PLANIFICARE ANUALA

GRUPA MIJLOCIE An scolar 2012-2013

Săptămâna 1 Perioada: 17-22.09.2012 Tema: Evaluare Subtema: Evaluare iniţială Obiectivele evaluative: Să se verifice capacitatea: • de a răspunde motric la comenzi de prezentare a unor părţi ale corpului ; de a executa diferite exerciţii motrice; de a trasa linii în spaţiul dat ; de a trasa linie continuă în spaţiul dat fără să atingă marginile; • de a denumi obiectele din imagini; ; de a formula propoziţii simple şi dezvoltate; recita poezii cunoscute ; • de a forma mulţimi după formă, mărime, culoare; raporta numărul la cantitate; de a desena figuri geometrice după model; de a ordona evenimentele în ordine cronologică; de a numi într-un cuvânt mai multe imagini ale obiectelor ; • de a comunica cu ceilalţi; de a interacţiona cu copiii de vârsta lui; de a manifesta bucurie în urma reuşitelor proprii; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini despre prima zi ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic; de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru activităţi care Cuburi cu litere; Caiete de lucru, fişe adecvate temei; se pot desfăşura în familie; Maşini , utilaje, unelte; Album cu poze din grădiniţă; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ; Trusa Logi II ; ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină JOC DE MASĂ Puzzle Set LOTO cu culori Set ,,Alege ce se portriveşte”

Activitatea metodică:

Pregătirea sălii de grupă pentru Festivitatea de Deschidere a Noului an Şcolar. Pregătirea materialului didactic necesar evaluării iniţiale . Pregătirea probelor şi a testelor pentru evaluarea iniţială. . Domeniul Limba si comunicare: D.L.C.;Domeniul Stiinte D.S.; Domeniul Estetic si creativ D.E.C.;Domeniul Psiho-motric D.P.M.;Domeniul Om si societate D.O.S.

Săptămâna 1 Perioada:17-21.09.2012 TEMA: Evaluare SUBTEMA: Evaluare iniţială ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Mă bucur să te revăd ! Mi-a fost dor de tine”, Joc de mişcare: ,,Mişcăm 17.09 degeţelele” Rutina, Tranziţii. 2012 ALA 1.: Joc de rol-,,Jocuri şi activităţi la libera alegere”(manifestarea interesului pentru joc şi jucării) Joc de orientare ,,Arată ce-ţi spun eu” (probă de determinare a gradului de orientare spaţio-temporală) ADE : DS ,,Denumeşte obiectele din imagine” (proba pentru evidentierea spiritului de observatie) ALA 2:Jocuri cu mingea in are liber MARŢI ALA 1:Arta: ,,Desenează un pătrat şi un cerc după model” –probă de reprezentare grafică 18.09 Jocuri de construcţii- ,,Cum construieşti o casă” 2012 ADE : DLC,,Formulează propoziţii cu cuvintele din imagini” DEC ,,Cantă un cântec îndrăgit de tine” ,, Repetă după mine” ADP.: Întâlnirea de dimineaţă:,,Cum ai petrecut în vacanţă” ;Exerciţii de înviorare;rutine;tranzitii ALA 2:Jocuri in aer liber MIERCURI A.D.P.: Întâlnirea de dimineaţă:,,De cine ţi-a fost cel mai dor?” Exerciţii de înviorare;rutine;tranzitii. 19.09 ALA 1.: Arta- ,,Labirintul” (probă de coordonare manuală) 2012 Stiinta,,Completează ce lipseşte”(probă de evaluare a capacităţii de analiză) ADE : DS „Ce ştii despre mine?”- recunoaşterea atributelor figurilor geometrice. DEC.,,Deseneaza ce iti place” ALA 2:Jocuri in curtea gradinitei JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă:,,Cât ai mai crescut” ” Ünde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire) 20.09 ALA 1:Stiinta,,Spune când se întâmplă” 2012 Joc de rol:”Gradinita” ADE : DOS.,,Stabilim impreuna regulile grupei” VINERI ALA 2: Jocuri in curte initiate de copii ADP:Ïntalnirea de dimineata”Spune-mi numele tau”Exercitii de inviorare;rutine;tranzitii.

SEMNĂTURA

21.09 ALA 1:Biblioteca:”Completeaza corect”(fise de lucru) 2012 ADE :DPM.: ,,Mers în cercul desenat pe podea” ALA 2: Jocuri libere in curtea gradinitei Săptămâna 2 Perioada:24-28.09.2012 TEMA: Evaluare – SUBTEMA: Evaluare iniţială ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce-ţi place cel mai mult la grădiniţă?” Exerciţii de învioare. 24.09 ALA 1: Joc de masă:,,Refaceţi întregul” puzzle ;Biblioteca ,,Citire de imagini” 2012 ADE :DS „Ghici la ce foloseste?”(obiecte si instrumente de lucru in gradinita) ALA 2: Plimbare in cartier MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă:,,Ce ţi-ar plăcea să faci cel mai mult la grădiniţă” 25.09 ALA 1:Stiinta:,,Spune ce lipseste !”(2-4 desene incomplete ) 2012 ,,Spune cuvintele pe care ţi le aduci aminte”(Probă de evidenţierea memoriei imediate a cuvintelor) ADE DLC,, Spune poezia dupa mine !” DEC: „Cantecul preferat” ALA 2: Jocuri de miscare in aer liber MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă:,,Care sunt jucăriile tale preferate” Exerciţii de învioare 26.09 ALA1: Stiinta: ,,Formează mulţimi de fructe, legume, păsări, mobilă, îmbrăcăminte” 2012 ,,Denumeşte imaginile într-un cuvânt”(probă de verificare a capacităţii de a realiza generalizări) ADE : DS. Formează mulţimi de obiecte după formă,mulţimea merelor şi mulţimea perelor. Colorează cu roşu fructele mari şi cu galben fructele mici” ; DEC.,,Picteaza-ma cum sunt”(folosirea cromaticii adecvate) ALA 2:Jocuri in curtea gradinitei, la aparate JOI ADP: Întâlnirea de dimineaţă:,,In parc cu bunicii” Exerciţii de învioare. 27.09 ALA1:Joc de rol „Gradinarii” 2012 Joc de masa ,,Alege si spune-mi câteva..legume, fructe, animale domestice , păsări domestice, animale sălbatice”(probă de verificare a capacităţii abstractizare) ADE: DOS: ,,Familia mea” desen ALA 2:Desene pe asfalt

SEMNĂTURA

VINERI 28.09 2012

ADP:Intalnirea de dimineata”Ma joc frumos cu colegii mei”;Joc cu cant”Bat din palme” ALA: Artă: ,,Desenează în spaţiul liber din dreapta semnul grafic din stânga” Bibliotecă: ,,Proba de lacune într-un text” ADE:DPM „Prinde mingea” ALA 2: Jocuri in curte gradinitei cu mingea

săptămâna 3 Perioada: 1-5.10.2012 TEMA ANUALA:,,Cine sunt suntem” TEMA PROIECTULUI:Eu si lumea mea SUBTEMA: ,, Gradinita, micul meu univers” Obiective de referinţă: • să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; să manifeste interes pentru citit; să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. • Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele; să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate. • să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice. • să redea teme plastice specifice desenului; să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; să intoneze cântece pentru copii; să acompanieze ritmic cântecele. • să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare). Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECĂ: Reviste, cărţi cu imagini despre prima zi de grădiniţă ; Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Album cu poze din grădiniţă; Cd-uri; Cd-player ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor;

JOC DE ROL: ,,Căsuţa păpuşii” Utilată corespunzător pentru activităţi care se pot desfăşura în grădiniţă; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină

CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic; Cuburi cu litere; Maşini , utilaje, unelte; Trusa Logii II ; JOC DE MASĂ Puzzle Set LOTO cu culori Set ,,Alege ce se portriveşte”

Activitatea metodică: Confecţionarea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor pentru activităţile din săptămână. Studiere Curriculumului pentru învăţământul preşcolar” Planificarea activităţilor din cadrul proiectelor şi parteneriatelor grădiniţei. Pregătirea fişelor pentru evaluarea continuă. Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Planificarea activităţilor din cadrul Comisiei metodice. săptămâna 3 Perioada: 1-5.10.2012 TEMA ANUALA:,,Cine sunt suntem” TEMA PROIECTULUI:Eu si lumea mea SUBTEMA: ,, Gradinita, micul meu univers” ZIUA LUNI 01.10 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,” ,,Ce-mi place la grădiniţă?” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi Rutina; Tranziţii; ALA1: Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” Artă : ,,Jucăria preferata” ADE:DS „Weekend de familie”(membrii familiei, locuinta, vestimentatia)convorbire libera ALA 2:Jocuri distractive in sala de grupa „Scaunelul fermecat” ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Jocuri şi jucării la grădiniţă” Ne pregătim pentru activităţi ,,Facem ordine la jucării” Rutina; Tranziţii; SEMNĂTURA

MARŢI 02.10 2012

ALA1: Joc de rol: ,,Plecarea Maricicăi la grădiniţă” Biblioteca : ,,Maricica ” repovestire ADE: DLC”Maricica”-povestire DEC –auditie muzicala-cantece din folclorul copiilor ALA 2: Jocuri in curte MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Vin curat la grădiniţă” Ne pregătim pentru activităţi. Rutina; Tranziţii 03.10 ALA1: Construcţii: ,,Grădiniţa mea iubită” Bibliotecă ,,Citire de imagini cu familia” 2012 ADE : DS(activitate matematică) ,,Sorteaza dupa forma si marime” DEC:”Deseneaza si coloreaza jucarii „ ALA 2:Jocuri initiate de copii JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,, De ce vin la grădiniţă?” Exerciţii de înviorare. Rutina; Tranziţii; 04.10 ALA1: Joc de masă : Caută jucăriile” Ştiinţă: ,,Formează grupe de obiecte” 2012 ADE: DOS(activitate practica-aplicatie) ,, Gradinita mea ,’’ ALA 2:Joc distactiv”Hraneste ursuletul” VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce-aţi dori să învăţaţi la grădiniţă” . Ne pregătim pentru activităţi 05.10. ALA :Joc de masă : Puzzle ,,Grădiniţa” Arta : ,,Colegul meu ” 2012 ADE: DPM - ,,Familiarizarea copiilor cu diferite acţiuni şi poziţii de pe loc : drepţi, pe loc repaus, raport, alinierea, întoarceri." ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Micii pictori Săptămâna 4 Perioada: 8-12.10.2012 Tema anuala :Cine sunt suntem? Tema proiectului: Eu si lumea mea Subtema: ,,Eu şi familia mea ” ZIUA LUNI 08.10. 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă; ”Facem prezentări” ; Exerciţii de mişcare. ALA1: Biblioteca: „Familia mea” (citire de imagini din reviste şi discuţii libere despre familie) Artă: „Eu” (desen şi colaj – definitivarea propriei figuri prin selectarea şi lipirea ochilor a nasului si a gurii, precum şi prin colorarea cu creionul colorat a părului); ADE: DS:lectura dupa imagini”Familia” SEMNĂTURA

MARŢI 09.10 2012

ALA 2:Jocuri cu jucaria preferata ADP:,,Întâlnirea de dimineaţă” ,,Ce culoare au ochii mei ? Ce culoare are părul meu?”, Exerciţii de mişcare.

