Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE LUCRU CLASA A XI-A - CONTABILITATEA STOCURILOR La SC ,, Clasa a XI-a SRL la data de 1.01.

.2010 se inregistreaza urmatoarele solduri initiale: ACTIV PASIV Utilaje (2131) 20.000 Capital social (1012) Materiale de natura ob. inv. ( 303) 8.000 Rezerve legale (1061) Marfuri ( 371) 10.000 Credite bancare pe termen lung (162) Clienti (411) 4.000 Furnizori (401) Disponibil la banci (5121) 13.000 Creditori diversi (462) Casa (5311) 1.500 TOTAL ACTIV 56.500 TOTAL PASIV

20.000 2.000 21.000 7.500 6.000 56.500

1. 3.

6.

In cursul lunii ianuarie 2010 au loc urmatoarele operatii: La data de 5.01 2010 se cumpara si se receptioneaza marfuri in valoare de 9.000 de lei, conform facturii, TVA 19%. 2. La data de 8.01.2010 se dau in folosinta echipamente de protectie in valoare de 4.000 de lei, conform Bonului de consum. La data de 10.01 2010 se plateste furnizorul prin disponibilul de la banca, cf. Ordinului de plata. 4. La data de 23.01 2010 se vand marfuri la valoarea de 10.000 lei, TVA 19% pe credit comercial, conform facturii. Se descarca gestiunea de marfuri la pretul de 8.000 lei ( pret de inregistrare), conform Raportului de gestiune 5. La data de 30.01 2010 se regularizeaza TVA, conform decontului de TVA. La data de 31.01 2010 se inchid conturile de venituri si cheltuieli. Cerinte: 1. Sa se intocmeasca Registrul- Jurnal pentru luna ianuarie 2010. 2. Sa se inregistreze operatiile in mod sistematic in Cartea Mare. 3. Sa se intocmeasca Balanta de Verificare cu patru egalitati la data de 31 ianuarie 2010. 1. UNITATEA. REGISTRU
Nr. crt 1 Data 5.01 Document (fel, nr., data) Factura, N.R Explicatii debitor Cumparare marfuri creditor Debitoare Creditoare

JURNAL Nr. pagina..


Simbol cont Sume

2. 3. 4.

8.01 10.01 23.01

Bon consum Ordin plata Factura

Dare in folosinta ob. inventar Plata furnizori Vanzare marfuri

4*. 5.

23.01 30.01

Raport de gest. Decont TVA

Descarcarea gestiunii vandute Regularizarea TVA

de

mf.

6. 6*.

31.01 31.01

Nota contabila Nota contabila

Inchiderea veniturilor Inchiderea cheltuielilor

2. INREGISTRAREA SISTEMATICA IN CONTURI ( CARTEA MARE ): D 303 ,,Materiale de natura ob. inventar C
siD = 8.000

D
siD = 10.000

371 ,,Marfuri

401 ,,Furnizori
siC = 7.500

5121 ,,Disponibil la banci


siD = 13.000

D
siD = 4.000

411 ,,Clienti

D
siD = 0

4426 ,,TVA deductibila

4423 ,,TVA de plata.


siC = 0

4427 ,,TVA colectata


siC = 0

D 603 ,,Cheltuieli cu ob. inventar


siD = 0

121 ,,Profit sau pierdere


siC =0

607 ,,Cheltuieli cu marfurile

707 ,,Venituri cu vanzarea marfurilor C


siC =0

siD = 0

3. UNITATEA. BALANTA DE VERIFICARE La data de .


Simbol cont Denumirea contului SUME DIN PERIOADA PRECEDENTA RULAJE ALE PERIOADEI CURENTE TOTAL SUME SOLDURI FINALE

D 1012 1061 121 1621 2131 303 371 401 411 4423 4426 4427 462 5121 5311 603 607 707 Capital social Rezerve legale Profit si pierdere Credite bancare pe t.l. Utilaje... Mater. de natura ob. inv. Marfuri Furnizori Clienti TVA de plata TVA deductibila TVA colectata Creditori diversi Disponibil la banci Casa Chelt. cu ob. inventar Chelt. cu marfurile Venituri cu vanz. Mf. TOTAL
20.000 8.000 10.000 4.000 0 13.000 1.500 0 0 56.500

C
20.000 2.000 0 21.000 7.500 0 0 6.000 0 56.500