-le pe cele care sunt adevamte sau false, in funqie de exemplele din exercitiul anterior (17). Completati tabelul final:

I

.

 

.

2

.

3

.

4

5

.

6

.

7

.

8

,

.

9

10

adevarat

fals

I .   . 2 . 3 . 4 5 . 6 . 7 . 8

16

· Exercifiut 19

· Exercifiut 19 Asculta!i eu atentie easeta, scrieti in litere operatiile matematice ~i cititi-Ie apoi cu

Asculta!i eu atentie easeta, scrieti in litere operatiile matematice ~i cititi-Ie apoi cu voce

tare:

1.

(aJ-5/.;"~' + W'.'\: '. ':,~;'" = {;D'~ , f3'

--

.

-~-

'.: I(~'m'"':'

".

':,~; '" = { ; D ' ~ , f 3 ' -- . -~- '.:
':,~; '" = { ; D ' ~ , f 3 ' -- . -~- '.:
':,~; '" = { ; D ' ~ , f 3 ' -- . -~- '.:
':,~; '" = { ; D ' ~ , f 3 ' -- . -~- '.:
':,~; '" = { ; D ' ~ , f 3 ' -- . -~- '.:
':,~; '" = { ; D ' ~ , f 3 ' -- . -~- '.:
':,~; '" = { ; D ' ~ , f 3 ' -- . -~- '.:

17

, ; . Exercifiul 20 Spuneli unui prieten sa faca unnatoarele actiuni. Folosi1i fonnele corespunzatoare

,

;

.

, ; . Exercifiul 20 Spuneli unui prieten sa faca unnatoarele actiuni. Folosi1i fonnele corespunzatoare de

Exercifiul 20

Spuneli unui prieten sa faca unnatoarele actiuni. Folosi1i fonnele corespunzatoare de imperativ:

Dis iJ Ion ami de:

~ etre a 7 heures a I'agence de voyages

~ aller vite chez Ie medecin

~ faire ses valises ~ te comprendre

~ t'inviter chez lui

~ venir chez toi

~ t'attendre en face de l'ascenseur

~ avoir un quart d'heure pour toi

apprendre Ie fran~ais ~ partir pour I'etranger

 

.

.

.

18

~ ~ ~ : ~ . ~ : . Exercitiul21 , Asociati fragmentele urmatoare de
~ ~ ~ : ~ . ~ : .
~
~
~
:
~
.
~
:
.

Exercitiul21

,

Asociati fragmentele urmatoare de propozitii (coloana din stanga cu cea din dreapta) in a~a fel indit sa creati enunturi logice. Scrieti rnai jos propozitiile pe care le-ati format ~i verificati daca ati rezolvat coreet exercitiul:

J. A six heures du marin les Duval

a)

les blesses it !'hopital.

2.

Un autobus avec des touristes etrangers

b)

en face de 1a ferme.

3. J'ai envie d'une

c)

un peu plus tot, mes enfants!

4. Nous nous sommes promences

d)

sont sortis de chez eux.

5. lei OD parle

e)

tasse de cafe.

6.

Etes-vous prete

t)

vienl d 'avoir un accident grave.

7.

L'ambulance va transporter

g) au Quartier Latin.

8. 11 va falloir se lever

9. Attention, il est defendu

h) d'y entrer!

i) qui est plus doux.

10. lis vont monter leur tente 11. Prends Ie savon 12. A qui est-ce

 

j) ce terrain de camping?

k)

asortir, Madame?

 

1)

toutes les langues!

   

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

H

12

 
 

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

19

Exercifiul 22

Exercifiul 22 Ascultati cu atentie caseta ~i eompletati spatiile libere din poezia lui Jacques Prevert

Ascultati cu atentie caseta ~i eompletati spatiile libere din poezia lui Jacques Prevert ("Paroles'') ell verbele eorespunzatoare 1a timpul "passe compose". Citi~ apoi cu voce tare poezia ~i retineti pronuntia corecta:

11

Ie cate

Avec la furoee

Dans la tasse

11

les cendres

II

Ie (ait

Dans Ie cendrier

Dans La tasse de cafe

Sans me parler

II

Ie sucre

Sans me regarder

Dans Ie cafe au lait

II

.

