Sunteți pe pagina 1din 5

Definitie Intreprinderea reprezinta o veriga de baza a economiei in care are loc producerea unor bunuri, executarea unor lucruri

sau prestarea unor servicii conform cerintelor pietei. (Intrenet) Principala sursa de date a sistmului informational economic este contabilitatea, a carei sfera de actiune o reprezinta intreprinderea. Cea mai prezenta in toate domenile contabile de astazi este informatia economica. Expresile concrete ale informatiei poarta denumirea de date. Purtatorii de date se folosesc de o serie de mijloace tehnice si materiale. Datele economice trec prin mai multe etape care formeaza ciclul de prelucrare a datelor sau fluxul informational economic. Informatia economica se clasifica in informatii orale(folosite in comunicarile directe), informatii scrise (consemnate in carti, documente de evidenta, registre) si informatii audiovizuale (se obtin prin intermediul comunicarilor prin fax, telefon, computer). Cea mai importanta forma a informatiei economice o constituie evidenta economica. Ea constituie un sistem unitar de inregistrare cronologica si sistematica a fenomenelor si proceselor economice in scopul cunoasteri activitatilor desfasurate. Masurarea proceselor si a elementelor economice se face cu ajutorul etalonului de evidenta care are mai multe forme: etalon valoric-se foloseste pentru exprimarea unei unitati monetare (leu, dolar, euro), etalon natural-se foloseste pentru masurarea si exprimare cantitativa (metru, kilogram) si etalonul de timp se foloseste pentru masurarea timpului (consum/ora , km/ora) Evidenta economica are trei forme: prima forma este evidenta operativa care inregistreaza la locul si in momentul produceri fenomenele si procesele economice. Evidenta operativa se caracterizeaza prin: -reflecta o mare diversitate de fenomene si procese economice; -foloseste toate tipurile de etaloane informationale; -foloseste o diversitate de mijloace de lucru (registre simple , tabele grafice , contoare de apa, diverse documente de evidenta operativa) Principalii furnizori de date sunt documente economice care sunt acte scrise intocmite in momentul efectuarii operatilor economico-financiare. Documentele contabile servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in evidenta contabila a operatiilor consemnate in documente justificetive. Ex:de document contabil Registru jurnal

Nr. Data Documentul Explicati Simbol de conturi Suma art. inregistrarii Debitoare Creditoare Debitoare Credit 0 1 2 3 4 5 6 7 Report Ridicare 1 14 III 2002 CEC numerar 581 5121 8000000 8000000 48511/14.03.02 numerar 2 14 III 2002
Registru C 82/14.03.02 Depunere capier

5311

581

8000000

8000000

Documentele de evidenta operativa consemneaza operatiile care au loc in momentul si la locul producerii lor. A doua forma a evidentei economice este contabilitatea care inregistreaza, urmareste si controleaza lanturile activitatii economice care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc care l-am definit mai sus. Potrivit legii contabilitatii nr. 82/1991 unitatile patrimoniale au obligatia sa conduca si sa organizeze contabilitatea proprie. Contabilitatea are ca sarcini furnizarea datelor necesare elaborarii programelor de activitate economica , asigurarea urmaririi si a controlului valoric al activitatilor desfasurate, furnizarea informatiilor nacesare intocmirii documentelor si sa asigure informatiile necesare cuantificarii produsului intern brut. Utilizatorii informatiei contabile sunt investitorii straini sau prezenti, personalul angajat, furnizorii, clientii, guvernul si insitutiile sale. Contabilitatea este un sistem dualist:contabilitatea financiara si contabilitatea interna de gestiune. Ultima forma a evidentei economice este statistica.Aceasta inregistreaza si prelucreaza informatii privind fonomenele socio-economice de masa, de mare intreprindere. Tipuri de intreprinderi: Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, in scopul obtinerii de profit. Bunurile economice sunt vandute pe piata in conditii de concurenta.Intreprinderea constituie locul in care se produc bunurile economice , lucrarile si serviciile destinate satisfacerii nevoilor individuale sau colective ale oamenilor. Ansmblul proceselor care au loc in cadrul intreprinderii sunt puse in evidenta de functiile sale: a) Functia de producere prin intermediul careia se asigura producerea de bunuri si servicii; b) Functia comerciala cuprinde ansamblul activitatilor legate cu aprovizionarea cu facturi de productie si de desfacere a produselor de prospectare a pietei si cele de reclama; c) Functia financiar-contabila reprezinta acele activitati legate de evidentierea operatiilor financiar contabile, masurarea rezultatelor exercitiului , desfasurarea operatiilor intreprinderii pe piata monetara si financiara , relatiile ei cu bugetul de stat; d) Functia de personal are ca obiectiv angajarea lucratorilor, determinarea marimii salarilor, calificarea si perfectionarea cadrelor.

