Sunteți pe pagina 1din 12

Continuare cap.II (Cadrul Natural) TIPURI GENETICE DE RELIEF Reprezint relieful derivat, rezultat n urma aciunii agenilor externi.

n Europa:
-

Relieful glaciar ca rezultat al aciunii ghearilor de calot sau a ghearilor montani. Formele specifice: morene, sandre, blocuri eratice i depresiuni lacustre, circuri glaciare, vi glaciare, creste alpine. Se ntnete n SE Scandinaviei, finlanda, Cmpia Nord-european, nordul Cmpiei Est Europene, Pirinei, Caucaz, Alpi, Carpai.

Relieful litoral: - cu fiorduri: Scandinavia, Arhipelagul Britanic; cu riass: nordul Spaniei, nord-vestul Franei; cu estuare: la gurile de vrsare a Senei, Tamisa, Severn, Elba, Peciora, Dvina de Nord; cu delte: delta Volgi, Dunre, Pad; cu lagune: la marea Baltic, Marea Neagr; cu limane: la Marea Neagr (Nistru); dalmatic (Croaia); antropic (polderele olandeze);

Relieful carstic s-a format pe roci carstificabile (calcare, sare, gips). Cuprinde forme de suprafa (lapiezuri, doline, uvale, polii, ponoare, poduri naturale) i forme de adncime (peteri). Se ntlnete frecvent n Podiul Karst (Slovenia) i Munii Alpi.

Relieful vulcanic cuprinde. Platouri vulcanice n Islanda, vulcani activi i semiactivi cu conuri i cratere n Italia i un lan vulcanic neogen stins n Carpai.

Relieful piemontan este bine reprezentat n nordul Munilor Pirinei, n regiunea Piemont (Italia) i Piemontul Getic n sudul Carpa ilor Meridionali; Suprafe e de eroziune platouri situate la altitudine rezultate n urma eroziunii ndelungate. Apar att n munii vechi caledonici i hercinici, dar i n sistemul alpin sub form de nivele de creste sau platouri largi numite suprafee de nivelare.

Terasele i luncile se desfoar n lungul vilor din Europa Central i de sud i cuprind 3-8 treptede teras. Toate rurile au lungi i culoare de vale. Relieful eolian este format din cmpuri de dune i apar frecvent n SV Fran ei i Cmpia Mrii Caspice,

n Romnia:

Suprafe ele de eroziune i nivele de vale poduri interfluviale netede la diferite altitudini. n Carpaii Meridionali sunt numite Borscu, Ru-es i Gornovia. Terasele fluviale au fost create n ultima parte a cuaternarului din cauze climatic i tectonice; Luncile s-au format n Holocen acum 10000 de ani i nso esc cursurile infeerioare ale rurilor; Relieful glaciar este prezent n masivele de peste 1800-2000 m: Fgras, parng, Retezat-Godeanu, Rodnei, Bucegi (circuri, vi glaciare, praguri, custuri, morene); Relieful carstic dezvoltat pe calcare, dolomite, sare (Slnic. Telega, Meledic Subcarpai) i gips. n muni, peteri cu stalactite, stalagmite, coloane, domuri: Apuseni, Aninei, Carpaii Meridionali. La exteriorul carpailor se ntlnesc n Mehedini, Dobrogea.

Relieful pe loess i depozite loessoide: crovuri (Brgan, Cp. Brilei), hrube de sufoziune (pe malurile Dunrii); Relieful eolian: dune (Cp. Carei, sudul Cp. Olteniei, Brgan, Delta Dunrii); Relieful ruiniform specific n M-ii Ceahlu, Ciuca, Bucegi (stnci cu forme ciudate); Relieful dezvoltat pe structuri cutate dezvoltat n Subcarpai i regiuni montane cu fli: depresiuni sinclinale, cutri anticlinale; Relieful pe structure monoclinale prezent n Podiul Moldovei (cueste), vi structural; Relieful vulcanic: vestul Orientalilor, sudul Apusenilor Relieful litoral: la nord de Capul Midia: rm jos cu lagune, limane i delt; la sud de Capul Midia: rm nalt cu faleze, golfuri mici, limane i plaje nguste