Avec la petite cuiller

II

.

11

Son chapeau sur sa tete

U

Ie cafe au lail

II

son manteau de pillie

Et il

la tasse

Parce qu'il plellvait

Sans me parler II

Sans une parole Sans me regarder

Une cigarette

Etmoi

.

II des ronds

Et

Ma tete dans rna main

.

une p a r o l e Sans me regarder Une cigarette Etmoi . II des

20

Exercitiul 23

Exercitiul 23 Citi~i dialogul unnator ~i serie~i in loeul desenelor euvintele eoresplll1zatoare: - Mes enfaots,

Citi~i dialogul unnator ~i serie~i in loeul desenelor euvintele eoresplll1zatoare:

- Mes enfaots, mettez vite Ie couvert, on va diner.

- Ou soot les

mettez vite Ie couvert, on va diner. - Ou soot les - Regarde la-bas, sur 1a

- Regarde la-bas, sur 1a petite table!

- Et moi,je cherche des I

~j

et je n'en trouve pas.

".

- Maman, elle vientdccasserune

e'd

OOO

!!!

- Ce n'est pas grave. Prenez un

f;j

- Tout est pret? Mettons-nous atable.

~~

- Jacques, prends la

LJ

~

- J'aj soif, maman~

~V"he"hec S

-

Exercitiul 24

.

dans Ie

!

dans Ie four!

S - Exercitiul 24 . dans Ie ! dans Ie four! CompLetati propoziliile unnatoare eu pronumele

CompLetati propoziliile unnatoare eu pronumele relativ "qui" ~and eont de cuvintele sense lntre paranteze. Folosi!i timpul prezent (''present'):

1. Sophie a un ami

2.

II vient de trouver une agenee de voyages excursion aux Etats-Unis. (organiser)

3. Prends une bouteille d'eau

(beaueoup voyager)

une

au rUrigerateur. (etre)

4. Pres d'iei

il

y a un magasin

Olivert Ie

 

dimanehe. (etre)

5.

Michel a rencontre une fille Dutrone. (s'appeler)

Anne-Marie

6.

Catherine met des vetements propres. (etre)

toujours bien

7. Les hommes

8. lis vont bient6t penser a leur fille monde entier. (voyager)

:

n'ontjamais rien. (ne rien faire)

a travers Ie

9.

lis ont cent une lettre (ne pas etre)

du tout sympathique.

10.

Voici quelqu'un

tres bien allemand. (parler)

21

Exercitiul 25

Exercitiul 25 Fonna~ propozitii eu cuvintele unnatoare ~i scrieti-1e in spatii1e libere: I. visiter, Paris, ses,

Fonna~ propozitii eu cuvintele unnatoare ~i scrieti-1e in spatii1e libere:

I. visiter, Paris, ses, viennent, de, meme, Les, environs, tOUf"istes

2. s', heure, elle, queUe, reveillee, est-, A.?

3. accord, a, le, tout, fait, d', I', suis, elegance, est, Parisiennes, dans, des, entier, monde, Ie, -, conoue

4. excuse-, mais, Aller, moi, au,

, avec, cafe, toi, ai, je, envie, pas, n', en

5. est, pas, n', Le, necessaire, tout, visa, du

6. achete, un, chez, Nous, de, avons, vieux, un, Paris, plan, bouquiniste, Seine, quai, sur, la, Ie, de

7. voila, -, Ie, et, elegance, Le, 1', luxe, Paris, charrne

8. moi, lU, Pourquoi, es-, chez, venue?

9. mettre, II, Ie, a, couvert, et, fallu, la, Caire, apres, vaisselle

10. faites, circulation, animce, La, si, attention, -, parisielIDe, !, est

et, fallu, la, Caire, apres, vaisselle 10. faites, circulation, animce, La, si, attention, -, parisielIDe, !
et, fallu, la, Caire, apres, vaisselle 10. faites, circulation, animce, La, si, attention, -, parisielIDe, !

