Sunteți pe pagina 1din 79

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE SILVICULTUR I EXPLOATRI FORESTIERE

Ing. Tinel GHEORGHE

Potenialul recreativ al pdurilor periurbane Municipiului Bucureti


Recreational Potential of Forests Situated around the Municipality of Bucharest

Rezumatul tezei de doctorat Summary of PhD Thesis

Conductor tiinific : Prof. univ. dr. ing. Filofteia NEGRUIU

Braov, 2011

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL : 0040-268-413000, FAX : 0040-268-410525

RECTORAT

D-lui / D-nei ........................................................................................................... COMPONENA Comisiei de doctorat Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov Nr. 4777 din 15.09.2011
PREEDINTE : Conf. univ. dr. ing. Ovidiu IONESCU Prodecanul Facultii de Silvicultur i Exploatri Forestiere Universitatea Transilvania din Braov Prof. univ. dr. ing. Filofteia NEGRUIU Universitatea Transilvania din Braov Prof. univ. dr. ing. Dagmar VIOIU Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar a Banatului Timioara Conf. univ. dr. ing. Adelina Florica DUMITRA Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar Cluj Napoca Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN Universitatea Transilvania din Braov Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat : 14 decembrie, ora 13, sala S I2. Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le transmitei n timp util pe adresa Facultii de Silvicultur i Exploatri Forestiere din Braov, str. irul Beethoven nr. 1, 500123 , Fax 0268/476808 sau pe email : tinel.gheorghe@cdep.ro. Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de doctorat. V mulumim.

CONDUCTOR TIINIFIC :

REFERENI :

CUPRINS
Pg. / Pg. rezumat tez

Contents.............................................................................................................3/3 Introducere......................................................................................................9/13 Capitolul 1. Stadiul actual al cunotinelor privind influena unor factori asupra potenialului recreativ al pdurilor................................................11/16 1.1. Preocupri privind amenajarea pdurilor de recreare periurbane Municipiului Bucureti...............................................11/16 1.2. Stadiul actual al cunotinelor privind rolul vegetaiei lemnoase asupra unor factori climatici ..............................................................................................12/28 1.2.1.Influenapdurii asupra cldurii ..............................12/28 1.2.2. Influena pdurii asupra fluxurilor radiative solare......................../30 1.2.3.Influena pdurii asupra umiditii aerului..................13/30 1.2.4.Influena pdurii asupra reducerii vitezei vntului..........14/31 1.3.Influena pdurii asupra compoziiei aerului .......................14/31 1.4. Rolul pdurilor asupra solului.................... 15/31 1.5. Influena pdurilor asupra debitelor cursurilor de ap............................15/34 1.6. Influena vegetaiei asupra strii psihice..................................................16/35 1.7. Stadiul actual al cunotinelor privind evaluarea funciilor recreative ...16/35 Capitolul 2. Scopul i obiectivele cercetrilor ................................17 /39 Capitolul 3. Metode de cercetare. Locul cercetrilor .................... 18/43 3.1. Metode i metodologii de cercetare.........................................................18/43 3.2. Locul cercetrilor ................................................................................... 19/46 Capitolul 4. Caracterizarea factorilor fizicogeografici.................20/49 4.1. Condiii geologice i geomorfologice......................................................20/49 4.1.1. Condiii geologice......................................................................20/49 4.1.2. Condiii geomorfologice.............................................................21/50 4.2. Condiii climatice........................................................................................./50 4.2.1. Regimul termic...........................................................................21/50 4.2.2. Regimul pluviometric................................................................ 21/54 4.2.3. Radiaia solar............................................................................. ../57 4.2.4. Bilanul de ap al solului. Evapotranspiraia potenial................./57 4.2.5. Regimul eolian........................................................................... 21/58 4.2.6. Caracterizarea general a climei i favoribilitii climatice.......21/61 4.3. Consideraii hidrografice.........................................................................21/64 4.4. Solurile.................................................................................................... 22/65 4.5. Staiuni forestiere....................................................................................22/72 3

Capitolul 5. Studiul vegetaiei forestiere .........................................22/81 5.1. Consideraii generale ............................................................................... /81 5.2. Distribuia vegetaiei forestiere. Sisteme de clasificare a vegetaiei din zona studiat............................................................................................................22/83 5.3. Caracterizarea vegetaiei forestiere naturale............................................24/85 5.4. Compoziia, starea de vegetaie i productivitatea speciilor forestiere....24/87 5.5. Formaii i tipuri de pdure..................................24/94 5.6. Starea de vegetaie a pdurilor. Factori limitativi....................................../100 5.7. Preocupri privind instalarea artificial a stejarului pedunculat............25/102 5.7.1. Generaliti...25/102 5.7.2. Rezultatele cercetrilor privind instalarea vegetaiei prin semnturi directe.................................................................................................26/103 Capitolul 6. Influena vegetaiei lemnoase din pdurile de recreare asupra unor factori ai mediului................................................................29/108 6.1. Influena pdurii asupra vntului...........................................................29/108 6.2. Influena pdurii asupra cldurii............................................................32/112 6.3. Influena pdurii asupra umiditii aerului.............................................35/116 6.4. Influena vegetaiei asupra compoziiei aerului.....................................38/119 6.4.1. Producerea de oxigen.......38/119 6.4.2. Producerea de ozon...39/120 6.4.3. Starea electric a aerului...........................................................39/120 Capitolul 7. Influena vegetaiei forestiere asupra proceselor poluante...................................................................................................40/121 7.1. Generaliti.............................................................................................. /121 7.2. Aspecte privind poluarea n zona Municipiului Bucureti....................40/121 7.2.1. Obiective industriale.................................................................40/122 7.2.2. Traficul auto.........40/122 7.2.3. antierele de construcii, betoniere i centrale electrotermice (CET)..41/123 7.2.4. Surse difuze de combustie........................................................42/124 7.2.5. Poluarea fotochimic................................................................43/128 7.3. Reducerea polurii fonice de ctre pdure.............................................43/134 7.4. Rolul pdurilor n reducerea noxelor.....................................................45/136 Capitolul 8. Influena pdurilor asupra strii de sntate a oamenilor46 /138 8.1. Consideraii generale.............................................................................46/138 8.2. Influena pdurii asupra strii de confort a oamenilor prin reducerea zgomotelor....................................................................................................47/139 8.3. Aciunea fitoncidelor asupra sntii....................................................49/141 8.4. Influena negativ a prafului asupra sntii oamenilor.......................49/141 8.5. Efectele fiziologice ale ionilor...............................................................51/143 4

8.6. Influena oxigenului asupra vieii..........................................................52/144 8.7. Influena luminii asupra sntii...........................................................53/146 8.8. Influena vntului asupra organismului uman.......................................53/149 8.9. Efectele fiziologice i psihice ale culorilor i a formei arborilor asupra oamenilor......................................................................................................55/151 8.10. Influena umiditii aerului asupra omului............................................../157

Capitolul 9. Potenialul recreativ al pdurilor periurbane evideniat prin analiza rezultatelor sondajelor realizate.........................................60/159 9.1. Analiza rezultatelor obinute n urma sondajului prezentat la metoda de lucru................................................................................................................../159 9.2. Sondaje cu privire la frecvena i scopul deplasrilor n Pdurea Bneasa.........................................................................................................61/160 9.3. Accesibilitatea n Pdurile de recreare Bneasa i Snagov Parc........64/167 9.4. Retrocedri n Pdurile de recreare Bneasa i Snagov Parc..............66/169 9.5 Condiii de recreare i spaii comerciale.................................................68/172 9.6. Oportunitatea unei zonri difereniate a pdurilor de recreare retrocedate.....................................................................................................69/174 Capitolul 10. Concluzii generale. Contribuii personale. Recomandri pentru producie.........................................................................................70/175 BIBLIOGRAFIE SELECTIV.....................................................75/180 REZUMAT........................78/186 CURRICULUM VITAE..................79/188

CONTENTS
P. / Pg. summary thesis

Contents ........................................................................................................3/3 Introduction..................................................................................................9/13 Chapter 1. Present state of knowledge of the influence some factors have on the recreational potential of forests..............11/16 1.1. Concerns regarding the planning of the recreational forests surrounding the Municipality of Bucharest......11/16 1.2. Present state of knowledge of the role of wood vegetation on weather factors.................................................................12/28 1.2.1. Influence of the forest on heat...12/28 1.2.2. Influence of the forest on the solar radiation flows..................... /30 1.2.3. Influence of the forest on the air humidity....13/30 1.2.4. Influence of the forest on the decrease of the wind speed.14/31 1.3. Influence of the forest on the air composition.....14/31 1.4. Role of the forests on soil....15/31 1.5. Influence of the forests on the water flows..............................15/34 1.6. Influence of the vegetation on the mental state.......................................16/35 1.7. Present state of knowledge on the assessment of the recreational functions.....................................................................................................16/35 Chapter 2. Purpose and objectives of the researches......................17/39 Chapter 3. Research methods. Venue.......................18/43 3.1. Research methods and methodologies.....................................................18/43 3.2. Venue of researches.................................................................................19/46 Chapter 4. Characterization of the physical and geographical factors.............................................................................................................20/49 4.1. Geological and geomorphologic conditions............................................20/49 4.1.1. Geological conditions...................................................................20/49 4.1.2. Geomorphologic conditions..........................................................21/50 4.2. Weather conditions....................................................................................../50 4.2.1. Thermal regime.............................................................................21/50 4.2.2. Isohyetal regime....................................................................21/54 4.2.3. Sun radiations................................................................................ /57 4.2.4. Water balance in the soil. Potential evapotranspiration................. /57 4.2.5. Wind regime.............................................................................21/58 6

4.2.6. General characterization of the weather and of the favorable weather conditions21/61 4.3. Hydrographic considerations...................................................................21/64 4.4. Soils.................................................................................................22/65 4.5. Forest stations......................................................................................22/72 Chapter 5. Stage of forest vegetations..........................................22/81 5.1. General considerations.............................................................................. /81 5.2. Distribution of forest vegetation. Systems for the classification of vegetation in the examined area...............................................................22/83 5.3. Characterization of the natural forest vegetation.....................................24/85 5.4. Composition, state of vegetation and productivity of the forest species.24/87 5.5. Forest formations and types.....24/94 5.6. State of vegetation of the forests. Limiting factors.................................. /100 5.7. Concerns regarding the artificial installation of the pedunculate oak.....25/102 5.7.1. General......25/102 5.7.2. Results of the researches regarding the installation of the vegetation by direct sowing........................................................................26/103 Chapter 6. Influence of the wood vegetation in the recreational forests on some environment factors.............................................29/108 6.1. Influence of the forest on the wind........................................................29/108 6.2. Influence of the forest on the heat.........................................................32/112 6.3. Influence of the forest on the air humidity............................................35/116 6.4. Influence of the vegetation on the air composition................................38/119 6.4.1. Generation of oxygen...38/119 6.4.2. Generation of ozone.....39/120 6.4.3. Electric state of the air..............................................................39/120 Chapter 7. Influence of forest vegetation on the polluting processes......40/121 7.1. General................................................................................................. /121 7.2. Aspects of pollution in the area of the Municipality of Bucharest......................................................................................................40/121 7.2.1. Industrial objectives.....................................................................40/122 7.2.2. Road traffic..40/122 7.2.3. Construction sites and electrothermal power plants (CET).41/123 7.2.4. Diffuse combustion sources.........................................................42/124 7.2.5. Photochemical pollution..........................................43/128 7.3. Forest reducing noise pollution.........................................43/134 7.4. Role of forests in reducing the exhaust..................................................45/136 7

Chapter 8. Influence of forests on the peoples health......46/138 8.1. General considerations...........................................................................46/138 8.2. Influence of the forests on the comfort of people by reducing the noise..............................................................................................................47/139 8.3. Action of phytoncides on health....................................................49/141 8.4. Negative influence of dust on peoples health.......................49/141 8.5. Physiological effects of ions..............................................................51/143 8.6. Influence of oxygen on life............................................................52/144 8.7. Influence of light on life............................................................53/146 8.8. Influence of wind on the human body...........................................53/149 8.9. Physiological and psychological effects of the color and shapes of trees on people............................................................................................................55/151 8.10. Influence of humidity of the air on people.................................. /157 Chapter 9. Recreational potential of the surrounding forests as evidenced by the analysis of the results of the polls................ 60/159 9.1. Analysis of the results of the poll presented in the method......................./159 9.2. Polls regarding the frequency and the purpose of visits in Bneasa Forest............................................................................................................61/160 9.3. Accessibility to the recreational forests Bneasa and Snagov Parc....64/167 9.4. Retrocession in the recreational forests Bneasa and Snagov Parc....66/169 9.5 Recreational conditions and commercial areas......................................68/172 9.6. Opportunities for a separate zoning of the reconveyed recreational forests............................................................................................................69/174 Chapter 10. General conditions. Personal contributions. Recommendations for production.....70/175 SELECTIVE BIOGRAPHY..........................................................75/180 SUMMARY......78/186 CURRICULUM VITAE..79/188

INTRODUCERE
O bun parte din terenurile forestiere ale rii sunt pduri puternic destructurate, degradate, brcuite, nefuncionale, unele chiar fr vegetaie forestier, necesitnd ample i costisitoare lucrri de reconstrucie ecologic. Adevrata acoperire forestier a rii raportat la pdurea funcional nu depete 23%. Altfel spus, doar o ptrime din suprafaa rii este acoperit cu pduri autentice, funcionale, fa de cca. 40% ct reprezint procentul optim de mpdurire pentru condiiile naturale i sociale ale spaiului geografic romnesc i fa de 75-80% ct a fost gradul de mpdurire natural a teritoriului n trecutul foarte ndeprtat (Giurgiu 1978, 1995). Considerabilul decalaj dintre actualul procent de mpdurire efectiv a rii de 23% i nivelul natural al acestui indicator (75-80%), pe de o parte, i fa de nivelul considerat ca optim pentru actualele condiii (cca.40%), pe de alt parte, explic dezechilibrul ecologic n care se afl acum ara noastr, cu deosebire n spaiul rural, dezechilibru favorabil producerii hazardurilor climatice, hidrologice i geomorfologice (secete, inundaii, alunecri de teren, eroziuni .a). La originea inundaiilor catastrofale din anii 1970, 1975 i 2005 se afl n mare msur gradul redus de mpdurire a rii i gestionarea defectuoas a celor motenite. Pentru a beneficia raional i eficient de efectele recreative i de alte servicii i bunuri oferite de pdure, muli locuitori ai oraelor dornici s-i petreac o parte din timpul liber n natur au nevoie de un minimum de informaii n acest domeniu. n cazul de fa, asemenea informaii se refer la rolul vegetaiei lemnoase din pdurile de recreare i nu numai, asupra unor factori ai mediului cum sunt: factorii microclimatici, compoziia aerului, stratul superficial al solului, debitul i puritatea cursurilor de ap. Acum, n al doilea deceniu al secolului XXI, n condiiile unanim acceptate pe plan mondial de modificri importante ale climei, cu creteri semnificative ale temperaturilor aerului, rolul i importana pdurilor n redresarea factorilor de mediu devine preponderent. Din pcate, n ultimile decenii, activitile umane, ndeosebi procesele industriale, defririle i incendiile n pduri au determinat creterea substanial a gazelor rspunztoare de efectul de ser din atmosfer, alternd compoziia acestuia, n special prin creterea concentraiei de dioxid de carbon, a emisiilor cloro-fluoro-carbonice (CFC), a altor poluani. Dup anul 1990, Romnia a devenit parte semnatar a o serie de Convenii Internaionale privind conservarea i protecia mediului nconjurtor. Deosebit de importante prin prisma lucrrii elaborate sunt Convenia Cadru a Naiunilor Unite privind schimbrile climatice din anul 1992 i Protocolul de la Kyoto referitor la Convenia Cadru a Naiunilor Unite privind schimbrile climatice (1997). 9

Potrivit prevederilor cuprinse n documentele internaionale privind schimbrile climatice, partea romn are responsabilitatea s ncurajeze gospodrirea raional i s susin conservarea i dezvoltarea capacitii de absorbie a rezervelor naturale de nmagazinare a gazelor cu efect de ser, din care un rol principal revine pdurilor. Creaie a solului, apei i luminii, pdurea, instalat n mijlocul cmpului energetic, acioneaz ca factor egalizator i prin ea vremea, vntul i apa devin prietenii notri. Zonele turistice n care pdurea este cel mai important element al peisajului sunt considerate tot att de preioase ca i cele mai bogate resurse naturale i ele vor exercita din ce n ce mai intens o puternic atracie recreativ. n viitor, tot mai multe pduri vor avea funcia principal de a contribui la ameliorarea unor factori climatici, de a reduce poluarea chimic, fizic, fonic, de a constitui, mpreun cu oglinzile de ape curgtoare ori stttoare, cel mai plcut mediu natural de petrecere a timpului liber, de a mbunti starea fizic prin multiplele ei binefaceri i cea psihic prin frumuseea i ospitalitatea fa de animalele slbatice, psrile i a generaiilor prezente i viitoare ale Terrei. De aceea, n elaboratul prezentat ca tez de doctorat am ncercat s art, pe ct posibil, strnsa nlnuire dintre pdure, factori ecologici i fiina uman.

10

CAPITOLUL 1
STADIUL ACTUAL AL CUNOTINELOR PRIVIND INFLUENA UNOR FACTORI ASUPRA POTENIALULUI RECREATIV AL PDURILOR 1.1. Preocupri privind amenajarea pdurilor de recreare periurbane Municipiului Bucureti i altor metropole Se aprecia c n anul 1985, cnd populaia capitalei urma s se cifreze la circa 1.800.000 locuitori, pdurile din zona preoreneasc nu vor putea primi dect 17,6% din totalul bucuretenilor. Comparativ cu rile dezvoltate, lund n considerare i ansamblul factorilor caracteristici dezvoltrii noastre economice i sociale, procentul de 17,6% trebuia considerat la acea dat (1985) pragul minim al unei etape intermediare. n numeroase ri europene, statul a cumprat de la proprietarii privai pduri situate n apropierea marilor centre populate pentru a le amenaja ca pduri de recreare. De exemplu, guvernul francez a alocat n anul 1970 suma de 15 milioane franci pentru achiziionarea de pduri proprietate privat, situate n apropierea marilor aglomeraii spre a fi destinate, n special, recrerii. Semnificativ este faptul c n Frana, paralel cu realizrile statului, s-au manifestat i iniiative particulare n scopul amenajrii unor pduri destinate recrerii. n anul 1985 Georges Plaisance absolvent al colii Naionale de Ape i Pduri din Nancy, doctor inginer n ecologie, n decursul carierei sale de inginer a publicat lucrarea cu titlu foarte sugestiv Foret et sant, n care de-a lungul a 497 de pagini pe baza observaiilor i msurtorilor asupra numeroilor factori climatici, Fig. 1.5 prezint efectele acestora asupra Fntn artezian n pdurea Chevernille Fountain in Chevernille Forest vegetaiei ca i efectele benefice ale (foto. Gh. Tinel) vegetaiei asupra fiziologiei i psihologiei celor care frecventeaz pdurile. La Praga (Cehia), pdurea Petrini situat pe dealul cu acelai nume, atrage zilnic n cele aproape 650 ha mii de vizitatori. De altfel, aceast pdure este amenajat exclusiv pentru recreare, cu alei asfaltate, poteci erpuitoare, peluze 11

verzi pentru joaca copiilor, dar i cu puncte comerciale pentru potolirea setei i foamei, fiind unul dintre cele mai atractive obiective turistice din Praga. n S.U.A., se apreciaz c turitii din state al cror numr depete 100 milioane pe an, cheltuiesc n medie de dou ori mai muli bani n parcurile i rezervaiile naionale dect n cltoriile lor n alte zone ale globului. n Suedia (Kardel, 1972), n studiile fcute la Colegiul regal de silvicultur din Stockholm, se arta c o persoan locuind la o distan de mers fa de pdure se duce n ea pentru recreare n medie de 15 ori/an. S-a estimat c acelai vizitator se deplaseaz i la alte zone forestiere mai ndeprtate de 5-10 ori/an, astfel c se poate considera c numrul ieirilor la pdure n scop recreativ este de 20-25 pe an/persoan. n Germania, activitatea recreativ este n cretere mai ales n regiunile puternic industrializate, ca spre exemplu n Renania, unde n deceniul 1960 1970 numrul vizitatorilor n pdurile limitrofe aezrilor a crescut de patru ori comparativ cu perioada anterioar i s-a dublat n zonele mai ndeprtate. De menionat c n Germania, prima amenjare n scop recreativ a unei serii de exploatare n codru grdinrit a fost fcut n anul 1906 de ctre Grammel, n jurul oraului FreudeStadt din Pdurea Neagr (Schwarzwald). Oraul Frankfurt era nconjurat de pduri amenajate n scop recreativ, nca din perioada dintre cele dou razboie mondiale. Necesitatea cunoaterii cerinelor societii moderne fa de pdure ca factor de recreare i corelarea acestora cu problematica sistematizrii teritoriale n scopul armonizrii dezvoltrii aezrilor umane cu cele industriale ntr-un mediu ct mai puin nociv, pentru determinarea unui sistem bioeconomic capabil s reduc pn la o eventual anulare contradiciile dintre natur, tehnic i om au constituit premisele studiilor efectuate n ultimile decenii n numeroase ri din Europa i alte continente. n Japonia, cele peste 250 parcuri naturale atrag circa 200 milioane vizite ale turitilor excepional de respectuoi fa de natur, procentul cel mai mare revenind locuitorilor capitalei Tokyo, care la nceputul anului 1972 avea o populaie de peste 11.600.000 locuitori (Dinu, 1974). 1.2. Stadiul actual al cunotinelor privind rolul vegetaiei lemnoase asupra unor factori climatici 1.2.1. Influena pdurii asupra cldurii Cercetrile ntreprinse au evideniat clar c n ora condiiile climatice sunt diferite fa de cele din pdure. Astfel, n timpul verii temperatura aerului devine de multe ori insuportabil n ora. ( Negruiu, mit, 2002) Radiaiile i cldura soarelui n zilele fierbini de var provoac o dereglare termic, o mai mare ncordare a organismului unui om aflat n ora, comparativ cu cele din pdure sau dintr-un spaiu verde situat n perimetrul construibil. 12