UNIT I MAJORE DE RELIEF n EUROPA Unit i montane:


-

Mun i caledonici: Alpii Scandinaviei, Munii Scoiei, Munii Penini; Mun i hercinici: Masivul Central Francez, Munii Vosgi, Pdurea Neagr, Masivul istos Renan, Hartz, Ural

Mun i tineri (orogeneza alpin): Sierra Nevada, pirinei, Jura, Alpi, Carpai, CAucaz, Apenini, Dinarici, Pindului, Stara Planina (Balcani), Rodopi, Rila (Bulgaria);

Podiuri:
-

Vechi: Castiliei (Meseta); Boemiei Noi: Elveiei, Bavariei Vechi: Cmpia Est-European; cmpia Nord-European; Noi: Cmpia Padului, Cmpia Panonic, Cmpia Romn;

Cmpii:
-

n Romnia: Unit i montane: Carpa ii Orientali reprezint 52% din ntreaga arie carpatic. Alt.max 2303 m n Vf.. Pietrosu Rodnei. Constituii din isturi cristaline, roci vulcanice i fli dispuse n 3 iruri paralele. Subdiviziuni: Carpaii Maramureului i Bucovinei; Carpaii Moldo-Transilvani; Carpaii de Curbur (alctuii dn fli). Carpa ii Meridionali cei mai nali din Romnia (alt. max 2544 Vf. Moldoveanu). Sudviziuni: Grupa Bucegi (2505 Vf. Omu, relief pe calcare i conglomerate); Grupa Fgra (2544 - Moldoveanu, 2535 m Negoiu, relief glaciar i pe isturi cristaline); Grupa Parng (2519 Parngul Mare, relief glaciar); Grupa Retezat-Godeanu (2509 Peleaga, relief glaciar, relief carstic); Carpa ii Occidentali ramura vestic a Carpailor. Altitudini pn la 1800 m, alctuii din toate tipurile de roci dispuse neuniform. Subdiviziuni: Munii Banatului (1446 m Semenic, relief carstic, chei i defilee); Grupa Poiana Rusc (1374 m Pade, relief pe isturi cristaline); Grupa Apuseni (1849 Bihor, relief carstic, magmatic, depresiuni golf); Dealuri i podiuri: Depresiunea colinar a Transilvaniei regiune de acumulare a sedimentelor n interiorul arcului carpatic. Altitudini de 500-600 m n partea central i maxim 1080 m n partea marginal estic. Relief de dealuri, coline, depresiuni, domuri. Subdiviziuni: dealuri i depresiuni marginale; Podiul Somean, Cmpia Transilvaniei, Podiul Trnavelor. Subcarpa ii s-au format n ultimele faze ale orognezei alpine prin cutarea sedimentelor (argile, marne, gresii). Relieful alctuit din depresiuni sinclinale i dealuri anticlinale dispuse n iruri (un ir Subcarpa ii Moldovei, dou iruri Subcarpa ii de Curbur i Getici). Alt.max. Dealul Chiciora 1218 m (Subcarpa ii Getici).
3

