Sunteți pe pagina 1din 37

REZUMAT

GHID FONDURI STRUCTURALE


- Decembrie 2006 -

Material realizat de Kapital


Finantare.ro Project Coordinator

Puteti citi integral „GHIDUL FONDURILOR STRUCTURALE” accesand:


http://www.finantare.ro/pag0,Ghid-Fonduri-Structurale,book1.html

Preluarea unor fragmente din acest material este permisa doar cu mentionarea sursei Finantare.ro si postarea unui
link catre website-ul www.finantare.ro . Va rugam sa nu redistribuiti sau sa publicati acest material fara acceptul
scris prealabil al SC Kapital SRL.
- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 2 ( di n 3 7)

Cuprins

Capitolul 1 - INSTRUMENTE STRUCTURALE – PREZENTARE....................................3

Capitolul 2 - F.E.D.R............................................................................... 5

Capitolul 3 - F.S.E.................................................................................. 6

Capitolul 4 – F.C.................................................................................... 7

Capitolul 5 – F.E.A.D.R............................................................................. 8

Capitolul 6 – F.E.P................................................................................. 10

Capitolul 7 – P.N.D................................................................................ 11

Capitolul 8 – CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA (CSNR)....................... 14

Capitolul 9 - PROGRAME OPERATIONALE.......................................................16

Capitolul 10 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - CRESTEREA COMPETITIVITATII


ECONOMICE (POS-CCE)........................................................................... 19

Capitolul 11 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL – TRANSPORT (POST)............. 22

Capitolul 12 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU (POS MEDIU)........... 25

Capitolul 13 - PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - POR................................ 28

Capitolul 14 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR


UMANE (POS DRU) ................................................................................ 31

Capitolul 15 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITATII


ADMINISTRATIVE (PO DCA)....................................................................... 33

Capitolul 16 - PROGRAMUL OPERATIONAL DE ASISTENTA TEHNICA (PO AT).............. 36

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 3 ( di n 3 7)

Capitolul 1 - INSTRUMENTE STRUCTURALE – PREZENTARE

Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume.
De la data largirii acesteia cu inca noi 10 membri, la 1 mai 2004, are
puterea unei piete interne a 25 de state membre cu peste 454 milioane
locuitori care locuiesc in 254 de regiuni . Insa nu toti europenii au aceleasi
avantaje si sanse de succes in termeni socio-economici.

Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene pentru


perioada 2007-2013 are 3 mari obiective:

A) Convergenta este un obiectiv finantat cu 80% din bugetul


destinat fondurilor structurale si de coeziune, care vizeaza
regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un
PIB/locuitor mai mic decat 75% din media comunitara si
regiunile care intra sub asa numitul "efect statistic";

B) Competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca


este al doilea obiectiv, finantat cu 15% din bugetul destinat
fondurilor structurale si de coeziune, care vizeaza regiunile
care nu sunt eligibile in cadrul obiectivului de convergenta;

C) Cooperarea teritoriala europeana este obiectivul finantat


cu doar 5% din bugetul destinat fondurilor structurale si de
coeziune se refera la cooperarea transnationala, cooperarea
transfrontaliera si cea interregionala.

Uniunea Europeana actioneaza prin Fondurile Structurale, Fondul de


Coeziune si alte instrumente financiare, pentru sprijinirea atingerii
acestor obiective generale, pentru eliminarea disparitatilor economice si
sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 4 ( di n 3 7)

Pentru programarea 2007-2013 exista trei Instrumente Financiare


cunoscute ca Fonduri structurale respectiv:
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)
Fondul Social European(FSE)
Fondul de Coeziune (FC)
si doua Actiuni Complementare, respectiv:
Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala
(FEADR)
Fondul European pentru Pescuit (FEP)
Fonduri Structurale nu constituie o sursa unica de finantare in cadrul
bugetul Uniunii, ci fiecare fond acopera zona sa tematica specifica. Ele
finanteaza programe de dezvoltare regionala multianuale trasate
impreuna de regiuni, State Membre si Comisie, pe baza orientarii propuse
de Comisie pentru intreaga Uniune Europeana.

Obiective si instrumente financiare pentru 2007-2013


Instrumente F.E.D.R. F.S.E. F.C.
Obiective - Convergenta - Convergenta - Convergenta
- Competitivitate regionala - Competitivitate
si ocuparea fortei de regionala si ocuparea
munca fortei de munca
- Cooperare teritoriala
europeana
Prioritati - Accent pe Strategia - Accent pe Strategia - Infrastructura de
Lisabona Lisabona mediu si transport (TEN)
- Infrastructura - Training - Transport in afara TEN
- Investitii - Ocupare - Transport Urban
- Cercetare si Dezvoltare - Capacitate institutionala - Energie
-IMM-uri si eficienta administrativa
Cota maxima de
85% 85% 85%
finantare de la UE

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag1,Instrumente-Structurale-_-
Prezentare,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 5 ( di n 3 7)

Capitolul 2 - F.E.D.R.