ALA1: Constructii:,,Casa mea ” Joc de masă “Băiat/fată” (–părţile corpului, caracteristici individuale,) ADE: DLC: “Unde e ?’’ de Gabriel Teodorescu- memorizare DEC,,Familia mea ”( joc muzical) predare -Cântec : ,,Buna dimineata, draga grădiniţă” (repetare) MIERCURI ADP:,,Întâlnirea de dimineaţă” ”Mă numesc…şi am…ani. Mama/tata/fratele/sora mea/meu se numeşte…”; 10.10 2012 ALA1: Artă: ,,Îmi scriu numele” dactilo pictură Joc de rol: ,,De-a mama şi de-a tata” ADE: DS: ,,Formează mulţimi de fete şi băieţi” DEC:Coloreaza rechizitele de care ai nevoie la gradinita” ALA 2:Jocuri in aer liber JOI ADP :,,Întâlnirea de dimineaţă””Portretul mamei/tatălui”; 11.10 ALA:Bibliotecă : ”Eu cu familia mea”(citire de imagini/poze); Artă :“Familia mea ”(desen/pictură); 2012 ADE : DOS ,,Fetita ,baietelul ’’ (din figuri geometrice )- aplicatie ALA 2 :Plimbare-obsevam cum se plimba mamicile cu copiii lor in parc VINERI ADP: ,,Întâlnirea de dimineaţă” ”Povestea mea” (nume, caracteristici, părinţi, eventual adresă); 12.10 ALA1: Joc de rol: “E sărbătoare în familia mea!” (pregătiri pentru sărbătoare, prepararea unor gustări, 2012 derularea evenimentului); Artă: ,, Ravase si felicitari ’’ ADE: DPM ,,Predare – alergarea cu plecare si oprire la semnal , II ,,Consolidarea diferitelor forme de mers’’ ACTIVITATE OPTIONALA:”Micii pictori” Săptămâna 5 Perioada: 15-19.10.2012 Tema anuala: Când / cum şi de ce se întâmplă? Tema proiectului: Toamna, anotimpul bogatiei Subtema:,, E toamna iar...” Obiective de referinţă:

• să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; • să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate. • să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute ; să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. • să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale ;să intoneze cântece pentru copii.O60să redea teme plastice specifice desenului. ; să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. • să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.; să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).; să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).; să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini despre toamnă; Frunze; grăunţe; Cuburi de plastic; Caiete de lucru, fişe adecvate temei; ,,Toamna în parc” Cuburi cu litere; Cd-uri;Cd-player; Figuri geometrice ŞTIINŢĂ: cărţi cu curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină; JOC DE MASĂ Jocul umbrelor ; frunze de diferite forme şi mărimi;

Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. Comisia metodică. Săptămâna 5 Perioada: 15-19.10.2012

Tema anuala: Când / cum şi de ce se întâmplă? Tema proiectului: Toamna, anotimpul bogatiei Subtema:,, E toamna iar...” ZIUA LUNI 15.10 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă” ,,Cum ne îmbrăcăm şi unde ne jucăm, toamna?” Rutina, Tranziţii ALA1: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre toamnă” Artă: ,,Desenăm,coloram frunze ruginii” ADE: DS-cunoasterea mediului ,,Pic-pic si Pica-pica ’’ de Luiza Trasnea ( lect. ed) ALA 2:Jocuri cu jucaria preferata SEMNĂTURA

MARŢI 16.10 2012

ADP: Întâlnirea de dimineaţă”De ce ne este frig Toamna?,, Rutina, Tranziţii ALA1: Ştiinţă : ,, De ce cad frunzele ?” Joc de masă : ,,Caută umbra !” ADE: DLC-memorizare “Anotimpurile” DECcantec ,,Ploaia’’-predare, ,,Bat din palme’’joc cu text si cant ALA 2:”Bate vantul frunzele” . MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă” ,,Poveste de toamnă” Rutina, Tranziţiile, 17.10 ALA1: Construcţii: ,,Băncuţa din parc” Artă: ,,Culorile toamnei” 2012 ADE : DŞ ,, Unde ai asezat grupa de...’’(pozitii spatiale) DEC:”Ploaia si umbrela” ALA 2:Plimbare cu scop recreativ JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă” ,,Ce ai observat afara ?,’’ Rutina, Tranziţiile, Ne pregătim pentru activităţi; 18.10 ALA 1: Biblioteca: ,,Frunza” de Emil Gârleanu Joc de masă : ,,Sortăm imagini specifice( de toamna ) ’’ 2012 ADE :DOS: Activitate practică ,,Covor de frunze uscate ” ALA 2: Joc distractive”Prinde frunzele care cad” VINERI 19.10 2012 ADP: Întâlnirea de dimineaţă:”Culorile toamnei” Rutina, Tranziţiile, Joc de miscare”Prinde frunza” ALA: Arta: modelaj :,,Frunze si copaci ” Bibliotecă : ,,Citeşte o imagine ! » ADE : DPM Consolidarea mersului cu ocolire şi păşire peste obstacole ,a alergării organizate cu plecare şi oprire la semnal : parcurs aplicativ ,, Campionii” ACTIVITATE OPTIONALA:”Micii pictori”

Săpămâna 6 Perioada:22-26.10.2012 TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă” SUBTEMA:,, Legume vesele” ZIUA LUNI 22.10 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cosul cu legume proaspete ” Joc senzorial:,,Spune ce-ai gustat?” ALA1: Bibliotecă: ,,Sa cunoastem legumele!” Artă: ,, Legume vesele” (colorare, desen) ADE: DS:-Observare”Rosia si ardeiul” ALA 2:Joc de miscare”Atinge crenguta” MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,De ce trebuie să mâncăm legume?”.,,Ghici ,ghicitoarea mea”(legume) 23.10 ALA: Ştiinţă: ,,Alfabetul vitaminelor” Joc de masă: ,,Legume mari si mici” 2012 ADE: DLC ,,Ajut pe mama” de Elena Dragos (memorizare) DEC (educaţie muzicală) ,,Toamna bogata” cântec-predare ,,Ploaia” joc cu text şi cânt ALA 2: „Vizita la piata de legume si fructe” MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Spune ce-ai mâncat aseară?” Joc de mişcare: ,,Culesul cartofilor” 24.10 ALA: Joc de rol”La piata”,” Artă: ,,Modelăm legume” 2012 ADE: DS(activitate matematică) ,,Aşază morcovii în şir de la cel mai subţire la cel mai gros şi invers” DEC:”Fructe si legume personificate”-pictura ALA 2:Jocuri in curte initiate de copii JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.””Fructele si sanatatea”.Audiţie : ,,Cântece de toamnă” 25.10 ALA: Joc de rol : ,, Piaţa de legume » Artă : ,,Legume vesele » 2012 ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,,De ce este bine să consumăm legume proaspete „ ALA 2:”Carnavalul fructelor si legumelor” VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă,,În grădina de legume” 26.10 ALA : Artă ,,Morcovi subţiri şi morcovi groşi » Constructii :,,Ladite pentru legume ’’ 2012 ADE : DPM I ,, Predarea alergării în linie dreaptă pe distanţa de 15-20 m (viteză)Joc : ,,Campionul grupei” II ,, Repetarea mersului cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc ,,Culegem cartofi” ACTIVITATE OPTIONALA:”Micii pictori SEMNĂTURA

Săptămâna 7 Perioada: 05-09.11.2012 Tema anuala:Când/ cum şi de ce se-ntâmplă? Tema proiectului : Toamna, anotimpul bogatiei Subtema:,, Alfabetul vitaminelor” ZIUA LUNI 05.11. 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce vitamine au fructele?” Ne pregătim pentru activităţi ALA 1: Constructii:”Lädite pentru fructe si legume” Joc de masă: ,,Multe ,putine ” ADE: DS:”Marul si para”-observare prin comparatie ALA 2:Joc distractiv”Prinde si mananca” MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,De ce spălăm fructele?” Joc senzorial: ,,Spune ce-ai gustat” 06.11. ALA: Ştiinţă ,,Alege numai fructe de toamna ” Artă: ,,Mere mari şi mici” (lipire) 2012 ADE: DLC ,,Vant de toamna” (memorizare) de Maria Lovin DEC (educaţie muzicală) ,,Toamna bogata” cântec (repetare ) ,,Culesul viilor” ( joc cu text şi cânt)predare” ALA 2:Jocuri initiate de copii MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, De ce mâncăm fructe?” Joc de mişcare:,,Culegem mere” 07.11. ALA: Joc de rol ,,La piaţa de fructe ” Bibliotecă:,, Spune mai departe ...” 2012 ADE:DS-activitate matematică ,,Aşază în şir panglicile de la cea mai îngustă la cea mai lată şi invers” DEC-desen-„Fructe si legume vesele” ALA 2:Joc distractiv”Ocupa locul”” JOI 08.11. 2012 VINERI 09.11. 2012 ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Spune ce-ai mâncat aseară?” Audiţie : ,,Cântece de toamnă” ALA: Ştiinţă :,,Numărăm mere şi père „Arta: ,,Şerveţele late şi înguste „ (lipire) ADE : DOS( ed. practica) ,,Salata de fructe » ALA 2 :Plimbare-observam natura ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Copii frumoşi , copii sănătoşi” Ne pregătim pentru activităţi. ALA : Artă : ,,Fructe vesele » Joc de masă ,,Loto cu fructe « ADE : DPM I ,,Predarea alergării cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc: ,, Caii în cursă” II ,,Repetarea alergării în linie dreaptă (viteză)Joc : ,,Ştafeta” SEMNĂTURA

ACTIVITATE OPTIONALA:”Micii pictori” Săptămâna:8 Perioada:12-16.11.2012 Tema: Când /cum şi de ce se-ntâmplă?” Tema proiectului: Toamna, anotimpul bogatiei Subtema: ,,Valsul florilor de toamna” ZIUA LUNI 12.11 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce flori ai în grădină?” Ne pregătim pentru activităţi.,,Vizită la florărie” ALA 1: Bibliotecă: ,,Citim despre flori de toamna ” Joc de rol: ,,La florărie” ADE: DS(Cunoaşterea mediului),,Flori de toamnă” observare ALA 2: MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Care este cea mai frumoasă floare?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne 13.11 pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: ,,Bucheţele” ,,Albinele la flori” , ,,Schimbă locul florilor” 2012 ALA: Ştiinţă: ,, Alege dupa culoare ,marime ! ,,De ce florile au culori diferite” Arta: ,,Crizantema” ADE: DLC ,,Crizantema ” de Malina Cajal(memorizare) DEC (educaţie muzicală),,Culesul viilor” repetare ,,Mirosul florilor” joc muzical ALA 2: MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cui îi dâruieşti floarea?” ,,Îngrijim florile de la coltul naturii” 14.11 ALA: Bibliotecă: ,,Spune ce face ,cum este ?” Constructii: Vaza de flori 2012 ADE: DS(activitate matematică) ,,Flori perechi! ” DEC ,,Crizanteme ’’modelaj ALA 2 : JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Culorile florilor” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi. 15.11 ALA: Joc senzorial : ,,Mirosul forilor » Construcţii : ,,Sera de flori » 2012 ADE : DOS( educaţie pentru societate),,Să îngrijim şi să ocrotim plantele –activitate practica ALA 2 : SEMNĂTURA