22

Exercifiul 26

Exercifiul 26 . Trecep unnatoarele propozitii la negativ rncand modificarile care se lmpun: I. Ecoute-moi! 13.

.

Trecep unnatoarele propozitii la negativ rncand modificarile care se lmpun:

I. Ecoute-moi!

13.

Ecris-nous!

2. Penses-y!

14.

Revenez-en!

3. Leve-toi!

15.

Arrives-y!

4. Acbetez-en!

16.

Apprenez-Ie!

5.

Habillez-vous!

17. RevoDs-y!

6.

Prenons-en!

18. Donne-la-moi!

7. Regarde-moi!

19. Achetez nous-en!

8. AlIez-y! .

20. Montre-Ies-Ieur!

9. Vas-y!

21. Mangez-en!

10. Finissez-Ie!

11. Attendez-nous!

12.

Telephone-lui!

9. Vas-y! 21. Mangez-en! 10. Finissez-Ie! 11. Attendez-nous! 12. Telephone-lui! 23 Jf !J I 22. Donne

23

9. Vas-y! 21. Mangez-en! 10. Finissez-Ie! 11. Attendez-nous! 12. Telephone-lui! 23 Jf !J I 22. Donne

Jf !J I

22. Donne m'en!

9. Vas-y! 21. Mangez-en! 10. Finissez-Ie! 11. Attendez-nous! 12. Telephone-lui! 23 Jf !J I 22. Donne

Exercifiu! 27

Exercifiu! 27 Completati oral propozitiile urrnatoare folosind verbele dintre paranteze la timpul "passe compose":

Completati oral propozitiile urrnatoare folosind verbele dintre paranteze la timpul "passe compose":

L

(Je)

aller par l'ascenseur au sonnnet. (vouloir)

2.

Nous

en train de preparer notre voyage. (elre)

3. lis

si lard aLa maison. (rentrer)

4.

II

sa lente dans La fOret, pas loin de la plage.

(monter)

5. A quelle heure (elle)

hier? (se laver)

6.

Est-ce que vous

un bain au une douche, Monsieur?

7.

Elle

I' axnbulance el apres

ils

la police.

(attendre, appeler)

8.

II

deux fois parjour-le matin et Ie soir. (se raser)

9.

Les invites

arninuit el eUes afaire la vaisselle. (sortir, se metlre)

10.

A queUe heure vow;

, Madame? (se lever)

Exercitiul28

.

Ascultati eu atentie caseta ~i completati oral urmatoarele dialoguri:

A

Paul:

Ou vas-tu?

Jacques:

Je vais acheler de la glace.

Paul:

B.

Monique:

rai envie de poisson.

Sophie:

Monique:

Qui, on appelle Ie garc;on.

c.

Anne-Marie: Vous aimez les hUltres?

Isabelle:

Anne-Marie:

o.

Marie:

rai tres saiD. As-tu quelque chose a boire?

Pierre:

rai du Coca-Cola

Marie:

!

Pierre:

Avec plaisir.

E.

Paul:

Michel est rentn~. II a Ires soif.

Christine:

rai une bouteille d'eau minerale.

Paul:

24

?
?
F Michel: Voulez-vous un peu de sucre? RobeJ1: Non,merci Michel: Vous prenez ie the sans

F

Michel:

Voulez-vous un peu de sucre?

RobeJ1:

Non,merci

Michel:

Vous prenez ie the sans sucre?

Robert:

Exercifiul 29

Notati in casu~a corespunziHoare lntrebarea care ar trebui pusa pentru a primi raspunsul subliniat. Comp1etati tabe1u1 de 1a sfliDlitu1 exercitiului cu raspunsurile corecte:

I. 1.lYie.n.t de visiter Ie Louvre

 

a) D'oll vient-il?

 

o

b) QU'est-ce qu'it vient de faire?

 

o

c) Va-t-il visiter Ie Louvre'?

o

d) OU va-toil?