Prin Fondul European de Dezvoltare Regionala vor fi finantate investitii


productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in
principal prin investitii cu prioritate in IMM-uri, investitii in infrastructura,
dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional
si local.

Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR.

Din sfera activitatilor eligibile nu vor face parte TVA, dobanzi la credite,
achizitionarea de terenuri intr-un cuantum mai mare de 10% din cheltuiala
totala eligibila pentru activitatea respectiva, constructii de locuinte si
dezactivarea statiilor de energie nucleara.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag2,F.E.D.R,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 6 ( di n 3 7)

Capitolul 3 - F.S.E.

FSE are ca sarcina imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru


someri si muncitori in Piata Unica, prin cresterea mobilitatii lor si prin
facilitarea adaptarii la schimbarile industriale, in particular prin instruire
vocationala si reinstruire, precum si prin sistemele de recrutare.

Prin intermediul sau se acorda sustinere financiara actiunilor de formare si


reconversie profesionala ca si celor vizand crearea de noi locuri de munca.

In cadrul obiectivelor “Convergenta” si “Competitivitate regionala si


ocuparea fortei de munca”, FSE va sprijini actiuni legate de:

1. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor, a intreprinderilor si


antreprenorilor in vederea anticiparii si aplicarea unui
management al schimbarii economice;

2. Imbunatatirea accesului la angajare si incluziune


sustenabila pe piata muncii a persoanelor inactive,
prevenirea somajului;

3. Intarirea incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate;

4. Intarirea resurselor umane.

Din sfera activitatilor eligibile nu vor face parte TVA, dobanzi la credite,
achizitionarea de infrastructura, bunuri mobile depreciabile, bunuri
imobile si terenuri.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag3,F.S.E,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 7 ( di n 3 7)

Capitolul 4 – F.C.

Spre deosebire de Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune nu co-


finanteaza programe, ci furnizeaza finantare directa pentru proiecte
individuale, care sunt clar identificate de la inceput. Decizia de a finanta
un proiect este luata de Comisie, in acord cu Statul Membru beneficiar, in
timp ce proiectele sunt administrate de autoritati nationale si supervizate
de un Comitet de Monitorizare.

Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitiile in


domeniul infrastructurii de transport, energiei si mediului.

Rata maxima de finantare prin Fondul de Coeziune este de 85% din


cheltuiala publica pe proiect.

Din sfera activitatilor eligibile nu vor face parte dobanzile la credite,


achizitionarea de terenuri intr-un cuantum mai mare de 10% din cheltuiala
totala eligibila pentru activitatea respectiva, constructii de locuinte,
dezactivarea statiilor de energie nucleara, TVA recuperabil.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag4,F.C.,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 8 ( di n 3 7)

Capitolul 5 – F.E.A.D.R.

Fondul European pentru Agricultura si dezvoltare Rurala este actiunea


complementara destinata politicii agricole comune a Uniunii Europene.

Este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie, procesare


si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului
local in zonele rurale. Este corespondentul Fondului SAPARD, accesibil
insa statelor membre ale UE are ca obiective sustinerea pietei produselor
agricole si promovarea restructurarii agriculturii comunitare.

Actiunile care vor fi finantate prin FEADR sunt:

1. investitii in holdinguri agricole;

2. sprijin de inceput pentru tineri fermieri;

3. instruire profesionala;

4. sprijin pentru scheme de pensionare anticipata;

5. alocatii compensatorii pentru zone dezavantajate;

6. masuri de agro-mediu;

7. procesarea si marketingul produselor agricole;

8. dezvoltarea si promovarea padurilor;

9. masuri pentru adaptarea si dezvoltarea zonelor rurale.

Valoarea indicativa a fondurilor FEADR pentru perioada 2007-2013 este de


7,114 miliarde Euro.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 9 ( di n 3 7)

20% din fondurile de dezvoltare rurala pentru primii trei ani de la data
aderarii 2007-2009, (2,38 miliarde Euro FEADR) vor fi alocati pentru Platile
Nationale Complementare din primul pilon al PAC.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag5,F.E.A.D.R.,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 10 ( d in 3 7)

Capitolul 6 – F.E.P.

Fondul European pentru pescuit (FEP) este actiunea financiara


complementara destinata politicii comunitare din domeniul pescuitului,
care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol,
in conditiile asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de
exploatare.

Actiunile care vor fi finantate prin FEP sunt:

1. ajustari ale efortului in sectorul pescuitului;

2. modernizarea flotei;

3. dezvoltarea de ferme de pescuit;

4. protectia zonelor maritime;

5. facilitati in porturile de pescuit;

6. procesarea si marketingul produselor de peste;

7. promovarea produselor.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag13,F.E.P,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 11 ( d in 3 7)

Capitolul 7 – P.N.D.

