Sunteți pe pagina 1din 35

PROCEDEE DE TRATARE ECOLOGIC A DE EURILOR ORGANICE

1. 2.

COMPOSTAREA METANIZAREA
1

PLAN
Principii generale ale trat!rii ecologice a de$eurilor organice Domenii de interven(ie Tipuri de de$euri organice Tehnologii:
Compostarea Metanizarea

Concluzii
2

Principii generale ale trat!rii ecologice a de$eurilor organice


Reconsiderarea importan ei materiei organice pentru mediul nconjur tor; Rentregirea ciclurilor naturale ale elementelor chimice; Punerea n valoare a energiilor pe cale s se risipeasc n mediul nvonjur tor; Utilizarea poten ialului energetic al microorganismelor i al enzimelor...
3

Principii:
Carbon

Reconsiderarea importan(ei materiei organice pentru mediul nconjur!tor


Hidrogen Oxigen Azot

95 % din materia vie MATERIA ORGANIC

=
Macroelemente secundare Fosfor Potasiu

MATERIA CARBONAT

Sulf

Calciu

Magneziu

4 Oligoelemente sau microelemente: peste 20 cu rol cunoscut (valori f. sc zute)

Rentregirea ciclurilor naturale ale elementelor chimice

Principii:

Ciclul carbonului:
fotosinteza

Ciclul azotului:
Sinteza microbian

Ciclul fosforului Ciclul sulfului ...


5

O2

Sinteza glucidelor

Metabolism 1i respira ie

CO2
Metabolism 1i respira ie

O2

Arderea materiei organice, a reziduurilor nseamn diminuarea fertilit ii solului Sc derea C/N este determinat de combustia materiei organice, cu degajare de CO2

Ac iunea microorganismelor

Microflora rizosferei

Reziduuri vegetale, dejec ii, cadavre C/N # 100

Minerale insolubile n sol 1i ngr 1 minte insolubile Ac iunea microorganismelor

H2O

Substan e nutritive organice 1i minerale CO2

DESCOMPUNERE

HUMIFICARE
HUMUS C/N # 10
6

H2CO3 (Acid carbonic)

MINERALIZARE

(Gaz carbonic)

Fotosinteza: reprezentare simpl!

AP2 + LUMIN2 = ENERGIE CHIMIC2 Cloroplastele atrag energia luminii Intrarea apei n frunz prin esuturi Energia luminii

Carbonul p trunde n frunz prin stomate Substan ele dulci p r sesc frunza

ENERGIE CHIMIC2 + CO2 = SUBSTAN<E GLUCIDICE

Fotosinteza
Energie luminoas!

6 CO2 + 12 H2O

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

GLUCOZA = MONOZAHARID

Ciclul terestru Atmosfer

CICLUL AZOTULUI Ciclul Oceanic

Denitrificare Activit i umane Fixare Fixare

Denitrificare

Utilizare de c tre plante Nitrificare

Nitrificare

Reziduuri organice
9

Azot n atmosfer! (N2)

Plante Asimilare
Bacterii denitrificatoare

Bacterii fixatoare de azot n nodozit!(ile r!d!cinilor

Nitra(i (NO3-) Microorganisme aerobe $i anaerobe Amonificare Amoniu (NH4+) Nitrificare Bacterii nitrificatoare Nitri(i (NO2-) Bacterii nitrificatoare
10

Bacterii fixatoare de azot n sol

Polizaharide:
De acumulare:
Amidon Glicogen

Structurale:
Celuloza

Lignina

11

Amiloza

Amilopectina

12

Glicogenul

13

Celuloza: structura linear

14

Lignina

15

Proteine

16

Lipide

Acid gras liber (acidul oleic) Colesterol Triglicerid

Fosfolipid
17

Domenii de interven(ie
Agricultur Industria agro-alimentar ntreprinderi de salubritate la nivel local ntreprinderi de administrare a spec iilor verzi Gospod rii private etc.
18

Tipuri de de$euri organice


Gunoi de grajd; Efluen i de la cre terea animalelor (nomoluri organice); De euri vegetale; De euri menajere organice (rezultate din colecta selectiv ); N mol de epurare; Altele ...
19

Tehnologii
Compostarea

20

A composta:

21

Compostarea: defini ie
Folosirea proceselor naturale de putrezire i/sau descompunere pentru a schimba de$eurile organice ntr-un material bogat n humus denumit compost.
Resturi vegetale gr%din%rit

Frunze
22

Compostarea: defini ie
Compostarea este un procedeu biologic controlat de conversie 1i de valorificare a substraturilor organice (subproduse ale biomasei, de1euri organice de origine biologic ), ntr-un produs stabilizat, igienic, asem n tor p mntului, bogat n compu1i humici. A composta = a recicla materie organic 1i a strnge ciclurile naturale care au fost ntrerupte prin abandonarea practicilor naturale.
23

Compostarea: importan
Biotransformarea materiei organice reziduale; Suprimarea mirosurilor nepl cute; Ameliorarea igienei prin distrugerea anumitor germeni patogeni; Distrugerea puterii germinative a multor semin e de buruieni; Ameliorarea valorii fertilizante a materiei organice; Activarea vie ii din sol; Ameliorarea calit ii plantelor; Diminuarea pierderilor de elemente nutritive; Protec ia mediului nconjur tor
24

Compostarea: procedeu controlat


Prin controlarea i corectarea factorilor (parametrilor) compost%rii poate fi m%rit% viteza de degradare/putreire a materialelor reziduale

Procedeu industrial

Procedeu la ndemna oricui

25

26

Compostarea: organizarea materialului


Vrac (gr md , 1ir ) Co1uri Padocuri/ arcuri ...

27

Materii ce trebuie evitate sau eliminate din procesul de compostare


Materiale ce pot cauza probleme pe parcursul compost rii sau dup compostare (material lemnos); Uleiuri, gr simi, reziduuri de carne, pe1te sau alte reziduuri con innd carne sau oase (atrag boli 1i d un tori) Reziduuri de buruieni care con in organe de reproducere a acestora (semin e, rizomi), care ar putea contamina ulterior gr dina sau cmpul unde se folose1te compostul.

28

Al i d!un!tori:
Dejec iile de la pisic% sau de la cine pot atrage d%un%tori sau pot mpr% tia diferite boli (ex.:Toxoplasma)

Agen i patogeni sau insecte d%un%toare ale plantelor (pot infecta sau ataca plantele cultivate la aplicarea compostului) 29

Parametrii compost!rii
Dimensiunea particulelor (granulormetria) Raportul C/N Temperatura Umiditatea Aerarea (cantitatea de oxigen lacunar) pH-ul Caracteristicile fizico-chimice ale materialelor ...

30

Dimensiunea particulelor
Particulele mici se descompun repede

31

Raportul C/N
Compostarea va fi mult mai rapid dac microorganismele care realizeaz dscomunerea materiei organice sunt hr nite cu un amestec de reziduuri bogate, att n carbon ct 1i n azot. Reziduurile organice bogate n carbon sunt cunoscute sub denumirea de reziduuri brune Reziduurile bogate n azot sunt cunoscute sub denumirea de reziduuri verzi.
32

Temperatura
Un compost bun poate fi realizat n gr mad unde niciodat nu va ajunge la ncingere, dar Descompunerea va fi nceat 1i va fi necesar mult timp pentru ob inerea compostului; Nu va fi suficient aer, va exista prea mult ap sau prea mult material brun n amestec, ceea ce nu va determina ridicarea temperaturii; Temperatura ridicat determin realizarea cu succes a procesului de compostare ntruct: Are loc descompunerea rapid ; Sunt distru1i agen ii patogeni 1i, uneori, semin ele de buruieni; Termometrul nu este absolut necesar pe durata 33 compost!rii

Umiditatea
Con inutul n ap! al gr!mezii de reziduuri trebuie s! fie de 40 60 %; Umed ca i un burete; Se adaug! ap! la na nevoie odat! cu remanierea amestecului de reziduuri pentru aerare; Descompunerea rapid% necesit% Dac! umiditatea este prea umiditate optim%; mare se adaug! reziduuri brune (agen i de volum Prea uscat: ncetine te activitatea bacteriilor sau chiar nceteaz%; paie) odat! cu remanierea. Prea umed: se pierde aerul din spa iile lacunare i se creaz% condi ii de 34 anaerobioz%.

Aerarea (cantitatea de oxigen lacunar)


Aer cald s%rac n O2

O2

O2

Bogat n O2

Aer proasp%t
35