Temperatura la care organismul uman relativ sntos, mbrcat uor, n repaus, nu pierde i nu primete cldur poart denumirea de zona de neutralitate, indiferen termic sau confort termic. Msurtorile efectuate au artat c valorile confortului termic sunt semnificativ influenate de structura arboretelor, repartiia vegetaiei n plan vertical (etajare), de consistena i clasele de vrst ale arboretelor, de unele procese fiziologice (transpiraie, respiraie, fotosintez) care, la rndul lor, influeneaz starea de vegetaie a arborilor. (Ptrcoiu, Toader, Scripcaru, 1987) Coroanele arborilor din pdure joac rolul unui ecran ru conductor de cldur care intercepteaz razele soarelui, amortiznd micrile aerului frnnd dispersia cldurii radiate de sol. n general, consistena plin mrete amplitudinea termic a coroanei i micoreaz amplitudinea la suprafaa solului. n urma cercetrilor efectuate (Ptrcoiu, Toader, Scripcaru, 1987) a fost realizat o monogram a temperaturilor echivalent efective (TEE) ce red temperatura efectiv resimit de organism n anumite condiii de nclzire a aerului ncrcat cu vapori de ap i cureni de aer. Conform datelor obinute, zona de confort termic este cuprins ntre 17C i 20,5C TEE. Starea de inconfort datorat nclzirii se realizeaz la peste 20,5C TEE, iar cea datorat rcirii se resimte sub 17C TEE. n lunile de var temperatura aerului este cu 1C pn la 3C mai mare n teren descoperit fa de cea determinat n interiorul pdurii din apropiere (Svoboda, citat de Ptrcoiu, Toader, Scripcaru, 1987). n astfel de condiii pulsul la oameni se rrete cu pn la 8-10 bti pe minut, temperatura pielii scade i, datorit faptului c la suprafaa frunzelor i a tulpinilor se nregistreaz mai puine grade, omul nu mai capteaz cldura suplimentar ci dimpotriv, el nsui elimin cldur. De aceea, n pdure i chiar ntr-un grup de arbori, omul are senzaia de rcorire. n teren descoperit, insolaia producnd nclzirea peste msur a corpului, mpiedic cedarea normal a cldurii din organism, crendu-se starea neplcut de moleire, de sufocare. (Negruiu, 1980) 1.2.3. Influena pdurii asupra umiditii aerului Umiditatea aerului este un alt factor climatic influenat semnificativ de vegetaia lemnoas. Umiditatea aerului este mai mare n pdure dect n terenul descoperit, aceasta variind sensibil n raport cu o serie de factori cum ar fi: temperatura aerului, viteza vntului, altitudinea, expoziia, structura arboretului etc. Studiile efectuate n pdurile din jurul staiunilor Srata Monteoru i Buteni au artat c umiditatea n pdure a fost cu 16% - 23% mai mare dect n teren descoperit. Avnd n vedere specia i vrsta acesteia, msurtorile umiditii relative au evideniat urmtoarele rezultate: ntr-o plantaie de salcm n vrst de 10 ani umiditatea relativ a aerului a fost cu 9% mai mare fa de 13

cea dintr-un arboret de gorun i carpen n vrst de 45 de ani. (Ptrcoiu, Toader, Scripcaru, 1987) 1.2.4. Influena pdurii asupra reducerii vitezei vntului Pdurea exercit o aciune sensibil de protecie contra vnturilor pn la o distan de 10-20 ori nalimea arborilor de la marginea acesteia (Nageli, citat de Dinu,1974). 1.3. Influena pdurii asupra compoziiei aerului Prin producerea oxigenului i consumarea dioxidului de carbon, vegetaia, n special cea lemnoas, contribuie la mbuntirea evident a compoziiei aerului, asigurnd meninerea vieii. n procesul de fotosintez, cu ct cantitatea de biomas este mai mare, cu att se formeaz mai mult oxigen i se consum o cantitate mai mare de CO2. Pdurea avnd cea mai mare biomas la hectar, depete de la 3 pn la 10 ori producia de oxigen realizat de culturile agricole sau planctonul marin. (Negruiu, 1976) Ceea ce reprezentau simple ipoteze sau previziuni n urm cu cteva decenii, ca de exemplu, aceea potrivit creia la scar planetar ar avea loc o cretere n atmosfer a dioxidului de carbon i o reducere concomitent a proporiei de oxigen, n prezent a devenit o certitudine, efectul de ser fiind un fenomen concret, real, mpotriva cruia toate rile manifest maxim preocupare, un rol primordial n reducerea fenomenului revenind vegetaiei lemnoase. Coninutul de CO2 n compoziia aerului a crescut n ultimile decenii cu 10-15%, ca urmare a dezvoltrii industriale, a arderilor i a reducerii suprafeelor ocupate cu vegetaie, n special pduri (Negruiu, 1980). n prezent, este unanim recunoscut influena pozitiv a ionilor negativi asupra strii psihice. Prezena lor este determinat de factorii ionogeni din natur, de generatorii de ioni alturi de care vegetaia lemnoas contribuie n mare msur la ionizarea aerului prin procesul de fotosintez. ntr-o atmosfer nepoluat concentraia pe 1 cm poate fi de 1500 4000 ioni pozitivi sau negativi. La nivelul solului, raportul ntre ionii pozitivi i cei negativi este de 1,2 : 1. n punctele intens poluate, raportul are valoare ntre 1,7 : 1 pn la 2 : 1. De la raportul 1,3:1 s-a constatat clinic apariia strii nervoase anormale. Cercetrile au artat c prezena ionilor negativi faciliteaz asimilarea fierului, stimuleaz metabolismul unor compui cu nalt coninut energetic sau a acizilor nucleici, precum i asimilarea oxigenului i potasiului (Negruiu, 1980). Un rol deosebit l are pdurea n creterea cantitii de ozon n atmosfer.

14

Se tie c ozonul (o form alotropic a oxigenului) reprezint o infim parte n compoziia atmosferei. Cu toate acestea el ndeplinete un rol de mare nsemntate n existena vieii pe pmnt i n energetica atmosferei. Ozonul absoarbe radiaiile ultraviolete ale soarelui cu lungimea de und mai mic dect 2900 , care au efect nociv asupra organismelor animale i vegetale. n urma fenomenului de absorie a radiaiilor ultraviolete, prin fotosintez, molecula de oxigen se descompune n atomi de oxigen i ozon. Aerul din pdure se mai poate mbogi n ozon i prin oxidarea substanelor organice din litier i mai ales a terebentinei din rin. Ozonul activeaz arderile din organism, creaz un spor de vitalitate, evideniat prin bun dispoziie. De asemenea, acioneaz ca un narcotic uor, micornd iritabilitatea, fiind i un puternic dezodorizant. (Negruiu, 1980). 1.4. Rolul pdurilor asupra solului Ca urmare a sistemului de spaii lacunare creat prin activitatea desfaurat n solurile forestiere, acestea au n stratul superficial (primii 10-15 cm) o capacitate ridicat pentru aer, deci o aerisire activ i o bun permeabilitate pentru ap, chiar i atunci cnd structura lor glomerular este moderat degradat. Temperatura solului este, de asemenea, puternic influenat de pdure. Cercetrile ntreprinse la noi au evideniat faptul c temperaturile solului n pdure, n lunile de var sunt cu 1-10C mai mici ca n teritoriile din afara pdurii. Umiditatea solului este influenat de pdure, care, prin aparatul foliar i litier mpiedic evapotranspiraia apei din sol. Se tie c n pdure zpada se reine cam de patru ori mai mult dect n cmp deschis, acceptndu-se c cel mai mare acumulator de zpad este pdurea. Capacitatea vegetaiei lemnoase de a fixa solurile este, n contextul actual, cnd exist peste apte milioane de ha din suprafaa agricol a rii afectate de eroziune, una din caracteristicile eseniale ale pdurii. Pdurea este scutul natural cel mai eficace pentru mpiedicarea scurgerilor de suprafa. Topirea nceat a zpezii, trecerea apelor din precipitaii prin frunziul etajelor de vegetaie, aspirarea apei de ptura de frunze moarte, mpiedicarea scurgerilor prin numeroasele obstacole n calea apei, contribuie ca regiunile bine mpdurite s aib ntotdeauna un regim hidrologic echilibrat. Pdurea, prin consumul ridicat de ap, dreneaz solul prea umed i coboar nivelul apei freatice. n multe cazuri dispariia pdurii poate duce la nmltinarea solului. 1.5. Influena pdurilor asupra debitelor cursurilor de ap Cercetrile au dovedit c pdurea reine de 3-6 ori mai mult ap fa de vegetaia dintr-o pune. Permeabilitatea solului forestier este net superioar solului din alte formaiuni vegetale. n acest sens, scurgerile de suprafa sunt mai mici de 2-3 ori ca n terenurile cu destinaie agricol i de 3-5 ori fa de alte 15

formaiuni vegetale. Ca urmare, pdurea determin o atenuare a viiturilor, ntrzie considerabil topirea zpezii, menine nengheat solul i favorizeaz reinerea apei provenite din zpad. (FAO, 1967) 1.6. Influena vegetaiei asupra strii psihice Prin forma coroanei, dispoziia ramurilor, culoarea predominant a florilor, fructelor, nuanelor frunzelor, modul de grupare al speciilor, vegetaia influeneaz evident starea psihic. Acionnd asupra psihicului, spaiile verzi pot stimula emoiile stenice (bucurie, vioiciune etc), care tonific i fortific activitatea organismului ori, dimpotriv, reduc sau ndeprteaz pe cele astenice (ngrijorare, tristee, suprare), care slbesc i dezorganizeaz buna desfurare a unor procese fiziologice. (Negruiu, 1980) 1.7. Stadiul actual al cunotinelor privind evaluarea funciilor recreative Procedeele de estimare a valorii recreative a pdurilor nc nu au fost codifcate ca cele referitoare la producia lemnoas sau alte produse accesorii ale pdurilor. n absena unor procedee de evaluare adecvate s-a recurs, mai nti, la indicaii de utilitate susceptibile sau nu de a se exprima n bani i destinai s arate c, prin funciile diverse, adic prin influenele favorabile exercitate, pdurea are caracterul unei infrastructuri socio-economice. Astfel, Helliwill a imaginat un procedeu destul de simplu de estimare a valorii de agrement al arborilor i pdurilor, aceasta fiind determinat de numeroi factori (suprafaa coroanei, nlimea coroanei, durata vieii utile de ateptat, forma, specia n relaiile cu staiunea, valoarea particular sau istoric) care, n funcie de importan, primesc indicele de la 1 la 4. Dupa Pabst (Negruiu, 1980) , factorii luai n considerare pentru aprecierea valorii de recreare a pdurilor sunt : accesibilitatea, valoarea particular, specii i stadiul arboretelui, poziia n peisaj, populaia medie care o viziteaz ntr-o zi, prezena altori arbori, pduri sau ali subieci de interes similar, de exemplu roci, cderi de ap. Pentru aprecierea influenei exercitate de vizitatori asupra pdurilor de recreare, Prodan (citat de Negruiu, 1980), propune formula : unde P = coeficientul valorii sociale U = perimetrul pdurii km f = suprafaa pdurii km e = densitatea populaiei redate prin nr. locuitori/km Prin metoda consturilor de substituie (Negruiu, 1980), anumite funcii ale pdurii pot fi evaluate pronind de la constatarea c acestea pot fi asigurate prin instalaii de alt natur dect pdurea. Se poate, deci, admite c valoarea 16

pdurii este egal cu costul instalaiilor necesare s se realizeze pentru a se fi obinut un rezultat identic dac nu ar fi existat pdurea. n ara noastr au fost numeroase preocupri privind evaluarea funciilor recreative (Machedon, 1996 ; Ptrcoiu et. al., 1987 ; Negruiu, Dumitrescu, 1981; Negruiu, Bobancu, 1985; Negruiu, 1987; Petrescu, Constantinescu, Milescu, Alexe, 1982; Negruiu, 1988 ; mit, 2005). Cuvintele marelui silvicultor Marin Drcea sunt mai actuale ca oricnd cnd spunea Iat de ce nu putem uita pdurea care n ultim analiz este izvorul sntii noastre trupeti, sufleteti, izvorul energiei romneti, ntr-un cuvnt linitea, tria i belugul acestui neam . (Drcea, 1936)

CAPITOLUL 2
SCOPUL I OBIECTIVELE CERCETRILOR Scopul cercetrilor din lucrarea de doctorat a fost de a studia condiiile ecologice n care vegeteaz pdurile din aproprierea capitalei rii, care este compoziia, vrsta, starea lor de vegetaie, pentru a rspunde unui potenial de recreare ct mai ridicat privind cerinele de petrecere a timpului liber. De asemenea s-a cercetat cum influeneaz masivele forestiere direct sau indirect starea de confort a oamenilor n general i, n special, a acelora care sunt vizitatori fideli ai pdurilor. Pentru realizarea scopului menionat s-au propus obiectivele prezentate n continuare: 1. Cunoaterea unor factori ecologici n care vegeteaz pdurile cercetate, avnd funcia principal de recreare. 2. Compoziia pdurilor, starea lor de vegetaie, clasele de vrst, consistena acestora, elemente ce contribuie la sporirea potenialului recreativ. 3. Oportunitatea reactualizrii criteriilor de constituire a pdurilor de recreare. 4. Influena pe care o exercit pdurile periurbane Municipiului Bucureti asupra unor factori climatici. 5. Influena pdurilor studiate asupra reducerii polurii fizice, chimice i mai ales fonice. 6. Influena pdurilor asupra strii fizice i psihice a vizitatorilor.

17

CAPITOLUL 3
METODE DE CERCETARE. LOCUL CERCETRILOR 3.1. Metode i metodologii de cercetare Cercetarea de fa a recurs pentru realizarea obiectivelor enunate la metode variate pentru culegerea datelor i pentru obinerea rezultatelor i anume: documentarea bibliografic, observaia direct pe itinerar i n staionar, experimentul i discuiile personale avute cu cei intervievai pentru culegerea datelor. Documentarea bibliografic, important pentru stabilirea obiectivelor, dar i pe tot cuprinsul culegerii, prelucrrii i interpretrii rezultatelor, a avut o pondere nsemnat, la nceput cu caracter general, extinzndu-se apoi asupra detaliilor aspectelor studiate, mai ales n ceea ce privete stadiul actual al cunotinelor privind oportunitatea constiturii i meninerii n zona periurban a municipiului Bucureti a unor arborete care s ndeplineasc la cote acceptabile i funcia de recreare. Documentarea a fost folosit i la analiza factorilor sociali, lundu-se n considerare nivelul de trai i de cultur, modificarea oportunitilor, a numrului de vizitatori i a cerinelor acestora fa de pdure i, mai ales, a structurii proprietii asupra pdurii. A fost conceput o fi de sondaj care s rspund principalelor obiective stabilite. S-a fcut monitorizarea n perioada anilor 2007-2011 a numrului de turiti, numrul mediu al vizitatorilor stabilindu-se pe baza datelor culese att de persoanele direct implicate n activitatea turistic, dar i de personalul silvic. Prin metoda observaiei s-a reuit o recunoatere detaliat pe teren a cadrului fizico-geografic a pdurilor de recreare din nordul Bucuretiului, limitrofe oraului. Condiiile geologice i geomorfologice au fost analizate nu att pentru a arta corelaia dintre substratul geologic, tipuri de sol i de staiuni, dispunerea natural a vegetaiei forestiere, ct mai ales pentru a scoate n eviden importana acestora n sistematizarea i amenajarea pdurilor de recreare. Factorii climatici au fost analizai i interpretai prin nivelul lor de favorabilitate asupra activitilor de recreare, folosindu-se msurtori de temperatur vara la orele 6, 12, 18, n u.a. 14 B, UP II Bneasa pdurea de recreare Bneasa, arboretul avnd urmtoarele caracteristici : Compoziia: 4 stejar, 3 frasin, 1 tei, 1 carpen, 1 diverse tari; Vrsta: 97 ani; Consistena: 0,6 nlimea medie: 27,0 m; Diametrul mediu: 34 cm. 18

La stejar, specia mai bine reprezentat, nlimea medie a fost de 28m, iar diametrul mediu 34 cm. Distana de la locul msuratorilor privind temperatura pn la liziera pdurii a fost de 150 m, iar pn la staia meteorologic Bneasa de aproximativ 700 m. n pdure temperatura s-a nregistrat la nlimea de 2 m de la sol, la orele 6, 12, 18. Viteza vntului s-a msurat timp de 10 minute cu anemometrul de mn. Msurtorile s-au efectuat concomitent la orele 6, 12, 18 n pdure i n teren descoperit situat la o distan de 80 m de pdure. nlimea la care s-a msurat viteza a fost la 2,0 m de la sol, att n pdure ct i n teren descoperit. Trupul de pdure n care s-au fcut msurtorile a fost Pdurea Bneasa din UP II Bneasa, u.a 14. Consistena la locul msurtorilor era 0,6. 3.2.Locul cercetrilor Locul cercetrilor l-a constituit teritoriile din UP II Bneasa, Ocolul Silvic Bucureti i UP II Snagov Parc, Ocolul Silvic Snagov. (Fig. 3.1) n ultimii ani, tot mai muli locuitori ai Bucuretiului au contientizat importana pe care protecia mediului o are n viaa fiecruia, n contextul dezvoltrii durabile. Stabilirea unui echilibru ntre necesitatea creterii nivelului de trai prin progres economic, calitatea factorilor de mediu i starea de sanatate a populaiei este determinant n vederea integrrii Romniei n Europa.
(Fig. 3.1)
Schi trup de pdure Bneasa UP II Bneasa (evideniere u.a 8, 11 i 14 alese pentru efectuarea sondajului privind nr. de vizitatori) Drawing of Bneasa Forest UP II Bneasa (emphasis on u.a. 8, 11 and 14 chosen for the survey on number of visitors) (foto. Gh. Tinel)

ncadrarea n grupa I funcional pduri cu rol deosebit de protecie subgrupa 4 pduri de interes social, cinegetic, agrement dar i alte pduri frecventate mai mult de vizitatori s-a fcut conform ultimilor amenajamente silvice, care dateaz din anul 2010.

19

n vara anului 2007, luna iulie, s-au efectuat msuratori zilnice privind valorile de temperatur la orele 6, 12, si 18, ntr-un arboret din u.a. 14 B, U.P.II Bneasa, pdurea de recreare Bneasa. n perioada 2001-2010 n UP II Snagov Parc, pe suprafaa de 122,4 ha sa aplicat tratamentul tierilor progresive n ochiuri. n anul 2001, n u.a. 52 cu suprafaa de 2,5 ha s-au fcut semnturi directe cu ghind de stejar pedunculat. Lucrarea solului s-a fcut prin artur la 25 cm adncime pe toat suprafaa. Procedeul de semnare a fost n cuiburi dispuse n dreptunghiuri, cu distana de 2 m ntre rnduri i de 0,75 cm ntre cuiburile pe rnd, semnndu-se 6 8 ghinde/ cuib. n anul 2005, n u.a. 51, cu suprafaa de 4,5 ha, s-au semnat cte 20-25 ghinde/m, procentul de semnare fiind n rnduri situate la 80 cm distan. Lucrrile de ngrijire au fost decopleirile. Pentru aprecierea strii de vegetaie i a creterii puieilor n anul 2011, n u.a 51 i u.a 52 n pieele de prob materialzate cu prilejul recepiei tehnico financiare s-au inventariat puieii rezultai pe cale artificial, prin semnnturi directe, inclusiv puieii instalai natural aparinnd speciei principale de baz i de amestec. n pieele respective s-au inventariat puieii de stejar pedunculat, dar i puieii aparinnd speciilor principale de amestec (frasin, tei, .a), instalai natural, i s-a msurat nlimea puieilor, diametrul la colet i diametrul coroanei.

CAPITOLUL 4
CARACTERIZAREA FACTORILOR FIZICO-GEOGRAFICI 4.1. Condiii geologice i geomorfologice 4.1.1. Condiii geologice Complexul litologic de suprafa, care reprezint i roca de solificare, este dat de depozite lessoide carbonatice, mijlociu-fine, cu grosimi ntre 8 15 m, material parental care a favorizat formarea i evoluia unor tipuri de sol cu un volum edafic foarte mare, avnd nsuiri fizico-chimice bine proporionate, cu o fertilitate superioar. Substratul litologic al ntregii Cmpii Romne este un depozit de argil cuaternar less i depozite lessoide, depozite de terase i, pe alocuri, aluviuni recente. 20

Acestea fiind uor permeabile pentru ap i aer, bogate n carbonat de calciu au generat soluri profunde, slab acide, fiind de fertilitate ridicat pentru stejar i leauri. 4.1.2. Condiii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic, pdurile periurbane ale municipiului Bucureti sunt situate n Cmpia Romna, sub inutul cmpiei forestiere, districtul Vlsia. Terenul este n general plan, brzdat de cursuri de ap cu terase ce dispar n zona de divagaie a rurilor i cu interfluvii largi. (Amenajamentele Ocoalelor Silvice Snagov i Bucureti) Ca forme negative de relief se ntalnesc lacuri, vlcele, precum i numeroase microdepresiuni nchise (rovine) n care solurile au ajuns n diverse grade de pseudogleizare i podzolire. Altitudinea variaz ntre 70 si 95 m. 4.2.1. Regimul termic n tez sunt reprezentate grafic i tabelar temperaturile medii lunare i anuale, datele medii i extreme ale primului i ultimului nghe, nceputul, sfritul i durata medie (n zile) pentru valorile de temperatur de 0C, 10C, 20C, 25C i 35C, durata de strlucire a soarelui i numrul mediu al zilelor fr soare, deoarece toate aceste valori influeneaz starea de confort a vizitatorilor i afluena acestora n anumite perioade ale anului. 4.2.2. Regimul pluviometric Se prezint grafic i tabelar cantitatea lunar de precipitaii, umiditatea relativ a anului, care, de asemenea influeneaz starea de confort i frecvena vizitelor. 4.2.5. Regimul eolian Din tabelele i graficele prezentate n lucrare rezult c frecvena dominant a vnturilor este de NE, iar viteza medie anual este de 4,5 m/s. Numai 77,2 zile din an au viteze mai mari de 11 m/s i 14 zile din an au viteze mai mari de 16 m/s, care uneori pot produce doborturi sau dezrdcinri la unele specii lemnoase vrstnice. 4.2.6. Caracterizarea general a climei i a favorabilitii climatice Dup Kppen, zona se caracterizeaz prin climatul de tip D.f.a.x. climat continental secetos, cu veri calde i ierni aspre, specific Cmpiei Romne. 4.3. Consideraii hidrografice Spaiul geografic al pdurilor periurbane Municipiului Bucureti este strbtut de rurile Dmbovia, Arge, Ciorogrla, Sabar i Ialomia. Din rul Dmbovia se formeaz salba de lacuri Pantelimon, Colentina, Herstru, 21

Mogooaia, Ciurel, Cernica, Pasrea, Brneti, Fundulea, iar din Ialomia se formeaz salba de lacuri Snagov, Cciulai, Cldruani, nuclee ale unor zone de recreare. Trupurile de pdure aflate sub influena direct a regimului hidrologic sunt trupul Mogooaia, situat pe malurile lacului cu acelai nume, Snagov situat pe malurile lacului Snagov, Baloteti-Cciulai situat pe malurile lacului Cciulai, Comana situat pe malurile lacului Comana, Pasrea i Pustnicul situate pe malurile lacului Pustnicul. Pnza de ap freatic se afl la adncimi ce variaz ntre 4 i 12 m, valorile mai mari fiind semnalate pe interfluvii. 4.4. Solurile n tez sunt prezentate tipurile de sol i se face o caracterizare a acestora. 4.5. Staiuni forestiere n teritoriul cercetat au fost identificate 18 tipuri de staiuni, din care 13 tipuri sunt caracteristice zonei bioclimatice de cmpie forestier i 5 tipuri sunt caracteristice zonei climatice de silvostep. n text se prezint descrierea celor mai rspndite 10 tipuri de staiuni. Din datele prezentate rezult c 82,2% sunt staiuni de bonitate superioar, 15,7% sunt staiuni de bonitate mijlocie i numai 2,1% sunt staiuni de bonitate inferioar.