Planul National de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin


care Romania va incerca sa recupereze cat mai rapid disparitatile de
dezvoltare socio-economica fata de Uniunea Europeana.

In ceea ce priveste Strategia PND, avand in vedere obiectivul global de


reducere a decalajelor de dezvoltare fata de UE si pornind de la o analiza
cuprinzatoare a situatiei socio-economice actuale, au fost stabilite sase
prioritati nationale de dezvoltare, ce grupeaza in interior o multitudine de
domenii si sub-domenii prioritare:

1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea


economiei bazate pe cunoastere

2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport

3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a


incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative

5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in


sectorul agricol

6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii

Programarea financiara a PND 2007-2013 urmareste sa realizeze un tablou


general al resurselor financiare alocate in perioada de referinta pentru
sustinerea investitiilor pentru dezvoltare in domeniile de interventie care
fac obiectul prioritatilor nationale de dezvoltare din Strategia PND 2007-
2013, cat si distributia acestora pe cele sase prioritati nationale de
dezvoltare.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 12 ( d in 3 7)

Programarea resurselor financiare destinate realizarii prioritatilor PND


reflecta dublul rol al PND:

instrument de planificare multianuala a finantarii prioritatilor


nationale sectoriale si regionale de dezvoltare din fonduri nationale
(bugetul de stat, bugete locale, imprumuturi), pe de o parte;

instrument de fundamentare a asistentei financiare nerambursabile


acordate Romaniei de catre UE in cadrul politicii de coeziune si in
cadrul politicii agricole comune (componenta de dezvoltare rurala),
pe de alta parte.

Programarea financiara indicativa a PND 2007-2013 a condus la o suma


totala de cca. 58,7 miliarde Euro, repartizata astfel pe cele 6 prioritati
nationale de dezvoltare ale PND:

Programarea financiara globala a PND 2007-2013

milioane euro
Prioritati
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
P.N.D.
Competitivitate 651,48 620,72 793,14 882,76 842,95 761,25 682,12 5234,43
Infrastructura de
2094,99 2517,48 2465,25 2071,29 1819,84 1832,20 1853,75 14654,79
transport
Mediu 753,18 898,70 1099,11 1160,45 1069,54 810,78 806,23 6597,98
Resurse umane 711,65 912,51 1297,08 1317,59 1313,22 1115,85 940,72 7608,60
Dezvoltare rurala 1585,56 1757,72 2200,96 2335,49 2395,08 2445,15 2517,37 15237,32
Dezvoltare
1294,79 1280,99 1397,96 1336,37 1342,35 1344,55 1342,97 9339,98
regionala
Total 7091,65 7988,12 9253,50 9103,95 8782,98 8309,78 8143,16 58673,10

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Mecanismele de implementare ale PND sunt o suma a regulilor de


implementare a documentelor de programare pentru fondurile europene,
a programelor nationale si locale de investitii bugetare, a finantarilor
rambursabile acordate de institutiile financiare internationale.

Ministerul Finantelor Publice indeplineste, prin Autoritatea de


Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, rolul de coordonator
national al sistemului institutional, legislativ si procedural de programare
si implementare a instrumentelor structurale. De asemenea, in cadrul MFP

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 13 ( d in 3 7)

se constituie Autoritatea de Certificare si Autoritatea de Plata (organismul


competent pentru efectuarea platilor) pentru toate cele trei instrumente
structurale.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag14,P.N.D,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 14 ( d in 3 7)

Capitolul 8 – CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA (CSNR)

CSNR isi are originea in Planul National de Dezvoltare (PND) care a fost
elaborat pentru a servi drept instrument fundamental pentru stabilirea
modului in care vor fi utilizate fondurile nationale, europene si de alta
natura, de care Romania va dispune in perioada 2007 – 2013.

Obiectivele stabilite prin CSNR sunt urmatoarele:

1. De a indica directia de dezvoltare a strategiei Romaniei


pentru implementarea operatiunilor ce vor fi finantate din
Fondurile Structurale si de Coeziune, in conformitate cu
obiectivele CE si avand in vedere tendintele economiei
europene si cele ale economiei mondiale;

2. De a ilustra felul in care Romania intentioneaza sa


orienteze Instrumentele Structurale spre realizarea
prioritatilor majore nationale si de coeziune europeana;

3. De a aborda problemele majore cu care se confrunta tara si


de a reflecta potentialul de dezvoltare al regiunilor si
oraselor;

4. De a demonstra modul in care pozitia geostrategica,


cresterea calitatii serviciilor, protectia mediului, inovatiile,
spiritul antreprenorial si dezvoltarea unei economii bazate
pe cunoastere vor duce la dezvoltare si la crearea de noi si
mai bune locuri de munca;

5. De a demonstra legaturile si concordanta cu prioritatile din


Orientarile Strategice de Coeziune, Agenda Lisabona si
Programele Operationale elaborate de Romania in cadrul
Obiectivelor „Convergenta” si „Cooperare teritoriala
europeana”.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 15 ( d in 3 7)

Prioritatile Nationale au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului


la problemele economice actuale, in vederea crearii oportunitatilor pe
care si le doreste Romania.