Podiul Getic format prin acumularea sedimentelor aduse din Carpaii Meridionali peste un fundament cristalin Platforma Moesic. Relief alctuit din interfluvii netede sau uor rotunjite cu altitudini de la 600-700 m n nord spre 300 m n sud. Podiul Mehedini format prin cutarea isturilor cristaline de la marginea Mun ilor Mehedini. Altitudini de 500-700m, relief predominant carstic. Podiul Dobrogei unitate complex, mosaic petrografic, format n orogeneza caledonian (Podiul CAsimcei - isturi verzi), orogeneza hercinic (mun ii Mcinului), restul prin sedimentare. Alt.max. Vf. uuiatu (Mcin) de 467 m. relief carstic, pe loess, pe isturi. Podiul Moldovei format prin sedimentare oe un fundament foarte vechi (Platforma Moldovveneasc) i prin scufundare (n sud). Predomin nisipuri, pietriuri, argile, loess. Relief de culmi i dealuri joase, alunecri de teren. Dealurile de Vest formate prin acumularea sedimentelor la marginea Carpailor Occidentali. Alctuii din pietriuri, nisipuri, argile i izolat se ntlnesc mguri cristaline i vulcanice. Altitudini de la 250-300 m la 150-200 m deasupra cmpiei. Unit i de cmpie: Cmpia de Vest format prin sedimentarea depresiunii lacustre panonice peste o unitate alctuit din blocuri cristaline scufundate la adncimi diferite. Este mprit n cmpii nalte cu alt. de 200-100m, cu relief de conuri piemontane, glacisuri i terase i cmpii joase (sub 100m) de tip aluvionar, cu ruri ce au maluri abia schiate. Ptrunde n Carpaii Occidentali sub forma depresiunilor golf. Cmpia Romn prin sedimentarea cu materiale aduse din Carpai a unui lac foarte ntins, retras spre Est. Alctuit din nisipuri (relief cu dune n Cp. Olteniei), pietriuri, loessuri i depozite loessoide (pe care s-au format crovuri). Alt. scade de la nord la sud i de la vest spre est (max 300m n Cp. Piteti i min. 6m n cp. Siretului Inferior), suprafa a orizontal fiind fragmentat de vile largi ale rurilor. Tipuri de cmpii: piemontane (Cp. Piteti, Cp.Trgovite, Cp.Ploieti), de subsiden (Cp. Buzu, Cp. Siretului inferior), tabulare (Brgan). Delta Dunrii este o cmpie n formare prin aluvionare. Cea mai joas regiune de uscat a rii (alt. medie 0,5 m, max. 12.5 m pe grindul Letea). Relieful este alctuit din suprafee de uscat (grinduri i ostroave ocup un sfert din suprafa) i depresiuni lacustre. Grindurile sunt de origine fluviatil (n lungul braelor), fluvio-maritim (transversal: Letea, CAraorman, Sprpturile, Crasnicol) i continentale (Chilia i Stipoc). Pe grinduri apare relief
4

de dune. n dreptul gurilor de vrsare se formeaz: delta secundar Chilia, bara de la Sulina i Insula Sacalin (n dreptul bra ului Sf. Gheorghe).

CLIMA factori genetici, elemetele climei, regionarea climatic Europa se desfoar, n majoritate, n zona de clim temperat, iar n partea sa nordic n zona de clim rece.
a. Factorii genetici ce determin i influen eaz caracteristicile climatice sunt:

n Europa
-

Radiaia solar rezultat din poziia pe glob determin caracterul temperat. Valoarea scade de la sud (130-140 kcal/cmp/an) la nord (80-100/kca/cmp/an); Circulaia general a aerului de la vest spre est determin repartiia descresctoare a precipitaiilor, diminuarea caracterului oceanic pn la continentalismul estic.

Influena centrilor barici: Anticiclonul Azorelor, Anticiclonul Groenlandez, Anticiclionul Siberian, Ciclonul islandez, Ciclonul Central-Asiatic determinnd caracteristici variate n regimul precipitaiilor i termice.

Contactul sinuos dintre uscat i ap Influena curentului Atlanticului de Nord Aspectul i altitudinea realiefului Prezena maselor mari continentale (Est); Circulaia predominant vestic determin: repartiia descresctoare a

n Romnia: precipitaiilor, diminuarea caracterului oceanic spre est;


-

Circulaia maselor de aer cu caracter diferit: oceanic (45%), nordice i vestice (30%), nord-estice, estice i sudice. Relieful bariere orografice Extinderea n latitudine (5) induce diferene termice ntre sudul i nordul Romniei.

b. Elementele climei: -

Izotermele anuale, regimul precipitaiilor, vnturile dominante Temperatura medie anual scade de la sud la nord (20C, 15C, 10C, 5C, 0C, -5C);
5

n Europa:

Precipitaiile scad de la vest (1000 mm/an) la est (500 mm/an); Precipitaiile cresc cu altitudinea; Vnturile predominante: Vnturile de Vest, Crivul (n est) Vnturi locale, de tip foehn.

n Romnia elementele climei determin climatul de tranziie de la cel oceanic la cel continental:
-