CAPITOLUL 5
STUDIUL VEGETAIEI FORESTIERE 5.2. Distribuia vegetaiei forestiere. Sisteme de clasificare a vegetaiei din zona studiat n arealul ocupat, innd cont de amplasamentul latitudinal, altitudinal i deprtarea fa de oceanul Atlantic care determin un anumit regim de cldur i precipitaii, s-au imprimat pdurilor luate n studiu particulariti i variaii zonale distincte, care se ncadreaz n sistemele de clasificare a vegetaiei cunoscute (Milescu i Alexe, 1982). I. Dup sistemul de clasificare al vegetaiei forestiere pe glob, vegetaia din jurul Bucuretiului se ncadreaz astfel: a) Dup Rubel E, 1930, 1957, citat de Milescu (1990). Lignosa vegetaie lemnoas ; Grupa Aestilignosa vegetaie nfrunzit n sezonul cald; Subgrupa Aestilignosa pduri de foioase i rinoase din climatul temperat 22

b) Dup F.A.O. Organizaia Naiunilor Unite pentru Alimentaie i Agricultur, 1976 (Unasylva, vol.28): Pduri de amestec de rinoase i foiose din zona temperat (Temperate mixed forest) c) Dup Larousse (1996): Pdure temperat de foioase i rinoase II. Din punct de vedere al raionrii fitogeografice, vegetaia forestier din jurul Bucuretiului se ncadreaz dupa Geografia Romniei (1983), astfel: Regiunea sud-est european Provincia sub carpatic Subprovincia Cmpia Romn Districtul Vlsia III. Florescu, Niculescu (1996) tratnd clasificarea vegetaiei zonale din Romnia ncadreaz vegetaia forestier din jurul Bucuretiului, dup mai muli autori i anume: a) Dup P. Enculescu (1924): Zona forestier subzona stejarului Zona de step subzona silvostepei; b) Dup Monografia geografic a RPR (1960) Vegetaia de cmpie, cu subdiviziuni: Vegetaia zonei forestiere - Subzona stejarului - Subzona cerului i a grniei Vegetaia silvostepei c) n funcie de zonalitatea latitudinal sunt menionate urmtoarele zone (Geografia Romniei, 1983) : Zona nemoral (a pdurilor de stejari), submezofili termofili : Subzona pdurilor de stejari mezofili ; Subzona pdurilor de stejari mezofili-termofili. Zona silvostepei : Subzona silvostepei nordice (cu stejari mezofili) ; Subzona silvostepei sudice (cu stejari xerotermofili). d) Dup Biogeografia Romniei (1996): Zona nemoral : - Subzona stejretelor mezofile ; - Subzona cereto-grnietelor. Zona de silvostep : - Silvostepa nordic n afara vegetaiei zonale, exist pe suprafee mai mici i vegetaie intrazonal, determinat de aciunea unor factori microclimatici i edafici locali. 23

5.3. Caracterizarea vegetaiei forestiere naturale Se prezint caracteristicile a dou mari zone de vegetaie : a) Zona pdurilor de stejar cu dou subzone : stejari mezofili i stejari submezofili, termofili. b) Zona silvostepei cu dou subzone : silvostepa cu pduri de stejari mezofili (silvostepa nordic) i pduri de stejari xerotermofili (silvostepa sudic). Ca vegetaie forestier relict a fost identificat fagul (Fagus sylvatica L.) n subzona Vlsiei, fiind identificate 15 exemplare cu nlimi de aproximativ 33 m i diametre de 100 cm, a cror vrst se apreciaz a fi n jur de 220 de ani. Exemplarele sunt localizate pe malul lacului Snagov (u.a. 99) U.P. II Snagov Parc, Ocolul Silvic Snagov. 5.4. Compoziia, starea de vegetaie i productivitatea speciilor forestiere Descrierea speciilor ntlnite n teritoriul studiat dovedete numrul mare de specii care sporesc potenialul recreativ al pdurilor. 5.5. Formaii i tipuri de pdure n teritoriul cercetat au fost identificate urmtoarele 15 formaiuni forestiere : - stejrete pure de stejar 4% - leau de cmpie cu stejar pedunculat 64% - cerete pure 9% - grniete pure 2% - amestec de grni, cer, stejari mezofili 1% - cereto-grniete -leauri 6% - stejrete pure de stejar brumriu 2% - amestec de stejar mezo-xerofili 6% - plopiuri pure de plop alb 1% - plopiuri pure de plop negru 0,1% - plopiuri amestecate de plop alb i negru 4% - plopiuri de plop tremurtor 0,3% - slcete pure 0,2% - amestecuri de slcie i plop 0,1% - anini de anin negru 0,3% TOTAL 100,0% Pe baza amenajamentelor ocoalelor silvice situaia arboretelor din zona studiat n funcie de caracterul lor actual se prezint astfel : - natural fundamental de productivitate superioar - natural fundamental de productivitate mijlocie - natural fundamental de productivitate inferioar - natural fundamental subproductive 24 - 39% - 4% - 1% - 5%

- parial derivate -11% - total derivate de productivitate superioar i mijlocie -12% - total derivate de productivitate inferioar - 2% - artificiale de productivitate superioar i mijlocie -21% - artificiale de productivitate inferioar - 2% - nedefinite - 2% - terenuri goale - 1% TOTAL - 100% Sintetiznd datele prezentate n tabelul 5.1 din text, rezult c arboretele total derivate sunt 14% de productivitate superioar, 12% de productivitate mijlocie i 2% de productivitate inferioar, cu precdere existnd n zona leaurilor de cmpie cu stejar pedunculat. n arboretele respective, constituite predominant din tei sau carpen, urmeaz s fie restabilit, dup aplicarea tierilor de regenerare, tipul de pdure natural fundamental. Arboretele artificiale (23%) prezente att n leaurile de cmpie, ct i n amestecurile de stejari xerofili din silvostep, sunt rezultatul aciunilor desfurate n special n ultimile decenii, n cadrul regenerrii arboretelor parcurse cu tieri de produse principale. Restul arboretelor natural fundamentale (39%), parial derivate (11%), subproductive (5%) sunt structuri actuale. Acestea, prin msuri adecvate de gospodrire, urmeaz s fie conservate sau convertite spre forme caracteristice sau ct mai apropiate de tipul natural fundamental. 5.7. Cercetri privind instalarea artificial a stejarului pedunculat 5.7.1 Generaliti Vegetaia forestier poate fi instalat artificial prin dou metode principale: semnturi directe i plantaii. Mai rar, i n condiii cu totul speciale se recurge la metoda butirilor directe. Semnturile directe reprezint metoda prin care seminele se ncorporeaz direct n solul terenului destinat culturii forestiere. Dat fiind aceast particularitate tehnologic, metoda semnturilor directe se consider asemntoare cu metoda regenerrii naturale din smn a pdurii. Este adevrat, c n ambele cazuri, noua generaie rezult din semine ajunse n contact direct cu solul mineral, dar aceast asemnare este numai aparent, deoarece ntre cele dou modaliti de instalare a vegetaiei forestiere exist deosebiri. Un argument principal ar fi acela c seminiul natural se instaleaz n urma diseminrii, n proporia i compoziia ngduit de arborii aflai pe suprafaa de regenerat, n timp ce prin semnturi directe se aduc i se seamn de ctre om seminele aparinnd speciilor alese i asociate n compoziia de mpdurire. De asemenea, se tie c n cazul regenerrii naturale, frecvent, o bun parte din seminele diseminate dispar nainte sau n timpul germinrii din cauza unor duntori biotici sau abiotici. Chiar dac seminele rmase 25

nevtmate, ntotdeauna nu cele cu caliti superioare ajung n contact direct cu solul mineral, datorit presiunii litierei sau a stratului dens i compact al pturii vii, pentru a gsi umiditatea i cldura necesare germinrii.Totui, n situaii de alternan a acestor condiii favorabile cu perioade de uscciune i nghe se poate produce moartea seminelor sau a plantulelor rezultate. Spre deosebire de mprejurrile n care se produce regenerarea natural, n cazul semnturilor directe, seminele recoltate din arbori surs de semine, avnd indici calitativi superiori sunt ncorporate la adncime corespunztoare, de regul, ntr-un sol pregtit anterior, prin mobilizare n scopul afnrii. Ca urmare, prin semnturi directe se asigur seminelor, de la nceput, condiii favorabile de germinare rsrire i de cretere a plantulelor. Pe de alt parte, comparativ cu metoda de mpdurire prin plantaii, latura pozitiv cea mai important a semnturilor directe rezid n faptul c semnatul se execut direct n solul terenului de mpdurit. Puieii rezultai cresc pe locul definitiv, fr s mai sufere consecinele procesului de transplantare, astfel c rdcinile puieilor nu sufer deformri sau vtmri mecanice, ceea ce asigur obinerea unor culturi mai sntoase, n comparaie cu cele rezultate din plantaii. Pe lng avantajele multiple pe care le au, semnturile directe prezint i numeroase dezavantaje, fiind mai expuse la aciunea diverilor duntori, biotici i abiotici, aciunea lor negativ fiind mai greu de prevenit i nlturat. Culturile forestiere instalate prin semnturi directe necesit, de regul, ngrijiri mai multe, mai dese i de durat mai lung. Pe de alt parte, prin semnturi directe nu se pot face completri n regenerri naturale, deoarece exemplarele rezultate pot fi repede copleite i eliminate de seminiul existent. Ca procedee, semnturile directe se pot executa, dup caz, n cuiburi, n rnduri i prin mprtiere.(Abrudan, 2006) n cazul UP II Snagov Parc (O.S. Snagov), s-au folosit procedeele de instalare a semnturilor directe n rnduri i n cuiburi. 5.7.2. Rezultatele cercetrilor privind instalarea vegetaiei prin semnturi directe n urma primului control anual al culturilor din cele 19 u.a. n care s-a intervenit prin semnturi directe n cuiburi i n rnduri, s-a stabilit reuita acestora de 70% n urmtoarea compoziie de regenerare (specii instalate natural i stejarul rezultat din semnturi directe n cuiburi i n rnduri) : 30% stejar, 40% tei, 30% frasin. Msurtorile executate n pieele menionate la metoda de lucru sunt prezentate n tabelul 5.3 pentru u.a. 51 i n tabelul 5.4 pentru u.a. 52, datele fiind preluate din controlul anual al culturilor (Fig. 5.1 u.a 51 i Fig. 5.2 u.a. 52)

26

Dimensiunile minime i maxime ale nlimii, diametrului la colet i al coroanei la puieii obinui din semnturi n anul 2001 (u.a. 51) Minimum and maximum heights, parcel diameter and the diameter of the head of the seedlings obtained from crops in 2001 (u.a. 51) Pia prob 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr. puiei/m 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 h (cm) 250 350 50 200 30 120 50 150 400 410 300 350 205 210 105 175 404 425 205 425 Specii St. p Fr. Te. >15 >15 >13 >15 >14 >15 >14 >12 >15 >15 2 3 1 1 1 6 3 2 1 2 1 1 Tabel 5.3 Diametrul Dt. coroanei (cm) 100 130 80 100 70 90 80 110 110 150 100 130 90 110 85 105 100 140 90 140

colet (cm) 57 35 25 59 59 48 57 46 5 10 5 10

Dimensiunile minime i maxime ale nlimii, diametrului la colet i al coroanei la puieii obinui din semnturi n anul 2005 (u.a. 52) Minimum and maximum heights, parcel diameter and the diameter of the head of the seedlings obtained from crops in 2005 (u.a. 52) Tabel 5.4 Specii Diametrul Pia Nr. h prob puiei/m (cm) colet St. Fr. Te Dt. coroanei (cm) (cm) 4 30 150 2 4 >12 55 90 1 5 25 130 2 4 >15 1 60 100 2 5 30 130 3 5 >15 1 1 30 90 3 4 25 150 2 4 >14 2 3 60 80 4 4 30 160 3 6 >15 4 4 55 90 5 5 30 140 3 5 >15 60 80 6 5 25 150 2 5 >15 2 70 100 7 4 30 150 2 6 >15 2 70 100 8 4 40 150 3 4 >14 1 3 60 100 9 5 50 160 4 6 >12 2 1 60 105 10 Analiznd datele prezentate n tabelul 5.3 se constat c numrul mediu de puiei/m a fost ntre 4 5 exemplare n fiecare pia de prob. Pentru ntreaga 27

suprafa a pieei s-au inventariat pe specii numrul urmtor de puiei : la stejar de la 12 pn la 15, la frasin de la 0 pn la 3 puiei, la tei ntre 0 6 puiei (nu sau inventariat puieii aparinnd altor specii, de exemplu la jugastru, carpen .a). nlimea puieilor, indiferent de specie, este cuprins ntre valoarea minim i maxim msurat i anume : valori minime 30 50 cm (pieele 2, 3, 4) i maxime 410 425 (pieele 5, 9, 10). Diametrul la colet are valori ntre 2 cm i 10 cm. n ceea ce privete diametrul coroanei, valorile msurate sunt mai omogene (ntre 70 i 140 cm), indiferent de pia. Creterea la stejarul pedunculat (specie principal de baz) din anul 2011 a fost, n medie, de 40 cm, valorile obinute prin msurarea acesteia fiind foarte apropiate (ntre 35 50 cm). Fig. 5.1 care n u.a 52 (tabelul 5.4) n U.a. 51 Starea de vegetaie a stejarului rezultat n u.a 52 (tabelul 5.4) n care din semnturi directe U.a. 51 Vegetation state of oak resulted from semnturile s-au fcut n anul direct crop (foto. Gh. Tinel) 2005 realizate la sfritul lunii august 2011, s-au obinut rezultatele prezentate n continuare: - numrul puieilor a fost de 4 5 exemplare/m, iar pe specii s-au inventariat : 12 15 puiei stejar, 0 4 puiei frasin, 0 4 puiei tei, 0-1 puiei diverse tari. - diferena ntre creterea cea mai mic i cea mai mare a nlimii este oarecum mai uniform, diferena maxim fiind de 135 cm (ntre 25 cm 160 cm). De asemenea, diferena ntre cel mai mic (2 cm) i cel mai mare diametru msurat (6 cm) este mai mic, de numai 4 cm. ntre diametrul coroanelor se constat tot o diferen mai mic 50 cm (55 cm fa de 105 cm). De subliniat faptul c n anul 2011, creterea medie anual la puieii de stejar a fost de 20 cm, adic 50%, fa de creterea anual la puieii rezultai din semntura fcut n primvara anului 2005. Acest rezultat confirm datele din literatur cu privire la creteriile acestei specii, care sunt mai mici n primii ani de via, dup care se activeaz evident. (Florescu, Gh., 1994)

28

CAPITOLUL 6
INFLUENA VEGETAIEI LEMNOASE DIN PDURILE DE RECREARE STUDIATE ASUPRA UNOR FACTORI AI MEDIULUI 6.1. Influena pdurii asupra vntului Msurtorile efectuate n cercetrile de fa privind viteza vntului n pdure i n teren descoperit, la orele 6, 12, 18 n luna iulie, sunt prezentate n tabelele 6.1i 6.2. Viteza vntului (m/s) n pdure Winds speed (m/s )in the forest Data 1 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 Ora 6,00 2 2 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 5 m/s 3 m/s 2 m/s 2 m/s 4 m/s 2 m/s 4 m/s 3 m/s 0 m/s 0 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 2 m/s 1 m/s 0 m/s 1 m/s 2 m/s 1 m/s 3 m/s Ora 12,00 3 1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 8 m/s 6 m/s 7 m/s 3 m/s 3 m/s 3 m/s 2 m/s 2 m/s 4 m/s 4 m/s 2 m/s 1 m/s 3 m/s 3 m/s 3 m/s 2 m/s 3 m/s 2 m/s 2 m/s 5 m/s 3 m/s 5 m/s 29 Ora 18,00 4 1 m/s 1 m/s 3 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 1 m/s 1 m/s 4 m/s 3 m/s 3 m/s 1 m/s 0 m/s 1 m/s 1 m/s 0 m/s 1 m/s 1 m/s 2 m/s 0 m/s 0 m/s 4 m/s 0 m/s 2 m/s 1 m/s Tabel 6.1 Viteza medie zilnic 5 1,33 m/s 1,00 m/s 1,66 m/s 1,33 m/s 5,33 m/s 4,33 m/s 4,66 m/s 2,00 m/s 2,66 m/s 3,00 m/s 3,00 m/s 2,66 m/s 1,66 m/s 1,33 m/s 1,33 m/s 1,00 m/s 1,33 m/s 1,66 m/s 1,66 m/s 2,00 m/s 1,33 m/s 0,66 m/s 2,33 m/s 2,33 m/s 2,00 m/s 3,00 m/s

27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 Viteza medie lunar la ora

1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 4 m/s 1,71 m/s

2 m/s 3 m/s 2 m/s 2 m/s 4 m/s 3,06 m/s

1 m/s 0 m/s 3 m/s 3 m/s 3 m/s 1,77 m/s

1,33 m/s 1,33 m/s 2,00 m/s 2,00 m/s 3,66 m/s 2,16 m/s

Viteza vntului n teren descoperit Winds speed in open field Data 1 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 Ora 6,00 2 3 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 6 m/s 4 m/s 3 m/s 3 m/s 5 m/s 3 m/s 6 m/s 5 m/s 1 m/s 1 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 3 m/s 2 m/s 1 m/s 2 m/s 3 m/s 2 m/s 5 m/s Ora 12,00 3 2 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 11 m/s 7 m/s 10 m/s 5 m/s 5 m/s 5 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 2 m/s 2 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 3 m/s 3 m/s 7 m/s 5 m/s 7 m/s 30 Ora 18,00 4 2 m/s 2 m/s 5 m/s 3 m/s 5 m/s 6 m/s 6 m/s 3 m/s 3 m/s 5 m/s 5 m/s 5 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 1 m/s 2 m/s 2 m/s 3 m/s 1 m/s 1 m/s 5 m/s 1 m/s 3 m/s 2 m/s Tabel 6.2 Viteza medie zilnic 5 2,33 m/s 2 m/s 3 m/s 2,33 m/s 7,33 m/s 5,66 m/s 6,33 m/s 3,66 m/s 4,33 m/s 4,33 m/s 5 m/s 4,66 m/s 2,33 m/s 2,33 m/s 2 m/s 2 m/s 2,33 m/s 2,66 m/s 2,66 m/s 3,33 m/s 2,33 m/s 1,66 m/s 3,33 m/s 3,66 m/s 3,33 m/s 4,66 m/s

27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 Viteza medie

2 m/s 2 m/s 2 m/s 2 m/s 6 m/s 2,80 m/s

3 m/s 5 m/s 4 m/s 4 m/s 6 m/s 4,50 m/s

2 m/s 1 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 3,09 m/s

2,33 m/s 2,33 m/s 3,33 m/s 3,33 m/s 5,33 m/s 3,11 m/s

Analiznd valorile obinute (tabelul 6.1) se constat c cea mai mare vitez medie a vntului n pdure s-a nregistrat la ora 12, i anume 3,06 m/s. Sensibil apropiate sunt vitezele nregistrate dimineaa i dup-amiaza 1,71 m/s, respectiv 1,77 m/s, ceea ce reprezint aproape jumtate (56% i 58%) din viteza medie calculat pentru ora 12. Viteza medie zilnic a fost de 2,16 m/s, viteza medie cea mai mic fiind de 0,66 m/s n ziua de 22.07, iar cea mai mare de 5,33 m/s, n ziua de 05.07. De reinut c viteza pn la 3 m/s are un rol benefic asupra organismului uman. n consecin, n timpul zilelor de var (t.max. 25C) i tropicale (t. max. 30C), care n Bucureti la staia meteo Filaret (n centrul municipiului) n luna iulie au fost n medie 28,3 zile calde (aproape toat luna) i n medie n 15,3 zile, temperatura maxim a depit 35C, cei care i-au petrecut timpul n pdure, ca urmare a vitezei reduse a vntului, au simit o senzaie de rcoare comparativ cu terenul descoperit. De remarcat c viteza zilnic maxim 8, 6, 7 m/s s-a nregistrat n timpul prnzului (ora 12) n zilele de 5, 6, 7 iulie. Lipsa curenilor de aer (viteza 0 m/s) s-a nregistrat n 6 zile (19% din totalul de 31 de zile) la ora 18, n 3 zile (10%) la ora 6 dimineaa, iar la ora 12 n nici o zi nu s-a nregistrat viteza 0 m/s. Micarea aerului produce efecte pozitive asupra oamenilor, absena total a micrii acestuia nefiind indicat, deoarece organismului nu i sunt favorabile uniformitatea i stagnarea maselor de aer. Pentru o stare de confort omul are nevoie de mici stimulri alternante. Astfel, un vnt cu o vitez de 1 3 m/s aa cum s-a nregistrat frecvent (23 zile la ora 12), n msurtorile de fa n pdure (tabelul 6.1), este favorabil organismului. De menionat faptul c, n perioadele foarte calde i uscate, aa cum se ntmpl n teritoriul cercetat, chiar vnturile cu viteze foarte mici n jur de 3 m/s conduc la o rcire util a aerului care permite suportarea unei temperaturi cu 3 4C mai ridicate, fr a avea impresia unui aer greu, apstor. i asupra strii psihice viteza redus a vntului poate influena poziia, prin fonetul agreabil al frunzelor n micare. De asemenea, vnturile cu viteze mici provoac o stimulare favorabil a nervilor, echivalent cu un masaj uor. De aceea, este unanim recunoscut faptul c pdurea reprezint un refugiu binevenit pentru populaie, mai ales n zilele foarte clduroase din timpul verii. Analiznd datele prezentate n tabelele 4.4 i 4.5. se constat c la staia Bucureti Filaret, n luna iulie, temperatura medie este n 15,3 zile mai mare de 31

35C (zile caniculare), iar n aproape toat luna (28,3 zile) temperatura depete 25C (zile de var). Msurtorile efectuate n cercetrile de fa privind viteza vntului n teren descoperit de-a lungul unei zile, la orele 6, 12 i 18 n luna iulie sunt prezentate n tabelul 6.2. Analiznd valorile obinute se constat c cea mai mare vitez medie a vntului n teren descoperit s-a nregistrat la ora 12, i anume 4,50 m/s. Sensibil aprpiate sunt vitezele nregistrate dimineaa i dup-amiaza (2,80 m/s i 3,09 m/s), ceea ce reprezint 62%, respectiv 69% (aproape 2/3) din viteza medie calculat la ora 12. Viteza medie lunar a fost de 3,11 m/s, viteza minim nregistrat fiind de 1,66 m/s n ziua de 22 iulie, iar cea maxim de 7,33 m/s n data de 5 iulie. De notat este i faptul c vitezele zilnice maxime (11 m/s, 10 m/s, 7 m/s) s-au nregistrat n timpul prnzului (ora 12) n zilele de 5, 6 i 7 iulie i corespund vitezei maxime de 8 m/s, 6 m/s i 7 m/s nregistrate n aceleai zile i la aceeai or n pdure. De asemenea, se observ c n teren descoperit nu s-a nregistrat nici o zi fr cureni de aer (0 m/s) n luna iulie, dar s-au nregistrat 15 zile n care viteza medie zilnic a vntului a fost mai mic de 3 m/s. Urmrind comparativ vitezele nregistrate zilnic la aceleai ore n pdure i teren descoperit (tabelele 6.1 i 6.2) se constat c, dimineaa n pdure, viteza vntului n cele mai multe zile (27) a fost cu un 1 m/s mai mic dect n teren descoperit, cu excepia zilelor de 11.07, 12.07, 26.07, 31.07, cnd viteza a fost cu 2 m/s mai mic n pdure comparativ cu terenul descoperit. La ora 12 diferenele ntre viteza vntului n pdure i teren descoperit au fost urmtoarele : n 12 zile diferena de 1 m/s (1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27 iulie); n 12 zile diferen de 2 m/s (8, 9, 10, 11, 12, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 iulie); n 07.07 diferena a fost de 3 m/s (7 m/s n pdure i 10 m/s n teren descoperit); n ziua de 05.07 diferena a fost de 5 m/s ( 6 m/s n pdure i 11 m/s n teren descoperit). n trei zile (13, 14, 15 iulie), nu s-au nregistrat diferene, viteza vntului fiind egal (2 m/s, respectiv 4 m/s) n ambele variante. La ora 18 diferenele privind viteza vntului n pdure i teren descoperit au fost de : 1 m/s (1, 2, 4, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 iulie); 2 m/s (3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 iulie); 3 m/s (13, 22 iulie); 4 m/s (14, 21 iulie n pdure viteza a fost de 0 m/s i n teren descoperit de 4 m/s) . 6.2. Influena pdurii asupra cldurii Influena pdurii asupra valorilor temperaturii aerului se datoreaz mai multor fenomene: aciunea de interceptare a radiaiilor luminoase de ctre coroana arborilor, absorbia cldurii de ctre masa vegetal (trunchiurile formnd un depozit caloric), absorbia de ctre frunze a cldurii n procesul de fotosintez, consumul de cldura prin vaporizarea apei condensate pe frunze sub form de rou sau depuse pe ele prin ploaie (evaporarea unui gram de ap necesit 596 Kcal), diminuarea radiaiei nocturne care rcete aerul datorit ecranului protector constituit din coroana arborelui. 32

