DACI – pe placuţele de la Sinaia

Pe plăcuţele de la Sinaia, despre care Dan Romalo vorbeşte în chip elogios în cartea sa – CRONICA GETĂ APOCRIFĂ PE PLĂCI DE PLUMB? există şi câteva portrete. Iată-le!

Regii Sarmis şi Moliseio în placa 058

Regele Moliseio pe piesa 132

Dromichete pe placa 091

Burebista pe placa 039

Regele Duchamu pe placa 108

Regele Cotizonio pe piesa 113

Regele Decebal pe placa 094

Nobili războinici daci pe placa 084

Cavaler get pe placa 128