VINERI 16.11 2012

ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Unde ai mai văzut această floare?” Joc: ,,Hora Crizantemelor” ALA: Ştiinţă: ,,Spune ce ştii despre această floare” Artă: ,,Vaza cu flori” ADE: DPM I ,,Samba florilor” -euritmie II ,,Repetarea alergării cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc: ,,Cel mai rapid !” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori”

Săptămâna 9 Perioada:19-23.11.2012 Tema:Când / cum şi de ce se-ntâmplă? Tema proiectului: „Toamna, anotimpul bogatiei” Subtema: Sărbătoarea Recoltei-Sărbătoarea Toamnei” ZIUA LUNI 19.11 2012 MARŢI 20.11 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Toamnă frumoasă, toamnă bogată” Ne pregătim pentru activităţi ALA: Bibliotecă : ,,Toamnă, toamnă harnică”Joc de masă: ,,Grupează fructe, legume, flori” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Sarbatoarea Recoltei –Sarbatoarea Harniciei” –convorbire ALA 2:Jocuri alese de copii ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum a fost vremea în această toamnă?” Joc distractiv: ,,Plimbă cartoful” ALA: Ştiinţă: ,,Ghici, ghicitoarea mea!” Artă: ,,Roadele toamnei” ADE: DLC ,,Roata toamnei” (joc didactic) DEC (educaţie muzicală) ),,Cantece de toamna – repetare ,,Mergi cum cânt” ( joc muzical) ALA 2: Jocuri alese de copii SEMNĂTURA

MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce conserve au făcut părinţii tăi?”,,Ghici ghicitoarea mea” 21.11 ALA: Joc de rol : ,,Greierele şi furnica” Artă: ,,Modelăm fructe şi legume” 2012 ADE: DS(activitate matematică),,Ştii să faci la fel ca mine?” ordonează grupele (fructe, legume, flori) DEC( ed.plastica, modelaj) : ,,Cosul toamnei ’’ ALA 2: Jocuri alese de copii

JOI 22.11 2012

ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce compoturi îţi plac?,, Ne pregătim pentru activităţi.,,Cântece de toamnă” ALA: Joc senzorial : ,,Spune ce-ai gustat » Artă : ,,Aspect de toamnă » ADE :act .integrata: DOS( act.practica),DEC( ed.plastica, modelaj) : ,,Cosul toamnei ’’ ALA 2: Jocuri alese de copii

VINERI 23.11 2012

ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce flori îţi plac?”Calendarul naturii .Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Ţăranul e pe câmp” ALA : Construcţii : ,,Depozitul de legume şi fructe » Artă : ,,Flori surori » ADE D PM I ,,Predarea săriturii în adâncime (15-20). ,,Broscuţele sar în lac “ II ,,Repetare ,,Samba florilor” - euritmie ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori”

Săptămâna 10 Perioada:26-30.11.2012 Tema anuala: Cine sunt / suntem? Tema saptamanala independenta: ,,Noi suntem români!” Obiective de referinţă: • O 17să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie; O 3să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 4să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia; • O 22să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat în jocuri; O 26 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; • O48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite; O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale; • O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; O60 să redea teme plastice specifice desenului;O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice

picturii; O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; • O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini din ţara noastră; Costume populare; obiecte de artizanat; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere; Cărţi cu poezii despre ţară; Legenda Maşini , utilaje, unelte;Personaje miniatură tricolorului ; de plastic sau lemn. Cd-uri;Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Steguleţe; însemnele României; Creioane negre şi colorate, carioca, Vederi din ţară; acuarele, plastilină; hârtie glasată; hârtie creponată; plastilină ; linguri le lemn; Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 10 Perioada:26-30.11.2012 Tema anuala: Cine sunt / suntem? Tema saptamanala independenta: ,,Noi suntem români!” ZIUA LUNI 26.11 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce stim despre tara noastra?” Audiţie: ,,Cântece populare româneşti” ALA 1: Biblioteca : ,,Răsfoim albumul cu obiecte de artă populară şi portul popular la români” Artă: ,,Drapelul tricolor” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Călătorie în România” lectură după imagini ALA 2: Joc de miscare:”Hai la joc!” SEMNĂTURA

MARŢI 27.11 2012

ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim” ,,Hora mare” dans popular ALA: Construcţii : ,,Căsuţe ţărăneşti”Artă: ,,Oraşul meu” ADE: DLC ,,Patria” de Maria Gaitan (memorizare) DEC (educaţie muzicală),,Imnul de stat al Romaniei” auditie, ,,Canta si tu !” joc muzical ALA 2: Jocuri cu jucaria preferata MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cum este să fii român?” Audiţie ,,Povestea tricolorului” 28.11 ALA: Artă: ,,Ţărăncuţa” decorare Biblioteca: ,,Imagini din ţara mea” 2012 ADE: DS(activitate matematică) ,,Tabloul pieselor” (mici-subţiri, mari-groase) ADE: DEC: (ed. plastica) ,,Stegulete tricolore “ ALA 2: JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Stramosii nostri”Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi. ,,Poezii 29.11 patriotice” repetare 2012 ALA: Manipulative : Drapelul tricolor din piese geometrice ’’ Biblioteca : ,,Povestiri istorice » ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,,1 Decembrie –Ziua Naţională a României » ALA 2: VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Ţara mea este frumoasă” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru 30.11 activităţi.,,Noi sutem români” –dansuri populare şi cântece populare 2012 ALA : Joc de rol : ,,Gospodinele”, Constructii: ,,Orasul meu” ADE : DPM I Predarea paşilor simpli de dans înainte şi înapoi cu bătaie ,,Hora” II,,Repetarea săriturii în adâncime (15-20). ,, Sări din copac“ ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori!” Săptămâna 11 Perioada: 3-7.12.2012 Tema anuala:Cum este/ a fost şi va fi pe pământ? Tema proiectului: „Iarna aduce sarbatoare, bucurii la fiecare!” Subtema: ,,În aşteptarea lui Moş Nicolae” Obiective de referinţă: • O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 10 să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte; O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);

O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului; O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat; O 40 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; • O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite; • O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 56să acompanieze ritmic cântecele;O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;O 60 să redea teme plastice specifice desenului;O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; • O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi poveşti despre Moş Nicolae; Jucării ; ghetuţe; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;Maşini , Caiete de lucru, fişe adecvate temei; utilaje, unelte;Personaje miniatură de plastic Cd-uri; Cd-player sau lemn. ŞTIINŢĂ: jucării ; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină; JOC DE MASĂ: Jetoane cu jucării;

Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 11 Perioada: 3-7.12.2012 Tema anuala:Cum este/ a fost şi va fi pe pământ? Tema proiectului: „Iarna aduce sarbatoare, bucurii la fiecare!” Subtema: ,,În aşteptarea lui Moş Nicolae”

ZIUA LUNI 03.12 2012

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cine este Moş Nicolae?” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi. ALA: Biblioteca: ,,Poveşti despre Moş Nicolae” Artă: ,,Cizmuliţe” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Inceput de iarna” ALA 2: MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cui aduce Moş Nicolae jucării?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne 04.12 pregătim pentru activităţi . Expoziţie ;;Ghetuţe” 2012 ALA: Artă: ,,Decorăm ghetuţa” Ştiinţă: ,,Povestea fulgului de zapada ” ADE: DLC ,,Moş Nicolae aduce daruri copiilor cuminţi” (convorbire) DEC (educaţie muzicală)cântec ,,Prima zapada ”- predare . ,,Mergi cum bat !” joc ritmic ALA 2: MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Tu ce-ai făcut ca să vină Moş Nicolae şi la tine? Calendarul naturii. Exerciţii 05.12 de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi ,,Ghicitori despre iarnă” 2012 ALA: Biblioteca: ,,Poezii la gura sobei” Construcţii: ,,Oraşul lui Moş Nicolae” ADE: DS(activitate matematică) ,,Unde este grupa de jucării?” ( poziţii spaţiale) JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce-ai dori să-ţi aducă Moş Nicolae?” Calendarul naturii. Exerciţii de 06.12 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Darurile lui Moş Nicolae” 2012 ALA: Joc de rol : ,,Iată vine Moş Nicolae »Artă : ,,Modelăm cizmulliţe » ADE : DEC(modelaj ) ,,Scrisoare pentru Mos Nicolae” DOS( educaţie pentru societate) ,,Moş Nicolae aduce daruri copiilor cuminţi » ALA 2: VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum crezi că arată Moş Nicolae?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. 07.12 Ne pregătim pentru activităţi.,,Colinde” 2012 ALA : Artă : ,,Ce—aş dori să-mi aducă Moş Nicolae » Bibliotecă : ,,Poveşti la gura sobei” DPM I Învăţarea deplasării pe genunchi şi palme . ,,Joc: ,, Lupul şi oile” II Repetarea paşilor simpli de dans înainte şi înapoi cu bătaie ,,Hora” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 12 Perioada:10-14.12.2012 Tema anuala: Cum este a fost şi va fi pe pământ? Tema proiectului: Iarna aduce sarbatoare, bucurii la fiecare”

SEMNĂTURA

Subtema: ,,Iată vin colindători” ZIUA LUNI 10.12 2012 MARŢI 11.12 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce sunt colindele?”Calendarul naturii” Exerciţii de înviorare. ALA: Biblioteca: ,,Uite vine Moş Crăciun” Artă: ,,Ce-aş dori să-mi aducă Moş Crăciun” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Bradul si molidul ” observare ALA 2:Jocuri cu jucaria preferata ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,De ce colindăm?” Ne pregătim pentru activităţi. ALA: Joc de rol: ,,La magazinul cu jucării”Biblioteca: ,,Poveste de iarna” ADE: DLC,,În jurul bradului”-lect. dupa imagini DEC (educaţie muzicală) ,,Moş Crăciun” de D Kiriac ; ,,Colinde de Crăciun” audiţie ALA 2: Jocuri cu jucaria preferata SEMNĂTURA

MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,, Pe cine colindăm?” Ne pregătim pentru activităţi. ,,Ghicitori de iarnă” 12.12 ALA: Construcţii: ,,Oraşul lui Moş Crăciun” Joc de masă: Puzzle ,,Moş Crăciun” 2012 ADE: DS(activitate matematică) ,,Multe ,putine” DEC: ,, Crengute de brad” (pictura) ALA 2: Jocuri cu jucaria preferata JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Cu cine merg să colind?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne 13.12 pregătim pentru activităţi.,,Pregătim o serbare” 2012 ALA: Ştiinţă : ,,De unde vine Moş Crăciun ?” Joc de rol: ,,În jurul bradului” ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,, Primiţi cu colindul ? ’’- joc de rol ALA 2: Jocuri cu jucaria preferata VINERI ADP :Întâlnirea de dimineaţă.Ce colind ştii?” Ne pregătim pentru activităţi 14.12 ALA : Constructii: ,,Oraselul copiilor ” ;Artă : ,,Felicitări pentru Craciun” 2012 ADE : DPM I Predarea paşilor de dans ,,Dansul fulgilor de nea”(fig.I, II, III) II Repetarea deplasării pe genunchi şi palme (2m) Joc : ,,Prin tunel” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 13 Perioada: 17-21.12.2012