Federer, citat de Plaissance (1985), a evaluat c un arbore este echivalentul a cinci climatizoare de 25.000 Kcal/or. Numeroase msurtori efectuate n diferite ri din zona temperat au demonstrat c pdurea, n sezonul de vegetaie i n timpul zilei, coboar valorile maxime de temperatur cu 1C pn la 4C, le ridic pe cele minime cu 0,5 pn la 3,6C, reduce ecarturile orare, pe cele zilnice, lunare i anuale cu 3,6C i chiar mai mult, coboar n timpul verii temperaturile medii cu 0,5C pn la 2,6C i reduce vitezele de cretere sau de coborre ale temperaturii. Ineria variaiilor poate s ajung la 40 sau 50%. (Marcu, Hubr, 1999) Aceast aciune este evident mai puternic n arboretele dense. Noaptea pdurea formeaz un ecran pentru radiaia din sol i, de aceea, temperatura este puin mai ridicat la suprafaa solului. Scderea valorilor de temperatur se refer numai la sezonul de vegetaie cci iarna este mai cald n pdure comparativ cu terenul nvecinat descoperit. n general, n pdurile de rinoase, pentru acelai climat, vara ziua este mai scazut temperatura dect n pdurea de foioase. Datorit rolului de tampon al pdurii asupra extremelor, rezult o diminuare a ngheurilor, n special a celor trzii, ceea ce este tot att de bine pentru bolnavi, ca i pentru plantulele din regenerarea natural abia rsrite. Efectul reglrii termice este evident mai slab iarna n cazul unei pduri desfrunzite, dar nu este neglijabil, pentru c trunchiurile, ramurile i rdcinile stocheaz cldura pe care o redau cnd temperatura aerului are tendina s scad. Aceste efecte difer de la o staiune forestier la alta, n funcie de altitudine, pant, expoziie, vnturile locale, degradarea coronamentului arboretului, specie. n cercetrile de fa, paralel cu msurarea vitezei vntului n pdure i teren descoperit, au fost nregistrate i valorile de temperatur aa cum s-a specificat la metoda de lucru. n tabelul 6.3 se prezint aceste valori la orele 6, 12 i 18, media pentru intervalul orar 6 18 i media lunar de la orele 6, 12 i 18. Valori de temperatur (C) nregistrate n pdure i teren descoperit Values of temperature (C) recorded in the woods and in open field ORA 12
Pdure Teren desco perit

Tabel 6.3 Media 18


Pdure Teren desco perit Pdure Teren descoperit

Data

06
Pdure Teren desco perit

1 2 Duminic 20,5 01.07 Luni 23,1 02.07

3 22,0 24,0

4 30,2 33,0

5 31,0 33,0 33

6 27,0 29,5

7 27,0 30,0

8 25,9 28,5

9 26,6 29,0

Mari 03.07 Miercuri 04.07 Joi 05.07 Vineri 06.07 Smbat 07.07 Duminic 08.07 Luni 09.07 Mari 10.07 Miercuri 11.07 Joi 12.07 Vineri13.07 Smbat 14.07 Duminic 15.07 Luni 16.07 Mari 17.07 Miercuri 18.07 Joi 19.07 Vineri 20.07 Smbat 21.07 Duminic 22.07 Luni 23.07 Mari 24.07 Miercuri 25.07 Joi 26.07 Vineri 27.07 Smbat 28.07

23,0 23,9 25,2 17,4 20,1 22,6 23,1 22,7 18,9 15,8 17,9 17,2 21,2 25,1 26,1 26,6 27,0 25,0 26,3 27,1 28,2 28,0 27,3 21,2 22,3 23,3

24,0 25,0 26,0 18,0 21,0 23,0 24,0 24,0 20,0 16,0 20,0 18,0 23,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,0 27,0 28,0 29,0 28,0 28,0 22,0 24,0 24,0

34,3 25,4 26,0 25,2 29,7 30,5 31,5 34,3 30,7 21,8 25,2 26,2 30,0 32,0 35,3 36,0 37,9 36,5 35,5 38,0 37,0 36,0 36,5 30,0 30,0 34,0

35,0 26,0 26,0 26,0 30,0 31,0 32,0 35,0 31,0 22,0 26,0 27,0 31,0 33,0 36,0 37,0 38,0 37,0 36,0 38,0 37,0 37,0 37,0 30,0 31,0 35,0 34

31,0 32,0 22,6 22,9 27,0 30,2 28,0 31,0 28,0 18,0 22,5 22,5 29,0 28,0 30,0 30,0 31,5 32,6 29,8 29,0 35,0 35,0 28,8 25,5 25,5 28,7

31,0 32,0 23,0 23,0 27,0 31,0 28,0 31,0 28,0 18,0 23,0 23,0 29,0 28,0 30,0 30,0 32,0 33,0 30,0 29,0 35,0 35,0 29,0 26,0 26,0 29,0

29,44 30,0 27,1 24,6 21,8 25,6 27,7 27,5 29,3 25,8 18,5 21,9 21,9 26,7 28,4 30,5 30,9 32,1 31,4 30,5 31,4 33,4 33,0 30,9 25,7 25,9 28,7 27,6 25,0 22,3 26,0 28,3 28,0 30,0 26,3 18,7 23,0 22,7 27,7 29,3 31,0 31,3 32,3 32,0 31,0 31,7 33,7 33,3 31,3 26 27,0 29,3

Duminic 29.07 Luni 30.07 Mari 31.07 Temp. medie lunar

22,8 24,1 20,2 23,0

23,0 25,0 21,0 23,9

36,5 36,5 21,0 31,7

37,0 37,0 22,0 32,2

31,5 31,5 17,0 28,1

32,0 32,0 19,0 28,3

30,3 30,7 19,4 27,6

30,7 31,3 20,7 28,1

Comparnd temperaturile medii ntre orele 6 18 cnd se fac frecvent vizitele n pdure (ora 6 pentru cei ce practic alergri sau mar forat), se constat numrul turitilor sedentari crescnd n special n jurul orei 12, pentru c n teren descoperit i centrele populate se nregistreaz valoarea maxim de temperatur, iar spre sear (dup ora 18) turitii ncep s prseasc pdurea. S-a constatat c, n general, la cele trei msuratori zilnice, valorile de temperatur n pdure sunt puin mai sczute dect cele nregistrate n teren descoperit. Oricum la ora 12, cnd s-a nregistrat temperatura maxim diurn, diferena chiar fa de temperatura msurat n teren descoperit este de aproape 1C (zilele de 1, 6, 10,13,14,15,16,18,24,27,28,31 iulie). 6.3.Influena pdurii asupra umiditii aerului Pentru sntate, factorii importani sunt coninutul n ap al atmosferei din pdure, tensiunea vaporilor, starea ei (gazoas sau pcl) pentru c acest aer, mai mult sau mai puin umed i coninnd ap n particule mai mult sau mai puin fine, ptrunde n plmni. Umiditatea aerului dup o ploaie, din evaporarea apei reinut de frunze i ramuri n perioada de vegetaie, din transpiraia frunzelor ca i evaporarea apei din sol, constituie evapotranspiraia care mbogete n ap atmosfera din pdure. Apa este foarte important n viaa plantei, iar pierderea acesteia prin transpiraie, evaporare, mbogete umiditatea aerului. Asftel, un ha de fag evapor 2500 tone de ap/an, un ha de molid instalat pe un sol umed 4000 t/an. Cnd se produce 1 kg de substan uscat, un fag pierde 169 kg ap pe care o ia din sol, un larice 257 kg, un stejar 344 kg. Se consider c un mesteacn evapor pe zi 75 l ap, un fag 100 l, un tei 200 l (Plaissance, 1985). n pdurile din zona temperat, sub adpostul acesteia, umiditatea relativ crete cu 2 pn la 50% n funcie de anotimp. Aceast cretere se datoreaz temperaturii mai sczute, transpiraiei plantelor (mai ales noaptea cnd rdcinile continu s pompeze din sol apa care iese n picturi pe stomatele frunzelor), prin captarea din cea (pcla), din roua care poate ajunge la 1 mm/noapte, de pe frunze i scoar, datorit calmului din aer care conserv umiditatea astfel format. 35

Aceast mrire este foarte evident n luna mai (20%), dac arboretul are un coronament foarte nchis sau dens (o mare suprafa foliar). (Ptrcoiu, Toader, Scripcaru, 1987) Au fost nregistrate diferene n timpul zilei i anume de 5% la ora 7 i 20% la ora 15. Dac solul este argilos i drenajul este deficitar, apa se evapor n cantitate mai mare pentru c nu mai ptrunde n orizonturile inferioare ale acestuia, sporind umiditatea aerului. n pdure, amplitudinea i viteza de variaie sunt diminuate. n msurtorile efectuate n lcrare n teren descoperit, n apropierea pdurii de recreare Bneasa, n luna iulie 2007, umiditatea relativ a avut valorile menionate n tabelul 6.4. Valorile umiditii relative (%) n teren descoperit The values of relative humidity % in open field Tabel 6.4 Data ORA Umiditate medie zilnic 1 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 6,00 2 47 44 41 53 48 56 54 31 41 56 94 76 45 75 46 49 37 48 43 47 45 48 12,00 3 22 24 23 25 40 29 30 27 27 26 39 47 29 33 30 33 25 20 17 20 24 25 36 18,00 4 27 25 27 30 35 35 31 32 33 27 42 55 35 38 34 34 26 32 30 22 29 37 5 32 31 30 36 41 40 38 30 37 36 58 59 36 48 36 38 29 33 30 29 32 36

23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 Media

48 55 44 55 55 53 53 52 56 52

30 30 30 33 32 32 32 27 51 29

24 30 31 38 37 40 31 30 50 33

34 38 35 42 41 41 38 36 52 38

Analiznd datele din tabelul 6.4, se constat c n teren descoperit umiditatea relativ a aerului la ora 6 dimineaa, a fost n toate cele 31 de zile ale lunii iulie, cnd s-au fcut msurtorile ntre 31% n ziua de 08.07, cnd temperatura aerului a fost de 23C i 75-76%, chiar 94% n zilele de 13.07, 12.07, 11. 07, cnd temperatura aerului n teren descoperit a avut valoarea de 20C (13.07), 16C (12.07) i 20C n 11.07, valori mai sczute dect n restul zilelor, cnd umiditatea relativ a avut valori cuprinse ntre 31% i 56% iar temperaturile n cele mai multe zile a avut valori mai mari de 20C, chiar pn la 28C. La ora 12, umiditatea relativ a avut valori cuprinse ntre 17% (19.07) i 51% (31.07), n cele mai multe zile (20) umiditatea relativ avnd valori ntre 25% i 35%. Umiditatea relativ sub 40% este nefavorabil organismului, mai ales atunci cnd temperatura aerului depete 24C, aa cum au dovedit msurtorile de fa, cnd n teren descoperit, n 28 de zile din luna iulie, temperatura la ora 12 a depit aceast valoare (24C). Se apreciaz c temperatura ridicat corelat cu umiditatea relativ sczut n zilele de var, aa cum se ntmpl n teritoriul cercetat, sunt benefice organismului, deoarece, datorit aerului uscat, transpiraia este mai intens, ajutnd astfel organismul s suporte mai uor temperaturile foarte ridicate (peste 25C). Este nc o dovad a potenialului recreativ al pdurilor, pentru c n pdure aa cum s-a artat temperatura este mai sczut i umiditatea mai ridicat, mai ales n timpul amiazei. La ora 18, umiditatea relativ n cele mai multe zile (27) are valori puin mai ridicate (cu 1% pn la 13%, frecvent 4-5% ) dect la amiaz, dar totui mult mai mici dect la ora 6 dimineaa.

37

6.4. Influena vegetaiei asupra compoziiei aerului 6.4.1. Producerea de oxigen Ca urmare a procesului de fotosintez, pdurea eman n aer 7 pn la 30 tone de oxigen/ha/an. Un arbore produce 7kg/oxigen/zi, n timp ce un om consum 0,5 kg, ceea ce nseamn ca oxigenul produs de un arbore ajunge pentru 14 persoane. Desigur c aceast presupunere este discutabil. (Negruiu, 1976) Producerea de oxigen este mai mare n cazul foioaselor primvara i vara, foarte sczut pentru rinoase, dar nu este nul iarna, cnd pentru foioase este nul. Ea este mai mare cu ct arboretul este mai nalt i mai dens, iar subarboretul este bogat deoarece volumul aparatului foliar poate atinge 70 m i chiar mai mult pentru un arbore. Oxigenul este mai mult dac coninutul de clorofil este mai ridicat. Astfel, la 10 g de frunze proaspete, acesta este de 10 mg la artar, la stejar de 25 mg, la pin silvestru de 15 mg, la molid de 11 mg. (Parascan, Danciu, 1980) La speciile de lumin, pentru intensificarea procesului de fotosintez, omul poate interveni n arboret, prin executarea corect i la timp a operaiunilor culturale, ncepnd cu degajrile continund cu, curirile pn la ultimile rrituri. Din consultarea bibliografiei nu s-au ntlnit cercetri care s arate c ntreaga cantitate de oxigen produs de vegetaie rmne n padure, ori o parte difuzeaz n afara acesteia, pentru c msurndu-se viteza de trecere din pdure ctre terenul nvecinat descoperit a aerului mai bogat n oxigen, s-a constatat c aceast vitez este de 40 m/s. Noaptea, atmosfera din pdure privind coninutul de oxigen este destul de diferit pentru c, n locul fotosintezei se intensific respiraia i construcia esuturilor vegetale, care se efectueaz cu emisie de gaz carbonic. (Plaissance, 1985) Problema gazului carbonic i a oxigenului nu pot fi analizate numai la nivelul mediului forestier unde se produce oxigenul ori se consum dioxidul de carbon, ci la scar global. Se cunoate c atmosfera tinde s se mbogeasc n dioxid de carbon prin procesele poluante (industria, automobilismul, nclzitul casnic, respiraia animalelor i a omului, prin reaciile chimice, combustia mineralelor fosile), descompuneri (n special cele din sol), transformrile carbonailor din sol, emanaiile vulcanice, incendiile din pduri .a. Se estimeaz c sporirea global a dioxidului de carbon este de la 290 la 330 ppm/an i poate deveni periculos. Apele de pe glob care acoper o suprafa de patru ori mai mare dect uscatul, contribuie, se pare, prin plancton la diminuarea acestuia cam la jumtate, iar vegetaia, inclusiv pdurile, cealalt jumtate. Apare deci necesar la scar mondial s se conserve pdurile. Ele produc cca. 95 miliarde tone de oxigen pe an din cele 280.000 miliarde tone evaluate ca reprezentnd cantitatea total de oxigen. (Plaissance, 1985) 38

6.4.2. Producerea de ozon Nu este vorba de stratul de ozon din straturile nalte ale atmosferei care ne protejeaz de razele ultraviolete, ci de ozonul din pdure cu care se mbogete aerul prin oxidarea substanelor organice din litier i mai ales a terebentinei din rin. n afar de pdure, ozonul se mai gsete n cantiti mai mari, fr ns a se apropia de nivelul pragului de toxicitate, la malul mrilor, oceanelor, apelor mari curgtoare sau dup vijelii. n centrele populate ozonul se gsete n cantiti foarte mici. n situaia n care el este rezultatul unor activiti industriale, reducerea lui se poate realiza ca urmare a absorbiei aparatului foliar al vegetaiei, dac acesta se gsete n apropierea surselor iniiatoare. 6.4.3. Starea electric a aerului Solul forestier i nu numai, este ncrcat cu electricitate negativ. Aceast sarcin negativ este rennoit permanent pe msura dispariiei sale. Atmosfera n afara pdurii are un potenial de 100 130 voli/ metru (n medie 120). Humbold nota c electricitatea negativ se opune electricitii pozitive i prima o nlocuiete pe a doua cnd ncepe s cad zpada. Pouillet i Humbold remarcau la nceputul secolului XIX c, sub arbori, electricitatea este mai rar. (Plaissance, 1985) Se tie c formele globuloase, eliptice sau semisferice ale coroanelor favorizeaz acumularea electricitii, n timp ce formele ascuite le las s treac prin vrfurile lor. Aceasta nseamn c ntre creierul sau gura unei persoane i pmnt n teren descoperit exist un potenial de 200-260 voli, n timp ce n pdure potenialul este nul. Efectul Kirlian este acea proprietate a frunzelor unui arbore s creeze un cmp fotografiabil n jurul lor, un fel de aur. (Plaissance, 1985) n timpul furtunilor, cmpul electric este puternic, sarcinile negative se scurg printre arbori, mai ales n cazul rinoaselor. Influena strii electrice a atmosferei asupra organismului este important. nc din sec XVIII a fost utilizat electroterapia cu succese diferite.

39

CAPITOLUL 7
INFLUENA VEGETAIEI FORESTIERE ASUPRA PROCESELOR POLUANTE 7.2. Aspecte privind poluarea n zona Municipiului Bucureti Poluarea aerului n Municipiul Bucureti are un caracter specific, datorat n primul rnd factorilor de emisie, precum existena unor surse multiple, nlimi diferite ale surselor de poluare, o repartiie neuniform a acestor surse, fiind dispersate pe ntreg teritoriul municipiului. Concentrarea industrial-urban a capitalei cu larga sa diversitate de activiti antropice prezint i dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect secundar al acestor activiti. Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, de obicei concentrate pe mari platforme industriale, dar i intercalate cu zone de locuit intens populate (cu dezvoltri preponderent pe vertical), circulaia auto, n special de-a lungul marilor artere incluznd i traficul greu. Sursele de poluare a aerului se pot grupa n cateva mari categorii principale, prezentate n continuare: 7.2.1. Obiective industriale Nevoia imediat de cazare a forei de munc a generat apariia rapid a marilor ansambluri de locuine colective, dimensinate, n medie pentru 250.000 400.000 locuitori. Amplasarea lor s-a fcut, din considerente preponderent economice, pe principiul proximitii cu zonele industriale, n ideea valorificrii dotrilor edilitare create pentru acestea i reducerii deplasrilor, situaie ce a condus la relaia de vecintate dintre zonele de locuine i cele industriale, care au devenit sursa principal de disconfort pentru rezideni. Astfel, n jurul unitilor industriale sau a altor surse de poluare exist perimetre corespunztoare zonelor de protecie reglementate n care locuinele sunt expuse potenial polurii. Gama substanelor evacuate n mediu din procesele tehnologice este foarte variat: pulberi organice i anorganice care au un coninut mai mic sau mai mare de metale grele (plumb, zinc, aluminiu, fier, cupru, crom, nichel, cadmiu), gaze i vapori (dioxid de sulf, oxizi de azot, azotat de amoniu, acid clorhidric, oxid de carbon, dioxid de carbon), solveni organici, funingine etc. 7.2.2. Traficul auto Poluarea aerului cauzat de traficul auto este un amestec ntre cteva surse de elemente diferite. n urma unor studii recente, au fost evideniate peste 150 de elemente unice sau grupate. (Agenia Naional de Protecie a Mediului, 2005)

40

Msurarea tuturor poluanilor este deocamdat imposibil i de aceea, evidenierea se concentreaz numai pe acei poluani care au cel mai mare impact asupra sntii umane sau care sunt considerai buni indicatori. Aceti poluani, care sunt urmrii n mod constant atunci cnd se dorete evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calitii aerului, sunt grupai n mai multe categorii, precum : gazele anorganice: oxizii de azot, dioxidul de sulf, oxidul de carbon, ozonul pulberi: pulberi totale n suspensie, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 m sau dect 2,5 m, fumul negru componente ale pulberilor: carbon elementar, hidrocarburi policiclice aromatice, plumb compui organici volatili: benzen, butadiena Prin arderea complet a combustibililor n motoarele autovehiculelor, rezult urmtoarele substane principale: Vapori de ap = 13% Dioxid de carbon = 13% Azot = 74% n realitate ns, n cazul amestecurilor foarte srace, innd cont de caracterul incomplet al arderilor, n funcie de calitatea amestecului (coeficientul de dozaj), se mai formeaz oxid de carbon i oxigen. Prin ardere rezult totodat, n proporii reduse, oxizi de azot, hidrocarburi, produi oxidani, oxizi de sulf, particule. Cu excepia vaporilor de ap (azotul i oxigenul fiind principalele elemente constituente ale aerului atmosferic), toate celelalte substane menionate mai sus sunt considerate emisii poluante. 7.2.3. antierele de construcii, betoniere i centrale electrotermice (CET) Dei ponderea activitilor de construcii a sczut mult n ultima perioad, totui antierele, betonierele i centralele electrotermice rmn surse poteniale de poluare a aerului, n special cu pulberi. CET-urile reprezint surse majore de poluare a aerului n zonele urbane, prin modul de funcionare cu combustibili lichizi ce au un coninut ridicat de sulf, deversnd n atmosfer imporante cantiti de dioxid de sulf (SO2), oxid de azot (NO), oxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), pulberi, fum, cenu volant. n Municipiul Bucureti emisiile de monoxid de carbon provin n special din traficul rutier (90%), CET-uri (5%) i industriale (4%) i 1% alte surse, pe cnd emisiile de dioxid de carbon sunt specifice proceselor de combustie, att n 41

centralele electrotermice ct i n instalaiile de ardere industriale (aprox. 90% din emisiile totale). Ca instalaii de reinere a principalilor poluani chimici, oxid de azot i dioxid de sulf, au fost alese variante constructive ce prevd dispersia prin couri nalte care realizeaz concentraii locale mai reduse, dar amplific efectele de poluare la distan. Uzura i neetaneitile unor couri determin evacuarea gazelor la nlimi intermediare cu efecte negative i asupra zonei nvecinate. 7.2.4. Surse difuze de combustie Numeroase centrale termice uzinale, de cvartal sau de bloc, din care multe funcioneaz pe combustibil lichid sau solid, constituie o surs de natura celei de la punctul precedent, lipsit ns, pe lng instalaiile de epurare, i de avantajul relativ al dispersiei prin couri nalte. Combustia este de cele mai multe ori incomplet datorit neautomatizrii arderii, randamentului redus i a unei supravegheri precare, ceea ce determin degajri de noxe deloc neglijabile, care se disperseaz adesea, n zonele de locuine, intens populate, pe care aceste centrale le alimenteaz termic. Combustia neautorizat, n aer liber a unor deeuri de tip menajer, cauciucuri uzate, mase plastice, deeuri stradale n perimetrul urban, nentreinerea salubritii domeniul public, depozitarea inadecvat a reziduurilor industriale i a deeurilor menajere se constituie prin cumul ntr-o surs global de poluare permanent cu pulberi organice, gaze nocive, fum, funingine, mirosuri dezagreabile, aspecte sesizabile mai ales n condiii meteorologice nefavorabile (cea, calm atmosferic, inversiuni termice). La nceputul anului 2004, n cadrul unui program PHARE 2000 a fost pus n funciune reeaua automat de monitorizare a calitii aerului n capital, care funcioneaz la parametri proiectai, respectnd cerinele Directivelor Uniunii Europene. Punctele de informare pentru ceteni sunt n numr de ase, fiind compuse din: 3 panouri de afiaj n Piaa Universitii, Piaa Sergiu Celibidache i Mc Donald's Obor; 3 display-uri montate la Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile, la primria municipiului Bucureti i la Agenia pentru Protecia Mediului Bucureti (A.P.M. Bucureti). Din datele puse la dispoziie de Agenia de Protecie a Mediului Bucureti, rezult c n primul an de monitorizare (2000) se constat c mediile anuale calculate n staiile de monitorizare nu depesc valoarea limit admis anual. Emisii mici de dioxin de datoreaz n primul rnd faptului c incineratorul IRIDEX funcioneaz doar din anul 2006 la capacitate proiectat. Principala metod de eliminare a deeurilor nereciclabile rmne depozitarea la groapa municipal. De asemenea, s-a constatat c pentru SO2 nu s-au semnalat probleme deosebite, valorile nregistrate ncadrndu-se n anul 2006 sub valorile limit plus marja de toleran, cu excepia staiei Cercul Militar (o depire a 42