Au fost stabilite 4 Prioritati Tematice:

1. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene;

2. Imbunatatirea competitivitatii pe termen lung a economiei


romanesti;

3. Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman;

4. Constructia unei capacitati administrative eficiente.

A fost identificata totodata o prioritate teritoriala, care urmareste


promovarea unei dezvoltari echilibrate a intregului teritoriu, prin crearea
conditiilor pentru dezvoltarea regiunilor ramase in urma si valorificarea
potentialului regional de dezvoltare.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag25,Cadrul-Strategic-National-de-Referinta-
(CSNR),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 16 ( d in 3 7)

Capitolul 9 - PROGRAME OPERATIONALE

Cadrul Strategic National de Referinta descrie strategia care sprijina


Programele Operationale, care vor fi co-finantate de Fondul European
pentru Dezvoltare Regionala, Fondul European Social si Fondul de
Coeziune.

Lista Programelor Operationale elaborate de Romania, CSNR, institutiile


care au primit atributii de management al Programelor Operationale
conform HG nr. 497/2004, modificata si completata de HG nr. 1179/2004
si HG nr. 128/2006:

Program Autoritate de
Organism Intermediar Fond
Operational management
Obiectivul „Convergenta”
PO pentru Cresterea Ministerul Economie si - Agentia Nationala pentru FEDR
Competitivitatii Comertului intreprinderi Mici si Mijlocii si
Economice Cooperatie
- Ministerul Educatiei si Cercetarii
(Departamentul Cercetare)
- Ministerul Comunicatiilor si
Tehnologiei Informatiilor
- Ministerul Economiei si Comertului
(Directia Generala Politica
Energetica)
- Autoritatea Nationala pentru Turism
PO Transport Ministerul FEDR+FC
Transporturilor,
-
Constructiilor si
Turismului
PO Mediu Ministerul Mediului si Agentiile Regionale Pentru Protectia FEDR+FC
Gospodaririi Apelor Mediului
PO Regional Ministerul Integrarii Agentiile de Dezvoltare Regional FEDR
Europene

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 17 ( d in 3 7)

Program Autoritate de
Organism Intermediar Fond
Operational management
PO Dezvoltarea Ministerul Muncii, - Agentia Nationala pentru Ocuparea FSE
Resurselor Umane Solidaritatii Sociale si Fortei de Munca
Familiei - Ministerul Educatiei si Cercetarii
(Departamentul Educatie)
- 8 Organisme Intermediare
Regionale, coordonate de MMSSF
PO Dezvoltarea Ministerul Administratiei FSE
Capacitatii si Internelor -
Administrative
PO Asistenta Tehnica Ministerul Finantelor FEDR
-
Publice
Obiectivul „Cooperare Teritoriala Europeana”
Cooperare transfrontaliera
PO Ungaria-Romania Agentia Nationala de FEDR
-
Dezvoltare (Ungaria)
PO Romania-Bulgaria Ministerul Integrarii FEDR
-
Europene
PO Romania Serbia Ministerul Integrarii FEDR
Europene - (transfer
catre IPA)
PO Romania-Ucraina - Ministerul Integrarii FEDR
Moldova Europene - (transfer
catre IPA)
PO Ungaria-Slovacia – Ungaria FEDR
Romania-Ucraina - (transfer
catre ENPI)
PO Bazinul Marii Negre Ministerul Integrarii FEDR
Europene - (transfer
catre ENPI)
PO Cooperare Ministerul Guvernarii FEDR
Transnationala in Sud- Locale si Dezvoltarii -
Estul Europei Teritoriale (Ungaria)
PO Cooperare -nu a fost stabilit inca FEDR
-
Interregionala

Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este


de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde vor fi alocate prin
Fondurile Structurale in cadrul obiectivului „Convergenta”, 6,552 miliarde
Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde vor fi
alocate Obiectivului „Cooperare Teritoriala Europeana”.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 18 ( d in 3 7)

Alocarea indicativa a fondurilor UE pe Prioritatile tematice ale CSNR:

1. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde UE ~ 60%

2. Imbunatatirea competitivitatii pe termen lung a economiei


romanesti ~15 %

3. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din


Romania ~20 %

4. Consolidarea unei capacitati Administrative Eficiente ~ 5 %

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag28,Programe-Operationale,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 19 ( d in 3 7)

Capitolul 10 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL -


CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE (POS-CCE)

Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”


reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati
tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 – 2013: Cresterea
competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoastere.

Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii


intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de
productivitatea medie la nivelul UE. Tinta este o crestere medie anuala a
productivitatii de cca. 5,5 % pana in 2015. Aceasta va permite Romaniei sa
atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Obiective specifice:

1. Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv;

2. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii


intreprinderilor;

3. Cresterea capacitatii C&D si stimularea cooperarii intre


institutii de CDI si sectorul productiv;

4. Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in


sectorul public si cel privat;

5. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a


sistemului energetic;

6. Promovarea potentialului turismului romanesc.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 20 ( d in 3 7)

Axe prioritare:

Axa Prioritara 1: Un sistem inovativ de productie


Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata
a intreprinderilor, in special a IMM;
Instrumente pentru accesul IMM-urilor la credit si finantare;
Dezvoltarea antreprenoriatului.

Axa Prioritara 2: Cercetarea, dezvoltarea tehnologica si inovarea pentru


competitivitate
CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-
dezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de
rezultate aplicabile in economie;
Investitii in infrastructura de CDI;
Accesul intreprinderilor la activitati de CDI.

Axa Prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru


sectoarele privat si public
Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei;
Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice
moderne de e-Guvernare, e-Educatie si e-Sanatate;
Dezvoltarea e-economiei.

Axa Prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a


sistemului energetic
Imbunatatirea eficientei energetice;
Valorificarea resurselor regenerabile de energie;
Reducerea impactului negativ asupra mediului al functionarii
sistemului energetic.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 21 ( d in 3 7)

Axa Prioritara 5: Romania, destinatie atractiva pentru turism si afaceri


Promovarea turistica;
Dezvoltarea retelei nationale de Centre de Informare si
Promovare Turistica.

Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica


Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea
si controlul POS Competitivitate;
Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Contributia FEDR la POS CCE este de 2,240 milioane euro, reprezentand


aproximativ 63,57% din bugetul total.

Alocare indicativa pe axele prioritare

Contributie Rata
Contributie UE
nationala (mil Total PO cofinantarii
(mil euro)
euro) UE
Axa prioritara 1 694,40 311,07 1005,47 69,06
Axa prioritara 2 470,40 266,33 736,73 63,85
Axa prioritara 3 336,00 114,88 450,88 74,52
Axa prioritara 4 560,00 560,00 1120,00 50,00
Axa prioritara 5 112,00 19,76 131,76 85,00
Axa prioritara 6 67,20 11,86 79,06 85,00
TOTAL 2240,00 1283,90 3523,90 63,57

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag35,Programul-Operational-Sectorial-_-
Cresterea-Competitivitatii-Economice-(POS_CCE),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 22 ( d in 3 7)

Capitolul 11 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL – TRANSPORT


(POST)

POST este instrumentul care dezvolta obiectivele Cadrului National


Strategic de Referinta, stabilind prioritati, deziderate si alocarea de
fonduri pentru dezvoltarea sectorului transporturilor in Romania.

Obiectivul principal al CNSR privind sectorul transporturilor se


focalizeaza asupra punerii la dispozitie a unei infrastructuri moderne,
dezvoltata in mod corespunzator si durabila, intretinuta conform
cerintelor, care sa faciliteze deplasarea persoanelor si bunurilor in
conditii de siguranta si eficienta, atat la nivel national cat si in cadrul
Europei, si care sa contribuie in mod pozitiv si semnificativ la dezvoltarea
economica a Romaniei.

Obiective secundare:

1. Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a


persoanelor si bunurilor in Romania prin asigurarea de
conexiuni atat pentru portul Constanta, cat si pentru
Grecia, Bulgaria si Turcia, cu UE prin modernizarea si
dezvoltarea axelor prioritare TEN-T relevante;

2. Promovarea circulatiei eficiente a persoanelor si bunurilor


intre regiunile Romaniei si transferul acestora din interiorul
tarii catre axele prioritare prin modernizarea si dezvoltarea
retelelor nationale si TEN-T;

3. Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat


in ceea ce priveste toate modurile de transport, prin
incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval si inter-
modal;

4. Promovarea dezvoltarii durabile, cu precadere prin


minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra
mediului si imbunatatirea sigurantei acestuia.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 23 ( d in 3 7)

Axe Prioritare:

Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T


Operatiunea 1.1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7;
Operatiunea 1.2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
de cale ferata de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22;
Operatiunea 1.3 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
navale de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18.

Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de


transport in afara Axelor prioritare TEN-T
Operatiunea 2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
rutiere;
Operatiunea 2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
de cale ferata;
Operatiunea 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor
maritime si fluviale;
Operatiunea 2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
de transport aerian.

