Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA

SANTIER
OBIECTUL.
PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA
DECOFRARE SI POZITIONARE GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATIE
(model orientativ)

S-au verificat urmatoarele elemente de beton:Cuprins intre orele.turnat pe data.
Aspectul betoanelor dupa decofrare:

....
..
Existenta si pozitionarea golurilor verificate dupa plansele nr
Se vor lua urmatoarele masuri la termenele inscrise mai jos:

.
Numele Prenumele Semnatura
CONSTRUCTOR: .. .. ..
BENEFICIAR: .. .. ..
INSTALATOR .. .. ..