Temperatura medie anual: scade de la S (10-11C) la N (8,5C); scade cu creterea altitudinii (10C la 200 m, 0C la 2500 m); Diferenele de temperatur dintre var i iarn sunt mai mari n E (25C-26C) i mai mici n vest (21C-22C); Precipitaiile scad de la vest (peste 600 mm/an) la est (400-450 mm/an); cresc cu altitudinea (la peste 1400 mm/an n munii nali); Vnturile predominante: Vnturile de Vest i Criv ul n est. Vnturi locale: de tip foehn, brize marine sau de munte;

c. Regionarea climatic

Se disting mai multe tipuri de clim cu o succesiune predominant latitudinal, zonalitate dublat de etajarea pe vertical a elementelor climei. Principalele tipuri de clim: n Europa:
-

Climatul subtropical secetos: Peninsula Iberic, Mediteraneean (subtropical): Pen. Iberic, Pen. Italic, sudul Pen. Balcanice. Veri clduroase i secetoase (media lunii iulie 25C) i ierni umede i rcoroase (ianuarie 10C); precipitaii 600-800 mm/an;

Temperat-oceanic (influena Curentului Atlanticului de Nord): Europa de Vest (40-70lat.): N Spaniei, V. Franei, i-le Britanice, N Norvegiei. Caracteristici: circulaie vestic permanent, temperatureiel scad de la sud la nord (ianuarie 8C, -1C; iulie 22C la 15C), precipitaii de la 1000 mm la 800-900 mm/an, bat Vnturile de Vest.

Climat de tranziie ntre climatul temperat oceanic i cel continental: centrul Spaniei, Europa Central, Europa de Sud-Est. Climat temperat continental Europa de ESt, Sudul Pen, Scandinaviei. Influena maselor de aer nordice i est continentale. Rece i umed n nord (500-600 mm/an), cald si arid n sud (200-300 mm/an).

Climat temperat de step nunate de ariditate n estul M. Negre;


6

Climat subpolar Europa Nordic. 5-6 luni cu temperature negative, media lunii iulie 10-15C, precipitaii 500-800 mm/an. Climat montan etajare pe vertical. Scad temperaturile odat cu nalime, invers precipitaiile.

n Romnia:
-

cuprinde etaje de clim datorit reliefului i sectoare climatice datorate influenei generale.

Etaje climatice: climatul montan difereniat n: alpin, montan i de depresiuni: temperaturi de la 0-2C i precipita ii de peste 1400 mm, la 6C i 600-800 mm la baz. n depresiuni de produc inversiuni climatul de dealuri joase (10C - 8C, 200-500 mm) i nalte (8C, 600-700 mm); climatul de cmpie moderat (10-11C, 600-500 mm) i arid (10-11C, sub 500 mm); climatul de lunc i delt cald i arid, pp. sub 400 mm climatul litoral moderat, bat brizele cu influene oceanice: Transilvania, Cmpia i Dealurile de Vest, vestul M-ilor Apuseni; cu influene submediteraneene: Banat, Oltenia de tranziie ntre submediteraneean i cel de ariditate: centrul Cmpiei Romne, Pod. Getic, Subc. GEtici climat de ariditate: Moldova, dobrogea, Cp. Romn la est de Arge cu influene baltice: NE Carpailor Maramureului i Bucovinei, Pod. Sucevei cu influene pontice: litoralul Mrii Negre, Delta Dunrii

Sectoare climatice:

HIDROGRAFIA EUROPEI I A ROMNIEI Resursele de ap ale Europei aparin unor tipuri variate i sunt distribuite neuniform n spaiu. Att n Europa, ct i n Romnia exist importante reserve de ape subterane cantonate n depozite sedimentare sub form de ape freatice, ape de adncime, ape geotermale i izvoare minerale. De asemenea, Oceanul Atlantic i mrile exterioare influeneaz elementele climatic contribuind la regimul debitelor rurilor prin intermediul regimului precipitaiilor. O mare parte din apa continentului este sub form solid cantonat
7

