Sunteți pe pagina 1din 2
 SFINTE DUMNEZEULE     
SFINTE DUMNEZEULE
  



Sfin te Dum
ne
ze
u
le Sfin te
Ta
a
re,
Sfin
te
făr
de
e moa
a
a
ar
te
 
mi
i
i
lu
u
ie
te
ne
e
pe
e
e
noi.
  


Sfin
te
Dum
ne
ze
u
le Sfin te
Ta
re
Sfin
te făr
de
moa
a
a
ar
te
   
e
e
e
mi
lu
ie
te
e
ne
e
pe
e
e
noi.
 


Sla
Ta
lui
și
Fi
u
lui
și
Sfân
tu
lui
Duh,
și
a
    
cum
și
pu
ru
rea,
și
în
ve
cii
ve
e
e
cii
lor
A
a
a
 
min.
  
Sfin
te făr
de
moa
a
a
ar
te
e
e
e
mi
lu
ie
te
e
ne
e
pe
e
e
  
noi.
        
e
e
Pu
u
u
u
u
te
e
e
e
e
e
e
e
e
er
nic.
         
    

     
Sfi
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Sfi
i
i


    
i in
te
Du
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Dum
ne
e
           
ze
e
u
u
le
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e.
    

    
Sfi
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Sfi
i
i


         
i in
te
Ta
a
a
a
a
a
a
a
Sfin
te
e
Ta
a
a
a
re
e
     
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e,
   

   
Sfi
i
i
i
i
i
i
i
Sfi
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
           
i i
Sfi
i
i
i
in
te
făr
de
moa
a
a
ar
te
e
e
e
e
e
      
e
e
e
e
e
e
e
e,
    


Mi
lu
ie
e
e
e
e
e
mi
i
i
lu
ie
te
ne
mi
lu

 




 
 
ie
e
e
te
e
ne
pe
e
no
o
o
o
o
o
o
o
oi.
Alcătuire a diaconului Cristian Alexandru,
de la biserica Boteanu-Ienii din Bucirești.
Pomenirea Sf. Arhid. Ștefan, 27. 12. 2012