valorii limite zilnice) i a staiei Mihai Bravu (dou depiri a valorii limite zilnice). n privina NO2, menionm c, pentru acest poluant este necesar alctuirea unor programe de aciune de reducere a concentraiilor n zonele de trafic (staiile Cercul Militar i Mihai Bravu). 7.2.5 Poluarea fotochimic Ozonul (O3) este un constituent natural al atmosferei, fiind prezent la o altitudine ntre 15 si 40 km i realiznd un nveli protector pentru planeta Pmnt. Prin activitatea antropogen intens din a doua jumtate a secolului al XX-lea, a fost modificat echilibrul chimic al formrii i meninerii stratului protector de ozon stratosferic i a fost pus n eviden creterea concentraiei de ozon la nivelul troposferei, unde, n contextul existenei altor poluani, devine generator de smog i de o serie de efecte negative asupra factorilor climatici, productivitii ecosistemelor i sntii umane. Principalii poluani primari care determin formarea ozonului prin procese fotochimice i a altor oxidani n atmosfera joas sunt: oxizii de azot, oxizii de sulf i compuii organici volatili provenii din surse antropice. Zonele cele mai afectate de poluare cu ozon troposferic sunt cele urbane ntruct precursorii ozonului (n principal oxizii de azot, oxizii de sulf i compuii organici volatili) sunt generai de activitile industriale i de traficul rutier. n perioada de primvara var, cnd intervalul de iluminare diurn este mare, reaciile fotochimice din atmosfer sunt accelerate, fapt ce are ca rezultat creterea concentraiilor de ozon mai ales n zilele foarte clduroase (cu temperaturi de peste 30C). Oxidanii fotochimici, n special ozonul, dac depesc anumite valori reprezint un factor nociv pentru vegetaie, pentru sntatea oamenilor i a animalelor. Cele mai importante activiti umane care conduc la evacuarea n atmosfer a acestor poluani primari sunt: arderea combustibililor fosili (crbune, gaze naturale, produse petroliere) n surse fixe (centrale electrice i termice, nclzirea rezidenial, procese industriale) i mobile (trafic rutier, transportul feroviar, naval i aerian); extracia, prelucrarea i distribuia petrolului i a produselor petroliere; extracia i distribuia gazelor naturale; utilizarea solvenilor organici. 7.3. Reducerea polurii fonice de ctre pdure Pdurile au o nsemnat capacitate de absorbie a zgomotelor (poluarea fonic). Cercetrile efectuate n anul 2003 de dr. Alexandru Cucu de la Institutul de Sntate Public, au demonstrat c habitatul modern se caracterizeaz prin deteriorarea continu a mediului sonor urban. 43

Zgomotul apare ca unul dintre agenii de stres din mediu, cel mai greu de influenat, pentru c limita dintre nivelul necesar, acea component a enstresului, care face fiina uman apt de reaciile adecvate i prompte, i cea a distres-ului este destul de labil. Staiile de monitorizare a polurii sonore urbane n Bucureti au nregistrat o dinamic continu ascendent a nivelurilor zgomotelor, de la valori medii de 50 dB(A) la nceputul anilor 1980 la 70 dB(A) n anul 1999. Climatul sonor al zonelor rezideniale obinuite n care locuiete majoritatea populaiei urbane, tinde, de asemenea, spre niveluri cuprinse ntre 60-70 dB (A). Msurtorile efectuate de inspectorii Direciei de Mediu i Educaie Civic a Primriei Capitalei n vara anului 2002, asupra nivelului de zgomot din centrul Capitalei au artat c pn seara trziu (ora 22) oraul este poluat fonic peste normele admise. Astfel, n aproprierea Spitalului Colea, nc de diminea de la ora 7,30, nivelul zgomotului depete 72 dB fa de 50 dB admii i 35 dB n interiorul spitalului. (Informaii preluate de la Agenia pentru protecia mediului, Bucureti, 2002). La prnz, nivelul zgomotelor depete 77 dB, iar spre sear vacarmul ridic indicatorul aparatului de msur la peste 81 dB. Abia ctre ora 22 zgomotul scade spre limite acceptabile, de aproape 65 dB. Mai puin poluat fonic este zona Calea Victoriei Universitate Senat, nivelurile de zgomot fiind mai mici cu 10-12 dB la aceleai ore din zi. (Informaii furnizate de Agenia pentru Protecia Mediului Bucureti, 2002) Cercetrile ntreprinse att n strintate (Decourt, 1975; Mitscherlich i Scholzke, 1977; Haupt, 1973, ct i n ar de Ptrcoiu, Dima, Gheorghievschi, 1985) au ajuns la concluzia c anumite biocenoze pot juca un rol important n lupta mpotriva polurii fonice, absorbia sonor, respectiv diminuarea zgomotului prin intermediul pdurii fiind foarte pronunat n banda de 250 Hz fa de cele cu frecvenele cuprinse ntre 2000 4000 Hz. Sunetele cu frecvene ntre 500-1000 Hz sunt slab absorbite de pdure. Cele cu frecvene de 1000 Hz nu pot fi reduse semnificativ de pdure comparativ cu un teren descoperit. Cercetrile privind absorbia sonor n ecosisteme forestiere diferite au permis conturarea unor recomandri privind structurile indicate n pduri de recreare. Se apreciaz c o perdea de protecie cu o lime de 25-30 m, format din 5-6 rnduri de arbori, asigur o atenuare a zgomotelor, n medie, cu 1,8 dB de fiecare rnd. Pentru a se mri suprafaa de reflectare a energiei acesteia, se recomand ca rndurile s fie amplasate n zig-zag. Intercalarea unui ecran opac (un perete), ntre primul i al doilea rnd de arbori, marete eficacitatea unei asemenea perdele cu 12-17 dB. Desigur c i n combaterea polurii fonice un rol important l au compoziia i structura arboretului (Negruiu, 1980).

44

7.4. Rolul pdurilor n reducerea noxelor Funcia sanitar a pdurilor se manifest prin reducrea gradului de poluare atmosferic, proces dinamic n care poluanii sufer n continuu modificri, datorit reaciilor chimice dintre ei, ct i dintre poluant i mediul nconjurtor, inclusiv pdurea. Principalele tipuri de surse ale polurii fizice i chimice sunt : arderea combustibililor, industria chimic, metalurgic, de prelucrare i rafinare a petrolului, a prelucrrii produselor minerale i mijloacele de transport. Masivele verzi constituie rezerve imense de aer curat care asigur schimburile necesare cu aerul poluat din zonele locuite, fapt ce a sugerat denumirea lor de plmni ai oraelor. Mecanismele principale prin care pdurea realizeaz primenirea i curirea aerului poluat sunt : sedimentarea, favorizat de reducerea vitezei micrii aerului; reinerea particulelor n suspensie, datorit aciunii fizice a filtrului vegetal reprezentat de aparatul foliar; fixarea biologic activ a pulberilor pe suprafaa frunzelor, determinat de fenomenele fizice i biologice ale absorbiei i transpiraiei; fixarea gazelor toxice, ca urmare a proceselor metabolice specifice plantelor. La aceste efecte favorabile directe se adaug altele indirecte, cum ar fi : aciunea bactericid a razelor solare care ajung n straturile inferioare ale atmosferei, atunci cnd transparena aerului este ridicat, ca urmare a reinerii particulelor solide de ctre vegetaie, reducerea supranclzirii aerului prin absorbia radiailor calorice n procesul de fotosintez, ori dimpotriv, evitarea suprarcirii, prin emisia de cldur n procesele de dezintegrare fermentativ a resturilor vegetale. Msurtorile efectuate cu privire la capacitatea de reinere a particulelor de praf au artat c, n general, cantitatea de impuriti din atmosfer este de 50 300 ori mai mare n orae dect deasupra munilor acoperii cu pduri : pdurile fixeaz de 3 6 ori mai multe pulberi dect suprafeele inerte. Prin splarea frunzelor de ctre ploaie aceast nsuire este rennoit. Desigur c, cu ct suprafaa foliar va fi mai mare, iar frunzele vor fi proase, cu nervuri proeminente, cu att intensitatea de filtrare este mai evident. (Negruiu, 1980) Aciunea bactericid a vegetaiei, n general, i a pdurilor n special rezid n nsuirea ce o au arborii de a emana fitoncide (substane volatile, care contribuie la distrugerea unor ciuperci i bacterii inclusiv a celor generatoare a unor boli grave, cum sunt febra tifoid, difteria, tuberculoza etc). Astfel, fitoncidele elaborate de frunzele stejarului distrug bacilul dizenteriei, cele produse de brad pe al difteriei, bacilul tuberculozei fiind omort de fitoncidele emanate de acele pinilor i a altor rinoase (Giurgiu, citat de Negruiu, 1980). Cercetrile ntreprinse n pdurea Bneasa de Dumitru Ttranu (citat de Ptracoiu, Toader, Scripcaru, 1987), au evideniat faptul c intercepia particulelor de plumb de ctre arborii din vecintatea oselei este foarte activ fiind de 253,48g/an/ha n partea aerian i de circa 12 kg/ha n primii centimetri de la sol, cerul reinnd cea mai mare cantitate de plumb, urmat de tei i de stejar. 45

Cantitatea de plumb interceptat descrete de la lizier spre interior. Astfel, la 50 m de la marginea pdurii este mai mic cu 29-75% la frunzele arborilor, cu 19 59% la frunzele arbutilor i cu cca. 8% n litier.(Ttranu, Fidanov, 1979). Capacitatea de fixare a gazelor toxice a fost pus n eviden prin rezultatele unor cercetri, care au artat c un curent de aer poluant, coninnd 0,1 mg/m bioxid de sulf, este filtrat complet dac traverseaz lent (viteza de 25 km/h) o pdure n suprafa de 1 ha, constituit din stejar de vrst mijlocie. (Palade, 1974) Prin msurtorile efectuate (Negruiu, F., Rdu, D., 1978) n punctele de trafic intens n Municipiul Braov, s-au obinut urmtoarele cantiti de praf la 1 m de frunze : 0,263 0,398 g la plop, 0,289 g la mesteacn, 0,789 g la koelreuteria, 1,458 g la tei, 2,777 g la catalp. Dac se are n vedere bogia aparatului foliar la nele specii, rezult marea capactate de reinere a particulelor solide.

CAPITOLUL 8
INFLUENA PDURILOR ASUPRA STRII DE SNTATE A OAMENILOR 8.1. Consideraii generale A ocroti i a mbunti mediul nconjurtor reprezint n momentul de fa un obiectiv primordial, o sarcin a crei realizare va trebui coordonat i armonizat cu aceea a obiectivelor fundamentale, deja fixate de pace i dezvoltare economic i social n lumea ntreag. Pentru ca acest obiectiv s poat fi atins, va trebui ca noi toi s ne asumm rspunderi i s ne mprim n mod echitabil sarcinile de ocrotire a naturii i de protejare a mediului nconjurtor. Este cunoscut faptul c echilibrul dintre om i mediul su de via determin, n ultim analiz, starea sa de sntate fizic i psihic i reprezint totodat factorul principal pentru genetica i starea de sntate a generaiilor viitoare. Dezechilibrul dintre om i mediu genereaz grave implicaii biologice cu caracter ireversibil i are un puternic impact economic cu pagube materiale deosebit de importante. Chiar n cazul favorabil cnd se mai pot lua msuri de nlturare a degradrilor provocate de poluare, sub aspect economic este totui mult mai avantajos obiectivul protejrii mediului natural i construit. Progamul Naiunilor Unite pentru mediu estimeaz, pe baza datelor statistice existente, c n rile puternic industrializate volumul daunelor provocate de poluare se 46

situeaz ntre 3% i 5% din produsul naional brut, n timp ce valoarea msurilor necesare proteciei mediului nconjurtor s-ar situa ntre 1% i 2% din acelai produs. n viitorul previzibil, biosfera primar se va mbina n aa msur cu oraele, nct va deveni un nou sistem, biotehnosfera, care se va dezvolta dup legi originale, nc necunoscute. Peste procesul legic i istoric inevitabil de transformare a biosferei n biotehnosfer se suprapune procesul spontan de exploatare a naturii de ctre om, ceea ce duce la poluarea mediului de via, la distrugerea resurselor naturale i deteriorarea echilibrului ecologic. (Muja, 1994) 8.2. Influena pdurii asupra strii de confort a oamenilor prin reducerea zgomotelor. Aciunea negativ a zgomotelor Ecranul forestier atenueaz mai mult frecvenele ridicate. Atenuarea este de cel puin 5 dB la distan de 30 m, adic 8 fotoni n frecvenele grave i 4 fotoni pentru frecvenele ascuite. Pentru a reduce un zgomot de 100 decibeli (la limita suportabilului) la 40 dB, trebuie o band de pdure de 200-300 m. Atenuarea este mai puternic dac exist un subarboret dens. Pentru frecvenele joase, starea solului conteaz mult; este vorba mai mult de porozitatea lui (dac este mai poros). Sesizarea zgomotelor depinde de energia sonor, de frecven, de distan, de relief, de sol, de vnt. Aciunea se realizeaz prin absorbie i prin reflexie. Zgomotul este una din calamitile epocii noastre. Zgomotele sunt nu numai deranjante, mai ales dac ele sunt neregulate ci i duntoare dac depesc 65 dB prin iritarea sistemului nervos vegetativ. Zgomotele, mai ales dac sunt neateptate i intense, provoac o dilatare a pupilei, o descrcare de hormoni de ctre tiroid i adrenalin de ctre glandele suprarenale; de asemenea, provoac vasoconstricii ale arterelor periferice pn la gamb, o ncetinire a circulaiei, palpitaii ale inimii, micri gastrointestinale, comandate de creier i mai ales de sistemul simpatic. Ca urmare a acestor efecte apar sentimente de angoas (nelinite, anxietate). S-au semnalat clipiri vizuale mai dese, o diminuare a pulsului, impresia c se aude zumzet de clopoel. Pot aprea vrsturi, migrene, pierderea poftei de mncare, sincope, scderea reflexelor, pierderea auzului, o aciune asupra glandelor cu secreie intern, ntrzieri n cretere. Zgomotele intense repetate produc deteriorri ale aparatului auditiv cnd au peste 140 dB (tulburri codeo-vestibulare, adesea ireversibile). De aceea, n general pdurea constituie un loc unde putem gsi calmul sonor toat ziua, chiar i noaptea, dac locuina se gsete n pdure. Cura de linite este unul din elementele importante ale curei n pdure. O cur de linite n pdure devine un remediu sigur, cci organul afectat poate s se recupereze, s reacioneze ntr-un timp normal la solicitrile 47

moderate. Uneori sunt necesare mai multe zile de tratament, mai ales dac frecvenele anterioare depsier 4000 Hz/zi. Tulburrile fiziologice (ncetinirea circulaiei sanguine, clipirile vizuale etc.) i tulburrile psihice rezultate datorit zgomotelor, n special obsesia fa de durata zgomotului nceteaz. Iritabilitatea, emotivitatea i astenia se pot estompa, puin cte puin. Se consider c poluarea fonic este pe unul din primele locuri privind ngrijorarea comunitii n privina riscurilor din mediul de via. n marile orae i n special n Bucureti principalele surse de deranj sunt: traficul, comportamentul inadecvat al vecinilor, obiectivele comerciale i industriale. n zonele limitrofe arterelor de trafic intens apare un deranj sever (Cucu, 2003). Deranjul moderat este specific zonelor rezideniale; cca. 45% din rezidenii apartamentelor de bloc au acuzat niveluri de deranj moderat i sever datorit polurii sonore. Efectele polurii sonore sunt multiple, printre care: diminuarea ateniei, instalarea unei stri de oboseal, cefalee, ameeal, tulburri de somn, irascibilitate. n urma sondajelor fcute printre persoane cu vrste cuprinse ntre 15 i 64 de ani, domiciliate n zona cu trafic intens, s-au obinut urmtoarele rezultate: 60% dintre subieci sufer de cefalee (durere de cap difuz sau localizat, continu sau intermitent); 26% dintre subieci au declarat c sufer de ameeal; 49% au tulburri de somn; ali subieci au declarat c devin irascibili dac poluarea este intens. De subliniat c muli subiecti au menionat c n funcie de intensitatea i durata zgomotelor, pot avea concomitent mai multe simptome (cefalee i ameeal, tulburri de somn i irascibilitate .a).(Cucu, 2003) Aciunea pozitiv a sunetelor, linitea i micile zgomote (sunete naturale) asupra organismului. Linitea pdurii nu nseamn o absen total a sunetelor; ea este o semilinite. De asemenea, freamtul vntului n frunziul arborilor, sau cel a ruoarelor, zumzetul insectelor, cderea conurilor, a unei ghinde, trosnetul sau pocnetul uor al ploii pe frunze, cntecul psrelelor, zgomotul pailor notri pe frunze czute (moarte) sunt stri de semilinite. Un sunet care se aude regulat este calmant. Linitea pdurii este, n realitate, o epurare a zgomotelor nocive ale vieii moderne, care las locul la mii de mici sunete naturale.(Plaissance, 1985) Fiecare specie de arbore are un sunet particular, de exemplu fagul susur, frasinul uier etc. S-a dovedit c sunetele mici sunt benefice. Ele amintesc de o prezen i se evit impresia de singurtate. nc din anii 1803 Roger i 1895 Ferrand vorbeau de binefacerile muzicii naturale. Exist, ntr-adevr, o muzico-terapie exercitat de ctre pdure. (Plaissance, 1985) Cntecul psrelelor este un element activ al aciunii benefice a pdurii. Pdurea poate fi un mediu foarte favorabil pentru curele de relaxare devenite necesare pentru muli dintre noi. n prezent, se vorbete tot mai des de 48

cura n pdure sub diferite forme: muzico-terapie, aromo-terapie, cromo-terapie, morfoterapie etc. Pentru aceasta este necesar ca pdurile de recreare s se amenajeze dup anumite principii, pentru ca multiplele efecte benefice asupra organismului s se manifeste plenar. 8.3. Aciunea fitoncidelor asupra sntii Fitoncidele sunt substane (flavone i flavonoide) eliminate de unele specii forestiere, care acioneaz asupra microbilor. Ele sunt substane antibiotice elaborate de vegetale att foioase ct i rinoase. Mai importante sunt fitoncidele volatile (uleiuri eseniale), unele emise de arborii foioi, altele, mai numeroase, de ctre speciile de rinoase. Acestea acioneaz asupra microbilor, avnd un efect favorizant sau mortal ori asupra ciupercilor , de exemplu Candida albicans. Ele acioneaz n atmosfera de sub arboret, iar ntr-o mic msur i la distan, dac sunt transmise prin vnt. Fitoncidele sunt cu att mai utile cu ct umiditatea aerului este mai favorabil pentru diferii microbi. Uleiul esenial de molid este eficace mpotriva Escherichia (colibacil), cel de pin cembra mpotriva Escherichia coli, enterocoli, stafilococ alb, stafilococ auriu, streptococ. De asemenea, taninurile abundente n unele vegetale (stejar .a.) au un rol antiseptic. Uleiurile eseniale mai mult sau mai puin perceptibile prin miros sunt secretate de conifere, mirtacee, umbelifere. Emanaiile unor specii de arbori au aciune bactericid, bacteriostatice, fungicid. Aceste emanaii sunt vapori de terebentin sau arome. Experienele n laborator ale aromoterapeutilor au demonstrat eficacitatea acestor arome, n special asupra bacilului Kock, pneumococilor, stafilococilor, streptococilor, bacilul tifosului, contra ciupercilor.(Beldeanu, 2004) 8.4. Influena negativ a prafului asupra sntii oamenilor Printre poluanii ce acioneaz negativ asupra sntii se menioneaz: pulberile minerale (carburani, siliciu, silicai), cenua, ngrmintele, pesticidele, particulele organice (mici insecte, resturi de flori sau fructe, polen, spori, germeni, bacili, .a.) la care se adaug poluarea radioactiv, gazele poluante naturale sau artizanale, poluarea microbiologic i altele. Pdurea exercit o purificare mecanic a particulelor poluante prin turbulen, fie prin obstacole mecanice, reprezentate prin filtrul aparatului foliar, ori prin aciunea electrostatic a frunzelor. Spre exemplu, gudronul ader pe frunze, adesea n proporie de 50% din cantitatea total a depozitului. Aceste particule sunt antrenate ulterior de ploaie sau de frunzele ce cad i se ncorporeaz n sol. n consecin ele nu mai sunt absorbite de ctre om. 49

S-au msurat depuneri de la 6 pn la 10 g de praf/mp/lun n ora, adic 1t/ha/an i numai 0,5 g n pdure. (Negruiu, 1980) Efectele poluanilor asupra omului sunt multiple. Unele dintre acestea se menioneaz n continuare. Ansamblul poluanilor atac mucoasa respiratorie i deschide astfel poarta de intrare a microbilor i viruilor i, de aici, apar bronitele, care se complic cu fenomene infecioase: astm, oboseal i imediat tuse, hipersecreie bronic, tulburri de atenie, cefalee, afeciuni nervoase, oboseal, diminuarea rezistenei la epidemii, boli ale inimii, cancere. Anumii aerosoli ptrund pn n sistemul limfatic i determin formarea ganglionilor. Gazele poluante reduc aciunea macrofagelor capabile s elimine prafurile. Ele mpiedic oxigenul s se fixeze pe hemoglobin. Pe de alt parte s-a demonstrat c simpla trecere a unei atmosfere poluate provoac sub ea, n teren descoperit, o inversiune a cmpului electric i o mrire a ionilor pozitivi care sunt nocivi. S-ar putea spune c pdurea, prin reducerea vitezei vntului, menine o anumit insalubritate (particule, mirosuri etc.), dar aceast situaie nu este general. Asocierea ntre poluarea aerului datorat traficului auto i sntatea uman este foarte dificil s se stabileasc n termeni absolui, datorit numrului mare de variabile. Arderea (combustia) benzinei sau a motorinei n motoarele autovehiculelor este generatoare de emisia a peste 100 compui chimici. (Mrgineanu, 2011) n urma a numeroase studii pe plan internaional s-a dovedit c peste anumite niveluri de poluare apar efecte asupra sntii persoanelor expuse acestei poluri, dar pot fi afectai i copiii de vrst foarte mic sau cei care sufer de astm ori au boli cronice respiratorii sau cardiovasculare. Nivelurile de poluare a aerului datorate traficului auto sunt foarte variabile n timp i spaiu. Impactul cel mai mare apare n zonele construite, supraaglomerate, cu artere de trafic, unde dispersia poluanilor este dificil de realizat. Concentraiile poluanilor atmosferici sunt mai crescute n zonele cu artere de trafic strjuite de cldiri nalte sub forma compact, care mpiedic dispersia. La deprtarea de arterele de trafic intens, poluarea aerului scade rapid fiind destul de rar semnalat n zonele suburbane sau rurale. Singura excepie o face ozonul, care este diferit fa de ceilali poluani generai de traficul auto. n concluzie, dac pdurea nu poate anihila poluarea, poate s o reduc.