n ghearii continentali (Islanda, Groenlanda, Svalbard) i montani (Pirinei, Alpi, Uralul de Nord), dar i n banchiza arctic. Fluvii i ruri: n Europa: spre Oceanul Arctic se ndreapt: Peciora, Dvina de Nord, Dvina de Vest; spre Oc. Atlantic: Vistula, Oder, Elba, Rhin, Tamisa, Guadalquivir; spre mrile din sud: ural, Volga, Don, Nipru, Bug, Nistru, Dunre, Maria, Pad, Rhon, Ebro etc. Dup lungimea cursului se difereniaz: Volga, Dunrea, Ural, Nipru, don, Peciora, Nistru, Rhin, etc. Dupa debit: Volga, Dunrea, Rhin, Nipru, Vistula. Se vars prin: delte (Dunrea, Volga, Pad, Tibru, Rhone) sau estuare (Sena, Tamisa). n Romnia: - se vars direct sau indirect n Dunre, formnd bazine hidrografice inegale ca suprafa. Formeaz grupe teritoriale astfel:
-

grupa de vest: de la Vieu pn la Bega, se vars n Tisa: (Tur, Some, Barcu, Criuri, Mure); grupa de sud-vest - se vars direct n Dunre: Timi, Brzava, Cara, Nera, Cerna; grupa de sud, de la Bahna la Clmui, se vars direct n Dunre: Bahna, Blahnia, Desnui, Jiu, Olt, Vedea, Arge, Mostitea, Ialomia, Clmui; grupa de est ruri colectate de Siret (Suceava, Moldova, Bistria, Trotu, Milcov, Rmnicu Srat, Buzu, Brlad) i Prut (Baeu, Jijia, Bahlui); grupa rurilor dobrogene se vars n Marea Neagr, prin limanuri sau lagune: Telia, Taia, Slava, Casimcea.

Lacurile n Europa: se pot clasifica dup mrimea lor (mici n sare, regiuni carstice, tectonice, lacuri mari, de obicei de origine glaciar) sau dup modul de formare care cuprinde o varietate mare precum:
-

lacuri glaciare: de calot (L. Ladoga, Onega, n Finlanda peste 55 mii de cuvete lacustre) i n depresiuni glaciare montane (Geneva, Garda, Como, Maggiore, Boden, Zurich);

lacuri tectonice: Marea Caspic, L. Balaton, Ohrid, Prespa lacuri vulcanice n craterele vulcanilor stini din islanda, Fran a, Italia,
8

lacuri carstice n Alpii Dinarici, lagune, limane n SV Mrii Negre, sudul Franei; lacuri de baraj artificial formate n scop hidroenergetic (Ribinsk pe Volga);

n Romnia: - sunt aprox. 3400 de lacuri i ocup 1,1% din teritoriu. Dup origine (modul de formare) se disting:
-

naturale: lagune (Razim-Sinoe) limane fluviatile (Bugec, Oltina), limane maritime (Techirghiol), lacuri de lunc (Bistre), lacuri de crov (n Brgan), lacuri n masive de sare (Slnic, Ocnele Mari, Turda, Ocna Sibiului), lacuri carstice (Vroaia), lacuri vulcanice (Sf. Ana), lacuri glaciare (Bucura, Znoaga, Blea etc.), de baraj natural (Rou).

antropice: lacuri hidroenergetice (Porile de Fier I i II, Vidraru), iazuri n Cp. Transilvaniei (Zu de Cmpie, aga) i n Cp, MOldovei, Cp. De Vest, lacuri de agreement (Snagov, Cldruani).

