Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 174 (XVIII) Nr.

148 bis

PARTEA

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE SUMAR


Pagina

Joi, 16 februarie 2006

Pagina Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.230/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor n construcii, indicativ CR 02005...............................................................

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-32005..........................................

216

1832

ACTE ALE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE CENTRALE

ADMINISTRAIEI

PUBLICE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-32005*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere procesele-verbale de avizare nr. 11 din 14 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 5 i nr. 5 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare general, ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-32005, elaborat de Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti UTCB, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare odat cu Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 i 462 bis din 31 mai 2005. Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin orice dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Gheorghe Dobre Bucureti, 27 decembrie 2005. Nr. 2.228.
*) Ordinul nr. 2.228/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006


ANEX*)

COD DE PROIECTARE. EVALUAREA ACIUNII ZPEZII ASUPRA CONSTRUCIILOR INDICATIV CR 1-1-32005

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI

17

ORDIN pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor n construcii, indicativ CR 02005*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere procesele-verbale de avizare nr. 10 din 14 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 5 i nr. 10 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare general, ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor n construcii, indicativ CR 02005, elaborat de Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti UTCB, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare odat cu Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 i 462 bis din 31 mai 2005. Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin orice dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Gheorghe Dobre

Bucureti, 27 decembrie 2005. Nr. 2.230.

*) Ordinul nr. 2.230/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006 i este reprodus i n acest numr bis.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006


ANEX*)

COD DE PROIECTARE. BAZELE PROIECTRII STRUCTURILOR N CONSTRUCII INDICATIV CR 02005

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 bis/16.II.2006 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei noi/64.000 lei vechi

&JUYDGY|122802]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

S-ar putea să vă placă și