Activitatea unei intreprinderi este indisolubil legata de intreprinzator , adica de o persoana sau un grup de persoane care organizeaza si conduce o intreprindere in scopul obtinerii de profit. Salariatii intreprinderii desfasoara activitatea economica si sunt grupati in lucratori productivi, personal tehnic, economic, de specialitate si personal administrativ. Diversitatea tipurilor de intreprinderi existente in tara noastra necesita clasificarea lor dupa mai multe criterii: a)Dupa domeniul de activitate: Intreprinderi industriale-unitati care produc sau fabrica bunuri din materiale prime cumparate si obtin produse finite. Intreprinderi comerciale-unitati care au ca obiectiv principal de activitate cumpararea, depozitarea si vanzarea marfurilor Intreprinderi agricole-unitati care au ca obiectiv principal de activitate producerea si comercializarea produselor agricole Intreprinderi de constructii Intreprinderi de transport Alte tipuri de intreprinderi b)Dupa forma de proprietate asupra capitalului, intreprinderile pot fi: -publice(de stat) -private(particulare) -mixte c)Dupa natura juridica unitatile economice pot fi organizate sub doua forme: intreprinderi publice si intreprinderi sociale sau societati comerciale. 1)intreprinderi publice-apartin in totalitate sau partial statului 2)intreprinderile sociale sau comerciale(S.C.) SNC Caracteristici: - este o societate de persoane - obligatiile sociale sunt garantate de toti asociatii cu intregul lor patrimoniu - patrimoniul si persoana asociatului devin componente ale personalitatii juridice - au o firma sociala in care apare numele tuturor asociatilor Avantaje: - garantia mare a societatii date de patrimoniu si asociati - asociatii au incredere unii in altii oferind carantie tertilor Limite: - numar redus de asociati - in cazul interdictiei insolvabilitatii sau mortii unui asociat se aduce la dizolvarea societatii - in cazul falimentului atat societatea cat si asociatii sunt declarati faliti - este improprie marilor intreprinderi SCS

Caracteristici: - este o societate de persoane - exista 2 categorii de asociati comanditarii, responsabilitatea lor este limitata la marimea aportului social comanditatii exploateaza capitalul si raspund nelimitat si solidar de toate datoriile societatii Avantaje: - permite combinarea disponibilului de capital al unei persoane cu aptitudinea altora de al exploata - permite punerea in valoare a brevetelor si inventiilor Limite: - prezinta o anumita responsabilitate - nu are durata mare de funcitonare si nici capital mare - disparitia unui asociat duce la dizolvarea societatii SCA Caracteristici: - este o societate de capitaluri - capitalul este divizat in actiuni - asociatii comanditari isi pot vinde partea - asociatii sunt raspunzatori in limita actiunilor detinute - nu are firma sociala si se denumeste prin obiectul societatii Avantaje: - permite combinarea disponibilului de capital al unor persoane cu aptitudinea altora de al exploata - actiunile pot fi vandute sau transmise altor persoane fara ca societatea sa se desfiinteze Limite: - nu se foloseste ptr societati cu volum mare de capital - are credibilitate mai redusa SA Caracteristici: - este o societate de capitaluri - capitalul este divizat in actiuni - minim 5 actionari - actionarii sunt raspunzatori numai in limita aportului la capital - capitalul social este compus din: capital initial (numit si capitalactiuni) capital obligatiuni Avantaje: - permite consituirea unui capital important ca volum - actiunile sunt transmisibile - societatea poate functiona chiar daca unii actionari isi vand actiunile

Limite: SRL Caracteristici: - societate de capitaluri - raspunderea este limitata la aportul adus - capitalul social nu poate fi mai mic de 2 milioane - aportul social este alcatuit din parti sociale - numarul de asociati nu poate fi mai mare de 50 Avantaje: - raspunderea ascociatilor este numai in limita aportului social - in cazul disparitiei unui asociat societatea nu se dizolva Limite: - credibilitate redusa in fata partenerilor de afaceri - nu se preteaza la intreprinderi de dimensiuni mari d)Dupa modul de formare al capitalului S.C. pot fi: Societati de persoane acastea se constituie la baza calitatilor persoanelor ale asociatilor care se cunosc intre ei si se inteleg intre ei sa participe la formarea si functionarea societatii. Societati de capital-personale nu se cunosc singurul lor rol fiind acela de a participa la construirea si dezvoltarea patrimoniului. La aceste societati elementul esential il formeaza capitalul ,persoana neavand nici un rol. Firma societatii este o forma de identificare si se compune dintr-o denumire proprie , comerciala , pentru a deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentionarea tipului de societate dupa natura juridica. e)dupa dimensiunile lor exista: -microintreprinderi -intreprinderi mijloci -intreprinderi mari -grupuri de intreprinderi F)Dupa apartenenta nationala exista: -intreprinderi nationale -intreprinderi multinationale
Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate

dificultati in conducerea societatii cand nu exista un detinator majoritar al actiunilor