Axa prioritara 3: Modernizarea materialului rulant de cale ferata dedicat


calatorilor pentru retelele de cale ferata nationala si TEN-T
Operatiunea 3.1 Modernizarea materialului rulant de cale
ferata dedicat calatorilor cu trenuri de generatie noua.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a sectorului Transport


Operatiunea 4.1 Promovarea transportului inter-modal;
Operatiunea 4.2 imbunatatirea sigurantei traficului pentru
toate modurile de transport;
Operatiunea 4.3 Minimizarea efectelor adverse ale
transporturilor asupra mediului.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 24 ( d in 3 7)

Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica pentru POST


Operatiunea 5.1 Sprijinirea managementului eficient,
implementarii, monitorizarii si controlului POST.
Operatiunea 5.2 Sprijinirea activitatilor de informare si
publicitate privind POST

Bugetul total al POST pentru perioada de programare 2007-2013 este


estimat la aproximativ 4.9 miliarde Euro, ceea ce reprezinta 18, 5% din
bugetul global al operatiilor structurale pentru Romania pentru perioada
mentionata. Din aceasta suma, 4 miliarde euro reprezinta suportul
financiar al Comunitatii, in timp ce co-finantarea nationala va atinge in
jur de 0,9 miliarde euro. Finantarea din partea Comunitatii va proveni din
Fondul pentru Coeziune si din Fondul European pentru Dezvoltare
Regionala.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag47,Programul-Operational-Sectorial-_-
Transport-(POST),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 25 ( d in 3 7)

Capitolul 12 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU


(POS MEDIU)

POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu si


ia in considerare programele de dezvoltare initiate in cadrul asistentei de
preaderare (Phare si ISPA). POS Mediu se bazeaza pe obiectivele si
prioritatile politicilor de mediu ale Uniunii Europene, reflectand atat
obligatiile internationale ale Romaniei cat si interesele specifice
nationale.

Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de


viata ale populatiei si a standardelor de mediu, vizand, in principal,
respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:

1. Imbunatatirea accesului la infrastructura de apa, prin


asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in
majoritatea zonelor urbane pana in 2015;

2. Ameliorarea calitatii solului, prin imbunatatirea


managementului deseurilor si reducerea numarului de zone
poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015;

3. Reducerea impactului negativ cauzat de centralele


municipale de termoficare vechi in cele mai poluate
localitati pana in 2015;

4. Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului


natural prin sprijinirea implementarii retelei Natura 2000;

5. Reducerea riscului la dezastre naturale, prin


implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile
zone pana in 2015.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 26 ( d in 3 7)

Axe Prioritare:

Axa prioritara 1 – Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa


uzata
Extinderea/modernizarea infrastructurii de apa/apa uzata.

Axa prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al


deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate
Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deseurilor;
Extinderea infrastructurii de management al deseurilor;
Reabilitarea siturilor contaminate.

Axa prioritara 3 – imbunatatirea sistemelor municipale de termoficare in


zonele prioritare selectate
Reabilitarea sistemelor municipale de incalzire.

Axa prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management


pentru protectia naturii
Intarirea infrastructurii institutiilor responsabile de protectia
naturii pentru crearea si implementarea planurilor de
management;
Pregatirea si elaborarea planurilor de management pentru
ariile protejate, inclusiv sistemul de monitorizare;
Reconstructia ecologica a zonelor cuprinse in reteaua Natura
2000.

Axa prioritara 5 – Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a


riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
Protectia impotriva inundatiilor;
Combaterea eroziunii costiere.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 27 ( d in 3 7)

Axa prioritara 6 – Asistenta Tehnica


Sprijin pentru management-ul si evaluarea POS;
Sprijin pentru informare si publicitate.

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013


este de aproximativ 4,900 miliarde Euro.

Alocarea financiara pentru POS Mediu reprezinta 18,5% din totalul


fondurilor alocate Romaniei pentru perioada 2007 – 2013, adica 3,960
miliarde Euro. Sursele comunitare sunt asigurate din Fondul de Coeziune
(2,877 miliarde Euro) si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
(1,083 miliarde Euro). La acestea se adauga o contributie nationala de
aproximativ 943,51 milioane Euro.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag58,Programul-Operational-Sectorial-de-
Mediu-(POS-Mediu),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 28 ( d in 3 7)

Capitolul 13 - PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - POR

Programul Operational Regional se adreseaza celor 8 Regiuni de


Dezvoltare ale Romaniei:
Regiunea 1: Nord-Est;
Regiunea 2: Sud-Est;
Regiunea 3: Sud;
Regiunea 4: Sud-Vest;
Regiunea 5: Vest;
Regiunea 6: Nord-Vest;
Regiunea 7: Centru;
Regiunea 8: Bucuresti – Ilfov.
Principalele caracteristici ale POR, care il individualizeaza de
Programele Sectoriale, sunt:
Puternica dimensiune teritorial-regionala, prin care sunt
tintite, in principal, Regiunile ramase in urma si zonele mai
slab dezvoltate din Regiunile intrucatva mai prospere,
urmarind revigorarea dezvoltarii acestor areale si
contracararea posibilelor efecte negative ale implementarii
celorlalte Programe Sectoriale, care pot conduce la
adancirea disparitatilor intre Regiuni si zone de dezvoltare;
Domeniile de interventie sunt in cea mai mare masura,
domenii publice, care se afla in responsabilitatea
autoritatilor locale si sunt complementare domeniilor de
interventie ale Programelor Sectoriale;
Contribuie la realizarea coeziunii teritoriale a tarii, din
punct de vedere economic si social, utilizand o alocare
diferentiata a fondurilor pe Regiuni si zone de dezvoltare;