Tema anuala:Cum este a fost şi va fi pe pământ? Tema proiectului :Iarna aduce sarbatoare, bucurii la fiecare Subtema: ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” ZIUA LUNI 17.12 2012 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Cine este Moş Crăciun?”Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi ,,De-a serbarea” ALA: Bibliotecă: ,,Povestea lui Mos Craciun” Joc de rol: ,,La colidat” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,La colindat” lect.dupa imagini ALA 2: MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cui aduce Moş Crăciun jucării?”. Jocuri de mişcare 18.12 ALA: Biblioteca: ,,Surprizele iernii”( datini si obiceiuri romanesti) Construcţii: ,,Săniuţa Moşului” 2012 ADE: DLC ,,Cui trimit scrisoarea?” ( joc didactic) DEC (educaţie muzicală) : ,,Colinde romanesti”(auditie ) joc cu cânt ,,Hora în jurul bradului” ALA 2: MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce ai dori să-ţi aducă Moş Crăciun?”,,Colindăm , colindăm” 19.12 ALA: Joc de masă: ,,Grupam jucării” Artă: ,,Podoabe pentru brad” 2012 ADE: DS(activitate matematică) ,,Aşază în brad câte 2 clopoţei, 3 steluţe, 4 globuleţe,5 lumanarele.” DEC( modelaj),,Ghirlande” ALA 2: JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Cum te pregăteşti pentru sărbători?” Exerciţii de înviorare. 20.12 ALA: Ştiinţă : ,,De ce bradul este verde ? » Artă : ,,Scrisoare către Moş Crăciun » 2012 ADE : DOS( act.practica) ,,Brad impodobit” ALA 2: VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ştii o poezie pe care să i-o spui, lui Moş Crăciun?” Exerciţii de înviorare. 21.12 ALA : Constructii ,,Orasul in sarbatoare” ;Joc de masă : puzzle 2012 ADE : DPM I Predarea săriturii în lungime cu elan. Joc : ,,Cine sare mai departe » II Repetarea paşilor de dans ,,Dansul fulgilor de nea » ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 14 Perioada: : 14.01-18.01. 2013 Tema anuala :”Cand, cum si de ce se intampla?” SEMNĂTURA

Tema proiectului :” Iarna alba cu ninsoare” Subtema: ,, Fulgi de zapada in orasul meu” Obiective de referinţă: • O 1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 6să manifeste interes pentru citit; O15 să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare. • O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii; O 44să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 51 să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faşi de alte fiinţe şi obiecte; • O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale;O 67să intoneze cântece pentru copii; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;O 60 să redea teme plastice specifice desenului;O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. • O 74să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini despre anotimpul - Îmbrăcăminte de iarnă; sanie; Cuburi de plastic; iarna;Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Cuburi cu litere; Cd-uri;Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Cărţi cu imagini şi informaţii despre iarna; Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, Jetoane cu elemente specifice iernii; Jetoane plastilină; fişe cu imagini specifice iernii; Însemnele României; Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 14 Perioada: : 14.01-18.01. 2013 Tema anuala :”Cand, cum si de ce se intampla?” Tema proiectului :” Iarna alba cu ninsoare” Subtema: ,, Fulgi de zapada in orasul meu” ZIUA LUNI 14.01 2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce faci dimineaţa?” Calendarul naturii. Joc distractiv: ,,În oglindă” ALA: Bibliotecă:,,O zi in familia mea ” Joc de rol: ,,De-a doctorul” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Saniuta” (observare) DLC ,,Nu uitaţi” (memorizare) de Stelian Mihnea DEC (educaţie muzicală),, Un copil politicos” cântec –predare ,,Cantati mai departe!” joc muzical ALA 2:Auditie muzicala:Cantece de iarna MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cum îţi aşezi hăinuţele?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne pregătim 15.01 pentru activităţi Jocuri în aer liber: ,,Bulgări de zăpadă” 2013 ALA: Bibliotecă: ,,Maricica ”deLuiza Vladescu –dramatizare; Joc de masă: ,,Alege obiectele de uz personal” ADE: DLC ,,Omul de zapada” (memorizare) DEC (educaţie muzicală),, Ninge” cântec –predare ,,Cantati mai departe!” joc muzical ALA 2:Joc de miscare:”Hopa, pe saniuta” MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce mănânci ca să fii sănătos?” Ne pregătim pentru activităţi 16.01 ALA: Modelaj ,,Bulgari de zapada ;”Stiinta: ,,Alege si coloreaza potrivit ” 2013 ADE: DS (activitate matematică) ,,Unde s-a ascuns?”-pozitii spatiale DEC: „Tablou de iarna”-desen/pictura ALA 2:Ghicitori legate de fenomenele naturii JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Te speli pe mâini înainte de masă?” Calendarul naturii. Exerciţii de 17.01 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Activitate gospodărească: ,,Facem ordine la jucării” 2013 ALA: Artă : ,,Obiecte de uz personal”Ştiinţă: ,,Sfaturile doctorului Măseluţă” ADE: DOS( act. practica) ,,Servetelul ,batista ” indoire ALA 2:Vizionare desene animate Tom si Jerry SEMNĂTURA

VINERI 18.01 2013

ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,La ce oră te culci?” Educaţie sanitară: ,,Cum ne ferim de răceli” ALA : Joc de masa : ,,Imbraca papusa !”; Artă : modelaj ,,Obiecte de uz personal » ADE : DPM I Predarea mersului în echilibru pe plan ridicat (30 -35 cm) Joc : ,,Acrobatul” II Traseu aplicativ cu mers în echilibru pe o linie trasată pe sol , săritură în adâncime , alergare printre obstacole . ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna:15 Perioada: 21-25.01 2013 Tema anuala: Cand / cum si de ce se intampla? Tema proiectului : Iarna alba cu ninsoare Subtema: ,,Jocurile copiilor iarna” SEMNĂTURA

ZIUA LUNI 21.01 2013

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cum a fost vremea astăzi?” Tranzitie:”Iarna a sosit in zori” ALA: Biblioteca : ,, Citim imagini de iarna” Artă :,,Desenam oameni de zapada” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Apa ,gheata si zapada ” (experiente simple)-obs.starilor de agregare ALA 2:Joc sprtiv in sala de gimnastica MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cu cine ai venit azi la grădiniţă?” Ne pregătim pentru activităţi . 22.01 ALA: Ştinţă: De ce sunt flori de gheaţă pe geam?” Artă: ,,Oameni de zapada ” modelaj 2013 ADE: DLC ,,Jocurile copiilor iarna” (lectură după imagini) DEC (educaţie muzicală) ,,Hai la joaca –afara !” (cântec predare) ,,Mergicum bat”( joc muzical) ALA 2: MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Unde te-ai dat cu săniuţa?” Ne pregătim pentru activităţi. ,,Poezii de iarnă” 23.01 ALA: Construcţii: ,,Pe derdelus ” Artă: pictura ,,Omul de zăpadă” 2013 ADE: DS(activitate matematică),,Spune ce piesa ai gasit?( joc logico-matematic ) DEC(ed. plastica) ,,Ninge linistit ALA 2:Vizionare desene animate”Tom si Jerry” JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Mos Ion Roata si Unirea” Ne pregătim pentru activităţi 24.01 ALA: Ştiinţă : ,, Despre fenomenele naturii în timpul iernii » Arta:”Steguletul tricolor” 2013 ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,,Hora ’’F. Marinescu-memorizare ALA 2:Dans „Hora Unirii”

VINERI 25.01 2013

ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Spune unde te joci iarna?” Exerciţii de înviorare. ALA : Joc de masă : ,,Jocurile copiilor iarna » Artă : ,,Coloram hainute de iarna” ADE : DPM I Exerciţii de mers în echilibru pe o linie trasată pe sol. II Repetarea săriturii în lungime cu elan :,,Sportivii în concurs » ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna: 16 Perioada: 28.01-01.02.2013 Tema anuala: Cand, cum si de ce se intampla? Tema proiectului:Iarna alba cu ninsoare Subtema: ,,De ce ne place iarna?-evaluare proiect”

ZIUA LUNI 28.01 2013

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ai luat micul dejun?” Joc distractiv:,,Deschide urechea bine !” ALA 1: Bibliotecă: ,, Citim imagini”; Artă: ,,de ce ne place iarna?” desen ADE: DS :Joc didactic Ïarna cea frumoasa(metoda cubului) ALA 2: Jocuri in curte cu bulgari de zapada MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Intamplari la sanius ” Ne pregătim pentru activităţi 29.01 ALA: Construcţii: ,, Adaposturi pentru pasarele”; Artă: ,, Omul de zapada ” modelaj 2013 ADE: DLC:”Iarna vrabiutei” deGh. D. Vasile-memorizare DEC :”Ninge linistit”; repetare jocuri cu cant invatate ALA 2:”Pune caciula ursuletului” joc distractiv MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Tu ce program zilnic ai?” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităti ; 30.01 ALA: Artă:,,Ce imi place mie ” desen, modelaj Joc de masă: ,,Puzzle” 2013 ADE: DS(activitate matematică) ,,Al catelea omulet de zapada lipseste?”-numeralul ordinal 1-5 DEC:-Tema la alegerea copiilor-modelaj ALA 2:Vizionare desene animate JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Imbracat bine de vei fi, doctorul nu va veni” 31.01 ALA: Biblioteca ,,Alimentele si sanatatea” –articole din reviste; Stiinta:,, Exercitii grafice” 2013 ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,,Secretul mainilor curate” –reguli de igiena personala

VINERI 01.02 2013

ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,O zi de iarna” Ne pregătim pentru activităţi;Jocuri de miscare ALA : Joc de rol : ,,De-a sebarea ” Constructii : ,,Casute pentru pasarele » ADE:DPM I Predarea săriturii în înălţime cu elan şi desprindere de pe un picior pentru atingerea unui obiect suspendat . Joc: ,,Atinge clopoţelul” II Repetarea mersului în echilibru pe plan ridicat. ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori”

Săptămâna 17 Perioada: 04-08.02.2013 Tema anuala : Când cum şi de ce se-ntâmplă? Tema proiectului : ,,Ce ma inconjoara?” Subtema: ,,Universul” Obiective de referinţă: • O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; • O 40 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoareO 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ; • O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii. O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; • O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini cu planetele din Papusi, avioane de jucarie etc. Cuburi de plastic;Cuburi cu litere; universul solar; Caiete de lucru, fişe adecvate Personaje miniatură de plastic sau lemn. temei; Diverse truse de constructii Imagini PPT;Cd-uri;Cd-player

ŞTIINŢĂ: Enciclopedii; calculator, glob pamantesc, fise

ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină; fişe;