 

o

2.

Q.ui, ils se sonl levcs a7 beures du malin

 

a) Se sont-ils leves Ie malin?

 

0

b) Est-ce qu'ils se sont laves a 7 heures

du matin'?

0

c) $e sont-ils leves amidi?

0

d) A quelle beure se Icvent-ils?

0

3.

Non, mais elle se met a I'appren.dr.e

 

a)

Qu'esl-ce qu'elle

va mettre?

0

b) Qu'est-ce qu'elle mel?

 

0

c)

Parle-t-eUecouramment anglais?

0

d) Avec qui parle-t-eUe anglais?

0

4. Je viens de vous en p~

 
 

a)

Sophie, tu peux me preparer quelque chose amanger?

0

b) D'oll viens-tu?

 

0

c) Veux-tu quelque chose?

 

0

d) Maman, lu peux nous preparer des croissants?

0

5. VOLIS ayez tie en train de telephoner chez eux,

 

a) QU'est-ce que va us avez ete en train de

faire?

0

b) Voyagez-vous en train en cle?

0

c) VOUS venez de telephoner du train?

0

d) Avez-vous telephone du train en ete?

0

6. Nuus y rentroos

ce

s illL

 

a) Renlrez-vous de Paris ce soir?

 

o

b) Quand rentrez-vous de chez eux?

o

c) Quand reolrez-vous chez nous?

o

d) Etes-vaus rentres du Mexique?

o

25

7.

Qui. telephone-moi, meme la nuit

7. Qui. telephone-moi, meme la nuit a) As-tu telephone la nuit? b) Est-ce que je peux

a) As-tu telephone la nuit?

b) Est-ce que je peux t'appeler Le soir?

c) Vas-tu I'appeler la nuit?

d) L 'appelles-tu Ie sou?

8. Qui

et elle Ie camp rend bien

a) Apprend-elle Ie franlYais?

b) Est-ce qu'elJe me comprend?

c) Le comprend-elle?

d) Est-ce qu'il vient de la comprendre?

9. Donne-m'en un peu'

a) Est-ce que j' en prends?

b)

c) Veux-tu en parler?

d) Veux-tu du cafe?

Est-ce que tu en fais beau coup?

10. Us cn sont reyenus il y a quelques jOUI.S

a) Sont-ils revenus ala maison?

b) Sont-ils revenus du Canada?

c) Ou sont-ils alles?

d) Que font-ils?

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ExercitiuJ 30

,

Asclllta~i eli atentie caseta, scrie~i scrisoarea ~i cititi-o ell voce tare:

 

.

,

,

.

 

,

.

 

,

.

 

.

 

•••••••• •• •••••••••• •••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••

 

.

 

,

.

 

26

CHElA EXERClTIILOR Exercifiul 1   a)   b)     nne excursion un bras u

CHElA EXERClTIILOR

Exercifiul 1

 

a)

 

b)

 
 

nne excursion

un bras

unepoele

un etranger

nne avenue

un quartier

nne brosse adents

un verre

une

carte posta Ie

un feu

une elegance

 

~ un refrigerateur

nne banlieue

 

un souvenir

nne assiette

un depart

nne autoroute

un ascenseur

nne etrangere

un boulevard

Exercitiul 2

,

I.

I' agence de voyages

 

2. Ie camping

 
 

a) Ie channe

 

0

a)

la maladie

0

b) la blessure

0

b) Ie luxe c) Ie depart

0

c) I' excursion

0

0

d) Ie milieu

0

d) la tente

0

3.

la yaisselle

 

4. Ie voyage

 

a) Ie village

 

0

a)

la carte

0

b) l'assiett e

0

b) la douche

0

c) Ie bras

0

c) Ie pont d) Ie bain

0'

d) Ie mal

0

0

5.

I.UlOId

 

6

la

brosse ~ dents

a) Ie

quai

 

0

a) Ie sac Ii dos b) la pate dentifrice c) Ie matelas pneurnatique

0

b) Ie bras

0

0

c) la fracture