50

8.5. Efectele fiziologice ale ionilor Toate aceste elemente se gsesc n campul electric, terestru, dirijat, n general, de sus n jos, fiind purttorii sarcinii electrice. Ionii negativi se deplaseaz cu rapiditatea de 1 cm/sec, ntr-un cmp normal, de 1 volt/cm, se distrug i se aglomereaz n urma unor procese complicate. n ceea ce privete ionizarea n pdure, cercetrile sunt mai puin avansate. Forma conic a multor conifere (brad, molid, duglas), ca i acele tuturor coniferelor au un rol n producerea de ioni. Schreiben, citat de Plaissance (1985), consider c ionii produi n vrful arborilor se las n jos n interiorul arboretului prin efectul de turbulen. Ionizarea variaz n funcie de or (deci de nlimea soarelui), de starea norilor, de cmpul electric al atmosferei, de umiditate, de vnt etc, fiind influenat de sol i de subsol (curenii de ap). n privina efectelor fiziologice, este probabil ca ionizarea s influeneze nu numai procesele fiziologice ale arborilor, ci i organismul uman. Exist probabil un raport ntre terebentin, producerea de ozon, ionizare, dar sunt necesare cercetri pentru a-l descoperi. Printre gazele din aer se afl oxigenul, care, n pdure, este ionizat negativ (4000 anioni/mm).(Plaissance, 1985) ntr-o atmosfer proporia ionilor mari/ionii mici este mult mai mare cnd atmosfera este poluat. Pdurea, nu numai c purific atmosfera poluat, dar sporete i proporia anionilor mici, care sunt favorabili proceselor umane. Cationii (ionii pozitivi), sunt produi abundent de aparatele de nclzit, aparatele de condiionare a aerului. Ei sunt favorabili (ionii pozitivi) pentru vegetaie, dar nefavorabili pentru om, provocnd oligurie (scderea cantitii de urin eliminat n 24 de ore), tulburri nervoase, respiratorii, uscarea mucoaselor, agresivitate. De fapt, cei care se plimb prin pdure, vin s caute mai degrab anioni dect oxigen. Aceti anioni sunt catalizatori ai oxidanilor de ctre hemoglobin i sunt benefici. Experimentnd pe oareci sau chiar la om, s-a constatat c anionii mici obinuti prin metode artificiale ptrund mai uor n alveolele pulmonare (nainte de a trece n snge i de a ncrca esuturile cu sarcina lor electric), activeaz micarea cililor vibratili, amelioreaz peristaltismul bronhic, mrete cantitatea de mucus i activeaz propagarea sa, amelioreaz viteza de sedimentare sanguin, normalizeaz tensiunea arterial, reduce concentraia de serotonin din snge, toate acestea fiind benefice. n concluzie, ionii negativi calmeaz excitaiile (undele alfa), sporete rezistena la stres, regleaz funcia sistemului simpatic i parasimpatic, a glandelor cu secreie intern, diminund timpul de reacie, favorizeaz actele intelectuale, crete fora muscular, mrete apetitul, suprim migrenele. De cealalt parte, toate aceste inconveniente sunt cauzate sau agravate de ionii pozitivi (cationii). 51

Se poate aprecia c n pdure, cel puin ntr-o proporie redus, apare o ameliorare a sntii pentru c n aerul ei purificat nu exist sau exist foarte puini ioni mari pozitivi i multi ioni mici negativi. Desigur c acest efect pozitiv al pdurii nu este constant. El poate fi dominat de variaii mai importante, ca de exemplu n cazul furtunilor sau al norilor care trec deasupra pdurii, ca urmare a intensei lor electrizri. Pdurea are marele avantaj de a nu produce oxid de azot i ozon n exces. 8.6. Influena oxigenului asupra vieii Oxigenul este indispensabil arderilor care asigur meninerea temperaturii corpului. Lipsa brusc a oxigenului, pe o durat mai mare de 10 minute, conduce la o dilatare a vaselor, la necrozarea esuturilor, la pierderea cunotinei i, n final, la deces. Insuficiena frecvent conduce la debilitate. Cercettorii i-au pus ntrebarea dac oxigenul produs n procesul de fotosintez are proprieti speciale. Rspunsul a fost afirmativ i anume : oxigenul produs n procesul de fotosintez, este anionizat, datorit faptului c provine din descompunerea apei n frunze, ca urmare a funciei clorofiliene, care a eliberat hidrogenul. Ionii negativi mai mici dect moleculele pot s ptrund mai uor n esuturile alveolelor pulmonare. Dac se ntmpl aa, atunci cu siguran este mai bine pentru organism. Impresia unui aer mai uor pe care o are omul ntr-o pdure se datoreaz faptului c aerul este mai curat, lipsit de noxe solide sau gazoase i nu faptului c ar fi mai oxigenat. Unii cercettori sunt de prere c n aerul din pdure ar fi posibil ca oxigenul s nregistreze o uoar cretere la nivelul aparatului foliar al arborilor sau arbutilor. n aceast eventualitate, ar fi recomandabil s stm cu cile respiratorii, n special nasul, ct mai aproape de sursa de producere a oxigenului, pentru c ar fi mai mare cantitatea de oxigen inhalat. (Plaissance, 1985) Din acest considerent ar fi preferabil ca plimbrile s se fac n arborete tratate n regimul codrului grdinrit i nu n arborete incluse n regimul codrului regulat, cu exemplare foarte nalte, deoarece n codrul grdinrit dat fiind prezena arbutilor i a puieilor rezultai din regenerrile naturale, o cantitate mai mare de oxigen s-ar produce mai aproape de cile respiratorii ale vizitatorilor. Oricum, este mai plcut s se recurg la o cur de oxigen ntr-o pdure oarecare dect ntr-o cabin de aeroterapie, aa cum proceda dr. Fontaine care-i nchidea bolnavii si ntr-o astfel de cabin n anul 1880. (Plaissance, 1988) Oxigenul ptrunde n organism mai ales prin procesul de respiraie, ajungnd n plmni, dar i prin piele. Captat de hemoglobin, oxigenul este purtat de snge n toate esuturile. Dac tensiunea arterial scade evident, atunci apar diferite dereglri n organism. n timpul nopii respiraia este mai intens dac temperatura este mai ridicat. Un individ mediu consum n medie 20 25 l oxigen/ora, adic ntre 500 i 600 l n 24 ore, 180 mc/an, oxigen cuprins n 900 mc aer. (Plaissance, 1985). 52

Oxigenul este consumat de toate organele, dar mai ales de inim, de scoara cerebral, de creier, de rinichi. Creierul respir de 20 ori mai mult dect un muchi n repaus; circulaia sngelui n creier este de 60 ori mai mare dect ntr-un muchi n repaus. Oxigenarea neuronilor, mai ales a celor din neocortex, este n mod deosebit important; specialistul Kobak a spus c ar ajunge 45 secunde de anoxie (lipsa de oxigen) pentru a face dintr-un geniu un cretin. Oxigenul arde toxinele, care, n lipsa lui s-ar acumula. i viaa esuturilor depinde de oxigen. Cancerul poate fi o consecin a unei rele oxigenri. Ozonul produs de vegetaie, n special de pduri, n cantiti mici (sub 0,05 g/l) poate fi benefic organismului, pentru c activeaz circulaia, crete numrul globulelor roii n snge, avnd din acest punct de vedere un rol stimulator. De aceea, ozonul poate fi considerat un calmant deoarece faciliteaz somnul. Peste doza de 0,05 g/l, ozonul este considerat categoric nociv, deoarece produce cefalee, crize de astm i distruge vitaminele din organism. Este, de asemenea, un oxidant i un bun antiseptic al atmosferei. 8.7. Influena luminii asupra sntii Efectele nocive ale excesului de lumin, variabile n funcie de temperamentul omului, se manifest prin crpturi ale pielii, distrugerea esuturilor, radioleucite, creterea temperaturii pielii, fenomene de fotodinamism (melanosa, pelagra), reactivarea viruilor care sunt n stare latent (herpes, eriteme, anafilaxii, antigene favorizante, urticarii, eczem, dermite), accidente secundare, cancere ale pielii, oboseli sau accidente ale ochilor conjunctivite, cheratite, congestii uterine. Persoanele care sufer cu ficatul, persoanele care sufer de dermatoze pe suprafa mare, tuberculoii pulmonari avansai, febricitanii (cei care fac uor febr) au interesul s stea la aer, dar s nu se expun mult la soare. Fotosensibilitatea este mai mare la fiinele foarte tinere sau foarte vrstnice; ea este ntr-adevr diminuat datorit acomodrii sau pigmentrii ca urmare a bronzrii. Lumina n teren descoperit depinde de nlimea soarelui, de transparena atmosferei (turbiditate i vapori de ap), de prezena norilor (100% pentru un cer senin i 20% pentru un cer acoperit), de reflexia solului etc. n pdure lumina relativ depinde de sezon (arbore nfrunzit sau desfrunzit), de densitatea arborilor, de vrsta arboretului etc. De menionat este c ochiul omenesc apreciaz destul de greu diferenele de lumin. 8.8. Influena vntului asupra organismului uman Specialitii medicii n special pe baza studiilor efectuate au ncercat s rspund la ntrebarea dac vntul este rufcator sau, dimpotriv, binefctor pentru organismul uman. Rezumnd rezultatele cercetrilor ntreprinse se pot desprinde numeroase constatri, prezentate n continuare: 53

a) interaciunea dintre organismele sensibile i vnturile violente i reci sau foarte calde i uscate se prezint negativ, din cauza urmtoarelor aspecte: rcirea excesiv i foarte rapid a corpului, mai ales dac suprafaa epidermei neacoperit este mai mare; un vnt cu viteza de 3 m/sec coboar temperatura pielii cu 6C, care provoac pierderea de calorii i epuizarea rezervelor acestora; uscarea excesiv a pielii i a mucoaselor, avnd ca urmare o deshidratare general a corpului; rsuflare ntrerupt; zgomot enervant; aport de praf, nisip, vtmtoare mai ales pentru ochi; aport de poluani chimici, spori, bacterii. Toate aceste elemente sunt duntoare prin ele nsele i prin reducerea rezistenei corpului uman la factorii de mediu; aportul de ioni pozitivi; mrirea cmpului electric. Ca urmare, toate aceste efecte conduc la urmtoarele predispoziii individuale: conjunctivite, traheite, dificulti expectorale, congestii, hemoptizii, iritabilitate, cefalee, insomnii i, de asemenea, diferite boli infecioase cauzate probabil precipitrii coloizilor. Vnturile cu viteze mici acioneaz pozitiv asupra organismului i anume: conduc la o rcorire util n perioadele foarte calde i uscate. Acest fapt permite s se suporte o temperatur cu 3-4C mai ridicat, fr a avea impresia unui aer fierbinte; provoac o stimulare favorabil a nervilor, echivalent cu un masaj uor i o mrire a circulaiei cutanate; ndeprtarea poluanilor produi spre un teritoriu nvecinat; o electrizare negativ prin lovirea acelor speciilor de conifere; un murmur agreabil datorat brizei la nivelul frunzelor. Absena total a micrii aerului nu este dorit pentru c organismului nu-i place uniformitatea i stagnarea. Pentru a tri bine avem nevoie de mici stimulri alternante. Un vnt cu viteza de 1-3 m/s este n general favorabil, de la 3-15 m/s este favorabil pentru organismele robuste; peste 15 m/s devine nociv, chiar periculos mai ales pentru cardiaci, tuberculoi, covalesceni, debili, sensibili. Interaciunea dintre pdure i viteza aerului este evident.

54

8.9. Efecte fiziologice i psihice ale culorilor i a formei arborilor asupra oamenilor Influene asupra sistemului simpatic Unii factori din mediul forestier, prin aciunea lor asupra simurilor noastre, au o influen asupra organismului. Dintre acetia se menioneaz: diminuarea luminii, influena culorilor (n special verde), nsi forma arborilor, calmul vizual, atenuarea zgomotelor, efectul pozitiv al pdurii asupra sunetelor plcute auzului, stimularea rezistenei organismului prin arome etc. Toate acestea influeneaz sistemul simpatic. Acesta, la rndul lui, are repercusiuni asupra diverselor funcii. Aici se include mai ales aspectul lor fizic. Frontiera ntre efectul fizico-psihologic i psihologic este nesigur. Impresia fizic produs de o suprafa vegetal este complex: ea rezult din lumina direct sau difuz, reflectat prin mii de suprafee ale frunzelor, care acioneaz n cascad de la o frunz la alta (lumina solar, lumina lunii), din nclinarea razelor solare, razele rsritului i ale apusului fiind mai bogate n radiaii roii, din textura, grosimea suprafeelor observate (aspecte lucioase, mate, rugoase), din culoarea proprie a acestor suprafee (n funcie de lungimea de und), din intensitatea culorii care poate s schimbe considerabil aspectul nsui al culorii, din ndeptare, care atenueaz contrastele, de starea vremii cnd are loc observarea (aer uscat sau brum, ploaie, senin), de distana de la obiect etc. Romains (citat de Plaissance, 1985) considera c exist o sensibilitate a pielii la culori, ceea ce ar justifica plimbarile n pdure n inut vestimentar redus la minimum. ntr-adevr, omul se scald ntr-o lume de radiaii care sunt percepute de diversele sale simuri, dar impresiile nu sunt independente (Plaissance, 1985). Deribere (citat de Plaissance, 1985) cercetnd corespondena dintre culori i miros, savoare i sunete, a gsit relaii strnse ntre mirosul de mosc i culoarea armie (roiatic), ntre mirosul putred (de mucegai) i culoarea maro intens, mirosul acid i galbenul de culoarea lmiei, mirosul amar i culoarea brun-maronie. Influene fiziologice ale culorilor Culoarea verde. Arborii ne ofer o mare varietate a culorii verzi de la verdele deschis al salciei la verdele nchis al acelor de brad trecnd prin nuanele verzi ale frunzelor de frasin, stejar, fag, anin, etc. Aceste nuane conin proporii variabile de galben i albastru, dar i de cafeniu nchis, astfel: verdele glbui conine mai mult lumin dect alte nuane; el este vesel, vioi, prietenos, fantezist, bine dispus; verdele verde este autentic, clasic i cinstit; verdele bleu este mai rece, mai puin vesel, mai calm; el are cu att mai mult aceste caractere, cu ct este mai intens; verdele nchis decolorat este deja puin mai mult sever; verdele nchis intens este mai dens, mai trist, mai puin benefic. 55

Nuanele de verde deschis sunt mai vesele, cele de verde nchis sunt mai degrab triste. Radiaiile extreme pentru lungimi mari de und sunt cele roii care sunt foarte excitante. Pentru lungimi de und scurte, culoarea bleu (albastru deschis) este foarte calmant. Nuanele de verde fiind la mijlocul spectrului sunt mai degrab calmante, toni-sedative. (Fig. 8.1)
Fig.8.1
Amestec de nuane verzi din pdurea de recreare de lng oraul Kamakura, Japonia Mixture of different types of green in the recreation forest near Kamakura city, Japan (foto. Gh. Tinel)

Verdele luminos, deschis, incit repaos fizic i mai degrab activitate intelectual dect manual. Culorile mai mult sau mai puin reci ncetinesc procesele de metabolism. Ele coboar tensiunea sanguina i, n special, tensiunea ocular. n cromoterapie se utilizeaz mpotriva insomniei, a strilor de iritare i colerice. (Fig. 8.2) De asemenea, ele au proprieti antiseptice. Acest efect moderator este independent de efectul termic, aspect constant prin msurarea concomitent a pulsului i a temperaturii. Influena altor culori ale pdurii Alte culori ale pdurii acioneaz i ele asupra strii fizice: toamna nuanele de galben ale frunzelor de plop, portocaliul paltinilor sunt luminoase i dau senzaia de cald. Tentele armii ale frunzelor de cvercinee, reflectrile argintate ale brazilor, alburiul scoruilor sau al plopului alb au de asemenea efecte vesele.

Fig. 8.2 Detalii din pdurea de recreare limitrof oraului Kamakura, Japonia Details from the recreation forest near Kamakura city, Japan (foto. Gh. Tinel)

Nuanele de ocru, castaniu sunt nc destul de calde. (Fig. 8.3 i Fig. 8.4.)

56

Fig. 8.3
Unitatea grupului de arbori realizat prin culori calde Unity of a group of trees made through warm (foto. Gh. Tinel )

Fig. 8.4
Armonia contrastului realizat prin asocierea culorilor calde (verde) i reci (albastru mov) Harmony of contrast achieved by associating warm colors (green) with cold colors ( blue purple) (foto. Gh. Tinel)

Maroniul (brunul) trunchiurilor i al ramurilor nu sunt culori foarte vesele; mai degrab sunt calmante, linititoare. Tentele sumbre i nchise ale pdurii n timpul iernii pot i ele, de asemenea, s fie calmante din punct de vedere fiziologic. Oricum, aceste culori naturale, mate, plcute ochiului, sunt preferate culorilor artificiale strlucitoare. Tentele galbene stimuleaz sistemul nervos central, muchii, secreiile digestive i sistemul limfatic. Este culoarea luminii. Aceste tente sunt activante i ncurajatoare. Se tie c roul este tonic, destul de des excitant. Culoarea roie este utilizat, de asemenea, n cromoterapie n lupta mpotriva rcelii, a neurasteniei, a tuberculozei. Culoarea roie este contraindicat pentru hipertensivi i astenici. Dar roul oferit de frunzele, florile, fructele arborilor nu este niciodat n ntregul peisaj i, adesea, este un rou amestecat cu galben. (Fig. 8.5) El constituie numai pete uneori Fig. 8.5. mici, pe un fond verde sau brun i,de aceea, Aliniament de arbori n pdurea de recreare a oraului se spune c roul din natur este ntotdeauna Sheffield, Anglia binefctor, deoarece apare ca o simpl not Alignment of trees in Sheffield recreation forest, England (foto. Gh. Tinel) tonic pe un fond selectiv. Oranjul (portocaliul) stimuleaz aparatul respirator, ajut la asimilarea calciului i mrete optimismul. Tonurile gri sunt calmante, linititoare, fie c sunt brune gri sau gri brune, gri violacee, gri trandafiriu, gri verde. Scoara arborilor ofer o tent foarte variat, dispersat ntre nuanele de verde ale frunzelor vara, dar foarte dominant n timpul iernii n pdurile de foioase. 57

Astfel, forma columnar a coroanei are o influen dinamic, excitant asupra psihicului, stimulnd elanul i dezvoltnd fantezia spre idei nalte, prin faptul c privirea este atras n sus, urmrind cele dou linii aproape paralele ale conturului coroanei, amintind de coloana infinitului . Rndurile sau grupurile de arbori columnari inspir sentimente solemne, de mreie. Aa se explic de ce, de-a lungul oselelor cu trafic intens, al aleilor ce conduc spre mari ansambluri arhitecturale sau istorice, n jurul stadioanelor, apar frecvent specii cu o astfel de form, de exemplu plopi piramidali, stejari fastigiai, tuia columnar, etc. Forma conic a coloanei stimuleaz, dinamizeaz i excit ntr-o mai mare msur psihicul, datorit celor dou linii nclinate ale conturului, ce converg spre vrf. Intensitatea este dat de dispunerea ramurilor principale. Emoiile sunt dinamizate la maximum dac ramurile principale sunt orientate n sus, ca la Pinus strobus, moderate dac ramurile au o poziie orizontal (Abies concolor, Picea pungens), iar cnd ramurile au o dispunere pendant (Picea punges var.pendula), aciunea asupra strii psihice poate fi excitant-inhibatoare. Forma sferic a coroanei constituie un element conservator, care menine o stare psihic normal i de aceea de-a lungul aleilor destinate plimbrilor din zonele verzi cu scop recreativ sunt indicate specii cu o astfel de form (Tilia cordata, Robinia pseudocacia var.globosa, etc). Forma umbrelat, marginit n partea superioar de o linie aproape orizontal, constituie un factor calmant, crend senzaia de aprare, ocrotire, de protecie. (Fig. 8.6) O pregnant influen asupra pshicului o au arborii cu conturul neregulat al coroanei i cu ramurile pendente, denumii plastic arbori plngtori . Prin ramurile ndreptate spre pmnt (Salix babilonica, Betula pendula, Morus alba var pendula) asemenea exemple imprim o stare de pasivitate, tristee, constituind un factor calmant-inhibitor al peisajului. Coroanele cu contururi variate, arborii i Fig. 8.6 Exemplar cu forma umbrelat a arbustii cu mai multe tulpini, au n general o coroanei influen dinamizatoare, care uneori poate crea o Example of tree with an umbrella stare de nelinite, de agitaie. shape head
(foto. Gh. Tinel)

Alctuirea diferit a grupurilor de arbori i arbuti influeneaz divers starea psihic. Aa, de exemplu, un masiv constituit dintr-o singur specie arborescent de mrimea I, cu o bun stare de vegetaie, cu profil uniform, inspir sentimente de mreie, de stimulare, n timp ce o pdure rrit de stejar n amestec cu specii de ajutor, cu alternri de lumin-umbr, distrage atenia, creaz o stare de relaxare. 58

nsui gradul de luminozitate ca i nuanele i culorile diferite ale spaiilor verzi influeneaz evident sistemul nervos. De exemplu, o poriune umbrit dintr-o zon verde, constituie un mediu tipic conservant, n timp ce o poian sau un parter de flori intens luminate imprim un sentiment dinamic, de stimulare. De aceea, pentru oamenii supraexcitai, dozarea luminii soarelui n spaiile de odihn trebuie s fie moderat, dimpotriv cei aflai ntr-o stare de depresiune psihic au nevoie de mult mai mult lumin. Lumina lunii, ca factor sanitar, acioneaz n mod inhibator, ncetinind procesele psihice i conservnd energia centrilor superiori nervoi ai omului. n privina culorilor, de reinut c cele calde (galben, portocaliu, rou, galben verzui, brun i rou violet) amintesc culoarea soarelui, cnd el se apropie de orizont, avnd aspectul unei sfere de foc sau cnd se afl la zenit i ncnt privirea prin strlucirea lui, sunt considerate culori active. Culorile reci (albastru ultramarin, albastru violet) sunt culori pasive, ele ne Fig. 8.7 amintesc de nuanele apei marine, ale Peisaj n care predomin culorile reci (albastru marin) gheii, ale cerului fr nori. (Fig. 8.7) Landscape with cold colors (blue) n general tonalitile pastelate, (foto. Gh. Tinel) luminoase, provoac buna dispoziie, n timp ce tentele mai nchise la culoare deprim, ndeplinind rolul de factori inhibatori ai proceselor psihice. Culoarea verde are efectul cel mai util n ridicarea capacitii de munc pe o perioad ndelungat. Fiind cea mai odihnitoare dintre culori, creaz impresia de calm, de odihn, de linite i siguran, simboliznd sperana, favoriznd echilibrul psihic. Galbenul este o culoare cald, plin de lumin, ca i strlucirea soarelui. Similar galbenului, portocaliul radiaz cldur, d senzaia de apropiere. Culoarea roie se caracterizeaz prin influena cea mai stimulatoare asupra psihicului fiind cea mai indicat pentru a dinamiza aciunile. (Fig. 8.8) De reinut ns c aceast dinamizare se manifest brusc i numai la nceput, elanul i buna dispoziie se transform curnd n oboseal i n Fig. 8.8 final capacitatea de munc se Exemplare cu frunzi de culoare roie reduce. n pdure folosirea n Trees with red leefs cantiti mici a speciilor cu (foto. Gh. Tinel) 59

frunziul, florile ori fructele avnd diferite nuane de rou (corcoduul, fagul, paltinul cu frunze roii) imprim un sentiment de nviorare. Culoarea albastru este culoarea cerului, a mrii, a serii i a munilor din deprtare, pare o culoare atmosferic, nesubstanial. Albastrul este corelat cu ntunericul, lipsa de luminaie, irealul. Ca simbol al infinitului, al deprtrii, al credinei, al ncrederii i tristeii, exprim seriozitate, rceal, suferin i predispune la calm, linite interioar, concentrare, pasivitate. (Negruiu, 1980) n concluzie, frumuseea din pdure o recunoatem n diversitatea ei de forme, culori, lumini i nuane, fa de care acea slab scpare a vitalitii noastre se aprinde mai tare n faa spectacolului exuberanei pdurii pn la punctul n care propria individualitate mrginit pare a mbria viaa ntregii pduri . (T. Vianu, citat de Ptrcoiu, Toader, Scripcaru, 1987)