DUNREA -

strbate Europa Central i de Est, pe o lungime de 2860 km, se vars n Marea Neagr prin Delt (Delta Dunrii rezervaie a Biosferei. Strbate 10 ri (Germani, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaia, Serbia, Romnia, Bulgaria, Moldova, ucraina) i 4 capitale (Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad); Locul II dup Volga ca debit, i locul II la transport dup Rhin. Sectoare: superior (de la izvor pn la Viena), mijlociu (Viena-Gura Vii), inferior (Gura Vii - vrsare); Asigur legtura ntre marea Neagr i Marea Nordului prin intermediul canalului Dunre Main Rhin; Sectoarele Dunrii n Romnia: Defileul Dunrii (BAzia Gura Vii 144 km), important sector hidroenergetic, Porile de Fier I; Lunca Dunrii (Gura Vii Clrai) cu maluri asimetrice, pant redus, ostroave, Por ile de Fier II; Blile Dunrii (Clrai - Brila) lunca foarte extins, Balta Ialomi ei, BAlta Brilei, contact ntre Cp. Romn i Dobrogea; Dunrea maritim (i Delta Dunrii) ntre Brila i vrsare.

MAREA NEAGR
-

Numit n antichitate Pontus Euxinus, este un rest din Marea Sarmatic, avea i are o importan geopolitic pentru rile riverane i dunrene; Mare continental; legtur cu Oc. Planetar prin str. Bosfor i Dardanele, Gibraltar, Canalul Suez
9

Mare redus (sub 10 cm), cureni circulari, de suprafa determinai de vnt; Cureni de transfer (compensaie) ntre Marea Neagr i M. Mediteran; Lipsa curenilor verticali ce determin formarea a dou straturi de ap: cu via (0-200 m) i fr via (peste 200m) cu hydrogen sulfurat; Salinitate redus (16-17 la suprafa, 22 n adncime); Litoralul romnesc are o lungime de 245 km. NVELIUL BIOPEDOGEOGRAFIC

nveliul biopedogeografic se compune trei elemente (vegeta ia, fauna, solurile) cu dispundere n latitudine (zone) i n altitudine (etaje) n func ie de clim, relief, factori locali sau regionali. n Europa: Zone biopedogeografice:
-

Mediteraneean (subtropical) n sudul Europei, n bazinul mediteran. Cuprinde: vegetaie de arbori (stejari verzi, de plut, pinul de Alep, smochini, mirt, laur, etc) i tufiuri de maquis i garriga, frigana. Fauna: acalul, magotul (specie de maimu), muflonul, broasca estoas, scorpioni. Soluri: roii, galbene i maronii

Deert i semideert n nordul Mrii Caspice, prelungire a deerturilor asiatice. Vegetaie ierboas adaptat la uscciune i soluri nisipoase. Stepa i silvostepa formaiune ierboas ce se dezvolt n SE i E Europei, de la Dunpre la Munii Ural, n regiuni cu climat secetos. Silvostepa reprezint o tranziie ctre vegetaia cu arbori (stejar, frasin, tei). Fauna: roztoare; Soluri fertile: cernoziomuri

Zona pdurilor de foioase cuprinde central i vestul europei: cuprinde subzone pdurilor de stejar i subzone pdurilor de fag. Fauna: cerbi, cprioare, ursul brunm rsul, veveria, s.a. Soluri brune de pdure, brun-rocate, argiluvisoluri;

Zona de taiga (pduri de conifere) cuprinde nordul continentului, fiind cea mai masivp unitate forestier a Europei. Vegetaie: brad, pin, molid, tisa, zad. Fauna: urs, lup, vulpe, hermelina, elanul. Soluri: spodosoluri, turbrii;

Zona de tundr ocup extremitatea nordic a continentului i insulele arctice. Vegetaie: muchi, licheni, arbuti pitici. Fauna: ren, urs, vulpe polar, hermelina, elanul, ginua polar. Soluri negre de tundr, slab formate.

Etaje biopedogeografice: (n masivele montane)


10

Etajul pdurilor de amestec rinoase i fag la peste 800-1000 m alt. Etajul pdurilor de conifere ntre 1000-1200 m pn la 1600-1800 m; Etajul subalpin - de la 1600-1800m pn la 2200 m cuprinde tufiuri de jneapn, ienupr, afin, pajiti. Fauna: capra neagr, acvila de munte, soluri brune feriiluviale, humicosilicatice;