NISIP ŞI APĂ

Activitatea metodică Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 17 Perioada: 04-08.02.2013 Tema anuala : Când cum şi de ce se-ntâmplă? Tema proiectului : ,,Ce ma inconjoara?” Subtema: ,,Universul” ZIUA LUNI 04.02 2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineata : ,,Ce stim despre planete?”. Exerciţii de înviorare. ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini” Arta ,,Desenam soarele” ADE: DS:”Zborul Merisorului in luna” povestirea educatoarei ALA 2: Jocuri cu jucaria preferata MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Spune ce-ai visat?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare 05.02. ALA: Stiinta ,,Soarele si luna, ziua si noaptea-discutii libere” Constuctii: ,, Nave spatiale” 2013 ADE: DLC:memorizare „Stelele”M.Pandaru DEC:Ävion cu motor”-joc cu cant; ALA 2:Vizionare desene animate MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă.,,Cu cine te-ai întâlnit?” Calendarul naturii. . Ne pregătim pentru activităţi 06.02.2013 ALA: Bibliotecă: ,,Prietenul nostru, Pamantul” de M. Valceanu Arta: ,,Cerul cu stele” pictura ADE: DS(activitate matematică) ,,Un cosmonaut, o stea”formare de perechi 1-5 DEC:”Modelam stele” ALA 2:Plimbare in aer liber SEMNĂTURA

JOI 07.02.2013

ADP : Întâlnirea de dimineaţă.”Sunt curios” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi. ALA: Joc de rol : ,, De-a aviatorii » Artă : ,,Colorare in contur » ADE : DOS( act. practica) ,,Exploram cosmosul ’’aplicatii

VINERI 08.02.2013

ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce am invatat despre Universul solar?” ALA DEC Stiinta : Planetarium ; Constructii:,, Rachete si avioane” ADE :DPM I I ,,Aruncarea şi prinderea mingii de la piept cu ambele mâini. Joc : ,, Mingea la poartă” II Consolidarea săriturii în înălţime cu elan şi desprindere de pe un picior cu atingerea unui obiect suspendat. Joc: ,,Sparge balonul” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 18 Perioada: 11-15.02. 2013 Tema anuala : Când / cum şi de ce se întâmplă? Tema proiectului :Ce ma inconjoara? Subtema: ,,Pamantul, planeta oamenilor” ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce ştiu despre planeta Pământ?” Ne pregătim pentru activităţi; ALA: Biblioteca: ,,Viata in diferite parti ale planetei” lectura educatoarei; Construcţii: ,,Case pentru toti oamenii planetei” ADE : DS:”Sa cunoastem alte tari”vizionare PPS ALA 2:Jocuri cu jucaria preferata ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Vreau.....imi permiteti?”,,Fenomene ale planetei” –filme documentare ALA: Joc de rol : ,,Micii ecologisti ”Artă: ,,Copiii planetei Pamant’’ ADE: Activitate integrată DLC : ,,Copiii planetei Pamant’’- diapozitive, DEC ,,Tot ce e pe lume” cântec ; ,,Cantece din alte tari’’(auditie) SEMNĂTURA

ZIUA LUNI 11.02 2013 MARŢI 12.02 2013

MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ba al meu ,ba al tau ” ,,Jocuri si cantecele in limba romana si limba engleza” 13.02 ALA: Bibliotecă: Lecturăm imagini din ,,Memo” şi ,,Mica enciclopedie” Artă: ,,Scrisoare pentru prietenul 2013 meu din strainatate” desen ADE : (DS) ,,Jocul celor 10 întrebări” DEC:,, Copiii Pamantului ’’-modelaj

ALA 2: Vizionare desene animate

JOI 14.02 2013

ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce continent îmi place cel mai mult? De ce?”,,Din basmele popoarelor’’ ALA: Bibliotecă : ,,Scriem cu litere magnetice”Joc de rol :,,In excursie pe glob’’( calatorie imaginara ) ADE: (DOS)Educaţie pentru societate ,,Lectia de ecologie” , ALA 2: Jocuri de miscare in sala de sport VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă . ,,Să ocrotim planeta Pământ!”,,Jocuri distractive specifice altor tari” 15.02 ALA: Ştiinţă : ,,Numărăm copiii ” Construcţii: ,,Roboţei” 2013 ADE: DPM Transport de greutăţi : individual şi în grup. Joc : ,,Plecăm in excurie ’’ II Repetarea târârii din culcat înaintte , cu deplasarea alternativă a braţului şi piciorului opus. Joc: ,,Treci pe sub sfoară” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 19 Perioada: 18-22.02. 2013 Tema anuala : Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim ? Tema proiectului :In lumea povestilor... Subtema: ,,A fost odata...” Obiective de referinţă: • O 1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; • O 22 să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat,; O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului; • O 40 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; • O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;O 67 să intoneze cântece pentru copii;O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;

O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Carti cu povesti ilustrate; Planse cu povesti;Caiete Costum de personaje din povesti; Diferite truse de constructii de lucru, fişe adecvate temei; Cd-uri;Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: jetoane; cifre; Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină; fişă cu planetele; Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 19 Perioada: 18-22.02. 2013 Tema anuala : Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim? Tema proiectului :In lumea povestilor... Subtema: ,,A fost odata...” ZIUA LUNI 11.02 2013 MARŢI 12.02 2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cine ne spune povesti?” Ne pregătim pentru activităţi; ALA: Biblioteca: ,,Citim din cartile de povesti”; Joc de rol: ,,Suntem zane din povesti” ADE : DS:”Alba ca zapada”vizionare PPS ALA 2:Jocuri cu jucaria preferata ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cutia cu peronaje din povesti” ALA: Biblioteca : ,,Povesti ” auditie ;Artă: ,,Printi si printese ’’ ADE: Activitate integrată DLC : ,,Recunoaste personajul’’- joc didactic, DEC ,,Trei iezi cucuieti” cântec ; ,,Cantece cu teme din povesti’’(auditie) ALA 2 :Jocuri la alegerea copiilor SEMNĂTURA

MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Sa descoperim eroul din poveste ” 13.02 ALA: Joc de rol:,,De-a Fat Frumos” Artă: ,,Piticul din poveste” modelaj 2013 ADE : (DS) ,,Jocul celor 10 întrebări” varianta DEC:,, Din lumea povestilor ’’-desen ALA 2: Vizionare desene animate”Tom si Jerry” JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Povestile ne invata, lucruri bune pentru viata” 14.02 ALA: Bibliotecă : ,,Cel mai bun povestitor”Constructii :,,Palatul de clestar’’ 2013 ADE: (DOS)Educaţie pentru societate ,,Sa ajutam personajele negative sa fie mai bune” , ALA 2: Jocuri de miscare in sala de sport VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă . ,,Povestile, o comoara de intelepciune” 15.02 ALA: Ştiinţă : ,,Cati pitici sunt in povestea Alba ca Zapada? ” Construcţii: ,,Casuta piticilor” 2013 ADE: DPM Transport de greutăţi : individual şi în grup. Joc : ,,Plecăm in excurie ’’ II Repetarea târârii din culcat înaintte , cu deplasarea alternativă a braţului şi piciorului opus. Joc: ,,Treci pe sub sfoară” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna:20 Perioada: 25.02-01.03. 2013 Tema anuala: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Tema: Tema saptamanala idependenta Subtema: ,,Taraba cu mărţişoare” Obiective de referinţă: • O 1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 15 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; • O25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.: fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, cu sentimente, gânduri, idei proprii, lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi interdependenţa dintre ele; O 23 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite; • O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia;;O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; • O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu informaţii despre tradiţia Mărţişoare ; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere; mărţişoarelor; Caiete de lucru, fişe adecvate Maşini , utilaje, unelte;Personaje miniatură temei;Cd-uri;Cd-player de plastic sau lemn. ŞTIINŢĂ: Cifre , mărţişoare ; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină, planşetă; aţă; JOC DE MASĂ: Mărţişoare;

Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna:20 Perioada: 25.02-01.03. 2013 Tema anuala: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Tema: Tema saptamanala idependenta Subtema: ,,Taraba cu mărţişoare” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA

LUNI 25.02 2013

ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce mărţişoare iţi plac?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi ,,Ghici, ghicitoarea mea” ALA: Biblioteca: ,,Despre tradiţia mărţişoarelor la români” Artă: ,,Mărţişoare” ADE: DS: „Ghiocelul” observare ALA 2:Jocuri initiate de copii MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce mărţişoare ai vrea să faci ?,, Pregătim o serbare” 26.02 ALA: Artă: ,,Felicitări de 1 Martie” Ştiinţă: ,, Numărăm mărţişoare” 2013 ADE: DLC,,Legenda martisorului” (lectura educatoarei) DEC (educaţie muzicală) ,,Ghiocelul” cântec; ,,Voi sunteţi ecoul” joc muzical ALA 2: Jocuri initiate de copii MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cui dăruieşti mărţişoare?” Ne pregătim pentru activităţi; 27.02 ALA:Stiinta: ,,Inceput de primavara „” Joc de rol : ,,Dăruim şi primim mărţişoare” 2013 ADE: DS(activitate matematică) ,,Construim grupe cu 5 mărţişoare” DEC:(act.plastica) Coloram martisor pentru mama. ALA 2: Jocuri initiate de copii JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Sunt creativ” Ne pregătim pentru activităţi; ,,Poezii dedicate mamelor” 28.02 ALA: Bibliotecă : ,,Scriem felicitări de 1 Martie » Joc de masă :,,Formeaza perechi ‘’ 2013 ADE :; DOS( act. practica) :,,Martisoare ’’ ALA 2: Jocuri initiate de copii VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Inimioara de preşcolar”. Ne pregătim pentru activităţi; ,, Dansul ghioceilor” 01.03 ALA : Artă : ,,Mărţişoare » modelaj Joc de masă : ,,Grupăm mărţişoare » 2013 ADE :DPM I Dans cu temă : ,, Ghiocei şi viorele “ Predarea fig. I,II,III. ) II Repetarea aruncării mingii cu o mână de la umăr la ţintă fixă « Joc ,,Vânătorii iscusiţi » ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna:21 Perioada: 04-08.03.2013 Tema anuala: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Mulţumesc, iubită mamă!” Obiective de referinţă: • O 4 să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia; O 16 să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele

expresive; O 17 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie); O 6 să manifeste interes pentru citit; O 7 să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare; • O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă; O 23 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.: fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, cu sentimente, gânduri, idei proprii; lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; • O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite; • O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia;O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; • O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini despre activitatea ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;Maşini , mamelor în familie; Caiete de lucru, fişe Utilată corespunzător pentru activităţi care se utilaje, unelte;Personaje miniatură de plastic adecvate temei; pot desfăşura în familie;Păpuşi sau lemn. Album cu poze din familie;Cd-uri;Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Cifre; jetoane; Cărţi de documentare despre Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, Jetoane cu obiecte utilizate în casă; ziua femeii; plastilină; felicitari pentru mame; Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna:21 Perioada: 04-08.03.2013