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 29 ( d in 3 7)

Contine o importanta componenta de dezvoltare locala,


justificata de dezvoltarea mozaicala a tarii;
Contine axe prioritare de dezvoltare tematice, comune
tuturor regiunilor tarii, reprezentand intr-un fel numitorul
comun de dezvoltare al tuturor regiunilor.
Obiectivul general este sprijinirea si promovarea unei dezvoltari
economice si sociale echilibrate a tuturor Regiunilor Romaniei, prin
imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri care
determina cresterea economica, cu prioritate a Regiunilor mai slab
dezvoltate.

Obiective specifice:

1. Imbunatatirea gradului general de atractivitate si


accesibilitate a regiunilor;

2. Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru


afaceri;

3. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor;

4. Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane.

Axe Prioritare:

Axa prioritara 1: imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

• Reabilitarea / modernizarea/ retelei judetene si locale de drumuri;

• Reabilitarea/modernizarea / dezvoltarea infrastructurii serviciilor de


sanatate, sociale si de siguranta publica;

• Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale.

Axa prioritara 2: Consolidarea mediului de afaceri regional si local


Dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri;
Sprijinirea initiativelor antreprenoriale: start-up-uri si
microintreprinderi, inclusiv servicii de sprijinire a afacerilor.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 30 ( d in 3 7)

Axa prioritara 3: Dezvoltarea turismului regional si local


Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural;
Valorificarea resurselor turistice naturale;
Cresterea calitatii serviciilor turistice de cazarea si
agrement.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea urbana durabila


Sprijinirea regenerarii urbane.

Axa prioritara 5: Asistenta tehnica


Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii
Programului Operational Regional;
Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare.

Finantarea POR se realizeaza din: FEDR - 3,560 milioane euro; fonduri


publice nationale - 596,82 milioane euro si fonduri private - 31,41
milioane de euro.

Avand in vedere ca toate regiunile Romaniei sunt eligibile pentru


obiectivul Convergenta si sunt localizate intr-un Stat Membru acoperit de
Fondul de Coeziune, conform Regulamentelor UE contributia FEDR pe
fiecare prioritate a POR va fi de maxim 85% din totalul cheltuielilor
publice.

Cofinantarea publica nationala va fi de 628,24 milioane euro, acoperind


14,25% din cheltuiala publica totala a POR. Aceasta va fi asigurata din
Bugetul de Stat (515,57 milioane euro), precum si din surse locale (81,25
milioane euro), la care se mai adauga cofinantarea privata, care acopera
restul de 0,75% (31,41 milioane euro).

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag70,Programul-Operational-Regional-_-
POR,book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 31 ( d in 3 7)

Capitolul 14 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA


RESURSELOR UMANE (POS DRU)

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)


stabileste axele prioritare si domeniile majore de interventie ale Romaniei
in domeniul resurselor umane in vederea implementarii asistentei
financiare a Uniunii Europene prin Fondul Social European, in cadrul
Obiectivului “Convergenta”, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman


si cresterea competitivitatii pe piata muncii, prin asigurarea egalitatii de
sanse pentru invatarea pe tot parcursul vietii, dezvoltarea unei piete de
munca moderne, flexibile si incluzive, care sa conduca, pana in 2013, la o
ocupare durabila a 900.000 de persoane.

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:

1. Cresterea nivelului de educatie si de pregatire profesionala


a capitalului uman;

2. Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de educatie

3. Promovarea culturii antreprenoriale

4. Facilitarea accesului tinerilor pe piata muncii

5. Dezvoltarea unei piete de munca cuprinzatoare, flexibila si


moderna;

6. Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor


inactive, inclusiv in zonele rurale;

7. Imbunatatirea serviciului public de ocupare;

8. Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a


grupurilor vulnerabile.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 32 ( d in 3 7)

Axe Prioritare:
Axa Prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in
sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate
pe cunoastere;
Axa Prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii
cu piata muncii;
Axa Prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si
a companiilor;
Axa Prioritara 4: Modernizarea serviciului public de ocupare;
Axa Prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare;
Axa Prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale;
Axa Prioritara 7: Asistenta tehnica.