Etajul alpin pn la 3000 3200 m; Etajul glaciar i periglaciar pe creste ce depesc 3200 m alt. Zona stepei: Dobrogea, Cp. Siretului Inferior, Brgan, sudul Podiul Moldovei Zona silvostepei: sudul Cp. Romne, Cmpia de Vest, Pod. Moldovei, NV Dobrogei Zona pdurilor: a. Etajul stejarului (200-500 m); b. Etajul fagului (500-1200 m), c. Etajul coniferelor (1200-1800 m)

n Romnia: (interferene ntre formaiunile Europei Centrale cu Europa de ESt)


-

Zona alpin la peste 1800 m alt. a. Etajul subalpin (1800-2200 m); b. Etajul alpin (peste 2200 m),

Vegeta ia azonal pe spaii restrnse, impuse de condiii specifice, locale: terenuri nisipoase, srturoase, lunci, litoral, etc. RESURSELE NATURALE Pe continentul European exist o mare varietate de resurse subsolice i solice. n Europa:
1. Resurse energetice: crbuni superiori (Ruhr - Germania, Donbass Ucraina,

Silezia-Polonia, .a.), crbuni inferiori (Germania, Cehia, Ungaria, GRecia, Romnia); hidrocarburi (petrol i gaze) din Marea Nordului, zona Volga-Ural i Cmpia Precaspic (Rusia);
2. Minereuri feroase: fier (Rusia, Ucraina, Suedia), mangan (Rusia i Ucraina),

crom i nichel (Rusia, Finlanda);


3. Minereuri neferoase: bauxit (Frana, Italia, Ungaria, Grecia), cupru (Portugalia,

Spania, Polonia, Grecia), plumb i zinc (Rusia, Pen. Scandinav), mercur (Spania, Ucraina);
11

4. Metale pre ioase: aur (Rusia, Frana, Germania, Suedia), argint (Germania,

Polonia, Norvegia).
5. Srurile: sare gem (Rusia, ucraina, Germania, Polonia, Italia, Frana, Spania),

sulf (Polonia, Italia, Frana), sruri de potasiu (Germania, rusia, Belarus, Frana, Spania, Marea Britanie), apatite (Pen. Kola).
6. Roci de construc ii: granit (Frana, Scoia), bazalt (Anglia, Irlanda, Frana),

marmur (Grecia, Italia, Portugalia, Spania, Norvegia), calcare i marne (pentru ciment), nisipuri cuaroase (ptr sticl), .a.
7. Resursele de sol favorabil practicrii agriculturii (34% terenuri arabile); 8. Resursele biosferei: pduri (31% din suprf. Europei), puni naturale (17%),

fauna de uscat, ihtiofauna (din apele marine),


9. Resursele de ap potenial hidroenergetic, ap potabil, etc.

n Romnia:
1. Resurse energetice: crbuni superiori (Depresiunea Petroani, baz. Aninei),

crbuni inferiori (Motru-Rovinari, Comneti, depre. Brad ), petrol (Subcarpai, Cp. Romn, Marea Neagr), gaze naturale (Podiul Getic, Cmpia Romn, Campia de Vest, Subcarpai), gaz metan (DEpresiunea colinar a Transilvaniei); ape geotermale (Cp. de Vest, Valea Cernei); uranium (Carpaii Orientali, Munii Apuseni);
2. Resurse minerale: minereurile de fier (Poiana Rusc), mangan (Depresiunea

Dornelor); minereurile neferoase (cupru, zinc, plumb i auro-argintifere) se ntlnesc n C. Orientali i M- ii Apuseni.
3. Resursele de sruri: sarea gem (Subcarpai, Depresiunea colinar a

Transilvaniei); srurile de potasiu (Subcarpaii Moldovei);


4. Rocile de construc ii: granit i bazalt (Munii Apuseni, Mcin), bazalt (M-ii

Perani), marmur (M/ii Poiana Rusc, Rodnei), calcar (Valea Bicazului, Bucegi, Dobrogei), caolin (Rodnei);
5. Apele minerale i carbogazoase sunt prezente n zona vulcanismului neogen din

Orientali (Bilbor, Borsec, Dorna, Harghita) i Mun ii Apuseni. Apele curgtoare au un potenial hidroenergetic destul de mare.
6. Resursele de sol: terenuri arabile (42%), pduri (27%), puni i fne e (30%).

12