Tema anuala: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Mulţumesc, iubită mamă!” ZIUA LUNI 04.03 2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Învăţ să spun NU fără să îi deranjez pe cei din jur”,,Poezii dedicate mamelor” ALA: Bibliotecă: ,, Vorbeste despre mama ta !” Joc de rol: ,, De-a tata şi de-a mama” ADE: DS: ( cunoasterea mediului )Munca mamei in familie-lectura dupa imagini ALA 2: Jocuri la alegere initiate de copii MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cum spun mulţumesc?” ,,Dansul: Ghiocei si viorele ” 05.03 ALA: Artă: modelaj ,, Flori pentru mama” Bibliotecă: ,,Scriem felicitări pentru mama” 2013 ADE: DLC ,, Inima mamei” (Lectura educatoarei) DEC (educaţie muzicală) ,,E ziua ta , mamico!” cântec ,,Ghiceşte cine a cântat” joc muzical ALA 2:Plimbare MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cum cer iertare?” Ne pregătim pentru activităţi; ,,Cântece dedicate mamelor” 06.03 ALA: Ştiinţă: ,,Profesia mamei” Artă: ,,Felicitări entru mama” 2013 ADE: DS(activitate matematică) ,,Formam perechi 5 inimioare si 5 ghiocei pentru mama” DEC ,,Felicitari pentru mama mea” ALA 2: jocuri in curte JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Cum mă împac cu prietenul meu?”,,Fiecare pui are mama lui” 07.03 ALA: Construcţii : ,, Casa noastră » Artă ,, Surprize pentru mama ” 2013 ADE : DOS(Activitate practică) ,,Felicitări pentru mama” ALA 2:Vizionare desene animate VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unele secrete nu trebuie păstrate niciodată..în cine pot avea încredere?” 08.03 ALA : Joc de rol : ,,De-a serbarea» Bibliotecă : ,,E ziua ta mămica mea iubită » 2013 ADE :DPM Dans cu temă ,,Ghiocei şi viorele ’’ ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna: 22 Perioada:11-15.03.2013 Tema anuala: Când cum şi de ce se întâmplă? SEMNĂTURA

Tema proiectului: „Primavara, vino iara!” Subtema: ,,Vine , vine primăvara” Obiective de referinţă: • O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;; O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date; • ; O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; • O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;; O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;; O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte ; • ; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini despre primăvară; Obiecte de grădinărit; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere; Caiete de lucru, fişe adecvate temei;Cd-uri; Maşini , utilaje, unelte; Personaje miniatură Cd-player; de plastic sau lemn. ŞTIINŢĂ: Cifre, jetoane; Cărţi cu informaţii despre grădinărit; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină, fişe cu aspecte de primăvară; NISIP ŞI APĂ Suport de lemn cu nisip; Apă;Forme de plastic.

Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna: 22 Perioada:11-15.03.2013 Tema anuala: Când cum şi de ce se întâmplă? Tema proiectului: „Primavara, vino iara!” Subtema: ,,Vine , vine primăvara” ZIUA LUNI 11.03 2013 MARŢI 12.03 2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Cum este vremea astăzi şi cum te simţi? Joc de mişcare: ,,În pădure” ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre primăvară” Joc de masă: ,,Alege imagini de primăvară” ADE: DOS”cunoasterea mediului „Aspecte de primavara”-observare ALA 2 :Jocuri in curte, initiate de copii SEMNĂTURA

ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Comunic în oglindă” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare. Ne pregătim pentru activităţi. Joc de mişcare: ,,Dansul florilor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Construcţii: ,, Grădina primăvara” Artă: ,,Început de primăvară” ADE: ,,Ploaie pentru ploaia cea mica” de I.Straut –lectura educatoarei DEC (educaţie muzicală) ,,Primăvara” cântec predare; ,,Canta ca mine!” joc muzical ALA 2: Jocuri in curte, initiate de copii MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Ce ţie nu-ţi place altuia nu face !” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. 13.03 Ne pregătim pentru activităţi; Joc de mişcare: ,,Flori legănate de vânt” 2013 ALA: Joc de rol: ,,De-a grădinarii” Biblioteca: elemente de limbaj scris-,,Picaturi de ploaie” ADE.:DS(activitate matematică) ,,Numără şi socoteşte câţi ghiocei sunt?”(1-5) DEC: „”Crenguta inmugurita”modelaj ALA 2: Jocuri in curte, initiate de copii JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Mima”. Ne pregătim pentru activităţi; Joc : ,, În pădure” 14.03 ALA: Ştiinţă : ,,Ce ştim despre primăvară ? » Joc de masă : ,, Aşază elementele specifice primăverii » 2013 ADE :DOS( educaţie pentru societate) :lectia de ecologie :,, Sa ocrotim natura ! » ALA 2: Jocuri in curte, initiate de copii

VINERI 15.03 2013

ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. Sunt vesel /trist pentru că...;”. Ne pregătim pentru activităţi; ALA : Joc de rol: ,,Suntem gradinari ” » Artă : ,,Crenguta inmugurita ” ADE :DPM I Predarea săriturii în înălţime cu elan peste obstacol, cu desprindere de pe un picior ( înălţimea obstacolului 30 cm) Joc : ,,Sări peste sfoară » II ,,Repetarea dansului cu temă ,, Ghioceii şi viorelele” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna :23 Perioada:18-22.03.2013 Tema anuala: Când cum şi de ce se întâmplă? Tema proiectului:”Primavara, vino iara!” Subtema: ,,Legume de primăvară”

ZIUA LUNI 18.03 2013

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Tristeţea,veselia”Ne pregătim pentru activităţi; ,,Fuga la pom” ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre legume” Construcţii: ,, Grădina de legume” ADE:DS: (cunoasterea mediului)”Legume de primavara” öbservare ALA 2:Jocuri in aer liber MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă .,,Dacă tu eşti bine sunt şi eu bine” Ne pregătim pentru activităţi ; ALA: 19.03 Ştiinţă: ,,Cum cresc legumele?” Joc de masă: ,,Grupăm legume” 2013 ADE. : DLC ,,Ridichea uriasa ”(pov. ed. )-basm rusesc DEC (educaţie muzicală) ,,Copacelul” cântec-predare ,,Ghiceşte cine a cântat” joc muzical ALA 2: Jocuri in aer liber MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum să îmi fac prieteni?”. Ne pregătim pentru activităţi; 20.03 ALA: Joc de rol: ,,De-a grădinarii” Artă: ,,Legume de primăvară” 2013 ADE: DS(activitate matematică) ,,Numara si potriveste !” – joc didactic DEC: modelaj: ,,Ridichi” ALA 2: Jocuri in aer liber JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,, Ba al meu , ba al tău” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim 21.03 pentru activităţi; ,,În grădina de legume” audiţie 2013 ALA: Bibliotecă : ,,Sa citim despre legumele de primăvară” Ştiinţă : ,,Cine ajută pomii să crească ?” ADE :DOS( educaţie pentru societate) ,,De ce trebuie sa consumam legume proaspete?”(vizita la piata agroalimentara )

ALA 2: Jocuri in aer liber

VINERI 22.03 2013

ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Hei, am şi eu o opinie!” Ne pregătim pentru activităţi; ALA : Artă : ,, Legume de primăvară » modelaj ; Constructii : ,,Casa si gradina ’’ DPM I Predarea unor elemente de gimnastică acrobatică: cumpăna pe un genunchi şi semisfoara . Joc: ,,Gimnaştii la concurs” II Repetarea săriturii în înălţime cu elan peste obstacol cu desprindere de pe u picior. Joc : ,,Învingem obstacolele” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna :24 Perioada:25-29.03.2013 Tema anuala: Când cum şi de ce se întâmplă? Tema proiectului:”Primavara, vino iara!” Subtema: ,,Păsări călătoare” SEMNĂTURA

ZIUA LUNI 25.03. 2013

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă . ,,M-am certat cu prietenul meu- ce pot să fac?” Joc de mişcare: ,,Zboară, zboară!” ALA: Bibliotecă: ,,Păsări călătoare” Joc de masă: ,,Grupăm păsărele” ADE: DS-cunoasterea mediului”Pasari calatoare”-observare ALA 2:”Pasarelele si motanul”joc de miscare MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Vreau... îmi permiţi?” 26.03.2013 ALA: Joc de rol: ,,Păsările stau de vorbă” Artă: ,,Barza şi rândunica” DLC ,,Scrisoare de la rândunică” de Elena Dragoş (memorizare) -fragment DEC (educaţie muzicală),,Primăvara”repetare –cântec ,, Hai la joc”- joc cu text şi cât ALA 2:”Barza si broastele”” joc de miscare MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,La răscruce de drumuri” Ne pregătim pentru activităţi; ,,Puişorii la cuib !” 27.03.2013 ALA: Ştiinţă: ,, Cum se hrănesc păsările călătoare” Construcţii: ,, Cuiburi pentru păsărele” ADE: DS(activitate matematică) ,,A câta pasăre a zburat?”(1-5) DEC:modelaj:,,Puisorii in cuib ’’ ALA 2: „Zboara, zboara!” joc distractiv

JOI 28.03.2013

ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Învăţ să lucrez în echipă” Ne pregătim pentru activităţi; ,, Ciripel cel lacom ” de L. Vladescu –lect. ed. ALA: Artă : ,,Modelăm păsări călătoare” Ştiinţă: ,,Numărăm păsări călătoare” ADE:DOS( educaţie pentru societate) ,,Ocrotiţi păsărelele !”; ALA 2: Jocuri in curte VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Singur sau în grup” Ne pregătim pentru activităţi; ,, Ghicitori despre păsări 29.03.2013 călătoare” ALA :Biblioteca :,,Oua de gaina ”-limbaj scris ; Joc de masă: ,, Loto cu păsări” ; ,,Jocul umbrelor” ADE :DPM I Predarea mersului în echilibru pe plan înclinat ( la înălţimea de 30 de cm ) Joc : ,,La deal, la vale » II Repetarea elementelor de gimnastică acrobatică : cumpăna pe un genunchi şi semisfoara . ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna :25 Perioada:22-26.04.2013 Tema anuala: Când cum şi de ce se întâmplă? Tema proiectului:”Primavara, vino iara!” Subtema: ,,Buchetul de flori al primaverii” ZIUA LUNI 22.04.2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Suntem toleranţi” Ne pregătim pentru activităţi; joc de mişcare:,,Înfloresc grădinile” ALA: Biblioteca: ,,Citim imagini cu flori de primăvară” Joc de masă: ,,GrUpăm flori de primăvară” ADE: DS(Cunoasterea mediului):”Flori de primavara”” observare ALA 2:”Buchetele” joc de miscare ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Azi mi s-a întâmplat..” Ne pregătim pentru activităţi; ,,Fluturi şi flori” ALA: Ştiinţă:,, Sa cunoastem florile” (mici experimente ); Artă: ,,Lalele” ADE : DLC ,,Primavara ’’ de Elena Dragos (memorizare) DEC (educaţie muzicală) ,,Infloresc gradinile ” cântec; ,,Glasul florilor” (joc cu text şi cânt) ALA 2:”Fluturii vin la flori”joc distractiv SEMNĂTURA

MARŢI 23.04.2013

MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,, E o zi frumoasă de primăvară” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne 24.04.2013 pregătim pentru activităţi; ,, Cântece de primăvară” audiţie. ALA: Joc de masă: puzzle: ,,Lalea ” Artă: ,,Crenguţa înmugurită” ADE: DS(activitate matematică) ,,La florărie”( numeratia 1-5); DEC (ed.plastica):,, Lalele” ALA 2:”Dansul florilor”euritmie JOI 25.04.2013 VINERI 26.04.2013 ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,, Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune...?” ,, Repetăm poezii despre flori” ALA: Ştiinţă : ,,Numărăm floricele » Artă : ,,Modelăm floricele » ADE :)DOS (act.practica),,Lalele” ALA 2: Ïngrijim florile”ocupatii ludice ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum să fac surprize celor dragi,,Ghici, ghicitoarea mea” ghicitori despre flori ; ALA : Joc de rol : ,,Între flori” Construcţii: ,,Gardul gradinii” ADE : DPM I Predare ,,Dansul florilor” II Repetarea elementelor de gimnastică acrobatică:rularea şi rostogolirea lateral ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori”