CAPITOLUL 9
POTENIALUL RECREATIV AL PDURILOR PERIURBANE EVIDENIAT PRIN ANALIZA REZULTATELOR SONDAJELOR REALIZATE 9.1. Analiza rezultatelor obinute n urma sondajului prezentat la metoda de lucru n urma sondajului de opinii fcut pe un eantion reprezentativ de 101 persoane, s-au obinut urmtoarele rezultate: a) Pentru pdurea Bneasa : Profilul turistului : - vizitatorii care vin n pdurea Bneasa au vrsta cuprins ntre 10 i 70 ani; - majoritatea turitilor au studii medii; - cei mai muli prefer pdurea Bneasa (90%), urmat de pdurea Snagov Parc (10%); - cei mai muli prefer s fac plimbri (60%), 20% prefer alergrile, 15% prefer mersul pe biciclet i 5% culeg flori, fructe de pdure; - vara este anotimpul preferat de 60% dintre cei chestionai, urmat de primvara (20%), toamna (15%) iar iarna sunt cei mai puini; - cei mai muli turiti vor ca pdurile periurbane Bucuretiului s rmn de recreare (90%) chiar dac ele sunt retrocedate, s nu fie mprejmuite cu garduri i srma ghimpat (95%); - aproape toi turitii ( 95%) au declarat c dac pdurile private ar fi amenajate pentru recreare sunt dispui s plteasc o tax de acces. 60

b) Pentru pdurea Snagov Parc Profilul turistului - vizitatorii care vin n pdurea Snagov Parc au vrste cuprinse ntre 14 i 60 ani; - majoritatea turitilor au studii medii; - cei mai muli prefer activiti pasive (odihna, lectura, joc de cri 60%); 20% fac plimbri scurte pe marginea lacului Snagov, iar 20% vin pentru picnic; - vara este anotimpul preferat de 60%, primvara de 20%, toamna de 15% i iarna de 5%; - cei mai muli (98%) vor ca pdurea Snagov s fie inclus ntr-un program turistic naional, ca itinerar, care s cuprind i plimbare pe lacul Snagov i vizitarea Mnstirii Vlad epe. Concluzii Concluziile care se desprind din acest sondaj, dar i din discuiile purtate cu cei ce viziteaz pdurea pentru recreare sunt: - pdurile sunt vizitate mai ales primvara i vara de familii tinere, majoritatea cu studii medii; - an de an, numrul celor care viziteaz pdurile Bneasa i Snagov - Parc pentru recreare a sczut datorit unor condiii obiective; - preferina pentru o pdure sau alta este dat de dorina oamenilor de a se recrea ct mai aproape de reedin; - 95% dintre cei chestionai ar fi dispui s plteasc o tax de acces n pdurile retrocedate din Bneasa i Snagov Parc, dar s rmn de recreare. 9.2. Sondaje cu privire la frecvena i scopul deplasrilor n Pdurea Bneasa De asemenea, s-a realizat sub forma interviurilor directe, efectuate n zilele considerate ca fiind cele mai bogate n turiti (de Pate, de 1 Mai i de Sfnta Maria), i numrarea cu aproximaie a numrului vizitatorilor, a numrului de autovehicule, n u.a. 8, 11, 14 din pdurea Bneasa, aciunea desfurndu-se n urmtorul interval orar : u.a. 8, orele 12 13 ; u.a. 11, orele 13 14 i u.a. 14, orele 14 15. Aciunea a nceput n anul 2007 i s-a continuat n anii 2010 i 2011 rezultatele fiind prezentate sub form tabelar n tez. Analiza comparativ a datelor arat c, dat fiind caracterul zilelor (de srbtoare), dar i datorit fenomenului de retrocedare a pdurii, afluena n cele trei parcele este aproape de supra aglomerare n tate zilele alese. Astfel, n parcela 8, n ziua de Pate a anului 2007, se constat un numr mai mare de turiti (363) i maini (111), fa de anul 2010 330 turiti i 110 maini i fa de anul 2011 192 turiti i 51 maini. Explicaia scderii graduale a numrului de turiti este pus pe seama crizei economice i a puterii de cumprare a 61

romnilor, mai ales dup msurile de reducere a salariului luate n 15.06.2010. Aceeai dinamic se nregistreaz i n ziua de Pate i n parcelele 11 i 14, cu un numr mai mare de turiti n anul 2007 i n anul 2010 i o scdere evident n anul 2011. n ziua de 1 Mai analiza datelor scoate n eviden faptul c, dei dinamica vizitatorilor are un maxim n anul 2007 i scade n anul 2010 i mai ales n anul 2011, totui aceast zi rmne cea mai atractiv pentru recreare n cele trei parcele analizate, semn c a rmas adnc ntiprit n contiina celor mai muli vizitatori ca fiind ziua de recreare. Totui, nu pot s nu constat c dac n anul 2007 n parcela 8 erau n ziua de 1 mai 480 de vizitatori i 214 autovehicule, n anul 2011 numrul acestora se reduce cu aproximativ 30% (pn la 360) n cazul vizitatorilor i cu 50% n cazul autovehiculelor, ceea ce conduce la concluzia c starea economic a fiecrui vizitator are influen i asupra strii de recreare, oamenii renunnd la excursii (cele mai multe cu autovehicule proprietate personal) n detrimentul plimbrilor, avnd ca drept mijloc de acces transportul n comun. Ziua de Sfnta Maria (15 august) are o dinamic apropiat cu cea a zilei de Pate (primvara) sub rezerva c totui n anul 2007 att numrul de vizitatori n cele trei parcele (1392), ct i numrul de autovehicule (324) este net superior (+40% , +250% ) zilei de Sf. Maria din anul 2011 (turiti = 852, maini = 135). Analiza proporiei pe sexe arat c femeile sunt n general mai iubitoare de recreare n natur dect brbaii n toate zilele analizate i n toi anii. De exemplu, n ziua de Pate (08.04) din anul 2007 n parcela 14 erau 310 femei, 60 brbai si 470 copii. Numrul mare de copii din aceast parcel n general pentru toate zilele analizate i pentru toi anii (2007, 2010, 2011) este superior comparativ cu celelalte parcele pentru c aici se gsete amplasat Grdina Zoologic a municipiului Bucureti, astfel c o parte dintre copii, dup ce viziteaz grdina zoologic, aleg s se joace i s alerge pe aleile din interiorul pdurii. De altfel, analiza datelor scoate n eviden faptul c numrul copiilor care nsoesc adulii n activiti de recreare este foarte mare (1005) n ziua de 1 mai 2010 i scade la 851 ( - 20%) n anul 2011, dar nu proporional cu scderea numrului de aduli (uneori i de 40%). Tot din datele culese rezult c cei mai muli vizitatori se deplaseaz n pdurea Bneasa (parcelele 8, 11 i 14) pentru plimbri ce nu depesc 6 ore, de exemplu 898 turiti n anul 2007, n ziua de Pate, fa de 430 vizitatori ce petrec mai mult de 6 ore. Analiza fcut pentru data de 21 octombrie a anilor 2007 i 2010 a artat c numrul turitilor a sczut aproape la jumtate n 2010 (196) fa de 2007 (313), din motive obiective i neimputabile oamenilor. Datele mai arat totui c, odat cu venirea toamnei, numrul vizitatorilor scade foarte mult fa de zilele de var - Sfnta Maria (n anul 2010 o reducere cu aproape 70%), proporia sczut meninndu-se i cnd analizm dtele privind repartiia pe sexe. De asemenea, s-a constatat c n spaiile de cazare i campare din camping-ul Bneasa situat n parcela 14, numrul turitilor care s-au cazat mai 62

mult de 24 ore s-a redus substanial n anul 2011 (60), fa de anul 2007 (80), iar dac analizm datele pentru ziua de 15 august (Sfnta Maria) observm c n anul 2007 erau n camping 71 turiti n timp ce n anul 2011 s-au cazat numai 30 turiti (cca. 50%). Datele culese mai arat c numrul turitilor care vin n pdurea Bneasa s culeag semine, flori, plante este foarte mic (cca. 10%) din totalul numrului de vizitatori, fiind cu preponderen identificai primvara (la cules de viorele, urzic, leurd i flori de salcm) i numai n parcelele 8 i 11. n ceea ce privete analiza gradului de ocupare cu turiti a camping-ului Bneasa, situaia este redat n tabelele 9.4 i 9.5. Situaie locuri cazare camping pdurea Bneasa Baneasa forest camping lodging situation Anul
Total d.c

Locuri de cazare
Csue (nr.) Campa Corturi re (nr.) (nr)

Grad de ocupare
Total d.c. Csu e (nr) Cam pare Cor turi

Tabel 9.4 Structura turitilor pe naionaliti


Total d.c. (%) Ro mni (%) Str ini (%)

1990 210 2000 230 2010 230

120 130 130

30 40 40

60 60 60

210 146 95

120 78 39

30 32 20

60 36 36

100 100 100

10 20 25

90 80 75

Din tabelul 9.4 se observ c, n timp ce capacitatea de cazare a crescut n anul 2010 fa de anul 1990 (cu 20 locuri), la gradul de ocupare datele arat o scdere brusc sub 50%, mai exact 41%, ceea ce evideniaz lipsa de organizare prin neincluderea acestei capaciti turistice ntr-un program turistic mai larg. De altfel, proprietarul camping-ului a recunoscut faptul c actualul grad de ocupare i se datoreaz exclusiv i nu este urmare a includerii obiectivului ntr-un program turistic. Structura pe naionaliti a turitilor strini The configuration of foreign tourists by nationality Tabel 9.5 Turiti strini Anul
Total Polo d.c. nezi nr % Cehi Ger mani RDG nr %
36 20 70 36 60 40 22 27 20 30 6 9 5 10 6 9 5 10 9 9 6 10 2 2

Olan dezi nr %

Ger mani nr %

Italieni Spanio Fran li cezi nr % nr % nr %

Irlan dezi n % r

nr
58

%
30

1990 2000 2010

189 117 90

95 2 -

50

63

Datele au fost puse la dispoziie de proprietarul camping-ului, respectiv de dl. Caramihai Niculae, care din anul 1987 este eful S.C. Pdurea Bneasa, mai nti numit de regimul comunist, apoi din 1997, prin privatizare i preluarea integral a aciunilor acestei societi cu activitate mixt (turistic i comercial). De altfel, analiza gradului de ocupare cu turiti strini scoate n eviden faptul c dac n anul 1990 acesta era 100% (csue, campare, corturi), turitii strini fiind reprezentai de polonezi (50%), cehi (30%) i germani din RDG (20%), deci turiti exclusiv din rile fostului lagr socialist, ulterior structura etnic se modific substanial, astfel c n anul 2000 apar olandezi (60%), germani (20%), italieni (5%), spanioli (5%), irlandezi (2%), polonezi (1%) i francezi (1%), numai c gradul de ocupare scade la cca. 80%, pentru ca acesta s scad i mai mult n anul 2010 (la 40%), structura meninndu-se aproape la fel, adic olandezi (40%), germani (30%), italieni (10%), spanioli (10%). Explicaiile pentru aceast involuie a gradului de ocupare cu turiti n camping-ul din pdurea Bneasa le-am gsit i n dinamica funcionrii societii ONT Carpai, care a supravieuit o bun perioad de timp dup anul 1990, dup care, privatizndu-se (2003) s-a fragmentat n foarte multe societi de turism care au pierdut contactul cu birourile de turism din strintate, acestea fiind cele care asigurau fluxul continuu de strini pentru turismul romnesc. n ceea ce i privete pe turitii romni, acetia au fost n cea mai mare parte (90%) reprezentai de vizitatori din ar, din toate zonele geografice (Moldova, Oltenia, Banat, Maramure), iar gradul de ocupare era mai mare mai ales n perioada examenelor de admitere la Academia de Poliie (instituie aflat n imediata vecintate), camping-ul Bneasa, asigurnd cea mai apropiat i confortabil surs de cazare. 9.3. Accesibilitatea n pdurile de recreare Bneasa i Snagov Parc Infrastructura este bine reprezentat prin accesibilitatea teritoriilor delimitate pentru amenjarea acestor pduri de recreare (drum naional DN1, drumuri judeene, drumuri forestiere, alei, poteci). Potenialul de cazare este mediu n Pdurea Bneasa i acesta poate fi asigurat n hotelurile situate n imediata vecintate a municipiului Bucureti sau n camping-ul i complexul turistic Pacea din pdurea Snagov-Parc. (Fig. 9.1 i Fig. 9.2) Astfel, la Pdurea Bneasa se ajunge pe drumul naional DN 1 pe partea ocolitoare os. Pipera os. Iancu Nicolae, asfaltate recent sau pe oseaua de centur a Bucuretiului, de asemenea recent modernizat n regim de autostrad. La Pdurea Snagov-Parc se ajunge pe drumul naional DN1, iar n dreptul localitilor Ciolpani i Izvorani se poate alege traseul pe drumul ce se bifurc din DN1.

64

Fig. 9.1
Alee pentru plimbare n Pdurea de recreare Bneasa Alley in Bneasa recreation forest (foto. Gh. Tinel)

Fig. 9.2
Aliniament de-a lungul unei alei n Pdurea de recreare Bneasa Alignment along an alley in Bneasa recreation forest (foto. Gh. Tinel)

De asemenea accesul se poate face n Pdurea Snagov-Parc i pe drumul judeean DJ22 Gruiu Silitea Snagovului Ciolpani modernizat recent sau pe calea apei traversnd lacul Snagov cu plecare din debarcaderul Complex Astoria. Distana fa de Bucureti este relativ mic n cazul Pdurii Bneasa, cca. 7 km fa de Km 0 din Bucureti i cca. 25 km pn la Pdurea Snagov-Parc, fiind cele mai solicitate zone pentru recrearea bucuretenilor i a turitilor, mai ales n timpul sezonului estival i la sfrit de sptmn (srbtori Pascale, 1 Mai, alte zile de srbatori religioase).

Fig. 9.3
Parcare amenajat n campingul Bneasa Parking space in Bneasa camping (foto. Gh. Tinel)

Fig. 9.4
Alee neamenajat n Pdurea Snagov Parc Unimproved alley in Snagov Park Forest (foto. Gh. Tinel)

65

Vara, mii de bucureteni i turiti se deplaseaz spre aceste pduri mai ales cu autoturisme dar i cu mijloace de transport n comun (Pdurea Bneasa este accesat i cu autobuzele 148 i 301 cu plecare din Piaa Presei Libere i Piaa Roman, dimineaa ncepnd cu ora 7 iar seara pn la ora 24). (Fig. 9.3 i Fig. 9.4) Se tie c n activitatea de recreare deplasarea spre locul de odihn i ntoarcerea, care se face, n general, la sfritul zilei, cnd atenia slbete i oboseala poate s duc la accidente, ocup un loc important. Dac acestea se vor desfura n condiii bune, impresia lsat de pdure vizitatorului va fi cu att mai favorabil. ( Fig. 9.5) ( Negruiu, 1975) Posibilitile de cazare sunt multiple, cum nu au fost odinioar n Romania, variate i pe toate gusturile. Hotelurile sunt de dou, trei, patru i cinci stele, precum i numeroase pensiuni turistice limitrofe municipiului, camping-uri i popasuri ce te mbie cu restaurante, cluburi de noapte, baruri cochete, discoteci, casinouri dar i cu o buctarie foarte diversificat (romneasc, greceasc, italian, franuzeasc, chinezeasc, japonez, arab etc). Sunt renumite hotelurile: Intercontinental, Continental, Novotel, Crown Plaza, Merriot, Ramada, Phoenicia, Crystal Palace, etc turistul avnd momente de ezitare ntre a alege s-i petreac timpul realiznd un tur al Capitalei sau pentru o deplasare de 20-25 minute pn la Pdurea Bneasa sau 40-45 minute pn la Pdurea Snagov-Parc. 9.4. Retrocedri n Pdurile de recreare Bneasa i Snagov Parc Din pcate, dup anul 1989 pdurile Bneasa i Snagov Parc au fost unele dintre pdurile cele mai vizate n ceea ce privete procesul de retrocedare, astfel c la data redactrii prezentei lucrri aproximativ 2/3 din suprafaa total (Pdurea Bneasa) era retrocedat i mprejmuit cu gard din srm. (Fig. 9.6)

Fig. 9.5
Indicatoare semnalizare obiective turistice n Pdurea Snagov Parc Indicators for the sights in Snagov Park Forest (foto. Gh. Tinel)

Fig. 9.6
mprejmuire proprietate privat n Pdurea Snagov Parc Private property fencing in Snagov Park Forest (foto. Gh. Tinel)

66

Analiza modului cum s-au fcut retrocedrile scoate n eviden faptul c cea mai mare parte a trupului de pdure Bneasa a fost retrocedat fotilor proprietari, care imediat dup retrocedare le-au mprejmuit cu gard din srm i au construit case ( Pdurea Bneasa u.a 39 40, suprafee mprejmuite Fig. 9.7 i 9.8). Dac pn n anul 1989 pdurea Bneasa era principala atracie pentru recreare a bucuretenilor, de civa ani ncoace, datorit acestui proces de retrocedare, care a afectat cea mai mare parte a pdurii, arealul pentru recreare a fost restrns foarte mult, crescnd astfel gradul de ncrcare cu vizitatori n parcelele care nu au fost afectate de retrocedare. ntre aceste parcele foarte ncrcate cu vizitatori se numr i cele trei parcele alese pentru exemplificare (8, 11, 14).

Fig. 9.7
Pdurea Bneasa u.a. 39 gard de plas de srm pentru separarea pdurii private de aleea pentru plimbare Bneasa Forest u.a. 39 wire fence that separates public forest from the alley (foto. Gh. Tinel)

Fig. 9.8
Pdurea Bneasa u.a. 40 gard de plas de srm de-a lungul aleii pietonale Bneasa Forest u.a. 40 wire fence along the alley (foto. Gh. Tinel)

Dac n Pdurea Bneasa suprafaa retrocedat reprezint mai mult de 2/3 din suprafaa total (633,09 ha), acoperind, ca i fenomen, aproape ntreaga suprafa de pdure, n Pdurea Snagov Parc suprafaa de pdure retrocedat este de 210, 44 ha, fiind concentrat mai ales n parcelele situate pe malul lacului Snagov i n jurul Palatului Snagov, acolo unde se afl i unitile de cazare i complexele comerciale, care atrag anual numeroi turiti i vizitatori (Fig. 9.5).

67

9.5. Condiii de recreare i spaii comerciale Bucuretiul este poate oraul cel mai privilegiat, dat fiind faptul c este i capitala rii, dar i prin trecutul istoric, frumuseea arhitectural a cldirilor, clima blnd, nu degeaba spunndu-i-se micul Paris. Dac pn n 1989 Pdurea Snagov Parc era inaccesibil publicului larg fiind considerat exclusiv ca pdure de vntoare pentru Nicolae Ceauescu (mprejmuit cu gard din srm ghimpat), dup 1990 aceasta a devenit accesibil publicului larg, n pdure rmnnd un singur obiectiv prezidenial i anume Palatul Snagov situat n U.A. 106. ( Pdurea Snagov Parc mprejmuire n u.a. 59 i 80 Fig. 9.9 i 9.10)

Fig. 9.9
Pdurea Snagov Parc u.a.59 mprejmuire gard de srm Snagov Park Forest u.a. 59 closed area (foto. Gh. Tinel)

Fig. 9.10
Pdurea Snagov Parc u.a. 80 mprejmuire zid beton Snagov Park Forest u.a. 80 concrete wall (foto. Gh Tinel)

Din pcate administratorul acestei pduri de stat de o rar frumusee, (Direcia Silvic Bucureti) nu a ntreprins nimic dup anul 1989 pentru a-i spori atractibilitatea astfel c, dei a fost afectat de fenomenul de retrocedare mai ales tangenial pe malul lacului Sangov (n aa zis zon de halaj) i prin privatizarea restaurantelor situate pe malul lacului (Vntorul, Complexul Pacea) aceast pdure nu i-a pierdut n ultimii 20 de ani din valoarea peisagistic i de recreare. Trebuiesc reamintite scandalurile n care a fost implicat aceast pdure prin exploatarea n anii 90 a unora dintre cele mai frumoase arborete de stejar pedunculat din Romnia (nlimea de 35-40 m, de 120-160 cm i vrste cuprinse ntre 200-250 de ani), o adevrat comoar peisagistic, de recreare, dar i seminologic pentru silvicultura romneasc. Iar efectele nu au ntrziat s apar astfel c fenomenul teizrii arboretelor a aparut i n locul arboretelor monumentale de stejar pedunculat, n prezent sunt arborete derivate, de amestec, n care teiul, frasinul, ararul, carpenul sunt speciile principale.

68

9.6. Oportunitatea unei zonri difereniate a pdurilor de recreare retrocedate Din analiza datelor puse la dispoziie de reprezentanii celor dou ocoale silvice (Bucureti i Snagov), a rezultat c, practic, n pdurea Bneasa s-a retrocedat aproximativ 70% din suprafaa total a pdurii, iar n pdurea Snagov Parc aproximativ 15% (210,44 ha). Aceast situaie modific substanial atitudinea fa de funciile pdurilor de recreare. Schimbarea fundamental a naturii proprietii, prin trecerea n proprietate privat a celei mai mari suprafee din pdurile Ocolului Silvic Bucureti, a schimbat radical i posibilitatea de a folosi aceast pdure n scop recreativ, mai ales din cauza ngrdirii accesului n pdure (garduri de srm ghimpat sau din srm). n acest context se impune cu prioritate ca structura de specialitate (ICAS) s demareze o aciune de elaborare a noi criterii de zonare a pdurilor de recreare din jurul Bucuretiului, care s aib n vedere schimbrile survenite n ultimii 20 de ani, dar i realitile constatate n teren, cum ar fi : - natura proprietii ; - suprafaa min./1000 locuitori ; - distana maxim de la periferia municipiului pn la pdurea de recreare; - faciliti fiscale pentru includerea pdurilor particulare n categoria pdurilor de recreare ; - dotri minime necesare pentru a fi funcional ca pdure de recreare; - sanciuni aplicate n cazul nerespectrii regulamentelor n pdurile de recreare ; - sanciuni aplicate n situaiile n care proprietarul nu realizeaz un minim de obiective . Se constat c, din cele 264,45 ha afectate de retrocedare n UP II Snagov Parc au devenit private 210,44 ha, pe care, proprietarii pot s le vnd sau le pot administra conform Codului Silvic. Dat fiind poziionarea acestor suprafee retrocedate, pe malul lacului Snagov, apreciez c includerea lor ntr-un program care s permit activiti turistice i de recreare, ar aduce beneficii att proprietarilor acestor pduri, ct i turitilor. De asemenea, n Pdurea Bneasa se constat c din cele 979,59 ha suprafa total, pentru 633,09 ha s-au emis titluri de proprietate, iar cele 346,5 ha rmase n administrarea statului un pot asigura o densitate optim a vizitatorilor.