Alocarea din Fondul Social European pentru POS Dezvoltarea Resurselor


Umane este de 3,050 milioane Euro, reprezentand 85% din valoarea totala
a programului. Co-finantarea nationala este estimata la 538.23 milioane
Euro.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag80,Programul-Operational-Sectorial-
Dezvoltarea-Resurselor-Umane-(POS-DRU),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 33 ( d in 3 7)

Capitolul 15 - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA


CAPACITATII ADMINISTRATIVE (PO DCA)

Necesitatea existentei unui PO DCA rezida in urmatoarele:


Eficienta serviciilor publice duce la o productivitate crescuta
in economie, de exemplu prin proceduri mai rapide, servicii
imbunatatite pentru clienti, valoarea banilor utilizati etc.;
Institutiile administratiei publice care functioneaza bine sunt
o preconditie pentru formularea si implementarea eficienta a
politicilor, pentru a promova dezvoltarea socio-economica si
a contribui la cresterea economica si crearea de locuri de
munca;
Capacitatea institutionala si administrativa eficienta este
factorul cheie pentru buna guvernare – un element esential
al Strategiei Lisabona.
Obiectiv general este acela de a contribui la realizarea obiectivelor
nationale si ale Uniunii Europene de a obtine progresul in dezvoltarea
socio-economica potrivit obiectivelor de coeziune si convergenta.

Obiectiv specific este acela de a contribui la imbunatatirea durabila a


administratiei publice romanesti. Obiectivul specific va fi masurat prin
comparatia performantelor sectoriale ale serviciilor publice din Romania
cu alte noi state membre si cu statele membre UE in general.

Axe Prioritare:

Axa prioritara 1: intarirea interventiilor de politici publice in


administratia centrala
Activitati de management al reformelor;
Capacitatea de formulare a politicilor publice, inclusiv a

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 34 ( d in 3 7)

strategiilor intersectoriale si a planurilor institutionale


strategice;
Implementarea reformei functiei publice;
Implementarea monitorizarii si evaluarii programelor.

Axa prioritara 2: Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a performantei


serviciilor in administratia locala
Activitati de management al reformelor;
intarirea capacitatii de management strategic si de
planificare a actiunilor;
Rationalizarea furnizarii serviciilor locale si intarirea
managementului resurselor umane;
Implementarea monitorizarii si evaluarii performantei in
administratia locala.

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO


Sprijinirea managementului general al PO DCA, inclusiv
pregatirea urmatorului exercitiu de programare;
Sprijinirea strategiei de comunicare a PO DCA.

Planul financiar al PO DCA a fost elaborat in baza unei alocari de


aproximativ 1% din finantarea totala a FSE si a unei co-finantari nationale
de 15%. Pana in prezent, nu au fost identificate finantari private sau din
alte surse.

Autoritatile publice locale vor contribui cu 2% la co-finantarea nationala


din propriile lor bugete locale, iar bugetul national va acoperi restul de
98%.

Estimarile curente sunt ca, in ceea ce priveste contributia UE, aceasta va


fi in jur de 185 de milioane de euro. Daca se ia in considerare co-
finantarea Romaniei, atunci, suma totala minima pentru PO DCA este de
217,65 milioane de euro.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 35 ( d in 3 7)

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag93,Programul-Operational-Sectorial-
Dezvoltarea-Capacitatii-Administrative-(PO-DCA),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 36 ( d in 3 7)

Capitolul 16 - PROGRAMUL OPERATIONAL DE ASISTENTA TEHNICA


(PO AT)

Obiectivul global al Programului Operational de Asistenta Tehnica este


acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si
implementare corecta, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor
structurale in Romania.

Obiectivul principal al acestui Program se va realiza prin intermediul a


doua obiective specifice:

1. Asigurarea sprijinului necesar si a instrumentelor


corespunzatoare unei implementari si absorbtii eficiente si
eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-
2013 si pregatirea viitoarelor interventii prin instrumentele
structurale;

2. Asigurarea unei cunoasteri la nivel general in randul


publicului a rolului sprijinului comunitar si a intelegerii
interventiilor instrumentelor structurale in randul
potentialilor aplicanti.

Axe Prioritare:
Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea
instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Axa prioritara 2: Dezvoltari viitoare si sprijin pentru
functionarea Sistemului Informatic Unic de Management
Axa prioritara 3: Diseminarea informatiei si promovarea
instrumentelor structurale
Axele prioritare si interventiile din cadrul Programului Operational de
Asistenta Tehnica vor fi cofinantate in intregime din Fondul European de
Dezvoltare Regionala.

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro


- REZUMAT GHID FONDURI STRUCTURALE - pag. 37 ( d in 3 7)

Contributia din FEDR pentru Program pe perioada 2007-2013 este de 150


milioane Euro, ceea ce reprezinta 85% din finantarea Programului
Operational de Asistenta Tehnica. Fondurile nationale ce co-finanteaza
Programul pe perioada 2007-2013 vor fi de 15%, si anume aproximativ
26,45 milioane de euro.

Citeste integral acest capitol accesand:

http://www.finantare.ro/pag102,Programul-Operational-de-Asistenta-
Tehnica-(PO-AT),book1.html

Material realizat de Kapital S.R.L. www.finantare.ro