Saptamana: 26 Perioada: 29.04-03.05 2013 Tema anuala: Cand , cum si de ce se intampla... Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Hristos a înviat”
• • •

Obiective de referinţă:; O 6 să manifeste interes pentru citit;; O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; O 14să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze. O 40 să numere de la 1 la 5recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;

O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 56să acompanieze ritmic cântecele; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; O 65să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor); • 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Biblia pentru copii; Cărţi de religie pentru Costume de ouă şi de iepuraşi; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere; preşcolari; Personaje în miniatură de plastic sau lemn de iepuraşi . ŞTIINŢĂ: jucării ;cifre; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină; Felicitări de Paşti. NISIP ŞI APĂ Suport de lemn cu nisip;Apă; Forme de plastic cu iepuraşi şi ouă;

Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Saptamana: 26 Perioada: 29.04-03.05 2013 Tema anuala: Cand , cum si de ce se intampla... Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Hristos a înviat” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA

LUNI 29.04 MARŢI 30.04

ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.,, Dumnezeu îi iubeşte şi îi apără pe copii”,, Cum ne comportăm la biserică?” ALA:Bibliotecă: ,,Ce ştim despre.. Citim imagini din ,,Biblia pentru copii” Artă ,,Vopsim ouă de Paşti” ADE : DS-Lectura educatoarei » Citim din Biblia pentru copii » ALA 2 :Ïepurasii la morcovi »joc de miscare ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Tu te duci la biserică?” Ne pregătim pentru activităţi; ,,Iepuraşii veseli” ALA:Bibliotecă : ,,Ce stim despre ingeri? Dar despre sarbatoarea Pastelui?” Artă : ,,Decorăm ouă” ADE :DLC (memorizare) ,,Oul rosu’’ ; DEC ,,Cantece cu continut religios” (auditie); ,,Glasul florilor”joc cu text şi cânt ALA 2 : » Iepurasul Tup » joc cu text si cant

MIERCURI 01.05 2013 ZI LIBERA 1 MAI JOI 02.05.2013 ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.,,Îmi iubesc părinţii fraţii şi prietnii” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; ,,Blândul păstor” ALA: Construcţii: ,,Tema la alegere ” Ştiinţă : ,,De ce vopsim ouăle ?” ADE: (DOS)Educaţie pentru societate: ,,Cum se sărbătoresc Sfintele Sărbători de Paşti la voi in familie ?” ALA 2 :Öul la concurs » intrecere sportiva VINERI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Isus Hristos lumina veşnică a omenirii” ,, Iepurilă la morcovi” 03.05.2013 ALA: Joc de masă: ,,Alege şi grupează ouă” Ştiinţă : ,,Ouă fierte ,oua crude » ADE: DPM I Predarea tracţiunii şi împingerii unor obiecte individual şi în grup. II Repetare ,,Dansul florilor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna :27 Perioada: 06-10.05 2013 Tema anuala : Când cum şi de ce se întâmplă? Tema proiectului:”Primavara, vino iara” Subtema: ,,Se trezesc insectele” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA

LUNI 06.05.2013

ZI LIBERA, A DOUA ZI A SF. PASTI

MARŢI 07.05.2013

ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Fotograful” ; ,,Când am fost noi la pădure” joc muzical ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă : ,,Fluturi în zbor” Construcţii : ,,Fluturi şi flori” DS(Cunoaşterea mediului) ,,Din lumea insectelor”( Lectură după imagini) ALA 2: Plimbare in cartier MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Şi ele au familii” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim 08.05.2013 pentru activităţi; ,,Cum putem merge?” ALA: Artă: ,,Albinuţe harnice” Joc de rol : ,,De-a fluturaşii” ADE: DS(activitate matematică) ,, Numărăm buburuzele” DEC (ed. plastica):,,Fluturi multicolori” ; ALA 2: “Gainusele la cuibar” JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unele insecte ne pot face rău” Cum ne protejăm de insecte?” 09.05.2012 ALA: Ştiinţă : ,, Din tainele insectelor” Joc de masă: ,,Grupăm insecte” ADE: DOS( act.practica), ALA 2 : Jocuri in curte initiate de copii VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Eşti o albină..ce ai face ?”. Ne pregătim pentru activităţi; 10.05.2013 ALA. Ştiinţă : ,,Numărăm buburuze » Artă : ,,Modelăm insecte » DPM :Traseu aplicativ ,, Campionii”;Predare: Tractiunea si impingerea unor obiecte ( individual si in grup ) ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 28 Perioada: 13-17.05 2013 Tema anuala: Ce şi cum vreau să fiu? Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Meseria este brăţară de aur” Obiective de referinţă: • O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.: fiinţa umană ca parte integrantă a O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate mediului, cu sentimente, gânduri, idei proprii; lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi

interdependenţa dintre ele; O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă; O 23 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; • O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite; • O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; O 65 să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor); • O75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini cu diferite meserii; Costumaţii specifice diferitelor meserii; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere; Caiete de lucru, fişe adecvate temei; unelte si obiecte specifice diferitelor Maşini , utilaje, unelte; Personaje miniatură Cd-uri;Cd-player; meserii; de plastic sau lemn; ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: jucării; obiecte necesare diferitelor meserii; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu diferite meserii şi uneltele acuarele, plastilină; Fişă cu diferiţi specifice acestora; meseriaşi; Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 28 Perioada: 13-17.05 2013 Tema anuala: Ce şi cum vreau să fiu? Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Meseria este brăţară de aur”

ZIUA LUNI 13.05.2013

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce meserie au părinţii tăi?” Jocuri sportive : ,,De-a handbalistii” ALA 1: Biblioteca: ,, Ce meserie are?” Artă: ,,Meseria îndrăgită” ADE: DS (cunoasterea mediului)”Sa cunoastem meserii” – lectura dupa imagini ALA2: Joc in curte „De-a soferii” MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce aş dori să devin când voi fi mare?”,,Vizită la tipografia din cartier” 14.05. 2013 ALA 1: Ştinţă: ,,Meserii si meseriasi ” Joc de rol: ,, De-a... doctorul,de-a asistentele ” ADE: DLC ,,Ce miros au meseriile” de C Rodorre (memorizare) -fragment DEC (educaţie muzicală) - cântec ,,Mica gospodină” ;,, Ghiceste cum am cantat?” ALA 2: Jocuri in curte la aparate MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Azi mi s-a întâmplat...” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne 15.05.2013 pregătim pentru activităţi ,,Povestea painii” lect. ed. ALA 1: Ştiinţă: ,,Numără uneltele meseriaşului” Joc de rol: ,,De-a ...educatoarea” ADE : DS(activitate matematică) ,,La magazin” joc didactic DEC:,,Suntem pictori ‚’’ ,,Suntem sculptori’’ JOI 16.05.2013 ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Care este cea mai frumoasă meserie?” Ne pregătim pentru activităţi; Joc de mima,, Ghiceste meseria !” ALA 1: Joc de masă : ,,Alege uneltele meseriaşului ; Constructii: ,, Pe santier’’ ADE DOS(Activitate practică) ,,Croitorii” , ,,Designeri vestimentari” ALA 2:Desene pe asfalt VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,La răscruce de drumuri” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne 17.05.3013 pregătim pentru activităţi; ,, Bondocel îşi alege o meserie” ALA 1 : Joc de masă : puzzle ,,Meserii” ;Joc de rol : ,,De-a magazinerii”- magazia de unelte ADE : DPM I Predarea căţărării pe scară fixă. Joc : ,,Zugravul harnic » II Repetarea tracţiunii şi împingerii unor obiecte individual şi în grup. Joc: ,,Trece-mă peste linie” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 29 Perioada: 20-24.05.2013 Tema: Cine, cum , planifica/organizeaza o activitate ? Tema saptamanala independenta

SEMNĂTURA

Subtema: „Haideti in excursie!” Obiective de referinţă: • O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini; O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; O 17 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie; • O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ; O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii • O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;O 67 să intoneze cântece pentru copii;O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; • O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini; Caiete de lucru, Papusi, masinute, echipamente pentru Cuburi de plastic;Cuburi cu litere; fişe adecvate temei; Cd-uri; excursie, Maşini , utilaje, unelte;Personaje miniatură Cd-player de plastic sau lemn. ŞTIINŢĂ: Jetoane; enciclopedii; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină; fişă cu mijloace de locomoţie; JOC DE MASĂ: Jocuri de masa;

Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 29 Perioada: 20-24.05.2013

Tema: Cine, cum , planifica/organizeaza o activitate ? Tema saptamanala independenta Subtema: „Haideti in excursie!” ZIUA LUNI 20.05 2013 MARŢI 21.05 2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,In mijlocul naturii” Ne pregătim pentru excursie/drumetie; ALA 1 : Bibliotecă: ,,Harta tarii” desen dupa contur,Constructii: ,,Garaje pentru masini ” ADE: DS(cunoasterea mediului) „Obiective turistice” lectura dupa imagini ALA 2 :Joc de miscare „Trenul prin tunel” SEMNĂTURA

ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Pe drumuri de munte...” Ne pregătim pentru activităţi ; ALA: Artă: ,,Coloram rucsacul” ; Joc de rol : ,,In tren” ADE: DLC „Dumbrava minunata”lectura educatoarei DEC: auditie muzicala „Cantece de drumetie” ALA 2: Jocuri in curte „Camionul defect” MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cum ne ferim de accidente?”. Ne pregătim pentru activităţi; 22.05 ALA 1: Joc de rol:”Alpinistii”;Consructii:”Tunel prin munti” 2013 ADE: DS(activitate matematică) ,,Trenul cu o diferenţa’’(piese geometrice- cerc si patrat) DEC: „In excursie”pictura ALA 2:Jocuri cu mingea in curte JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Calatorie in jurul Pamantului”,,Povestea ariciului neascultător” 23.05 ALA 1 : Biblioteca : ,,Amintiri de la mare” Ştiinţă : ,,Cum circulă mijloacele de locomoţie » 2013 ADE: DOS( educaţie pentru societate),,In padure” -confectionare macheta ALA 2 :Vizionare desene animate VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unde mi-ar placea sa merg?” Jocuri pe calculator: ,,ABC-ul circulaţiei” 24.05 ALA 1: Biblioteca :,,Secrete din atlasul geografic” Joc de rol: ,,De-a excursionistii” 2013 ADE : DPM Predarea târârii din culcat înainte cu deplasarea alternativă a braţului şi piciorului opus. Joc: ,, Şoriceii şi pisica” II Repetare ,, Hora copiilor Europei” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 30 Perioada:27-31.05.2013

Tema anuala: Cine sunt/ suntem? Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Sunt copil în Europa” Obiective de referinţă: • O17să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie;,; O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea; • O 40să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoareO 20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; • O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale; • O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67să intoneze cântece pentru copii; O 56 să acompanieze ritmic cântecele;; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; • O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini din Europa; Caiete Costum specifice diferitelor ţări din Uniunea Cuburi de plastic;Cuburi cu litere; de lucru, fişe adecvate temei; Cd-uri; Europeană; Maşini , utilaje, unelte; Cd-player; Personaje miniatură de plastic sau lemn. ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: jucării ;Harta europei ; Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, Puzzle cu harta europei; plastilină; steaguri ale ţăriloe din Uniunea Europeană; Activitatea metodică:

Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 30 Perioada:27-31.05.2013 Tema anuala: Cine sunt/ suntem? Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Sunt copil în Europa” ZIUA LUNI 27.05 2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce este Europa?”. Ne pregătim pentru activităţi;”Din basmele altor popoare” ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini din ţările din Europa” Joc de construcţii: ,,Oraş european DEC:”Copiii Europei”observare ALA 2:Jocuri in curte”Suntem sportivi” MARŢI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce sunt continentele şi oceanele?” Ne pregătim pentru activităţi; ALA: 28.05 Ştiinţă : ,,Ce ştii şi ce-ai vrea să ştii despre Europa ? » Artă: ,, Un oraş din Europa” 2013 ADE: DLC ,,Ce ştim despre Europa ?” (convorbire) DEC,,Odă bucuriei” (audiţie) ,,Hora prieteniei” joc muzical ALA 2:Jocuri distractive si hazlii MIERCURI ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.,,Spune-mi ţări din Europa”,,Călătorie prin Europa’’ 29.05 ALA: Joc de masă: ,, Alege imagini din Europa” Ştiinţă: ,,Puzzle” 2013 ADE : DEC -Educaţie plastică ,,Steagul Uniunii Europene” ; DS:”Raspunde repede si bine!” joc didactic ALA 2: Jocuri in curte JOI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.,,Ai rude plecate în alte ţări?”,, Audiţie: cântec ,,Odă bucuriei” 30.05 ALA: Bibliotecă: ,, Citim imagini despre România” Joc de rol:,, Sunt copil în Europa” 2013 ADE: DOS -Educaţie pentru societate ,,Steagul Uniunii Europene” confectii ALA 2 : Desene pe asfalt SEMNĂTURA

VINERI 31.05 2013

ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unde si cum vom sarbatori Ziua Copilului?”,, Capitalele Europei” ALA: Artă : ,,Creionul fermecat” Joc de masă: ,,Basme in bucatele” ADE: DPM I Predarea dansului ,,Oda bucuriei” II Repetarea căţărării pe scară fixă:Joc: ,,Escaladăm turnul Eiffel” ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 31 Perioada: 03-07.06.2013 Tema anuala: Cine sunt/ suntem? Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Si eu am drepturi !” Obiective de referinţă: • O 10să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris; O 17să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie; O 40să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;;O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; O 26 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii; • O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale; • O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67să intoneze cântece pentru copii; O 56 să acompanieze ritmic cântecele;; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; • O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Imagini cu copii din diferite ţări; Jucării; ecusoane; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere; Personaje Imagini cu drepturile copiilor ; în miniatură de plastic sau lemn. ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ jucării ;Imagini şi cărţi cu viaţa copiilor din Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, Suport de lemn cu nisip; Apă; Forme de diferite ţări; plastilină; plastic. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 31 Perioada: 03-07.06.2013 Tema anuala: Cine sunt/ suntem? Tema saptamanala independenta Subtema: ,,Si eu am drepturi !” ZIUA LUNI 03.06.2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA

ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Pretutindeni trăiesc copii” ,,Cutiuta muzicala ’’ auditie cantece pentru copii ALA: Biblioteca: ,,Copii din lumea întreagă” Construcţii: ,,Parcul copiilor” ADE : DS (cunoasterea mediului) „Copil ca tine sunt si eu” observare ALA 2: Intreceri sportive MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Copiilor le place să ...” Ne pregătim pentru activităţi 04.06.2013 ALA: Ştiinţă: ,,De ce creştem?” Artă: ,,Copii de pe întreg pământul” ADE : DLC ,, Drepturile copiilor din Romania ’’ (convorbire) DEC (educaţie muzicală) ,,Zi de sarbatoare” cântec;,,Dacă vesel se trăieşte” - joc cu text şi cânt ALA 2:Jocuri in curte MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Copii veseli/trişti pentru că...” .,In vizita la scoala din cartier” 05.06. 2013 ALA: Bibliotecă: ,,Scriem pe contur denumiri de naţionalităţi” Joc de masă: ,,Grupăm copiii după inaltime” ADE:DS(activitate matematică) ,,Spune câţi copii sunt?” DEC:”Flori pentru copiii lumii” ALA 2 :Desene pe asfalt

JOI 06.06. 2013

ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Tristeţea/ veselia în culori şi forme” .,,Drepturile mamei si copilului in Romania ”- intalnire cu un profesor de cultura civica ALA: Ştiinţă : ,,Ordonam copiii dupa inaltime »Joc de rol : ,, În vizită la prietenul meu » ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,,Diferiţi , dar egali !” ALA 2:Jocuri in curte la aparate VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. Veselia/tristeţea în culori şi forme.” Calendarul naturii. Exerciţii de 07.06.2013 înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Concursuri sportive ALA : Artă : ,,Modelăm copii » Construcţii : ,,Orăşelul copiilor » DEC (educaţie plastică) ,,Desene pe asfalt” DPM I Învăţarea unor elemente de bază ale unor ramuri sportive : hanbal , fotbal , baschet etc. ( jocuri la alegerea educatoarei ). II Repetarea escaladării peste aparate joase , cu sprijin pe diferite părţi ale corpului . Joc : ,, Alpiniştii « ACTIVITATE OPŢIONALĂ:”Micii pictori” Săptămâna 32 Perioada: 10-14.06 2013 ,,Ce stiu si ce pot sa fac!” –evaluare sumativa Obiective de referinţă: • O 1 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 2 să înţeleagă şi să transmitămesaje simple; să reacţioneze la acestea; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.: fiinţa umană ca parte integrantă a O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate mediului, cu sentimente, gânduri, idei proprii; lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi interdependenţa dintre ele; O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală ;O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia;;O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;; O75 să-şi formeze o ţinută corporală

corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECA: imagini ; caiete de lucru, JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: fişe adecvate temei;Cd-uri; Cd-player; costume; masti ; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere; Personaje miniatură de plastic sau lemn. ŞTIINŢĂ: Cifre; jetoane; ARTĂ: Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, plastilină; hârtie glasată; fişă de lucru adecvată temei; JOC DE MASĂ: Jetoane ,pliante;imagini mici

Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea finala .Studiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 32 Perioada: 10-14.06 2013 ,,Ce stiu si ce pot sa fac!” –evaluare sumativa ZIUA LUNI 10.06.2013 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă .,, Sunt creativ” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi;,,Ne pregatim pentru Ziua copilului” ALA 1: Biblioteca: ,,A venit vara ”Construcţii: ,,Cartierul gradinitei” ADE : DS(Cunoaşterea mediului): ,,Uite, cate am aflat !’’joc didactic ALA 2:Jocuri in curtea gradinitei ADP: Întâlnirea de dimineaţă .,,E ziua ta,copile...” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; Concursuri de desene si concursuri sportive in curtea gradinitei” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA 1: Ştiinţă:,, Rezolva repede si bine!” Joc de rol: ,,De-a aniversarea” ADE : DLC ,,Oglinda fermecata ’’( personaje , povesti) -evaluare DEC (educaţie muzicală),,Cine stie cantecul?’’ev. SEMNĂTURA

MARŢI 11.06.2013

ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei

MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă . ,,Cum ai petrecut Ziua Copilului?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. 12.06.2013 Ne pregătim pentru activităţi; ,,Repetam roluri pentru serbare ” ALA 1: Joc de masă: ,,Cui apartine?” Joc de rol: ,,Reporter in gradinita ” ADE:DS(activitate matematică) :,,Grupeaza si numara !’’ –joc de verificare DEC: ,, Micul pictor’’ – tema la alegere ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă . ,,Cum spun” –formule de politete. Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. 13.06.2013 Ne pregătim pentru activităţi;,,Cum ne comportăm la gradinita ?” ALA 1: Ştinţă: ,,Anotimpuri” elemente specifice Bibliotecă: ,,Spune mai departe”-recitare in lant ADE :,DOS( educaţie pentru societate) ,,Amintiri din gradinita ’’ ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei VINERI 14.06.2013 ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Ce zi a fost ,este si va fi...” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; Asa da ,asa nu!” concurs ( comportamente ) ALA 1: Artă: modelaj ,,Tema la legere ” Joc de rol: ,,De-a gradinita ,de-a educatoarea ” ADE: DPM I ,,Sportivii la concurs” ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei Săptămâna 33 Perioada:17-21.06.2013 ,,Ce stiu si ce pot sa fac?”- evaluare sumativa Obiective de referinţă: • O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; cereşti; O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; O 40 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoareO 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice,

religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67să intoneze cântece pentru copii; O 56 să acompanieze ritmic cântecele; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; • O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare); O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite; Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini cu poveşti ;Caiete ,,Căsuţa păpuşii” Jocuri şi jucării; Cuburi de plastic;Cuburi cu litere; de lucru, fişe adecvate temei; Maşini , utilaje, unelte; Album cu poze din grădiniţă;Cd-uri;CdPersonaje miniatură de plastic sau lemn. player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ Imagini cu aspente din diferite anotimpuri; Creioane negre şi colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;Apă;Forme de acuarele, plastilină, hârtie glasată. plastic. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. Săptămâna 33 Perioada:17-21.06.2013 ,,Ce stiu si ce pot sa fac?”- evaluare sumativa ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA

LUNI 17.06 2013

ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cum a fost la grădiniţă?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi; Concurs: ,,Cel mai bun povestitor” ALA: Bibliotecă : ,,Creaza după imagini povestea”Construcţii: ,,Construcţii din figuri geometrice” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Ce ştii despre?” (joc didactic) DLC ,,Cel mai bun recitator” (concurs) DEC (educaţie muzicală) ,,Cel mai bun cântăreţ” ,, Cântă ca mine” joc muzical ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce mi-a plăcut la grădiniţă?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne 18.06 pregătim pentru activităţi ; ,,Concurs: ,,Cel mai bun cântăreţ” 2013 ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: ,,Ce ştii depre anotimpul...?” Artă: ,,Copacul în cele 4 anotimpuri” ADE: DLC ,,Cel mai bun recitator” (concurs) DEC (educaţie muzicală) ,,Cel mai bun cântăreţ” ,, Cântă ca mine” joc muzical ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Vine vacanta...” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim 19.06 pentru activităţi; ,,Repetam pentru serbare” 2013 ALA: Bibliotecă:,, Vacanta la bunici” Joc de rol: ,,Plecam in vacanta ” ADE: DS(activitate matematică) ,,Micii matematicieni” ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Vine vacanţă” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru 20.06 activităţi; ,,Concurs de ghicitori” 2013 ALA: Joc de masă : ,,Grupează animale,pasari,plante’’. Ştiinţă : ,,Ce ştii despre animale ,pasari, plante ? ’’ ADE: DEC, DOS:,, A venit vara ’’(modelaj, pictura ,aplicatie) ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.,,Unde îmi voi petrece vacanţa?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. 21.06 Ne pregătim pentru activităţi; ,,- Bun venit ,vacanta !” –serbare de sfarsit de an 2013 ALA Artă : ,, Culorile verii’’ .Joc de rol : ,,Pregatim decorurile pentru serbare’’ ADE : Parcurs aplicativ ALA 2: Jocuri in curtea gradinitei