69

CAPITOLUL 10
CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUII PERSONALE. RECOMANDRI PENTRU PRODUCIE I. Cu privire la pdurile de recreare ale Municipiului Bucureti suprafaa pdurilor cu funcia principal de recreare este insuficient fa de normele recomandate pe plan internaional, pe care va trebui s le adopte i ara noastr. Arealul cuprins n zona studiat se situeaz sub media pe ar de 27% privind ponderea pdurilor i mult sub ponderea european de 33% din suprafaa rii respective ocupat de pduri. Ca urmare, se impune creterea suprafeelor ocupate cu pduri prin mpdurirea tuturor terenurilor degradate care nu mai pot fi date n producie agricol, renfiinarea perdelelor de protecie a cmpurilor agricole (n acest sens Ministerul Agriculturii a emis Legea nr. 292/2002 privind nfiinarea perdelelor forestiere de protecie i H.G. nr. 155/2004 pentru aprobarea coninutului cadru pentru nfiinarea perdelelor forestiere de protecie), precum i mrirea suprafeei cu vegetaie forestier care s ndeplineasc rolul de plmn verde al Municipiului Bucureti. II. Cu privire la condiiile staionale : a) Relieful predominant este cmpia, astfel c vizitatorii nu sunt suprasolicitai practicnd plimbri cu piciorul (fr. par pied) . Energia de relief (810 m) practic nesemnificativ, introduce totui o mic varietate, la care se adaug luncile rurilor ce strbat teritoriul studiat (Dmbovia, Ialomia) ; b) Factorii climatici sunt favorabili practicrii plimbrilor pe tot parcursul anului. Atfel, numrul zilelor cu temperaturi foarte sczute n timpul iernii nu constituie un impediment ca turitii s nu se deplaseze cteva ore n pdure, mai ales c aici temperatura este mai ridicat iarna cu 1- 3C iarna dect n teren descoperit. Vara cnd zilele calde ( t 25C) i cele tropicale (t 30C) sunt relativ numeroase, locuitorii centrelor populate se pot refugia n pdure. c) Precipitaiile sub form lichid, care se nregistreaz ntr-un numr relativ mic de zile ntr-o lun nu sunt factori limitativi. Iarna stratul de zpad, care se menine n medie 52,6 zile, mbie, mai ales copiii, la sniu sau la dorina de a face un om de zpad. Astfel c frecvena vizitelor poate fi relativ mare. Numrul mare de ore de strlucire a soarelui determin citadinii s se deplaseze n pdurile de recreare. Solurile caracteristice zonei studiate, pe lng faptul c favorizeaz instalarea a numeroase specii fiind permeabile, apa rezultat din ploi sau topirea zpezii nu stagneaz la suprafa. Se nclzesc uor datorit culorii nchise, n g = 20 l n orizontul superficial, astfel c vizitatorii pot s desfoare o parte din

70

timpul petrecut n pdure sub form de odihn pasiv (bi de soare) sau, mai bine, s practice plimbri alternative teren descoperit pdure. Multe din tipurile de soluri fiind de calitate superioar sau mijlocie, ofer condiii bune de vegetaie pentru un numr mare de specii. III. Cu privire la vegetaia forestier : Sub raportul productivitii, rezult c tipurile de pdure de productivitate superioar reprezint 85% i nu numai 2% sunt de productivitate inferioar. Dintre acestea, arboretele naturale fundamentale de productivitate superioar reprezint 38% iar cele artificiale de productivitate superioar i mijlocie reprezint 12%. Cel mai rspndit tip de pdure este stejreto-leau normal de cmpie (31%), urmat de leau normal de cmpie (25%) iar celelalte 30 de tipuri de pdure reprezint ntre 8% i 2%. Starea de vegetaie a pdurilor este activ i foarte activ i prezint o bun stare fitosanitar. Arboretele de productivitate ridicat reflect, n general, corespondena dintre starea de vegetaie a arboretelor i bonitatea staiunilor. - n cea mai mare parte arboretele sunt amestecate i numai 10 % sunt arborete pure. - starea de vegetaie este bun, ceea ce a condus la exemplare de dimensiuni excepionale ( stejar pedunculat peste 30 m nlime i diametre de 160-170 cm) i vrste foarte naintate (150 200 ani ), frecvent pn la 130-140 ani. - rolul decorativ al arboretelor amestecate este de necontestat. Vizitatorii pot s fotografieze, s picteze sau pur i simplu s admire aspectul decorativ i variat (frunze, flori, fructe, forma coroanei) al numeroaselor specii arborescente i arbustive. Astfel pentru asigurarea linitii n interiorul pdurilor de recreare se impune o grij deosebit pentru nfiinarea, ngrijirea i conservarea structurilor arboretelor de margine. Acestea trebuie s fie dense i bine nchise pe vertical i s includ, pe lng speciile de baz, i arbuti. Limea acestor benzi de arboret cu structur de margine este indicat s fie pn la 60 metri. Pentru ca efectul de absorbie s fie optim, arboretele tinere i de vrst mijlocie trebuie s fie meninute la o densitate ct mai mare. n scopul atenurii zgomotelor produse de-a lungul arterelor intens circulate sau a celor produse de alte surse, instalarea unor perdele forestiere antifonice este o soluie deosebit de util mai ales cnd la proiectarea i realizarea lor se iau n considerare att soluiile pentru atenuarea zgomotului ct i cele care contribuie la filtrarea aerului, la estetica peisajului etc. Regenerarea natural a stejarilor este relativ dificil, de aceea se intervine, frecvent, prin semnturi sau, mai rar, prin plantaii. Puieii rezultai din semnturi directe n cuiburi sau rnduri au o stare bun de vegetaie, realiznd starea de masiv la 9-11ani. 71

IV. Cu privire la influena pdurii asupra micrii curenilor de aer n luna cea mai cald (iulie), viteza media a curenilor de aer a fost de 2,15 m/s. Cele mai mari viteze zilnice s-au nregistrat la ora 12 (ntre 1 m/s i 8 m/s). Calmul (viteza 0 m/s) s-a nregistrat n cinci zile la ora 18 i n nici o zi la ora 12. Se constat c, n general, atunci cnd viteza vntului este mai mare i diferenele ntre cele dou variante sunt mai mari, exemplu 5 6 m/s n pdure i 11 m/s n teren descoperit, 7 m/s n pdure 10 m/s n teren descoperit etc. Aceast diferen este foarte important deoarece se nregistreaz la ora 12, cnd temperaturile au, de regul, temperaturile cele mai ridicate. Msurtorile privind temperatura aerului, viteza vntului, umiditatea relativ a aerului au demonstrat c, cel puin n timpul verii prezint unele avantaje : n teritoriul studiat valorile nregistrate n pdure sunt mai favorabile petrecerii timpului liber comparativ cu valorile acelorai indicatori n teren descoperit. V. Cu privire la influena pdurii asupra polurii : Aadar, rezult c vegetaia lemnoas (pduri, perdele de protecie, zone verzi) anihileaz, n parte, efectele polurii, ea constituind, pn la un anumit grad al contaminrii, atmosferei, o autentic barier antipoluant, un filtru eficient, un factor de purificare, de asanare a aerului atmosferic de cea mai mare importan. Foarte periculoas s-a dovedit poluarea fonic, care depete n numeroase zone din municipiul Bucureti numrul decibelilor (peste 50 dB), considerai c polueaz fonic n special zonele rezideniale. Poluarea fonic este cauzat n principal de traficul auto intens. n Bucureti, la cele apte staii de monitorizare a polurii s-au nregistrat tipurile de poluani i valorile acestora, comparndu-se cu valorile limit admise pentru a nu deveni nocive. VI. Cu privire la rolul vegetaiei asupra strii de sntate a oamenilor n urma consultrii a numeroase lucrri de specialitate n domeniul medicinei, s-au prezentat sintetic rezultatele privind aciunea direct sau indirect asupra unor factori care, la rndul lor, influeneaz starea de sntate a organismului uman. n funcie de natura poluantului, la om se pot manifesta cele mai variate stri de disconfort, ca urmare a unui factor sau mai multor factori, pornind de la : influene pozitive i negative asupra sistemului circulator, aparatului respirator, aparatului locomotor, digestiei, asupra strilor de irascibilitate, stres. VII. Cu privire la influena direct a vegetaiei asupra strii de confort Prin forma coroanelor, culoarea frunzelor, mai ales toamna, i nceputul sezonului de vegetaie speciile influeneaz starea psihic a oamenilor, 72

conducnd la stri stenice (arbori cu forme columnare, piramidale), sau, dimpotriv, melancolice, de nelinite, etc (arbori cu ramuri pendente, cu coroana neregulat). Chiar i culorile ntlnite n pdure de-a lungul anului pot influena pozitiv (culorile calde) sau negativ (cele reci sau combinaiile contrastante ntre culorile calde cu cele reci). Contribuii persoanale 1. S-au prezentat i interpretat, pentru a rspunde scopului i obiectivelor propuse n lucrarea de doctorat, condiiile fizice din teritoriul studiat. 2. S-a prezentat, pe baza unor cercetri proprii sau a rezultatelor a numeroase cercetri, ntr-o succesiune uor de urmrit, interaciunea dintre pdure, unii factori staionali i starea de sntate a organismului uman. 3. S-au fcut experimentri privind reuita culturilor privind regenerarea artificial a stejarului pedunculat n teritoriul cercetat. 4. S-au executat sondaje, msurtori directe i inventarieri privind, pe de-o parte distribuia i numrul vizitatorilor n anumite zile calendaristice (srbtori religioase sau zile cu semnificaie i importan social) n parcelele 8, 11 i 14 din pdurea Bneasa, i, pe de alt parte, privind distribuia i numrul turitilor cazai n campingul Bneasa n perioada 1990 2010. S-au analizat i interpretat datele. 5. S-au executat msurtori privind viteza curenilor de aer, a temperaturii i a umiditii relative n pdure i n teren descoperit i s-au analizat i interpretat datele. 6. S-a fcut analiza comparativ a modului de administrare a pdurilor de recreare n ri ca Germania, Frana, S.U.A, Japonia, Cehia, cu modul de administrare a pdurilor de recreare din Romnia. Recomandri pentru producie i cercetare : Pentru realizarea acestui deziderat n lucrarea de fa se propun urmtoarele : a) Propuneri privind modificarea legislaiei silvice n vigoare (Codul Silvic) prin introducerea unor prevederi exprese cu privire la modul de constituire, administrare i gestionare a pdurilor de recreare din Romnia. b) S-a subliniat pe parcursul temei oprtunitatea elaborrii de noi criterii privind amenajarea la nivel internaional al pdurilor de recreare din Romnia. c) Interzicerea tierii pdurilor private n scopul realizrii unor locaii (hoteluri, locuine, etc); d) Realizarea perdelelor forestiere de protecie, constituite din mai multe specii care s ndeplineasc i o important funcie decorativ i unde s poat primi un numr de vizitatori care doresc s se recreeze. e) Modificarea normelor tehnice silvice cu privire la constituirea, administrarea i gestionarea pdurilor de recreare. 73

f) Intervenii pe cale artificial acolo unde regenerarea nu se realizeaz pe cale natural, pentru meninerea stejarului. g) Executarea lucrrilor de ngrijire a arboretelor la timp h) Asigurarea corespunztoare i permanent a unor condiii de igien i salubritate n pdurile de recreare. i) Asigurarea corespunztoare a dotrilor i echipamentelor necesare pentru ndeplinirea unor condiii optime n vederea desfurrii multiplelor activiti ce caracterizeaz pdurile de recreare. j) Includerea obligatorie a pdurilor de recreare n programe naionale de turism, dar i n programe naionale educaionale pentru creterea gradului de contientizare n rndul copiilor privind rolul i importana acestora i influena lor asupra sntii oamenilor. k) Avnd n vedere faptul c cele mai mari suprafee sunt proprietate privat este oportun s se elaboreze noi criterii privind constituirea acestora n pduri de recreare, propunndu-se luarea unor msuri pentru stimularea proprietarilor de pdure n scopul meninerii, dar i al dotrii corespunztoare.

74

BIBLIOGRAFIE SELECTIV Abrudan, I., V., 2006. mpduriri. Braov : Ed. Universitii Transilvania, 240 pag. Bazire, P., Gardant J., 1991. La foret en France - Les studes de la Documentation. Paris. Blujdea, V., 2005. Percepia silvicultorilor privind impactul schimbrilor climatice asupra pdurilor. Ed.Tehnico Silvic, Analele ICAS, 151-159 pag. Blujdea, V., Rou, C., 2002. Ipostaze forestiere ale schimbrilor climatice n Romnia. Pdurea i Viitorul nr.8. Carmazin Cocovschi. 1978. Peisajul estetic vitalizant. Bucureti : Ed. tiinific i Enciclopedic. Ciupa, V., Radoslav, R., Oarcea, C., Oarcea, Z., 2005. Timioara Verde. Ed. Marineasa. Chiri, C.D., Vlad, I., Punescu, C., Rou, C., Iancu, I., 1977. Staiuni forestiere. Bucureti : Ed. Academiei . Cote, P., 1963. Unele date privind geomorfologia zonei oraului Bucureti. n revista Probleme cu geografia, vol. X. Cote, V., 1973. Geomorfologia Romniei. Bucureti : Ed.Tehnic. Damian, I., Negruiu, F., 1974. La fret et la croissance de la population. Bucureti : Vol. Populatia - resursele naturale si mediul inconjurator, Anul mondial al populatiei, 625 634 pag. Dinu, V., 1974. Pdurea, apa i mediul nconjurtor. Bucureti : Ed. Ceres. Florescu, I., I., Nicolescu, V., N., 1996. Silvicultura. vol.I. Braov : Ed. Lux Libris. Florescu, I., I., Nicolescu, V., N., 1998. Silvotehnica. vol. II. Braov : Editura Universitii Transilvania. Giurgiu, V., 1982. Pdurea i viitorul. Bucureti : Ed.Ceres. Giurgiu, V., .a., 1995. Protejarea i dezvoltarea durabil a pdurilor Romniei. Bucureti : Ed. Arta Grafic. Ianculescu, M., 2005. Aspecte ale relaiilor dintre pdure i poluare. n : Silvologie Pdurile i modificrile mediului vol. IV. Ed. Academic Romn Marcu, M., Marcu, V., 1999. Meteorologie i climatologie forestier. Braov : Ed. Universitatea Transilvania. Mrginean, D., 2011. Contribuii privind biomonitorizarea n Parcul Naional Piatra Craiului." Tez de doctorat. Braov : Universitatea Transilvania Milescu, I., 1990. Pdurile i omenirea. Bucureti : Ed. Ceres. Milescu, I., Alexe, A.,1982. Economie forestier. Bucureti : Ed. Ceres. Milescu, I., Alexe, A., 1987. Pdurile pe glob. Bucureti : Ed. Agrosilvica. Muja, S., 1972. Rolul i importana pdurilor n aciunea de sistematizare a teritoriului. Bucureti : Revista Pdurilor. Muja, S., 1994. Dezvoltarea spaiilor verzi n sprijinul conservrii mediului nconjurtor n Romnia. Bucureti : Ed. Ceres. 75

Negruiu, F., 1975. Consideraii privind organizarea pdurilor de agrement. Lucrri tiinifice, vol. XVII. Universitatea din Braov. 53-58 pag. Negruiu, F., 1976. Arhitectura peisajelor. Universitatea din Braov, curs litografiat. Negruiu, F., 1976. Arhitectura spaiilor verzi. Universitatea din Braov. Negruiu, F., 1979. Pdurea de agrement n contextul aciunilor privind protecia mediului nconjurtor. Revista padurilor nr. 4. Negruiu, F., 1980. Influena polurii asupra vegetaiei lemnoase. Universitatea din Braov. Negruiu, F., 1980. Spaii verzi. Bucureti : Ed. Didactic i Pedagogic. Negruiu, F., Dumitrescu, C., 1981. Evaluarea funciei recreative a pdurilor. n Buletinul Universitii din Braov, Seria B, Economie forestier, vol. XXIII. Negruiu, F., 1983. Quelques propositions concernant lamenagement de la fret de recreation Noua -Braov. n Buletinul Universitii din Braov, Seria B, Economie forestier, vol. XXV. Negruiu, F., 1985. Pdurea, factor esenial de recreare. Revista economic, numr special. Negruiu, F., Florescu, G., 1991. Aspects de la polution de lair dans le municipe de Braov. Braov : Bulletin of Transilvania University, Seria B, vol. XXXIII, 83-90 pag. Negruiu, F., Abrundan, I., 1995. Turismul i pdurea. n Pdurile i protecia mediului, Braov. 19-24 pag. Negruiu, F., Abrundan, I., 2000. Pdurile i protecia mediului. Braov : Lucrrile celei de a 50-a conferine pentru protecia mediului prin metode i mijloace biologice i biochimice. Negruiu, F., Smit, I., 2002. Potenialul turistic al unor pduri de recreare limitrofe Municipiului Oradea. Analele Universitii din Oradea. vol. VII, anul 7. Negruiu, F., Abrudan, I., V., 2006. Importana plantelor lemnoase, arbustive i crtoare n amenajarea spaiilor verzi. Braov : Forest and Sustainable Development. Pavari, A., 1967. Influena pdurii asupra climatului i a altor factori ai mediului. Bucureti : FAO. Ptrcoiu, N., Dima, V., Gherbanovschi, E., 1985. Cercetri privind absorbia sonor n ecosistemele forestiere cu structuri diferite. Braov : Comunicare la sesiunea tiinific din 28-29 oct. Vol.I. Ptrcoiu, N., Swoboda, M., Teodoreanu, E., .a., 1985. Cercetri pentru crearea unei reele de supraveghere a calitii aerului influenat de ecosistemele forestiere din jurul unor staiuni balneoclimaterice din ara noastr. Lucrarea "Elaborarea sistemului de supraveghere continua a calitii factorilor de mediu din fondul forestier". Bucureti : Referat tiinific final, ICAS. Ptrcoiu, N., Toader, T., Scripcaru, G., 1987. Pdurea i recreerea. Bucureti : Ed. Ceres. 76

Plaissance, G., 1985. Fret et sant. Ed. Danglas St Jean de Braye Roisin, P., 1975. La fret des loisirs. Les presses agronomique de Gem bloux. Smit, I., 2005. Contribuii privind fundamentarea amenajrii pdurilor de recreare limitrofe Municipiului Oradea. Tez de doctorat. Universitatea Transilvania din Braov. Sprchez, G., Trziu, D., R., Dinc, L., 2011. Pedologie. Braov : Ed. Lux Libris ofletea, N., Curtu, L., 2000. Dendrologie. vol.I. Braov : Ed. Pentru via. ofletea, N., Curtu, L., 2001. Dendrologie. vol. II. Bucureti : Ed. Pentru via. Trziu, D., 2006. Pedologie i staiuni forestiere. Braov : Ed. Silvodel.

77

Conductor tiinific Prof. Dr. Ing. Filofteia NEGRUIU

Doctorand Ing. Tinel GHEORGHE

REZUMAT Potenialul reacreativ al pdurilor periurbane Municipiului Bucureti n lucrarea de doctorat au fost analizate condiiile staionale (factorii climatici, tipuri de sol, tipuri de staiuni forestiere i altele), care mpreun cu vegetaia lemnoas au un rol important privind potenialul recreativ al pdurilor. Cercetrile s-au efectuat n pdurile Bneasa i Snagov Parc, periurbane Municipiului Bucureti. O atenie deosebit s-a acordat analizei vegetaiei lemnoase care prin compoziie, stare de vegetaie, vrst, au un rol nsemnat n sporirea potenialului recreativ. n urma sondajelor efectuate printre vizitatorii pdurilor analizate s-au fcut propuneri privind mbuntirea infrastructurii pentru creterea accesibilitii i a posibilitii de campare, cazare i desfurare a anumitor activiti recreative. De asemenea, s-au studiat rolul i influena pozitiv a pdurilor asupra ameliorrii unor factori climatici, a reducerii polurii, a influenei asupra strii psihice i de confort asupra vizitatorilor. n final se concluzioneaz c pdurile analizate au un ridicat potenial recreativ, singura deficien fiind aceea c prin retrocedarea unor suprafee nsemnate de pdure, n trupurile de pdure care fac obiectul cercetrilor a aprut riscul ca densitatea vizitatorilor / unitatea de suprafa rmas neretrocedat s fie foarte mare, ceea ce influeneaz negativ starea lor de vegetaie, reducndu-se potenialul optim de petrecere a timpului liber n pdurile respective. ABSTRACT Recreational Potential of Forests Situated around Bucharest The doctors thesis analyzed the stational factors (weather factors, types of soil, types of forest stations and the like), which, together with the wood vegetation play an important part as far as the recreational potential of forests is concerned. The researches were made in the forests of Bneasa and Snagov Park, situated around the Municipality of Bucharest. Special attention was paid to the examination of the wood vegetation which, by its composition, state of vegetation, age, has an important role in increasing the recreational potential. Pursuant to the inquiries made among the visitors of the examined woods, the thesis made proposals for the improvement of the infrastructure so as t increase the accessibility and the opportunities for camping, accommodation as well as some recreational activities. It also studied the role and the positive influence of forests on the improvement of weather factors, the reduction of pollution, its influence on the visitors mental state and comfort In the end, the conclusion is that the examined forests have a high recreational potential, their own deficiency being that after the retrocession of a significant amount of forested land, the bodies of land that are the object of this research are liable to a risk: the number of visitors per unit of forest that was not given back may be excessive. This also has a negative impact on the vegetation state of the forests, thus reducing the optimum potential of spending leisure time in these respective forests.

78

CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE: Numele: GHEORGHE Prenumele: TINEL Data i locul naterii: 22.01.1964, Podu Turcului, jud. Bacu Starea civil: cstorit STUDII LICEALE: 1978 1982: Liceul Silvic, Brneti STUDII UNIVERSITARE: 1985 1991: Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere, Universitatea Transilvania Braov 2004 2008: Facultatea de Drept Bucureti, Universitatea Ecologic STUDII DE SPECIALIZARE: 2006: Colegiul Naional de Aprare, Universitatea Naional de Aprare Carol I 2006 2007: Facultatea de Administraie Public, coala Naional de Studii Politice i Administrative LIMBI STRINE CUNOSCUTE: Franceza Engleza CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA: Surname: GHEORGHE Name: TINEL Date and place of birth: 22.01.1964, Podu Turcului, jud. Bacu Marital status: married HIGH SCHOOL STUDIES: 1978 1982: Forest High School, Brneti HIGHER EDUCATION STUDIES: 1985 1991: Faculty of Silviculture and Forest Engineering, Transilvania University of Braov 2004 2008: Faculty of Law in Bucharest, Ecological University MASTER COURSES: 2006 : National Defence College, National Defence University Carol I 2006 2007: Faculty of Public Administration, National School of Political Studies and Public Administration FOREIGN LANGUAGES: French, English 79